Znaczenie Dobrej Jakości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znaczenie Dobrej Jakości"

Transkrypt

1

2 Znaczenie Dobrej Jakości Wysoka jakość prowadzi do wysokiego zadowolenia klientów oraz jest nagradzana przez zwiększone zyski. Zwiększona jakość Zwiększona satysfakcja klienta Zwiększona sprzedaż Reputacja firmy Zmienność produktu Zdobyty rynek Wyższa cena Zmniejszone koszty Większa produktywność

3 Determinanty Jakości Produktu Wykonanie Zgodność Postrzegana jakość Estetyka Rzetelność Cechy specjalne Obsługa po sprzedaży Trwałość Bezpieczeństwo główna charakterystyka produktu / wszystko działa specyfikacje, standardy i oczekiwania klientów pośrednia ocena jakości, reputacja i projekt, gust, jakość materiału, dopasowanie pewność wykonania, brak usterek dodatkowa charakterystyka gwarancje, utrzymanie, obsługa żywotność produktu, odporność Niebezpieczństwo wypadku

4 Determinanty Jakości Usługi Systemowe podejście do zadowolenia klienta poprzez różne atrybuty jakości usługi Wejście (Wymagania klienta) Reagowanie Dostępność Grzeczność / Przyjazność Rzetelność Komunikacja Kompetencja Zabezpieczenie Wiarygodność Czas Uprzejmość Zrozumienie klienta

5 Konsekwencje Niskiej Jakości (Koszt Niskiej Jakości) Produkty niskiej jakości mogą rozczarować klienta i prowadzić do upadku produktu Klient nie kupi więcej danego lub innego produktu firmy Klient poskarży się na jakość produktu firmy znajomym lub rodzinie Niska jakość kosztuje i zmniejsza zyski Badania wykazały, że zadowolony klient powie o swoim doświadczeniu kilku osobom, podczas gdy niezadowolony średnio 19!!!

6

7 Total Quality Management (TQM) Kompleksowe Zarządzanie Jakością Definicja Szeroki program organizacyjny integrujący wszystkie funkcje i procesy biznesowe (projektowanie, planowanie, produkcja, dystrybucja i serwis), skupiając je na maksymalizacji zadowolenia klienta poprzez nieustanną poprawę. Gary Dessler, 9th Ed.pg.266

8 Total Quality Management (TQM) Kompleksowe Zarządzanie Jakością

9 Total Quality Management (TQM) Kompleksowe Zarządzanie Jakością Jakość wg Deminga to przewidywalny stopień jednorodności i niezawodności przy niskich kosztach i dostosowaniu do wymagań rynku. Istota zarządzania jakością według Deminga jest osadzona na trzech podstawowych zasadach: 1. zorientowanie na klienta, 2. ciągłe doskonalenie, 3. jakość określona przez system.

10 Kompleksowe Zarządzanie Jakością (KZJ) - Piramida Zarządzanie jakością to integracyjna filozofia zarządzania w celu ciągłej poprawy jakości produktu i procesu SMART ART

11 Total Quality Management (TQM) Kompleksowe Zarządzanie Jakością SMART ART Total (Kompleksowe) Zarządzanie przez jakość obejmujewszystkich oraz wszystkie zadania idziałania w firmie. Quality (Jakość) Stopień do którego produkt lub usługa spełnia oczekiwania Management (Zarządzanie) Jakość musi być zarządzana poprzez planowanie, organizację, kierownictwo oraz kontrolę.

12 TQM System Model Przywództwo z celem Orientacja na klienta Obustronnie korzystne relacje z klientem Program Zero Błędów Podejście procesowe Podejmowanie decyzji w oparciu o fakty Zaangażowanie wszystkich pracowników Treningi i dalsza edukacja Częste kontrole zarządcze Ciągłe udoskonalenie

13 Deming Cycle (PDCA Cycle / PDSA Cycle) Cykl należy powtarzać wielokrotnie, w celu nieustannej poprawy i do momentu aż proces jest doskonały Faza 7: Planuj przyszłość Faza 1: Zidentyfikuj poprawę Faza 6: Standaryzuj rozwiązanie Faza 2: Przeanalizuj process Continuous Improvement Faza 3: Stwórz optymalne rozwiązanie Faza 5: Sprawdź implementację rozwiązania Faza 4: Implementuj rozwiązanie Plan Do Check Act also called PDCA, plan do study act also called PDSA, Also called Shewhart cycle

14 14 Punktów Deminga Konkurencyjność jest zależna od zadowolenia klienta uwarunkowanego zaspokojeniem jego potrzeb i oczekiwań poprzez ciągłe doskonalenie wyrobów i usług organizacji. Dlatego wdrożenie TQM w organizacji wymaga totalnej zmiany stylu zarządzania w kierunku realizacji następujących zasad 1. Stwórz i utrwal sytuację, w której wszyscy będą dążyć do ciągłego doskonalenia produktów i usług. 2. Ucz każdego nowej filozofii. 3. Wyeliminuj uzależnienie od powszechnej kontroli jakości. 4. Nie przyznawaj kontraktów tylko na podstawie cen. 5. Zadaniem kierownictwa jest ciągłe doskonalenie systemu 6. Opracuj nowoczesne metody szkolenia poświęcone przede wszystkim zapobieganiu 7. Wprowadź nowoczesne metody nadzoru 8. Odpędź strach. 9. Usuń bariery istniejące pomiędzy różnymi działami organizacji. 10. Wyrzuć plakaty i hasła, które wzywają do doskonalenia jakości. 11. Zrezygnuj z określania ścisłych norm i wskaźników liczbowych. 12. Usuń wszystkie przeszkody, które uniemożliwiają ludziom zadowolenie z ich osiągnięć. 13. Wprowadź żywy i urozmaicony program szkoleń i treningów. 14. Stwórz taki system na szczeblu naczelnego kierownictwa, który będzie codziennie wymagał realizacji i analizy powyższych 13 punktów.

15 Śmiertelne choroby systemu Na podstawie doświadczeń zebranych w trakcie pracy w organizacjach japońskich i amerykańskich Deming określił bariery uniemożliwiające realizację programów jakościowych (nazwał je śmiertelnymi chorobami). Są to 1. Orientacja na doraźny zysk; chęć osiągnięcia zysku w krótkim czasie zagraża przyszłości organizacji. 2. Dominacja kryteriów liczbowych. 3. Rotacja kierownictwa, która osłabia współpracę i zaangażowanie pracowników w programy jakości. 4. Sformalizowane systemy oceny pracowników które podsycają niezdrową rywalizację pomiędzy pracownikami, niszczą ideę pracy zespołowej. 5. Brak stabilności celów i metod zarządzania, co prowadzi do zamieszania w organizacji.

16 Deming Prize W dowód uznania zasług dla gospodarki japońskiej imieniem Deminga została nazwana narodowa nagroda jakości. Nagroda Deminga jest przyznawana od 1951 r. przez Związek Japońskich Naukowców i Inżynierów za osiągnięcia w działalności dzięki wprowadzeniu kompleksowego sterowania jakością (TQC).

17

18 W każdej jakościowej rewolucji zakończonej sukcesem brali udział wyższi managerowie. Nie znam wyjątków...

19 Trylogia Jurana Najbardziej znaną jego koncepcją jest tzw. trylogia Jurana. Zgodnie z tą koncepcją zarządzanie powinno składać się z trzech etapów: 1. planowania jakości, które polega na określeniu wymagań klienta i identyfikowanie właściwości produktu zapewniających zgodność produktu z wymaganiami; określenie optymalnych poziomów właściwości produktu, 2. doskonalenia jakości, czyli określenia procesu, który jest w stanie dostarczyć dany produkt oraz jego optymalizacja, 3. kontroli jakości, czyli uzyskania pewności, że proces jest w stanie dostarczyć dany produkt, przetworzenie procesu na język operacji.

20 Trylogia Jurana Najbardziej znaną jego koncepcją jest tzw. trylogia Jurana.

21 Typy systemów zarządzania Jurana

22

23 Jakość musi być spowodowana, nie kontrolowana!

24 Jakość musi być spowodowana, nie kontrolowana! Definicja jakości Crosby ego wyrażona jest w postaci czterech absolutów : 1. Jakość jest określana jako zgodność ze specyfikacją, nie wyraża oceny, czy produkt jest dobry. 2. Jakość osiąga się poprzez profilaktykę, a nie poprzez ocenianie. 3. Standard jakości oznacza brak usterek i nie ma tu miejsca na dopuszczalny poziom jakości. 4. Jakość mierzy się kosztem braku zgodności ze specyfikacją, a nie wskaźnikami.

25 Zero Defektów Zasada Zero Defektów była techniką kontroli jakości skupiającą się na działaniu wolnym od błedów poprzez ustalanie celów i mierzeniu poprawy Ciągła Poprawa Jasne zobowiązanie zarządu / Zespoły poprawy jakości aktualne I potencjalne jakości. Ustal mierzalne standardy I ujawnij wskaźniki jakości. Policz koszt jakości. Stosuj standardy jakości jako najwyższy priorytet / Zwiększaj świadomość jakości Zdefiniuj cele i kluczowe priorytety do osiągnięcia Trenuj kierowników aby utrzymali dni z zerem błędów Analizuj i monitoruj postęp. Publikuj wyniki Oceń wysiłki zespołowe. Zweryfikuj cele I powtórz od kroku 2.

26 Do It Right the First Time Zrób to dobrze za pierwszym razem I uzyskaj mierzalne efekty! 1. Crosby najbardziej znany jest ze sformułowania i propagowania koncepcji dobrze za pierwszym razem i zero defektów. 2. Krytykował podejścia, w których przyjmowany jest tzw. dopuszczalny poziom jakości (ang. Acceptable Quality Level), czyli akceptowalną liczbę wad i usterek. 3. Crosby twierdził, że organizacja nie może z góry zakładać, że zostaną popełnione błędy

27 Do It Right the First Time; Uzyskaj mierzalne efekty Opracowane przez Crosby ego determinanty sukcesu organizacji stały się ponadczasowe. Ludzie przeważnie robią rzeczy dobrze za pierwszym razem Zmiana w otoczeniu jest przewidywana i wykorzystywana dla firmy. Wzrost jest stały i opłacalny. Nowe produkty i usługi zjawiają się gdy są potrzebne. Każdy jest szczęśliwy, że tu pracuje. A rozwijany przez niego ruch projakościowy zyskał popularność jako czynnik innowacyjny w biznesie i przemyśle.

28

29 Kłaść podwaliny pod nowoczesną kontrolę jakości

30 Total Quality Control Jakość wg. Armanda V. Feigenbauma jest w swej istocie efektem właściwego zarządzania i organizacji: 1. jakość nie jest funkcją techniczną, lecz systemowym procesem, który dotyczy całej działalności, 2. jakość musi być zorganizowana tak, aby doceniono zarówno jakościową pracę jednostek, jak też prowadzoną zespołowo w poszczególnych działach, 3. jakość należy egzekwować w obszarze rozwoju, techniki wytwarzania i szczególnie w usługach, a nie jedynie w produkcji i tylko w stosunku do robotników, 4. nowoczesna poprawa jakości wymaga stosowania nowych technik, 5. poprawę jakości uzyskuje się przy pomocy i udziale wszystkich zatrudnionych, nie zaś kilku specjalistów, 6. należy stworzyć przejrzysty system zarządzania jakością totalną w całej organizacji - system zorientowany na klienta, który ludzie rozumieją, w który wierzą i którego częścią chcą być.

31 Determinanty Jakości 7M 1. Markets - uwarunkowania rynkowe. 2. Men - zasoby ludzkie. 3. Money - środki finansowe. 4. Management - metody i techniki zarządzania. 5. Materials - surowce i materiały. 6. Machines and Methods - maszyny, urządzenia i stosowane technologie. 7. Miscellaneous kompleksowość.

32 Sterowanie jakością Każda organizacja powinna opracować metodę postępowania prowadzącą do osiągnięcia celów związanych z jakością. Feigenbaum określa ją mianem sterowania jakością (Quality Control ). Podstawą sterowania jakością jest określenie standardu jakości produktu. Kolejne etapy sterowania jakością to: 1. Ustalanie standardu jakości. 2. Oszacowanie dostosowania produktu do standardu. 3. Działania korygujące i zapobiegawcze. 4. Doskonalenie standardu jakości.

33

34 Porażka jest nasieniem sukcesu.

35 Diagram Ryby (Przyczyn i Skutków / Ishikawa) Diagram przyczynowo- skutkowy jest graficzną analizą wpływu różnych czynników oraz ich wzajemnych powiązań wywołujących określony problem jakościowy oraz analizą rezultatów (skutków) spowodowanych działaniem tych powiązań. Metoda ta utworzona została w celu rozpoznania zależności pomiędzy wymaganiami klienta a jakością finalnego wyrobu i ułatwiającego ustalanie jego cech. Diagram porządkuje logicznie i chronologicznie przyczyny lub czynności ze względu na zdefiniowany problem. Cause Effect Descripfon 1 Descripfon 2 Descripfon 3 Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Effect that needs improvement Descripfon 4 Descripfon 5 Descripfon 6

36 Diagram Ryby (Przyczyn i Skutków / Ishikawa)

37 Zasada Pareto (diagram) Diagram Pareto lub Pareto- Lorenza jest rodzajem wykresu, zawierającego zarówno słupki, jak i wykres liniowy. Słupki pokazują wartości w porządku malejącym, a wykres liniowy pokazuje skumulowane sumy każdej kategorii od lewej do prawej. Diagram został nazwany od Vilfreda Pareto.

38 Pareto Diagram Celem jest pokazanie najbardziej istotnych spośród (zwykle) dużej liczby czynników. W kontroli jakośco diagram zwykle prezentuje najczęstsze przyczyny uszkodzeń, najczęstsze ich typy, najczęstsze przyczyny reklamacji itp.

39 Zasada Pareto Vilfredo Pareto, który na podstawie analizy danych statystycznych dochodów ludności we Włoszech w 1897 roku stwierdził, że 80% majątku Włoch jest w posiadaniu 20% mieszkańców kraju. Nazwy "zasada Pareta" użył dla opisu większej ilości zjawisk w 1941 roku Joseph Juran w swoich badaniach nad jakością, zauważając, że 80% problemów jest powodowanych przez 20% przyczyn % klientów przynosi 80% zysków, 2. 20% kierowców powoduje 80% wypadków, 3. 20% powierzchni dywanu przypada na 80% zużycia, 4. 20% materiału zajmuje 80% egzaminu, 5. 20% ubrań nosimy przez 80% czasu, 6. 20% pracowników generuje 80% produktów, 7. 20% tekstu pozwala zrozumieć 80% treści.

40 Diagram Rozproszenia Diagram rozproszenia ilustruje poztywne oraz negatywne kierunki związków. Pozwala odkryć przyczynę i efekt zależności lub korelacji DATADRIVEN October July April January October July April January

41 Wykres kontrolny Arkusz kontrolny umożliwia ewidencję danych oraz rozpoznawanie prawidłowości w procesie spiętrzania się określonych zjawisk w bezpośrednim powiązaniu z częstością ich występowania. DATADRIVEN Nienormalna zmienność Górny limit kontrolny (UCL) Średni zakres lub ilość Normalna (przypadkowa) zmienność Średnia procesu (Wartość Wymagana) Punkt- Poza- Kontrolą (Specjalna przyczyna) Nienormalna zmienność Dolny limit kontrolny(lcl) Czas

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ...

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... Spis treści PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... 4 1.1. Rozwój zarządzania jakością w ujęciu historycznym... 4 1.2. Istota zarządzania jakością... 9 1.3. Twórcy zarządzania jakością...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT)

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) 1.POJĘCIE ZARZĄDZANIA PRZEZ JAKOŚĆ. Globalizacja rynków, wzrost oczekiwań klientów, rozszerzająca się konkurencja na wszystkich płaszczyznach relacji

Bardziej szczegółowo

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 Inżynieria jakości i niezawodności Qualityand and Reliability Engineering Literatura: Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów AQAP Allied Quality Assurance Publications Publikacje państw sprzymierzonych w zakresie zapewnienia jakości AQL Acceptance Quality Level Akceptowany poziom jakości

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP SPIS TREŚCI I. DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU?... 3 1.1. JAKOŚĆ W ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) System TQM różni się od norm ISO 9000 tym, że jego zasad nie skodyfikowano w normach. Ogólnie można stwierdzić, że jest to kompendium technik zarządczych, służących

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul

prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul 1 Część I autor: prof. dr hab. inż. Tomasz Koch Zapewnienie jakości w XX wieku - rys historyczny, definiowanie jakości Kultura wewnątrzzakładowa, podstawy

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Monika Stoma. Modele i metody pomiaru jakości usług

Monika Stoma. Modele i metody pomiaru jakości usług Monika Stoma Modele i metody pomiaru jakości usług Lublin 2012 2 Projekt okładki: Lubelski Dom Medialny Recenzent: dr hab. inż., prof. SGH Stefan Doroszewicz Copyright by Monika Stoma Wydanie II elektroniczne

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Łukasz Bilski System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR Praca dyplomowa licencjacka Promotor dr Anna Bisaga Kierunek:

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Stanisław KAJZER ISO MODA, METODA, KONIECZNOŚĆ CZY KONIEC?

Stanisław KAJZER ISO MODA, METODA, KONIECZNOŚĆ CZY KONIEC? Stanisław KAJZER ISO MODA, METODA, KONIECZNOŚĆ CZY KONIEC? Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2010 1 2 Stanisław KAJZER ISO MODA, METODA, KONIECZNOŚĆ CZY KONIEC? Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Bardziej szczegółowo

TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM

TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM Tadeusz Wawak Uniwersytet Jagielloński TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM 1. Pojęcie TQM Pojęcie Total Quality Management najczęściej tłumaczy się z angielskiego na język polski

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Tomasz Poskrobko

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Tomasz Poskrobko Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie Tomasz Poskrobko Jakość??????????????? Jakość Wszystkie definicje jakości można przydzielić do jednej z dwóch interpretacji: wartościującej (oceniającej, preferencyjnej),

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

2011 Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

2011 Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jakość i certyfikacja Opracowanie: Damian Dec, PARP, 2001 Aktualizacja: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o grudzień 2005 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ,

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo