AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20"

Transkrypt

1 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A WARSZAWA Jednostka opracowująca: Info.-Inż.-Media Sp. z o.o Jabłonna k. Warszawy Ul. Sadowa 4 m 36 Tel ; Fax Autorzy: dr inż. Jarosław Olszak Grudzień 2013

2 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku mieszkalny-internat 1.2 Rok rozpoczęcia budowy lata 50. XX w. 1.3 Właściciel (nazwa lub imię i nazwisko, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 1.4 Adres budynku ul. Olszewska 14/20 Warszawa adres) Ul. Chałubińskiego 3A WARSZAWA 2. Nazwa, nr REGON i adres firmy wykonującej audyt: Info.-Inż.-Media Sp. z o.o., Jabłonna k. Warszawy, ul. Sadowa 4 m 36 REGON Imię i nazwisko, nr PESEL oraz adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: dr inż. Jarosław Olszak, Pruszków, Al. Armii Krajowej 39/11, PESEL uprawnienia audytora energetycznego KAPE nr Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje: Lp Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego Wizja lokalna, inwentaryzacja budynku, analiza dokumentacji technicznej, obliczenie sezonowego zapotrzebowania ciepła dla budynku posiadane kwalifikacje (w tym ew. uprawnienia) 5. Miejscowość: Warszawa data wykonania opracowania: grudzień Spis treści 1. Strona tytułowa audytu energetycznego budynku Karta audytu energetycznego budynku Podstawa opracowania Opis budynku Ocena stanu technicznego budynku wraz z proponowanymi rozwiązaniami termomodernizacyjnymi Usprawnienia i przedsięwzięcia termomodernizacyjne, wybrane na podstawie oceny stanu technicznego budynku Wskazanie optymalnych usprawnień termomodernizacyjnych Wybór optymalnego wariantu termomodernizacyjnego Opis techniczny wybranego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego finansowanego zgodnie z ustawą...23

3 Str. nr 3/25 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 1. Dane ogólne 1. Konstrukcja / technologia budynku tradycyjna murowana, z elementami żelbetowymi wylewanymi 2. Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej [m 3 ] Powierzchnia netto budynku [m 2 ] Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej [m 2 ] Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych oraz innych n.d. pomieszczeń niemieszkalnych budynku, [m 2 ] 7. Liczba mieszkań n.d. 8. Liczba osób użytkujących budynek Sposób przygotowania ciepłej wody centralne - węzeł ciepłowniczy 10. Rodzaj systemu ogrzewania budynku centralne - węzeł ciepłowniczy 11. Współczynnik kształtu A/V [1/m] 0, Inne dane charakteryzujące budynek budynek biurowy (docelowo: internat) 2. Współczynniki przenikania ciepła [W/(m 2 K] Przed Po 1 drzwi zewnętrzne 2,60 2,60 2 okna 2,60 1,30 3 okna - klatka schodowa 1,50 1,50 4 okna - piwnica 2,60 1,30 5 podłoga 0,37 0,37 6 stropodach 1,35 0,22 7 ściana przy gruncie 0,49 0,21 8 ściana zewnętrzna 1,10 1,10 3. Sprawności składowe systemu ogrzewania 1. Sprawność wytwarzania 0,98 0,98 2. Sprawność przesyłania 0,9 0,96 3. Sprawność regulacji i wykorzystania 0,90 0,98 4. Akumulacji Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby Charakterystyka systemu wentylacji 1. Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna 2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna-kanały wywiewne 3. Strumień powietrza wentylacyjnego, [m 3 /h], Liczba wymian [1/h] 0,5 0,5 5. Charakterystyka energetyczna budynku 1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego, [kw], 146,0 113,2 2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu, [kw], 23,2 21,2 3. Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 4. Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] okna-kanały wywiewne Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu, [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] 882 -

4 Str. nr 4/25 7. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku 42,7 30,9 (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 3 rok)] 8. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z 53,8 33,6 uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 3 rok)] 9. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z 210,3 131,1 uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) 1. Cena za 1 GJ na ogrzewanie [zł] 37,71 37,71 2. Opłata 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc [zł] 7 547, ,37 3. Opłata za podgrzanie 1 m 3 wody użytkowej [zł] Opłata 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie wody użytkowej na miesiąc [zł] 7 547, ,37 5. Opłata za ogrzanie 1 m 2 pow. użytkowej [zł] Opłata abonamentowa [zł] 0,00 0,00 Inne [zł] Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu, [zł] Zmniejszenie zapotrzebowania na energię, [%] 35,01 Planowane koszty całkowite, [zł] Premia termomodernizacyjna, [zł] Roczna oszczędność kosztów energii, [zł/rok]

5 Str. nr 5/25 3. PODSTAWA OPRACOWANIA 3.1. Cel i zakres opracowania Audyt energetyczny budynku biurowego przy ul. Olszewskiej 14/20 w Warszawie, ma na celu wybór optymalnego wariantu termomodernizacji budynku. Budynek jest przeznaczony do generalnego remontu. Przeznaczenie budynku ma być zmienione. Docelowo ma pełnić funkcję internatu garnizonowego. Na potrzeby obliczeń zapotrzebowania na ciepło przyjęto, że budynek przed i po termomodernizacji pełni funkcję internatu. Dzięki temu uniknie się wpływu tych zmian zużycia ciepła, które wynikają ze zmiany przeznaczenia budynku. Analizie poddane zostaną tylko przedsięwzięcia termomodernizacyjne, a więc tylko działania techniczne (zmiana sposobu użytkowania budynku nie jest działaniem technicznym). Audyt rozważa opłacalność modernizacji instalacji grzewczych, a także ocieplenia przegród budynku takich jak ściany zewnętrzne i stropodach oraz wymiany okien. Budynek znajduje się pod opieką konserwatora zabytków i zgodnie z otrzymanymi od niego wytycznymi, elewacyjne ściany zewnętrzne nie mogą być ocieplane. Ponadto audyt pozwoli na określenie szczytowej mocy cieplnej odpowiadającej nowemu, zmniejszonemu zapotrzebowaniu energii w obiekcie po wykonaniu zabiegów termo modernizacyjnych. Praktycznym efektem audytu będzie wykonanie inwestycji termo-oszczędnej, która przyniesie znaczące oszczędności w zużyciu ciepła przez budynek oraz zmniejszenie opłat za ciepło Materiały wykorzystane w opracowaniu 1. Polska Norma PN-EN-ISO 6946:2002 "Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń". 2. Polska Norma PN-EN 12831:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego" 3. Polska Norma PN-B-03430:1983 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania." 4. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów Dz.U nr 223 poz Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów Dz.U nr 76 poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego - Dz.U. 43/09, poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami 9. Program komputerowy "AUDYTOR OZC w. 4.8 Pro" do obliczania sezonowego zapotrzebowania ciepła do ogrzewania budynków. 10. Wizja lokalna w budynku przeprowadzona w październiku 2013 r. 11. Inwentaryzacja budynku

6 Str. nr 6/ Informacja o możliwościach finansowych inwestora Wielkość środków własnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego: zł. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora: zł. 4. OPIS BUDYNKU 4.1. Dane ogólne Właściciel: Rok budowy lata 50. XX w. obecnie: budynek biurowy docelowo: budynek mieszkalny - internat Przeznaczenie Adres: Warszawa, ul. Olszewska 14/20 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3A WARSZAWA szkielet i stropy żelbetowe, ściany z cegły ceramicznej pełnej Technologia Powierzchnia zabudowy 467m 2 Powierzchnia netto budynku 1 790m 2 Kubatura ogrzewana budynku 6 992m 3 Kubatura pomieszczeń ogrzewanych 5 244m 3 Współczynnik kształtu A/V 0,34m 2 /m 3 Wysokość kondygnacji w świetle 3,0m Liczba użytkowników 70os.

7 Str. nr 7/ Uproszczona dokumentacja techniczna Rzut poziomy N 14,3 m 32,2 m

8 Str. nr 8/25 Przekrój poprzeczny Stropodach wentylowany + 13,33 Piętro III + 10,00 Piętro II + 6,67 Piętro I + 3,33 Parter + 0,00-0,50 Piwnica - 3,02

9 Str. nr 9/ Opis konstrukcji i przeznaczenie budynku Budynek biurowy z przeznaczeniem na internat (budynek zamieszkania zbiorowego), wolnostojący, trzypiętrowy, całkowicie podpiwniczony, kryty stropodachem wentylowanym. Budynek znajduje się w III strefie klimatycznej. W rzucie budynek jest w kształcie prostokąta o wymiarach 32,2 x 14,3 m. W budynku jest jedna klatka schodowa. Budynek wykonany jest jako murowany z cegły ceramicznej, z elementami żelbetowymi wylewanymi. Na parterze i na każdym piętrze budynku znajdują się pokoje biurowe, węzeł sanitarny oraz pomieszczenie pomocnicze. W ogrzewanych piwnicach zlokalizowano pomieszczenia gospodarcze i usługowe, węzeł ciepłowniczy, magazyny i pomieszczenie świetlicy Stolarka okienna i drzwiowa Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych składa się z okien w ramach drewnianych szklonych podwójnie, typu szwedzkiego. Okna są w średnim stanie technicznym; nie spełniają wymagań dotyczących ochrony cieplej budynków Źródło ciepła Budynek zasilany jest w ciepło z węzła ciepłowniczego. Węzeł ciepłowniczy pracuje tylko na potrzeby instalacji grzejnikowej i instalacji c.w.u. W węźle znajduje się regulacyjna automatyka pogodowa, licznik ciepła, urządzenia zabezpieczające. W węźle do celów c.o. są dwa wymienniki ciepła JAD X i dwie pompy obiegowe Magna /F. Do celów c.w.u. są dwa wymienniki ciepła typu JAD i dwie pompy cyrkulacyjne UPS 25-60/B180. Węzeł jest bez zasobnika c.w.u.. Ponadto w węźle znajdują się manometry, termometry i zawory odcinające. Urządzenia w węźle są w dobrym stanie technicznym. Ciepło do budynku dostarcza DALKIA Warszawa S.A. - rozliczenie według taryfy A3B1C Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja grzewcza centralnego ogrzewania jest instalacją dwururową z rozdziałem dolnym, systemu zamkniętego. Poziomy prowadzone są nad podłogą w piwnicy. Grzejniki żeliwne. Zawory przy grzejnikach z głowicami termostatycznymi. Przewody stalowe, poziomy częściowo izolowane i piony bez izolacji cieplnej. Całość instalacji c.o. jest w złym stanie technicznym Instalacja ciepłej wody użytkowej Instalacja c.w.u. z cyrkulacją, bez zasobnika c.w.u. w węźle ciepłowniczym. Poziomy i piony bez izolacji termicznej Wentylacja W budynku jest wentylacja naturalna. Nawiew odbywa się przez nieszczelności w stolarce okiennej. Wywiew - przez kanały wywiewne w łazienkach i pomieszczeniach biurowych.

10 Str. nr 10/ Zapotrzebowanie mocy i ciepła na potrzeby ogrzewania budynku Tabela 4.1. Zapotrzebowanie mocy i ciepła na ogrzanie budynku Opis Moc Zapotrzebowanie - [MW] [GJ/a] Instalacja grzewcza W wyniku strat przez przegrody zewnętrzne i na wentylację *) 0, * ) Wynik z programu Audytor OZC 4.8Pro Tabela 4.2. Charakterystyka instalacji grzewczej Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną na cele ogrzewania [MW] 0,1460 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby ogrzewania w [GJ/a] ciągu roku bez uwzględnienia sprawności systemu Ogólna sprawność systemu ogrzewania *) - 0,79 Osłabienie dobowe - 1,00 Osłabienie tygodniowe - 1,00 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.o. z [GJ/a] uwzględnieniem sprawności systemu i przerwami w ogrzewaniu * ) Składowe sprawności systemu ogrzewania opisano w punkcie Roczny koszt ogrzewania budynku Tabela 4.3. Roczny koszt ogrzewania budynku [zł/gj] 37,71 [zł/mw/mc] 7 547,37 A b0 [zł/mc] 0,00 Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną na cele c.o. [MW] 0,1460 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.o. z *) O z **) O m [GJ/a] uwzględnieniem sprawności systemu i przerwami w ogrzewaniu Roczna opłata zmienna [zł/a] Roczna opłata stała [zł/a] Roczna opłata abonamentowa [zł/a] 0 Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym [zł/a] * ) - opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii ** ) - stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii

11 Str. nr 11/ Roczny koszt przygotowania ciepłej wody użytkowej Tabela 4.4. Roczny koszt przygotowania c.w.u. Oz* ) zł/gj 37,71 Om** ) zł/mw/mc 7547,37 Ab zł/mc 0,00 Moc obliczeniowa*** ) MW 0,0232 Roczne zapotrzebowanie na ciepło do c.w.u.*** ) GJ/rok 259 Roczna opłata zmienna zł/rok Roczna opłata stała zł/rok Roczna opłata abonamentowa zł/rok 0 Roczny koszt przygotowania c.w.u. zł/rok * ) - opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii ** ) - stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii *** ) - obliczenia w załączniku Łączne koszty ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej Tabela 4.5. Koszty ciepła na cele ogrzewania. i c.w.u. Roczny koszt ogrzewania na cele c.o. w sezonie standardowym [zł/a] Roczny koszt przygotowania ciepłej wody użytkowej [zł/a] Roczny koszt sumaryczny [zł/a] Pozostałe instalacje Budynek wyposażony jest ponadto w instalacje: zimnej wody, kanalizacyjną i elektryczną.

12 Str. nr 12/25 5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU WRAZ Z PROPONOWANYMI ROZWIĄZANIAMI TERMOMODERNIZACYJNYMI 5.1. Przegrody zewnętrzne Tabela 5.1. Charakterystyka cieplna przegród zewnętrznych - stan istniejący i wartości wymagane Wielkości obecne U 0 *) Wartości wymagane Przegroda U 1 [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] Podłoga w piwnicy 0,37 - Stropodach wentylowany 1,35 0,222 Ściana zewnętrzna przy gruncie 0,49 0,25 Ściana zewnętrzna 1,10 0,25 *) Współczynnik U o bez dodatku na mostki termiczne Z tabeli 5.1 wynika, że współczynniki przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych i stropodachu są znacznie wyższe, od wartości wymaganych. Proponowane rozwiązania energooszczędne W celu poprawy izolacyjności obiektu, ściany zewnętrzne i stropodach należy ocieplić. Ścian zewnętrznych elewacyjnych nie ociepla się (wytyczne konserwatora zabytków). Współczynniki przenikania ciepła dla przegród są znacznie wyższe od obecnie obowiązujących. W audycie zaproponowano: A. ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie styropianem = 0,038 W/mK o grubości 10 cm; B. ocieplenie stropodachu wełną mineralną = 0,052 W/mK o grubości 20 cm. Przyjęte grubości izolacji termicznej spełniają warunek na minimalny opór cieplny przegrody (R min = 4,0 m 2 K/W dla ścian zewnętrznych i R min = 4,5 m 2 K/W dla stropodachów i dachów) wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego. Nie przewiduje się ocieplenia podłogi w piwnicy Okna i drzwi Tabela 5.2. Charakterystyka cieplna okien i drzwi - stan istniejący Wartości istniejące Wartości wymagane Przegroda U 0 U 0 [W/m 2 K] [W/m 2 K] Drzwi zewnętrzne 2,60 - Okna zewnętrzne klatka schodowa 1,50 < 1,9 Okna zewnętrzne pozostałe 2,60 < 1,9 Proponowane rozwiązania energooszczędne

13 Str. nr 13/25 Proponuje się wymianę okien (prócz okien na klatce schodowej) na dwuszybowe okna w ramach z PCW z szybami zespolonymi o współczynniku U = 1,3 W/(m 2 K) Źródło ciepła Uzupełnienie izolacji cieplej przewodów i zaworów Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja jest w złym stanie technicznym. Grzejniki bez możliwości regulacji ilości ciepła. Przewody stalowe - piony bez izolacji cieplnej. Brak zaworów podpionowych. Istniejącą instalację c.o. można scharakteryzować współczynnikami sprawności przedstawionych w tabeli 5.3. Tabela 5.3. Charakterystyka instalacji c.o. - stan istniejący L.p. Opis Współczynniki sprawności 1 Wytwarzanie ciepła (węzeł ciepłowniczy) w 1 2 Przesyłanie ciepła (rury stalowe, piony bez izolacji) p 0,9 3 Regulacja i wykorzystanie ciepła (regulacja centralna, brak regulacji miejscowej) r 0,85 4 Akumulacja ciepła (brak zasobnika) a 1 5 Sprawność całkowita systemu w* p* r* a = 0,77 6 Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia w t 1 7 Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby w d 1 Proponowane rozwiązania energooszczędne Wymiana wszystkich elementów instalacji c.o. Montaż grzejników stalowych, zaworów przygrzejnikowych z głowicami termostatycznymi, montaż zaworów podpionowych do regulacji hydraulicznej układu. Dokładne wykonanie izolacji przewodów poziomych i pionowych Instalacja ciepłej wody użytkowej Instalacja w złym stanie technicznym. Należy wymienić i zaizolować przewody, zamontować nowe baterie do poboru wody użytkowej. Istniejącą instalację c.w.u. można scharakteryzować współczynnikami sprawności przedstawionych w tabeli 5.4.

14 Str. nr 14/25 Tabela 5.4. Charakterystyka instalacji c.w.u. L.p. Opis Współczynniki sprawności 1 Wytwarzanie ciepła (węzeł ciepłowniczy) w 0,98 2 Przesyłanie ciepła (przewody stalowe nie izolowane) p 0,6 3 Wykorzystanie ciepła (bez marnotrawstwa wody) r 1 4 Akumulacja ciepła (zasobniki c.w.u. mają ponad 20 lat) a 1 5 Sprawność całkowita systemu w* p* r* a = 0,59 Wyznaczenie zapotrzebowania c.w.u. przed modernizacją w załączniku 1. Proponowane rozwiązania energooszczędne Wymiana wszystkich elementów instalacji c.w.u. Dokładna izolacja cieplna wszystkich przewodów. Pompa cyrkulacyjna powinna mieć możliwość programowania czasu pracy w ciągu doby. Powinna być wyłączana wtedy, gdy nie ma poborów c.w.u. (noc) lub gdy pobór jest częsty (czas aktywności mieszkańców). Instalację c.w.u. należy uzupełnić o zasobnik ciepłej wody użytkowej, współpracujący z istniejącym wymiennikiem c.w.u Wentylacja W budynku jest wentylacja naturalna. Działa prawidłowo. Obecnie źródłem nadmiernych strat ciepła na cele wentylacji są nieszczelne okna. Po wymianie okien na nowe, strumień powietrza wentylacyjnego zmniejszy się znacząco. Proponowane rozwiązania energooszczędne Nie proponuje się działań energooszczędnych.

15 Str. nr 15/25 6. USPRAWNIENIA I PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNE, WYBRANE NA PODSTAWIE OCENY STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU. Zmniejszenie zużycia ciepła w budynku mieszkalnym - internacie przy ul. Olszewskiej 14/20 w Warszawie można osiągnąć wykonując następujące przedsięwzięcia: 1. Modernizacja instalacji c.o. 2. Modernizacja instalacji c.w.u. 3. Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie 4. Ocieplenie stropodachu 5. Wymiana okien

16 Str. nr 16/25 7. WSKAZANIE OPTYMALNYCH USPRAWNIEŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH 7.1. Usprawnienia zmniejszające zapotrzebowanie ciepła na pokrycie strat przez przegrody zewnętrzne Poniżej oszacowano koszty oraz dokonano wstępnej optymalizacji usprawnień termomodernizacyjnych (na podstawie prostego czasu zwrotu SPBT) zmierzających do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku dzięki ograniczeniu strat ciepła przez przegrody zewnętrzne Ściany zewnętrzne i dachy/stropodachy Wyniki obliczeń dla poszczególnych przegród: A. Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem = 0,038 W/mK, metodą lekką mokrą i pokrycie całości warstwą izolacji przeciwwilgociowej. ściana Uo = 0,487 W/m 2 K R 0 = 2,053 m 2 K/W A dod =45 m 2 izolacja styropian = 0,038 W/mK Sd = 3686 dz K/rok A=194,1 m 2 Q 0u = 30,1GJ/rok q 0u = 0,0038MW t w0 =20 Grubość izolacji R R 1 U 1 Q 1u q 1u O ru N uj N U SPBT Uwagi m m 2 K/W m 2 K/W W/m 2 K GJ/rok MW zł/rok zł/m2 zł lata ,07 1,842 3,895 0,257 15,9 0, ,80 0,08 2,105 4,159 0,240 14,9 0, ,29 R>4 m2k/w 0,09 2,368 4,422 0,226 14,0 0, ,64 R>4 m2k/w 0,10 2,632 4,685 0,213 13,2 0, ,62 R>4 m2k/w 0,11 2,895 4,948 0,202 12,5 0, ,03 R>4 m2k/w Ściana ocieplona styropianem = 0,038 W/mK o grubości 10 cm, spełnia wymogi warunków technicznych dla ścian zewnętrznych (R>4 m 2 K/W). o C

17 Str. nr 17/25 B. Ocieplenie stropodachu Ocieplenie stropodachu granulowaną wełną mineralną. dach/s-dach Uo = 1,350 W/m 2 K R 0 = 0,741 m 2 K/W A dod =0 m 2 izolacjawełna min. = 0,052 W/mK Sd= 3686dz K/rok A=458,8 m 2 Q 0u = 197,3GJ/rok q 0u = 0,0248MW t w0 =20 Grubość izolacji R R 1 U 1 Q 1u q 1u O ru N uj N U SPBT Uwagi m m 2 K/W m 2 K/W W/m 2 K GJ/rok MW zł/rok zł/m2 zł lata ,19 3,654 4,395 0,228 33,3 0, ,75 0,20 3,846 4,587 0,218 31,9 0, ,91 R>4,5 m2k/w 0,21 4,038 4,779 0,209 30,6 0, ,07 R>4,5 m2k/w Stropodach ocieplony matami z wełny mineralnej o grubości 22 cm spełnia wymogi warunków technicznych dla dachów/stropodachów (R>4,5 m 2 K/W) Okna i drzwi, wraz z poprawą systemu wentylacji A. Wymiana okien Dla okien istniejących określono współczynniki korekcyjne do wyznaczania zapotrzebowania na ciepło na cele wentylacji: c r0 = 1,2 c m0 =1,2 c w0 =1,0 Dla nowych okien przyjęto współczynniki korekcyjne: c r1 = 1,0 c m1 =1,0 c w1 =1,0 o C okna Uo = 2,6 W/m 2 K Sd = 3686 A ok = 218,7m 2 Q 0 = 498,4GJ/rok q 0 = 0,0626MW A Ok1 = 218,7m 2 V nom0 = 2440m 3 /h V obl0 = 2928m 3 /h V nom1 V obl1 U 1 Q 1 q 1 O rok + Q rw N Okj N ok SPBT m 3 /h m 3 /h W/m 2 K GJ/rok MW zł/rok zł/m 2 zł lata ,0 334,07 0, ,67 600, , ,3 354,96 0, ,00 400, , ,5 368,89 0, ,22 370, ,73

18 Str. nr 18/25 Okna o współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/(m 2 K) spełniają wymogi warunków technicznych. Zastosowanie szczelnych oknie zmniejszy straty ciepła spowodowane nadmierną wentylacją budynku w stanie obecnym Usprawnienia zmniejszające zapotrzebowanie ciepła na ogrzanie powietrza wentylacyjnego Nie dotyczy Usprawnienia poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego Wymiana wszystkich elementów instalacji c.o. Montaż przegrzejnikowych zaworów z głowicami termostatycznymi, montaż zaworów podpionowych, izolacja przewodów. Nową instalację c.o. można scharakteryzować współczynnikami sprawności przedstawionych w tabeli 7.1. Tabela 7.1. Charakterystyka instalacji c.o. - po termomodernizacji L.p. Opis Współczynniki sprawności 1 Wytwarzanie ciepła (węzeł ciepłowniczy) w 0,98 2 Przesyłanie ciepła (rury PE, dokładna izolacja) p 0,96 3 Regulacja i wykorzystanie ciepła (regulacja centralna i regulacja miejscowa) r 0,98 4 Akumulacja ciepła (brak zasobnika) a 1,00 5 Sprawność całkowita systemu w* p* r* a = 0,92 6 Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia w t 1,00 7 Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby w d 1, Usprawnienia zmniejszające zapotrzebowanie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Nową instalację c.w.u. można scharakteryzować współczynnikami sprawności przedstawionych w tabeli 7.2. Tabela 7.2. Charakterystyka instalacji c.w.u. - po termomodernizacji L.p. Opis Współczynniki sprawności 1 Wytwarzanie ciepła (węzeł ciepłowniczy) w 0,98 2 Przesyłanie ciepła (przewody PE zaizolowane, pompa cyrkulacyjna wyłączana okresowo) p 0,8 3 Wykorzystanie ciepła (bez marnotrawstwa wody) r 1 4 Akumulacja ciepła (zasobnik dobrze zaizolowany) a 0,87 5 Sprawność całkowita systemu w* p* r* a = 0,68

19 Str. nr 19/25 Wyznaczenie zapotrzebowania na c.w.u. po termomodernizacji w Załączniku Zestawienie usprawnień zmniejszających zapotrzebowanie na ciepło Tabela 7.5. Wybrane i zoptymalizowane usprawnienia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji systemu ogrzewania, wentylacji i systemu przygotowania c.w.u. uszeregowane według rosnącej wartości SPBT L.p. Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty robót Prosty czas zwrotu SPBT [lata] 1 Modernizacja instalacji c.o.* ) zł 24, Ocieplenie stopodachu zł 7,91 Wymiana okien zł 12,43 Modernizacja instalacji c.w.u zł 41,49 5 Ocieplenie ścian przy gruncie zł 93,62 * ) Modernizację instalacji c.o. zawsze rozpatruje się przed pozostałymi usprawnieniami 7.6. Nakłady inwestycyjne działań termomodernizacyjnych Zestawienie orientacyjnych kosztów dla poszczególnych wariantów termorenowacji (w kosztach tych uwzględniono materiały i robociznę). Grubości warstw ocieplających przyjęto na podstawie analizy opłacalności przedstawionej w p.7.1. Powierzchnie ścian i stropu obliczono na podstawie inwentaryzacji obiektu. Koszt termo-modernizacji budynku wg wariantu W1 Opis wprowadzonej modernizacji jedn. liczba cena jedn. cena Modernizacja instalacji c.o zł Ocieplenie stopodachu m 2 458, zł Wymiana okien m 2 218, zł Modernizacja instalacji c.w.u zł Ocieplenie ścian przy gruncie m 2 239, zł Dokumentacja projektowa i nadzór zł Razem zł

20 Str. nr 20/25 Koszt termo-modernizacji budynku wg wariantu W2 Opis wprowadzonej modernizacji jedn. liczba cena jedn. cena Modernizacja instalacji c.o zł Ocieplenie stopodachu m 2 458, zł Wymiana okien m 2 218, zł Modernizacja instalacji c.w.u zł Dokumentacja projektowa i nadzór zł Razem zł Koszt termo-modernizacji budynku wg wariantu W3 Opis wprowadzonej modernizacji jedn. liczba cena jedn. cena Modernizacja instalacji c.o zł Ocieplenie stopodachu m 2 458, zł Wymiana okien m 2 218, zł Dokumentacja projektowa i nadzór zł Razem zł Koszt termo-modernizacji budynku wg wariantu W4 Opis wprowadzonej modernizacji jedn. liczba cena jedn. cena Modernizacja instalacji c.o zł Ocieplenie stopodachu m 2 458, zł Dokumentacja projektowa i nadzór zł Razem zł Koszt termo-modernizacji budynku wg wariantu W5 Opis wprowadzonej modernizacji jedn. liczba cena jedn. cena Modernizacja instalacji c.o zł Dokumentacja projektowa i nadzór zł Razem zł 8. WYBÓR OPTYMALNEGO WARIANTU TERMOMODERNIZACYJNEGO 8.1. Metoda wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodemizacyjnego Celem wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, o którym mowaw 6 pkt 4 rozporządzenia, przeprowadza się dla wskazanych poszczególnych wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych składających się z zestawu ulepszeń dotyczących zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane, modernizacji systemu wentylacji i instalacji ciepłej wody użytkowej oblicza się kolejno: a) planowane koszty całkowite N, w tym koszty opracowania audytu energetycznego i dokumentacji technicznej oraz koszty związane ze spełnieniem obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, również w przypadku gdy działanie to nie przynosi oszczędności energii,

21 Str. nr 21/25 b) kwotę rocznych oszczędności Or przewidzianą do uzyskania w wyniku realizacji przedsięwzięcia obliczoną zgodnie ze wzorem: ΔQ r =(w t0 w d0 Q 0co /η 0 + Q 0cw ) O 0z (w t1 w d1 Q 1co /η 1 +Q 1cw ) O 1z [(q 0m + q 0cw ) O 0m -(q 1m +q 1cw ) O 1m ]+12 (Ab 0 -Ab 1 ), [zł/rok] gdzie: η 0, η 1 sprawność systemu grzewczego przed i po termomodernizacji, O 0co zapotrzebowanie budynku na ciepło do ogrzewania przed termomodernizacją [GJ/rok], O 1co - zapotrzebowanie budynku na ciepło do ogrzewania po termomodernizacji [GJ/rok], Q 0cw, Q 1cw -zapotrzebowanie na ciepło do c.w.u. przed i termomodernizacji [GJ/rok], w t0 w t1 tygodniowe współczynniki przerw w ogrzewaniu, w d0, w d1 dobowe współczynniki przerw w ogrzewaniu, q 0cw, q 1cw - zapotrzebowanie na moc cieplną na c.w.u. przed i po termomodernizacji [GJ/rok], q 0m, q 1m - zapotrzebowanie na moc cieplną na ogrzewanie przed i po termomodernizacji [GJ/rok], O 0z, O 1z opłaty zmienne [zł/gj], O 0m, O 1m miesięczne opłaty stałe [zł/mw], Ab 0, Ab 1 opłaty abonamentowe. c) zmniejszenie (w %) zapotrzebowania na ciepło w stosunku do stanu wyjściowego przed termomodernizacją, z uwzględnieniem sprawności całkowitej, d) kwotę środków własnych i kwotę kredytu, e) obliczenie wysokości premii termomodernizacyjnej wg art. 5 ust. 1 i 2 ustawy. Pierwszy z kolejnych wariantów, dla którego wartość w kolumnie 5 tabeli 1 część 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia spełnia wymagania ustawy określone w art. 3 pkt 1 ustawy, a wysokość premii jest określona jako minimum z wartości w kolumnach 7, 8, 9 tabeli 1 część 4 do załącznika nr 1 do rozporządzenia zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy, oraz wartości w kolumnie 6 tabeli część 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia nie przekraczają zadeklarowanych przez inwestora wielkości środków własnych i kwoty kredytu, o których mowa w 5 pkt 3 uznaje się jako optymalny. W przypadku gdy żaden z wariantów nie spełnia wymogów określonych w art. 3 pkt 1 ustawy inwestycja nie kwalifikuje się do otrzymania premii termomodernizacyjnej. Do analizy przyjęto warianty przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku, wynikające z jego stanu technicznego przed termorenowacją, opisane w punkcie 7.6.

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU Str. nr 3/26 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 1. Dane ogólne 1. Konstrukcja / technologia budynku szkielet i stropy żelbetowe, ściany z cegły ceramicznej pełnej 2. Liczba kondygnacji 2+1 3. Kubatura

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY GEP Łukasz Rembowski, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, kom. 535-51-00-80 www.gep.com.pl e-mail: biuro@gep.com.pl WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT) PROSZĘ PODAD DOKŁADNE DANE - SPÓŁDZIELNI/WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Nad Zalewem 18 AB, Nad Zalewem 20 59-500 Złotoryja

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak mgr inż. Paweł Filaber Wrzesień 2015 Audyt energetyczny budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu 1 Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc " Adres budynku: ulica: Grota Roweckiego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ ADRES SIECI CIEPŁOWNICZEJ

AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ ADRES SIECI CIEPŁOWNICZEJ EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Dane ogólne budynku 1 Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku 1 Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku Dane ogólne budynku Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 BUDYNEK: Specjalny Ośrdek Szkolno-Wychowawczy ul. Kopernika 77 34-300 Żywiec Żywiec, 13.03.2015 opracowanie: mgr Wojciech Piątek Spi treści:

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje: Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje: Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego Audyt energetyczny Budynku nr 72 znajdującego się na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 1 1 STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku

Bardziej szczegółowo

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona1 Audytor: mgr inż. Tomasz Sumera Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona2 1. Strona tytułowa audytu efektywności

Bardziej szczegółowo

AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp)

AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) Autorzy: Andrzej Bień, Konrad Kułakowski, Edmund Ciesielka 1. Strona tytułowa audytu

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Ustawą z 21.11.1998 (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459) Adres budynku: Przedszkole Publiczne Nr 15 ul. Krzyska 108 33 100 Tarnów

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną. Ulkowy 19. 83-032 Pszczółki

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną. Ulkowy 19. 83-032 Pszczółki AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną Ulkowy 19 83-032 Pszczółki Zamawiający: Data zakończenia pracy: Wykonawca: Gmina Pszczółki ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE EFEKT ENERGETYCZNY i EKONOMICZNY DLA WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH w budynku przy ul. Brechta 12 w Warszawie

OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE EFEKT ENERGETYCZNY i EKONOMICZNY DLA WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH w budynku przy ul. Brechta 12 w Warszawie NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Firma istnieje od 99 r. ul. Świętokrzyska 0, 0000 Warszawa tel. (0) 50 5 66, fax (0) 85 86 70 www.nape.pl, nape@nape.pl OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE EFEKT ENERGETYCZNY

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.3 IM. WŁ. REYMONTA

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.3 IM. WŁ. REYMONTA AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.3 IM. WŁ. REYMONTA w Łowiczu ul. Powstańców 12 d Wykonawca: mgr inż. Ryszard Szabłowski Audytor energetyczny KAPE nr 0116 Audyt energetyczny

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43 poz. 346) Adres budynku: Kamienica ul. Komuny

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43 poz. 346) Adres budynku: Kamienica ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku:

Audyt energetyczny budynku: AUDYT ENERGETYCZNY Audyt energetyczny budynku: Budynek na cele edukacji publicznej oraz pomoc społeczną ul. Leśna 10, 62-300 Września Zamawiający: Powiat Wrzesiński ul. Chopina 10 62-300 Września Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH w Zdunach Wykonawca: mgr inż. Ryszard Szabłowski Audytor energetyczny KAPE nr 0116 Audyt energetyczny : budynku Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach. 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Katowice 29.09.2009 Definicja

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43 poz. 346) Adres budynku: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku 0 Audyt energetyczny budynku wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.00r wg. Ustawy z dnia..00r o wspieraniu termomodernizacji i remontów wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.009r

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU 15-111 Białystok Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8 członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU Inwestor: Urząd Kontroli

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU PRZY UL. ZAMKOWEJ 4. ulica: Zamkowa 4 kod: 41-803 miejscowość: Zabrze

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU PRZY UL. ZAMKOWEJ 4. ulica: Zamkowa 4 kod: 41-803 miejscowość: Zabrze AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Sportowej 10 w Będzinie

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Sportowej 10 w Będzinie AUDYT ENERGETYCZNY Budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Sportowej 10 w Będzinie ul. Legionów 57, 43 300 BielskoBiała tel./fax.: (033) 810 10 54, tel. (033) 816 41 42 Sąd Rejonowy w BielskuBiałej,

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Budynek nr 3

Audyt energetyczny budynku Budynek nr 3 Materiał poufny 0 Audyt energetyczny budynku Budynek nr dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 8 grudnia998 r. znowelizowanej dnia czerwca 00 r. ulica

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43 poz. 346) Adres budynku: Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998, znowelizowanej 21.06.2001 Adres budynku ulica: 1 Maja 81 kod: 44-325

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny SPSK nr 1 w Zabrzu kolektory słoneczne

Audyt Energetyczny SPSK nr 1 w Zabrzu kolektory słoneczne Audyt Energetyczny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15 Kolektory słoneczne dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Bardziej szczegółowo

e n e r g e t y c z n y

e n e r g e t y c z n y A u d y t e n e r g e t y c z n y Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny - segment A ul. Szpitalna 22 34-200 Sucha Beskidzka Strona tytułowa audytu

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku ulica: Gliwicka 25 kod: 42-600

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: Łódzka 19-29 62-800 Kalisz powiat: Kalisz województwo:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Konstytucji 3 maja 42 w Piekarach Śląskich". Adres budynku: ulica: Konstytujcji

Bardziej szczegółowo

Audyt remontowy. Budynek mieszkalny przy ul. Fredry 2 w Wałbrzychu

Audyt remontowy. Budynek mieszkalny przy ul. Fredry 2 w Wałbrzychu 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalno-usługowy 1.2 Rok budowy 1912 1.3 Właściciel lub zarządca budynku Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Fredry 2 58-301 Wałbrzych 1.4 Adres budynku Ul.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych

Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych Wymagania techniczne i możliwości wsparcia dla termomodernizowanych budynków Centrum Zielna Warszawa, 8 czerwca 2016 Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych Szymon Firląg Buildings Performance

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Zespół Szkół w Wyszkowie ul. Geodetów 45 07-200 Wyszków województwo: mazowieckie

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Zespół Szkół w Wyszkowie ul. Geodetów 45 07-200 Wyszków województwo: mazowieckie AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Zespół Szkół w Wyszkowie ul. Geodetów 45 07-200 Wyszków województwo: mazowieckie Zamawiający: Data zakończenia pracy: Wykonawca: Gmina Wyszków Aleja Róż

Bardziej szczegółowo

Audyty energetyczne budynków. Załącznik 13 do SIWZ

Audyty energetyczne budynków. Załącznik 13 do SIWZ Audyty energetyczne budynków Załącznik 13 do SIWZ Biuro Realizacji Budownictwa i Audytingu Energetycznego 02-793 Warszawa, ul. Małej Łąki 3 / 12 e-mail: mzc28@wp.pl tel.: 691 231 800 AUDYT ENERGETYCZNY

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ HALA JUDO. Centralny Ośrodek Sportu. "CETNIEWO" we Władysławowie

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ HALA JUDO. Centralny Ośrodek Sportu. CETNIEWO we Władysławowie AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ HALA JUDO Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma "CETNIEWO" we Władysławowie Zamawiający: Data zakończenia pracy:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z PRZEWIĄZKĄ W BUDYNKU PRZY ULICY STANISŁAWA ZE SKALBMIERZA, 31-436 KRAKÓW 2015-09 KRAKÓW 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Klasztorna 11D 63-400 Ostrów Wlkp. powiat: ostrowski

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku ulica: Rynek 3 kod: 42-600

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

Dane ogólne Typowy budynek z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, który został

Dane ogólne Typowy budynek z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, który został "ulica Dąbka, Gdynia" po renowacji przed renowacją Dane ogólne Typowy budynek z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, który został Właściciel budynku Adres Liczba mieszkań wybudowany w całości z elementów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Operator Doradztwo Techniczno-Finansowe

Operator Doradztwo Techniczno-Finansowe WFOŚiGW w Olsztynie ul. Jagiellońska dz. Nr 29/7 - budynek biurowy Str. 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowy 1.2 Rok budowy ok. 1900 1.3 1.4 ul. Jagiellońska nr 29/7 Inwestor

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWO USŁUGOWA mgr inŝ. Tadeusz Orczyński NIP 669-127-41-33 75-810 Koszalin ul. Lutyków 4-6 pok. 7-8 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Materiał poufny 0 Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia grudnia99 r. znowelizowanej dnia czerwca 00 r. ulica : pl. Wolności

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU POMORSKIE CENTRUM TERMOMODERNIZACJI T. Wróbel Sp. J. ul. Jaśkowa Dolina 31 80-286 Gdańsk tel/fax (058) 341 14 09 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Budynek A Stacji Biologicznej Uniwersytetu Gdańskiego ul. Ornitologów

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU NAZWA I ADRES JEDN. PROJEKT.: Energoaudyt Halina Lis, Brzezówka 145, 39-102 Lubzina, tel. 603 162 984 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Klasztorna 11 A 63-400 Ostrów Wlkp. powiat: ostrowski

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ HALA SZERMIERKI. Centralny Ośrodek Sportu. "CETNIEWO" we Władysławowie

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ HALA SZERMIERKI. Centralny Ośrodek Sportu. CETNIEWO we Władysławowie AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ HALA SZERMIERKI Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma "CETNIEWO" we Władysławowie Zamawiający: Data zakończenia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 992 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Modlna 29 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie.

do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie. OPIS TECHNICZNY do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie. 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Adres budynku Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zielonej 7 w Siemianowicach Śląskich". Adres budynku: ulica: Zielona 7 kod: 41-100

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE

AUDYT ENERGETYCZNY. dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE AUDYT ENERGETYCZNY dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE Zamawiający: Urząd Gminy w Siekierczynie 59-818 Siekierczyn 271 Data wykonania audytu: 27.08

Bardziej szczegółowo

ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU. Audyt

ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU. Audyt ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU Audyt 1 1 SPIS TREŚCI 2 1 Spis treści... 2 2 Poradnik krok po kroku... 5 2.1 Krok 1 obliczenia cieplne... 6 2.1.1 Wybór obliczeń... 6 2.1.2 Dane projektu...

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21.11.2008r. Adres budynku: Gimnazjum Publiczne ul. 1 Maja 31 57-120 Wiązów

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach, przy ulicy Medyków 16

Audyt energetyczny Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach, przy ulicy Medyków 16 Audyt energetyczny Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach, przy ulicy Medyków 16 Audyt energetyczny Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach, przy

Bardziej szczegółowo

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZEJ BUDYNKU

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZEJ BUDYNKU 1 AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZEJ BUDYNKU Budynku Uniwersytetu Przyrodniczego - Pływalnia we Wrocław ul. Chełmońskiego 43A Zamawiający: Wykonawca: Tytuł, imię i nazwisko Adres Tel. Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 13 do Regulaminu Konkursu nr 1 /POIiŚ/ 9.3/ 2008 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 RAMOWY KATALOG KOSZTÓW/WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH Priorytet IX. Infrastruktura

Bardziej szczegółowo