PEGAZ PEGAZ. Platforma dla Energetyki. Sebastian Jankowski CMMS Dept. Manager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PEGAZ PEGAZ. Platforma dla Energetyki. Sebastian Jankowski CMMS Dept. Manager sjankowski@aiut.com.pl"

Transkrypt

1 PEGAZ Platforma dla Energetyki Sebastian Jankowski CMMS Dept. Manager

2 Platforma PEGAZ Kiedy nasze zasoby stają się mądrzejsze konieczność zarządzania nimi oraz ich wzajemnymi zaleŝnościami w ramach jednej platformy wzrasta Flota Budynki Produkcja Technologia Dystrybucja WIDOCZNOŚĆ KONTROLA AUTOMATYZACJA PEGAZ jest platformą dla tej wizji 2 maximo.pl

3 Platforma PEGAZ Pegaz (gr. Πήγασος, Pḗgasos, łac. Pegasus) w mitologii greckiej skrzydlaty koń zrodzony z krwi Meduzy, która trysnęła, gdy Perseusz odciął jej głowę. Korzenie imienia łączone są z pege czyli dobrze lub, z języka luwijskiego, pihassas czyli błyskawica. 3 maximo.pl

4 Platforma dla Energetyki BI, raporty i analizy Service Desk ERP EAM Zarządzanie wnioskami i umowami Paszportyzacja Zarządzanie dokumentacją GIS Odczyty i pomiary Inwentaryzacja Zarządzanie przestrzenne Gospodarka Zakupowa Konserwacje, Prewencja i Diagnostyka IT AM Monitoring IT Gospodarka Magazynowa MS Project Planowanie i Harmonogramowanie IMR Nieruchomości Flota Narzędziownia Infrastruktura IT SCADA, systemy sterowania Majątek produkcyjny Majątek Sieciowy Majątek Liniowy WyposaŜenie Hurtownia Danych 4 maximo.pl

5 Strategiczne zarządzanie zasobami EAM Zarządzanie i optymalizacja wykorzystania wszystkich kluczowych zasobów dzięki jednej wspólnej platformie. Produkcja Infrastruktura Flota IT MAXIMO 5 maximo.pl

6 Zarządzanie Usługami - Service Provider EAM 6 maximo.pl

7 PEGAZ Podejście procesowe

8 Zarządzanie majątkiem EAM Nieruchomości Flota WyposaŜenie 8 maximo.pl

9 Zarządzanie majątkiem Zebranie w jednym miejscu najwaŝniejszych informacji o Lokalizacjach i Zasobach MoŜliwość łączenia Lokalizacji i Zasobów w systemy hierarchiczne i sieciowe Automatyczne zbieranie historii związanej z Lokalizacją/Zasobem (historia, koszty) Proste dopinanie róŝnego typu dokumentów MoŜliwość wprowadzania parametrów technicznych za pomocą szablonów Specyfikacji MoŜliwość stosowania tzw. Lokalizacji/Zasobów rotacyjnych posiadających równocześnie indeks magazynowy EAM Nieruchomości Flota WyposaŜenie 9 maximo.pl

10 Zarządzanie majątkiem EAM Automatyczne zbieranie historii związanej z Lokalizacją (umieszczone zasoby, wymiany zasobów, koszty) Nieruchomości Flota WyposaŜenie 10 maximo.pl

11 Zarządzanie majątkiem Proste dopinanie róŝnego typu dokumentów. MoŜliwość wprowadzania parametrów technicznych za pomocą szablonów Specyfikacji. EAM Nieruchomości Flota WyposaŜenie 11 maximo.pl

12 Zarządzanie majątkiem Przesunięcia całych urządzeń lub pojedynczych podzespołów EAM Nieruchomości Flota WyposaŜenie 12 maximo.pl

13 Zarządzanie majątkiem sieciowym EAM i GIS Zarządzanie przestrzenne Co zyskujemy przez dodanie rozwiązania GIS? Majątek Sieciowy Wizualizację zasoby, Lokalizacje, Zlecenia i Zgłoszenia wspierają VBA wizualne analizy biznesowe. Kontekst przestrzenny dzięki graficznej reprezentacji na mapie, informacje zyskują dodatkowe wymiar. Wizualizację powiązań grupowanie, klastrowanie, kategoryzowanie i wizualizacja wzajemnych relacji i powiązań 13 maximo.pl

14 Definiowanie Lokalizacji System Maximo Spatial Asset Management daje moŝliwość zakodowania wszystkich lokalizacji przedsiębiorstwa, od miast i oddziałów począwszy, a na konkretnych budynkach, pomieszczeniach, szafach i zaworach skończywszy oraz umieszczania ich na mapie GIS. Zarządzanie przestrzenne Majątek Sieciowy 14 maximo.pl

15 Obsługa zleceń Dodatkowa zakładka z mapą umoŝliwia lokalizowanie zleceń pracy oraz zleceń usług na mapie z opcją ustawienia kolorystyki w zaleŝności od typów prac, priorytetów lub innych parametrów. Zarządzanie przestrzenne Majątek Sieciowy 15 maximo.pl

16 Obsługa mapy W ramach Maximo ekran podzielony został na trzy obszary: obszar narzędzi (przycisków słuŝących do wybierania narzędzi operujących na mapie) obszar zadań w tym legendę mapy obszar rysunku mapy Dane przestrzenne zorganizowane w warstwy grupujące obiekty o tych samych właściwościach np. budynki, ulice, linie kablowe, armatura, dane administracyjne np. granice gmin, dane z dziedziny ochrony środowiska Zarządzanie przestrzenne Majątek Sieciowy Aktualizacja atrybutów na bieŝąco odzwierciedlana na mapach MoŜliwość łączenia warstw w grupy KaŜda warstwa posiada swoją unikalną symbolikę 16 maximo.pl

17 Obsługa mapy Skalę i zasięg mapy moŝna zmieniać w sposób ciągły, co pozwala na przeglądanie mapy w dogodnej dla aktualnego zadania skali i zasięgu. Aplikacja zapamiętuje zmiany zasięgu, co pozwala na powiększanie rysunku w celu obejrzenia szczegółów i powrót do poprzednich zasięgów. Zarządzanie przestrzenne Majątek Sieciowy 17 maximo.pl

18 Obsługa mapy Narzędzie informacji pozwala na wyświetlenie listy obiektów widocznych we wskazanym miejscu z moŝliwością przeglądania atrybutów tych obiektów. Zarządzanie przestrzenne Majątek Sieciowy Na podstawie listy wybranych obiektów moŝna zbudować listę obiektów aktywnych 18 maximo.pl

19 Przykładowe przejście z mapy do rekordów MAXIMO Zarządzanie przestrzenne Majątek Sieciowy Na podstawie listy obiektów aktywnych moŝna przy pomocy jednego przycisku przejść do powiązanych rekordów opisowych systemu Maximo 19 maximo.pl

20 Paszportyzacja Zasobów Podstawowe informacje o urządzeniu (dostawca, producent, data zakupu/instalacji, ) Paszportyzacja Zarządzanie dokumentacją Szczegółowe specyfikacje techniczne Informacje dot. eksploatacji (historia prac, przesunięć, statusów, koszty) MoŜliwość dołączenia dowolnego dokumentu (zdjęcie, schemat, opis) Wyszukiwanie na podstawie zdefiniowanych klasyfikacji i atrybutów zakres temperatur pracy: Znamionowe napięcie stacji Znamionowe napięcie izolacji Rodzaj transformatora Moc i maksymalna masa transformatora -25 C do +40 C, 15/0,42 kv 24 kv Napowietrzny typu TNOSCT STN - 20/100 - do 100 kva kg Zasilanie stacji SN Linia napowietrzna o napięciu 15 lub 20 kv: Typy Ŝerdzi śerdzie wirowane typu E o dł. 8,2; 9,0;10,5; 12,0 m i siłach wierzchołkowych 6 35,0 kn Stopień obostrzeń 0 0, 1 0, 2 0, 3 0 Przekładniki prądowe CTSO, GSWF Przekładniki napięciowe VTO, GEF Podstawy bezpiecznikowe SN PBNV-24, PBNW-24, PBNVo-24 Głowice kablowe POLT, TFTO, EPKT, OTK, AFN, HOT1, HOTU3, RSTI, RSES, RSSS, Ograniczniki przepięć POLIM-D, SBK, ASM, ASI, INZP, HDA, OCP1, UHG, UHS, VARISIL TM HE Ograniczniki przepięć nn Kondensator nn Rodzaj gruntu Uziemienie stacji Konstrukcje stalowe GXO, SE, ASA-A, ETITEC A, LVA, BOPI MKPg, Modulo - Ducati Średni i słaby Uziemienie ochronne i robocze wspólne Z maksymalnym zastosowaniem kształtowników zimnogiętych. 20 maximo.pl

21 Paszportyzacja Zasobów Paszportyzacja Zarządzanie dokumentacją Definiowanie urządzenia jako zbioru podzespołów i elementów dzięki moŝliwości tworzenia hierarchii Zasobów oraz listy części zamiennych Definiowanie struktur i systemów lokalizacji zasobów Tworzenie Zasobów rotacyjnych (Zasób posiada swój indeks magazynowy) Tworzenie Zasobów liniowych (linie kablowe, rurociągi, taśmociągi, trakcje kolejowe) 21 maximo.pl

22 Paszportyzacja Zasobów na mapie Pozwala na łączenie informacji opisowych o Zasobie z odpowiednikiem graficznym na mapie. Powiązanie to moŝe wystąpić z dowolnymi warstwami map w systemie GIS Paszportyzacja Zarządzanie dokumentacją 22 maximo.pl

23 Zarządzanie majątkiem liniowym EAM Model hierarchiczny Sprawdza się dla większości typowych zasobów Wykorzystuje relację rodzicdziecko do powiązań pomiędzy poszczególnymi komponentami, zasobami i systemami Utrudnione zarządzanie zasobami liniowymi i ciągłymi Model liniowy Stworzony do zarządzania zasobami liniowymi i ciągłymi Wykorzystuje wymiary i lokalizacje punktowe, umoŝliwiając dynamiczną segmentację Nie nadaje się do zarządzania flotą, infrastrukturą i zasobami produkcyjnymi Majątek Liniowy Bariery Zdarzenia liniowe Wypadki Zdarzenia punktowe Ograniczenia Nawierzchnia Beton Asfalt Zdarzenia ciągłe Wrocław Kraków 23 maximo.pl

24 Maximo Linear Asset Manager EAM Zasób liniowy jest to zasób posiadający początek i koniec, który moŝe być utrzymywany/zarządzany w ramach segmentów. Majątek Liniowy Atrybuty liniowe poprzez dodanie wymiaru pozycji do atrybutów przypisywanych do zasobów moŝliwe jest podanie róŝnych wartości dla pojedynczego atrybutu w ramach danego zasobu np. przekrój rurociągu, wysokość podwieszenia linii energetycznej, ograniczenie prędkości na autostradzie itp. Historia Zasobu/Funkcji/Relacji pozwala na śledzenie zmian atrybutów zasobu, jego funkcji i relacji Dynamiczne mierniki pozwalają pojedynczemu miernikowi na dokonywanie pomiarów w dowolnym miejscu zasobu liniowego. System zapisuje zarówno wartość jak i miejsce pomiaru. Po przekroczeniu progów granicznych wygenerowane Zlecenia będą odnosiły się do odpowiedniego zasobu liniowego wraz z podaniem miejsca/odcinka, na którym wynik pomiaru przekracza załoŝony poziomr asset the threshold was exceeded. Dynamiczna segmentacja wirtualnie dzieli zasób w oparciu o atrybuty, funkcje i realizowane prace. 24 maximo.pl

25 Maximo Linear Asset Manager Liniowe zlecenia usług i zlecenia pracy do typowych zgłoszeń i zleceń dodany został wymiar, precyzujący początek i koniec odcinka, którego dotyczy zgłoszenie dla bardziej efektywnego zarządzania pracami EAM Majątek Liniowy Liniowe śledzenie postępu prac umoŝliwia śledzenie postępu realizacji liniowych zgłoszeń i zleceń pracy poprzez dodanie, poza datami, informacji o początku i końcu zrealizowanego odcinka Wyszukiwanie rozbudowane moŝliwości wyszukiwania zgłoszonych prac zarówno po danym zasobie, ale równieŝ według odcinka np. Zapytanie dotyczące odcinka pomiędzy 10 i 20 km danej linii energetycznej zwróci informację o wszystkich ZP i ZU, które rozpoczynają się lub kończą w tym zakresie, jak równieŝ te, których zakres zawiera sprawdzany odcinek Marszruty oparte na relacjach umoŝliwiają wykorzystanie relacji do definiowania przystanków w ramach obchodu, np. wszystkie zasuwy na danym rurociągu, lub słupy energetyczne na danym odcinku linii napowietrznej. Relacje definiowane przez uŝytkowników uŝytkownicy sami mogą tworzyć zaawansowane relacje wychodzące poza typowe rodzic-dziecko, np. przecina się z definiującą samą relację, jak i miejsce jej występowania 25 maximo.pl

26 Zarządzanie pracami (przeglądy, diagnostyka, konserwacje) Zlecenia Pracy pozwalają na: Konserwacje, Prewencja i Diagnostyka Planowanie i Harmonogramo wanie szczegółowe opisanie wykonywanych robót, priorytetowanie działań, przesuwanie zakładanych dat realizacji z zachowaniem oryginalnej planowanej daty wykonania, planowanie zasobów, materiałów, usług, kontrolę kosztów poprzez moŝliwość wprowadzenia, a nie nadpisania informacji o rzeczywistym wykonaniu, dodawanie załączników w postaci dołączonych plików, powiązanie z procedurami bezpieczeństwa (zagroŝenia, środki ostroŝności, procedury włączania i wyłączania), tworzenie hierarchii zleceń lub struktury zleceń powiązanych ze sobą w płaskiej relacji. 26 maximo.pl

27 Zarządzanie pracami (przeglądy, diagnostyka, konserwacje) W systemie Maximo obsługa prac została rozszerzona o, typowe dla gałęzi IT, Zlecenia Usług. Konserwacje, Prewencja i Diagnostyka Planowanie i Harmonogramo wanie Zlecenia Usług słuŝą do komunikacji między osobą zgłaszającą swój problem a dyspozytorem, który decyduje czy sam potrafi go rozwiązać czy przekaŝe go do odpowiedniego departamentu. Dodatkowym atutem jest uproszczony interfejs dla wszystkich zgłaszających, aby czas wpisywania problemu był minimalny oraz równocześnie Ŝeby podane zostały wszystkie podstawowe informacje. Zgłaszający mogą wprowadzać do systemu swoje problemy, pomysły, spostrzeŝenia. Wszystkie informacje są zapisywane i w kaŝdej chwili moŝna do nich wrócić. 27 maximo.pl

28 Zarządzanie pracami (przeglądy, diagnostyka, konserwacje) KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZE: Zlecenia są generowane na podstawie zdefiniowanych ustawień czasowych Zlecenia są generowane na podstawie zdefiniowanych ustawień liczników Wygenerowane Zlecenia mogą tworzyć hierarchię KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA ZLECENIE POJEDYNCZE ZLECENIE POJEDYNCZE ZLECENIE POJEDYNCZE ZLECENIE POJEDYNCZE Konserwacje, Prewencja i Diagnostyka Planowanie i Harmonogramo wanie ZLECENIE NADRZĘDNE HIERARCHIA ZLECEŃ: MoŜliwość tworzenia wielopoziomowej hierarchii Zleceń Zlecenia generowane na podstawie Konserwacji Zapobiegawczych mogą tworzyć hierarchię automatycznie Automatyczne tworzenie Zleceń podrzędnych dla Zleceń z dopiętym zagnieŝdŝonym Planem pracy HARMONOGRAMOWANIE: Zdefiniowane zapytania pozwalające na wybranie odpowiednich Zleceń Łatwe przesuwanie terminów realizacji Zleceń Proste dodawanie pojedynczych zleceń do istniejącej hierarchii 28 maximo.pl

29 Zarządzanie pracami (przeglądy, diagnostyka, konserwacje) Generowanie Zleceń powtarzalnych na podstawie wprowadzonych załoŝeń czasowych. Konserwacje, Prewencja i Diagnostyka Planowanie i Harmonogramo wanie 29 maximo.pl

30 Zarządzanie wnioskami i umowami Zarządzanie wnioskami i umowami Zarządzanie dokumentacją 30 maximo.pl

31 Zarządzanie wnioskami przyłączeniowymi Zarządzanie wnioskami przyłączeniowymi Aplikacja FileNet Aplikacja Maximo Zarządzanie dokumentacją - Baza Adresów Utworzenie Sprawy (wniosku) Zebranie Wymaganych dokumentów Weryfikacja wniosku - Zlecenia Usług - Zlecenia Pracy - Generowanie decyzji, umów Utworzenie Zlecenia Usługi 31 maximo.pl

32 Zarządzanie wnioskami przyłączeniowymi Centrum Startowe uŝytkownika grupy: sprzedaŝ Zarządzanie wnioskami przyłączeniowymi Zarządzanie dokumentacją 1. Kolejki ze sprawami 2. Sprawy w kolejkach 3. Filtr danych w kolejce 4. Zakładanie nowej sprawy 5. Rola, w której znajduje się uŝytkownik oraz nazwa uŝytkownika 6. Menu akcji 32 maximo.pl

33 Zarządzanie wnioskami przyłączeniowymi Wyszukiwanie sprawy Zarządzanie wnioskami przyłączeniowymi Zarządzanie dokumentacją Sprawę moŝna wyszukać podając: Numer sprawy Nazwisko Miasto 33 maximo.pl

34 Zarządzanie wnioskami przyłączeniowymi Zarządzanie wnioskami przyłączeniowymi Zarządzanie dokumentacją 34 maximo.pl

35 Zarządzanie wnioskami przyłączeniowymi Zarządzanie wnioskami przyłączeniowymi Przykładowy szablon dokumentu (Decyzja) z moŝliwością edycji wybranych pól formularza. Zarządzanie dokumentacją 35 maximo.pl

36 Service Desk Service Desk SLA / OLA Baza Wiedzy IT SD SPOC Utrzymanie Ruchu Service Desk Numery alarmowe (112, 992, ) E-BOK ITIL 36 maximo.pl

37 Zadania Service Desk SPOC (Single Point of Contact) Service Desk jest wspólnym punktem kontaktowym dla wszystkich zgłoszeń. Dzięki temu uŝytkownik mający problem nie zastanawia się do kogo powinien się zgłosić. Odpowiednie przekierowanie zgłoszenia naleŝy do zadań SD. Jak najszybsze rozwiązanie zgłoszenia często zgłoszenia są rozwiązywane lub minimalizowany jest ich wpływ poprzez rozwiązania tymczasowe. W takich przypadkach zgłoszenie przekazywane jest dalej w celu opracowania ostatecznego rozwiązania. Kontakt z uŝytkownikiem poza rejestracją nowych zgłoszeń, SD odpowiada równieŝ za komunikację z uŝytkownikiem w ramach całego procesu obsługi zgłoszenia. 37 maximo.pl

38 Przykładowy proces obsługi zgłoszenia Proces Workflow automatycznie zamyka zgłoszenie KPI, Umowy SLA UŜytkownik potwierdza rozwiązanie zgłoszenia za pomocą wiadomości UŜytkownik zgłasza problem Service Desk przyjmuje zgłoszenie i odnotowuje je w systemie System przeszukuje bazę wiedzy w poszukiwaniu potencjalnych rozwiązań Proces Workflow automatycznie wysyła maila do uŝytkownika z prośbą o potwierdzenie. Service Desk implementuje/informuje uŝytkownika o rozwiązaniu 38 maximo.pl

39 Rejestracja zgłoszenia W ramach platformy PEGAZ funkcjonalność Service Desk realizowana jest w oparciu o rozwiązanie IBM Tivoli Service Request Manager UŜytkownicy mogą dokonać rejestracji zgłoszeń za pomocą: Formularza online Wiadomości Telefonicznie 39 maximo.pl

40 Centrum Startowe Właściwe informacje we właściwym miejscu i czasie Dzięki przedstawieniu wszystkich najwaŝniejszych informacji w jednym miejscu w formie kokpitu startowego, uŝytkownik na bieŝąco moŝe kontrolować stan realizacji własnych zgłoszeń, rejestrować nowe, jak równieŝ posiada dostęp do Tablicy Ogłoszeń oraz Bazy Wiedzy. 40 maximo.pl

41 Zarządzanie majątkiem i usługami IT IT AM Pozwala znaleźć odpowiedzi na pytania: Infrastruktura IT Co posiadam? Gdzie to jest? Kto tego uŝywa? Jaka jest zainstalowana konfiguracja? Jak to jest uŝywane? Jaką wartość dodaną wnosi dany element w kontekście biznesowym? W 70% organizacji IT występują 30% rozbieŝności pomiędzy stanem planowanym majątku, a stanem faktycznym 41 maximo.pl

42 Business Intelligence analizy i raportowanie COGNOS Elastyczność i skalowalność rozwiązania system jest dostosowany zarówno do analiz ogólnofirmowych jak równieŝ do szczegółowych, z wybranego wąskiego zakresu, ZaangaŜowanie - system przystosowany jest dla wielu róŝnorodnych uŝytkowników Doinformowanie zaawansowane funkcje wyszukiwania pozwalają na uzyskanie wiarygodnych analiz Raporty tworzenie raportów i analiz atrakcyjnych wizualnie oraz z moŝliwością dodawania komentarzy BI, KPI, Workflow, raporty i analizy 42 maximo.pl

43 Business Intelligence analizy i raportowanie BI, KPI, Workflow, raporty i analizy BIRT Designer Raporty - wizualne formatowanie układów raportów, bogaty generator grafów Kompatybilność - generator raportów moŝe być wykorzystywany wewnątrz aplikacji JEE (np. Maximo) Ergonomiczność - moŝliwość zapisywania i ponownego wykorzystania elementów układu takich jak style, źródłą danych, itp., Skalowalność rozwiązanie moŝe korzystać z jednego lub wielu źródeł w jednym raporcie Elastyczność raporty mogą być generowane do pliku o rozszerzeniach csv oraz pdf, a takŝe publikowane na stronie www 43 maximo.pl

44 Business Intelligence analizy i raportowanie Raporty w systemie Maximo pozwalają na uruchomienie raportu zagnieŝdzonego. BI, KPI, Workflow, raporty i analizy 44 maximo.pl

45 Tivoli Common Reporting BI, KPI, Workflow, raporty i analizy TCR (Tivoli Common Reporting) zawiera bardzo prosty interfejs uŝytkownika pozwalający na korzystanie z niego bez specjalistycznych szkoleń niezbędnych przy bezpośrednim korzystaniu z narzędzi raportowych. Rozwiązanie pozwala na generowanie raportów, które odzwierciedlają istotę problemu/analizy dając oczekiwane rezultaty. Jakość informacji i wartości przekazywanych w tworzonym raporcie jest dla TCR najwaŝniejsza. UmoŜliwia tworzenie zagnieŝdzonych raportów w celu uzyskania całościowej wizji analizowanych komponentów. Czytelny interfejs pozwala na prostą nawigację po róŝnych szatach graficznych oraz po strukturach informacyjnych raportów. 45 maximo.pl

46 Gospodarka zakupowa i magazynowa Gospodarka Zakupowa Raport techniczno - finansowy Pracownik/System tworzy zapotrzebowanie na usługę lub materiał Gospodarka Magazynowa Zaopatrzeniowiec wprowadza fakturę na podstawie przyjęć i zamówienia Zapytanie ofertowe/oferty MoŜliwe do utworzenia Zapytanie ofertowe i wybranie najkorzystniejszej oferty Zaopatrzeniowiec tworzy zamówienie na podstawie wprowadzonego zapotrzebowania Magazynier realizuje przyjęcie usługi/elementu w systemie po otrzymaniu potwierdzenia od Pracownika Kontrola zamówienia: Kontakt z dostawcą i weryfikacja postępów realizacji zamówienia 46 maximo.pl

47 Katalog pozycji Gospodarka Zakupowa Gospodarka Magazynowa 47 maximo.pl

48 Gospodarka zakupowa - procesy Gospodarka Zakupowa Zapotrzebowania stanowią wewnętrzną informację dla działu zakupów. Zapotrzebowania mogą być generowane: Przez uŝytkowników Automatycznie przez system np. na podstawie normatywów Opcjonalny etap umoŝliwiający grupowanie informacji z Zapotrzebowań oraz przesyłanie ich do pot. Dostawców. Mechanizmy wyboru ofert umoŝliwiają porównywanie otrzymanych ofert i i wybór najkorzystniejszej dla kaŝdej z pozycji Zamówienie stanowi oficjalny dokument przekazywany dostawcy. W ramach PEGAZ zamówienia mogą być tworzone: Ręcznie przez dział zakupów Na podstawie Oferty Na podstawie Zapotrzebowania Automatycznie przez system W ramach dostawy następuje przyjęcie ilościowe i i jakościowe zamówionych materiałów i i usług W ramach PEGAZ wspierane są równieŝ przyjęcia wieloetapowe i i częściowe Faktura stanowi ostatni, zamykający etap procesu zakupowego w ramach którego następuje ostateczne rozliczenie zamówienia. 48 maximo.pl

49 Zamówienie Gospodarka Zakupowa 49 maximo.pl

50 Gospodarka magazynowa - procesy Gospodarka Magazynowa Przyjęcia / Wydania Transfery Inwentaryzacja SprzedaŜ/ Złomowanie Normatywy Poprzez rejestrację wszystkich transakcji wchodzących i i wychodzących z magazynu system przechowuje całą historię dla kaŝdej pozycji magazynowej (indeksu) począwszy od jej rejestracji w katalogu pozycji po wycofanie z uŝytku. Transfery umoŝliwiaj a przekazywanie pozycji magazynowych pomiędzy magazynami w ramach organizacji, a nawet pomiędzy organizacjami. Platforma PEGAZ wspiera kompleksowe procesy inwentaryzacji od automatycznej generacji arkuszy spisowych, po raporty rozbieŝności i i ewentualne rozksięgowanie róŝnic w oparciu o przyjęte załoŝenia biznesowe Części zamienne i i podzespoły, których przechowywanie na magazynie nie jest juŝ potrzebne mogą zostać sprzedane lub zezłomowane, aby niepotrzebnie nie podnosić wartości magazynu. Raporty zalegania i i analiza rotacji pomagają w wytypowaniu pozycji do wycofania Bazując na zdefiniowanych magazynowych stanach minimalnych oraz planowanym zuŝyciu części, system ma moŝliwość automatycznej generacji Zapotrzebowań zakupu z informacją o konieczności uzupełnienia zapasów. 50 maximo.pl

51 Karta pozycji Gospodarka Magazynowa 51 maximo.pl

52 Podstawowe informacje zawsze pod ręką Gospodarka Magazynowa Okno dostępność pozycji, prezentuje najwaŝniejsze informacje o pozycji magazynowej i dostępne jest z wielu aplikacji Maximo, począwszy od aplikacji zakupowych, poprzez magazynowe po aplikacje do zarządzania pracami i majątkiem. 52 maximo.pl

53 Historia transakcji Gospodarka Magazynowa 53 maximo.pl

54 Narzędziownia Narzędziownia Sprawne i efektywne zarządzanie magazynem (wydania, przyjęcia rezerwacje narzędzi w magazynie) MoŜliwość śledzenia stanu technicznego oraz kosztów utrzymania narzędzi Indeksowanie narządzi w magazynie przy pomocy kodów kreskowych (kody kreskowe są tworzone i drukowane w ramach systemu Maximo) Raportowanie moŝliwość monitorowania historii transakcji magazynowych. 54 maximo.pl

55 Narzędziownia Narzędziownia Narzędzia w systemie moŝna rozpatrywać zarówno ilościowo jako elementy magazynowe jak i kosztowo i historycznie jako urządzenie. 55 maximo.pl

56 Inwentaryzacja majątku Inwentaryzacja Szybka i zdalna inwentaryzacja majątku to w dzisiejszych czasach istotny element dla kaŝdej firmy, która posiada duŝy i rozproszony majątek. Inwentaryzacja posiadanych zasobów za pomocą kodów kreskowych i dedykowanych rozwiązań mobilnych ułatwia i przyspiesza uzyskanie informacji o rozlokowaniu majątku. EAM 56 maximo.pl

57 Inwentaryzacja majątku Inwentaryzacja EAM Maximo umoŝliwia natychmiastowe wyświetlenie wyników: wyposaŝenie, które powinno się znajdować w lokalizacji wyposaŝenie, które znajduje się w lokalizacji podczas inwentaryzacji brakujące wyposaŝenie brakujące wyposaŝenie, które zostało znalezione podczas inwentaryzacji w innych lokalizacjach nadmiarowe wyposaŝenie, które jest przypisane do innych lokalizacji wyposaŝenie, które nie istnieje w systemie 57 maximo.pl

58 Inwentaryzacja majątku Inwentaryzacja Wykorzystanie urządzeń mobilnych w inwentaryzacji majątku umoŝliwia między innymi prace w miejscach bez dostępu do sieci internet. EAM 58 maximo.pl

59 Akwizycja danych Odczyty i pomiary IMR SCADA Gaz Eskalacje Dane Woda pomiarowe PEGAZ Alarmy Energia elektryczna Serwer IMR Wizualizacja www Tworzenie SR Ciepło 59 maximo.pl

60 Odczyt obchodzony Odczyty i pomiary Odczyt liczników podczas wolnego przejazdu ulicą pomiędzy budynkami Trasa odczytowa zaplanowana z dokładnością do lokalizacji uŝytkownika Radio Nadzór nad bieŝącą realizacją odczytów wzdłuŝ trasy ze wskazaniem lokalizacji z utrudnionym odczytem 60 maximo.pl

61 Odczyt stacjonarny Odczyty i pomiary Serwer IMR Radio GPRS/SMS Koncentrator GSM 61 maximo.pl

62 Planowanie i harmonogramowanie Planowanie i Harmonogramo wanie Maximo Scheduler to program planujący wykorzystujący histogramy do graficznej analizy i korekty harmonogramów prac planowanych. MS Project Program porównuje dostępność zasobów z potrzebami zaplanowanych zleceń i pozwala na wykonywanie analizy skutków dla potrzeb optymalizacji planów. Istnieje moŝliwość rejestrowania nowych harmonogramów w celu porównania ich z pierwotnie przyjętymi. 62 maximo.pl

63 Planowanie i harmonogramowanie Planowanie i Harmonogramo wanie MS Project Adapter do Microsoft Project tworzy dwukierunkową komunikację pomiędzy systemem Maximo i zaawansowanym programem do zarządzania projektami Microsoft Project. Konfigurowalne odwzorowanie atrybutów danych z obiektu zlecenia pracy Maximo na kolumny zadań w programie Microsoft Project moŝe być przy wprowadzaniu sprawdzane pod kątem zgodności z zestawami danych Maximo. 63 maximo.pl

64 Planowanie i harmonogramowanie Przykładowe moŝliwości Adaptera do Microsoft Project: umoŝliwia wyświetlanie danych z Maximo w czasie rzeczywistym pozwala na tworzenie zleceń systemu Maximo bezpośrednio w Microsoft Project integracji podlegają zlecenia pracy, zasoby, środki, kalendarze jednym przyciskiem realizowana jest aktualizacja danych w Maximo Planowanie i Harmonogramo wanie MS Project 64 maximo.pl

65 Zarządzanie projektami i inwestycjami System Maximo pozwala na planowanie i realizację inwestycji od zaplanowania budŝetu i prac po podsumowanie rzeczywistych kosztów inwestycji. Zarządzanie Projektami Zarządzanie Inwestycjami 65 maximo.pl

66 Zarządzanie projektami i inwestycjami Zarządzanie Projektami Zarządzanie Inwestycjami 66 maximo.pl

67 Zarządzanie projektami i inwestycjami Zarządzanie Projektami Podsumowania kosztów, zasobów, materiałów i usług dla inwestycji Zarządzanie Inwestycjami 67 maximo.pl

68 Platforma Integracyjna Integracja Platforma Pegaz składa się z szeregu wyselekcjonowanych i zintegrowanych rozwiązań IBM Bogate moŝliwości integracji oraz zestaw gotowych adapterów pozwalają na tworzenie zintegrowanych systemów oraz PEGAZ wykorzystanie istniejących rozwiązań. IBM Maximo EAM Cognos ERP HRM IBM Maximo Spatial TCR GIS MES IBM Tivoli Asset Management for IT FileNet FK PLM IBM Tivoli Service Request Manager Netcool CRM SCM 68 maximo.pl

69 PAGAZ i ERP integracja na przykładzie SAP Integracja Konta Transakcje Obiekty kosztowe, składniki majątku, karta księgi głównej, elementy WBS Księga główna ERP Zasoby mag. Rezerwacje mag. Wydania mag. Indeksy materiałowe, magazyny Rezerwacje mag. Wydania mag. Zapotrzebowania zak. Zapotrzebowania zak. Maximo Zamówienia Dostawy Zlecenia zakupu Dostawy SAP Faktury Faktury, księgowanie Dostawcy Dostawcy Zlecenia Pracy Zlecenia wew. CO Zasoby ludzkie Stawki godzinowe Koszty robocizny Księgowania rzecz. CO 69 maximo.pl

70 Platforma integracyjna Integracja Administracyjne narzędzia konfiguracyjne Zdefiniuj Transformuj Uruchom Zdefiniuj usługę wymiany informacji dla obiektu Maximo Zdefiniuj reguły transformacji i przetwarzania Zdefiniuj systemy docelowe i parametry uruchamiania 70 maximo.pl

71 Integracja - typowe schematy Integracja Procesy Gospodarka magazynowa Gospodarka zakupowa Zasoby ludzkie Dostawcy Systemy zewnętrzne ERP HR SD Klienci Discovery Zgłoszenia Dane pomiarowe Magazyn Plan kont KG Kalendarze Zakupy 71 maximo.pl

72 Platforma Energetyka Gaz BI, KPI, Workflow, raporty i analizy Service Desk ERP EAM Zarządzanie wnioskami i umowami Paszportyzacja Zarządzanie dokumentacją GIS Odczyty i pomiary Inwentaryzacja Zarządzanie przestrzenne Gospodarka Zakupowa Konserwacje, Prewencja i Diagnostyka IT AM Monitoring IT Gospodarka Magazynowa MS Project Planowanie i Harmonogramowanie IMR Nieruchomości Flota Narzędziownia Infrastruktura IT SCADA, systemy sterowania Majątek produkcyjny Majątek Sieciowy Majątek Liniowy WyposaŜenie Hurtownia Danych 72 maximo.pl

73 Sebastian Jankowski CMMS Dept. Manager AIUT Sp. z o. o. ul. Wyczółkowskiego Gliwice tel: MAXIMO fax: maximo.pl

PEGAZ PEGAZ. Platforma dla Energetyki. Maciej Guzek CMMS Dept. Marketing & Sales Manager mguzek@aiut.com.pl

PEGAZ PEGAZ. Platforma dla Energetyki. Maciej Guzek CMMS Dept. Marketing & Sales Manager mguzek@aiut.com.pl PEGAZ Platforma dla Energetyki Maciej Guzek CMMS Dept. Marketing & Sales Manager mguzek@aiut.com.pl Platforma PEGAZ Kiedy nasze zasoby stają się mądrzejsze konieczność zarządzania nimi oraz ich wzajemnymi

Bardziej szczegółowo

3 Kroki do pełnej kontroli

3 Kroki do pełnej kontroli 3 Kroki do pełnej kontroli IBM Asset & Service Management Maciej Guzek CMMS Department Marketing & Sales Manager mguzek@aiut.com.pl 2009 AIUT Sp. z o. o. Cele Biznesowe Analizy Dane Procesy 2 maximo.pl

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania zasobami na przykładzie sektora utilities. Tivoli Day, Warszawa, 12-10-2010

Proces zarządzania zasobami na przykładzie sektora utilities. Tivoli Day, Warszawa, 12-10-2010 Proces zarządzania zasobami na przykładzie sektora utilities Tivoli Day, Warszawa, 12-10-2010 Agenda 1. O Qumak-Sekom - naprawdę krótko 2. O rozwiązaniu IBM 3. Potrzeby firm energetycznych w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Twardoch CMMS Dept. R&D Manager ktwardoch@aiut.com.pl. Help Desk w Utrzymaniu Ruchu Zarządzanie dokumentacją Magazyny i zakupy pod kontrolą

Katarzyna Twardoch CMMS Dept. R&D Manager ktwardoch@aiut.com.pl. Help Desk w Utrzymaniu Ruchu Zarządzanie dokumentacją Magazyny i zakupy pod kontrolą Katarzyna Twardoch CMMS Dept. R&D Manager ktwardoch@aiut.com.pl Help Desk w Utrzymaniu Ruchu Zarządzanie dokumentacją Magazyny i zakupy pod kontrolą Plan prezentacji Cykl Ŝycia zlecenia pracy: Kto za co

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad tym co waŝne

Nadzór nad tym co waŝne Maciej Guzek CMMS Department Marketing & Sales Manager mguzek@aiut.com.pl Nadzór nad tym co waŝne elastyczna platforma do zarządzania wszystkimi typami zasobów 2009 AIUT Sp. z o. o. AIUT Gliwice Jako dział

Bardziej szczegółowo

Zostań bohaterem. Maciej Guzek Kierownik sekcji marketingu i sprzedaży Działu Rozwiązań CMMS mguzek@aiut.com.pl. 2014 AIUT Sp. z o. o.

Zostań bohaterem. Maciej Guzek Kierownik sekcji marketingu i sprzedaży Działu Rozwiązań CMMS mguzek@aiut.com.pl. 2014 AIUT Sp. z o. o. Zostań bohaterem Maciej Guzek Kierownik sekcji marketingu i sprzedaży Działu Rozwiązań CMMS mguzek@aiut.com.pl Maximo zarządzanie Majątkiem i Usługami Majątek Produkcyjny Energetyka Rafineria, Przemysł

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozwiązań CMMS firmy AIUT Sp. z o.o. 2012 AIUT Sp. z o. o.

Dział Rozwiązań CMMS firmy AIUT Sp. z o.o. 2012 AIUT Sp. z o. o. Dział Rozwiązań CMMS firmy AIUT Sp. z o.o. AIUT Gliwice Jako dział rozwiązań CMMS jesteśmy częścią firmy AIUT realizującej od wielu lat projekty techniczne w ponad 40 krajach na wszystkich kontynentach.

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Field Service Management Najczęściej spotykane problemy

Field Service Management Najczęściej spotykane problemy Field Service Management Najczęściej spotykane problemy Wysokie koszty wykonania usługi Niskie zadowolenie klientów Czas i trasa dojazdu Nieterminowe dostarczenie usług Straty magazynowe Niedotrzymywanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania produkcją ZKZ-ERP

Zintegrowany system zarządzania produkcją ZKZ-ERP Zintegrowany system zarządzania produkcją ZKZ-ERP Oprogramowanie ZKZ-ERP Siłą oprogramowania ZKZ-ERP jest jego dopasowanie do istniejących procesów produkcyjnych, monitorowanie najistotniejszych zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o.

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o. Rozwiązanie GIS dla mniejszego miasta: model Miasta Stalowa Wola Instytut Rozwoju Miast Janusz JEśAK ESRI Polska Sp. z o. o. Jacek SOBOTKA Rybnik, 27-28 września 2007 Plan Prezentacji Geneza przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu:

Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu: Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu: Syenbi BI & Syenbi BI Pro System monitorowania parku maszynowego / maszyn przemysłowych do analizy biznesowej. Program Syenbi BI analizuje informacje, pokazując

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem duŝych przejść granicznych Opracowanie metody szacowania liczebności populacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Opis działania raportów w ClearQuest Historia zmian Data Wersja Opis Autor 2008.08.26 1.0 Utworzenie dokumentu. Wersja bazowa dokumentu. 2009.12.11 1.1

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011 FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011 Prosimy zaznaczyć opcję czy wymaganie jest spełnione (kolumna TAK),

Bardziej szczegółowo

Mapa dla Jednostki Administracyjnej

Mapa dla Jednostki Administracyjnej Mapa dla Jednostki Administracyjnej Spis treści: 1. Opis produktu... 3 2. Funkcje... 4 2.1 Wyświetlanie i przesuwanie mapy... 4 2.2 Wyliczanie odległości... 4 2.3 POI... 4 2.4 Inne funkcje i moŝliwości...

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Wersja 1.0 / 2015-11-10 STRONA 1 1. System informatyczny wspierający produkcję małoseryjną System Profesal jest doceniany przez producentów

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE SIECI DYSTRYBUCYJNEJ DO OBLICZEŃ STRAT ENERGII WSPOMAGANE SYSTEMEM ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM SIECIOWYM

MODELOWANIE SIECI DYSTRYBUCYJNEJ DO OBLICZEŃ STRAT ENERGII WSPOMAGANE SYSTEMEM ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM SIECIOWYM Katedra Systemów, Sieci i Urządzeń Elektrycznych MODELOWANIE SIECI DYSTRYBUCYJNEJ DO OBLICZEŃ STRAT ENERGII Dariusz Jeziorny, Daniel Nowak TAURON Dystrybucja S. A. Barbara Kaszowska, Andrzej Włóczyk Politechnika

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej. Stalowa Wola, 10.03.2014 r. Valio Sp. z o.o. ul. Tuwima 20 37-450 Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Paszportyzacja sieci i systemów teleinformacyjnych

Paszportyzacja sieci i systemów teleinformacyjnych Paszportyzacja sieci i systemów teleinformacyjnych CASE STUDY WDROŻENIA W PSE Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną Wisła, SIwE, 30.11.2016 r. Cele biznesowe Kompleksowe zinwentaryzowanie zasobów

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone.

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone. - monitorowanie zgłoszeń serwisowych - kontrola pracy serwisantów - planowanie przeglądów i odbiorów - mobilna obsługa zgłoszeń - historia serwisowania urządzeń - ewidencja przepływu części serwisowych

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Katalog Usług Publicznych wersja 1.0 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE...3 1.1. CEL DOKUMENTU...3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ...3 1.3. ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 12/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 12/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 12/2015 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-04-13 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI aswzsby.dll [2015.1.2.0] 1. Dodano opisy do nowych opcji. 2. Dodano nowe zasoby graficzne.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008 Firma KOMPUTRONIK S.A., mającą siedzibę w Poznaniu, adres: Poznań 60-003, ul. Wołczyńska 37, zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: Opracowanie koncepcji oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja systemu CRANE

Specyfikacja systemu CRANE Specyfikacja systemu CRANE Zgłoszenia Moduł Zgłoszeń umożliwia pracownikom Produkcji szybkie i precyzyjne przekazywanie informacji Służbom Utrzymania Ruchu na temat zdarzeń nieplanowanych, takich jak:

Bardziej szczegółowo

VII Kongres BOUG 03 października 2012

VII Kongres BOUG 03 października 2012 Raportowanie SLA w duŝej organizacji Studium przypadku VII Kongres BOUG 03 października 2012 Zdefiniowanie przypadku Zadanie do wykonania: Jak przenieść ustalenia formalne na efektywnie raportujący system?

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SYSTEMU MMR

INSTRUKCJA SYSTEMU MMR INSTRUKCJA SYSTEMU MMR 1 SPIS TREŚCI: 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 3 2. MIERNIKI LICZNIKI ROZLICZENIOWE... 5 3. OBIEKTY - ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI... 6 4. FAKTURY - ZARZĄDZANIE FAKTURAMI... 7 a) dodawanie faktury

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Analizy sieciowe w ArcGIS. Copyright 2002 2004 ESRI. All rights reserved.

Analizy sieciowe w ArcGIS. Copyright 2002 2004 ESRI. All rights reserved. Analizy sieciowe w ArcGIS Sieci Topologiczne relacje pomiędzy klasami obiektów w zestawie danych Połączenia są oparte o geometryczną zgodność Stosowane do Analiz Zachowania jakości danych Przyspieszenia

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Film promocyjny Kliknij w zdjęcie Kliknij w TECHNOLOGIĘ PRZYSZŁOŚCI TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI WYRÓŻNIENIE Międzynarodowych Targów ENEX 2014 Zarządzanie pracą

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: Produkcja, w wersji 9.0

Nowości w module: Produkcja, w wersji 9.0 Nowości w module: Produkcja, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Rozszerzenie funkcjonalności planowania produkcji... 3 1. Planowanie zgrubne na okresy planistyczne...

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

Kiedy IT staje się biznesem - opcja for Service Provider platformy Tivoli's Process Automation Engine

Kiedy IT staje się biznesem - opcja for Service Provider platformy Tivoli's Process Automation Engine Kiedy IT staje się biznesem - opcja for Service Provider platformy Tivoli's Process Automation Engine Gerard Lipiec 2010 IBM Corporation Agenda Perspektywa biznesowa Usługi IT Model biznesowy Service Provider

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Zarządzanie kontaktami - CRM Kraków, grudzień 2008r. Zarządzanie kontaktami - CRM W kaŝdej Agencji ubezpieczeniowej, obsługującej klientów

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Dynamics 365.

Aplikacje Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 to usługa dająca możliwość wyboru. Połączenie aplikacji biznesowych w tym CRM i ERP na jednej platformie pozwala rozwijać firmę na własnych warunkach. Możesz dodawać aplikacje wraz

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Nie musisz kupować detektorów gazów masz do dyspozycji rozwiązania systemu inet Instrument Network

Nie musisz kupować detektorów gazów masz do dyspozycji rozwiązania systemu inet Instrument Network Nie musisz kupować detektorów gazów masz do dyspozycji rozwiązania systemu inet Instrument Network Wyobraź sobie miejsce pracy której jest bezpieczne, bardziej wydajne i nie generujące niespodziewanych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$

Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$ Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$ zastosowania rozwiązań BigData$ Bartosz Dudziński" Architekt IT! Już nie tylko dokumenty Ilość Szybkość Różnorodność 12 terabajtów milionów Tweet-ów tworzonych codziennie

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Gemini Cloud Project Case Study

Gemini Cloud Project Case Study Gemini Cloud Project Case Study business model and integration/implementation aspects Maciej Morawski - Gemini Cloud Polska Gemini Cloud Usługi IT od 1995 10+ lat doświadczenia w projektach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przestrzeń Twojego sukcesu! Projekt Określone w czasie działanie podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnego produktu lub usługi Projekt - cechy słuŝy realizacji

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal

Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal Korespondencję dotyczącą tego dokumentu oraz opisanych w nim zagadnień prosimy kierować na adres: profesal@profesal.pl Spis treści Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

The Binder Consulting

The Binder Consulting The Binder Consulting Contents Indywidualne szkolenia specjalistyczne...3 Konsultacje dla tworzenia rozwiazan mobilnych... 3 Dedykowane rozwiazania informatyczne... 3 Konsultacje i wdrożenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych Produkcja KORZYŚCI: Zminimalizowanie czasów realizacji i lepsze zaspakajanie popytu i potrzeb klientów dzięki elastycznym opcjom planowania Możliwość kontrolowania wykorzystania zasobów produkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 Specyfikacja Wymagań System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 1. Wymagania sprzętowe i środowiskowe 1.1. Wymagania podstawowe Nowy system ma być dostępny dla wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Infrastruktura drogowa Utrzymanie dróg Strona 1 ERGO zapewnia kompleksową obsługę procesów związanych z utrzymaniem krótkoterminowym i długoterminowym dróg. Podstawą obsługi tych procesów są dane ewidencji

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji 23 czerwca 2010 Agenda: 1. Umiejscowienie SIMPLE.APS 2. Funkcjonalność 3. Tworzenie modelu: Definiowanie wydziałów produkcyjnych Definiowanie umiejętnosci

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Pierwsze wdrożenie SAP BW w firmie

Pierwsze wdrożenie SAP BW w firmie Pierwsze wdrożenie w firmie Mirosława Żurek, BCC Poznao, maj 2013 Zakres tematyczny wykładu Podstawowe założenia i pojęcia hurtowni danych ; Przykładowe pierwsze wdrożenie w firmie i jego etapy; Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012 Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych Licheń, listopad 2012 Agenda Dalkia podstawowe informacje o strategii Zasady podejścia do infrastruktury ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

NZ.273.293.2015.AMA Kraków, dnia 07.12.2015 r.

NZ.273.293.2015.AMA Kraków, dnia 07.12.2015 r. NZ.273.293.2015.AMA Kraków, dnia 07.12.2015 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS WAWEL - tablica wyników

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym laboratorium

Zarządzanie projektem informatycznym laboratorium Zarządzanie projektem informatycznym laboratorium Wprowadzenie do programu MS Project Cel zajęć Celem laboratorium jest zapoznanie się z interfejsem i konstrukcja programu MS Project, zapoznanie z dostępnymi

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Hurtownia danych. Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. Lp. FUNKCJONALNOŚĆ/PARAMETRY WYMAGANE

Hurtownia danych. Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. Lp. FUNKCJONALNOŚĆ/PARAMETRY WYMAGANE Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Lp. FUNKCJONALNOŚĆ/PARAMETRY WYMAGANE Hurtownia danych 1. Wielowymiarowa hurtownia danych oparta o model konstelacji faktów. 2. Brak ograniczenia na liczbę

Bardziej szczegółowo