(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. A47B 88/00 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2016/30 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Mebel (30) Pierwszeństwo: AT (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2014/26 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/02 (73) Uprawniony z patentu: IKEA Supply AG, Pratteln, CH (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 INGO GASSER, Höchst, AT EMANUEL NETZER, Höchst, AT (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Marta Skrobot SULIMA GRABOWSKA SIERZPUTOWSKA BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP.J. Skr. poczt Warszawa 10 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 SGS-8880/VAL EP B1 Opis [0001] Wynalazek dotyczy mebla z co najmniej dwiema szufladami znajdującymi się jedna nad drugą z takimi samymi panelami przednimi, które mogą być okuciem mebla połączone rozłącznie ze ścianami bocznymi szuflad, przy czym okucia mebla mocowane mogą być ze znajdującymi się na jeden nad drugim elementami mocującymi w otworach nawierconych paneli przednich. [0002] W dalszej kolejności wynalazek dotyczy zestawu do wytwarzania mebla. [0003] Meble z szufladami znajdującymi się jedna nad drugą, w których panele przednie są wykonane w taki sam sposób, znane są w wielu przypadkach ze stanu techniki. Problem, który przy tym powstaje jest taki, że najniższy panel przedni najniższej szuflady nie powinien być umieszczany w tym samym położeniu co górne panele przednie górnych szuflad, ponieważ panel przedni najniższej szuflady powinien również zakryć dno korpusu mebla, aby osiągnąć odpowiedni estetyczny wygląd. Dokumentami stanu techniki są: US , DE , EP [0004] Zadaniem wynalazku jest dostarczenie ulepszonego modelu względem stanu techniki. [0005] Zadanie to zostało rozwiązane przez cechy zastrzeżenia 1 bądź cechy zastrzeżenia 5. [0006] Poprzez to, że każde okucie mebla ma trzy miejsca mocowania dla elementów mocujących, którymi, w celu ustalenia różnych położeń w kierunku wysokości panelu przedniego względem ścian bocznych szuflady, następuje mocowanie okucia mebla na panelu przednim za pomocą elementów mocujących każdorazowo w tylko dwóch miejscach mocowania okucia mebla lub przez to, że panele przednie mają dla elementów mocujących każdorazowo trzy otwory nawiercone na okucie mebla, którymi w celu ustalenia różnych położeń w kierunku wysokości panelu przedniego względem ścian bocznych szuflady, następuje mocowanie okucia mebla do panelu przedniego za pomocą elementów mocujących każdorazowo tylko w dwóch otworach nawierconych panelu przedniego, dostarczony może zostać taki mebel, że mogą zostać uzyskane przy użyciu całkowicie takich samych paneli przednich i całkowicie takich samych okuć mebli do nanoszenia paneli przednich na ściany boczne szuflady różne położenia w kierunku wysokości paneli przednich względem ścian bocznych szuflad. Powoduje to, że takimi samymi panelami przednimi budowane mogą być również szuflady, których panele przednie z jednej strony sięgają dalej na dół z góry pod szufladę - a z drugiej strony uzyskane mogą być szuflady, w których panel przedni ulokowany jest wyżej. [0007] Ułatwia to w szczególności montaż dla laików, gdyż przy montażu nie może dojść do żadnej pomyłkowej zamiany paneli frontowych - jak byłoby w przypadku, gdyby panele przednie były różnie wykonane. Przy montażu mebla tylko miejsca mocowania okuć mebla lub otwory nawiercone panelu przedniego muszą być więc wybrane odpowiednio, aby uzyskać różne wysokości panelu przedniego względem ścian bocznych szuflady. [0008] Kolejne korzystne postaci wykonana wynalazku są zdefiniowane w zastrzeżeniach zależnych. [0009] Jako szczególnie korzystne okazało się, gdy w celu ustalenia pierwszego położenia w kierunku wysokości panelu przedniego względem ściany bocznej szuflady, elementy mocujące połączone mogą być w obydwu górnych z trzech miejsc mocowania i że w celu ustalenia drugiego położenia w kierunku wysokości panelu przedniego względem ściany bocznej szuflady, elementy mocujące mogą być połączone w obydwu dolnych z trzech miejsc mocowania i że w obydwu położeniach w kierunku wysokości elementy mocujące mogą być mocowane każdorazowo w tych samych otworach nawierconych pa-

3 nelu przedniego. Przez odpowiedni dobór górnych lub dolnych miejsc mocowania okucia mebla osiągnięte może być więc przesunięcie panelu przedniego względem ścian bocznych szuflady, przy czym używane są zawsze tylko te same otwory nawiercone panelu przedniego. [0010] Zgodnie z korzystnym przykładem wykonania może być przewidziane, że w celu ustalenia pierwszego położenia w kierunku wysokości panelu przedniego względem ściany bocznej szuflady elementy mogą być mocujące mocowane w obu górnych z trzech otworów nawierconych i że w celu ustalenia drugiego położenia w kierunku wysokości panelu przedniego względem ścian bocznych szuflady, elementy mocujące mogą być mocowane w obu dolnych z trzech otworów nawierconych i że przy obydwu położeniach w kierunku wysokości elementy mocujące mogą być mocowane każdorazowo w tych samych dwóch miejscach mocowania okucia mebla. Wyłącznie przez wybór odpowiednich otworów nawierconych panelu przedniego może więc dojść do pionowego przesunięcia panelu przedniego względem ścian bocznych szuflady, przy czym mocowanie następuje zawsze przez te same miejsca mocowania okucia mebla. [0011] Dalej może być korzystnie przewidziane, że mebel ma co najmniej jedną szufladę z panelem przednim w pierwszym położeniu w kierunku wysokości względem ściany bocznej szuflady i że mebel ma co najmniej jedną szufladę z panelem przednim w drugim położeniu w kierunku wysokości względem ściany bocznej szuflady. Może być więc przez to uzyskane zakrycie strony czołowej dna korpusu mebla przez panel przedni, bez konieczności stosowania oddzielnego panelu przedniego. [0012] Szczególnie korzystnie może być przewidziane, że najniższa szuflada mebla ma panel przedni, który znajduje się niżej względem ściany bocznej szuflady i że wszystkie pozostałe szuflady mają panele przednie, które znajdują się wyżej względem ścian bocznych szuflad. Można więc uzyskać mebel, który ma kilka szuflad z takimi samymi panelami przednimi, które są umieszczone na tej samej wysokości względem ścian bocznych szuflady i że ten mebel ma ponadto szufladę, której panel przedni umieszczony jest niżej - względem ścian bocznych szuflady - przez co strona czołowa dna korpusu mebla może zostać zakryta i w ten sposób uzyskany może być estetycznie ładny mebel. [0013] W dalszej kolejności może być korzystnie przewidziane, że okucia mebla mogą być wstępnie montowane na panelu przednim i że ściany boczne szuflad mają każdorazowo urządzenie przyjmujące do rozłącznego przyjęcia okuć mebla. Może to prowadzić do ułatwionego montażu i również do ułatwionego rozmontowywania mebla. [0014] Ochrona jest również pożądana dla zestawu do wytwarzania mebla według co najmniej jednej z opisanych wyżej postaci wykonania z co najmniej dwiema lewymi i prawymi ścianami bocznymi co najmniej dwóch szuflad, co najmniej dwoma panelami przednimi, co najmniej czterema okuciami mebla i co najmniej ośmioma elementami mocującymi. [0015] Kolejne szczegóły i zalety niniejszego wynalazku zostaną bliżej objaśnione na podstawie opisu figur w odniesieniu do przedstawionych na rysunkach przykładów wykonania. Zatem pokazano: Fig. 1 widok z perspektywy mebla z trzema szufladami, Fig. 2 widok z boku mebla z trzema szufladami, Fig. 3 kolejny widok mebla z trzema szufladami, Fig. 4 widok z boku kolejnego mebla z dwiema szufladami, Fig. 5a widok z perspektywy części panelu przedniego z dwoma okuciami mebla w pierwszym położeniu w kierunku wysokości, Fig. 5b widok z perspektywy panelu przedniego z dwoma okuciami mebla w drugim położeniu w kierunku wysokości, Fig. 6a i 6b dwa widoki perspektywiczne dwóch okuć mebla i ich elementów mocujących,

4 Fig. 7a i 7b dwa widoki z perspektywy okucia mebla i umieszczonych w nim elementów mocujących do zamontowania w pierwszym położeniu w kierunku wysokości, Fig. 7c i 7d dwa widoki perspektywiczne okucia mebla jak na 7a i 7b do zamontowania w drugim położeniu w kierunku wysokości, Fig 8a i 8b dwa widoki perspektywiczne okucia mebla z elementami mocującymi do zamontowania w pierwszym położeniu w kierunku wysokości, Fig. 8c i 8d dwa widoki perspektywiczne okucia mebla jak na fig. 8a i 8b do zamontowania w drugim położeniu w kierunku wysokości, Fig. 9 widok z boku mebla z trzema umieszczonymi w nim szufladami. [0016] Figura 1 pokazuje widok perspektywiczny mebla 1 z trzema szufladami 2, 3 i 4. Szuflady 2, 3 i 4 mają każdorazowo dwie ściany boczne 6 i 7. Na tych ścianach bocznych 6 i 7 szuflad 2, 3 i 4 przymocowany jest każdorazowo panel przedni 5. [0017] Dla wszystkich trzech szuflad 2, 3 i 4 używany jest całkowicie identyczny panel przedni 5. [0018] Szuflady 2, 3 i 4 są osadzone w korpusie 90 mebla 1. Korpus 90 mebla ma przy tym na swojej górnej płycie stronę czołową 91 i przy swoich ścianach bocznych strony czołowe 93. Pod najniższą szufladą 4 znajduje się dno korpusu 90, które również ma stronę czołową 92. [0019] Aby stworzyć estetycznie ładny mebel 1, panel przedni 5 najwyższej szuflady 2 zakrywa przy tym z stanie zamkniętym zarówno ściany boczne 93 korpusu jak i górną płytę korpusu bądź stronę czołową 91 górnej płyty korpusu korpusu. [0020] Panel przedni 5 środkowej szuflady 3 zakrywa strony czołowe 93 ścian bocznych korpusu i najniższa szuflada 4 - dokładnie rzecz ujmując jej panel przedni 5- zakrywa w stanie zamkniętym szuflady 4 z jednej strony stronę czołową 93 ścian bocznych korpusu i z drugiej strony stronę czołową 92 dna korpusu. W ten sposób - w stanie zamkniętym wszystkich trzech szuflad 2, 3 i 4 - strony czołowe korpusu 90 mogą nie być widoczne. [0021] Figura 2 pokazuje widok z boku mebla 1 z korpusem 90 i z umieszczonymi w nim szufladami 2, 3 i 4, przy czym panele przednie 5 są przy tym przedstawione w przekroju. [0022] Ściany boczne 6 i 7 szuflad (6 nie przedstawiono) są przy tym każdorazowo połączone nieprzedstawionymi tutaj okuciami 10 i 20 mebla z panelami przednimi 5 (patrz figura 3). [0023] Połączenie następuje przy tym przez elementy mocujące 8, które są wprowadzane w otwory nawiercone 51 i 52 w panelu przednim. [0024] Jak można dobrze zobaczyć na figurze 2, panel przedni 5 najwyższej szuflady 2 sięga przy tym do górnej krawędzi korpusu 90 mebla, przez co strona czołowa 91 górnej płyty korpusu jest w stanie zamkniętym szuflady 2 zakryta. Podobnie jest przy szufladzie 4, w której panel przedni 5 w stanie zamkniętym szuflady 4 zakrywa stronę czołową 92 dna korpusu. Nie uzyskuje się tego przez różnie wykonane panele przednie 5, lecz przez to, że pozycjonowanie paneli przednich 5 na ścianach bocznych 6 i 7 szuflad ma miejsce na różnej wysokości w stosunku do nich. [0025] Figura 3 pokazuje widok z boku mebla 1, jak przedstawiono właśnie na figurze 2 z tą różnicą, że w obydwu dolnych szufladach 3 i 4 zdjęto zakrycie ścian bocznych 7. [0026] Na tym widoku rozpoznać można tylko górne okucia 10 mebla i dolne okucia 20 mebla szuflad 3 i 4, które zostały przymocowane w otworach nawierconych 51 i 52 za pomocą elementów mocujących 8 (nie przedstawiono aby nie zaciemniać widoku na tej figurze 3; patrz figura 2). [0027] W przypadku szuflady 3 okucia 10 i 20 mebli zostały przy tym przymocowane swoimi obydwoma górnymi miejscami mocowania do panelu przedniego 5. W przypadku najniższej szuflady 4 natomiast, okucia 10 i 20 mebli zostały przymocowane ich obydwoma dolnymi miejscami mocowania do panelu przedniego 5, przez co dochodzi do

5 przesunięcia panelu przedniego 5 względem ściany bocznej 7 szuflady 4 i przez to umożliwia się, że panel przedni 5 w stanie zamkniętym może zakryć stronę czołową 92 dna korpusu. [0028] Figura 4 pokazuje widok szczegółowy z boku kolejnego mebla 1 z korpusem 90 mebla i tylko dwiema szufladami 3 i 4. [0029] Panel przedni 5 górnej szuflady 3 zakrywa w tym przykładzie wykonanie z kolei stronę czołową 91 górnej płyty korpusu w stanie zamkniętym szuflady 3 i również panel przedni 5 szuflady 4 zakrywa w stanie zamkniętym stronę czołową 92 dna korpusu. Otwory nawiercone 51 i 52 są całkowicie identyczne w obydwu panelach przednich 5. [0030] Różne zakrycie stron czołowych korpusu 90 mebla następuje wyłącznie przez naniesienie na różnych wysokościach paneli przednich 5 względem ścian bocznych 7 szuflad 3 i 4. To przesunięcie uzyskiwane jest tylko i wyłącznie przez to, że okucia 10 i 20 mebla zamontowane są na różnych wysokościach względem panelu przedniego 5. [0031] Na tej figurze 4 można również dobrze rozpoznać urządzenie przyjmujące 9 na ścianach bocznych 6 i 7, które służy do tego, że ściany boczne 6 i 7 szuflad 3 i 4 mogą rozłącznie przyjmować okucia 10 i 20 mebla. Przez to możliwe jest, że okucia 10 i 20 mebla mogą zostać wstępnie zamontowane na panelu przednim 5, zanim panel przedni 5 zostanie złączony ze ścianami bocznymi 6 i 7 szuflad 2, 3 i 4 (patrz figury 5a i 5b). [0032] Chodzi przy tym również o mebel 1 z co najmniej 2 znajdującymi się jedna nad drugą szufladami 3 i 4 z takimi samymi panelami przednimi 5, które mogą być połączone rozłącznie okuciem 10 i 20 mebla ze ścianami bocznymi 6 i 7 szuflad 3 i 4, przy czym okucia 10 i 20 mebla mogą być przymocowywane elementami mocującymi 8 w otworach nawierconych 51 i 52 panelu przedniego 5, przy czym każde okucie 10 i 20 mebla ma trzy miejsca mocowania 11, 12 i 13 lub 21, 22 i 23 (nie przedstawiono; patrz do tego na figury 7a do 7d lub figury 8a do 8d) dla elementów mocujących 8, którymi w celu ustalenia różnego położenia w kierunku wysokości panelu przedniego 5 względem ścian bocznych 6 i 7 szuflady 3 i 4 - następuje przymocowanie okuć 10 i 20 mebla do panelu przedniego 5 za pomocą elementów mocujących 8 każdorazowo tylko w dwóch miejscach mocowania 11, 12 i 13 lub 21, 22 i 23 okucia 10 i 20 mebla. [0033] Przy tym panele przednie 5 na każde okucie 10 i 20 mebla mają dwa znajdujące się jeden nad drugim otwory nawiercone 51 i 52 w celu przyjęcia elementów mocujących 8. Trzy miejsca mocowania 11, 12 i 13 lub 21, 22 i 23 okuć 10 i 20 mebla znajdują się przy tym jeden nad drugim. [0034] W celu ustalenia pierwszego położenia w kierunku wysokości panelu przedniego 5 względem ściany bocznej 6 i 7 szuflady 3, elementy mocujące 8 mogą być połączone w obydwóch górnych z trzech miejsc mocowania i w celu ustalenia drugiego położenia w kierunku wysokości panelu przedniego 5 względem ściany bocznej 6 i 7 szuflady 4, elementy mocujące 8 mogą być połączone w obydwóch dolnych z trzech miejsc mocowania, w dalszej kolejności w obydwu położeniach w kierunku wysokości elementy mocujące 8 mogą być każdorazowo mocowane w tych samych otworach nawierconych 51 i 52 panelu przedniego 5. [0035] Mebel 1 ma więc co najmniej jedną szufladę 3 z panelem przednim 5 w pierwszym położeniu w kierunku wysokości względem ściany bocznej 6 i 7 szuflady 3 i mebel 1 ma szufladę 4 z panelem przednim 5 w drugim położeniu w kierunku wysokości względem ściany bocznej 6 i 7 szuflady 4. [0036] W przypadku mebla 1, jak przedstawiono na figurach od 1 do 3, ma miejsce również to, że najniższa szuflada 4 mebla 1 ma panel przedni 5, który znajduje się niżej względem ściany bocznej 6 i 7 szuflady 4 i że wszystkie pozostałe szuflady 2 i 3 mają panel przedni 5, który znajduje się wyżej względem ściany bocznej 6 i 7 szuflad 2 i 3. [0037] Figury 5a i 5b pokazują obydwie różne położenia mocowania obydwu okuć 10 i 20 mebli na panelu przednim 5 przy wykorzystaniu tych samych otworów nawierconych 51 i 52 panelu przedniego 5 za pomocą elementów mocujących 8.

6 [0038] Na figurze 5a przedstawiono, jak obydwa okucia 10 i 20 mebla zostały połączone ich obydwoma górnymi miejscami mocowania z panelem przednim 5, przez co panel przedni 5 w nieprzedstawionej tutaj sytuacji montażowej na ścianach bocznych szuflady wystawałby dalej w górę i w ten sposób mógłby zasłonić stronę czołową górnej płyty korpusu. [0039] Alternatywnie do tego - jak przedstawiono na figurze 5b - obydwa okucia 10 i 20 mebla pozwalają się również nanieść swoimi obydwoma dolnymi miejscami mocowania również na panel przedni 5 - dokładnie rzecz ujmując w jego otwory nawiercone 51 i 52, przez co panel przedni 5 zostaje przesunięty w dół i w ten sposób panel przedni może zakryć stronę czołową dna korpusu. Zauważono tutaj ponownie, że każdorazowo chodzi przy tym o identyczny panel przedni 5, przez co przy składaniu nie może dojść do żadnej pomyłkowej zamiany. [0040] Elementy mocujące 8 mogą być przy tym wprowadzane w otwory okuć 10 i 20 mebla i przymocowywane w otworach nawierconych 51 i 52 panelu przedniego 5 (odnośnie otworów patrz opis figur 7 i 8). [0041] Figura 6a przedstawia widok perspektywiczny górnego okucia 10 mebla. To okucie 10 mebla ma trzy miejsca mocowania 11, 12 i 13, przy czym w tym widoku widoczne jest tylko miejsce mocowania 13, obydwa inne miejsca mocowania 11 i 12 są przedstawione na figurach 7b i 7d. Elementy mocujące 8 są w tym korzystnym przykładzie wykonane jako śruby 80, za pomocą których okucie 10 mebla może zostać przymocowane na nieprzedstawionym tutaj panelu przednim 5. [0042] Figura 6b pokazuje widok z perspektywy dolnego okucia 20 mebla ze swoimi trzema miejscami mocowania 21, 22 i 23. Również tutaj, elementy mocujące 8 są wykonane jako śruby 80. [0043] Figury od 7a do 7d przedstawiają teraz różne widoki perspektywiczne górnego okucia 10 mebla i jego miejsca mocowania 11, 12 i 13. [0044] W celu zamocowania okucia 10 mebla na nieprzedstawionym tutaj panelu przednim 5 z jednej strony znajdujące się jeden nad drugim elementy mocujące 8 zostają wprowadzone w obydwa dolne miejsca mocowania 12 i 13, które są wykonane jako otwory, aby umieścić okucie 10 mebla w wyższym położeniu na panelu przednim 5 (jak przedstawiono na figurze 7a i 7b). [0045] Na schematach na figurach 7c i 7d, obydwa znajdujące się jeden nad drugim elementy mocujące 8 są umieszczone w obydwu górnych otworach 11 i 12, aby umieścić okucie 10 mebla w niższym położeniu na panelu przednim 5. [0046] W ten sposób, wyłącznie przez wybór znajdujących się jedno nad drugim miejsc mocowania 11, 12 i 13 może zostać określone, na jakiej wysokości na panelu przednim 5 umieszczone jest okucie 10 mebla. [0047] Na figurach od 8a do 8b przedstawione są różne perspektywiczne widoki drugiego okucia 20 mebla i umieszczone w nim elementy mocujące 8. [0048] Figury 8a i 8b pokazują naniesienie znajdujących się jeden nad drugim elementów mocujących 8 w obydwu dolnych miejscach mocowania 22 i 23 okucia 20 mebla, figury 8c i 8d pokazują naniesienie znajdujących się jeden nad drugim elementów mocujących 8 w obydwu górnych miejscach mocowania 21 i 22 okucia 20 mebla. [0049] Przez wybór odpowiedniego miejsca mocowania określona może być względna wysokość okucia 20 mebla do nieprzedstawionego tutaj panelu przedniego 5. [0050] Jak można dobrze rozpoznać na figurach 7 i 8, w tym korzystnym przykładzie wykonania, miejsca mocowania 11, 12, 13, 21, 22 i 23 są wykonane jako otwory. Na tych figurach można również dobrze rozpoznać, że elementy mocujące 8 mogą zostać wprowadzane w otwory okuć 10 i 20 mebla i w dalszej kolejności - nie pokazano - przymocowywane w otworach nawierconych 51, 52 i 53 panelu przedniego 5. [0051] Figura 9 pokazuje wariant mebla 1, w którym mocowanie panelu przedniego 5 następuje na różnych wysokościach względem ścian bocznych 6 i 7 szuflady (6 nie poka-

7 zano). Dzięki temu zostało ponownie umożliwione, że w przypadku najwyższej szuflady 2 jej panel przedni 5 zakrywa stronę czołową górnej płyty 91 korpusu w stanie zamkniętym szuflady 2 i również, że najniższa szuflada 4 zakrywa swoim panelem przednim 5 stronę czołową 92 dna korpusu w stanie zamkniętym szuflady 4. [0052] W tym przykładzie wykonania nie jest to, jak przy poprzednich, uzyskane trzema różnymi miejscami mocowania na okuciu mebla, lecz przez trzy otwory nawiercone 51, 52 i 53 w panelu przednim 5, przy czym dla okucia mebla każdorazowo wykorzystywane są tylko dwa z trzech otworów nawierconych 51, 52 i 53. [0053] Dzięki temu uzyskuje się mebel 1 z co najmniej dwiema znajdującymi się jedna nad drugą szufladami - w tym przykładzie wykonania z trzema znajdującymi się jedna nad drugą szufladami 2, 3 i 4 - z takimi samymi panelami przednimi 5, które mogą być połączone rozłącznie okuciami 10 i 20 mebla (nie przedstawiono) ze ścianami bocznymi 6 i 7 szuflad 2, 3 i 4, przy czym okucia 10 i 20 mebla mogą być przymocowane elementami mocującymi 8 w otworach nawierconych 51, 52 i 53 paneli przednich 5, przy czym panele przednie 5 mają dla elementów mocujących 8 każdorazowo trzy otwory nawiercone 51, 52 i 53 na każde okucie 10 i 20 mebla, którymi - w celu ustalenia różnych położeń w kierunku wysokości panelu przedniego 5 względem ściany bocznej 6 i 7 szuflady 2, 3 i 4 - mocowanie okucia 10 i 20 mebla następuje na panelu przednim 5 za pomocą elementów mocujących 8 każdorazowo tylko w dwóch otworach nawierconych 51, 52 i 53 panelu przedniego 5. Na figurze 9 nie przedstawiono okuć 10 i 20 mebla aby nie zaciemniać rysunku, znajdują się one w tych samych miejscach jak w innych przedstawionych meblach 1. [0054] Panele przednie 5 mają w tym korzystnym przykładzie wykonania każdorazowo trzy otwory nawiercone 51, 52 i 53 na okucie 10 i 20 mebla znajdujące się jeden nad drugim. [0055] Przez wykonanie trzech otworów nawierconych 51, 52 i 53, niepotrzebne jest więcej okucie 10 albo 20 mebla, które ma tylko dwa miejsca mocowania 11 i 12 lub 21 i 22 (nie pokazano). W celu ustalenia pierwszego położenia w kierunku wysokości panelu przedniego 5 względem ściany bocznej 6 i 7 szuflady 4, elementy mocujące 8 mogą być mocowane w obydwu górnych otworach nawierconych 51 i 52, w celu ustalenia drugiego położenia w kierunku wysokości panelu przedniego 5 względem ściany bocznej 6 i 7 szuflady 2 i 3, elementy mocujące 8 mogą być mocowane w obydwu dolnych otworach nawierconych 52 i 53. W obydwu położeniach w kierunku wysokości, elementy mocujące 8 każdorazowo mogą być mocowane tymi samymi dwoma miejscami mocowania okucia 10 i 20 mebla. [0056] Szczególnie korzystnie przewidziany jest zestaw do wytwarzania mebla z co najmniej dwiema lewymi i prawymi ścianami bocznymi 6 i 7 z co najmniej dwiema szufladami 3 i 4 i co najmniej dwoma panelami przednimi 5 i dalej co najmniej czterema okuciami 20 mebla i co najmniej ośmioma elementami mocującymi 8. [0057] W przypadku mebla 1, jak przedstawiono na figurach 2 i 3 wychodzi się zawsze od tego, że okucia 10 i 20 mebla mają trzy miejsca mocowania, a panel przedni 5 ma każdorazowo odpowiadające im otwory nawiercone. Dla specjalisty jest jasne, że to ograniczenie do liczby miejsc mocowania lub otworów nawierconych nie jest faktycznie ograniczone do tej liczby. Również możliwe jest oczywiście, że okucie mebla jak i panel przedni mają również inną liczbę miejsc mocowania. Ważne jest przy tym wyłącznie, że okucie mebla ma o jedno miejsce mocowania więcej niż panel przedni ma otworów nawierconych. [0058] Podobne ma miejsce to w przykładzie wykonania na figurze 9 przez to, że chodzi wyłącznie o to, że panel przedni ma o jeden otwór nawiercony więcej niż okucie mebla miejsc mocowania.

8 7 [0059] We wszystkich przykładach wykonania, miejsca mocowania okuć 10 i 20 mebla mają każdorazowo równoodległe odstępy. Podobne ma miejsce otworami nawierconymi paneli przednich, które również mają równoodległe odstępy. Zastrzeżenia patentowe Mebel (1) z co najmniej dwiema znajdującymi się jedna nad drugą szufladami (2, 3, 4) z takimi samymi panelami przednimi (5), które mogą być połączone rozłącznie okuciami (10, 20) mebla ze ścianami bocznymi (6, 7) szuflad (2, 3, 4), przy czym okucia (10, 20) mebla mogą być mocowane znajdującymi się jeden nad drugim elementami mocującymi (8) w otworach nawierconych (51, 52) paneli przednich (5) tak, że każde okucie (10, 20) mebla ma trzy miejsca mocowania (11, 10 12, 13, 21, 22, 23) dla elementu mocującego (8), którymi, w celu ustalenia różnych położeń w kierunku wysokości panelu przedniego (5) względem ściany bocznej (6, 7) szuflady (2, 3, 4) następuje przymocowanie okucia (10, 20) mebla do panelu przedniego (5) za pomocą elementów mocujących (8) w tylko dwóch miejscach mocowania (11, 12, 13, 21, 22, 23) tego okucia (10, 20) mebla, znamienny tym, że w celu ustalenia pierwszego położenia w kierunku wysokości panelu przedniego (5) względem ściany bocznej (6, 7) szuflady (2, 3, 4) elementy mocujące (8) mogą być połączone w obydwu górnych (11, 12, 21, 22) z trzech miejsc mocowania (11, 12, 13, 21, 22, 23) i że w celu ustalenia drugiego położenia w kierunku wysokości panelu przedniego (5) względem ściany bocznej (6, 7) szuflady (4) elementy mocujące (8) mogą być połączone w obydwu dolnych (12, 13, 22, 23) z trzech miejsc mocowania (11, 12, 13, 21, 22, 23) i że w obydwu położeniach w kierunku wysokości elementy mocujące (8) mogą być mocowane każdorazowo w tych samych dwóch otworach nawierconych (51, 52) panelu przedniego (5). 2. Mebel według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że panel przedni (5) ma na każde okucie (10, 20) mebla dwa znajdujące się jeden nad drugim otwory nawiercone (51, 52) do przyjęcia elementów mocujących (8). 3. Mebel według zastrzeżenia 1 albo 2, znamienny tym, że trzy miejsca mocowania (11, 12, 13, 21, 22, 23) okucia (10, 20) mebla wykonane są tak, że znajdują się jedno nad drugim. 4. Mebel (1) z co najmniej dwiema znajdującymi się jedna nad drugą szufladami (2, 3, 4) z takimi samymi panelami przednimi (5), które mogą być połączone rozłącznie okuciami (10, 20) mebla ze ścianami bocznymi (6, 7) szuflad (2, 3, 4), przy czym okucia (10, 20) mebla mogą być mocowane znajdującymi się jeden nad drugim elementami mocującymi (8) w otworach nawierconych (51, 52, 53) paneli przednich (5), znamienny tym, że panele przednie (5) mają dla elementów mocujących (8) każdorazowo trzy otwory nawiercone (51, 52, 53) na każde okucie (10, 20) mebla, za pomocą których, w celu ustalenia różnych położeń w kierunku wysokości paneli przednich (5) względem ściany bocznej (6, 7) szuflady (2, 3, 4), następuje mocowanie okucia (10, 20) mebla do panelu przedniego (5) za pomocą elementów mocujących (8) w każdorazowo tylko dwóch otworach nawierconych (51, 52, 53) panelu przedniego (5), znamienny tym, że w celu ustalenia pierwszego położenia w kierunku wysokości panelu przedniego (5) względem ściany bocznej (6, 7) szuflady (2, 3, 4) elementy mocujące (8) mogą być mocowane w obydwu górnych (51, 52) z trzech otworów nawierconych (51, 52, 53) i że w celu ustalenia drugiego położenia w kierunku wysokości panelu przedniego (5) względem ściany bocznej (6, 7) szuflady (2, 3, 4) elementy mocujące (8) mogą być mocowane w obydwu dolnych (52, 53) z trzech otworów nawierconych (51, 52, 53) i że w obydwu położeniach w kierunku wysokości elementy mocujące (8) mogą być połączone każdorazowo z tymi samymi dwoma miejscami mocowania (11, 12, 21, 22) okucia (10, 20) mebla.

9 Mebel według zastrzeżenia 4, znamienny tym, że w panelu przednim (5) wykonane są trzy otwory nawiercone (51, 52, 53) na każde okucie (10, 20) mebla tak, że znajdują się one jeden nad drugim. 6. Mebel według zastrzeżenia 4 albo 5, znamienny tym, że okucia (10, 20) mebla mają każdorazowo dwa miejsca mocowania (11, 12, 21, 22) znajdujące się jeden nad drugim do przyjęcia elementów mocujących (8). 7. Mebel według jednego z zastrzeżeń 1 do 6, znamienny tym, że ten mebel (1) ma co najmniej jedną szufladę (2, 3) z panelem przednim (5) w pierwszym położeniu w kierunku wysokości względem ściany bocznej (6, 7) szuflady (2, 3) i że ten mebel (1) ma co najmniej jedną szufladę (4) z panelem przednim (5) w drugim położeniu w kierunku wysokości względem ściany bocznej (6, 7) szuflady (4). 8. Mebel według zastrzeżenia 7, znamienny tym, że najniższa szuflada (4) mebla (1) ma panel przedni (5), który znajduje się niżej względem ściany bocznej (6, 7) szuflady (4) i że wszystkie pozostałe szuflady (2, 3) mają panel przedni (5), który znajduje się wyżej względem ścian bocznych (6, 7) szuflad (2, 3). 9. Mebel według jednego z zastrzeżeń 1 do 8, znamienny tym, że okucia (10, 20) mebla mogą być wstępnie montowane na panelach przednich (5) i że ściany boczne (6, 7) szuflad (2, 3, 4) mają każdorazowo urządzenie przyjmujące (9) do rozłącznego przyjęcia okuć (10, 20) mebla. 10. Mebel według jednego z zastrzeżeń 1 do 9, znamienny tym, że elementy mocujące (8) są wykonane jako śruby (80) lub kołki. 11. Mebel według jednego z zastrzeżeń 1 do 10, znamienny tym, że korzystnie trzy miejsca mocowania (11, 12, 13, 21, 22, 23) okuć (10, 20) mebla są wykonane jako otwory. 12. Mebel według zastrzeżenia 11, znamienny tym, że elementy mocujące (8) mogą być wprowadzane w otwory okuć (10, 20) mebla i mogą być mocowane w otworach nawierconych (51, 52, 53) paneli przednich (5). 13. Zestaw do produkcji mebla (1) według jednego z zastrzeżeń 1 do 12 z: - co najmniej dwiema lewymi (6) i prawymi (7) ścianami bocznymi co najmniej dwóch szuflad (2, 3, 4), - co najmniej dwoma panelami przednimi (5), - co najmniej czterema okuciami (10, 20) mebla i co najmniej ośmioma elementami mocującymi (8). Uprawniony: IKEA Supply AG Pełnomocnik: mgr inż. Marta Skrobot Rzecznik patentowy

10 9

11 10

12 11

13 12

14 13

15 14

16 15

17 16

18 17

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1730054 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.03.2005 05731932.9 (51) Int. Cl. B65G17/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326237 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.07.2009 09780285.4 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L 15/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173. PL/EP 1859720 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 10232 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.06.2004 04102787.1 (13) T3 (1) Int. Cl. E0C9/00 (2006.01) E0C9/02

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2086467 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.11.2007 07824706.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A61F 2/16 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614553 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2005 05014326.2 (51) Int. Cl. B60C27/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1495737 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.06.2004 04014424.8 (51) Int. Cl. A61F2/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16234 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18..0 0022716.4 (1) Int. Cl. B6D71/00 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1449961 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.04.2004 04405227.2 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B9/14 F16B13/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1700812 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2006 06004461.7 (51) Int. Cl. B66B9/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2084998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2009 09151619.5 (13) (51) T3 Int.Cl. A47F 3/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1837003 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2007 07005252.7 (51) Int. Cl. A61G5/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1561894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2005 05001385.3 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2084461 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.11.2007 07847411.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F24C 3/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1660738 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.04.2005 05737864.8 (51) Int. Cl. E04G1/32 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 164949 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.2004 04740236.7 (13) T3 (1) Int. Cl. H01R12/04 H01R4/24

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1799953 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.08.2005 05770398.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1510645 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.08.2004 04019758.4 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/58 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F01M 11/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1740398 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.03.200 071703.9 (1) Int. Cl. B60C1/06 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1699990 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1699990 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2004 04800186.1 (13) (51) T3 Int.Cl. E04G

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2321564 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.08.2008 08785479.0 (13) (51) T3 Int.Cl. F16L 21/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1816307 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.07.06 060114.3 (1) Int. Cl. E06B9/68 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689955 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1 (13) T3 (51) Int. Cl. E04G1/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1854925 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.12.2005 05826699.0 (13) (51) T3 Int.Cl. E03D 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 239643 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.12.09 0980999.1 (13) (1) T3 Int.Cl. F03D 11/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2224595 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.02.2010 10001353.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H03K 17/96 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.03.06 06726236.0 (13) T3 (1) Int. Cl. E03C1/32 E03C1/22 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848.4 (13) (51) T3 Int.Cl. B62B 3/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.02.2010 10001703.7 (13) (51) T3 Int.Cl. B60D 5/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890929. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.04.2006 06754800.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890929. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.04.2006 06754800. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890929 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.04.2006 06754800.8 (13) (51) T3 Int.Cl. B62D 65/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 221611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01. 000481.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B28C /42 (06.01) B60P 3/16

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1841919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B27/10 E01B27/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2390435 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.05.2010 10163795.7 (13) (51) T3 Int.Cl. E04D 12/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2776315 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.07.2013 13753588.6 (13) (51) T4 Int.Cl. B64C 29/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1464787 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 (13) T3 (51) Int. Cl. E06B1/60 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1529464 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2004 04105133.5 (13) T3 (51) Int. Cl. A47B91/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2814723 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2013 13704452.5 (13) (51) T3 Int.Cl. B63G 8/39 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1810954 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.2006 06025226.9 (13) (51) T3 Int.Cl. C03B 9/41 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2828428 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.03.13 13731877.0 (13) (1) T3 Int.Cl. D0B 19/12 (06.01) D0B

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1712702 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2006 06006359.1 (51) Int. Cl. E04F15/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 290040 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.11.11 11187849.2 (13) (1) T3 Int.Cl. G0B 19/4097 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 198480 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.04.08 08007708.4 (1) Int. Cl. B60H1/24 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1475014 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.04.2004 04008701.7 (13) T3 (51) Int. Cl. A47B88/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1477628 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04102103.1 (51) Int. Cl. E05D11/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2638340 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.11.2011 11781794.0 (13) (51) T3 Int.Cl. F25D 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2701637 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.04.2012 12724557.9 (13) (51) T3 Int.Cl. A61F 2/44 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184035 (21 ) Numer zgłoszenia: 322833 (22) Data zgłoszenia: 23.10.1997 (13) B1 (51) IntCl7: A47B 57/48 A47B

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1950498 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.01.2007 07001358.6 (13) (51) T3 Int.Cl. F24C 7/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1785300 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.10.2006 06255392.0 (13) (51) T3 Int.Cl. B60J 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2064507 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.09.2007 07820275.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F28D 9/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2149176 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2008 08758021.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2649937 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.03.13 101313.9 (13) (1) T3 Int.Cl. A61B /1 (06.01) A61B /14

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2482784 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2009 09736165.3 (13) (51) T3 Int.Cl. A61H 9/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2515714 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.11.2010 10795206.1

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2451317 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.20 752646.9 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 7/74 (2006.01) H05B

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1591364 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2005 05103299.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1817186 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 (13) T3 (51) Int. Cl. B60G21/055 F16D1/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719485 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2528702 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2010 10796315.9 (13) (51) T3 Int.Cl. B21D 53/36 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2328700 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.09.2009 09795689.0 (13) (51) T3 Int.Cl. B22D 41/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1477128 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2004 04076445.8 (51) Int. Cl. A61D1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1466532 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 (13) T3 (51) Int. Cl. A23G9/28 A23G9/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2253357 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.04.2010 10159221.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1750564 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.04.2005 05735180.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L 5/36 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1754519 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.08.2006 06016676.6 (51) Int. Cl. A62C13/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1588936 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.07.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 71811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.06 06791167.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 G09F 15/00 ( ) Wasilewski Sławomir, Brzeziny, PL BUP 23/07. Sławomir Wasilewski, Brzeziny, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 G09F 15/00 ( ) Wasilewski Sławomir, Brzeziny, PL BUP 23/07. Sławomir Wasilewski, Brzeziny, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116108 (22) Data zgłoszenia: 05.05.2006 (19) PL (11) 64050 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1731914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.06.2005 05012519.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1731914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.06.2005 05012519. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1731914 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.06.200 001219.4 (13) (1) T3 Int.Cl. G01R 11/04 (2006.01) H0K

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1508941 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2004 04018799.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 182634 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.04.07 070963.1 (13) T3 (1) Int. Cl. F16H/17 F16H7/04 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326839 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.2008 08813786.4 (13) (51) T3 Int.Cl. F04B 33/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2303529 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.06.2009 09793985.4

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1884001 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.0.06 0674329.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H02B 1/ (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1886585 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.07.2006 06291197.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309.0 (13) (1) T3 Int.Cl. A41B 11/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1802536 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.09.2004 04774954.4 (13) T3 (51) Int. Cl. B65D77/20 B65D85/72

Bardziej szczegółowo

,2^ OPIS OCHRONNY PL 61004

,2^ OPIS OCHRONNY PL 61004 RZECZPOSPOLITA,2^ OPIS OCHRONNY PL 61004 POLSKA WZORU UŻYTKOWEGO Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2 U Numer zgłoszenia: 110119 @ Data zgłoszenia: 30.09.1999 13) Y1 0 Intel7: A47B 88/04 EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2161428 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.09.2009 09011535.3 (13) (51) T3 Int.Cl. F02B 29/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 73333 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27..08 0816799.3 (13) (1) T3 Int.Cl. H02G 1/12 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2065022 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2008 08169470.5 (51) Int. Cl. A61H9/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1712457 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.04.2005 05007978.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62J9/00 B62J1/16

Bardziej szczegółowo

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku PL/EP 147737 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 147737 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2004 0438009.2 (1) Int. Cl. B60N2/28

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1661542 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.08.2004 04762070.3 (51) Int. Cl. A61G7/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY A01K 1/12 ( ) A01J 5/00 ( ) Sposób udoju mechanicznego mlecznych zwierząt udojowych,

OPIS PATENTOWY A01K 1/12 ( ) A01J 5/00 ( ) Sposób udoju mechanicznego mlecznych zwierząt udojowych, RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197651 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 351036 (51) Int.Cl. A01K 1/12 (2006.01) A01J 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 161679 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.0 064.7 (1) Int. Cl. B60R21/01 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505274 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.07.2004 04016516.9 (13) (51) T3 Int.Cl. F02B 29/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1515085 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2004 04021097.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2210706 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.01.2010 10000580.0 (13) (51) T3 Int.Cl. B24B 21/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo