REGULAMIN. 1 Użytkownicy serwisu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. 1 Użytkownicy serwisu"

Transkrypt

1 1 Usługodawca - Rotenschwanz sp. z o. o. z siedzibą w Warszaiwe, przy Rynek Starego Miasta 10/7, Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , o numerze NIP: , o numerze REGON: , o kapitale zakładowym zł, zwany dalej Operatorem, określa w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem. 1 Użytkownicy serwisu 1. Użytkownikami serwisu applecredit.pl (dalej: Użytkownik lub Użytkownicy), mogą być jedynie osoby fizycznem które ukończyły 18 lat i są zdolne do czynności prawnych. 2. Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą rejestrować się w Serwisie jedynie jako osoby fizyczne. 3. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie. 4. Użytkownik dokonując rejestracji w Serwisie, poprzez założenie konta wyraża akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad objętych niniejszym Regulaminem Identyfikacja Użytkownika w Serwisie następuje poprzez indywidualny login oraz hasło Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz hasła. 5. Wszelkie czynności dokonane przez osoby trzecie za pomocą identyfikatora i hasła Użytkownika traktuje się jako czynności wykonane przez samego Użytkownika. 2 Dane osobowe 1. W momencie rejestracji w Serwisie dane osobowe Użytkownika są zapisane i przechowywane w bazie Operatora, której to Operator jest Administratorem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jakkolwiek jest ono niezbędne do korzystania z funkcjonalności Serwisu. 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z obsługą wniosków oraz umów pożyczki. 3. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane do innych podmiotów współpracujących z Operatorem firm windykacyjnych oraz banków, w celu realizacji wspólnych usług i produktów związanych z działalnością Serwisu. 4. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika woli ubezpieczenia pożyczki, z chwilą pomyślnego zakończenia się wniosku o pożyczkę, dane osobowe Użytkownika zostają przekazane Towarzystwu Ubezpieczeniowemu. 5. W przypadku zalegania przez Użytkownika ze spłatą rat w wysokości i przez czas określony odpowiednią ustawą, dane Użytkownika mogą zostać przekazane przez Operatora do Biur Informacji Gospodarczej. 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, edycji lub usunięcia przechowywanych danych osobowych, przy czym usunięcie danych osobowych z Serwisu możliwe jest tylko, gdy Użytkownik nie ma trwających umów pożyczki i/lub otwartych inwestycji. 3 Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną 1. Do zadań Serwisu należy kojarzenie osób zamierzających zaciągnąć pożyczkę gotówkową z osobami zamierzającymi udzielić takiej pożyczki. 2. W celu poprawnego wypełnienia tego zadania Serwis udostępnia platformę w ramach, której: 2.1. Operator dokonuje weryfikacji Użytkowników, zgodnie z Zsadami Weryfikacji Użytkownik może wystawić wniosek o pożyczkę gotówkową Użytkownicy mogą udzielić pożyczki poprzez złożenie oferty w trwającym wniosku o pożyczkę Operator przekazuje Pożyczkodawcom informacje o danych osobowych Pożyczkobiorcy celem przekazania przez Pożyczkodawcę środków z pożyczki na rachunek Pożyczkobiorcy Po akceptacji przez obie strony warunków umowy, Operator za pośrednictwem serwisu generuje umowę pożyczki a następnie udostępnia ją w serwisie po zalogowaniu się przez Użytkowników oraz może wygenerować i wysłać taką umowę wraz z załącznikami na adresy stron wskazane w serwisie Operator umożliwia obsługę działań windykacyjnych, których koszt określa aktualny cennik Operator umożliwia, w chwili składania przez Pożyczkodawcę oferty w wystawionej przez Pożyczkobiorcę aukcji z wnioskiem o pożyczkę weryfikację zobowiązań Pożyczkobiorcy u Pożyczkodawcy oraz u innych Użytkowników Serwisu (Czarna Lista). 3. Użytkownicy chcący za pomocą Serwisu zaciągnąć pożyczki lub inwestować, muszą dokonać weryfikacji zgodnie z Zasadami Weryfikacji. tel/fax: , e- mail:

2 2 4. Operator Serwisu dokłada starań, aby weryfikacje zostały wykonane należycie i starannie. 4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną Warunkiem uzyskania dostępu do zawartości serwisu oraz świadczonych przez niego usług jest posiadanie przez Użytkownika przeglądarki internetowej oraz założenie (rejestracja) indywidualnego konta Użytkownika, a następnie podanie swoich danych osobowych. 5 Zasady Weryfikacji 1. Weryfikacja - sprawdzenie zgodności danych wprowadzonych przez Użytkownika lub pozyskanie danych dotyczących użytkownika Systemu. 2. Weryfikacje obowiązkowe - grupa weryfikacji, których wykonanie jest niezbędne do aktywowania konta Użytkownika i umożliwienia mu inwestycji lub zaciągania pożyczek lub inwestowania. 3. Weryfikacje nieobowiązkowe - weryfikacje podnoszące wiarygodność użytkownika, których wykonanie nie jest konieczne do aktywowania konta w Serwisie Rodzaje weryfikacji obowiązkowych dla osób fizycznych: 1.1. Weryfikacja rachunku bankowego 1.2. Weryfikacja telefonu komórkowego 3.2. Rodzaje weryfikacji nieobowiązkowych dla osób fizycznych: 2.1. Weryfikacja KRD 2.2. Weryfikacja CEDR 2.3. Weryfikacja Czarna Lista 2.4. Weryfikacja dowodu osobistego 2.5. Weryfikacja adresu zamieszkania 2.6. Weryfikacja rachunku za media 2.7. Weryfikacja zatrudnienia 2.8. Weryfikacja finansowa 2.9. Weryfikacja tożsamości Weryfikacja Allegro 3.3. Weryfikacja obowiązkowa dla Pożyczkodawcy 3.1. Weryfikacja rachunku bankowego 4. Opis i sposób przeprowadzenia weryfikacji: 4.1. Weryfikacja rachunku bankowego (obowiązkowa) - polega na sprawdzeniu czy dane właściciela rachunku bankowego, z którego Użytkownik wykonał przelew weryfikacyjny, zgadzają się z danymi (imię i naziwsko) wprowadzonymi przez Użytkownika w procesie rejestracji. W tym celu Użytkownik wykonuje przelew w kwocie wskazanej na stronie weryfikacje i limity ze swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy Operatora Serwisu. Weryfikacja ta jest obowiązkowa także dla Użytkowników rejestrujących się jako Pożyczkodawcy. W przypadku zgodności imienia, nazwiska z danymi z przelewu weryfikacyjnego, rachunek bankowy zostaje uznany na rachunek Użytkownika i przypisany do jego konta w Serwisie Weryfikacja telefonu komórkowego (obowiązkowa) - w celu przeprowadzenia tej weryfikacji Operator Serwisu wysyła na podany przez Użytkownika, w formularzu danych osobowych, numer telefonu komórkowego wiadomość sms zawierającą kod, który należy wprowadzić na stronie weryfikacje. Trzy próby wprowadzenia błędnego kodu spowodują nadanie weryfikacji statusu negatywnego Weryfikacja Krajowego Rejestru Dłużników (nieobowiązkowa) Operator Serwisu wysyła, na podstawie upoważnienia Użytkownika, za pośrednictwem systemu KRD BIG SA, zapytanie do Krajowego Rejestru Dłużników o przeterminowane zobowiązania Użytkownika z tytułu kredytów i pożyczek bankowych oraz innych zowbowiązań gospodarczych. W przypadku braku wpisu w raporcie zwrotnym, weryfikacja uzyskuje status pozytywnej. W przypadku raportu zawierającego wpisy o zaległościach w spłacie kredytów / pożyczek bankowych lub innych płatnościach weryfikacja uzyskuje status negatywnej Weryfikacja CEDR (nieobowiązkowa) Operator Serwisu wysyła, na podstawie upoważnienia Użytkownika, za pośrednictwem systemu CEDR, zapytanie do Centralna Ewidencja Dłużników Ryzykownych, o przeterminowane zobowiązania Użytkownika z tytułu pożyczek pozabankowych oraz innych zowbowiązań infolinia: , e- mail:

3 3 gospodarczych. W przypadku braku wpisu w raporcie zwrotnym, weryfikacja uzyskuje status pozytywnej. W przypadku raportu zawierającego wpisy o zaległościach w spłacie pożyczek bankowych lub innych płatnościach weryfikacja uzyskuje status negatywnej Weryfikacja dowodu osobistego (nieobowiązkowa) - polega na wczytaniu w zakładce Weryfikacje weryfikacja dowodu osobistego zdjęć lub skanu pierwszej i drugiej strony swojego dowodu osobistego. Pracownik Serwisu porówna informacje widniejące na skanie lub zdjęciu z informacjami, które Użytkownik wprowadził do systemu. W przypadku jeżeli dane się powielą z danymi przesłanymi w plikach, weryfikacja uzyska status pozytywnej. Jeżeli dane będą rozbieżne lub plik będzie nieczytelny wówczas weryfikacja uzyska status negatywnej Weryfikacja adresu zamieszkania (nieobowiązkowa) - weryfikacja polega na sprawdzeniu czy Użytkownik przebywa pod podanym przez siebie adresem zamieszkania. W tym celu Operator Serwisu wysyła listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego, indywidualny kod weryfikacyjny, który Użytkownik wprowadza w formularz na stronie weryfikacje, w sekcji weryfikacja adresu zamieszkania. Użytkownik ma trzy próby na wpisanie poprawnego kodu. W przypadku gdy wszystkie trzy próby będą nieudane weryfikacja uzyskuje status negatywnej. List wysyłany jest do Użytkownika najpóźniej w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przelewu za Weryfikację Weryfikacja zatrudnienia (nieobowiązkowa) - Operator Serwisu podejmie próbę potwierdzenia zatrudnienia Użytkownika lub faktu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej oraz osiaganego dochodu. W przypadku zatrudniania, Operator potwierdzi w ogólnokrajowym Biurze Numerów telefon do Pracodawcy Użytkownika. W przypadku gdy numer telefonu uzyskany z Biura Numerów będzie różny od numeru podanego przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, Operator podejmie próbę kontaktu z Pracodawcą pod numerem telefonu uzyskanym z Biura Numerów. W czasie rozmowy z Pracodawcą Operator potwierdzi dane dotyczące zatrudnienia Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik zamawiający weryfikację zatrudnienia winien poinformować Pracodawcę o wyrażeniu zgodny na udzielenie Operatorowi Serwisu informacji dotyczących swojego zatrudnienia. W przypadku gdy Pracodawca odmówi potwierdzenia danych telefonicznie możliwe jest potwierdzenie danych poprzez lub faks. W takim wypadku zapytanie wysyłane jest na adres Pracodawcy podany przez niego w czasie rozmowy telefonicznej. Na odpowiedź poprzez lub faks Operator serwisu oczekuje 3 dni. Po tym terminie, w przypadku braku odpowiedzi, weryfikacja uzyska status niemożliwej do przeprowadzenia. W przypadku gdy pracodawca odmówi potwierdzenia zatrudnienia ze względu na brak zgody udzielonej przez Użytkownika, weryfikacja uzyska status niemożliwej do przeprowadzenia. W przypadku potwierdzenia przez Pracodawcę danych podanych przez Użytkownika weryfikacja uzyska status pozytywny. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi podanymi przez Użytkownika a potwierdzonymi przez Pracodawcę weryfikacja uzyska status negatywny. Operator Serwisu podejmie trzy próby kontaktu z Pracodawcą. W przypadku nieudanej próby pierwszej, druga nastąpi nie wcześniej niż po 5 godzinach od pierwszej próby. Trzecia próba nastąpi kolejnego dnia roboczego. W przypadku wszystkich trzech prób zakończonych niepowodzeniem, weryfikacja uzyska sta tus niemożliwej do realizacji. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej Operator Serwisu potwierdzi zgodność danych wprowadzonych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym poprzez bazę REGON Weryfikacja finansowa (nieobowiązkowa) Użytkownik Serwisu w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty opłacenia weryfikacji, winien dostarczyć Operatorowi Serwisu dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procesu weryfikacji dochodu. Lista dokumentów, w zależności od źródła dochodu: 1.1. UMOWA O PRACĘ / UMOWA ZLECENIE / UMOWA O DZIEŁO - Zaświadczenie o zatrudnieniu i dohodách, - PEŁNY wyciąg bankowy za trzy poprzednie m-ce z widocznym wpływem wynagrodzenia KONTRAKT - Zaświadczenie o zatrudnieniu i dohodách, - PEŁNY wyciąg bankowy za trzy poprzednie m-ce z widocznym wpływem wynagrodzenia RENTA / EMERYTURA - PEŁNY wyciąg bankowy za poprzedni m-c z widocznym wpływem świadczenia, tel/fax: , e- mail:

4 4 - ostatnia decyzja o waloryzacji, - w przypadku renty zaświadczenie o terminie na jaki została przyznana DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Rozliczenie z US na zasadach ogólnych: a) kserokopia** PIT wraz z potwierdzeniem złożenia w US, b) kopie opłaty podatku za 3 ostatnie miesiące, c) lub zaświadcznie z US o wysokości dochodu za ostatni rok i braku zaległości. - Rozliczenie na podstawie karty, ryczałtu, itp.: a) zaświadcznie z US o wysokości dochodu za ostatni rok i braku zaległości. - Działalność niepodlegająca rejestracji: a) historia rachunku bankowego za ostatnie 3 miesiące, potwierdzająca wysokość wpływów z faktur i wydatków Dokumenty wysłane winny być na adres Operator Serwisu w ciągu 3 dni od otrzymania dokumentów podejmie próby przeprowadzenia weryfikacji. W przypadku zgodności, zadeklarowanej przez Użytkownika w formularzu danych osobowych, wysokości dochodu z dochodem wynikającym z otrzymanych dokumentów, po weryfikacji autentyczności tychże dokumentów, weryfikacja uzyska status pozytywnej. W przypadku różnic w dochodzie zadeklarowanym a wykazanym w dochodach lub w przypadku niezgodności danych dotyczących źródła dochodu czy też w przypadku niepotwierdzenia autentyczności przedstawionych dokumentów, weryfikacja uzyska status negatywnej Weryfikacja tożsamości (nieobowiązkowa) - w celu przeprowadzenia weryfikacji tożsamości Operator Serwisu nadaje przesyłkę kurierską. W skład przesyłki wchodzi list informacyjny dla Użytkownika oraz formularz weryfikacyjny do wypełnienia dla Kuriera. Kurier podejmie próbę doręczenia przesyłki pod podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym adres zamieszkania. Kurier poprosi Użytkownika o okazanie dowodu osobistego. Następnie potwierdzi zgodność (lub jej brak) danych z dowodu osobistego z danymi z formularza weryfikacyjnego. Gdy dane okażą się zgodne, Kurier poprosi Użytkownika o złożenie podpisu na Formularzu Weryfikacyjnym. Następnie Kurier dołączy oświadczenie potwierdzające, że dane są zgodne z okazanym dowodem osobistym oraz potwierdzi własnoręczność podpisu. Zgodnie z umową z firmą kurierska, oświadczenie to zawiera informacje jednoznacznie identyfikujące Kuriera. Kurier zabierze ze sobą Formularz Weryfikacyjny i przekaże go do Operatora serwisu. Czas na zwrot dokumentów przez firmę kurierską to 7 dni roboczych. Po otrzymaniu przez Operatora serwisu Formularza Weryfikacyjnego nadany zostanie odpowiedni status dla weryfikacji Weryfikacja rachunku (nieobowiązkowa) - polega na wczytaniu w zakładce Weryfikacje - weryfikacja rachunku zdjęć lub skanu strony rachunku z miejsca swojego zamieszkania z personaliami Użytkownika. Pracownik Serwisu porówna informacje widniejące na skanie lub zdjęciu z informacjami, które Użytkownik wprowadził do systemu. W przypadku jeżeli dane się powielą z danymi przesłanymi w plikach, weryfikacja uzyska status pozytywnej. Jeżeli dane będą rozbieżne lub plik będzie nieczytelny wówczas weryfikacja uzyska status negatywnej Weryfikacja Allegro (nieobowiązkowa) Operator Serwisu AppleCredit.pl, pobiera z pomocą Allegro WebAPI informacje o koncie Użytkownika Allegro. Hasło do konta Użytkownika Allegro nie jest przechowywane w bazie Operatora Serwisu. 6 Czarna Lista 1. Użytkownik (Pożyczkobiorca), rejestrując i weryfikując swoje dane osobowe w Serwisie, wyraża zgodę aby w przypadku wystawienia przez Użytkownika aukcji z wnioskiem o pożyczkę, Serwis udostępnił innym Użytkownikom Serwisu, wyrażającym wolę złożenia oferty we wniosku, informację o ewentualnej zaległości w spłacie zobowiązań Użytkownika (Pożyczkobiorcy) u innych zarejestrowanych Użytkowników serwisów współpracujących z Operatorem Serwisu, w tym: zakra.pl oraz zakramini.pl. 2. Przekazana informacja nie będzie zawierała kwoty zaległości oraz danych osobowych Użytkownika (Pożyczkobiorcy). 3. Szczegółowe Zasady funkcjonalności Czarnej Listy. infolinia: , e- mail:

5 Operator świadczy usługę polegającą na możliwości stworzenia przez Użytkownika listy Pożyczkobiorców, którzy są dłużnikami Użytkownika i z którymi to Użytkownik nie chce zawrzeć w ramach Serwisu umowy pożyczki. Usługa ta nosi nazwę Czarnej Listy Usługobiorcą korzystającym z usługi Czarnej Listy może być jedynie zarejestrowany i zweryfikowany Użytkownik Serwisu, występujący w chwili korzystania z usługi, w charakterze Pożyczkodawcy Warunkiem zamówienia Usługi jest zalogowanie się Użytkownika w Serwisie, a następnie wpisanie w wyznaczonym miejscu w Serwisie danych identyfikujących Pożyczkobiorcę, z którym to Użytkownik występując w charakterze Pożyczkodawcy nie chce zawrzeć umowy pożyczki, ze względu na istniejące zaległości Pożyczkobiorcy u Użytkownika Użytkownik ma prawo wprowadzenia dwóch z trzech zestawów danych, które mogą identyfikować Pożyczkobiorcę: - PESEL i nazwisko, - seria i numer dowodu osobistego i nazwisko, - numer rachunku bankowego i nazwisko przy czym nie należy łączyć danych z punktu 2a i 2b Użytkownik nie wprowadza do systemu Serwisu żadnych innych danych, poza wymienionymi w pkt 3.4. niniejszego paragrafu. W szczególności Użytkownik nie wprowadza informacji o wysokości zadłużenia Pożyczkobiorcy oraz jego danych adresowych. 4. Uzyskanie informacji przez Pożyczkodawcę o fakcie figurowania Pożyczkobiorcy na Czarnej Liście Pożyczkodawcy jest możliwe tylko w chwili gdy Pożyczkobiorca będzie miał otwarty wniosek o pożyczkę a Pożyczkodawca wyrazi wolę zawarcia umowy pożyczki z Pożyczkobiorcą, poprzez złożenie oferty w tym wniosku. 5. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca występuje na Czarnej Liście innego Użytkownika Serwisu, wygenerowana zostanie informacja Pożyczkobiorca widnieje na czarnej liście Użytkownika: [tu wskazanie nicku Użytkownika]. Czy pomimo to chcesz złożyć ofertę? 6. Ze względu na zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące w Serwisie, w szczególności na niepodawanie danych osobowych Pożyczkobiorcy do czasu pomyślnego zakończenia się wniosku o pożyczkę, Serwis nie poda Pożyczkodawcy żadnych danych osobowych Pożyczkobiorcy, w tym nie wskaże, którą z osób wpisanych na Czarnej Liście Pożyczkodawcy jest Pożyczkobiorca. 7. Czarna Lista jest bazą zamkniętą a dane w niej zawarte są udostępniane osobom trzecim, które są oznaczone w chwili przeznaczania tych informacji do udostępnienia. 8. Oznaczonymi odbiorcami danych zawartych na Czarnych Listach są zarejestrowani i zweryfikowani Użytkownicy Seriwus oraz innych serwisów współpracujących z Operatorem. 9. Użytkownik wpisujący swojego Pożyczkobiorcę na Czarną Listę ponosi odpowiedzialność za zgodność wprowadzonych danych ze stanem faktycznym. 10. W przypadku wprowadzenia przez Użytkownika nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji danych w chwili zmiany ich stanu faktycznego, Użytkownik może mieć zablokowany dostęp do usługi Czarnej Listy a wszystkie wprowadzone przez niego dane mogą zostać usunięte przez Operatora. 11. W przypadku wykorzystywania przez Użytkownika usługi Czarnej Listy do działania na szkodę innych Użytkowników Serwisu, Operatorowi przysługuje prawo zablokowania konta Użytkownika na zasadach ujętych w Regulaminie. 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązańjest spowodowane okolicznościami, na które Operator nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej. 7 Oświadczanie woli Użytkownicy korzystając z usług Serwisu wyrażają zgodę na składanie oświadczeń woli wyrażone w formie elektronicznej. Złożenie wniosku o pożyczkę przez Pożyczkobiorcę i wyrażenie woli przez Pożyczkodawcę w postaci złożenia oferty we wniosku skutkuje zawarciem pomiędzy Użytkownikami wiążącej umowy pożyczki i nie wymaga podpisu. 8 Warunki zawierania umów pożyczek 1. Warunki zawartych umów pożyczek winny być zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. W szczególności proponowana kwota zwrotu nie powinna przekraczać kosztów jakie faktycznie poniesione zostaną przez Pożyczkodawcę na zgromadzenie środków finansowych oraz uruchomienie przedmiotowej pożyczki, plus ewentualnie innych kosztów poniesionych przez Pożyczkodawcę. 2. W przypadku, kiedy Pożyczkodawcą jest Osoba fizyczna, możliwość odstąpienie od umowy pożyczki nie występuje. tel/fax: , e- mail:

6 6 9 Wniosek o pożyczkę 1. Pożyczkobiorca zainteresowany uzyskaniem pożyczki gotówkowej składa wniosek o pożyczkę za pomocą strony https://applecredit.pl/wez_pozyczke 2. Wniosek jest otwarty przez okres 7 dni kalendarzowych. W tym czasie zainteresowani Pożyczkodawcy mogą składać swoje oferty. 3. Jeżeli w ciągu 7 dni, Pożyczkobiorcy nie zostanie złożona żadna oferta lub oferta została złożona ale Pożyczkobiorca nie posiada odpowiedniej ilości środków na swoim subkoncie, które zgodnie z obowiązującym Cennimiek pokryłyby wynagrodzenie Serwisu, pożyczka nie zostanie zawarta. 4. Użytkownik może wystawić wniosek o pożyczkę, pod warunkiem, że nie posiada w Serwisie maksymalnej liczby aktywnych pożyczek, ustanowiony dla ratingu posiadanego przez Użytkownika w chwili wystawiania wniosku ani żadnych innych zaległości wynikających z braku spłaty lub spłaty po terminie wynikającym z zawartcyh umów. 10 Umowa pożyczki 1. Umowa pożyczki generowana jest do wniosków, które zamknęły się powodzeniem i z subkonta została prawidłowo pobrana kwota należna Operatorowi Serwisu. 2. W umowie pożyczki Operator podaje pełne dane Pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca oznaczony jest jedynie z imienia i nazwiska. 3. Umowy pożyczki zapisane są na serwerze Operatora w formie plików pdf. Strony umowy mogą pobrać plik z umową w sekcji moje inwestycje (Pożyczkodawca) lub moje pożyczki (Pożyczkobiorca). 4. Umowa nadto zostaje dostarczona na adres Pożyczkobiorcy oraz Pożyczkodawcy w chwili uruchomienia pożyczki, tj. w momencie kiedy środki zostaną przekazane na rachunek Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę. 5. Jako datę udzielenia pożyczki, od której liczony jest okres spłaty, przyjmuje się datę oznaczenia pożyczki przez Pożyczkodawcę w Serwisie, jako przekazanej na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy lub w chwili wykonania przekazu środków pożyczki za pośrednictwem serwisu szybkich płatności gdzie w momencie księgowania środków, system automatycznie odznaczy pożyczkę jako uruchomioną. 6. Wraz z umową na wskazane adresy Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy w chwili uruchomienia pożyczki, zostanie dostarczony aktualny Cennik, który stanowi załącznik do umowy pożyczki. 7. Formę dostarczenia umowy pożyczki wraz z załącznikiem strony uznają za wystarczającą i zgodnie akceptują. 11 Uruchomienie środków z pożyczki 1. Pożyczka winna być uruchomiona przelewem wykonanym przez Pożyczkodawcę w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili złożenia oferty we wniosku i poprawnej akceptacji jej przez system, bezpośrednio na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, który to Pożyczkodawca otrzyma w wiadomości od Operatora oraz, który widoczny jest w sekcji moje inwestycje/do przelania po kliknięciu w link "przelej". 2. Po wykonaniu przez Pożyczkodawcę przelewu pożyczki, winien on oznaczyć daną pożyczkę jako przekazaną. 3. Za brak oznaczenia pożyczki jako przekazanej a co za tym idzie za brak uruchomienia pożyczki w Serwisie odpowiedzialność ponosi Pożyczkodawca. 4. Jeżeli Pożyczkodawca nie odznaczy pożyczki jako uruchomionej w terminie 48 godzin od chwili złożenia oferty we wniosku o pożyczkę, wówczas taka oferta zostanie anulowana przez system i nie będzie ponownej możliwości odznaczenia jako przekazanej na rachunek Pożyczkobiorcy. Tym samym umowa pożyczki nie zyska statusu uruchomionej i w systemie nie będzie możliwe pobranie umowy pożyczki w formie pdf oraz taka umowa nie zostanie wysłana na w skazane adresy Za brak przelew u ze strony Pożyczkodawcy Serwis nie odpowiada. 6. Umowę pożyczki, w której Pożyczkodawca nie wykona przelew u na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, uznaje za niedoszłą do skutku. 7. Pożyczka może zostać uruchomiona również za pośrednictwem serwisów szybkich płatności, które w chwili księgowania środków na rachunku odbiorcy, tj. Pożyczkobiorcy (wypłata pożyczki), automatycznie bez udziału Pożyczkodawcy oznacza w Serwisie pożyczkę jako przekazaną a umowę pożyczki jako uruchomioną. 8. W przypadku wycofania się Pożyczkodawcy z udzielenia pożyczki, Serwis nie zwraca pobranej opłaty z subkonta Pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca ma prawo domagać się zwrotu wartości pobranych przez Serwis środków od Pożyczkodawcy, który nie wywiązał się ze złożonej oferty inwestycji w danym wniosku pożyczkowym. 9. W sytuacji opisanej w pkt 8 niniejszego paragrafu, Operator Serwisu na wezwanie Pożyczkobiorcy udostępni dane kontaktowe Pożyczkodawcy, który pomimo złożonej oferty wycofał się z inwestycji oraz umowy. 10. Pożyczkobiorca ma pełne praw o wystawić negatywny komentarz Pożyczkodawcy i rościć sobie prawo zwrotu pobranych środków w przypadku wycofania się Pożyczkodawcy z umowy. infolinia: , e- mail:

7 7 11. Operator Serwisu nie bierze udziału w rozwiązywaniu sporu w kwestii zwrotów niniejszych kosztów. 12 Reinwestycja (przedłużenie terminu spłaty) 1. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo wysłania do Pożyczkodawcy zapytania z wnioskiem przedłużenia okresu spłaty pożyczki, zwanego również reinwestycją. 2. Możliwość zapytania o reinwestycję udostępniana jest Pożyczkobiorcy na 3 dni przed terminem spłaty pożyczki. 3. W przypadku wyrażenia zgody przez Pożyczkodawcę na przedłużenie pożyczki, Pożyczkobiorca w ciągu 48 godzin musi przekazać na rachunek bankowy Pożyczkodawcy, koszty otrzymania pożyczki (tzw. bonus) należne za przedłużaną pożyczkę. 4. Kapitał zostaje spłacony wraz z kosztem otrzymania pożyczki za nowy okres jej trwania, po upływie okresu reinwestowania. 5. Pożyczkodawca, po otrzymaniu od Pożyczkobiorcy przelewu o którym mowa powyżej, zobowiązany jest oznaczyć pożyczkę jako przedłużoną. 6. Reinwestowanie następuje na takich samych zasadach (koszty pożyczki oraz okres spłaty) jak pożyczka reinwestowana. 7. W przypadku odmowy Pożyczkodawcy na reinwestowanie pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty pożyczki, w pierwotnie ustalonym terminie. 8. Opłata za reinwestowanie pożyczki może zostać wniesiona na rachunek Pożyczkodawcy w tradycyjny sposób przelewem bankowym bezpośrednio z rachunku Pożyczkobiorcy na rachunek Pożyczkodawcy lub za pośrednictwem serwisów szybkich płatności. 9. W przypadku opłacenia przedłużenia (reinwestowania) za pośrednictwem serwisów szybkich płatności, pożyczka zostanie oznaczona jako przedłużona w chwili księgowania środków na rachunku odbiorcy, tj. w tym przypadku Pożyczkodawcy. Odznaczenie następuje automatycznie przez połączenie Serwisu wraz z Operatorem szybkich płatności. 10. Każda reinwestycja zakończona sukcesem i opłacona, sfinalizowana jest za pośrednictwem wygenerowanego aneksu do umowy pożyczki, który stanowi jej nieodzowny załącznik. 11. Strony umowy mogą pobrać aktualny plik umowy pożyczki z dodanym aneksem w formie pliku.pdf w sekcji moje inwestycje (Pożyczkodawca) lub moje pożyczki (Pożyczkobiorca). 13 Ograniczenia 1. Ograniczeniu podlega: 1.1 Maksymalna kwota zadłużenia Użytkownika w Serwisie. 1.2 Maksymalna kwota pojedynczego wniosku o pożyczke. 1.3 Maksymalna kwota zadłużenia w serwisie. 1.4 Maksymalna ilość aktywnych wniosków o pożyczkę. 2. Aktualna wysokość ograniczeń: 2.1. Maksymalna ilość aktywnych wniosków 5 sztuk 2.2. Maksymalna kwota jednego wniosku pożyczkowego 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100) 2.3. Maksymalna kwota zadłużenia ,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100) 2.4. Maksymalna ilość aktywnych pożyczek - brak 2.5. Maksymalna kwota zwrotu: kwota pożyczki plus 20% wnioskowanej kwoty pożyczki (w tym oprocentowanie, koszty uruchomienia oraz inne koszty Pożyczkodawcy) 14 Odpowiedzialność stron 1. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wykonanie umowy pożyczki oraz za skutki podatkowe zawartej umowy. 2. Odpowiedzialność za błędne ogłoszenie woli we wniosku pożyczkowym ponosi Pożyczkobiorca. Pożyczkodawca ponosi skutki za błędy w złożonych ofertach wyrażone deklaracjami wpłat. 3. Odpowiedzialność za treść ogłoszenia z wnioskiem o pożyczkę oraz za warunki wnioskowanej pożyczki ponosi Pożyczkobiorca. 4. Operator nie kontroluje i nie ingeruje w warunki na jakich zawierane są umowy pożyczek. 5. Skutki w/w błędów Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy ponoszą zarówno względem siebie jak i względem Operatora Serwisu. 6. Operator nie jest żadną ze stron zawieranych umów pożyczek. tel/fax: , e- mail:

8 8 15 Rozliczenia 1. Dla celów spełniania świadczeń pieniężnych Użytkowników wobec Operatora, Operator wprowadza subkonto. 2. Użytkownicy zasilają subkonto środkami z rachunku bankowego lub za pomocą karty płatniczej/kredytowej, z których pokrywane są należności względem Operatora, wynikające z Cennika Serwisu. 3. Środki można przekazać na swoje subkonto z poziomu Serwisu, za pomocą zakładki subkonto. Maksymalne jednorazowe doładowanie nie może być większe niż 500 zł. 4. Użytkownik zasila swoje subkonto poprzez koszyk płatności posługując się indywidualnym i unikalnym kodem płatności. 5. Środki, którymi Użytkownik zasili swoje subkonto, może wykorzystać na opłacenie dowolnych usług Operatora w ramach Serwisu. 6. Środki na subkoncie nie podlegają zwrotowi. 7. Środki księgowane są maksymalnie w terminie do 24 godzin w dni robocze, zgodnie z godzinami pracy banków. 8. W przypadku błędnego księgowania środków na subkoncie, w tym zaksięgowania środków nienależnych Użytkownikowi, Operator Serwisu może dokonać korekty księgowania środków. 9. W przypadku podania błędnego kodu w tytule przelew u środków lub opłaty za zamówioną weryfikację, Pożyczkodawca lub Pożyczkobiorca winni przesłać na adres Serwisu potwierdzenie wykonania błędnej płatności wraz z opisem zaistniałej sytuacji. Przeksięgowanie środków na subkonto powinno nastąpić w terminie do 72 godzin maksymalnie od chwili otrzymania ww. wiadomości. 10. W razie likwidacji konta Użytkownika niewykorzystane środki przepadają. 16 Spłata pożyczki 1. Termin spłaty pożyczki określa wniosek o pożyczkę i liczony jest od dnia oznaczenia pożyczki przez Pożyczkodawcę jako przekazanej na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy. 2. Pożyczkobiorca winien zwrócić całą kwotę pożyczki wraz z należnymi kosztami, określonymi we wniosku o pożyczkę, bezpośrednio na konto Pożyczkodawcy. 3. Za brak wywiązania się z terminu spłaty przez Pożyczkobiorcę, Serwis nie odpowiada. 4. Po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę przelewu od Pożyczkobiorcy z tytułu spłaty pożyczki, którego wysokość zaspokaja w całości należność Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy z tytułu udzielonej pożyczki, Pożyczkodawca zobowiązany jest oznaczyć pożyczkę w Serwisie jako spłaconą. 5. W przypadku spłaty pożyczki za pośrednictwem serwisów szybkich płatności odznaczenie spłaty nastąpi automatycznie, w chwili, kiedy Operator Serwisu szybkich płatności przekaże środki na rachunek Pożyczkodawcy. 1. Pożyczkobiorca jak i Pożyczkodawca otrzymają drogą elektroniczną (pocztą ) potwierdzenie wykonania transakcji, które będzie zawierało informację o transakcji, tj., kwocie spłaty, numeru pożyczki, którego spłata dotyczy oraz wygenerowany KOD płatności. Potwierdzenie takie stanowi podstawę do ewentualnej reklamacji. 2. Koszt wykonania płatności za pośrednictwem serwisów szybkich płarności określa aktualny Cennik. 17 Windykacja 1. Wszelkie działania windykacyjne w Serwisie wykonywane są przez Operatora Serwisu tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Pożyczkodawcy. 2. Serwis wysyła do każdego Pożyczkobiorcy za pośrednictwem wiadomości sms bezpłatnie tylko jedno przypomnienie o obowiązku spłaty należności dzień przed upływającym terminem spłaty. 3. W przypadku braku spłaty serwis wysyła za pośrednictwem wiadomości sms wezwanie do natychmiastowej spłaty przeterminowanej należności, tym samym obciążając Pożyczkobiorcę kosztem, który określa aktualny Cennik. 4. Serwis nie prowadzi żadnych, kolejnych działań prewencyjnych ani windykacyjnych bez zgody i zlecenia Pożyczkodawcy. 5. W celu zlecenia windykacji, należy: 5.1. zakładce "moje inwestycje" >> brak spłaty wybrać opcję "windykacja" a następnie potwierdzić zlecenie wiadomością sms Po wprowadzeniu treści wiadomości sms we wskazanym miejscu przez system, windykacja zostaje zlecona Operatorowi Serwisu Operator Serwisu ma prawo przyjąć zlecenie lub je odrzucić bez podania przyczyny Raz odrzuconego zlecenia windykacji nie ma możliwości ponownie zlecić Po przyjęciu zlecenia do realizacji, Operator Serwisu wysyła do Pożyczkobiorcy Ostateczne Wezwanie do Zapłaty z zakreślonym 7 dniowym terminem spłaty W przypadku spłaty należności kwotą określoną w wezwaniu, Operator Serwisu przekazuje należność Pożyczkodawcy a koszt Ostatecznego Wezwania do Zapłaty zatrzymuje jako wynagrodzenie działań prewencyjnych. infolinia: , e- mail:

9 W przypadku braku spłaty, Operator Serwisu kieruję pozew do Sądu Rejonowego w Lublinie Lublin Zachód (e-sąd), pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Opłata, którą Operator Serwisu dokonał na poczet opłaty sądowej zostanie pobrana z subkonta Zleceniodawcy (Pozyczkodawcy), o ile na subkoncie nie będzie występowało saldo dodatnie zostanie ono zdebetowane a Zleceniodawca (Pożyczkodawca) zostanie wezwany do uiszczenia należności w terminie określonym wezwaniem Uzyskany i prawomocny Nakaz Zapłaty, Operator Serwisu kieruje do Komornika Sądowego celem wyegzekwowania należności Na wezwanie Komornika Sądowego do uiszczenia opłat na poczet zaliczki komorniczej, Operator Serwisu informuje Zleceniodawcę (Pożyczkodawcę) o koniecznosci uiszczenia należności poprzez zasilenie subkonta w serwisie lub przelewem na rachunek Operatora Serwisu Brak wpłaty w terminie określonym wezwaniem skutkowało będzie umorzeniem postepowania przez Komornika co wiąże się z kosztami ustalanymi przez Komornika indywidulanie, które również obciążają Zleceniodawcę (Pożyczkodawcę) Uzyskane należności Operator Serwisu przekazuje na rachunek Pożyczkodawcy zlecającego windykację, pomniejszone o należne wynagrodzenie, które określa Cennik W przypadku, kiedy egzekucja komornicza okaże się bezskuteczna a postępowanie zostanie umorzone, wówczas Pożyczkodawca jest zobowiązany pokryć koszty, które Operator Serwisu poniósł w związku z opłatami Sądowymi oraz zaliczkami na poczet opłat komorniczych. Informacje o dokonanych płatnościach są ewidencjonowane do wglądu zainteresowanych stron Odzyskane należności w pierwszej kolejności pokrywają koszty, jakie poniósł Operator Serwisu w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, następnie pokrywają koszty ostatecznych wezwań i monitów, należności głównej oraz odsetek za spłatę po terminie W przypadku, jeżeli e-sąd uzna, że złożony pozew jest bezzasadny i przekaże sprawę do Sądu Rejonowego w miejscu zameldowania Pożyczkobiorcy, wówczas Pożyczkodawca na wezwanie Operatora Serwisu wysyłane drogą elektroniczną, jest zobowiązany przesłać w ciągu 48 godzin, w wiadomości zwrotnej, dokumenty które stanowią dowody w prowadzonym postępowaniu. Lista dokumentów znajdować się będzie w powiadomieniu wysłanym przez Operatora Serwisu. Brak dostarczenia niniejszych dokumentów w określonym terminie, skutkować będzie umorzeniem postępowania przez Sąd i zobowiązywać będzie Pożyczkodawcę do uregulowania należności wynikających z kosztów, jakie poniósł Operator Serwisu podczas złożenia pozwu oraz w trakcie prowadzonej windykacji należności Szczegóły windykacji można obserwować w zakładce "windykacja" >> szczegóły danej pożyczki. 6. Koszty związane z uzyskaniem Sądowego Nakazu Zapłaty i innych działań w indykacyjnych określa Cennik. 7. Korespondencję w związku ze zleconymi działaniami lub w sprawie swoich przeterminowanych należności w Serwisie należy kierować na adres: 8. Zmiany polegające na w prowadzeniu nowych usług przez Operatora Serwisu nie wymagają akceptacji Użytkownika. 18 Zakończenie z korzystania usługi świadczonej drogą elektroniczna 1. Użytkownikowi przysługuje prawo likwidacji swojego konta. 2. Likwidacja konta oznacza zakończenie współpracy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem. 3. Likwidacja konta możliwa jest tylko, gdy Użytkownik nie posiada żadnych zobowiązań względem innych Użytkowników Serwisu lub względem samego Serwisu. W szczególności likwidacja konta nie jest możliwa, gdy Użytkownik posiada otwarte umowy pożyczki lub otwarte inwestycje. 4. Podczas usuwania danych Użytkownika z Serwisu, zostaną usunięte wszystkie dane z wyjątkiem numeru PESEL, który stanowi jedyną możliwą formę rozpoznania Klienta i przeprowadzonych przez niego transakcji w przypadku otrzymania zapytania z Urzędu Skarbowego lub innych instytucji Państwowych. 5. Konto można usunąć wysyłając zlecenie do serwisu z adresu zarejestrowanego w serwisie. 6. Serwis nie przewiduje możliwości przywrócenia raz usuniętego konta ani możliwości ponownej rejestracji Użytkownika, którego konto zostało usunięte. 19 Zagrożenia 1. W przypadku jeżeli Pożyczkodawca wzywa we wpisie pod wnioskiem pożyczkowym do przesłania na wskazany adres dokumentów osobowych lub dokumentów potwierdzających osiągane dochody, winien zawsze zaznaczyć że taki skan, zdjęcie lub inny dokument powinien posiadać zamazany numer PESEL, numer i serię dowodu osobistego oraz część adresu (ulica z numerem domu i mieszkania). Brak takiej informacji może skutkować blokadą możliwości dodawania wpisów pod wnioskami. tel/fax: , e- mail:

10 10 2. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skany, zdjęcia lub pliki przesyłane w innej formie przez Pożyczkobiorców na wezwanie innych Użytkowników pod wnioskami pożyczkowymi, lub w jakiejkolwiek innej formie. Użytkownicy robią to tylko i wyłącznie na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. 20 Odpowiedzialność Operatora 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za : 1.1. Jakość oraz treść informacji uzyskanych z baz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA, w tym z Biura Informacji Kredytowej, Związku Banków Polskich, z Rejestru Dłużników ERIF BIG SA, BIG KRD SA, CEDR bazy REGON Głównego Urzędu Statystycznego czy bazy Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego Kompletność i prawdziwość danych podanych przez Użytkownika, jeśli prawdziwość tych danych nie jest weryfikowana lub jeśli danych tych nie można zweryfikować w procesie weryfikacji opisanym w Zasadach Weryfikacji Przekazywanie bez udziału formularzy rejestracyjnych Operatora danych osobowych lub innych informacji, w szczególności za przekazywanie w formie elektronicznej lub papierowej dokumentów i danych dotyczących Użytkowników Ze względu na indywidualizm orzecznictwa Izb Skarbowych, za wyliczenia zobowiązań podatkowych podawanych na stronach Serwisu Ze względu na brak moderowania wpisów pod wnioskami pożyczkowymi, za treści zamieszczane tam przez Użytkowników Za warunki jakie strony umowy (Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca) ustaliły co do warunków otrzymania i spłaty pożyczki Za ewentualne opóźnienia lub nienależyte wykonanie usługi czy szkody powstałe na skutek działania siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. 2. Operator nie jest stroną żadnych umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte ich wykonanie. 21 Porządek formalno-prawny 1. Użytkownicy przy korzystaniu z Serwisu zobowiązani są do przestrzegania prawa polskiego oraz zasad obyczajowych i kulturalnych oraz netykiety. 2. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, powstrzymania od wyłudzania danych osobowych Użytkowników Serwisu, działań sprzecznych z dobrem Operatora, obrażania innych Użytkowników i naruszania ich dobra. 3. W przypadku stwierdzenia przez Operatora, że Użytkownik dopuścił się złamania zasad prawnych lub norm etycznych, Operatorowi przysługuje możliwość ograniczenia funkcjonalności konta Użytkownika lub jego całkowitego usunięcia. 4. Wszelkiego rodzaju obowiązki podatkowe spoczywają bezpośrednio na Użytkowniku a Serwis nie jest zobowiązany do prowadzenia statystyk każdego z Użytkowników a następnie udostępniania ich na wezwanie przez Użytkownika. 22 Dane osobowe 1. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz 2014, z późniejszymi zmianami) udostępnianie adresu oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od Operatora Serwisu oraz jednostek z grupy kapitałowej związanej z Operatorem Serwisu jak również od podmiotów współpracujących z Operatorem Serwisu, informacji handlowych w rozumieniu art. 2 punkt 2 wyżej wymienionej ustawy. 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883), Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach procesowych związanych z realizacją warunków zawieranych umów za pośrednictwem serwisu oraz dalszymi procesami pojawiającymi się w trakcie obsługi niniejszych umów oraz innych produktów oferowanych przez Operatora Serwisu, a w tym do otrzymywania wiadomości tekstowych na wskazane w profilu numery telefonów, na wskazany w profilu numer komunikatora Gadu Gadu, na kontakt telefoniczny pod wskazanym przez siebie numerem telefonu oraz pod numerami telefonów w miejscu swojego zatrudnienia jeżeli takowe dane zostały podane przez Użytkownika oraz na otrzymywanie korespondencji pocztą tradycyjną na adres zameldowania lub adres korespondencyjny. 3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883), Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert handlowy od Rotenschwanz sp. z o.o. orz jego partnerów handlowych. 4. Koniec zgody na przetwarzanie danych następuje z chwilą usunięcia konta. infolinia: , e- mail:

11 11 23 Blokady 1. W przypadku złożenia przez Użytkownika niezgodnego z prawdą oświadczenia o posiadaniu kont na innych portalach Social Lending (Serwisach Pożyczek Społecznościach) lub podania błędnych nazw tych kont, Operator Serwisu ma prawo, po wcześniejszym wezwaniu we wpisie pod trwającym wnioskiem Użytkownika do poprawienia oświadczenia, trwale zablokować konto Użytkownika. 2. W przypadku blokady konta, trwający wniosek o pożyczkę zostanie usunięty i zamknięty jako niezrealizowany. 3. W przypadku zaobserwowania przez Operatora Serwisu kont powiązanych, tj. konta gdzie występują podobne dane osobowe, teleadresowe lub IP, Operator Serwisu ma prawo dokonać blokady kont do czasu wyjaśnienia sprawy. Sytuacja taka zapobiega ewentualnemu uniknięciu sytuacji, gdzie jedna osoba obsługuje klika kont, dopuszczając się wyłudzenia, przez co naraża na straty Pożyczkodawców oraz sam Serwis. 4. W przypadku naruszenia podstawowych zasad obyczajowych oraz netykiety we wpisach pod wnioskami, Operator Serwisu ma prawo zablokować możliwość dodawania komentarzy bezterminowo. 5. W przypadku wpisów reklamowych pod wnioskami pożyczkowymi, w tym przede wszystkim dotyczących serwisów konkurencyjnych lub innych serwisów oferujących pożyczki, czy usługi finansowe, Użytkownikowi może zostać nałożona blokada umieszczania komentarzy i wpisów pod wnioskami. 6. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika wypowiedzi w ramach Grup, lub we wpisie pod trwającym wnioskiem, która narusza Regulamin Serwisu lub przepisy obowiązującego prawa czy też dobra osobiste innych Użytkowników Serwisu, osób trzecich lub Operatora Serwisu, konto Użytkownika może zostać zablokowane czasowo lub trwale. 24 Weryfikacja telefoniczna Operator Serwisu ma prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu rejestracji oraz danych osobowych zarejestrowanego Użytkownika. W szczególności prawo to przysługuje Operatorowi, w przypadku gdy będzie miał uzasadnione wątpliwości co do faktu, czy dane zarejestrowane w serwisie są faktycznie danymi osoby dokonującej rejestracji. Do czasu tego kontaktu konto Użytkownika może zostać zablokowane. 25 Komentarze 1. W celu umożliwienia oceny wzajemnej współpracy poprzez Użytkowników, Serwis udostępnia system komentarzy. 2. Użytkownik może wystawić swojemu kontrahentowi jeden z trzech rodzajów komentarza: 2.1. pozytywny, 2.2. neutralny, 2.3. negatywny. 3. Raz wystawiony typ komentarza oraz jego treść nie podlegają zmianie niezależnie od zaistniałej sytuacji. 4. Zabrania się wpisów reklamowych, tj. wpisów które bezpośrednio lub pośrednio reklamują jakąkolwiek usługę związaną ze środowiskiem finansów, jak np. pożyczki, kredyty, chwilówki, usługi w indykacyjne, itp. Konta Użytkowników, którzy dopuszczą się tego typu działań zostaną trwale zablokowane lub zostanie im zablokowana możliwość dodawania komentarzy pod w nioskami pożyczkowymi. 26 Obsługa Klienta 1. Operator Serwisu udostępnił poniższe kanały obsługi Klienta (Użytkownika): 1.1. infolinia dla połączeń krajowych oraz komórkowych: , pod adresem 1.3. adres do korespondencji: Rotenschwanz sp. z o.o., Rynek Starego Miasta 10/7, Warszawa, PL 2. Serwis ma obowiązek odpowiedzieć na zgłoszenie w terminie 48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia (dotyczy dni roboczych). W uzasadnionych przypadkach odpowiedź może zostać wydłużona do 72 godzin, o czym Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany odrębną wiadomością . tel/fax: , e- mail:

12 12 27 Postępowanie reklamacyjne 1. Złożenie reklamacji na jakość wykonanej przez Operatora usługi musi nastąpić poprzez wysłanie, z adresu przypisanego do konta Użytkownika, na adres wiadomości, zawierającej w tytule zwrot REKLAMACJA a w treści dokładny opis reklamowanej usługi i sposobu jej wykonania. 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Operatora serwisu w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia jej otrzymania. 3. W przypadku reklamacji dotyczącej dokonanych płatności w serwisie i braku ich księgowań, Operator Serwisu ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: 4.1. Opis sytuacji Potwierdzenie wykonania transakcji (plik pobrany z systemu bankowości elektronicznej) Wiadomość należy przesłać z adresu zarejestrowanego w serwisie, tj. adresu , który jest wykorzystywany do logowania się w serwisie. 5. Reklamacji nie podlega operacja, gdzie Użytkownik błędnie podał w tytule płatności wygenerowany przez system KOD płatności. Wówczas Operator Serwisu ma 72 godziny od momentu zgłoszenia reklamacji do zaksięgowania płatności na subkoncie Użytkownika lub do zwrotu na rachunek nadawcy. 28 Zmiany Regulaminu 1. Operator jest uprawniony do jednostronnej zmiany zasad ujętych w niniejszym Regulaminie. Informacja o zmianach wysyłana będzie do Użytkownika na jego adres zapisany w danych przechowywanych w bazie Operatora. 2. Zmiany wejdą w życie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wysłania wiadomości do Użytkownika. 3. Wiadomość o zmianie Regulaminu wysyłana jest do wszystkich Użytkowników Serwisu, niezależnie od udzielonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych. 4. Zmiana Cennika usług Operatora nie stanowi zmiany regulaminu Serwisu i nie wymaga akceptacji Użytkownika. 5. Złożenie wniosku o pożyczkę lub oferty po wysłaniu do Użytkownika informacji o zmianie regulaminu przyjmuje się za akceptację zmian. 6. Zmiany polegające na wprowadzeniu nowych usług przez Operatora Serwisu nie wymagają akceptacji Użytkownika. 29 Inne 1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sadu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy. 2. Wszystkie prawa do serwisu i jego treści są zastrzeżone dla Rotenschwanz sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystanie danych z serwisu applecredit.pl zarówno w celach niekomercyjnych jak i komercyjnych, wymaga zgody Rotenschwanz sp. z o.o. infolinia: , e- mail:

REGULAMIN. 1 Użytkownicy serwisu

REGULAMIN. 1 Użytkownicy serwisu 1 Usługodawca - Rotenschwanz sp. z o. o. z siedzibą w Warszaiwe, przy Rynek Starego Miasta 10/7, 00-272 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu zakramini.pl obowiązujący od 20.01.2014r.

Regulamin Serwisu zakramini.pl obowiązujący od 20.01.2014r. 1 Usługodawca - Zakra Corp sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Dolina 5D/5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl

Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl Weryfikacja - sprawdzenie zgodności danych wprowadzonych przez Użytkownika lub pozyskanie danych dotyczących użytkownika serwisu bilonko.pl Weryfikacje obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Sekrata.pl

Regulamin serwisu Sekrata.pl 14 listopada 2010 Regulamin serwisu Sekrata.pl Niniejszy regulamin jest zbiorem zasad i warunków korzystania z serwisu internetowych pożyczek społecznościowych Sekrata.pl. Rejestracja w serwisie oznacza

Bardziej szczegółowo

Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl

Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl DEFINICJE: 1. BF operator serwisu Kaska.pl, spółka Blue Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl

Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl DEFINICJE: 1. BF operator serwisu Kaska.pl, spółka Blue Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania oraz obsługi pożyczek dla osób

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Dane kredytodawcy Nazwa: Pożyczkowe Centrum Sp. z o.o., nr KRS: 0000516050, NIP 536-191-67-92, REGON 147325952 Adres siedziby: ul. Kopernika 9 05-120

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:...

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:... Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ WZÓR OŹWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Pożyczki) KS Marcin Lipiński 18-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu zakra.pl obowiązujący od 19.04.2014r.

Regulamin serwisu zakra.pl obowiązujący od 19.04.2014r. 1 Usługodawca - Zakra Corp sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Dolina 5D/5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU KONSUMENCKIEGO ALEGROSZ.PL

UMOWA KREDYTU KONSUMENCKIEGO ALEGROSZ.PL UMOWA KREDYTU KONSUMENCKIEGO ALEGROSZ.PL zawarta w Żorach w dniu., pomiędzy: Alegrosz sp. z o.o. z siedzibą w Żorach (44-240 Żory) przy ul. Wygoda 13, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik 1 do Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek i jest integralną częścią Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 (Postanowienia wstępne)

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 (Postanowienia wstępne) Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 (Postanowienia wstępne) 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid. I Postanowienia wstępne

Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid. I Postanowienia wstępne Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu zakra.pl obowiązujący od 23.03.2015r.

Regulamin serwisu zakra.pl obowiązujący od 23.03.2015r. 1 Usługodawca - Zakra Corp sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Dolina 5D/5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Emilii Plater 5 lok.7 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK)

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) Warszawa, styczeń 2011 roku I. DEFINICJE 1. BIK Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2. BOK

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne Regulamin BlueCash I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz.U.11.199.1175) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

Definicje. 1 Postanowienia ogólne. 2 Zakres usług Serwisu Kantoria.com

Definicje. 1 Postanowienia ogólne. 2 Zakres usług Serwisu Kantoria.com Definicje 1. Kantoria.com - właścicielem serwisu jest Kantoria.com Edward Dixon Małgorzata Dixon s.c. z siedzibą w Poznaniu, NIP 783-168-13-02, REGON 301920928. 2. Serwis Kantoria.com internetowy serwis

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: POŻYCZKODAWCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy miejscowość POŻYCZKOBIORCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu zakrainvest.pl

Regulamin serwisu zakrainvest.pl Usługodawca - Smart Consumer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod pozycją

Bardziej szczegółowo

Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl

Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl Weryfikacja - sprawdzenie zgodności danych wprowadzonych przez Użytkownika lub pozyskanie danych dotyczących użytkownika serwisu bilonko.pl Weryfikacje obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sprzedaż ubezpieczeń przez telefon Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ zawarta w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ zawarta w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ zawarta w dniu r. pomiędzy: POŻYCZKODAWCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy miejscowość POŻYCZKOBIORCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Internetowego Serwisu Konsumenckiego Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. [ Regulamin ] 1 Zasady ogólne

REGULAMIN Internetowego Serwisu Konsumenckiego Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. [ Regulamin ] 1 Zasady ogólne REGULAMIN Internetowego Serwisu Konsumenckiego Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. [ Regulamin ] 1 Zasady ogólne 1. Internetowy Serwis Konsumencki Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SURAT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SURAT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SURAT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Surat Sp z o. o. w Poznaniu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX...

UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX... UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX... Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1. ARJ GROUP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. zawarta dnia.. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy:

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. zawarta dnia.. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: UMOWA /../2017 O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH zawarta dnia.. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna, z

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%%

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%% PayUS.A. Tel.+48616306005 ul.grunwaldzka182 Email:pomoc@payu.pl 60E166Poznań www.payu.pl REGULAMINŚWIADCZENIAUSŁUGI PayU (KONTOPAYU) Art.1Postanowieniaogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015)

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015) REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015) 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKTYWACJI KONTA ALERTY BIK Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI BIK PARTNER

REGULAMIN AKTYWACJI KONTA ALERTY BIK Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI BIK PARTNER REGULAMIN AKTYWACJI KONTA ALERTY BIK Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI BIK PARTNER 1 Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna ustala Regulamin aktywacji Konta Alerty BIK z wykorzystaniem Aplikacji BIK Partner

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy:

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH zawarta dnia w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: a 1. POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34, 16-400 zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH (tekst jednolity) Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 roku Warszawa grudzień 2014 Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR. %{credit_id}% %{created_formatted}%

UMOWA POŻYCZKI NR. %{credit_id}% %{created_formatted}% UMOWA POŻYCZKI NR. %{credit_id}% zawarta pomiędzy: %{created_formatted}% 1. ARJ GROUP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach przy ul. Jana Pawła II 16 lok.u1 zarejestrowaną w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz Spis treści: Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w Systemie BlueCash dla Klientów Banku... 1 Regulamin promocji Przelew ekspresowy w Euro Bank S.A. za 0 zł... 5 Regulamin świadczenia Usługi płatniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA COOKIES 1. Spis treści: POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA COOKIES www.pozyczkaplus.pl I. Definicje wykorzystane w niniejszym dokumencie......... II. Cel Polityki..... III. Administrator danych osobowych.....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin przeprowadzania egzaminów za pośrednictwem Systemu Egzaminacyjnego SMART przez TDM TOTAL DIPLAY Sp. z o.o. Regulamin obowiązuje od 01-01-2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 TDM Total Display

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Money Mania 4 (dalej Akcja ) oraz fundatorem premii jest Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. 1. Przedmiot Regulaminu 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów Pożyczek zawieranych przez Internet pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1 Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez SuperGrosz Sp. z o. o. 2 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady wypełniania i składania e-zamówień wyboru

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie SzEPP 3 Korzystanie z usług serwisu 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 1 ustawy z dnia dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY KONSOLA NA ABONAMENT

REGULAMIN OFERTY KONSOLA NA ABONAMENT REGULAMIN OFERTY KONSOLA NA ABONAMENT 1 Przepisy wstępne 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług w ramach oferty Konsola na Abonament na rzecz Użytkowników, przez SDX Software Sp.

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo