LIDER RYNKU PŁYT KOMÓRKOWYCH ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LIDER RYNKU PŁYT KOMÓRKOWYCH ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ"

Transkrypt

1 LIDER RYNKU PŁYT KOMÓRKOWYCH CEE MARKET LEADER EUROPY IN ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ TWIN WALL SHEETS MANAGEMENT PREZENTACJA PRESENTATION ZARZĄDU Grudzień 2014

2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 PRODUKTY 7 RYNKI 8 EFEKTY RESTRUKTURYZACJI 15 PRODUKCJA 16 DANE FINANSOWE 18 ZARZĄD 26 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 27 KONTAKT 28 2

3 ZASTRZEŻENIE 1) Niniejsza prezentacja GEKOPLAST S.A. ma wyłącznie charakter prmcyjny. 2) W dniu 5 grudnia 2014 rku zstanie publikwane memrandum infrmacyjne w związku z fertą publiczną akcji GEKOPLAST S.A. 3) Memrandum infrmacyjne będzie dstępne na strnach internetwych GEKOPLAST S.A. raz ferująceg akcje w fercie publicznej Dmu Maklerskieg Capital Partners S.A. Niniejszy materiał nie stanwi pdstawy d nabycia papierów wartściwych spółki Gekplast SA ( Spółka ). Infrmacje w nim zawarte są zgdne z memrandum infrmacyjnym, które zstanie publikwanie na strnach spółki: raz ferująceg: 5 grudnia 2014 rku. Zstały w nim wykrzystane źródła infrmacji, które Gekplast SA uznaje za wiarygdne i dkładne, jednak nie ma gwarancji, że są ne wyczerpujące i w pełni dzwierciedlają stan faktyczny. Materiał mże zawierać stwierdzenia dtyczące przyszłści, które stanwią ryzyk inwestycyjne lub źródł niepewnści i mgą isttnie różnić się d faktycznych rezultatów. Gekplast SA nie pnsi dpwiedzialnści za efekty decyzji, które zstały pdjęte na pdstawie niniejszeg materiału. Nie należy traktwać g jak źródła wiedzy wystarczającej d pdjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpwiedzialnść za spsób wykrzystania infrmacji zawartych w pracwaniu spczywa wyłącznie na krzystającym z pracwania. Każdy inwestr pwinien dkładnie zapznać się z treść całeg memrandum, w szczególnści w części dtyczącej ryzyka związaneg z inwestwaniem w akcje (punkt Czynniki ryzyka ) raz warunkami ferty publicznej. Materiał nie jest przeznaczny d rzpwszechniania w państwach, w których publiczne rzpwszechnianie infrmacji zawartych w niniejszym kmunikacie mże pdlegać graniczenim lub być zakazane przez praw. 3

4 WPROWADZENIE: DLACZEGO GEKOPLAST? 1 Lider rynku Eurpy Śrdkw-Wschdniej w zakresie wytwarzanych głównych grup prduktwych... 2 zakńczny prces restrukturyzacji i wyska dyscyplina ksztwa. 3 Zwiększenie mcy prdukcyjnych dzięki inwestycjm w najbardziej perspektywiczne linie bizneswe pbudzny wzrst na najbliższe lata. 4

5 LIDER CEE W PRODUKCJI PŁYTY KOMÓRKOWEJ KLUCZOWE INFORMACJE Największy w CEE i 5. największy prducent płyt kmórkwych w Eurpie. Zdywersyfikwana baza klientów na całym kntynencie. Bezpieczny i stabilny mdel bizneswy party na silnych fundamentach. Główne prdukty: Płyty kmórkwe, Płyty pełne, Opakwania. Przychdy 2014E 76,5 mln zł. EBITDA 2014E 7,6 mln zł. 49% przychdów z działalnści eksprtwej. Pnad tn przetwarzanych surwców rcznie. Pnad 120 mln szt. wyprdukwanych pakwań rcznie. Ogrmny ptencjał wzrstu rentwnści w 2015 rku vs 2014 rk. + 18% przychdów, + 46% EBITDA + 74% zysku nett. 5

6 LIDER CEE W PRODUKCJI PŁYTY KOMÓRKOWEJ HISTORIA ROZWOJU Uruchmienie przez Nitrerg prdukcji wyrbów z twrzyw sztucznych w Krupskim Młynie. z siedzibą w Krupskim Młynie Capital Partners nabywa pprzez spółkę celwą Plastics KM zrganizwaną część Nitrerg SA (prdukcja wyrbów z twrzyw sztucznych). Plastics KM SA nabywa 100% udziałów w Gek- Kart Sp. z.. z siedzibą w Tarnwskich Górach (główny knkurent w Plsce). Plastics KM zmienia nazwę na Gekplast S.A. Frmalne płączenie Gekplast S.A. i Gek-Kart Sp. z.. w jedną spółkę Budwa dświadczneg zespłu menedżerskieg Mdernizacja zakładu w Krupskim Młynie Łączne inwestycje 7 mln PLN Przeniesienie prdukcji z Tarnwskich Gór d Krupskieg Młyna. Restrukturyzacja zatrudnienia i ptymalizacja prcesów prdukcyjnych. Optymalizacja struktury finanswania. Inwestycje w nwe prdukty. 2 linie d prdukcji płyt pełnych. Linia d prdukcji layerpadów. Łączne inwestycje 8,4 mln PLN Rzbudwa mcy prdukcyjnych w płytach kmórkwych Dalsza mdernizacja zakładu Łączne inwestycje 10,4 mln PLN 6

7 PRODUKTY: LINIE BIZNESOWE PŁYTY PEŁNE I KOMÓRKOWE OPAKOWANIA I WYKROJE Z PŁYT PRZEKŁADKI TRANSPORTOWE Płyty kmórkwe z pliprpylenu KARTONPLAST /TEKPOL Płyty pełne z ABS, ABS/PMMA, PMMA, HIPS, GPPS, PP-C, PP-H, LDPE, HDPE Opakwania z płyt KARTONPLAST, tektury falistej i flii EPLAK Narżniki chrnne z flii Eplak i płyt KARTONPLAST Systemy pakwania Palety plastikwe Opakwania dla farmacji Tylne ścianki ldówek z płyt TEKPOL i KARTONPLAST + WŁASNE BIURO PROJEKTOWE ZASTOSOWANIE - BRANŻE Przekładki transprtwe GEKOPLAST z płyt pliprpylenwych KARTONPLAST Branża Medyczna* Farmacja * Mtryzacja * AGD Przemysł Elektryczny i Elektrniczny (E&E) * Przemysł Chemiczny * Budwnictw i Hutnictw Reklama * Pligrafia * Przemysł Spżywczy * Przemysł Napjwy Rlnictw Mtryzacja Lgistyka Przemysł Spżywczy 7

8 RYNKI: STRUKTURA SPRZEDAŻY(1) STRUKTURA SPRZEDAŻY WG WARTOŚCI 2013 STRUKTURA SPRZEDAŻY WG KIERUNKÓW SPRZEDAŻY 2013 STRUKTURA SPRZEDAŻY WG WARTOŚCI tys. PLN I pł Opakwania Płyty kmórkwe Płyty pełne Wyrby wtryskwe Pzstałe Razem STRUKTURA SPRZEDAŻY WG KIERUNKÓW SPRZEDAŻY tys. PLN I pł Kraj EU Eksprt Razem Sprzedaż zawiera przychdy ze sprzedaży prduktów i przychdy ze sprzedaży twarów 8

9 RYNKI: STRUKTURA SPRZEDAŻY (2) STRUKTURA SPRZEDAŻY WG BRANŻ KLIENTÓW STRUKTURA SPRZEDAŻY WG TYPÓW KLIENTÓW W 2013 r. tys. PLN Przemysł pakwaniwy AGD Mtryzacja Budwnictw Farmacja Hurtwnie Przetwórstw twrzyw sztucznych Pzstałe Razem Przetwórcy/Prducenci Użytkwnicy kńcwi (B2B) Hurtwnicy Pzstali Razem Sprzedaż zawiera przychdy ze sprzedaży prduktów i przychdy ze sprzedaży twarów 9

10 RYNKI: KLIENCI I KANAŁY SPRZEDAŻY 20 NAJWIĘKSZYCH KLIENTÓW W I pł KANAŁ DYSTRYBUCJI % udział w sprzedaży % udział w sprzedaży, skumulwany Klient (B2B) C1 5,73% 5,73% C2 4,54% 10,26% C3 4,37% 14,64% C4 4,20% 18,83% C5 3,85% 22,68% TOP10 37,30% TOP20 51,91% Magazyn Gekplast Firma spedycyjna Hurtwnik/ Dystrybutr (Magazyn) Klient Warunki dstaw klienci zagraniczni FCA dminujący rdzaj wysyłek Klienci krajwi - CPT Firma prwadzi plitykę rabatwą związaną z warunkami płatnści i dstaw raz wartścią zakupów. 10

11 RYNKI: TWORZYWA SZTUCZNE ŚWIATOWA PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH WG ILOŚCI Obejmuje twrzywa termplastyczne, pliuretany, twrzywa termutwardzalne, elastmery, kleje, uszczelniacze i pwłki i włókna PP. Nieuwzględnine PET, PA- i włókna pliakrylwe Źródł: PlasticsEurpe (PEMRG) / Cnsultic Glbalna prdukcja twrzyw zwiększyła się k. 10 mln tn (3,7%) d k. 288 mln tn w 2012, kntynuując trend wzrstwy d 1950 rku, średni 9% rcznie Źródł: PlasticsEurpe Market Research Grup "Plastics - the facts

12 RYNKI: PŁYTY KOMÓRKOWE NAJWIĘKSI PRODUCENCI Zdlnści prdukcyjne eurpejskich prducentów pliprpylenwych płyt kmórkwych wynszą: Kartn SpA (IT) ~ t/rk Kayserberg (FR/SK/ES/UK) ~ t/rk IPB (BE) ~ t/rk ONDAPLAST (IT) ~ t/rk Zdlnści prdukcyjne Gekplast ~ t/rk Wielkść prdukcji płyt kmórkwych PP w Eurpie szacwana jest na k t/rk udział Gekplastu w tym rynku wynsi 7% Pzstali prducenci: Rynek krajwy WZD, Plastkartn Rynek EU: KIBO/Triplex (DE), Partium 70 C (HU), Spur (CZ), Pirinplast SPJSC (BG); Jasz-Plasztik (HU) 12

13 RYNKI: PŁYTY PEŁNE NAJWIĘKSI PRODUCENCI Zdlnści prdukcyjne największych prducentów płyt z twrzyw w Eurpie: Metzeler Plastics GmbH (DE) ~ t/rk Ryalite Italy (IT) VTS Ryalite (UK) ~ t/rk ~ t/rk (pwyższe firmy twrzą grupę VitasheetGrup) Simna AG (DE) Athlne Extrusins (IE) Senplast (AT) Rimit/Rhling (FI) ~ t/rk ~ t/rk ~ t/rk ~ t/rk Zdlnści prdukcyjne plskich prducentów płyt pełnych z twrzyw sztucznych wynszą ~ t/rk Zdlnści prdukcyjne Gekplast ~ t/rk Prducenci krajwi: Alma Wrcław, Płyt-Plast, X-plast. 13

14 ŚLĄSK OPTYMALNA W EUROPIE LOKALIZACJA DLA PRODUKCJI ŚLĄSK PRZEWAGI KONKURENCYJNE KOSZTOWA I LOGISTYCZNA DOSTĘPNOŚĆ WYSOKOKWALIFIKOWANEJ KADRY O WYSOKIEJ KULTURZE TECHNICZNEJ Największy i najważniejszy regin przemysłwy w Plsce, zamieszkany przez 4,6 mln sób, w tym 3 mln w wieku prdukcyjnym Śląsk jest jednym z widących plskich śrdków badawczrzwjwych działa tu 18 parków przemysłw technlgicznych a w 45 uczelniach wjewództwa śląskieg studiuje prawie studentów, z czeg 60% - na studiach w zakresie inżynierii i eknmii BLISKOŚĆ GEOGRAFICZNA KLUCZOWYCH EUROPEJSKICH ODBIORCÓW Bliski dstęp d autstrad A1 i A4 raz sieci dróg ekspreswych zapewnia szybkie i elastyczne dstawy na rynek niemiecki raz CEE, gdzie lkwana jest działalnść prdukcyjna dbirców prduktów Gekplast 14

15 RESTRUKTURYZACJA: PODSUMOWANIE CO ZROBILIŚMY Obszar Zadania Efekty Ulepszenia w planwaniu i rganizacji prdukcji (TPM, 5S) wzrst wydajnści urządzeń 20%, szczędnść k tys. PLN/rk Optymalizacja wykrzystania dpadów Oszczędnść k. 240 tys. PLN/rk Prdukcja Adaptacja urządzeń i ulepszenia Oszczędnść k. 200 tys. PLN/rk Przeniesienie prdukcji d jednej lkalizacji Oszczędnść k. 500 tys. PLN/rk Autmatyzacja prcesów (prjekt Kaizen) Oszczędnść k.200 tys. PLN/rk Przebudwa hali prdukcyjnej na relkację maszyn Oszczędnść k. 50 tys. PLN/rk Aktywa HR Lgistyka Zakupy Finanse Zakup gruntu d NITROERG Całkwite wydrębnienie i uniezależnienie Zakładu Zbycie zbędneg majątku Efekt finanswy: 950 tys. PLN Redukcja zatrudnienia Oszczędnść k tys. PLN/rk Zmiana Zakładweg Układu Zbirweg Pracy Oszczędnść k. 300 tys. PLN/rk Likwidacja własnych śrdków transprtu Oszczędnść k. 200 tys. PLN/rk Likwidacja własnej stlarni Oszczędnść k 120 tys. PLN/rk Wdrżenie 5S w magazynie Skrócenie czasu kmpletacji wysyłki 20 % Płączenie magazynów i ujednlicenie plityki Oszczędnść k 50 tys. PLN/rk Wdrżenie prjektu Lean Manufactring Obniżenie wartści zapasów tys. PLN Nadzór nad zapasami przeterminwanymi Spadek zapasów przeterminwanych k. 2% rcznie Wprwadzenie zamienników Oszczędnść k 40 tys. PLN/rk Knslidacja zakupów Oszczędnść k. 120 tys. PLN/rk Wdrżenie nwej strategii zakupwej Oszczędnść k. 500 tys. PLN/rk Zmniejszenie pzimu gólneg zadłużenia Mniejsze zadłużenia pnad tys. PLN Zmniejszenie kszów bsługi długu Oszczędnść k tys. PLN/rk Ograniczenie limitów faktringwych Oszczędnść k. 200 tys. PLN/rk Media Termmdernizacja Mdernizacja świetlenia Budwa własnej ktłwni Oszczędnść 400 tys. PLN/rk Oszczędnść 50 tys. PLN/rk Oszczędnść 100 tys. PLN/rk 15

16 PRODUKCJA: WYTWARZANIE I PRZETWÓRSTWO PŁYT KOMÓRKOWYCH PROCES PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA PŁYT KOMÓRKOWYCH Surwce (PP wraz z ddatkami: barwniki, stabilizatry UV, VCI, ESD, FR i in. ) dzwane są d zbirnika, pbierane przez linię ślimakwą d cylindra, upłynnine w temp. k C Upłynniny surwiec pbierany jest przez głwicę i wytłaczany przez wytłaczarkę w frmie wstęgi, przycinany na płyty zgdnie z zamówieniem Klienta Prdukty nie przetwrzne: płyty cięte na linii, frmatki Prdukty nisk i średni przetwrzne, m.in.: tacki dla farmacji, słny ldówek, layerpady, wykrje Cięcie, wykrawanie, zatapianie krawędzi, nadruk i inne drbne peracje Prdukty wysk przetwrzne: kratwnice, płyty laminwane, bxy z wypełnieniem Różne frmy bróbki: wykrawanie, bigwanie, zgrzewanie, nadruk, laminacja, mntaż Kmpletacja, pakwanie i wysyłka d Klienta 16

17 PRODUKCJA: WYTWARZANIE I PRZETWÓRSTWO PŁYT PEŁNYCH PROCES PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA PŁYT PEŁNYCH Różne surwce (PP, PE, PS, PMMA, ABS) dzwane są d zbirnika, pbierane przez linię ślimakwą d cylindra, upłynnine w temp. k C Upłynniny surwiec pbierany jest przez głwicę i wytłaczany przez wytłaczarkę w frmie wstęgi, przycinany na płyty zgdnie z zamówieniem Klienta Prdukty nie przetwrzne: płyty cięte na linii Prdukty nisk i średni przetwrzne: wykrje z płyt wg specyfikacji Klienta, layerpady itp. Wykrawanie, nadruk i inne drbne peracje Prdukty wysk przetwrzne: m.in. wyrby termfrmwane Różne frmy bróbki: wykrawanie, termfrmwanie, zgrzewanie, nadruk, laminacja, mntaż Kmpletacja, pakwanie i wysyłka d Klienta 17

18 DANE FINANSOWE: RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT EBITDA, tys. PLN Zysk nett, tys. PLN E 2015E E 2015E Tys. PLN audytwane* audytwane audytwane audytwane prgnza prgnza E 2015E Sprzedaż EBITDA Marża EBITDA 3,98% 6,29% 8,72% 8,24% 9,8% 12,17% EBIT Wynik przed pdatkwaniem Wynik nett * dane za rk 2010bejmują wyniki 2. płwy rku 18

19 INWESTYCJE I MOCE PRODUKCYJNE MOCE PRODUKCYJNE tny Płyty kmórkwe Layer pady Opakwania Płyty pełne PP/PE ABS Przetwrzne płyty pełne Razem NAKŁADY INWESTYCYJNE 000 PLN plan 2015 INWESTYCJE OGÓŁEM Inwestycje rzwjwe w tym: Linia d prdukcji płyt pełnych PP Linia d prdukcji płyt pełnych ABS Linia d prdukcji przekładek (layer pad) Linia d prdukcji płyt kmórkwych Linia d prdukcji płyt kmórkwych Inwestycje infrastrukturalne WARTOŚĆ SPRZEDAŻY 000 PLN Prdukty kmórkwe Płyty Layer pady Opakwania Płyty pełne PP/PE ABS Przetwrzne płyty pełne Wyrby wtryskwe, Pzstałe Razem

20 AKTYWA: NALEŻNOŚCI I ZAPASY WIEKOWANIE NALEŻNOŚCI NA WIEKOWANIE NALEŻNOŚCI, tys. PLN tys. PLN Razem Należnści terminwe Należnści przeterminwane <30 dni dni dni 11 >90 dni 0 >12 miesięcy 0 Zaliczki 29 Pstępwania sądwe 0 WIEKOWANIE ZAPASÓW NA WIEKOWANIE ZAPASÓW, tys. PLN tys. PLN Razem < 1m m m m 186 >12m

21 ZOBOWIĄZANIA: DŁUG ODSETKOWY I ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE DŁUG ODSETKOWY DŁUG ODSETKOWY, tys. PLN tys. PLN Razem Zadłużenie długterminwe Kredyty bankwe Pżyczki Leasing 444 Zadłużenie krótkterminwe Kredyty bakwe Pżyczki 600 Leasing 350 WIEKOWANIE ZOBOWIĄZAŃ HANDLOWYCH WIEKOWANIE ZOBOWIĄZAŃ HANDLOWYCH, tys. PLN tys. PLN Razem Zbwiązania terminwe Zbwiązania przeterminwane < 30 dni dni dni 6 > 90 dni 143 > 12 miesięcy 39 21

22 PROGRAM MOTYWACYJNY / KAPITAŁ PODSTAWOWY PROGRAM MOTYWACYJNY Walne Zgrmadzenie Gekplast SA uchwalił prgram mtywacyjny dla kluczwych sób z kadry zarządzającej, któreg celem jest stwrzenie i utrzymanie silnych więzi tej grupy ze Spółką. Osby wyznaczne zgdnie z regulaminem przyjętym przez Radę Nadzrczą będą uprawnine d bjęcia nie później niż r. d akcji Spółki w wyknaniu praw z warrantów subskrypcyjnych. Rada Nadzrcza ustali szczegółwe zasady przydziału warrantów w parciu zaangażwanie we wzrst wartści Spółki i siągane wyniki finanswe. KAPITAŁ PODSTAWOWY Spółka psiada sztuk akcji własnych serii B1, które zstaną w 2014 rku umrzne. STRUKTURA AKCJONARIATU GEKOPLAST S.A. 2014/11 Akcjnariusz Liczba akcji / głsów % kapitału / głsów CP Investment I FIZ ,73% Gekplast SA (akcje własne) ,27% Razem ,00% STRUKTURA AKCJONARIATU GEKOPLAST S.A. PO UMORZENIU AKCJI WŁASNYCH, EMISJI AKCJI SERII E I WEJŚCIU NA NC Akcjnariusz Liczba akcji / % kapitału / głsów głsów CP Investment I FIZ ,41% Nwi akcjnariusze ,77% Zarząd ,82% Razem ,00% 22

23 DANE FINANSOWE: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT; PROGNOZY ZATWIERDZONE SKONSOLIDOWANE RZiS I PROGNOZY NA LATA Tys. PLN 2010* E 2015 E Przychdy ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: Przychdy nett ze sprzedaży prduktów Zmiana stanu prduktów Kszt wytwrzenia prduktów na własne ptrzeby Przychdy nett ze sprzedaży twarów i materiałów Kszty działalnści peracyjnej Amrtyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi bce Pdatki i płaty Wynagrdzenia Ubezpieczenia spłeczne i inne świadczenia Pzstałe kszty rdzajwe Wartść sprzedanych twarów i materiałów Zysk (strata) ze sprzedaży Pzstałe przychdy peracyjne Zysk ze zbycia niefinanswych aktywów trwałych Dtacje Inne przychdy peracyjne Pzstałe kszty peracyjne Strata ze zbycia niefinanswych aktywów trwałych Aktualizacja wartści aktywów niefinanswych Inne kszty peracyjne Zysk (strata) z działalnści peracyjnej Przychdy finanswe Kszty finanswe Odsetki Inne kszty finanswe Odpis na ujemną wartść firmy Zysk (strata) brutt Pdatek dchdwy Zysk (strata) nett **Dane w klumnie 2010 nie dzwierciedlają całeg rku pełny rk prezentują dane pr-frma 23

24 DANE FINASOWE: BILANS BILANS SKONSOLIDOWANY tys. PLN tys. PLN AKTYWA TRWAŁE KAPITAŁ WŁASNY Wartści niematerialne i prawne Ujemna wartść firmy Rzeczwe aktywa trwałe Zbwiązania i rezerwy Urządzenia techniczne i maszyny Grunty Rezerwy Budynki Zbwiązania długterminwe Kredyty i pżyczki Śrdki transprtu Obligacje Inne śrdki trwałe Inne zbwiązania finanswe Śrdki trwałe w budwie Zbwiązania krótkterminwe Inwestycje długterminwe Kredyty i pżyczki Długterminwe rzliczenia międzykreswe Inne zbwiązania finanswe AKTYWA OBROTOWE Zbwiązania z tytułu dstaw i usług i inne Zapasy Rzliczenia międzykreswe Należnści Ujemna wartść firmy Inwestycje krótkterminwe Inne Śrdki pieniężne PASYWA RAZEM Krótkterminwe rzliczenia międzykreswe AKTYWA RAZEM

25 DANE FINASOWE: WYNIKI 9 m-cy 2014 vs. 9 m-cy PLN Przychdy ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: Przychdy nett ze sprzedaży prduktów Zmiana stanu prduktów Kszt wytwrzenia prduktów na własne ptrzeby Przychdy nett ze sprzedaży twarów i materiałów Kszty działalnści peracyjnej Amrtyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi bce Pdatki i płaty Wynagrdzenia Ubezpieczenia spłeczne i inne świadczenia Pzstałe kszty rdzajwe Wartść sprzedanych twarów i materiałów Zysk (strata) ze sprzedaży Pzstałe przychdy peracyjne Zysk ze zbycia niefinanswych aktywów trwałych 5 54 Dtacje Inne przychdy peracyjne Pzstałe kszty peracyjne Strata ze zbycia niefinanswych aktywów trwałych 16 0 Aktualizacja wartści aktywów niefinanswych 0 0 Inne kszty peracyjne Zysk (strata) z działalnści peracyjnej Przychdy finanswe Kszty finanswe Odsetki Inne kszty finanswe 19 0 Odpis na ujemną wartść firmy Zysk (strata) brutt Pdatek dchdwy Zysk (strata) nett

26 ZARZĄD PIOTR GÓROWSKI, Prezes Zarządu Dyrektr Generalny Lider restrukturyzacji i knslidacji Abslwent Uniwersytetu Łódzkieg; MBA- Szkła Główna Handlwa w Warszawie Ministerstw Skarbu Państwa - Specjalista/Główny Specjalista Huta Andrzej SA w Zawadzkiem - Prezes Walcwnia Metali Dziedzice SA Prezes Huta Metali Nieżelaznych Szpienice SA - Prezes Hutmen SA Prezes Zarządu WIKO Cmpany S.A. Prezes Zarządu Gek-Kart Sp. z.. Prezes Zarządu 2010 nadal GEKOPLAST S.A. Prezes Zarządu JOANNA SIEMPIŃSKA, Człnek Zarządu Dyrektr ds. Prdukcji i Rzwju Optymalizacja i ulepszenia w bszarze prdukcji Dr Eknmii, Uniwersytet Łódzki White Eagle Aviatin SA Kntrler Finanswy Citi Bank Handlwy Audytr Wewnętrzny Bryszew SA / Impexmetal SA Kierwnik Dz. Kntrli Wewnętrznej Pfleiderer MDF SA Dyrektr Zakładu Lentex SA, Gamrat SA Prezes 2011 S.R. Nauta SA - Prezes Gek-Kart Sp. z.. - Człnek Zarządu 2011 nadal GEKOPLAST S.A. - Człnek Zarządu KRZYSZTOF KACZMARCZYK, Człnek Zarządu Dyrektr ds. Handlu Wzmacnianie pzycji Spółki na rynku eurpejskim Abslwent Plitechniki Oplskiej, MBA - Szkła Główna Handlwa w Warszawie NITRON SA Specjalista ds. Techniki NITRON SA Dyrektr Sprzedaży i Marketingu Gek-Kart Sp. z.. Dyrektr Sprzedaży i Marketingu Gek-Kart Sp. z.. Człnek Zarządu nadal GEKOPLAST S.A.- Człnek Zarządu 26

27 NAGRODY I ODZNACZENIA 2006: Medal za TRAY pakwanie zbircze dla farmacji GAZLE BIZNESU nagrda dla firm największej dynamice wzrstu 2009: ACANTHUS AUREUS PAKFOOD 2010: PAKSTAR nagrda za pjemnik na zużyte żarówki energszczędne 2014: Złty Medal MTP TAROPAK za przekładkę transprtwą Gekplast DĄB BIZNESU nagrda za wkład w lkalny rzwój gspdarczy 27

28 KONTAKT Dm Maklerski Capital Partners Dm Maklerski Capital Partners Adres: ul. Królewska 16 (Budynek Saski Crescent, I piętr) Warszawa Telefn: KRS: NIP: REGON: GEKOPLAST Gekplast S.A. ul. Krasickieg 13, Krupski Młyn, Plska tel , Faks , NIP: Nr KRS:

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R.

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. Zgdnie z 87 rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 19 luteg 2009 r. w sprawie infrmacji bieżących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2008 r. Sprawzdanie Zarządu Grupy Kapitałwej W.KRUK za I półrcze 2008 r. W I półrczu 2008 w skład Grupy Kapitałwej W.Kruk wchdziły następujące spółki: W.KRUK S.A. - spółka dminująca DCG S.A. - spółka zależna 100

Bardziej szczegółowo

naprawcze oraz konsolidacyjne. Ukończył Uniwersytet Łódzki oraz studia MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

naprawcze oraz konsolidacyjne. Ukończył Uniwersytet Łódzki oraz studia MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Gekoplast - tworzymy wartość dla inwestorów Strategia Finanse - Kadry Piotr Górowski, od 2010 r. Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Gekoplast Od 2010 roku Prezes przejętej spółki Geko-Kart. Przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2007 r.

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2007 r. Sprawzdanie Zarządu Grupy Kapitałwej W.KRUK za I półrcze 2007 r. W I półrczu 2007 w skład Grupy Kapitałwej W.Kruk wchdziły następujące spółki: W.KRUK - spółka dminująca DCG Sp. z.. - spółka zależna 100

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 154/2006

RAPORT BIEŻĄCY 154/2006 RAPORT BIEŻĄCY 154/2006 Warszawa, 25 października 2006 r. Kmisja Papierów Wartściwych i Giełd Plac Pwstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartściwych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Warszawa Plska

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU KONCEPCJE, DZIAŁANIA Agata Kaczanwska, Aleksandra Wójtwicz Uniwersytet Eknmiczny we Wrcławiu Streszczenie Wprwadzenie na rynek nwych prduktów wiąże się z szeregiem

Bardziej szczegółowo

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018 BELVÉDÈRE Kmunikat praswy Beaucaire, 16 grudnia 2014 r. NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znwu w grze 2018 ) - BiG 2018 1 unikatwe pzycjnwanie pretendent d człweg miejsca na rynku win i alkhli

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB)

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) Warszawa, 05 września 2014 r. Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Zapytanie infrmację (Request Fr Infrmatin) Strna 1 z 31 Spis treści CEL DOKUMENTU ORAZ KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania Instrumenty wsparcia finansweg dla układów OZE przegląd mżliwści kredytwych / dfinanswania Imię i nazwisk prezentera: mgr Janna Kawa - NEXUM Data prezentacji: 19-04-2013 r. Plityka Państwa w zakresie finanswania

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo