RAKSSQL Sprzedaż - porównanie wersji Wersja dokumentu: 1.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAKSSQL Sprzedaż - porównanie wersji Wersja dokumentu: 1.0"

Transkrypt

1 RAKSSQL Sprzedaż Podstawowe różnice funkcjonalne Start Standard Pro Ewidencja sprzedaży Dokumenty sprzedaży Faktura VAT, Paragon, (FV, PA) Faktura exportowa, Wewnątrz wspólnotowa Faktura VAT WDT (FE, WDT) Korekta Sprzedaży (KS) Faktury VAT, Faktury eksportowej, Faktury VAT WDT, Faktura zaliczkowa (FZL) Rejestr i rozliczenie dokumentów Tax-Free Zamówienia od odbiorców faktury pro-forma, potwierdzenia zamówienia Import zamówień na dokumenty sprzedaży Rezerwacje artykułów wraz z terminem ważności Różne sposoby liczenia dokumentów pozycji dokumentów od brutto, od netto, wyliczenie kwoty VAT od brutto, od netto, od sumy Generator cen i system rabatów Prowadzenie elastycznej polityki cenowo rabatowej Dowolna ilość cen dla artykułu Wyliczanie cen od ceny zakupu: ostatniej, najmniejszej, największej, średniej, z konkretnej dostawy (w trakcie sprzedaży), od ceny bieżącej, od innej ceny sprzedaży. Możliwość stosowania podczas kalkulacji ceny narzutu/marży oraz wykorzystania automatycznych przeliczeń z wykorzystaniem tabel kursowych. Dowolna ilość cenników System rabatów dla pozycji dokumentu (procentowy), dla wartości dokumentu (kwotowo/procentowy) Szybka sprzedaż (dla stanowiska detalicznego) Szybkie i efektywne wyszukiwanie artykułów i wprowadzanie pozycji dokumentów Automatyczne wystawianie dokumentów kasowych Automatyczne tworzenie i rozliczanie rozrachunków Elastyczne metody grupowania pozycji artykułów na dokumentach sprzedaży Rozliczanie przedstawicieli handlowych/akwizytorów/sprzedawców wraz z automatycznym wyliczeniem prowizji Przypisanie znaczników podczas wprowadzania dokumentów Ewidencja zakupów Dokumenty zakupu Faktura zakupu, Korekta zakupu możliwość prowadzenia ewidencji faktur kosztowych jak opłaty czynszowe, telefony, etc Faktura VAT RR Faktura wewnętrzna VAT WNT / Import usług Faktura zakupu w walucie (w przygotowanu) Zamówienia do dostawców Import zamówień na dokumenty zakupu Szybkie i efektywne wyszukiwanie artykułów i wprowadzanie pozycji dokumentów Automatyczne wystawianie dokumentów kasowych Automatyczne tworzenie rozrachunków na podstawie dokumentów zakupu i ich rozliczanie Przypisanie znaczników podczas wprowadzania dokumentów Możliwość zakupu towaru z zerową ceną zakupu Obsługa magazynu Dokumenty magazynowe Rozchód zewnętrzny, Rozchód wewnętrzny (WZ, RW) Przychód zewnętrzny, Przychód wewnętrzny (PZ, PW) Z rejestracją terminów ważności Przesunięcia międzymagazynowe (MMW, MMP) Data: Strona: 1 / 5

2 Szybka produkcja (PSP) Remanent/Inwentaryzacja Korekta magazynu Magazyn Ilość obsługiwanych magazynów i filii 1 Dow. Dow. Możliwość przypisania magazynu do filii Lokalizacje dla towarów Stan magazynu Szczegółowa ewidencja dostaw, rozmiarów, numerów seryjnych w rozbiciu na lokalizacje Informacje m.in. o terminach ważności, zaleganiu towaru w magazynie Metody prowadzenia magazynu LIFO, FIFO, z dowolnej dostawy (wybór towaru podczas pobierania na dokumenty) Obsługa alternatywnych jednostek miary wraz z automatyczną obsługą przeliczników własne (dla magazynu), kontrahenta (dla sprzedaży i zakupu) Obsługa numerów seryjnych dostaw i sprzedaży zarówno dla całych dostaw jak i poszczególnych artykułów Przypisanie znaczników podczas wprowadzania dokumentów magazynowych Opakowania Opakowania kaucjonowane Opakowania zbiorcze Rozszerzona obsługa kodów kreskowych (dla artykułów i opakowań zbiorczych) Kasa Dokumenty kasowe Kasa wyda, Kasa przyjmie (KP, KW) Raport kasowy (RK) Zaliczki pracownicze Tworzenie wniosków o zaliczkę, rozliczeń i automatycznych rozrachunków Kasa Ilość obsługiwanych kas 1 Dow. Dow. Wielowalutowość Bank Dokumenty Przelewy bankowe Wyciągi bankowe Bank Eksport do systemów bankowości elektronicznej MultiCash, HomeCash, Videotel, Basset, Ilość obsługiwanych rachunków bankowych 1 Dow. Dow. Wielowalutowość Rozrachunki Rejestracja należności i zobowiązań Elastyczny mechanizm rozliczenia rozrachunków (dowolną ilością dokumentów, dowolnymi kwotami, kwotami cząstkowymi) Bilansu Otwarcia dla rozrachunków Rozrachunki wielowalutowe Raporty/Zestawienia Wiekowanie rozrachunków Wezwanie do zapłaty Różnice kursowe Ostateczne wezwanie do zapłaty Nota odsetkowa Kartoteki Data: Strona: 2 / 5

3 Kontakty Kontrahenci (dostawcy i odbiorcy), Akwizytorzy/Przedstawiciele handlowi, Pracownicy Indywidualne indeksy artykułów dla kontrahentów Artykuły Grupy artykułów Możliwość utworzenia dowolnej ilości grup i podgrup i przypisania towaru do jednej wybranej dowolnej grupy Dowolne dodatkowe grupy artykułów Możliwość utworzenia dowolnej ilości grup i podgrup oraz dowolnego przypisania towaru do dowolnej ilości grup. Umożliwia to tworzenie dodatkowych analiz przekrojowych dla dowolnych grup towarowych Typy artykułów Towary, Usługi, Opakowania kaucjonowane, Koszty, Licencja/Numer seryjny dla każdego towarów i usług można zdefiniować specjalny rodzaj, który powoduje że, podczas przyjęć i rozchodów oznaczone w ten sposób towary są rejestrowane w rozbiciu na pojedyncze sztuki z możliwością wprowadzenia licencji/numeru seryjnego. Bogaty zestaw danych (pól) opisujących artykuł Możliwość przypisania dowolnego pliku graficznego (obrazka) do każdego artykułu Możliwość automatycznego nadawanie indeksów dla grup i artykułów Dowolna ilość zdefiniowanych opakowań zbiorczych dla artykułu Dowolna ilość kodów kreskowych dla artykułu i oraz możliwość nadania kodów kreskowych dla opakowań zdefiniowanych dla danego artykułu Alternatywne jednostki miary i przeliczniki Możliwość definiowania indywidualnych, alternatywnych jednostek miary wraz z możliwością automatycznego przeliczeń (np. 1 litr = 100 cm3, 1 tona = 1000 kg.) Receptury Definiowanie dowolnych receptur z możliwością szybkiego wprowadzania na dokumenty oraz wykorzystania podczas definiowania szybkiej produkcji File Możliwość utworzenia dowolnej ilości filii oraz przypisania do nich odpowiednich magazynów Lokalizacje Możliwość utworzenia dowolnej ilości lokalizacji wykorzystywanych podczas wprowadzania i wydawania towaru do i z magazynu Słowniki Kody dokumentów i serie numeracyjne Ilość serii numeracyjnych dla każdego typu dokumentu 1 Dow. Dow. Dowolna ilość zdefiniowanych wydruków dla wybranej serii numeracyjnej Automatyzacja drukowania dokumentów dla serii numeracyjnej Drukowanie bezpośrednio na drukarkę, na podgląd, drukowanie w serii wybranych dokumentów Jednostki miary, Rozmiary, Rodzaje rabatów, Opakowania zbiorcze, Stawki VAT Dodatkowe koszty importu Rodzaje transakcji, Rodzaje transportu, Warunki dostaw Sposoby zapłaty, Metody płatności Banki, Waluty, Tabele kursowe, Tabele odsetek Wzorce opisów Elastyczne wzorce opisów wykorzystywane podczas wystawiania dokumentów Znaczniki/Klucze podziałowe Elastyczny mechanizm oznaczania dokumentów wykorzystywany w zestawieniach i wzorcach dla automatów księgowych Zestawienia/Analizy/Deklaracje/ Sprzedaż Obroty na poszczególnych towarach i usługach Obliczane są wartości, ilości, udział % Wartość zakupu i sprzedaży towarów i usług (wartościowo/ilościowe) Obroty z odbiorcami (najlepsi odbiorcy) Sprzedaż z podziałem na artykuły i odbiorców Rejestr sprzedaży VAT Data: Strona: 3 / 5

4 Rejestr dokumentów sprzedaży Rejestr dokumentów fiskalnych Rozliczenie przedstawicieli/akwizytorów Zwroty towarów od odbiorców Zakupy Wartość zakupu towarów i usług (wartościowo/ilościowe) Obroty z dostawcami Zakupy z podziałem na artykuły i dostawców Zamówienia od dostawców Magazyn Historia przychodów i rozchodów Stan magazynu na dowolny dzień Zestawienie ilościowo wartościowe Rejestr dokumentów magazynowych Stan zamówień towarów Deklaracje Intrastat Wykorzystanie w zestawieniach dowolnych grup artykułów Wykorzystanie w zestawieniach dowolnych grup kontrahentów Wykorzystanie w zestawieniach dowolnych znaczników/kluczy podziałowych Generator Raportów (Raport PRO) Edycja i dostosowanie istniejących wydruków i zestawień Eksport wydruków do wielu formatów umożliwiający dalszą analizę bądź wysłanie wydruku np. em. Eksportowane formaty to m.in. txt, csv, xls, pdf, html, rtf Definiowanie nowych wydruków i zestawień na podstawie dostarczonych szablonów Definiowanie dowolnych nowych wydruków i zestawień Możliwość dostępu bezpośrednio do dowolnych danych w tabelach bazy SQL W cenie wersji PRO dodatkowa pełna licencja na Generator Raportów Wymiana danych Export/Import Wymiana słowników, kartotek i dokumentów w formacie ML Import kartotek i wybranych słowników Eksport kartotek i wybranych słowników Import dokumentów Export dokumentów Zaawansowany eksport/import słowników, kartotek i dokumentów Wymiana kartotek w innych formatach Import kartotek z formatu txt, xls, dba kontrahenci, artykuły, receptury, rodzaje cen sprzedaży, rodzaje rabatów. rachunki bankowe, tabele kursowe, tabele odsetek, sposoby płatności Eksport kartotek do formatu txt, dba, xls kontrahenci, artykuły, receptury, rodzaje cen sprzedaży, rodzaje rabatów. rachunki bankowe, tabele kursowe, tabele odsetek, sposoby płatności Import danych z innych programów MSM - RAKS2000 Gospodarka magazynowa i sprzedaż kontrahenci, grupy artykułów, artykuły, ceny sprzedaży, rachunki bankowe, sposoby i metody, stan magazynu Wa Pro - WF-MAG kontrahenci, artykuły Wymiana komunikatów w standardzie EDI (Electronic data interchange) Obsługiwane formaty to: EDIFACT D.96A, CBL uzgodnione przez Klub ECR Polska Import zamówień (ORDERS) Eksport zamówień (ORDERS) Eksport faktur (INVOICE) Import faktur (INVOICE) Data: Strona: 4 / 5

5 Zaawansowany eksport wszystkich okien danych (przeglądu dokumentów) umożliwiający m.in. dalszą analizę Excelu, publikację na stronach www, bądź wysłanie wydruku np. em. Eksportowane formaty to: txt, html, xml, xls, pdf, rtf, tiff Zaawansowany eksport wszystkich zestawień umożliwiający m.in. dalszą analizę w Excelu, publikację na stronach www, bądź wysłanie wydruku np. em. Eksportowane formaty to: txt, html, xml, xls, pdf, rtf, tiff Współpraca z księgowością Eksport dokumentów do systemów księgowości Faktury, Paragony, Faktury eksportowe, Wewnątrz-wspólnotowa dostawa towarów, Korekty dokumentów sprzedaży, Faktury zaliczkowe i ich korekty. Faktury zakupu i korekty zakupu. Faktury wewnętrzne VAT WNT. Zwrot VAT dla podróżnych (TA-Free). Przyjęcia zewnętrzne i wewnętrzne, wydania zewnętrzne i wewnętrzne, przesunięcia międzymagazynowe, szybka produkcja, remanent. Raporty kasowe, Wyciągi bankowe. Wzorce księgowe Możliwość definicji zaawansowanych sposobów automatycznego rozksięgowania wszystkich eksportowanych dokumentów. Wykorzystanie znaczników podczas rozksięgowania dokumentów Automatyczne rozksięgowanie i utworzenie dokumentów księgowych w formacie ML Możliwość współpracy z dowolnymi systemami finansowo-księgowymi Automatyczna współpraca z systemami: RAKS2000 Finanse i Księgowość, RAKS2000 Księga Przychodów i rozchodów, RAKS dla DOS - Finanse i Księgowość. Administracja Administracja systemem Zakładanie i usuwanie firm Rejestracja grup użytkowników i użytkowników z możliwością przypisania do wybranych grup Nadawanie haseł dostępu do systemu. Bogaty zestaw uprawnień (dla grup i użytkowników) Ustawienia Możliwość utworzenia wielu konfiguracji dla pracy aplikacji (praca z wieloma instalacjami - serwerami, bazami danych) Nadawanie i usuwanie licencji Obsługa baz danych Tworzenie o odtwarzanie kopii zapasowych baz danych System automatycznych aktualizacji baz danych Zarządzanie wydajnością Narzędzia Monitor systemu pokazujący aktywnych zalogowanych użytkowników w systemie Informacje o serwerze Rejestr zdarzeń Wszystkie problemy, awarie systemu są rejestrowane umożliwiając precyzyjne określenie źródła problemu bez wymagania wiedzy technicznej od użytkownika. Szczegółowy raport można automatycznie przesłać em lub wydrukować. Legenda: Dow. dowolna ilość Data: Strona: 5 / 5

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja projektu. dla firmy Zacisze S.A. Specyfikacja projektu. Strona 1/20

Specyfikacja projektu. dla firmy Zacisze S.A. Specyfikacja projektu. Strona 1/20 dla firmy Zacisze S.A. Strona 1/20 1 Wprowadzenie Specyfikacja opisuje prace, które będą podjęte przez firmę Zacisze S.A. i firmę wdrożeniową w celu realizacji projektu Automatyzacja procesów B2B w zakresie

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

System Zintegrowany MADAR techhelp. Dariusz Mazur, MADAR

System Zintegrowany MADAR techhelp. Dariusz Mazur, MADAR System Zintegrowany MADAR techhelp Dariusz Mazur, MADAR 6 maja 2009 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax (0 32) 278-66-65 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Layout, prace wydawnicze: CeDeWu Sp. z o.o., ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa www.cedewu.pl www.4books.pl

Layout, prace wydawnicze: CeDeWu Sp. z o.o., ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa www.cedewu.pl www.4books.pl Microsoft Windows, Microsoft SQL Server to zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation WF-MAG dla Windows, WF-FaKir dla Windows, WF-KaPeR dla Windows, WF-Fakturka to zastrzeżone znaki towarowe Asseco

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania

Zintegrowany system zarządzania Zintegrowany system zarządzania SFSQL 2011 ALFA STUDO - SOFTWARE-FREUS Wersja: stolarka otworowa (wer. 2011-10-16 ) Zawartość SYSTEM SFSQL SCHEMAT POGLĄDOWY... 4 Przykładowy obieg dokumentów stolarka otworowa...

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami RAP.272.10.2014 Załącznik nr 3 do SIWZ WYKAZ FUNKCJNALNŚCI Lp. BSZAR WYMAGANIE BWIĄZKWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami 1 Zgodność z ustawami Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie SageERPX3 Szczegółowe informacje o systemie Spis treści Finanse 3-7 Środki trwałe 8-9 Sprzedaż 10-12 CRM zarządzanie relacjami z klientem 13-15 Zakupy 16-20 Zapasy 21-24 Produkcja 25-27 Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Ulotka v.2012.5.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 54 Spis treści 1 CEL I ZAKRES SZKOLENIA... 6 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Handel premium dla WINDOWS Wersja 3.40 Spis treści II Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL SA jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia ROZDZIAŁ 4 RAKSSQL Zamówienia Spis treści Zamówienia 4-1 Zamówienia od odbiorców 4-3 Automatyczne realizowanie zamówień 4-14 Import z pliku EDI 4-16 Raport z importu EDI 4-19 Zamówienia do dostawców 4-23

Bardziej szczegółowo