Rozdział 1 Ich und meine Schule

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1 Ich und meine Schule"

Transkrypt

1 Plan wynikowy nauczania języka niemieckiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika ich und du 4. Nowa edycja Marty Kozubskiej, Ewy Krawczyk i Lucyny Zastąpiło Nauczyciel: Klasa: Rok szkolny: Program: Dział/Treści programowe Wymagania edukacyjne Uwagi o trafności Środki dydaktyczne, materiał nauczania Procedury sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia Podstawowe (P) Pełne (PP) wymagań Zadania Kryteria sukcesu sprawdzające (wskaźniki) Rozdział 1 Ich und meine Schule Liczba godzin - Przedstawianie się - Określenie kraju pochodzenia - Podanie swego wieku - Podanie miejsca zamieszkania - Podanie informacji o klasie i szkole, do której uczeń/ uczennica uczęszcza - Wyrażanie pozytywnej i negatywnej opinii - Nazwy dni tygodnia - Nazwy przedmiotów szkolnych - Zaimek wann - Przymiotniki: doof, blöd, furchtbar, langweilig, klasse, toll - Odmiana czasowników haben, sein, lernen, heißen w - stawia pytania Wie heißt du? Wo wohnst du? Wie alt bist du? Woher kommst du? - przedstawia się, podaje swój kraj pochodzenia, swój wiek - wyraża swoją opinię o przedmiotach szkolnych - zna kilka przedmiotów szkolnych - wymienia po kolei wszystkie dni tygodnia - odmienia czasowniki haben, sein, lernen i heißen ćwiczenia z materiałów ćwiczeniowych rozumienia tekstu - stawia pytania In welche Klasse gehst du? Was ist dein Lieblingsfach? Wann gehst du ins Kino/? - mówi, do jakiej szkoły i do której klasy chodzi przedmioty szkolne wymienione w rozdziale 1. - zna na wyrywki dni tygodnia słownictwo oraz wyrażenia/zwroty z klas 1-3.w prostych reakcjach językowych - str Nagrania na płycie CD - Ich und meine Schule - Der Stundenplan von Julia - Klassentratsch - In der Schule - In der Pause - piosenka Laurentia Ich und meine Schule na str Theo prüft 1 z Theo-Test 1 w Für mein rozdziału 1 Theo-Test 1 w poradniku dla -pieczątek z

2 liczbie pojedynczej - Piosenka Laurentia - Zabawa Fernsehspiel piosenki Laurentia, rozumie jej treść i śpiewa ją z pomocą klasy pisze o sobie. - śpiewa samodzielnie piosenkę Laurentia i potrafi dokonać w niej substytucji dni tygodnia i przejmuje w nich zamiennie role pytającego i - wymawia poprawnie poznane słowa ćwiczenie L1 Plakat do rozdziału 1 Tablice 1- z Rozdział 2 Freunde - Nazwy zwierząt domowych - Kolory - Cechy charakteru - Zwroty: Komm her! Pass auf! Vorsicht! So ein Pech! Es tut mir aber Leid! - Zaimek osobowy w liczbie pojedynczej - Rodzajnik nieokreślony i przeczenie keine/kein w bierniku - Zaimek dzierżawczy w liczbie pojedynczej - Czasowniki trinken oraz haben i sein w liczbie mnogiej - Piosenka Viele Tiere können springen - zna nazwy większości zwierząt domowych w liczbie pojedynczej i mnogiej - zna większość nazw kolorów - pyta Hast du? Habt ihr? i odpowiada twierdząco oraz przecząco na te pytania - zna zaimki dzierżawcze w liczbie pojedynczej - odmienia czasowniki trinken oraz haben, sein w liczbie mnogiej ćwiczenia z materiałów ćwiczeniowych - zna nazwy wszystkich zwierząt domowych w liczbie pojedynczej i mnogiej nazwy kolorów piosenkę Viele Tiere können springen - str Nagrania na płycie CD - Freunde - Hast du? - In einem Tierheim - piosenka Viele Tiere können springen Freunde na str Theo prüft 2 z Theo-Test 2 rozdziału 2 Theo-Test 2 -pieczątek z

3 - Zabawa Buchstabenspiel piosenki Viele Tiere können springen, rozumie jej treść i śpiewa ją z pomocą klasy opisuje swoje zwierzątko i przejmuje w nich zamiennie role pytającego i - wymawia poprawnie poznane słowa ćwiczenie L1 Plakat do rozdziału II Tablica 12 z Rozdział 3 Hobbys - Nazywanie zainteresowań - Zwroty: Wofür interessierst du dich? Was ist dein Hobby? Auf die Plätze! Fertig, los! Ich kann nicht und ich will nicht! - Czasowniki basteln, wandern, rechnen, sich interessieren für, können w liczbie pojedynczej i mnogiej - Rzeczowniki odczasownikowe - Zdanie pytające Entscheidungsfrage - pyta Wofür interessierst du dich? i odpowiada na to pytanie - odmienia czasowniki basteln, wandern, rechnen, sich interessieren für, können w liczbie pojedynczej i mnogiej - zna większość rzeczowników odczasownikowych z rozdziału 3. - reaguje właściwie na pytania o rozstrzygnięcie ćwiczenia - zna zwroty Auf die Plätze! Fertig, los! Ich kann nicht und ich will nicht! czasowniki z rozdziału 3 - tworzy rzeczowniki odczasownikowe od znanych czasowników i zna wszystkie rzeczowniki odczasownikowe - stosuje pytania - str Nagrania na płycie CD - Hobbys - Hobbys in meiner Klasse - Kannst du das? - Ihr Hobby ist Sport - piosenka Sport ist gesund Theo prüft 3 z Theo-Test 3 rozdziału 3 osiągnięć - Theo-Test 3 w poradniku dla

4 - Piosenka Sport ist gesund - Zabawa Ratespiel z materiałów ćwiczeniowych piosenki Laurentia, rozumie jej treść i śpiewa ją z pomocą klasy pisze o swoich zainteresowaniach o rozstrzygnięcie piosenkę Sport ist gesund i przejmuje w nich zamiennie role pytającego i - wymawia poprawnie poznane słowa Hobbys na str ćwiczenie L1 Plakat do rozdziału 3 -pieczątek z Rozdział 4 Alles über meine Familie - Liczebniki do 0 - Nazwy zawodów - Rzeczowniki określające stopień pokrewieństwa - Zwroty: Wie ist deine Telefonnummer? Wie ist die Postleitzahl? Was kostet...? Wie viel kostet...? Darf ich mal vorstellen? Angenehm. So was Dummes! Was willst du werden? - liczy do 0 - zna większość rzeczowników określających stopień pokrewieństwa - zna większość rzeczowników określających zawody - zna zwroty Wie ist deine Telefonnummer? Wie ist die Postleitzahl? Was kostet...? - zna i odmienia czasowniki wollen, - liczy do 0 na wyrywki, rozpoznaje liczebniki ze słuchu rzeczowniki określające stopień pokrewieństwa - zna większość rzeczowników określających zawody - zna zwroty Wie - str Nagrania na płycie CD - Alles über meine Familie - Wie alt sind sie? - Was ich wissen will... - Berufe - Ganz normale Familie - piosenka Meine Theo prüft 4 z Theo-Test 4 Theo-Test 4 w poradniku dla

5 Was willst du auf keinen Fall werden? - Czasowniki wollen, werden, fahren, laufen - Liczba mnoga rzeczownika - Piosenka Meine verrückte Familie - Zabawa Kettenübung werden, fahren, laufen - zna formę liczby mnogiej większości poznanych w rozdziale IV rzeczowników ćwiczenia z materiałów ćwiczeniowych piosenki Meine verrückte Familie rozumie jej treść i śpiewa ją z pomocą klasy pisze o swojej rodzinie viel kostet...? Darf ich mal vorstellen? Angenehm. So was Dummes! Was willst du werden? Was willst du auf keinen Fall werden? i potrafi je zastosować w sytuacjach komunikacyjnych piosenkę Meine verrückte Familie i przejmuje w nich zamiennie role pytającego i - wymawia poprawnie poznane słowa verrückte Familie Alles über meine Familie na str Eine Familie macht eine Zeitreise Plakat do rozdziału 4 rozdziału 4 -pieczątek z Rozdział 5 Alltag - Określanie czasu zegarowego - Określanie czasu typu Am Dienstag - Czasowniki - zna nazwy pór dnia - pyta o czas Wie viel Uhr ist es? - określa czas zegarowy z - pyta o czas Wie spät ist es? - określa czas zegarowy - str Nagrania na płycie CD Theo prüft 5

6 określające typowy przebieg dnia - Pory dnia - Czasowniki rozdzielnie złożone - Zwroty: Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? Entschuldigung, wann beginnt die Vorstellung? Gern geschehen. Wann treffen wir uns? Ich weiß es nocht nicht. Das ist keine schlechte Idee. - Piosenka Meister Jacob - Zabawa Partnerspiel użyciem formy oficjalnej - zna większość czasowników określających typowy przebieg dnia - czyta poprawnie i rozumie szczegółowo teksty Mein ganz normaler Tag in 12 Stationen oraz Mein Tag - rozumie zwroty Wann fährt der Zug nach...? Wann kommt der Zug in... an? - buduje zdania z zastosowaniem czasowników rozdzielnie złożonych (Satzfächer) ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń piosenki Meister Jacpb, rozumie jej treść i śpiewa ją z pomocą klasy opisuje swój dzień z użyciem formy potocznej - opowiada o przebiegu swojego dnia czasowniki określające typowy przebieg dnia - zna zwroty Wann fährt der Zug nach...? Wann kommt der Zug in... an? i stosuje je w prostych sytuacjach komunikacyjnych - mówi, w co się ubiera, kiedy ogląda telewizję i do kogo telefonuje piosenkę Meister Jacob i przejmuje w nich zamiennie role pytającego i - wymawia poprawnie - Alltag - Am Wochenende - Fahrplan und Kinoprogramm - Zu Hause - Piosenka Meister Jacob Alltag na str Ein Artikel für die Schülerzeitung Plakat do rozdziału 5 Tablica z z Theo-Test 5 rozdziału 5 Theo-Test 5 w poradniku dla -pieczątek z

7 poznane słowa Rozdział 6 Meine Freizeit - Nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym o danej porze roku - Określanie czasu heute, morgen w połączeniu z porą dnia - Określanie celu podróży - Zwroty : Wohin fährst du eigentlich? Möchtest du... essen? Wie schmeckt dir...? Was hast du heute vor? - Zaimek nieokreślony man - Tryb przypuszczający czasownika mögen - Forma grzecznościowa Sie - Piosenka Was mache ich? - Zabawa Freizeitaktivitäten - zna większość nazw czynności wykonywanych w wolnym czasie - zna większość celów podróży typowych dla danej pory roku - określa czas za pomocą przysłówka heute morgen w połączeniu z porą dnia - zna formę grzecznościową Sie poznanych czasowników głównych - czyta poprawnie i rozumie tekst Ein Wochenende von Julia - odmienia czasownik mögen w trybie przypuszczającym i potrafi go zastosować w zdaniach w połączeniu z drugim czasownikiem - zna miejsce czasownika w zdaniu z zaimkiem nieokreślonym man ćwiczenia z materiałów ćwiczeniowych nazwy czynności wykonywane w wolnym czasie cele podróży typowe dla danej pory roku - potrafi zastosować czasownik mögen w trybie przypuszczającym w zdaniach w połączeniu z drugim czasownikiem - stosuje formę grzecznościową Sie w prostych sytuacjach komunikacyjnych - zna zwroty Wohin fährst du eigentlich? Möchtest du... essen? Wie schmeckt dir...? Was hast du heute vor? i stosuje je w prostych sytuacjach komunikacyjnych - str Nagrania na płycie CD - Meine Freizeit - Was habt ihr heute vor? - Wünsche - Bist du ein Wunderkind? - piosenka Was mache ich? Meine Freizeit na str Sport in der Nacht Plakat do rozdziału 6 Theo prüft 6 z Theo-Test 6 rozdziału 6 Theo-Test 6 w poradniku dla -pieczątek z

8 piosenki Was mache ich?, rozumie jej treść i śpiewa ją z pomocą klasy pisze, jak spędza swój wolny czas piosenkę Was mache ich? i przejmuje w nich zamiennie role pytającego i - wymawia poprawnie poznane słowa Theaterstück - Poznane w ciągu całego roku struktury w nowym kontekście - Scenariusz teatrzyku Der gestiefelte Kater - czyta poprawnie swoją rolę rekwizyt do swojej roli - współpracuje przy tworzeniu dekoracji swoją rolę i prezentuje ją podczas przedstawienia - str Nagrania na płycie CD: scenariusz teatrzyku Der gestiefelte Kater Maski Uczniowie przedstawiają sztukę teatralną podczas uroczystości szkolnej ustnej ujęte w PSO -pieczątek z 4 Arkusz oceny projektu z

9 Feste und Feiertage - Piosenka Ich gehe mit meiner Laterne - Legenda o świętym Marcinie - Instrukcja wykonania kalendarza w formie rękawiczek - Tekst kolędy Lasst uns froh und munter sein - Wierszyk Osterei - Słownictwo związane z Wielkanocą: der Osterhase, die Ostereier - Życzenia wielkanocne Frohe Ostern! Frohes Osterfest! piosenkę Ich gehe mit meiner Laterne - czyta poprawnie tekst St.Martin - rozumie instrukcję wykonania kalendarza w formie rękawiczek i wykonuje taki kalendarz - czyta poprawnie tekst i zna na pamięć refren kolędy Lasst uns froh und munter sein - zna słownictwo związane z Wielkanocą der Osterhase, die Ostereier - czyta poprawnie wiersz Osterei do wyboru jedno z życzeń wielkanocnych Frohe Ostern! Frohes Osterfest! wierszyk St. Martin - śpiewa kolędę Lasst uns froh und munter sein wierszyk Osterei - śpiewa piosenkę / recytuje wiersz podczas uroczystości szkolnej - str Nagrania na płycie CD: - St. Martin - Lasst uns froh und munter sein - Osterei ustnej ujęte w PSO obrazkówpieczątek z 5

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne z języka niemieckiego dla klasy piątej szkoły podstawowej; nr programu DKOS-5002-57/05

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne z języka niemieckiego dla klasy piątej szkoły podstawowej; nr programu DKOS-5002-57/05 Rozkład materiału na jednostki lekcyjne z języka niemieckiego dla klasy piątej szkoły podstawowej; nr programu DKOS-5002-57/05 Kapitel l Ich stehe auf und bin gut drauf! Temat lekcji L. godz. Cele komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

studio Język niemiecki studio d Poradnik metodyczny studio d Unterrichtsvorbereitung

studio Język niemiecki studio d Poradnik metodyczny studio d Unterrichtsvorbereitung A studio d richtet sich an Erwachsene ohne Vorkenntnisse, die im In- und Ausland Deutsch lernen. Das Lehrwerk führt in drei (bzw. fünf) Bänden zum Zertifikat Deutsch. Grundlegend für studio d sind folgende

Bardziej szczegółowo

TEST 1/WERSJA 1. Zadanie 1 (1-8) Przeczytaj tekst i zdania (1-8). Zaznacz X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (R), a które nie (F)

TEST 1/WERSJA 1. Zadanie 1 (1-8) Przeczytaj tekst i zdania (1-8). Zaznacz X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (R), a które nie (F) TEST 1/WERSJA 1 Zadanie 1 (1-8) Przeczytaj tekst i zdania (1-8). Zaznacz X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (R), a które nie (F) 1.1. Szkoła podstawowa heisst auf Deutsch Hauptschule 1.2. Das Gymnasium

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka niemieckiego

Program nauczania języka niemieckiego Grażyna Zenderowska-Korpus Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum IV etap edukacyjny zakres podstawowy Poziom IV.0 dla początkujących

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Nowak-Daniel

Małgorzata Nowak-Daniel Małgorzata Nowak-Daniel 2 II. Testy do podręcznika Fantastisch! 2 przykłady Wykaz piktogramów Słuchaj! Czytaj! Napisz! Przy tym zadaniu bądź twórczy! Słownictwo Gramatyka UWAGA! Klucz do drugiej części

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA UCZEŃ Miejsce na naklejkę z kodem TEST 2: PRZYKŁADOWY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY

UZUPEŁNIA UCZEŃ Miejsce na naklejkę z kodem TEST 2: PRZYKŁADOWY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL Miejsce na naklejkę z kodem TEST 2: PRZYKŁADOWY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja Instrukcja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! WPISUJE UCZEŃ DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! WPISUJE UCZEŃ DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY miejsce na naklejkę z kodem dysleksja

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ PAŹDZIERNIK 2011 Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA dla kursów multimedialnych SuperMemo Niemiecki. Kein Problem!+ z panelem nauczyciela Spis treści OPIS ZAWARTOŚCI MERYTORYCZNEJ PROGRAMU... 2 Poziom podstawowy... 2

Bardziej szczegółowo

Studio d A2 rozkład materiału

Studio d A2 rozkład materiału Studio d A2 rozkład materiału Użyte skróty: KB część podręcznikowa, ÜB część ćwiczeniowa, KB: 1: 1 5 część podręcznikowa, lekcja 1, zadania 1 5. Rozdział 1: Sprachen und Biografien Deutsch lernen KB: 1:

Bardziej szczegółowo

Bazar dobrych praktyk, czyli nauczyciel dla nauczycieli. Metody aktywizujące

Bazar dobrych praktyk, czyli nauczyciel dla nauczycieli. Metody aktywizujące Bazar dobrych praktyk, czyli nauczyciel dla nauczycieli. Metody aktywizujące Szczecin 2012 Publikacja przygotowana pod redakcją Iwony Szybowicz Korekta Agnieszka Gruszczyńska Sławomir Iwasiów Projekt i

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach sprawdzianu w 2015 r. Zestawienie ogólnopolskie

Wstępne informacje o wynikach sprawdzianu w 2015 r. Zestawienie ogólnopolskie Wstępne informacje o wynikach sprawdzianu w 2015 r. Zestawienie ogólnopolskie Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL Układ graficzny CKE 2010 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ PESEL UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego I. WSTĘP 1.Mazowicki Konkurs Lingwistyczny (dalej zwany konkursem) obejmuje następujące języki obce: angielski, niemiecki, francuski. 2. Konkurs języka

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się językiem obcym 311[39].Z4.02

Posługiwanie się językiem obcym 311[39].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Sadal Posługiwanie się językiem obcym 311[39].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky Starter W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA język angielski

Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA język angielski . Cele przedmiotowego systemu oceniania. Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła w Piekarach Śląskich PRZEDMOTOWY SYSTEM OCENANA język angielski 1 1. Przedmiotowy system oceniania reguluje sposób rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM KRYTERIA OCENIANIA KLASA III JĘZYK ANGIELSKI PODRĘCZNIK: EXPRESS PUBLISHING. EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM Moduł 1 ocena dopuszczająca - zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów opisujących charakter,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ocenianie w klasach I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W Programie nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej Beaty Boenisch

Bardziej szczegółowo

Program własny nauczania języka niemieckiego Mali poligloci

Program własny nauczania języka niemieckiego Mali poligloci Program własny nauczania języka niemieckiego Mali poligloci Autor: mgr Anna Owczarek Przedmiot: język niemiecki Etap edukacyjny: I etap edukacyjny: klasy I-III szkoły podstawowej Typ kursu: pozalekcyjne

Bardziej szczegółowo

od maja 2007 roku JĘZYK NIEMIECKI

od maja 2007 roku JĘZYK NIEMIECKI Aneks do informatora maturalnego od maja 2007 roku JĘZYK NIEMIECKI Warszawa 2006 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi IV. STRUKTURA I FORMA

Bardziej szczegółowo

Nowa matura ustna z języka niemieckiego 2011/2012 ROZMOWA WSTĘPNA

Nowa matura ustna z języka niemieckiego 2011/2012 ROZMOWA WSTĘPNA Autor materiału: Monika Zdunik Redakcja: Monika Mosakowska DaF per Mausklick NOWA MATURA 2012 Drodzy Nauczyciele, zgodnie z zapowiedzią prezentujemy Państwu materiały dotyczące zmian w formule matury ustnej

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy! Serdecznie witamy po wakacjach, mamy nadzieję, że z niecierpliwością czekaliście na kolejny numer

Drodzy Czytelnicy! Serdecznie witamy po wakacjach, mamy nadzieję, że z niecierpliwością czekaliście na kolejny numer Drodzy Czytelnicy! Serdecznie witamy po wakacjach, mamy nadzieję, że z niecierpliwością czekaliście na kolejny numer Deutsch ist in. W tym numerze chcemy zaprezentować Wam nową rubrykę Schulklatsch, w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia słownikowe. Część niemiecko-polska

Ćwiczenia słownikowe. Część niemiecko-polska 664 Część niemiecko-polska 1 Hasła sąsiednie Znajdź w słowniku hasło poprzedzające podany wyraz, a następnie hasło następujące po nim. a ankommen Ankunft ankündigen b Bär c EC-Karte d heikel e Mais f OP1

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Upbeat 3 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3 W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są

Bardziej szczegółowo