TM-73 MD-73 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TM-73 MD-73 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35"

Transkrypt

1 TM-73 MD-73 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / IO73-12b I Czerwiec 2007

2 Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA...IV 1.1 PRZEZNACZENIE...IV 1.2 PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ...IV 1.3 OZNACZANIE... V 2. ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI DIODOWE WSTĘP ŚCIANKA PRZEDNIA ŚCIANKA TYLNA CHARAKTERYSTYKA ZŁĄCZY Opis złącza interfejsu liniowego E1/G Opis złącza interfejsu cyfrowego konwertera serii OPIS FUNKCJONALNY WSTĘP SCHEMAT BLOKOWY OPIS SYGNAŁÓW STERUJĄCYCH INTERFEJSU CYFROWEGO STRUKTURA RAMKI SYGNAŁU 2048 KBIT/S UKŁADY DIAGNOSTYCZNE I SYGNALIZACYJNE PĘTLE POMIAROWE SCHEMAT KONFIGURACJI ZEGARÓW URZĄDZENIA KANAŁY SERWISOWE INSTALACJA I OBSŁUGA WSTĘP WARUNKI PRACY ZASILANIE DOŁĄCZANIE KABLI POŁĄCZENIOWYCH Moduł liniowy E1/G ZALECANA KONFIGURACJA INTERFEJSU KONFIGURACJA URZĄDZEŃ WSPÓŁPRACUJĄCYCH KONFIGURACJA KONWERTERÓW ZA POMOCĄ APLIKACJI ZARZĄDZAJĄCYCH DANE TECHNICZNE PARAMETRY ELEKTRYCZNE Interfejs liniowy E1/G Interfejs cyfrowy PARAMETRY MECHANICZNE WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE Eksploatacja Transport Przechowywanie KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA ZASILANIE...19 IO73-12b II Czerwiec 2007

3 Wykaz użytych skrótów AIS ETSI GND ITU-T USR ALP ALN DTE DCE Alarm Indication Signal European Telecommunications Standards Institute Ground International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector Utrata synchronizacji ramki Alarm pilny Alarm niepilny Data Terminal Equipment Data Communication Equipment IO73-12b 3 Czerwiec 2007

4 Bezpieczeństwo użytkowania Konwertery TM-73 i MD-73 zostały zaprojektowane i przetestowane w zakresie bezpieczeństwa i użytkowania, zgodnie z normą PN-EN Spełniają wymogi bezpieczeństwa klasy I.! Zacisk uziemiający umieszczony na tylnej ściance urządzenia powinien być dołączony do uziemienia.! W celu uniknięcia kontaktu z elementami będącymi pod napięciem, należy zawsze przed otwarciem obudowy, odłączyć zasilanie.! Urządzenie nie posiada wmontowanego układu rozłączającego. Układ taki powinien znajdować się na zewnątrz urządzenia. Producent nie odpowiada za stosowanie urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi. Instrukcja obsługi jest integralną częścią urządzenia i wraz z nim jest przekazywana użytkownikom. IO73-12b 4 Czerwiec 2007

5 1. Ogólna charakterystyka 1.1 Przeznaczenie Konwertery serii 73 umożliwiają konwersję synchronicznego strumienia danych interfejsu cyfrowego o przepływności binarnej n x 64 kbit/s (n=1 31) na sygnał ramkowany o strukturze określonej jest w zaleceniu ITU-T G.704, pomiędzy interfejsem, a interfejsem telekomunikacyjnym zgodnym z zaleceniem ITU-T G.703. Konwerter może współpracować z dowolnym urządzeniem posiadającym interfejs G.703 o strukturze ramki zgodnej z zaleceniem ITU-T G Przykłady zastosowań TM-73 Router Router TM-73 Sieć telekomunikacyjna TM-73 Router Router TM-73 Router Router TM-72 MD-73 TM-73 Router Router TM-73 Sieć telekomunikacyjna Router DXC Router Router Router Router TM-72 Router TM-49 MD-73 Rys. 1. Przykład zastosowania konwerterów - połączenie odległych sieci lokalnych poprzez sieć telekomunikacyjną. IO73-12b 5 Czerwiec 2007

6 1.3 Oznaczanie Urządzenie: XX-73 Typ urządzenia Urządzenie telekomunikacyjne TM - wersja wolnostojąca MD - wersja rack IO73-12b 6 Czerwiec 2007

7 2. Złącza i wskaźniki diodowe 2.1 Wstęp KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / Na przedniej ściance urządzenia znajdują się 4 grupy wskaźników świetlnych sygnalizujących stan: zasilania, pętli testowych, interfejsu liniowego, stanu linii interfejsu cyfrowego 2.2 Ścianka przednia MD-73 TM-73 RS-232 DCE 4-SG 5-RxD 6-TxD G.703,G.704 LOS LOF ERR AIS Rx DCD Tx DSR LAL DTR LOOPS RDL CTS LDL RTS LAL RDL LDL INTERFACE CONVERTER dioda sygnalizująca stan zasilania oznaczona symbolem 2. złącze monitorowania i nadzoru 3 LOF ERR DCD DSR LOS AIS Rx Tx 3. grupa diod sygnalizujących stany wykryte przez interfejs liniowy G kbit/s: LOS zanik odbieranego sygnału, 4 6 DTR CTS RTS LAL RDL LDL LAL RDL LDL 5 LOF utrata synchronizacji ramki odbieranego sygnału, ERR przekroczenie stopy błędów 10-3, AIS odbiór sygnału alarmu 4. grupa diod sygnalizujących stan linii interfejsu cyfrowego 5. grupa diod sygnalizujących zamknięcie pętli testowych 6. przełączniki zamykania pętli testowych Rys. 2. Wygląd i opis przedniej ścianki urządzeń. IO73-12b 1 Czerwiec 2007

8 2.3 Ścianka tylna G.703,G TM VDC gniazdo interfejsu E1 G.703,G Ω - złącze żeńskie DB-9 2. gniazdo interfejsu cyfrowego - złącze żeńskie DB złącze z mocowaniem śrubowym do podłączenia źródła zasilania prądu stałego 48V 1 4. zacisk uziemiający MD-73 Rys. 3. Wygląd i opis tylnej ścianki urządzeń 2.4 Charakterystyka złączy Opis złącza interfejsu liniowego E1/G.703 Pin nr Opis wyprowadzeń DB-9 5, 9 wejście sygnału liniowego symetrycznego G.703 3,4,8 ekran 2, 7 wyjście sygnału liniowego symetrycznego G.703 1,6 nie podłączone IO73-12b 2 Czerwiec 2007

9 2.4.2 Opis złącza interfejsu cyfrowego konwertera serii 73. Poniższa tabela opisuje wyprowadzenia linii sygnałowych złącza DB-25 interfejsu cyfrowego. Złącze Złącze kabla przelotowego TM-73 DB-25 34pin PIN Opis PIN CCITT# Opis sygnału (ang.) 1 A Shield 2 TXD P 103 (A) Transmitted Data 14 S 103 (B) 3 RXD R 104 (A) Received Data 16 T 104 (B) 4 RTS C 105 Request to Send 19 5 CTS D 106 Clear to Send 13 6 DSR E 107 DCE Ready DTR H 108 DTE Ready 23 7 B 102 Signal Ground 8 DCD F 109 Data Carrier Detection TXC Y 114 (A) Transmitter Signal Element Timing 12 AA 114 (B) 17 RXC V 115 (A) Received Signal 9 X 115 (B) Element Timing 18 LL L 141 Local Loop-back 21 RL N 140 Remote Loop-back - CI J 125 Ring Indicator 24 SCTE U 113 (A) Transmit Signal Element Timing 11 W 113 (B) 25 TM NN 142 Test Mode IO73-12b 3 Czerwiec 2007

10 3. Opis funkcjonalny 3.1 Wstęp Konwertery serii 73 realizują następujące funkcje: 1. Przetwarzanie sygnału elektrycznego doprowadzonego do interfejsu cyfrowego o przepływności nx64kbit/s 2. Wtrącanie danych z interfejsu nx64kbit/s do wybranych szczelin czasowych strumienia 2048 kbit/s. 3. Kodowanie strumienia danych interfejsu liniowego zgodnie ze schematem HDB3. 4. Dekodowanie strumienia danych interfejsu liniowego zgodnie ze schematem HDB3. 5. Wydzielanie ze strumienia 2048 kbit/s danych z wybranych szczelin czasowych i sformowanie strumienia nx64kbit/s. 6. Kontrola i sygnalizacja podstawowych parametrów pracy konwertera oraz generowanie alarmów w razie wystąpienia niesprawności. 3.2 Schemat blokowy Schemat blokowy konwertera przedstawiony jest na rys. 4. Sygnał cyfrowy doprowadzony jest do interfejsu cyfrowego IC o szybkości transmisji nx64kbit/s i następnie kierowany do układu FPGA, gdzie tworzony jest sygnał 2048 kbit/s, synchronizowany do impulsów synchronizacji ramki tworzonych lokalnie lub odtworzonych z przebiegu z przeciwnego kierunku transmisji. W układzie FR tworzona jest ramka sygnału zgodna z G.704. Na wyjściu modułu liniowego IL otrzymujemy sygnał liniowy elektryczny zgodny z G.703. W przeciwnym kierunku transmisji następuje odtworzenie przebiegu zegarowego z sygnału 2048 kbit/s doprowadzonego do modułu liniowego IL. Następnie w układzie FR wydzielany jest sygnał synchronizacji ramki w stosunku do którego wydzielane są szczeliny czasowe dla interfejsu cyfrowego. Blok monitorowania i nadzoru MN umożliwia konfigurację urządzenia, kontrolę pracy, zakładanie pętli diagnostycznych i testowanie urządzenia. Kanał interfejsu cyfrowego jest w pełni dupleksowy. Kanał może składać się maksymalnie z 31 szczelin czasowych sygnału 2048 kbit/s. IO73-12b 4 Czerwiec 2007

11 a) Urządzenie w wersji RACK MD-73 KARTA CYFROWA ZL GEN 5V 48V Płyta tylna półki TM-72 LED FR IL LAL RDL LDL FPGA IC ALP ALN MN UART RS-422 KARTA INTERFEJSÓW b) Urządzenie w wersji wolnostojącej TM-73 GEN 5V ZL V DC LED FR IL LAL RDL LDL FPGA IC RS-232 UART MN Rys. 4. Schemat blokowy konwertera IC interfejs cyfrowy, FPGA układ programowalny, FR układ ramkowania sygnału 2048 kbit/s, IL interfejs liniowy, MN układ monitorowania i nadzoru, GEN generator, ZL zasilacz IO73-12b 5 Czerwiec 2007

12 3.3 Opis sygnałów sterujących interfejsu cyfrowego. Sygnał Numer Źródło Opis TXD Transmitted Data 103 DTE Dane nadawane przez DTE do DCE i przesyłane do linii transmisyjnej RXD Received Data 104 DCE Dane odbierane przez DCE z linii transmisyjnej i przesyłane do DTE RTS Request to Send 105 DTE Żądanie nadawania. Sygnał aktywowany przed wysyłaniem danych po wymianie sygnałów DTR i DSR CTS 106 DCE Gotowość do nadawania. Sygnał wysyłany przez DCE Clear to Send DSR Data Set Ready DTR Data Terminal Ready DCD Data Carrier Detect TXC Transmitter Signal Element Timing RXC Received Signal Element Timing SCTE Transmit Signal Element Timing LL Local Loop-Back RL Remote Loop-Back TM Test Mode w odpowiedzi na sygnał RTS z DTE 107 DCE Sygnał wysyłany przez DCE w odpowiedzi na sygnał DTR pod warunkiem istniejącego połączenia z drugim DCE 108 DTE Sygnał oznaczający gotowość do nadawania lub odbioru danych z DCE 109 DCE Sygnał aktywny wtedy gdy spełnione jest kryterium odpowiedniej jakości łącza z odległym urządzeniem DCE 114 DCE Sygnał podstawy czasu wysyłany do DTE dla danych nadawanych 115 DCE Sygnał podstawy czasu danych wysyłany do DTE odtwarzany przez DCE z danych przychodzących z odległego DCE 113 DTE Sygnał podstawy czasu danych nadawanych przez DTE 141 DTE stan aktywny sygnału aktywuje pętle LAL opis w p DTE stan aktywny sygnału aktywuje pętle RDL opis w p DCE Stan aktywny oznacza że urządzenie jest w trybie testowania tzn. jest aktywna jedna z pętli LAL lub RDL IO73-12b 6 Czerwiec 2007

13 3.4 Struktura ramki sygnału 2048 kbit/s Ramka sygnału 2048 kbit/s, zgodna z ITU-T G.704, obejmuje 256 bitów, numerowanych od 1 do 256 i jest powtarzana z częstotliwością 8kHz. Kolejne bity 1 8, 9 16, 17 24, tworzą 32 kanały (szczeliny czasowe) o przepływności 64 kbit/s i są ponumerowane od 0 do 31. Szczelinom od 1 do 15 i od 17 do 31 przyporządkowane mogą być kanały telefoniczne PCM lub sygnały transmisji danych. Szczelina TS0 służy do celów synchronizacji ramki, monitorowania błędów CRC, raportowania o błędach, a szczelina TS16 przeznaczona jest do transmisji bitów sygnalizacyjnych dotyczących kanałów użytkowych. Jeżeli sygnalizacja nie jest potrzebna, szczelina TS16 może być używana jak zwykły kanał. 125us TS0 TS1 TS2 TS3 TS15 TS16 TS17 TS28 TS29 TS30 TS31 wzór synchronizacji ramki ramki nr 0,2,4,... parzyste Si ramki nr 1,3,5,... nieparzyste Si 1 A Sa4 - Sa8 Si- bit wykorzystywany do realizacji procedur kontrolnych CRC jeśli nie jest wykorzystywany powinien być ustawiony w stan "1" A- bit alarmu A=1 wskazanie alarmu pilnego A=0 brak alarmu X X X X wzór synchronizacji wieloramki szczelina sygnalizacyjna Sa4-Sa8- bity wypałniające do zastosowań służbowych jeśli nie wykorzystywane powinny być ustawione w stan "1" szczelina nr 31 b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 3,9us Rys. 5. Ramka sygnału 2048 kbit/s IO73-12b 7 Czerwiec 2007

14 3.5 Układy diagnostyczne i sygnalizacyjne Konwertery serii 73 dokonują automatycznej kontroli parametrów sygnału interfejsu liniowego E1/G.703 oraz wykrywają i sygnalizują następujące stany, i wielkości: zanik sygnału na wejściu liniowym 2048 kbit/s utratę synchronizacji ramki odbieranego sygnału 2048 kbit/s przekroczenia stopy błędów (wiolacji kodu HDB3) 1x10-3 w sygnale przychodzącym interfejsu liniowego przekroczenie stopy błędów 1x10-5 odbiór sygnału AIS na wejściu liniowym odbiór alarmu z urządzenia zdalnego w szczelinie zerowej (TS0) Sygnalizacja stanu alarmowego odbywa się przez: zapalenie odpowiedniej diody LED: LOS, LOF, ERR, AIS, zwarcie wyprowadzonych styków przekaźników alarmowych PALP, PALN półki TM-72 Wykrycie niesprawności powoduje wygenerowanie alarmu "niepilnego" ALN (informującego o stanie awaryjnym nie powodującym przerwy w transmisji) lub "pilnego" ALP (oznaczającego przerwę w transmisji - konieczna natychmiastowa interwencja obsługi). Wystąpienie alarmu "pilnego" powoduje jednoczesne wysłanie w kierunku nadawania sygnału alarmu w szczelinie zerowej. Kryteria wysyłania i kierunek wysyłania sygnału alarmu określa tabela 1. Karta konwertera MD-73 sygnalizuje wygenerowanie alarmu pilnego lub niepilnego wysyłając sygnał załączający przekaźniki alarmów w półce TM-72. Styki przekaźników sygnalizacji alarmu pilnego i niepilnego w półce telekomunikacyjnej TM-72 wyprowadzone są na żeńskie gniazdo DB- 9. Zwarcie styków 1,6 oznacza sygnalizację alarmu niepilnego, a 2,7 pilnego. Konwertery po załączeniu zasilania dokonują automatycznej kontroli sprawności. Wykryte usterki sygnalizują za pomocą wskaźników świetlnych na przedniej ściance urządzenia. tabela 1 obrazuje sposób sygnalizacji wykrytej usterki. IO73-12b 8 Czerwiec 2007

15 Miejsce uszkodzeni a Całe urządzenie Port liniowy 2048 kbit/s Tabela 1. Wykrywane stany awaryjne i akcje im towarzyszące. Stan awaryjny Awaria Urządzenia Alarm ALP Sygnalizacja Dioda LED Przekaźnik 3) L O S 2) L O F 2) E R R 2) A I S ALP ALN Kanał cyfrowy nx64kbit/s Podejmowane akcje Sygnał liniowy 2048 kbit/s 2) Z Z Zanik zasilania ALP Z Z Ustawienie sygnałów Ustawienie bitu A Zanik sygnału ALP Z R sterujących 106, 107, w TS0 109 w stan NIE Utrata synchronizacji ALP Z R ramki 1) Stopa błędów > 10-5 ALN Ustawienie sygnałów sterujących 106, 107, 109 w stan NIE Ustawienie bitu A w TS0 2) R Z Urządzenie Zdalne Stopa błędów > 10-3 ALP Z R Pojawienie się bitu alarmowego w szczelinie zerowej urządzenia zdalnego ALN 2) Ustawienie sygnałów sterujących 106, 107, 109 w stan NIE Ustawienie bitu A w TS0 R Z dioda świeci 1) alarm pilny nie jest generowany gdy utrata synchronizacji ramki spowodowana jest odbiorem sygnału AIS 2) dioda pulsuje 3) przekaźnik alarmowy, aktywność alarmu sygnalizowana jest zwarciem styków przekaźnika (Z zwarte styki, R rozwarte styki). Urządzenie w wersji TM-73 nie posiada przekaźników alarmowych 3.6 Pętle pomiarowe IO73-12b 9 Czerwiec 2007

16 Konwertery serii 73 umożliwiają zakładanie lokalnych lub zdalnych pętli pomiarowych na interfejsie liniowym oraz interfejsie cyfrowym. Aktywacja i dezaktywacja pętli pomiarowych możliwa jest przy użyciu: - przycisków umieszczonych na płycie czołowej urządzenia rys. 2 - sygnałów LL(140) i RL(141) (opis w p ) wysyłanych od strony interfejsu cyfrowego - z poziomu terminala VT100 (nie dotyczy MD-73) - dedykowanej aplikacji pod systemem Windows 9x/2000/NT. Interfejs cyfrowy Interfejs liniowy G.703 TESTER TELEKOMUNIKACYJNY Konwerter TM-73, MD-73 Aktywowana Pętla LDL, konwerter sygnalizuje zamknięcie pętli świeceniem diody LDL Interfejs cyfrowy Interfejs liniowy TESTER TELEKOMUNIKACYJNY Konwerter TM-73, MD-73 Aktywowana Pętla LAL, konwerter sygnalizuje zamknięcie pętli świeceniem diody LAL Interfejs cyfrowy Interfejs liniowy Interfejs liniowy Interfejs cyfrowy G.703 TESTER TELEKOMUNIKACYJNY Konwerter TM-73, MD-73 konwerter sygnalizuje zamknięcie pętli świeceniem diody LDL Konwerter TM-73, MD-73 Aktywowana Pętla RDL, konwerter sygnalizuje zamknięcie pętli świeceniem diody RDL Rys. 6. Pętle pomiarowe. IO73-12b 10 Czerwiec 2007

17 3.7 Schemat konfiguracji zegarów urządzenia Urządzenia serii 73 mają następującą możliwość konfiguracji źródła zegarów: - zegar odtworzony z interfejsu G.703 (slave) - zegar wewnętrzny (master) - zegar zewnętrzny z SCTE interfejsu cyfrowego Zegary interfejsu cyfrowego można skonfigurować do pracy w następujących trybach: - 2CK dwa zegary (zegar RXC i zegar TXC niezanegowany) - 2CK dwa zegary (zegar RXC i zegar TXC zanegowany) - 3CK trzy zegary (RXC, TXC, SCTE) TM/MD-73 MASTER TM/MD-73 SLAVE TxCLK zanegowany DIV DIV zanegowany TxCLK niezanegowany 2CK 2CK niezanegowany TxD 3CK TxFIFO TxFIFO 3CK TxD Tester Telekomunikacyjny SCTE x32/n PLL GEN 2048kHz MASTER CLK from SCTE SLAVE CLK from SCTE SLAVE MASTER x32/n PLL GEN 2048kHz SCTE RxCLK DIV Odtwarzanie Odtwarzanie DIV RxCLK zegara i zegara i RxD RxFIFO danych danych RxFIFO RxD Rys. 7. Typowa konfiguracja z wykorzystaniem przeźroczystego strumienia E1 TM/MD-73 MASTER 3CK TM/MD-73 SLAVE 3CK zanegowany TxCLK DIV DIV zanegowany TxCLK niezanegowany niezanegowany 2CK 2CK TxD 3CK TxFIFO TxFIFO 3CK TxD Tester Telekomunikacyjny SCTE x32/n PLL GEN 2048kHz MASTER CLK from SCTE SLAVE SDH CLK from SCTE SLAVE MASTER x32/n PLL GEN 2048kHz SCTE RxCLK DIV Odtwarzanie Odtwarzanie DIV RxCLK zegara i zegara i RxD RxFIFO danych danych RxFIFO RxD Rys. 8. Konfiguracja z wykorzystaniem strumienia E1 w przypadku wykorzystania odwzorowania synchronicznego. W przypadku połączenia dwóch konwerterów przez sieć PDH lub sieć SDH z wykorzystaniem odwzorowania asynchronicznego występuje konieczność synchronizacji zegara dla strumienia wychodzącego z zegarem dla strumienia przychodzącego jedno z urządzeń 73 podłączonych do sieci powinno mieć ustawione źródło zegara na generator wewnętrzny (master), drugie na zegar odtworzony z inerfejsu G.703 (slave). Nie jest dozwolone skonfigurowanie w obu urządzeniach źródła zegara dla strumienia nadawanego na odtwarzany z linii brakuje wtedy źródła podstawy czasu dla traktu. IO73-12b 11 Czerwiec 2007

18 Wyjątkiem jest połączenie dwóch konwerterów przez sieć SDH pracującą z wykorzystaniem odwzorowania synchronicznego zalecane jest wtedy skonfigurowanie obu urządzeń jako slave. Źródłem zegara jest zegar wewnętrzny sieci SDH, a urządzenia pracują w sposób synchroniczny. Dla interfejsu cyfrowego źródłem zegara strobującego kierunku nadawczego może być zegar TXD (pochodzący z urządzenia DCE - tryb 2CK) lub zegar SCTE (pochodzący z urządzenia DTE tryb 3CK). Ta opcja konfiguracyjna ma bardzo istotny wpływ na możliwość poprawnego przesyłania danych po interfejsie szeregowym. Wynika to z faktu, że w przypadku stosowania konfiguracji z zegarem strobującym TXD istnieje realne zagrożenie, że z uwagi na opóźnienie wnoszone przez nadajniki linii, odbiorniki linii, kabel, może dojść do sytuacji kiedy moment zatrzaskiwania danych wysyłanych (zbocze zegara TXC) z urządzenia współpracującego wystąpi w obszarze (czasowym) przełączania danych na linii TXD, co w sposób oczywisty spowoduje błędy. W przypadku kiedy urządzenie współpracujące ma możliwość wystawiania zegara SCTE synchronicznie do danych wysyłanych do obwodu TXD źródłem dla tego zegara jest wtedy zegar TXC to wskazane jest wykorzystywanie trybu pracy (3CK), ponieważ w takiej sytuacji bez względu na długość kabla moment zatrzaskiwania wyznaczony jest poprawnie. Precyzyjnie opisane zjawisko obrazuje rysunek 9. TXD1 PRN D Q DTE t4 TXD2 t5 (5ns/m) TXD t6 DCE TXD3 CLRN A 21MUX PRN D Q TXC2 t3 t2 (5ns/m) TXC t1 B S Y 2CK /3CK switch CLRN TXC1 INTERN A B 21MUX Y SCTE 2CK / 3CK switch S PRN Q D RXD CLRN RXC TXC1 t1+t2+t3 TXC2 t4+t5+t6 TXD2 TXD TXD3 SCTE Rys. 9. Opóźnienia wnoszone przy połączeniu DTE z DCE. IO73-12b 12 Czerwiec 2007

19 Przykładowo opóźnienie dla długości kabla 10m wynosi t2=t5=50ns. Wynika stąd, że t2+t5=100ns. Odbiorniki mają opóźnienie 40ns, nadajniki mają opóźnienie 10ns, t3=t6=40ns, t1=t4=10ns. Wynika stąd, że całkowite opóźnienie nadajników i odbiorników wynosi t3+t6+t1+t4=100ns. Okres zegara 2,048MHz wynosi 488ns. Całkowity margines wynosi 244ns bez brania pod uwagę czasów narastania zegara i danych. Powyższy rachunek przeprowadzony został dla parametrów nadajników i odbiorników zastosowanych w urządzeniu TM/MD73. W przypadku innych urządzeń czasy opóźnień mogą się znacznie różnić. Jeśli zaistnieje sytuacja że urządzenie współpracujące nie ma możliwości wystawiania zegara SCTE synchronicznie do danych wysyłanych do obwodu TXD to należy skonfigurować urządzenie do pracy w trybie 2CK źródłem zegara jest wtedy zegar TXC zapętlony wewnątrz urządzenia, jednocześnie należy zadbać o poprawne skonfigurowanie zegara TXC przesyłanego do urządzenia DTE jego zanegowanie lub niezanegowanie (przesunięcie zbocza próbkującego dane o połowę okresu zegara) powoduje skompensowanie czasu opóźnień wnoszonych przez nadajniki i odbiorniki urządzeń DTE i DCE, co w efekcie umożliwia poprawne zatrzaskiwanie danych przychodzących po linii TXD. 3.8 Kanały serwisowe Aplikacje zarządzające opracowane dla konwertera umożliwiają zarządzanie zarówno urządzeniem lokalnym jak i zdalnym z wykorzystaniem kanałów serwisowych. Są to dedykowana aplikacja na platformę Windows 9x/2000/NT oraz program emulatora terminala VT100 umożliwiający zarządzanie tylko urządzeniem lokalnym. Do ich poprawnej pracy konieczne jest istnienie specjalnego kanału serwisowego. Kanał taki może być utworzony na dowolnej i tylko jednej ze szczelin strumienia G.704 o przepływności 64kbit/s. Możliwe jest również utworzenie kanału na szczelinie 0 (TS0), przy czym należy pamiętać, że przepływność kanału serwisowego będzie wynosiła tylko 20kbit/s. Wyznaczanie szczelin dla kanału serwisowego możliwe jest z poziomu aplikacji zarządzającej. IO73-12b 13 Czerwiec 2007

20 4. Instalacja i obsługa 4.1 Wstęp Przed rozpoczęciem eksploatacji konieczna jest prawidłowa, zgodna z przedstawionymi w dalszej części instrukcji zaleceniami, instalacja i konfiguracja konwertera. 4.2 Warunki pracy Konwerter może pracować w sposób ciągły w pomieszczeniach zamkniętych w warunkach zgodnych z pkt.6 Danych technicznych. Nie powinien być narażony na bezpośrednie nasłonecznienie. Nie zaleca się ustawiania konwertera na źródłach ciepła, choć dopuszczalne jest ustawienie go na drugim takim samym urządzeniu lub zainstalowanie w stojaku, w którym pracują inne urządzenia. W tym wypadku powinien być jednak zapewniony swobodny przepływ powietrza lub - w razie potrzeby - wentylacja wymuszona. 4.3 Zasilanie Konwerter w wersji wolnostojącej TM-73 zasilany jest napięciem stałym z zakresu 18-60VDC o dowolnej polaryzacji. Konwerter MD-73 zasilany jest z półki TM-72. Podłączenie zasilania do półki opisuje instrukcja obsługi półki TM-72. Parametry napięcia zasilania podane zostały w p.6.5 Zasilanie należy doprowadzić do gniazda z zewnętrznymi zaciskami śrubowymi urządzenia wolnostojącego. Biegunowość napięcia zasilającego jest dowolna. Uziemienie należy podłączyć do zacisku uziemiającego na obudowie. Przewód uziemiający powinien mieć małą impedancję dla wielkich częstotliwości. Poprawne zasilanie sygnalizowane jest za pomocą wskaźnika świetlnego POWER na panelu przednim urządzenia. Urządzenie nie posiada wmontowanego układu rozłączającego, dlatego łatwo dostępny układ rozłączający powinien być wmontowany w stałe okablowanie. Rys. 10. Przykłady podłączenia baterii zasilającej VDC VDC VDC 4.4 Dołączanie kabli połączeniowych Moduł liniowy E1/G.703 Sygnały wejściowy i wyjściowy interfejsu E1/G.703 są doprowadzone dwoma ekranowanymi kablami symetrycznymi o impedancji 120 Ω lub jednym ekranowanym lub lub lub kablem podwójnym o takiej samej impedancji. Aby spełnić wymagania dotyczące emisji zakłóceń należy przestrzegać następujących zasad. Podłączenie kabli symetrycznych należy wykonać przy pomocy wtyku DB-9 wyposażonego w metalową lub metalizowaną obudowę (osłonę), a ekran kabla (kabli) IO73-12b 14 Czerwiec 2007

21 powinien łączyć się z obudową na całym obwodzie. Niewystarczające jest samo podłączenie ekranu do końcówek masy konstrukcyjnej na gnieździe interfejsu E1/G Ω. Opis wyprowadzeń na gnieździe modułu liniowego E1/G Ω przedstawiono w pkt Zalecana konfiguracja interfejsu Konfiguracja z wykorzystaniem zegara SCTE eliminuje wpływ długości kabla na moment zatrzaskiwania danych dla kierunku nadawczego. Należy ustawić: typ interfejsu DCE tryb 3CK (źródło zegara strobującego dla kierunku nadawczego jest obwód SCTE) Uwaga: w celu poprawnej pracy trybu 3CK dołączone urządzenie musi mieć możliwość obsługi obwodu zegara SCTE- tzn. może przesyłać sygnał zegara pobrany z TXC sfazowany w stosunku do danych przesyłanych po obwodzie TXD. Konfiguracja bez wykorzystywania zegara SCTE należy stosować tylko wtedy gdy dołączone urządzenie nie ma możliwości obsługi obwodu zegara SCTE. Należy ustawić: typ interfejsu DCE tryb 2CK (źródło zegara strobującego dla kierunku nadawczego zegar TXC) zegar TXC zanegowany lub niezanegowany wybór zależy od czasu opóźnień (p.3.7) 4.6 Konfiguracja urządzeń współpracujących Konfiguracja urządzenia współpracującego: typ interfejsu DTE źródło zegara dla obwodu SCTE (spotykany jest także mnemonik TT) TxCLK szybkość transmisji: identyczna jak dla urządzenia TM-73 (z reguły nie jest konieczne specyfikowanie tego parametru ponieważ routery działające w trybie DTE działają z zegarem dostarczanym z urządzenia DCE) 5. Konfiguracja konwerterów za pomocą aplikacji zarządzających Konwertery w wersji wolnostojącej mogą być konfigurowane i nadzorowane z poziomu terminala VT100 lub dedykowanej aplikacji na platformę Windows 9x/2000/NT. W przypadku konwertera w wersji MD-73 montowanego w półce TM-72 możliwe jest nadzorowanie wyłącznie przy pomocy aplikacji Lanwin. Aby można było zarządzać urządzeniami należy połączyć nadzorowane urządzenie z komputerem PC posiadającym zainstalowane oprogramowanie Lanwin lub emulator terminala VT100. Podłączenie półki IO73-12b 15 Czerwiec 2007

22 TM-72 wyposażonej w karty MD-73 należy wykonać kablem RS-232 o specyfikacji podanej na rys.11. Urządzenie wolnostojące TM-73 należy podłączyć kablem rys.12. Rys. 11. Kabel RS-232 do połączenia półki TM-72 z komputerem PC Pin1 Pin8 1 Niepodłączony 2 Niepodłączony 3 Niepodłączony 4 GND 5 RXD 6 TXD 7 Niepodłączony 8 Niepodłączony Rys. 12. Kabel RS-232 do połączenia modemu TM-73 z komputerem PC Półkę telekomunikacyjną można podłączyć na dwa sposoby: jeśli półka wyposażona jest w moduł nadzoru MD-91 to kabel należy podłączyć do gniazda DB-9 RS-232 modułu zamontowanego w szczelinie 17 półki TM-72 jeśli półka nie posada modułu nadzoru to kabel można dołączyć do gniazda DB-9 karty interfejsów monitorowania będącej stałym wyposażeniem półki TM-72. W tym przypadku na karcie interfejsów monitorowania wymagane jest ustawienie zworek w położenie RS-232. Opis półki i karty interfejsów monitorowania znajduje się w instrukcji obsługi półki TM-72. Dokładny opis konfiguracji konwertera znajduje się w instrukcjach Zarządzanie i nadzorowanie konwertera TM/MD-73 z poziomu terminala VT100 oraz Zarządzanie i nadzorowanie konwertera TM/MD-73 z poziomu aplikacji Lanwin. IO73-12b 16 Czerwiec 2007

23 6. Dane techniczne 6.1 Parametry elektryczne KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / Interfejs liniowy E1/G.703 Parametr lub cecha Wartość parametru lub opis cechy Norma opisująca zgodność elektryczną ITU-T G.703 Znamionowa przepływność binarna 2048 kbit/s ±50 ppm Impedancja wejściowa i wyjściowa 120Ω Maksymalna tłumienność kabla dla 43 db częstotliwości 1024kHz Kod liniowy HDB-3 Stopa błędów 10-9 Typ złącza Symetryczne - DB-9 "FEMALE" Interfejs cyfrowy. Parametr lub cecha Wartość parametru lub opis cechy Norma opisująca zgodność funkcjonalną ITU-T Norma opisująca zgodność elektryczną ITU-T,V.28 Szybkość transmisji nx64 kbit/s, n=1 31 Obwody TD, RD, TC, RC, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, TI, LL, RL Typ złącza DB-25 "FEMALE" 6.2 Parametry mechaniczne Parametr Wartość parametru TM-73 wolnostojący MD-73 wersja rack Szerokość 105mm 20,5 mm Wysokość 36mm 128 mm Głębokość 185mm 220mm Masa 0,6kg 0,16+0,12 kg IO73-12b 17 Czerwiec 2007

24 6.3 Wymagania środowiskowe KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / Eksploatacja Konwerter może pracować w pomieszczeniach zamkniętych nierównomiernie ogrzewanych w następujących warunkach klimatycznych: Parametr Środowiskowy Temperatura otoczenia Wilgotność względna powietrza Wartość dopuszczalna O C 80% w temperaturze +20 O C Transport Transport konwerterów w opakowaniu fabrycznym powinien odbywać się w następujących warunkach: Parametr Środowiskowy Wartość dopuszczalna Temperatura otoczenia O C Szybkość zmian temperatury 10 O C/h Maksymalna wilgotność powietrza 95% Ciśnienie atmosferyczne hpa Udary wielokrotne 5 15 g w czasie 10 ms Przechowywanie Konwertery należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, w następujących warunkach środowiskowych: Parametr środowiskowy Temperatura otoczenia Wilgotność Wibracje Stopień zanieczyszczeń Wartość dopuszczalna O C 5% do 90% poniżej +40 O C częstotliwość: 10 Hz do 55 Hz, amplituda: 0,15 mm czas trwania: 10 cykli w trzech płaszczyznach typowe środowisko domowe lub biurowe IO73-12b 18 Czerwiec 2007

25 6.4 Kompatybilność elektromagnetyczna Konwertery spełniają wymagania dla urządzeń klasy B dotyczące emisji zakłóceń radioelektrycznych, określone w normie PN-EN 55022, pod warunkiem, że są zainstalowane zgodnie z niniejszą instrukcją. 6.5 Zasilanie Urządzenie w wersji TM-73 Parametr Wartość parametru Znamionowe napięcie zasilające V, 0 Hz Pobór prądu przy napięciu 18V DC 120 ma Pobór prądu przy napięciu 60V DC 40 ma Typy złącz złącze zaciskowe (śrubowe) podwójne Urządzenie w wersji MD-73 Parametr Wartość parametru Znamionowe napięcie zasilające 0 Hz; 18-60V Pobór prądu przy napięciu 48V DC 60 ma Typ złącza karta zasilana z półki TM-72 1) Dopuszczalne odchyłki +10% od wartości maksymalnej, -10% od wartości minimalnej. IO73-12b 19 Czerwiec 2007

26

27

28 Wyprodukowano: Lanex S.A. ul. Ceramiczna Lublin tel.: (081) fax: (081) web: Kontakt z Działem Wsparcia Technicznego: tel. (081) Lanex S.A. 2007

TM-73.3 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35

TM-73.3 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35 TM-73.3 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35 WYPOSAŻONY W AGENTA SNMP IO73-15b Listopad 2005 LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150 Lublin serwis: tel. (81) 443-96-39 Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA...1

Bardziej szczegółowo

EtherCon. Konwerter 10/100Base-TX/ E3. Instrukcja Obsługi WYPOSAŻONY W AGENTA SNMP

EtherCon. Konwerter 10/100Base-TX/ E3. Instrukcja Obsługi WYPOSAŻONY W AGENTA SNMP EtherCon Konwerter 10/100Base-TX/ E3 WYPOSAŻONY W AGENTA SNMP TM-170.1 IO170-1a Styczeń 2006 LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150 Lublin serwis: tel. (81) 443 96 39 Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA...

Bardziej szczegółowo

Watson 5. LTU/NTU Instrukcja obsługi. Document Identification SZ.DOC.W5.1.PL.pdf Document Version 1.2 Document Revision 13.03.2002

Watson 5. LTU/NTU Instrukcja obsługi. Document Identification SZ.DOC.W5.1.PL.pdf Document Version 1.2 Document Revision 13.03.2002 Watson 5 LTU/NTU Instrukcja obsługi Document Identification SZ.DOC.W5.1.PL.pdf Document Version 1.2 Document Revision 13.03.2002 SCHMID Binzstrasse 35, CH-8045 Zurich, Switzerland CH-1 456 11 11 Fax CH-1

Bardziej szczegółowo

MULTIPLEKSER TM-44.3 ZARZĄDZANIE I NADZOROWANIE Z POZIOMU APLIKACJI LANWIN

MULTIPLEKSER TM-44.3 ZARZĄDZANIE I NADZOROWANIE Z POZIOMU APLIKACJI LANWIN LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 MULTIPLEKSER TM-44.3 ZARZĄDZANIE I NADZOROWANIE Z POZIOMU APLIKACJI LANWIN IO44-8 Grudzień 2002 LANEX S.A., ul.ceramiczna

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej

Bardziej szczegółowo

Router / Serwer MultiLink 2 Based on Intel IXP425

Router / Serwer MultiLink 2 Based on Intel IXP425 Router / Serwer MultiLink 2 Based on Intel IXP425 INSTRUKCJA EKSPLOATACYJNA Lipiec 2010 - karta gwarancyjna - dane techniczne- zastosowania - opis techniczny - instalacja - obsługa GORAMO Janusz Górecki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

Transporter sygnałów dwustanowych przez sieć IP typ ETT-01

Transporter sygnałów dwustanowych przez sieć IP typ ETT-01 Horacy Artur Jureczko -1 Gliwice, ul. Kochanowskiego 5a/ Regon: 6190 NIP: 61-15-95-6 Internet: www.yuko.com.pl e-mail: yuko@yuko.com.pl tel: 1 fax: 900 Transporter sygnałów dwustanowych przez sieć IP typ

Bardziej szczegółowo

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora GALAXY Dimension 48/96/264/520 Instrukcja Serwisowa Instalatora TAP SYSTEMY ALARMOWE Sp. z o.o. Os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061/8767088, fax. 061/8750303 http://www.tap.com.pl e-mail: tap@tap.com.pl

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA MICRA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA MICRA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA MICRA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa tel. 22 871 33 33 fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. System zasilania z podtrzymaniem bateryjnym dla Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego PRAESIDEO

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. System zasilania z podtrzymaniem bateryjnym dla Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego PRAESIDEO DTR ZDSO400E-AK3 r dok. 0335.00.91-01.0 Strona 1 z 13 Zakład Konstrukcji Elektronicznych MERAWEX sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Bojkowska 53 tel. (0-32) 231-30-16 fax (0-32) 331-57-20 e-mail: merawex@merawex.com.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady Materiały dydaktyczne Systemy automatyki okrętowej Semestr VI Wykłady 1 Temat: Przetworniki analogowe / cyfrowe Większość urządzeń pomiarowych lub rejestratorów sygnałów w systemach pomiarowych kontaktujących

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS PRZEDSIĘBIORSTWO Spółka z o.o. 30-059 Kraków, ul. Reymonta 22 DYSKAM Centrala Wewnętrzny: Tel.: (012) 637 80-20 Sekretariat 20 (012) 638-27-66 Prezes 21 (012) 637-51-82 Serwis 22 OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

DTR.PC.PR.SG.MODBUS APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI. Część 1: INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.PC.PR.SG.MODBUS APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI. Część 1: INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.PC.PR.SG.MODBUS APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI Część 1: INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) Część 2: Wybrane zagadnienia dotyczące obsługi

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy serii SINLINE PRO SPIS TREŚCI

Instrukcja obsługi zasilaczy serii SINLINE PRO SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INFORMACJE OGÓLE... 3 PRZEZNACZENIE ZASILACZA... 3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZASILACZA... 4 BUDOWA ZASILACZA wersja Tower... 5 PANEL CZOŁOWY... 5 PANEL TYLNY... 7 BUDOWA ZASILACZA wersja

Bardziej szczegółowo

BIATEL S.A. Plac Piłsudskiego 1 00-078 Warszawa Instrukcja obsługi i eksploatacji modemu GSM/GPRS CellBOX-T2

BIATEL S.A. Plac Piłsudskiego 1 00-078 Warszawa Instrukcja obsługi i eksploatacji modemu GSM/GPRS CellBOX-T2 BIATEL S.A. Plac Piłsudskiego 1 00-078 Warszawa Instrukcja obsługi i eksploatacji modemu GSM/GPRS CellBOX-T2 1 Spis treści: 1. Wstęp.... 4 2. Podstawowe zalecenia dla prawidłowej eksploatacji.... 4 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.8. Moduł telemetryczny SMS-4

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.8. Moduł telemetryczny SMS-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.8 Moduł telemetryczny SMS-4 Spis treści 1. Opis ogólny...4 2. Przygotowanie do pracy...5 2.1 KOMPLETACJA... 5 2.2 NIEZBĘDNE POŁĄCZENIA... 5 2.3 WYMAGANIA ODNOŚNIE KARTY SIM...5

Bardziej szczegółowo

Systemy transponderów zbliżeniowych RFID cz. I

Systemy transponderów zbliżeniowych RFID cz. I ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Systemy łączności w transporcie INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 6 Systemy

Bardziej szczegółowo

ORVALDI Delta M3000PRO sinusoida 2U LED

ORVALDI Delta M3000PRO sinusoida 2U LED INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI Delta M3000PRO sinusoida 2U LED ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa

Dokumentacja techniczno-ruchowa Dokumentacja techniczno-ruchowa RPM-01D wersja 1.3k EL-TEC Sp. z o.o. Spis treści 1.Wprowadzenie...1 2.Ogólna budowa i funkcje podstawowych zewnętrznych elementów urządzenia...2 3.Instalacja i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej strony górnej transformatora

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązania próbnika dla technologii ADSL do pracy w systemie AWP-IŁ

Modelowe rozwiązania próbnika dla technologii ADSL do pracy w systemie AWP-IŁ Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z 10) Modelowe rozwiązania próbnika dla technologii ADSL do pracy w systemie AWP-IŁ 10300048 Warszawa, grudzień 2008 Modelowe rozwiązania próbnika dla

Bardziej szczegółowo