Audyt energetyczny budynku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Audyt energetyczny budynku"

Transkrypt

1 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe EnergoKonsult mgr inŝ. Mieczysław Drwięga Koszalin tel Audyt energetyczny budynku Inwestor : Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Rodzaj robót: Termomodernizacja budynku kuchni szpitala w Gryficach Adres obiektu : ulica : Niechorska 27 kod, miejscowość Gryfice województwo: zachodniopomorskie Wykonawca audytu : imię, nazwisko: Mieczysław Drwięga Data: Podpis : tytuł zawodowy: mgr inŝ r. audytor energetyczny Aktualizacja: nr opracowania: B 706-4/

2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego budynku. 1. Dane identyfikacyjne budynku. 1.1 Rodzaj Budynek kuchni z łącznikiem. 1.2 Rok r. budynku. budowy. 1.3 Właściciel lub Samodzielny Publiczny Zespół 1.4 Adres zarządca (nazwa Zakładów Opieki Zdrowotnej budynku. Niechorska 27 lub imię i nazwisko Niechorska Gryfice adres) Gryfice powiat: gryficki Tel. 091/ woj. zachodniopomorskie 2. Nazwa i adres firmy wykonującej audyt: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe EnergoKonsult REGON : KOSZALIN ul. Modrzejewskiej tel tel/fax Imię i nazwisko audytora koordynującego wykonanie audytu, Podpis: posiadane kwalifikacje : Audytor licencjonowany Krajowej Agencji Poszanowania Energii nr autoryzacji 0066 upr. bud. nr 15/98 mgr inŝ. Mieczysław Drwięga upr. energetyczne G2E-D/322/192/2002 w zakresie urz. sanit.,grzewczych i gazowych. PESEL : REGON : Współautorzy audytu : imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje : Lp Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu Posiadane kwalifikacje audytu energetycznego (w tym ew. uprawnienia) 5. Miejscowość: Koszalin Data wykonania opracowania: listopad aktualizacja: luty Spis treści : 1. Strony tytułowe 2. Karta audytu energetycznego 3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora / właściciela / budynku 4. Inwentaryzacja techniczno - budowlana budynku 5. Ocena stanu technicznego budynku 6. Wykaz usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnch 7. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 8. Opis optymalnego wariantu 9. Załączniki.

3 2. Karta audytu energetycznego*. 1. Dane ogólne. 1. Konstrukcja / technologia budynku Technologia mieszana. 2. Liczba kondygnacji nadziemnych 1 3. Kubatura części ogrzewanej [m3] Powierzchnia netto budynku [m2] Powierzchnia mieszkalna [m2] 0 6. Powierzchnia uŝytkowa lokali uŝytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m2] Liczba pomieszczeń uŝytkowych Liczba osób uŝytkujących budynek średnio Sposób przygotowania ciepłej wody uŝytkowej Centralnie w kotłowni gazowej 10. Rodzaj systemu ogrzewania budynku Centralnie, kotłownia gazowa. 11. Współczynnik kształtu A/V [1/m] 0, Inne dane charakteryzujące budynek 2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane. Stan przed Stan po [ W/(m2K)] termomodernizacją termomodernizacji 1 Ściany zewnętrzne osłonowe 1,20 0,24 2 Ściany zewnętrzne szczytowe 1,25 0,24 3 Bramy stalowe 5,00 1,90 4 Stropodach 0,75 0,22 5 Okna 1,9/2,6 1,9/1,5 6 Drzwi 3,00 1,90 7 Ściany przy gruncie 0,83 0,24 3. Sprawności składowe systemu grzewczego. 1 Sprawność wytwarzania 1,00 1,00 2 Sprawność przesyłania 0,90 0,95 3 Sprawność regulacji 0,919 0,950 4 Sprawność wykorzystania 0,94 0,93 5 Uwzględnienie przerw na ogrzewania w okresie tygodnia 1,00 1,00 6 Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 1,00 1,00 4. Charakterystyka sytemu wentylacji 1 Rodzaj wentylacji / naturalna, sztuczna/ naturalna/mech naturalna/mech 2 Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna i drzwi zewn. okna i drzwi zewn. 3 Strumień powietrza wentylacyjnego [m3/h] Liczba wymian [1/h] Charakterystyka energetyczna budynku 1. Obliczeniowa moc cieplna systemu ogrzewania [kw] 108,5 46,9 2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 49,0 31,4 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku 3. (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i 1265,8 739,8 przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku 4. z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i 1627,7 596,7 przerw w ogrzewaniu [GJ/rok] 5. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu [GJ/rok] 1062,9 680,2 Zmierzone zuŝycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu 6. standardowego i na przygotowanie cwu ( słuŝące do weryfikacji przyjętych brak danych - składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła ) [GJ/rok] Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku 7. w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności 73,1 43,2 systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kwh/m3rok]

4 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku 8. w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności 94,0 51,3 systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kwh/m3rok] Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku 9. w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności 292,8 159,7 systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kwh/m2rok] 6. Opłaty jednostkowe z podatkiem VAT ( obowiązujące w dniu sporządzenia audytu) 1. Opłata za 1 GJ na ogrzewanie** c.o. [zl/gj] 52,70 52,70 2. Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie co na miesiąc*** [zł/mwm-c] 10983, ,05 3. Opłata za podgrzanie wody uŝytkowej** za 1 GJ lub 1 m3 [zł/gj] 52,70 52,70 4. Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc*** [zł/mwm-c] 10983, ,05 5. Opłata za ogrzanie 1 m2 pow. uŝytkowej Opłata abonamentowa / aktualnie nie występuje w taryfach / 7. Inne Nośnik ciepła zł/m3 7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Planowana suma kredytu [zł] Miesięczna rata spłaty kredytu wraz z odsetkami [zł/mc] 6875 Oprocentowanie kredytu [%] 12,41 Zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] 52,54 Okres kredytowania [lata] 10 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] * - dla budynku o mieszanej funkcji naleŝy podać dane oddzielnie dla kaŝdej części budynku ** - opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii *** - stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii Uwaga: Stawki opłat za energię cieplną obliczono zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY zał. 1 część 3 (Dz.U ) z uwzględnieniem cen za paliwo gazowe - według Taryfy PGNiG.

5 3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora Dokumentacja projektowa. Dokumentacja fotograficzna obiektu Stawki opłat za paliwo gazowe stosowane przez Dostawcę gazu ziemnego. Dokumentacja i podkłady z natury wykonane przez Wykonawcę. Inwentaryzacja elewacji wykonana przez Wykonawcę Istniejąca fragmentaryczna dokumentacja projektowa 3.2. Inne dokumenty. Karta danych do audytu energetycznego Zestawienie opłat i faktur za paliwo gazowe za rok 2008 (karta audytu energetycznego, zestawienie kosztów ogrzewania) Osoby udzielające informacji. Danuta Kowalewska - Z-ca Dyr. ds. techn. Waldemar Winturski - Gł. Energetyk 3.4. Data wizji lokalnej. Wizja lokalna r. Wizja lokalna r. Wizja lokalna r Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi Inwestora ( zleceniodawcy). ograniczenie kosztów ogrzewania budynku wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej oraz fundusze UE i EOG szczególny zakres termomodernizacji wg Inwestora: - ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku - wymiana okien i drzwi - modernizacja instalacji CO - modernizacja instalacji CWU 3.6. Zadeklarowany przez Inwestora maksymalny wkład własny na pokrycie kosztów termomodernizacji. wkład własny Inwestora nie powinien przekroczyć sumy zł Normy i akty prawne. PN-EN-ISO-6946 : 2002 r. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń. PN-B : 1998r. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3. PN-B : 2001 r. Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych. PN-ISO-9836 : 1997r. Właściwości uŝytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

6 PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. PN-92/B Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej. Wymagania. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz.U ) Ustawa z dnia 19 grudnia 1998 r o o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz 1121). Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r o zmianie ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych ( DzU. nr 76/2001 poz. 808.) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz w sprawie weryfikacji audytu energetycznego ( Dz.U. nr 12/2002 poz. 114 i 115 ) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 15 czerwca 2002 Nr 75 poz. 690 ). 4. Inwentaryzacja techniczno - budowlana budynku Ogólne dane o budynku Budynek kuchni szpitala w Gryficach to 2 kondygnacyjny budynek kuchni z zapleczem kuchennym i pralnią, wykonany w technologii mieszanej. Fundamenty betonowe wylewane, ściany piwnic wykonane z cegły pełnej otynkowane od wewnątrz z warstwą hydroizolacji. Ściany osłonowe murowane z gazobetonu z wewnętrzną wykładziną z cegły dziurawki z obustronnym otynkowaniem. Ściany szczytowe prefabrykowane z betonu docieplone gazobetonem z obustronnym otynkowaniem. Budynki szpitalne są połączone łącznikami i stanowią jeden kompleks pod względem uŝytkowym i zapotrzebowania energii. Budynki sa podpiwniczone, stropy nad piwnicą typu DZ 3 lub DZ-4. Stropy nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną - z płyt dachowych kanałowych, kryty papą. Powierzchnia zabudowy całego obiektu wynosi 913,4 m2. Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Aktualnie budynek znajduje się w gestii SPZZ Opieki Zdrowotnej w Gryficach Szkic budynku. W załączeniu znajduje się przekrój budynku oraz rzut kondygnacji Opis techniczny podstawowych elementów budynku. Budynek kuchni o 2 kondygnacjach nadziemnych, z łącznikiem, zbudowany w technologii mieszanej. Fundamenty są wykonane z betonu i Ŝelbetonu, ściany piwnic są wykonane z cegły pełnej gr. 51 cm wewnętrznie otynkowane, z warstwą hydroizolacji w gruncie. Ściany osłonowe murowane z gazobetonu 07 o grubości 24 cm oraz cegła kratówka gr. 6,5 cm od wewnątrz, z obustronnym otynkowaniem. Ściany szczytowe prefabrykowane z Ŝelbetonu o grubości 20 cm, docieplone gazobetonem 05 o gr. 12 cm z obustronnym otynkowaniem.

7 Posadzka na gruncie betonowa z pokryciem terakotą oraz wykładziną PCV. Konstrukcja dachu Ŝelbetowa, stropodach kryty 2 x papą na lepiku, ocieplenie warstwą styropianu o gr. 3 cm - w przypadku stropodachów bez pustki powietrznej. Część okien w pomieszczeniach kuchni i zaplecza jest drewnianych, podwójnie szklonych, o średnim stopniu zuŝycia. Wartość współczynnika przenikania okien drewnianych ocenia się na U = 2,6 W/ (m2.k). Wartość współczynnika przenikania dla nowych okien PCV ocenia się na 1,9 W/m2deg oraz o zmniejszonym współczynniku infiltracji. Drzwi zewnętrzne drewniane o wsp U = 3,0 W/m2deg, część drzwi zewnętrznych wymieniono na PCV o wsp. U=2,8 W/m2K. Istniejące równieŝ drzwi stalowe posiadają wsp. U = 6,0 W/m2deg. Szczegółowe dane na temat budowy poszczególnych przegród, ścian, stropów itp. są zamieszczone w części " Zestawienie przegród". Współczynniki przenikania U obliczono za pomocą programu OZC 3.0 autorstwa P. Wereszczyńskiego i zamieszczono w tabeli " Zestawienie przegród". 4.4 Charakterystyka energetyczna budynku. L.p. Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym 1 Szczytowa moc cieplna (zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.o.) qmoc = 108,5 KW 2 Zamówiona moc cieplna ( dla c.o.) qco = b.d kw Zamówiona moc cieplna ( dla c.w.u.) qcwu = b.d kw Zamówiona moc cieplna ( łącznie dla c.o. i c.w.u.) q = b.d kw 3 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu ogrzewania QH 1265,8 GJ 4 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania ciepła E= QH / V 73,1 kwh/m3a 5 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym z uwzgl. sprawności systemu ogrzewania QS 1628 GJ 6 Taryfa opłat wg Taryfy dla Ciepła ( z VAT): Opłata stała (za moc zamówioną + za przesył ) miesięcznie 10983,05 zł/mwm-c Opłata zmienna (za ciepło + za przesył) wg licznika 52,70 zł/gj Opłata za nośnik zł/m3 0,00 zł 4.5. Charakterystyka systemu ogrzewania l.p. Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym 1 Typ instalacji Ciepło dostarczane z kotłowni gazowej wolnostojącej. Instalacja dwururowa z rozdziałem dolnym. 2 Parametry pracy instalacji 90/70 0C 3 Przewody w instalacji Stalowe, czarne, spawane, prowadzone po wierzchu, bez zaworów podpionowych. Instalacja c.o. z przewodami w złym stanie technicznym 4 Rodzaje grzejników śeliwne typu: TA1, stalowe płytowe. 5 Osłonięcie grzejników Tak / częściowo/ 6 Zawory termostatyczne Tak /częściowo/. 7 Sprawności składowe systemu np. = 0,90 nw = 1,00 grzewczego nr = 0,92 8 Liczba dni ogrzewania w tygodniu - 7 wt= 1,00 Liczba godzin na dobę - 24 wd= 1,00 9 Modernizacja instalacji w latach Brak

8 4 6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody uŝytkowej L.p. Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym 1 Rodzaj instalacji C.w.u. Przygotowywana centralnie w kotłowni gazowej. 2 Piony c.w.u. i ich izolacja Brak. 3 Opom.(wodomierze indywidualne) Brak 4 ZuŜycie ciepłej wody określone na podstawie wg pomiaru b.d m3/m-c b.d m3/rok 4.7. Charakterystyka systemu wentylacji L.p. Rodzaj danych Rodzaj danych 1 Rodzaj instalacji grawitacyjna / naturalna / i mechaniczna 2 Strumień powietrza wentylacyjnego m3 16 / 637 h m3/h 4 8. Charakterystyka węzła cieplnego lub kotłowni w budynku Kotłownia gazowa,wolnostojąca, parowa i wodna z kotłami typu EOG oraz KOG zasila w wodę gorącą i parę obiekty szpitala. W kotłowni zamontowano cztery kotły firmy SEFAKO, z palnikami gazowymi ślizgowymi. Czynnik grzewczy jest dosyłany do poszczególnych obiektów za pomocą zewnętrznej sieci ciepłowniczej i parowej do węzłów cieplnych w poszczególnych budynkach. W węzłach cieplnych brak jest automatyki pogodowej, brak regulatora ciśnienia i przepływu. 5. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku 5.1 Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku Ogólny stan elementów konstrukcyjnych budynku jest dobry. Stolarka okienna i drzwiowa stara, jest w złym stanie technicznym, nieszczelna, o niskiej izolacyjności termicznej i akustycznej. Budynek nie spełnia wymagań dotyczących maksymalnej wartości współczynników przenikania ciepła U określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej gdyŝ przegrody zewnętrzne mają niską izolacyjność termiczną. 5.2 System grzewczy W budynku istnieje dwururowa, wodna, pompowa instalacja centralnego ogrzewania co. Instalacje c.o zasilane są w czynnik grzejny z kotłowni gazowej. Projektowe parametry pracy instalacji wynoszą 90/70 0 C. Instalacje wyposaŝone są w grzejniki Ŝeliwne Ŝeberkowe oraz stalowe płytowe w przewaŝającej części umieszczone pod parapetami, przy ścianach zewnętrznych. Odpowietrzenie instalacji wykonane jest zgodnie z PN-79/B za pomocą typowego zespołu odpowietrzającego. Instalacje wykonane są z rur stalowych czarnych wg PN-79/H łączonych za pomocą spawania. Regulację wstępną przeprowadzono poprzez regulację nastaw przy zaworach zamontowanych przy grzejnikach. Instalacja CO wymaga płukania i modernizacji. 5.3 System zaopatrzenia w c.w.u. Ciepła woda uŝytkowa jest przygotowywana centralnie w kotłowni gazowej i instalacja c.w.u. jest w dobrym stanie technicznym. Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejącego budynku i moŝliwości poprawy zawiera poniŝsza tabela 5.4.

9 5.4 Ocena stanu istniejącego budynku i moŝliwości poprawy Lp. Charakterystyka stanu istniejącego MoŜliwości i sposób poprawy Przegrody zewnętrzne : Przegrody zewnętrzne mają niezadowalające wartości współczynnika U : Docieplenie przegród zewnętrznych, aby osiągnąć wartości współczynnika R zgodne z [W/m2K] rozp. MSWiA z dnia r.(Dz.U.132/97, poz.878) ściany zewnętrzne 1,20 oraz z Rozp. MSWiA z dnia r.(Dz.U.46/99, ściany zewnętrzne przy gruncie 1,25 Poz.459) ze zmianami z dnia r. (Dz.U. bramy stalowe 5,00 79/99, poz.900): stropodach 0,75 - dla ścian zewnętrznych R>lub = 4,0 co powoduje nadmierne straty ciepła. - dla stropodachu R >R>lub = 4,5 2 Okna: - dla stropu nad piwnicą R>lub = 2,0 - dla posadzki na gruncie R>lub = 2,0 Okna, drzwi wejściowe w średnim stanie technicznym PoŜądana wymiana okien i drzwi na nowoczesne, o niskim o średniej wartości współczynnika U : współczynniku U oraz regulowanej infiltracji. Uo= 1,9/2,6 [ W/(m2K)] Wymieniono 46 szt. okien,drzwi o pow. 155 Inwestor nie przewiduje naprawy istniejących okien, wariant m2 to jest 70 % ogółu okien/drzwi ten nie będzie rozpatrywany. 3 Wentylacja grawitacyjna: Nie stwierdza się zbyt małego przewietrzania. W okresie zimowym występuje nadmierny napływ zimnego powietrza, co zwiększa zuŝycie na ogrzewanie. MoŜliwe obniŝenie zuŝycia ciepła przez wprowadzenie regulowanych nawiewników / wentylacji kontrolowanej/ w wymienianych lub naprawianych oknach. 4 Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i CT C.w.u. przygotowywana centralnie. Ciepło technologiczne dla potrzeb pralnic i suszarni. MoŜliwe zmniejszenie zuŝycia ciepła na CWU i CT poprzez: montaŝ zaworów termostatycznych na cyrkulacji montaŝ baterii termostatycznych i bezdotykowych wymianę perlatatorów na bateriach umywalkowych i natryskach niewymienianych modernizację parowego w budynku z montaŝem nowej armatury i automatyki 5 System grzewczy Instalacja c.o. tradycyjna, dwururowa z rozdziałem dolnym, w dobrym stanie. Zasilanie z własnej kotłowni gazowej za pomocą zewnętrznych sieci cieplnych i instalacji wewnętrznej c.o. MoŜliwe zmniejszenie zuŝycia ciepła poprzez: płukanie instalacji CO montaŝ zaworów termostatycznych typ wzmocniony hermetyzację instalacji CO regulację po termomodernizacji naprawę i uzupełnienie izolacji termicznej odzysk ciepła z suszarni i wentylacji Uwaga:

10 6. Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego. Lp. Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć Sposób realizacji Zmniejszenie strat ciepła przez ściany zewnętrzne. Ocieplenie ścian - metoda lekka mokra ( styropian ) BSO. Ostatnie piętra budynków wysokich - wełna mineralna. Przewiduje się równieŝ ocieplenie ścian przy gruncie. 2. Zmniejszenie strat ciepła przez stropodach Ocieplenie stropodachu poprzez ułoŝenie warstwy styropianu lub wełny mineralnej wraz z pokryciem papą termozgrzewalną. 3. Zmniejszenie strat ciepła przez posadzkę na gruncie. Nie przewiduje się prac w tym zakresie, ze względu na konieczność zachowania normatywnej wysokości pomieszczeń oraz wartość wsp. U zbliŝoną do wymaganej. 4. Zmniejszenie strat ciepła przez strop nad piwnicą. Nie dotyczy - piwnice ogrzewane. 5. Zmniejszenie strat ciepła na podgrzanie powietrza Wymiana okien drewnianych na okna PCV, oraz drzwi wentylacyjnego oraz na przenikanie przez okna. drewnianych na PCV, wykonanie nowoczesne, szczelne, o niskim wsp. U. 6. PodwyŜszenie sprawności instalacji c.o. Usprawnienie instalacji CO poprzez: płukanie instalacji CO montaŝ zaworów termostatycznych typ wzmocniony hermetyzację instalacji CO regulację po termomodernizacji naprawę i uzupełnienie izolacji termicznej 7. PodwyŜszenie sprawności instalacji c.w.u i CT. Usprawnienie instalacji CWU i CT poprzez: Instalacja w dobrym stanie. montaŝ zaworów termostatycznych na cyrkulacji montaŝ baterii termostatycznych i bezdotykowych wymianę perlatatorów na bateriach umywalkowych i natryskach niewymienianych modernizację parowego w budynku z montaŝem nowej armatury i automatyki wykonanie instalacji odzysku ciepła z suszarni i wentylacji Uwagi :

11 7. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wskazanie rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych dotyczących zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło. Lp. Grupa usprawnień Rodzaje usprawnień Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat przez przenikanie przez przegrody oraz na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego: 1.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku 1.2 Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie. 1.3 Ocieplenie stropodachu 1.4 Wymiana starych okien i drzwi na PCV 1.5 Uwagi :

12 7.2 Ocena opłacalności i wyboru usprawnień dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez przegrody i zapotrzebowania na ciepło na ogrzanie powietrza wentylacyjnego. W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje się: a) Oceny opłacalności i wyboru optymalnych usprawnień prowadzących do zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne, b) Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien i/lub drzwi oraz zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego, c) zestawienie optymalnych usprawnień i przedsięwzięć w kolejności rosnącej wartości prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT) charakteryzującego kaŝde usprawnienie. W obliczeniach przyjęto następujące dane: W stanie Po termo - Jednostki obecnym modernizacji temperatury obliczeniowe pomieszczeń: two - pomieszczenia przeznaczone na stały 20 b.z. o C pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych tzo I strefa -16 b.z. o C Sd 20 - dla przegród zewnętrznych Resko 3933,4 b.z. dzień*k*a Sdsp - dla stropu nad nie ogrzewaną piwnicą 3000,8 b.z dzień*k*a Oom,O1m 10983, ,05 zł/mc Ooz, O1z 52,70 52,70 zł/gj No,N1 0,00 b.z. zł/m 3

13 7.2.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty Przegroda ciepła przez przenikanie Ściany zewnętrzne. Dane: powierzchnia przegrody do obliczenia strat A = 759,2 m2 powierzchnia przegrody do obliczenia kosztu usprawnienia Akoszt = 827,5 m2 Opis wariantów usprawnienia: Przewiduje się ocieplenie ściany metodą bezspoinową z uŝyciem styropianu EPS o współczynniku przewodności l=0,040 W/mK. Rozpatruje się 2 warianty róŝniące się grubością warstwy izolacji termicznej: wariant 1 - o grubości warstwy izolacji przy której spełnione będzie wymaganie wielkości oporu cieplnego R > lub = 4,0(m2*K)/W wariant 2 - o grubości warstwy izolacji o 4cm większej niŝ w wariancie 1 Lp. Omówienie Jedn. Stan istniejący Warianty Grubość dodatkowej warstwy izolacji mg= 0,13 0,17 termicznej; 2 Zwiększenie oporu cieplnego DR (m2*k)/w 3,25 4,25 3 Opór cieplny R (m2*k)/w 0,83 4,08 5,08 4 Qou, Q1u = 8,64*10-^5*Sd*A/R GJ/a 309,6 63,2 50,8 5 qou, q1u = 10-^6*A(two - tz0)/r MW 0,033 0,007 0,005 6 Roczna oszczędność kosztów DOru=(Qou-Q1u)Oz+12(qou-q1u)Om zł/a Cena jednostkowa usprawnienia zł/m Koszt realizacji usprawnienia Nu zł SPBT=Nu/DOru lata 14,8 15,0 10 Uo, U1 /średnio/ W/m2*K 1,20 0,24 0,20 Podstawa przyjętych wartości Nu Przyjęto średnie ceny jednostkowe ocieplenia 1m2 wg ofert kilku firm. Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i całkowitej powierzchni ścian zewnętrznych z odliczaniem powierzchni okien (Akoszt). Wybrany wariant: 1 Koszt zł = SPBT= 14,8 lat Simple Pay Back Terms = SPBT = prosty okres zwrotu nakładów

14 7.2.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty Przegroda ciepła przez przenikanie Ściany zewnętrzne przy gruncie. Dane: powierzchnia przegrody do obliczenia strat A = 71,8 m2 powierzchnia przegrody do obliczenia kosztu usprawnienia Akoszt = 78,0 m2 Opis wariantów usprawnienia: Przewiduje się ocieplenie ściany metodą bezspoinową z uŝyciem styropianu EPS o współczynniku przewodności l=0,040 W/mK. Rozpatruje się 2 warianty róŝniące się grubością warstwy izolacji termicznej: wariant 1 - o grubości warstwy izolacji przy której spełnione będzie wymaganie wielkości oporu cieplnego R > lub = 4,0(m2*K)/W wariant 2 - o grubości warstwy izolacji o 4 cm większej niŝ w wariancie 1 Lp. Omówienie Jedn. Stan istniejący Warianty Grubość dodatkowej warstwy izolacji mg= 0,12 0,16 termicznej; 2 Zwiększenie oporu cieplnego DR (m2*k)/w 3,00 4,00 3 Opór cieplny R (m2*k)/w 1,20 4,20 5,20 4 Qou, Q1u = 8,64*10-^5*Sd*A/R GJ/a 20,2 5,8 4,7 5 qou, q1u = 10-^6*A(two - tz0)/r MW 0,002 0,001 0,000 6 Roczna oszczędność kosztów DOru=(Qou-Q1u)Oz+12(qou-q1u)Om zł/a Cena jednostkowa usprawnienia zł/m Koszt realizacji usprawnienia Nu zł SPBT=Nu/DOru lata 37,0 37,5 10 Uo, U1 W/m2*K 0,83 0,24 0,19 Podstawa przyjętych wartości NU Przyjęto średnie ceny jednostkowe ocieplenia 1m2 wg ofert kilku firm. Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i całkowitej powierzchni ścian zewnętrznych z odliczaniem powierzchni okien (Akoszt). Uwaga: uwzględniono w kosztach robót wykonanie odpowiedniej hydroizolacji w gruncie. Wybrany wariant: 1 Koszt = zl SPBT= 37,0 lat

15 7.2.2 Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien oraz poprawie systemu wentylacji. Przedsięwzięcie: wymiana okien i drzwi zewnętrznych Dane: powierzchnia okien i drzwi Aok = 67,3 m2 Vnom = m3/h Cw = 1,10 Opis wariantów usprawnienia: Usprawnienie obejmuje wymianę drewnianych okien/drzwi istniejących na szczelne o lepszych współczynnikach U : U[W/m2K] - liczony wraz z ramą wariant 1 - okna z PCV standard U= 1,9 a< 0,8 wariant 2 - okna z PCV, U= 1,5 a < 0,3 z nawiewnikami higrostatycznymi Lp. Omówienie Jedn. Stan istniejący Warianty Współczynnik przenikania okien U W/m2*K 2,6 1,90 1,5 2 Współczynniki korekcyjne dla wentylacji Cr - 1,10 1,00 0,80 Cm - 1,2 1,0 1,0 3 8,64 x 10^-5 Sd*Aok*U GJ/a 59,5 43,4 34,3 4 2,94x 10^-5 Cr*Cw*Vnom*Sd GJ/a 193,2 175,7 140,5 5 Qo, Q1 = (3) + (4) GJ/a 252,7 219,1 174, *Aok(two-tZ0)*U MW 0,0063 0,0046 0, ,4*10^-7*Cm*Cw Vnorm*(two-tZ0) MW 0,0223 0,0186 0, qo, q1 = (6) + (7) MW 0,0286 0,0232 0, DQrok + DQrw = zł/rok Koszt wymiany okien Nok zł Koszt modernizacji wentylacji Nw zł 8 000, SPBT = (Nok+ Nw)/( DQrok + DQrw) lata 21,1 14,4 Podstawa przyjętych wartości Nu Przyjęto średnie ceny jednostkowe wymiany okien w zł/m2 wg ofert kilku firm. Koszt modernizacji: m2/szt. Wariant 1: wymiana okien wg. opisu 67,3 x zł/m2 660 = zł z nawiewnikami ręcznymi 50 x zł/szt 160 = zł 8000 Razem wariant 1 = Wariant 2: wymiana okien wg. opisu 67,3 x zł/m2 840 = zł z nawiewnikami higrosterowanymi 50 x zł/szt 290 = zł Razem wariant 2= Wybrany wariant 2: wymiana okien i drzwi drewnianych zewnętrznych na PCV: Koszt wymiany okien/drzwi z obróbką: zł 71019,40 SPBT = 14,4 lat

16 7.2.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty Przegroda ciepła przez przenikanie Stropodach bez pustki powietrznej. Dane: powierzchnia przegrody do obliczenia strat dla usprawnienia A = 796,9 m2 powierzchnia przegrody do obliczenia kosztu usprawnienia Akoszt = 830,1 m2 Opis wariantów usprawnienia: Przewiduje się ocieplenie stropodachu przy pomocy ułoŝenia warstwy styropianu lub wełny mineralnej o normatywnym współczynniku przewodności l=0,040 W/mK. Rozpatruje się 2 warianty róŝniące się grubością warstwy izolacji termicznej: wariant 1 - o grubości warstwy izolacji przy której spełnione będzie wymaganie wielkości oporu cieplnego R>lub = 4,5(m2*K)/W wariant 2 - o grubości warstwy izolacji o 4cm większej niŝ w wariancie 1 Lp. Omówienie Jedn. Stan istniejący Warianty Grubość dodatkowej warstwy izolacji mg= 0,13 0,17 termicznej; 2 Zwiększenie oporu cieplnego DR (m2*k)/w 3,25 4,25 3 Opór cieplny R (m2*k)/w 1,33 4,58 5,58 4 Qou, Q1u = 8,64*10-^5*Sd*A/R GJ/a 203,1 59,1 48,5 5 qou, q1u = 10-^6*A(two - tz0)/r MW 0,022 0,006 0,005 6 Roczna oszczędność kosztów DOru=(Qou-Q1u)Oz+12(qou-q1u)Om zł/a Cena jednostkowa usprawnienia zł/m Koszt realizacji usprawnienia Nu zł SPBT=Nu/DOru lata 16,3 16,5 10 Uo, U1 W/m2*K 0,75 0,22 0,18 Podstawa przyjętych wartości NU Przyjęto średnie ceny jednostkowe ocieplenia 1m2 wg ofert kilku firm. Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i całkowitej powierzchni do ocieplenia (Akoszt). Wybrany wariant: 1 Koszt = zl SPBT= 16,3 lat

17 7.2.3 Ocena i wybór optymalnego przedsięwzięcia termomdernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej i CT. Dane: Qocw = 1062,9 GJ qocw = 0,049 MW Opis: Usprawnienie systemu zaopatrzenia w c.w.u. oraz ciepło technologiczne proponuje się przez: montaŝ zaworów termostatycznych na cyrkulacji CWU montaŝ baterii termostatycznych i bezdotykowych wymianę perlatatorów na bateriach umywalkowych i natryskach niewymienianych modernizację węzła parowego w budynku z montaŝem nowej armatury i automatyki regulacyjnej, izolacji termicznej Przewidywane zmniejszenie zuŝycia energii na potrzeby CWU i CT o co %, 36 w tej samej wielkości zmniejsza się zapotrzebowanie na ciepło i moc - w stosunku do obecnego stanu zaopatrzenia w energię dla ciepłej wody z kotłowni gazowej. Lp Nazwa Jedn. Stan Stan po istniejący modernizacji 1 Zapotrzebowanie ciepła na przygotowanie c.w.u., ct. GJ/a 1062,9 680,2 2 Zapotrzebowanie mocy MW 0,049 0,031 3 Koszt przygotowania c.w.u. i CT zł/a Oszczędność DOrcw zł/a Koszt modernizacji Ncw zł SPBT lata 11,9 Podstawa przyjętych wartości Ncw: wg opłat lokalnych firm instalacyjnych szt./ kpl zł Razem zł: MontaŜ zaworów termostatycznych CWU 1 x koszt z montaŝem ,00 Wymiana baterii, perlatorów 1 x koszt z montaŝem ,00 MontaŜ, wymiana, uzupełnienie izolacji ter - micznej rurociągów cwu, nowa armatura 1 x koszt z montaŝem ,00 Modernizacja węzła parowego z montaŝem nowej armatury i automatyki regulacyjnej 1 x koszt z montaŝem ,00 Ogółem: ,00 Uwaga: przyjęto wymianę baterii na termostatyczne tam gdzie jest to wymagane, w pozostałych bateriach i natryskach przewiduje się wymianę perlatorów na nowe. Razem koszty montaŝu wynoszą zł : ,00 SPBT = 11,9 lat

18 Zestawienie optymalnych usprawnień i przedsięwzięć w kolejności rosnącej wartości SPBT L.p. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Planowane SPBT koszty robót, zł lat Modernizacja instalacji ciepłej wody uŝytkowej i pary dla potrzeb CT ,00 11,9 2 Wymiana okien i drzwi zewnętrznych na nowe PCV ,40 14,4 3 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku ,63 14,8 4 Ocieplenie stropodachu ,37 16,3 5 Ocieplenie ścian przy gruncie ,00 37,0 Razem wszystkie usprawnienia: ,41 Uwagi:

19 7.3.Ocena i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu grzewczego. Dane : Qoco = 1265,8 GJ/a wto = 1,00 ho = 0,778 wdo = 1,00 Usprawnienie instalacji CO poprzez: płukanie instalacji CO montaŝ zaworów termostatycznych typ wzmocniony hermetyzację instalacji CO regulację po termomodernizacji naprawę i uzupełnienie izolacji termicznej W tabeli poniŝej zestawiono zmiany współczynników sprawności związane z wprowadzeniem proponowanych usprawnień. L.p. Rodzaj usprawnienia Zmiana wartości współczynników sprawności 1 Sprawność wytwarzania ciepła hw= 1,000 1,000 /bez zmian/ 2 Sprawność przesyłania ciepła hp= 0,900 0,950 /płukanie, wymiana izolacji termicznej/ 3 Współczynnik regulacji /opis w tabeli/ hco= 0,900 0,950 4 Sprawność regulacji systemu ogrzewania hr= 0,919 0,950 5 Sprawność wykorzystania ciepła he= 0,940 0,930 /usunięcie osłon - we własnym zakresie/ 6 Sprawność całkowita systemu h=hw*hp*hr*he = 0,778 0,839 7 Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia wt = 1,000 1,000 /bez zmian/ 8 Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby - wd = 1,000 1,000 /bez zmian/ Ocena proponowanego przedsięwzięcia. l.p. Omówienie Jednostka Stan istn. Stan po modernizacji 1 Sprawność całkowita systemu grzew. h - 0,778 0,839 2 Uwzględnienie przerw tygodniowych wt - 1,00 1,00 3 Uwzględnienie przerw dobowych wd - 1,00 1,00 4 Oszczędność kosztów Orco zł/a Koszty obsługi systemu rozliczeń /brak/ zł/a 0,00 5 Koszt przedsięwzięcia Nco zł ,5 6 SPBT lata 3,5 Usprawnienie instalacji ogrzewania poprzez: Ilość Miara Cena zł Koszt zł płukanie instalacji CO 1 kpl montaŝ zaworów termostatycznych typ wzmocniony 1 kpl hermetyzację instalacji CO 1 kpl regulację po termomodernizacji 1 kpl naprawę i uzupełnienie izolacji termicznej 1 kpl Razem : 24902,50 Przyjęto średnie ceny urządzeń, materiałów i robót wg. ofert kilku firm instalatorskich.

20 Ocena i wybór optymalnego przedsięwzięcia termomdernizacyjnego prowadzącego do wykorzystania energii odprowadzanego powietrza ogrzanego - rekuperacja Dane: Qoco = 1265,8 GJ qoco = 0,109 MW Opis: Przewiduje się wykorzystanie ciepła odlotowego z suszarni w obrębie pralni oraz z wentylacji pomieszczeń, wraz z odzyskiem energii cieplnej z usuwanego powietrza - w centrali rekuperacyjnej z wymiennikiem krzyŝowym. W celu realizacji opisanego przedsięwzięcia naleŝy: - zakupić i zamontować centralę wentylacyjną np. typu GOLEM G 3 S - zamontować osprzęt, automatykę i sterowanie ww. urządzenia - doprowadzić przewody instalacji CO do nagrzewnicy - wykonać system kanałów nawiewno - wywiewnych - wykonać zasilanie w energię elektryczną - przeprowadzić regulację i uruchmienie centrali rekuperacyjnej Lp Nazwa Jedn. Stan Stan po istniejący modernizacji 1 Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby CO GJ/a 1265,8 981,1 2 Zapotrzebowanie mocy MW 0,109 0,092 3 Koszt energii cieplnej na potrzeby CO zł/a Koszt energii elektrycznej zł/a Oszczędność DOrcw zł/a Koszt modernizacji Ncw zł SPBT lata 7,9 Podstawa przyjętych wartości Ncw: wg opłat lokalnych firm instalacyjnych /koszt z montaŝem/: kpl. zł Razem zł: - centrala wentylacyjna z rekuperatorem 1 x koszt ,00 - sterowanie i automatyka 1 x koszt ,00 - instalacja CO, elektryczna, kanały wentylacyjne 1 x koszt ,00 - rozruch, regulacja 1 x koszt ,00 Ogółem: ,00 Razem koszty montaŝu wynoszą zł : ,00 SPBT = 7,9 lat

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ENERGETYCZNA FIRMA INśYNIERSKA "ENERGO" Sp.z.o.o 94103 Łódź, ul. Elektronowa 10, www.energo.net.pl, email: energo@o2.pl tel. (042) 682 61 73, fax. (042) 682 61 73 REGON: 47 137 1295 NIP: 7261440670 KRS

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe EnergoKonsult mgr inŝ. Mieczysław Drwięga Koszalin tel. 0 602 525 032 Audyt energetyczny budynku Inwestor : Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Rodzaj

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny sieci cieplnej

Audyt energetyczny sieci cieplnej Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe EnergoKonsult mgr inŝ. Mieczysław Drwięga Koszalin tel. 0 602 525 032 Audyt energetyczny sieci cieplnej Inwestor : Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku 1 Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku Dane ogólne budynku Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe EnergoKonsult mgr inŝ. Mieczysław Drwięga www.energokonsult.pl tel. 0 602 525 032 Audyt energetyczny budynku Inwestor : Uniwersytet Gdański ul. BaŜyńskiego 1 A 80-952

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość:

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość: Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość: Sucha Beskidzka Adres: ul. Szpitalna 22 Projektant: mgr inŝ. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Nad Zalewem 18 AB, Nad Zalewem 20 59-500 Złotoryja

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ ADRES SIECI CIEPŁOWNICZEJ

AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ ADRES SIECI CIEPŁOWNICZEJ EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWO USŁUGOWA mgr inŝ. Tadeusz Orczyński NIP 669-127-41-33 75-810 Koszalin ul. Lutyków 4-6 pok. 7-8 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Pow.ogrz. [m2]: 148 Kubatura ogrz.[m3]...: 382

Wyniki - Ogólne. Pow.ogrz. [m2]: 148 Kubatura ogrz.[m3]...: 382 Wyniki - Ogólne Nazwa projektu: Przykładowy projekt Lokalizacja...: Warszawa, ul. Nowowiejska 20 Projektant...: mgr inŝ. Piotr Wereszczyński Data obliczeń : Czwartek,21 Sierpnia 2008, 0:00 Miejscowość...:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY GEP Łukasz Rembowski, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, kom. 535-51-00-80 www.gep.com.pl e-mail: biuro@gep.com.pl WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT) PROSZĘ PODAD DOKŁADNE DANE - SPÓŁDZIELNI/WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Ustawą z 21.11.1998 (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459) Adres budynku: Przedszkole Publiczne Nr 15 ul. Krzyska 108 33 100 Tarnów

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU POMORSKIE CENTRUM TERMOMODERNIZACJI T. Wróbel Sp. J. ul. Jaśkowa Dolina 31 80-286 Gdańsk tel/fax (058) 341 14 09 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Budynek A Stacji Biologicznej Uniwersytetu Gdańskiego ul. Ornitologów

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Dane ogólne budynku 1 Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc " Adres budynku: ulica: Grota Roweckiego

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, 31-543 KRAKÓW 2014-03-04 KRAKÓW AUDYT ENERGETYCZNY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 W KRAKOWIE 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BUDYNEK SZKOLNY

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BUDYNEK SZKOLNY AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów BUDYNEK SZKOLNY Adres budynku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku 0 Audyt energetyczny budynku wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.00r wg. Ustawy z dnia..00r o wspieraniu termomodernizacji i remontów wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.009r

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona1 Audytor: mgr inż. Tomasz Sumera Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona2 1. Strona tytułowa audytu efektywności

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 168 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna 8 76-200 Słupsk pomorskie

Bardziej szczegółowo

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje: Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje: Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego Audyt energetyczny Budynku nr 72 znajdującego się na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 1 1 STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Bystrzycka 4AB 59-500 Złotoryja powiat: złotoryjski

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp)

AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) Autorzy: Andrzej Bień, Konrad Kułakowski, Edmund Ciesielka 1. Strona tytułowa audytu

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Temat : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaliska Kościerskie Lokalizacja : Kaliska Kościerskie 32D 83-400 Kościerzyna Inwestor : Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu 1 Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43 poz. 346) Adres budynku: Kamienica ul. Komuny

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.3 IM. WŁ. REYMONTA

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.3 IM. WŁ. REYMONTA AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.3 IM. WŁ. REYMONTA w Łowiczu ul. Powstańców 12 d Wykonawca: mgr inż. Ryszard Szabłowski Audytor energetyczny KAPE nr 0116 Audyt energetyczny

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998, znowelizowanej 21.06.2001 Adres budynku ulica: 1 Maja 81 kod: 44-325

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43 poz. 346) Adres budynku: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku ulica:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak mgr inż. Paweł Filaber Wrzesień 2015 Audyt energetyczny budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

e n e r g e t y c z n y

e n e r g e t y c z n y A u d y t e n e r g e t y c z n y Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny - segment A ul. Szpitalna 22 34-200 Sucha Beskidzka Strona tytułowa audytu

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH w Zdunach Wykonawca: mgr inż. Ryszard Szabłowski Audytor energetyczny KAPE nr 0116 Audyt energetyczny : budynku Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach. 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE

AUDYT ENERGETYCZNY. dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE AUDYT ENERGETYCZNY dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE Zamawiający: Urząd Gminy w Siekierczynie 59-818 Siekierczyn 271 Data wykonania audytu: 27.08

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 BUDYNEK: Specjalny Ośrdek Szkolno-Wychowawczy ul. Kopernika 77 34-300 Żywiec Żywiec, 13.03.2015 opracowanie: mgr Wojciech Piątek Spi treści:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek Miejskiego Przedszkola Nr 3, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku K.I.Gałczyńskiego 7 09-400 Płock Powiat Płocki województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku:

Audyt energetyczny budynku: AUDYT ENERGETYCZNY Audyt energetyczny budynku: Budynek na cele edukacji publicznej oraz pomoc społeczną ul. Leśna 10, 62-300 Września Zamawiający: Powiat Wrzesiński ul. Chopina 10 62-300 Września Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Audyt remontowy. Budynek mieszkalny przy ul. Fredry 2 w Wałbrzychu

Audyt remontowy. Budynek mieszkalny przy ul. Fredry 2 w Wałbrzychu 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalno-usługowy 1.2 Rok budowy 1912 1.3 Właściciel lub zarządca budynku Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Fredry 2 58-301 Wałbrzych 1.4 Adres budynku Ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: ul. Wyspiańskiego 2 57-300 Kłodzko Właściciel budynku: powiat kłodzki Data opracowania: marzec 2016 Charakterystyka energetyczna budynku: ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie.

do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie. OPIS TECHNICZNY do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie. 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne,

Bardziej szczegółowo

DANE WEJŚCIOWE. Opłata za moc :

DANE WEJŚCIOWE. Opłata za moc : Certyfikacja i Aditing Energetyczny ćwiczenia dla IIst. stdiów stacjonarnych Wydział IS PWr DANE WEJŚCIOWE - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 575m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A= 630 m 2 - Ilość

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku 0 Audyt energetyczny budynku wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.00r wg. Ustawy z dnia..00r o wspieraniu termomodernizacji i remontów wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.009r

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Adres budynku Imię, nazwiska, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

Adres budynku Imię, nazwiska, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: Olsztyn ul. gen. Wł. Andersa 1 Str. 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku mieszkalny wielorodzinny 1.2 Rok budowy 1992 1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL)

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyzwolenia 12 09-300 Żuromin Powiat Żuromiński województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43 poz. 346) Adres budynku: Kamienica ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 1 AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI Budynek użyteczności publicznej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10 14-200 Iława Inwestor: Starostwo Powiatowe w Iławie ul.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH

OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH Projekt: Docieplenie budynku ORiOP Strona 1 OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH Temat: PROJEKT

Bardziej szczegółowo