(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2007/11 EP B1 (51) Int. Cl. B65B43/52 B65B35/24 B65G47/88 B65G47/08 ( ) ( ) ( ) ( ) (54) Tytuł wynalazku: Maszyna pakująca i sposób dostarczania pojemników do maszyny pakującej (30) Pierwszeństwo: DE (43) Zgłoszenie ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2005/46 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 06/2007 (73) Uprawniony z patentu: Multivac Sepp Haggenmüller GmbH & Co. KG, Wolfertschwenden, DE PL/EP T3 (72) Twórca (y) wynalazku: Natterer Johann, Legau, DE (74) Pełnomocnik: Kulikowska & Kulikowski rzecz. pat. Chlebicka Lidia Warszawa 12 skr. pocz. 130 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 16912/PE/07 EP Wynalazek dotyczy maszyny pakującej i sposobu dostarczania pojemników do maszyny pakującej. Znane są maszyny pakujące, tak zwane maszyny pakujące do tacek, w których produkty są pakowane w gotowe pojemniki w kształcie tacek i zamykane folią. Z DE znana jest maszyna pakująca, w której pojemniki do zapakowania są dostarczane ze stanowiska do napełniania na płytę do stanowiska do zgrzewania folii za pomocą kursujących zabieraków. Wadą jest, że pozycjonowanie pojemników jest niedokładne i zajmuje wiele czasu, ponieważ przyspieszenie musi być ograniczone, a zabieraki muszą powrócić z obszaru stanowiska do zgrzewania folii. Z EP znana jest maszyna, w której pojemniki są bezpośrednio dostarczane z jednostki dostarczającej do urządzenia do zamykania ( stanowiska do zgrzewania folii) za pomocą ramion suwakowych i jednocześnie zamknięte pojemniki są transportowane z urządzenia do zamykania. Także tutaj pojemniki na stanowisku do zgrzewania folii są ustawiane na płytach, pozycjonowanie jest niedokładne, a transport zajmuje wiele czasu. Ponadto są także ujawnione detektory, które wykrywają pojemniki podczas dostarczania, a ruch podajnika taśmowego jest sterowany w oparciu o ich wykrywanie. Wadą tych maszyn jest to, że nie jest możliwe szybkie i dokładne pozycjonowanie pojemników na stanowisku roboczym maszyny pakującej, a przezbrajanie w związku z różnymi wielkościami pojemników i różną ich geometrią jest żmudne. W EP A2 jest opisane urządzenie do grupowania

3 2 na taśmie spiętrzającej. Na taśmie spiętrzającej pojemniki są zatrzymywane w obszarze spiętrzania w pewnym odstępie jeden od drugiego, przy czym dla poszczególnych pozycji zatrzymania są przewidziane oddzielne czujniki. Urządzenie do grupowania jest wykonane dla określonej wielkości pojemnika względnie stałego odstępu między pojemnikami i przezbrojenie na inne wielkości pojemnika lub inne odstępy wymaga dużego nakładu. W US 5,547,004 został ujawniony sposób wyznaczania sekwencji produktów, które jeden za drugim przemieszczają się w kierunku transportu na podajniku taśmowym w ten sposób, że przychodzą one w takt pewnej jednostki przetwarzającej wyznaczanej prądowo. Do sterowania elementem aktywującym sekwencję produktów są mierzone prędkość produktu przed elementem, prędkość produktu za elementem, pozycja jednostki przetwarzającej i pozycja elementu. US 4,934,509 ujawnia urządzenie do przekazywania produktu transportowanego przez podajnik bezkońcowy na powierzchnię odbiorczą. Urządzenie posiada dwa sprężyste elementy bezkońcowe, z których każdy ma co najmniej element suwakowy do sterowania ruchem produktów na podajniku, elementy czujnikowe do wykrywania przybycia i przekazania produktu na podajnik i na powierzchnię odbiorczą. Z US 1,367,081 znany jest tor, który służy do doprowadzania pojemników do wyciągu. W tym przypadku pojemniki, które następują po sobie, są utrzymywane w pewnej odległości. Pewne i dokładne grupowanie nie jest możliwe. Zadaniem niniejszego wynalazku jest stworzenie maszyny pakującej, która umożliwi pewne i szybkie grupowanie pojemników, a następnie dostarczanie ich do stanowiska roboczego, przy czym zostanie zapewnione łatwe przezbrajanie

4 3 maszyny pakującej w związku z różnymi wielkościami i różną geometrią pojemników, oraz opracowanie sposobu, który urzeczywistni te zalety. Zadanie jest rozwiązane przez maszynę pakującą według zastrz. 1 i przez sposób według zastrz. 6. Rozszerzenie cech wynalazku zawierają zastrzeżenia zależne. Maszyna pakująca według wynalazku wykazuję tę zaletę, że grupowanie i transport pojemników do stanowiska roboczego może następować bardzo szybko. Ponadto jest osiągane dokładne pozycjonowanie pojemników. Następną zaletą niniejszego wynalazku jest to, że maszyna pakująca daje się bardzo łatwo przestawiać na różne wielkości i kształty pojemników, a w szczególności, w przypadku zróżnicowanej jedynie wysokości pojemników, nie wymaga w ogóle przestawiania. Dalej, w maszynie pakującej według wynalazku, w związku urządzeniem dostarczającym pracującym w sposób ciągły, zrezygnowano z kosztownego taktowania urządzenia dostarczającego, które jest potrzebne przy urządzeniu dostarczającym pracującym w sposób nieciągły. Dalsze cechy i praktyczne zalety wynalazku wynikają z opisu przykładów wykonania pokazanych na załączonych rysunkach. Pokazują one: Fig. 1 schematyczny widok z góry na maszynę pakującą w wykonaniu według niniejszego wynalazku, Fig. 2 widok z boku na maszynę pakującą w pierwszym wariancie wykonania, Fig. 3 powiększony fragment maszyny pakującej z fig. 2 w widoku z góry,

5 4 Fig. 4 widok z góry na maszynę pakującą w drugim wariancie wykonania na pierwszym etapie roboczym, Fig. 5 widok z góry na maszynę pakującą z fig. 4 na drugim etapie roboczym, Fig. 6 widok z góry na maszynę pakującą z fig. 4 na trzecim etapie roboczym Pierwszy wariant wykonania Poniżej został opisany pierwszy wariant wykonania niniejszego wynalazku w odniesieniu do fig. 1 do 3. Jak pokazano na fig. 1 i 2 maszyna pakująca w tym wariancie wykonania posiada pierwszy dostarczający podajnik taśmowy 1, na którym pojemniki 5, które mają być zamknięte, są transportowane w kierunku stanowiska do zamykania 20, drugi dostarczający podajnik taśmowy 2, który znajduje się w obszarze wejściowym stanowiska do zamykania 20 i na którym pojemniki 5 są grupowane, jak również podajnik taśmowy odprowadzający 11, na którym pojemniki 5 po obróbce na stanowisku do zamykania 20 są transportowane dalej. Stanowisko do zamykania 20 jest zaprojektowane tak, że równoczesnej obróbce może być poddana jedna grupa pojemników 5. Po pierwszym dostarczającym podajniku taśmowym 1, drugim dostarczającym podajniku taśmowym 2 i odprowadzającym podajniku taśmowym 11 pojemniki przemieszczają się w głównym kierunku transportu 8, który na fig. 2 oznaczony jest strzałką i przebiega z lewa na prawo. Dostarczające podajniki taśmowe 1, 2 przemieszczają się każdorazowo w sposób ciągły,

6 5 a grupowanie pojemników następuje dzięki pewnej liczbie stoperów 6a do 6d, które znajdują się nad podajnikiem taśmowym dostarczającym 2. Pierwszy stoper 6a, który znajduje się przy stanowisku do zamykania 20, jest przyporządkowany w taki sposób, że zatrzymuje pojemnik 5 poruszający się na drugim dostarczającym podajniku taśmowym 2 w głównym kierunku transportu 8, podczas gdy drugi dostarczający podajnik taśmowy przemieszcza się dalej pod nim. Dalsze stopery 6b, 6c, 6d są tak zaprojektowane, że mogą być przemieszczane pojedynczo z pozycji podniesionej, podczas której pojemniki na drugim dostarczającym podajniku taśmowym 2 mogą być transportowane dalej pod nimi, do pozycji opuszczonej, w której zatrzymują transportowane w głównym kierunku transportu 8 pojemniki 5 na drugim dostarczającym podajniku taśmowym 2, podczas gdy drugi dostarczający podajnik taśmowy 2 przemieszcza się pod nimi. Stopery 6 są tak zaprojektowane, że mogą być przemieszczane tam i z powrotem w głównym kierunku transportu 8 poprzez urządzenie sterujące 29, które nie zostało przedstawione. Jak to jest pokazane na fig. 2 i fig. 3 stopery 6a-6d w pierwszym wariancie wykonania stanowią płytki, które wystają z góry na dół ponad drugim dostarczającym podajnikiem taśmowym 2 i rozciągają się prostopadle do głównego kierunku transportu 8. Zatrzymanie podajników 5 transportowanych na drugim dostarczającym podajniku taśmowym 2 następuje, gdy pojemniki 5 przy swoim przemieszczaniu się uderzają przednią krawędzią 5f w stopery 6a-6d i są przez nie zatrzymywane. W dalszej kolejności, w głównym kierunku transportu 8 od strony wejścia na drugi podajnik taśmowy dostarczający 2

7 6 jest przewidziany czujnik 70, który wykrywa przetransportowanie pojemnika 5 z pierwszego podajnika taśmowego dostarczającego 1 na drugi podajnik taśmowy dostarczający 2. Z momentu wykrycia przetransportowanego pojemnika 5 i ze znanej prędkości transportu podajnika taśmowego dostarczającego 2 przemieszczającego się w sposób ciągły i równomierny w kierunku stanowiska do zamykania 20 określany jest przez wyżej wymienione urządzenie sterujące moment, w którym kolejne stopery 6b 6d muszą być uruchamiane na głównej drodze transportu pojemników 5. Jak pokazuje fig. 3 płyty prowadzące 40 po bokach podajnika taśmowego dostarczającego 2 i ponad nim służą do bocznego ustawienia pojemników 5, prostopadle do głównego kierunku transportu 8. Na głównej drodze transportu, za drugim dostarczającym podajnikiem taśmowym 2, na stanowisku do zamykania 20 znajduje się miejsce na płytę odbiorczą 3, które oznaczono jako pierwszą pozycję 21. Płyta odbiorcza 3 w pierwszej pozycji 21 jest tak usytuowana, że pojemniki 5 zatrzymane na drugim dostarczającym podajniku taśmowym 2 przez stopery 6a 6d mogą być przesunięte w kierunku głównego transportu 8 nad płytę 3 przez przemieszczenie opuszczonych stoperów 6a 6d. W płycie odbiorczej 3 są wykonane wybrania 10, w które mogą być opuszczone przemieszczone nad płytę odbiorczą pojemniki 5 za pomocą znajdującego się pod płytą odbiorczą 3 urządzenia podnoszącego 9. Wpuszczone pojemniki 5 są następnie przytrzymywane za górny brzeg 5e w płycie odbiorczej 3. W płycie odbiorczej 3 jest przewidziana co najmniej taka ilość wybrań 10, która odpowiada ilości pojemników 5 w grupie. Pojemniki 5 mogą także bezpośrednio, bez używania urządzenia

8 7 podnoszącego 9, opadać w wybrania 10. W pierwszej pozycji 21 zamknięte pojemniki 5 w wybraniach 10 na płycie odbiorczej 3 mogą być podniesione za pomocą urządzenia podnoszącego 9 tak, że spody pojemników 5a znajdują się w jednej płaszczyźnie z górną powierzchnią 3a płyty odbiorczej 3 znajdującej się w pierwszej pozycji 21. Został przewidziany suwak 7, który posiada zabieraki 7a wystające z góry na dół, tak ukształtowane, że w pierwszej pozycji, jak pokazano na fig.2, sięgają między zamknięte pojemniki 5. Poprzez przesunięcie suwaka 7 w kierunku głównego transportu 8 do pozycji drugiej (prawy koniec strzałki 30 na fig. 2) zamknięte pojemniki 5 są przesuwane na odprowadzający podajnik taśmowy 11. Poniżej zostanie opisane bliżej stanowisko do zamykania 20. Jak pokazano na fig. 4, w stanowisku do zamykania 20 na pewnym miejscu oznaczonym jako druga pozycja 22 znajduje się druga płyta odbiorcza 3 z wybraniami 10, które są identyczne, jak na płycie odbiorczej 3. Druga pozycja 22 znajduje się z boku w stosunku do głównego kierunku transportu 8 i ponad pierwszą pozycją 21. Przewidziany został pewien mechanizm transportowy, który nie został pokazany, dzięki któremu płyty odbiorcze 3, 3 z pierwszej pozycji 21 poprzez pewną drugą pozycję pośrednią mogą przechodzić w drugą pozycję 22, względnie z drugiej pozycji 22 poprzez pewną pierwszą pozycję pośrednią mogą przechodzić do pozycji 21. Ten ruch z pierwszej pozycji 21 do drugiej pozycji 22 lub odwrotnie jest każdorazowo realizowany przez dwa postępujące po sobie ruchy liniowe. W drugiej pozycji 22 płyta odbiorcza 3 znajduje się między częścią górną i dolną pewnego urządzenia do zamykania,

9 8 które nie zostało pokazane dokładniej. Część dolna może być przemieszczana z pomocą pewnego urządzenia podnoszącego do góry tak, że część dolna z górną i ściśniętą pomiędzy nimi płytą odbiorczą 3 tworzą zamkniętą komorę. W tym urządzeniu do zamykania są dalej przewidziane urządzenia, które umożliwiają usunięcie i doprowadzenie gazu, np. gazu obojętnego. W obszarze urządzenia do zamykania znajduje się folia górna, tak przyporządkowana, że odcinek górnej folii przy zamykaniu urządzenia do zamykania jest zamknięty między częścią górną i płytą odbiorczą 3 w taki sposób, że ten odcinek leży na górnych krawędziach 5e pojemników 5 znajdujących się w wybraniach 10 płyty odbiorczej 3. Górna strona płyty odbiorczej 3 i górna część urządzenia są tak ukształtowane, że tworzą narzędzie do zgrzewania folii i do jej obcinania, dzięki czemu górna folia jest zgrzewana z górnymi brzegami pojemników 5e, a obszar zgrzany jest wycinany z górnej folii. Urządzenie do zamykania jest ponadto tak ukształtowane, że po zamknięciu pojemników 5 folią znowu otwiera się i następny odcinek górnej folii jest przemieszczany do urządzenia do zamykania. W dalszym ciągu jest opisana, z uwzględnieniem fig. 1 do 3, praca maszyny w tym wariancie wykonania. Podczas pracy pojemniki 5 znajdujące się w nieregularnych odstępach na pierwszym dostarczającym podajniku taśmowym 1 są transportowane w kierunku drugiego dostarczającego podajnika taśmowego 2. Pojemniki 5 są już wypełnione produktami do zapakowania. Napełnienie może nastąpić na pierwszym dostarczającym podajniku taśmowym 1 lub już przed nim. Z pierwszego dostarczającego podajnika taśmowego 1 pojemniki 5

10 9 są przekazywane na drugi dostarczający podajnik taśmowy 2. Każdy z podajników 5 jest wykrywany przez czujnik 70, który jest przewidziany przy wejściu na podajnik taśmowy dostarczający 2. Pierwszy pojemnik 5b jest transportowany w głównym kierunku transportu 8 na drugim dostarczającym podajniku taśmowym 2 do momentu uderzenia w pierwszy stoper 6a, który uniemożliwia jego dalsze przemieszczanie się. Jest on przy tym prowadzony w swoim ustawieniu bocznym prostopadle do głównego kierunku transportu 8 przez płyty prowadzące 40. Drugi dostarczający podajnik taśmowy 2 przemieszcza się pod zatrzymanym pierwszym pojemnikiem 5b dalej. Za pierwszym pojemnikiem następny stoper 6b przemieszcza się w dół. Moment ruchu w dół jest wyznaczany przez urządzenie sterujące z momentu, w którym czujnik 70 wykrywa przetransportowanie pojemnika 5 z pierwszego dostarczającego podajnika taśmowego 1 na drugi dostarczający podajnik taśmowy 2 i z prędkości transportowej drugiego dostarczającego podajnika taśmowego 2. Ruch następnego pojemnika 5c na pierwszym dostarczającym podajniku taśmowym 1 i następnie na drugim dostarczającym podajniku taśmowym 2 w głównym kierunku transportu 8 trwa do momentu, aż uderzy on w stoper 6b. Następnie kolejny stoper 6c będzie opuszczony w momencie wykrycia przez czujnik 70 i odpowiednio do prędkości drugiego dostarczającego podajnika taśmowego 2 i proces będzie się powtarzać tak długo, aż zostanie zgrupowana żądana ilość pojemników 5. Na fig. 1 do 3 jest przedstawiona każdorazowo grupa trzech pojemników, może być jednak realizowana inna ilość pojemników w grupie. Poprzez odstęp między stoperami jest zaprogramowany odstęp pomiędzy grupami pojemników 5.

11 10 Na koniec stopery 6a-6d są przemieszczane w kierunku głównego transportu 8 (strzałka 29 w prawo) i zgrupowane pojemniki 5 są przemieszczane nad płytę odbiorczą 3 w pozycji 21. Równocześnie zamknięte pojemniki 5 znajdujące się na płycie odbiorczej 3 będą suwakiem 7 przemieszczane na odprowadzający podajnik taśmowy 11. Zgrupowane pojemniki 5, które zostały przemieszczone nad płytę odbiorczą 3, są wkładane za pomocą urządzenia podnoszącego 9 w wybrania 10 na płycie odbiorczej 3 lub bez użycia urządzenia podnoszącego 9 opadają w wybrania i w nich są następnie zatrzymywane przez górną krawędź 5e pojemników 5. W czasie, gdy zamknięte pojemniki 5 są przemieszczane suwakiem na odprowadzający podajnik taśmowy 11, a zgrupowane pojemniki 5 przemieszczane są w wybrania 10 płyty odbiorczej 3, znajdujące się na płycie odbiorczej 3 pojemniki 5 są zamykane w urządzeniu do zamykania 25. Kiedy proces zamykania w urządzeniu do zamykania 25 jest zakończony, a pojemniki 5 do zamknięcia są umiejscowione w wybraniach 10 płyty odbiorczej 3, która znajduje się w pierwszej pozycji 21, urządzenie do zamykania 25 otwiera się, przy czym część dolna 24 jest opuszczana za pomocą urządzenia podnoszącego, które nie jest pokazane. Na koniec, płyta odbiorcza 3 jest opuszczana liniowo w kierunku pionowym z drugiej pozycji 22, która jest usytuowana bocznie w stosunku do głównego kierunku transportu 8 i wyżej niż pierwsza pozycja 21, na wysokość pierwszej pozycji 21 w pierwszą pozycję pośrednią. Równocześnie płyta odbiorcza 3 jest podnoszona liniowo w pionie z pierwszej pozycji 21 do drugiej pozycji pośredniej. Następnie płyta odbiorcza 3, na której są zamknięte pojemniki 5 jest przemieszczana liniowo w

12 11 poziomie z pierwszej pozycji pośredniej do pierwszej pozycji 21. Równocześnie płyta odbiorcza 3 z niezamkniętymi pojemnikami 5 jest przemieszczana z drugiej pozycji pośredniej liniowo w poziomie do drugiej pozycji 22 w urządzeniu do zamykania 25, tak że płyty odbiorcze 3, 3 zamieniają swoje pozycje. Następnie urządzenie do zamykania 25 jest zamykane i pojemniki 5 na płycie odbiorczej 3 tam się znajdującej są zgrzewane górną folią, a urządzenie do zamykania znowu się otwiera. Jednocześnie, zamknięte pojemniki 5 na płycie odbiorczej 3 w pierwszej pozycji 21 są podnoszone urządzeniem podnoszącym 9 i za pomocą suwaka 7 przemieszczane na odprowadzający podajnik taśmowy 11, podczas gdy na drugim dostarczającym podajniku taśmowym 2 pojemniki 5 zgrupowane w międzyczasie przez stopery 6a-6d są przemieszczane na płytę odbiorczą 3, następnie są opuszczane przez urządzenie podnoszące 9 w wybrania 10 płyty 3 lub spadają w te wybrania. Kiedy proces zamykania w urządzeniu do zamykania 25 jest zakończony i przychodzące później zgrupowane pojemniki 5 są umiejscowiane w wybraniach 10, płyta odbiorcza 3 jest przemieszczana z pierwszej pozycji 21 poprzez drugą pozycję pośrednią do drugiej pozycji 22 i równocześnie płyta odbiorcza 3 z drugiej pozycji 22 poprzez pierwszą pozycję pośrednią jest przemieszczana do pierwszej pozycji 21. Opisane procesy powtarzają się, tak że dalsze pojemniki 5 są zamykane jeden po drugim. Drugi wariant wykonania

13 12 W oparciu o fig. 4 do 6 zostanie poniżej opisany drugi wariant wykonania powyższego wynalazku. Jak pokazano na fig. 4 do 6 drugi wariant wykonania powyższego wynalazku różni się od pokazanego na fig. 2 i 3 pierwszego wariantu wykonania tylko wykonaniem stoperów Pozostałe elementy odpowiadają tym z pierwszego wariantu wykonania i nie będą w związku z tym jeszcze raz opisywane. W szczególności dla tych samych elementów będą użyte te same oznaczenia. W drugim wariancie wykonania zaprojektowano stopery 60a- 60d zamiast stoperów 6a-6d. Usytuowanie stopera 60a odpowiada usytuowaniu stopera 6a, a stopery 60b-60d różnią się od stoperów 6b-6d tym, że sięgają one z boku w kierunku głównej drogi transportu pojemników 5 transportowanych na drugim dostarczającym podajniku taśmowym 2 i równocześnie przejmują funkcję płyt prowadzących 40 z pierwszego wariantu wykonania. Stopery 60b-60d są każdorazowo wykonane jako dwie pionowe płytki, które rozciągają się równolegle wzdłuż boków drugiego dostarczającego podajnika taśmowego 2 i mają wystające elementy 60b -60d na głównej drodze transportu pojemników 5. Stopery 60b-60d są przesuwne poziomo dzięki urządzeniom sterującym 61b-61d usytuowanym po bokach w kierunku prostopadłym do głównego kierunku transportu 8. W oparciu o fig. 4 do 6 będzie teraz opisane działanie urządzenia grupującego w drugim wariancie wykonania. Jak pokazano na fig. 4, najpierw porusza się pierwszy pojemnik 5b w głównym kierunku przemieszczania się 8 na drugim dostarczającym podajniku taśmowym 2 między przemieszczonymi na zewnątrz stoperami 60b-60d aż do zderzenia z pierwszym stoperem 60a i przez niego jest zatrzymany, podczas gdy drugi

14 13 dostarczający podajnik taśmowy 2 przemieszcza się dalej pod nim. Następnie poruszają się płytki drugiego stopera 60b do wewnątrz ponad drugim dostarczającym podajnikiem taśmowym 2 i centrują przy tym pierwszy pojemnik 5b bocznie i prostopadle do głównego kierunku przemieszczania się 8. Moment ruchu do wewnątrz jest wyznaczany jak w pierwszym wariancie wykonania z momentu zidentyfikowania pojemnika 5 przez czujnik 70 i z prędkości transportowej drugiego dostarczającego podajnika taśmowego 2. Wystające elementy 60b drugiego stopera wystają wtedy ponad drugim dostarczającym podajnikiem taśmowym 2 i w następstwie kolejny pojemnik 5c na drugim dostarczającym podajniku taśmowym 2 jest zatrzymywany przez wystające elementy 60b, podczas gdy drugi dostarczający podajnik taśmowy przemieszcza się pod nim. Na koniec, obie płyty trzeciego stopera 60c w momencie wyznaczonym przez wykrycie pojemnika przez czujnik 70 i prędkość transportową drugiego dostarczającego podajnika taśmowego 2 są przesuwane ponad drugim dostarczającym podajnikiem taśmowym 2 do wewnątrz i przy tym drugi pojemnik 5c ustawia się centralnie i prostopadle do głównego kierunku transportu 8. Proces ten powtarza się do momentu, kiedy zostanie osiągnięta wcześniej zaplanowana ilość pojemników 5, tworząca grupę. Na fig. 4 do 6 w przedstawionym wariancie wykonania grupę tworzą trzy pojemniki, może być ich więcej lub mniej. Jak pokazano na fig. 6, cała grupa jest następnie przemieszczana przez stopery 60a-60d na płytę odbiorczą 3 i stopery 60b-60d przemieszczają się znowu na zewnątrz. Na koniec wszystkie stopery 60a-60d są przemieszczane na swoje pozycje nad drugim dostarczającym podajnikiem taśmowym 2. Dalsze działanie w drugim wariancie wykonania odpowiada

15 14 temu z pierwszego wariantu wykonania. Naturalnie, w opisanych wariantach wykonania jest też możliwe tworzenie grup o większej lub mniejszej liczbie pojemników. W szczególności, większe ilości pojemników mogą być także grupowane obok siebie przy jednym urządzeniu zatrzymującym, które podobne jest do urządzenia z pierwszego wariantu wykonania. Poszczególne elementy zatrzymujące mogą też mieć inne kształty. Szczególną zaletą jest to, że jest możliwe proste przestawianie na różne wielkości i kształty pojemników. Jeśli na przykład będą używane pojemniki różnej wysokości, nie jest wymagane żadne przestawianie, ponieważ elementy zatrzymujące 6a-6d względnie 60a-60d mają elementy wystające z góry względnie po bokach drugiego dostarczającego urządzenia 2 i elementy te nie muszą być dopasowywane do specjalnych kształtów lub wielkości pojemników i ponieważ dalej pojemniki 5, 5, 5 są zatrzymywane za swoją górną krawędź 5e w wybraniach 10, 10, przez co wysokość kołnierza, w którym przeprowadzane jest zamykanie, pozostaje niezmieniona dzięki pozycjonowaniu w urządzeniu do zamykania 25. Jeśli maszyna pakująca ma być przestawiona na inny kształt pojemników, w pierwszym wariancie wykonania muszą być wymienione tylko płyty 3, 3 i część górna 23 urządzenia do zamykania 25, a część dolna 24 urządzenia do zamykania, jak i elementy zatrzymujące 6a-6d mogą pozostać bez zmian. Przestawianie na różne wielkości i kształty pojemników może też następować bardzo prosto i tanio. Jeśli szerokość pojemników 5 ma być przestawiona na

16 15 większy zakres, odstęp między elementami zatrzymującymi może być zmieniony w prosty sposób, bez zmieniania samych elementów zatrzymujących. Jakkolwiek, w opisanych wariantach wykonania było opisane stanowisko robocze jako stanowisko do zamykania (20), w którym urządzenie do zamykania (25) znajduje się obok głównej drogi transportowej, może też być zastosowane urządzenie do zamykania, które znajduje się na głównej drodze transportowej. Stanowisko robocze nie jest też ograniczone do stanowiska do zamykania, może też być innym stanowiskiem roboczym, które jest używane w maszynie pakującej, jak na przykład urządzeniem tnącym, urządzeniem perforacyjnym lub podobnym.

17 16912/PE/07 EP Zastrzeżenia patentowe 1. Maszyna pakująca z urządzeniem do grupowania przeznaczonym do grupowania pojemników zawierająca urządzenie dostarczające (2), które dostarcza pojemniki (5) do stanowiska roboczego (20) jeden po drugim z założoną prędkością, urządzenie do grupowania (6a-6d, 60a-60d), które grupuje pojemniki na dostarczającym urządzeniu (2), przy czym urządzenie do grupowania posiada: czujnik (70) do wykrywania dostarczenia każdego pojemnika (5) i pierwszy element zatrzymujący (6a, 60a) do zatrzymania ruchu pierwszego pojemnika oraz co najmniej drugi element zatrzymujący (6b-6d, 60b-60d), znamienna tym, że drugi element zatrzymujący do zatrzymywania ruchu pojemnika następującego bezpośrednio za pierwszym pojemnikiem jest uruchamiany w momencie wyznaczonym przez wykrycie doprowadzenia pojemnika (5) i prędkość dostarczającego urządzenia (2), podczas gdy dostarczające urządzenie (2) dalej dostarcza pojemniki (5). 2. Maszyna pakująca według zastrz. 1, w której urządzenie dostarczające jest podajnikiem taśmowym pracującym w sposób ciągły. 3. Maszyna pakująca według zastrz. 1 albo 2, w której elementy zatrzymujące (6a-6d 60a-60d) są nastawialne w taki sposób, że pojemniki (5) po zgrupowaniu wykazują wcześniej założony odstęp między sobą. 4. Maszyna pakująca według jednego z zastrz. 1 do 3, w której elementy zatrzymujące ingerują z góry lub z boku w

18 17 ruch pojemników (5) na dostarczającym urządzeniu (2). 5. Maszyna pakująca według jednego z zastrz. 1 do 4, w której elementy zatrzymujące (6a-6d, 60a-60d) do transportowania zgrupowanych pojemników (5) do stanowiska roboczego (20) są wspólnie przemieszczalne w kierunku stanowiska roboczego (20). 6. Maszyna pakująca według jednego z zastrz. 1 do 5, w której drugi element zatrzymujący (6b-6d, 60b-60d) jest przemieszczany za pierwszym pojemnikiem. 7. Sposób grupowania pojemników w maszynie pakującej obejmujący etapy - dostarczania pojemników (5) jednego za drugim w kierunku stanowiska roboczego (20) z założoną prędkością i wykrywanie dostarczenia każdego z pojemników (5) za pomocą czujnika (70); - zatrzymania pierwszego pojemnika za pomocą pierwszego elementu zatrzymującego (6a, 60a) podczas gdy urządzenie dostarczające (2) dalej doprowadza pojemniki; - wprowadzenia drugiego elementu zatrzymującego (6b, 60b) do ruchu pojemników znamienny tym, że drugi element zatrzymujący jest wprowadzany bezpośrednio za pierwszym pojemnikiem w takim momencie, który wynika z momentu wykrycia dostarczenia pojemnika (5) i prędkości dostarczania. 8. Sposób według zastrz. 7 z dodatkowym etapem zatrzymania drugiego pojemnika przy drugim elemencie zatrzymującym (6b, 60b) przy czym dostarczające urządzenie (2) dalej doprowadza pojemniki (5).

19

20

21

22

23

24

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1846309 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.6 (51) Int. Cl. B65G1/127 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.4

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690482 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.5 (51) Int. Cl. A47J31/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1641504 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875.1 (51) Int. Cl. A61M1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F04D 27/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1568410 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1838246 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.0 08241.1 (1) Int. Cl. A61F2/16 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1723053 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.0 (51) Int. Cl. B65D90/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1639560 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07F17/32 G07F17/38

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.06.2004 04749211.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.06.2004 04749211. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 178631 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.06.04 04749211.1 (1) Int. Cl. A63F13/00 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2472289. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.12.2010 10450188.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2472289. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.12.2010 10450188. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2472289 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.12. 188.7 (13) (1) T3 Int.Cl. G01S 13/88 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.12.1995, PCT/GB95/02817

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.12.1995, PCT/GB95/02817 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 321160 (22) Data zgłoszenia: 01.12.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.12.1995,

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 300516 (22) Data zgłoszenia: 27.09.1993 (51) IntCl6. B41C 1/05 B23K

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2007 07004177.7

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2007 07004177.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1965201 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2007 07004177.7

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.2006 06793485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.2006 06793485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 19461 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.06 0679348.1 (1) Int. Cl. H04N7/16 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 OPROGRAMOWANIE Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 PRO100 Podręcznik użytkownika Wstęp 1. Wstęp Program PRO100 staraliśmy się stworzyć maksymalnie prosty

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G01J 3/44 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 15.03.1996, PCT/US96/03590

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 15.03.1996, PCT/US96/03590 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 317228 (22) Data zgłoszenia: 15.03.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie Wydawca WETO AG Muth 2 D-94104 Tittling Telefon: +49 8504 9229-0 Internet: www.weto.de Telefax: +49 8504 9229-19 e-mail: info@weto.de Weto Nord GmbH & Co.KG Hefehof 8 D-31785 Hameln Telefon: +49 5151 5852000

Bardziej szczegółowo

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5 Podręcznik użytkownika ŁÓDŹ 2013 1 ISBN 978-83-937613-0-2 Układ typograficzny autora. Wydawca: Producent programu: Tomasz Bernacik GPSoftware PO Box 570 Ashgrove Queensland

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453.7 (13) (51) T3 Int.Cl. G07G 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 327192 (22) Data zgłoszenia: 14.11.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 14.11.1996,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.4 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 3/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 9/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo