TM-73 MD-73 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TM-73 MD-73 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35"

Transkrypt

1 TM-73 MD-73 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / IO73-12b I Czerwiec 2007

2 Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA...IV 1.1 PRZEZNACZENIE...IV 1.2 PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ...IV 1.3 OZNACZANIE... V 2. ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI DIODOWE WSTĘP ŚCIANKA PRZEDNIA ŚCIANKA TYLNA CHARAKTERYSTYKA ZŁĄCZY Opis złącza interfejsu liniowego E1/G Opis złącza interfejsu cyfrowego konwertera serii OPIS FUNKCJONALNY WSTĘP SCHEMAT BLOKOWY OPIS SYGNAŁÓW STERUJĄCYCH INTERFEJSU CYFROWEGO STRUKTURA RAMKI SYGNAŁU 2048 KBIT/S UKŁADY DIAGNOSTYCZNE I SYGNALIZACYJNE PĘTLE POMIAROWE SCHEMAT KONFIGURACJI ZEGARÓW URZĄDZENIA KANAŁY SERWISOWE INSTALACJA I OBSŁUGA WSTĘP WARUNKI PRACY ZASILANIE DOŁĄCZANIE KABLI POŁĄCZENIOWYCH Moduł liniowy E1/G ZALECANA KONFIGURACJA INTERFEJSU KONFIGURACJA URZĄDZEŃ WSPÓŁPRACUJĄCYCH KONFIGURACJA KONWERTERÓW ZA POMOCĄ APLIKACJI ZARZĄDZAJĄCYCH DANE TECHNICZNE PARAMETRY ELEKTRYCZNE Interfejs liniowy E1/G Interfejs cyfrowy PARAMETRY MECHANICZNE WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE Eksploatacja Transport Przechowywanie KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA ZASILANIE...19 IO73-12b II Czerwiec 2007

3 Wykaz użytych skrótów AIS ETSI GND ITU-T USR ALP ALN DTE DCE Alarm Indication Signal European Telecommunications Standards Institute Ground International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector Utrata synchronizacji ramki Alarm pilny Alarm niepilny Data Terminal Equipment Data Communication Equipment IO73-12b 3 Czerwiec 2007

4 Bezpieczeństwo użytkowania Konwertery TM-73 i MD-73 zostały zaprojektowane i przetestowane w zakresie bezpieczeństwa i użytkowania, zgodnie z normą PN-EN Spełniają wymogi bezpieczeństwa klasy I.! Zacisk uziemiający umieszczony na tylnej ściance urządzenia powinien być dołączony do uziemienia.! W celu uniknięcia kontaktu z elementami będącymi pod napięciem, należy zawsze przed otwarciem obudowy, odłączyć zasilanie.! Urządzenie nie posiada wmontowanego układu rozłączającego. Układ taki powinien znajdować się na zewnątrz urządzenia. Producent nie odpowiada za stosowanie urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi. Instrukcja obsługi jest integralną częścią urządzenia i wraz z nim jest przekazywana użytkownikom. IO73-12b 4 Czerwiec 2007

5 1. Ogólna charakterystyka 1.1 Przeznaczenie Konwertery serii 73 umożliwiają konwersję synchronicznego strumienia danych interfejsu cyfrowego o przepływności binarnej n x 64 kbit/s (n=1 31) na sygnał ramkowany o strukturze określonej jest w zaleceniu ITU-T G.704, pomiędzy interfejsem, a interfejsem telekomunikacyjnym zgodnym z zaleceniem ITU-T G.703. Konwerter może współpracować z dowolnym urządzeniem posiadającym interfejs G.703 o strukturze ramki zgodnej z zaleceniem ITU-T G Przykłady zastosowań TM-73 Router Router TM-73 Sieć telekomunikacyjna TM-73 Router Router TM-73 Router Router TM-72 MD-73 TM-73 Router Router TM-73 Sieć telekomunikacyjna Router DXC Router Router Router Router TM-72 Router TM-49 MD-73 Rys. 1. Przykład zastosowania konwerterów - połączenie odległych sieci lokalnych poprzez sieć telekomunikacyjną. IO73-12b 5 Czerwiec 2007

6 1.3 Oznaczanie Urządzenie: XX-73 Typ urządzenia Urządzenie telekomunikacyjne TM - wersja wolnostojąca MD - wersja rack IO73-12b 6 Czerwiec 2007

7 2. Złącza i wskaźniki diodowe 2.1 Wstęp KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / Na przedniej ściance urządzenia znajdują się 4 grupy wskaźników świetlnych sygnalizujących stan: zasilania, pętli testowych, interfejsu liniowego, stanu linii interfejsu cyfrowego 2.2 Ścianka przednia MD-73 TM-73 RS-232 DCE 4-SG 5-RxD 6-TxD G.703,G.704 LOS LOF ERR AIS Rx DCD Tx DSR LAL DTR LOOPS RDL CTS LDL RTS LAL RDL LDL INTERFACE CONVERTER dioda sygnalizująca stan zasilania oznaczona symbolem 2. złącze monitorowania i nadzoru 3 LOF ERR DCD DSR LOS AIS Rx Tx 3. grupa diod sygnalizujących stany wykryte przez interfejs liniowy G kbit/s: LOS zanik odbieranego sygnału, 4 6 DTR CTS RTS LAL RDL LDL LAL RDL LDL 5 LOF utrata synchronizacji ramki odbieranego sygnału, ERR przekroczenie stopy błędów 10-3, AIS odbiór sygnału alarmu 4. grupa diod sygnalizujących stan linii interfejsu cyfrowego 5. grupa diod sygnalizujących zamknięcie pętli testowych 6. przełączniki zamykania pętli testowych Rys. 2. Wygląd i opis przedniej ścianki urządzeń. IO73-12b 1 Czerwiec 2007

8 2.3 Ścianka tylna G.703,G TM VDC gniazdo interfejsu E1 G.703,G Ω - złącze żeńskie DB-9 2. gniazdo interfejsu cyfrowego - złącze żeńskie DB złącze z mocowaniem śrubowym do podłączenia źródła zasilania prądu stałego 48V 1 4. zacisk uziemiający MD-73 Rys. 3. Wygląd i opis tylnej ścianki urządzeń 2.4 Charakterystyka złączy Opis złącza interfejsu liniowego E1/G.703 Pin nr Opis wyprowadzeń DB-9 5, 9 wejście sygnału liniowego symetrycznego G.703 3,4,8 ekran 2, 7 wyjście sygnału liniowego symetrycznego G.703 1,6 nie podłączone IO73-12b 2 Czerwiec 2007

9 2.4.2 Opis złącza interfejsu cyfrowego konwertera serii 73. Poniższa tabela opisuje wyprowadzenia linii sygnałowych złącza DB-25 interfejsu cyfrowego. Złącze Złącze kabla przelotowego TM-73 DB-25 34pin PIN Opis PIN CCITT# Opis sygnału (ang.) 1 A Shield 2 TXD P 103 (A) Transmitted Data 14 S 103 (B) 3 RXD R 104 (A) Received Data 16 T 104 (B) 4 RTS C 105 Request to Send 19 5 CTS D 106 Clear to Send 13 6 DSR E 107 DCE Ready DTR H 108 DTE Ready 23 7 B 102 Signal Ground 8 DCD F 109 Data Carrier Detection TXC Y 114 (A) Transmitter Signal Element Timing 12 AA 114 (B) 17 RXC V 115 (A) Received Signal 9 X 115 (B) Element Timing 18 LL L 141 Local Loop-back 21 RL N 140 Remote Loop-back - CI J 125 Ring Indicator 24 SCTE U 113 (A) Transmit Signal Element Timing 11 W 113 (B) 25 TM NN 142 Test Mode IO73-12b 3 Czerwiec 2007

10 3. Opis funkcjonalny 3.1 Wstęp Konwertery serii 73 realizują następujące funkcje: 1. Przetwarzanie sygnału elektrycznego doprowadzonego do interfejsu cyfrowego o przepływności nx64kbit/s 2. Wtrącanie danych z interfejsu nx64kbit/s do wybranych szczelin czasowych strumienia 2048 kbit/s. 3. Kodowanie strumienia danych interfejsu liniowego zgodnie ze schematem HDB3. 4. Dekodowanie strumienia danych interfejsu liniowego zgodnie ze schematem HDB3. 5. Wydzielanie ze strumienia 2048 kbit/s danych z wybranych szczelin czasowych i sformowanie strumienia nx64kbit/s. 6. Kontrola i sygnalizacja podstawowych parametrów pracy konwertera oraz generowanie alarmów w razie wystąpienia niesprawności. 3.2 Schemat blokowy Schemat blokowy konwertera przedstawiony jest na rys. 4. Sygnał cyfrowy doprowadzony jest do interfejsu cyfrowego IC o szybkości transmisji nx64kbit/s i następnie kierowany do układu FPGA, gdzie tworzony jest sygnał 2048 kbit/s, synchronizowany do impulsów synchronizacji ramki tworzonych lokalnie lub odtworzonych z przebiegu z przeciwnego kierunku transmisji. W układzie FR tworzona jest ramka sygnału zgodna z G.704. Na wyjściu modułu liniowego IL otrzymujemy sygnał liniowy elektryczny zgodny z G.703. W przeciwnym kierunku transmisji następuje odtworzenie przebiegu zegarowego z sygnału 2048 kbit/s doprowadzonego do modułu liniowego IL. Następnie w układzie FR wydzielany jest sygnał synchronizacji ramki w stosunku do którego wydzielane są szczeliny czasowe dla interfejsu cyfrowego. Blok monitorowania i nadzoru MN umożliwia konfigurację urządzenia, kontrolę pracy, zakładanie pętli diagnostycznych i testowanie urządzenia. Kanał interfejsu cyfrowego jest w pełni dupleksowy. Kanał może składać się maksymalnie z 31 szczelin czasowych sygnału 2048 kbit/s. IO73-12b 4 Czerwiec 2007

11 a) Urządzenie w wersji RACK MD-73 KARTA CYFROWA ZL GEN 5V 48V Płyta tylna półki TM-72 LED FR IL LAL RDL LDL FPGA IC ALP ALN MN UART RS-422 KARTA INTERFEJSÓW b) Urządzenie w wersji wolnostojącej TM-73 GEN 5V ZL V DC LED FR IL LAL RDL LDL FPGA IC RS-232 UART MN Rys. 4. Schemat blokowy konwertera IC interfejs cyfrowy, FPGA układ programowalny, FR układ ramkowania sygnału 2048 kbit/s, IL interfejs liniowy, MN układ monitorowania i nadzoru, GEN generator, ZL zasilacz IO73-12b 5 Czerwiec 2007

12 3.3 Opis sygnałów sterujących interfejsu cyfrowego. Sygnał Numer Źródło Opis TXD Transmitted Data 103 DTE Dane nadawane przez DTE do DCE i przesyłane do linii transmisyjnej RXD Received Data 104 DCE Dane odbierane przez DCE z linii transmisyjnej i przesyłane do DTE RTS Request to Send 105 DTE Żądanie nadawania. Sygnał aktywowany przed wysyłaniem danych po wymianie sygnałów DTR i DSR CTS 106 DCE Gotowość do nadawania. Sygnał wysyłany przez DCE Clear to Send DSR Data Set Ready DTR Data Terminal Ready DCD Data Carrier Detect TXC Transmitter Signal Element Timing RXC Received Signal Element Timing SCTE Transmit Signal Element Timing LL Local Loop-Back RL Remote Loop-Back TM Test Mode w odpowiedzi na sygnał RTS z DTE 107 DCE Sygnał wysyłany przez DCE w odpowiedzi na sygnał DTR pod warunkiem istniejącego połączenia z drugim DCE 108 DTE Sygnał oznaczający gotowość do nadawania lub odbioru danych z DCE 109 DCE Sygnał aktywny wtedy gdy spełnione jest kryterium odpowiedniej jakości łącza z odległym urządzeniem DCE 114 DCE Sygnał podstawy czasu wysyłany do DTE dla danych nadawanych 115 DCE Sygnał podstawy czasu danych wysyłany do DTE odtwarzany przez DCE z danych przychodzących z odległego DCE 113 DTE Sygnał podstawy czasu danych nadawanych przez DTE 141 DTE stan aktywny sygnału aktywuje pętle LAL opis w p DTE stan aktywny sygnału aktywuje pętle RDL opis w p DCE Stan aktywny oznacza że urządzenie jest w trybie testowania tzn. jest aktywna jedna z pętli LAL lub RDL IO73-12b 6 Czerwiec 2007

13 3.4 Struktura ramki sygnału 2048 kbit/s Ramka sygnału 2048 kbit/s, zgodna z ITU-T G.704, obejmuje 256 bitów, numerowanych od 1 do 256 i jest powtarzana z częstotliwością 8kHz. Kolejne bity 1 8, 9 16, 17 24, tworzą 32 kanały (szczeliny czasowe) o przepływności 64 kbit/s i są ponumerowane od 0 do 31. Szczelinom od 1 do 15 i od 17 do 31 przyporządkowane mogą być kanały telefoniczne PCM lub sygnały transmisji danych. Szczelina TS0 służy do celów synchronizacji ramki, monitorowania błędów CRC, raportowania o błędach, a szczelina TS16 przeznaczona jest do transmisji bitów sygnalizacyjnych dotyczących kanałów użytkowych. Jeżeli sygnalizacja nie jest potrzebna, szczelina TS16 może być używana jak zwykły kanał. 125us TS0 TS1 TS2 TS3 TS15 TS16 TS17 TS28 TS29 TS30 TS31 wzór synchronizacji ramki ramki nr 0,2,4,... parzyste Si ramki nr 1,3,5,... nieparzyste Si 1 A Sa4 - Sa8 Si- bit wykorzystywany do realizacji procedur kontrolnych CRC jeśli nie jest wykorzystywany powinien być ustawiony w stan "1" A- bit alarmu A=1 wskazanie alarmu pilnego A=0 brak alarmu X X X X wzór synchronizacji wieloramki szczelina sygnalizacyjna Sa4-Sa8- bity wypałniające do zastosowań służbowych jeśli nie wykorzystywane powinny być ustawione w stan "1" szczelina nr 31 b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 3,9us Rys. 5. Ramka sygnału 2048 kbit/s IO73-12b 7 Czerwiec 2007

14 3.5 Układy diagnostyczne i sygnalizacyjne Konwertery serii 73 dokonują automatycznej kontroli parametrów sygnału interfejsu liniowego E1/G.703 oraz wykrywają i sygnalizują następujące stany, i wielkości: zanik sygnału na wejściu liniowym 2048 kbit/s utratę synchronizacji ramki odbieranego sygnału 2048 kbit/s przekroczenia stopy błędów (wiolacji kodu HDB3) 1x10-3 w sygnale przychodzącym interfejsu liniowego przekroczenie stopy błędów 1x10-5 odbiór sygnału AIS na wejściu liniowym odbiór alarmu z urządzenia zdalnego w szczelinie zerowej (TS0) Sygnalizacja stanu alarmowego odbywa się przez: zapalenie odpowiedniej diody LED: LOS, LOF, ERR, AIS, zwarcie wyprowadzonych styków przekaźników alarmowych PALP, PALN półki TM-72 Wykrycie niesprawności powoduje wygenerowanie alarmu "niepilnego" ALN (informującego o stanie awaryjnym nie powodującym przerwy w transmisji) lub "pilnego" ALP (oznaczającego przerwę w transmisji - konieczna natychmiastowa interwencja obsługi). Wystąpienie alarmu "pilnego" powoduje jednoczesne wysłanie w kierunku nadawania sygnału alarmu w szczelinie zerowej. Kryteria wysyłania i kierunek wysyłania sygnału alarmu określa tabela 1. Karta konwertera MD-73 sygnalizuje wygenerowanie alarmu pilnego lub niepilnego wysyłając sygnał załączający przekaźniki alarmów w półce TM-72. Styki przekaźników sygnalizacji alarmu pilnego i niepilnego w półce telekomunikacyjnej TM-72 wyprowadzone są na żeńskie gniazdo DB- 9. Zwarcie styków 1,6 oznacza sygnalizację alarmu niepilnego, a 2,7 pilnego. Konwertery po załączeniu zasilania dokonują automatycznej kontroli sprawności. Wykryte usterki sygnalizują za pomocą wskaźników świetlnych na przedniej ściance urządzenia. tabela 1 obrazuje sposób sygnalizacji wykrytej usterki. IO73-12b 8 Czerwiec 2007

15 Miejsce uszkodzeni a Całe urządzenie Port liniowy 2048 kbit/s Tabela 1. Wykrywane stany awaryjne i akcje im towarzyszące. Stan awaryjny Awaria Urządzenia Alarm ALP Sygnalizacja Dioda LED Przekaźnik 3) L O S 2) L O F 2) E R R 2) A I S ALP ALN Kanał cyfrowy nx64kbit/s Podejmowane akcje Sygnał liniowy 2048 kbit/s 2) Z Z Zanik zasilania ALP Z Z Ustawienie sygnałów Ustawienie bitu A Zanik sygnału ALP Z R sterujących 106, 107, w TS0 109 w stan NIE Utrata synchronizacji ALP Z R ramki 1) Stopa błędów > 10-5 ALN Ustawienie sygnałów sterujących 106, 107, 109 w stan NIE Ustawienie bitu A w TS0 2) R Z Urządzenie Zdalne Stopa błędów > 10-3 ALP Z R Pojawienie się bitu alarmowego w szczelinie zerowej urządzenia zdalnego ALN 2) Ustawienie sygnałów sterujących 106, 107, 109 w stan NIE Ustawienie bitu A w TS0 R Z dioda świeci 1) alarm pilny nie jest generowany gdy utrata synchronizacji ramki spowodowana jest odbiorem sygnału AIS 2) dioda pulsuje 3) przekaźnik alarmowy, aktywność alarmu sygnalizowana jest zwarciem styków przekaźnika (Z zwarte styki, R rozwarte styki). Urządzenie w wersji TM-73 nie posiada przekaźników alarmowych 3.6 Pętle pomiarowe IO73-12b 9 Czerwiec 2007

16 Konwertery serii 73 umożliwiają zakładanie lokalnych lub zdalnych pętli pomiarowych na interfejsie liniowym oraz interfejsie cyfrowym. Aktywacja i dezaktywacja pętli pomiarowych możliwa jest przy użyciu: - przycisków umieszczonych na płycie czołowej urządzenia rys. 2 - sygnałów LL(140) i RL(141) (opis w p ) wysyłanych od strony interfejsu cyfrowego - z poziomu terminala VT100 (nie dotyczy MD-73) - dedykowanej aplikacji pod systemem Windows 9x/2000/NT. Interfejs cyfrowy Interfejs liniowy G.703 TESTER TELEKOMUNIKACYJNY Konwerter TM-73, MD-73 Aktywowana Pętla LDL, konwerter sygnalizuje zamknięcie pętli świeceniem diody LDL Interfejs cyfrowy Interfejs liniowy TESTER TELEKOMUNIKACYJNY Konwerter TM-73, MD-73 Aktywowana Pętla LAL, konwerter sygnalizuje zamknięcie pętli świeceniem diody LAL Interfejs cyfrowy Interfejs liniowy Interfejs liniowy Interfejs cyfrowy G.703 TESTER TELEKOMUNIKACYJNY Konwerter TM-73, MD-73 konwerter sygnalizuje zamknięcie pętli świeceniem diody LDL Konwerter TM-73, MD-73 Aktywowana Pętla RDL, konwerter sygnalizuje zamknięcie pętli świeceniem diody RDL Rys. 6. Pętle pomiarowe. IO73-12b 10 Czerwiec 2007

17 3.7 Schemat konfiguracji zegarów urządzenia Urządzenia serii 73 mają następującą możliwość konfiguracji źródła zegarów: - zegar odtworzony z interfejsu G.703 (slave) - zegar wewnętrzny (master) - zegar zewnętrzny z SCTE interfejsu cyfrowego Zegary interfejsu cyfrowego można skonfigurować do pracy w następujących trybach: - 2CK dwa zegary (zegar RXC i zegar TXC niezanegowany) - 2CK dwa zegary (zegar RXC i zegar TXC zanegowany) - 3CK trzy zegary (RXC, TXC, SCTE) TM/MD-73 MASTER TM/MD-73 SLAVE TxCLK zanegowany DIV DIV zanegowany TxCLK niezanegowany 2CK 2CK niezanegowany TxD 3CK TxFIFO TxFIFO 3CK TxD Tester Telekomunikacyjny SCTE x32/n PLL GEN 2048kHz MASTER CLK from SCTE SLAVE CLK from SCTE SLAVE MASTER x32/n PLL GEN 2048kHz SCTE RxCLK DIV Odtwarzanie Odtwarzanie DIV RxCLK zegara i zegara i RxD RxFIFO danych danych RxFIFO RxD Rys. 7. Typowa konfiguracja z wykorzystaniem przeźroczystego strumienia E1 TM/MD-73 MASTER 3CK TM/MD-73 SLAVE 3CK zanegowany TxCLK DIV DIV zanegowany TxCLK niezanegowany niezanegowany 2CK 2CK TxD 3CK TxFIFO TxFIFO 3CK TxD Tester Telekomunikacyjny SCTE x32/n PLL GEN 2048kHz MASTER CLK from SCTE SLAVE SDH CLK from SCTE SLAVE MASTER x32/n PLL GEN 2048kHz SCTE RxCLK DIV Odtwarzanie Odtwarzanie DIV RxCLK zegara i zegara i RxD RxFIFO danych danych RxFIFO RxD Rys. 8. Konfiguracja z wykorzystaniem strumienia E1 w przypadku wykorzystania odwzorowania synchronicznego. W przypadku połączenia dwóch konwerterów przez sieć PDH lub sieć SDH z wykorzystaniem odwzorowania asynchronicznego występuje konieczność synchronizacji zegara dla strumienia wychodzącego z zegarem dla strumienia przychodzącego jedno z urządzeń 73 podłączonych do sieci powinno mieć ustawione źródło zegara na generator wewnętrzny (master), drugie na zegar odtworzony z inerfejsu G.703 (slave). Nie jest dozwolone skonfigurowanie w obu urządzeniach źródła zegara dla strumienia nadawanego na odtwarzany z linii brakuje wtedy źródła podstawy czasu dla traktu. IO73-12b 11 Czerwiec 2007

18 Wyjątkiem jest połączenie dwóch konwerterów przez sieć SDH pracującą z wykorzystaniem odwzorowania synchronicznego zalecane jest wtedy skonfigurowanie obu urządzeń jako slave. Źródłem zegara jest zegar wewnętrzny sieci SDH, a urządzenia pracują w sposób synchroniczny. Dla interfejsu cyfrowego źródłem zegara strobującego kierunku nadawczego może być zegar TXD (pochodzący z urządzenia DCE - tryb 2CK) lub zegar SCTE (pochodzący z urządzenia DTE tryb 3CK). Ta opcja konfiguracyjna ma bardzo istotny wpływ na możliwość poprawnego przesyłania danych po interfejsie szeregowym. Wynika to z faktu, że w przypadku stosowania konfiguracji z zegarem strobującym TXD istnieje realne zagrożenie, że z uwagi na opóźnienie wnoszone przez nadajniki linii, odbiorniki linii, kabel, może dojść do sytuacji kiedy moment zatrzaskiwania danych wysyłanych (zbocze zegara TXC) z urządzenia współpracującego wystąpi w obszarze (czasowym) przełączania danych na linii TXD, co w sposób oczywisty spowoduje błędy. W przypadku kiedy urządzenie współpracujące ma możliwość wystawiania zegara SCTE synchronicznie do danych wysyłanych do obwodu TXD źródłem dla tego zegara jest wtedy zegar TXC to wskazane jest wykorzystywanie trybu pracy (3CK), ponieważ w takiej sytuacji bez względu na długość kabla moment zatrzaskiwania wyznaczony jest poprawnie. Precyzyjnie opisane zjawisko obrazuje rysunek 9. TXD1 PRN D Q DTE t4 TXD2 t5 (5ns/m) TXD t6 DCE TXD3 CLRN A 21MUX PRN D Q TXC2 t3 t2 (5ns/m) TXC t1 B S Y 2CK /3CK switch CLRN TXC1 INTERN A B 21MUX Y SCTE 2CK / 3CK switch S PRN Q D RXD CLRN RXC TXC1 t1+t2+t3 TXC2 t4+t5+t6 TXD2 TXD TXD3 SCTE Rys. 9. Opóźnienia wnoszone przy połączeniu DTE z DCE. IO73-12b 12 Czerwiec 2007

19 Przykładowo opóźnienie dla długości kabla 10m wynosi t2=t5=50ns. Wynika stąd, że t2+t5=100ns. Odbiorniki mają opóźnienie 40ns, nadajniki mają opóźnienie 10ns, t3=t6=40ns, t1=t4=10ns. Wynika stąd, że całkowite opóźnienie nadajników i odbiorników wynosi t3+t6+t1+t4=100ns. Okres zegara 2,048MHz wynosi 488ns. Całkowity margines wynosi 244ns bez brania pod uwagę czasów narastania zegara i danych. Powyższy rachunek przeprowadzony został dla parametrów nadajników i odbiorników zastosowanych w urządzeniu TM/MD73. W przypadku innych urządzeń czasy opóźnień mogą się znacznie różnić. Jeśli zaistnieje sytuacja że urządzenie współpracujące nie ma możliwości wystawiania zegara SCTE synchronicznie do danych wysyłanych do obwodu TXD to należy skonfigurować urządzenie do pracy w trybie 2CK źródłem zegara jest wtedy zegar TXC zapętlony wewnątrz urządzenia, jednocześnie należy zadbać o poprawne skonfigurowanie zegara TXC przesyłanego do urządzenia DTE jego zanegowanie lub niezanegowanie (przesunięcie zbocza próbkującego dane o połowę okresu zegara) powoduje skompensowanie czasu opóźnień wnoszonych przez nadajniki i odbiorniki urządzeń DTE i DCE, co w efekcie umożliwia poprawne zatrzaskiwanie danych przychodzących po linii TXD. 3.8 Kanały serwisowe Aplikacje zarządzające opracowane dla konwertera umożliwiają zarządzanie zarówno urządzeniem lokalnym jak i zdalnym z wykorzystaniem kanałów serwisowych. Są to dedykowana aplikacja na platformę Windows 9x/2000/NT oraz program emulatora terminala VT100 umożliwiający zarządzanie tylko urządzeniem lokalnym. Do ich poprawnej pracy konieczne jest istnienie specjalnego kanału serwisowego. Kanał taki może być utworzony na dowolnej i tylko jednej ze szczelin strumienia G.704 o przepływności 64kbit/s. Możliwe jest również utworzenie kanału na szczelinie 0 (TS0), przy czym należy pamiętać, że przepływność kanału serwisowego będzie wynosiła tylko 20kbit/s. Wyznaczanie szczelin dla kanału serwisowego możliwe jest z poziomu aplikacji zarządzającej. IO73-12b 13 Czerwiec 2007

20 4. Instalacja i obsługa 4.1 Wstęp Przed rozpoczęciem eksploatacji konieczna jest prawidłowa, zgodna z przedstawionymi w dalszej części instrukcji zaleceniami, instalacja i konfiguracja konwertera. 4.2 Warunki pracy Konwerter może pracować w sposób ciągły w pomieszczeniach zamkniętych w warunkach zgodnych z pkt.6 Danych technicznych. Nie powinien być narażony na bezpośrednie nasłonecznienie. Nie zaleca się ustawiania konwertera na źródłach ciepła, choć dopuszczalne jest ustawienie go na drugim takim samym urządzeniu lub zainstalowanie w stojaku, w którym pracują inne urządzenia. W tym wypadku powinien być jednak zapewniony swobodny przepływ powietrza lub - w razie potrzeby - wentylacja wymuszona. 4.3 Zasilanie Konwerter w wersji wolnostojącej TM-73 zasilany jest napięciem stałym z zakresu 18-60VDC o dowolnej polaryzacji. Konwerter MD-73 zasilany jest z półki TM-72. Podłączenie zasilania do półki opisuje instrukcja obsługi półki TM-72. Parametry napięcia zasilania podane zostały w p.6.5 Zasilanie należy doprowadzić do gniazda z zewnętrznymi zaciskami śrubowymi urządzenia wolnostojącego. Biegunowość napięcia zasilającego jest dowolna. Uziemienie należy podłączyć do zacisku uziemiającego na obudowie. Przewód uziemiający powinien mieć małą impedancję dla wielkich częstotliwości. Poprawne zasilanie sygnalizowane jest za pomocą wskaźnika świetlnego POWER na panelu przednim urządzenia. Urządzenie nie posiada wmontowanego układu rozłączającego, dlatego łatwo dostępny układ rozłączający powinien być wmontowany w stałe okablowanie. Rys. 10. Przykłady podłączenia baterii zasilającej VDC VDC VDC 4.4 Dołączanie kabli połączeniowych Moduł liniowy E1/G.703 Sygnały wejściowy i wyjściowy interfejsu E1/G.703 są doprowadzone dwoma ekranowanymi kablami symetrycznymi o impedancji 120 Ω lub jednym ekranowanym lub lub lub kablem podwójnym o takiej samej impedancji. Aby spełnić wymagania dotyczące emisji zakłóceń należy przestrzegać następujących zasad. Podłączenie kabli symetrycznych należy wykonać przy pomocy wtyku DB-9 wyposażonego w metalową lub metalizowaną obudowę (osłonę), a ekran kabla (kabli) IO73-12b 14 Czerwiec 2007

21 powinien łączyć się z obudową na całym obwodzie. Niewystarczające jest samo podłączenie ekranu do końcówek masy konstrukcyjnej na gnieździe interfejsu E1/G Ω. Opis wyprowadzeń na gnieździe modułu liniowego E1/G Ω przedstawiono w pkt Zalecana konfiguracja interfejsu Konfiguracja z wykorzystaniem zegara SCTE eliminuje wpływ długości kabla na moment zatrzaskiwania danych dla kierunku nadawczego. Należy ustawić: typ interfejsu DCE tryb 3CK (źródło zegara strobującego dla kierunku nadawczego jest obwód SCTE) Uwaga: w celu poprawnej pracy trybu 3CK dołączone urządzenie musi mieć możliwość obsługi obwodu zegara SCTE- tzn. może przesyłać sygnał zegara pobrany z TXC sfazowany w stosunku do danych przesyłanych po obwodzie TXD. Konfiguracja bez wykorzystywania zegara SCTE należy stosować tylko wtedy gdy dołączone urządzenie nie ma możliwości obsługi obwodu zegara SCTE. Należy ustawić: typ interfejsu DCE tryb 2CK (źródło zegara strobującego dla kierunku nadawczego zegar TXC) zegar TXC zanegowany lub niezanegowany wybór zależy od czasu opóźnień (p.3.7) 4.6 Konfiguracja urządzeń współpracujących Konfiguracja urządzenia współpracującego: typ interfejsu DTE źródło zegara dla obwodu SCTE (spotykany jest także mnemonik TT) TxCLK szybkość transmisji: identyczna jak dla urządzenia TM-73 (z reguły nie jest konieczne specyfikowanie tego parametru ponieważ routery działające w trybie DTE działają z zegarem dostarczanym z urządzenia DCE) 5. Konfiguracja konwerterów za pomocą aplikacji zarządzających Konwertery w wersji wolnostojącej mogą być konfigurowane i nadzorowane z poziomu terminala VT100 lub dedykowanej aplikacji na platformę Windows 9x/2000/NT. W przypadku konwertera w wersji MD-73 montowanego w półce TM-72 możliwe jest nadzorowanie wyłącznie przy pomocy aplikacji Lanwin. Aby można było zarządzać urządzeniami należy połączyć nadzorowane urządzenie z komputerem PC posiadającym zainstalowane oprogramowanie Lanwin lub emulator terminala VT100. Podłączenie półki IO73-12b 15 Czerwiec 2007

22 TM-72 wyposażonej w karty MD-73 należy wykonać kablem RS-232 o specyfikacji podanej na rys.11. Urządzenie wolnostojące TM-73 należy podłączyć kablem rys.12. Rys. 11. Kabel RS-232 do połączenia półki TM-72 z komputerem PC Pin1 Pin8 1 Niepodłączony 2 Niepodłączony 3 Niepodłączony 4 GND 5 RXD 6 TXD 7 Niepodłączony 8 Niepodłączony Rys. 12. Kabel RS-232 do połączenia modemu TM-73 z komputerem PC Półkę telekomunikacyjną można podłączyć na dwa sposoby: jeśli półka wyposażona jest w moduł nadzoru MD-91 to kabel należy podłączyć do gniazda DB-9 RS-232 modułu zamontowanego w szczelinie 17 półki TM-72 jeśli półka nie posada modułu nadzoru to kabel można dołączyć do gniazda DB-9 karty interfejsów monitorowania będącej stałym wyposażeniem półki TM-72. W tym przypadku na karcie interfejsów monitorowania wymagane jest ustawienie zworek w położenie RS-232. Opis półki i karty interfejsów monitorowania znajduje się w instrukcji obsługi półki TM-72. Dokładny opis konfiguracji konwertera znajduje się w instrukcjach Zarządzanie i nadzorowanie konwertera TM/MD-73 z poziomu terminala VT100 oraz Zarządzanie i nadzorowanie konwertera TM/MD-73 z poziomu aplikacji Lanwin. IO73-12b 16 Czerwiec 2007

23 6. Dane techniczne 6.1 Parametry elektryczne KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / Interfejs liniowy E1/G.703 Parametr lub cecha Wartość parametru lub opis cechy Norma opisująca zgodność elektryczną ITU-T G.703 Znamionowa przepływność binarna 2048 kbit/s ±50 ppm Impedancja wejściowa i wyjściowa 120Ω Maksymalna tłumienność kabla dla 43 db częstotliwości 1024kHz Kod liniowy HDB-3 Stopa błędów 10-9 Typ złącza Symetryczne - DB-9 "FEMALE" Interfejs cyfrowy. Parametr lub cecha Wartość parametru lub opis cechy Norma opisująca zgodność funkcjonalną ITU-T Norma opisująca zgodność elektryczną ITU-T,V.28 Szybkość transmisji nx64 kbit/s, n=1 31 Obwody TD, RD, TC, RC, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, TI, LL, RL Typ złącza DB-25 "FEMALE" 6.2 Parametry mechaniczne Parametr Wartość parametru TM-73 wolnostojący MD-73 wersja rack Szerokość 105mm 20,5 mm Wysokość 36mm 128 mm Głębokość 185mm 220mm Masa 0,6kg 0,16+0,12 kg IO73-12b 17 Czerwiec 2007

24 6.3 Wymagania środowiskowe KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / Eksploatacja Konwerter może pracować w pomieszczeniach zamkniętych nierównomiernie ogrzewanych w następujących warunkach klimatycznych: Parametr Środowiskowy Temperatura otoczenia Wilgotność względna powietrza Wartość dopuszczalna O C 80% w temperaturze +20 O C Transport Transport konwerterów w opakowaniu fabrycznym powinien odbywać się w następujących warunkach: Parametr Środowiskowy Wartość dopuszczalna Temperatura otoczenia O C Szybkość zmian temperatury 10 O C/h Maksymalna wilgotność powietrza 95% Ciśnienie atmosferyczne hpa Udary wielokrotne 5 15 g w czasie 10 ms Przechowywanie Konwertery należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, w następujących warunkach środowiskowych: Parametr środowiskowy Temperatura otoczenia Wilgotność Wibracje Stopień zanieczyszczeń Wartość dopuszczalna O C 5% do 90% poniżej +40 O C częstotliwość: 10 Hz do 55 Hz, amplituda: 0,15 mm czas trwania: 10 cykli w trzech płaszczyznach typowe środowisko domowe lub biurowe IO73-12b 18 Czerwiec 2007

25 6.4 Kompatybilność elektromagnetyczna Konwertery spełniają wymagania dla urządzeń klasy B dotyczące emisji zakłóceń radioelektrycznych, określone w normie PN-EN 55022, pod warunkiem, że są zainstalowane zgodnie z niniejszą instrukcją. 6.5 Zasilanie Urządzenie w wersji TM-73 Parametr Wartość parametru Znamionowe napięcie zasilające V, 0 Hz Pobór prądu przy napięciu 18V DC 120 ma Pobór prądu przy napięciu 60V DC 40 ma Typy złącz złącze zaciskowe (śrubowe) podwójne Urządzenie w wersji MD-73 Parametr Wartość parametru Znamionowe napięcie zasilające 0 Hz; 18-60V Pobór prądu przy napięciu 48V DC 60 ma Typ złącza karta zasilana z półki TM-72 1) Dopuszczalne odchyłki +10% od wartości maksymalnej, -10% od wartości minimalnej. IO73-12b 19 Czerwiec 2007

26

27

28 Wyprodukowano: Lanex S.A. ul. Ceramiczna Lublin tel.: (081) fax: (081) web: Kontakt z Działem Wsparcia Technicznego: tel. (081) Lanex S.A. 2007

TM-73.1 MD-73.1 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35, RS-449, X.21, RS-530, RS-232 TM-73.2 MD-73.2

TM-73.1 MD-73.1 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35, RS-449, X.21, RS-530, RS-232 TM-73.2 MD-73.2 TM-73.1 MD-73.1 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 /, RS-449, X.21, RS-530, RS-232 TM-73.2 MD-73.2 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / IO73-2b I Czerwiec 2007 Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA...1 1.1

Bardziej szczegółowo

PÓŁKA TELEKOMUNIKACYJNA TM-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PÓŁKA TELEKOMUNIKACYJNA TM-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 0-50 Lublin tel. (08) 0 tel/fax. (08) 70 5 70 PÓŁKA TELEKOMUNIKACYJNA TM-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI e-mail: info@lanex.lublin.pl Dział Serwisu www.lanex.lublin.pl tel. (08) -0- wew.

Bardziej szczegółowo

KARTA KONWERTERA INTERFEJSU G.703/V.35 MD-71 INSTRUKCJA OBSŁUGI

KARTA KONWERTERA INTERFEJSU G.703/V.35 MD-71 INSTRUKCJA OBSŁUGI LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 0-50 Lublin tel. (08) 0 tel/fax. (08) 70 5 70 KARTA KONWERTERA INTERFEJSU G.70/V.5 MD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI e-mail: info@lanex.lublin.pl www.lanex.lublin.pl IO7- Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

BMK-41.4 KONWERTER INTERFEJSU

BMK-41.4 KONWERTER INTERFEJSU KONWERTER INTERFEJSU INSTRUKCJA OBSŁUGI IO41-4g Grudzień 2002., ul.ceramiczna 8, 20-150 Lublin serwis: tel. (81) 4439639, 4439640, 4439641 Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA... 1 1.1. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

. Rodzaje transmisji sygnału i RS-232

. Rodzaje transmisji sygnału i RS-232 . Rodzaje transmisji sygnału i RS-232 1. Transmisja szeregowa i równoległa Transmisja sygnału może przebiegać w różnoraki sposób. Najbardziej podstawowym z podziałów, jest podział transmisji sygnału na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona, szczegółowa instrukcja znajduje się na załączonej płycie lub do pobrania z www.bitstream.com.pl

Instrukcja skrócona, szczegółowa instrukcja znajduje się na załączonej płycie lub do pobrania z www.bitstream.com.pl TRYTON-PE1 Protekcja kanału E1 + Most Ethernet E1 10/100Mbit/s Ethernet na 4xE1 G.703 2048kbit/s 1 PANEL PRZEDNI URZĄDZENIA 1 2 3 4 5 Rys 1. Panel przedni i tylny urządzenia. Oznaczenie symboli: 1 złącze

Bardziej szczegółowo

Konwerter światłowodowy

Konwerter światłowodowy Konwerter światłowodowy audio i CAN.1 Instrukcja Obsługi IO110-1A Październik 2011 LANEX S.A., Techniczne Wsparcie Klienta: ul.ceramiczna 8, 20-150 Lublin tel. (81) 443 96 36 IO110-1A 2 Październik 2011

Bardziej szczegółowo

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 COTAG Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 IN 016PL Montaż Kontroler jest wyposażony w trzy otwory montażowe z tyłu obudowy. Kontroler powinien być zainstalowany wewnątrz strzeżonej części obiektu, to

Bardziej szczegółowo

KONWERTER RS-422 TR-43

KONWERTER RS-422 TR-43 LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 KONWERTER RS-422 TR-43 IO-43-2C Marzec 2004 LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150 Lublin serwis: tel. (81) 443 96 39

Bardziej szczegółowo

IZOLATOR FOTOELEKTRYCZNY Z INTERFEJSEM SZEREGOWYM RS-232

IZOLATOR FOTOELEKTRYCZNY Z INTERFEJSEM SZEREGOWYM RS-232 IZOLATOR FOTOELEKTRYCZNY Z INTERFEJSEM SZEREGOWYM RS-232 Instrukcja użytkowania DA-70163 I. Wprowadzenie Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii izolator fotoelektryczny z interfejsem szeregowym

Bardziej szczegółowo

TM/MD-73.1 TM-73.2 ZARZĄDZANIE I NADZOROWANIE

TM/MD-73.1 TM-73.2 ZARZĄDZANIE I NADZOROWANIE TM/MD-73.1 TM-73.2 ZARZĄDZANIE I NADZOROWANIE KONWERTERA Z POZIOMU TERMINALA VT100 Instrukcja Obsługi IO73-3a Sierpień 2002 LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150 Lublin serwis: tel. (81) 4439639, 4439640,

Bardziej szczegółowo

TM MULTIPLEKSER 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T

TM MULTIPLEKSER 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 TM-47.1-1 MULTIPLEKSER 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150 Lublin IO47-1a Styczeń 2002

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

KONWERTER ŚWIATŁOWODOWY TM-146

KONWERTER ŚWIATŁOWODOWY TM-146 LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 KONWERTER ŚWIATŁOWODOWY TM-146 IO146-1a 1 Spis treści 1. Charakterystyka ogólna... 4 1.1. Widok urządzenia... 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

INTERFEJSY SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH. Interfejsy klasy RS

INTERFEJSY SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH. Interfejsy klasy RS INTERFEJSY SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Interfejsy klasy RS Grzegorz Lentka/Marek Niedostatkiewicz Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych ETI PG 2010 RS232 (1) RS232-1962, RS232C - 1969, Electronic

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

Konwerter światłowodowy

Konwerter światłowodowy audio i CAN TA-110.1 Instrukcja Obsługi IO110-1 Styczeń 2009 LANEX S.A., Techniczne Wsparcie Klienta: ul.ceramiczna 8, 20-150 Lublin tel. (81) 443 96 36 IO110-1 2 Styczeń 2009 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka...

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA MIKROPROCESOROWA

TECHNIKA MIKROPROCESOROWA LABORATORIUM TECHNIKA MIKROPROCESOROWA Port transmisji szeregowej USART MCS'51 Opracował: Tomasz Miłosławski 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobami komunikacji mikrokontrolera

Bardziej szczegółowo

TM-73.3 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35

TM-73.3 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35 TM-73.3 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35 WYPOSAŻONY W AGENTA SNMP IO73-15b Listopad 2005 LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150 Lublin serwis: tel. (81) 443-96-39 Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA...1

Bardziej szczegółowo

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON012 Wersja biurkowa RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na płycie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N Dokumentacja Techniczna Konwerter USB/RS-232 na RS-28/422 -U4N -U4I -24N -24I Wersja dokumentu: -man-pl-v7 Data modyfikacji: 2008-12-0 http://www.netronix.pl Spis treści 1. Specyfikacja...3 2. WyposaŜenie...4

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RUD-1 v1.0

Interfejs komunikacyjny RUD-1 v1.0 Interfejs komunikacyjny RUD-1 v1.0 Wersja dokumentu: Rev. A Instrukcja uż ytkowania Budowa i Przeznaczenie Interfejs RUD-1 jest uniwersalnym, przenośnym interfejsem komunikacyjnym dedykowanym dla urządzeń

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP-BT-RS232

Kod produktu: MP-BT-RS232 Interfejs Bluetooth na RS232 do zastosowań kontrolno-pomiarowych, sterowany komendami AT Urządzenie zbudowano w oparciu o moduł transmisyjny Bluetooth typu BTM-222 firmy Rayson, umożliwiający zasięg bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP-BTM222-5V

Kod produktu: MP-BTM222-5V Moduł interfejsu Bluetooth na bazie BTM-222, sterowany komendami AT, poziom napięć TTL 5V Urządzenie zbudowano w oparciu o moduł transmisyjny Bluetooth typu BTM-222 firmy Rayson, umożliwiający zasięg bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Sieci informatyczne

Przemysłowe Sieci informatyczne Wykład #3 Transmisja szeregowa Przemysłowe Sieci informatyczne Opracował dr inż. Jarosław Tarnawski Plan wykładu Transmisja szeregowa i równoległa Transmisja synchroniczna i asynchroniczna Simpleks, pół

Bardziej szczegółowo

Siemens Building Technologies HVAC Products

Siemens Building Technologies HVAC Products 6 Centrala M-bus OZW Centrala M-bus stosowana jest do odczytywania, zdalnej obsługi i monitorowania maksymalnie urządzeń pomiarowych i regulatorów podłączonych do magistrali M-bus zgodnej z normą EN- Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

5 / 6 TX (A) RX (A) RX (B) TX (B) COM DTM CKM DT1 CK1 DT2 CK2 COM H L H L R B M S

5 / 6 TX (A) RX (A) RX (B) TX (B) COM DTM CKM DT1 CK1 DT2 CK2 COM H L H L R B M S KONWETE ŚWIATŁOWODOWY DANYCH INT-FI int-fi_pl 10/09 Konwerter INT-FI umożliwia konwersję i transmisję danych przy pomocy kabli światłowodowych. Jest dedykowany do współpracy z magistralami komunikacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Kompander sygnałów dwustanowych KSD4

Kompander sygnałów dwustanowych KSD4 Kompander sygnałów dwustanowych KSD4 1 / 6 Kompander sygnałów dwustanowych KSD4 Computers & Control ul. Porcelanowa 11 40-246 Katowice tel. (032) 204-25-28 fax (032) 204-25-31 www.candc.pl Katowice, wrzesień

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

MICROSENS GmbH & Co. KG - Küferstraße 16-59067 Hamm - Tel. 0 23 81/94 52-0 - FAX -100 - www.microsens.com

MICROSENS GmbH & Co. KG - Küferstraße 16-59067 Hamm - Tel. 0 23 81/94 52-0 - FAX -100 - www.microsens.com Przemysłowy konwerter - MICROSENS Informacje ogólne Dla połączeń urządzeń, rozdzielni i systemów sterujących wyposażonych w interfejsy szeregowe MICROSENS oferuje specjalne konwertery mediów w wersji przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 5 DMX-RS Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny.. Warunki bezpieczeństwa. Opis elementów odtwarzacza.. 4.. Płyta czołowa... 4.. Płyta tylna... 4.. Bok lewy. 4.4. Bok prawy... 4 4. Kontrolki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Staszica 8 tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

TM-47.1 PROGRAM KONFIGURACYJNY DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T

TM-47.1 PROGRAM KONFIGURACYJNY DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 TM-47.1 PROGRAM KONFIGURACYJNY DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

MULTIPLEKSER TM-44.3 ZARZĄDZANIE I NADZOROWANIE Z POZIOMU APLIKACJI LANWIN

MULTIPLEKSER TM-44.3 ZARZĄDZANIE I NADZOROWANIE Z POZIOMU APLIKACJI LANWIN LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 MULTIPLEKSER TM-44.3 ZARZĄDZANIE I NADZOROWANIE Z POZIOMU APLIKACJI LANWIN IO44-8 Grudzień 2002 LANEX S.A., ul.ceramiczna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Konwerter G.703 / FastEthernet TAHOE 284 WOLNOή KOMUNIKACJI

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Konwerter G.703 / FastEthernet TAHOE 284 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA Konwerter G.703 / FastEthernet TAHOE 284 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI SPIS TREŒCI 1. Wprowadzenie... 1 2. Interfejsy... 2 3. Konfiguracja i zarz¹dzanie... 4 3.1. Konfiguracja przy u yciu

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

IC200UDR002 ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO

IC200UDR002 ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO IC200UDR002 8 wejść dyskretnych 24 VDC, logika dodatnia/ujemna. Licznik impulsów wysokiej częstotliwości. 6 wyjść przekaźnikowych 2.0 A. Port: RS232. Zasilanie: 24 VDC. Sterownik VersaMax Micro UDR002

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji interfejsu komunikacyjnego RUD-1

Instrukcja instalacji interfejsu komunikacyjnego RUD-1 Roger Access Control System Instrukcja instalacji interfejsu komunikacyjnego RUD-1 Oprogramowanie wbudowane: n.d. Wersja dokumentu: Rev. B 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Interfejs RUD-1 jest opcjonalnym, uniwersalnym,

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

Izolator portu RS485. Parametry techniczne izolatora portu

Izolator portu RS485. Parametry techniczne izolatora portu Izolator portu RS4 Izolator portu RS-4 o symbolu IC0ACC03 może zostać podłączony bezpośrednio do portu szeregowego RS-4 sterowników lub zamontowany na panelu i podłączony do sterownika Micro przy użyciu

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA MIKROPROCESOROWA

TECHNIKA MIKROPROCESOROWA LABORATORIUM TECHNIKA MIKROPROCESOROWA Port transmisji szeregowej USART ATmega Opracował: Tomasz Miłosławski 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobami komunikacji mikrokontrolera

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

1.1 Co to jest USBCOM?... 3 1.2 Budowa oraz parametry techniczne... 3

1.1 Co to jest USBCOM?... 3 1.2 Budowa oraz parametry techniczne... 3 2014 Konwerter USBCOM Instrukcja obsługi www.barion-st.com 2014-09-30 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 Co to jest USBCOM?... 3 1.2 Budowa oraz parametry techniczne... 3 2. OBSŁUGA URZĄDZENIA... 5 2.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Moduł obsługuje wyjściowe sygnały dyskretne 24VDC. Parametry techniczne modułu Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) Rodzaj połączeń 12.2mm x 120mm x 71.5mm (0.480in. x 4.724in. x 2.795in.) 2-, 3-

Bardziej szczegółowo

KONWERTER DVB IP -> DVB ASI DELTA-2

KONWERTER DVB IP -> DVB ASI DELTA-2 MIKROPROJEKT P.P.H. Rafał Buczyński ul. Zieleniecka 10B, 05-091 Ząbki; NIP: 774-124-16-05 biuro: ul. Ratuszowa 11 p. 312, 03-450 Warszawa; tel. 022-4242588, fax: 022-6192610, gsm: 503125553 www.mikroprojekt.com,

Bardziej szczegółowo

KONWERTER ŚWIATŁOWODOWY TM-146

KONWERTER ŚWIATŁOWODOWY TM-146 LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 KONWERTER ŚWIATŁOWODOWY TM-146 INSTRUKCJA OBSŁUGI IO146-1C.DOC grudzień 2010 LANEX S.A., Techniczne Wsparcie Klienta:

Bardziej szczegółowo

System interfejsu RS 232C opracowali P. Targowski i M. Rębarz

System interfejsu RS 232C opracowali P. Targowski i M. Rębarz System interfejsu RS 232C opracowali P. Targowski i M. Rębarz Standard RS 232C (Recommended Standard) został ustanowiony w 1969 r. przez Electronic Industries Association. Definiuje on sposób nawiązania

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Przeznaczenie modułu komunikacyjnego MM-717. Moduł komunikacyjny MM-717 służy do realizacji transmisji z wykorzystaniem GPRS pomiędzy systemami nadrzędnymi (systemami SCADA)

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

ARS3-MODEM dokumentacja modemu radiowego do lokalnej transmisji danych w wolnych pasmach 433MHz i 868MHz

ARS3-MODEM dokumentacja modemu radiowego do lokalnej transmisji danych w wolnych pasmach 433MHz i 868MHz ARS3-MODEM dokumentacja modemu radiowego do lokalnej transmisji danych w wolnych pasmach 433MHz i 868MHz dokument DOK 04-05-12 wersja 1.0 arskam.com www.arskam.com 1 firma ARIES Warszawa Polska 1. Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

TECH-AGRO B ę d z i n

TECH-AGRO B ę d z i n TECH-AGRO B ę d z i n K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 ZASILANIE T A B TECH-AGRO B ę d z i n NADAWANIE ODBIÓR - 23 Instrukcja obsługi Będzin, luty 2004 rok Spis treści: 1. Opis ogólny urządzenia...2 1. 1. Dane

Bardziej szczegółowo

MULTIPRON_Advance. Multiportowy tester łączy Ethernet, E1 i RS232/485. MULTIPRON_Advance. 1. Testy Ethernet

MULTIPRON_Advance. Multiportowy tester łączy Ethernet, E1 i RS232/485. MULTIPRON_Advance. 1. Testy Ethernet MULTIPRON_Advance Multiportowy tester łączy Ethernet, E1 i RS232/485 MULTIPRON_Advance Dwa interfejsy Gigabit Ethernet (2x RJ45, 2x SFP) Analiza ruchu na portach elektrycznych i optycznych (SFP) Ethernet,

Bardziej szczegółowo

LB-470 Konwerter standardu S300 na wyjście 4..20mA. Wersja 1.1 do współpracy z termohigrometrem LB-710.

LB-470 Konwerter standardu S300 na wyjście 4..20mA. Wersja 1.1 do współpracy z termohigrometrem LB-710. ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl LB-470 Konwerter standardu S300 na wyjście 4..20mA. Wersja

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01105T

Kod produktu: MP01105T MODUŁ INTERFEJSU DO POMIARU TEMPERATURY W STANDARDZIE Właściwości: Urządzenie stanowi bardzo łatwy do zastosowania gotowy interfejs do podłączenia max. 50 czujników temperatury typu DS18B20 (np. gotowe

Bardziej szczegółowo

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-ALNET USB - RS-1-v_1 Data aktualizacji: 03/2012r. 03/2012 ALNET USB RS 1-v_1 1 Spis treści 1. Przeznaczenie... 3 2. Parametry urządzenia...

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KOMUNIKACYJNY 4230 /4232 /4235

MODUŁ KOMUNIKACYJNY 4230 /4232 /4235 COTAG Instrukcja Instalacji MODUŁ KOMUNIKACYJNY 4230 /4232 /4235 IN018PL Niniejsza instrukcja ma za zadanie pomóc w zainstalowaniu modułów komunikacyjnych 4230/4232/4235. Moduł został zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 2. Widok wyświetlacza LCD zgłoszenie alarmu. 1. pole daty Mm-Dz, gdzie Mm-miesiąc, Dz-dzień 2. pole godziny GG:MM:SS, gdzie GG-godziny, MM-minuty, SS-sekundy

Bardziej szczegółowo

PiXiMo Driver LED 12x350 ma

PiXiMo Driver LED 12x350 ma PX268 PiXiMo 12350 Driver LED 12x350 ma INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny. 1 2. Warunki bezpieczeństwa. 1 3. Opis złączy i elementów sterowania. 2 4. Ustawianie adresu DMX.. 3 4.1. Ustawianie

Bardziej szczegółowo

Konwerter sygnału RS-232 na RS-485

Konwerter sygnału RS-232 na RS-485 Instrukcja użytkowania DA-70161 I. Wprowadzenie Aby nawiązać przenośną komunikację cyfrową pomiędzy dwoma komputerami wyposażonymi w różne konwertery interfejsów szeregowych lub pomiędzy innymi inteligentnymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO PWS-150RB-xx 1. WSTĘP Zasilacz PWS-150RB-xx SPBZ jest

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Zastosowanie Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego

Bardziej szczegółowo

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-TRB-0610-1-v_1 Data aktualizacji: 09/2009r. 09/2009 AN-TRB-0610-1-v_1 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1 MIKROPROJEKT P.P.H. Rafał Buczyński ul. Zieleniecka 10B, 05-091 Ząbki; NIP: 774-124-16-05 biuro: ul. Ratuszowa 11 p. 312, 03-450 Warszawa; tel. 022-3713136, fax: 022-6192610, gsm: 503125553 www.mikroprojekt.com,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0a. Konwerter USB / RS-232

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0a. Konwerter USB / RS-232 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0a Konwerter USB / RS-232 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie wyprowadzeń...3 3. Instalacja konwertera w systemie... 4 4. Parametry techniczne...6 5. Informacje

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Roger Access Control System Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Oprogramowanie wbudowane: 1.0.2 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Interfejs RCI-2 umożliwia za pośrednictwem portu USB PC

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP-W7100A-RS232

Kod produktu: MP-W7100A-RS232 KONWERTER RS232 - TCP/IP ETHERNET NA BAZIE W7100A FIRMY WIZNET MP-W7100A-RS232 jest gotowym do zastosowania konwerterem standardu RS232 na TCP/IP Ethernet (serwer portu szeregowego). Umożliwia bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWS-201B 1. WSTĘP Zasilacz PWS-201B jest podzespołem

Bardziej szczegółowo

MODEMY ASTRAADA GSM ASTOR KATALOG SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ASTRAADA GSM. AS30GSM101C Astraada GSM; Modem GSM/GPRS RB900 z RS232; Obsługa SMS

MODEMY ASTRAADA GSM ASTOR KATALOG SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ASTRAADA GSM. AS30GSM101C Astraada GSM; Modem GSM/GPRS RB900 z RS232; Obsługa SMS ASTOR KATALOG SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ASTRAADA GSM MODEMY ASTRAADA GSM AS30GSM101C Astraada GSM; Modem GSM/GPRS RB900 z RS232; 850/900/1800/1900 MHz; Programowanie w języku C lub Python oraz komendami AT,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-01

Konwerter Transmisji KT-01 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-01 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis Treści 1. Opis działania... 3 1.1. Podstawowe cechy:... 3 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

MiCOM P591, P593, P594 & P595

MiCOM P591, P593, P594 & P595 01 MiCOM P591, P593, P594 & P595 Interfejsy komunikacyjne Urządzenia MiCOM P591 i P593 są jednostkami interfejsu komunikacyjnego konwertującego sygnały optyczne na elektryczne. Pozwala to na połączenie

Bardziej szczegółowo

Sterownik przekaźników S4P-01

Sterownik przekaźników S4P-01 EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Sterownik przekaźników Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI PX342 Driver PWM 1xA INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Funkcja smooth... 4 5. Ustawianie adresu DMX... 5

Bardziej szczegółowo

EtherTel. Konwerter 10/100Base-T/ E1 Instrukcja Obsługi. IO78-1e Kwiecień 2009 LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, Lublin serwis: tel.

EtherTel. Konwerter 10/100Base-T/ E1 Instrukcja Obsługi. IO78-1e Kwiecień 2009 LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, Lublin serwis: tel. Konwerter Base-T/ TM-78 IO78-1e Kwiecień 2009 LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150 Lublin serwis: tel. (81) 443 96 39 Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA... 1 1.1. Przeznaczenie... 1 1.2. Przykłady zastosowań...

Bardziej szczegółowo

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna MM0-IIIe Dokumentacja techniczna Tarnów 00 . Charakterystyka ogólna urządzenia Monitor MM-0IIIe słuŝy do monitorowania wartości pomiarów mierzonych przez przeliczniki MacMat. Dodatkowo w przypadku transmisji

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe

SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe Specyfikacja techniczna Zasilacze SITOP 1- i 2-fazowe Zasilacze SITOP 3-fazowe SITOP Moduł podstawowy 24 V/5 A Moduł podstawowy 24 V/10 A Moduł podstawowy 24 V/20

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do laboratorium ASK (1)

Instrukcje do laboratorium ASK (1) Instrukcje do laboratorium ASK (1) Ćwiczenie 1. Połączenie dwóch komputerów przy pomocy złącza szeregowego RS232. 1.1 Przygotowanie kabla do łączenia komputerów według schematu: 3 (2) TxD RxD (3) 2 2 (3)

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Karta sieciowa E1 G8-CNET-E1

System interkomowy. Karta sieciowa E1 G8-CNET-E1 Karta sieciowa E1 G8-CNET-E1 Słowa kluczowe oznaczające cyfrową transmisję danych: jeszcze większa ilość danych przy jeszcze większej prędkości. Szczególnie sieci głosowe wymagają wysokiej jakości głosu

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Telezabezpieczenia w systemie elektroenergetycznym. Urz dzenie telesterowania RL64D

Telezabezpieczenia w systemie elektroenergetycznym. Urz dzenie telesterowania RL64D Telezabezpieczenia w systemie elektroenergetycznym Urządzenie Urz dzenie telesterowania RL64D PRZEZNACZENIE Urządzenie przeznaczone jest do realizacji cyfrowych kanałów transmisyjnych dla potrzeb zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

rh-serwer Sterownik główny (serwer) systemu F&Home RADIO.

rh-serwer Sterownik główny (serwer) systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-serwer Sterownik główny (serwer) systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

KONWERTER RS-232, RS-422, RS-485 TR-55

KONWERTER RS-232, RS-422, RS-485 TR-55 LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 KONWERTER RS-232, RS-422, RS-485 IO55-1d 1 Spis treści 1. Charakterystyka ogólna... 5 1.1. Widok urządzenia... 5

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo