Mikroprzedsiębiorczość w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mikroprzedsiębiorczość w Polsce"

Transkrypt

1 Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Analizabarier rozwoju i dostępu do finansowania* Bd Badanie Fundacji jikronenberga przy Citi Handlowy we współpracy merytorycznej Microfinance Centre *cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Mikroprzedsiębiorczość w Polsce badanie zrealizowane przez Pentor Research International na zlecenie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy przy współpracy merytorycznej Microfinance Centre.

2 Metodologia Badanie wykonane na repezentatywnej próbie 500 mikroprzedsiębiorców wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo CATI realizacja w terenie i analiza Pentor Research International

3 Charakterystyka mikroprzedsiębiorstw najwięcej mikroprzedsiębiorstw działa w branży usługowej i zatrudnia 1 osobę 43% 36% 40% 29% 21% 23% 8% Usługi Handel Produkcja do 4 5 do 9

4 Przyczyny rozpoczęcia działalności gospodarczej Potrzeba niezależności, bycia na swoim 29% Dobry ypomysł na biznes 10% Samorealizacja 45% Chęć wykorzystania własnej wiedzy 6% Brak innych możliwości zarabiania na życie 22% Względy finansowe 30% Potrzeba wyższych zarobków 8% Przejąłem(ęłam) przedsiębiorstwo rodzinne 16% Dziedziczenie 16% firmy założone po 2003 roku

5 Bariery rozpoczęcia działalności gospodarczej Praw no-adm inistracyjne 59% Trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników 26% Duża konkurencja 23% Finansowe (mała płynność lub brak pieniędzy na inwestycje) 22% Zbyt, trudności ze sprzedażą 9% Żadne 15% firmy założone po 2003 roku

6 Finansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej 80% mikroprzedsiębiorstw korzysta z własnych środków przy rozpoczęciu działalności Mikrofirmy korzystające z kredytu bankowego charakteryzują się: wyższym poziomem rocznych obrotów działalnością ą w branży produkcyjnej ji handlowej Własne oszczędności 79% Kredyt bankowy 18% Oszczędności rodziny lub przyjaciół 15% Bezzwrotna pożyczka/dotacja 2% Kredyt z innego prywatnego przedsiębiorstwa (partnera biznesowego) 2%

7 Obecne korzystanie z pomocy zewnętrznej Uczestnictwo w szkoleniach, kursach na temat prowadzenia biznesu 10% Preferencyjne kredyty 8% Pomoc w zakresie rozliczeń podatkowych 5% Pomoc prawna 2% Poręczenia pożyczek 2% Żadne 76%

8 Korzystanie z pożyczek i kredytów 70% mikrofirm nigdy nie korzystało z kredytów/ pożyczek tylko 21% korzysta obecnie głównym źródłem kredytów i pożyczek są banki W przeszłości Bank 90% 9% 20% W przeszłości i obecnie Fundusz pożyczkowy 5% 70% 1% Obecnie Firma leasingowa 2% Nigdy SKOK 1%

9 Przyczyny niekorzystania z kredytów/pożyczek SAMOWYKLUCZENIE Niechęć do zadłużania się 36% Brak potrzeby dodatkowych funduszy 35% Brak zaufania do instutucji kredytowych Korzystanie z innych źródeł funduszy 7% 6% CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE Brak zdolności kredytowej 11% Biurokracja 3% Wysokie oprocentowanie 1%

10 Korzystanie z funduszu poręczeniowego ę i leasingu fundusz poręczeniowy W 1% przeszłości W 7% przeszłości leasing W przeszłości i 2% W obecnie przeszłości i 7% obecnie Obecnie 1% Obecnie 0% Nigdy 96% Nigdy 86%

11 Spodziewane bariery w ciągu najbliższych 12 miesięcy CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE Prawno-administracyjne 44% Kryzys, obecna sytuacja gospodarcza 3% CZYNNIKI MEZOEKONOMICZNE Duża konkurencja 44% Zbyt, trudności ze sprzedażą 41% CZYNNIKI MIKROEKONOMICZNE Finansowe 22% Trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników 16%

12 Potrzebne formy wsparcia Ułatwienia podatkowe 75% Dofinansowywanie zakupu sprzętu, licencji 53% Doradztwo prawne 39% Tworzenie zrzeszeń branżowych 39% Doradztwo podatkowe 37% Szkolenia informatyczne 31% Szkolenia z prowadzenia firmy 26% Szkolenia z tworzenia biznesplanów 20% Poręczenia 15% Ułatwienia w pozyskiwaniu środków UE 4%

13 Segmentacja mikrofirm segmenty wydzielone na podstawie postaw wobec prowadzenia działalności gospodarczej Rozczarowani 15% Apatyczni 22% Profesjonaliści 63%

14 Profesjonaliści Przedsiębiorcy ę z powołania wolą ą prowadzić własną ą firmę ę niż być zatrudnieni Mikroprzedsiębiorstwa kładące nacisk na rozwój lub usatysfakcjonowane obecnym stanem rzeczy Wierzą, że zdolności biznesowe mogą minimalizować ryzyko (prowadzenie przedsiębiorstwa jest raczej skomplikowane, ale niejest ryzykowne) Silna motywacja do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (daje poczucie satysfakcji oraz bezpieczeństwa, umożliwialepszezarobki, lepsze zarobki, przysparza szacunku innych ludzi) Firmyzałożone między 1993 a 2000 rokiem, zatrudniające1 osobę, relatywnie częściej firmy działające w branży usług, na rynku lokalnym lub krajowym Relatywnie częściej wykształcenie wyższe właściciela / osoby zarządzającej

15 Profesjonaliści Dobrze oceniają obecną kondycję mikroprzedsiębiorstwa, częściej niż pozostałe segmenty deklarują, że zatrudnienie, obroty oraz zyski wzrosły lub pozostały na tym samym poziomie w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat Optymistycznie zapatrują się na przyszłość Częściej korzystają z własnych oszczędności, również przy zakładaniu firmy Korzystając z kredytu częściej przeznaczają go na rozwój przedsiębiorstwa Deklarują potrzebę tworzenia zrzeszeń oraz dostępu do szkoleń

16 Apatyczni Przedsiębiorcy z przymusu Brak motywacji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej nie daje im to poczucia satysfakcji ani bezpieczeństwa. Nie wierzą w stworzenie możliwości lepszych zarobków ani zdobycia szacunku innych osób Dominujepodejście fatalistyczne przedsiębiorstwa niekładą naciskuna rozwój firmy, bo według ich deklaracji i tak zbankrutują Segment nieświadomych większość uważa, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie jest skomplikowane, ale dostrzega ryzyko Firmy założone w latach , niezatrudniające pracowników, relatywnie częściej działające w handlu, na rynku lokalnym lub krajowym Relatywnie częściej wykształcenie właściciela / osoby zarządzającej poniżej wyższego

17 Apatyczni Źle oceniają obecną kondycję mikroprzedsiębiorstwa, częściej niż profesjonaliści deklarują spadki obrotów i zysków w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat Mniej optymistycznie zapatrują się na przyszłość spodziewają się dalszych spadków Upatrują zagrożeń w trudnościach ze sprzedażą produktów i usług Oczekują wsparcia w zakresie podatków Częściej korzystają z kredytu, aby firma mogła przetrwać

18 Rozczarowani Nie mają preferencji co do formy zatrudnienia Brak motywacji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w opinii rozczarowanych nie daje ona poczucia bezpieczeństwa, możliwości lepszych zarobków ani nie przysparza szacunku innych ludzi. Nie mają określonej wizji co do rozwoju przedsiębiorstwa Uważają, że prowadzenie działalności gospodarczej jest skomplikowane oraz ryzykowne Firmy założone przed rokiem 1990, zatrudniające powyżej 2 pracowników, relatywnie częściej działające w branży transportowej i magazynowej, na rynku europejskim i krajowym Relatywnie częściej wykształcenie właściciela / osoby zarządzającej poniżej wyższego

19 Rozczarowani Źle oceniają obecną kondycję mikroprzedsiębiorstwa, częściej niż profesjonaliści deklarują spadki obrotów i zysków w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat Mniej optymistycznie zapatrują się na przyszłość spodziewają się dalszych spadków Dostrzegają bariery natury finansowej (mała płynność finansowa, brak pieniędzy na inwestycje) Bardziej niż pozostałe segmenty potrzebują ułatwień podatkowych, dofinansowania zakupów, doradztwa Nie uznają zaciągania kredytów Cześciejkorzystają z usług funduszy pożyczkowych niż banków oraz z kredytów preferencyjnych Korzystają z kredytu, aby firma mogła przetrwać

20 Wielkość sektora mikrofirm Liczba aktywnych przedsiębiorstw dibi mikro: profesjonaliści: mikrofirm apatyczni: rozczarowani: Liczba nowo tworzonych w ciągu roku: 300,000 liczba likwidowanych w ciąguroku: wskaźnik przeżycia: 66%

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE RAPORT Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE SPIS TREŚCI Charakterystyka respondentów 4 Charakterystyka respondentów (firmy) 8 Korzystanie z funduszy unijnych 15 Finansowanie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Autorzy: Dr Tomasz Kaczor Agnieszka Kowalczyk Copyright: Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Curriculum Vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Badanie było współfinansowane przez Związek Polskiego Leasingu i PZU

Bardziej szczegółowo

Jak wypadamy na tle Polski?

Jak wypadamy na tle Polski? KONFERENCJA 2015 rok - plany i wyzwania dolnośląskich MMŚP Konkurencyjność dolnośląskich MMŚP. Jak wypadamy na tle Polski? Wrocław, 27 listopada 2014 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Partner główny

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU (NUMER 2/2009) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2009 r. Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Warszawa, maj 2011 r. 1. Wprowadzenie Æ Badanie możliwości stworzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA CZYNNIKÓW SUKCESU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

RAPORT Z BADANIA CZYNNIKÓW SUKCESU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW RAPORT Z BADANIA CZYNNIKÓW SUKCESU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy przy współpracy merytorycznej Microfinance Centre,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCENA WYBRANYCH FORM FINANSOWANIA W MAŁYCH FIRMACH TRANSPORTOWYCH

WYKORZYSTANIE I OCENA WYBRANYCH FORM FINANSOWANIA W MAŁYCH FIRMACH TRANSPORTOWYCH 16 WYKORZYSTANIE I OCENA WYBRANYCH FORM FINANSOWANIA W MAŁYCH FIRMACH TRANSPORTOWYCH Agnieszka Zakrzewska Bielawska, Aleksandra Konwaluk Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Małe i

Bardziej szczegółowo

RAPORT USŁUGI KSIĘGOWE W POLSCE EDYCJA 2013

RAPORT USŁUGI KSIĘGOWE W POLSCE EDYCJA 2013 RAPORT USŁUGI KSIĘGOWE W POLSCE EDYCJA 2013 1. Wpływ kryzysu na nastroje i kondycję przedsiębiorców 2. Struktura rynku usług księgowych w Polsce 3. Otoczenie konkurencyjne i trendy rozwoju 4. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami 1 SPIS TREŚ CI 1. WPROWADZENIE SYTUACJA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

lat 1924-2014 Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego

lat 1924-2014 Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego lat 1924-2014 Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Broszura jest podsumowaniem

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9)

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9) Diagnoza problemów w funkcjonowaniu, rozwoju i warunków sukcesu współpracy 3 sektorów życia społeczno gospodarczego na terenie gmin północnego obszaru WJM, jako czynnika rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ORAZ DOLNY ŚLĄSK, POLSKA SIERPIEŃ 2012

PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ORAZ DOLNY ŚLĄSK, POLSKA SIERPIEŃ 2012 RAPORT Z BADANIA PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ORAZ INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU Z DOLNEGO ŚLĄSKA DOLNY ŚLĄSK, POLSKA SIERPIEŃ 0 Autorzy: Prof. Janusz Zaleski Zbigniew Mogiła

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Kredytowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Kredytowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Sławomir Juszczyk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Martyna Jasionek Seminarium Doktoranckie Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Kredytowanie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność sektora MSP w Polsce

Innowacyjność sektora MSP w Polsce Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Warszawa 2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej

Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej Dagmara Zuzek * Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej Wstęp Wszystkie podmioty gospodarcze, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa, bez względu na rodzaj

Bardziej szczegółowo

CZAS NA TWÓJ BIZNES! Raport z realizacji projektów w powiatach siedleckim i płockim. Warszawa, 31 lipca 2012 r.

CZAS NA TWÓJ BIZNES! Raport z realizacji projektów w powiatach siedleckim i płockim. Warszawa, 31 lipca 2012 r. Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ul. Gombrowicza 19 01-682 Warszawa tel.: 48 22 864 03 90 fax: 48

Bardziej szczegółowo

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT Projekt realizowany w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy. Program

Bardziej szczegółowo

Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010

Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010 Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010 Opracował: Dział Marketingu Urzędu Pracy m.st. Warszawy Warszawa, 4 stycznia 2013 r. Wstęp Na podstawie art. 46

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw Aleksander Żołnierski Warszawa, 2005 1 Autor: Aleksander Żołnierski Wydanie I Nakład XXXX egzemplarzy 2 Spis treści Wprowadzenie 1. Opis badania 1.1. Cel badania

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020. Raport końcowy

STRONA 1. Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020. Raport końcowy STRONA 1 Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020 Raport końcowy STRONA 2 Badanie wykonała firma WYG PSDB Raport opracował zespół w składzie: Bartek Bartniczak Aleksandra

Bardziej szczegółowo