ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty"

Transkrypt

1 Szczecin, dnia r. Nazwa i adres zamawiającego: INTERACTIVESTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. NIEMIERZYŃSKA 17A, SZCZECIN NIP: ZAPYTANIE OFERTOWE Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty Dotyczy: Kampania reklamowa w Internecie w ramach Projektu: Stworzenie pierwszego na Świecie Stocku zdjęć i grafiki generowanych dynamicznie za pomocą e-usługi InteractiveStock (nr projektu: UDA-POIG /13). Działanie 8.1 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja kampanii wizerunkowej serwisu internetowego interactivestock.pl w miesiącach listopad 2014 roku marzec 2015 roku (emisje produkowanych materiałów następować będą w miesiącach grudzień 2014r. - marzec 2015r.). Kampania wizerunkowa ma służyć wypromowaniu pierwszego na świecie Stocku zdjęć i grafiki generowanych dynamicznie za pomocą e-usługi InteractiveStock interactivestock.pl. Działania obejmują przygotowanie następujących materiałów wizerunkowych, promocyjnych i informujących: Utworzenie logotypu interactivestock składającego się z tekstu interactivestock (lub interactivestock.pl) oraz ikonki w co najmniej 2 wariantach kolorystycznych. W tym przygotowanie awatara dla facebookowej strony interactivestock oraz aplikacji Facebook interactivestock. Wykreowanie podstawowej szaty graficznej dla całej kampanii marketingowej, do zastosowania w banerach reklamowych, postach Facebook, artykułach itp. Szata graficzna musi być przemyślana, gdyż następnie wszystkie pojedyncze elementy kampanii powinny być możliwie zbieżne z obraną szatą dla zachowania jednolitości i wzmocnienia odbioru. Wykreowanie nowej szaty graficznej dla całej kampanii marketingowej (tzw. odświeżona szata kampanii ), która zastąpi podstawową szatę w wybranym momencie trwania kampanii.

2 Utworzenie bannerów do aplikacji Facebook interactivestock, zgodnie z wymaganiami Facebook. Cover photo do facebookowej strony interactivestock. Utworzenie głównego newslettera do mailingu w formacie HTML gwarantującym jego transfer pocztą elektroniczną. Owy newsletter powinien być skorelowany z projektem podstawowej szaty graficznej dla całej kampanii i być we wszelkich standardach technicznych, które są niezbędne do poprawnego transmitowania ich pocztą elektroniczną. Newsletter powinien przekazywać najważniejsze informacje nawet bez wyświetlanych grafik (klient poczty zazwyczaj blokuje grafikę umieszczoną zdalnie, przez co przy niewłaściwie skonstruowanym Newsletterze użytkownik docelowy mógłby pominąć reklamę). Utworzenie newslettera (łącznie drugiego), analogicznie do pierwszego, jednak w nowym wariancie kolorystycznym i stylistycznym (w stylu odświeżonej szaty kampanii ) oraz zawierający dodatkowo zachętę do zakupu pakietów z uwagi na trwającą kampanię zniżkową. Utworzenie 7 artykułów(prezentacji w formie artykułu posiadającej obrazy/grafikę oraz tekst) związanych z unikalnymi możliwościami/funkcjami serwisu interactivestock.pl. Dopuszcza się pewną powtarzalność stwierdzeń / zdań i analogię pomiędzy tekstami, natomiast 2-3 muszą być unikalne. Materiały te muszą mieścić się w zadanych standardach definiowanych zgodnie z wymaganiami, które zostaną przekazane w ramach wybranych serwisów na których dana reklama będzie emitowana/publikowana (wybór serwisów nastąpi przed rozpoczęciem każdego miesiąca kalendarzowego dla stycznia 2015, lutego 2015, marca 2015 lub przed rozpoczęciem każdego z 3 etapów). Grupy odbiorcze artykułów to: o Dla 4 artykułów Użytkownicy Profesjonalni w Polsce Klienci biznesowi, freelancerzy, profesjonaliści zajmujący się komercyjnym oprogramowaniem treści, webmasterzy o większych umiejętnościach technicznych, jak i o potrzebach w zakresie szeroko rozumianego tworzenia i edycji treści głównie w formacie WEB/HTML. Użytkownicy charakteryzują się najczęściej umiejętnościami korzystania ze specjalistycznych narzędzi graficznych (np. Photoshop, Corel), systemów CMS (np. WordPress, Joomla, Drupal, itp.) oraz znajomością innych technologii tworzenia stron internetowych. o Dla 3 artykułów Użytkownik Indywidualny w Polsce Użytkownicy aktywni na portalach społecznościowych (głównie Facebooka skrót FB) oraz blogach w ramach dzielenia się i publikacji treści zawierającej grafikę i fotografie. Grupę ta uzupełniają użytkownicy, głównie studenci, którzy potrzebują zasobów graficznych do indywidualnych celów, jak np. tematyczne strony internetowe, artykuły, dokumenty, prezentacje, itp. Utworzenie 22 banerów reklamowych do mediów internetowych w zadanych standardach definiowanych zgodnie z wymaganiami, które zostaną przekazane w ramach wybranych serwisów na których dana reklama będzie emitowana/publikowana (wybór serwisów nastąpi przed rozpoczęciem każdego miesiąca kalendarzowego dla stycznia 2015, lutego 2015, marca 2015 lub przed rozpoczęciem każdego z 3 etapów). Ok. 20% banerów może być bardzo

3 podobnych lub być może nawet takich samych, jednak niewykluczone, że w nieco zmienionym formacie wyjściowym ze względu na docelowy serwis do publikacji/emisji. Utworzenie 5 banerów reklamowych w odświeżonej szacie kampanii do mediów internetowych w zadanych standardach definiowanych zgodnie z wymaganiami, które zostaną przekazane w ramach wybranych serwisów na których dana reklama będzie emitowana/publikowana (wybór serwisów nastąpi przed rozpoczęciem każdego miesiąca kalendarzowego dla stycznia 2015, lutego 2015, marca 2015 lub przed rozpoczęciem każdego z 3 etapów). Ok. 20% banerów może być bardzo podobnych lub być może nawet takich samych, jednak niewykluczone, że w nieco zmienionym formacie wyjściowym ze względu na docelowy serwis do publikacji/emisji. Utworzenie Grafik wizerunkowych oraz na potrzeby promocji Facebook (głównie do publikacji w ramach postów Facebook, postów sponsorowanych lub cover photo Facebook, Twitter, Google+) w ilości: 20 sztuk dla postów Facebook (20% z nich musi spełniać zasady promocji sponsorowanej Facebook). Dla postów na Facebook należy dostarczyć grafikę dla wydażeń: 13- stego piątek, tłusty czwartek, walentynki, dzień kobiet, część postów musi również dobrze promować aplikację Facebook interactivestock. Utworzenie 2x cover photo Facebook (w szacie podstawowej oraz odświeżonej), 1x cover photo Twitter (szata odświeżona), 1x cover photo Google+ (szata odświeżona). Utworzenie 3 reklam w celach wydruku w mediach tradycyjnych (gazetach). Jedna z reklam powinna zawierać kod rabatowy i być w formie kuponu. Druga przewidziana jest do umieszczenia na całą stronę A4, wraz z krótkim tekstem pokazującym najważniejsze cechy interactivestock, przy zachowaniu zasad ergonomii i przejrzystości. Trzecia przewidziana jest do umieszczenia na ½ strony w formie wymownej grafiki oraz niedużej ilości tekstu. Szczegółowe wymagania mogą się zmienić, natomiast zostaną uszczegółowione maksymalnie przed rozpoczęciem każdego miesiąca kalendarzowego dla stycznia 2015, lutego 2015, marca 2015 lub przed rozpoczęciem każdego z 3 etapów. Przygotowanie 2 większych bannerów służących do prezentacji np. jako pop-up na stronie. Jeden z nich powinien zawierać kilka kluczowych cech produktu, które chcemy uwypuklić. Efekty prac opisanych powyżej będzie należało dostarczać bezpośrednio na żądanie Wykonawcy w formie materiałów elektronicznych gotowych do emisji/publikacji, a po realizacji całej kampanii przekazać całość na nośniku CD/DVD. Odbiór odbędzie się poprzez weryfikację zgodności materiałów z ich przeznaczeniem oraz standardami użycia i publikacji (w zależności od punktów: mailing, publikacja Facebook, publikacja WWW). II. Cele, zakres i zadania kampanii wizerunkowej oraz charakterystyka grup docelowych Celem wykonania przedmiotu zamówienia z punktu I jest wykorzystanie powyższych materiałów wizerunkowych, promujących oraz informacyjnych, które niezbędne są do prowadzenia Kampanii

4 reklamowej w Internecie przez Zamawiającego czyli działań mających na celu zwiększenie ruchu na portalu oraz przyciągniecie pierwszych zainteresowanych Klientów, głównie w celu zebranie od nich opinii, a także realizacji założonych przez Zamawiającego wskaźników. Ponadto Kampania będzie kreowała zainteresowanie tematem innowacyjnego rozwiązania (przygotowanie identyfikacji wizualnej, wykreowanie rozpoznawalności, branding aplikacji, pozyskiwanie użytkowników oraz tworzenie treści do publikacji początkowo wśród środowisk opiniotwórczym, a docelowo docierając do grup profesjonalnych użytkowników). Działania przewidują prowadzenie równolegle przede wszystkim działań wizerunkowych, edukacyjnych, mających na celu zainteresowanie pierwszych użytkowników indywidualnych i profesjonalnych. Harmonogram i zakres realizacji materiałów wizerunkowych, promocyjnych i informujących oraz reklama na Facebook zostanie określony w dniu podpisania umowy, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian harmonogramu realizacji poszczególnych materiałów przed rozpoczęciem docelowego miesiąca lub etapu dotyczącego publikacji/emisji tych materiałów (wszystkie emisje realizowane będą grudzień 2014r.-marzec 2015r. i podzielone zostaną na 4 etapy, których podział zostanie uzgodniony w dniu podpisania umowy). Grupy docelowe (informacje ogólne): 1. Użytkownik Indywidualny w Polsce Użytkownicy aktywni na portalach społecznościowych (głównie Facebooka skrót FB) oraz blogach w ramach dzielenia się i publikacji treści zawierającej grafikę i fotografie. Grupę ta uzupełniają użytkownicy, głównie studenci, którzy potrzebują zasobów graficznych do indywidualnych celów, jak np. tematyczne strony internetowe, artykuły, dokumenty, prezentacje, itp. 2. Użytkownicy Profesjonalni w Polsce Klienci biznesowi, freelancerzy, profesjonaliści zajmujący się komercyjnym oprogramowaniem treści, webmasterzy o większych umiejętnościach technicznych, jak i o potrzebach w zakresie szeroko rozumianego tworzenia i edycji treści głównie w formacie WEB/HTML. Użytkownicy charakteryzują się najczęściej umiejętnościami korzystania ze specjalistycznych narzędzi graficznych (np. Photoshop, Corel), systemów CMS (np. WordPress, Joomla, Drupal, itp.) oraz znajomością innych technologii tworzenia stron internetowych. III. Sposób składania ofert oraz kryteria wyboru najlepszej oferty: Oferta może być złożona tylko i wyłącznie zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, w którym należy wypełnić wszystkie wskazane pola (jeśli dotyczą Oferenta). W przypadku firm oferta musi posiadać podpis osoby upoważnionej do składania ofert. W przypadku osób fizycznych podana powinna być tylko kwota brutto. Ofertę należy złożyć w terminie od do r. do godz. 17:00. Wraz ze złożeniem oferty Zleceniobiorca zobligowany jest dotrzymać wszystkich terminów realizacji poszczególnych działań znajdujących się w przedmiocie, a których ostateczne daty zostaną ustalone w dniu podpisania umowy. Jednak żadne z działań z powyższych punktów nie może przekroczyć 30 marca 2015r.

5 W sposób naturalny dla kampanii poszczególne działania wykonania materiałów reklamowych wymagają konsultacji między stronami przed ich realizacją oraz w trakcie. Przegląd ofert będzie dokonany dla zakupu usługi spełniającej wszystkie kryteria obligatoryjne. Kryterium wyboru jest najniższa łączna cena za kompleksową obsługę wykonania przedmiotu zamówienia Tryb wyboru: przegląd ofert z wolnej ręki. W odpowiedzi na niniejsze zapytanie prosimy umieścić informację o czasie ważności oferty. W razie pytań informacji udzieli Marcin Burda Tel. (+ 48) Zatwierdził : Marcin Świgoń Wiceprezes Zarządu W związku z realizacją przez Zamawiającego firmę InteractiveStock Sp. z o. o. projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zwracamy się z prośbą o złożenie Oferty w odpowiedzi na poniższe Zapytanie. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Załączniki: Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

6 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia r. (Oferent) Szczecin, dnia.. InteractiveStock Sp. z o.o. ul. Niemierzyńska 17a Szczecin NIP: (Zamawiający) FORMULARZ OFERTOWY Na kampanię wizerunkową w Internecie (przygotowanie materiałów reklamowych) Szanowni Państwo, W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia r., związane z realizacją Kampania reklamowa w Internecie niniejszym dokumentem składamy cenową ofertę realizacji. Proponowana cena za kompleksową obsługę wykonania przedmiotu zamówienia wynosi PLN (netto) +.. % VAT = PLN (brutto) (słownie) netto, brutto Jednocześnie gwarantuję, że całość zamówienia zostanie zrealizowana zgodnie z zapytaniem ofertowym, a poszczególne działania związane z punktami określonymi w przedmiocie zamówienia zostaną podporządkowane pod wymagania Zamawiającego. Telefon kontaktowy i/lub adres Oferenta służący do komunikacji: Oferta ważna jest do dnia.. Z poważaniem,

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty Poznań, dnia 08.10.2014 r. Dane Beneficjenta: INNOVATIVEWEB IT SOLUTIONS Sp. z o. o. Ul. Stanisława Matyi 1/8, 61-586 Poznań NIP: 783 169 90 12, REGON: 302412105 ZAPYTANIE OFERTOWE Kryteria wyboru najkorzystniejszej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty Szczecin, dnia 03.11.2014 r. Nazwa i adres zamawiającego: INTERACTIVESTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. NIEMIERZYŃSKA 17A, 71-441 SZCZECIN NIP: 851-316-38-46 Dane Beneficjenta: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. ZAPYTANIE OFERTOWE Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Nazwa i adres zamawiającego: INTERACTIVESTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. NIEMIERZYŃSKA 17A, 71-441 SZCZECIN NIP: 851-316-38-46 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty Poznań, dnia 29.12.2014 r. Dane Beneficjenta: INNOVATIVEWEB IT SOLUTIONS Sp. z o. o. Ul. Stanisława Matyi 1/8, 61-586 Poznań NIP: 783 169 90 12, REGON: 302412105 ZAPYTANIE OFERTOWE Kryteria wyboru najkorzystniejszej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. ZAMAWIAJĄCY: InteractiveStock Sp. z o.o. Ul. Niemierzyńska 17A e-mail: InteractiveStock@InteractiveStock.pl Szczecin, dnia 04.11.2013r. (OFERENT) ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu Świlcza, dn. 25.04.2012r. DREAM/POIG/ZO/2/13 ZAPYTANIE OFERTOWE NA Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu DREAM/POIG/ZO/2/13 Szacunkowa wartość zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/WAK50/PAIP/2014 z dnia 6 marca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/WAK50/PAIP/2014 z dnia 6 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/WAK50/PAIP/2014 z dnia 6 marca 2014 r. Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu Świlcza, dn. 19.12.2013r. DREAM/POIG/ZO/3/13 ZAPYTANIE OFERTOWE NA Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu DREAM/POIG/ZO/3/13 Szacunkowa wartość zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 PLAYTIME Spółka z o. o. Stare Babice, dn.... ul. Pocztowa 1 / 7 05-082 Stare Babice NIP: 522-300-15-59 Regon: 146414955 tel.: 22 667 00 48 fax: 22 667 00 29......... (nazwa i adres Oferenta) ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Leszno, dnia 9.01.2015r. Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu) ZAPYTANIE OFERTOWE na stworzenie i redagowanie portalu dla rodziców w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 lipca 2015 r. NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ W PRASIE I INTERNECIE DOTYCZĄCEJ PROJEKTU PN.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 lipca 2015 r. NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ W PRASIE I INTERNECIE DOTYCZĄCEJ PROJEKTU PN. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 lipca 2015 r. NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ W PRASIE I INTERNECIE DOTYCZĄCEJ PROJEKTU PN. ODPAKOWANI W związku z realizacją projektu Odpakowani Agencja Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2015

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2015 Siedziba: Warszawa, dnia 13.03.2015 r. U.C.M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rumby 9 02-830 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2015 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z/01/08/2009. (wraz ze specyfikacją zamówienia) z dnia 10 sierpnia 2009 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE Z/01/08/2009. (wraz ze specyfikacją zamówienia) z dnia 10 sierpnia 2009 roku Projekt Fabryka Innowacji finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 3: Kapitał dla innowacji,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr P/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do automatycznego zarządzania projektami

ZAPYTANIE OFERTOWE nr P/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do automatycznego zarządzania projektami ZAPYTANIE OFERTOWE nr P/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do automatycznego zarządzania projektami przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Poznań, dnia 12-12-2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO 1/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO 1/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO 1/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MSP przez: w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 29-07-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Promocja serwisu internetowego świadczącego e-usługi. Zapytanie Ofertowe

Promocja serwisu internetowego świadczącego e-usługi. Zapytanie Ofertowe Zapytanie Ofertowe Nr Promocja serwisu internetowego świadczącego e-usługi Nazwa firmy: DROSEF Daniel Michalczyk Nazwa dokumentu: Zapytanie Ofertowe Temat dokumentu: Promocja serwisu internetowego świadczącego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe

Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe I. Zamawiający Microbiolab Sp.z o.o. Ul. Starowiślna 6/35 31-038 Kraków Strona www: www.microbiolab.pl Mail: kontakt@microbiolab.pl II. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Realizacja komunikacyjnej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w kraju i zagranicą promującej wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) regionu zawarta

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy PZP 1. W związku

Bardziej szczegółowo