Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs fakturowania i obsługi kas fiskalnych dla uczniów w ZSP nr 2 w Brzesku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs fakturowania i obsługi kas fiskalnych dla uczniów w ZSP nr 2 w Brzesku."

Transkrypt

1 Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs fakturowania i obsługi kas fiskalnych dla uczniów w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników kursu - 12 uczniów. 2. Czas trwania kursu wynosi: 50 godzin, w tym 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć 3. Zajęcia odbywać się będą na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku, ul. Piastowska 2, Brzesko. Zamawiający wymaga, aby szkolenia planowane były w dni nauki szkolnej w godzinach 15:00-19:00, soboty w godzinach 8:00-15:00 oraz dni wolne od nauki szkolnej (za wyjątkiem świąt i niedziel) w godzinach Kurs musi uwzględniać w części teoretycznej, co najmniej tematy: Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy - przegląd aktów prawnych, odpowiedzialność sprzedawcy, kasjera, postępowanie z falsyfikatami. Elementy towaroznawstwa handlowego - klasyfikacja rodzajowa i systematyka towarów, istota kodowania towarów, kodowanie towarów w Polsce i świecie, czynniki determinujące jakość towarów, cykl życia towaru, zmiany jakościowe w towarach spowodowane czasem, czynniki działające destrukcyjnie na towary, ochrona jakości towarów w transporcie i magazynowaniu, narażenia magazynowe i transportowe, zasady przechowywania wybranych grup towarowych, kontrola warunków klimatycznych, Dokumentacja handlowa (zamówienia, oferty, umowy, dokumentacja związana z dostawą, dokumentacja związana ze sprzedażą, dokumentacja magazynowa, reklamacje i zwroty), rozliczenia i dokumentacja finansowa (rozliczenia gotówkowe, znaki pieniężne klasyfikacja, identyfikacja, zabezpieczenia, rozliczenia bezgotówkowe za pomocą czeków, rodzaje czeków, zasady rozliczania, rozliczenia bezgotówkowe za pomocą kart płatniczych, rodzaje kart, zasady rozliczania, kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży, rozliczenie i odprowadzanie utargów, dokumentacja finansowa sprzedaży, faktury, paragony), Dokumentacja wymiany zagranicznej (formy wymiany i rozliczeń, organizacja i dokumentacja dostaw, dokumentacja celna i podatkowa, dokumentacja w handlu zagranicznym), Części praktyczna kursu obejmie co najmniej: obsługa kas fiskalnych - rodzaje i zastosowanie urządzeń fiskalnych, programowanie kas fiskalnych, praktyczne ćwiczenia sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej, transmisja danych z kas fiskalnych do programów magazynowych i księgowych, rozpoznawanie i kontrola znaków pieniężnych, kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży - omówienie ustawy, komputerowy program do fakturowania - ewidencja kontrahentów, ewidencja towarów, cen i marż, rejestr sprzedaży i zakupów, kontrola stanów magazynowych. 5. Wymaga się by Wykonawca zapewnił dla części praktycznej kasy fiskalne i czytniki kodów dla każdego uczestnika kursu tzn. jedna kasa i jeden czytnik na jednego uczestnika. 6. Zamawiający zapewnia: salę lekcyjną, laptop, rzutnik multimedialny, 5 szt. kas fiskalnych, 5 czytników kodów kreskowych.

2 Specyfikacja dla Zadania 2: Kurs kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych dla uczniów ZSP w Czchowie. 1. Liczba uczestników kursu - 15 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 50 godzin, w tym 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć 3. Zajęcia odbywać się będą na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie, ul. Sądecka 187, Czchów. Zamawiający wymaga, aby szkolenia planowane były w dni nauki szkolnej w godzinach , soboty w godzinach oraz dni wolne od nauki szkolnej (za wyjątkiem świąt i niedziel) w godzinach Wykonawca może wykorzystać dwa dni nauki szkolnej tygodniowo, (za dzień taki nie uznaje się dnia, w którym nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne) oraz 3 soboty miesięcznie. 4. Kurs musi uwzględniać w części teoretycznej, co najmniej tematy: Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy - przegląd aktów prawnych, odpowiedzialność sprzedawcy, kasjera, postępowanie z falsyfikatami, Elementy towaroznawstwa handlowego - klasyfikacja rodzajowa i systematyka towarów, istota kodowania towarów, kodowanie towarów w Polsce i świecie, czynniki determinujące jakość towarów, cykl życia towaru, zmiany jakościowe w towarach spowodowane czasem, czynniki działające destrukcyjnie na towary, ochrona jakości towarów w transporcie i magazynowaniu, narażenia magazynowe i transportowe, zasady przechowywania wybranych grup towarowych, kontrola warunków klimatycznych, Dokumentacja handlowa (zamówienia, oferty, umowy, dokumentacja związana z dostawą, dokumentacja związana ze sprzedażą, dokumentacja magazynowa, reklamacje i zwroty), rozliczenia i dokumentacja finansowa (rozliczenia gotó79*wkowe, znaki pieniężne klasyfikacja, identyfikacja, zabezpieczenia, rozliczenia bezgotówkowe za pomocą czeków, rodzaje czeków, zasady rozliczania, rozliczenia bezgotówkowe za pomocą kart płatniczych, rodzaje kart, zasady rozliczania, kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży, rozliczenie i odprowadzanie utargów, dokumentacja finansowa sprzedaży, faktury, paragony), Dokumentacja wymiany zagranicznej (formy wymiany i rozliczeń, organizacja i dokumentacja dostaw, dokumentacja celna i podatkowa, dokumentacja w handlu zagranicznym) Części praktyczna kursu obejmie, co najmniej: obsługa kas fiskalnych - rodzaje i zastosowanie urządzeń fiskalnych, programowanie kas fiskalnych, praktyczne ćwiczenia sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej, transmisja danych z kas fiskalnych do programów magazynowych i księgowych, rozpoznawanie i kontrola znaków pieniężnych, kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży- omówienie ustawy, komputerowy program do fakturowania - ewidencja kontrahentów, ewidencja towarów, cen i marż, rejestr sprzedaży i zakupów, kontrola stanów magazynowych. 5. Wymaga się by Wykonawca zapewnił dla części praktycznej kasy fiskalne i czytniki kodów dla każdego uczestnika kursu tzn. jedna kasa i jeden czytnik na jednego uczestnika. 6. Zamawiający zapewnia: salę lekcyjną, 10 laptopów, rzutnik multimedialny.

3 Specyfikacja dla Zadania 3: Kurs specjalista do spraw kadr i płac dla uczniów ZSP w Czchowie. 1. Liczba uczestników kursu 15 uczniów. 2. Czas trwania kursu wynosi: 50 godzin, w tym 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć 3. Zajęcia odbywać się będą na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie, ul. Sądecka 187, Czchów. Zamawiający wymaga, aby szkolenia planowane były w dni nauki szkolnej w godzinach , soboty w godzinach oraz dni wolne od nauki szkolnej (za wyjątkiem świąt i niedziel) w godzinach Wykonawca może wykorzystać dwa dni nauki szkolnej tygodniowo, (za dzień taki nie uznaje się dnia, w którym nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne) oraz 3 soboty miesięcznie. 4. Program kursu musi obejmować, co najmniej następujące zagadnienia dla części teoretycznej: Prawo pracy zagadnienia ogólne oraz wewnętrzne źródła prawa pracy ( układy zbiorowe pracy, regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń ). Nawiązanie stosunku pracy. Ochrona danych osobowych. Obowiązki pracownika i pracodawcy. Umowa o pracę. Umowy cywilnoprawne. Podstawowa dokumentacja pracownicza - Teczka Akt Osobowych. Zmiana warunków umowy o pracę. Zasady rozliczania czasu pracy ( praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta). Urlopy i zwolnienia od pracy. Odpowiedzialność materialna pracownika. Uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem. BHP. Rozwiązanie stosunku pracy. Spory o roszczenia ze stosunku pracy. Związki zawodowe. Wynagrodzenie ze stosunku pracy (systemy wynagrodzeń, dokumentacja wynagrodzeń, odszkodowania i odprawy, potrącenia z wynagrodzenia ). Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych - ujęcie składkowe i podatkowe. Pozapłacowe świadczenia pracownicze - ujęcie składkowe i podatkowe (podróże służbowe, ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, ZFŚS, świadczenia urlopowe). Dla części praktycznej: rozliczenia z Zus-em, rozliczenia z urzędem skarbowym, obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z PFRON. Program Płatnik warsztaty. Obsługa programu kadrowo - płacowego Symfonia "Kadry i płace" warsztaty. 5. Zamawiający zapewnia: salę dydaktyczną z dostępem do Internetu wyposażoną w rzutnik multimedialny, 10 laptopów.

4 Specyfikacja dla Zadania 4: Kurs obsługi programów magazynowych dla uczniów ZSP nr 1 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 12 uczniów. 2. Czas trwania kursu wynosi: 30 godzin zajęć w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć 3. Kurs odbywał się będzie na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku, Brzesko, ul. Okulickiego 2. Zamawiający wymaga, aby szkolenia planowane były w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach , soboty i dni wolne od zajęć dydaktycznych w godzinach (za wyjątkiem świąt i niedziel). Wykonawca może wykorzystać jeden dzień nauki szkolnej tygodniowo, (za dzień taki nie uznaje się dnia, w którym nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne). 4. Tematyka kursu zawierać musi następujące zagadnienia teoretyczne: zasady sporządzanie kalkulacji cen ustalanie cen sprzedaży towarów i wyrobów gotowych z uwzględnieniem narzutu zysku i marż; omówienie zasad sporządzania i przeznaczenia podstawowych dowodów księgowych związanych z obrotem magazynowym, omówienie znaczenia prowadzenia właściwej gospodarki magazynowej, budowa i wykorzystanie kodów kreskowych, omówienie zasad komputerowego sposobu obsługi gospodarki magazynowej: Część praktyczna kursu musi obejmować następujące zagadnienia: wprowadzanie danych dotyczących ewidencji zapasów tj. przychodów i rozchodów materiałowych i wyrobów gotowych, zakładanie kartotek magazynowych i kontrahentów, sporządzanie dowodów księgowych, Pz, Rw, Pw, Wz (wykorzystanie kartotek magazynowych ilościowo- wartościowych) faktury VAT (wykorzystanie kartotek dostawców i odbiorców), sporządzanie naklejek szablony naklejek,, zapoznanie ze skrótami klawiaturowymi i ich zastosowanie w pracy z programem, prezentacja programów magazynowych, wykorzystanie czytników kodów kreskowych, sporządzanie aplikacji firm spedycyjnych przygotowanie i sporządzania listów spedycyjnych, praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności ćwiczenia z zakresu poznanych wiadomości w formie sporządzenia projektu. 5. Zamawiający zapewnia: salę do przeprowadzenia kursu, 13 komputerów z dostępem do Internetu.

5 Specyfikacja dla Zadania 5: Kurs kadry i płace dla uczniów ZSP nr 1 w Brzesku. 1. Liczba uczestników kursu 2 grupy po 12 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 30 godzin dla każdej grupy, w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 20 godziny zajęć 3. Kurs odbywał się będzie na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku, Brzesko, ul. Okulickiego 2. Zamawiający wymaga, aby szkolenia planowane były w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach , soboty i dni wolne od zajęć dydaktycznych w godzinach (za wyjątkiem świąt i niedziel). Wykonawca może wykorzystać jeden dzień nauki szkolnej tygodniowo, (za dzień taki nie uznaje się dnia, w którym nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne). 4. Kurs musi uwzględniać, co najmniej dla części teoretycznej tematy: podstawowe zagadnienia dotyczące prawa pracy, zasady rozliczania wynagrodzeń, zasady naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, wysokość i sposób rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasady rozliczenia podróży służbowych oraz dla części praktycznej obsługa programu PŁATNIK, obsługa programu kadrowo - płacowego, wykorzystanie programu Excel w tworzeniu listy płac. 5. Zamawiający zapewnia: salę lekcyjną, 13 komputerów (wraz z systemem Microsoft Windows oraz pakietem Microsoft Office, bez specjalistycznych programów do realizacji kursu) z dostępem do Internetu.

6 Specyfikacja dla Zadania 6: Kurs obsługa nowoczesnych urządzeń IT stosowanych w handlu dla uczniów ZSP nr 1 w Brzesku. 1. Liczba uczestników kursu 2 grupy po 12 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 24 godziny dla każdej grupy, w tym 5 godzin zajęć teoretycznych i 19 godzin zajęć 3. Kurs odbywał się będzie na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku, Brzesko, ul. Okulickiego 2. Zamawiający wymaga, aby szkolenia planowane były w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach , soboty i dni wolne od zajęć dydaktycznych w godzinach (za wyjątkiem świąt i niedziel). Wykonawca może wykorzystać jeden dzień nauki szkolnej tygodniowo, (za dzień taki nie uznaje się dnia, w którym nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne). 4. Kurs musi uwzględniać, co najmniej - dla części teoretycznej tematy: organizacja pracy kasjera, odpowiedzialność materialna, kody kreskowe, podatek od wartości dodanej, budowa elektronicznych kas fiskalnych, budowa palmtopów i ich wykorzystanie w handlu, - dla części praktycznej: ćwiczenia praktyczne na kasie fiskalnej (podstawy programowania kas, obsługa czytników kodów kreskowych, współpraca kas z wagami elektronicznymi, obsługa terminali płatniczych), ćwiczenia w zakresie podstawowej obsługi palmtopów. 5. Zamawiający zapewnia: salę lekcyjną, 13 komputerów z dostępem do Internetu, 4 kasy fiskalne, 13 palmtopów.

7 Specyfikacja dla Zadania 7: Kurs obsługi kas fiskalnych dla uczniów ZS w Szczurowej. 1. Liczba uczestników kursu - 15 uczniów. 2. Kurs jest wyjazdowy i realizowany w siedzibie Wykonawcy lub miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę przystosowanym do przeprowadzenia kursu. 3. Czas trwania kursu wynosi: 21 godzin (3 dni) nie mniej niż 7 godzin dziennie i nie więcej niż 10 godzin dziennie. 4. Tematyka kursu musi zawierać, co najmniej następujące zagadnienia: Cześć teoretyczna (7 godz.): Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy - przegląd aktów prawnych, odpowiedzialność kasjera, postępowanie z falsyfikatami, kodowanie towarów, reklamacje i zwroty, kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży, rozliczenie i odprowadzanie utargów, dokumentacja finansowa sprzedaży, faktury, paragony Cześć praktyczna (14 godz.): obsługa kas fiskalnych - rodzaje i zastosowanie urządzeń fiskalnych, programowanie kas fiskalnych, praktyczne ćwiczenia sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej, rozpoznawanie i kontrola znaków pieniężnych, kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży- omówienie ustawy. 5. Wymaga się by Wykonawca zapewnił dla części praktycznej kasy fiskalne i czytniki kodów dla każdego uczestnika kursu tzn. jedna kasa i jeden czytnik na jednego uczestnika. 6. Wykonawca na swój koszt zapewnia transport 16 osób (tj. 15 uczestników kursu oraz 1 opiekuna) z parkingu przy Zespole Szkół w Szczurowej do miejsca prowadzenia kursu oraz transport powrotny po zakończeniu całego kursu z miejsca prowadzenia kursu na parking w/w szkoły. 7. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu i opiekunowi nocleg w pokojach 1, 2 lub 3 osobowych z łazienką na okres trwania kursu oraz pełne wyżywienie tj. w pierwszym dniu dwu-daniowy obiad i kolację, w drugim dniu śniadanie dwu-daniowy obiad i kolację, w trzecim dniu śniadanie i dwu-daniowy obiad. 8. Zamawiający zapewnia 1 opiekuna na czas trwania kursu.

8 Specyfikacja dla Zadania 8: Kurs florystyczny I stopnia dla uczniów ZS w Szczurowej. 1. Liczba uczestników kursu - 10 uczniów. 2. Czas trwania kursu wynosi: 30 godz. w tym 6 godzin zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć 3. Zajęcia przeprowadzone będą na terenie Zespołu Szkół w Szczurowej, ul. Rynek 14, Szczurowa. Zamawiający wymaga aby szkolenia planowane były w dni nauki szkolnej w godzinach , soboty w godzinach oraz dni wolne od nauki szkolnej (za wyjątkiem świąt i niedziel) w godzinach Tematyka kursu zawierać musi, co najmniej: dla części teoretycznej: organizację pracy kwiaciarni, wycena bukietów, omówienie narzędzi pracy florysty, florystykę okolicznościową, artystyczne pakowanie prezentów, dekorowanie stołów, dekorację kwiatów doniczkowych, sztukę układania kwiatów w naczyniach, układanie bukietów okolicznościowych, podstawy florystyki ślubnej. W części praktycznej: kursu każdy z uczestników wykona po jednej z wyżej wymienionych dekoracji. Wszystkie czynności mają być omawiane i demonstrowane przez instruktora, a następnie samodzielnie wykonywane przez uczestników kursu. Wykonawca przy pomocy uczniów w porozumieniu z liderem przygotuje wystawę prac kursantów na terenie szkoły. 5. Wykonawca zapewni swój sprzęt szkoleniowy oraz wszelkie materiały szkoleniowe w tym na własność uczestnikom - żywe (cięte) kwiaty, materiał florystyczny niezbędny do przeprowadzenia kursu dla każdego uczestnika kursu. Niedopuszczalne jest zastępowanie kwiatów żywych (ciętych) kwiatami sztucznymi. 6. Zamawiający zapewnia: salę lekcyjną do przeprowadzenia zająć, tablicę interaktywną.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs fakturowania i obsługi kas fiskalnych dla uczniów w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs fakturowania i obsługi kas fiskalnych dla uczniów w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs fakturowania i obsługi kas fiskalnych dla uczniów w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników kursu - 12 uczniów. 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin, w tym 20 godzin

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs fakturowania i obsługi kas fiskalnych dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs fakturowania i obsługi kas fiskalnych dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs fakturowania i obsługi kas fiskalnych dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników kursu - 15 uczniów. 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin, w tym

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH Kategoria Typ szkolenia Miejsce Termin Cena PRAWO

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych.

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych. Szkolenie skierowane do: osób pracujących, które ukończyły 45 lat Tematy zajęć: Kadry 32h 1. Prawo pracy Źródła prawa pracy. Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy. Równe traktowanie w

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 9 maja 14 czerwca 2014r. (64 godz. zajęć - 10 spotkań) 1. Adresaci: osoby zainteresowane zdobyciem nowego zawodu, podjęciem pracy w działach

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM zajęć na kursie SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH

HARMONOGRAM zajęć na kursie SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH HARMONOGRAM na kursie SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH Moduł I Obsługa kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem 18.08 20.08 25.08 27.08 iny - Podstawy prawne w zakresie użytkowania kas, - Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 016/08/17/905/1576 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 17,70 zł Cena netto za ę 0,00 zł Cena brutto za ę 0,00 Usługa z możliwością dofinansowania

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 20 r. - (modyfikacja z dnia 27.05.20 r.) LP NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA UCZESTNIKÓW PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI,

Bardziej szczegółowo

Kurs Kadry i Płace - wersja elearningowa

Kurs Kadry i Płace - wersja elearningowa Kurs Kadry i Płace - wersja elearningowa Kategoria: HR Kadry i płace Miejscowość: Olsztyn Data rozpoczęcia: 29.04.2014 Data zakończenia: 28.06.2014 Ilość godzin: 0 Czas prowadzenia: Olsztyn Zakończenie

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

1. Harmonogram. Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do

1. Harmonogram. Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 2017-03-06 08:00-08:45

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Kurs kadrowo płacowy z elementami księgowości

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Kurs kadrowo płacowy z elementami księgowości ZAŁĄCZNIK NR 1DO SIWZ NA ZAMÓWIENIA NR PUP-AO-271/6/JD/2010 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kurs kadrowo płacowy z elementami księgowości 1. Ilość osób. W szkoleniu weźmie udział 21 osób. Nie przewiduje

Bardziej szczegółowo

Brzesko: Kursy realizowane w ramach projektu - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Brzesko: Kursy realizowane w ramach projektu - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Brzesko: Kursy realizowane w ramach projektu - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na Kompleksową organizację szkoleń dla uczestników projektu: CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE JEŻOWE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na Kompleksową organizację szkoleń dla uczestników projektu: CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE JEŻOWE OPS.252.2.2012 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na Kompleksową organizację szkoleń dla uczestników projektu: CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE JEŻOWE I. Nazwa i adres Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin teoria praktyka. Lp. Termin realizacji Przedmiot Wykładowca. Marcin Lipiński r. Godz

Liczba godzin teoria praktyka. Lp. Termin realizacji Przedmiot Wykładowca. Marcin Lipiński r. Godz HARMONOGRAM Kursu magazynier z obsługą wózka jezdniowego (150 godzin) Część I kurs magazynier Miejsce szkolenia: Dom Technika NOT w Łomży, ul. Polowa 45, 18-400 Łomża Lp. Termin realizacji Przedmiot Wykładowca

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Jacek Kalinowski (red.) UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Autorzy: Monika Kalinowska Jacek Kalinowski Tomasz Miłek Mikołaj Turzyński Łódź 2009 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 9 WSTĘP...10 CZĘŚĆ I: PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. Wioletta Dworowska Agnieszka Jacewicz WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia. Podstawy księgowości z obsługą programów. finansowo -księgowych (160h)

Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia. Podstawy księgowości z obsługą programów. finansowo -księgowych (160h) Płock, 25.05.2010r. Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia Podstawy księgowości z obsługą programów finansowo -księgowych (160h) w ramach projektu Wracam do pracy! współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym

Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/22/7788/6559 Cena netto 2 100,00 zł Cena brutto 2 100,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace - studia w WSB w Gdańsku. Absolwenci kierunku Zarządzanie Zasobami

Bardziej szczegółowo

Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim ZJAZD 1 SKUTECZNA REKRUTACJA I SELEKCJA 1. Wprowadzenie omówienie aktualnej sytuacji na rynku pracy w roku 2011/2012 przegląd sytuacji w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce:

Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2017 rok, szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

PŁACE I ROZLICZENIA ZUS kompleksowy 4-dniowy kurs zakończony certyfikatem

PŁACE I ROZLICZENIA ZUS kompleksowy 4-dniowy kurs zakończony certyfikatem WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH PŁACE I ROZLICZENIA ZUS kompleksowy 4-dniowy kurs zakończony certyfikatem Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnej organizowanej przez naszą firmę edycji

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017 PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017 LP Nazwa szkolenia Zakres szkolenia Liczba osób Charakterystyka osób, dla których przeznaczone

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A I. Informacje ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje przeprowadzenie szkoleń zawodowych w zakresie: 1. Kurs samodzielnego księgowego - 1 osoba 2. Kurs profesjonalnego sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie dla 8 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego Sprzedawca-magazynier z obsługą komputerowego programu magazynowego

Bardziej szczegółowo

Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości.

Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości. Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości. W grudniu 2007 r. pracownik otrzyma bon towarowy o wartości 700,00

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. Szanowni Państwo! ZAPYTANIE OFERTOWE Olszewo-Borki, dnia 29.04.2014 r. O wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA: Szkolenie księgowość od podstaw do samodzielnej księgowości TERMIN SZKOLENIA: 21.12.2016-10.02.2017 LP TEMAT ZAJĘĆ TREŚĆ SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE 188 godzin podstawy obróbki skrawaniem podstawy rysunku technicznego wprowadzenie do sterowania numerycznego programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. PŁAC I ROZLICZEŃ ZUS - kompleksowy kurs zakończony certyfikatem

SPECJALISTA DS. PŁAC I ROZLICZEŃ ZUS - kompleksowy kurs zakończony certyfikatem SPECJALISTA DS. PŁAC I ROZLICZEŃ ZUS - kompleksowy kurs zakończony certyfikatem Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kursie przygotowującym do samodzielnej pracy w dziale płac. Program

Bardziej szczegółowo

1. Harmonogram. Godziny realizacji zajęć od-do. Data realizacji

1. Harmonogram. Godziny realizacji zajęć od-do. Data realizacji Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 2017-03-17 08:00-08:45

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017 PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017 LP Nazwa szkolenia Zakres szkolenia Liczba osób Charakterystyka osób, dla których przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 153115 Temat: Kadry i płace w praktyce 12-15 Lipiec Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel, Kod szkolenia: 153115 Koszt szkolenia: 2550.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Ul. Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje:

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Ul. Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 12.04.2016 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowsze

Bardziej szczegółowo

Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany kurs (e-learning)

Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany kurs (e-learning) Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany Kategoria: HR Kadry i płace Miejscowość: Olsztyn Data rozpoczęcia: 14.07.2014 Data zakończenia: 15.07.2014 Ilość godzin: 16 Czas prowadzenia: Olsztyn Zakończenie

Bardziej szczegółowo

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie z wykształceniem minimum zasadniczym zawodowym. 2. Miejsce szkolenia: a) zajęcia teoretyczne:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Bochnia: Przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych sprzedawca oraz kelner - barman w związku z projektem Gastronomia i Hotelarstwo - Twoją szansa na rynku pracy współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

TREŚCI NAUCZANIA z przedmiotu pracowania ekonomiczno - informatyczna na podstawie programu nr 341[02]/MEN/2008.05.20. klasa 3 TE

TREŚCI NAUCZANIA z przedmiotu pracowania ekonomiczno - informatyczna na podstawie programu nr 341[02]/MEN/2008.05.20. klasa 3 TE TREŚCI NAUCZANIA z przedmiotu pracowania ekonomiczno - informatyczna na podstawie programu nr [0]/MEN/008.05.0 klasa TE LP TREŚCI NAUCZANIA NAZWA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ Lekcja organizacyjna Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia,

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia, 1. Obsługa kadrowo-płacowa 35 zł/os CENNIK USŁUG 1.1 Tworzenie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej: zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz

Bardziej szczegółowo

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH 1. Pojęcie rekrutacji 2. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Kurs kadry, płace "Specjalista ds. Kadr" - SPD - szkolenie online

Kurs kadry, płace Specjalista ds. Kadr - SPD - szkolenie online Kurs kadry, płace "Specjalista ds. Kadr" - SPD - szkolenie online Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/01/6846/12191 Cena netto 169,00 zł Cena brutto 169,00 zł Cena netto za godzinę 13,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Oferta kursów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim

Oferta kursów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim Oferta kursów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursową PCKZiU na rok 2016/2017 Placówka może przygotować kurs dostosowany

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywać się

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH KURSU KSIĘGOWOŚĆ

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH KURSU KSIĘGOWOŚĆ Biuro projektu pn. Bierny dziś aktywny jutro informuję, o terminach rozpoczęcia kursów/szkoleń wg. potrzeb. HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH KURSU KSIĘGOWOŚĆ Ilość uczestników: 4 Czas trwania kursu: 120 h Data

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM USŁUGI. Szkolenie zawodowe* Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA

HARMONOGRAM USŁUGI. Szkolenie zawodowe* Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie HARMONOGRAM USŁUGI Szkolenie zawodowe*

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW. Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni.

WYKAZ DOKUMENTÓW. Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni. Załącznik nr 1 do instrukcji WYKAZ DOKUMENTÓW Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni. Lp. Nazwa dokumentu Wystawiający Ilość egzemplarzy

Bardziej szczegółowo

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7659/10642 Cena netto 170,73 zł Cena brutto 210,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs baristy dla uczniów ZSTiO w Łysej Górze. 1. Liczba uczestników kursu - 10 uczniów.

Załącznik nr 1 do SIWZ. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs baristy dla uczniów ZSTiO w Łysej Górze. 1. Liczba uczestników kursu - 10 uczniów. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs baristy dla uczniów ZSTiO w Łysej Górze. 1. Liczba uczestników kursu - 10 uczniów. Załącznik nr 1 do SIWZ 2. Kurs jest wyjazdowy i realizowany w siedzibie Wykonawcy lub

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie SPRZEDAWCY

DZIENNIK OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie SPRZEDAWCY DZIENNIK OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie SPRZEDAWCY HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU Z a t w i e r d z a m Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Radom, dnia 15 marca 2009r. STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 15 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywał się

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014.

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 5.09.2014 UPOMINEK DLA KAśDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowsze interpretacje przepisów prawa pracy, orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Rozwój kompetencji: - analitycznych, - zarządczych, Szkolenie dla: pracowników działu kadr i płac: - początkujących, - ale także dla tych, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 337415 Temat: Kadry i płace od podstaw 2015/2016-dwudniowe warsztaty praktyczne 22-23 Wrzesień Kędzierzyn-Koźle, Hotel Court Wellness and SPA, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

kursy kadrowo-płacowe

kursy kadrowo-płacowe kursy kadrowo-płacowe 20 lat tradycji i doświadczenia na rynku szkoleniowym. Zaufało nam ponad 40 tys. osób, w tym 4 tys. firm. Wydaliśmy ponad 10 tys. Cedoz sp. z o.o. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa T.

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 752512 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 23 Marzec - 9 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Wyliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy, w razie choroby i macierzyństwa, wynagrodzeń w ramach umów cywilnoprawnych Warsztaty praktyczne

Wyliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy, w razie choroby i macierzyństwa, wynagrodzeń w ramach umów cywilnoprawnych Warsztaty praktyczne Wyliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy, w razie choroby i macierzyństwa, wynagrodzeń w ramach umów cywilnoprawnych Warsztaty praktyczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/21/7633/24232 Cena netto

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

kursy finansowo-księgowe

kursy finansowo-księgowe kursy finansowo-księgowe 20 lat tradycji i doświadczenia na rynku szkoleniowym. Zaufało nam ponad 40 tys. osób, w tym 4 tys. firm. Wydaliśmy ponad 10 tys. Cedoz sp. z o.o. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach

PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach Terminy szkolenia 14-15 styczeń 2013r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 22-23 kwiecień 2013r., Katowice

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy wybrane zagadnienia, co każdy doradca klienta wiedzieć powinien. Motto: Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim,

Prawo pracy wybrane zagadnienia, co każdy doradca klienta wiedzieć powinien. Motto: Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, Motto: Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś. - Hans Georg Gadamer Prawo pracy wybrane zagadnienia, co każdy doradca klienta wiedzieć powinien

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

kursy kadrowo-płacowe

kursy kadrowo-płacowe kursy kadrowo-płacowe 20 lat tradycji i doświadczenia na rynku szkoleniowym. Zaufało nam ponad 40 tys. osób, w tym 4 tys. firm. Wydaliśmy ponad 10 tys. Cedoz sp. z o.o. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa T.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Zajęcia odbywać

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 61712 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 17 Listopad - 3 Marzec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku (z suplementem elektronicznym) szczegółowy komentarz prawny stanowiska

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puplipno.pl Lipno: Szkolenie osób bezrobotnych - znak sprawy ON-2521-4/2014 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

www.totalexpert.edu.pl

www.totalexpert.edu.pl Od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. 4 dniowy kurs personalny. Termin i miejsce szkolenia: 23 i 25 luty oraz 23 i 24 marca 2015r. (4 dni lub każdy dzień z osobna), godz. 10:00-15:00, Rybnik - centrum

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I, II, III ) Część I: Cukiernik z egzaminem czeladniczym (CPV Usługi szkolenia zawodowego)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I, II, III ) Część I: Cukiernik z egzaminem czeladniczym (CPV Usługi szkolenia zawodowego) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia z dnia... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I, II, III ) Część I: Cukiernik z egzaminem czeladniczym (CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego) 1) Liczba godzin: 220 godzin

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Szkolenie kończy się egzaminem symulacyjnym przeprowadzanym według zasad obowiązujących na egzaminie państwowym.

Szkolenie kończy się egzaminem symulacyjnym przeprowadzanym według zasad obowiązujących na egzaminie państwowym. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 136611 Temat: Kurs: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 15 Październik - 19 Luty Warszawa, Centrum miasta, Kod

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 570916 Temat: odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 24-26 Sierpień Nałęczów, Villa

Bardziej szczegółowo

Tematy zajęć. Rozpoczęcie kursu zapoznanie z regulaminem porządkowym. BHP, elementy prawa pracy 1 godz.

Tematy zajęć. Rozpoczęcie kursu zapoznanie z regulaminem porządkowym. BHP, elementy prawa pracy 1 godz. HARMONOGRAM SZKOLENIA BUKIECIARZ FLORYSTA Z MODUŁEM OBSŁUGI KAS FISKALNYCH Kolejny dzień szkolenia Data Liczba godzin danego dnia (RAZEM) Godzina rozpoczęcia zajęć 8:00 8:45 Tematy zajęć Rozpoczęcie kursu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.swidnik.ibip.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.swidnik.ibip.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.swidnik.ibip.pl/public/?id=163645 Świdnik: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Warunki przedmiotowe zamówienia:

Warunki przedmiotowe zamówienia: MUP.PK.III.KA.371-65/08 Lublin, dnia 17.04.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Kurs florystyczny w celu przeprowadzenia analizy rynku. W celu przeprowadzenia analizy

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r.

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 25.08.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Wszystkie szkolenia muszą odbywać się w Radomiu

Uwaga: Wszystkie szkolenia muszą odbywać się w Radomiu Załącznik 2 Uwaga: Wszystkie szkolenia muszą odbywać się w Radomiu CZĘŚĆ I A i I B ZAMÓWIENIA SZKOLENIE SPAWANIE METODAMI MAG 135 I TIG 141 Wykonawcy mogą składać oferty tylko na jedną części I A, lub

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIOWY 1. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 2 osoby Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

Bardziej szczegółowo