Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program do obsługi ubezpieczeń minifort"

Transkrypt

1 Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Zarządzanie kontaktami - CRM Kraków, grudzień 2008r.

2 Zarządzanie kontaktami - CRM W kaŝdej Agencji ubezpieczeniowej, obsługującej klientów występuje pojęcie kontaktu. KaŜdą informację o przeprowadzonej rozmowie czy teŝ innej formie kontaktu (osobisty, mailowy, faxowy itp.) moŝna zarejestrować w programie. SłuŜy do tego moduł CRM. MoŜna rejestrować kontakty odbyte i te które są jeszcze przed nami, czyli te które musimy w określonym terminie wykonać. Ustawienie parametrów pracy modułu Przed rozpoczęciem pracy z modułem CRM powinniśmy ustawić jego parametry np. - czy chcemy przeglądać podpowiedzi okazji na pełnej informacji o zdarzeniu (jeŝeli prowadzimy Agencję współpracującą tylko z Agentami (bezpośredni kontakt z klientem jest sporadyczny, jednostkowy), którzy sami obsługują klientów, okazje nie są nam potrzebne) - czy chcemy dzielić zdarzenia na firmowe typy - czy chcemy aby po zarejestrowaniu i rozliczeniu polisy tworzyły się automatycznie zdarzenia dla kolejnych rat i wznowień - czy będziemy korzystać z tzw. Pracownika zlecającego zdarzenie W zaleŝności od tych ustawień pewne pola mogą być na formatce filtrującej lub pełnej informacji o kontakcie ukryte. Dostępne pod: CRM / Administracja 1

3 Wprowadzenie nowego zdarzenia Informacje o kontakcie moŝemy od razu wprowadzać podczas np. prowadzonej rozmowy telefonicznej lub po odbytym kontakcie jeŝeli był to kontakt w innej formie np. osobisty, mailowy czy teŝ faksowy. Po uruchomieniu programu z głównego menu wybieramy: CRM / Nowe zdarzenie. Pojawi się formatka filtrująca z moŝliwością wybrania klienta, którego dotyczy to zdarzenie. JeŜeli jesteśmy pewni, Ŝe mamy juŝ wprowadzonego klienta do bazy, to zakładamy odpowiednie warunki filtrujące np. symbol skrócony, nazwę itd. i naciskamy klawisz Szukaj. JeŜeli nie mamy klienta - naciskamy klawisz nowy i wprowadzamy jego wszystkie dane które uzyskaliśmy. Klient (skrócona nazwa klienta, i nr. tel.) zostanie automatycznie podpięty do zdarzenia i moŝemy uzupełnić inne pola: 2

4 - polisa: jeŝeli tworzymy kontakt z poziomu pełnej informacji o polisie pole to uzupełnia się automatycznie (TU, druk i numer polisy) w przeciwnym wypadku uzupełniamy go ręcznie przy zastosowaniu filtru. - data zlecenia i pracownik zlecający informacja o tym kto i kiedy zlecił odbycie kontaktu (domyślnie podpowiada się bieŝąca data i operator, który zalogował się do systemu) - planowana data: w polu tym wpisujemy datę planowanego kontaktu (np. w przypadku kiedy mamy do klienta oddzwonić w jakimś terminie lub spotkać się) domyślnie wstawia się data z komputera. JeŜeli był np. telefoniczny kontakt ze strony klienta i załatwiliśmy sprawę od razu a chcemy sporządzić z niego notatkę, tak aby pozostał po niej ślad w bazie danych data planowana i data odbycia będzie tą samą datą. - godzina od do: godzina odbytego lub planowanego kontaktu (domyślnie wstawia się godzina z komputera) - sposób planowanego kontaktu: w tym polu moŝemy wybrać z listy jedną z dostępnych opcji sposobu kontaktu (telefoniczny, osobisty, mailowy itp.) lub wpisać z ręki inny. - pracownik: domyślnie podpowiada się w tym polu operator, który zalogował się do systemu. JeŜeli kontakt odbył lub odbywać będzie inny pracownik (operator) naleŝy zmienić go poprzez wybór z listy. - typ firmowy poprzez typ firmowy moŝemy określić grupę (rodzaj) kontaktu - cel zdarzenia: jest to pole tekstowe, umoŝliwiające wpisanie krótkiej notatki z kontaktu - data odbycia: data odbycia (zakończenia) zdarzenia. - uwagi po zdarzeniu: w tym polu moŝna wpisać notatki po odbytym zdarzeniu. W dolnej części formatki zdarzenia na zakładkach pokazują się tzw. okazje. Przy okazji jednego kontaktu moŝna przeglądnąć np. polisy do wznowienia lub raty do zapłaty z danego okresu i załatwić inną sprawę. JeŜeli chcemy przeglądać wszystkie wykazy w pełnym zakresie musimy nacisnąć klawisz pełny wykaz. Podpowiedzi okazji widoczne będą jeŝeli w administracji modułu CRM zaznaczymy, Ŝe mają się pokazywać. JeŜeli rejestrowaliśmy zdarzenie o charakterze jednorazowym naciskamy klawisz zapisz i zamknij. JeŜeli było to zdarzenie, które będzie wymagało jeszcze innych kontaktów w odstępach czasu, naciskamy klawisz zapisz i nowy. W ten sposób planujemy kolejny kontakt z tym klientem. Jego kartoteka zostanie przeniesiona z poprzedniego zdarzenia. Dostępne pod: CRM / Nowe zdarzenie Tworzenie zdarzeń z pełnej informacji i skróconego wykazu polis Ze skróconego wykazu polis oraz z pełnej informacji o polisie moŝemy tworzyć zdarzenia dla klienta lub dla Agenta. Często zdarzają się sytuacje, Ŝe na poziomie rejestracji polisy zachodzi potrzeba skontaktowania się z klientem lub Agentem, w celu np. uzyskania jakiś dodatkowych informacji, bądź teŝ uzupełnienia brakujących dokumentów. Po wybraniu funkcji dodania nowego zdarzenia dla Agenta lub klienta ich kartoteki od razu są wstawiane do zdarzenia wraz z rodzajem i nr polisy, której zdarzenie dotyczy. Dostępne pod: Ubezpieczenia / Majątkowe / Polisy / Zakres polis / Edycja poprawa / CRM / Dodaj zdarzenie dla klienta (Agenta) 3

5 Automatyczne generowanie kontaktów po rozliczeniu polisy Jedną z funkcji modułu CRM jest moŝliwość automatycznego generowania kontaktów do odbycia po wprowadzeniu i rozliczeniu polisy. W praktyce oznacza to, Ŝe Fort tworzy kontakty dla Agenta sprzedającego daną polisę z informacją o dacie końca polisy (wznowienie) i kolejnych rat do zapłaty. W przypadku wznowienia w planowanej dacie kontaktu wstawia datę z dwutygodniowym wyprzedzeniem daty końca polisy, natomiast w kontakcie dla kolejnej raty wstawia datę wymagalności zapłaty raty. Dzięki tej funkcji Agencje mogą kontrolować i obsługiwać na bieŝąco wznowienia polis i inkasować kolejne raty. Z funkcji tej moŝemy skorzystać jeŝeli w administracji modułu CRM lub administracji akwizycji rat i wznowień zaznaczymy na TAK parametr Twórz zdarzenia dla rat i wznowień. Tworzenie zdarzeń pod modułem rozliczeń z Agentami Pod modułem rozliczeń z Agentami moŝemy równieŝ tworzyć nowe zdarzenia dla Agentów. Stajemy kursorem na konkretnym Agencie i z menu wybieramy funkcję: CRM / Dodaj zdarzenie dla Agenta. MoŜna teŝ przeglądać wszystkie zdarzenia Agenta oraz te nieodbyte. Dostępne pod: Ubezpieczenia / Majątkowe / Rozliczenia / Z Agentami / CRM Wyszukiwanie zdarzeń skrócony wykaz zdarzeń Ze względu na szybko przybywającą liczbę zdarzeń, z czasem wyszukiwanie konkretnego zdarzenia będzie utrudnione. Dlatego teŝ naleŝy posługiwać się filtrami, które pozwolą zawęzić cały wykaz do informacji których akurat szukamy. 4

6 Dostępne pod: CRM / Zdarzenia do odbycia / Szukaj / Podobny Ze skróconego wykazu moŝemy uzyskać część istotnych informacji np. datę planowanego i odbytego zdarzenia, cel zdarzenia lub uwagi po zdarzeniu. Dostępne pod: CRM / Przegląd zdarzeń Wyszukiwanie zdarzeń nieodbytych Rozpoczynając kolejny dzień pracy, najczęściej interesują nas zdarzenia, które zaplanowaliśmy na dany dzień, a których jeszcze nie odbyliśmy. Aby usprawnić sobie pracę moŝemy od razu (nie przechodząc przez formatkę filtrującą) wybrać z menu zdarzenia do odbycia. Dostępne pod: CRM / Zdarzenia do odbycia 5

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT KOMPLEKSOWY SYSTEM Usługi Informatyczne Artur Cypryś 30-319 Kraków, ul. Tyniecka 10a tel. (12) 262-02-95, (0501) 488-336 e-mail: krakow@fort.com.pl www.fort.com.pl OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ System obsługi ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika Moduł fakturowania Kraków, maj 2010 r. Pierwsze kroki w module fakturowania... 3 Uaktywnienie modułu... 3 Administracja modułu...

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.4 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.4 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.4 7.2.1 Menu główne... 7.4 System... 7.4 Kampanie... 7.4 Kontakty...

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2 Moja Firma 44 200Rybnik,ul.Jankowicka23/25 (0 32)7559830,7559831 Moja Firma e mail internet :poczta@brit.com.pl BRIT, 1994-2006 :www.brit.com.pl str. 2 Wersja 8.21 Spis treści Moja Firma... 2 Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Madar 7 Mobile w chmurze. Instrukcja obsługi

Madar 7 Mobile w chmurze. Instrukcja obsługi Madar 7 Mobile w chmurze Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Producent : Firma Informatyczna PiM s.c. 30-512 Kraków, ul. Długosza 2 tel/fax. (012) 263-85-12, (012) 292-24-82 e-mail : amadeo@pim.krakow.pl internet : www.pim.krakow.pl INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII SZCZECIN PAŹDZIERNIK 2010 Program Elzab Gastrofis słuŝy do obsługi małych i średnich punktów gastronomicznych. Program prowadzi ewidencję

Bardziej szczegółowo

WERSJA 7.5x.x. Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41. program@gastro.pl www.gastro.

WERSJA 7.5x.x. Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41. program@gastro.pl www.gastro. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA WERSJA 7.5x.x Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41 program@gastro.pl www.gastro.pl WSTĘP DOKUMENTY MAGAZYNOWE SPRZEDAś

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0)

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY expedient Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) Autor: Grzegorz Sudolski Korekta: Marcin Stępniak Zatwierdził: Autor i Infinite Sp. z o.o. dołoŝyli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE VAN

Aplikacja Ramzes MOBILE VAN Ramzes MOBILE VAN - podręcznik uŝytkownika 1-1 Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi Faktura 2013 + MAGAZYN Instrukcja obsługi Producent: Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski ul. Cmentarna 15 B 85-184 Bydgoszcz tel.: (52) 515-37-79 0696 481 842 www.entersoft.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo