OPERAT SZACUNKOWY PODSTAWA WYCENY:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPERAT SZACUNKOWY PODSTAWA WYCENY:"

Transkrypt

1 OPERAT SZACUNKOWY Określenie wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej DOM MUZYKI I TAŃCA ZABRZE, ul. de Gaulle a Nr 17 działki Nr 2552/118, 4900/2, 2553/113, KW Nr GL1Z/ /3 PODSTAWA WYCENY: Wycena opracowana na podstawie zamówienia DOM MUZYKI I TAŃCA - ZABRZE, ul. de Gaulle a Nr 17 przez Tadeusza ŻUKROWSKIEGO Rzeczoznawcę Majątkowego, uprawnienia zawodowe Nr 3253 do szacowania nieruchomości. CEL OPRACOWANIA: Określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zabudowanej dla zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy. POZIOM CEN: listopad 2013 r. AUTOR OPRACOWANIA: DATA OPRACOWANIA: 4 listopad 2013 r.

2 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej zabudowanej DOM MUZYKI I TAŃCA ZABRZE, ul. de Gaulle a Nr 17 KW Nr GL1Z/ /3, działki Nr 2552/118, 4900/2, 2553/113 Podstawa wyceny: Właściciel nieruchomości: Cel opracowania: operat szacunkowy opracowany na podstawie zamówienia DOM MUZYKI I TAŃCA - ZABRZE, ul. de Gaulle a Nr 17 dla Tadeusza ŻUKROWSKIEGO Rzeczoznawcy Majątkowego, uprawnienia zawodowe Nr 3253 do szacowania nieruchomości, członka Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach DOM MUZYKI I TAŃCA zam ZABRZE, ul. de Gaulle a Nr 17 celem niniejszego opracowania jest ustalenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zabudowanej dla zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy Nieruchomość zabudowana: działki gruntu Nr 2552/118, 4900/2, 2553/113 o powierzchni m 2 z prawem wieczystego użytkowania zabudowana budynkiem DOM MUZYKI I TAŃCA o powierzchni użytkowej 7.866,80 m 2 Wartość rynkowa nieruchomości na dzień wyceny wynosi: ,- zł słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta złotych Poziom cen: listopad 2013 r. Data określenia wartości: 4 listopad 2013 r. Data sporządzenia operatu: 4 listopad 2013 r. Zabrze, 4 listopad 2013 r. Rzeczoznawca Majątkowy AUTOR OPRACOWANIA: STRONA 2

3 ZAWARTOŚĆ WYCENY: I CZĘŚĆ OGÓLNA... str Przedmiot i zakres wyceny... str Podstawa prawna i materiały wykorzystane przy wycenie... str Podstawa formalna opracowania, daty wyceny, poziom cen, źródła informacji.. str Cel opracowania wyceny... str Stan przedmiotu wyceny... str Analiza rynku i dobór metodologii wyceny... str Opis nieruchomości gruntowej zabudowanej... str. 13 II CZĘŚĆ WYCENA NIERUCHOMOŚCI... str Wycena podejściem porównawczym... str. 20 III CZĘŚĆ USTALENIA KOŃCOWE... str Określenie końcowe szacunkowej wartości nieruchomości... str Wnioski końcowe... str Klauzule i zastrzeżenia... str Załączniki... str Dokumentacja fotograficzna... str. 30 STRONA 3

4 I CZĘŚĆ OGÓLNA STRONA 4

5 1. Przedmiot i zakres wyceny. Stosownie do treści zamówienia, oszacowaniu wartości podlega nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem DOM MUZYKI I TAŃCA o powierzchni użytkowej 7.866,80 m 2, zlokalizowana w Zabrzu przy ulicy de Gaulle a Nr 17, działki Nr 2552/118, 4900/2, 2553/113 o powierzchni m 2. Nieruchomość jest zapisana w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział VI Ksiąg Wieczystych KW Nr GL1Z/ /3. 2. Podstawa prawna i materiały wykorzystane przy wycenie. 2.1 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami). 2.2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. (Dz.U. Nr 207 poz. 2109) w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego z późn. zmianami. 2.3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2004 r. (Dz.U. Nr 196 poz. 1628) zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego. 2.4 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U r. Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami). 2.5 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zmianami). 2.6 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników. 2.7 Odpis Księgi Wieczystej Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział VI Ksiąg Wieczystych KW Nr GL1Z/ / Mapa ewidencyjna działki Nr 2552/118, 4900/2, 2553/ Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych PFSRM 2013 r Materiały wykorzystane przy wycenie: Katalog cen jednostkowych wskaźników robót i obiektów inwestycyjnych wyd. BISTYP-CONSULTING Spółka z o.o. Warszawa 2013 r. STRONA 5

6 Scalone normatywy do wyceny budynków i budowli wyd. WACETOB Nr 103 wyd. Warszawa Katalog cen dla szacowania obiektów budowlanych metodą szczegółową Nr I/2007(22), wyd. Agencja Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMIKS spółka z o.o. w Katowicach Katowice 2007 r Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz. I - obiekty kubaturowe, cz. II - obiekty inżynieryjne wyd. SEKOCENBUD, 2013 r Sposoby ustalania zużycia technicznego budynków i budowli - wyd. Agencja Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMIKS Sp. z o.o. Katowice 1992 r. oraz Zużycie nieruchomości zabudowanych Instytut Doradztwa Majątkowego, wyd. Warszawa 2003 r Wycena nieruchomości M. Prystupa, wyd. Warszawa PFSRM Informacje własne z transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości z terenu woj. śląskiego. 3. Podstawa formalna opracowania, daty wyceny, poziom cen, źródła informacji. 3.1 Podstawę formalną opracowania stanowi zlecenie: DOM MUZYKI I TAŃCA - ZABRZE, ul. de Gaulle a Nr 17 dla rzeczoznawcy majątkowego, uprawnienia zawodowe Nr 3253 do szacowania nieruchomości Tadeusza ŻUKROWSKIEGO członka Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach. 3.2 Daty istotne dla wyceny: Data sporządzenia wyceny 4 listopad 2013 r. Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny 4 listopad 2013 r. Data, na którą uwzględniono i określono stan przedmiotu wyceny 28 maj 2013 r. Data dokonania oględzin 28 maj 2013 r. STRONA 6

7 3.3 Wizja lokalna 29 października 2013 r. polegająca na dokonaniu: oględzin z ustaleniami ustalenia powierzchni użytkowej opisu technicznego połączonego z badaniem poszczególnych elementów składników ustalenia stopnia zużycia inwentaryzacji technicznej budynku użytkowego spisania ustaleń ze zleceniodawcą wykonania dokumentacji fotograficznej 3.4 Źródła informacji Zleceniodawca: DOM MUZYKI I TAŃCA - ZABRZE, ul. de Gaulle a Nr Urząd Miasta w Zabrzu Kancelarie Notarialne w Gliwicach i Zabrzu Agencje Handlu Nieruchomościami z terenu woj. śląskiego Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych kwartalnik Nieruchomość Bank informacji Rzeczoznawców Majątkowych SILESIA w Katowicach Wywiad w terenie i informacje własne. Ponadto: prasa i literatura fachowa Szczegółowe informacje w zakresie: W zakresie informacji technicznych i danych liczbowych dotyczących budynku oraz stanu technicznego budynku wizja lokalna w dniu 29 października 2013 r. W zakresie działki odpis Księgi Wieczystej i Urząd Miasta w Zabrzu W zakresie informacji o prawach do nieruchomości odpis Księgi Wieczystej, Nr GL1Z/ /3, decyzja Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 15 grudnia 2005 r. o nabyciu praw do nieruchomości o powierzchni użytkowej 7.866,80 m 2 W zakresie informacji o wartościach rynkowych informacja własna, agencje handlu nieruchomościami, bank informacji SILESIA STRONA 7

8 4. Cel opracowania wyceny. Stosownie do zamówienia celem niniejszego opracowania jest oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem DOM MUZYKI I TAŃCA dla zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy. Zgodnie z rozdziałem 1 dział IV Ustawy o gospodarce nieruchomościami i Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych wartość tę określa się w oparciu o aktualnie kształtujące się ceny w obrocie wolnorynkowym dla aktualnego sposobu użytkowania. 5. Stan przedmiotu wyceny. 5.1 Stan prawny nieruchomości. W świetle odpisu z Księgi Wieczystej KW Nr GL1Z/ /3 w Sądzie Rejonowym Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Zabrzu: Dział I Oznaczenie nieruchomości: Zabrze, ul. de Gaulle a Nr 17 działki Nr 2552/118, 4900/2, 2553/113 o powierzchni m 2 BI inne tereny zabudowane BUDYNEK: obiekt kulturalno-oświatowy o charakterze muzyczno-rozrywkowym o kubaturze m 2 i powierzchni przyziemia m 2 działka gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia r. Dział II Własność: Dział III Prawa i ograniczenia: Dział IV Hipoteki: własność gruntu: Gmina Miejska Zabrze wieczyste użytkowanie gruntu: DOM MUZYKI I TAŃCA Zabrze brak wpisu wg zapisu w KW (odpis w załączeniu) STRONA 8

9 5.2 Informacje o terenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego i w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami dla przedmiotowego terenu brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Zgodnie z Uchwałą Nr XII/126/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze teren obejmujący działki Nr 2552/118, 4900/2, 2553/113 przy ul. de Gaulle a Nr 17 w Zabrzu znajduje się na terenie oznaczonym jako: UM tereny śródmieścia miasta - zabudowa usługowa 6. Analiza rynku i dobór metodologii wyceny. 6.1 Analiza rynku nieruchomości Wskazanie rodzaju szacowanej wartości: Artykuł 150 ust. 2 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) mówi:,,dla nieruchomości, które mogą być przedmiotem obrotu określa się wartość rynkową. Ustalono, że przedmiotowa nieruchomość może być przedmiotem obrotu. Artykuł 151 ust.1 definiuje wartość rynkową nieruchomości -,,wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń: 1) strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy, 2) upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy. W operacie jest określona wartość rynkowa przedmiotu wyceny zgodnie z podanym zakresem, określono wartość rynkową dla aktualnego sposobu użytkowania (WRU). STRONA 9

10 6.1.2 Określenie rynku lokalnego, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość: Celem określenia wartości rynkowej nieruchomości, biorąc pod uwagę jej cechy fizyczne, użytkowe, a także stan prawny przyjęto do badania rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami użytkowanymi jako budynki o charakterze usługowym, położonych w województwie śląskim, pozostających w obrocie na rynku wtórnym. Obszar badanego rynku nieruchomości to miejscowości województwa śląskiego. Rodzaj przyjętych do badania nieruchomości to, nieruchomości gruntowe zabudowane, będące przedmiotem prawa własności, przeznaczone w planie zagospodarowania na cele usługowe z zapleczem biurowo-socjalnym i pełną infrastrukturą. Przyjęcie do badań takiego obszaru rynku oraz opisanej grupy rodzajowej nieruchomości jest zgodne z położeniem, charakterem i warunkami wycenianej nieruchomości Analiza cen transakcyjnych: Wartość rynkowa 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków usługowych z zapleczem biurowo-socjalnym w dobrym stanie technicznym znajdujących się na rynku w ostatnim okresie kształtowała się przeciętnie dla tego typu od ok zł/m 2 do ok zł/m 2, w zależności przede wszystkim od lokalizacji, wieku budynku, stanu technicznego budynku standardu wykończenia pomieszczeń itd. Rynek wykazuje również transakcje spoza w/w przedziału cenowego. Jednakże nie są to ceny reprezentatywne. Aktualnie na rynku występuje znaczne zapotrzebowanie na powierzchnie usługowe, handlowe, biurowe. Tworzą je głównie małe i średnie przedsiębiorstwa prywatne korzystające z nich do tej pory na podstawie praw obligacyjnych. Najbardziej poszukiwane przez inwestorów są nieruchomości o niedużych powierzchniach, zabudowane budynkami w dobrym stanie technicznym, dobrze zlokalizowane z dobrym dojściem, dojazdem i parkingami. STRONA 10

11 Natomiast nieruchomości o dużych powierzchniach działek, zabudowane budynkami specjalistycznymi o znacznych powierzchniach użytkowych i kubaturze, zwłaszcza związanych z kulturą i usługami, o małych możliwościach przystosowania dla innej działalności, trudno znajdują nabywców. Przeprowadzona analiza transakcji kupna-sprzedaży wykazała, że sprzedawane nieruchomości charakteryzowały się dużą różnorodnością. Jakkolwiek funkcja wyznaczona w opracowaniach planistycznych i faktyczny sposób użytkowania dla nieruchomości będących przedmiotem transakcji były porównywalne, to inne atrybuty, jak np.: sposób zainwestowania na tych nieruchomościach, wielkość działek, intensywność zabudowy, stan techniczny obiektów oraz ich funkcji itp. znacznie odbiegały od siebie. Jednakże analiza ta pozwoliła na określenie cech rynkowych nieruchomości wpływających na poziom cen i wielkość tego wpływu na ceny (wagi cech). Analiza transakcji wskazuje, że największy wpływ na poziom cen mają następujące cechy nieruchomości: Rodzaj współczynników atrybutów: Waga atrybutu w %: Położenie 40 Lokalizacja i sąsiedztwo 10 Stan techniczny 30 Funkcjonalność 5 Wyposażenie w instalacje 5 Urządzenie działki 5 Dojście, dojazd, parking 5 STRONA 11

12 6.2 Metodologia wyceny Zastosowane metody, podejścia, techniki. Zgodnie z postanowieniami ustawy o Gospodarce Nieruchomościami z r. późniejszymi zmianami, Ustawą o własności lokali, Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego z dnia 22.IX.2004 r., a ponadto Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych wyd r., określono wartość rynkową nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania. Wybór podejścia metod i technik wynika z obowiązującej Ustawy o gospodarce nieruchomościami i Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego, zasad wyceny, Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych, oraz ze zlecenia Zleceniodawcy oraz dostępnych informacji na rynku nieruchomości podobnych Szacowanie wartości rynkowej nieruchomości podejściem porównawczym. Na badanym rynku lokalnym rynkach równoległych miały miejsce transakcje nieruchomościami podobnymi. Zgodnie z art Jeżeli znane są ceny nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej, stosuje się podejście porównawcze. Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Wartość nieruchomości koryguje się ze względu na cechy różniące te nieruchomości i ustala z uwzględnieniem zmian poziomu cen wskutek upływu czasu. STRONA 12

13 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego podaje: 5.1. Przy zastosowaniu podejścia porównawczego konieczna jest znajomość cen transakcyjnych nieruchomości podobnych do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, a także cech tych nieruchomości wpływających na poziom ich cen W podejściu porównawczym stosuje się metodę porównywania nieruchomości parami, metodę korygowania ceny średniej albo metodę analizy statystycznej rynku. Właściwą procedurą dla określenia wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości będzie podejście porównawcze z wykorzystaniem metody korygowania ceny średniej, która przeprowadzona zostanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w Standardzie III.7. Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego oraz w komentarzu do w/w standardu. Wycenę przeprowadzono zgodnie z procedurą wyceny nieruchomości metodą korygowania ceny średniej, a wartość rynkowa W M wycenianej nieruchomości jest równa iloczynowi poła powierzchni użytkowej F budynku i średniej ważonej cen skorygowanych W jr. 7. Opis nieruchomości gruntowej zabudowanej. 7.1 Lokalizacja. Nieruchomość położona jest w Zabrzu przy ul. de Gaulle a Nr 17, utwardzony i dojście i dojazd oraz zespół parkingów bezpośrednio do budynku zapewniony jest od strony ulicy ul. Charlesa de Gaulle a oraz pośrednio od ul. Jana III Sobieskiego i 1-go Maja. W pobliżu przedmiotowej nieruchomości znajdują się nieruchomości mieszkalne oraz usługowe. Zabrze to miasto położone w zachodniej części województwa śląskiego i Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), zamieszkałe przez ok. 180 tyś. mieszkańców, należy do grona pięciu największych pod względem liczby mieszkańców miast województwa śląskiego. STRONA 13

14 Przemysłowy charakter miasta zmienia się wraz z rozwojem nowoczesnych technologii. Rozwija się mała i średnia przedsiębiorczość, która w Zabrzu znajduje odpowiednie zaplecze w postaci wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej, konkurencyjnej siły roboczej, odpowiedniej infrastruktury technicznej (hale produkcyjne, magazyny, uzbrojone nieruchomości, itp.), drogowej, telekomunikacyjnej czy ogromnego rynku zbytu. Zabrze niegdyś postrzegane jako przemysłowe, obecnie staje się miastem usług i turystyki przemysłowej. Jego charakter określają dziś podziemne skanseny Królowa Luiza i Guido. Polska Organizacja Turystyczna w 2003 roku przyznała miastu certyfikat za turystyczny produkt roku p.n. Zabrze miastem turystyki przemysłowej. Szeroką ofertę kulturalną i sportową proponują: Filharmonia Zabrzańska, Teatr Nowy, Dom Muzyki i Tańca, Multikino, Muzeum Miejskie, Miejski Ośrodek Kultury, Muzeum Górnictwa Węglowego, rozbudowana sieć bibliotek, miejskie kino Roma, samorządowa telewizja, Hala Widowiskowo-Sportowa, Kąpielisko Leśne, kluby sportowe: Górnik Zabrze, Gwarek, Sparta, Walka Makoszowy, Pogoń Zabrze. Zabrze posiada znaczną powierzchnię terenów zielonych, które zajmują aż 62% jego powierzchni. Dzięki korzystnemu położeniu w pobliżu skrzyżowania autostrad A-1 i A-4 oraz połączeniu z Drogową Trasą Średnicową, szczególnie atrakcyjnie jawią się tereny gminne przeznaczone pod inwestycje położone w obrębie miasta. Tereny te posiadają dużą powierzchnię, co umożliwia lokowanie nawet największych inwestycji. Miasto aktywnie wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, oferując im m.in. poręczenia kredytowe na tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy. Zabrze realizuje program związany z wprowadzeniem standardów i norm unijnego prawa w dziedzinie ochrony środowiska. Jest on bezpośrednio związany z budową sieci kanalizacji i wodociągów, współfinansowaną przez Fundusz Spójności w ramach projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Niezwykle istotny dla miasta jest program rewitalizacji i rekultywacji terenów poprzemysłowych obejmujący ponad 600 ha gruntów po przemyśle ciężkim. Położenie i lokalizację określono jako dogodne dla działalności kulturalno-usługowej. STRONA 14

15 7.2 Charakterystyka budynku. Dom Muzyki i Tańca - sala widowiskowa wzniesiona w 1959 r. w Zabrzu, według projektu znanych architektów Zygmunta Majerskiego i Juliana Duchowicza - to miejsce licznych imprez rozrywkowych o charakterze nie tylko regionalnym. Od lat DMiT gości czołowych artystów krajowych i zagranicznych, którzy chętnie wpisują występ w Zabrzu w plan swoich tras koncertowych. Pod względem liczby miejsc na widowni, parametrów akustycznych i możliwości technicznych, DMiT to jedno z najlepszych miejsc w Polsce. W głównej klimatyzowanej sali widowiskowej, liczącej 2037 miejsc, organizowane są duże widowiska sceniczne, koncerty, pokazy artystyczne i zamknięte imprezy okolicznościowe. Mniejsze pomieszczenia Domu Muzyki i Tańca, jak chociażby mała scena w Kawiarni Artystycznej, idealnie nadają się do spotkań, konferencji, sympozjów itp. Uczestnicy wszystkich imprez korzystać mogą z zaplecza gastronomicznego. Od listopada 2007 r. w strukturach DMiT znajdują się samorządowe media: instytucja realizuje zadania produkcji i emisji lokalnego programu telewizyjnego Telewizja Zabrze (Program Miejski GTV), jest także wydawcą dwóch miesięczników: Nasze Zabrze Samorządowe miesięcznik społeczno-kulturalny oraz zabrzańskiego informatora kulturalnego SUFLER. Dom Muzyki i Tańca zlokalizowany jest w centrum Zabrza pomiędzy ulicami Gen. de Gaulle'a i Jana Sobieskiego. W promieniu ok. 30 m od obiektu znajduje się teren otwarty rekreacyjny z utwardzonymi drogami dojazdowymi, dojściem i parkingami. Dom Muzyki i Tańca jest obiektem użyteczności publicznej organizującym imprezy masowe o charakterze muzyczno-rozrywkowym, w którym może brać udział maksymalnie ok osób. Jest obiektem średniowysokim jednostrefowym o dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej o łącznej powierzchni użytkowej 7.866,80 m 2 i kubaturze m 3. STRONA 15

16 W obiekcie wyróżnia się trzy podstawowe przestrzenie: widownia z holami wejściowymi i szatniami, scena z pomieszczeniami przy scenicznymi, pomieszczenia zaplecza biurowego, magazynowego i garderoby Do budynku od strony zewnętrznej prowadzi 14 wejść o drzwiach dwuskrzydłowych. Na widownię prowadzą wejścia typu tunelowego o konstrukcji żelbetowej wyłożone boazerią drewnianą. Hole i wejścia z balkonów łączą się z galerią, która prowadzi do wejść na zewnątrz. Widownia zajmuje około 1000 m 2 powierzchni w jednokondygnacyjnej części budynku. Przestrzeń sceny o wysokości około 9 m dzieli się w układzie pionowym na poziom podscenia, sceny i nadscenia. W poziomie podscenia jest fosa dla orkiestry oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe. Od strony widowni w poziomie tym usytuowane są garderoby. Część ta posiada ściany z cegły pełnej, stropy żelbetowe oraz stropodach. Zasadniczymi elementami budynku są: dwupoziomowa widownia obejmująca parter, i balkon na I piętrze (galerie na II piętrze - została wyłączona z użytkowania) oraz scena w kształcie prostokąta o wymiarach 18 m / 8 m, przedłużona trapezowym proscenium wychodzącym na 8 m przed linię kurtyn). Scena ma drewnianą podłogę, pod którą znajduje się pusta przestrzeń. Przed sceną wzdłuż trzech boków trapezu znajduje się dół orkiestralny z ruchomą podłogą umożliwiającą jego zamknięcie i przedłużenie proscenium. Orkiestron-zapadnia przeznaczony na około 60 osób, od przestrzeni pod widownią oraz podziemnej części scenicznej oddzielony jest murowaną ścianą i połączony z korytarzem podscenia parą zwykłych drzwi, otwieranych na zewnątrz. Nad sceną znajduje się pomost techniczny, sznurownia oraz pomieszczenia techniczne. Całkowita wysokość budynku, z jednoprzestrzenną częścią widowni i sceny, łącznie z grubością stropu w najwyższym punkcie dachu, wynosi około 19.5 m (licząc do sufitu podwieszonego wysokość ta nie przekracza 16 m). Natomiast wysokość dwukondygnacyjnej części użytkowej przeznaczonej dla publiczności, licząc od wejść z poziomu terenu, wynosi około 9.5 m. a wysokość części za sceną około 15 m. STRONA 16

17 Budynek DOM MUZYKI I TAŃCA wolnostojący, 3-kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej na konstrukcji żelbetowej i stalowej. Fundamenty: Ściany podziemia: Ściany nośne i działowe: Strop: Schody: Tynki wewnętrzne: Elewacja: Posadzki: Stolarka okienna: Stolarka drzwiowa: Dach: Urządzenie terenu: Stan techniczny: żelbetowe ciągłe i punktowe murowane z bloczków betonowych i beton wylewany na miejscu konstrukcja żelbetowa i stalowa, ściany osłonowe murowane z cegły ceramicznej na zaprawie wapienno-cementowej żelbetowe krzyżowo zbrojone, wylewane na miejscu żelbetowe wylewane na miejscu, z wykładziną granit, marmur tynk IV kat. wapienno-cementowe, wykładziny, granit, glazura tynkowana tynk wapienno-cementowy III kat., malowana granit, marmur, glazura, wykładziny, lastriko aluminiowe i zespolone PCV drzwi aluminiowe oraz drewniane płycinowe, pełne i szklone wielospadowy, stropodach, ocieplony, izolowany, pokrycie papą termozgrzewalną na płytach, obróbka blacha, rynny i rury z PCV teren urządzony i zagospodarowany, dojścia, dojazdy i parking utwardzone, zieleń niska i wysoka budynek zużyty zgodnie z upływem czasu, po remontach bieżących i kapitalnych, częściowo adaptowany i modernizowany 7.3 Charakterystyczne dane techniczno-ekonomiczne: Powierzchnia użytkowa budynku: 7.866,80 m 2 Kubatura budynku: m 3 Powierzchnia działek Nr 2552/118, 4900/2, 2553/ m 2 Rok budowy: 1959 r. Liczba kondygnacji nadziemnych Liczba kondygnacji podziemnych 3 szt. 1 szt. STRONA 17

18 7.4 Funkcja budynku: Budynek Domu Muzyki i Tańca składa się z trzech zasadniczych części: części przeznaczonej dla publiczności, to jest dwupoziomowej widowni dla 2037 osób i galerii, która została wyłączona z użytkowania, oraz dwukondygnacyjnego zaplecza widowni obejmującego: na parterze: hol główny wejściowy, portiernię, mini bar, hol z szatniami, pełniący także funkcję poczekalni, sanitariaty oraz pomieszczenia biurowe dla pracowników, na I piętrze: foyer, kawiarnię oraz pomieszczenia TV Zabrze i Wydawnictwa. części scenicznej wraz z zapleczem, obejmującej pudło sceny, dół orkiestralny, magazyn dekoracji i rekwizytów (zascenie), garderoby dla aktorów oraz sanitariaty (przyziemie i parter), a także w przyziemiu pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenie cateringu. części techniczno-gospodarczej, zlokalizowanej w przyziemiu budynku, obejmującej pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia komór filtro-wentylacyjnych, pomieszczenie wymiennikowni, akumulatorowi oraz pompowni przeciwpożarowej. 7.5 Instalacje: DOM MUZYKI I TAŃCA wyposażony jest w następujące instalacje: W wodociąg komunalny K kanalizacja komunalna ogólnospławna E instalacja elektroenergetyczna światła i siły, odgromowa, oświetlenie ewakuacyjne T instalacja teletechniczna pełna CO i CW centralne ogrzewanie + ciepła woda system ogrzewania wodnego zasilany z wymiennikowni ciepła z sieci ciepłowniczej miejskiej G przyłącze gazowe do budynku nie użytkowane WE wentylacja grawitacyjna i mechaniczna A instalacja alarmowa, połączona z monitoringiem i ochroną budynku firma ERA Io instalacja oddymiania I p.poż. instalacja przeciwpożarowa: hydranty, tryskacze-zraszacze, zbiornik wody, gaśnice, monitoring pożarowy, dźwiękowy system ostrzegawczy, STRONA 18

19 II CZĘŚĆ WYCENA NIERUCHOMOŚCI STRONA 19

20 8. Wycena podejściem porównawczym. 8.1 Metodologia wyceny. Z uwagi na rozszerzony rynek tego typu budynków najbardziej odpowiednim sposobem dla wyceny będzie wycena (łącznie składnik budowlany i gruntowy): - podejście porównawcze - metoda korygowania ceny średniej Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości na podstawie analizy cech i cen nieruchomości porównywalnych. W metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się grupę nieruchomości reprezentatywnych dla rynku lokalnego ze względu na położenie wycenianej nieruchomości, jeżeli były one przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji, a także cechy tych nieruchomości i jeśli brakuje na rynku lokalnym transakcji, badanie rynku rozszerza się o podobne nieruchomości. Przyjęto następujące założenie: Wartość rynkowa nieruchomości jest korektą ceny średniej (przeciętnej) obliczonej na podstawie populacji generalnej cen lub na podstawie próbki reprezentatywnej. Wartość rynkowa nieruchomości W n określona jest następującym wzorem: W n W k W P x n C u E śr i 1 i gdzie: u i E n P C śr współczynniki korygujące odpowiadające rynkowym cechom nieruchomości o liczebności i od 1 do n współczynnik korygujący liczba cech rynkowych powierzchnia średnia wartość 1 m 2 powierzchni Zakres współczynników korygujących określony jako: C C min śr C ; C max śr Granice współczynników korygujących nie pozwalają wyjść przy E = 1 z wartością rynkową nieruchomości poza zakres wartości [C min, C max ] STRONA 20

21 8.2 Określenie wartości nieruchomości zabudowanej. DOM MUZYKI I TAŃCA (składnik gruntowy i budowlany łącznie): - podejście porównawcze - metoda korygowania ceny średniej Data transakcji: Wartość rynkową nieruchomości zabudowanej budynkiem DOM MUZYKI I TAŃCA określono na podstawie poniższych danych w okresie 2012 r r.: Położenie: woj. śląskie, miasto/gmina, obręb, ulica: Nr KW: Nr działki: Wartość transakcyjna w zł: Pow. użytkowa w m 2 : Cena 1m 2 w zł: Gliwice, Stare Miasto, GL1G/ / zł 1271, ,64 zł ul. Górnych Wałów Katowice, Roździeń, / zł 1707, ,97 zł ul. Bednorza Tarnowskie Góry, GL1T/ /3 367/ zł 1689, ,25 zł ul. Sobieskiego Czeladź, ul. Bytomska KA1B/ / zł 1125, ,74 zł Katowice, Mysłowice 57271/6, 48147/2 3214/55, zł 1359, ,08 zł Las, ul. Adama 3215/ Katowice, Bogucice KA1K/ /3 203/ zł 1200, ,00 zł Zawodzie, ul. Lubuska Katowice, Roździeń, /45, zł 1195, ,13 zł ul. Bednarska 1358/ Katowice, KA1K/ / zł 2135, ,89 zł Bogucice Zawodzie, ul. Powstańców Jaworzno, 187, KA1J/ /8 2, 263/ zł 1634, ,96 zł ul. Grunwaldzka 263/9, 263/11, 263/ Krzyżanowice, GL1R/ /1 100/2, zł 1380, ,91 zł ul. Tworkowska 110/ Pszczyna, KA1P/ /3 379/28, zł 1373, ,88 zł ul. Bankowa Jastrzębie Zdrój, Jastrzębie Miasto, ul. Mazowiecka Katowice, Bogucice Zawodzie, ul. Józefowska Myszków, Centrum, ul. Kwiatkowskiego Mysłowice, Wesoła, ul. Piastów Śląskich Jastrzębie Zdrój, Jastrzębie Miasto, ul. Mazowiecka KA1P/ /7 378/28 GL1J/ /2 147/7, 147/8, 147/9 KA1K/ /2 103/2, 106/1, 107/ /8 3680/12, 3681/5, 3681/ zł 2097, ,36 zł zł 1067, ,01 zł zł 1276, ,56 zł KA1L/ /2 1530/ zł 1366, ,71 zł GL1J/ /2 147/7, 147/8, 147/ zł 2097, ,14 zł STRONA 21

22 Knurów, ul. Dworcowa Katowice, Śródmieście Załęże, ul. Słowackiego Tychy, 0001, ul. Kopernika Tychy, 0001, ul. Nowokościelna GL1G/ /7 GL1G/ /7 2141/58, 2141/15, 2141/16, 2141/ zł 1406, ,23 zł KA1K/ /7 108/ zł 1197, ,28 zł / /2 4818/ zł 1504, ,61 zł KA1T/ /8 2205/5, 2321/5, 2508/ zł 1553, ,84 zł SUMA: zł 29635, ,19 zł ŚREDNIA: zł 1481, ,01 zł Szczegółowe dane: położenie, Nr aktu notarialnego, Nr Księgi Wieczystej, Nr administracyjny, Nr działki, sposób użytkowania działki, powierzchnia działki, wartość transakcyjna nieruchomości, powierzchnia użytkowa, cena 1 m 2, forma władania, przeznaczenie w PZP wykorzystane zostały z bazy transakcji SILESIA, z danych Agencji Nieruchomości oraz aktów notarialnych w Urzędach Miasta i Gmin województwa śląskiego. Do wyceny przyjęto niezbędne dane: data transakcji, położenie: województwo śląskie, miasto/gmina, obręb, ulica, numer Księgi Wieczystej, numer działki, wartość transakcyjna w zł, powierzchnia użytkowa w m 2, cena 1 m 2 w zł. Dane dotyczące rynku: Liczba transakcji w próbce reprezentacyjnej wynosi: 20 Obszar badania rynku: województwo śląskie Czas monitorowania cen: 2012 r r. C min : 1.366,64 zł/m 2 C max : 4.836,84 zł/m 2 Określenie średniej ceny: Cena średnia wynosi: C śr = ,19 / 20 = 2.854,01 zł/m 2 Określenie zakresu sumy współczynników korygujących: G d = C min / C śr = 1.366,64 / 2.854,01 = 0,479 G g = C max / C śr = 4.836,84 / 2.854,01 = 1,695 STRONA 22

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej OKREŚLEŃIE NIERUCHOMOŚCI: CEL WYCENY I ZAKRES WYCENY: ZASTOSOWANE PODEJŚCIA I METODY: WYCIĄG Z OPINII Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Andrychów, gmina

Bardziej szczegółowo

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości:

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: Sygn. akt. 90/09 OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: rolnej położonej w m. Orłów Murowany Kolonia, gm. Izbica, pow. Krasnystaw, woj.

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Zgłobień, gmina

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego są nieruchomości gruntowe, na które składają się: działka nr 481/16 o pow. 18 m 2 zabudowana budynkiem garażu stanowiącego

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Pniówek, gmina Zamość. Księga wieczysta numer: ZA1Z/00023194/9. Właściciel: Mieczysław Andrzej Duda. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 operat szacunkowy zabudowanej nieruchomości położonej w Kaliszu, przy ul. Piwonickiej 17-33, obręb 111 Zagorzynek, stanowiącej zabudowane działki oznaczone w ewidencji

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy. Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej. (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania:

Operat szacunkowy. Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej. (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania: Operat szacunkowy Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania: Konrad Mazur Rzeczoznawca Majątkowy Biegł Sądowy ds. szacowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a.

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Krzywiń przy ul. Chłapowskiego 33, gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie. Rzeczona nieruchomości składa się z: działek nr

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Łąka, obręb ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest udział ½ Dominiki Borsuk w nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KW nr KR1P/00077173/8 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00048766/2 lokal mieszkalny położony na parterze (1 kondygnacja)

Bardziej szczegółowo

Oferta wynajmu/sprzedaży. Obiektu stanowiącego nieruchomość o całkowitej powierzchni ok. 2 ha znajdującej się w centrum Opola.

Oferta wynajmu/sprzedaży. Obiektu stanowiącego nieruchomość o całkowitej powierzchni ok. 2 ha znajdującej się w centrum Opola. Oferta wynajmu/sprzedaży Obiektu stanowiącego nieruchomość o całkowitej powierzchni ok. 2 ha znajdującej się w centrum Opola. Opis nieruchomości Przedmiotem oferty jest prawo własności nieruchomości gruntowej

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 255/3 o powierzchni 800 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym

Bardziej szczegółowo

Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4

Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4 Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4 Rzeszów, ul. Ujejskiego 3 Działki o nr: 51/2, 51/5, 51/7. Działki zabudowane obiektami zakładu produktów naftowych Księga wieczysta: RZ1Z/00078013/7

Bardziej szczegółowo

zł. WYCENA NIERUCHOMOŚCI JERZY KARPIŃSKI Biegły Sądowy, Rzeczoznawca majątkowy - upr. MGPiB nr 1480 KM 1002/15.

zł. WYCENA NIERUCHOMOŚCI JERZY KARPIŃSKI Biegły Sądowy, Rzeczoznawca majątkowy - upr. MGPiB nr 1480 KM 1002/15. WYCENA NIERUCHOMOŚCI JERZY KARPIŃSKI Biegły Sądowy, Rzeczoznawca majątkowy - upr. MGPiB nr 1480 57 500 BYSTRZYCA KŁODZKA ul. 1 go Maja 3 b (0 74) 8110-300, kom. 605-742-188 NIP: 881-000-41-46 OPERAT SZACUNKOWY

Bardziej szczegółowo

Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: _2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer

Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: _2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: 142808_2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer ewidencyjny działki: 223/4 Ul.Pocztowa 17a Opis użytków: Teren

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 KSSE- Podstrefa Tyska OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA CZĘŚCIOWO ZABUDOWANA Przedmiotem oferty jest: sprzedaż nieruchomości położonej w Chorzowie Starym - o powierzchni 25 246 m2 składającej

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 180/9, 180/10, 180/11, 180/12. LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul.

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 180/9, 180/10, 180/11, 180/12. LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul. OPERAT SZACUNKOWY Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul. Jesionowa - 2014 2 O P E R A T S Z A C U N K O W Y NIERUCHOMOŚCI - DZIAŁKI NIEZABUDOWANE

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Bydgoszcz ul. Długa 57 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość gruntowa o powierzchni 713 m² zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 975 m². Cena wywoławcza nieruchomości

Bardziej szczegółowo

1. Opis budynków: Piekary Śląskie r.

1. Opis budynków: Piekary Śląskie r. ul. Harcerska 23, 41-946 Piekary Śląskie, Polska, tel.: (+48) 32 779 65 00, fax: (+48) 32 281-34-91, www.orzel-bialy.com.pl Skład Zarządu: Prezes Zarządu Michael Rohde Pedersen. Spółka zarejestrowana w

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 O P E R A T S Z A C U N K O W Y wyceny lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany. Kliknij i zlokalizuj na mapie

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany. Kliknij i zlokalizuj na mapie Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania u wieczystego Zabudowa: 1. Budynek biurowy o pow. 5

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR1P/00506817/2 lokal mieszkalny nr 3 położony na parterze (1

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 306/6 o powierzchni 2 434 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

Wierzbno 92. Nieruchomość. na sprzedaż

Wierzbno 92. Nieruchomość. na sprzedaż Wierzbno 92 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Wierzbno gmina Wierzbno, powiat węgrowski, woj. mazowieckie Ulica, nr budynku Wierzbno 92 Powierzchnia budynków Budynek eksploatacyjny

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Jagiellończyka 13 Na nieruchomość składa się: udział ½ w prawie własności budynków (biurowo-usługowy

Bardziej szczegółowo

Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Bestwina Ulica, nr budynku Podzamcze 16 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY. Lokalu mieszkalnego znajdującego się w Sieradzu przy ul. 11 Listopada 18A m 14. AJ Km 2066/14.

OPERAT SZACUNKOWY. Lokalu mieszkalnego znajdującego się w Sieradzu przy ul. 11 Listopada 18A m 14. AJ Km 2066/14. W YCENA Sc. SZACOWANIE I POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 98-200 SIERADZ ul. Aleja Pokoju 15 d tel. (0-43) 827-11-93 fax. (0-43) 827-11-93 ANDRZEJ DESPUT BEATA FIDYKA wycena@wycena-sieradz.pl www.wycena-sieradz.pl

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE 1.1. Celem niniejszej noty jest przedstawienie uzgodnionych w środowisku

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 O P E R A T S Z A C U N K O W Y wyceny lokalu mieszkalnego numer 4 położonego

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI tel.: 648 72 47 tel. mob.: 0-602 235-951 e-mail: alfajet@interia.pl OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI niezabudowana położona w miejscowości Chechło II gm. Dobroń pow. pabianicki, woj. łódzkie stanowiąca

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 449/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 449/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 449/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Żwirki i Wigury Nr 12 w Bolesławcu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu przetargu - nieruchomości będących własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

Opis przedmiotu przetargu - nieruchomości będących własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu nr K.AG-220-1/15 Opis przedmiotu przetargu - nieruchomości będących własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie I. Nieruchomość zabudowana na działce

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego: Kraków ul. Moniuszki 2a/8. Autor: Kraków,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 42. Budynek jest własnością Banku Pekao S.A.: -działka gruntu nr 383, o powierzchni 965 m²; -prawo

Bardziej szczegółowo

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE...2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA NOTY...2 3. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego: Kraków ul. Św. Tomasza 32/2. Autor: Kraków,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Nowej Górze, objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00012043/7, na którą składają się:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ WŁOCŁAWEK, ul. Kościuszki 3

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ WŁOCŁAWEK, ul. Kościuszki 3 INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ WŁOCŁAWEK, ul. Kościuszki 3 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Kasprzaka 2/8 Warszawa tel. 22 634 69 14 kom.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWADZ NR: 13 km 15 OBR. GNIEW[0019] Tczew, maj 2010 r.

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWADZ NR: 13 km 15 OBR. GNIEW[0019] Tczew, maj 2010 r. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 0 WYCIĄG Z OPERATU 3 I DANE WYJŚCIOWE 4 1 3 PODSTAWY FORMALNE WYCENY 4 PODSTAWY PRAWNE WYCENY PODSTAWA MERYTORYCZNA 4 5 II OPIS PRZEDMIOTU WYCENY 6 6 1 3 4 III STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: Kraków ul. Mieczysława Pszona 12/41 Autor: Kraków, 20 maj 2016r. WYCIĄG

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: obszar Gminy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 KONTAKT Cena proponowana wynosi 700 000 zł do negocjacji (siedemset tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą nr KR1P/00083890/5 lokal mieszkalny nr 4 położony na I piętrze (II

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa Organ właściwy: Urząd Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy ul. Nowogrodzka 43

Bardziej szczegółowo

Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3

Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3 Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3 Przedmiot sprzedaży: prawo własności lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej 113,78 m 2, usytuowanego na parterze budynku handlowo-usługowego położonego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Katowicach przy ulicy Raciborskiej. Powierzchnia łączna 6,1443 ha. Ponad 6 400m 2 powierzchni użytkowej budynków.

OFERTA. Nieruchomość położona w Katowicach przy ulicy Raciborskiej. Powierzchnia łączna 6,1443 ha. Ponad 6 400m 2 powierzchni użytkowej budynków. OFERTA Nieruchomość położona w Katowicach przy ulicy Raciborskiej. Powierzchnia łączna 6,1443 ha. Ponad 6 400m 2 powierzchni użytkowej budynków. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty:

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

1. Stan przedmiotu wyceny

1. Stan przedmiotu wyceny 1. Stan przedmiotu wyceny 1.1. Stan prawny 1.1.1. Oznaczenie wycenianej części nieruchomości w rejestrze gruntów Województwo: zachodniopomorskie. Powiat: kamieński. Jednostka ewidencyjna:320701_4-dziwnów

Bardziej szczegółowo

Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do sprzedaży

Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do sprzedaży Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do sprzedaży Nieruchomość na sprzedaż 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3, zlokalizowana w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec Budynek produkcyno-magazynowo-usługowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ Krosno Odrzańskie, Bankowa 1 KONTAKT Cena proponowana wynosi 476 000 zł do negocjacji (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Szanowni Państwo, LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Przedstawiamy prezentację nieruchomości składającej się zespołu nowoczesnych budynków

Bardziej szczegółowo

P R O N I E R Usługi Majątkowe Jan Kraus i Zbigniew Wróblewski spółka cywilna Żywiec ul. Komorowskich 95, tel/fax (0-33)

P R O N I E R Usługi Majątkowe Jan Kraus i Zbigniew Wróblewski spółka cywilna Żywiec ul. Komorowskich 95, tel/fax (0-33) P R O N I E R Usługi Majątkowe Jan Kraus i Zbigniew Wróblewski spółka cywilna 34-300 Żywiec ul. Komorowskich 95, tel/fax (0-33) 861-04-36 I N W E N T A R Y Z A C J A BUDYNKU UŻYTKOWEGO (szkoła podstawowa

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY 1 PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Lokalizacja: Mysłowice ul. Wojska Polskiego 3 Właściciel nieruchomości budynkowej: Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa Spółka Akcyjna, 40 065

Bardziej szczegółowo

I. 1. Adres nieruchomości oraz oznaczenie nieruchomości wg. danych z ewidencji gruntów i nr księgi

I. 1. Adres nieruchomości oraz oznaczenie nieruchomości wg. danych z ewidencji gruntów i nr księgi PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651z późn.zm.) OGŁASZA pierwszy przetarg

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości.

O P I N I A o wartości nieruchomości. O P I N I A o wartości. Adres : Zamość ul. Dzieci Zamojszczyzny 37 A. Księga wieczysta numer ZA1Z/00074466/9. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Andrzeja

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Wełniany Rynek 18 Na nieruchomość składa się: - prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE DOKUMENT POUFNY dotyczy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku biurowego oraz budynku garażu stanowiących odrębne nieruchomości przy ulicy Małachowskiego

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza

Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Grunt (nieznacznie zabudowany) Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza (TEREN DOTYCHCZASOWEJ BAZY PKS W NOWYM TOMYŚLU) Nowy Tomyśl ul. Targowa 7 przy nowej obwodnicy Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

Lokalu mieszkalnego znajdującego się w Sieradzu przy ul. Bohaterów Września 67 m 25. AJ Km 1543/13.

Lokalu mieszkalnego znajdującego się w Sieradzu przy ul. Bohaterów Września 67 m 25. AJ Km 1543/13. W YCENA Sc. SZACOWANIE I POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 98-200 SIERADZ ul. Aleja Pokoju 15 d tel. (0-43) 827-11-93 fax. (0-43) 827-11-93 ANDRZEJ DESPUT BEATA FIDYKA wycena@wycena-sieradz.pl www.wycena-sieradz.pl

Bardziej szczegółowo

POSESJA BIS Robert Karlicki 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa nr 11 0502-491-977; (75)64-78-151 e-mail: posejsa2@o2.pl ; www.posesja.org.

POSESJA BIS Robert Karlicki 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa nr 11 0502-491-977; (75)64-78-151 e-mail: posejsa2@o2.pl ; www.posesja.org. POSESJA BIS Robert Karlicki 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa nr 11 0502-491-977; (75)64-78-151 e-mail: posejsa2@o2.pl ; www.posesja.org.pl `` OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej w:

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NR 9

OPERAT SZACUNKOWY NR 9 PRAKTYKA ZAWODOWA W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI OPERAT SZACUNKOWY NR 9 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA POŁOŻONA W DĘBICY, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Pieczęć rzeczoznawcy Autor operatu:... Kraków, 5 kwietnia 009

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Warszawa, dnia 16 lutego 2015 roku. WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.

Bardziej szczegółowo

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne 7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Libertowie w gminie Mogilany, około 9,0 km na południe od ścisłego centrum

Bardziej szczegółowo

Nieruchomośd do sprzedania. Tułowice ul. Pocztowa 2 Lokal mieszkalny Nr 1. Nieruchomość lokal mieszkalny Nr 1:

Nieruchomośd do sprzedania. Tułowice ul. Pocztowa 2 Lokal mieszkalny Nr 1. Nieruchomość lokal mieszkalny Nr 1: Nieruchomośd do sprzedania Tułowice ul. Pocztowa 2 Lokal mieszkalny Nr 1 Nieruchomość lokal mieszkalny Nr 1: Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 88,36 m 2 zlokalizowany na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 222/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 17 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 222/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 17 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 222/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Grunwaldzkiej Nr 7 w Bolesławcu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości. Dz.U.01.135.1514 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 października 2001 r. w sprawie powszechnej taksacji. (Dz. U. z dnia 26 listopada 2001 r.) Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

2. Przeznaczenie nieruchomości. obszarze mieszkalnictwa o średniej intensywności z przewagą zabudowy wielorodzinnej 3. Opis przedmiotu wyceny

2. Przeznaczenie nieruchomości. obszarze mieszkalnictwa o średniej intensywności z przewagą zabudowy wielorodzinnej 3. Opis przedmiotu wyceny 2. Przeznaczenie nieruchomości. Dla terenu, na którym położony jest budynek wielorodzinny z przedmiotowym lokalem, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według zapisu

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

Opinia : sygn. akt I Kmp 44/11 str. 5

Opinia : sygn. akt I Kmp 44/11 str. 5 Opinia : sygn. akt I Kmp 44/11 str. 5 5. ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH Wizja lokalna przeprowadzona na terenie nieruchomości, Badanie księgi wieczystej nr KR1I/00005023/0, Informacja z ewidencji gruntów,

Bardziej szczegółowo

BIURO WYCEN I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI Skierniewice, ul. MIODOWA 42,Tel.(046) , kom.(0601) ; REGON NIP

BIURO WYCEN I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI Skierniewice, ul. MIODOWA 42,Tel.(046) , kom.(0601) ; REGON NIP BIURO WYCEN I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI- 96-100 Skierniewice, ul. MIODOWA 42,Tel.(046) 833-06-65, kom.(0601)28-78-20; REGON 750284287 NIP 836-107-24-85 EGZ.NR 5 OPERAT SZACUNKOWY z określenia wartości rynkowej

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania Sokolniki Las, ul. Ozorkowska 14a

Nieruchomość do sprzedania Sokolniki Las, ul. Ozorkowska 14a Nieruchomość do sprzedania Sokolniki Las, ul. Ozorkowska 14a Łódź, 20 czerwca 2014 roku Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów

Bardziej szczegółowo

OPINIA. zam. Rzeszów, ul. Lisa-Kuli 11/8 zam. Rzeszów, ul. Małopolska 2/18

OPINIA. zam. Rzeszów, ul. Lisa-Kuli 11/8 zam. Rzeszów, ul. Małopolska 2/18 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI MASZYN l URZĄDZEŃ 35-03, ul. Zamkowa 9 BWN/69/011 OPINIA sygn. akt: KM 04/11 Zgodnie z Postanowieniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 22 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 22 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w Bolesławcu

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA DLA TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA DLA TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA DLA TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ W OLSZTYNIE Autor opracowania inż. Weronika Sztomberska

Bardziej szczegółowo

ANEKS do OPERATU SZACUNKOWEGO

ANEKS do OPERATU SZACUNKOWEGO WYCENA NIERUCHOMOŚCI I DORADZTWO INWESTYCYJNO BUDOWLANE mgr inż. Marcin Nowak 58-316 Wałbrzych ul. Forteczna 62 m 4 tel. 074 840 67 93; kom. 0 602 609 115; e-mail nmarcin @ wb.onet.pl NIP 886-102-48-51

Bardziej szczegółowo

Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco:

Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco: Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco: Arkusz 1 Nr obrębu: 0023 Witkowice Jednostka ewidencyjna: 142804_2 Młodzieszyn Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Nazwa opracowania : INWENTARYZACJA BUDOWLANA Branża : ARCHITEKTURA Nazwa i adres obiektu : Budynek biurowo - laboratoryjny Al. Krakowska 110/114, Warszawa Inwestor : INSTYTUT LOTNICTWA 02-256 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni 5.544,20 m 2, stanowiąca działkę gruntu nr 90/17. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 6.105.000

Bardziej szczegółowo