HARMONOGRAM SZKOLENIA Kasjer- sprzedawca z elementami wizażu. Termin:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HARMONOGRAM SZKOLENIA Kasjer- sprzedawca z elementami wizażu. Termin: 20.10.2010 30.11.2010"

Transkrypt

1 Termin: HARMONOGRAM SZKOLENIA Kasjer- sprzedawca z elementami wizażu Grupa II Kolejny dzieo szkolenia Data Godziny zajęd Tematy zajęd Wykładowca (nazwisko i imię) Miejsce szkolenia Uwagi Dzieo 1 Dzieo 2 Dzieo :50 15:35 15:35 16:20 10:35-11:20 11:20-12:05 14:50-15:35 15:35-16:20 TECHNIKI SPRZEDAŻY () Definicja sprzedaży, cele sprzedaży, Proces sprzedaży Wzbudzanie zainteresowania Prowadzenie wywiadu: pięciostopniowa procedura odkrywania i wzmacniania motywacji do zakupu, jak rozpoznad i radzid sobie z kłamstwem, typy klientów Odróżnianie obiekcji od oporu Techniki finalizacji i sposoby uzyskiwania zobowiązao ilościowych. Poprawianie błędów w rozmowach z dnia poprzedniego Proces sprzedaży Model rozmowy handlowej Otwarcie sprzedaży, Określenie potrzeb klienta, Budowanie oferty handlowej zgodnej z oczekiwaniami klienta, NEGOCJACJE HANDLOWE () Konflikt interesów to nieunikniony element działalności gospodarczej. Pojawia się zarówno wewnątrz firmy na styku przełożony - podwładny, jak i w kontakcie firmy z Klientami i partnerami. Jeśli nastąpi jego niekontrolowana eskalacja - prędzej czy później - przerodzi się w walkę i zerwanie relacji. Jednak z drugiej strony świadomośd konfliktu to pierwszy krok do jego rozwiązania. Umiejętnie prowadzone negocjacje kooczą się porozumieniem korzystnym dla obu stron i są szansą pogłębienia współpracy. Jak zrozumied własną sytuację? Procedura ustalania celów negocjacji (m. in. BATNA i granica ustępstw) Określanie strategii, Integracyjne techniki rozwiązao Podział pragmatyczny Struktura procesu negocjacyjnego i techniki pomocnicze PRZEPISY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE SPRZEDAWCĘ () Podstawy prawne sprzedaży (Kodeks Cywilny, ustawy, praktyka handlowa) Formy czynności prawnych Umowy cywilne ze szczególnym uwzględnieniem umowy sprzedaży: Danuta Glioska Dorota Sikorska, 3 A 1

2 Dzieo :50-15:35 15:35-16:20 DOKUMENTY WYSTĘPUJĄCE W SPZEDAŻY () Rodzaje dokumentów sprzedażowych Zasady wypełniania dokumentów Dzieo 5 Dzieo 6 Dzieo :50-15:35 15:35-16: :35-12:20 12:20-13:05 13:00-13:4 14:50-15:35 15:35-16:20 DOKUMENTY WYSTĘPUJĄCE W SPZEDAŻY () KP kasa przyjmie, KW kasa wyda, WZ wydanie zewnętrzne, MM - obrót międzymagazynowy, Faktura/rachunek/paragon, RW- rozchód wewnętrzny. Faktura, faktura korygująca Wypełnienie dokumentów sprzedażowych TECHNIKI SPRZEDAŻY (3h) Kreowanie wizerunku dobrego handlowca, zamknięcie sprzedaży; Wykorzystanie technik i strategii sprzedaży; Organizacja pracy handlowca i organizacja sprzedaży Określenie terytorium sprzedaży, Określenie celów i poziomów sprzedaży, Ocena terytorium i klientów; Techniki sprzedaży jako praktyczne zasady prowadzenia rozmowy z klientem, prezentacji produktu i zawiązania transakcji kupna-sprzedaży. NEGOCJACJE HANDLOWE (2h) Techniki prowadzenia negocjacji Odkrywanie obszarów zgody i konfliktu Przygotowanie negocjacji Kontrolowanie przebiegu negocjacji Procedury wspomagające rozwiązywanie konfliktu (analiza środek\cel, oferta warunkowa, techniki ustępstw, negocjowanie cen) Jak radzid sobie z agresywnym negocjatorem Sposób traktowania obiekcji, Kształtowanie postrzegania naszej i ich siły, pytania krytyczne, rama celu KOMPUTEROWE PROWADZENIE SPRZEDAŻY () Informacje wstępne związane z przeznaczeniem i możliwościami komputerowego systemu obsługi sprzedaży. Podstawowe zasady sprzedaży Konfiguracja opcji użytkowych i startowych programu. Tworzenie kartoteki kontrahentów i towarów. Pojęcie płatnik podatku VAT. Stawki podatkowe związane z towarami. Danuta Glioska 2

3 Dzieo 8 Dzieo h środa 9:00-9:45 9:45-10:30 10:30-11:15 11:30-12:15 13:30-14:15 14:15-15:00 KOMPUTEROWE PROWADZENIE SPRZEDAŻY (7h) Przyjmowanie towaru do magazynu: wpis faktury zakupowej, korekta zakupu. Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami. Operacje kasowe i bankowe. Fakturowanie w systemie komputerowym Ewidencjonowanie towarów i usług Rejestrowanie faktur sprzedaży i zakupu Kontrola stanów towarów Zapisy do bufora (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów bez konieczności dokonywania korekt) Automatyczne zapisy do modułu Kasa/Bank Pełna integracja z pozostałymi modułami WIZAŻ (4h) Wygląd kasjera - sprzedawcy: Makijaż, Fryzura, Ubiór. Podstawowe wiadomości z kosmetyki i kosmetologii Kształt twarzy i jej korekta Agnieszka Perkowska Dzieo y PRZEPISY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE SPRZEDAWCĘ (4h) - Swoboda zwierania umów - Rodzaje umów - Formy umów i skutki niedochowania właściwej formy - Składniki umów podstawowe elementy umowy sprzedaży - Najczęstsze błędy popełniane przy sporządzaniu umowy sprzedaży - Konsekwencje prawne zawarcia umowy sprzedaży - Praktyka pisania umów sprzedaży WIZAŻ (4h) Brwi i rzęsy Makijaż dobór do typu urody: Pani Lato, Pani Zima Makijaż dobór do typu urody: Pani Wiosna, Pani Jesieo Makijaż pao w okularach Makijaż permanentny Dorota Sikorska Agnieszka Perkowska 3

4 KOMPUTEROWE PROWADZENIE SPRZEDAŻY (4h) Raporty w systemie komputerowym rejestry przychodu i rozchodu, płatności, stany magazynowe. Inwentaryzacja w systemie komputerowym sporządzanie arkuszy spisu z natury, wprowadzanie różnic remanentowych, operacje magazynowe typu strata i nadwyżka Dzieo 11 Dzieo OBSŁUGA KASY FISKALNEJ I WAGI SAMOOBLICZENIOWEJ (4h) - W trakcie zajęd dotyczących obsługi kas fiskalnych uczestnicy otrzymują do dyspozycji zestaw kas fiskalnych, przy pomocy, których zapoznają się możliwościami wydruku paragonów, zasadami zmiany rolek taśmy itp. - Moduł szkolenia poświęcony obsłudze urządzeo fiskalnych ma za zadanie praktyczne zapoznanie uczestników szkolenia z różnymi rodzajami drukarek i kas fiskalnych spotykanymi na rynku pracy. - Obsługa urządzeo fiskalnych jest podstawową czynnością wykonywaną przez każdego sprzedawcę. KOMPUTEROWE PROWADZENIE SPRZEDAŻY (4h) - Rozdzielenie funkcjonalności handlowej i magazynowej - Ewidencja dokumentów magazynowych zewnętrznych (PZ, WZ), wewnętrznych (BO, PW, RW, MM, AI - arkusze inwentaryzacyjne) z możliwością zapisu do bufora - Kontrola ilości na dokumentach rozchodowych NEGOCJACJE HANDLOWE (3h) Zamykanie negocjacji. Strategie negocjacyjne Fazy procesu negocjacyjnego Komunikacja nastawiona na współpracę Elastycznośd i twórcze rozwiązywanie problemów OBSŁUGA KASY FISKALNEJ I WAGI SAMOOBLICZENIOWEJ () Obsługa urządzeo fiskalnych kasy i drukarki fiskalnej. Zakładanie papieru, wymiana taśmy barwiącej, raporty dobowe. Danuta Glioska 4

5 Dzieo ZASADY EKSPOZYCJI TOWARÓW (6h) Tworzenie odpowiedniego wizerunku firmy; Wybór odpowiedniego miejsca sprzedaży Ekspozycja towaru na stoisku; Tworzenie wystaw i ich aranżacja Przeprowadzanie promocji Współczesne formy prezentowania towarów Cele opakowania i ich funkcje w ochronie towarów i ich prezentowaniu Znakowanie towarów w opakowaniach Zagospodarowanie przestrzeni sklepu - layout Reguły rządzące poruszaniem się klientów Rozmieszczenie grup asortymentowych w przestrzeni handlowej - Merchandising Zalety merchandisingu: Zasady lokowania produktów, Pokrewieostwo handlowe Rozmieszczenie według kategorii produktów (impulsowe, podstawowe) Eksponowanie produktów - display Obszary ekspozycyjne; Zasady ekspozycji; Techniki wystawiennicze Klasyfikacja towarów, metody identyfikacji i oceny wartości produktów Współczesne formy prezentowania towarów, cele opakowania i ich funkcje w ochronie towarów i ich prezentowaniu analiza przypadków, projekt własnego opakowania, ekspozycji towaru na półkach sklepowych) OBSŁUGA KASY FISKALNEJ I WAGI SAMOOBLICZENIOWEJ (2h) - Aspekty prawne związane z fiskalizacją. Sprzedaż, akwizycja, ustawa o podatku od towarów i usług; Urządzenia usprawniające sprzedaż - kasy rejestrujące, czytniki kodu kreskowego; Radosław Komarowski Dzieo WIZAŻ () Rodzaje makijażu i techniki ich wykonywania Zasady mieszania barw, bez których nie może istnied sztuka makijażu Profesjonalny podział barw Agnieszka Perkowska sala 3 A 5

6 Dzieo WIZAŻ (4h) Dwiczenia - Wykonanie przykładowego makijażu NEGOCJACJE HANDLOWE (2h) Przyjmowanie i wyrażanie krytyki Finalizacja umów - Symulacje rozmów handlowych, Gry strategiczne KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA (2h) Komunikacja i dwiczenia interpersonalne. Wzajemne poznanie i zaufanie. Otwartośd. Podejmowanie inicjatywy w kontaktach z innymi Nawiązywanie kontaktów. Cztery zasady dotyczące podejmowania ryzyka otwartości Trzy zasady dotyczące sposobów przyjmowania otwartości Dwa rodzaje otwartości. Ryzyko odrzucenia Zasady stosowania otwartości Meta zasady dotyczącej konstruktywnej otwartości. Zaufanie. Rozwój i utrzymanie zaufania. Zachowania dystrybucyjne i rywalizacyjne Samoświadomośd. Samoakceptacja Dokładne i jednoznaczne wzajemne zrozumienie. Skuteczna komunikacja; Wyrażanie własnych opinii i przekonao Zasadnicza przyczyna zniekształcania komunikacji Zasady nadawania komunikatów. 6 elementów związanych z wiarygodnością nadawcy Typy komunikacji. Cechy dobrego słuchacza Cechy złego słuchacza; Jeśli jesteś nadawcą pamiętaj Jeśli jesteś odbiorcą pamiętaj. Częsta przyczyna zaburzeo w komunikacji Unikanie błędów w komunikacji. Komunikacja niewerbalna Wyrażanie uczud (przyjemnych /nieprzyjemnych) Agnieszka Perkowska sala 3 A Sala 1 A Sala 1 A 6

7 Dzieo Dzieo 17 Dzieo :00-8:45 8:45-9:30 OBSŁUGA KASY FISKALNEJ I WAGI SAMOOBLICZENIOWEJ () Kasowe systemy sprzedaży; Budowa kasy rejestrującej, techniki sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej; Tablica kodów znakowych; Programowanie podstawowych parametrów kasy; OBSŁUGA KASY FISKALNEJ I WAGI SAMOOBLICZENIOWEJ () Raportowanie kasy; Warzenie towarów na wadze samobliczeniowej PRZEPISY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE SPRZEDAWCĘ (3h) Szczególne rodzaje sprzedaży (sprzedaż na raty, sprzedaż drogą mailową, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, sprzedaż z prawem pierwokupu) Obowiązki stron umowy sprzedaży. Rękojmia. Gwarancja. Niezgodnośd towaru z umową Postępowanie reklamacyjne praktyka pisania pism reklamacyjnych i protokołów reklamacyjnych Prawa Konsumenta Obowiązek dokumentowania sprzedaży Formy prowadzenia działalności ze względu na wymaganą dokumentację OBSŁUGA KASY FISKALNEJ I WAGI SAMOOBLICZENIOWEJ (2h) Przykładowy dzieo pracy na kasie fiskalnej. Dorota Sikorska :45-10:30 11:15-12:00 TOWAROZNAWSTWO (3h) Klasyfikacja rodzajowa i systematyka towarów: Istota kodowania towarów, Kodowanie towarów w Polsce i świecie Czynniki determinujące jakośd towarów: Cykl życia towaru, Zmiany jakościowe w towarach w funkcji czasu, Czynniki działające destrukcyjnie na towary Normalizacja i normy: Cele i istota normalizacji; Obszary normalizacji; Rodzaje norm; Krajowe i międzynarodowe instytucje normalizacyjne Radosław Komarowski 7

8 Dzieo 19 Dzieo :30-13:15 13:15-14:00 9:00-9:45 9:45-10:30 10:30-11:15 11:35-12:20 12:20-13:05 KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA (3h) Wywieranie wpływu na siebie i pomaganie. Wypowiedzi osobiste. Wypowiedzi o kontakcie. Informacja zwrotna. Pomaganie i akceptacja Konstruktywne rozwiązywanie wspólnych problemów i konfliktów Oczyszczanie atmosfery i osiągnięcie porozumienia. Obrona swoich praw w kontaktach osobistych i sytuacjach społecznych Konfrontacja. Przyjmowania krytycznych opinii i ocen Jak reagowad na sytuację bycia zakłopotanym Konflikt interpersonalny. Reakcja na agresywną krytykę Wpływanie na zachowania innych KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA (3h) Stres, praktyczny trening radzenia sobie ze stresem. Indywidualne plany działania. Jak uodpornid się na porażki. Asertywnośd, mówienie nie Mapa umiejętności - Prawa Fensterheima Obrona swoich praw w kontaktach osobistych i sytuacjach społecznych Podejmowanie inicjatywy w kontaktach z innymi Przyjmowania krytycznych opinii i ocen Wyrażania własnych opinii i przekonao KOMPUTEROWE PROWADZENIE SPRZEDAŻY () - Zamówienia u dostawcy - System rabatowania - Lista zasobów - wersja cennika, który jest uzupełniony o informacje o ilości towaru, jego rezerwacjach i brakach - Sprzedaż, paragony, faktury VAT - Rachunki uproszczone, Korekty sprzedaży - Przypisanie kilku form płatności do jednej sprzedaży - Możliwośd rabatowania, Możliwośd pracy kilku sprzedawców - Rozliczanie sprzedawców, Rozliczanie kas (KP, KW) - Dodawanie nowych kontrahentów i poprawianie danych dotychczasowych KOMPUTEROWE PROWADZENIE SPRZEDAŻY () Przygotowanie do pracy z programem Instalacja aplikacji WF-Mag; Baza danych programu Klawisze o stałym znaczeniu; Formatki danych i okna dialogowe Obsługa okien kartotek i rejestrów Wybór aktywnej firmy; Wybór magazynu Konfiguracja użytkownika; Konfiguracja firmy 8

9 Dzieo 21 Dzieo :30-12:15 14:05-14:50 14:50-15:35 10:35-11:20 11:20-12:05 TOWAROZNAWSTWO (3h) Opakowanie i oznaczanie towarów: Nowe tendencje w dziedzinie opakowao; Współczesne opakowania, a wymagania ekologiczne; Obligatoryjne i fakultatywne oznaczenia na produktach w obrocie krajowym i zagranicznym zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej Ochrona jakości towarów w transporcie i magazynowaniu: Narażenia magazynowe i transportowe; Zasady przechowywania wybranych grup towarowych; Kontrola warunków klimatycznych Metody badania i oceny jakości towarów: Badania laboratoryjne; Analiza instrumentalna; Badania użytkowe w warunkach naturalnych; Testowanie towarów przez organizacje konsumenckie; Tawodawstwo żywnościowe w świecie i w Polsce KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA (2h) Nawiązywania kontaktów Ochrony własnych praw Wyrażania uczud (przyjemnych /nieprzyjemnych) Sytuacji bycia zakłopotanym; Reakcji na agresywną krytykę Występów publicznych - Asertywnośd w kontakcie z samym sobą. "Regulacja" monologu wewnętrznego KOMPUTEROWE PROWADZENIE SPRZEDAŻY () Gospodarka magazynowa w systemie WF Dokumenty magazynowe Zamówienia; Inwentaryzacja; Bilans otwarcia; Remanent Magazyny w systemie WF-Mag Sprzedaż; Zakup; Sprzedaż detaliczna Dokumenty handlowe; Korekty dokumentów handlowych Rozliczenia z kontrahentami Dokumenty finansowe Kartoteki w systemie WF-Mag Raporty w systemie WF-Mag Radosław Komarowski Sala 3A Białystok, 20 październik 2010r.... (podpis upoważnionego przedstawiciela instytucji szkoleniowej) 9

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn. POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.pl CAZ DU 9419-1/MZ/13 Cieszyn, 08.01.2013r. Zapytanie na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu sprzedawca (ZSP-65-2012) - zajęcia praktyczne

Program nauczania dla zawodu sprzedawca (ZSP-65-2012) - zajęcia praktyczne Program nauczania dla zawodu sprzedawca (ZSP-65-2012) - zajęcia praktyczne Tabela 1. Szkolny plan nauczania dla zawodu sprzedawca L.p Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa I II III Liczba godzin tygodniowo

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Moduł Handel Moduł Handel Plus 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ 2012 SZKOLENIA BIZNESOWE SZKOLENIA SYSTEMOWE SZKOLENIA INFORMATYCZNE WWW.PEGAZGROUP.PL

KATALOG SZKOLEŃ 2012 SZKOLENIA BIZNESOWE SZKOLENIA SYSTEMOWE SZKOLENIA INFORMATYCZNE WWW.PEGAZGROUP.PL KATALOG SZKOLEŃ 2012 SZKOLENIA BIZNESOWE SZKOLENIA SYSTEMOWE SZKOLENIA INFORMATYCZNE SZKOLENIA BIZNESOWE 1. ZARZĄDZANIE 1.1. Zarządzanie zespołem miękkie kompetencje lidera 5 1.2. Rozwiązywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Szkolenia dla sprzedawców/handlowców planowane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04.

Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04. Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04.03-00-179/12 PROGRAM STAŻU DLA BRANŻY HANDLOWO-EKONOMICZNEJ Opracował Witold Stawski

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE 1 www.sztuka-sprzedazy.pl Propozycja szkoleń Szanowni Państwo, Oddaję w Państwa ręce propozycje szkoleń, które poprowadzę

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Organizacja i techniki sprzedaży

Organizacja i techniki sprzedaży PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Organizacja i techniki sprzedaży TYP SZKOŁY: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY SPRZEDAWCA symbol cyfrowy zawodu

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum Szanowni Paostwo, Niniejszy dokument zawiera aktualną ofertę szkoleo realizowanych przez firmę Factotum wraz z krótką charakterystyką programu treningu, opisem docelowej grupy uczestników i podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Program nauczania realizowany w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego SPRZEDAWCA 522301

Program nauczania realizowany w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego SPRZEDAWCA 522301 Program nauczania realizowany w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego SPRZEDAWCA 522301 Numer programu : 522301 / 522[01]/ZSZ,SP/MEN/2007.02.08/ ZSiPKZ/2012 przedmiotów zawodowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie SageERPX3 Szczegółowe informacje o systemie Spis treści Finanse 3-7 Środki trwałe 8-9 Sprzedaż 10-12 CRM zarządzanie relacjami z klientem 13-15 Zakupy 16-20 Zapasy 21-24 Produkcja 25-27 Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik handlowiec 522305

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik handlowiec 522305 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik handlowiec 522305 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. Szanowni Państwo! ZAPYTANIE OFERTOWE Olszewo-Borki, dnia 29.04.2014 r. O wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 Spis treści Sage ERP X3 wersja 7 - możliwości rozwiązania 1.0 Finanse 3 2.0 Środki trwałe 13 3.0 Sprzedaż 17 4.0 Obsługa Klienta 25

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Podstawy działalności handlowej Poradnik metodyczny dla nauczyciela w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej Projekt okładki: Studio GRAVITE, Olsztyn Redakcja:

Bardziej szczegółowo

OPIS CELÓW i PROGRAMY SZKOLEŃ TWARDYCH oraz MIĘKKICH

OPIS CELÓW i PROGRAMY SZKOLEŃ TWARDYCH oraz MIĘKKICH OPIS CELÓW i PROGRAMY SZKOLEŃ TWARDYCH oraz MIĘKKICH Spis treści I. SZKOLENIA MIĘKKIE... 2 1. BLOK 1: MAPA CELÓW I MARZEŃ... 2 2. BLOK 2: ROZWÓJ OSOBISTY... 3 II. SZKOLENIA TWARDE... 5 3. BLOK TEMATYCZNY

Bardziej szczegółowo

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA Oferta szkoleniowa 1 Spis treści OPIS PROJEKTU PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA... 3 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ... 8 ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ... 8 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM...

Bardziej szczegółowo

Informator szkoleniowy 2013/2014

Informator szkoleniowy 2013/2014 Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin Informator szkoleniowy 2013/2014 1 Spis treści Kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego... 1 Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowych (I stopień)...

Bardziej szczegółowo

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres tematyczny szkolenia. Przygotowanie do podjęcia pracy w charakterze pracownika recepcji rejestracji medycznej

Cel i zakres tematyczny szkolenia. Przygotowanie do podjęcia pracy w charakterze pracownika recepcji rejestracji medycznej PROGRAM SZKOLENIA PRACOWNIK RECEPCJI REJESTRACJI MEDYCZNEJ 2 Podstawy obsługi komputera 3 Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy 4 Statystyka medyczna 5 Dokumentacja medyczna i archiwizacja dokumentów

Bardziej szczegółowo