Zadania na dowodzenie Opracowała: Ewa Ślubowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadania na dowodzenie Opracowała: Ewa Ślubowska"

Transkrypt

1 Egzamin Gimnazjalny Zadania na dowodzenie Opracowała: Ewa Ślubowska

2

3

4 W nauczaniu matematyki ważne jest rozwijanie różnych aktywności umysłu. Ma temu służyć min. rozwiązywanie jednego zadania czy dowodzenie jednego twierdzenia wieloma sposobami. Tworzenie dowodów poprzedźmy tłumaczeniem dostrzeżonej własności i stopniowym ulepszaniem tłumaczenia.

5 PRZEKONAJ MNIE, ŻE TAK JEST

6 GEOMETRYCZNE 1) Dany jest prostokąt ABCD. Bok AB podzielono na trzy równe odcinki: AX, XY i YB. Wyznaczono trójkąty DAX, DXY i DYB. Uzasadnij, że wyznaczone trójkąty mają równe pola. Wizualizacja zadania przy pomocy programu GeoGebra. 1) pole trójkątów.ggb AX = XY = YB = 1 a = 1 AB to podstawy trójkątów DAX, DXY i DYB. 3 3 Odcinek AD = h to wysokość tych trójkątów. Podstawiając nasze dane do wzoru na pole P = a h P DAX = 1 a h 3 2 = P DXY = P DYB = a h 6 2, otrzymamy:

7 2) Dany jest prostokąt ABCD i dowolny punkt P położony wewnątrz tego prostokąta. Udowodnij, że AP 2 + CP 2 = BP 2 + DP 2 lub drugie pytanie: wykaż, że P APD + P BPC = P APB + P CPD Rozwiązanie do pierwszego pytania: Wizualizacja zadania przy pomocy programu GeoGebra 2)punkt wewnątrz prostokąta.ggb

8 Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa Zapisujemy warunek do udowodnienia: AP 2 + CP 2 = BP 2 + DP 2 AP = e; BP = g CP = h; DP = f AB = CD = a s = a m Stosujemy tw. Pitagorasa do zaznaczonych trójkątów: m 2 + p 2 = e 2 s 2 + p 2 = g 2 p 2 = g 2 s 2 k 2 + s 2 = h 2 m 2 + k 2 = f 2 k 2 = f 2 m 2 Tworzymy układ czterech równań i stosujemy metodę podstawiania: m 2 + p 2 = e 2 p 2 = g 2 s 2 m 2 + g 2 s 2 = e 2 k 2 + s 2 = h 2 k 2 = f 2 m 2 f 2 m 2 + s 2 = h 2 s 2 = h 2 f 2 + m 2 m 2 + g 2 (h 2 f 2 + m 2 ) = e 2 m 2 + g 2 h 2 + f 2 m 2 = e 2 po redukcji i uporządkowaniu stron otrzymamy: g 2 + f 2 = e 2 + h 2 a więc: AP 2 + CP 2 = BP 2 + DP 2 c.n.d.

9 3) W trapezie ABCD, w którym AB DC oraz AB > CD, przekątna DB zawiera się w dwusiecznej kąt ABC. Wykaż, że DC = BC. Wizualizacja zadania przy pomocy programu GeoGebra 3)trapez, jego boki.ggb

10 Zastosowanie twierdzenia o kątach naprzemianległych oraz właściwości dwusiecznej kąta. W trapezie ABCD podstawy są do siebie równoległe AB CD, a więc ABD = BDC są to kąty naprzemianległe Odcinek BD jest przekątną trapezu i dwusieczną ABC z tych informacji wynika, że: ABD = DBC W trójkącie BCD DBC = BDC, a więc trójkąt jest równoramienny czyli BC = CD c.n.d.

11 4) Dany jest prostokąt ABCD. Okręgi o średnicach AB i AD przecinają się w punktach A i P (jak na rysunku). Wykaż, że punkty B, P i D leżą na jednej prostej. Wizualizacja zadania przy pomocy programu GeoGebra 4)prostokąt i okręgi.ggb Zastosowanie właściwości trójkątów wpisanych w okrąg.

12 5) Wykaż, że w trapezie prostokątnym różnica kwadratów długości przekątnych równa jest różnicy kwadratów długości podstaw. Wizualizacja zadania przy pomocy programu GeoGebra 5)trapez i przekątne.ggb Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa.

13 6) Wyprowadź, nie stosując twierdzenia Pitagorasa, wzór na wysokość trójkąta równobocznego. Wizualizacja zadania przy pomocy programu GeoGebra 6)trójkąt równoboczny i wysokość.ggb Zastosowanie podobieństwa trójkątów.

14 7) Dany jest trapez ABCD, w którym podstawa AB > CD > 0 oraz ABC + BAD = 90. Środek M podstawy AB połączono ze środkiem N podstawy CD. Wykaż, że MN = a b 2. Wizualizacja zadania przy pomocy programu GeoGebra 7) trapez i odcinek łączący środki podstaw.ggb Zastosowanie właściwości trójkątów wpisanych w okrąg.

15 8) Punkt E leży na ramieniu BC trapezu ABCD, w którym AB CD. Udowodnij, że AED = BAE + CDE. Wizualizacja zadania przy pomocy programu GeoGebra 8)trapez i punkt E na ramieniu.ggb Zastosowanie twierdzenia o kątach naprzemianległych.

16 9) Stosunek pól trzech parami stycznych zewnętrznie okręgów wynosi 1:4:9. Uzasadnij, że środki tych okręgów są wierzchołkami trójkąta prostokątnego. Wizualizacja zadania przy pomocy programu GeoGebra 9)okręgi styczne.ggb Zastosowanie podobieństwa i twierdzenia Pitagorasa.

17 10) W trójkącie połączono środki wszystkich boków. Udowodnij, że powstałe cztery trójkąty są przystające i że są one podobne do danego trójkąta. Wizualizacja zadania przy pomocy programu GeoGebra 10) środkowe trójkąta.ggb Zastosowanie podobieństwa i twierdzenia o kątach odpowiadających i naprzemianległych.

18 11) W trójkącie ABC odcinek AD jest wysokością, H jest punktem przecięcia wszystkich wysokości. Udowodnij, że DC DB = AD DH. Wizualizacja zadania przy pomocy programu GeoGebra 11) wysokości w trójkącie.ggb Zastosowanie podobieństwa.

19 ALGEBRAICZNE 1) Wykaż, że liczba a = jest podzielna przez 30. Stosujemy przekształcenia algebraiczne: Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias oraz działania na potęgach, a = a = a = Liczba 3 27 dzieli się przez 3, a więc iloczyn dzieli się przez 3 i 10, co należało udowodnić.

20 2) Wykaż, że różnica kwadratów dwóch kolejnych liczb parzystych jest liczbą podzielną przez 4. Zapisujemy liczby w postaci wyrażenia algebraicznego jeżeli n jest dowolną liczbą naturalną to 2n jest dowolną liczbą parzystą a 2n + 2 jest kolejną liczbą parzystą Zapisujemy różnicę kwadratów liczb parzystych i stosujemy przekształcenia algebraiczne: 2n+2 2 2n 2 = 2n + 2 2n + 2 4n 2 = = 4n 2 + 4n + 4 4n 2 = 4n + 4 = 4 n + 1 co należało udowodnić.

21 3) Uzasadnij, że różnica kwadratu dowolnej liczby nieparzystej i liczby 1 jest podzielna przez 4. Zapisujemy liczby w postaci wyrażenia algebraicznego jeżeli n jest dowolną liczbą naturalną a 2n jest naturalną liczbą parzystą to 2n + 5 jest dowolną naturalną liczbą nieparzystą Zapisujemy różnicę kwadratów liczb i stosujemy przekształcenia algebraiczne: 2n = 2n + 5 2n = = 4n n = 4n n + 24 = = 4 n 2 + 5n + 6 co należało udowodnić.

22 4) Wykaż, że liczba 7 n n+1 jest liczbą podzielną przez 8. Stosujemy działania na potęgach oraz wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias : 7 n n+1 = 7 n n 7 = = 7 n = 7 n 56 = = 7 n 7 8 = 8 7 n+1 co należało udowodnić.

23 5) Wykaż, że dla dowolnej nieparzystej liczby naturalnej x liczba 2x 2 + 4x + 10 jest podzielna przez 8. Zapisujemy liczby w postaci wyrażenia algebraicznego jeżeli x jest dowolną nieparzystą liczbą naturalną to x = 2n + 1 Podstawiamy wartość x do danego wyrażenia i stosujemy przekształcenia algebraiczne: 2 2n n = = 2 2n + 1 2n n = = 2(4n 2 + 4n + 1) + 8n + 14 = 8n 2 + 8n n + 14 = = 8n n + 16 = 8(n 2 + 2n + 2) co należało udowodnić.

24 6) Udowodnij, że jeśli k i l są liczbami naturalnymi oraz 1 k n, to k(n k + 1) n. Pamiętamy o warunkach zadania 1 k n Stosujemy przekształcenia i doprowadzamy wyrażenie algebraiczne do najprostszej postaci: k n k + 1 n kn k 2 + k n 0 Grupujemy wyrazy i wyłączamy wspólny czynnik przed nawias: kn n k 2 + k 0 n k 1 k k 1 0 k 1 n k 0 Analizując warunki zadania stwierdzamy, że oba czynniki Iloczynu mają wartość większą lub równą zero a więc iloczyn jest liczbą większą lub równą zero. co należało udowodnić

25 7) Wykaż, że suma trzech kolejnych parzystych liczb naturalnych jest podzielna przez 6. Zapisujemy liczby w postaci wyrażenia algebraicznego jeżeli n jest dowolną liczbą naturalną to 2n jest dowolną liczbą parzystą, a 2n + 2 i 2n + 4 jest kolejnymi liczbami parzystymi Zapisujemy sumę tych liczb parzystych i stosujemy przekształcenia algebraiczne: 2n + 2n n + 4 = 6n + 6 = 6 n + 1 co należało udowodnić.

26 8) Udowodnij, że jeśli a jest liczbą naturalną, to liczba a 3 a jest podzielna przez 6. Zapisujemy liczby w postaci wyrażenia algebraicznego a jest dowolną liczbą naturalną Zapisujemy sumę tych liczb parzystych i stosujemy przekształcenia algebraiczne: a 3 a = a a 2 1 = a a + 1 a 1 = = a 1 a a + 1 otrzymaliśmy iloczyn trzech kolejnych liczb naturalnych, wśród których przynajmniej jedna jest zawsze parzysta, tzn. podzielna przez 2 i jedna podzielna przez 3 co należało udowodnić.

27 9) Wykaż, że różnica kwadratów dwóch kolejnych parzystych liczb naturalnych jest równa podwojonej sumie tych liczb (od większej odejmujemy mniejszą). Zapisujemy liczby w postaci wyrażenia algebraicznego jeżeli n jest dowolną liczbą naturalną to 2n jest dowolną liczbą parzystą, a 2n + 2 jest kolejną liczbą parzystą, Zapisujemy różnicę kwadratów liczb i stosujemy przekształcenia algebraiczne: 2n+2 2 2n 2 = 2n + 2 2n + 2 4n 2 = = 4n 2 + 8n + 4 4n 2 = 8n + 4 = 2 4n + 2 = = 2 2n n co należało udowodnić.

28 10) Udowodnij, że iloczyn trzech kolejnych liczb naturalnych zwiększony o środkową z nich jest sześcianem środkowej. Zapisujemy liczby w postaci wyrażenia algebraicznego jeżeli n jest dowolną liczbą naturalną to n +1 i n + 2 są kolejnymi liczbami naturalnymi. Zapisujemy wyrażenie z zadania i stosujemy przekształcenia n n + 1 n n + 1 = n Wykonujemy dowód lewej strony: L = n n + 1 n n + 1 = n 2 + n n n + 1 = = n 3 + 3n 2 + 2n + n + 1 = n 3 +3n 2 +3n + 1 Wykonujemy dowód prawej strony: P = n = n + 1 n + 1 n + 1 = n 2 + 2n + 1 n + 1 = = n 3 +3n 2 +3n + 1 L = P co należało udowodnić.

29 Wykorzystano: zadania z zestawów maturalnych GWO zadania na dowodzenie Dziękuję za uwagę

Zbiór zadań maturalnych z matematyki

Zbiór zadań maturalnych z matematyki Zbiór zadań maturalnych z matematyki Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 0 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Świda Elżbieta Kurczab Marcin Kurczab. Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi na dowodzenie na obowiązkowej maturze z matematyki

Elżbieta Świda Elżbieta Kurczab Marcin Kurczab. Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi na dowodzenie na obowiązkowej maturze z matematyki Elżbieta Świda Elżbieta Kurczab Marcin Kurczab Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi na dowodzenie na obowiązkowej maturze z matematyki Zadanie Trójkąt ABC jest trójkątem prostokątnym. Z punktu M, należącego

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90

Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90 Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90 Przedmowa Związki miarowe w trójkącie prostokątnym to jeden z kilku najważniejszych a może nawet i najważniejszy dział w gimnazjum. Wymaga

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A, A, A, A4, A6, A7) GRUDZIEŃ 04 Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 4 5 6

Bardziej szczegółowo

LVII Olimpiada Matematyczna

LVII Olimpiada Matematyczna LVII Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia pierwszego (12 września 2005 r 5 grudnia 2005 r) Zadanie 1 Wyznaczyć wszystkie nieujemne liczby całkowite n, dla których liczba

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 200 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 0 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 0 Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Zadanie (0 ) Obszar standardów i tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych i przykładowe rozwiązania zadań otwartych

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych i przykładowe rozwiązania zadań otwartych Centralna Komisja Egzaminacyjna Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Próbny egzamin maturalny z matematyki listopad 009 Klucz odpowiedzi do

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej

Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Zwardoń, 5 19 czerwca 005 Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Zwardoń, 5 19 czerwca 005 Dom wczasowy Zgoda, Zwardoń 45 A 34-373 ZWARDOŃ tel. 0-33-8646-38 Kadra: Jerzy

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

Arkusz 1. I Ty możesz zostać Pitagorasem. Próbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów. Styczeń 2014

Arkusz 1. I Ty możesz zostać Pitagorasem. Próbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów. Styczeń 2014 I Ty możesz zostać itagorasem róbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów Arkusz 1 Styczeń 2014 Liczba punktów 29, czas pracy 90min mgr Iwona Tlałka I Ty możesz zostać itagorasem próbny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 2015 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MMA-P_P-07 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 0 minut Instrukcja dla zdającego. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych Odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 Odpowiedź A C C B C A B C A D B C D B D C A B A A A C B A A Schemat oceniania zadań otwartych Zadanie 6. ( pkt) Rozwiąż

Bardziej szczegółowo

procenty podstawowa 1 % tańszy od biletu normalnego. Oblicz, ile zapłacono za bilety ulgowe. Irek.edu.pl 1

procenty podstawowa 1 % tańszy od biletu normalnego. Oblicz, ile zapłacono za bilety ulgowe. Irek.edu.pl 1 procenty podstawowa maj 2003 Zadanie 8. (3 pkt ) Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest równa 7,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej.

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Rozwiązania Zadanie 1 Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Stop Istnieje wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie między punktami

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 03 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY CZERWIEC 2013. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY CZERWIEC 2013. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 00 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 2015 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania z matematyki na poziomie podstawowym wraz z rozwiązaniami

Przykładowe zadania z matematyki na poziomie podstawowym wraz z rozwiązaniami 8 Liczba 9 jest równa A. B. C. D. 9 5 C Przykładowe zadania z matematyki na oziomie odstawowym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Liczba log jest równa A. log + log 0 B. log 6 + log C. log 6 log D. log

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI

ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Liczby rzeczywiste Własności funkcji Funkcja liniowa Trygonometria Planimetria Geometria analityczna

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZMIN MTURLNY 010 MTEMTYK POZIOM PODSTWOWY Klucz punktowania odpowiedzi MJ 010 Egzamin maturalny z matematyki Zadania zamknięte W zadaniach od 1. do 5. podane

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA KOD PESEL PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI We współpracy z POZIOM PODSTAWOWY 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1.

2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1. Przykładowe zadania konkursowe Konkurs Matematyczny Euklides 1. Wyznacz wszystkie liczby całkowite, które spełniają każdą z dwóch nierówności: x 1, 7 4 x 0, 75 ( 1, 75) i x + - 0,8(3x + 6) < 0.. Proste

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2012 MATEMATYKA entralna Komisja Egzaminacyjna EGZMIN MTURLNY 0 MTEMTYK POZIOM PODSTWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MJ 0 Egzamin maturalny z matematyki Zadanie. (0 ) Obszar standardów Modelowanie matematyczne Opis

Bardziej szczegółowo

Odległośc w układzie współrzędnych. Środek odcinka.

Odległośc w układzie współrzędnych. Środek odcinka. GEOMETRIA ANALITYCZNA ZADANIA. Odległośc w układzie współrzędnych. Środek odcinka. Zad. 1 Wyznacz odległość między punktami A i B (długość odcinka AB) jeżeli: d = Zad. 2 a) A=(5,-3) B=(-2,3) b) A=(-2,2)

Bardziej szczegółowo