MC-Depot MC 1.6 / MC 1.10 nie izolowany

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MC-Depot MC 1.6 / MC 1.10 nie izolowany"

Transkrypt

1 MC-Depot MC 1.6 / MC 1.10 nie izolowany DENIOS AG Dehmer Straße Bad Oeynhausen Tel.: +49 (0) Faks: +49 (0) Swojego lokalnego partnera do kontaktów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej _BA_PL /2007

2 Polski 1 Wskazówki ogólne Należy przestrzegać Ogólnej Instrukcji Obsługi Systemów Magazynowych, , w aktualnie obowiązującej wersji. Należy przestrzegać narodowych przepisów i reguł bezpieczeństwa. 2 Szczegółowe wskazówki bezpieczeństwa Przy składowaniu należy zachowywać wolną powierzchnię zgodnie z tabliczką znamionową. 3 Wykorzystywanie i przeznaczenie System magazynowy służy do bezpiecznego składowania i rozlewania beczek do 200 l i IBC. - Składować należy tylko takie materiały, na jakie odporny jest materiał wanny wychwytowej. Zob. Ogólną Instrukcję Obsługi. 4 Opis techniczny Skład MC-Depot ma stabilną konstrukcję z blachy stalowej, kompletnie cynkowaną z zamykanymi na klucz drzwiami skrzydłowymi. - Stabilna konstrukcja z cynkowanej blachy stalowej - Drzwi skrzydłowe zamykane na klucz - Przystosowany do zamocowania do podłoża - Wyjmowana krata cynkowana ogniowo jako powierzchnia odstawcza - Wanna wychwytowa ze stali RSt 37-2 (nr mat ) wg DIN Prześwit nad podłogą 100 mm dla uniknięcia korozji 5 Budowa Miejsce ustawienia - Dla zagwarantowania pewnego zamocowania składu MC-Depot podłoże musi być równe i nadawać się do założenia kotwy rozporowej. - System magazynowy wolno ustawiać tylko na powierzchni utwardzonej. - Dla zakotwienia w podłożu konieczna jest nawierzchnia betonowa odpowiadająca klasie wytrzymałości wg DIN 1045 co najmniej B25. - Skład MC-Depot może być ustawiany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. - Magazyn ten nie może być dostępny dla ruchu ogólnego. - Dalsze informacje można znaleźć w Ogólnej Instrukcji Obsługi. Montaż Zob. rysunki montażowe K , arkusz 2; 1. Ustawić wannę wychwytową (10) na podłożu. 2. Wkleić taśmę uszczelniającą (60) między brzeg wanny i nitowaną nakrętkę dookoła wzdłuż ścianek bocznych i tylnej. 3. Ramę drzwi (11) nasadzić na wannę po stronie przedniej i unieruchomić 3-krotnie śrubą z łbem soczewkowym (50.1) z podkładką błotnikową (50.9). (Przy zamówieniu wkładu wanny wychwytowej podłożyć pod ramę drzwi blachę ociekową wanny) Zob. rysunki montażowe K , arkusz 3; 4. Wkleić taśmę uszczelniającą (60) między ściankę boczną A (12) i ściankę boczną B (13) i połączyć każdą ściankę boczną 4-krotnie śrubą z łbem soczewkowym (50.3) z podkładką (50.5) i nakrętką sześciokątną (50.6). (Śrub jeszcze nie dokręcać mocno) 5. Ścianki boczne (12/13) nasadzić na boki wanny (10) i unieruchomić każdą z nich 2-krotnie śrubą z łbem soczewkowym (50.1) z podkładką błotnikową (50.9). (Śrub jeszcze nie dokręcać mocno) 6. Ściankę tylną (14) nasadzić na tył wanny (10) i unieruchomić 3-krotnie śrubą z łbem soczewkowym (50.1) z podkładką błotnikową (50.9). (Śrub jeszcze nie dokręcać mocno) 7. Ścianki boczne (12/13) i ściankę tylną (14) połączyć śrubą z łbem soczewkowym (50.2) z podkładką (50.5) i nakrętką sześciokątną (50.6). Śruby można dokręcić po dokładnym ustawieniu ścianek bocznych względem ścianki tylnej pod kątem prostym! MC-Depot 1.6, 1.10 Strona 2 z 6 Wydanie 07/2007

3 8. Przykręcić 4-krotnie ścianki boczne do ramy drzwi (11) za pomocą sześciokątnych śrub samowiercących (50.7). 9. Prawą (15) i lewą (16) podporę dachu nasadzić luźno na ścianki boczne. Zob. rysunki montażowe K , arkusz 4; 10. Trapezowy element dachowy (17) ułożyć na ściance tylnej (14) i ramie drzwi (11), a następnie wyrównać względem ścianek składu dachowymi blachami narożnymi z prawej (18) i lewej (19) strony. 11. Dachowe blachy narożne z prawej (18) i lewej (19) strony skręcić z trapezowymi elementami dachowymi sześciokątnymi śrubami samowiercącymi (50.8), każdą zakładkę 4-krotnie. 12. Trapezowy element dachowy (17) umocować sześciokątnymi śrubami samowiercącymi (50.7) po 3 razy do ramy i ścianki tylnej. 13. Dachowe blachy narożne (18/19) skręcić z podporami dachu (15/16) i ściankami bocznymi (12/13) po 4 razy sześciokątnymi śrubami samowiercącymi (50.7). 14. Osłonę dachu (20) przykręcić 3-krotnie sześciokątnymi śrubami samowiercącymi (50.8) do dachu trapezowego jako wykończenie przodu. Zob. rysunki montażowe K , arkusz 5; 15. Włożyć z przodu do wanny kratę (30). 16. Następnie zależnie od wersji włożyć kratę (31) albo założyć stojak do nalewania. Zob. rysunki montażowe K , arkusz 6; Uwaga: Przed założeniem skrzydeł drzwi skład MC-Depot musi być wypoziomowany! 17. Zawiasy przykręcane (40.3) zamontować śrubami z łbem wpuszczanym (40.4) do skrzydła ruchomego (21). 18. Skrzydło ruchome (21) może być przymocowane śrubami z łbem wpuszczanym (40.4) alternatywnie po prawej lub lewej stronie ramy drzwi (11). Skrzydło ruchome może być później jeszcze skorygowane za pomocą zawiasów z regulacją! 19. Zamontować w skrzydle ruchomym rygiel obrotowy (40.1) oraz język rygla (40.2). 20. Jeśli skład MC-Depot jest przewożony w stanie zmontowanym, to między drzwiami i wanną należy umieścić paski tektury. Dodatkowo u góry drzwi musi być założone zabezpieczenie transportowe (22): odkręcić sześciokątną śrubę samowiercącą (50.7) nad drzwiami, podłożyć folię ochronną i przymocować zabezpieczenie transportowe (22) przykręcając z powrotem sześciokątną śrubę samowiercącą (50.7). Zob. rysunki montażowe K , arkusz 7; 21. Przed zamontowaniem na fundamencie należy wypoziomować MC-Depot za pomocą podkładek (dostępnych jako akcesoria). Następnie zaznaczyć na podłożu miejsca wywiercenia otworów. Odsunąć MC-Depot na bok i wywiercić otwory w fundamencie. Ustawić MC-Depot równo na otworach i zamocować kotwami do wysokich obciążeń (100) z podkładkami czworokątnymi (101). MC-Depot 1.6, 1.10 Strona 3 z 6 Wydanie 07/2007

4 6 Lista części zamiennych Skład MC-Depot 1.6, rozłożony na części 10 Wanna wychwytowa MC-Depot Rama drzwi MC-Depot 1.6/ Ścianka boczna A MC-Depot Ścianka boczna B MC-Depot Zespół ścianki tylnej MC-Depot Zespół prawej podpory dachu MC-Depot Zespół lewej podpory dachu MC-Depot Zespół dachu trapezowego MC-Depot Dachowa blacha narożna prawa MC-Depot Dachowa blacha narożna lewa MC-Depot Osłona dachu MC-Depot 1.6/ Skrzydło ruchome MC-Depot Krata cynkowana, 1323 x 340 mm Krata cynkowana, 1323 x 420 mm Osprzęt zamka MC-Depot 1.6/ Osprzęt połączeń śrubowych MC-Depot 1.6/ Taśma uszczelniająca 145 samoprzylepna 10 x 20 mm 10 m Kotwa do wysokich obciążeń WHL 14/25 S M10 cynkowana Podkładka czworokątna DIN cynkowana Osprzęt połączeń śrubowych MC-Depot 1.6/ Śruba z łbem soczewkowym DIN 7380 M8x20 cynkowana Śruba z łbem soczewkowym DIN 7380 M6x20 cynkowana Śruba z łbem soczewkowym DIN 7380 M6x16 cynkowana Podkładka DIN 125-8,4 cynkowana Podkładka DIN cynkowana Nakrętka sześciokątna DIN 934 M6 cynkowana Sześciokątna śruba samowiercąca DIN 7504-K 6,3x cynkowana 50.8 Sześciokątna śruba samowiercąca z podkładką uszczelniającą ,3x19 cynkowana 50.9 Podkładka błotnikowa 8,4x25 cynkowana Osprzęt zamka MC-Depot 1.6/ Rygiel obrotowy do drzwi o maks. grubości 40 mm Język rygla obrotowego L = 45 mm Zawias przykręcany 2D regulowany Śruba z łbem wpuszczanym DIN 7991 M6x20 cynkowana MC-Depot 1.6, 1.10 Strona 4 z 6 Wydanie 07/2007

5 Skład MC-Depot 1.10 rozłożony na części 10 Wanna wychwytowa MC-Depot Rama drzwi MC-Depot 1.6/ Ścianka boczna A MC-Depot Ścianka boczna B MC-Depot Zespół ścianki tylnej MC-Depot Zespół prawej podpory dachu MC-Depot Zespół lewej podpory dachu MC-Depot Zespół dachu trapezowego MC-Depot Dachowa blacha narożna prawa MC-Depot Dachowa blacha narożna lewa MC-Depot Osłona dachu MC-Depot 1.6/ Skrzydło ruchome MC-Depot Krata cynkowana, 1323 x 340 mm Krata cynkowana, 1323 x 420 mm Osprzęt zamka MC-Depot 1.6/ Osprzęt połączeń śrubowych MC-Depot 1.6/ Taśma uszczelniająca 145 samoprzylepna 10 x 20 mm 10 m Kotwa do wysokich obciążeń WHL 14/25 S M10 cynkowana Podkładka czworokątna DIN cynkowana Osprzęt połączeń śrubowych MC-Depot 1.6/ Śruba z łbem soczewkowym DIN 7380 M8x20 cynkowana Śruba z łbem soczewkowym DIN 7380 M6x20 cynkowana Śruba z łbem soczewkowym DIN 7380 M6x16 cynkowana Podkładka DIN 125-8,4 cynkowana Podkładka DIN 125-6,4 cynkowana Nakrętka sześciokątna DIN 934 M6 cynkowana Sześciokątna śruba samowiercąca DIN 7504-K 6,3x cynkowana 50.8 Sześciokątna śruba samowiercąca z podkładką uszczelniającą ,3x19 cynkowana 50.9 Podkładka błotnikowa 8,4x25 cynkowana Osprzęt zamka MC-Depot 1.6/ Rygiel obrotowy do drzwi o maks. grubości 40 mm Język rygla obrotowego L = 45 mm Zawias przykręcany 2D regulowany Śruba z łbem wpuszczanym DIN 7991 M6x20 cynkowana MC-Depot 1.6, 1.10 Strona 5 z 6 Wydanie 07/2007

6 7 Dane techniczne Zob. tabliczka znamionowa. 8 Eksploatacja Po otwarciu drzwi można wstawiać do systemu magazynowego beczki za pomocą odpowiednich przyrządów pomocniczych. Przy składowaniu cieczy palnych należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej! Sprawdzić, czy beczki stoją pewnie i zabezpieczyć je przed przewróceniem się lub spadnięciem! Składowanie beczek na leżąco tylko na stojakach do beczek! Bezpieczne nalewanie możliwe nad wanną wychwytową. Nieupoważnionym dostęp do systemu magazynowego wzbroniony! 9. Obsługa i konserwacja Przeglądy i konserwację stacji materiałów niebezpiecznych należy przeprowadzać zgodnie z załączoną Ogólną Instrukcją Obsługi. - Kraty, drzwi i wanna wychwytowa winny być w regularnych odstępach czasu sprawdzane, czy ich stan jest prawidłowy. - Kontrolować dokręcenie połączeń śrubowych. - Zamki i zawiasy ew. smarować smarem dostępnym w handlu. - Przy wymianie części stosować tylko oryginalne części zamienne producenta! - Dopuszczalne obciążenie śniegiem 0,75 kn/m 2. W razie przekroczenia zgarniać śnieg. MC-Depot 1.6, 1.10 Strona 6 z 6 Wydanie 07/2007