Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP"

Transkrypt

1 Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W celu zainstalowania sterowników, należy przeprowadzić standardową instalację oprogramowania EDGE Dialer zgodnie z opisem w "Instrukcji obsługi i instalacji modemu ED77". Do stworzenia połączenia wymagane są uprawnienia administratorskie (użytkownik powinien znajdować się w grupie administratorów danego systemu) Przed rozpoczęciem pracy należy wyłączyć wszystkie programy w tym również program EDGE Dialer. 1 Sprawdzenie obecności modemu ED77 w systemie Windows Przygotowanie połączenia HyperTerminal Przygotowanie połączenia telefonicznego Nawiązywanie połączenia z Internetem Podawanie kodu PIN dla kraty SIM Ustawianie kontekstu połączenia Sprawdzanie stanu połączenia Zamykanie połączenia Strona 1 z 12

2 Sprawdzenie obecności modemu ED77 w systemie Windows 1 Sprawdzenie obecności modemu ED77 w systemie Windows Podłączyć modem ED77 do wolnego portu USB komputera i uruchomić "Menedżer Urządzeń". "Menedżer Urządzeń" dostępny jest po wybraniu: Start -> Ustawienia -> Panel Sterowania -> ikona System -> zakładka Sprzęt -> przycisk Menedżer Urządzeń. W liście urządzeń powinny być widoczne składniki: "USB Serial Converter", "ED77 modem", "USB Serial Port (COMx)", gdzie x wskazuje numer portu COM na którym wykryty został modem. Znak # we wpisie "ED77 modem" pojawia się jeśli do komputera podłączona były różne egzemplarze modemu ED77. Jeśli wszystkie składniki nie są widoczne, należy kursorem myszy zaznaczyć którąkolwiek pozycję listy urządzeń, a następnie wybrać polecenie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu dostępne w menu Akcja. Aby sprawdzić czy urządzenie działa poprawnie, należy wcisnąć prawy przycisk myszy na wpisie "ED77 modem". Wyświetlone zostanie okno właściwości tego urządzenia z opisem jego aktualnego stanu. Strona 2 z 12

3 Przygotowanie połączenia HyperTerminal 2 Przygotowanie połączenia HyperTerminal Połączenie HyperTerminal będzie wykorzystywane do konfiguracji modemu. Aby utworzyć nowe połączenie HyperTerminal należy wybrać: Start -> Programy -> Akcesoria -> Komunikacja -> Hyperterminal W pierwszej kolejności podajemy nazwę dla tego połączenia, np. Orange i zatwierdzamy wciskając OK : Strona 3 z 12

4 Przygotowanie połączenia HyperTerminal Następnie z listy "Połącz używając:" wybieramy port, przez który realizowane będzie połączenie. Numer portu odpowiada temu, który odczytany został w "Menedżerze Urządzeń", jak to zostało omówione w punkcie 1. UWAGA Z dostępnej listy Połącz używając nie należy wybierać wpisu ED77 modem. W kolejnym oknie należy wybrać prędkość dla połączenia komputera z modemem ED77, która wynosi Pozostałe parametry pozostają bez zmian. Po wykonaniu powyższych operacji, nastąpi automatyczne nawiązanie połączenia z modemem w oknie terminala. Strona 4 z 12

5 Przygotowanie połączenia HyperTerminal Połączenie to należy zakończyć wybierając polecenie Zakończ : Na kolejnych oknach należy zatwierdzić rozłączenie połączenia wciskając Tak : a następnie zapisanie połączenia wciskając Tak : Strona 5 z 12

6 Przygotowanie połączenia telefonicznego 3 Przygotowanie połączenia telefonicznego Połączenie telefoniczne będzie wykorzystywane każdorazowo do ustanowienia połączenia z Internetem poprzez modem ED77. Aby utworzyć nowe połączenie telefoniczne należy wybrać: Start -> Ustawienia -> Panel sterowania -> ikona Połączenia sieciowe: Następnie wciskając dwa razy klawiszem myszy na ikonie "Utwórz nowe połączenie": Wywołane zostanie okno powitalne kreatora połączeń sieciowych. Kolejne kroki tworzenia połączenia przechodzimy zatwierdzając wprowadzone ustawienia przyciskiem Dalej >. Strona 6 z 12

7 Przygotowanie połączenia telefonicznego Po wciśnięciu przycisku Dalej >, w kolejnym oknie należy zaznaczyć opcję Połącz z Internetem. Kolejne okno pozwala na wybór sposobu połączenia z Internetem. Należy wybrać: Konfiguruj moje połączenie ręcznie. Po wciśnięciu przycisku Dalej >, w kolejnym oknie należy zaznaczyć opcję połączenia z Internetem za pomocą połączenia telefonicznego: Połącz używając modemu telefonicznego. Strona 7 z 12

8 Przygotowanie połączenia telefonicznego W kolejnym oknie kreatora należy podać nazwę dla tego połączenia, np. Orange GPRS i zatwierdzić wciskając Dalej > : Następnie należy wprowadzić numer telefonu: *99# Wprowadzić nazwę użytkownika ppp i hasło ppp. W zależności od potrzeb, należy wybrać opcje korzystania z nowo tworzonego połączenia z internetem. Na zakończenie pracy kreatora wyświetlane jest okno z podsumowaniem. Aby ułatwić nawiązywanie połączenia z Internetem, wskazane jest zaznaczenie polecenia Dodaj skrót tego połączenia na moim pulpicie Okno kreatora zamykamy wciskając Zakończ. Strona 8 z 12

9 Nawiązywanie połączenia z Internetem 4 Nawiązywanie połączenia z Internetem Aby połączyć się z Internetem należy w pierwszej kolejności dokonać konfiguracji modemu z programu HyperTerminal. W tym celu należy uruchomić program HyperTerminal, używając skrótu jaki utworzono wcześniej: UWAGA Konfiguracja modemu wymagana jest każdorazowo po odłączeniu zasilania modemu z portu USB lub zasilacza sieciowego. Do konfiguracji modemu w oknie programu HyperTerminal wykorzystuje się komendy AT. Po wprowadzeniu każdej komendzie należy nacisnąć klawisz Enter. UWAGA Jeśli nie widać wpisywanych komend należy wpisać komendę ATE1 i zatwierdzić wciskając Enter. Poprawne wprowadzenie komendy potwierdzane jest komunikatem OK pojawiającym się w kolejnej linijce Terminala. Błędne wprowadzenie polecenia AT sygnalizowane jest komunikatem Error. W przypadku wystąpienia takiego komunikatu wskazane jest powtórzenie konfiguracji począwszy od podania kodu PIN. 4.1 Podawanie kodu PIN dla kraty SIM Konfigurację modemu rozpoczyna się od podania kodu PIN. Należy wpisać ciąg znaków: AT+CPIN="xxxx", gdzie w miejsce xxxx wpisujemy kod PIN. Strona 9 z 12

10 Nawiązywanie połączenia z Internetem 4.2 Ustawianie kontekstu połączenia Kontekst połączenia ustala się wprowadzając ciąg znaków: AT+CGDCONT=1,"IP","internet", gdzie w miejsce internet należy podać nazwę APN jakiej używa operator: Po wykonaniu powyższych czynności, połączenie HyperTeminal należy zamknąć przez wybranie polecenia Zakończ z menu Plik. Aby nawiązać połączenie z Internetem należy dwukrotnie kliknąć na ikonę utworzonego wcześniej skrótu Orange GPRS na pulpicie, bądź wybrać polecenie Połącz przez wciśnięcie prawego przycisku myszy na ikonie połączenia widocznej w oknie "Połączenia sieciowe": Strona 10 z 12

11 Nawiązywanie połączenia z Internetem Dwukrotne kliknięcie na ikonie połączenia Orange GPRS wywoła okno połączenia, w którym należy nacisnąć Wybierz numer. Po wybraniu numeru pojawia się okno informacyjne. O aktywnym połączeniu poinformuje ikona widoczna w zasobniku systemowym. Strona 11 z 12

12 Sprawdzanie stanu połączenia 5 Sprawdzanie stanu połączenia Przy aktywnym połączeniu, przy ikonie połączenia widocznej w oknie Połączenia sieciowe widnieje informacja o stanie połączenia oraz nazwą urządzenia przez jakie nawiązano połączenie. Aby sprawdzić stan połączenia należy najechać kursorem na ikonę połączenia i nacisnąć prawy klawisz myszy i wybrać Stan : Okno stanu połączenia zawiera podstawowe informacje: 6 Zamykanie połączenia Aby rozłączyć połączenie należy najechać kursorem na ikonę połączenia, nacisnąć prawy klawisz myszy i wybrać Odłącz : Strona 12 z 12

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9 Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji Manager Połączeń wersja 9 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja Managera Połączeń 3. Panel zarządzania Managera Połączeń 4. Uruchamianie Managera Połączeń 5. Połączenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Instrukcja obsługi programu Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Informacje ogólne. Opisywany program jest jednym z wielu dodatków dla programu Subiekt GT. Informacje na temat pozostałych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce modem Pirelli DRG A226G Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Uruchomienie usługi OneOffice na linii

Bardziej szczegółowo

MOBILNY INTERNET. Mobilny Internet podręcznik użytkownika Modem USB ZTE MF100

MOBILNY INTERNET. Mobilny Internet podręcznik użytkownika Modem USB ZTE MF100 MOBILNY INTERNET Mobilny Internet podręcznik użytkownika Modem USB ZTE MF100 Spis treści 1. Pierwsze kroki 3 Wprowadzenie 3 Specyfikacja techniczna 4 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 5 Zasady użytkowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej EVER SNMP/HTTP

Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej EVER SNMP/HTTP 2011/05/30 Pomoc Techniczna, tel.: 61 6500 400 www.ever.eu 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 CHARAKTERYSTYKA... 3 INSTALACJA I URUCHOMIENIE... 4 WYMAGANIA... 4 CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE... 4 MONTAŻ... 5 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach 1 / 40 Table of contents Aplikacja dostępowa KS-OmniPharm... 3 1. Instalacja aplikacji dostępowej... 5 1.1. Problemy z usługą KS-OmniPharm... 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 07.02.2012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 07.02.2012 TRX RoIP Oprogramowanie Radio over IP INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 07.02.2012 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. 85 662 88 11 fax. 85 662 88 10 email: trx@trx.pl www.trx.pl Spis treści 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Połączenia poprzez Modemy Wirtualne.

Połączenia poprzez Modemy Wirtualne. Połączenia poprzez Modemy Wirtualne. Po instalacji sterownika karty ISDN dostępne są dwa dodatkowe porty komunikacyjne (wirtualne porty COM przypisane do karty ISDN). Aby zainstalować modemy wirtualne

Bardziej szczegółowo

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI SZYBKI INTERNET INTERNET LEPSZY TELEFON podręcznik użytkownika modem THOMSON SpeedTouch 536v6 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość pakietu instalacyjnego 4 Instalacja modemu THOMSON SpeedTouch

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania do Obsługi Świadczeń do wersji G-1.01-2-5.5

Aktualizacja Oprogramowania do Obsługi Świadczeń do wersji G-1.01-2-5.5 Aktualizacja Oprogramowania do Obsługi Świadczeń do wersji G-1.01-2-5.5 Spis treści: WSTĘP... 2 AKTUALIZACJA W ŚRODOWISKU WINDOWS... 3 PRZEBIEG AKTUALIZACJI WERSJI JEDNOSTANOWISKOWEJ... 3 PRZEBIEG AKTUALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo