EtherCon. Konwerter 10/100Base-TX/ E3. Instrukcja Obsługi WYPOSAŻONY W AGENTA SNMP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EtherCon. Konwerter 10/100Base-TX/ E3. Instrukcja Obsługi WYPOSAŻONY W AGENTA SNMP"

Transkrypt

1 EtherCon Konwerter 10/100Base-TX/ E3 WYPOSAŻONY W AGENTA SNMP TM IO170-1a Styczeń 2006 LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, Lublin serwis: tel. (81)

2 Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Przeznaczenie Przykłady zastosowań Oznaczanie ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI DIODOWE Panel przedni Panel tylny Charakterystyka złączy OPIS FUNKCJONALNY Zasada działania Zegar Układy diagnostyczne i sygnalizacyjne Zarządzanie jakością Dziennik zdarzeń INSTALACJA I OBSŁUGA Wstęp Warunki pracy Zasilanie Dołączanie kabli połączeniowych Interfejs E Interfejs Ethernet Interfejs RS Konfiguracja interfejsu Ethernet Konfiguracja interfejsu E CHARAKTERYSTYKA AGENTA SNMP Charakterystyka oprogramowania Opis bazy MIB Położenie bazy MIB konwertera TM w drzewie rejestracyjnym Trapy KONFIGURACJA KONWERTERA PRZY UŻYCIU PROGRAMU LANWIN Konfiguracja globalna Nazwa urządzenia Ustawianie daty i czasu Informacje dodatkowe Konfiguracja agenta SNMP Statystyki systemu zarządzania Interfejsy Interfejs E Zakładka E3 - Monitorowanie Interfejs Ethernet Zakładka - Ethernet - Konfiguracja Zakładka - Ethernet - Monitorowanie Zakładka Zegar globalny Dziennik Zakładka - Dziennik zdarzeń Zakładka - Dziennik - Filtry dziennika zdarzeń Statystyki G Zakładka - Statystyki G Liczniki KONFIGURACJA KONWERTERA PRZY UŻYCIU TERMINALA VT Uruchomienie programu konfiguracji i nadzoru Opis poszczególnych paneli Menu główne Konfiguracja IO170-1a I Styczeń 2006

3 Parametry systemu Konfiguracja zegara Konfiguracja IP Konfiguracja dostępu z IP Parametry interfejsu Ethernet Konfiguracja Monitorowanie Monitorowanie E Monitorowanie Ethernet Dziennik zdarzeń Statystyki G DANE TECHNICZNE Parametry elektryczne Interfejs Liniowy E Interfejs Ethernet Parametry mechaniczne Wymagania środowiskowe Eksploatacja Transport Przechowywanie Kompatybilność elektromagnetyczna Zasilanie KOMPLETACJA WYROBU IO170-1a II Styczeń 2006

4 Spis rysunków Rysunek 1-1. Przykład zastosowania I...2 Rysunek 1-2. Przykład zastosowania II...2 Rysunek 2-1. Wygląd i opis panelu przedniego...4 Rysunek 2-2. Wygląd i opis panelu tylnego...5 Rysunek 2-3. Złącze nadzoru RS-232 RJ Rysunek 2-4. Złącze interfejsu zasilania....6 Rysunek 2-5. Złącze interfejsu Ethernet port 1 i Rysunek 2-6. Złącza interfejsu E3...6 Rysunek 3-1. Niedostępność urządzenia...9 Rysunek 4-1. Wtyczka złącza RJ-45 interfejsu Ethernet Rysunek 4-2. Sposób połączenia kabla skrosowanego Rysunek 4-3. Kabel RS-232 z wtyczkami DB-9 RJ Rysunek 5-1. Schemat blokowy oprogramowania w urządzeniu TM Rysunek 5-2. Identyfikatory obiektów MIB-II...14 Rysunek 5-3. Położenie bazy MIB konwertera TM w drzewie rejestracyjnym Rysunek 6-1. Konfiguracja globalna...16 Rysunek 6-2. Nazwa urządzenia Rysunek 6-3. Ustawianie daty i czasu...17 Rysunek 6-4. Informacje dodatkowe...17 Rysunek 6-5. Zakładka SNMP Rysunek 6-6. Konfiguracja agenta SNMP Rysunek 6-7. Okno statystyk systemu zarządzania...19 Rysunek 6-8. Zakładka E3 - Monitorowanie Rysunek 6-9. Interfejsy Ehternet, Konfiguracja...21 Rysunek Interfejsy Ethernet, Monitorowanie Rysunek Zakładka E3 - Konfiguracja...23 Rysunek Dziennik Dziennik zdarzeń Rysunek Dziennik Filtry dziennika zdarzeń Rysunek Statystyki G.826 Liczniki 15 minutowe...27 Rysunek Statystyki G.826 Liczniki 24 godzinne...27 Rysunek Statystyki G.826 Okresy czasowe...28 Rysunek Godzina rozpoczęcia zliczania...28 Rysunek Progi załączania alarmów...28 Rysunek Hierarchia alarmów...29 Rysunek 7-1. Logowanie...31 Rysunek 7-2. Menu główne...31 Rysunek 7-3. Menu konfiguracja Rysunek 7-4. Parametry systemu Rysunek 7-5. Konfiguracja interfejsu E Rysunek 7-6. Konfiguracja IP Rysunek 7-7. Konfiguracja dostępu IP...34 Rysunek 7-8. Konfiguracja interfejsu Ethernet Rysunek 7-9. Monitorowanie Rysunek Monitorowanie E Rysunek Monitorowanie Ethernet...37 Rysunek Dziennik zdarzeń...38 Rysunek Menu G Rysunek Konfiguracja progów załączania alarmów...39 IO170-1a III Styczeń 2006

5 Rysunek Czas rozpoczęcia zliczania Rysunek Rejestry 15 minutowe Rysunek Rejestry 24 godzinne Rysunek Okresy czasowe IO170-1a IV Styczeń 2006

6 Wykaz użytych skrótów ALN ALP ES ES15 ES24 HDLC IEEE ITU-T LOS LOL MDI MII SES SES15 SES24 Alarm Niepilny Alarm Pilny Errored Seconds - sekundy z błędami Piętnastominutowy licznik sekund z błędami ES Dwudziestoczterogodzinny licznik sekund z błędami ES High Level Data Link Control Institute of Electrical and Electronics Engineers International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector Loss Of Signal zanik odbieranego sygnału Loss Of Lock utrata stabilności częstotliwości zegara odtworzonego Medium Dependent Interface Medium Independent Interface Severely Errored Seconds sekundy z poważnymi błędami Piętnastominutowy licznik sekund z poważnymi błędami SES Dwudziestoczterogodzinny licznik sekund z poważnymi błędami SES IO170-1a V Styczeń 2006

7 Bezpieczeństwo użytkowania Konwerter TM został zaprojektowany i przetestowany, w zakresie bezpieczeństwa i użytkowania, zgodnie z normą PN-EN Spełnia wymogi bezpieczeństwa klasy I.! Zacisk uziemiający umieszczony na tylnej ściance urządzenia powinien być dołączony do uziemienia.! Urządzenie nie posiada wmontowanego układu rozłączającego. Układ taki powinien znajdować się na zewnątrz urządzenia. Producent nie odpowiada za stosowanie urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi. Instrukcja obsługi jest integralną częścią urządzenia i wraz z nim jest przekazywana użytkownikom. IO170-1a VI Styczeń 2006

8 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 1.1. Przeznaczenie EtherCon TM jest konwerterem umożliwiającym łączenie niezależnych segmentów sieci lokalnych standardu Ethernet 10/100BASE-TX, wykorzystując sieć telekomunikacyjną SDH lub PDH, na bazie sygnału E3 w trybie nieramkowanym, o szybkości transmisji kbit/s i interfejsie określonym w normie ITU-T G.703. Szybkość transmisji danych od strony interfejsów Ethernet może być ograniczona do: n x 64 kbit/s, n = 1 do 32. n x 1024 kbit/s, n = 3 do 32 Dzięki filtrowaniu adresów możliwa jest izolacja segmentów sieci i zwiększenie jej wydajności. Kontrola przepływu (flow control), zgodna z IEEE802.3x, określa sposób przesyłania ramek w trybie pełnego dupleksu, aby uniknąć przeciążenia konwertera. Konwerter przenosi przezroczyście również dłuższe, niż 1522 bajtowe ramki Ethernet, które przynależą do sieci wirtualnych zgodnie ze standardem IEEE 802.1Q lub do ustalania priorytetów IEEE 802.1p. Konwerter jest wyposażony w agenta SNMP. Zaimplementowany jest w nim protokół SNMP w wersji 1 (SNMPv1) oraz zestaw protokołów TCP/IP- TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol), IP (Internet Protocol), ICMP (Internet Control Message Protocol). Konwerter posiada również usługę TELNET do zdalnej konfiguracji i monitorowania. Za pomocą wbudowanego agenta SNMP możliwa jest identyfikacja urządzenia w sieci zarządzanych urządzeń SNMP w standardowych platformach zarządzania np. HP OpenView oraz jest możliwe przeglądanie elementów bazy MIB urządzenia. Baza MIB urządzenia jest zgodna zaleceniami RFC Konwerter również obsługuje firmowy protokół zarządzania aplikacji LANWIN LNMP. IO170-1a 1 Styczeń 2006

9 1.2. Przykłady zastosowań Na rysunkach pokazano połączenie sieci komputerowych Ethernet wykorzystując linie światłowodowe, sieć telekomunikacyjną PDH i SDH. EtherCon E3/G.703 Ethernet Sieć Telekomunikacyjna SDH, PDH E3/G.703 EtherCon Ethernet Rysunek 1-1. Przykład zastosowania I. E3/G.703 EtherCon Ethernet TM-61 TM-61 MODEM ŚWIATŁOWODOWY E3/G.703 Linia światłowodowa E3/G.703 TM-61 TM-61 MODEM ŚWIATŁOWODOWY E3/G.703 EtherCon Ethernet Rysunek 1-2. Przykład zastosowania II. IO170-1a 2 Styczeń 2006

10 1.3. Oznaczanie Urządzenie: TM Wersja urządzenia Typ urządzenia Urządzenie telekomunikacyjne IO170-1a 3 Styczeń 2006

11 2. ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI DIODOWE 2.1. Panel przedni Rysunek 2-1. Wygląd i opis panelu przedniego. 1. Dioda sygnalizująca stan zasilania 2. Złącze monitorowania i nadzoru RS Grupa diod sygnalizujących stany wykryte przez interfejs E3: LOS zanik odbieranego sygnału LOL odchyłka zegara odtworzonego od zegara wzorcowego ERR przekroczenie stopy błędów 10-6 i 10-3 TXD nadawanie danych w kierunku WAN RXD odbiór danych z kierunku WAN 4. Grupa diod sygnalizujących stany wykryte przez interfejsy Ethernet: LNK/ACT zanik odbieranego sygnału/aktywność linii; dioda świeci, gdy nie ma zaniku sygnału Ethernet, pulsuje, gdy transmitowane są dane 10/100 10BaseT/100BaseTX; dioda świeci dla 100Base-TX FD/COL pełny dupleks/pół dupleks(sygnalizacja kolizji); dioda świeci dla pełnego dupleksu i pulsuje w przypadku kolizji IO170-1a 4 Styczeń 2006

12 2.2. Panel tylny 1. Gniazda interfejsu Ethernet port 1 2. Gniazdo interfejsu Ethernet port 2 3. Złącza interfejsu E3 4. Zacisk uziemienia 5. Złącze zasilania Rysunek 2-2. Wygląd i opis panelu tylnego. IO170-1a 5 Styczeń 2006

13 2.3. Charakterystyka złączy Masa Opis złącza RJ RXD 6 - TXD Rysunek 2-3. Złącze nadzoru RS-232 RJ-45 Rysunek 2-4. Złącze interfejsu zasilania. Konwerter zasilany jest napięciem stałym z zakresu VDC bez konieczności zachowania polaryzacji na złączu zasilającym. 1 8 Opis złącza RJ wejście sygnału Ethernet wejście sygnału Ethernet wyjście sygnału Ethernet wyjście sygnału Ethernet Rysunek 2-5. Złącze interfejsu Ethernet port 1 i 2. Opis złączy 1,6-5,6 1 wyjście sygnału E3/G wejście sygnału E3/G.703 Rysunek 2-6. Złącza interfejsu E3. IO170-1a 6 Styczeń 2006

14 3. OPIS FUNKCJONALNY 3.1. Zasada działania Urządzenie posiada 3 portowy przełącznik Ethernet, dwa porty służą do podłączenia zewnętrznych segmentów sieci, trzeci skonfigurowany jako MII (Medium Independent Interface) jest dołączony przez układ brydża do transceivera E3. Interfejsy Ethernet przełączają się automatycznie w tryb MDI lub w MDI-X w zależności od rodzaju kabla połączeniowego. Odebraną ramkę Ethernet z przełącznika, brydż umieszcza w ramce HDLC i przezroczyście przesyła do transceivera E3, a następnie do sieci telekomunikacyjnej. W przeciwnym kierunku transmisji następuje odbiór ramki z sieci telekomunikacyjnej, wydobycie ramki HDLC ze strumienia E3, a następnie wydobycie ramki Ethernet z ramki HDLC i przesłanie do odpowiedniego portu przełącznika w zależności od tego, w którym znajduje się dołączona stacja. Urządzenie filtruje ruch lokalny, przesyłany wewnątrz sieci Ethernet dołączonej do portów przełącznika, a retransmituje tylko ruch międzysieciowy do odległych segmentów sieci. Może filtrować również ramki DHCP, NetBios i Broadcast., Mikrokontroler umożliwia konfigurację urządzenia i monitorowanie jego stanu pracy. Zaimplementowana została obsługa protokołu SNMP w wersji 1 oraz obsługa zestawu protokołów TCP/IP- TCP (transmission control protocol), UDP (user datagram protocol), IP (internet protocol), ICMP (internet control message protocol). Interfejs Ethernet obsługuje dwie implementacje warstwy fizycznej o szybkości 10 Mbit/s i 100 Mbit/s, z możliwością autonegocjacji, która zapewnia połączenie przy najwyższej dostępnej szybkości - Tabela 3-1. Tryb połączenia sygnalizują diody LED na przedniej ściance. Tabela 3-1. Kolejność wyboru połączenia przy autonegocjacji. Kolejność Tryb połączenia 1 100BASE-TX full-duplex 2 100BASE-TX half-duplex 3 10BASE-T full-duplex 4 10BASE-T half-duplex Konwerter okresowo przegląda zapamiętane adresy w tablicy adresów źródłowych MAC i usuwa te, które przebywają tam ponad 300 sekund Zegar Konwerter może wysyłać dane w kierunku nadawczym E3/G.703 z zegarem pochodzącym z dwóch źródeł: z wewnętrznego generatora kwarcowego o częstotliwości 34,368 MHz ±20 ppm, tryb pracy jako MASTER z układów odtwarzania zegara przeciwnego kierunku transmisji E3/G.703, tryb pracy jako SLAVE 3.3. Układy diagnostyczne i sygnalizacyjne Konwerter dokonuje automatycznej kontroli parametrów sygnału interfejsu liniowego E3 i interfejsu Ethernet oraz wykrywa i sygnalizuje następujące stany, i wielkości: IO170-1a 7 Styczeń 2006

15 Interfejs liniowy E3: zanik sygnału na wejściu interfejsu odchyłka zegara odtworzonego przekroczenia stopy błędów (wiolacji kodu HDB3) 1x10-3 i 1x10-6 w sygnale przychodzącym Interfejs Ethernet: zanik połączenia transmisja pakietów konfiguracja portów po autonegocjacji Sygnalizacja stanu alarmowego odbywa się przez: świecenie odpowiedniej diody LED interfejsu liniowego E3: LOS, LOL, ERR, AIS, brak świecenia diody LED interfejsu Ethernet: LNK/ACT Tabela 3-2. Wykrywane stany awaryjne i akcje im towarzyszące. Stan awaryjny LED LNK/ACK LED LOS LED LOL LED ERR Interfejs Ethernet Zanik sygnału ciągłości łącza 1) Interfejs E3 dioda świeci - dioda nie świeci 1) - dioda pulsuje podczas transmisji danych 2) - dioda pulsuje Zanik sygnału Odchyłka zegara odtworzonego Stopa błędów > ) Stopa błędów > Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością jest związane z nadzorem jakości transmisji w linii E3 zapewnianej przez urządzenie a także z transmisją pakietów między portami LAN i WAN. Nadzór nad jakością miedzy portami LAN i WAN polega na monitorowaniu przesyłanych pakietów i rejestrowaniu błędnych. Ocena jakości transmisji jest stosunkiem ilości błędnych pakietów do wszystkich pakietów, jakie były transmitowane w zadanym czasie. Nadzór nad jakością linii E3 polega na zapisach zdarzeń w transmisji dotyczących jakości, mogących służyć do oceny jakości transmisji i usługi zgodnie z G.826. Podstawą do oceny jakości powinna być: liczba sekund z błędami ES liczba sekund z poważnymi błędami SES liczba błędnych bloków EB stosunek sekund z błędem do wszystkich sekund, kiedy urządzenie jest dostępne ESR [%] stosunek sekund z poważnym błędem do wszystkich sekund, kiedy urządzenie jest dostępne SESR [%] IO170-1a 8 Styczeń 2006

16 stosunek błędnych bloków do wszystkich bloków, kiedy urządzenie jest dostępne BBER [%] liczba sekund dostępności urządzenia AS liczba sekund niedostępności urządzenia UAS, 10 kolejnych SES zmienia stan linii na niedostępny, 10 sekund bez SES przywraca stan dostępności całkowita liczba sekund pracy od momentu włączenia urządzenia TS Liczba AS = TS UAS W Tabela 3-3 podano sposób interpretacji zdarzeń z kierunku odbiorczego dla sygnału kbit/s. Tabela 3-3. Tabela zdarzeń. Rodzaj zdarzenia na 1 sekundę Interpretacja 1 LOS zanik sygnału na wejściu ES + SES 1 LOL odchyłka zegara ES + SES 10-6 stopa błędów ES 10-3 stopa błędów SES Liczba zdarzeń dotyczących jakości przekroczenia progów jest zliczana w okresach 15 minutowych i 24 godzinnych w rejestrach znajdujących się w urządzeniu. Rejestry 15-minutowe tworzą stos, co najmniej 16 rejestrów okresów ubiegłych. Gdy wszystkie rejestry są pełne, zawartość rejestrów najstarszego okresu 15-minutowego może zostać stracona. Operator może odczytywać i ustawiać progi dla rejestrów 15-minutowych i 24- godzinnych. Progi jakości dla okresu 15-minutowego powinny być ustawiane w zakresie od 1 do 900, przy czym wartościami domyślnymi powinny być wartości: dla ES 120 i dla SES 15. Dla okresu 24-godzinnego, brak jest specyfikacji wartości progowych w normach. Progi jakości dla okresu 24h powinny być ustawiane w zakresie od 0 do Definicje niedostępności urządzenia określa Rysunek 3-1. Czas 10 sekund 10 sekund 10 sekund Detekcja niedostępności Okres niedostępny Detekcja dostępności Okres dostępny Sekunda z poważnymi błędami Sekunda z błędami, bez SES Sekunda bez błędów 3.5. Dziennik zdarzeń Rysunek 3-1. Niedostępność urządzenia. Konwerter posiada funkcję rejestrowania czasu i daty wystąpienia zdarzenia o określonym kryterium, do którego należą następujące typy zdarzeń: pojawienie się lub zanik sygnału na wejściu interfejsu liniowego E3 pojawienie się odchyłki zegara odtworzonego o 0,5% od wzorcowego E3 przekroczenie lub zejście poniżej progu blokowej stopy błędów 10-3 sygnału odbieranego z interfejsu liniowego E3 IO170-1a 9 Styczeń 2006

17 przekroczenie lub zejście poniżej progu blokowej stopy błędów 10-6 sygnału odbieranego z interfejsu liniowego E3 przekroczenie lub zejście poniżej zdefiniowanego przez użytkownika progu zliczeń piętnastominutowego licznika ES (ES15) przekroczenie lub zejście poniżej zdefiniowanego przez użytkownika progu zliczeń dwudziestoczterogodzinnego licznika ES (ES24) przekroczenie lub zejście poniżej zdefiniowanego przez użytkownika progu zliczeń piętnastominutowego licznika SES (SES15) przekroczenie lub zejście poniżej zdefiniowanego przez użytkownika progu zliczeń dwudziestoczterogodzinnego licznika SES (SES24) zatwierdzenie zmiany konfiguracji urządzenia próba nieautoryzowanego wejścia do systemu konfiguracji urządzenia przy użyciu emulatora terminala VT-100 w przypadku zabezpieczenia hasłem Przeglądanie i kasowanie dziennika zdarzeń oraz definiowanie wartości progowych maksymalnych i minimalnych dla liczników ES15, ES24 i SES15, SES24 interfejsu E3 jest możliwe przy użyciu aplikacji LANWIN lub emulatora terminala VT-100. Aplikacje zarządzające opracowane dla konwertera umożliwiają zarządzanie zarówno urządzeniem lokalnym jak i zdalnym wykorzystując pasmo transmisyjne. Są to dedykowane aplikacje na platformę Windows 9x/2000/NT LANWIN oraz program emulatora terminala VT- 100 umożliwiający zarządzanie tylko urządzeniem lokalnym. IO170-1a 10 Styczeń 2006

18 4. INSTALACJA I OBSŁUGA 4.1. Wstęp Przed rozpoczęciem eksploatacji konieczna jest prawidłowa, zgodna z przedstawionymi w dalszej części instrukcji zaleceniami, instalacja i konfiguracja urządzenia Warunki pracy Konwerter może pracować w sposób ciągły w pomieszczeniach zamkniętych w warunkach podanych w Danych technicznych. Nie powinien być narażony na bezpośrednie nasłonecznienie. Nie zaleca się ustawiania urządzenia na źródłach ciepła, choć dopuszczalne jest ustawienie go na drugim takim samym urządzeniu lub zainstalowanie w stojaku, w którym pracują inne urządzenia. W tym wypadku powinien być jednak zapewniony swobodny przepływ powietrza lub - w razie potrzeby - wentylacja wymuszona Zasilanie Konwerter zasilany jest napięciem stałym z zakresu VDC bez konieczności zachowania polaryzacji na złączu zasilającym. Zasilanie należy doprowadzić do gniazda z zewnętrznymi zaciskami śrubowymi. Uziemienie należy podłączyć do zacisku uziemiającego na obudowie. Przewód uziemiający powinien mieć małą impedancję dla wielkich częstotliwości. Poprawne zasilanie sygnalizuje zielona dioda świecącej na przednim panelu urządzenia. Producent nie zaleca stosowania zasilaczy impulsowych z uwagi na możliwość nie spełnienia normy na kompatybilność elektromagnetyczną.! Urządzenie nie posiada wmontowanego układu rozłączającego, dlatego łatwo dostępny układ rozłączający powinien być wmontowany w stałe okablowanie Dołączanie kabli połączeniowych Interfejs E3 Sygnał wejściowy i wyjściowy interfejsu E3/G.703 jest zakończony dwoma koncentrycznymi gniazdami 1,6/5,6 o impedancji 75 Ω. Wtyk 1,6/5,6 powinien być tak zamontowany na kablu koncentrycznym, aby ekran kabla miał kontakt z obudową wtyku na całym obwodzie Interfejs Ethernet Pin1 Pin8 1 Biało-pomarańczowy 2 Pomarańczowy 3 Biało-zielony 4 Biało-niebieski 5 Niebieski 6 Zielony 7 Biało-brązowy 8 Brązowy Rysunek 4-1. Wtyczka złącza RJ-45 interfejsu Ethernet. Wtyczki kabla połączeniowego (Rysunek 4-1) powinny być zakończone tak samo po obu końcach, kolory skrętek muszą być zaciśnięte na odpowiednie te same piny w przypadku kabla prostego. Kabel skrosowany pokazany jest na Rysunek 4-2. Interfejsy Ethernet konwertera IO170-1a 11 Styczeń 2006

19 TM automatycznie wykrywają rodzaj dołączonego portu (MDI, MDI-X) i mogą być łączone kablem prostym lub skrosowanym. 1 Biało-zielony 2 Zielony 3 Biało-pomarańczowy 4 Biało-niebieski 5 Niebieski 6 Pomarańczowy 7 Biało-brązowy 8 Brązowy Pin1 Pin8 1 Biało-pomarańczowy 2 Pomarańczowy 3 Biało-zielony 4 Biało-niebieski 5 Niebieski 6 Zielony 7 Biało-brązowy 8 Brązowy. Rysunek 4-2. Sposób połączenia kabla skrosowanego Interfejs RS-232 Aby można było zarządzać urządzeniami należy połączyć nadzorowane urządzenie z komputerem PC posiadającym zainstalowane oprogramowanie LANWIN lub emulator terminala VT-100. Podłączenie należy wykonać kablem RS-232 o specyfikacji podanej na Rysunek 4-3. Analogicznie wygląda kabel do transmisji, wykorzystujący interfejs RS-232, Pin1 Pin8 1 Niepodłączony 2 Niepodłączony 3 Niepodłączony 4 GND 5 RXD 6 TXD 7 Niepodłączony 8 Niepodłączony 4.5. Konfiguracja interfejsu Ethernet Rysunek 4-3. Kabel RS-232 z wtyczkami DB-9 RJ-45. Konwerter posiada następujące funkcje konfiguracji interfejsu Ethernet: Ustawienie trybu pracy interfejsu: AUTO, 10Mbit/s, 100Mbit/s, pełny dupleks i pół dupleks Ustawienie rodzaju portu: AUTO, MDI, MDI-X Szybkość transmisji może być ograniczona, niezależnie na każdym porcie, do: o n x 64 kbit/s, n = 1 do 32. o n x 1024 kbit/s, n = 3 do 32 Filtrowanie ramek NetBios Filtrowanie ramek DHCP klient: filtrowane są pakiety DISCOVER i SELECTION Filtrowanie ramek DHCP serwer: filtrowane są pakiety OFFER i ACKNOWLEDGE 4.6. Konfiguracja interfejsu E3 Zegar dla danych nadawanych, w kierunku interfejsu liniowego E3/G.703, może pochodzić z dwóch źródeł: z wewnętrznego generatora kwarcowego o częstotliwości 34,368 MHz ±20 ppm, tryb pracy jako MASTER z układów odtwarzania zegara przeciwnego kierunku transmisji E3/G.703, tryb pracy jako SLAVE IO170-1a 12 Styczeń 2006

20 5. CHARAKTERYSTYKA AGENTA SNMP 5.1. Charakterystyka oprogramowania Schemat blokowy oprogramowania został przedstawiony na rysunku poniżej. Agent SNMP Agent Telnet Agent LNMP LNMP MIB SNMP TCP UDP IP ICMP Interfejs RS-232 Ethernet Rysunek 5-1. Schemat blokowy oprogramowania w urządzeniu TM Wszelkie informacje dotyczące punktów kontrolnych i monitorujących urządzenia zbierane są w centralnej bazie informacji zarządzania (MIB). Dostęp do bazy jest możliwy trzema metodami: poprzez agenta SNMP obsługującego protokół SNMP; poprzez standardową usługę telnet; poprzez bezpośredni dostęp z wykorzystaniem firmowego protokołu zarządzania (LNMP). UWAGA! Możliwe jest jednoczesne otwarcie tylko po jednej sesji telnet i LNMP. IO170-1a 13 Styczeń 2006

21 5.2. Opis bazy MIB Baza MIB podzielona jest na grupy o nazwach: system, interfejsy, at, ip, tcp, udp, snmp, icmp. Rozkład grup został przedstawiony na rysunku poniżej. root ccitt (0) iso (1) joint-iso-ccitt (2) org (3) dod (6) internet (1) < directory (1) mgmt (2) experimental (3) private (4) mib (1) < enterprices (1) system (1) interfaces (2) at (3) ip (4) icmp (5) tcp (6) udp (7) Rysunek 5-2. Identyfikatory obiektów MIB-II. W konwerterze TM została zaimplementowana obsługa części standardowej bazy MIB, grupa: system oraz cześć prywatna bazy MIB, grupy: main, status, port, modules, test, snmpmonit oraz cześć prywatna bazy MIB, grupy: main, status, ModuleConf, ModuleMonit, ModuleTestStat, snmpmonit. W Tabela 5-1 zostały zebrane nazwy zmiennych, typy danych oraz ich opisy. Tabela 5-1. Zmienne wchodzące w skład grupy system. Nazwa Typ danych R/W Opis SysDescr DisplayString Tekstowy opis zawartości SysObjectID ObjectID ID dostawcy w drzewie SysUpTime TimeTicks Czas w setkach sekund jaki upłynął od restartu części systemu odpowiedzialnej za zarządzanie SysContact DisplayString R/W Nazwisko osoby odpowiedzialnej i sposób skontaktowania się z nią SysName DisplayString R/W Pełna nazwa domeny węzła SysLocation DisplayString R/W Fizyczna lokalizacja węzła SysServices [ ] Wartość określająca funkcje obsługiwane przez węzeł. Jest to suma warstw modelu OSI. Opis części prywatnej bazy MIB w formacie ASN.1 jest dostępny w pliku tm170_1.my, dostarczanym razem z urządzeniem na płycie CD. IO170-1a 14 Styczeń 2006

22 5.3. Położenie bazy MIB konwertera TM w drzewie rejestracyjnym Na rysunku poniżej zostało przedstawione położenie bazy MIB konwertera TM w drzewie rejestracyjnym. root ccitt(0) iso(1) joint-iso-ccitt(2) org(3) dod(6) internet(1) directory(1) mgmt(2) experimental(3) private(4) mib-2(1) enterprises(1) system(1) interfaces(2) at(3) ip(4) icmp(5) tcp(6) udp(7)... lanex (5746) telecom (1) TM170.1(1701) TM-79.1(4) Rysunek 5-3. Położenie bazy MIB konwertera TM w drzewie rejestracyjnym Trapy Informacje o stanach alarmowych są wysyłane do zarządcy w postaci ramek TRAP SNMP v1 z opisem typu błędu w polu danych ramki. Dotyczą one następujących zdarzeń: - niepoprawne community name w zapytaniu SNMP; - nieautoryzowana próba wejścia do systemu; - zmiana konfiguracji systemu; - zanik sygnału na wejściu odbiornika; - powrót sygnału do normy; - przekroczenie stopy błędów 10-3 ; - zanik przekroczenia stopy błędów 10-3 ; - przekroczenie stopy błędów 10-6 ; - zanik przekroczenia stopy błędów 10-6 ; - zmiana nazwy urządzenia; - zmiana hasła; - przekroczenia ustalonych przez operatora progów w licznikach 15-minutowych i 24- godzinnych zgodnych z normą G.826. IO170-1a 15 Styczeń 2006

23 6. KONFIGURACJA KONWERTERA PRZY UŻYCIU PROGRAMU LANWIN Aplikacja LANWIN w wersji lokalnej umożliwia nadzorowanie i monitorowanie konwertera TM Opis podłączenia komputera został podany w p Konfiguracja globalna Zakładka ta umożliwia wpisanie nazwy urządzenia, ustawienie systemowej daty i czasu oraz na obejrzenie dodatkowych informacji o urządzeniu. Rysunek 6-1. Konfiguracja globalna Nazwa urządzenia Po naciśnięciu przycisku Nazwa urządzenia otwierane jest okno, w którym możliwe jest wpisanie jego nazwy. Podczas pracy z urządzeniem wprowadzona nazwa pojawi się w oknie aktywnych urządzeń i w oknie urządzenia, którego nazwę zmieniano. Rysunek 6-2. Nazwa urządzenia. IO170-1a 16 Styczeń 2006

24 Ustawianie daty i czasu Naciśnięcie Ustawianie czasu i daty spowoduje wyświetlenie okienka przedstawionego poniżej. Rysunek 6-3. Ustawianie daty i czasu Po wprowadzeniu zmian i naciśnięciu klawisza OK zostaną one zaktualizowe w urządzeniu Informacje dodatkowe Po naciśnięciu Informacje dodatkowe zostanie wyświetlone okienko, w którym zawarte będą dodatkowe informacje dotyczące przyłączonego urządzenia. Rysunek 6-4. Informacje dodatkowe. IO170-1a 17 Styczeń 2006

25 6.2. Konfiguracja agenta SNMP Dostęp do parametrów IP i SNMP możliwy jest z poziomu aplikacji LANWIN z menu głównego. Rysunek 6-5. Zakładka SNMP. Do poprawnej pracy konwertera TM w systemie zarządzania wymagane jest ustawienie następujących parametrów: - adres IP urządzenia, - maska podsieci, - CommunityName, - adres IP stacji zarządzającej (odbiorca ramek typu Trap SNMP), - adres IP bramy 6.3. Statystyki systemu zarządzania. Rysunek 6-6. Konfiguracja agenta SNMP. Konwerter zbiera dodatkowe informacje statystyczne takie jak.: - status połączenia TCP na porcie 1007 (obsługa protokołu LNMP- zarządzanie zdalne z poziomu aplikacji LANWIN); - liczniki ramek LNMP odebranych i wysłanych; - status odbioru danych (liczniki) na portach 161 i 162 protokołu UDP (pakiety SNMP); - status połączenia klienta telnet. IO170-1a 18 Styczeń 2006

26 Rysunek 6-7. Okno statystyk systemu zarządzania. IO170-1a 19 Styczeń 2006

27 6.4. Interfejsy Interfejs E3 Podrzędne zakładki służą do konfiguracji i monitorowania interfejsów Zakładka E3 - Monitorowanie W panelu tym wyświetlane są parametry obrazujące bieżący stan interfejsu E3 liczników i wskaźników, opisanych w p. 3.4 Parametry monitorowane: LOS zanik sygnału na wejściu LOL odchyłka zegara odtworzonego 10E-3 przekroczenie stopy błędów E-6 przekroczenie stopy błędów 10-6 AIS odbiór sygnału AIS ALP alarm pilny ALN alarm niepilny Rysunek 6-8. Zakładka E3 - Monitorowanie. IO170-1a 20 Styczeń 2006

28 Interfejs Ethernet Zakładka - Ethernet - Konfiguracja Rysunek 6-9. Interfejsy Ehternet, Konfiguracja. Zakładka pozwala na zmianę parametrów transmisyjnych interfejsów Ethernet, możliwe są następujące tryby pracy interfejsu: AUTONEGOCJACJA ustalenie największej wspólnej szybkości transmisji 100Mbit/s full duplex wymuszenie pracy w pełnym dupleksie 100Mbit/s 100Mbit/s half duplex - wymuszenie pracy w pół dupleksie 100Mbit/s 10Mbit/s full duplex - wymuszenie pracy w pełnym dupleksie 10Mbit/s 10Mbit/s half duplex wymuszenie pracy w pół dupleksie 10Mbit/s AUTO automatyczna konfiguracja portu MDI lub MDI-X w zależności od współpracującego urządzenia MDI wymuszenie na stałe trybu pracy jako MDI MDI-X wymuszenie na stałe trybu pracy jako MDI-X Ograniczenie przepływności na portach, dla każdego oddzielnie, może wynosić: n x 64 kbit/s, n = 1 do 32. n x 1024 kbit/s, n = 3 do 32 Sterowanie przepływem (flow control) włączenie/wyłączenie kontroli przepływu danych zapobiegającej przeciążeniu portów Filtrowanie ramek: Filtrowanie ramek NetBios Filtrowanie ramek DHCP klient: filtrowane są pakiety DISCOVER i SELECTION Filtrowanie ramek DHCP serwer: filtrowane są pakiety OFFER i ACKNOWLEDGE IO170-1a 21 Styczeń 2006

29 Zakładka - Ethernet - Monitorowanie Rysunek Interfejsy Ethernet, Monitorowanie. Zakładka pozwala na podgląd sygnalizacji interfejsu Ethernet, monitorowane są następujące parametry: LINK1 aktywność portu 1 LINK2 aktywność portu 2 LANPacketRXCnt - liczba pakietów odebranych z interfejsu Ethernet LANErrPacketRXCnt - liczba błędnych pakietów odebranych z interfejsu Ethernet LANFCtrlPacketRXCnt - liczba pakietów z kontrolą przepływu, odebranych z interfejsu Ethernet LANFCtrlPacketTXCnt - liczba pakietów z kontrolą przepływu, nadanych w kierunku interfejsu Ethernet WANPacketRXCnt - liczba pakietów odebranych od strony E3 WANErrPacketRXCnt - liczba błędnych pakietów odebranych od strony E3 WANFCtrlPacketRXCnt - liczba pakietów z kontrolą przepływu, odebranych z interfejsu E3 WANFCtrlPacketTXCnt - liczba pakietów z kontrolą przepływu, nadanych w kierunku interfejsu E3 IO170-1a 22 Styczeń 2006

30 Zakładka Zegar globalny Zegar dla danych nadawanych, w kierunku interfejsu liniowego E3/G.703, może pochodzić z dwóch źródeł: z wewnętrznego generatora kwarcowego o częstotliwości 34,368 MHz ±20 ppm, tryb pracy jako MASTER z układów odtwarzania zegara przeciwnego kierunku transmisji E3/G.703, tryb pracy jako SLAVE Rysunek Zakładka E3 - Konfiguracja IO170-1a 23 Styczeń 2006

31 6.5. Dziennik Zakładka - Dziennik zdarzeń Rysunek Dziennik Dziennik zdarzeń. W zakładce Dziennik zdarzeń wyświetlone są zarejestrowane zdarzenia dotyczące konwertera. Rodzaje rejestrowanych zdarzeń zostały opisane w p.3.5. W zakładce tej możliwe jest wykasowanie całej zarejestrowanej listy zdarzeń. Można tego dokonać przez naciśnięcie prawego klawisza myszy (gdy znajduje się ona w tym oknie) i wybrania polecenia Kasowanie dziennika. IO170-1a 24 Styczeń 2006

32 Zakładka - Dziennik - Filtry dziennika zdarzeń Rysunek Dziennik Filtry dziennika zdarzeń. Zakładka ta podzielona jest na dwie części. W górnej części zakładki wyświetlane są zdarzenia, które są wynikiem filtrowania wszystkich zarejestrowanych zdarzeń (wyświetlonych w zakładce Dziennik zdarzeń). W dolnej części okna pokazane są po lewej stronie trzy zakładki składowe. Umożliwiają one wybranie kryteriów filtrowania zdarzeń. Wykaz zakładek kryteriów filtrowania Zdarzenia - Pozwala na wybranie do wyświetlenia zdarzeń jedynie jednego typu z przedstawionej wyżej listy rejestrowanych zdarzeń (Rysunek 6-13). Data - Umożliwia wybranie kryterium czasu filtrowania zdarzeń. W zakładce tej możliwe jest wybranie daty i godziny początku i końca tego kryterium ALP/ALN - Pozwala na wybranie kryteriów wyświetlanych zdarzeń analogicznych do ustalonych dla: Kryteria alarmu pilnego, Kryteria alarmu niepilnego, kryteria pozostałe (nie zawierające się w kryteriach alarmu pilnego i alarmu niepilnego.) Po prawej stronie tego okna znajdują się dwa przyciski: Filtruj - wyświetlane są zdarzenia typu i wartości takiej jak, w zakładce po lewej stronie. OR - wyświetlane są zdarzenia z zastosowaniem kryteriów z wszystkich zakładek IO170-1a 25 Styczeń 2006

33 6.6. Statystyki G.826 Zakładka ta umożliwia ustawienie czasu rozpoczęcia zliczania: sekund z błędami ES sekund z poważnymi błędami SES, błędnych bloków EB, sekund niedostępności urządzenia UAS, Dodatkowo można ustawiać wartości progowe minimalne i maksymalne dla liczników SES15, SES24, ES15, ES24 na podstawie których generowane są wpisy do dziennika zdarzeń oraz alarmy. Generowanie alarmów od przekroczenia progów może być załączone lub wyłączone Zakładka - Statystyki G Liczniki. Po naciśnięciu klawisza Menu, znajdującego się w lewym górnym rogu zakładki rozwijana jest lista zawierająca polecenia: Raporty Zapisz Drukuj Kasowanie (kasowanie liczników ES/SES), Godzina rozpoczęcia zliczania (otwierane jest okno do wpisania godziny), Generowanie ALP i ALN Konfiguracja (otwierane jest okno do wpisania wartości progowych przełączania sygnalizacji błędów ES15, SES15, ES24, SES24). Godzina rozpoczęcia zliczania może być wpisana również po przyciśnięciu przycisku Godzina rozpoczęcia zliczania, znajdującego się po prawej stronie okna ES/SES, lub po kliknięciu okna znajdującego się poniżej tego przycisku. Konfiguracja progów przełączania sygnalizacji błędów ES15, SES15, ES24, SES24 możliwa jest również po kliknięciu w dowolnym miejscu okna ES/SES. Przyciśnięcie przycisku Generowanie ALP i ALN zezwala na sygnalizację tych alarmów po przekroczeniu ustawionych wartości progowych ES/SES. W dolnej części tej zakładki, w zależności od naciśniętego przycisku: Liczniki 15 minutowe, czy Liczniki 24 godzinne wyświetlone są (Rysunek 6-14, Rysunek 6-15): liczba sekund z błędem ES liczba sekund z poważnymi błędami SES liczba błędnych bloków BBE liczba sekund niedostępności urządzenia UAS, W przypadku naciśnięcia Okresy czasowe wyświetlone są (Rysunek 6-16): stosunek sekund z błędem do wszystkich sekund, kiedy urządzenie jest dostępne ESR [%] stosunek sekund z poważnym błędem do wszystkich sekund, kiedy urządzenie jest dostępne SESR [%] stosunek błędnych bloków do wszystkich bloków, kiedy urządzenie jest dostępne BBER [%] Pojawiający się w tym oknie przycisk Zakresy umożliwia wpisanie okresów czasu, w których przeprowadzany jest pomiar. IO170-1a 26 Styczeń 2006

34 Rysunek Statystyki G.826 Liczniki 15 minutowe. Rysunek Statystyki G.826 Liczniki 24 godzinne. IO170-1a 27 Styczeń 2006

35 Rysunek Statystyki G.826 Okresy czasowe. Rysunek Godzina rozpoczęcia zliczania. Rysunek Progi załączania alarmów. IO170-1a 28 Styczeń 2006

36 Rysunek Hierarchia alarmów. IO170-1a 29 Styczeń 2006

37 7. KONFIGURACJA KONWERTERA PRZY UŻYCIU TERMINALA VT-100 Konwerter może być konfigurowany i nadzorowany z poziomu aplikacji emulatora terminala VT Uruchomienie programu konfiguracji i nadzoru W celu uruchomienia oprogramowania nadzoru należy podłączyć urządzenie do terminala lub komputera PC wyposażonego w program emulacji terminala zgodnego z VT-100, a następnie skonfigurować terminal lub program emulacji terminala (na przykład TERM95 pakietu Norton Commander lub HYPERTERMINAL systemu Windows). W poniższej tabeli przedstawiono wymagane ustawienia tych programów umożliwiające poprawną współpracę między terminalem a konwerterem TM-170.1: Parametr TERM95 HYPERTERMINAL Szybkość transmisji 9600 bit/s 9600 bit/s Ilość bitów danych 8 8 Ilość bitów stopu 1 1 Sterowanie przepływem Brak Brak Echo lokalne Brak Brak Terminal typu VT Parzystość - Brak Czcionka - Terminal Po włączeniu zasilania urządzenie wykonuje testy układów wewnętrznych. Po przejściu testów urządzenie jest gotowe do pracy. Można przystąpić do pracy z terminalem, w którym po uruchomieniu wpisać należy komendę: start i potwierdzić naciśnięciem <ENTER> Komenda ta może być wprowadzona zarówno małymi jak i dużymi literami. Urządzenie rozpoznaje komendę i zgłasza się wypisując typ urządzenia oraz swój adres. Następnie użytkownik proszony jest o wprowadzenie hasła dostępu do urządzenia. W przypadku, jeżeli wcześniej hasło nie było wprowadzane możliwe jest przejście dalej bez jego wpisywania (wciskając klawisz ENTER) Opis poszczególnych paneli Terminal konwertera TM był projektowany z myślą o wygodzie i prostocie użytkowania. Zbudowano go z kilku powiązanych ze sobą menu i paneli, których obsługa została maksymalnie uproszczona. Cała praca z programem sprowadza się praktycznie do obsługi klawiszy STRZAŁEK, BACKSPACE, SPACE, ENTER. Użytkownik zmuszony jest do "ręcznej" wymiany informacji z terminalem tylko tam, gdzie jest to naprawdę niezbędne (wprowadzanie i modyfikacja daty, zegara, hasła, nazwy urządzenia). Po włączeniu zasilania urządzenie zgłasza się swoim adresem sprzętowym, MAC i IP: TM ( ) Adres sprzętowy = Adres MAC = FFFF IO170-1a 30 Styczeń 2006

38 Menu główne Rysunek 7-1. Logowanie. AWARYJNE USUNIĘCIE HASŁA!! W przypadku, gdy zapomnimy hasła możliwe jest jego awaryjne usunięcie. W tym celu należy - zamiast hasła - wpisać %kod01. Program wygeneruje wtedy ośmiocyfrowy ciąg, który należy przekazać do obsługi serwisowej firmy LANEX. Na jego podstawie zostanie wygenerowane hasło awaryjne, umożliwiające 12 godzinny dostęp do urządzenia. W ciągu 12 godzin można, posługując się tym hasłem, usunąć stare i wprowadzić nowe hasło. Menu główne jest ekranem wejściowym do wszystkich pozostałych paneli. Rysunek 7-2. Menu główne. IO170-1a 31 Styczeń 2006

39 7.3. Konfiguracja Konfiguracja umożliwia ustawienie parametrów interfejsów urządzenia. Rysunek 7-3. Menu konfiguracja Parametry systemu Rysunek 7-4. Parametry systemu. Panel umożliwia: modyfikowanie nazwy urządzenia uaktywnienie hasła i wpisanie nowego (w przypadku wprowadzenia hasła podczas uruchamiania terminala będziemy o nie pytani) zmianę czasu i daty systemowej Aby zmienić interesującą nas pozycję należy przesunąć na nią kursor i nacisnąć ENTER, by wejść w tryb edycji. Zmiana zatwierdzana jest także klawiszem ENTER. IO170-1a 32 Styczeń 2006

40 Konfiguracja zegara Rysunek 7-5. Konfiguracja interfejsu E3. Zegar dla danych nadawanych, w kierunku interfejsu liniowego E3/G.703, może pochodzić z dwóch źródeł: z wewnętrznego generatora kwarcowego o częstotliwości 34,368 MHz ±20 ppm, tryb pracy jako MASTER z układów odtwarzania zegara przeciwnego kierunku transmisji E3/G.703, tryb pracy jako SLAVE Konfiguracja IP Rysunek 7-6. Konfiguracja IP. Umożliwia nadanie adresów IP urządzeniom pracującym w sieci zarządzania. IO170-1a 33 Styczeń 2006

41 Konfiguracja dostępu z IP Rysunek 7-7. Konfiguracja dostępu IP. W celu zabezpieczenia się przed niepowołanym wejściem do aplikacji zarządzającej, można zezwolić na dostęp tylko wybranym użytkownikom, wpisując odpowiednie adresy IP. Brak wpisów umożliwia dostęp wszystkim. Wpisanie jednego adresu IP zezwala na dostęp użytkownikowi tylko z tego adresu. IO170-1a 34 Styczeń 2006

42 Parametry interfejsu Ethernet Konfiguracja Rysunek 7-8. Konfiguracja interfejsu Ethernet. Panel pozwala na zmianę parametrów transmisyjnych interfejsów Ethernet, możliwe są następujące tryby pracy: AUTONEGOCJACJA ustalenie największej wspólnej szybkości transmisji 100Mbit/s full duplex wymuszenie pracy w pełnym dupleksie 100Mbit/s 100Mbit/s half duplex - wymuszenie pracy w pół dupleksie 100Mbit/s 10Mbit/s full duplex - wymuszenie pracy w pełnym dupleksie 10Mbit/s 10Mbit/s half duplex wymuszenie pracy w pół dupleksie 10Mbit/s AUTO automatyczna konfiguracja portu MDI lub MDI-X w zależności od współpracującego urządzenia MDI wymuszenie na stałe trybu pracy jako MDI MDI-X wymuszenie na stałe trybu pracy jako MDI-X Ograniczenie przepływności na portach (Rate Limit), dla każdego oddzielnie, może wynosić: n x 64 kbit/s, n = 1 do 32. n x 1024 kbit/s, n = 3 do 32 Sterowanie przepływem (flow control) włączenie/wyłączenie kontroli przepływu danych zapobiegającej przeciążeniu portów Filtrowanie ramek: Filtrowanie ramek NetBios Filtrowanie ramek DHCP klient: filtrowane są pakiety DISCOVER i SELECTION Filtrowanie ramek DHCP serwer: filtrowane są pakiety OFFER i ACKNOWLEDGE IO170-1a 35 Styczeń 2006

43 7.4. Monitorowanie Rysunek 7-9. Monitorowanie Monitorowanie E3 Parametry monitorowane: LOS zanik sygnału na wejściu LOL odchyłka zegara odtworzonego 10E-3 przekroczenie stopy błędów E-6 przekroczenie stopy błędów 10-6 AIS odbiór sygnału AIS ALP alarm pilny ALN alarm niepilny Rysunek Monitorowanie E3. IO170-1a 36 Styczeń 2006

44 Monitorowanie Ethernet Rysunek Monitorowanie Ethernet. Link zanik sygnału na wejściu Link Speed AUTO, 10Mbit/s, 100Mbit/s, pełny dupleks i pół dupleks MDI/MDIX rodzaj portu LANPacketRXCnt - liczba pakietów odebranych z interfejsu Ethernet LANErrPacketRXCnt - liczba błędnych pakietów odebranych z interfejsu Ethernet LANFCtrlPacketRXCnt - liczba pakietów z kontrolą przepływu, odebranych z interfejsu Ethernet LANFCtrlPacketTXCnt - liczba pakietów z kontrolą przepływu, nadanych w kierunku interfejsu Ethernet WANPacketRXCnt - liczba pakietów odebranych od strony E3 WANErrPacketRXCnt - liczba błędnych pakietów odebranych od strony E3 WANFCtrlPacketRXCnt - liczba pakietów z kontrolą przepływu, odebranych z interfejsu E3 WANFCtrlPacketTXCnt - liczba pakietów z kontrolą przepływu, nadanych w kierunku interfejsu E3 IO170-1a 37 Styczeń 2006

45 7.5. Dziennik zdarzeń Rysunek Dziennik zdarzeń. W panelu DZIENNIK ZDARZEŃ wyświetlone są zarejestrowane zdarzenia dotyczące konwertera. Rodzaje rejestrowanych zdarzeń zostały opisane w p.3.5. W panelu tym możliwe jest wykasowanie zapisu wszystkich zdarzeń z pamięci urządzenia klawiszami CTRL+R. IO170-1a 38 Styczeń 2006

46 7.6. Statystyki G.826 Panel umożliwia ustawienie czasu rozpoczęcia zliczania (Rysunek 7-15): sekund z błędami ES sekund z poważnymi błędami SES, błędnych bloków EB, sekund niedostępności urządzenia UAS, Dodatkowo można ustawiać wartości progowe minimalne i maksymalne dla liczników SES15, SES24, ES15, ES24 na podstawie których generowane są wpisy do dziennika zdarzeń oraz alarmy. Rysunek Menu G.826. Rysunek Konfiguracja progów załączania alarmów. IO170-1a 39 Styczeń 2006

47 Rysunek Czas rozpoczęcia zliczania. Rysunek Rejestry 15 minutowe. Rysunek Rejestry 24 godzinne. W panelu OKRESY CZASOWE wyświetlone są (Rysunek 7-18): stosunek sekund z błędem do wszystkich sekund, kiedy urządzenie jest dostępne ESR [%] IO170-1a 40 Styczeń 2006

48 stosunek sekund z poważnym błędem do wszystkich sekund, kiedy urządzenie jest dostępne SESR [%] stosunek błędnych bloków do wszystkich bloków, kiedy urządzenie jest dostępne BBER [%] Rysunek Okresy czasowe. IO170-1a 41 Styczeń 2006

49 8. DANE TECHNICZNE 8.1. Parametry elektryczne Interfejs Liniowy E3 Parametr Szybkość transmisji w linii Szybkość transmisji danych Wartość parametru kbit/s ±20 ppm n x 64 kbit/s, n = 1 do 32. n x 1024 kbit/s, n = 3 do Ω Impedancja wejściowa i wyjściowa Maksymalna tłumienność kabla dla częstotliwości khz 12 db Kod liniowy HDB-3 Stopa błędów 10-9 Typ złącza 2 x 1,6/5,6 mm Interfejs Ethernet Parametr Szybkość transmisji 10Base-T Szybkość transmisji 100Base-TX Impedancja wejściowa i wyjściowa Kod liniowy 10Base-T Kod liniowy 100Base-TX Długość segmentu Wymagane okablowanie Typ złącza Wartość parametru 10 Mbit/s, pełny dupleks i pół dupleks 100 Mbit/s, pełny dupleks i pół dupleks 100 Ω Manchester MLT m UTP kategorii 5 lub STP RJ Parametry mechaniczne Parametr Szerokość Wysokość Głębokość Masa Wartość 105 mm 36 mm 185 mm 0,6 kg 8.3. Wymagania środowiskowe Eksploatacja Konwerter może pracować w pomieszczeniach zamkniętych nierównomiernie ogrzewanych w następujących warunkach klimatycznych: Parametr środowiskowy Temperatura otoczenia Wilgotność względna powietrza Wartość dopuszczalna O C 80% w temperaturze + 20 O C IO170-1a 42 Styczeń 2006

50 Transport Transport urządzeń w opakowaniu fabrycznym powinien odbywać się w następujących warunkach: Parametr środowiskowy Wartość dopuszczalna Temperatura otoczenia O C Szybkość zmian temperatury 10 O C/h Maksymalna wilgotność powietrza 95% Ciśnienie atmosferyczne hpa Udary wielokrotne 5 15 g w czasie 10 ms Przechowywanie Konwertery należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, w następujących warunkach środowiskowych: Parametr środowiskowy Temperatura otoczenia Wilgotność Wibracje Stopień zanieczyszczeń Wartość dopuszczalna O C 5% do 90% poniżej + 40 O C częstotliwość: 10 Hz do 55 Hz, amplituda: 0,15 mm czas trwania: 10 cykli w trzech płaszczyznach typowe środowisko domowe lub biurowe 8.4. Kompatybilność elektromagnetyczna Konwertery spełniają wymagania dla urządzeń klasy A dotyczące emisji zakłóceń radioelektrycznych, określone w normie PN-EN 55022, pod warunkiem, że są zainstalowane zgodnie z niniejszą instrukcją. Ostrzeżenie: Urządzenie to jest urządzeniem klasy A. W środowisku mieszkalnym może ono powodować zakłócenia radioelektryczne. W takich przypadkach można żądać od jego użytkownika zastosowania odpowiednich środków zaradczych Zasilanie Parametr Nominalne napięcie zasilania Zakres napięć zasilających Pobór prądu Typ złącza Wartość 48 V DC, 100 ma V; 0 Hz ma złącze zaciskowe (śrubowe) podwójne IO170-1a 43 Styczeń 2006

51 9. KOMPLETACJA WYROBU Pełna kompletacja wyrobu dostarczonego klientowi obejmuje: 1. Konwerter TM szt. 2. Kabel RS-232, DB-9 RJ-45 1 szt. 3. Złącze 1,5/5,6 do zaciskania męskie 2 szt. 4. Instrukcja obsługi 1 szt. 5. Karta gwarancyjna 1 szt. IO170-1a 44 Styczeń 2006

52 IO170-1a 45 Styczeń 2006

53 Wyprodukowano: Lanex S.A. ul. Ceramiczna Lublin tel.: (081) fax: (081) web: Kontakt z Serwisem: tel. (081) Lanex S.A IO170-1a 46 Styczeń 2006

TM-73.3 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35

TM-73.3 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35 TM-73.3 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35 WYPOSAŻONY W AGENTA SNMP IO73-15b Listopad 2005 LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150 Lublin serwis: tel. (81) 443-96-39 Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA...1

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA... 10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA... 10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne...

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne... Instrukcja obsługi WAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia, niektóre funkcje

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Rejestrator cyfrowy serii Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i

Bardziej szczegółowo

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0 EtherWerX PPPoE Terminator Podręcznik Użytkownika EwxOS PT rev 10 Spis Treści 1 Wprowadzenie1 1 11 Główne cechy produktu1 3 12 Zawartość opakowania1 5 13 Specyfikacja techniczna1 6 14 Przykłady implementacji

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa tel. 22 871 33 33 fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji

Podręcznik konfiguracji Podręcznik konfiguracji Systemy monitoringu IP systems SC8100, SC8110, SC2100, SC2110 Spis treści Wprowadzenie 3 3 3 3 Opis produktu Przegląd dokumentu Documenty powiązane Opcje dodatkowe Wykresy porównawcze

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j.

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-13040mg_v1.12 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

Konwerter LAN / RS-232

Konwerter LAN / RS-232 Konwerter LAN / RS-232 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie wyprowadzeń...3 3. Sygnalizacja działania... 4 4. Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW...4 5.

Bardziej szczegółowo

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

I/O System GSM Instrukcja Użytkowania

I/O System GSM Instrukcja Użytkowania Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...7 5. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NMS Client 7-T

instrukcja obsługi NMS Client 7-T instrukcja obsługi NMS Client 7-T UWAGI INFORMACJE I OSTRZEŻENIA Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC) Oznakowanie CE Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.27/T28. Budowa sieci w modelu Infrastructure Budowa Sieci w modelu Ad-Hoc. 1 1.Sieci w modelu ad-hoc Sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TD-W8951ND Bezprzewodowy router/modem ADSL2+ Standard N, 150Mb/s Rev: 1.0.0 1910010744 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat.

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat. Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL www.tp.pl 9330 Twój świat. Cały świat. Spis treści Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania 3 Modem SpeedTouch 608 WL powinien być użytkowany zgodnie z poniższymi

Bardziej szczegółowo

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora GALAXY Dimension 48/96/264/520 Instrukcja Serwisowa Instalatora TAP SYSTEMY ALARMOWE Sp. z o.o. Os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061/8767088, fax. 061/8750303 http://www.tap.com.pl e-mail: tap@tap.com.pl

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: +48 (32) 353 41 31, + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 44 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) Katowice

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej EVER SNMP/HTTP

Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej EVER SNMP/HTTP 2011/05/30 Pomoc Techniczna, tel.: 61 6500 400 www.ever.eu 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 CHARAKTERYSTYKA... 3 INSTALACJA I URUCHOMIENIE... 4 WYMAGANIA... 4 CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE... 4 MONTAŻ... 5 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo