Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP"

Transkrypt

1 Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015

2 European SME Export Report Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) odgrywają zasadniczą rolę w gospodarce europejskiej. Komisja Europejska uważa sektor MSP i przedsiębiorczość za klucz do zapewnienia wzrostu gospodarczego, innowacji, tworzenia miejsc pracy oraz integracji społecznej w UE. * FedEx, wiodący dostawca międzynarodowych usług przewozowych dla MSP, zlecił Harris Interactive przeprowadzenie badania na temat unikalnych trendów i wyzwań, jakie napotykają małe i średnie przedsiębiorstwa w całej Europie. Biorąc pod uwagę wyraźny związek między dokonaniami MSP a ogólnymi wynikami gospodarczymi w regionie, można ze spokojem stwierdzić, że przyszłość wygląda optymistycznie. Ciągle zwiększają się możliwości sprzedaży towarów za granicą, nawet najmniejsze firmy coraz częściej sprzedają online. Oznacza to, że wielkość przedsiębiorstwa czy jego lokalizacja nie są przeszkodą w prowadzeniu działalności gospodarczej na poziomie międzynarodowym. *Źródło: Komisja Europejska

3 Maszyny i urządzenia oraz wyroby przemysłowe to najczęściej eksportowane towary Produkty eksportowane regularnie (według rodzaju) Maszyny i urządzenia 19 Wyroby przemysłowe 17 Materiały i usługi budowlane 12 Żywność i napoje 11 Surowce 8 Artykuły gospodarstwa domowego 8 Odzież i tekstylia 8 Meble 8 Produkty przemysłu chemicznego 6 Kosmetyki / zdrowie i uroda 6 Ochrona środowiska i energia 5 Ochrona zdrowia 5 Narzędzia, dom i ogród 5 Inne 27 Grupa: przedsiębiorstwa eksportujące do dowolnego kraju (n=755) 3

4 Niemal wszyscy eksporterzy z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw prowadzą wymianę handlową z krajami europejskimi, wielu nie wykorzystuje jednak możliwości oferowanych przez globalny rynek Jaki procent małych i średnich przedsiębiorstw zajmuje się eksportem? Do dowolnego kraju Europa 97 eksporterów sprzedaje produkty i usługi do krajów europejskich Kraje pozaeuropejskie 65 eksporterów sprzedaje produkty i usługi do krajów pozaeuropejskich Grupa: cała próba (n=2005) 4

5 Małe i średnie przedsiębiorstwa z czterech objętych badaniem państw znacznie częściej eksportują do innych krajów europejskich niż na rynek globalny 97 eksportuje do krajów europejskich, 65 eksportuje do krajów pozaeuropejskich 14 Francja 40 Niemcy 35 Wielka Brytania > 31 Grupa: przedsiębiorstwa eksportujące do dowolnego kraju (n=775) 5

6 Większe, szybciej rozwijające się przedsiębiorstwa, a także firmy nastawione wyłącznie na wymianę handlową B2B, chętniej zajmują się eksportem Jaki procent małych i średnich przedsiębiorstw zajmuje się eksportem? Do dowolnego kraju Wyższe przychody Średnie przychody Niższe przychody Szybkie * tempo rozwoju Średnie tempo rozwoju Bez zmian / spadek osób osób 1-9 osób B2B B2C Oba rodzaje Grupa: cała próba (n=2005) * Rozwijające się w tempie 11 rocznie lub szybciej. 6

7 Jedynie niewielka część małych i średnich przedsiębiorstw wysyła towary do krajów europejskich częściej niż 20 razy w miesiącu.średnia roczna wartość eksportu na ten rynek wynosi 604 tys. EUR Statystyka eksportu kraje europejskie Częstotliwość Liczba dostaw w miesiącu Codziennie 20 Mniej niż Raz w tygodniu Wartość miesięczna Raz w miesiącu Wartość roczna Rzadko 19 Więcej niż Na podstawie średniej wartości dla wszystkich badanych MŚP Grupa: przedsiębiorstwa eksportujące na rynki europejskie (n=731) 7

8 Dostawy poza Europę nie są tak częste, ale ich średnia wartość jest wyższa, dzięki czemu średnia roczna wartość eksportu wynosi prawie 647 tys. EUR Statystyka eksportu kraje pozaeuropejskie Częstotliwość Liczba dostaw w miesiącu Codziennie 11 Mniej niż Raz w tygodniu Wartość miesięczna Raz w miesiącu Wartość roczna Rzadko 26 Więcej niż Na podstawie średniej wartości dla wszystkich badanych MŚP Grupa: przedsiębiorstwa eksportujące na rynki pozaeuropejskie (n=487) 8

9 Eksporterzy z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw za podstawowe źródła porad dotyczących eksportu uznają Internet i media, organizacje handlowe i firmy logistyczne Źródła doradztwa związanego z eksportem Internet/media Organizacje handlowe Firmy logistyczne Internet/media Organizacje handlowe Firmy logistyczne Banki Inne MŚP Organy administracji publicznej Brak doradztwa Internet/media Organizacje handlowe Firmy logistyczne Banki Inne MŚP Organy administracji 46 Brak doradztwa Banki 16 Inne MŚP Organy administracji publicznej Brak doradztwa Internet/media Organizacje handlowe Firmy logistyczne Banki Inne MŚP Organy administracji Brak doradztwa Internet/media Organizacje handlowe Firmy logistyczne Banki Inne MŚP Organy administracji Brak doradztwa Grupa: cała próba (n=2005) 9

10 Wśród przedsiębiorstw z segmentu MSP, które nie są eksporterami, niemal połowa nie uzyskała żadnych wskazówek dotyczących eksportu Źródła doradztwa związanego z eksportem Eksporterzy Pozostałe firmy Internet/media 39 Internet/media 22 Firmy logistyczne 37 Firmy logistyczne 11 Organizacje handlowe 33 Organizacje handlowe 17 Banki 24 Banki 12 Organy administracji publicznej 23 Organy administracji publicznej 9 Inne MŚP 22 Inne MŚP 11 Brak doradztwa 12 Brak doradztwa 49 Grupa: przedsiębiorstwa eksportujące do dowolnego kraju (n=755) / przedsiębiorstwa aktualnie nieprowadzące eksportu (n=1250) 10

11 Większość małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych eksportem oczekuje porad i pomocy w tej dziedzinie, a w efekcie zwiększenia potencjału eksportowego Czy dostępny jest odpowiedni poziom doradztwa i wsparcia, niezbędny do osiągnięcia sukcesu na rynku międzynarodowym? Wszystkie MŚP Nie jest potrzebne dodatkowe wsparcie Dostateczne wsparcie, mogłoby być większe Wsparcie mogłoby być łatwiej dostępne Brak wsparcia niezbędnego do działania Brak planów eksportowych Grupa: cała próba (n=2005) 11

12 Tylko jedna trzecia eksporterów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw nie oczekuje doradztwa i wsparcia w działaniu na rynkach międzynarodowych Czy dostępny jest odpowiedni poziom doradztwa i wsparcia, niezbędny do osiągnięcia sukcesu na rynku międzynarodowym? Eksporterzy Pozostałe firmy Nie jest potrzebne dodatkowe wsparcie Dostateczne wsparcie, mogłoby być większe Wsparcie mogłoby być łatwiej dostępne Brak wsparcia niezbędnego do działania Brak planów eksportowych Grupa: przedsiębiorstwa eksportujące do dowolnego kraju (n=755) / przedsiębiorstwa aktualnie nieprowadzące eksportu (n=1250) 12

13 Problemy z płatnościami oraz brak przedstawiciela na rynku to główne przeszkody wskazywane przez obecnych eksporterów (potencjalnie ograniczające wzrost przedsiębiorstwa) Bariery występujące w obszarze eksportu Potencjalny brak płatności Brak przedstawiciela na rynku Brak wiedzy technicznej Potencjalne koszty Bariera językowa Potencjalny brak płatności Brak przedstawiciela na rynku Brak wiedzy technicznej Potencjalne koszty Bariera językowa Niepewność co do wyboru właściwego rynku Brak wiedzy specjalistycznej w firmie Straty wynikające z przeliczeń walutowych Wymagana pracochłonność Oczekiwanie na zmianę koniunktury Brak optymalizacji serwisu WWW Brak barier Niepewność co do wyboru właściwego rynku 15 Brak wiedzy specjalistycznej w firmie Straty wynikające z przeliczeń walutowych Wymagana pracochłonność Oczekiwanie na zmianę koniunktury Brak optymalizacji serwisu WWW Brak barier Potencjalny brak płatności Brak przedstawiciela na rynku Brak wiedzy technicznej Potencjalne koszty Bariera językowa Niepewność co do wyboru właściwego rynku Brak wiedzy specjalistycznej w firmie Straty wynikające z przeliczeń walutowych Wymagana pracochłonność Oczekiwanie na zmianę koniunktury Brak optymalizacji serwisu WWW Brak barier Grupa: przedsiębiorstwa eksportujące do dowolnego kraju (n=755) 13

14 Połowa przedsiębiorstw z sektora MSP przewiduje, że będzie za 5 lat uczestniczyć w międzynarodowej wymianie handlowej oznacza to wzrost zaledwie o 5 w stosunku do obecnej sytuacji W jakim obszarze będą generowane przychody firmy za 5 lat? Wszystkie MŚP Tylko rynek krajowy Tylko rynek zagraniczny Oba obszary 11 6 Grupa: cała próba (n=2005) 14

15 Przedsiębiorstwa z sektora MSP przewidują za 5 lat większy wzrost przychodów w handlu zagranicznym niż krajowym W jakim obszarze będą generowane przychody firmy za 5 lat? Wszystkie MŚP Rynek krajowy Rynek zagraniczny Znacznie wyższe Nieco wyższe Takie same Nieco niższe Znacznie niższe Tylko rynek krajowy Tylko rynek zagraniczny Oba obszary Grupa: cała próba (n=2005) 15

16 Eksporterzy z segmentu MSP znacznie bardziej optymistycznie podchodzą do krótkoterminowych prognoz wyników firmy Poziom optymizmu dotyczący przyszłego roku Eksporterzy Pozostałe przedsiębiorstwa Bardzo optymistycznie duży wzrost Dość optymistycznie niewielki wzrost Przychody na tym samym poziomie Dość pesymistycznie niewielki spadek Bardzo pesymistycznie duży spadek Grupa: przedsiębiorstwa eksportujące do dowolnego kraju (n=755) / przedsiębiorstwa aktualnie nieprowadzące eksportu (n=1250) 16

17 Chiny i Stany Zjednoczone to rynki o największym potencjale wzrostu według opinii eksporterów z segmentu MSP opinia znajduje potwierdzenie w bieżących działaniach Rynki globalne o największym postrzeganym potencjale wzrostu związanego z eksportem Eksporterzy Chiny Stany Zjednoczone Inny kraj Brazylia Indie Rosja Kanada Australia Meksyk Japonia Turcja RPA Indonezja Inny kraj Ameryki Łac. Inny kraj afrykański Nowa Zelandia Bliski Wschód Nigeria Inny kraj azjatycki Chiny Inny kraj Stany Zjednoczone Kanada Brazylia Indie Rosja Japonia Australia Meksyk Chiny Stany Zjednoczone Indie Rosja Brazylia Australia Kanada Japonia Meksyk Inny kraj Chiny Stany Zjednoczone Brazylia Rosja Kanada Indie Japonia Australia Meksyk Inny kraj Stany Zjednoczone Meksyk Chiny Brazylia Indie Rosja Kanada Japonia Australia Inny kraj Grupa: przedsiębiorstwa eksportujące do dowolnego kraju (n=755) 17

Raport o Europejskim. Wpływie. Gospodarczym. Wpływ średnich przedsiębiorstw na sytuację gospodarczą UE. www.midmarketimpact.com

Raport o Europejskim. Wpływie. Gospodarczym. Wpływ średnich przedsiębiorstw na sytuację gospodarczą UE. www.midmarketimpact.com Raport o Europejskim Wpływie Gospodarczym Wpływ średnich przedsiębiorstw na sytuację gospodarczą UE www.midmarketimpact.com 1 Wprowadzenie Znaczenie średniej wielkości przedsiębiorstw jest w Europie niedostatecznie

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza globalnych trendów gospodarczych w kontekście potrzeb rozwojowych Metropolii Silesia

Ekspertyza globalnych trendów gospodarczych w kontekście potrzeb rozwojowych Metropolii Silesia Ekspertyza globalnych trendów gospodarczych w kontekście potrzeb rozwojowych Metropolii Silesia Streszczenie raportu Maj 2014 1 2014 Deloitte Spis Treści Spis treści 2 Cel projektu 3 Wybór branż 4 Globalne

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej ul. Basztowa 22,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA E-HANDLU W POLSCE

LOGISTYKA E-HANDLU W POLSCE LOGISTYKA E-HANDLU W POLSCE Opracowanie dr Arkadiusz Kawa* Poznań 2014 * Pracownik Katedry Logistyki i Transportu w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. e-handel w

Bardziej szczegółowo

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r.

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. RANKING Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Definicja innowacji...4 1.1. Innowacje procesowe...4 1.2. Innowacje

Bardziej szczegółowo

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa Grudzień 2012 Spis treści Wstęp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Warszawa 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw przemysłu lekkiego na rynku Unii Europejskiej standaryzacja i adaptacja **

Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw przemysłu lekkiego na rynku Unii Europejskiej standaryzacja i adaptacja ** Andrzej SZNAJDER * Marzanna Katarzyna WITEK-HAJDUK * Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw przemysłu lekkiego na rynku Unii Europejskiej standaryzacja i adaptacja ** Strategie standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU (NUMER 2/2009) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2009 r. Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. 1 maja 2007 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału rozwoju sektora drzewno-meblarskiego w powiecie bytowskim

Analiza potencjału rozwoju sektora drzewno-meblarskiego w powiecie bytowskim Analiza potencjału rozwoju sektora drzewno-meblarskiego w powiecie bytowskim OPRACOWANIE ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU STRATEGIA I KWALIFIKACJE NASZE NARZĘDZIA NA ZMIANY W GOSPODARCE WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Rynek poligraficzny w Polsce

Rynek poligraficzny w Polsce KPMG w polsce Rynek poligraficzny w Polsce Badanie KPMG i PBKG kpmg.pl 2 Section or Brochure name Spis treści 1. Wstęp 3 2. Najważniejsze wnioski 5 3. Metodologia badania 9 4. Polska poligrafia na tle

Bardziej szczegółowo

Działania innowacyjne w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny

Działania innowacyjne w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Działania innowacyjne w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny Ekspertyza naukowa dr inż. Artur Paździor Politechnika Lubelska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce

Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Uwarunkowania przyszłego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Wojciech Bogdan Daniel Boniecki Eric Labaye Tomasz Marciniak Marcin Nowacki ii O McKinsey &

Bardziej szczegółowo

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na I kw.

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na I kw. Narodowy Bank Polski Instytut Ekonomiczny Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 11

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W DRUGIEJ POŁOWIE 2009 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W DRUGIEJ POŁOWIE 2009 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W DRUGIEJ POŁOWIE 2009 ROKU (NUMER 1/2010) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, marzec 2010 r. Wstęp... 3 Synteza... 5 1.

Bardziej szczegółowo

MICHAEL PAGE GLOBALNY BAROMETR HR 2013

MICHAEL PAGE GLOBALNY BAROMETR HR 2013 MICHAEL PAGE Plan działania w obszarze HR wspólny cel strategiczny, różne priorytety regionalne ŚWIEŻE SPOJRZENIE NA ZMIANY ZACHODZĄCE W OBSZARZE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Nr 789. Informacja. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Ewa Czerwińska. Czerwiec 2001 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 789. Informacja. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Ewa Czerwińska. Czerwiec 2001 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce Czerwiec 2001 Ewa Czerwińska Informacja Nr 789 Bezpośrednie inwestycje

Bardziej szczegółowo

Ujęcie według klas wielkości. Bohdan Wyżnikiewicz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Ujęcie według klas wielkości. Bohdan Wyżnikiewicz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową RAPORT POLSKIE MSP NA DRODZE KU NOWOCZESNOŚCI RAPORT z wyników badania przygotowanego przez Konfederację Lewiatan w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce 2015 Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności Redakcja Paulina Zadura-Lichota Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna ekspansja polskich firm. Dokonania, ambicje, perspektywy

Zagraniczna ekspansja polskich firm. Dokonania, ambicje, perspektywy Zagraniczna ekspansja polskich firm Dokonania, ambicje, perspektywy Kwiecień 2015 Polacy pokochali busole i mapy Pewien Włoch zatrudniony w banku postanowił pewnego dnia porzucić swoją profesję i spróbować

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku

Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku Pod redakcją Hanny Treder i Przemysława Kulawczuka Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Marketing eksportowy małych

Bardziej szczegółowo

POLSKA 2008 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO

POLSKA 2008 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO MINISTERSTWO GOSPODARKI POLSKA 2008 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO WARSZAWA 2008 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz Kazimierz Miszczyk (Koordynator Zespołu Analiz Handlu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROEKSPORTOWEGO ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ

STRATEGIA PROEKSPORTOWEGO ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ STOWARZYSZENIE EKSPORTERÓW POLSKICH STRATEGIA PROEKSPORTOWEGO ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ Warszawa, 23 października 2008 r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp 3 1. Diagnoza stanu wyjściowego 5 1.1. Sytuacja polskiego

Bardziej szczegółowo

Report. Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki

Report. Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki Report Polska Internetowa Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki The Boston Consulting Group (BCG) jest wiodącą międzynarodową firmą doradczą, świadczącą usługi z zakresu zarządzania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Szybki Monitoring NBP

Szybki Monitoring NBP Nr 1/14 (styczeń 14 r.) Szybki Monitoring NBP Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 13 r. oraz prognoz na I kw. 14 r. Nr 1/14 (styczeń 14

Bardziej szczegółowo