Szkoła Podstawowa. Uczymy się dowodzić. Opracowała: Ewa Ślubowska.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoła Podstawowa. Uczymy się dowodzić. Opracowała: Ewa Ślubowska. ewa.slubowska@wp.pl"

Transkrypt

1 Szkoła Podstawowa Uczymy się dowodzić Opracowała: Ewa Ślubowska

2 PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA II etap edukacyjny: klasy IV VI I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych oraz potrafi wykorzystać te umiejętności w sytuacjach praktycznych. II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe, graficzne, rozumie i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne, zna podstawową terminologię, formułuje odpowiedzi i prawidłowo zapisuje wyniki. III. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane wzory i zależności, przetwarza tekst zadania na działania arytmetyczne i proste równania. IV. Rozumowanie i tworzenie strategii. Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci.

3

4 W nauczaniu matematyki ważne jest rozwijanie różnych aktywności umysłu. Ma temu służyć min. rozwiązywanie jednego zadania czy dowodzenie jednego twierdzenia wieloma sposobami. Tworzenie dowodów poprzedźmy tłumaczeniem dostrzeżonej własności i stopniowym ulepszaniem tłumaczenia. Uwzględniając zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, szkoła organizuje zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz uczniów mających trudności w nauce matematyki.

5 PRZEKONAJ MNIE, ŻE TAK JEST

6 GEOMETRYCZNE 1) Dany jest prostokąt ABCD. Bok AB podzielono na trzy równe odcinki: AX, XY i YB. Wyznaczono trójkąty DAX, DXY i DYB. Uzasadnij, że wyznaczone trójkąty mają równe pola. Wizualizacja zadania przy pomocy programu GeoGebra. zad1) pole trójkątów.ggb AX = XY = YB = 1 a = 1 AB 3 3 to podstawy trójkątów DAX, DXY i DYB. Odcinek AD = h to wysokość tych trójkątów. Podstawiając nasze dane do wzoru na pole P = a h, 2 otrzymamy: 1 3 P DAX = a h = P 2 DXY = P DYB = P = a h 6

7 2) Na rysunku AB CD. Udowodnij, że α + γ = β Zastosowanie twierdzenia o kątach naprzemianległych Wizualizacja zadania przy pomocy programu GeoGebra Zad2) odcinki równoległe i kąty.ggb

8

9 3) Punkt E leży na ramieniu BC trapezu ABCD, w którym AB CD. Udowodnij, że AED = BAE + CDE. Wizualizacja zadania przy pomocy programu GeoGebra Zad3) trapez i punkt E na ramieniu.ggb Zastosowanie twierdzenia o kątach naprzemianległych.

10

11 4) Udowodnij, że α = β + γ + δ Zastosowanie twierdzenia o kątach naprzemianległych i odpowiadających Wizualizacja zadania przy pomocy programu GeoGebra zad4) kąty w trójkątach.ggb

12

13 5) Dany jest okrąg jak na rysunku. Punkty C, D, E, O są współliniowe. Punkty A, B, C też są współliniowe. Długość odcinka BC jest równa promieniowi okręgu. Udowodnij, że 3α = β Zastosowanie właściwości trójkątów i kątów przyległych Wizualizacja zadania przy pomocy programu GeoGebra zad5) okrąg i katy.ggb

14 AO = BO = BC = r AOB i OCB to trójkąty równoramienne γ = 180 o 2α δ = 180 o 180 o 2α = 2α ε = 180 o 2δ = 180 o 4α α + ε + β = 180 o kąty przyległe β = 180 o α ε β = 180 o α 180 o 4α po wykonaniu przekształceń algebraicznych otrzymamy: β = 3α c.n.d.

15 6) Na rysunku przedstawiono trzy półproste o początkach w wierzchołkach trójkąta. Udowodnij, że α + β + γ = 360 o Zastosowanie właściwości trójkątów Wizualizacja zadania przy pomocy programu GeoGebra zad6) trójkąt i kąty zewnętrzne.ggb

16

17 7) Udowodnij, że kąt ostry wyznaczony przez przekątne prostokąta ma miarę dwa razy większą od miary kąta, który tworzy przekątna z dłuższym bokiem prostokąta. Zastosowanie twierdzenia o kątach naprzemianległych, wierzchołkowych i przyległych Wizualizacja zadania przy pomocy programu GeoGebra zad7) prostokąt i przekątne.ggb

18

19 8) Uzasadnij, że oba kąty przy podstawie AB trójkąta równoramiennego ABC są równe. Zastosowanie właściwości trójkątów I kątów przyległych Wizualizacja zadania przy pomocy programu GeoGebra zad8) trójkąt i kąty wewnętrzne.ggb

20

21 9) Na rysunku przedstawiono dwa równoległoboki ABCD i ABEF. Uzasadnij, że czworokąty CDAG oraz EFGB mają równe pola. Wizualizacja zadania przy pomocy programu GeoGebra zad9) równoległoboki i pola.ggb Zastosowanie wzorów na pola równoległoboku i trójkąta

22 Pola wielokątów: P ABCD = P ABEF = a h r P ABG = a h 2 P DCGA = P ABCD P ABG P DCGA = a h r a h 2 P EFGB = a h r a h 2 co oznacza, że P EFGB = P ABEF P ABG P DCGA = P EFGB c.n.d.

23 ALGEBRAICZNE 1) Wykaż, że liczba a = jest podzielna przez 30. Stosujemy przekształcenia algebraiczne: Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias oraz działania na potęgach, a = a = a = = Liczba 3 27 dzieli się przez 3, a więc iloczyn dzieli się przez 3 i 10, tzn. że dzieli się przez 30. co należało udowodnić

24 2) Wykaż, że suma trzech kolejnych parzystych liczb naturalnych jest podzielna przez 6. Zapisujemy liczby w postaci wyrażenia algebraicznego jeżeli n jest dowolną liczbą naturalną to 2n jest dowolną liczbą parzystą, a 2n + 2 i 2n + 4 jest kolejnymi liczbami parzystymi Zapisujemy sumę tych liczb parzystych i stosujemy przekształcenia algebraiczne: 2n + 2n n + 4 = 6n + 6 = 6 n + 1 co należało udowodnić.

25 3) Napisz dowolną liczbę dwucyfrową i dopisz z jej prawej strony liczbę lustrzaną, np.: dana jest 21 jej liczba lustrzana to 12 czyli otrzymamy liczbę Czy każda tak utworzona liczba dzieli się przez 11? Sprawdź to na kilku innych przykładach. Zapiszmy kilka liczb zgodnie z poleceniem: 4334, 5445 i 7117 Aby znaleźć dzielniki możemy wykonać rozkład danych liczb na czynniki pierwsze W każdym rozkładzie widać, że liczba 11 jest jednym z dzielników danych liczb. co należało sprawdzić.

26 4) Napisz trzy dowolne cyfry. Utwórz z nich liczbę trzycyfrową największą i najmniejszą. Różnica tych liczb jest podzielna przez 9. Czy to prawda czy fałsz? Sprawdź, to na kilu przykładach. Zapisujemy dowolne cyfry np.: 7, 4, 9. Liczba najmniejsza to 479 a największa to 974. Różnica tych liczb: = 495 Sprawdzając cechę podzielności liczb przez 9, otrzymamy sumę cyfr liczby = 18 to znaczy, że liczba 495 dzieli się przez 9. Inne przykłady: 1) dowolne cyfry: 5, 8, 3 liczba najmniejsza to 358 a największa to 853 różnica tych liczb: = 495 suma cyfr liczby = 18 to znaczy, że liczba 495 dzieli się przez 9. 2) dowolne cyfry: 2, 8, = = 18 9 jest dzielnikiem liczby 594 Przyjrzyj się powyższym rozważaniom i podaj spostrzeżenia.

27 5) Czy można skrócić ułamek ? W pierwszej kolejności należy mianownik ułamka doprowadzić do najprostszej postaci, tzn. wykonać potęgowanie a następnie odejmowanie: = = = = co należało wykonać.

28 6) Jak jest ostatnia cyfra liczby, która jest wynikiem działania Należy ustalić ostatnie cyfry kolejnych potęg danych w działaniu: = 3 3 5=4+1 = = 9 3 6=4+2 = = =4+3 = ostatnia cyfra to = =2 4+0 = ostatnia cyfra to 1 Potęgę 74 dzielimy przez 4 i otrzymamy wynik 18 reszty 2 Reszta 2 oznacza, że ostatnia cyfrą potęgowania liczby 3 jest cyfra = 4 4 5=4+1 = ostatnia cyfra to = =4+2 = ostatnia cyfra to 6 4 3=2+1 = =4+3 = ostatnia cyfra to 4 4 4=2 2+0 = =2 4+0 = ostatnia cyfra to 6 Potęgę 17 dzielimy przez 2 i otrzymamy wynik 8 reszty 1 Reszta 1 oznacza, że ostatnia cyfrą potęgowania jest cyfra 4

29 = 7 7 5=2 2+1 = ostatnia cyfra to = =3 2+0 = ostatnia cyfra to 9 7 3=2+1 = =3 2+1 = ostatnia cyfra to 7 7 4=2 2+0 = =2 4+0 = ostatnia cyfra to 9 Potęgę 25 dzielimy przez 2 i otrzymamy wynik 12 reszty 1 Reszta 1 oznacza, że ostatnia cyfrą potęgowania jest cyfra 7 a więc ostatnią cyfrą działania jest ostatnia cyfra wyniku sumy ostatnich cyfr poszczególnych potęg, tzn.: = 12 a więc jest to cyfra 2 co należało wykonać.

30 7) Czy różnica między liczbą czterocyfrową, której cyfrą dziesiątek jest zero, a liczbą zapisaną za pomocą tych samych cyfr, ale w odwrotnej kolejności, jest podzielna przez 9? Zapisujemy liczby 2307 i 7032, badamy ich różnicę = 4725 Sprawdzamy cechę podzielności liczby przez 9, otrzymamy sumę cyfr liczby = 18 to znaczy, że liczba 4725 dzieli się przez 9. Inne przykłady: 1) dowolne liczby: 1608 i 8061 różnica tych liczb: = 6453 suma cyfr liczby = 18 to znaczy, że liczba 6453 dzieli się przez 9. 2) dowolne liczby: 2307 i = = 18 9 jest dzielnikiem liczby 4725 co należało udowodnić.

31 8) Znajdź cyfrę A, dla której iloczyn AA 99 jest liczbą czterocyfrową o cyfrze dziesiątek równej 2. Zastosujmy prawo rozdzielności mnożenia względem odejmowania tj. zamiast 99 podstawimy różnicę (100 1) AA 99 = AA = AA00 AA otrzymaliśmy zamiast iloczynu liczb AA 99 różnicę liczb (AA00 AA ) co pozwala znacznie szybciej wyznaczyć niewiadomą cyfrę A Możemy podstawiać kolejno cyfry od 1 do 9 i znajdziemy szukaną, którą jest A = = = 7623 w której cyfrą dziesiątek jest cyfra 2 co należało udowodnić.

32 9) Liczbę 550 przedstaw jako różnicę dwóch liczb, z których pierwsza jest 11 razy większa od drugiej. Jeśli jedna liczba jest 11 razy większa od drugiej liczby, to ile razy większa od drugiej liczby jest różnica tych liczb? 11a a = a a = a 11 1 = a 10 = a = 550 to znaczy, że różnica jest 10 razy większa od szukanej liczby a więc szukaną liczbą jest 55 co należało udowodnić.

33 10) Przedstaw liczbę 63 w postaci sumy takich dwóch liczb, że mniejsza z nich jest równa różnicy między nimi. Powinniśmy określić ile razy większa od mniejszej liczby powinna być większa liczba? a + b = 63 Jeśli a jest mniejszą z nich, to a = b a czyli większa z nich jest 2 razy większa od mniejszej b = 2 a a więc ich suma jest równa 3 a 3 a = 63 Szukane liczby to: a = 21 i b = 42 co należało udowodnić.

34 11) Na podwórku są koty i sroki. Razem jest ich 20 i mają 54 nogi. Ile jest kotów, a ile srok? Z informacji zawartych w zadaniu wiemy, że zwierząt jest 20 sztuk Do każdej sztuki przydzielamy po 2 nogi a zatem przydzielono 40 nóg Zostało nie przydzielonych 14 nóg, nie możemy przydzielić po jednej ponieważ ani koty ani sroki nie mają po trzy nogi Możemy z 14 nóg przydzielić po dwie 7 stworzeniom, które będą miały po 4 nogi tzn. że kotów jest 7 sztuk a srok (20 7) czyli 13 sztuk co należało udowodnić.

35 12) Udowodnij, że liczba jest podzielna przez 101. Należy posłużyć się przekształceniami algebraicznymi: = = ( ) = = = = = = = = z tego wynika, że suma danych liczb dzieli się przez liczbę 101 co należało udowodnić.

36 13) Ile jest nieparzystych liczb dwucyfrowych? Należy ustalić ile jest wszystkich liczb dwucyfrowych ostatnia liczba dwucyfrowa to 99 a ostatnia jednocyfrowa to 9 Po odjęciu liczb jednocyfrowych od ostatniej liczby dwucyfrowej otrzymamy 99 9 = 90 liczb dwucyfrowych Wiemy, że co druga liczba dwucyfrowa to liczba nieparzysta A więc gdy podzielimy 90 przez 2 otrzymamy ilość liczb dwucyfrowych nieparzystych 90 : 2 = 45 liczb nieparzystych dwucyfrowych co należało udowodnić.

37 Wykorzystano: Zbiory zadań WSiP dla SP GWO zadania na dowodzenie Dziękuję za uwagę

Zadania na dowodzenie Opracowała: Ewa Ślubowska

Zadania na dowodzenie Opracowała: Ewa Ślubowska Egzamin Gimnazjalny Zadania na dowodzenie Opracowała: Ewa Ślubowska W nauczaniu matematyki ważne jest rozwijanie różnych aktywności umysłu. Ma temu służyć min. rozwiązywanie jednego zadania czy dowodzenie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Sprawność rachunkowa.

MATEMATYKA. Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Sprawność rachunkowa. MATEMATYKA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA. Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA. Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP Klasa 4 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA (podstawowy) klasa 1.

KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA (podstawowy) klasa 1. Wymagania podstawowe (zawierają wymagania konieczne); Wymagania dopełniające (zawierają wymagania rozszerzające); Wymagania wykraczające. KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA (podstawowy) klasa 1. Prace klasowe

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań maturalnych z matematyki

Zbiór zadań maturalnych z matematyki Zbiór zadań maturalnych z matematyki Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 0 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony

Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony Autorzy: R. Kusztelak J. Stańdo K. Szumigaj Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony Recenzenci: T. Ratusiński J. Guncaga Książka przygotowana w ramach projektu E-matura, współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A, A, A, A4, A6, A7) GRUDZIEŃ 04 Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 4 5 6

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI IV ETAP EDUKACYJNY

PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI IV ETAP EDUKACYJNY PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI IV ETAP EDUKACYJNY ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Maria Zioło Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń używa języka matematycznego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Szkoła Podstawowa. kl. VI

Wymagania edukacyjne. Szkoła Podstawowa. kl. VI 1 Wymagania edukacyjne Szkoła Podstawowa kl. VI 2 Spis treści lp Przedmiot strona 1. J. polski 3 2. Matematyka 9 3. Zajęcia informatyczne 23 4. Muzyka 28 5. Plastyka 31 6. Zajęcia techniczne 33 7. Historia

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.)

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.01 r.) Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń

Bardziej szczegółowo

KURS WSPOMAGAJĄCY PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z MATEMATYKI ZDAJ MATMĘ NA MAKSA. przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale

KURS WSPOMAGAJĄCY PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z MATEMATYKI ZDAJ MATMĘ NA MAKSA. przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale Zestaw nr 1 Poziom Rozszerzony Zad.1. (1p) Liczby oraz, są jednocześnie ujemne wtedy i tylko wtedy, gdy A. B. C. D. Zad.2. (1p) Funkcja przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale. Wtedy

Bardziej szczegółowo

Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90

Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90 Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90 Przedmowa Związki miarowe w trójkącie prostokątnym to jeden z kilku najważniejszych a może nawet i najważniejszy dział w gimnazjum. Wymaga

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA I. I. MODUŁ Praca klasowa nr 1

MATEMATYKA KLASA I. I. MODUŁ Praca klasowa nr 1 MATEMATYKA KLASA I I. MODUŁ Praca klasowa nr 1 1. RozróŜniać figury geometryczne 2. Nazwać figury geometryczne 3. Rozpoznać kąty: ostre, proste i rozwarte 4. Wskazać proste równoległe 5. Wskazać proste

Bardziej szczegółowo

VII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

VII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów VII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów Zawody stopnia pierwszego część testowa, test próbny www.omg.edu.pl (wrzesień 2011 r.) Rozwiązania zadań testowych 1. Liczba krawędzi pewnego ostrosłupa jest o

Bardziej szczegółowo

I. LICZBY RZECZYWISTE I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Temat. Ilość godzin Podstawowe wiadomości o zbiorach. Opis wymagań

I. LICZBY RZECZYWISTE I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Temat. Ilość godzin Podstawowe wiadomości o zbiorach. Opis wymagań PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, LICEUM PROFILOWANEGO I TECHNIKUM 4 LETNIEGO (Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym z obowiązkową maturą z matematyki) I. LICZBY RZECZYWISTE

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalny Innowacyjny Program Nauczania (GIPN) w zakresie matematyki dla III etapu edukacyjnego klasy I III gimnazjum

Gimnazjalny Innowacyjny Program Nauczania (GIPN) w zakresie matematyki dla III etapu edukacyjnego klasy I III gimnazjum Gimnazjalny Innowacyjny Program Nauczania (GIPN) w zakresie matematyki dla III etapu edukacyjnego klasy I III gimnazjum Podstawa programowa 1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne dodatnie w systemie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja matematyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie wiado mości i umiejętności matematycznych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 0 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 0 Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Zadanie (0 ) Obszar standardów i tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania i przewidywane umiejętności uczniów. Klasa I. XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi. Treści nauczania. I.

Materiał nauczania i przewidywane umiejętności uczniów. Klasa I. XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi. Treści nauczania. I. XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Materiał nauczania i przewidywane umiejętności uczniów Klasa I Treści nauczania I. Liczby 1. Liczby rzeczywiste, zapis dziesiętny liczby rzeczywistej, zamiana

Bardziej szczegółowo

LVII Olimpiada Matematyczna

LVII Olimpiada Matematyczna LVII Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia pierwszego (12 września 2005 r 5 grudnia 2005 r) Zadanie 1 Wyznaczyć wszystkie nieujemne liczby całkowite n, dla których liczba

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

BAZA ZADAŃ KLASA 1 TECHNIKUM

BAZA ZADAŃ KLASA 1 TECHNIKUM LICZBY RZECZYWISTE BAZA ZADAŃ KLASA TECHNIKUM. Znajdź liczbę odwrotną i liczbę przeciwną do liczby jeśli a). Wyznacz NWD(x, y), jeśli: a) x = 780, y = 6 b) x = 0, y = 6 c) x = 700, y = 60 d) x = 96, y

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne język polski 1. Kryteria ocen z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego, tekstu prozy lub dramatu 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1.

2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1. Przykładowe zadania konkursowe Konkurs Matematyczny Euklides 1. Wyznacz wszystkie liczby całkowite, które spełniają każdą z dwóch nierówności: x 1, 7 4 x 0, 75 ( 1, 75) i x + - 0,8(3x + 6) < 0.. Proste

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI

ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Liczby rzeczywiste Własności funkcji Funkcja liniowa Trygonometria Planimetria Geometria analityczna

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo