MULTIPLEKSER TM-44.3 ZARZĄDZANIE I NADZOROWANIE Z POZIOMU APLIKACJI LANWIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MULTIPLEKSER TM-44.3 ZARZĄDZANIE I NADZOROWANIE Z POZIOMU APLIKACJI LANWIN"

Transkrypt

1 LANEX S.A. ul. Ceramiczna Lublin tel. (081) tel/fax. (081) MULTIPLEKSER TM-44.3 ZARZĄDZANIE I NADZOROWANIE Z POZIOMU APLIKACJI LANWIN IO44-8 Grudzień 2002 LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, Lublin serwis: tel. (81) ;

2 Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEZNACZENIE WYMAGANIA SPRZĘTOWE INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE KODY DOSTĘPU OPIS SYMBOLI GRAFICZNYCH PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU AKTYWNOŚĆ KANAŁÓW LICZNIKI ES/SES PĘTLE TESTOWE TESTY MONITOROWANIE ZDARZEŃ DODATKOWE OPCJE PROGRAMU WPROWADZANIE NAZWY URZĄDZENIA USTAWIANIE DATY I CZASU INFORMACJE DODATKOWE KONFIGURACJA PROGRAMU

3 Spis rysunków RYSUNEK 1. RYSUNEK 2. PROGRAM DO MONITOROWANIA I KONFIGURACJI MULTIPLEKSERA 4X E1/ WIDOK OKNA GŁÓWNEGO APLIKACJI PO PIERWSZYM URUCHOMIENIU...6 WIDOK OKNA SŁUŻĄCEGO USTAWIANIU PARAMETRÓW PORTU SZEREGOWEGO...8 RYSUNEK 3. WIDOK OKNA, W KTÓRYM WYŚWIETLANE SĄ WYKRYTE URZĄDZENIA...8 RYSUNEK 4. WIDOK OKNA SŁUŻĄCEGO DO WPROWADZANIA KODÓW DOSTĘPU DOSTARCZONYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM...9 RYSUNEK 5. WIDOK OKNA, W KTÓRYM ZAWARTE SĄ INFORMACJE NA TEMAT OBSŁUGIWANYCH URZĄDZEŃ PRZEZ AKTUALNĄ WERSJĘ PROGRAMU...10 RYSUNEK 6. WIDOK ZAKŁADKI PROGRAMU AKTYWNOŚĆ KANAŁÓW...11 RYSUNEK 7. WIDOK ZAKŁADKI PROGRAMU SES/ES...12 RYSUNEK 8. OKNO KONFIGURACJI PROGÓW ALARMÓW ORAZ SYGNALIZACJI DŹWIĘKOWEJ PRZEKROCZENIA PROGU...13 RYSUNEK 9. MIEJSCE ZAŁOŻENIA PĘTLI ZDALNEJ NA KANALE SKŁADOWYM E RYSUNEK 10. WIDOK ZAKŁADKI PROGRAMU PĘTLE TESTOWE...15 RYSUNEK 11. WIDOK ZAKŁADKI PROGRAMU TESTY...16 RYSUNEK 12. WIDOK ZAKŁADKI PROGRAMU MONITOROWANIE ZDARZEŃ...17 RYSUNEK 13. WIDOK ZAKŁADKI PROGRAMU FILTRY DZIENNIKA ZDARZEŃ...18 RYSUNEK 14. WIDOK OKNA SŁUŻĄCEGO WPROWADZANIU NAZWY DO URZĄDZENIA...19 RYSUNEK 15. WIDOK OKNA SŁUŻĄCEGO WPROWADZANIU DATY SYSTEMOWEJ DO URZĄDZENIA...19 RYSUNEK 16. WIDOK OKNA ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE URZĄDZENIA...20 RYSUNEK 17. OPCJE PROGRAMU ZAKŁADKA PROGRAM...21 RYSUNEK 18. OPCJE PROGRAMU ZAKŁADKA WIDOK...22 RYSUNEK 19. OPCJE PROGRAMU ZAKŁADKA SKRÓTY...22 RYSUNEK 20. OPCJE PROGRAMU ZAKŁADKA SMS...23 RYSUNEK 21. OPCJE PROGRAMU ZAKŁADKA PARAMETRY

4 Wykaz użytych skrótów AIS Alarm Indication Signal ETSI European Telecomunications Standards Institute GND Ground ITU-T International Telecomunication Union Telecomunication Standardization Sector ALP Alarm pilny ALN Alarm niepilny ES Sekundy z błędami SES Sekundy z poważnymi błędami PE Port elektryczny PO Port optyczny MUX Multiplekser ALACK Przycisk kasowania alarmów 4

5 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 1.1. Przeznaczenie Program współpracujący z multiplekserem TM-44 służy do konfiguracji i monitorowania podstawowych funkcji urządzenia takich jak: Aktywowanie / dezaktywowanie kanałów składowych; Zakładanie pętli testowych w urządzeniu zarówno lokalnym jak i zdalnym; Załączanie testu PRBS na wybranym kanale; Monitorowanie ES i SES (sekund z błędami i sekund z poważnymi błędami); Monitorowanie występujących zdarzeń takich jak: Zanik sygnału optycznego; Zanik mocy nadajnika; Utrata synchronizacji ramki; Alarm z urządzenia zdalnego; Zanik sygnału składowego; Przekroczenie stopy błędów 10-3 ; Przekroczenie stopy błędów 10-6 ; Wiolacja kodu HDB3 na kanale składowym Detekcja sygnału AIS Monitorowanie statusu alarmów: Aktywny; Nieaktywny; Generowanie raportów oraz archiwizowanie zgromadzonych danych; 1.2. Wymagania sprzętowe Minimalne wymagania sprzętowe to: Procesor Intel486; 20MB miejsca wolnego na dysku twardym; Rozdzielczość monitora 800x600; System operacyjny Win95, Win98, WinNT, Win2000; Wolny port szeregowy; IO Grudzień 2002

6 2. INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE W celu zainstalowania aplikacji należy uruchomić program setup.exe znajdujący się na dostarczonym nośniku. Należy postępować zgodnie z pojawiającymi się na ekranie wskazówkami. Po zainstalowaniu oprogramowania w wybranym przez użytkownika katalogu w menu systemowym zostanie dodana grupa składająca się ze skrótu do pliku wykonawczego i do pliku pomocy. Rysunek 1. Widok okna głównego aplikacji po pierwszym uruchomieniu Należy podłączyć multiplekser TM-44 za pomocą kabla prostego RS-232 lub kabla typu modem zerowy do komputera PC. Tabela 1 specyfikuje wymaganą listę połączeń kabla. IO Grudzień 2002

7 Tabela 1. Specyfikacja kabla do połączenia komputera z multiplekserem TM-44 Strona multipleksera TM-44 Złącze DSUB-9 męskie (male) Strona komputera PC lub terminala Obwód Złącze DSUB-9 żeńskie (female) 2 TxD RxD RTS CTS DTR DSR SGND 5 7 Tabela 2 specyfikuje wymaganą listę połączeń kabla typu modem zerowy. Złącze DSUB-25 żeńskie (female) Tabela 2. Specyfikacja kabla typu modem zerowy do połączenia komputera z multiplekserem TM-44 Strona multipleksera TM-44 Złącze DSUB-9 męskie (male) Strona komputera PC lub terminala Obwód Złącze DSUB-9 żeńskie (female) 2 TxD RxD 3 2 RTS CTS DTR - DSR SGND 5 7 Złącze DSUB-25 żeńskie (female) Po podłączeniu urządzenia należy wybrać wolny port szeregowy. Można to zrobić z poziomu menu Opcje -> Ustawienia portu lub za pomocą przycisku. Dla TM44 należy wybrać prędkość transmisji 9600 b/s. Przycisk autodetekcja służy do automatycznego przeszukiwania wszystkich portów szeregowych w komputerze w poszukiwaniu aktywnych urządzeń TM-44. IO Grudzień 2002

8 Rysunek 2. Widok okna służącego ustawianiu parametrów portu szeregowego Po poprawnym podłączeniu w oknie aktywnych urządzeń automatycznie powinno zostać wykryte przyłączone urządzenie. Rysunek 3. Widok okna Urządzenia w którym wyświetlane są wykryte urządzenia Dodatkowo można przyspieszyć proces wyszukiwania przy pomocy przycisku. Kliknięcie na wybranym urządzeniu spowoduje otwarcie okna skojarzonego z danym typem urządzenia. Przycisk służy do inicjalizacji systemu tzn. wszystkie okna urządzeń zostaną zamknięte i proces wyszukiwania zostanie rozpoczęty od początku. IO Grudzień 2002

9 2.1. Kody dostępu Oprogramowanie LANwin nie współpracuje z urządzeniem do momentu wpisania poprawnego kodu dostępu. Kod dostępu jest dostarczany wraz z oprogramowaniem i dla urządzenia jest wprowadzany jeden raz. Po poprawnym wpisaniu kodu w prawej części okna konfiguracyjnego pojawi się lista typów urządzeń, z którymi współpracuje aplikacja. Wprowadzony kod dostępu jest skojarzony z profilem użytkownika systemu Windows i po zalogowaniu użytkownika do systemu oprogramowanie nie przeprowadza ponownej weryfikacji. Rysunek 4. Widok okna służącego do wprowadzania kodów dostępu dostarczonych wraz z oprogramowaniem 2.2. Opis symboli graficznych Stan pracy przyłączonego urządzenia jest sygnalizowany odpowiednim kolorem ikonki: - oznacza normalny stan pracy urządzenia; - (zielone) oznacza stan pracy testowej w urządzeniu; - (czerwone) oznacza występowanie alarmu pilnego w urządzeniu; - (zółte) oznacza występowanie alarmu niepilnego w urządzeniu; - oznacza utratę łączności z wybranym urządzeniem; - oznacza wykrycie urządzenia nie obsługiwanego przez aktualną wersję programu. W takiej sytuacji należy sprawdzić czy został wpisany poprawnie kod dostępu dla danego typu urządzenia oraz czy aktualna wersja aplikacji obsługuje dany typ urządzenia. IO Grudzień 2002

10 Rysunek 5. Widok okna, w którym zawarte są informacje na temat obsługiwanych urządzeń przez aktualną wersję programu IO Grudzień 2002

11 3. PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU 3.1. Aktywność kanałów Zakładka programu Aktywność kanałów, Rysunek 6 służy do dezaktywowania niewykorzystywanych portów urządzenia lokalnego lub zdalnego. Domyślnie wszystkie kanały są aktywne. Kanał dezaktywowany ma zablokowane funkcje transmisyjne oraz układ generowania alarmów nie bierze pod uwagę kryteriów alarmowych związanych z tym kanałem (wiolacje kodu HDB3 oraz zanik sygnału na interfejsie elektrycznym kanału składowego). W urządzeniu TM-44 jest zaimplementowana funkcja, która po włączeniu zasilania urządzenia dezaktywuje generację alarmów od zaniku sygnału na kanałach składowych. Aktywacja układu generacji alarmów dla danego portu występuje, gdy po włączeniu zasilania na wejściu kanału składowego zostanie stwierdzona obecność sygnału przez co najmniej 5s. Aktywacja generacji alarmów dla danego portu zostaje załączona na stałe. Ponowna dezaktywacja generacji alarmów wystąpi po kolejnym wyłączeniu i włączeniu zasilania urządzenia. Rysunek 6. Widok zakładki programu Aktywność kanałów IO Grudzień 2002

12 3.2. Liczniki ES/SES Urządzenie gromadzi w sposób ciągły informacje o liczbie sekund z błędami (ES) i liczbie sekund z poważnymi błędami (SES) w okresach 15 minutowych i 24 godzinnych dla kierunków nadawczego i odbiorczego. Urządzenie przechowuje po 16 zapisów dla interwałów 15 minutowych i po 2 zapisy dla interwału 24 godzinnego. Zakładka ES / SES Rysunek 7 służy do prezentacji wartości liczników sekund z błędami i sekund z poważnymi błędami. Rysunek 7. Widok zakładki programu SES/ES Przekroczenie wartości progowej dla liczników SES powoduje wygenerowanie alarmu pilnego. Przekroczenie wartości progowej dla liczników ES powoduje wygenerowanie alarmu niepilnego. Program umożliwia podanie wymienionych wartości progowych załączenia i wyłączenia alarmu Rysunek 8. Kryterium przekroczenia progu jest kasowane, jeżeli w przedziale czasowym następującym po przedziale, w którym wystąpiło przekroczenie progu, liczniki ES i SES w odpowiednich przedziałach mają wartość poniżej progu wyłączenia. IO Grudzień 2002

13 Rysunek 8. Okno konfiguracji progów alarmów Czerwony kolor komunikatu oraz symbol licznika został przekroczony w wybranym przedziale czasowym. oznacza, że próg dla danego Przyciskiem można ustawić czas względem którego będzie realizowany proces zliczania wystąpienia ES i SES dla przedziałów 15 minutowych i 24 godzinnych dla kierunku nadawczego i odbiorczego. Tabela 3. Oznaczenia skrótów użytych w zakładkach przedstawia tabela. Skrót Opis SES15R Sekundy z poważnymi błędami dla kierunku odbiorczego i przedziału 15 minutowego SES15T Sekundy z poważnymi błędami dla kierunku nadawczego i przedziału 15 minutowego ES15R Sekundy z błędami dla kierunku odbiorczego i przedziału 15 minutowego ES15T Sekundy z błędami dla kierunku nadawczego i przedziału 15 minutowego SES24R Sekundy z poważnymi błędami dla kierunku odbiorczego i przedziału 24 godzinnego SES24T Sekundy z poważnymi błędami dla kierunku nadawczego i przedziału 24 godzinnego ES24R Sekundy z błędami dla kierunku odbiorczego i przedziału 24 godzinnego ES24T Sekundy z błędami dla kierunku nadawczego i przedziału 24 godzinnego W tabeli podano sposób interpretacji zdarzeń w kierunku odbiorczym i nadawczym dla sygnału 2Mb/s. Tabela 4. sposób interpretacji zdarzeń w kierunku odbiorczym i nadawczym dla sygnału 2Mb/s. Kierunek Funkcja Interpretacja Nadawczy Zanik sygnału elektrycznego Błąd kodu HDB3 ES Nadawczy Zanik sygnału elektrycznego SES Odbiorczy Utrata synchronizacji ramki Zanik sygnału optycznego stopa błędów 1E-6 ES Odbiorczy Utrata synchronizacji ramki Zanik sygnału optycznego stopa błędów 1E-3 SES Okno Próg załączania alarmów Rysunek 8, wywoływane przez wybranie opcji z menu kontekstowego lub podwójne kliknięcie na polach progu alarmów, służy do ustalenia wartości progowych dla ES i SES powyżej, których będzie generowany alarm. Wartościami domyślnymi są: dla ES zliczanych w interwałach 15 minutowych; - 15 dla SES zliczanych w interwałach 15 minutowych; dla ES zliczanych w interwałach 24 godzinnych; dla SES zliczanych w interwałach 24 godzinnych. IO Grudzień 2002

14 W przypadku niezerowej wartości licznika po zakończenia interwału czasu zliczania następuje przepisanie informacji o stanie licznika do okna raportów. Z poziomu okna konfiguracyjnego możemy ustawić sposób wyświetlania raportów oraz dokonać skojarzenia schematu dźwiękowego z wybranym zdarzeniem. Przycisk służy do wybierania pliku dźwiękowego, przycisk służy do odsłuchu wybranego pliku. Odtwarzanie można natychmiast przerwać klawiszem Stop 3.3. Pętle testowe W urządzeniu MD-44.3 możliwe jest założenie pętli testowej jedynie na kanałach składowych w kierunku transmisji sygnału optycznego. Pętla taka w urządzeniu MD 44.3 nosi nazwę pętli zdalnej. Możliwości konfiguracji zakładanych pętli testowych przedstawia Rysunek 9 Pętle zdalne Pętle zdalne MUX21 PO PORT OPTYCZNY PO PORT OPTYCZNY MUX21 MD-44.3 MD-44.3 Urządzenie lokalne Urządzenie zdalne Rysunek 9. Miejsce założenia pętli zdalnej na kanale składowym E1 Do konfigurowania pętli testowych w urządzeniu MD.44.3 służy zakładka Pętle testowe Rysunek 10 IO Grudzień 2002

15 Rysunek 10. Widok zakładki programu Pętle testowe 3.4. Testy W urządzeniach możliwe jest wysłanie ciągu testowego w kanale 2 Mb/s wyłącznie w kierunku interfejsu światłowodowego Rysunek 11. Lokalny generator I tester Pętla zdalne GENERATOR MUX21 PO PORT OPTYCZNY PO PORT OPTYCZNY MUX21 Rysunek 11. MD-44.3 MD-44.3 Urządzenie lokalne Urządzenie zdalne Testowanie kanału składowego generatorem ciągu pseudolosowego. W celu załączenia testu należy w urządzeniu lokalnym wybrać kanał testowy, w który będzie wysyłany ciąg pseudolosowy oraz ustawić czas trwania testu. W urządzeniu zdalnym należy zapiąć pętlę na kanale składowym, w którym będzie przeprowadzany test. Po tych czynnościach można uruchomić test. IO Grudzień 2002

16 Zakładka programu Testy służy do: - załączania/ wyłączania ciągu testowego PRBS ; - wybierania kanału, w którym będzie wysyłany ciąg testowy; - wybierania czasu trwania testu; W multiplekserze TM-44 możliwe jest wysłanie ciągu testowego w kanale 2 Mb/s wyłącznie w kierunku interfejsu światłowodowego. W celu załączenia testu należy w urządzeniu lokalnym wybrać kanał testowy, w który będzie wysyłany ciąg pseudolosowy oraz ustawić czas trwania testu. W urządzeniu zdalnym należy zapiąć pętlę na kanale składowym, w którym będzie przeprowadzany test. Po tych czynnościach można uruchomić test. Funkcje przycisków znajdujących się na panelu: Załączanie/ wyłączanie ciągu testowego Ustalenie czasu trwania testu Wybieranie kanału wysyłania ciągu testowego Otwieranie pliku raportu z przeprowadzonego testu Rysunek 12. Widok zakładki programu Testy IO Grudzień 2002

17 3.5. Monitorowanie zdarzeń W zakładce Monitorowanie zdarzeń Rysunek 13, wyświetlany jest dziennik zdarzeń pobrany z urządzenia oraz status alarmów. Dziennik zdarzeń widoczny w górnym panelu przedstawia historie zdarzeń z wyszczególnieniem rodzaju i czasu wystąpienia. Panel dolny przedstawia aktualny status rejestrowanych w urządzeniu zdarzeń alarmowych z uwzględnieniem rodzaju alarmu, czasu jego zmiany i poziomu ważności. Pasek postępu znajdujący się w polu statusowym okna informuje o trwaniu operacji pobierania dziennika z urządzenia. Zdarzenia można posortować w porządku rosnącym lub malejącym względem daty, czasu lub nazwy zdarzenia. Dodatkowo została wprowadzona możliwość filtracji zdarzeń, zakładka Filtry dziennika zdarzeń Rysunek 14, według różnych kryteriów: - daty i czasu; - zdarzeń generujących alarmy pilne i niepilne; - według wybranego typu zdarzenia. Do uruchomienia procedury filtracji służy przycisk. Rysunek 13. Widok zakładki programu Monitorowanie zdarzeń IO Grudzień 2002

18 Rysunek 14. Widok zakładki programu Filtry dziennika zdarzeń W urządzeniu TM-44 istnieje możliwość zdalnego potwierdzania alarmu. Jest to odpowiednikiem naciśnięcia przycisku ALACK znajdującego się na panelu przednim urządzenia. Przekaźniki alarmu pilnego i alarmu niepilnego zastaną wyłączone oraz wszyskie aktywne alarmy w urządzeniu zostaną oznaczone jako nieaktywne. Dioda sygnalizacyjna alarmu pilnego lub alarmu niepilnego zostanie wyłączona, załączona zostanie dioda przypomnienia alarmu pilnego lub alarmu niepilnego. Zdalne potwierdzenie alarmu jest dostępne z opcji menu -> Potwierdzenie alarmu. IO Grudzień 2002

19 4. DODATKOWE OPCJE PROGRAMU 4.1. Wprowadzanie nazwy urządzenia W urządzeniu TM-44 istnieje możliwość nadania nazwy przyłączonemu urządzeniu. Można to zrobić z poziomu menu Opcje. Przy poprawnej komunikacji z urządzeniem nazwa ta pojawi się w pasku aplikacji oraz w oknie Lista urządzeń. Rysunek 15. Widok okna służącego wprowadzaniu nazwy do urządzenia 4.2. Ustawianie daty i czasu W urządzeniu TM-44 znajduje się zegar czasu rzeczywistego. Z poziomu aplikacji możemy ustawiać datę i czas w multiplekserze. Można to wykonać wywołując opcję menu Ustawianie czasu i daty. Wprowadzona data i czas zostanie zapisana w urządzeniu. Wszystkie wpisy do dziennika zdarzeń oraz tablicy ES/SES będą oznaczane zgodnie z wprowadzoną datą i czasem. Rysunek 16. Widok okna służącego wprowadzaniu daty systemowej do urządzenia IO Grudzień 2002

20 4.3. Informacje dodatkowe W multiplekserze TM-44 zebrane są wszystkie podstawowe informacje dotyczące urządzenia. Wartości takich parametrów jak: nazwa urządzenia, opis urządzenia, typ urządzenia, wersja urządzenia, adres fizyczny urządzenia, numer fabryczny, wersja sprzętu i wersja oprogramowania mogą zostać wyświetlone przez użytkownika. Opcja ta jest dostępna z poziomu menu > Informacje dodatkowe. Rysunek 17. urządzenia Widok okna zawierającego informacje dodatkowe dotyczące 4.4. Konfiguracja programu Aplikacja umożliwia konfigurację następujących parametrów: - Automatycznie otwieraj okno aktywnych urządzeń. Przy zaznaczonej opcji po wykryciu urządzenia w sieci automatycznie zostanie otwarte okno wykrytego urządzenia. - Żądaj potwierdzenia przy zamykaniu programu. Dla zaznaczonej opcji przy każdym zamykaniu aplikacji pojawi się komunikat żądający potwierdzenia. - Ukryj opis kolumn w liście urządzeń. Po zaznaczeniu i zaakceptowaniu wyboru informacje w nagłówkach kolumn głównego okna programu takie jak: typ, nazwa, adres, status itp. zostaną ukryte. - Zaznaczaj cały wiersz w liście urządzeń. Przy zaznaczonej opcji w głównym oknie programu dla wybranego urządzenia będzie podświetlany cały wiersz. - Pokazuj pasek postępu podczas aktualizacji parametrów. Czas aktualizacji parametrów w urządzeniu trwa kilka sekund. Przy zaznaczonej opcji podczas zapisywania wartości zadanych przez użytkownika będzie wyświetlany pasek postępu informujący o procesie zapisu. - Maksymalna liczba otwartych okien. Użytkownik może ustawić mamksymalną liczbę okien jakie będą wyświetlane w aplikacji. Przy otwarciu kolejnego okna najdawniej otwarte okienko zostanie automatycznie zamknięte lub zostanie wyświetlony komunikat w zależności od wyboru opcji jakiej dokonał użytkownik. W urządzeniu TM44 istnieje możliwość zdalnego potwierdzania alarmów (odpowiednik naciśnięcia przycisku ALACK znajdującego się na panelu przednim urządzenia). W tym celu należy: - posiadać skonfigurowaną skrzynkę pocztową ( ) oraz zainstalowany program pocztowy firmy Microsoft (np. Outlook Express); - posiadać stały dostęp do sieci Internet; IO Grudzień 2002

21 - w temacie poczty należy wpisać adres fizyczny lub nazwę urządzenia, w którym chcemy potwierdzić alarm; - w treści poczty musi znaleźć się wyraz ack (Acknowledge); Interwał sprawdzanie skrzynki poczty elektronicznej może być ustawiony przez użytkownika. Przy zaznaczonej opcji Aktywność opcji nowe wiadomości będą automatycznie sprawdzane z zadanym interwałem. Rysunek 18. Opcje programu zakładka Program Aplikacja umożliwia konfigurację wyświetlanych informacji w głównym oknie. Użytkownik może wyświetlić lub ukryć elementy takie jak: nazwa urządzenia, adres fizyczny urządzenia, status (urządzenie lokalne lub zdalne), nr slotu (dla urządzeń rakowych), konfiguracja (programowa lub sprzętowa dla urządzeń wyposażonych w taką opcję), numer fabryczny nadany na etapie produkcji. IO Grudzień 2002

22 Rysunek 19. Opcje programu zakładka Widok Z poziomu programu istnieje możliwość utworzenia skrótów na pulpicie systemowym. Użytkownik może utworzyć skrót do: - aplikacji pracującej w trybie podstawowym (z wykorzystaniem interfejsu szeregowego RS232); - do aplikacji pracującej w trybie demonstracyjnym. Użytkownik w tym trybie może oglądać okna urządzeń bez konieczności fizycznego podłączenia urządzenia. Rysunek 20. Opcje programu zakładka Skróty Aplikacji LANwin posiada możliwość wysyłania wiadomości tekstowych do telefonów komórkowych w przypadku wykrycia awarii w urządzeniu. Abonenci sieci EraGsm i Idea muszą mieć uaktywnioną usługę otrzymywania SMS z bramek internetowych. W polu bramka SMS należy wpisać nazwę w Listę aktualnych i sprawnie działających bramek można pobrać z Internetu. W polu numer telefonu lub nazwa konta należy wpisać numer telefonu w postaci: 48yyyxxxxxx. Można również wpisać w tym miejscu nazwę konta pocztowego. Wiadomości w takiej sytuacji będą wysyłane nie do telefonu komórkowego lecz do wybranej skrzynki poczty elektronicznej. Użytkownik posiada możliwość konfiguracji treści wysyłanej informacji. Można wysłać informacje dotyczące typu urządzenia, nazwy urządzenia, adresu fizycznego, daty i godziny wystąpienia alarmu, typu alarmu oraz jego opisu. Do sprawdzenia poprawności dokonanych wpisów i wysłania wiadomości testowej służy przycisk. IO Grudzień 2002

23 Rysunek 21. Opcje programu zakładka SMS Program LANwin posiada możliwość automatycznej aktualizacji daty i czasu w urządzeniu jeśli ma ona niepoprawną wartość. Użytkownik może również ustalić maksymalny czas, po którym urządzenie będzie oznaczone na liście urządzeń w głównym oknie programu jako nieaktywne jeśli przez zadany czas nie przyjdą informacje z urządzenia. Rysunek 22. Opcje programu zakładka Parametry IO Grudzień 2002

24 Wyprodukowano: Lanex S.A. ul. Ceramiczna Lublin tel.: (081) fax: (081) web: Kontakt z Serwisem: tel. (081) Lanex S.A IO Grudzień 2002

TM-60 PROGRAM DO MONITOROWANIA I KONFIGURACJI MULTIPLEKSERA 16XE1/G.703

TM-60 PROGRAM DO MONITOROWANIA I KONFIGURACJI MULTIPLEKSERA 16XE1/G.703 TM-60 PROGRAM DO MONITOROWANIA I KONFIGURACJI MULTIPLEKSERA 16XE1/G.703 IO60-2c Czerwiec 2002 Spis treści 1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA... 2 1.1 PRZEZNACZENIE... 2 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 2 1.3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

TM-61.1 PROGRAM WSPÓŁPRACUJĄCY Z MODEMEM E3/G.703 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TM-61.1 PROGRAM WSPÓŁPRACUJĄCY Z MODEMEM E3/G.703 INSTRUKCJA OBSŁUGI LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 TM-61.1 PROGRAM WSPÓŁPRACUJĄCY Z MODEMEM E3/G.703 IO61-2a Kwiecień 2002 Spis treści 1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA...2

Bardziej szczegółowo

TM-47.1-2 PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T

TM-47.1-2 PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 TM-47.1-2 PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150

Bardziej szczegółowo

TM-47.1 PROGRAM KONFIGURACYJNY DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T

TM-47.1 PROGRAM KONFIGURACYJNY DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 TM-47.1 PROGRAM KONFIGURACYJNY DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150

Bardziej szczegółowo

LANWIN PROGRAM DO MONITOROWANIA I KONFIGURACJI URZĄDZEŃ FIRMY LANEX

LANWIN PROGRAM DO MONITOROWANIA I KONFIGURACJI URZĄDZEŃ FIRMY LANEX LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 LANWIN PROGRAM DO MONITOROWANIA I KONFIGURACJI URZĄDZEŃ FIRMY LANEX IO-LANWIN-1H Spis treści 1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA...1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1

Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 Do przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do konwertera USB-RS232

Instrukcja do konwertera USB-RS232 1. Przeznaczenie Instrukcja do konwertera USB-RS232 Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. Konwerter USB-RS232 to urządzenie rozwiązujące problem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium ASCOM COLT-2

Laboratorium ASCOM COLT-2 Laboratorium ASCOM COLT-2 Celem laboratorium jest poznanie w praktyce jak wygląda konfiguracja i administracji półką ASCOM COLT-2. Podczas realizacji tego laboratorium student zapozna się z: Wstępną konfiguracją

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1).

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). UWAGI ogólne: Oprogramowanie Callnet-Service i Callnet-Client umożliwia

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

2 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA. 3 3 GŁÓWNE OKNO PROGRAMU 3 4 MODUŁ OBSŁUGI ARCHIWUM 7

2 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA. 3 3 GŁÓWNE OKNO PROGRAMU 3 4 MODUŁ OBSŁUGI ARCHIWUM 7 LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL S.A. W ZIELONEJ GÓRZE PROGRAM DO KONFIGURACJI KONCENTRATORA DANYCH TYPU PD22 PD22Wiz.exe INSTRUKCJA OBSŁUGI Zielona Góra 2007 2 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP. 3 2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP

Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP Użytkownicy usługi BPTP, którzy otrzymali przesyłki pocztowe zawierające token USB wraz z listem informującym o potrzebie aktywacji urządzenia powinni wykonać

Bardziej szczegółowo

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS tel. (0-22) 823-30-17, 668-69-75 02-304 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 141/90 fax (0-22) 659-26-11

Bardziej szczegółowo

Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja wersji DEMO (13.1)

Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja wersji DEMO (13.1) TELETRONIKA www.teletronika.pl Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja wersji DEMO (13.1) UWAGA - aplikacje 'Callnet-serwer' i 'Callnet-klient' przeznaczone są do pracy w systemach operacyjnych firmy Microsoft:

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona, szczegółowa instrukcja znajduje się na załączonej płycie lub do pobrania z www.bitstream.com.pl

Instrukcja skrócona, szczegółowa instrukcja znajduje się na załączonej płycie lub do pobrania z www.bitstream.com.pl TRYTON-PE1 Protekcja kanału E1 + Most Ethernet E1 10/100Mbit/s Ethernet na 4xE1 G.703 2048kbit/s 1 PANEL PRZEDNI URZĄDZENIA 1 2 3 4 5 Rys 1. Panel przedni i tylny urządzenia. Oznaczenie symboli: 1 złącze

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) www.teletronika.pl

TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) www.teletronika.pl TELETRONIKA www.teletronika.pl Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) W ramach oddzielnej licencji, oferowany jest moduł oprogramowania dla aplikacji 'Callnet-serwer' umożliwiający wysyłanie

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Programator Kart Master - klient

Programator Kart Master - klient Programator Kart Master - klient Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 2 2 ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM... 3 3 ZMIANA KLUCZA DOSTĘPU.... 4 4 GENEROWANIE KART UŻYTKOWNIKÓW... 5 1 1 Wstęp Programator

Bardziej szczegółowo

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla Wersja 1.1 29.04.2013 wyprodukowano dla 1. Instalacja oprogramowania 1.1. Wymagania systemowe Wspierane systemy operacyjne (zarówno w wersji 32 i 64 bitowej): Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows

Bardziej szczegółowo

CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave

CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave Spis treści: 1. Przeznaczenie modułu 3 2. Tryby pracy modułu 3 2.1. Tryb inicjalizacyjny 3 2.2. Tryb normalny 3 3. Podłączenie modułu 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować Outlooka?

Jak skonfigurować Outlooka? Jak skonfigurować Outlooka? str. 1 Jak skonfigurować Outlooka? W tym dokumencie znajdziesz: Czy mogę korzystać z Outlooka?... 1 Nowa instalacja Outlooka... 2 Konfiguracja HostedExchange.pl na komputerze

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja instalacji oprogramowania WinPower

Skrócona instrukcja instalacji oprogramowania WinPower 2012/09/05 Pomoc Techniczna, tel.: +48 61 6500 400 www.ever.eu 1 WinPower INSTALACJA I KONFIGURACJA A. Po uruchomieniu pliku instalacyjnego należy kierować się wskazówkami podczas instalacji. Podczas instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Program emulatora GPS pobieramy ze strony z działu Pobieralnia.

Program emulatora GPS pobieramy ze strony  z działu Pobieralnia. 1. WSTĘP Do emulacji ruchu okrętu na mapie nawigacyjnej potrzebujemy trzech rzeczy: Komputera PC Programu nawigacyjnego polecam OpenCPN Programu symulatora GPS Programu Com0com jako mostka wirtualnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

RF-graph 1.2 POMOC PROGRAMU

RF-graph 1.2 POMOC PROGRAMU RF-graph 1.2 POMOC PROGRAMU Spis treśći 1. Komunikacja...3 1.1. Połączenie...3 1.2. Rozłączenie...3 1.3. Problemy z połączeniem...3 1.4. Ustawienia transmisji...4 2. Wykresy...4 2.1. Rysowanie siatek...4

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

1.1 Co to jest USBCOM?... 3 1.2 Budowa oraz parametry techniczne... 3

1.1 Co to jest USBCOM?... 3 1.2 Budowa oraz parametry techniczne... 3 2014 Konwerter USBCOM Instrukcja obsługi www.barion-st.com 2014-09-30 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 Co to jest USBCOM?... 3 1.2 Budowa oraz parametry techniczne... 3 2. OBSŁUGA URZĄDZENIA... 5 2.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem. Rozpoczęcie pracy z programem. Po zainstalowaniu programu należy przygotować program do wykonywania kopii zapasowej baz danych. W tym celu należy uruchomić z menu start Panel sterowania a następnie wybrać

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ETHERNETOWY DS202

MODUŁ ETHERNETOWY DS202 Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-530 Wrocław, ul. Jarnołtowska 15 tel. 071 3492568, 071 7224051, fax. 071 7224053 e-mail: frisko@frisko.pl www.frisko.pl MODUŁ ETHERNETOWY DS202 PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Witamy w usłudze GigaNagrywarka GigaNagrywarka Interfejs użytkownika i nawigowanie 1. Aplikacja GigaNagrywarka w Menu Aplikację GigaNagrywarki znajdziesz w Menu Netia

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu RTT44 v 1.0

Instrukcja obsługi programu RTT44 v 1.0 Instrukcja obsługi programu RTT44 v 1.0 służącego do odczytu parametrów przekaźnika kontroli temperatury RTT44 wyposażonego w wyjście Ethernet HITIN Sp. z o. o. ul. Szopienicka 62 c 40 432 Katowice tel/fax.:

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl W instrukcji znajdują się informacje dotyczące zakresu działania usługi efax oraz kilka wskazówek umożliwiających sprawne wykorzystywanie usługi wirtualnych faksów w codziennej pracy. Wysyłanie i odczytywanie

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 1. Wstęp zasady działania Modem LTE Speed 1000 jest wyposażony w funkcję automatycznej aktualizacji oprogramowania zarówno urządzenia (firmware), jak i aplikacji manager

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

BLUETOOTH INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA I KONFIGURACJI.

BLUETOOTH INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA I KONFIGURACJI. Interfejs BLUETOOTH INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA I KONFIGURACJI. Producent: AC Spółka Akcyjna. 15 182 Białystok, ul. 27 Lipca 64 tel. +48 85 7438117, fax +48 85 653 8649 www.ac.com.pl, e mail: autogaz@ac.com.pl

Bardziej szczegółowo

TM/MD-73.1 TM-73.2 ZARZĄDZANIE I NADZOROWANIE

TM/MD-73.1 TM-73.2 ZARZĄDZANIE I NADZOROWANIE TM/MD-73.1 TM-73.2 ZARZĄDZANIE I NADZOROWANIE KONWERTERA Z POZIOMU TERMINALA VT100 Instrukcja Obsługi IO73-3a Sierpień 2002 LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150 Lublin serwis: tel. (81) 4439639, 4439640,

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi

instrukcja uruchomienia usługi instrukcja uruchomienia usługi INT/UL-A5/1439/01-02-06/ 12 Witamy w usłudze Telefonia internetowa tp umożliwia tanie połączenia telefoniczne, w oparciu o technologię VoIP (Voice over IP). Usługę można

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo