PEGAZ PEGAZ. Platforma dla Energetyki. Sebastian Jankowski CMMS Dept. Manager

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PEGAZ PEGAZ. Platforma dla Energetyki. Sebastian Jankowski CMMS Dept. Manager sjankowski@aiut.com.pl"

Transkrypt

1 PEGAZ Platforma dla Energetyki Sebastian Jankowski CMMS Dept. Manager

2 Platforma PEGAZ Kiedy nasze zasoby stają się mądrzejsze konieczność zarządzania nimi oraz ich wzajemnymi zaleŝnościami w ramach jednej platformy wzrasta Flota Budynki Produkcja Technologia Dystrybucja WIDOCZNOŚĆ KONTROLA AUTOMATYZACJA PEGAZ jest platformą dla tej wizji 2 maximo.pl

3 Platforma PEGAZ Pegaz (gr. Πήγασος, Pḗgasos, łac. Pegasus) w mitologii greckiej skrzydlaty koń zrodzony z krwi Meduzy, która trysnęła, gdy Perseusz odciął jej głowę. Korzenie imienia łączone są z pege czyli dobrze lub, z języka luwijskiego, pihassas czyli błyskawica. 3 maximo.pl

4 Platforma dla Energetyki BI, raporty i analizy Service Desk ERP EAM Zarządzanie wnioskami i umowami Paszportyzacja Zarządzanie dokumentacją GIS Odczyty i pomiary Inwentaryzacja Zarządzanie przestrzenne Gospodarka Zakupowa Konserwacje, Prewencja i Diagnostyka IT AM Monitoring IT Gospodarka Magazynowa MS Project Planowanie i Harmonogramowanie IMR Nieruchomości Flota Narzędziownia Infrastruktura IT SCADA, systemy sterowania Majątek produkcyjny Majątek Sieciowy Majątek Liniowy WyposaŜenie Hurtownia Danych 4 maximo.pl

5 Strategiczne zarządzanie zasobami EAM Zarządzanie i optymalizacja wykorzystania wszystkich kluczowych zasobów dzięki jednej wspólnej platformie. Produkcja Infrastruktura Flota IT MAXIMO 5 maximo.pl

6 Zarządzanie Usługami - Service Provider EAM 6 maximo.pl

7 PEGAZ Podejście procesowe

8 Zarządzanie majątkiem EAM Nieruchomości Flota WyposaŜenie 8 maximo.pl

9 Zarządzanie majątkiem Zebranie w jednym miejscu najwaŝniejszych informacji o Lokalizacjach i Zasobach MoŜliwość łączenia Lokalizacji i Zasobów w systemy hierarchiczne i sieciowe Automatyczne zbieranie historii związanej z Lokalizacją/Zasobem (historia, koszty) Proste dopinanie róŝnego typu dokumentów MoŜliwość wprowadzania parametrów technicznych za pomocą szablonów Specyfikacji MoŜliwość stosowania tzw. Lokalizacji/Zasobów rotacyjnych posiadających równocześnie indeks magazynowy EAM Nieruchomości Flota WyposaŜenie 9 maximo.pl

10 Zarządzanie majątkiem EAM Automatyczne zbieranie historii związanej z Lokalizacją (umieszczone zasoby, wymiany zasobów, koszty) Nieruchomości Flota WyposaŜenie 10 maximo.pl

11 Zarządzanie majątkiem Proste dopinanie róŝnego typu dokumentów. MoŜliwość wprowadzania parametrów technicznych za pomocą szablonów Specyfikacji. EAM Nieruchomości Flota WyposaŜenie 11 maximo.pl

12 Zarządzanie majątkiem Przesunięcia całych urządzeń lub pojedynczych podzespołów EAM Nieruchomości Flota WyposaŜenie 12 maximo.pl

13 Zarządzanie majątkiem sieciowym EAM i GIS Zarządzanie przestrzenne Co zyskujemy przez dodanie rozwiązania GIS? Majątek Sieciowy Wizualizację zasoby, Lokalizacje, Zlecenia i Zgłoszenia wspierają VBA wizualne analizy biznesowe. Kontekst przestrzenny dzięki graficznej reprezentacji na mapie, informacje zyskują dodatkowe wymiar. Wizualizację powiązań grupowanie, klastrowanie, kategoryzowanie i wizualizacja wzajemnych relacji i powiązań 13 maximo.pl

14 Definiowanie Lokalizacji System Maximo Spatial Asset Management daje moŝliwość zakodowania wszystkich lokalizacji przedsiębiorstwa, od miast i oddziałów począwszy, a na konkretnych budynkach, pomieszczeniach, szafach i zaworach skończywszy oraz umieszczania ich na mapie GIS. Zarządzanie przestrzenne Majątek Sieciowy 14 maximo.pl

15 Obsługa zleceń Dodatkowa zakładka z mapą umoŝliwia lokalizowanie zleceń pracy oraz zleceń usług na mapie z opcją ustawienia kolorystyki w zaleŝności od typów prac, priorytetów lub innych parametrów. Zarządzanie przestrzenne Majątek Sieciowy 15 maximo.pl

16 Obsługa mapy W ramach Maximo ekran podzielony został na trzy obszary: obszar narzędzi (przycisków słuŝących do wybierania narzędzi operujących na mapie) obszar zadań w tym legendę mapy obszar rysunku mapy Dane przestrzenne zorganizowane w warstwy grupujące obiekty o tych samych właściwościach np. budynki, ulice, linie kablowe, armatura, dane administracyjne np. granice gmin, dane z dziedziny ochrony środowiska Zarządzanie przestrzenne Majątek Sieciowy Aktualizacja atrybutów na bieŝąco odzwierciedlana na mapach MoŜliwość łączenia warstw w grupy KaŜda warstwa posiada swoją unikalną symbolikę 16 maximo.pl

17 Obsługa mapy Skalę i zasięg mapy moŝna zmieniać w sposób ciągły, co pozwala na przeglądanie mapy w dogodnej dla aktualnego zadania skali i zasięgu. Aplikacja zapamiętuje zmiany zasięgu, co pozwala na powiększanie rysunku w celu obejrzenia szczegółów i powrót do poprzednich zasięgów. Zarządzanie przestrzenne Majątek Sieciowy 17 maximo.pl

18 Obsługa mapy Narzędzie informacji pozwala na wyświetlenie listy obiektów widocznych we wskazanym miejscu z moŝliwością przeglądania atrybutów tych obiektów. Zarządzanie przestrzenne Majątek Sieciowy Na podstawie listy wybranych obiektów moŝna zbudować listę obiektów aktywnych 18 maximo.pl

19 Przykładowe przejście z mapy do rekordów MAXIMO Zarządzanie przestrzenne Majątek Sieciowy Na podstawie listy obiektów aktywnych moŝna przy pomocy jednego przycisku przejść do powiązanych rekordów opisowych systemu Maximo 19 maximo.pl

20 Paszportyzacja Zasobów Podstawowe informacje o urządzeniu (dostawca, producent, data zakupu/instalacji, ) Paszportyzacja Zarządzanie dokumentacją Szczegółowe specyfikacje techniczne Informacje dot. eksploatacji (historia prac, przesunięć, statusów, koszty) MoŜliwość dołączenia dowolnego dokumentu (zdjęcie, schemat, opis) Wyszukiwanie na podstawie zdefiniowanych klasyfikacji i atrybutów zakres temperatur pracy: Znamionowe napięcie stacji Znamionowe napięcie izolacji Rodzaj transformatora Moc i maksymalna masa transformatora -25 C do +40 C, 15/0,42 kv 24 kv Napowietrzny typu TNOSCT STN - 20/100 - do 100 kva kg Zasilanie stacji SN Linia napowietrzna o napięciu 15 lub 20 kv: Typy Ŝerdzi śerdzie wirowane typu E o dł. 8,2; 9,0;10,5; 12,0 m i siłach wierzchołkowych 6 35,0 kn Stopień obostrzeń 0 0, 1 0, 2 0, 3 0 Przekładniki prądowe CTSO, GSWF Przekładniki napięciowe VTO, GEF Podstawy bezpiecznikowe SN PBNV-24, PBNW-24, PBNVo-24 Głowice kablowe POLT, TFTO, EPKT, OTK, AFN, HOT1, HOTU3, RSTI, RSES, RSSS, Ograniczniki przepięć POLIM-D, SBK, ASM, ASI, INZP, HDA, OCP1, UHG, UHS, VARISIL TM HE Ograniczniki przepięć nn Kondensator nn Rodzaj gruntu Uziemienie stacji Konstrukcje stalowe GXO, SE, ASA-A, ETITEC A, LVA, BOPI MKPg, Modulo - Ducati Średni i słaby Uziemienie ochronne i robocze wspólne Z maksymalnym zastosowaniem kształtowników zimnogiętych. 20 maximo.pl

21 Paszportyzacja Zasobów Paszportyzacja Zarządzanie dokumentacją Definiowanie urządzenia jako zbioru podzespołów i elementów dzięki moŝliwości tworzenia hierarchii Zasobów oraz listy części zamiennych Definiowanie struktur i systemów lokalizacji zasobów Tworzenie Zasobów rotacyjnych (Zasób posiada swój indeks magazynowy) Tworzenie Zasobów liniowych (linie kablowe, rurociągi, taśmociągi, trakcje kolejowe) 21 maximo.pl

22 Paszportyzacja Zasobów na mapie Pozwala na łączenie informacji opisowych o Zasobie z odpowiednikiem graficznym na mapie. Powiązanie to moŝe wystąpić z dowolnymi warstwami map w systemie GIS Paszportyzacja Zarządzanie dokumentacją 22 maximo.pl

23 Zarządzanie majątkiem liniowym EAM Model hierarchiczny Sprawdza się dla większości typowych zasobów Wykorzystuje relację rodzicdziecko do powiązań pomiędzy poszczególnymi komponentami, zasobami i systemami Utrudnione zarządzanie zasobami liniowymi i ciągłymi Model liniowy Stworzony do zarządzania zasobami liniowymi i ciągłymi Wykorzystuje wymiary i lokalizacje punktowe, umoŝliwiając dynamiczną segmentację Nie nadaje się do zarządzania flotą, infrastrukturą i zasobami produkcyjnymi Majątek Liniowy Bariery Zdarzenia liniowe Wypadki Zdarzenia punktowe Ograniczenia Nawierzchnia Beton Asfalt Zdarzenia ciągłe Wrocław Kraków 23 maximo.pl

24 Maximo Linear Asset Manager EAM Zasób liniowy jest to zasób posiadający początek i koniec, który moŝe być utrzymywany/zarządzany w ramach segmentów. Majątek Liniowy Atrybuty liniowe poprzez dodanie wymiaru pozycji do atrybutów przypisywanych do zasobów moŝliwe jest podanie róŝnych wartości dla pojedynczego atrybutu w ramach danego zasobu np. przekrój rurociągu, wysokość podwieszenia linii energetycznej, ograniczenie prędkości na autostradzie itp. Historia Zasobu/Funkcji/Relacji pozwala na śledzenie zmian atrybutów zasobu, jego funkcji i relacji Dynamiczne mierniki pozwalają pojedynczemu miernikowi na dokonywanie pomiarów w dowolnym miejscu zasobu liniowego. System zapisuje zarówno wartość jak i miejsce pomiaru. Po przekroczeniu progów granicznych wygenerowane Zlecenia będą odnosiły się do odpowiedniego zasobu liniowego wraz z podaniem miejsca/odcinka, na którym wynik pomiaru przekracza załoŝony poziomr asset the threshold was exceeded. Dynamiczna segmentacja wirtualnie dzieli zasób w oparciu o atrybuty, funkcje i realizowane prace. 24 maximo.pl

25 Maximo Linear Asset Manager Liniowe zlecenia usług i zlecenia pracy do typowych zgłoszeń i zleceń dodany został wymiar, precyzujący początek i koniec odcinka, którego dotyczy zgłoszenie dla bardziej efektywnego zarządzania pracami EAM Majątek Liniowy Liniowe śledzenie postępu prac umoŝliwia śledzenie postępu realizacji liniowych zgłoszeń i zleceń pracy poprzez dodanie, poza datami, informacji o początku i końcu zrealizowanego odcinka Wyszukiwanie rozbudowane moŝliwości wyszukiwania zgłoszonych prac zarówno po danym zasobie, ale równieŝ według odcinka np. Zapytanie dotyczące odcinka pomiędzy 10 i 20 km danej linii energetycznej zwróci informację o wszystkich ZP i ZU, które rozpoczynają się lub kończą w tym zakresie, jak równieŝ te, których zakres zawiera sprawdzany odcinek Marszruty oparte na relacjach umoŝliwiają wykorzystanie relacji do definiowania przystanków w ramach obchodu, np. wszystkie zasuwy na danym rurociągu, lub słupy energetyczne na danym odcinku linii napowietrznej. Relacje definiowane przez uŝytkowników uŝytkownicy sami mogą tworzyć zaawansowane relacje wychodzące poza typowe rodzic-dziecko, np. przecina się z definiującą samą relację, jak i miejsce jej występowania 25 maximo.pl

26 Zarządzanie pracami (przeglądy, diagnostyka, konserwacje) Zlecenia Pracy pozwalają na: Konserwacje, Prewencja i Diagnostyka Planowanie i Harmonogramo wanie szczegółowe opisanie wykonywanych robót, priorytetowanie działań, przesuwanie zakładanych dat realizacji z zachowaniem oryginalnej planowanej daty wykonania, planowanie zasobów, materiałów, usług, kontrolę kosztów poprzez moŝliwość wprowadzenia, a nie nadpisania informacji o rzeczywistym wykonaniu, dodawanie załączników w postaci dołączonych plików, powiązanie z procedurami bezpieczeństwa (zagroŝenia, środki ostroŝności, procedury włączania i wyłączania), tworzenie hierarchii zleceń lub struktury zleceń powiązanych ze sobą w płaskiej relacji. 26 maximo.pl

27 Zarządzanie pracami (przeglądy, diagnostyka, konserwacje) W systemie Maximo obsługa prac została rozszerzona o, typowe dla gałęzi IT, Zlecenia Usług. Konserwacje, Prewencja i Diagnostyka Planowanie i Harmonogramo wanie Zlecenia Usług słuŝą do komunikacji między osobą zgłaszającą swój problem a dyspozytorem, który decyduje czy sam potrafi go rozwiązać czy przekaŝe go do odpowiedniego departamentu. Dodatkowym atutem jest uproszczony interfejs dla wszystkich zgłaszających, aby czas wpisywania problemu był minimalny oraz równocześnie Ŝeby podane zostały wszystkie podstawowe informacje. Zgłaszający mogą wprowadzać do systemu swoje problemy, pomysły, spostrzeŝenia. Wszystkie informacje są zapisywane i w kaŝdej chwili moŝna do nich wrócić. 27 maximo.pl

28 Zarządzanie pracami (przeglądy, diagnostyka, konserwacje) KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZE: Zlecenia są generowane na podstawie zdefiniowanych ustawień czasowych Zlecenia są generowane na podstawie zdefiniowanych ustawień liczników Wygenerowane Zlecenia mogą tworzyć hierarchię KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA ZLECENIE POJEDYNCZE ZLECENIE POJEDYNCZE ZLECENIE POJEDYNCZE ZLECENIE POJEDYNCZE Konserwacje, Prewencja i Diagnostyka Planowanie i Harmonogramo wanie ZLECENIE NADRZĘDNE HIERARCHIA ZLECEŃ: MoŜliwość tworzenia wielopoziomowej hierarchii Zleceń Zlecenia generowane na podstawie Konserwacji Zapobiegawczych mogą tworzyć hierarchię automatycznie Automatyczne tworzenie Zleceń podrzędnych dla Zleceń z dopiętym zagnieŝdŝonym Planem pracy HARMONOGRAMOWANIE: Zdefiniowane zapytania pozwalające na wybranie odpowiednich Zleceń Łatwe przesuwanie terminów realizacji Zleceń Proste dodawanie pojedynczych zleceń do istniejącej hierarchii 28 maximo.pl

29 Zarządzanie pracami (przeglądy, diagnostyka, konserwacje) Generowanie Zleceń powtarzalnych na podstawie wprowadzonych załoŝeń czasowych. Konserwacje, Prewencja i Diagnostyka Planowanie i Harmonogramo wanie 29 maximo.pl

30 Zarządzanie wnioskami i umowami Zarządzanie wnioskami i umowami Zarządzanie dokumentacją 30 maximo.pl

31 Zarządzanie wnioskami przyłączeniowymi Zarządzanie wnioskami przyłączeniowymi Aplikacja FileNet Aplikacja Maximo Zarządzanie dokumentacją - Baza Adresów Utworzenie Sprawy (wniosku) Zebranie Wymaganych dokumentów Weryfikacja wniosku - Zlecenia Usług - Zlecenia Pracy - Generowanie decyzji, umów Utworzenie Zlecenia Usługi 31 maximo.pl

32 Zarządzanie wnioskami przyłączeniowymi Centrum Startowe uŝytkownika grupy: sprzedaŝ Zarządzanie wnioskami przyłączeniowymi Zarządzanie dokumentacją 1. Kolejki ze sprawami 2. Sprawy w kolejkach 3. Filtr danych w kolejce 4. Zakładanie nowej sprawy 5. Rola, w której znajduje się uŝytkownik oraz nazwa uŝytkownika 6. Menu akcji 32 maximo.pl

33 Zarządzanie wnioskami przyłączeniowymi Wyszukiwanie sprawy Zarządzanie wnioskami przyłączeniowymi Zarządzanie dokumentacją Sprawę moŝna wyszukać podając: Numer sprawy Nazwisko Miasto 33 maximo.pl

34 Zarządzanie wnioskami przyłączeniowymi Zarządzanie wnioskami przyłączeniowymi Zarządzanie dokumentacją 34 maximo.pl

35 Zarządzanie wnioskami przyłączeniowymi Zarządzanie wnioskami przyłączeniowymi Przykładowy szablon dokumentu (Decyzja) z moŝliwością edycji wybranych pól formularza. Zarządzanie dokumentacją 35 maximo.pl

36 Service Desk Service Desk SLA / OLA Baza Wiedzy IT SD SPOC Utrzymanie Ruchu Service Desk Numery alarmowe (112, 992, ) E-BOK ITIL 36 maximo.pl

37 Zadania Service Desk SPOC (Single Point of Contact) Service Desk jest wspólnym punktem kontaktowym dla wszystkich zgłoszeń. Dzięki temu uŝytkownik mający problem nie zastanawia się do kogo powinien się zgłosić. Odpowiednie przekierowanie zgłoszenia naleŝy do zadań SD. Jak najszybsze rozwiązanie zgłoszenia często zgłoszenia są rozwiązywane lub minimalizowany jest ich wpływ poprzez rozwiązania tymczasowe. W takich przypadkach zgłoszenie przekazywane jest dalej w celu opracowania ostatecznego rozwiązania. Kontakt z uŝytkownikiem poza rejestracją nowych zgłoszeń, SD odpowiada równieŝ za komunikację z uŝytkownikiem w ramach całego procesu obsługi zgłoszenia. 37 maximo.pl

38 Przykładowy proces obsługi zgłoszenia Proces Workflow automatycznie zamyka zgłoszenie KPI, Umowy SLA UŜytkownik potwierdza rozwiązanie zgłoszenia za pomocą wiadomości UŜytkownik zgłasza problem Service Desk przyjmuje zgłoszenie i odnotowuje je w systemie System przeszukuje bazę wiedzy w poszukiwaniu potencjalnych rozwiązań Proces Workflow automatycznie wysyła maila do uŝytkownika z prośbą o potwierdzenie. Service Desk implementuje/informuje uŝytkownika o rozwiązaniu 38 maximo.pl

39 Rejestracja zgłoszenia W ramach platformy PEGAZ funkcjonalność Service Desk realizowana jest w oparciu o rozwiązanie IBM Tivoli Service Request Manager UŜytkownicy mogą dokonać rejestracji zgłoszeń za pomocą: Formularza online Wiadomości Telefonicznie 39 maximo.pl

40 Centrum Startowe Właściwe informacje we właściwym miejscu i czasie Dzięki przedstawieniu wszystkich najwaŝniejszych informacji w jednym miejscu w formie kokpitu startowego, uŝytkownik na bieŝąco moŝe kontrolować stan realizacji własnych zgłoszeń, rejestrować nowe, jak równieŝ posiada dostęp do Tablicy Ogłoszeń oraz Bazy Wiedzy. 40 maximo.pl

41 Zarządzanie majątkiem i usługami IT IT AM Pozwala znaleźć odpowiedzi na pytania: Infrastruktura IT Co posiadam? Gdzie to jest? Kto tego uŝywa? Jaka jest zainstalowana konfiguracja? Jak to jest uŝywane? Jaką wartość dodaną wnosi dany element w kontekście biznesowym? W 70% organizacji IT występują 30% rozbieŝności pomiędzy stanem planowanym majątku, a stanem faktycznym 41 maximo.pl

42 Business Intelligence analizy i raportowanie COGNOS Elastyczność i skalowalność rozwiązania system jest dostosowany zarówno do analiz ogólnofirmowych jak równieŝ do szczegółowych, z wybranego wąskiego zakresu, ZaangaŜowanie - system przystosowany jest dla wielu róŝnorodnych uŝytkowników Doinformowanie zaawansowane funkcje wyszukiwania pozwalają na uzyskanie wiarygodnych analiz Raporty tworzenie raportów i analiz atrakcyjnych wizualnie oraz z moŝliwością dodawania komentarzy BI, KPI, Workflow, raporty i analizy 42 maximo.pl

43 Business Intelligence analizy i raportowanie BI, KPI, Workflow, raporty i analizy BIRT Designer Raporty - wizualne formatowanie układów raportów, bogaty generator grafów Kompatybilność - generator raportów moŝe być wykorzystywany wewnątrz aplikacji JEE (np. Maximo) Ergonomiczność - moŝliwość zapisywania i ponownego wykorzystania elementów układu takich jak style, źródłą danych, itp., Skalowalność rozwiązanie moŝe korzystać z jednego lub wielu źródeł w jednym raporcie Elastyczność raporty mogą być generowane do pliku o rozszerzeniach csv oraz pdf, a takŝe publikowane na stronie www 43 maximo.pl

44 Business Intelligence analizy i raportowanie Raporty w systemie Maximo pozwalają na uruchomienie raportu zagnieŝdzonego. BI, KPI, Workflow, raporty i analizy 44 maximo.pl

45 Tivoli Common Reporting BI, KPI, Workflow, raporty i analizy TCR (Tivoli Common Reporting) zawiera bardzo prosty interfejs uŝytkownika pozwalający na korzystanie z niego bez specjalistycznych szkoleń niezbędnych przy bezpośrednim korzystaniu z narzędzi raportowych. Rozwiązanie pozwala na generowanie raportów, które odzwierciedlają istotę problemu/analizy dając oczekiwane rezultaty. Jakość informacji i wartości przekazywanych w tworzonym raporcie jest dla TCR najwaŝniejsza. UmoŜliwia tworzenie zagnieŝdzonych raportów w celu uzyskania całościowej wizji analizowanych komponentów. Czytelny interfejs pozwala na prostą nawigację po róŝnych szatach graficznych oraz po strukturach informacyjnych raportów. 45 maximo.pl

46 Gospodarka zakupowa i magazynowa Gospodarka Zakupowa Raport techniczno - finansowy Pracownik/System tworzy zapotrzebowanie na usługę lub materiał Gospodarka Magazynowa Zaopatrzeniowiec wprowadza fakturę na podstawie przyjęć i zamówienia Zapytanie ofertowe/oferty MoŜliwe do utworzenia Zapytanie ofertowe i wybranie najkorzystniejszej oferty Zaopatrzeniowiec tworzy zamówienie na podstawie wprowadzonego zapotrzebowania Magazynier realizuje przyjęcie usługi/elementu w systemie po otrzymaniu potwierdzenia od Pracownika Kontrola zamówienia: Kontakt z dostawcą i weryfikacja postępów realizacji zamówienia 46 maximo.pl

47 Katalog pozycji Gospodarka Zakupowa Gospodarka Magazynowa 47 maximo.pl

48 Gospodarka zakupowa - procesy Gospodarka Zakupowa Zapotrzebowania stanowią wewnętrzną informację dla działu zakupów. Zapotrzebowania mogą być generowane: Przez uŝytkowników Automatycznie przez system np. na podstawie normatywów Opcjonalny etap umoŝliwiający grupowanie informacji z Zapotrzebowań oraz przesyłanie ich do pot. Dostawców. Mechanizmy wyboru ofert umoŝliwiają porównywanie otrzymanych ofert i i wybór najkorzystniejszej dla kaŝdej z pozycji Zamówienie stanowi oficjalny dokument przekazywany dostawcy. W ramach PEGAZ zamówienia mogą być tworzone: Ręcznie przez dział zakupów Na podstawie Oferty Na podstawie Zapotrzebowania Automatycznie przez system W ramach dostawy następuje przyjęcie ilościowe i i jakościowe zamówionych materiałów i i usług W ramach PEGAZ wspierane są równieŝ przyjęcia wieloetapowe i i częściowe Faktura stanowi ostatni, zamykający etap procesu zakupowego w ramach którego następuje ostateczne rozliczenie zamówienia. 48 maximo.pl

49 Zamówienie Gospodarka Zakupowa 49 maximo.pl

50 Gospodarka magazynowa - procesy Gospodarka Magazynowa Przyjęcia / Wydania Transfery Inwentaryzacja SprzedaŜ/ Złomowanie Normatywy Poprzez rejestrację wszystkich transakcji wchodzących i i wychodzących z magazynu system przechowuje całą historię dla kaŝdej pozycji magazynowej (indeksu) począwszy od jej rejestracji w katalogu pozycji po wycofanie z uŝytku. Transfery umoŝliwiaj a przekazywanie pozycji magazynowych pomiędzy magazynami w ramach organizacji, a nawet pomiędzy organizacjami. Platforma PEGAZ wspiera kompleksowe procesy inwentaryzacji od automatycznej generacji arkuszy spisowych, po raporty rozbieŝności i i ewentualne rozksięgowanie róŝnic w oparciu o przyjęte załoŝenia biznesowe Części zamienne i i podzespoły, których przechowywanie na magazynie nie jest juŝ potrzebne mogą zostać sprzedane lub zezłomowane, aby niepotrzebnie nie podnosić wartości magazynu. Raporty zalegania i i analiza rotacji pomagają w wytypowaniu pozycji do wycofania Bazując na zdefiniowanych magazynowych stanach minimalnych oraz planowanym zuŝyciu części, system ma moŝliwość automatycznej generacji Zapotrzebowań zakupu z informacją o konieczności uzupełnienia zapasów. 50 maximo.pl

51 Karta pozycji Gospodarka Magazynowa 51 maximo.pl

52 Podstawowe informacje zawsze pod ręką Gospodarka Magazynowa Okno dostępność pozycji, prezentuje najwaŝniejsze informacje o pozycji magazynowej i dostępne jest z wielu aplikacji Maximo, począwszy od aplikacji zakupowych, poprzez magazynowe po aplikacje do zarządzania pracami i majątkiem. 52 maximo.pl

53 Historia transakcji Gospodarka Magazynowa 53 maximo.pl

54 Narzędziownia Narzędziownia Sprawne i efektywne zarządzanie magazynem (wydania, przyjęcia rezerwacje narzędzi w magazynie) MoŜliwość śledzenia stanu technicznego oraz kosztów utrzymania narzędzi Indeksowanie narządzi w magazynie przy pomocy kodów kreskowych (kody kreskowe są tworzone i drukowane w ramach systemu Maximo) Raportowanie moŝliwość monitorowania historii transakcji magazynowych. 54 maximo.pl

55 Narzędziownia Narzędziownia Narzędzia w systemie moŝna rozpatrywać zarówno ilościowo jako elementy magazynowe jak i kosztowo i historycznie jako urządzenie. 55 maximo.pl

56 Inwentaryzacja majątku Inwentaryzacja Szybka i zdalna inwentaryzacja majątku to w dzisiejszych czasach istotny element dla kaŝdej firmy, która posiada duŝy i rozproszony majątek. Inwentaryzacja posiadanych zasobów za pomocą kodów kreskowych i dedykowanych rozwiązań mobilnych ułatwia i przyspiesza uzyskanie informacji o rozlokowaniu majątku. EAM 56 maximo.pl

57 Inwentaryzacja majątku Inwentaryzacja EAM Maximo umoŝliwia natychmiastowe wyświetlenie wyników: wyposaŝenie, które powinno się znajdować w lokalizacji wyposaŝenie, które znajduje się w lokalizacji podczas inwentaryzacji brakujące wyposaŝenie brakujące wyposaŝenie, które zostało znalezione podczas inwentaryzacji w innych lokalizacjach nadmiarowe wyposaŝenie, które jest przypisane do innych lokalizacji wyposaŝenie, które nie istnieje w systemie 57 maximo.pl

58 Inwentaryzacja majątku Inwentaryzacja Wykorzystanie urządzeń mobilnych w inwentaryzacji majątku umoŝliwia między innymi prace w miejscach bez dostępu do sieci internet. EAM 58 maximo.pl

59 Akwizycja danych Odczyty i pomiary IMR SCADA Gaz Eskalacje Dane Woda pomiarowe PEGAZ Alarmy Energia elektryczna Serwer IMR Wizualizacja www Tworzenie SR Ciepło 59 maximo.pl

60 Odczyt obchodzony Odczyty i pomiary Odczyt liczników podczas wolnego przejazdu ulicą pomiędzy budynkami Trasa odczytowa zaplanowana z dokładnością do lokalizacji uŝytkownika Radio Nadzór nad bieŝącą realizacją odczytów wzdłuŝ trasy ze wskazaniem lokalizacji z utrudnionym odczytem 60 maximo.pl

61 Odczyt stacjonarny Odczyty i pomiary Serwer IMR Radio GPRS/SMS Koncentrator GSM 61 maximo.pl

62 Planowanie i harmonogramowanie Planowanie i Harmonogramo wanie Maximo Scheduler to program planujący wykorzystujący histogramy do graficznej analizy i korekty harmonogramów prac planowanych. MS Project Program porównuje dostępność zasobów z potrzebami zaplanowanych zleceń i pozwala na wykonywanie analizy skutków dla potrzeb optymalizacji planów. Istnieje moŝliwość rejestrowania nowych harmonogramów w celu porównania ich z pierwotnie przyjętymi. 62 maximo.pl

63 Planowanie i harmonogramowanie Planowanie i Harmonogramo wanie MS Project Adapter do Microsoft Project tworzy dwukierunkową komunikację pomiędzy systemem Maximo i zaawansowanym programem do zarządzania projektami Microsoft Project. Konfigurowalne odwzorowanie atrybutów danych z obiektu zlecenia pracy Maximo na kolumny zadań w programie Microsoft Project moŝe być przy wprowadzaniu sprawdzane pod kątem zgodności z zestawami danych Maximo. 63 maximo.pl

64 Planowanie i harmonogramowanie Przykładowe moŝliwości Adaptera do Microsoft Project: umoŝliwia wyświetlanie danych z Maximo w czasie rzeczywistym pozwala na tworzenie zleceń systemu Maximo bezpośrednio w Microsoft Project integracji podlegają zlecenia pracy, zasoby, środki, kalendarze jednym przyciskiem realizowana jest aktualizacja danych w Maximo Planowanie i Harmonogramo wanie MS Project 64 maximo.pl

65 Zarządzanie projektami i inwestycjami System Maximo pozwala na planowanie i realizację inwestycji od zaplanowania budŝetu i prac po podsumowanie rzeczywistych kosztów inwestycji. Zarządzanie Projektami Zarządzanie Inwestycjami 65 maximo.pl

66 Zarządzanie projektami i inwestycjami Zarządzanie Projektami Zarządzanie Inwestycjami 66 maximo.pl

67 Zarządzanie projektami i inwestycjami Zarządzanie Projektami Podsumowania kosztów, zasobów, materiałów i usług dla inwestycji Zarządzanie Inwestycjami 67 maximo.pl

68 Platforma Integracyjna Integracja Platforma Pegaz składa się z szeregu wyselekcjonowanych i zintegrowanych rozwiązań IBM Bogate moŝliwości integracji oraz zestaw gotowych adapterów pozwalają na tworzenie zintegrowanych systemów oraz PEGAZ wykorzystanie istniejących rozwiązań. IBM Maximo EAM Cognos ERP HRM IBM Maximo Spatial TCR GIS MES IBM Tivoli Asset Management for IT FileNet FK PLM IBM Tivoli Service Request Manager Netcool CRM SCM 68 maximo.pl

69 PAGAZ i ERP integracja na przykładzie SAP Integracja Konta Transakcje Obiekty kosztowe, składniki majątku, karta księgi głównej, elementy WBS Księga główna ERP Zasoby mag. Rezerwacje mag. Wydania mag. Indeksy materiałowe, magazyny Rezerwacje mag. Wydania mag. Zapotrzebowania zak. Zapotrzebowania zak. Maximo Zamówienia Dostawy Zlecenia zakupu Dostawy SAP Faktury Faktury, księgowanie Dostawcy Dostawcy Zlecenia Pracy Zlecenia wew. CO Zasoby ludzkie Stawki godzinowe Koszty robocizny Księgowania rzecz. CO 69 maximo.pl

70 Platforma integracyjna Integracja Administracyjne narzędzia konfiguracyjne Zdefiniuj Transformuj Uruchom Zdefiniuj usługę wymiany informacji dla obiektu Maximo Zdefiniuj reguły transformacji i przetwarzania Zdefiniuj systemy docelowe i parametry uruchamiania 70 maximo.pl

71 Integracja - typowe schematy Integracja Procesy Gospodarka magazynowa Gospodarka zakupowa Zasoby ludzkie Dostawcy Systemy zewnętrzne ERP HR SD Klienci Discovery Zgłoszenia Dane pomiarowe Magazyn Plan kont KG Kalendarze Zakupy 71 maximo.pl

72 Platforma Energetyka Gaz BI, KPI, Workflow, raporty i analizy Service Desk ERP EAM Zarządzanie wnioskami i umowami Paszportyzacja Zarządzanie dokumentacją GIS Odczyty i pomiary Inwentaryzacja Zarządzanie przestrzenne Gospodarka Zakupowa Konserwacje, Prewencja i Diagnostyka IT AM Monitoring IT Gospodarka Magazynowa MS Project Planowanie i Harmonogramowanie IMR Nieruchomości Flota Narzędziownia Infrastruktura IT SCADA, systemy sterowania Majątek produkcyjny Majątek Sieciowy Majątek Liniowy WyposaŜenie Hurtownia Danych 72 maximo.pl

73 Sebastian Jankowski CMMS Dept. Manager AIUT Sp. z o. o. ul. Wyczółkowskiego Gliwice tel: MAXIMO fax: maximo.pl

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

ASCENT SQL. zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem. opis systemu

ASCENT SQL. zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem. opis systemu Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl ASCENT SQL zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem opis systemu Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM)

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) NAJWAŻNIEJSZE CECHY MODUŁ EAM UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE FUNKCJE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad tym co waŝne

Nadzór nad tym co waŝne Maciej Guzek CMMS Department Marketing & Sales Manager mguzek@aiut.com.pl Nadzór nad tym co waŝne elastyczna platforma do zarządzania wszystkimi typami zasobów 2009 AIUT Sp. z o. o. AIUT Gliwice Jako dział

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INTEGRA 7, INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 PRZEZNACZENIE SYSTEMU... 5 2.2 BUDOWA SYSTEMU... 5 3 INSTALACJA... 11 3.1 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie: Oracle Projekty

Rozwiązanie: Oracle Projekty Rozwiązanie: Oracle Projekty ORACLE PROJECT MANAGEMENT R12 Oracle Project Management (Zarządzanie Projektami) zapewnia kierownikom projektów dostęp do informacji oraz moŝliwości kontroli niezbędne dla

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Włącz Maximo7express i zarabiaj. Jak po kilkunastu tygodniach odnieść korzyści z implementacji rozwiązania EAM / CMMS.

Włącz Maximo7express i zarabiaj. Jak po kilkunastu tygodniach odnieść korzyści z implementacji rozwiązania EAM / CMMS. Włącz Maximo7express i zarabiaj. Jak po kilkunastu tygodniach odnieść korzyści z implementacji rozwiązania EAM / CMMS. Dariusz Pasewicz Sales Manager, Tivoli Asset Management Solutions, IBM Software Group

Bardziej szczegółowo

Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM)

Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM) Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM) Alstor 1. Inteligentna architektura Trellis Niniejsza grafika przedstawia architekturę rozwiązania DCIM klasy Enterprise, stworzoną

Bardziej szczegółowo

Dział Rozwiązań CMMS firmy AIUT Sp. z o.o. 2012 AIUT Sp. z o. o.

Dział Rozwiązań CMMS firmy AIUT Sp. z o.o. 2012 AIUT Sp. z o. o. Dział Rozwiązań CMMS firmy AIUT Sp. z o.o. AIUT Gliwice Jako dział rozwiązań CMMS jesteśmy częścią firmy AIUT realizującej od wielu lat projekty techniczne w ponad 40 krajach na wszystkich kontynentach.

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy:

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

GW-Max Zintegrowany System dla Przedsiębiorstw Wodociągowych i Komunalnych

GW-Max Zintegrowany System dla Przedsiębiorstw Wodociągowych i Komunalnych OFERUJE PAŃSTWU GW-Max Zintegrowany System dla Przedsiębiorstw Wodociągowych i Komunalnych System rozliczeń Wody, Ścieków, Odpadów, Zarządzania, Księgowości GW Max - w pigułce System służy do rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Akcja ofertowa z możliwością negocjacji na dostawę i wdrożenie oprogramowania 1 Spis treści I. Informacje wprowadzające... 3 II. Wymagania:... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch ERP XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch ERP XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Największą radość daje nam to, że wdrożony system Comarch ERP XL przyczynia się nie tylko do ciągłego doskonalenia naszych procesów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo