LIDER RYNKU PŁYT KOMÓRKOWYCH ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LIDER RYNKU PŁYT KOMÓRKOWYCH ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ"

Transkrypt

1 LIDER RYNKU PŁYT KOMÓRKOWYCH CEE MARKET LEADER EUROPY IN ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ TWIN WALL SHEETS MANAGEMENT PREZENTACJA PRESENTATION ZARZĄDU Grudzień 2014

2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 PRODUKTY 7 RYNKI 8 EFEKTY RESTRUKTURYZACJI 15 PRODUKCJA 16 DANE FINANSOWE 18 ZARZĄD 26 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 27 KONTAKT 28 2

3 ZASTRZEŻENIE 1) Niniejsza prezentacja GEKOPLAST S.A. ma wyłącznie charakter prmcyjny. 2) W dniu 5 grudnia 2014 rku zstanie publikwane memrandum infrmacyjne w związku z fertą publiczną akcji GEKOPLAST S.A. 3) Memrandum infrmacyjne będzie dstępne na strnach internetwych GEKOPLAST S.A. raz ferująceg akcje w fercie publicznej Dmu Maklerskieg Capital Partners S.A. Niniejszy materiał nie stanwi pdstawy d nabycia papierów wartściwych spółki Gekplast SA ( Spółka ). Infrmacje w nim zawarte są zgdne z memrandum infrmacyjnym, które zstanie publikwanie na strnach spółki: raz ferująceg: 5 grudnia 2014 rku. Zstały w nim wykrzystane źródła infrmacji, które Gekplast SA uznaje za wiarygdne i dkładne, jednak nie ma gwarancji, że są ne wyczerpujące i w pełni dzwierciedlają stan faktyczny. Materiał mże zawierać stwierdzenia dtyczące przyszłści, które stanwią ryzyk inwestycyjne lub źródł niepewnści i mgą isttnie różnić się d faktycznych rezultatów. Gekplast SA nie pnsi dpwiedzialnści za efekty decyzji, które zstały pdjęte na pdstawie niniejszeg materiału. Nie należy traktwać g jak źródła wiedzy wystarczającej d pdjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpwiedzialnść za spsób wykrzystania infrmacji zawartych w pracwaniu spczywa wyłącznie na krzystającym z pracwania. Każdy inwestr pwinien dkładnie zapznać się z treść całeg memrandum, w szczególnści w części dtyczącej ryzyka związaneg z inwestwaniem w akcje (punkt Czynniki ryzyka ) raz warunkami ferty publicznej. Materiał nie jest przeznaczny d rzpwszechniania w państwach, w których publiczne rzpwszechnianie infrmacji zawartych w niniejszym kmunikacie mże pdlegać graniczenim lub być zakazane przez praw. 3

4 WPROWADZENIE: DLACZEGO GEKOPLAST? 1 Lider rynku Eurpy Śrdkw-Wschdniej w zakresie wytwarzanych głównych grup prduktwych... 2 zakńczny prces restrukturyzacji i wyska dyscyplina ksztwa. 3 Zwiększenie mcy prdukcyjnych dzięki inwestycjm w najbardziej perspektywiczne linie bizneswe pbudzny wzrst na najbliższe lata. 4

5 LIDER CEE W PRODUKCJI PŁYTY KOMÓRKOWEJ KLUCZOWE INFORMACJE Największy w CEE i 5. największy prducent płyt kmórkwych w Eurpie. Zdywersyfikwana baza klientów na całym kntynencie. Bezpieczny i stabilny mdel bizneswy party na silnych fundamentach. Główne prdukty: Płyty kmórkwe, Płyty pełne, Opakwania. Przychdy 2014E 76,5 mln zł. EBITDA 2014E 7,6 mln zł. 49% przychdów z działalnści eksprtwej. Pnad tn przetwarzanych surwców rcznie. Pnad 120 mln szt. wyprdukwanych pakwań rcznie. Ogrmny ptencjał wzrstu rentwnści w 2015 rku vs 2014 rk. + 18% przychdów, + 46% EBITDA + 74% zysku nett. 5

6 LIDER CEE W PRODUKCJI PŁYTY KOMÓRKOWEJ HISTORIA ROZWOJU Uruchmienie przez Nitrerg prdukcji wyrbów z twrzyw sztucznych w Krupskim Młynie. z siedzibą w Krupskim Młynie Capital Partners nabywa pprzez spółkę celwą Plastics KM zrganizwaną część Nitrerg SA (prdukcja wyrbów z twrzyw sztucznych). Plastics KM SA nabywa 100% udziałów w Gek- Kart Sp. z.. z siedzibą w Tarnwskich Górach (główny knkurent w Plsce). Plastics KM zmienia nazwę na Gekplast S.A. Frmalne płączenie Gekplast S.A. i Gek-Kart Sp. z.. w jedną spółkę Budwa dświadczneg zespłu menedżerskieg Mdernizacja zakładu w Krupskim Młynie Łączne inwestycje 7 mln PLN Przeniesienie prdukcji z Tarnwskich Gór d Krupskieg Młyna. Restrukturyzacja zatrudnienia i ptymalizacja prcesów prdukcyjnych. Optymalizacja struktury finanswania. Inwestycje w nwe prdukty. 2 linie d prdukcji płyt pełnych. Linia d prdukcji layerpadów. Łączne inwestycje 8,4 mln PLN Rzbudwa mcy prdukcyjnych w płytach kmórkwych Dalsza mdernizacja zakładu Łączne inwestycje 10,4 mln PLN 6

7 PRODUKTY: LINIE BIZNESOWE PŁYTY PEŁNE I KOMÓRKOWE OPAKOWANIA I WYKROJE Z PŁYT PRZEKŁADKI TRANSPORTOWE Płyty kmórkwe z pliprpylenu KARTONPLAST /TEKPOL Płyty pełne z ABS, ABS/PMMA, PMMA, HIPS, GPPS, PP-C, PP-H, LDPE, HDPE Opakwania z płyt KARTONPLAST, tektury falistej i flii EPLAK Narżniki chrnne z flii Eplak i płyt KARTONPLAST Systemy pakwania Palety plastikwe Opakwania dla farmacji Tylne ścianki ldówek z płyt TEKPOL i KARTONPLAST + WŁASNE BIURO PROJEKTOWE ZASTOSOWANIE - BRANŻE Przekładki transprtwe GEKOPLAST z płyt pliprpylenwych KARTONPLAST Branża Medyczna* Farmacja * Mtryzacja * AGD Przemysł Elektryczny i Elektrniczny (E&E) * Przemysł Chemiczny * Budwnictw i Hutnictw Reklama * Pligrafia * Przemysł Spżywczy * Przemysł Napjwy Rlnictw Mtryzacja Lgistyka Przemysł Spżywczy 7

8 RYNKI: STRUKTURA SPRZEDAŻY(1) STRUKTURA SPRZEDAŻY WG WARTOŚCI 2013 STRUKTURA SPRZEDAŻY WG KIERUNKÓW SPRZEDAŻY 2013 STRUKTURA SPRZEDAŻY WG WARTOŚCI tys. PLN I pł Opakwania Płyty kmórkwe Płyty pełne Wyrby wtryskwe Pzstałe Razem STRUKTURA SPRZEDAŻY WG KIERUNKÓW SPRZEDAŻY tys. PLN I pł Kraj EU Eksprt Razem Sprzedaż zawiera przychdy ze sprzedaży prduktów i przychdy ze sprzedaży twarów 8

9 RYNKI: STRUKTURA SPRZEDAŻY (2) STRUKTURA SPRZEDAŻY WG BRANŻ KLIENTÓW STRUKTURA SPRZEDAŻY WG TYPÓW KLIENTÓW W 2013 r. tys. PLN Przemysł pakwaniwy AGD Mtryzacja Budwnictw Farmacja Hurtwnie Przetwórstw twrzyw sztucznych Pzstałe Razem Przetwórcy/Prducenci Użytkwnicy kńcwi (B2B) Hurtwnicy Pzstali Razem Sprzedaż zawiera przychdy ze sprzedaży prduktów i przychdy ze sprzedaży twarów 9

10 RYNKI: KLIENCI I KANAŁY SPRZEDAŻY 20 NAJWIĘKSZYCH KLIENTÓW W I pł KANAŁ DYSTRYBUCJI % udział w sprzedaży % udział w sprzedaży, skumulwany Klient (B2B) C1 5,73% 5,73% C2 4,54% 10,26% C3 4,37% 14,64% C4 4,20% 18,83% C5 3,85% 22,68% TOP10 37,30% TOP20 51,91% Magazyn Gekplast Firma spedycyjna Hurtwnik/ Dystrybutr (Magazyn) Klient Warunki dstaw klienci zagraniczni FCA dminujący rdzaj wysyłek Klienci krajwi - CPT Firma prwadzi plitykę rabatwą związaną z warunkami płatnści i dstaw raz wartścią zakupów. 10

11 RYNKI: TWORZYWA SZTUCZNE ŚWIATOWA PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH WG ILOŚCI Obejmuje twrzywa termplastyczne, pliuretany, twrzywa termutwardzalne, elastmery, kleje, uszczelniacze i pwłki i włókna PP. Nieuwzględnine PET, PA- i włókna pliakrylwe Źródł: PlasticsEurpe (PEMRG) / Cnsultic Glbalna prdukcja twrzyw zwiększyła się k. 10 mln tn (3,7%) d k. 288 mln tn w 2012, kntynuując trend wzrstwy d 1950 rku, średni 9% rcznie Źródł: PlasticsEurpe Market Research Grup "Plastics - the facts

12 RYNKI: PŁYTY KOMÓRKOWE NAJWIĘKSI PRODUCENCI Zdlnści prdukcyjne eurpejskich prducentów pliprpylenwych płyt kmórkwych wynszą: Kartn SpA (IT) ~ t/rk Kayserberg (FR/SK/ES/UK) ~ t/rk IPB (BE) ~ t/rk ONDAPLAST (IT) ~ t/rk Zdlnści prdukcyjne Gekplast ~ t/rk Wielkść prdukcji płyt kmórkwych PP w Eurpie szacwana jest na k t/rk udział Gekplastu w tym rynku wynsi 7% Pzstali prducenci: Rynek krajwy WZD, Plastkartn Rynek EU: KIBO/Triplex (DE), Partium 70 C (HU), Spur (CZ), Pirinplast SPJSC (BG); Jasz-Plasztik (HU) 12

13 RYNKI: PŁYTY PEŁNE NAJWIĘKSI PRODUCENCI Zdlnści prdukcyjne największych prducentów płyt z twrzyw w Eurpie: Metzeler Plastics GmbH (DE) ~ t/rk Ryalite Italy (IT) VTS Ryalite (UK) ~ t/rk ~ t/rk (pwyższe firmy twrzą grupę VitasheetGrup) Simna AG (DE) Athlne Extrusins (IE) Senplast (AT) Rimit/Rhling (FI) ~ t/rk ~ t/rk ~ t/rk ~ t/rk Zdlnści prdukcyjne plskich prducentów płyt pełnych z twrzyw sztucznych wynszą ~ t/rk Zdlnści prdukcyjne Gekplast ~ t/rk Prducenci krajwi: Alma Wrcław, Płyt-Plast, X-plast. 13

14 ŚLĄSK OPTYMALNA W EUROPIE LOKALIZACJA DLA PRODUKCJI ŚLĄSK PRZEWAGI KONKURENCYJNE KOSZTOWA I LOGISTYCZNA DOSTĘPNOŚĆ WYSOKOKWALIFIKOWANEJ KADRY O WYSOKIEJ KULTURZE TECHNICZNEJ Największy i najważniejszy regin przemysłwy w Plsce, zamieszkany przez 4,6 mln sób, w tym 3 mln w wieku prdukcyjnym Śląsk jest jednym z widących plskich śrdków badawczrzwjwych działa tu 18 parków przemysłw technlgicznych a w 45 uczelniach wjewództwa śląskieg studiuje prawie studentów, z czeg 60% - na studiach w zakresie inżynierii i eknmii BLISKOŚĆ GEOGRAFICZNA KLUCZOWYCH EUROPEJSKICH ODBIORCÓW Bliski dstęp d autstrad A1 i A4 raz sieci dróg ekspreswych zapewnia szybkie i elastyczne dstawy na rynek niemiecki raz CEE, gdzie lkwana jest działalnść prdukcyjna dbirców prduktów Gekplast 14

15 RESTRUKTURYZACJA: PODSUMOWANIE CO ZROBILIŚMY Obszar Zadania Efekty Ulepszenia w planwaniu i rganizacji prdukcji (TPM, 5S) wzrst wydajnści urządzeń 20%, szczędnść k tys. PLN/rk Optymalizacja wykrzystania dpadów Oszczędnść k. 240 tys. PLN/rk Prdukcja Adaptacja urządzeń i ulepszenia Oszczędnść k. 200 tys. PLN/rk Przeniesienie prdukcji d jednej lkalizacji Oszczędnść k. 500 tys. PLN/rk Autmatyzacja prcesów (prjekt Kaizen) Oszczędnść k.200 tys. PLN/rk Przebudwa hali prdukcyjnej na relkację maszyn Oszczędnść k. 50 tys. PLN/rk Aktywa HR Lgistyka Zakupy Finanse Zakup gruntu d NITROERG Całkwite wydrębnienie i uniezależnienie Zakładu Zbycie zbędneg majątku Efekt finanswy: 950 tys. PLN Redukcja zatrudnienia Oszczędnść k tys. PLN/rk Zmiana Zakładweg Układu Zbirweg Pracy Oszczędnść k. 300 tys. PLN/rk Likwidacja własnych śrdków transprtu Oszczędnść k. 200 tys. PLN/rk Likwidacja własnej stlarni Oszczędnść k 120 tys. PLN/rk Wdrżenie 5S w magazynie Skrócenie czasu kmpletacji wysyłki 20 % Płączenie magazynów i ujednlicenie plityki Oszczędnść k 50 tys. PLN/rk Wdrżenie prjektu Lean Manufactring Obniżenie wartści zapasów tys. PLN Nadzór nad zapasami przeterminwanymi Spadek zapasów przeterminwanych k. 2% rcznie Wprwadzenie zamienników Oszczędnść k 40 tys. PLN/rk Knslidacja zakupów Oszczędnść k. 120 tys. PLN/rk Wdrżenie nwej strategii zakupwej Oszczędnść k. 500 tys. PLN/rk Zmniejszenie pzimu gólneg zadłużenia Mniejsze zadłużenia pnad tys. PLN Zmniejszenie kszów bsługi długu Oszczędnść k tys. PLN/rk Ograniczenie limitów faktringwych Oszczędnść k. 200 tys. PLN/rk Media Termmdernizacja Mdernizacja świetlenia Budwa własnej ktłwni Oszczędnść 400 tys. PLN/rk Oszczędnść 50 tys. PLN/rk Oszczędnść 100 tys. PLN/rk 15

16 PRODUKCJA: WYTWARZANIE I PRZETWÓRSTWO PŁYT KOMÓRKOWYCH PROCES PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA PŁYT KOMÓRKOWYCH Surwce (PP wraz z ddatkami: barwniki, stabilizatry UV, VCI, ESD, FR i in. ) dzwane są d zbirnika, pbierane przez linię ślimakwą d cylindra, upłynnine w temp. k C Upłynniny surwiec pbierany jest przez głwicę i wytłaczany przez wytłaczarkę w frmie wstęgi, przycinany na płyty zgdnie z zamówieniem Klienta Prdukty nie przetwrzne: płyty cięte na linii, frmatki Prdukty nisk i średni przetwrzne, m.in.: tacki dla farmacji, słny ldówek, layerpady, wykrje Cięcie, wykrawanie, zatapianie krawędzi, nadruk i inne drbne peracje Prdukty wysk przetwrzne: kratwnice, płyty laminwane, bxy z wypełnieniem Różne frmy bróbki: wykrawanie, bigwanie, zgrzewanie, nadruk, laminacja, mntaż Kmpletacja, pakwanie i wysyłka d Klienta 16

17 PRODUKCJA: WYTWARZANIE I PRZETWÓRSTWO PŁYT PEŁNYCH PROCES PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA PŁYT PEŁNYCH Różne surwce (PP, PE, PS, PMMA, ABS) dzwane są d zbirnika, pbierane przez linię ślimakwą d cylindra, upłynnine w temp. k C Upłynniny surwiec pbierany jest przez głwicę i wytłaczany przez wytłaczarkę w frmie wstęgi, przycinany na płyty zgdnie z zamówieniem Klienta Prdukty nie przetwrzne: płyty cięte na linii Prdukty nisk i średni przetwrzne: wykrje z płyt wg specyfikacji Klienta, layerpady itp. Wykrawanie, nadruk i inne drbne peracje Prdukty wysk przetwrzne: m.in. wyrby termfrmwane Różne frmy bróbki: wykrawanie, termfrmwanie, zgrzewanie, nadruk, laminacja, mntaż Kmpletacja, pakwanie i wysyłka d Klienta 17

18 DANE FINANSOWE: RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT EBITDA, tys. PLN Zysk nett, tys. PLN E 2015E E 2015E Tys. PLN audytwane* audytwane audytwane audytwane prgnza prgnza E 2015E Sprzedaż EBITDA Marża EBITDA 3,98% 6,29% 8,72% 8,24% 9,8% 12,17% EBIT Wynik przed pdatkwaniem Wynik nett * dane za rk 2010bejmują wyniki 2. płwy rku 18

19 INWESTYCJE I MOCE PRODUKCYJNE MOCE PRODUKCYJNE tny Płyty kmórkwe Layer pady Opakwania Płyty pełne PP/PE ABS Przetwrzne płyty pełne Razem NAKŁADY INWESTYCYJNE 000 PLN plan 2015 INWESTYCJE OGÓŁEM Inwestycje rzwjwe w tym: Linia d prdukcji płyt pełnych PP Linia d prdukcji płyt pełnych ABS Linia d prdukcji przekładek (layer pad) Linia d prdukcji płyt kmórkwych Linia d prdukcji płyt kmórkwych Inwestycje infrastrukturalne WARTOŚĆ SPRZEDAŻY 000 PLN Prdukty kmórkwe Płyty Layer pady Opakwania Płyty pełne PP/PE ABS Przetwrzne płyty pełne Wyrby wtryskwe, Pzstałe Razem

20 AKTYWA: NALEŻNOŚCI I ZAPASY WIEKOWANIE NALEŻNOŚCI NA WIEKOWANIE NALEŻNOŚCI, tys. PLN tys. PLN Razem Należnści terminwe Należnści przeterminwane <30 dni dni dni 11 >90 dni 0 >12 miesięcy 0 Zaliczki 29 Pstępwania sądwe 0 WIEKOWANIE ZAPASÓW NA WIEKOWANIE ZAPASÓW, tys. PLN tys. PLN Razem < 1m m m m 186 >12m

21 ZOBOWIĄZANIA: DŁUG ODSETKOWY I ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE DŁUG ODSETKOWY DŁUG ODSETKOWY, tys. PLN tys. PLN Razem Zadłużenie długterminwe Kredyty bankwe Pżyczki Leasing 444 Zadłużenie krótkterminwe Kredyty bakwe Pżyczki 600 Leasing 350 WIEKOWANIE ZOBOWIĄZAŃ HANDLOWYCH WIEKOWANIE ZOBOWIĄZAŃ HANDLOWYCH, tys. PLN tys. PLN Razem Zbwiązania terminwe Zbwiązania przeterminwane < 30 dni dni dni 6 > 90 dni 143 > 12 miesięcy 39 21

22 PROGRAM MOTYWACYJNY / KAPITAŁ PODSTAWOWY PROGRAM MOTYWACYJNY Walne Zgrmadzenie Gekplast SA uchwalił prgram mtywacyjny dla kluczwych sób z kadry zarządzającej, któreg celem jest stwrzenie i utrzymanie silnych więzi tej grupy ze Spółką. Osby wyznaczne zgdnie z regulaminem przyjętym przez Radę Nadzrczą będą uprawnine d bjęcia nie później niż r. d akcji Spółki w wyknaniu praw z warrantów subskrypcyjnych. Rada Nadzrcza ustali szczegółwe zasady przydziału warrantów w parciu zaangażwanie we wzrst wartści Spółki i siągane wyniki finanswe. KAPITAŁ PODSTAWOWY Spółka psiada sztuk akcji własnych serii B1, które zstaną w 2014 rku umrzne. STRUKTURA AKCJONARIATU GEKOPLAST S.A. 2014/11 Akcjnariusz Liczba akcji / głsów % kapitału / głsów CP Investment I FIZ ,73% Gekplast SA (akcje własne) ,27% Razem ,00% STRUKTURA AKCJONARIATU GEKOPLAST S.A. PO UMORZENIU AKCJI WŁASNYCH, EMISJI AKCJI SERII E I WEJŚCIU NA NC Akcjnariusz Liczba akcji / % kapitału / głsów głsów CP Investment I FIZ ,41% Nwi akcjnariusze ,77% Zarząd ,82% Razem ,00% 22

23 DANE FINANSOWE: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT; PROGNOZY ZATWIERDZONE SKONSOLIDOWANE RZiS I PROGNOZY NA LATA Tys. PLN 2010* E 2015 E Przychdy ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: Przychdy nett ze sprzedaży prduktów Zmiana stanu prduktów Kszt wytwrzenia prduktów na własne ptrzeby Przychdy nett ze sprzedaży twarów i materiałów Kszty działalnści peracyjnej Amrtyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi bce Pdatki i płaty Wynagrdzenia Ubezpieczenia spłeczne i inne świadczenia Pzstałe kszty rdzajwe Wartść sprzedanych twarów i materiałów Zysk (strata) ze sprzedaży Pzstałe przychdy peracyjne Zysk ze zbycia niefinanswych aktywów trwałych Dtacje Inne przychdy peracyjne Pzstałe kszty peracyjne Strata ze zbycia niefinanswych aktywów trwałych Aktualizacja wartści aktywów niefinanswych Inne kszty peracyjne Zysk (strata) z działalnści peracyjnej Przychdy finanswe Kszty finanswe Odsetki Inne kszty finanswe Odpis na ujemną wartść firmy Zysk (strata) brutt Pdatek dchdwy Zysk (strata) nett **Dane w klumnie 2010 nie dzwierciedlają całeg rku pełny rk prezentują dane pr-frma 23

24 DANE FINASOWE: BILANS BILANS SKONSOLIDOWANY tys. PLN tys. PLN AKTYWA TRWAŁE KAPITAŁ WŁASNY Wartści niematerialne i prawne Ujemna wartść firmy Rzeczwe aktywa trwałe Zbwiązania i rezerwy Urządzenia techniczne i maszyny Grunty Rezerwy Budynki Zbwiązania długterminwe Kredyty i pżyczki Śrdki transprtu Obligacje Inne śrdki trwałe Inne zbwiązania finanswe Śrdki trwałe w budwie Zbwiązania krótkterminwe Inwestycje długterminwe Kredyty i pżyczki Długterminwe rzliczenia międzykreswe Inne zbwiązania finanswe AKTYWA OBROTOWE Zbwiązania z tytułu dstaw i usług i inne Zapasy Rzliczenia międzykreswe Należnści Ujemna wartść firmy Inwestycje krótkterminwe Inne Śrdki pieniężne PASYWA RAZEM Krótkterminwe rzliczenia międzykreswe AKTYWA RAZEM

25 DANE FINASOWE: WYNIKI 9 m-cy 2014 vs. 9 m-cy PLN Przychdy ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: Przychdy nett ze sprzedaży prduktów Zmiana stanu prduktów Kszt wytwrzenia prduktów na własne ptrzeby Przychdy nett ze sprzedaży twarów i materiałów Kszty działalnści peracyjnej Amrtyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi bce Pdatki i płaty Wynagrdzenia Ubezpieczenia spłeczne i inne świadczenia Pzstałe kszty rdzajwe Wartść sprzedanych twarów i materiałów Zysk (strata) ze sprzedaży Pzstałe przychdy peracyjne Zysk ze zbycia niefinanswych aktywów trwałych 5 54 Dtacje Inne przychdy peracyjne Pzstałe kszty peracyjne Strata ze zbycia niefinanswych aktywów trwałych 16 0 Aktualizacja wartści aktywów niefinanswych 0 0 Inne kszty peracyjne Zysk (strata) z działalnści peracyjnej Przychdy finanswe Kszty finanswe Odsetki Inne kszty finanswe 19 0 Odpis na ujemną wartść firmy Zysk (strata) brutt Pdatek dchdwy Zysk (strata) nett

26 ZARZĄD PIOTR GÓROWSKI, Prezes Zarządu Dyrektr Generalny Lider restrukturyzacji i knslidacji Abslwent Uniwersytetu Łódzkieg; MBA- Szkła Główna Handlwa w Warszawie Ministerstw Skarbu Państwa - Specjalista/Główny Specjalista Huta Andrzej SA w Zawadzkiem - Prezes Walcwnia Metali Dziedzice SA Prezes Huta Metali Nieżelaznych Szpienice SA - Prezes Hutmen SA Prezes Zarządu WIKO Cmpany S.A. Prezes Zarządu Gek-Kart Sp. z.. Prezes Zarządu 2010 nadal GEKOPLAST S.A. Prezes Zarządu JOANNA SIEMPIŃSKA, Człnek Zarządu Dyrektr ds. Prdukcji i Rzwju Optymalizacja i ulepszenia w bszarze prdukcji Dr Eknmii, Uniwersytet Łódzki White Eagle Aviatin SA Kntrler Finanswy Citi Bank Handlwy Audytr Wewnętrzny Bryszew SA / Impexmetal SA Kierwnik Dz. Kntrli Wewnętrznej Pfleiderer MDF SA Dyrektr Zakładu Lentex SA, Gamrat SA Prezes 2011 S.R. Nauta SA - Prezes Gek-Kart Sp. z.. - Człnek Zarządu 2011 nadal GEKOPLAST S.A. - Człnek Zarządu KRZYSZTOF KACZMARCZYK, Człnek Zarządu Dyrektr ds. Handlu Wzmacnianie pzycji Spółki na rynku eurpejskim Abslwent Plitechniki Oplskiej, MBA - Szkła Główna Handlwa w Warszawie NITRON SA Specjalista ds. Techniki NITRON SA Dyrektr Sprzedaży i Marketingu Gek-Kart Sp. z.. Dyrektr Sprzedaży i Marketingu Gek-Kart Sp. z.. Człnek Zarządu nadal GEKOPLAST S.A.- Człnek Zarządu 26

27 NAGRODY I ODZNACZENIA 2006: Medal za TRAY pakwanie zbircze dla farmacji GAZLE BIZNESU nagrda dla firm największej dynamice wzrstu 2009: ACANTHUS AUREUS PAKFOOD 2010: PAKSTAR nagrda za pjemnik na zużyte żarówki energszczędne 2014: Złty Medal MTP TAROPAK za przekładkę transprtwą Gekplast DĄB BIZNESU nagrda za wkład w lkalny rzwój gspdarczy 27

28 KONTAKT Dm Maklerski Capital Partners Dm Maklerski Capital Partners Adres: ul. Królewska 16 (Budynek Saski Crescent, I piętr) Warszawa Telefn: KRS: NIP: REGON: GEKOPLAST Gekplast S.A. ul. Krasickieg 13, Krupski Młyn, Plska tel , Faks , NIP: Nr KRS:

Debiut na NewConnect. 26 lutego 2015 roku

Debiut na NewConnect. 26 lutego 2015 roku Debiut na NewConnect 26 lutego 2015 roku Historia spółki DEBIUT GIEŁDOWY 2015 2014 Rozbudowa mocy produkcyjnych i dalsza modernizacja zakładu Formalne połączenie Gekoplast i Geko-Kart 2013 2012 2011 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Debiut na GPW. Opakowania dla najlepszych rosnąca wartość dla akcjonariuszy. 11 maja 2016 roku

Debiut na GPW. Opakowania dla najlepszych rosnąca wartość dla akcjonariuszy. 11 maja 2016 roku Debiut na GPW Opakowania dla najlepszych rosnąca wartość dla akcjonariuszy 11 maja 2016 roku Wzrost wartości dla akcjonariuszy 19.12.2014 2013 2012 2011 2010 26.02.2015 10.05.2016 koniec zapisów w IPO

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I półrocze 2016 r. 28 lipca 2016 roku

Prezentacja wyników za I półrocze 2016 r. 28 lipca 2016 roku Prezentacja wyników za I półrocze 2016 r. 28 lipca 2016 roku Wzrost wartości dla akcjonariuszy 19.12.2014 2013 2012 2011 2010 26.02.2015 11.05.2016 26.07.2016 koniec zapisów w IPO debiut na NC debiut na

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 2 OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 08.08.2013 31.12.2013 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo Solidność

ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo Solidność ABS Investment S.A. Aktywnść Bezpieczeństw Slidnść Pierwsze ntwanie akcji spółki na rynku NewCnnect Warszawa, 01.02.2011 r. O nas Działalnść ABS Investment S.A. piera się na czterech głównych liniach bizneswych:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 BZ WBK Asset Management S.A., pl. Wlnści 16, 61-739 Pznań, telefn: (+48) 61 855 73 77 BZ WBK Asset Management

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q 1/2011 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018 BELVÉDÈRE Kmunikat praswy Beaucaire, 16 grudnia 2014 r. NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znwu w grze 2018 ) - BiG 2018 1 unikatwe pzycjnwanie pretendent d człweg miejsca na rynku win i alkhli

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane za 2015 rok.

Informacja dodatkowa Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane za 2015 rok. Infrmacja ddatkwa Ostrwskieg Stwarzyszenia Osób Chrych na Stwardnienie Rzsiane za 215 rk. Infrmacja ddatkwa dla rganizacji nieprwadzącej działalnści gspdarczej: 1) Objaśnienie stswanych metd wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08 Przemyśl, dnia 14 luteg 2008 rku Kmisja Nadzru Finansweg 00-950 Warszawa Pl. Pwstańców Warszawy 1 Aneks nr 1 d Prspektu Emisyjneg Akcji SANWIL S.A. zatwierdzneg Decyzją Kmisji Nadzru Finansweg Nr DEM/410/54/9/08

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

naprawcze oraz konsolidacyjne. Ukończył Uniwersytet Łódzki oraz studia MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

naprawcze oraz konsolidacyjne. Ukończył Uniwersytet Łódzki oraz studia MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Gekoplast - tworzymy wartość dla inwestorów Strategia Finanse - Kadry Piotr Górowski, od 2010 r. Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Gekoplast Od 2010 roku Prezes przejętej spółki Geko-Kart. Przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Auto-Spa. Marzec 2013 r.

Prezentacja Grupy Auto-Spa. Marzec 2013 r. Prezentacja Grupy Aut-Spa Marzec 2013 r. Przedmit działalnści Od jesieni 2008 rku Grupa Aut-Spa buduje, zarządza i rzwija sieć sambsługwych myjni bezdtykwych, Celem Grupy jest zbudwanie największej sieci

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q4-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q4-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q4-2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA IV KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu

Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu Piotr Górowski Zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q3-2013. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q3-2013. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q3-2013 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2013 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q1-2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze Ocena mdeli bizneswych Otczenie firmy - mdele bizneswe Internet pzycja knkurencyjna w sektrze Eknmiczne Wybrana cele przedsiębirstwa ptymalizacja ksztów np. w kntekście relacji z klientem pprawa wyników

Bardziej szczegółowo

rachunkowe są prowadzone poza siedzibą jednostki lub miejscem sprawowania zarządu, kierownik jednostki jest obowiązany:

rachunkowe są prowadzone poza siedzibą jednostki lub miejscem sprawowania zarządu, kierownik jednostki jest obowiązany: Plityka rachunkwści ROZDZIAŁ I SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Działając na pdstawie ustawy z dnia 29.09.1994 r. rachunkwści (Dz. U. nr 121 z 1994 r.) raz zgdnie z MSSF 1 i MSR 8 wprwadza się pniższe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Krupski Młyn, 28 kwiecień 2015 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj. Pawłwiczki: Unieszkdliwienie wyrbów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłwiczki - IV nabór Numer głszenia: 204898-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych

wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2013 Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wycenin następującymi metdami Przyjęte metdy wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię Infrmacja Praswa Knstancin Jezirna, 23 stycznia 2014 r. Plskie Sieci Elektrenergetyczne wdrażają zaktualizwaną strategię Od stycznia 2014 r. PSE realizują zaktualizwaną Strategię Spółki. W dkumencie, zatwierdznym

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15-182 Białystok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15-182 Białystok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15-182 Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2012 rku d 31 grudnia 2012 rku Białystk, marzec 2013 Wprwadzenie d sprawzdania finansweg AC S.A.

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pułku Piechty 50 15-181 Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2013 rku d 31 grudnia 2013 rku Białystk, luty 2014 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie d

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. Ople: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO- ROWEROWEGO W MIEJSCOWOŚCI KUP W KM 17+575 DO KM 19+340 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla europejskiego sektora energetycznego

Wyzwania dla europejskiego sektora energetycznego Frum Zmieniamy Plski Przemysł Wyzwania dla eurpejskieg sektra energetyczneg Sesja tematyczna: Energetyka 3 luteg 2011, Warszawa Htel Sheratn dr Matthias Jchem Wiceprezes Hitachi Pwer Eurpe GmbH Nwe kncepcje

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30- Kraków: Usługi transprtwe na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej Krakwie (w rganizacji) w rku 2013 Numer głszenia: 412932-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Raport za III kw. 2015 r. okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Raport za III kw. 2015 r. okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Raprt za III kw. 2015 r. kres d 1 lipca d 30 września 2015 rku Lublin, 26 październik 2015 rku Spis treści: I. List Zarządu d Akcjnariuszy BiMaxima S.A. 3 II. Wybrane dane finanswe (w złtych) 4 III. Zwięzła

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane rejestrowe

Wybrane dane rejestrowe Strona 1 / 13 PODSUMOWANIE Dane identyfikacyjne Pełna nazwa: Regon: 351225738 INPROEL - 3 Sp. z o.o. NIP: PL 6761777538 KRS Ocena Creditreform Indeks zdolności płatniczej 139301 KRS >> więcej 100 200 250

Bardziej szczegółowo

Grupa Integer.pl wyniki po czterech kwartałach 2012 roku. Przychody i zyski Grupy Integer.pl (mln zł)

Grupa Integer.pl wyniki po czterech kwartałach 2012 roku. Przychody i zyski Grupy Integer.pl (mln zł) Infrmacja praswa Kraków, 1 marca 2013 Grupa Integer.pl wyniki p czterech kwartałach 2012 rku Grupa Integer.pl niezależny peratr pcztw-finanswy raz dstawca innwacyjnych rzwiązań dla sektra e-cmmerce dntwała

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Polityka KE w zakresie redukcji emisji CO 2 i CCS (1)

Polityka KE w zakresie redukcji emisji CO 2 i CCS (1) PGE Górnictw i Energetyka Knwencjnalna S.A. Łódź, 30 maja 2012 Plityka KE w zakresie redukcji emisji CO 2 i CCS (1) 2005 pwstanie EU ETP ZEP - Eurpejskiej Platfrmy Technlgicznej dedykwanej technlgim CCS

Bardziej szczegółowo

SKORYGOWANY RAPORT. za IV kwartał 2010 r.

SKORYGOWANY RAPORT. za IV kwartał 2010 r. SKORYGOWANY RAPORT za IV kwartał 2010 r. kres d 1 października d 31 grudnia 2010 rku Lublin, 26 marca 2011 rku Spis treści: I. List Zarządu d Akcjnariuszy BiMaxima S.A. 3 II. Wybrane dane finanswe (w złtych)

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE. www.wfosigw.olsztyn.pl

DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE. www.wfosigw.olsztyn.pl WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW 1 WFOŚIGW Fundusz celwy, któreg zadaniem jest krewanie i realizacja plityki e k l g i c z n e j p a ń s t w a p

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, woj. Świętchłwice: Dstawa wrków fliwych, treb reklamwych raz zapinek Numer głszenia: 16864-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rok

Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rok INFORMACJA PRASOWA 11 luteg 2015 r. Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rk Grupa Michelin dntwała w 2014 rku zysk peracyjny z wyłączeniem zdarzeń jednrazwych na pzimie 2,17 mld eur. Zgdnie z czekiwaniami

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny)

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny) BILANS... REGON: 6114648 (nazwa jednostki) na dzień 31.1.010 r (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00 ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r.

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00 ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r. ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.univ.rzeszw.pl Rzeszów: Tłumaczenie materiałów naukwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Stargard Szczeciński: Dstawa znaków drgwych pinwych i elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego Mżliwści krzystania ze śrdków Funduszu Prmcji Mięsa Wieprzweg przez hdwców i prducentów trzdy Agencja Rynku Rlneg Pdstawy prawne Fundusz Prmcji Mięsa Wieprzweg zstał pwłany 1 lipca 2009 r., a jeg twrzenie,

Bardziej szczegółowo

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Sprzedaż, szklenie, dstawa, mntaż i uruchmienie w siedzibie Zamawiająceg fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Łowiczu, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Łowiczu, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. Łwicz: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Gminy Miast Łwicz Numer głszenia: 153859-2014; data zamieszczenia: 15.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplanki.pl Gdańsk: Dstawę wraz z instalacją i uruchmieniem aparatury RTG raz aparatów medycznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku plakatów wielkfrmatwych i wizytówek na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szkolabaletowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szkolabaletowa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szklabaletwa.pl Gdańsk: Remnt pmieszczeń i przystswanie dróg ewakuacyjnych d warunków pżarwych w

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michw Michów: Przedmitem zamówienia jest usługa udzielenia długterminweg kredytu bankweg,

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo