Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1)."

Transkrypt

1 Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). UWAGI ogólne: Oprogramowanie Callnet-Service i Callnet-Client umożliwia UPROSZCZONĄ rejestrację zdarzeń w systemach przywoławczych z centralami analogowymi CALLNET PS12/24-AN rejestrowane i archiwizowane są wyłącznie zdarzenia typu: WEZWANIE, ALARM, KASOWANIE z dokładną godziną ich wystąpienia w oddziale, lecz BEZ IDENTYFIKACJI NUMERU POMIESZCZENIA (pełną rejestrację umożliwia tylko aplikacja Callnet-serwer dla central cyfrowych PS24C). Aplikacje 'Callnet-Service' i 'Callnet-Client' przeznaczone są do pracy w systemie operacyjnym firmy Microsoft Windows 7 lub 8 wymagają środowiska.net Framework w wersji conajmniej 3.0. Oprogramowanie składa się z dwóch aplikacji: Callnet-Service instalowanej na komputerze dołączonym do centrali analogowej CALLNET (aplikacja działa jako serwis w tle ikona widoczna jest w zasobniku systemu Windows), oraz aplikacji klienta Callnet-Klient, która może być zainstalowana na dowolnym komputerze w sieci w obiekcie (również tym samym co serwis) i przekazuje użytkownikowi informacje o zdarzeniach w czasie rzeczywistym oraz umożliwia sporządzanie raportów i statystyk. UWAGI dotyczące wersji DEMO: Oprogramowanie w wersji demonstracyjnej jest w pełni funkcjonalną wersją, którą można uruchomić zarówno na jednym komputerze, jak i w sieci komputerowej w obiekcie. Wymagane jest jedynie ustawienie w aplikacji Callnet-Service portu 'DEMO', co spowoduje losowe generowanie co kilka sekund zdarzeń w systemie przywoławczym (wezwania, alarmy i ich kasowania). 1. INSTALOWANIE SERWISU CALLNET-SERVICE. Oprogramowanie serwisu Callnet-Service instaluje się na komputerze w dyżurce pielęgniarskiej, połączonym z centralą analogową CALLNET. Ponieważ oprogramowanie serwera wykorzystuje najnowszą, bezpieczną technologię sieciową firmy Microsoft (serwisy WCF), przy instalacji oprogramowania serwera niezwykle istotne jest przestrzeganie następujących zasad: instalacja może być dokonana tylko na koncie z pełnymi prawami administratora, plik instalacyjny musi być uruchomiony w trybie Uruchom jako administrator po instalacji należy we właściwościach pliku wykonywalnego (lub skrótu) na stałe zaznaczyć opcję Uruchom jako administrator należy odblokować port 8000 w firewallu systemu Windows, należy zezwolić w programie antywirusowym na użytkowanie portu 8000, niezależnie czy wykorzystywana jest nazwa serwera (sieć musi obsługiwać DNS) czy też adres IP4, adres IP komputera serwera musi albo statyczny, albo w przypadku DHCP zarezerwowany dla MAC jego karty sieciowej! 1..1.Uruchomienie pliku instalacyjnego. Klikając prawym przyciskiem myszy na plik instalacyjny 'CallnetService-setup.exe', należy wybrać w menu opcję Uruchom jako administrator i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora. Aplikacja zostanie zainstalowana w katalogu 'Callnet-Service' na dysku C: komputera (ze względu na późniejsze aktualizacje nie ma możliwości zmiany lokalizacji). Na pulpicie zostanie utworzony skrót, który należy wykorzystywać do uruchamiania aplikacji.

2 1.2.Ustawienie opcji uruchamiania jako administrator. Jeżeli uruchamianie aplikacji odbywać się będzie za pomocą skrótu na pulpicie, to należy prawym przyciskiem myszy kliknąć na ikonę skrótu i wybrać Właściwości. Następnie należy zaznaczyć Poziom uprawnień Uruchom ten program jako administrator i Zastosuj, OK. Jeżeli aplikacja uruchamiana będzie również z menu Programy, to analogiczną operacje należy wykonać dla pliku wykonywalnego C:\CallnetService.exe.

3 2.3.Odblokowanie portu 8000 w firewallu systemu operacyjnego. Po przejściu do panelu sterowania należy wybrać Zapora systemu Windows i kliknąć link (po lewej stronie) Zezwalaj programowi na dostęp przez Zaporę systemu Windows. Otworzy się okno dialogowe: Po otwarciu przyciskiem 'Zezwalaj na dostęp innego programu' należy wybrać aplikację CallnetService. W przypadku systemu Windows 8, w ustawieniach zaawansowanych w analogiczny sposób należy dodać reguły wyjątków dla połączeń przychodzących i wychodzących - dla portu 8000 i TCP.

4 1.4.Odblokowanie portu 8000 w programie antywirusowym. Operację tę należy wykonać w sposób uzależniony od typu programu antywirusowego - część programów automatycznie wykryje próbę połączenia na porcie 8000 po uruchomieniu serwera i klienta, w pozostałych przypadkach należy ustawić wyjątek na ten port w konfiguracji programu. 2. URUCHAMIANIE SERWISU CALLNET-SERVICE. Aplikacja CallnetService w chwilę po uruchomieniu (dwukrotne kliknięcie na ikonę skrótu) działa wyłącznie w tle i jest widoczna wyłącznie w zasobniku systemu Windows: W celu otwarcia okna dialogowego aplikacji, należy prawym przyciskiem wybrać Konfiguracja: Okno dialogowe aplikacji wygląda następująco:

5 W zakładce głównej Serwis, widoczna jest konfiguracja oprogramowania CALLNET: Nazwa sieciowa komputera z serwisem CallnetService należy ją wykorzystać do konfiguracji aplikacji klienta CallnetClient. Adres sieciowy komputera z serwisem CallnetService można go wykorzystać alternatywniedo konfiguracji aplikacji klienta CallnetClient (pod warunkiem że jest to adres statyczny!). Login do serwisu (nie podlega konfiguracji). Link do strony testowej serwisu. Kontrolka testowa sygnalizująca zielonym kolorem połączenie aplikacji z centralą CALLNET. Kontrolka testowa sygnalizująca czerwonym kolorem WEZWANIA w centrali CALLNET. Kontrolka testowa sygnalizująca niebieskim kolorem ALARMY w centrali CALLNET. Aby jednak możliwa była komunikacja z centralą analogową, w kolejnej zakładce Komunikacja, należy wybrać z listy portów szeregowych właściwy (do którego dołączona jest centrala) oraz zapisać zmianę przyciskiem Zapisz. W wersji demonstracyjnej należy wybrać DEMO, co spowoduje losowe generowanie przykładowych zdarzeń bez połączenia z centralą CALLNET.

6 3. Instalacja aplikacji klienckiej CallnetClient. Oprogramowanie klienta CallnetClient instaluje się na dowolnych komputerach w sieci w obiekcie (w szczególności na tym samym co serwis w dyżurce) poprzez uruchomienie pliku instalatora 'CallnetClient-setup.exe' - na pulpicie zostaje utworzony skrót do aplikacji. W trakcie uruchamiania aplikacji klienckich, zalecane jest włączenie serwisu CallnetService na docelowym komputerze, aby sprawdzić poprawność połączeń sieciowych. Uruchomić aplikację dwukrotnie klikając na ikonę skrótu, zezwolić na odblokowanie zapory sieciowej systemu. Szary kolor kontrolki 'Połączenie' świadczy o braku połączenia sieciowego z serwerem należy w pierwszym kroku wybrać menu 'Konfiguracja' i po otwarciu okna dialogowego wprowadzić właściwą konfigurację: W polu 'Nazwa/IP serwisu' (domyślnie 'localhost' umożliwia pracę klienta na tym samym komputerze co serwis) należy wpisać nazwę serwera wyświetlaną w aplikacji CallnetServicepo napisie 'Serwer: " (lub numer IP4 komputera tylko w przypadku adresów statycznych!) Login do serwisu nie podlega edycji. Należy ustawić opcję generowania sygnałów akustycznych przy sygnalizacji wezwań i alarmów. Przyciskiem Zapisz wprowadzić zmiany. Po wprowadzeniu zmian konieczne może się okazać ponowne uruchomienie aplikacji prawidłowo skonfigurowana sygnalizuje zielonym kolorem kontrolki połączenie sieciowe z serwisem w dyżurce systemu:

7 Od tej chwili, aplikacja sygnalizuje wezwania i alarmy w centrali CALLNET:

8 Sporządzenie raportu zawierającego pełną archiwizację zdarzeń łącznie ze statystykami możliwe jest po wybraniu w kontrolce kalendarza włąściwej daty oraz wciśnieciu przycisku 'Pobierz raport' w formie pliku tekstowego zostaje on zapisany na pulpicie komputera. Raport o zdarzeniach pobierany jest do aplikacji klienckiej z serwisu CallnetService dlatego konieczne jest aktywne połączenie sieciowe z komputerem serwisu. Wszystkie zdarzenia archiwizowane są na dysku komputera w dyżurce w postaci zaszyfrowanej algorytmem 3DES, co uniemożliwia jakąkolwiek ich modyfikację. LICENCJA OPROGRAMOWANIA. Oprogramowanie CallnetService oraz CallnetClient przeznaczone jest do uproszczonej rejestracji komputerowej zdarzeń w systemach przywoławczych CALLNET. Autor oprogramowania oraz dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu stosowania aplikacji. Aplikacja jest BEZPŁATNA dla wszystkich użytkowników systemów przywoławczych CALLNET.

9 DODATEK - INSTRUKCJA INSTALACJI KONWERTERA USB->RS232. Konwerter USB->RS232 tworzy w systemach operacyjnych Windows wirtualny port szeregowy i umożliwia dołączenie central analogowych do komputerów nie posiadających sprzętowych portów szeregowych COM. Pierwszym krokiem instalacji dostarczonego konwertera USB->RS232 jest jego wetknięcie do portu USB włączonego komputera. System operacyjny rozpoczyna instalację nowego sprzętu - do napędu CD należy włożyć dostarczaną z konwerterem płytkę i wskazać właściwą lokalizację w kreatorze dodawania nowego sprzętu. Po zakończeniu instalacji sterowników, kolejnym krokiem jest sprawdzenie, pod jakim wirtualnym portem COM został zainstalowany w systemie Windows dołączony konwerter jest to konieczne w celu ustawienia konfiguracji komunikacji aplikacji z urządzeniem dołączonym do złącza RS232 konwertera: Panel sterowania System (Sprzęt) Menadżer urządzeń Porty (COM i LPT) Zwykle konwerter jest instalowany jako wirtualny port COM4 i widoczny jest wpis: USB Serial Port (COM4). Po uruchomieniu aplikacji CallnetService, po wybraniu z menu Konfiguracja należy z rozwijanej listy wybrać właściwą nazwę portu i zapisać konfigurację. UWAGA: schemat połączenia central analogowych CALLNET z komputerem zawiera oddzielna dokumentacja.

10 Połączenia central analogowych z komputerem z aplikacją CallnetService. POŁĄCZENIA Połączenia central analogowych z komputerem w celu uproszczonej rejestracji zdarzeń w systemie przywoławczym CALLNET. Komputer z aplikacją CallnetService Panel sygnalizacyjny PS12/24-AN Konwerter USB->RS232 Kabel giętki z gniazdem DSUB9 ok. 3 m Schemat kabla połączeniowego i sposób dołączenia do zacisków central: DSUB 9 - gniazdo _ 12 + _ MASA _ _ + 12 _ _ ALARM _ _SYGNAŁ_ MASA - 5 DCD - 1 CTS - 8 DSR - 6 czarny żółty niebieski czerwony

Oprogramowanie systemu kolejkowego NetCallX - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 14.3).

Oprogramowanie systemu kolejkowego NetCallX - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 14.3). TELETRONIKA www.teletronika.pl Oprogramowanie systemu kolejkowego NetCallX - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 14.3). UWAGA: Aplikacje 'NetCallX-serwer' i 'NetCallX-klient' przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Intrusion Defense Firewall 1.1 for OfficeScan wersja klient/serwer. Podręcznik wdrożenia

Intrusion Defense Firewall 1.1 for OfficeScan wersja klient/serwer. Podręcznik wdrożenia Intrusion Defense Firewall 1.1 for OfficeScan wersja klient/serwer Podręcznik wdrożenia Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie oraz w produktach

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej (wersja 2012.06) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści Wstęp... 3 1.Czynności

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA...10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA...10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA... 10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA... 10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1).

Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1). www.e-karnet.com Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1). UWAGA - WYMAGANIA PODSTAWOWE: Aplikacja 'E-KARNET.NET' przeznaczona jest do pracy w systemach

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2 Wersja 2.4 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Monitor 2 w wersji 3.2.26 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

bibinet SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Instalacji 1.10.7.5

bibinet SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Instalacji 1.10.7.5 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp. j. 64-920 PIŁA, ul. Wieniawskiego 16 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

Dostępność funkcji programu GALILEO zawartych w niniejszej instrukcji zależy od wersji posiadanego oprogramowania oraz innych uwarunkowań.

Dostępność funkcji programu GALILEO zawartych w niniejszej instrukcji zależy od wersji posiadanego oprogramowania oraz innych uwarunkowań. Prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują Producentowi, którym jest firma GS Software Grzegorz Stolarski Robert Trawiński Spółka Jawna, ul. Półłanki 80 lok 402, 30-740 Kraków. Firma GS Software

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika ( Umowa Licencyjna") stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną ( Licencjobiorcą") i firmą EVER

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 PC Factory S.A. Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 Krok po kroku Spis treści 1. Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7... 3 Wprowadzenie... 3 Sprawdzenie,

Bardziej szczegółowo

odatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP wnosi sporo zmian w porównaniu z wersją SP1. Wraz z instalacją XP SP2 oprócz samych aktualizacji

odatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP wnosi sporo zmian w porównaniu z wersją SP1. Wraz z instalacją XP SP2 oprócz samych aktualizacji odatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP wnosi sporo zmian w porównaniu z wersją SP1. Wraz z instalacją XP SP2 oprócz samych aktualizacji otrzymujemy także sporo nowych rozwiązań, głównie w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

Halo.interia.pl. Tanie rozmowy telefoniczne krajowe i międzynarodowe. Halo. Mówi się... tanio!

Halo.interia.pl. Tanie rozmowy telefoniczne krajowe i międzynarodowe. Halo. Mówi się... tanio! Halo.interia.pl Tanie rozmowy telefoniczne krajowe i międzynarodowe Halo. Mówi się... tanio! zabronione pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej. 1 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA I URUCHOMIENIE...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 16.02.2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 16.02.2015 TRX RoIP Oprogramowanie Radio over IP INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 16.02.2015 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. 85 662 88 11 fax. 85 662 88 10 email: trx@trx.pl www.trx.pl Spis treści 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo