Nauczyciel: Klasa: Rok szkolny: Program:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nauczyciel: Klasa: Rok szkolny: Program:"

Transkrypt

1 Plan wynikowy nauczania języka niemieckiego dla klasy pierwszej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika ich und du. Nowa edycja Marty Kozubskiej, Ewy Krawczyk i Lucyny Zastąpiło Nauczyciel: Klasa: Rok szkolny: Program: Dział/Treści programowe Wymagania edukacyjne Uwagi o trafności wymagań Podstawowe (P) Pełne (PP) Rozdział 1 Wer bist du? Środki dydaktyczne, materiał nauczania Procedury sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia Zadania sprawdzające Kryteria sukcesu (wskaźniki) Liczba godzin Piosenka Ich und du Niektóre imiona żeńskie i męskie Formy powitania i pożegnania Przedstawianie się: Ich bin... Wezwanie do przedstawienia się: Wer bist du? Pytanie o samopoczucie: Wie geht s? Reakcja na pytanie o samopoczucie: Danke, super, gut. Piosenka Guten Tag! Zabawa Mein rechter Platz ist leer - rozumie znaczenie zaimków osobowych ich, du, sekwencji: wir lernen Deutsch im Nu/ wir lernen einfach so/wir lernen und sind froh i potrafi je prawidłowo wymówić - zna przynajmniej jedną formę powitania i pożegnania o różnych porach dnia - rozumie i potrafi powtórzyć z pomocą nauczyciela wylicznkę: Mein rechter Platz ist leer. Bartek/Ola, komm her! - przedstawia się: Ich bin... - pyta kolegę: Wer bist du? - zna wszystkie formy powitań i pożegnań o różnych porach dnia - stosuje zwroty powitania i pożegnania adekwatne do pory dnia, w połączeniu z przedstawieniem się i zapytaniem kolegi/ koleżanki o jego/jej imię - pyta o samopoczucie i odpowiada na to pytanie - zna piosenki ich und du oraz Guten Tag! na pamięć - str nagrania : piosenki: Ich und du oraz Guten Tag! Wysłuchaj i wskaż osoby, które wypowiadają podane pozdrowienia. ćwiczenia 1-7 do rozdziału Wer bist du? materiały do kopiowania: tablice 1, 2, 3, 4, Theo-Test 1 Theo-Test 1. zadanie Für mein do rozdziału 1.

2 Rozdział 2 Ich spiele gern różne rodzaje gier/zabaw zaproszenie do wspólnej zabawy: Komm, wir spielen...; zapytanie koleżanki/ kolegi o ulubioną grę / zabawę Was spielst du gern?; przyjęcie z ochotą zaproszenia: Ja, gern.; wyrażenie braku ochoty w reakcji na zaproszenie koleżanki/ kolegi do zabawy: Ich habe keine Lust. Piosenka Ich spiele gern Zabawa Kettenübung - nazywa większość gier i zabaw - reaguje na zaproszenie do zabawy: Ja, gern./ich habe keine Lust. gier (uzupełnia brakujące litery) - bierze udział w rozmowie z misiem Theo, odpowiadając na jego dwa pytania: Wer bist du? Was spielst du? - zna refren piosenki Ich spiele gern. oraz wyrażenia/zwroty z poprzedniego rozdziału z poprzedniego rozdziału gry i zabawy - zna na pamięć piosenkę Ich spiele gern - układa dodatkową zwrotkę piosenki Ich spiele gern - zaprasza do zabawy: Komm, wir spielen... - bierze udział w rozmowie, potrafi przejąć rolę zarówno pytającego jak i odpowiadającego - str Wysłuchaj i powtórz piosenka Ich spiele gern Usłyszysz różne dźwięki. Odszukaj na rysunku i wskaz przedmioty, które mogą je wydawać. ćwiczenia 1-16 do rozdziału Ich spiele gern materiały do kopiowania: tablice -20, Theo-Test 2 Theo-Test 2. do rozdziału 2. Rozdział 3 Meine Spielsachen wybrane zabawki pytanie o miejsce danej zabawki: Wo ist mein/ meine...?; udzielanie odpowiedzi typu: Ich weiß es nicht. Hier/Dort ist dein/deine.... Piosenka Spiel mit mir! Zabawa Echoübung - nazywa większość zabawek zabawek - zna refren piosenki Spiel mit mir! oraz wyrażenia/zwroty z poprzedniego rozdziału zabawki - bierze udział w rozmowie, potrafi przejąć rolę zarówno pytającego jak i odpowiadającego piosenkę Spiel mit mir! - str. 12-1, Wysłuchaj i otwórz piosenka Spiel mit mir! Wysłuchaj nagrania i wskaż zabawki, o których mówią dzieci. Meine Spielsachen w Theo-Mix. Theo-Test 3. do rozdziału 3.

3 Theo-Test 3 Rozdział 4 Farben kolory pytanie o kolor danego przedmiotu: Wie ist dein/deine...?; odpowiedź przecząca na pytanie o kolor: Nein, mein Auto ist doch....; prośba o podanie wybranego przedmiotu: Gib mir bitte...!; upewnienie się o zrozumieniu czegoś: Wie bitte? Piosenka Mein Ball ist rot Zabawa Wie bitte? - nazywa większość kolorów wymienionych na stronie tytułowej leksykalne - bierze udział w rozmowie z misiem Theo, odpowiadając na jego pytania o kolor danego przedmiotu - zna pierwszą zwrotkę piosenki Mein Ball ist rot - wymyśla rymy do poznanych kolorów zgodnie z rytmem i tekstem piosenki Mein Ball ist rot poprzedniego rozdziału kolory - nazywa przedmioty poznane w poprzednich rozdziałach i określa ich kolor - odpowiada przecząco na pytanie dotyczące koloru wybranego przedmiotu: Nein, mein/e... ist doch...! - zna na pamięć piosenkę Mein Ball ist rot - str nagrania: piosenka Mein Ball ist rot Jakiego koloru są zabawki Tomka? Wysłuchaj nagrania i wskaż właściwą zabawkę. Farben materiały do kopiowania: tablice 21-29, Theo-Test 4 Theo-Test 4. do rozdziału 4. Rozdział Zahlen Liczebniki porządkowe 1-12 Formuła wypowiadana podczas gry w chowanego: Eins, zwei, drei, du bist frei!... Pytanie o wiek: Wie alt bist du? Piosenka Eins, zwei, Papagei Zabawa Zahlen - malen - liczy do 12 - śpiewa z pomocą nagrania piosenkę Eins, zwei, Papagei - rozpoznaje liczby ze słuchu - pyta o wiek - określa swój wiek poprzedniego rozdziału piosenkę Eins, zwei, Papagei - bierze udział w rozmowie, w której się przedstawia, określa swój wiek i stawia rozmówcy podobne pytania - str piosenka Eins, zwei, Papagei Słuchaj uważnie nagrania. Powtarzaj kolejno usłyszane liczby i wskazuj je na rysunku. ćwiczenia 1-12 do rozdziału Zahlen Theo-Test. do rozdziału.

4 Rozdział 6 Ich esse gern Obst Theo-Test nazwy niektórych owoców stwierdzenie łaknienia: Ich bin hungrig.; zaproponowanie czegoś do jedzenia: Möchtest du eine Ananas/eine Birne/...?; odrzucenie propozycji: Nein, danke. zapytanie o upodobania smakowe: Magst du Birnen/...?; odpowiedzi twierdzące i przeczące: Nein./Ja./ Ja, freilich. Piosenka Ich möchte eine Banane - nazywa większość owoców owoców - określa kolor danego owocu - łączy znajomość liczb i nazw owoców - zna fragment piosenki Ich möchte eine Banane poprzedniego rozdziału owoce - stosuje schematy dialogów z podręcznika i dokonuje substytucji niektórych słów: Möchtest du eine Orange/eine Pflaume /...?; Magst du Birnen/...? piosenkę Ich möchte eine Banane - str , piosenka Ich möchte eine Banane Pokaż owoce, których nazwy słyszysz. ćwiczenia 1-10 do rozdziału Ich esse gern Obst materiały do kopiowania: tablice 30-37, Theo-Test 6 Theo-Test 6. do rozdziału 6. Zabawa Buchstabenspiel Rozdział 7 Das trinke ich gern wybrane napoje stwierdzenie pragnienia: Ich habe Durst.; zaproponowanie czegoś do picia: Möchtest du Tee /Limo/...?; wybranie w odpowiedzi na propozycję innego napoju: - nazywa większość napojów napojów -wykonuje proste ćwiczenia - zna fragment piosenki Ich habe Durst napoje - stosuje schematy dialogów z podręcznika - str , piosenka Ich habe Durst Wysłuchaj i powiedz, co zjadł i wypił Martin. ćwiczenia 1-12 do rozdziału Das trinke ich gern Theo-Test 7. do rozdziału 7.

5 Nein, lieber Kakao/Tee/...; zapytanie o upodobania smakowe Magst du Cola/...?; udzielenie odpowiedzi na pytanie o upodobania smakowe: Nein, Cola mag ich nicht. Piosenka Ich habe Durst Zabawa Stille Post i dokonuje substytucji niektórych słów: Möchtest du Tee/ Apfelsaft/...?; Magst du Cola/Tee...? piosenkę Ich habe Durst Rozdział 8 Mein Haus Theo-Test 7 wybrane czynności wykonywane w domu Zwroty : pytanie o miejsce pobytu: Susi, wo bist du? pytanie o wykonywaną czynność: Martin, was machst du denn? Piosenka Was machst du? Zabawa Ratespiel - nazywa większość czynności - rozróżnia usłyszane czynności - zna refren piosenki Was machst du? czynności ze strony tytułowej - stosuje schematy dialogów z podręcznika i dokonuje substytucji niektórych słów: Ich male hier./ Ich sehe hier fern./ Ich schlafe hier.... piosenkę Was machst du? - str. 32-3, 6-66 piosenka Was machst du? Wysłuchaj nagrania i wskaż, co słyszysz. Mein Haus Theo-Test 8 Theo-Test 8. do rozdziału 8. najbliższych członków rodziny pytanie o osobę: Wer ist das? - nazywa większość członków rodziny przedstawionych na stronie tytułowej zabawek Rozdział 9 Meine Familie - str piosenka Meine Mutter schwimmt gern Theo-Test 9.

6 pytanie o chętnie wykonywane czynności: Was machst du gern? informowanie o chętnie wykonywanych czynnościach: Ich jogge gern; informowanie o ulubionych zajęciach członków rodziny: Meine Mutter schwimmt gern. Piosenka Meine Mutter schwimmt gern - określa, gdzie wykonuje dane czynności: draußen / zu Hause - zna jedną / dwie zwrotki piosenki Meine Mutter schwimmt gern. - nazywa wszystkich członków rodziny ze strony tytułowej - bierze udział w rozmowie, potrafi przejąć rolę zarówno pytającego: Wer ist das? Und das? jak i odpowiadającego: Meine Mutter/ Mein Bruder - informuje o chętnie wykonywanych czynnościach piosenkę Meine Mutter schwimmt gern Co chętnie robią rodzice Martina? Wysłuchaj nagrania, wskaż właściwe ilustracje i powiedz. Meine Familie Theo-Test 9 do rozdziału 9. Zabawa Wo ist mein Opa? wybrane przybory szkolne prośba o zwrot danego przedmiotu: Gib mir... zurück! prośba o pożyczenie czegoś: Leih mir bitte...! udzielanie odpowiedzi na powyższe prośby: Bitte/Hier, bitte. Piosenka Wo ist mein Buch? Zabawa Blinde Kuh - nazywa większość przyborów szkolnych przyborów szkolnych - określa kolory przyborów szkolnych - pyta, gdzie znajdują się dane przybory szkolne - zna jedną zwrotkę piosenki Wo ist mein Buch? przybory szkolne ze strony tytułowej - prosi o zwrot danego przedmiotu - prosi o pożyczenie danego przedmiotu piosenkę Wo ist mein Buch? Rozdział 10 Schulsachen - str , 9-60 piosenka Wo ist mein Buch? Wysłuchaj nagrania. Odszukaj na rysunku i wskaż przedmioty, których szuka Martin. Schulsachen Theo-Test 10. do rozdziału 10. Theo-Test 10

7 Rozdział 11 In der Schule Słownictwo określające wybrane czynności wykonywane w szkole pytanie o czynności wykonywane w szkole: Was machst du in der Schule? wezwanie do podejścia do tablicy:komm bitte an die Tafel; reakcja na pytanie o prawidłowość: Ja, richtig./nein,falsch. - nazywa większość czynności czynności - wyraża zadowolenie: Ich freue mich. - reaguje na wezwanie do tablicy - stwierdza prawidłowość lub błąd: richtig/falsch - zna 1-2 zwrotki piosenki In der Schule czynności szkolne - zna rolę nauczyciela w mini dialogu: Komm bitte an die Tafel! piosenkę In der Schule - str piosenka In der Schule Co dzieci robią w szkole? Wysłuchaj nagrania i wskaż właściwe ilustracje. ćwiczenia 1-12 do rozdziału In der Schule Theo-Test 11. do rozdziału 11. wyrażenie zadowolenia: Ich freue mich. Theo-Test 11 Piosenka In der Schule Zabawa Pantomime wybrane czynności na boisku szkolnym pytanie o czynności wykonywane na przerwie: Was machst du in der Pause?/Was machen wir in der Pause? zapraszanie do włączenia się do zabawy: Komm, wir springen Sei /spielen mit. wyrażanie braku woli: Ich will nicht. - nazywa większość czynności czynności - opisuje czynności na obrazku - odrzuca zaproszenie do zabawy: Ich will nicht. - wyraża brak umiejętności: Ich kann nicht. - zna refren piosenki In der Pause poprzedniego rozdziału czynności w 1.os.l.mn - stosuje schematy dialogów z podręcznika i dokonuje substytucji niektórych słów: Komm, wir spielen...! Ich kann nicht./ Ich will nicht. Rozdział 12 In der Pause - str. 48-1, nagrania: piosenka In der Pause Wysłuchaj nagrania i pokaż, w co bawią się dzieci. In der Pause Theo-Test 12. do rozdziału 12.

8 wyrażanie braku umiejętności: Ich kann nicht. Piosenka In der Pause Zabawa Luftballonmikrophon piosenkę In der Pause Theo-Test 12 Poznane w ciągu całego roku struktury w nowym kontekście Piosenka Wir machen eine Reise Scenariusz teatrzyku: Wir machen eine Reise - śpiewa piosenkę z pomocą CD/ klasy - czyta poprawnie fonetycznie swoją rolę - wykonuje rekwizyt do swojej roli - współpracuje przy tworzeniu dekoracji - zna na pamięć swoją rolę i prezentuje ją podczas przedstawienia piosenkę Wir machen eine Reise 13 Wir machen eine Reise - str. 2- piosenka Wir machen eine Reise Scenariusz teatrzyku; Wir machen eine Reise Uczniowie przedstawiają sztukę teatralną podczas uroczystości szkolnej. wypowiedzi ustnej ujęte w PSO 4 Zwrot: Zaproszenie np. Mikołaja do siebie do domu: Nikolaus, komm zu mir nach Haus. Piosenka Weihnachten Zabawa Blinde Kuh - czyta poprawnie fonetycznie tekst piosenki - śpiewa piosenkę przy wsparciu grupy i/albo CD - zna na pamięć zwrot: Nikolaus, komm zu mir nach Haus. piosenkę Weihnachten - prezentuje piosenkę na uroczystości szkolnej 14 Weihnachten - str. 6 - nagranie: piosenka Weihnachten Uczeń prezentuje piosenkę na forum klasy lub podczas uroczystości szkolnej. wypowiedzi ustnej ujęte w PSO 1 Zwrot: prośba o przyniesienie prezentu: Bring mir bitte...! Zabawa Geschenke - zna na pamięć wierszyk o zajączku wielkanocnym - prosi o przyniesienie dowolnego prezentu różne osoby: Eva, bring mir...! 1 Ostern - str. 7 - nagranie: Ostern Uczeń prezentuje wierszyk na forum klasy lub podczas uroczystości szkolnej. wypowiedzi ustnej ujęte w PSO 1 Zwroty związane z obchodzeniem Dnia Matki: - czyta poprawnie fonetycznie Blumen bringen, tekst wiersza ein Liedchen singen; - recytuje wiersz przy wsparciu grupy i/albo CD - zna dwie formy życzeń dla mamy z okazji Dnia Matki - zna na pamięć cały wierszyk Muttertag 16 Muttertag - str. 8 wiersz Muttertag Uczeń prezentuje wierszyk na forum klasy lub podczas uroczystości szkolnej. 1

9 składanie życzeń: Ich wünsche dir viel Glück /alles Gute! Wiersz Muttertag - zna na pamięć jedno życzenie dla mamy z okazji Dnia Matki - wykonuje laurkę z okazji Dnia Matki - prezentuje wierszyk na uroczystości szkolnej Zabawa Wünsche

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI KLASA I KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI KLASA I poziom bardzo wysoki (wymagania wykraczające) Uczeń : - opanował zakres materiału klasy I w stopniu bardzo dobrym i posiada umiejętności pozaprogramowe na tym

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA PIERWSZY SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

ROZKŁAD MATERIAŁU NA PIERWSZY SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 ROZKŁAD MATERIAŁU NA PIERWSZY SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 06/07 Z JĘZYKA NIEMIECKO JAKO JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ DLA KLAS -3, REALIZUJĄCYCH PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

System oceniania z języka niemieckiego KLASA I

System oceniania z języka niemieckiego KLASA I System oceniania z języka niemieckiego KLASA I Poziomy wymagań K P R D W Rozdział 1 Wer bist du? Uczeń rozumie znaczenie zaimków osobowych ich, du U. zna przynajmniej jedną formę powitania i pożegnania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I. PODRĘCZNIK: ABC Deutsch (nowy) Klasa I

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I. PODRĘCZNIK: ABC Deutsch (nowy) Klasa I KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I PODRĘCZNIK: ABC Deutsch (nowy) Klasa I OCENA Rozdział I: Ich bin Theo Uczeń zna wszystkie poznane formy powitania i pożegnania, zna wszystkie imiona niemieckie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika ABCDeutsch dla klasy 1

Plan wynikowy do podręcznika ABCDeutsch dla klasy 1 Plan wynikowy do podręcznika ABCDeutsch dla klasy 1 Rozdział Treści programowe 1. Ich bin Theo To ja proste zwroty grzecznościowe, przedstawianie się Wymagania programowe zna kilka niemieckich imion, potrafią

Bardziej szczegółowo

7. Przykładowy rozkład materiału

7. Przykładowy rozkład materiału 7. Przykładowy rozkład materiału Treści nauczania zawarte w podręczniku podzielono na 16 rozdziałów, z których 12 to bloki tematyczne jednostek lekcyjnych. Rozdział 13. jest sztuką teatralną, a trzy jednostki

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do wybranych działów podręcznika Eins, zwei, drei klasa I. Rok szkolny 2003/2004. Autor: Beata Urbanowicz SP 1 w Szczecinku.

Plan wynikowy do wybranych działów podręcznika Eins, zwei, drei klasa I. Rok szkolny 2003/2004. Autor: Beata Urbanowicz SP 1 w Szczecinku. Plan wynikowy do wybranych działów podręcznika Eins, zwei, drei klasa I. Rok szkolny 2003/200. Autor: Beata Urbanowicz SP 1 w Szczecinku. Dział Wo ist mein Ball? Farben. Tematyka/ problematyka Moje zabawki.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI KLASA I KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI KLASA I poziom bardzo wysoki Uczeń : - biegle opanował zakres materiału klasy I i posiada pełne umiejętności na tym etapie nauki, - rozumie wypowiedzi nauczyciela w tempie

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki w szkole podstawowej

Język niemiecki w szkole podstawowej ich und du neu Język niemiecki w szkole podstawowej nowe wydanie zgodne z nową podstawą programową Klasy 1 3 zgodnie z wytycznymi jministerstwa Edukacji Narodowe zgodnie z wytycznymi jministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski plan wynikowy z języka niemieckiego dla szkoły podstawowej KL. I

Nauczycielski plan wynikowy z języka niemieckiego dla szkoły podstawowej KL. I Zagadnienia leksykalno - gramatyczne I. Witanie się. 1) Ich und du / Przedstawiamy się. II. Przedstawianie siebie i innych. III. Określanie miejsca zamieszkania. Nauczycielski plan wynikowy z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 1. Słuchanie 2. Mówienie 3. Czytanie i znajomość słownictwa 4. Pisanie ( w tym przepisywanie) KLASA 1 I. Obszary oceniania Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania języka niemieckiego dla klasy drugiej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika ich und du.

Plan wynikowy nauczania języka niemieckiego dla klasy drugiej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika ich und du. Plan wynikowy nauczania języka niemieckiego dla klasy drugiej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika ich und du. Nowa edycja Marty Kozubskiej, Ewy Krawczyk i Lucyny Zastąpiło Nauczyciel: Klasa:

Bardziej szczegółowo

Dział/Treści programowe. Wymagania edukacyjne

Dział/Treści programowe. Wymagania edukacyjne Dział/Treści programowe Podstawowe (P) Wymagania edukacyjne Pełne (PP) Rozdział 1 - rutynowe wyrażenia stosowane na lekcji języka niemieckiego wyrażone w trybie rozkazującym, np.: Hole bitte die Kreide!

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania języka niemieckiego dla klasy drugiej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika ich und du neu

Plan wynikowy nauczania języka niemieckiego dla klasy drugiej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika ich und du neu Nauczyciel: Klasa: Rok szkolny: Program: Plan wynikowy nauczania języka niemieckiego dla klasy drugiej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika ich und du neu dla klasy 2 Marty Kozubskiej, Ewy Krawczyk

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika ABCDeutsch. Nowa edycja dla klasy 2

Plan wynikowy do podręcznika ABCDeutsch. Nowa edycja dla klasy 2 Plan wynikowy do podręcznika ABCDeutsch. Nowa edycja dla klasy 2 Rozdział Treści programowe Wymagania programowe 1. Wohin gehst du? nazwy miejsc i instytucji publicznych zna nazwy miejsc, do których chętnie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika ABCDeutsch. Nowa edycja dla klasy 3

Plan wynikowy do podręcznika ABCDeutsch. Nowa edycja dla klasy 3 Plan wynikowy do podręcznika ABCDeutsch. Nowa edycja dla klasy 3 opracowany na podstawie Programu nauczania języka niemieckiego dla klas I - III oraz IV-VI szkoły podstawowej autorstwa Sylwii Rapackiej,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika ABCDeutsch neu dla klasy 2

Plan wynikowy do podręcznika ABCDeutsch neu dla klasy 2 Plan wynikowy do podręcznika ABCDeutsch neu dla klasy 2 1. Wohin gehst du? Nazwy miejsc i instytucji publicznych zna nazwy miejsc, do których chętnie chodzi, potrafi poprawnie wymówić nowe zwroty, rozumie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1. Nowa edycja

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1. Nowa edycja PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1. Nowa edycja NAZWA SZKOŁY:... ROK SZKOLNY:... NAUCZYCIEL:... KLASA:... Dział/Treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI KLASA II

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI KLASA II KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI KLASA II poziom bardzo wysoki - biegle opanował zakres materiału klasy II i posiada pełne umiejętności na tym etapie nauki, - rozumie wypowiedzi nauczyciela w tempie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1 NAZWA SZKOŁY:... ROK SZKOLNY:... NAUCZYCIEL:... KLASA:... Dział/Treści ROZDZIAŁ 1 Hallo Leute!

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI KLASA II

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI KLASA II KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI KLASA II poziom bardzo wysoki (wymagania wykraczające) - rozumie wypowiedzi nauczyciela w tempie zbliżonym do naturalnego, - płynnie wypowiada się na podniesiony temat,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY: 2011/2012 opracowała: Iwona Chmielecka na podstawie podręcznika : und so weiter

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel: Agata Pawlikowska Klasa: III Rok szkolny: Program:

Nauczyciel: Agata Pawlikowska Klasa: III Rok szkolny: Program: Plan wynikowy nauczania języka niemieckiego dla klasy trzeciej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika ich und du Marty Kozubskiej, Ewy Krawczyk i Lucyny Zastąpiło Nauczyciel: Agata Pawlikowska

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel: Klasa: Rok szkolny: Program:

Nauczyciel: Klasa: Rok szkolny: Program: Plan wynikowy nauczania języka niemieckiego dla klasy trzeciej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika ich und du. Nowa edycja Marty Kozubskiej, Ewy Krawczyk i Lucyny Zastąpiło Nauczyciel: Klasa:

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel: Klasa: Rok szkolny: Program: Rozdział 1. Im Deutschunterricht. Rozdział 2. Meine Freizeit

Nauczyciel: Klasa: Rok szkolny: Program: Rozdział 1. Im Deutschunterricht. Rozdział 2. Meine Freizeit Plan wynikowy nauczania języka niemieckiego dla klasy trzeciej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika ich und du neu Marty Kozubskiej, Ewy Krawczyk i Lucyny Zastąpiło Nauczyciel: Klasa: Rok szkolny:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV. Dział I: Wer bist du?

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV. Dział I: Wer bist du? Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV opracowane na podstawie podręcznika Und so weiter Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło Nr programu nauczania DPN 5002-20/08 Dział I: Wer

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1 Podstawowe (P) Ponadpodstawowe (PP) Zadania sprawdzające ROZDZIAŁ 1 Hallo Leute! Formy powitania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy 6. Szkoły Podstawowej Program autorski: Łukasz Pikus

Szczegółowe kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy 6. Szkoły Podstawowej Program autorski: Łukasz Pikus Szczegółowe kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy 6. Szkoły Podstawowej Program autorski: Łukasz Pikus Rozdział Treści programowe 1 Wer bist du? Wymagania programowe Ocena Uczeń potrafi -wita

Bardziej szczegółowo

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej Karta monitorowania realizacji podstawy programowej a) w zakresie zrealizowanych godzin: Minimalna liczba godzin przewidzianych na realizację podstawy programowej zgodnie z ramowym planem nauczania Liczba

Bardziej szczegółowo

Wir machen eine Reise

Wir machen eine Reise Wir machen eine Reise SCENARIUSZ LEKCJI Temat: Wir machen eine Reise Poziom: szkoła podstawowa, klasa I Cele: Uczniowie powtarzają zwroty wyrażające przyjęcie lub odrzucenie propozycji; powtarzają słownictwo

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klasy I Zespołu Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz rok szkolny 2014/2015 nauczyciel mgr Romana Danak 1. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 opracowała: Iwona Chmielecka Rozdział I. KONTAKTE formy powitania i pożegnania stosownie

Bardziej szczegółowo

Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c zn e: niemieckie imiona męskie i żeńskie, nazwy miast,

Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c zn e: niemieckie imiona męskie i żeńskie, nazwy miast, Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu. Nowa edycja dla klasy IV szkoły podstawowej Rozdział 1 - Wo wohnst du? Temat 1: Herzlich willkommen C e l e k o m u n i k a c y j n e: powitanie

Bardziej szczegółowo

1 / L1 / TEMAT: Hallo! Mein Name ist Klaus

1 / L1 / TEMAT: Hallo! Mein Name ist Klaus 1 / L1 / TEMAT: Hallo! Mein Name ist Klaus rozwijanie rozumienia ze rozwijanie czytania ze zrozumieniem rozwijanie poprawnego formułowania umie witać się i żegnać, potrafi się przedstawić, umie zapytać

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY III SP

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY III SP KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY III SP Podręcznik Ich und du te Rozdział 1: IM DEUTSCHUNTERRICHT/ Na zajęciach języka niemieckiego Uczeń zna tematykę podręcznika ICH UND DU do kl.3 oraz zeszytu

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Zdania z poprzedniej lekcji

Lekcja 6. Zdania z poprzedniej lekcji Lekcja 6 Zdania z poprzedniej lekcji Słówko Bitte (proszę) może się pojawić na początku, w środku, bądź też na końcu zdania!(jak w pokazano w 1. zdaniu) 1. Schreiben Sie das bitte! /Bitte schreiben Sie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy, wymagania edukacyjne do podręcznika und so weiter dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Plan wynikowy, wymagania edukacyjne do podręcznika und so weiter dla klasy czwartej szkoły podstawowej Plan wynikowy, wymagania edukacyjne do podręcznika und so weiter dla klasy czwartej szkoły podstawowej Dział/Treści programowe Wymagania edukacyjne Uwagi o trafności wymagań Środki dydaktyczne, Materiał

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania wymagania szczegółowe. Guter Start!

Treści nauczania wymagania szczegółowe. Guter Start! Hallo! Wie geht s? Treści nauczania szczegółowe Guter Start! Środki językowe Człowiek; I 1.1 IX U. ( = Uczeń) reaguje na polecenia; U. wyraża swoje uczucia; III 4.5 U. nawiązuje kontakty towarzyskie (wita

Bardziej szczegółowo

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Proszenie o pomoc. Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Proszenie o pomoc. Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim - Niezbędnik Können Sie mir bitte helfen? Proszenie o pomoc Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim Sprechen

Bardziej szczegółowo

arbeiten Auf Wiedersehen! bitten um Buch (das), die Bücher danken für H l a lo! Haus (das), die Häuser kein Lehrer (der), die Lehrer

arbeiten Auf Wiedersehen! bitten um Buch (das), die Bücher danken für H l a lo! Haus (das), die Häuser kein Lehrer (der), die Lehrer www.niemiecki.co arbeiten Auf Wiedersehen! bitten um Buch(das), die Bücher danken für Hallo! Haus(das), die Häuser kein Lehrer (der), die Lehrer Lehrerin (die), die Lehrerinnen Mutter (die), die Mütter

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU Numer Projektu: RPOP.09.01.02-16-007/15 Tytuł Projektu: Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Obowiązkowe wyposażenie ucznia: zeszyt przedmiotowy, podręcznik i zeszyt ćwiczeń, przybory do pisania i rysowania Uczeń

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE. #trends cz. 1

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE. #trends cz. 1 ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE #trends cz. 1 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 4 rozdziały

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA KLAS PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA KLAS PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO I-III Barbara Pytlarska, Joanna Malcherek, Marzena Wyrobek Nauczyciele Języka Angielskiego i Mniejszości Niemieckiej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podr cznika ABCDeutsch dla klasy 3

Plan wynikowy do podr cznika ABCDeutsch dla klasy 3 Plan wynikowy do podr cznika ABCDeutsch dla klasy 3 opracowany na podstawie Programu nauczania j zyka niemieckiego dla klas I III oraz IV VI szkoły podstawowej autorstwa Sylwii Rapackiej, opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podr cznika ABCDeutsch dla klasy 2

Plan wynikowy do podr cznika ABCDeutsch dla klasy 2 Plan wynikowy do podr cznika ABCDeutsch dla klasy 2 opracowany na podstawie Programu nauczania j zyka niemieckiego dla klas I III oraz IV VI szkoły podstawowej autorstwa Sylwii Rapackiej, opublikowanego

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. R 1.2. Zdający stwierdza, czy tekst zawiera określone

Bardziej szczegółowo

Magnet 2 Wymagania edukacyjne poziom podstawowy i ponadpodstawowy:

Magnet 2 Wymagania edukacyjne poziom podstawowy i ponadpodstawowy: Magnet 2 Wymagania edukacyjne poziom podstawowy i ponadpodstawowy: Tematy, teksty, sytuacje Wymagania edukacyjne Środki językowe Materiał podręcznikowy Wir sind wieder alle da! stosuje typowe zwroty na

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK MIECKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM (S8) Czas pracy: 45 minut Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

j. niemiecki klasa 5, kurs podstawowy

j. niemiecki klasa 5, kurs podstawowy Monika Anna Liesenfeld ZAKRES WYMAGAŃ j. niemiecki klasa 5, kurs podstawowy Na ocenę celującą uczeń ma opanowany bardzo dobrze materiał przewidziany na ocenę bardzo dobrą, ma osiągnięcia w konkursach językowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. w klasach I-III. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. w klasach I-III. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie Uczniowie mają prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania w semestrze, za

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy czwartej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy czwartej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy czwartej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter Dział/Treści programowe podstawowe (P) Wymagania edukacyjne pełne (PP) Uwagi o trafności wymagań

Bardziej szczegółowo

Mirosława Czerwińska

Mirosława Czerwińska www.awans.net Publikacje nauczycieli Mirosława Czerwińska Test z języka niemieckiego dla klasy V szkoły podstawowej Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym Awans.net Test z języka niemieckiego,

Bardziej szczegółowo

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Hello! 1 odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału Hello, nie wykonuje w towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału, popełniając niewielkie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 1 w Piasecznie. Klasa I (wymagania edukacyjne - nowa podstawa programową)

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 1 w Piasecznie. Klasa I (wymagania edukacyjne - nowa podstawa programową) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 1 w Piasecznie Klasa I (wymagania edukacyjne - nowa podstawa programową) Uczeń kończący klasę I: - rozumie proste polecenia i właściwie

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ BADANIE DIAGNOSTYCZNE CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ BADANIE DIAGNOSTYCZNE CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2015 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczny Ocena dopuszczający Hello! rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podstawą Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka niemieckiego na poziomie klasy I szkoły podstawowej jest program nauczania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasa pierwsza 6 punktów - doskonale - potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową W klasach I III szkoły podstawowej obowiązuje cyfrowy system

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania: Uczeń zna, wie, umie, potrafi:

Cele nauczania: Uczeń zna, wie, umie, potrafi: Einstiegslektion: Hallo, ich bin Anna Rozdział wprowadzający: Poznajemy główną bohaterkę i jej otoczenie 1. Ich bin Anna. Oto główna bohaterka. 2. Hallo Anna, Hallo Benno! Cześć Anno, cześć Benno! 3. Guten

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

Wir suchen die Ostereier

Wir suchen die Ostereier Wir suchen die Ostereier SCENARIUSZ LEKCJI Temat: Wir suchen die Ostereier Poziom: klasa 4 6 Cele: uczniowie znają słownictwo związane ze świętami wielkanocnymi, potrafią powiedzieć wiersz Das Osterei,

Bardziej szczegółowo

Dział/Treści programowe Wymagania edukacyjne Podstawowe (P) Pełne (PP) Rozdział 1 Uczeń Uczeń Rozdział 2 Uczeń Uczeń

Dział/Treści programowe Wymagania edukacyjne Podstawowe (P) Pełne (PP) Rozdział 1 Uczeń Uczeń Rozdział 2 Uczeń Uczeń Dział/Treści programowe - Przedstawianie się - Określenie kraju pochodzenia - Podanie swego wieku - Podanie miejsca zamieszkania - Podanie informacji o klasie i szkole, do której uczeń/ uczennica uczęszcza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start!

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOT: JĘZYK NIEMIECKI KLASA: I-III NAUCZYCIEL: DOMINIKA SZPULARZ 1. W ocenianiu stosuje się następującą skalę ocen: Lp. Słowne

Bardziej szczegółowo

Nacht (die); die Nächte

Nacht (die); die Nächte www.niemiecki.co Abend(der), die Abende alles als Lehrer Eltern (die) fahren; er fährt Frau (die); die Frauen gern; gern haben jetzt Kind (das); die Kinder klein lustig Mann (der); die Männer nach; nach

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka niemieckiego

Scenariusz lekcji języka niemieckiego Termin realizacji:. Czas trwania : 45 min. Klasa III gim Temat lekcji: Wie feierst du? Scenariusz lekcji języka niemieckiego Cele językowe: Uczeń zna słownictwo ze świętami Bożego Narodzenia Rozumie tekst

Bardziej szczegółowo

Klasse! Super! Toll! 1 Język niemiecki dla gimnazjum 1 godz. w tygodniu ok. 40 godz. lekcyjnych na rok

Klasse! Super! Toll! 1 Język niemiecki dla gimnazjum 1 godz. w tygodniu ok. 40 godz. lekcyjnych na rok Rozdział Jednostka tematyczna Cele komunikacyjne Materiał leksykalny Materiał gramatyczny Materiał z podręcznika Materiał z zeszytu ćwiczeń Materiały dodatkowe Starter (2) Was kennst du schon? - rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Exakt für dich Starter

Plan wynikowy Exakt für dich Starter Plan wynikowy Exakt für dich Starter Technikum Kreatywne klasa 1 Technik Informatyk Ilość godzin: 2x45min. Realizacja: mgr Katarzyna Florczak Podrozdziały Zakresy tematyczne Wer bist du? człowiek dane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla poziomu KLASY I GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2012 / 2013

Wymagania edukacyjne dla poziomu KLASY I GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2012 / 2013 Anna Stachyra Wymagania edukacyjne dla poziomu KLASY I GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2012 / 2013 przygotowany w oparciu o rozkład materiału proponowany przez autorów programu nauczania języka niemieckiego w

Bardziej szczegółowo

Ich bin so allein SCENARIUSZ LEKCJI

Ich bin so allein SCENARIUSZ LEKCJI SCENARIUSZ LEKCJI Temat: Das Theaterstück Ich bin so Poziom: szkoła podstawowa, klasa IV Cele: powtórzenie i utrwalenie poznanych wcześniej zwrotów występujących w teatrzyku Media/materiały: tablice magnetyczne,

Bardziej szczegółowo

Sprachenschule Fokus. Ich heiße Anna. Sprachenschule Fokus. Sprachenschule Fokus. Ich komme aus Polen. Sprachenschule Fokus. Wo liegt Szczecin?

Sprachenschule Fokus. Ich heiße Anna. Sprachenschule Fokus. Sprachenschule Fokus. Ich komme aus Polen. Sprachenschule Fokus. Wo liegt Szczecin? Wie heißt du? Ich heiße Anna. Nett dich kennen zu lernen. Ich freue mich auch. Wer bist du? Ich bin Anna. Woher kommst du? Ich komme aus Polen. Wo wohnst du? Ich wohne in Szczecin. Wo liegt Szczecin? Szczecin

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III Przedmiotowe zasady oceniania- język angielski I etap edukacyjny Klasy I III KLASA I OCENA Samodzielnie, wzorcowo Samodzielnie ze zrozumieniem Z częściową UCZEŃ - uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów

Bardziej szczegółowo

Komplett plus 1 Plan wynikowy

Komplett plus 1 Plan wynikowy Komplett plus 1 Plan wynikowy podstawa programowa III.2.0, 1h/tydzień Intro Wie heißt du? - alfabet s. 12-13 - rozumie dialogi zapoznawcze - poznawanie się - pyta o imię i odpowiada na pytanie - nazwy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I- III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I- III Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I- III JĘZYK ANGIELSKI Nauczyciele: Alicja Polkowska Grażyna Adamska Magdalena Kulczewska-Perzan Justyna

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 1 Kryteria oceny

Super Sparks 1 Kryteria oceny Super Sparks 1 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, Uczeń przedstawia się z imienia, niewielkim zrozumienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM POZIOM III.0 Tematy, teksty, sytuacje Wymagania edukacyjne Środki językowe Guter Start! Wir sind wieder alle da! Mach bei unserem Projekt mit!

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Rozdział I: Erster Schritt/Wir in Europa.

Język niemiecki. Rozdział I: Erster Schritt/Wir in Europa. Język niemiecki Wymagania edukacyjne dla klasy 7 szkoły podstawowej sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika magnet smart 1 - poziom III.0 Ocena celujący: Rozdział I: Erster Schritt/Wir

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika ABCDeutsch. Nowa edycja dla klasy 1

Rozkład materiału do podręcznika ABCDeutsch. Nowa edycja dla klasy 1 Rozkład materiału do podręcznika ABCDeutsch. Nowa edycja dla klasy 1 Treści nauczania zawarte w podręczniku podzielono na 10 tematycznych, dwie jednostki realioznawcze Weihnachten, Ostern oraz sztukę teatralną.

Bardziej szczegółowo

Rozdział : Rückblick!

Rozdział : Rückblick! Publiczne Gimnazjum w Głogoczowie Język niemiecki, rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne dla klasy II gimnazjum sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika magnet smart 2 Rozdział :

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1 KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

1. Und so weiter neu 1 Wer bist du?

1. Und so weiter neu 1 Wer bist du? 1. Und so weiter neu 1 Wer bist du? Kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy 4 1. alfabet 2. powitania i pożegnania 3. przedstawianie się 4. imiona niemieckie 5. liczebniki główne 1-12 6. polecenia

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 1 Kryteria oceny

Super Sparks 1 Kryteria oceny Super Sparks 1 Kryteria oceny Wymaganie edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego w klasie I w roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel: Karolina

Bardziej szczegółowo

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Proszenie o pomoc. Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku?

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Proszenie o pomoc. Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? - Niezbędnik Können Sie mir bitte helfen? Proszenie o pomoc Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Sprechen Sie Englisch? Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim Sprechen

Bardziej szczegółowo

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc. Können Sie mir bitte helfen?

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc. Können Sie mir bitte helfen? - Niezbędnik Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc Können Sie mir bitte helfen? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 Wymagania konieczne* : - zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia, - reaguje na proste komunikaty

Bardziej szczegółowo

Magnet 1. Plan wynikowy do kursu Magnet 1. Guter Start! Tematy, teksty, sytuacje. Liczba lekcji

Magnet 1. Plan wynikowy do kursu Magnet 1. Guter Start! Tematy, teksty, sytuacje. Liczba lekcji Magnet 1 Plan wynikowy do kursu Magnet 1 Tematy, teksty, Guter Start! Hallo! Wie geht s? stosuje typowe zwroty na powitane i pożegnanie przyporządkowuje usłyszane zwroty do osób, automatyzuje prawidłową

Bardziej szczegółowo

Magnet 2 Plan wynikowy do kursu Magnet 2

Magnet 2 Plan wynikowy do kursu Magnet 2 Magnet 2 Plan wynikowy do kursu Magnet 2 Tematy, teksty, sytuacje Ilość lekcji 2 godz. w tyg. Ilość lekcji 3 godz. w tyg. Wymagania edukacyjne Środki językowe Materiał podręcznikowy Guter Start! Wir sind

Bardziej szczegółowo

wymagań Podręcznik: str. 7-16

wymagań Podręcznik: str. 7-16 Nauczyciel: Klasa: Rok szkolny: Program: Plan wynikowy nauczania języka niemieckiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika ich und du neu dla klasy 4 Marty Kozubskiej, Ewy

Bardziej szczegółowo

Proponowany rozkład materiału do podręcznika und so weiter. Nowa edycja dla klasy IV

Proponowany rozkład materiału do podręcznika und so weiter. Nowa edycja dla klasy IV Proponowany rozkład materiału do podręcznika und so weiter. Nowa edycja dla klasy IV Rozkład materiału przygotowany do podręcznika und so weiter jest propozycją podziału materiału przy dwóch godzinach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla kl. I (edukacja wczesnoszkolna)

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla kl. I (edukacja wczesnoszkolna) Szkoła Podstawowa nr 88 im. Stefana Żeromskiego w Krakowie Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla kl. I (edukacja wczesnoszkolna) Nauczyciel prowadzący zajęcia: mgr Katarzyna Gut Rok szkolny: 2018/2019

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I b SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZCHOWIE DWORCU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

JĘZYK NIEMIECKI. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I b SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZCHOWIE DWORCU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 JĘZYK NIEMIECKI KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I b SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZCHOWIE DWORCU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 NAUCZYCIEL: IZABELA RYNGWELSKA OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE NA ZAJĘCIACH: ZESZYT, TECZKA Z GUMKĄ

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 N auczyciel: m gr A nna Kądziołka PSO został stworzony

Bardziej szczegółowo