(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2007/11 EP B1 (51) Int. Cl. B65B43/52 B65B35/24 B65G47/88 B65G47/08 ( ) ( ) ( ) ( ) (54) Tytuł wynalazku: Maszyna pakująca i sposób dostarczania pojemników do maszyny pakującej (30) Pierwszeństwo: DE (43) Zgłoszenie ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2005/46 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 06/2007 (73) Uprawniony z patentu: Multivac Sepp Haggenmüller GmbH & Co. KG, Wolfertschwenden, DE PL/EP T3 (72) Twórca (y) wynalazku: Natterer Johann, Legau, DE (74) Pełnomocnik: Kulikowska & Kulikowski rzecz. pat. Chlebicka Lidia Warszawa 12 skr. pocz. 130 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 16912/PE/07 EP Wynalazek dotyczy maszyny pakującej i sposobu dostarczania pojemników do maszyny pakującej. Znane są maszyny pakujące, tak zwane maszyny pakujące do tacek, w których produkty są pakowane w gotowe pojemniki w kształcie tacek i zamykane folią. Z DE znana jest maszyna pakująca, w której pojemniki do zapakowania są dostarczane ze stanowiska do napełniania na płytę do stanowiska do zgrzewania folii za pomocą kursujących zabieraków. Wadą jest, że pozycjonowanie pojemników jest niedokładne i zajmuje wiele czasu, ponieważ przyspieszenie musi być ograniczone, a zabieraki muszą powrócić z obszaru stanowiska do zgrzewania folii. Z EP znana jest maszyna, w której pojemniki są bezpośrednio dostarczane z jednostki dostarczającej do urządzenia do zamykania ( stanowiska do zgrzewania folii) za pomocą ramion suwakowych i jednocześnie zamknięte pojemniki są transportowane z urządzenia do zamykania. Także tutaj pojemniki na stanowisku do zgrzewania folii są ustawiane na płytach, pozycjonowanie jest niedokładne, a transport zajmuje wiele czasu. Ponadto są także ujawnione detektory, które wykrywają pojemniki podczas dostarczania, a ruch podajnika taśmowego jest sterowany w oparciu o ich wykrywanie. Wadą tych maszyn jest to, że nie jest możliwe szybkie i dokładne pozycjonowanie pojemników na stanowisku roboczym maszyny pakującej, a przezbrajanie w związku z różnymi wielkościami pojemników i różną ich geometrią jest żmudne. W EP A2 jest opisane urządzenie do grupowania

3 2 na taśmie spiętrzającej. Na taśmie spiętrzającej pojemniki są zatrzymywane w obszarze spiętrzania w pewnym odstępie jeden od drugiego, przy czym dla poszczególnych pozycji zatrzymania są przewidziane oddzielne czujniki. Urządzenie do grupowania jest wykonane dla określonej wielkości pojemnika względnie stałego odstępu między pojemnikami i przezbrojenie na inne wielkości pojemnika lub inne odstępy wymaga dużego nakładu. W US 5,547,004 został ujawniony sposób wyznaczania sekwencji produktów, które jeden za drugim przemieszczają się w kierunku transportu na podajniku taśmowym w ten sposób, że przychodzą one w takt pewnej jednostki przetwarzającej wyznaczanej prądowo. Do sterowania elementem aktywującym sekwencję produktów są mierzone prędkość produktu przed elementem, prędkość produktu za elementem, pozycja jednostki przetwarzającej i pozycja elementu. US 4,934,509 ujawnia urządzenie do przekazywania produktu transportowanego przez podajnik bezkońcowy na powierzchnię odbiorczą. Urządzenie posiada dwa sprężyste elementy bezkońcowe, z których każdy ma co najmniej element suwakowy do sterowania ruchem produktów na podajniku, elementy czujnikowe do wykrywania przybycia i przekazania produktu na podajnik i na powierzchnię odbiorczą. Z US 1,367,081 znany jest tor, który służy do doprowadzania pojemników do wyciągu. W tym przypadku pojemniki, które następują po sobie, są utrzymywane w pewnej odległości. Pewne i dokładne grupowanie nie jest możliwe. Zadaniem niniejszego wynalazku jest stworzenie maszyny pakującej, która umożliwi pewne i szybkie grupowanie pojemników, a następnie dostarczanie ich do stanowiska roboczego, przy czym zostanie zapewnione łatwe przezbrajanie

4 3 maszyny pakującej w związku z różnymi wielkościami i różną geometrią pojemników, oraz opracowanie sposobu, który urzeczywistni te zalety. Zadanie jest rozwiązane przez maszynę pakującą według zastrz. 1 i przez sposób według zastrz. 6. Rozszerzenie cech wynalazku zawierają zastrzeżenia zależne. Maszyna pakująca według wynalazku wykazuję tę zaletę, że grupowanie i transport pojemników do stanowiska roboczego może następować bardzo szybko. Ponadto jest osiągane dokładne pozycjonowanie pojemników. Następną zaletą niniejszego wynalazku jest to, że maszyna pakująca daje się bardzo łatwo przestawiać na różne wielkości i kształty pojemników, a w szczególności, w przypadku zróżnicowanej jedynie wysokości pojemników, nie wymaga w ogóle przestawiania. Dalej, w maszynie pakującej według wynalazku, w związku urządzeniem dostarczającym pracującym w sposób ciągły, zrezygnowano z kosztownego taktowania urządzenia dostarczającego, które jest potrzebne przy urządzeniu dostarczającym pracującym w sposób nieciągły. Dalsze cechy i praktyczne zalety wynalazku wynikają z opisu przykładów wykonania pokazanych na załączonych rysunkach. Pokazują one: Fig. 1 schematyczny widok z góry na maszynę pakującą w wykonaniu według niniejszego wynalazku, Fig. 2 widok z boku na maszynę pakującą w pierwszym wariancie wykonania, Fig. 3 powiększony fragment maszyny pakującej z fig. 2 w widoku z góry,

5 4 Fig. 4 widok z góry na maszynę pakującą w drugim wariancie wykonania na pierwszym etapie roboczym, Fig. 5 widok z góry na maszynę pakującą z fig. 4 na drugim etapie roboczym, Fig. 6 widok z góry na maszynę pakującą z fig. 4 na trzecim etapie roboczym Pierwszy wariant wykonania Poniżej został opisany pierwszy wariant wykonania niniejszego wynalazku w odniesieniu do fig. 1 do 3. Jak pokazano na fig. 1 i 2 maszyna pakująca w tym wariancie wykonania posiada pierwszy dostarczający podajnik taśmowy 1, na którym pojemniki 5, które mają być zamknięte, są transportowane w kierunku stanowiska do zamykania 20, drugi dostarczający podajnik taśmowy 2, który znajduje się w obszarze wejściowym stanowiska do zamykania 20 i na którym pojemniki 5 są grupowane, jak również podajnik taśmowy odprowadzający 11, na którym pojemniki 5 po obróbce na stanowisku do zamykania 20 są transportowane dalej. Stanowisko do zamykania 20 jest zaprojektowane tak, że równoczesnej obróbce może być poddana jedna grupa pojemników 5. Po pierwszym dostarczającym podajniku taśmowym 1, drugim dostarczającym podajniku taśmowym 2 i odprowadzającym podajniku taśmowym 11 pojemniki przemieszczają się w głównym kierunku transportu 8, który na fig. 2 oznaczony jest strzałką i przebiega z lewa na prawo. Dostarczające podajniki taśmowe 1, 2 przemieszczają się każdorazowo w sposób ciągły,

6 5 a grupowanie pojemników następuje dzięki pewnej liczbie stoperów 6a do 6d, które znajdują się nad podajnikiem taśmowym dostarczającym 2. Pierwszy stoper 6a, który znajduje się przy stanowisku do zamykania 20, jest przyporządkowany w taki sposób, że zatrzymuje pojemnik 5 poruszający się na drugim dostarczającym podajniku taśmowym 2 w głównym kierunku transportu 8, podczas gdy drugi dostarczający podajnik taśmowy przemieszcza się dalej pod nim. Dalsze stopery 6b, 6c, 6d są tak zaprojektowane, że mogą być przemieszczane pojedynczo z pozycji podniesionej, podczas której pojemniki na drugim dostarczającym podajniku taśmowym 2 mogą być transportowane dalej pod nimi, do pozycji opuszczonej, w której zatrzymują transportowane w głównym kierunku transportu 8 pojemniki 5 na drugim dostarczającym podajniku taśmowym 2, podczas gdy drugi dostarczający podajnik taśmowy 2 przemieszcza się pod nimi. Stopery 6 są tak zaprojektowane, że mogą być przemieszczane tam i z powrotem w głównym kierunku transportu 8 poprzez urządzenie sterujące 29, które nie zostało przedstawione. Jak to jest pokazane na fig. 2 i fig. 3 stopery 6a-6d w pierwszym wariancie wykonania stanowią płytki, które wystają z góry na dół ponad drugim dostarczającym podajnikiem taśmowym 2 i rozciągają się prostopadle do głównego kierunku transportu 8. Zatrzymanie podajników 5 transportowanych na drugim dostarczającym podajniku taśmowym 2 następuje, gdy pojemniki 5 przy swoim przemieszczaniu się uderzają przednią krawędzią 5f w stopery 6a-6d i są przez nie zatrzymywane. W dalszej kolejności, w głównym kierunku transportu 8 od strony wejścia na drugi podajnik taśmowy dostarczający 2

7 6 jest przewidziany czujnik 70, który wykrywa przetransportowanie pojemnika 5 z pierwszego podajnika taśmowego dostarczającego 1 na drugi podajnik taśmowy dostarczający 2. Z momentu wykrycia przetransportowanego pojemnika 5 i ze znanej prędkości transportu podajnika taśmowego dostarczającego 2 przemieszczającego się w sposób ciągły i równomierny w kierunku stanowiska do zamykania 20 określany jest przez wyżej wymienione urządzenie sterujące moment, w którym kolejne stopery 6b 6d muszą być uruchamiane na głównej drodze transportu pojemników 5. Jak pokazuje fig. 3 płyty prowadzące 40 po bokach podajnika taśmowego dostarczającego 2 i ponad nim służą do bocznego ustawienia pojemników 5, prostopadle do głównego kierunku transportu 8. Na głównej drodze transportu, za drugim dostarczającym podajnikiem taśmowym 2, na stanowisku do zamykania 20 znajduje się miejsce na płytę odbiorczą 3, które oznaczono jako pierwszą pozycję 21. Płyta odbiorcza 3 w pierwszej pozycji 21 jest tak usytuowana, że pojemniki 5 zatrzymane na drugim dostarczającym podajniku taśmowym 2 przez stopery 6a 6d mogą być przesunięte w kierunku głównego transportu 8 nad płytę 3 przez przemieszczenie opuszczonych stoperów 6a 6d. W płycie odbiorczej 3 są wykonane wybrania 10, w które mogą być opuszczone przemieszczone nad płytę odbiorczą pojemniki 5 za pomocą znajdującego się pod płytą odbiorczą 3 urządzenia podnoszącego 9. Wpuszczone pojemniki 5 są następnie przytrzymywane za górny brzeg 5e w płycie odbiorczej 3. W płycie odbiorczej 3 jest przewidziana co najmniej taka ilość wybrań 10, która odpowiada ilości pojemników 5 w grupie. Pojemniki 5 mogą także bezpośrednio, bez używania urządzenia

8 7 podnoszącego 9, opadać w wybrania 10. W pierwszej pozycji 21 zamknięte pojemniki 5 w wybraniach 10 na płycie odbiorczej 3 mogą być podniesione za pomocą urządzenia podnoszącego 9 tak, że spody pojemników 5a znajdują się w jednej płaszczyźnie z górną powierzchnią 3a płyty odbiorczej 3 znajdującej się w pierwszej pozycji 21. Został przewidziany suwak 7, który posiada zabieraki 7a wystające z góry na dół, tak ukształtowane, że w pierwszej pozycji, jak pokazano na fig.2, sięgają między zamknięte pojemniki 5. Poprzez przesunięcie suwaka 7 w kierunku głównego transportu 8 do pozycji drugiej (prawy koniec strzałki 30 na fig. 2) zamknięte pojemniki 5 są przesuwane na odprowadzający podajnik taśmowy 11. Poniżej zostanie opisane bliżej stanowisko do zamykania 20. Jak pokazano na fig. 4, w stanowisku do zamykania 20 na pewnym miejscu oznaczonym jako druga pozycja 22 znajduje się druga płyta odbiorcza 3 z wybraniami 10, które są identyczne, jak na płycie odbiorczej 3. Druga pozycja 22 znajduje się z boku w stosunku do głównego kierunku transportu 8 i ponad pierwszą pozycją 21. Przewidziany został pewien mechanizm transportowy, który nie został pokazany, dzięki któremu płyty odbiorcze 3, 3 z pierwszej pozycji 21 poprzez pewną drugą pozycję pośrednią mogą przechodzić w drugą pozycję 22, względnie z drugiej pozycji 22 poprzez pewną pierwszą pozycję pośrednią mogą przechodzić do pozycji 21. Ten ruch z pierwszej pozycji 21 do drugiej pozycji 22 lub odwrotnie jest każdorazowo realizowany przez dwa postępujące po sobie ruchy liniowe. W drugiej pozycji 22 płyta odbiorcza 3 znajduje się między częścią górną i dolną pewnego urządzenia do zamykania,

9 8 które nie zostało pokazane dokładniej. Część dolna może być przemieszczana z pomocą pewnego urządzenia podnoszącego do góry tak, że część dolna z górną i ściśniętą pomiędzy nimi płytą odbiorczą 3 tworzą zamkniętą komorę. W tym urządzeniu do zamykania są dalej przewidziane urządzenia, które umożliwiają usunięcie i doprowadzenie gazu, np. gazu obojętnego. W obszarze urządzenia do zamykania znajduje się folia górna, tak przyporządkowana, że odcinek górnej folii przy zamykaniu urządzenia do zamykania jest zamknięty między częścią górną i płytą odbiorczą 3 w taki sposób, że ten odcinek leży na górnych krawędziach 5e pojemników 5 znajdujących się w wybraniach 10 płyty odbiorczej 3. Górna strona płyty odbiorczej 3 i górna część urządzenia są tak ukształtowane, że tworzą narzędzie do zgrzewania folii i do jej obcinania, dzięki czemu górna folia jest zgrzewana z górnymi brzegami pojemników 5e, a obszar zgrzany jest wycinany z górnej folii. Urządzenie do zamykania jest ponadto tak ukształtowane, że po zamknięciu pojemników 5 folią znowu otwiera się i następny odcinek górnej folii jest przemieszczany do urządzenia do zamykania. W dalszym ciągu jest opisana, z uwzględnieniem fig. 1 do 3, praca maszyny w tym wariancie wykonania. Podczas pracy pojemniki 5 znajdujące się w nieregularnych odstępach na pierwszym dostarczającym podajniku taśmowym 1 są transportowane w kierunku drugiego dostarczającego podajnika taśmowego 2. Pojemniki 5 są już wypełnione produktami do zapakowania. Napełnienie może nastąpić na pierwszym dostarczającym podajniku taśmowym 1 lub już przed nim. Z pierwszego dostarczającego podajnika taśmowego 1 pojemniki 5

10 9 są przekazywane na drugi dostarczający podajnik taśmowy 2. Każdy z podajników 5 jest wykrywany przez czujnik 70, który jest przewidziany przy wejściu na podajnik taśmowy dostarczający 2. Pierwszy pojemnik 5b jest transportowany w głównym kierunku transportu 8 na drugim dostarczającym podajniku taśmowym 2 do momentu uderzenia w pierwszy stoper 6a, który uniemożliwia jego dalsze przemieszczanie się. Jest on przy tym prowadzony w swoim ustawieniu bocznym prostopadle do głównego kierunku transportu 8 przez płyty prowadzące 40. Drugi dostarczający podajnik taśmowy 2 przemieszcza się pod zatrzymanym pierwszym pojemnikiem 5b dalej. Za pierwszym pojemnikiem następny stoper 6b przemieszcza się w dół. Moment ruchu w dół jest wyznaczany przez urządzenie sterujące z momentu, w którym czujnik 70 wykrywa przetransportowanie pojemnika 5 z pierwszego dostarczającego podajnika taśmowego 1 na drugi dostarczający podajnik taśmowy 2 i z prędkości transportowej drugiego dostarczającego podajnika taśmowego 2. Ruch następnego pojemnika 5c na pierwszym dostarczającym podajniku taśmowym 1 i następnie na drugim dostarczającym podajniku taśmowym 2 w głównym kierunku transportu 8 trwa do momentu, aż uderzy on w stoper 6b. Następnie kolejny stoper 6c będzie opuszczony w momencie wykrycia przez czujnik 70 i odpowiednio do prędkości drugiego dostarczającego podajnika taśmowego 2 i proces będzie się powtarzać tak długo, aż zostanie zgrupowana żądana ilość pojemników 5. Na fig. 1 do 3 jest przedstawiona każdorazowo grupa trzech pojemników, może być jednak realizowana inna ilość pojemników w grupie. Poprzez odstęp między stoperami jest zaprogramowany odstęp pomiędzy grupami pojemników 5.

11 10 Na koniec stopery 6a-6d są przemieszczane w kierunku głównego transportu 8 (strzałka 29 w prawo) i zgrupowane pojemniki 5 są przemieszczane nad płytę odbiorczą 3 w pozycji 21. Równocześnie zamknięte pojemniki 5 znajdujące się na płycie odbiorczej 3 będą suwakiem 7 przemieszczane na odprowadzający podajnik taśmowy 11. Zgrupowane pojemniki 5, które zostały przemieszczone nad płytę odbiorczą 3, są wkładane za pomocą urządzenia podnoszącego 9 w wybrania 10 na płycie odbiorczej 3 lub bez użycia urządzenia podnoszącego 9 opadają w wybrania i w nich są następnie zatrzymywane przez górną krawędź 5e pojemników 5. W czasie, gdy zamknięte pojemniki 5 są przemieszczane suwakiem na odprowadzający podajnik taśmowy 11, a zgrupowane pojemniki 5 przemieszczane są w wybrania 10 płyty odbiorczej 3, znajdujące się na płycie odbiorczej 3 pojemniki 5 są zamykane w urządzeniu do zamykania 25. Kiedy proces zamykania w urządzeniu do zamykania 25 jest zakończony, a pojemniki 5 do zamknięcia są umiejscowione w wybraniach 10 płyty odbiorczej 3, która znajduje się w pierwszej pozycji 21, urządzenie do zamykania 25 otwiera się, przy czym część dolna 24 jest opuszczana za pomocą urządzenia podnoszącego, które nie jest pokazane. Na koniec, płyta odbiorcza 3 jest opuszczana liniowo w kierunku pionowym z drugiej pozycji 22, która jest usytuowana bocznie w stosunku do głównego kierunku transportu 8 i wyżej niż pierwsza pozycja 21, na wysokość pierwszej pozycji 21 w pierwszą pozycję pośrednią. Równocześnie płyta odbiorcza 3 jest podnoszona liniowo w pionie z pierwszej pozycji 21 do drugiej pozycji pośredniej. Następnie płyta odbiorcza 3, na której są zamknięte pojemniki 5 jest przemieszczana liniowo w

12 11 poziomie z pierwszej pozycji pośredniej do pierwszej pozycji 21. Równocześnie płyta odbiorcza 3 z niezamkniętymi pojemnikami 5 jest przemieszczana z drugiej pozycji pośredniej liniowo w poziomie do drugiej pozycji 22 w urządzeniu do zamykania 25, tak że płyty odbiorcze 3, 3 zamieniają swoje pozycje. Następnie urządzenie do zamykania 25 jest zamykane i pojemniki 5 na płycie odbiorczej 3 tam się znajdującej są zgrzewane górną folią, a urządzenie do zamykania znowu się otwiera. Jednocześnie, zamknięte pojemniki 5 na płycie odbiorczej 3 w pierwszej pozycji 21 są podnoszone urządzeniem podnoszącym 9 i za pomocą suwaka 7 przemieszczane na odprowadzający podajnik taśmowy 11, podczas gdy na drugim dostarczającym podajniku taśmowym 2 pojemniki 5 zgrupowane w międzyczasie przez stopery 6a-6d są przemieszczane na płytę odbiorczą 3, następnie są opuszczane przez urządzenie podnoszące 9 w wybrania 10 płyty 3 lub spadają w te wybrania. Kiedy proces zamykania w urządzeniu do zamykania 25 jest zakończony i przychodzące później zgrupowane pojemniki 5 są umiejscowiane w wybraniach 10, płyta odbiorcza 3 jest przemieszczana z pierwszej pozycji 21 poprzez drugą pozycję pośrednią do drugiej pozycji 22 i równocześnie płyta odbiorcza 3 z drugiej pozycji 22 poprzez pierwszą pozycję pośrednią jest przemieszczana do pierwszej pozycji 21. Opisane procesy powtarzają się, tak że dalsze pojemniki 5 są zamykane jeden po drugim. Drugi wariant wykonania

13 12 W oparciu o fig. 4 do 6 zostanie poniżej opisany drugi wariant wykonania powyższego wynalazku. Jak pokazano na fig. 4 do 6 drugi wariant wykonania powyższego wynalazku różni się od pokazanego na fig. 2 i 3 pierwszego wariantu wykonania tylko wykonaniem stoperów Pozostałe elementy odpowiadają tym z pierwszego wariantu wykonania i nie będą w związku z tym jeszcze raz opisywane. W szczególności dla tych samych elementów będą użyte te same oznaczenia. W drugim wariancie wykonania zaprojektowano stopery 60a- 60d zamiast stoperów 6a-6d. Usytuowanie stopera 60a odpowiada usytuowaniu stopera 6a, a stopery 60b-60d różnią się od stoperów 6b-6d tym, że sięgają one z boku w kierunku głównej drogi transportu pojemników 5 transportowanych na drugim dostarczającym podajniku taśmowym 2 i równocześnie przejmują funkcję płyt prowadzących 40 z pierwszego wariantu wykonania. Stopery 60b-60d są każdorazowo wykonane jako dwie pionowe płytki, które rozciągają się równolegle wzdłuż boków drugiego dostarczającego podajnika taśmowego 2 i mają wystające elementy 60b -60d na głównej drodze transportu pojemników 5. Stopery 60b-60d są przesuwne poziomo dzięki urządzeniom sterującym 61b-61d usytuowanym po bokach w kierunku prostopadłym do głównego kierunku transportu 8. W oparciu o fig. 4 do 6 będzie teraz opisane działanie urządzenia grupującego w drugim wariancie wykonania. Jak pokazano na fig. 4, najpierw porusza się pierwszy pojemnik 5b w głównym kierunku przemieszczania się 8 na drugim dostarczającym podajniku taśmowym 2 między przemieszczonymi na zewnątrz stoperami 60b-60d aż do zderzenia z pierwszym stoperem 60a i przez niego jest zatrzymany, podczas gdy drugi

14 13 dostarczający podajnik taśmowy 2 przemieszcza się dalej pod nim. Następnie poruszają się płytki drugiego stopera 60b do wewnątrz ponad drugim dostarczającym podajnikiem taśmowym 2 i centrują przy tym pierwszy pojemnik 5b bocznie i prostopadle do głównego kierunku przemieszczania się 8. Moment ruchu do wewnątrz jest wyznaczany jak w pierwszym wariancie wykonania z momentu zidentyfikowania pojemnika 5 przez czujnik 70 i z prędkości transportowej drugiego dostarczającego podajnika taśmowego 2. Wystające elementy 60b drugiego stopera wystają wtedy ponad drugim dostarczającym podajnikiem taśmowym 2 i w następstwie kolejny pojemnik 5c na drugim dostarczającym podajniku taśmowym 2 jest zatrzymywany przez wystające elementy 60b, podczas gdy drugi dostarczający podajnik taśmowy przemieszcza się pod nim. Na koniec, obie płyty trzeciego stopera 60c w momencie wyznaczonym przez wykrycie pojemnika przez czujnik 70 i prędkość transportową drugiego dostarczającego podajnika taśmowego 2 są przesuwane ponad drugim dostarczającym podajnikiem taśmowym 2 do wewnątrz i przy tym drugi pojemnik 5c ustawia się centralnie i prostopadle do głównego kierunku transportu 8. Proces ten powtarza się do momentu, kiedy zostanie osiągnięta wcześniej zaplanowana ilość pojemników 5, tworząca grupę. Na fig. 4 do 6 w przedstawionym wariancie wykonania grupę tworzą trzy pojemniki, może być ich więcej lub mniej. Jak pokazano na fig. 6, cała grupa jest następnie przemieszczana przez stopery 60a-60d na płytę odbiorczą 3 i stopery 60b-60d przemieszczają się znowu na zewnątrz. Na koniec wszystkie stopery 60a-60d są przemieszczane na swoje pozycje nad drugim dostarczającym podajnikiem taśmowym 2. Dalsze działanie w drugim wariancie wykonania odpowiada

15 14 temu z pierwszego wariantu wykonania. Naturalnie, w opisanych wariantach wykonania jest też możliwe tworzenie grup o większej lub mniejszej liczbie pojemników. W szczególności, większe ilości pojemników mogą być także grupowane obok siebie przy jednym urządzeniu zatrzymującym, które podobne jest do urządzenia z pierwszego wariantu wykonania. Poszczególne elementy zatrzymujące mogą też mieć inne kształty. Szczególną zaletą jest to, że jest możliwe proste przestawianie na różne wielkości i kształty pojemników. Jeśli na przykład będą używane pojemniki różnej wysokości, nie jest wymagane żadne przestawianie, ponieważ elementy zatrzymujące 6a-6d względnie 60a-60d mają elementy wystające z góry względnie po bokach drugiego dostarczającego urządzenia 2 i elementy te nie muszą być dopasowywane do specjalnych kształtów lub wielkości pojemników i ponieważ dalej pojemniki 5, 5, 5 są zatrzymywane za swoją górną krawędź 5e w wybraniach 10, 10, przez co wysokość kołnierza, w którym przeprowadzane jest zamykanie, pozostaje niezmieniona dzięki pozycjonowaniu w urządzeniu do zamykania 25. Jeśli maszyna pakująca ma być przestawiona na inny kształt pojemników, w pierwszym wariancie wykonania muszą być wymienione tylko płyty 3, 3 i część górna 23 urządzenia do zamykania 25, a część dolna 24 urządzenia do zamykania, jak i elementy zatrzymujące 6a-6d mogą pozostać bez zmian. Przestawianie na różne wielkości i kształty pojemników może też następować bardzo prosto i tanio. Jeśli szerokość pojemników 5 ma być przestawiona na

16 15 większy zakres, odstęp między elementami zatrzymującymi może być zmieniony w prosty sposób, bez zmieniania samych elementów zatrzymujących. Jakkolwiek, w opisanych wariantach wykonania było opisane stanowisko robocze jako stanowisko do zamykania (20), w którym urządzenie do zamykania (25) znajduje się obok głównej drogi transportowej, może też być zastosowane urządzenie do zamykania, które znajduje się na głównej drodze transportowej. Stanowisko robocze nie jest też ograniczone do stanowiska do zamykania, może też być innym stanowiskiem roboczym, które jest używane w maszynie pakującej, jak na przykład urządzeniem tnącym, urządzeniem perforacyjnym lub podobnym.

17 16912/PE/07 EP Zastrzeżenia patentowe 1. Maszyna pakująca z urządzeniem do grupowania przeznaczonym do grupowania pojemników zawierająca urządzenie dostarczające (2), które dostarcza pojemniki (5) do stanowiska roboczego (20) jeden po drugim z założoną prędkością, urządzenie do grupowania (6a-6d, 60a-60d), które grupuje pojemniki na dostarczającym urządzeniu (2), przy czym urządzenie do grupowania posiada: czujnik (70) do wykrywania dostarczenia każdego pojemnika (5) i pierwszy element zatrzymujący (6a, 60a) do zatrzymania ruchu pierwszego pojemnika oraz co najmniej drugi element zatrzymujący (6b-6d, 60b-60d), znamienna tym, że drugi element zatrzymujący do zatrzymywania ruchu pojemnika następującego bezpośrednio za pierwszym pojemnikiem jest uruchamiany w momencie wyznaczonym przez wykrycie doprowadzenia pojemnika (5) i prędkość dostarczającego urządzenia (2), podczas gdy dostarczające urządzenie (2) dalej dostarcza pojemniki (5). 2. Maszyna pakująca według zastrz. 1, w której urządzenie dostarczające jest podajnikiem taśmowym pracującym w sposób ciągły. 3. Maszyna pakująca według zastrz. 1 albo 2, w której elementy zatrzymujące (6a-6d 60a-60d) są nastawialne w taki sposób, że pojemniki (5) po zgrupowaniu wykazują wcześniej założony odstęp między sobą. 4. Maszyna pakująca według jednego z zastrz. 1 do 3, w której elementy zatrzymujące ingerują z góry lub z boku w

18 17 ruch pojemników (5) na dostarczającym urządzeniu (2). 5. Maszyna pakująca według jednego z zastrz. 1 do 4, w której elementy zatrzymujące (6a-6d, 60a-60d) do transportowania zgrupowanych pojemników (5) do stanowiska roboczego (20) są wspólnie przemieszczalne w kierunku stanowiska roboczego (20). 6. Maszyna pakująca według jednego z zastrz. 1 do 5, w której drugi element zatrzymujący (6b-6d, 60b-60d) jest przemieszczany za pierwszym pojemnikiem. 7. Sposób grupowania pojemników w maszynie pakującej obejmujący etapy - dostarczania pojemników (5) jednego za drugim w kierunku stanowiska roboczego (20) z założoną prędkością i wykrywanie dostarczenia każdego z pojemników (5) za pomocą czujnika (70); - zatrzymania pierwszego pojemnika za pomocą pierwszego elementu zatrzymującego (6a, 60a) podczas gdy urządzenie dostarczające (2) dalej doprowadza pojemniki; - wprowadzenia drugiego elementu zatrzymującego (6b, 60b) do ruchu pojemników znamienny tym, że drugi element zatrzymujący jest wprowadzany bezpośrednio za pierwszym pojemnikiem w takim momencie, który wynika z momentu wykrycia dostarczenia pojemnika (5) i prędkości dostarczania. 8. Sposób według zastrz. 7 z dodatkowym etapem zatrzymania drugiego pojemnika przy drugim elemencie zatrzymującym (6b, 60b) przy czym dostarczające urządzenie (2) dalej doprowadza pojemniki (5).

19

20

21

22

23

24

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1730054 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.03.2005 05731932.9 (51) Int. Cl. B65G17/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1841919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B27/10 E01B27/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719485 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1700812 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2006 06004461.7 (51) Int. Cl. B66B9/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1837003 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2007 07005252.7 (51) Int. Cl. A61G5/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku PL/EP 147737 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 147737 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2004 0438009.2 (1) Int. Cl. B60N2/28

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614553 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2005 05014326.2 (51) Int. Cl. B60C27/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 10232 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.06.2004 04102787.1 (13) T3 (1) Int. Cl. E0C9/00 (2006.01) E0C9/02

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1464787 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 (13) T3 (51) Int. Cl. E06B1/60 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1740398 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.03.200 071703.9 (1) Int. Cl. B60C1/06 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173. PL/EP 1859720 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1561894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2005 05001385.3 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1529464 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2004 04105133.5 (13) T3 (51) Int. Cl. A47B91/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.03.2004 04718894.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.03.2004 04718894.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1603770 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.03.2004 04718894.1 (13) T3 (51) Int. Cl. B60P1/64 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1639918 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.2005 05019523.9 (51) Int. Cl. A47B95/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1504998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 (13) T3 (51) Int. Cl. B65C9/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2610181 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.12.2011 11010225.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.2006 06425080.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.2006 06425080. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1818196 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.06 06480.6 (1) Int. Cl. B60H1/00 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1712702 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2006 06006359.1 (51) Int. Cl. E04F15/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848.4 (13) (51) T3 Int.Cl. B62B 3/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Fürth, DE , DE, STEFAN BRÜCK, Nürnberg, DE BUP 19/

PL B1. UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Fürth, DE , DE, STEFAN BRÜCK, Nürnberg, DE BUP 19/ PL 212472 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212472 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 359123 (22) Data zgłoszenia: 12.03.2003 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.0.07 070438. (13) T3 (1) Int. Cl. H0B3/34 D04B1/14 (06.01) (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.08.2005 05782576.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.08.2005 05782576. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1778553 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.08.2005 05782576.2 (51) Int. Cl. B65D33/34 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16234 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18..0 0022716.4 (1) Int. Cl. B6D71/00 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1477628 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04102103.1 (51) Int. Cl. E05D11/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2814723 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2013 13704452.5 (13) (51) T3 Int.Cl. B63G 8/39 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.2006 06783960.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.2006 06783960.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 19341 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.06 06783960. (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178740 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 312095 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 29.12.1995 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl7: F24C 3/00 F24C

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2006 06804347.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2006 06804347.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1943177 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..2006 06804347.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2084461 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.11.2007 07847411.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F24C 3/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2228324 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03. 00221.1 (97)

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, PL BUP 25/11

PL B1. AKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, PL BUP 25/11 PL 218174 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218174 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391342 (51) Int.Cl. B65B 9/08 (2006.01) B65D 75/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1466532 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 (13) T3 (51) Int. Cl. A23G9/28 A23G9/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1459699 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.03.2004 04006675.5 (13) T3 (51) Int. Cl. A61C7/36 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1698 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2006 060744.4 (1) Int. Cl. B60N2/28 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689955 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1 (13) T3 (51) Int. Cl. E04G1/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1871674 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.04.2006 06742571.0 (51) Int. Cl. B65C9/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 A47L 9/24. (54)Teleskopowa rura ssąca do odkurzacza

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 A47L 9/24. (54)Teleskopowa rura ssąca do odkurzacza RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181955 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 316742 (22) Data zgłoszenia: 28.10.1996 (51) IntCl7 A47L 9/24 (54)Teleskopowa

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1658592 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 (13) T3 (51) Int. Cl. G07C7/00 B41J11/42

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2065022 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2008 08169470.5 (51) Int. Cl. A61H9/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2084998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2009 09151619.5 (13) (51) T3 Int.Cl. A47F 3/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1761717 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.05.2005 05749737.2

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1868445 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1868445 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.02.2006 06701093.4 (13) T3 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614512 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.06.2005 05013915.3

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (19)PL 11 63520

WZORU UŻYTKOWEGO (19)PL 11 63520 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (19)PL 11 63520 (21) Numer zgłoszenia: 114971 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 02.08.2004 Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 182634 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.04.07 070963.1 (13) T3 (1) Int. Cl. F16H/17 F16H7/04 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1667918 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2004 0478083.9 (1) Int. Cl. B6D71/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.04.2004 04009079.7

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.04.2004 04009079.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1586782 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.04.2004 04009079.7 (13) T3 (51) Int. Cl. F16D3/12 F16D3/66

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2701637 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.04.2012 12724557.9 (13) (51) T3 Int.Cl. A61F 2/44 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1817186 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 (13) T3 (51) Int. Cl. B60G21/055 F16D1/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1699990 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1699990 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2004 04800186.1 (13) (51) T3 Int.Cl. E04G

Bardziej szczegółowo

(13)B1 (19) PL (11) (12) OPIS PATENTOWY PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia:

(13)B1 (19) PL (11) (12) OPIS PATENTOWY PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 325504 (22) Data zgłoszenia: 24.03.1998 (19) PL (11)187508 (13)B1 (5 1) IntCl7 G09F 13/16 B60Q

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1887379 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1887379 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.07.2007

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2014381 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.07.2008 08012704.6 (13) (51) T3 Int.Cl. B21D 5/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1750564 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.04.2005 05735180.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L 5/36 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912546. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.08.2006 06761852.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912546. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.08.2006 06761852. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912546 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.08.2006 06761852.0 (13) (51) T3 Int.Cl. A47J 41/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1711248. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.01.2005 05700218.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1711248. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.01.2005 05700218. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1711248 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.01.2005 05700218.0

Bardziej szczegółowo

(57) Fig.2 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1

(57) Fig.2 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182392 (2 1) Numer zgłoszenia: 319388 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 07.04.1997 Rzeczypospolitej Polskiej (13) B1 (51) IntCl7 B23K 26/00 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.08.2006 06777034.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.08.2006 06777034. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1931828 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.08.2006 06777034.7 (51) Int. Cl. E01B29/28 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

, PCT/ES92/00037

, PCT/ES92/00037 RZECZPOSPOLITA POLSKA (1 2 ) OPIS PATENTOWY ( 1 9 ) PL ( 1 1 ) 169044 (21) Numer zgłoszenia: 297593 (1 3 ) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 1 2.0 5.1 9 9 2 (86) Data i

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1886585 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.07.2006 06291197.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 73333 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27..08 0816799.3 (13) (1) T3 Int.Cl. H02G 1/12 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 214830 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.07.08 08012899.4 (13) (1) T3 Int.Cl. B6D 30/ (06.01) B6D 33/38

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 164 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.09.04 040903.1 (1) Int. Cl. A24C/18 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2408577. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2010 10713307.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2408577. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2010 10713307. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2408577 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2010 10713307.6 (13) (51) T3 Int.Cl. B21J 7/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2290187 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2010 10172119.9 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/36 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN, Gdańsk, PL JASIŃSKI MARIUSZ, Wągrowiec, PL GOCH MARCIN, Braniewo, PL MIZERACZYK JERZY, Rotmanka, PL

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN, Gdańsk, PL JASIŃSKI MARIUSZ, Wągrowiec, PL GOCH MARCIN, Braniewo, PL MIZERACZYK JERZY, Rotmanka, PL PL 215139 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215139 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383703 (22) Data zgłoszenia: 06.11.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 19828 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.04.200 0007921.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2275525. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.07.2009 09009128.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2275525. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.07.2009 09009128. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2275525 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.07.2009 09009128.1 (13) (51) T3 Int.Cl. C12M 1/107 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.10.2005 05796633.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.10.2005 05796633.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 180240 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07..200 0796633. (13) T3 (1) Int. Cl. B21B3/00 C22F1/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F25D 25/02 ( ) Cylejewski Andrzej Biuro Inżynierskie ORSA, Warszawa, PL BUP 21/07

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F25D 25/02 ( ) Cylejewski Andrzej Biuro Inżynierskie ORSA, Warszawa, PL BUP 21/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116049 (22) Data zgłoszenia: 06.04.2006 (19) PL (11) 63910 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2003466 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2008 08460024.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G01S 5/02 (2010.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2086467 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.11.2007 07824706.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A61F 2/16 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1671552 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.12.2005 05026319.3 (13) T3 (51) Int. Cl. A23L1/305 A23J3/16

Bardziej szczegółowo

PL B1. Grötz Georg, Loffenau, DE , DE, GEORG GRÖTZ, Loffenau, DE BUP 01/

PL B1. Grötz Georg, Loffenau, DE , DE, GEORG GRÖTZ, Loffenau, DE BUP 01/ RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208385 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 361012 (51) Int.Cl. H01Q 1/12 (2006.01) E04H 12/22 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2440360 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2010 10723594.7

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1716994 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.03.2006 06006077.9 (1) Int. Cl. B27D/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1557329 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.11.2004 04026048.1 (13) T3 (51) Int. Cl. B60S9/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1712457 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.04.2005 05007978.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62J9/00 B62J1/16

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1854749 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.05.2006 06009853.0 (51) Int. Cl. B65G47/30 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO

d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114614 (22) Data zgłoszenia: 10.02.2004 (19) PL (11)63003

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197715 (21) Numer zgłoszenia: 368077 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 19.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZELMER MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL BUP 18/09

PL B1. ZELMER MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL BUP 18/09 PL 214420 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214420 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 384487 (22) Data zgłoszenia: 18.02.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167098 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167098 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167098 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 294390 (22) D ata zgłoszenia: 28.04.1992 (51) IntCl6: B21D 35/00 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180337 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180337 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180337 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 319308 (22) Data zgłoszenia: 06.09.1995 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1755549 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2005 05780098.9

Bardziej szczegółowo

PL 207433 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, PL 26.06.2006 BUP 13/06. ZBIGNIEW BORKOWICZ, Wrocław, PL 31.12.

PL 207433 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, PL 26.06.2006 BUP 13/06. ZBIGNIEW BORKOWICZ, Wrocław, PL 31.12. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207433 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 371716 (51) Int.Cl. G01N 27/82 (2006.01) B25J 15/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo