MULTIPLEKSER TM-44.3 ZARZĄDZANIE I NADZOROWANIE Z POZIOMU APLIKACJI LANWIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MULTIPLEKSER TM-44.3 ZARZĄDZANIE I NADZOROWANIE Z POZIOMU APLIKACJI LANWIN"

Transkrypt

1 LANEX S.A. ul. Ceramiczna Lublin tel. (081) tel/fax. (081) MULTIPLEKSER TM-44.3 ZARZĄDZANIE I NADZOROWANIE Z POZIOMU APLIKACJI LANWIN IO44-8 Grudzień 2002 LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, Lublin serwis: tel. (81) ;

2 Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEZNACZENIE WYMAGANIA SPRZĘTOWE INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE KODY DOSTĘPU OPIS SYMBOLI GRAFICZNYCH PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU AKTYWNOŚĆ KANAŁÓW LICZNIKI ES/SES PĘTLE TESTOWE TESTY MONITOROWANIE ZDARZEŃ DODATKOWE OPCJE PROGRAMU WPROWADZANIE NAZWY URZĄDZENIA USTAWIANIE DATY I CZASU INFORMACJE DODATKOWE KONFIGURACJA PROGRAMU

3 Spis rysunków RYSUNEK 1. RYSUNEK 2. PROGRAM DO MONITOROWANIA I KONFIGURACJI MULTIPLEKSERA 4X E1/ WIDOK OKNA GŁÓWNEGO APLIKACJI PO PIERWSZYM URUCHOMIENIU...6 WIDOK OKNA SŁUŻĄCEGO USTAWIANIU PARAMETRÓW PORTU SZEREGOWEGO...8 RYSUNEK 3. WIDOK OKNA, W KTÓRYM WYŚWIETLANE SĄ WYKRYTE URZĄDZENIA...8 RYSUNEK 4. WIDOK OKNA SŁUŻĄCEGO DO WPROWADZANIA KODÓW DOSTĘPU DOSTARCZONYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM...9 RYSUNEK 5. WIDOK OKNA, W KTÓRYM ZAWARTE SĄ INFORMACJE NA TEMAT OBSŁUGIWANYCH URZĄDZEŃ PRZEZ AKTUALNĄ WERSJĘ PROGRAMU...10 RYSUNEK 6. WIDOK ZAKŁADKI PROGRAMU AKTYWNOŚĆ KANAŁÓW...11 RYSUNEK 7. WIDOK ZAKŁADKI PROGRAMU SES/ES...12 RYSUNEK 8. OKNO KONFIGURACJI PROGÓW ALARMÓW ORAZ SYGNALIZACJI DŹWIĘKOWEJ PRZEKROCZENIA PROGU...13 RYSUNEK 9. MIEJSCE ZAŁOŻENIA PĘTLI ZDALNEJ NA KANALE SKŁADOWYM E RYSUNEK 10. WIDOK ZAKŁADKI PROGRAMU PĘTLE TESTOWE...15 RYSUNEK 11. WIDOK ZAKŁADKI PROGRAMU TESTY...16 RYSUNEK 12. WIDOK ZAKŁADKI PROGRAMU MONITOROWANIE ZDARZEŃ...17 RYSUNEK 13. WIDOK ZAKŁADKI PROGRAMU FILTRY DZIENNIKA ZDARZEŃ...18 RYSUNEK 14. WIDOK OKNA SŁUŻĄCEGO WPROWADZANIU NAZWY DO URZĄDZENIA...19 RYSUNEK 15. WIDOK OKNA SŁUŻĄCEGO WPROWADZANIU DATY SYSTEMOWEJ DO URZĄDZENIA...19 RYSUNEK 16. WIDOK OKNA ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE URZĄDZENIA...20 RYSUNEK 17. OPCJE PROGRAMU ZAKŁADKA PROGRAM...21 RYSUNEK 18. OPCJE PROGRAMU ZAKŁADKA WIDOK...22 RYSUNEK 19. OPCJE PROGRAMU ZAKŁADKA SKRÓTY...22 RYSUNEK 20. OPCJE PROGRAMU ZAKŁADKA SMS...23 RYSUNEK 21. OPCJE PROGRAMU ZAKŁADKA PARAMETRY

4 Wykaz użytych skrótów AIS Alarm Indication Signal ETSI European Telecomunications Standards Institute GND Ground ITU-T International Telecomunication Union Telecomunication Standardization Sector ALP Alarm pilny ALN Alarm niepilny ES Sekundy z błędami SES Sekundy z poważnymi błędami PE Port elektryczny PO Port optyczny MUX Multiplekser ALACK Przycisk kasowania alarmów 4

5 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 1.1. Przeznaczenie Program współpracujący z multiplekserem TM-44 służy do konfiguracji i monitorowania podstawowych funkcji urządzenia takich jak: Aktywowanie / dezaktywowanie kanałów składowych; Zakładanie pętli testowych w urządzeniu zarówno lokalnym jak i zdalnym; Załączanie testu PRBS na wybranym kanale; Monitorowanie ES i SES (sekund z błędami i sekund z poważnymi błędami); Monitorowanie występujących zdarzeń takich jak: Zanik sygnału optycznego; Zanik mocy nadajnika; Utrata synchronizacji ramki; Alarm z urządzenia zdalnego; Zanik sygnału składowego; Przekroczenie stopy błędów 10-3 ; Przekroczenie stopy błędów 10-6 ; Wiolacja kodu HDB3 na kanale składowym Detekcja sygnału AIS Monitorowanie statusu alarmów: Aktywny; Nieaktywny; Generowanie raportów oraz archiwizowanie zgromadzonych danych; 1.2. Wymagania sprzętowe Minimalne wymagania sprzętowe to: Procesor Intel486; 20MB miejsca wolnego na dysku twardym; Rozdzielczość monitora 800x600; System operacyjny Win95, Win98, WinNT, Win2000; Wolny port szeregowy; IO Grudzień 2002

6 2. INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE W celu zainstalowania aplikacji należy uruchomić program setup.exe znajdujący się na dostarczonym nośniku. Należy postępować zgodnie z pojawiającymi się na ekranie wskazówkami. Po zainstalowaniu oprogramowania w wybranym przez użytkownika katalogu w menu systemowym zostanie dodana grupa składająca się ze skrótu do pliku wykonawczego i do pliku pomocy. Rysunek 1. Widok okna głównego aplikacji po pierwszym uruchomieniu Należy podłączyć multiplekser TM-44 za pomocą kabla prostego RS-232 lub kabla typu modem zerowy do komputera PC. Tabela 1 specyfikuje wymaganą listę połączeń kabla. IO Grudzień 2002

7 Tabela 1. Specyfikacja kabla do połączenia komputera z multiplekserem TM-44 Strona multipleksera TM-44 Złącze DSUB-9 męskie (male) Strona komputera PC lub terminala Obwód Złącze DSUB-9 żeńskie (female) 2 TxD RxD RTS CTS DTR DSR SGND 5 7 Tabela 2 specyfikuje wymaganą listę połączeń kabla typu modem zerowy. Złącze DSUB-25 żeńskie (female) Tabela 2. Specyfikacja kabla typu modem zerowy do połączenia komputera z multiplekserem TM-44 Strona multipleksera TM-44 Złącze DSUB-9 męskie (male) Strona komputera PC lub terminala Obwód Złącze DSUB-9 żeńskie (female) 2 TxD RxD 3 2 RTS CTS DTR - DSR SGND 5 7 Złącze DSUB-25 żeńskie (female) Po podłączeniu urządzenia należy wybrać wolny port szeregowy. Można to zrobić z poziomu menu Opcje -> Ustawienia portu lub za pomocą przycisku. Dla TM44 należy wybrać prędkość transmisji 9600 b/s. Przycisk autodetekcja służy do automatycznego przeszukiwania wszystkich portów szeregowych w komputerze w poszukiwaniu aktywnych urządzeń TM-44. IO Grudzień 2002

8 Rysunek 2. Widok okna służącego ustawianiu parametrów portu szeregowego Po poprawnym podłączeniu w oknie aktywnych urządzeń automatycznie powinno zostać wykryte przyłączone urządzenie. Rysunek 3. Widok okna Urządzenia w którym wyświetlane są wykryte urządzenia Dodatkowo można przyspieszyć proces wyszukiwania przy pomocy przycisku. Kliknięcie na wybranym urządzeniu spowoduje otwarcie okna skojarzonego z danym typem urządzenia. Przycisk służy do inicjalizacji systemu tzn. wszystkie okna urządzeń zostaną zamknięte i proces wyszukiwania zostanie rozpoczęty od początku. IO Grudzień 2002

9 2.1. Kody dostępu Oprogramowanie LANwin nie współpracuje z urządzeniem do momentu wpisania poprawnego kodu dostępu. Kod dostępu jest dostarczany wraz z oprogramowaniem i dla urządzenia jest wprowadzany jeden raz. Po poprawnym wpisaniu kodu w prawej części okna konfiguracyjnego pojawi się lista typów urządzeń, z którymi współpracuje aplikacja. Wprowadzony kod dostępu jest skojarzony z profilem użytkownika systemu Windows i po zalogowaniu użytkownika do systemu oprogramowanie nie przeprowadza ponownej weryfikacji. Rysunek 4. Widok okna służącego do wprowadzania kodów dostępu dostarczonych wraz z oprogramowaniem 2.2. Opis symboli graficznych Stan pracy przyłączonego urządzenia jest sygnalizowany odpowiednim kolorem ikonki: - oznacza normalny stan pracy urządzenia; - (zielone) oznacza stan pracy testowej w urządzeniu; - (czerwone) oznacza występowanie alarmu pilnego w urządzeniu; - (zółte) oznacza występowanie alarmu niepilnego w urządzeniu; - oznacza utratę łączności z wybranym urządzeniem; - oznacza wykrycie urządzenia nie obsługiwanego przez aktualną wersję programu. W takiej sytuacji należy sprawdzić czy został wpisany poprawnie kod dostępu dla danego typu urządzenia oraz czy aktualna wersja aplikacji obsługuje dany typ urządzenia. IO Grudzień 2002

10 Rysunek 5. Widok okna, w którym zawarte są informacje na temat obsługiwanych urządzeń przez aktualną wersję programu IO Grudzień 2002

11 3. PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU 3.1. Aktywność kanałów Zakładka programu Aktywność kanałów, Rysunek 6 służy do dezaktywowania niewykorzystywanych portów urządzenia lokalnego lub zdalnego. Domyślnie wszystkie kanały są aktywne. Kanał dezaktywowany ma zablokowane funkcje transmisyjne oraz układ generowania alarmów nie bierze pod uwagę kryteriów alarmowych związanych z tym kanałem (wiolacje kodu HDB3 oraz zanik sygnału na interfejsie elektrycznym kanału składowego). W urządzeniu TM-44 jest zaimplementowana funkcja, która po włączeniu zasilania urządzenia dezaktywuje generację alarmów od zaniku sygnału na kanałach składowych. Aktywacja układu generacji alarmów dla danego portu występuje, gdy po włączeniu zasilania na wejściu kanału składowego zostanie stwierdzona obecność sygnału przez co najmniej 5s. Aktywacja generacji alarmów dla danego portu zostaje załączona na stałe. Ponowna dezaktywacja generacji alarmów wystąpi po kolejnym wyłączeniu i włączeniu zasilania urządzenia. Rysunek 6. Widok zakładki programu Aktywność kanałów IO Grudzień 2002

12 3.2. Liczniki ES/SES Urządzenie gromadzi w sposób ciągły informacje o liczbie sekund z błędami (ES) i liczbie sekund z poważnymi błędami (SES) w okresach 15 minutowych i 24 godzinnych dla kierunków nadawczego i odbiorczego. Urządzenie przechowuje po 16 zapisów dla interwałów 15 minutowych i po 2 zapisy dla interwału 24 godzinnego. Zakładka ES / SES Rysunek 7 służy do prezentacji wartości liczników sekund z błędami i sekund z poważnymi błędami. Rysunek 7. Widok zakładki programu SES/ES Przekroczenie wartości progowej dla liczników SES powoduje wygenerowanie alarmu pilnego. Przekroczenie wartości progowej dla liczników ES powoduje wygenerowanie alarmu niepilnego. Program umożliwia podanie wymienionych wartości progowych załączenia i wyłączenia alarmu Rysunek 8. Kryterium przekroczenia progu jest kasowane, jeżeli w przedziale czasowym następującym po przedziale, w którym wystąpiło przekroczenie progu, liczniki ES i SES w odpowiednich przedziałach mają wartość poniżej progu wyłączenia. IO Grudzień 2002

13 Rysunek 8. Okno konfiguracji progów alarmów Czerwony kolor komunikatu oraz symbol licznika został przekroczony w wybranym przedziale czasowym. oznacza, że próg dla danego Przyciskiem można ustawić czas względem którego będzie realizowany proces zliczania wystąpienia ES i SES dla przedziałów 15 minutowych i 24 godzinnych dla kierunku nadawczego i odbiorczego. Tabela 3. Oznaczenia skrótów użytych w zakładkach przedstawia tabela. Skrót Opis SES15R Sekundy z poważnymi błędami dla kierunku odbiorczego i przedziału 15 minutowego SES15T Sekundy z poważnymi błędami dla kierunku nadawczego i przedziału 15 minutowego ES15R Sekundy z błędami dla kierunku odbiorczego i przedziału 15 minutowego ES15T Sekundy z błędami dla kierunku nadawczego i przedziału 15 minutowego SES24R Sekundy z poważnymi błędami dla kierunku odbiorczego i przedziału 24 godzinnego SES24T Sekundy z poważnymi błędami dla kierunku nadawczego i przedziału 24 godzinnego ES24R Sekundy z błędami dla kierunku odbiorczego i przedziału 24 godzinnego ES24T Sekundy z błędami dla kierunku nadawczego i przedziału 24 godzinnego W tabeli podano sposób interpretacji zdarzeń w kierunku odbiorczym i nadawczym dla sygnału 2Mb/s. Tabela 4. sposób interpretacji zdarzeń w kierunku odbiorczym i nadawczym dla sygnału 2Mb/s. Kierunek Funkcja Interpretacja Nadawczy Zanik sygnału elektrycznego Błąd kodu HDB3 ES Nadawczy Zanik sygnału elektrycznego SES Odbiorczy Utrata synchronizacji ramki Zanik sygnału optycznego stopa błędów 1E-6 ES Odbiorczy Utrata synchronizacji ramki Zanik sygnału optycznego stopa błędów 1E-3 SES Okno Próg załączania alarmów Rysunek 8, wywoływane przez wybranie opcji z menu kontekstowego lub podwójne kliknięcie na polach progu alarmów, służy do ustalenia wartości progowych dla ES i SES powyżej, których będzie generowany alarm. Wartościami domyślnymi są: dla ES zliczanych w interwałach 15 minutowych; - 15 dla SES zliczanych w interwałach 15 minutowych; dla ES zliczanych w interwałach 24 godzinnych; dla SES zliczanych w interwałach 24 godzinnych. IO Grudzień 2002

14 W przypadku niezerowej wartości licznika po zakończenia interwału czasu zliczania następuje przepisanie informacji o stanie licznika do okna raportów. Z poziomu okna konfiguracyjnego możemy ustawić sposób wyświetlania raportów oraz dokonać skojarzenia schematu dźwiękowego z wybranym zdarzeniem. Przycisk służy do wybierania pliku dźwiękowego, przycisk służy do odsłuchu wybranego pliku. Odtwarzanie można natychmiast przerwać klawiszem Stop 3.3. Pętle testowe W urządzeniu MD-44.3 możliwe jest założenie pętli testowej jedynie na kanałach składowych w kierunku transmisji sygnału optycznego. Pętla taka w urządzeniu MD 44.3 nosi nazwę pętli zdalnej. Możliwości konfiguracji zakładanych pętli testowych przedstawia Rysunek 9 Pętle zdalne Pętle zdalne MUX21 PO PORT OPTYCZNY PO PORT OPTYCZNY MUX21 MD-44.3 MD-44.3 Urządzenie lokalne Urządzenie zdalne Rysunek 9. Miejsce założenia pętli zdalnej na kanale składowym E1 Do konfigurowania pętli testowych w urządzeniu MD.44.3 służy zakładka Pętle testowe Rysunek 10 IO Grudzień 2002

15 Rysunek 10. Widok zakładki programu Pętle testowe 3.4. Testy W urządzeniach możliwe jest wysłanie ciągu testowego w kanale 2 Mb/s wyłącznie w kierunku interfejsu światłowodowego Rysunek 11. Lokalny generator I tester Pętla zdalne GENERATOR MUX21 PO PORT OPTYCZNY PO PORT OPTYCZNY MUX21 Rysunek 11. MD-44.3 MD-44.3 Urządzenie lokalne Urządzenie zdalne Testowanie kanału składowego generatorem ciągu pseudolosowego. W celu załączenia testu należy w urządzeniu lokalnym wybrać kanał testowy, w który będzie wysyłany ciąg pseudolosowy oraz ustawić czas trwania testu. W urządzeniu zdalnym należy zapiąć pętlę na kanale składowym, w którym będzie przeprowadzany test. Po tych czynnościach można uruchomić test. IO Grudzień 2002

16 Zakładka programu Testy służy do: - załączania/ wyłączania ciągu testowego PRBS ; - wybierania kanału, w którym będzie wysyłany ciąg testowy; - wybierania czasu trwania testu; W multiplekserze TM-44 możliwe jest wysłanie ciągu testowego w kanale 2 Mb/s wyłącznie w kierunku interfejsu światłowodowego. W celu załączenia testu należy w urządzeniu lokalnym wybrać kanał testowy, w który będzie wysyłany ciąg pseudolosowy oraz ustawić czas trwania testu. W urządzeniu zdalnym należy zapiąć pętlę na kanale składowym, w którym będzie przeprowadzany test. Po tych czynnościach można uruchomić test. Funkcje przycisków znajdujących się na panelu: Załączanie/ wyłączanie ciągu testowego Ustalenie czasu trwania testu Wybieranie kanału wysyłania ciągu testowego Otwieranie pliku raportu z przeprowadzonego testu Rysunek 12. Widok zakładki programu Testy IO Grudzień 2002

17 3.5. Monitorowanie zdarzeń W zakładce Monitorowanie zdarzeń Rysunek 13, wyświetlany jest dziennik zdarzeń pobrany z urządzenia oraz status alarmów. Dziennik zdarzeń widoczny w górnym panelu przedstawia historie zdarzeń z wyszczególnieniem rodzaju i czasu wystąpienia. Panel dolny przedstawia aktualny status rejestrowanych w urządzeniu zdarzeń alarmowych z uwzględnieniem rodzaju alarmu, czasu jego zmiany i poziomu ważności. Pasek postępu znajdujący się w polu statusowym okna informuje o trwaniu operacji pobierania dziennika z urządzenia. Zdarzenia można posortować w porządku rosnącym lub malejącym względem daty, czasu lub nazwy zdarzenia. Dodatkowo została wprowadzona możliwość filtracji zdarzeń, zakładka Filtry dziennika zdarzeń Rysunek 14, według różnych kryteriów: - daty i czasu; - zdarzeń generujących alarmy pilne i niepilne; - według wybranego typu zdarzenia. Do uruchomienia procedury filtracji służy przycisk. Rysunek 13. Widok zakładki programu Monitorowanie zdarzeń IO Grudzień 2002

18 Rysunek 14. Widok zakładki programu Filtry dziennika zdarzeń W urządzeniu TM-44 istnieje możliwość zdalnego potwierdzania alarmu. Jest to odpowiednikiem naciśnięcia przycisku ALACK znajdującego się na panelu przednim urządzenia. Przekaźniki alarmu pilnego i alarmu niepilnego zastaną wyłączone oraz wszyskie aktywne alarmy w urządzeniu zostaną oznaczone jako nieaktywne. Dioda sygnalizacyjna alarmu pilnego lub alarmu niepilnego zostanie wyłączona, załączona zostanie dioda przypomnienia alarmu pilnego lub alarmu niepilnego. Zdalne potwierdzenie alarmu jest dostępne z opcji menu -> Potwierdzenie alarmu. IO Grudzień 2002

19 4. DODATKOWE OPCJE PROGRAMU 4.1. Wprowadzanie nazwy urządzenia W urządzeniu TM-44 istnieje możliwość nadania nazwy przyłączonemu urządzeniu. Można to zrobić z poziomu menu Opcje. Przy poprawnej komunikacji z urządzeniem nazwa ta pojawi się w pasku aplikacji oraz w oknie Lista urządzeń. Rysunek 15. Widok okna służącego wprowadzaniu nazwy do urządzenia 4.2. Ustawianie daty i czasu W urządzeniu TM-44 znajduje się zegar czasu rzeczywistego. Z poziomu aplikacji możemy ustawiać datę i czas w multiplekserze. Można to wykonać wywołując opcję menu Ustawianie czasu i daty. Wprowadzona data i czas zostanie zapisana w urządzeniu. Wszystkie wpisy do dziennika zdarzeń oraz tablicy ES/SES będą oznaczane zgodnie z wprowadzoną datą i czasem. Rysunek 16. Widok okna służącego wprowadzaniu daty systemowej do urządzenia IO Grudzień 2002

20 4.3. Informacje dodatkowe W multiplekserze TM-44 zebrane są wszystkie podstawowe informacje dotyczące urządzenia. Wartości takich parametrów jak: nazwa urządzenia, opis urządzenia, typ urządzenia, wersja urządzenia, adres fizyczny urządzenia, numer fabryczny, wersja sprzętu i wersja oprogramowania mogą zostać wyświetlone przez użytkownika. Opcja ta jest dostępna z poziomu menu > Informacje dodatkowe. Rysunek 17. urządzenia Widok okna zawierającego informacje dodatkowe dotyczące 4.4. Konfiguracja programu Aplikacja umożliwia konfigurację następujących parametrów: - Automatycznie otwieraj okno aktywnych urządzeń. Przy zaznaczonej opcji po wykryciu urządzenia w sieci automatycznie zostanie otwarte okno wykrytego urządzenia. - Żądaj potwierdzenia przy zamykaniu programu. Dla zaznaczonej opcji przy każdym zamykaniu aplikacji pojawi się komunikat żądający potwierdzenia. - Ukryj opis kolumn w liście urządzeń. Po zaznaczeniu i zaakceptowaniu wyboru informacje w nagłówkach kolumn głównego okna programu takie jak: typ, nazwa, adres, status itp. zostaną ukryte. - Zaznaczaj cały wiersz w liście urządzeń. Przy zaznaczonej opcji w głównym oknie programu dla wybranego urządzenia będzie podświetlany cały wiersz. - Pokazuj pasek postępu podczas aktualizacji parametrów. Czas aktualizacji parametrów w urządzeniu trwa kilka sekund. Przy zaznaczonej opcji podczas zapisywania wartości zadanych przez użytkownika będzie wyświetlany pasek postępu informujący o procesie zapisu. - Maksymalna liczba otwartych okien. Użytkownik może ustawić mamksymalną liczbę okien jakie będą wyświetlane w aplikacji. Przy otwarciu kolejnego okna najdawniej otwarte okienko zostanie automatycznie zamknięte lub zostanie wyświetlony komunikat w zależności od wyboru opcji jakiej dokonał użytkownik. W urządzeniu TM44 istnieje możliwość zdalnego potwierdzania alarmów (odpowiednik naciśnięcia przycisku ALACK znajdującego się na panelu przednim urządzenia). W tym celu należy: - posiadać skonfigurowaną skrzynkę pocztową ( ) oraz zainstalowany program pocztowy firmy Microsoft (np. Outlook Express); - posiadać stały dostęp do sieci Internet; IO Grudzień 2002

21 - w temacie poczty należy wpisać adres fizyczny lub nazwę urządzenia, w którym chcemy potwierdzić alarm; - w treści poczty musi znaleźć się wyraz ack (Acknowledge); Interwał sprawdzanie skrzynki poczty elektronicznej może być ustawiony przez użytkownika. Przy zaznaczonej opcji Aktywność opcji nowe wiadomości będą automatycznie sprawdzane z zadanym interwałem. Rysunek 18. Opcje programu zakładka Program Aplikacja umożliwia konfigurację wyświetlanych informacji w głównym oknie. Użytkownik może wyświetlić lub ukryć elementy takie jak: nazwa urządzenia, adres fizyczny urządzenia, status (urządzenie lokalne lub zdalne), nr slotu (dla urządzeń rakowych), konfiguracja (programowa lub sprzętowa dla urządzeń wyposażonych w taką opcję), numer fabryczny nadany na etapie produkcji. IO Grudzień 2002

22 Rysunek 19. Opcje programu zakładka Widok Z poziomu programu istnieje możliwość utworzenia skrótów na pulpicie systemowym. Użytkownik może utworzyć skrót do: - aplikacji pracującej w trybie podstawowym (z wykorzystaniem interfejsu szeregowego RS232); - do aplikacji pracującej w trybie demonstracyjnym. Użytkownik w tym trybie może oglądać okna urządzeń bez konieczności fizycznego podłączenia urządzenia. Rysunek 20. Opcje programu zakładka Skróty Aplikacji LANwin posiada możliwość wysyłania wiadomości tekstowych do telefonów komórkowych w przypadku wykrycia awarii w urządzeniu. Abonenci sieci EraGsm i Idea muszą mieć uaktywnioną usługę otrzymywania SMS z bramek internetowych. W polu bramka SMS należy wpisać nazwę w Listę aktualnych i sprawnie działających bramek można pobrać z Internetu. W polu numer telefonu lub nazwa konta należy wpisać numer telefonu w postaci: 48yyyxxxxxx. Można również wpisać w tym miejscu nazwę konta pocztowego. Wiadomości w takiej sytuacji będą wysyłane nie do telefonu komórkowego lecz do wybranej skrzynki poczty elektronicznej. Użytkownik posiada możliwość konfiguracji treści wysyłanej informacji. Można wysłać informacje dotyczące typu urządzenia, nazwy urządzenia, adresu fizycznego, daty i godziny wystąpienia alarmu, typu alarmu oraz jego opisu. Do sprawdzenia poprawności dokonanych wpisów i wysłania wiadomości testowej służy przycisk. IO Grudzień 2002

23 Rysunek 21. Opcje programu zakładka SMS Program LANwin posiada możliwość automatycznej aktualizacji daty i czasu w urządzeniu jeśli ma ona niepoprawną wartość. Użytkownik może również ustalić maksymalny czas, po którym urządzenie będzie oznaczone na liście urządzeń w głównym oknie programu jako nieaktywne jeśli przez zadany czas nie przyjdą informacje z urządzenia. Rysunek 22. Opcje programu zakładka Parametry IO Grudzień 2002

24 Wyprodukowano: Lanex S.A. ul. Ceramiczna Lublin tel.: (081) fax: (081) web: Kontakt z Serwisem: tel. (081) Lanex S.A IO Grudzień 2002

TM-73.3 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35

TM-73.3 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35 TM-73.3 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35 WYPOSAŻONY W AGENTA SNMP IO73-15b Listopad 2005 LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150 Lublin serwis: tel. (81) 443-96-39 Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA...1

Bardziej szczegółowo

EtherCon. Konwerter 10/100Base-TX/ E3. Instrukcja Obsługi WYPOSAŻONY W AGENTA SNMP

EtherCon. Konwerter 10/100Base-TX/ E3. Instrukcja Obsługi WYPOSAŻONY W AGENTA SNMP EtherCon Konwerter 10/100Base-TX/ E3 WYPOSAŻONY W AGENTA SNMP TM-170.1 IO170-1a Styczeń 2006 LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150 Lublin serwis: tel. (81) 443 96 39 Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2 Wersja 2.4 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Monitor 2 w wersji 3.2.26 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 I. OPIS Urządzenie Proxy700 służy do odbierania sygnałów z monitorowanych obiektów za pomocą takich mediów jak telefonia komórkowa (CLIP,

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com. Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.pl Szanowny Kliencie! Dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją zapewni

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

Bosch Recording Station Appliance. Instrukcja instalacji oprogramowania

Bosch Recording Station Appliance. Instrukcja instalacji oprogramowania Bosch Recording Station Appliance pl Instrukcja instalacji oprogramowania Bosch Recording Station Appliance Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wskazówki bezpieczeństwa 6 1.1 Użyte symbole bezpieczeństwa 6

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika. Wersja 6.20.1

System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika. Wersja 6.20.1 System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika Wersja 6.20.1 Spis treści Program System Zarządzania INTROX 1 Opis produktu... 4 1.1 Opis programu... 4 1.2 Główne funkcje programu... 4 2.Instalacja...

Bardziej szczegółowo

ZTE MF-637 Modem USB Podręcznik użytkownika

ZTE MF-637 Modem USB Podręcznik użytkownika ZTE MF-637 Modem USB Podręcznik użytkownika Copyright 2010 ZTE Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego podręcznika nie może być powielana ani przesyłana w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

AMX 530 AMX 530RS AMX 530USB AMX 530BT. Czytnik OBD II / EOBD. www.automex.pl

AMX 530 AMX 530RS AMX 530USB AMX 530BT. Czytnik OBD II / EOBD. www.automex.pl AMX 530 AMX 530RS AMX 530USB AMX 530BT Czytnik OBD II / EOBD www.automex.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść instrukcji obsługi nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Spis treści 1. Podstawy...4 1.1. O programie PControl KDRCP...4 1.1.1. Wstęp...4 1.1.2. Historia...5 1.1.3. Podstawowe funkcje programu...10 1.1.4. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Multi Voice Recorder SPIS TREŚCI

Multi Voice Recorder SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA...2 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 2. ZAKRES FUNKCJI...2 II. PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU...4 1. MONTAŻ URZĄDZENIA...4 2. PODŁĄCZENIA REJESTRATORA MVR DO TELEFONICZNYCH

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

NESSI. Podręcznik użytkownika

NESSI. Podręcznik użytkownika NESSI Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Opis systemu... 5 1.1. Topologia systemu... 6 1.1.1 Jednostki Sterujące - Control Unit... 6 1.1.2 Oprawy oświetlenia awaryjnego... 6 1.1.3 Komputery operatorskie...

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2.1

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2.1 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2.1 Wersja oprogramowania : 2.1.24.60 Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

SKADEN INSTRUKCJA OPERATORSKA SYSTEMU KOMPLEKSOWEJ ANALIZY DANYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

SKADEN INSTRUKCJA OPERATORSKA SYSTEMU KOMPLEKSOWEJ ANALIZY DANYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1 CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKCYZAIB/MS Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, wrzesień 2013 WSTĘP... 5 Umowa licencyjna... 6 Wymagania programu... 6 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 7 AkcyzaIB instalacja...

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...7 5. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1 CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1

Bardziej szczegółowo