AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU"

Transkrypt

1 ENERGETYCZNA FIRMA INśYNIERSKA "ENERGO" Sp.z.o.o Łódź, ul. Elektronowa 10, tel. (042) , fax. (042) REGON: NIP: KRS Konto bankowe: AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY Z DNIA 18 GRUDNIA 1998 r. O WSPIERANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI ADRES BUDYNKU: ulica Dąbrowskiego 1 miejscowość Kutno województwo łódzkie Autor opracowania mgr inŝ. Jakub Ibron DATA OPRACOWANIA: lipiec 2008 Strona 1

2 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1. Rodzaj budynku uŝyteczności publicznej 1.2. Rok budowy Właściciel lub Powiat Kutnowski 1.4. Adres miejscowość Kutno zarządca budynku (nazwa lub imię Kutno ulica Dąbrowskiego 1 i nazwisko, adres) ul. Kościuszki Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt Energetyczna Firma InŜynierska "Energo" Łódź ul. Elektronowa 10 REGON województwo łódzkie 1.6. Imię i nazwisko, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje Podpis mgr inŝ. Jakub Ibron Ul. Norwida 3/10; Piotrków Trybunalski. PESEL inŝ.; kurs AUiPE /2004/13; Członek ZAE NR 775; AUDYTOR Z LISTY AUDYTORÓW MB BGK ZAE 1.7. Współautorzy audytu: imiona i nazwiska, zakres pracy, posiadane kwalifikacje lp. imię i nazwisko zakres udziału opracowania audytu posiadane kwalifikacje (w energetycznego tym ew. uprawnienia) Miejscowość Łódź 1.9. Data wykonania lipiec Spis treści 1. Dane identyfikacyjne budynku 2. Karta audytu energetycznego 3. Materiały i dane do audytu 4. Ocena stanu technicznego 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 6. Dokumentacja wybrania optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7. Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej 8. Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego 9. Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 10. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 11. Załączniki Strona 2

3 2. Karta audytu energetycznego 1. Dane ogólne Konstrukcja\technologia budynku Liczba kondygnacji Murowana 1,3 1.3 Kubatura części ogrzewanej [m 3 ] Powierzchnia netto budynku [m 2 ] Powierzchnia uŝytkowa części mieszkalnej [m 2 ] Pow. uŝytkowa lokali uŝytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m 2 ] Liczba mieszkań Liczba osób uŝytkujących budynek Sposób przygotowania ciepłej wody centralnie 1.10 Rodzaj systemu grzewczego budynku centralnie 1.11 Współczynnik kształtu A/V 0, Inne dane charakteryzujące budynek 2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/(m 2 stan przed K)] modernizacją 1,481 0, Ściany zewnętrzne 2.2 Dach/Stropodach 2.3 Strop piwnicy 2.4 Okna 2.5 Drzwi/Bramy stan po modernizacji 0,178;1,593 0,178;0,178 1,425 1,425 1,6 1,6 2,0 2,0 0,000 0, stan przed 3. Sprawności składowe systemu grzewczego modernizacją 3.1 Sprawność wytwarzania 1,00 1, Sprawność przesyłania 0,90 0, Sprawność regulacji 0,76 0, Sprawność wykorzystania 0,93 0, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,00 1, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu dnia 1,00 1,00 stan przed modernizacją stan po modernizacji stan po modernizacji 4. Charakterystyka systemu wentylacji 4.1 Rodzaj wentylacji naturalna naturalna stolarka/kanały stolarka/kanały 4.2 Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza grawitacyjne grawitacyjne 4.3 Strumień powietrza wentylacyjnego Liczba wymian 1,1 1,1 stan przed stan po 5. Charakterystyka energetyczna budynku modernizacją modernizacji 5.1 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 215,40 121, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u. [kw] 53,69 53, Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia η oraz przerw w ogrzewaniu ) [GJ] Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem η oraz przerw w ogrzewaniu ) [GJ] Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w.u. [GJ] Zmierzone zuŝycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie c.w.u Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia η oraz przerw w ogrzewaniu ) [kwh/m 3 rok] 37,02 18, Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania. budynku (z uwzględnieniem η oraz przerw w ogrzewaniu ) [kwh/m 3 rok] 58,50 20, Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem η oraz przerw w ogrzewaniu ) [kwh/m 2 rok] 203,85 72,68 Strona 3

4 stan przed modernizacją stan po modernizacji 6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzenia audytu) 6.1 Opłata za 1 GJ ogrzewanie 32,34 32, Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc 7338, , Opłata za 1 m 3 wody uŝytkowej 13,96 13, Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u na miesiąc 7338, , Opłata za podgrzanie 1 m 2 powierzchni uŝytkowej 2,54 1, Opłata abonamentowa 0,00 0, Inne 7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu Oprocentowanie kredytu Okres kredytowania [zł] [lat] Miesięczna rata spłaty kredytu wraz z odsetkami [zł] 7,00% Zmniejszenie zapotrzebowania na energię 4 266,01 49,58% 10 Roczna oszczędność kosztów energii [zł] Materiały i dane do audytu 3.1. Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa "o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych" z dnia 18 grudnia 1998r. z późniejszymi zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Normy techniczne 1. PNEN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 2. PNB02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych. 3. PN83/B03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej. Wymagania. 4. PN82/B02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN82/B02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne Materiały przekazane przez inwestora 1. Dokumentacja techniczna. 2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora Inne materiały oraz programy komputerowe wspomagające obliczenia 1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 2. Program komputerowy InstalOZC Program komputerowy Instaltherm 4.0 HCR 4. Program komputerowy TermoDANFOSS Wytyczne oraz uwagi inwestora 1. ObniŜenie kosztów ogrzewania 2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych 3. Nieprzekroczenie maksymalnej wielkości środków własnych inwestora w kwocie: zł Strona 4

5 4. Ocena stanu technicznego 4.1. Ogólne dane techniczne Konstrukcja\technologia budynku Kubatura budynku Murowana m 3 Kubatura ogrzewana m 3 Powierzchnia netto budynku m 2 Powierzchnia uŝytkowa lokali uŝytkowych m 2 Współczynnik kształtu 0,58 m 1 Zamówiona moc na c.o. 284,00 kw 4.2. Informacje dotyczące obowiązujących taryf i ponoszonych kosztów ogrzewania Stan istniejący (co): Opłata za 1 GJ ogrzewanie Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie Inne koszty, abonament 32,34 zł/gj 7338,77 zł/mw/mc 0,00 zł Stan po modernizacji (co): Opłata za 1 GJ ogrzewanie 32,34 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie 7338,77 zł/mw/mc Inne koszty, abonament 0,00 zł Stan istniejący (cwu): Opłata za 1 GJ ogrzewanie 32,34 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie 7338,77 zł/mw/mc Inne koszty, abonament 0,00 zł Stan po modernizacji (cwu): Opłata za 1 GJ ogrzewanie 32,34 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie 7338,77 zł/mw/mc Inne koszty, abonament 0,00 zł 4.3. Charakterystyka przegród budowlanych Ściany zewnętrzne Dach/Stropodach Strop piwnicy Okna Drzwi/Bramy 0 1,481 0,178;1,593 1,425 1,6 2,0 0,000 W/(m 2 K) W/(m 2 K) W/(m 2 K) W/(m 2 K) W/(m 2 K) W/(m 2 K) Uwaga!!! szczegółowe zestawienie przegród budowlanych znajduje się w punkcie nr 11.4 Strona 5

6 4.4. Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza naturalna stolarka/kanały grawitacyjne Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie starty ciepła na ogrzanie powietrza wentylacyjnego. L.p. 5. Liczba osób Obliczenia minimalnego strumienia powietrza wentylacyjnego Ψ Liczba Minimalny strumień Pomieszczenie pomieszczeń objętości (osób) (w przypadku bud. uŝyteczności publicznej) Ψ m 3 /h m 3 /h Σ m 3 /h 11. Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego dla budynku m 3 /h 4.5. Charakterystyka węzła cieplnego lub kotłowni znajdującej się w budynku Węzeł cieplny 4.6. Charakterystyka systemu grzewczego Typ instalacji Stan przewodów instalacji Usytuowanie grzejników Automatyka pogodowa Termostaty Indywidualny system rozliczeń Przerwy w ogrzewaniu w okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Modernizacja systemu grzewczego w latach instalacja centralnego ogrzewania dwururowa z rozdziałem dolnym przewody w złym stanie technicznym grzejniki prawidłowo usytuowane Instalacja z automatyką pogodową instalacja bez termostatów nie Brak bez przerw Nie 0 Określenie współczynników sprawności systemu grzewczego znajduje się w punkcie Charakterystyka instalacji ciepłej wody uŝytkowej Typ instalacji Rodzaj instalacji centralnie centralne przygotowanie ciepłej wody, instalacja z obiegami cyrkulacyjnymi, piony nie izolowane, instalacja mała do 30 punktów poboru Strona 6

7 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj przegrody lub instalacji Charakterystyka stanu istniejącego i moŝliwości poprawy Ściany zewnętrzne Dach\stropodach Okna Przegroda o niezadowalającym współczynniku U naleŝy ocieplić przegrodę aby uzyskać wymagany współczynnik U Przegroda o niezadowalającym współczynniku U naleŝy ocieplić przegrodę aby uzyskać wymagany współczynnik U Okna wymienione. Drzwi i bramy Wentylacja System grzewczy Drzwi wymienione. Wentylacja grawitacyjna zapewnia prawidłowe przewietrzanie. Nie rozpatruje się modernizacji wentylacji. Instalacja c.o w złym stanie technicznym. Rozpatruje się pełną modernizację instalacji c.o. Strona 7

8 6. Dokumentacja wybrania optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 6.1. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności jest przeprowadzana na podstawie algorytmu określonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego. Optymalnym usprawnieniem prowadzącym do zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy jest usprawnienie, dla którego prosty czas zwrotu SPBT przyjmuje wartość minimalną. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Nazwa przegrody: Ocieplenie ścian zewnętrznych Materiał słuŝący do ocieplenia przegrody: STYROPIAN EPS Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła : 565,00 m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia : 641,331 m2 Stopniodni : 3885 dzień*k/rok t w0 : 20,00 o C t z0 : 20,00 o C Stan Warianty L.p. Omówienie Jednostka istniejący Opłata za 1 GJ ogrzewanie [zł/gj] 32,34 32,34 2. Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/mw] 7338, ,77 3. Inne koszty, abonament [zł] 0,00 0,00 4. Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej [m] 0,120 0,140 0, Współczynnik przenikania U 1,481 0,272 0,240 0, Opór cieplny R 0,68 3,68 4,17 4,67 7. Zwiększenie oporu cieplnego 3,0013 3,4914 3, Straty ciepła na przenikanie Q [GJ] 280,85 51,58 45,51 40,58 9. Zapotrzebowanie mocy cieplnej q [MW] 0,0335 0,0061 0,0054 0, Roczna oszczędność kosztów O [zł] Cena jednostkowa usprawnienia [zł/m 2 ] 203,77 213,77 223,77 Koszt realizacji usprawnienia Nu [zł] , SPBT Podstawa przyjęcia wartości nakładów i uwagi: Nakłady przyjęto zgodnie z kosztorysem. [lat] 13,31 13,60 13,94 Wybrany wariant: 2 Grub. docieplenia: 14 cm Koszt : ,62 zł SPBT : 13,60 Strona 8

9 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Nazwa przegrody: Ocieplenie stropodachu szkoły Materiał słuŝący do ocieplenia przegrody: STYROPIAN EPS lub WEŁNA MINERALNAPŁYTY Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła : 1303,8 m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia : 1368,304 m2 Stopniodni : 3885 dzień*k/rok t 20,00 o w0 : C t z0 : 20,00 o C L.p. Omówienie Jednostka 1. Stan istniejący Opłata za 1 GJ ogrzewanie [zł/gj] 32,34 32,34 1. Warianty Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/mw] 3. Inne koszty, abonament [zł] 7338,77 0, ,77 0,00 4. Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej [m] 0,150 0,200 0, Współczynnik przenikania U 1,593 0,228 0,178 0, Opór cieplny R 0,63 4,39 5,62 6,90 7. Zwiększenie oporu cieplnego 3,7582 4,9902 6, Straty ciepła na przenikanie Q [GJ] 697,10 99,77 77,89 63,45 9. Zapotrzebowanie mocy cieplnej q [MW] 0,0831 0,0119 0,0093 0, Roczna oszczędność kosztów O [zł] Cena jednostkowa usprawnienia [zł/m 2 ] 116,35 126,35 136, Koszt realizacji usprawnienia Nu [zł] , , , SPBT [lat] Podstawa przyjęcia wartości nakładów i uwagi: 6,22 6,52 6,87 Nakłady przyjęto zgodnie z kosztorysem.dach nad sztanią zgodnie z uwagami inwestoraocieplenie płytami z wełny mineralnej. Wybrany wariant: 2 Grub. docieplenia: 20 cm Koszt : ,20 zł SPBT : 6,52 Strona 9

10 7. Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej Ocena opłacalności jest przeprowadzana na podstawie algorytmu określonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego. Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej jest wariant, dla którego prosty czas zwrotu SPBT przyjmuje wartość minimalną, przy czym porównuje się warianty o tym samym zakresie usprawnień technicznych. Obliczenia zapotrzebowania na ciepło i moc cieplną do przygotowania cwu po wykonaniu wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Procentowe zmniejszenie zuŝycia cwu: 0 % Procentowa poprawa sprawności wytwarzania : 0 % Procentowa poprawa sprawności cyrkulacji : 0 % L.p. 1. Liczba uŝytkowników Omówienie stan istniejący Wyniki stan po modernizacji jednostka osób 2. Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cwu na jednego mieszkańca 0,010 0,010 m 3 /d 3. Średnie dobowe zapotrzebowanie na cwu w budynku 4,830 4,830 m 3 /d 4. Liczba godzin uŝytkowania cwu h 5. Średnie godzinowe zapotrzebowanie na cwu w budynku 0,268 0,268 m 3 /h 6. Temperatura wody gorącej o C 7. Temperatura wody zimnej o C 8. Współczynnik sprawności wytwarzania cwu 1,00 1,00 9. Współczynnik sprawności strat cyrkulacji cwu 0,60 0, Współczynnik korekcyjny k t 1,0 1,0 11. Współczynnik nierównomierności rozbioru ciepłej wody N h 2,06 2, Roczne zuŝycie cwu m 3 /a 13. Zapotrzebowania na ciepło do ogrzania 1 m 3 wody 0,349 0,349 GJ/m Zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu GJ/a 15. Maksymalna moc cieplna na przygotowanie cwu 53,69 53,69 kw 16. Koszt przygotowania cwu zł/a 17. Średni koszt przygotowania 1 m 3 cwu 13,96 13,96 zł/m 3 Strona 10

11 8. Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego Ocena opłacalności jest przeprowadzana na podstawie algorytmu określonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego. Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego prowadzącego sprawność cieplną systemu grzewczego jest wariant, dla którego prosty czas zwrotu SPBT przyjmuje wartość minimalną, przy czym porównuje się warianty o tym samym zakresie usprawnień technicznych. Rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiający sprawność systemu grzewczego Wartości sprawności składowych η oraz współczynników w Rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych Stan po Stan istniejący modernizacji Wytwarzanie ciepła η w 1. 1,00 1,00 2. Przesyłanie ciepła η p Wymiana instalacji c.o 0,90 0,95 Regulacja systemu grzewczego η r GLR = 0,6605 η co 0,85 η co 0,99 3. Wymiana instalacji c.o wraz z montaŝem zaworów termostatycznych. 0,76 0,98 Wykorzystanie ciepła η e 4. Wymiana instalacji c.o 0,93 0,95 Przerwy w okresie tygodnia w t 5. 1,00 1,00 Przerwy w okresie doby w d 6. 1,00 1,00 7. Sprawność całkowita systemu grzewczego η 0,63 0,89 Strona 11

12 Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego. Planowane usprawnienia: Sztuk Cena jedn. 1. Prace demontaŝowe ,64 zł/szt ,64 zł. 2. Wywóz gruzu ,45 zł/szt ,45 zł. 3. Rurociągi i armatura ,07 zł/szt ,07 zł. 4. Urządzenia grzejne ,51 zł/szt ,51 zł. 5. Izolacja ,27 zł/szt ,27 zł. 6. Prace wykończeniowe ,22 zł/szt ,22 zł. L.p. Omówienie Jednostka Stan istniejący Warianty Opłata za 1 GJ ogrzewanie [zł/gj] 32,34 32,34 Nakłady 2. Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/mw] 7338, ,77 3. Inne koszty, abonament [zł] 0,00 0,00 4. Zapotrzebowanie na ciepło Q 0 [GJ] 9. Zapotrzebowanie mocy cieplnej q [MW] 1307,34 0, Sprawność całkowita systemu grzewczego η 0,63 0, Współczynnik Wt Współczynnik Wd 1,00 1,00 1,00 1, Roczna oszczędność kosztów O [zł] 19179, Koszt realizacji usprawnienia Nu [zł] , SPBT [lat] Uwagi: 16,335 Wybrany wariant: 1 Koszt : ,16 zł SPBT : 16,33 Obliczenia sprawności regulacji dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Numer wariantu Wariant nr 1 Suma zysków ciepła [GJ] Suma strat ciepła [MGJ] GLR ηco 1417, ,10 1,0243 0,99 ηr 0,9798 Wariant nr , ,85 0,8873 0,99 0,9812 Wariant nr , ,40 0,6605 0,99 0,9837 Strona 12

13 9. Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wybrane i zoptymalizowane usprawnienia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji systemu wentylacji i systemu przygotowania cwu, uszeregowane według rosnącej wartości SPBT Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty robót [zł] SPBT [lata] 1. Ocieplenie stropodachu szkoły ,52 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych ,60 Koszty audytu i/lub projektów 0,00 Modernizacja systemu grzewczego Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku. Usprawnienie: Ocieplenie stropodachu szkoły Ocieplenie ścian zewnętrznych Modernizacja CO x x x x x x Numer wariantu C.O. Strona 13

14 Obliczenia oszczędności kosztów dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku. Q 0(1) =w t0(1) *w d0(1) *Q 0(1)co /η 0(1) +Q 0(1)cw q 0(1) =q 0(1)co +q 0(1)cw Lp. Q 0co Q 1co [GJ] q 0co [MW] q 1co Q 0cw Q 1cw [GJ] q 0cw q 1cw [MW] η 0 η 1 w t0 w do w t1 w d1 Q0 Q1 [GJ] q 0 q 1 [MW] O 0 O 1 [zł] % O ,34 0, ,98 0, ,633 1,00 1, ,53 0, , ,18 0, ,98 0, ,884 1,00 1, ,42 0, ,59 46,43% ,80 0, ,98 0, ,885 1,00 1, ,30 0, ,89 38,60% ,34 0, ,98 0, ,888 1,00 1, ,49 0, ,46 17,37% Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku. Wariant przedsięwzięcia termomod. Planowane koszty całkowite Roczna oszczędność kosztów energii % oszczędność zapotrz. na energię Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu Rata kredytu r= 7,00% q= m= 1, /12 Wariant nr , ,90 49,58% , ,86 21,40% 4266,01 78,60% 4,57 Wariant nr , ,61 42,35% , ,60 20,00% 3386,89 80,00% 164,00 Wariant nr , ,03 22,12% , ,30 42,00% 58,00% 1582,31 15,94 Strona 14

15 10. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena spełnienia warunków ustawowych Optymalnym wariantem jest wariant nr : 1 efekt energetyczny większy niŝ 25% kredyt nie większy niŝ 80% kosztów inwestycji okres spłaty kredytu nie większy niŝ 10 lat miesięczne raty spłaty kredytu wraz z odsetkami nie są większe od równowartości 1/12 kwoty rocznych oszczędności kosztów energii nieprzekroczenie zadeklarowanej przez inwestora kwoty środków własnych przeznaczonych na pokrycie inwestycji spełnia spełnia spełnia spełnia spełnia Planowane wielkości ekonomiczne i energetyczne optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego kalkulowany koszt inwestycji oszczędność kosztów eksploatacyjnych prosty czas zwrotu inwestycji (SPBT) wysokość udziału własnego inwestora przewidywana premia termomodernizacyjna kredyt bankowy rata kredytu efekt energetyczny efekt ekonomiczny ,00 zł ,90 zł/a 12,16 lat ,14 zł ,97 zł ,86 zł 4 266,01 zł/mc 49,58 % 46,43 % Zakres wymaganych prac przewidzianych do wykonania w ramach optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocieplenie stropodachu szkoły Ocieplenie ścian zewnętrznych Modernizacja systemu grzewczego Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji P1 Przegroda: Ocieplenie ścian zewnętrznych Gr. docieplenia: 14 cm Materiał: STYROPIAN EPS Uwagi: P2 Przegroda: Gr. docieplenia: Uwagi: Ocieplenie stropodachu szkoły 20 cm Materiał: STYROPIAN EPS lub WEŁNA MINERALNAP Strona 15

16 CO Modernizacja: Instalacja co Zakres prac: Prace demontaŝowe Wywóz gruzu Rurociągi i armatura Urządzenia grzejne Izolacja Prace wykończeniowe Uwagi: Strona 16

17 11. Załączniki Wzór wniosku do BGK o przyznanie premii termomodernizacyjnej I. WNIOSKODAWCA Powiat Kutnowski nazwa nazwisko i imię ulica ul. Kościuszki 16 kod, miejscowość Kutno powiat województwo tel. fax. REGON Status prawny wnioskodawcy 1. Spółdzielnia mieszkaniowa 2. Wspólnota mieszkaniowa 3. TBS 4. Jednostka samorządu terytorialnego 5. Spółka z o.o. 6. Spółka akcyjna 7. Przedsiębiorstwo państwowe 8. Właściciel domu jednorodzinnego 9. Inna osoba fizyczna 10. Inny inwestor Lokalizacja inwestycji 1. miasto do 20 tys. 2. miasto do 2150 tys. 3. miasto do tys. 4. miasto do tys. 5. miasto pow. 300 tys. 6. wieś II. AUDYT ENERGETYCZNY (dołączony do wniosku) Energetyczna Firma InŜynierska "Energo" ulica Elektronowa 10 tel. fax REGON III. PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA Wnioskuję (my) o przyznanie premii termomodernizacyjnej w kwocie ,97 złotych z tytułu realizacji poniŝszego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku : polegającego na: Modernizacja systemu grzewczego Ocieplenie stropodachu szkoły Ocieplenie ścian zewnętrznych Przewidywany termin zakończenia inwestycji : kod, miejscowość Łódź powiat łódzki województwo łódzkie data wykonania : lipiec 2008 nazwa lub nazwisko i imię audytora Kutno ul. Dąbrowskiego 1 Strona 17

18 w budynkach mieszkalnych w budynkach zbiorowego zamieszkania IV. PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE 1) w których modernizuje się jedynie system grzewczy CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA 2) w których w latach przed wejściem ustawy w Ŝycie przeprowadzono modernizację systemu grzewczego 3) w pozostałych budynkach A. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię A1 A2 A3 % % % 1) w których modernizuje się jedynie system grzewczy A4 % 2) w których w latach przed wejściem ustawy w Ŝycie przeprowadzono modernizację systemu grzewczego 3) w pozostałych budynkach zbiorowego zamieszkania A5 % A6 % w budynkach do wykonywania zadań publicznych 1) w których modernizuje się jedynie system grzewczy A7 % 2) w których w latach przed wejściem ustawy w Ŝycie przeprowadzono modernizację systemu grzewczego A8 % 3) w pozostałych budynkach do wykonywania zadań publicznych A9 49,58% B. Zmniejszenie strat energii pierwotnej 1) w lokalnym źródle ciepła B10 % 1) w lokalnej sieci ciepłowniczej B11 % C. Zmniejszenie kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków C12 46,43% D. Zmiana konwencjonalnych źródeł energii D13 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA zł % 1. Całkowity koszt realizacji 2. Środki własne 3. Kredyt ,00 100, ,14 21, ,86 78,60 4. Roczne oszczędności kosztów energii wg audytu ,90 46,43 5. Zdyskontowana wartość netto (NPV) Przyjmuję(my), Ŝe BGK moŝe Ŝądać wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów dotyczących składanego wniosku i zobowiązuję(my) się do dostarczenia Ŝądanych wyjaśnień lub dokumentów w terminie określonym przez BGK. Wiarygodność danych zawartych we wniosku potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami).. dnia. Potwierdzamy własnoręczność podpisów wnioskodawcy(ów) pieczęć i podpisy osób upowaŝnionych.. dnia. pieczęć funkcyjna i podpis upowaŝnionego pracownika banku Strona 18

19 11.2. Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania ciepła oraz mocy cieplnej dla stanu istniejącego (wyniki z programu InstalOZC 4.0) sumaryczna strata ciepła budynku 0,21540 [MW] strata ciepła na wentylację 0,04170 [MW] średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych 17,70 [ C] powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych 2814,60 [m 2 ] kubatura pomieszczeń ogrzewanych 9808,65 [m 3 ] kubatura budynku 13068,15 [m 3 ] kubatura przestrzeni ogrzewanej 9808,65 [m 3 ] wskaźnik cieplny budynku 16,48 [W/m 3 ] roczne zapotrzebowanie energii budynku ,00 [kwh] roczne zapotrzebowanie energii budynku 1307,34 [GJ] stosunek pow. zewn. do kub. przestrz. ogrzew. A/V 0,58 [1/m] Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania ciepła oraz mocy cieplnej dla wariantów po modernizacji (wyniki z programu InstalOZC 4.0) W1 sumaryczna strata ciepła budynku strata ciepła na wentylację średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych kubatura pomieszczeń ogrzewanych kubatura budynku kubatura przestrzeni ogrzewanej wskaźnik cieplny budynku roczne zapotrzebowanie energii budynku roczne zapotrzebowanie energii budynku stosunek pow. zewn. do kub. przestrz. ogrzew. A/V 0,12157 [MW] 0,04170 [MW] 17,70 [ C] 2814,60 [m2] 9808,65 [m3] 13068,15 [m3] 9808,65 [m3] 9,30 [W/m3] ,00 [kwh] 651,18 [GJ] 0,58 [1/m] W2 sumaryczna strata ciepła budynku strata ciepła na wentylację średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych kubatura pomieszczeń ogrzewanych kubatura budynku kubatura przestrzeni ogrzewanej wskaźnik cieplny budynku roczne zapotrzebowanie energii budynku roczne zapotrzebowanie energii budynku stosunek pow. zewn. do kub. przestrz. ogrzew. A/V 0,14843 [MW] 0,04170 [MW] 17,70 [ C] 2814,60 [m2] 9808,65 [m3] 13068,15 [m3] 9808,65 [m3] 11,36 [W/m3] ,00 [kwh] 823,80 [GJ] 0,58 [1/m] W3 sumaryczna strata ciepła budynku strata ciepła na wentylację średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych kubatura pomieszczeń ogrzewanych kubatura budynku kubatura przestrzeni ogrzewanej wskaźnik cieplny budynku roczne zapotrzebowanie energii budynku roczne zapotrzebowanie energii budynku stosunek pow. zewn. do kub. przestrz. ogrzew. A/V 0,21540 [MW] 0,04170 [MW] 17,70 [ C] 2814,60 [m2] 9808,65 [m3] 13068,15 [m3] 9808,65 [m3] 16,48 [W/m3] ,00 [kwh] 1307,34 [GJ] 0,58 [1/m] Strona 19

20 11.4. Zestawienie przegród i obliczenia współczynnika przenikania ciepła w stanie surowym (wydruki z programu TermoDANFOSS 3.2) Strona 20

21 Strona 21

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA UL.SZKOLNA 46, 44-200 RYBNIK TEL. 32 42 37 177 FAX. 32 42 29 377 www. kk.rybnik.pl email: kapicakarpiak1@gmail.com NIP: 642-001-78-55 Konto: 85 1050 1344 1000

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1951 Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Temat : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaliska Kościerskie Lokalizacja : Kaliska Kościerskie 32D 83-400 Kościerzyna Inwestor : Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Gimnazjum Nr 1 im. Roberta Schumana Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1885 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r. 1 EGZ. NR 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI 41-200

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU Audyt energetyczny budynku B Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY ENERGY ul. Br. Czecha 1/1, 85-794 Bydgoszcz tel. 520-35-01, kom. 505-138-108 AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU dla

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 3 - domu rekolekcyjnego "Dom św.floriana" na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku BAZYLIKI na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 7 - Furta, dom rekolekcyjny na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

e n e r g e t y c z n y

e n e r g e t y c z n y A u d y t e n e r g e t y c z n y Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny - segment A ul. Szpitalna 22 34-200 Sucha Beskidzka Strona tytułowa audytu

Bardziej szczegółowo

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku 1 Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku Dane ogólne budynku Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ ADRES SIECI CIEPŁOWNICZEJ

AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ ADRES SIECI CIEPŁOWNICZEJ EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 168 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna 8 76-200 Słupsk pomorskie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, 31-543 KRAKÓW 2014-03-04 KRAKÓW AUDYT ENERGETYCZNY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 W KRAKOWIE 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Dane ogólne budynku 1 Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY GEP Łukasz Rembowski, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, kom. 535-51-00-80 www.gep.com.pl e-mail: biuro@gep.com.pl WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT) PROSZĘ PODAD DOKŁADNE DANE - SPÓŁDZIELNI/WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1899 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 1 AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 1. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 1.1. Dane do obliczeń W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje się: a) Oceny opłacalności i wyboru optymalnych usprawnień

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1930 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: Kościuszki 55 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc " Adres budynku: ulica: Grota Roweckiego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 2/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

DANE WEJŚCIOWE. Opłata za moc :

DANE WEJŚCIOWE. Opłata za moc : Certyfikacja i Aditing Energetyczny ćwiczenia dla IIst. stdiów stacjonarnych Wydział IS PWr DANE WEJŚCIOWE - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 575m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A= 630 m 2 - Ilość

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku 0 Audyt energetyczny budynku wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.00r wg. Ustawy z dnia..00r o wspieraniu termomodernizacji i remontów wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.009r

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65 Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków : praca zbiorowa. T. 2, Zagadnienia fizyki budowli, audyt energetyczny, audyt remontowy, świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Bystrzycka 4AB 59-500 Złotoryja powiat: złotoryjski

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Nad Zalewem 18 AB, Nad Zalewem 20 59-500 Złotoryja

Bardziej szczegółowo

Adres budynku Imię, nazwiska, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

Adres budynku Imię, nazwiska, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: Olsztyn ul. gen. Wł. Andersa 1 Str. 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku mieszkalny wielorodzinny 1.2 Rok budowy 1992 1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL)

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 10 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW EFEKTYWNIEJ S.C. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej 1.2 Rok budowy

Bardziej szczegółowo

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona1 Audytor: mgr inż. Tomasz Sumera Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona2 1. Strona tytułowa audytu efektywności

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE

AUDYT ENERGETYCZNY. dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE AUDYT ENERGETYCZNY dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE Zamawiający: Urząd Gminy w Siekierczynie 59-818 Siekierczyn 271 Data wykonania audytu: 27.08

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 12 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna Wykonawca: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Ul. Zdrojowa Gdańsk

Ul. Zdrojowa Gdańsk Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY DOM ZDROJOWY W GDAŃSKU Ul. Zdrojowa 2 8-515 Gdańsk Uwaga! Niniejszy audyt energetyczny został sporządzony na podstawie założeń do Programu

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z PRZEWIĄZKĄ W BUDYNKU PRZY ULICY STANISŁAWA ZE SKALBMIERZA, 31-436 KRAKÓW 2015-09 KRAKÓW 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak mgr inż. Paweł Filaber Wrzesień 2015 Audyt energetyczny budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu 1 Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak

Bardziej szczegółowo

AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp)

AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) Autorzy: Andrzej Bień, Konrad Kułakowski, Edmund Ciesielka 1. Strona tytułowa audytu

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU 15-111 Białystok Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8 członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU Inwestor: Urząd Kontroli

Bardziej szczegółowo

Przykład audytu energetycznego dla budynku wielorodzinnego wraz ze świadectwami charakterystyki energetycznej dla stanu istniejącego i stanu

Przykład audytu energetycznego dla budynku wielorodzinnego wraz ze świadectwami charakterystyki energetycznej dla stanu istniejącego i stanu Przykład audytu energetycznego dla budynku wielorodzinnego wraz ze świadectwami charakterystyki energetycznej dla stanu istniejącego i stanu projektowego uwzględniającego usprawnienia i modernizacje wskazane

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE8/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- Użyteczności publicznej 1. Rok budowy

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWO USŁUGOWA mgr inŝ. Tadeusz Orczyński NIP 669-127-41-33 75-810 Koszalin ul. Lutyków 4-6 pok. 7-8 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 roku o wsparciu termomodernizacji i remontów (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 1459

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat fantazji"

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 Świat fantazji AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo