TM PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TM-47.1-2 PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T"

Transkrypt

1 LANEX S.A. ul. Ceramiczna Lublin tel. (081) tel/fax. (081) TM PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, Lublin IO47-4 Styczeń 2002 serwis: tel. (81) wew.32

2 Spis treści 1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEZNACZENIE WYMAGANIA SPRZĘTOWE INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE INSTALACJA OPROGRAMOWANIA OPIS ELEMENTÓW SKŁADOWYCH OKNA GŁÓWNEGO INFORMACJE O PROGRAMIE KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z MULTIPLEKSEREM TM KONFIGURACJA PARAMETRÓW MULTIPLEKSERA TM KONFIGURACJA PORTÓW RS232 MULTIPLEKSERA TM PROFILE UŻYTKOWNIKA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW... 7 IO47-4 I Styczeń 2002

3 Spis rysunków RYS.1. WYGLĄD OKNA APLIKACJI TM47_TERMINAL PO URUCHOMIENIU...1 RYS.2. WYGLĄD BELKI TYTUŁOWEJ OKNA...2 RYS.3. PASEK Z IKONAMI UŁATWIAJĄCYMI DOSTĘP DO NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH OPCJI PROGRAMU...2 RYS.4. PASEK STANU WIDOCZNY NA DOLE EKRANU...2 RYS.5. WYGLĄD OKNA ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJĘ O WERSJI OPROGRAMOWANIA...2 RYS.6. OKNO WYBORU ADRESU IP I NUMERU PORTU TCP MULTIPLEKSERA TM RYS.7. WYGLĄD OKNA KONFIGURACJI PARAMETRÓW PORTU RS232 PODCZAS OTWIERANIA NOWEGO OKNA TERMINALA...4 RYS.8. OKNO TERMINALA...5 RYS.9. WYGLĄD OKNA KONFIGURACJI PARAMETRÓW PORTU RS232 DLA JUŻ OTWARTEGO OKNA TERMINALA...5 RYS.10. OKNO ODCZYTU PROFILU UŻYTKOWNIKA...6 RYS.11. OKNO ZAPISU PROFILU UŻYTKOWNIKA...6 IO47-4 II Styczeń 2002

4 1 Ogólna charakterystyka 1.1 Przeznaczenie Zadaniem programu Terminala RS232 dla multipleksera TM jest udostępnienie użytkownikowi możliwości otwarcia okien terminali RS232 dla poszczególnych portów RS232 multipleksera TM Program emuluje terminale ANSI oraz VT Wymagania sprzętowe Minimalne wymagania sprzętowe programu to:! Procesor Intel486;! 20MB miejsca wolnego na dysku twardym;! Rozdzielczość monitora 640x480;! System operacyjny Win95, Win98, Win2000 lub WinNT;! Wolny port szeregowy komputera; 2 Instalacja i pierwsze uruchomienie 2.1 Instalacja oprogramowania Aplikacja do prawidłowego działania nie wymaga instalacji. W jej skład wchodzi plik o nazwie P47_terminal.exe. Pliki ten należy przegrać do wybranego przez użytkownika katalogu. Aplikacja współpracuje z urządzeniem TM Po uruchomieniu programu pokazuje się okno jak na Rys.1. Rys.1. Wygląd okna aplikacji TM47_terminal po uruchomieniu IO Styczeń 2002

5 2.2 Opis elementów składowych okna głównego Belka tytułowa okna zawiera nazwę programu oraz w nawiasach informację o nazwie aktualnego profilu i adresie IP urządzenia TM-47. (Rys.2) Rys.2. Wygląd belki tytułowej okna Poniżej belki tytułowej znajduje się pasek menu oraz pasek z ikonami ułatwiającymi dostęp do najczęściej używanych opcji programu (Rys.3). Pasek można przesunąć za pomocą myszki w dowolne miejsce ekranu lub przykleić go do którejś krawędzi okna głównego. Rys.3. Pasek z ikonami ułatwiającymi dostęp do najczęściej używanych opcji programu Pasek menu umożliwia wywołanie następujących opcji: - Konfiguracja parametrów połączenia z multiplekserem TM Polecenie otwarcia nowego okna terminala dla portu RS Polecenie otwarcia zapisanego wcześniej profilu użytkownika. - Polecenie zapisania bieżącego profilu użytkownika. - Polecenie konfiguracji parametrów portu RS232 otwrtego okna terminala. - Wyświetla dodatkowe informacje na temt wersji oprogramowania. W dolnej części głównego okna znajduje się pasek stanu widoczny na Rys.4. Rys.4. Pasek stanu widoczny na dole ekranu 2.3 Informacje o programie Po wybraniu opcji O programie TM47_terminal... z menu Pomoc lub po naciśnięciu przycisku pojawia się okno jak na Rys.5. Rys.5. Wygląd okna zawierającego informację o wersji oprogramowania Okna zawiera wersję oprogramowania, na rysunku Rys.5. IO Styczeń 2002

6 3 Konfiguracja połączenia z multiplekserem TM47 Aplikacja TM47_terminal współpracuje z multiplekserem TM Aby aplikacja mogła nawiązać połączenie z multiplekserem, należy skonfigurować adres IP multipleksera. Po wybraniu z menu Plik pola Edytuj połączenie z TM 47-2 lub po naciśnięciu przycisku pojawia się okno jak na rysunku Rys.6. Rys.6. Okno wyboru adresu IP i numeru portu TCP multipleksera TM Aktualnie ustawiony adres IP widoczny jest na belce tytułowej okna głównego. Dodatkowo na pasku stanu znajdują się komunikaty informujące o stanie połączenia aplikacji z multiplekserem takie jak: - Łączenie z :- - Sygnalizuje, że aplikacja w danej chwili próbuje nawiązać połączenie z multiplekserem. - Połączono z :- - Wskazuje, że aplikacja jest połączona z multiplekserem. Jest to komunikat wyświetlany podczas poprawnej pracy aplikacji z urządzeniem. - Błąd podczas łączenia z :- - Sygnalizuje wystąpienie błędu podczas łączenia. Oznacza to że połączenie nie zostało nawiązane i nie jest możliwe korzystanie z portów RS232 multipleksera. 3.1 Konfiguracja parametrów multipleksera TM Opis multipleksera TM znajduje się w instrukcji TM Multiplekser 8xRS232- ETHERNET 10BASE-T. Instrukcja Obsługi. Konfiguracja multipleksera możliwa jest z poziomu dedykowanej aplikacji TM47_konfiguracja której opis znajduje się w instrukcji TM-47.1 Program konfiguracyjny dla multipleksera 8xRS232 ETHERNET 10BASE-T. Multiplekser TM może pracować jako serwer lub jako klient TCP. W przypadku współpracy multipleksera z aplikacją terminali RS232 TM47_terminal, urządzenie musi pracować jako serwer TCP. Numer portu TCP może być dowolny, należy jedynie pamiętać, że podczas konfiguracji połączenia numer portu w multiplekserze musi pokrywać się z tym wprowadzonym w aplikacji TM47_terminal (Rys.6). IO Styczeń 2002

7 4 Konfiguracja portów RS232 multipleksera TM47 Aby otworzyć okno wybranego portu RS232, należy wybrać opcję Otwórz nowy port RS232 z menu Plik, lub nacisnąć przycisk. W wyniku pojawi się okno jak na Rys.7. Rys.7. Wygląd okna konfiguracji parametrów portu RS232 podczas otwierania nowego okna terminala W oknie tym mamy możliwość wyboru numeru otwieranego portu oraz konfiguracji parametrów z nim związanych. Okno zawiera następujące pola: Nazwa Dowolna nazwa opisująca dany port RS232, domyślnie jest to nazwa portu. Emulacja terminala Wybór rodzaju emulowanego terminala, dostępna jest emulacja terminala ANSI oraz VT100. Port RS232 Wybór portu w urządzeniu TM do którego przypisane będzie otwierane okno terminala. Znak * przed nazwą portu oznacza, że dany port urządzenia jest już zajęty przez inne otwarte okno terminala. Przepływność Ustawienia przepływność danego kanału RS232 w granicach b/s przy dodatkowym ograniczeniu, że sumaryczna przepływność wszystkich kanałów nie przekroczy wartości b/s. Bity stopu Ilość bitów stopu. Parzystość Aktywność i rodzaj bitu stopu parzystości. Lokalne echo Echo znaków wprowadzanych z klawiatury w oknie terminala. Pętla zwrotna w TM-47-2 Pętla zakładana na kanale RS232 w urządzeniu TM Umożliwia sprawdzenie poprawności komunikacji z multiplekserem. Dane wysyłane z okna terminala poprzez sieć TCP-IP docierają do multipleksera, gdzie w układzie UART danego kanału, są zawracane w kierunku aplikacji. Po naciśnięciu przycisku OK. konfiguracja portu RS232 zostaje zapisana do multipleksera, a następnie otwiera się okno terminala przyporządkowane danemu portowi RS232 (Rys.8). IO Styczeń 2002

8 Rys.8. Okno terminala Na belce tytułowej okna terminala znajdują się informacje dotyczące ustawień portu RS232, jego numeru, opisu słownego oraz informacje o aktywności pętli. Dla otwartego okna terminala w każdej chwili można zmienić ustawienia portu RS232. Możliwe jest to po wybraniu opcji Ustawienia portu RS232 z menu Plik lub po wybraniu ikony. Pojawia się wtedy okno jak na Rys.9. Rys.9. terminala Wygląd okna konfiguracji parametrów portu RS232 dla już otwartego okna 5 Profile użytkownika Profil użytkownika zawiera informację o adresie IP urządzenia TM , konfiguracje wszystkich kanałów RS232 oraz informację o położeniu i rozmiarach okna głównego i wszystkich okien terminali poszczególnych portów. Przeznaczeniem profilu jest pamiętanie wszystkich ustawień związanych z pojedynczym multiplekserem TM Daje to możliwość stworzenia profili związanych z wszystkimi obsługiwanymi multiplekserami. Polecenia Odczytaj profil..., Zapisz profil, Zapisz profil jako... z menu Plik (lub jako ikony:, ), służą odpowiednio do odczytu oraz zapisu profilu użytkownika. Po wybraniu opcji Odczytaj profil... pojawia się okno jak na Rys.10. IO Styczeń 2002

9 Rys.10. Okno odczytu profilu użytkownika Wskazanie pliku wcześniej stworzonego profilu użytkownika, a następnie naciśnięcie przycisku Otwórz powoduje otworzenie ustawień adresu IP oraz poszczególnych okien terminali. Po wybraniu opcji Zapisz profil jako... pojawi się okno jak na Rys.11. Rys.11. Okno zapisu profilu użytkownika IO Styczeń 2002

10 6 Rozwiązywanie problemów 1. Po uruchomieniu aplikacji TM47_terminal i skonfigurowaniu połączenia z multiplekserem TM47, na środku pasku stanu pojawia się komunikat Błąd podczas łączenia z.... Komunikat Błąd podczas łączenia z... pojawia się, gdy aplikacja nie może ustanowić połączenia TCP z multiplekserem. Aby zdiagnozować przyczynę należy: - Sprawdzić konfigurację multipleksera TM47, a w szczególności ustawienia parametrów sieciowych. Adres IP oraz numer portu TCP konfigurowane w aplikacji TM47_terminal muszą być takie same jak w multiplekserze. - Sprawdzić systemowym programem ping 1 dostępność adresu IP multipleksera w sieci TCP-IP. W przypadku braku odpowiedzi sprawdzić konfigurację sieci. 2. Aplikacja uzyskała połączenie z multiplekserem TM47 (komunikat Połączono z :- na pasku systemowym). Jednak w oknie terminala nie pojawiają się znaki z podłączonego do portu RS232 multipleksera urządzenia. Aby zdiagnozować przyczynę należy: - Sprawdzić numer portu RS232 dla okna terminala, czy pokrywa się n numerem portu podłączonego do multipleksera urządzenia. - Sprawdzić ustawienia portu RS232 widoczne na belce tytułowej okna terminal. W razie niezgodności właściwie skonfigurować port. - Założyć pętle Pętla zwrotna w TM-47-2 i sprawdzić czy pisane z klawiatury znaki pojawiają się na ekranie. Pojawianie się znaków na ekranie świadczy o prawidłowym działaniu danego portu RS Sprawdzić poprawność połączeń kabla RS232 łączącego multiplekser TM-47 z testowanym urządzeniem. 1 Program ping jest programem w uproszczeniu umożliwiającym sprawdzenie, czy urządzenie z danym adresem IP jest widziane w sieci TCP-IP. Można go wywołać uruchamiając linię poleceń oraz wpisując z klawiatury polecenie PING adres_ip np. PING IO Styczeń 2002

11 Wyprodukowano: Lanex S.A. ul.ceramiczna Lublin tel.: (081) fax: (081) web: Kontakt z Serwisem: tel. (081) wew. 32 Lanex S.A Wszystkie prawa zastrzeżone IO Styczeń 2002

Dostępność funkcji programu GALILEO zawartych w niniejszej instrukcji zależy od wersji posiadanego oprogramowania oraz innych uwarunkowań.

Dostępność funkcji programu GALILEO zawartych w niniejszej instrukcji zależy od wersji posiadanego oprogramowania oraz innych uwarunkowań. Prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują Producentowi, którym jest firma GS Software Grzegorz Stolarski Robert Trawiński Spółka Jawna, ul. Półłanki 80 lok 402, 30-740 Kraków. Firma GS Software

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2 Wersja 2.4 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Monitor 2 w wersji 3.2.26 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Spis treści 2 Przed użyciem Funkcje programu EasyMP Network Projection... 5 Udostępnianie projektora... 5 Różne funkcje przekazywania obrazu...

Bardziej szczegółowo

ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.*

ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.* ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.* Instrukcja obsługi ELOG Krzysztof Górniak 01-227 Warszawa ul. Szymczaka 5/7 www.elog.com.pl Spis treści 1. Wstęp 2. Okno główne programu a) Informacje ogólne b) Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE wersja 1.5.8.0 Instrukcja obsługi Nowy Sącz, kwiecień 2010 Spis treści 1 INSTALACJA... 5 1.1 ROZPOCZĘCIE INSTALACJI... 5 1.2 INSTALACJA KOMPONENTÓW SYSTEMU....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU TMI-WIN wersja 1.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU TMI-WIN wersja 1.1 od 1983 r. SSA PROJEKTOWANIE KOMPLETACJA SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS http://www.ssa.pl e-mail: ssa@ssa.pl SSA Systemy automatyki - projekty elektryczne, - sterowniki PLC, - HMI, - wizualizacja procesów. Przetworniki

Bardziej szczegółowo

SKADEN INSTRUKCJA OPERATORSKA SYSTEMU KOMPLEKSOWEJ ANALIZY DANYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

SKADEN INSTRUKCJA OPERATORSKA SYSTEMU KOMPLEKSOWEJ ANALIZY DANYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Sterownik ST-50 podręcznik użytkownika

Sterownik ST-50 podręcznik użytkownika Sterownik ST-50 podręcznik użytkownika 1. Sterownik ST-50 (Ethernet-1-Wire). Do pracy, system monitoringu oparty na sterowniku ST-50, wymaga jedynie zasilacza z napięciem wyjściowym 12V, podłączonego bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Terminal-ST. Instrukcja obsługi. www.swdst.pl. Wersja 4.4

Terminal-ST. Instrukcja obsługi. www.swdst.pl. Wersja 4.4 Terminal-ST Instrukcja obsługi Wersja 4.4 www.swdst.pl by Abakus 2015 Spis treści 2. Wstęp... 3 3. Wymagania techniczne... 3 4. Skróty i umowne oznaczenia... 3 5. Instalacja aplikacji Terminal-ST... 5

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 07.02.2012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 07.02.2012 TRX RoIP Oprogramowanie Radio over IP INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 07.02.2012 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. 85 662 88 11 fax. 85 662 88 10 email: trx@trx.pl www.trx.pl Spis treści 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012)

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Sieciowy Rejestrator Wideo Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym. Copyright 2006-2012, Exacq

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 16.02.2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 16.02.2015 TRX RoIP Oprogramowanie Radio over IP INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 16.02.2015 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. 85 662 88 11 fax. 85 662 88 10 email: trx@trx.pl www.trx.pl Spis treści 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Program Wagowy. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja użytkownika. wagi magazynowe Wagi MEDYCZNE wagi laboratoryjne

Program Wagowy. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja użytkownika. wagi magazynowe Wagi MEDYCZNE wagi laboratoryjne Program Wagowy NUMER PRODUKTU KPZ SMARTSCALE Instrukcja dla wersji Standard, Professional, Premium wagi magazynowe Instrukcja użytkownika Prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują Producentowi,

Bardziej szczegółowo

W dalszej części pomocy szczegółowo omawiane są poszczególne funkcje programu C2NetCalendars.

W dalszej części pomocy szczegółowo omawiane są poszczególne funkcje programu C2NetCalendars. Wstęp Program C2NetCalendars pozwala na jednoczesne korzystanie przez wielu użytkowników w sieci lokalnej oraz Internet ze wspólnych kalendarzy. W widoku programu użytkownik może otworzyć kilka kalendarzy

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2.1

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2.1 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2.1 Wersja oprogramowania : 2.1.24.60 Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 22.05.2012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 22.05.2012 TRX RoIP Oprogramowanie Radio over IP INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 22.05.2012 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. 85 662 88 11 fax. 85 662 88 10 email: trx@trx.pl www.trx.pl Spis treści 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Pl@ntVisor. Instrukcja obsługi. Porty szeregowe: Przynajmniej jeden wolny port szeregowy. Przeglądarka: Internet Explorer 5.0 lub wyższe.

Pl@ntVisor. Instrukcja obsługi. Porty szeregowe: Przynajmniej jeden wolny port szeregowy. Przeglądarka: Internet Explorer 5.0 lub wyższe. Pl@ntVisor Instrukcja obsługi Spis treści 2 Warunki wstępne dla wykorzystania oprogramowania 3 Instalowanie oprogramowania 4 Konfiguracja programu Pl@ntVisor 5 Wykorzystanie produktu 5.1 Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MPC System dla Windows

Instrukcja obsługi MPC System dla Windows Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (0-32) 265 70 97, 265 76 41, 763-77-77 Fax: 763-75-94 www.mikster.pl software@mikster.com.pl (01.09.2003) SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE MPC...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Patrol Master

Oprogramowanie Patrol Master System rejestracji pracy wartowników PATROL Oprogramowanie Patrol Master Wersja oprogramowania : 3.1.2.0 Wersja dokumentu: Rev. B Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie i główne cechy programu...

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo