Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl"

Transkrypt

1 Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl Weryfikacja - sprawdzenie zgodności danych wprowadzonych przez Użytkownika lub pozyskanie danych dotyczących użytkownika serwisu bilonko.pl Weryfikacje obowiązkowe wybrane weryfikacje, które są niezbędne do aktywowania konta Użytkownika i umożliwiania mu inwestycji lub zaciągania pożyczek Weryfikacje nieobowiązkowe weryfikacja, które nie są konieczne do aktywowania konta w serwisie bilonko.pl, ale ich wykonanie zwiększa wiarygodność Użytkownika. Operator serwisu bilonko.pl - Renoma Artur Samocki z siedzibą w Legnicy. Operator serwisu bilonko.pl w celu zweryfikowania danych zarejestrowanych przez Użytkownika serwisu oraz pozyskania dodatkowych informacji o użytkowniku wykonuje szereg weryfikacji. Rodzaje weryfikacji i sposób ich wykonania dla osób fizycznych. Weryfikacja rachunku bankowego Polega na potwierdzeniu zgodności danych właściciela rachunku bankowego, z którego Użytkownik wykonał przelew weryfikacyjny, z danymi wprowadzonymi przez Użytkownika w procesie rejestracji. (Weryfikacja obowiązkowa). W tym celu Użytkownik serwisu bilonko.pl wykonuje przelew w kwocie wskazanej w dokumencie Opłaty i prowizje, który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej serwisu bilonko.pl. Przelew musi zostać wykonany z rachunku bankowego Użytkownika na rachunek bankowy operatora serwisu bilonko.pl. Weryfikacja zostaje uznana za pozytywną w momencie stwierdzenia zgodności danych z przelewu weryfikacyjnego (imię i nazwisko oraz adres zameldowania) z danymi Użytkownika, podanymi w procesie rejestracji.

2 Weryfikacja dowodu osobistego Polega na potwierdzeniu zgodności danych pochodzących z dowodu osobistego z danymi podanymi przez Użytkownika w procesie rejestracji. Użytkownik przekazuje do operatora serwisu bilonko.pl skan dowodu osobistego (pierwsza i druga strona). Weryfikacja jest pozytywna w momencie, gdy dane z dowodu osobistego potwierdzają się z danymi wprowadzonymi w procesie rejestracji Użytkownika. Weryfikacja jest negatywna w momencie, gdy stwierdzono brak zgodności danych podanych w procesie rejestracji przez Użytkownika z danymi pochodzącymi z dowodu osobistego, chociaż w przypadku jednej danej np.: imię i nazwisko, Pesel, seria i numer dowodu osobistego, adres zameldowania. Weryfikacja nie powiodła się w momencie, gdy skan dowodu osobistego lub zdjęcie Użytkownika jest nieczytelne oraz, gdy brakuje skanu jednej ze stron dowodu osobistego. (Weryfikacja obowiązkowa.) Weryfikacja w bazie CEDR Weryfikacja ta polega na skierowaniu przez operatora serwisu bilonko.pl zapytania do administratora CEDR DCGroup Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, celem uzyskania informacji o wpisie Użytkownika w CEDR. Użytkownik serwisu akceptując postanowienia Regulaminu wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie CEDR jak również na weryfikację w bazie. Weryfikacja zachowuje ważność przez 4 miesiące od ostatniej weryfikacji. Weryfikacja adresu zamieszkania Polega na sprawdzeniu adresu zamieszkania podanego przez Użytkownika. Operator serwisu bilonko.pl wysyła listem poleconym kod weryfikacyjny, który Użytkownik wprowadza na stronie Weryfikacja jest pozytywna w momencie zgodności kodu. (Weryfikacja nieobowiązkowa). Weryfikacja telefonu komórkowego Polega na wysłaniu przez operatora serwisu bilonko.pl, na numer telefonu podany w procesie rejestracji wiadomości sms z kodem, który Użytkownik wprowadza na stronie Weryfikacja jest pozytywna w momencie zgodności kodu. (Weryfikacja obowiązkowa.)

3 Weryfikacja zatrudnienia Operator serwisu bilonko.pl podejmie próbę potwierdzenia zatrudnienia Użytkownika. W przypadku zatrudnienia, operator potwierdzi w biurze numerów telefon do Pracodawcy Użytkownika. W przypadku uzyskania numeru innego niż podany przez Użytkownika w procesie rejestracji operator podejmie próbę kontaktu z Pracodawcą pod numerem telefonu uzyskanym z biura numerów. Podczas rozmowy telefonicznej z Pracodawcą operator będzie potwierdzał informacje podane przez Użytkownika w procesie rejestracji. Użytkownik zamawiający weryfikację zatrudnienia powinien poinformować Pracodawcę o wyrażeniu zgodny na udzielenie operatorowi serwisu bilonko.pl informacji dotyczących swojego zatrudnienia. Weryfikacja może nastąpić również za pośrednictwem faksu lub wiadomości . Operator serwisu bilonko.pl na odpowiedź zwrotną oczekuje 7 dni, po upływie 7 dni w przypadku braku odpowiedzi ze strony pracodawcy weryfikacja uzyska status nie powiodła się. W momencie odmowy potwierdzenia zatrudnienia przez Pracodawcę ze względu na brak wyrażonej zgody udzielonej przez Użytkownika lub odmowy potwierdzenia zatrudnienia ze względu na ochronę danych osobowych weryfikacja uzyska status niemożliwa. W przypadku potwierdzenia przez Pracodawcę danych podanych przez Użytkownika weryfikacja uzyska status pozytywny. W momencie podania innych danych przez Pracodawcę niż te, które podał Użytkownik w procesie rejestracji weryfikacja uzyska status negatywny. Operator serwisu bilonko.pl zobowiązuje się do podjęcia 3 prób skontaktowania się z Pracodawcą, w dni robocze. Jeżeli podczas wykonywanych prób nie dojdzie do uzyskania połączenia telefonicznego z Pracodawcą weryfikacja uzyska status nie powiodła się. W momencie, gdy Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą operator serwisu bilonko.pl potwierdzi zgodność wprowadzonych danych przez Użytkownika w procesie rejestracji z rejestrem Regon. (Weryfikacja nieobowiązkowa). Weryfikacja dochodu Zamawiając weryfikację dochodu Użytkownik serwisu bilonko.pl w ciągu 10 dni, licząc od daty opłacenia weryfikacji, powinien dostarczyć dokumenty niezbędne do weryfikacji dochodu. Lista dokumentów jest dostępna na stronie Odpowiednie dokumenty w zależności od otrzymywanego dochodu powinny być wysłane na adres operatora serwisu w Legnicy. Operator serwisu w ciągu 7 dni dokona weryfikacji otrzymanych dokumentów. W momencie, gdy dochód podany przez Użytkownika w procesie rejestracji zgadza się z dochodem wynikającym z otrzymanych dokumentów (po weryfikacji ich autentyczności) weryfikacja uzyska status pozytywna.

4 W momencie, gdy dochód podany przez Użytkownika w procesie rejestracji nie zgadza się z dochodem wynikającym z otrzymanych dokumentów, nie zgadza się źródło dochodu lub dokumenty nie będą autentyczne weryfikacja uzyska status negatywna. Dokumenty wymagane do przeprowadzenia weryfikacji dochodu Użytkownik przesyła dokumenty listem poleconym na adres: Renoma Artur Samocki Ul. Rynek Legnica Weryfikacja dochodu jest możliwa tylko w przypadku uzyskiwania dochodu z jednego z poniższych źródeł. Lista dokumentów wymaganych do przeprowadzenia weryfikacji dochodu w zależności od jego źródła: Umowa o pracę: Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach nie starsze niż 30 dni. W przypadku odmowy potwierdzenia zatrudnienia i dochodów przez Pracodawcę konieczne będzie dosłanie oryginalnego wyciągu z konta bankowego z wpływem wynagrodzenia za ostatnie 30 dni Umowa zlecenie: Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach nie starsze niż 30 dni. W przypadku odmowy potwierdzenia dochodów przez Pracodawcę konieczne będzie dosłanie oryginalnego wyciągu z konta bankowego z wpływem wynagrodzenia za ostatnie 30 dni Umowa o dzieło: Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach nie starsze niż 30 dni. W przypadku odmowy potwierdzenia dochodów przez Pracodawcę konieczne będzie dosłanie oryginalnego wyciągu z konta bankowego z wpływem wynagrodzenia za ostatnie 30 dni Kontrakt: Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach nie starsze niż 30 dni.

5 W przypadku odmowy potwierdzenia dochodów przez Pracodawcę konieczne będzie dosłanie oryginalnego wyciągu z konta bankowego z wpływem wynagrodzenia za ostatnie 30 dni Emerytura: Dokument ostatniej waloryzacji świadczenia lub decyzji o przyznaniu emerytury (kserokopia) + legitymacja emeryta/rencisty oraz do wyboru oryginalny wyciąg z konta bankowego z wpływem wynagrodzenia za ostatnie 30 dni lub zaświadczenie z ZUS potwierdzające dochód klienta, nie starsze niż 30 dni lub ostatni odcinek świadczenia Renta: Dokument ostatniej waloryzacji świadczenia lub decyzji o przyznaniu renty (kserokopia) + legitymacja emeryta/rencisty oraz do wyboru oryginalny wyciąg z konta bankowego z wpływem wynagrodzenia za ostatnie 30 dni lub zaświadczenie z ZUS potwierdzające dochód klienta, nie starsze niż 30 dni lub ostatni odcinek świadczenia. Działalność gospodarcza: 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji 2. Regon 3. NIP oraz, w zależności od formy opodatkowania: - zasady ogólne: wydruk z KPiR lub kserokopia PIT wraz z potwierdzeniem złożenia w US oraz kserokopie opłat podatków za ostatnie 3 miesiące - ryczałt, karta podatkowa: zaświadczenie z US o wysokości dochodu za poprzedni rok rozliczeniowy Weryfikacja rachunków Weryfikacja polega na tym, że Użytkownik skanuje do systemu dwa rachunki za media od różnych dostawców ( wystawiony jest na Jego imię i nazwisko oraz adres zameldowania zgodny z dowodem osobistym). Rachunek może być wystawiony w bieżącym miesiącu lub najpóźniej w miesiącu poprzedzającym zamówienie weryfikacji. Honorowane są rachunki za: prąd, gaz, telefon (stacjonarny lub komórkowy), internet, woda, czynsz, telewizja kablowa.

6 Weryfikacja drugiego dokumentu Weryfikacja drugiego dokumentu polega na przedstawieniu jednego z wymienionych dokumentów: - prawo jazdy ( wskanowanie do systemu pierwszej i drugiej strony dokumentu) - paszport (wskanowanie do systemu strony ze zdjęciem i danymi osobowymi) - legitymacja ubezpieczeniowa (wskanowanie do systemu strony ze zdjęciem i danymi osobowymi) - książeczka wojskowa (wskanowanie do systemu strony ze zdjęciem i danymi osobowymi) - legitymacja emeryta / rencisty ( wskanowanie do systemu pierwszej i drugiej strony dokumentu) Weryfikacja jest pozytywna w momencie, gdy dane z drugiego dokumentu zgadzają się z danymi podanymi przez Użytkownika. Weryfikacja jest negatywna w momencie, gdy stwierdzono brak zgodności danych podanych przez Użytkownika z danymi pochodzącymi z drugiego dokumentu, chociaż w przypadku jednej danej np.: imię i nazwisko, PESEL / data urodzenia, seria i numer drugiego dokumentu,. Weryfikacja nie powiodła się w momencie, gdy skan drugiego dokumentu lub zdjęcie Użytkownika jest nieczytelne oraz, gdy brakuje skanu jednej ze stron dokumentu. Weryfikacja tożsamości przez Notariusza Operator serwisu bilonko.pl po opłaceniu weryfikacji przez Użytkownika udostępnia formularz, który należy wydrukować, a następnie udać się z wydrukowanym dokumentem do Notariusza w celu potwierdzenia własnoręcznego podpisu na dokumencie. Oprócz opłaty za weryfikację należnej Operatorowi serwisu, Użytkownik ponosi opłatę notarialną która wynosi około 25 zł. Podpisany przez Użytkownika i potwierdzony przez Notariusza dokument należy wskanować do systemu, a następnie przesłać poczta na adres Operatora serwisu. Weryfikacja hipoteki Po zamówieniu i opłaceniu weryfikacji Użytkownik ma obowiązek uzupełnić dane wymagane do przeprowadzenia weryfikacji. Operator serwisu bilonko.pl sprawdzi zgodność danych wprowadzonych przez Użytkownika z danymi zawartymi w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych. Weryfikacja otrzymuje status pozytywnej w momencie zgodności wszystkich wprowadzonych danych. Weryfikacja otrzymuje status negatywnej w momencie gdy dane wprowadzone do systemu są niezgodne z danymi zawartymi w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych. Weryfikacja otrzymuje status nie powiodła się w sytuacji gdy Użytkownik poda niepoprawny numer księgi wieczystej. Dane do uzupełnienia w celu przeprowadzenia weryfikacji: - nr Księgi Wieczystej - liczba właścicieli

7 - imię i nazwisko właściciela (właścicieli) - adres nieruchomości - metraż nieruchomości - typ nieruchomości : dom czy mieszkanie Weryfikacja pojazdu Po zamówieniu i opłaceniu weryfikacji Użytkownik ma obowiązek uzupełnić dane wymagane do przeprowadzenia weryfikacji i wskanować do systemu dokumenty takie jak: dowód rejestracyjny, karta pojazdu, zdjęcie pojazdu. Operator serwisu bilonko.pl sprawdzi zgodność danych wprowadzonych przez Użytkownika z danymi zawartymi w przedstawionych skanach. Weryfikacja otrzymuje status pozytywnej w momencie zgodności wszystkich wprowadzonych danych. Weryfikacja otrzymuje status negatywna gdy dane wprowadzone do systemu nie będą zgodne z danymi zawartymi w skanach dokumentów. Weryfikacja otrzymuje status nie powiodła się w momencie gdy skany dokumentów są nieczytelne. Dane do uzupełnienia w celu przeprowadzenia weryfikacji: - liczba właścicieli - imię i nazwisko właściciela (właścicieli) pojazdu - marka pojazdu - rok produkcji - nr rejestracyjny Na wszystkich kserokopiach wymagamy własnoręcznej adnotacji wraz z podpisem: Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych, poświadczam własnoręcznym podpisem za zgodność niniejszej kopii z oryginałem CENY WERYFIKACJI Rejestracja w serwisie 0 zł Weryfikacja rachunku bankowego 2zł Weryfikacja CEDR 3zł (okres ważności 4 m-ce) Weryfikacja dowodu osobistego 4 zł (okres ważności 12 m-cy) Weryfikacja adresu zamieszkania 9zł (okres ważności 12 m-cy) Weryfikacja telefonu komórkowego 1zł (okres ważności 2 m-ce ) Weryfikacja zatrudnienia 5zł (okres ważności 6 m-cy) Weryfikacja dochodu 5zł (okres ważności 3 m-cy)

8 Weryfikacja rachunków 4zł (okres ważności 3 m-cy) Weryfikacja drugiego dokumentu ze zdjęciem 4 zł (okres ważności 12 m-cy) Weryfikacja 0zł Weryfikacja tożsamości przez Notariusza 2zł Weryfikacja hipoteki 10zł (okres ważności 3 m-ce) Weryfikacja pojazdu 5zł (okres ważności 3 m-ce) Weryfikacje obowiązkowe Pożyczkobiorca. Weryfikacja rachunku bankowego Weryfikacja dowodu osobistego Weryfikacja telefonu komórkowego Weryfikacja CEDR Weryfikacja Weryfikacje obowiązkowe Pożyczkodawca. Weryfikacja rachunku bankowego Podwyższenie limitów o kolejne zł jest możliwie po zakupieniu jakiejkolwiek z poniższych weryfikacji dodatkowych: - Weryfikacja adresu zamieszkania 9zł - Weryfikacja tożsamości przez Notariusza 2zł - Weryfikacja hipoteki 10zł - Weryfikacja zatrudnienia 5zł - Weryfikacja dochodu 5zł Jedna weryfikacja to zwiększenie limitu o zł, dwie zwiększenie o zł, trzy zwiększenie o zł itd.): Zwiększenie zaufania jest możliwe po wykupieniu dowolnie wybranych weryfikacji : -Weryfikacja rachunków 4zł - Weryfikacja drugiego dokumentu ze zdjęciem 4 zł - Weryfikacja adresu zamieszkania 9zł - Weryfikacja zatrudnienia 5zł - Weryfikacja dochodu 5zł - Weryfikacja tożsamości przez Notariusza 2zł - Weryfikacja hipoteki 10zł - Weryfikacja pojazdu 5zł

Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl

Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl DEFINICJE: 1. BF operator serwisu Kaska.pl, spółka Blue Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL...,

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL..., UMOWA RAMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie mieszcząca się pod adresem ul.grójecka 194 lok.169, 02-390 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Zasady kredytowania sprzeda y ratalnej przez Kredyt Bank S.A. (*) A Kredytobiorca e by osoba pełnoletnia, 1.2. Kredytu nie mog otrzyma

Zasady kredytowania sprzeda y ratalnej przez Kredyt Bank S.A. (*) A Kredytobiorca e by osoba pełnoletnia, 1.2. Kredytu nie mog otrzyma I. Zasady kredytowania sprzedaży ratalnej przez Kredyt Bank S.A. Część A Kredytobiorca 1. 1.1. Kredytobiorcą może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90%

36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90% Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, Solar Shop uruchomił przy współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. możliwość zakupu na raty na preferencyjnych warunkach wszystkich oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne... 4. 4 Rejestracja w serwisie... 5. Nadanie statusu Inwestora... 7. 7 Ograniczenia z korzystania z serwisu...

2 Postanowienia ogólne... 4. 4 Rejestracja w serwisie... 5. Nadanie statusu Inwestora... 7. 7 Ograniczenia z korzystania z serwisu... Spis treści 1 Definicje terminów użytych w Regulaminie... 2 2 Postanowienia ogólne... 4 3 Usługi świadczone za pomocą serwisu Pożycz.pl... 4 4 Rejestracja w serwisie... 5 Wstęp... 5 Utworzenie Konta Użytkownika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/22 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne

Duma Przedsiębiorcy 1/22 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne 1/22 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez dla klientów indywidualnych (obowiązuje od dnia 30

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/21 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne

Duma Przedsiębiorcy 1/21 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne 1/21 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez dla spółek (obowiązuje od dnia 30 stycznia 2014 r.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu 27.03.2015 pomiędzy: 1. Szybka Gotówka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Część I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH CHWILÓWEK

INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH CHWILÓWEK Załącznik nr 1 do umowy agencyjnej I. Postanowienia ogólne INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH CHWILÓWEK 1. Instrukcja określa zasady i warunki udzielania pożyczek gotówkowych chwilówek przez Bydgoski

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA KLIENTA, STATUS PRAWNY

I. IDENTYFIKACJA KLIENTA, STATUS PRAWNY WYKAZ DOKUMENTÓW KREDYT MIESZKANIOWY WŁASNY KĄT/KONSOLIDACYJNY/ POŻYCZKA HIPOTECZNA/KREDYT HIPOTECZNY MIX/ PREFERENCYJNY KREDYT MIESZKANIOWY Z DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA PRZEZ BGK/KREDYT NA USUWANIE SKUTKÓW

Bardziej szczegółowo

Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk ul. płk. Jana Pałubickiego 2 Adres do korespondencji: 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2

Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk ul. płk. Jana Pałubickiego 2 Adres do korespondencji: 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2 WNIOSEK I UMOWA O PRZYZNANIE LIMITU KREDYTU I WYDANIE KARTY KREDYTOWEJ VISA RYANAIR międzynarodowa organizacja płatnicza: VISA Wnioskuję o wydanie plastikowej Karty kredytowej Visa Ryanair oraz o przyznanie

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Przyjęty Uchwałą Zarządu nr 7/XI/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. Tekst jednolity z dnia 5 listopada 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 25 stycznia 2010 r. Tekst jednolity z dnia 04 lipca 2012 r. R e j e s t r D

Bardziej szczegółowo

1.2 Podstawę udzielenia Pożyczki stanowi Umowa Pożyczki zawarta w sposób wskazany w Regulaminie.

1.2 Podstawę udzielenia Pożyczki stanowi Umowa Pożyczki zawarta w sposób wskazany w Regulaminie. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.extraportfel.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/25. Część I. Postanowienia ogólne SPIS TREŚCI

Duma Przedsiębiorcy 1/25. Część I. Postanowienia ogólne SPIS TREŚCI 1/25 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea BankU S.A. dla klientów indywidualnych (wprowadzony

Bardziej szczegółowo