Systemy dla Mikro Przedsiębiorstw i System dla Samodzielnych Przedsiębiorców. - porównanie funkcjonalności-

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy dla Mikro Przedsiębiorstw i System dla Samodzielnych Przedsiębiorców. - porównanie funkcjonalności-"

Transkrypt

1 Systemy dla Mikro Przedsiębiorstw i System dla Samodzielnych Przedsiębiorców porównanie funkcjonalności Systemy dla Mikro Przedsiębiorstw: Podstawowe funkcje systemu RAKSSQL Pakiet START Pakiet MEDIUM Pakiet PRO Samodzielny Przedsiębiorca Liczba obsługiwanych firm Maksymalna liczba stanowisk Liczba użytkowników dowolna dowolna dowolna 1 Liczba jednoczesnych użytkowników Równa liczbie wykupionych stanowisk Równa liczbie wykupionych stanowisk Równa liczbie wykupionych stanowisk 1 Dokumenty sprzedaży Faktura VAT, Paragon (FV, PA) Korekta y (KS) Faktury VAT Wersja z r. 1

2 Faktura zaliczkowa (FZL) Inne Szybka sprzedaż (dla stanowiska detalicznego) Szybkie i efektywne wyszukiwanie artykułów i wprowadzanie pozycji dokumentów Automatyczne wystawianie dokumentów kasowych Automatyczne tworzenie i rozliczanie rozrachunków Elastyczne metody grupowania pozycji artykułów na dokumentach sprzedaży Rozliczanie przedstawicieli handlowych/akwizytorów/sprzedawców wraz z automatycznym wyliczeniem prowizji Generator cen i system rabatów Prowadzenie elastycznej polityki cenowo rabatowej Dowolna ilość cen dla artykułu Wyliczanie cen od ceny zakupu: ostatniej, najmniejszej, największej, średniej, z konkretnej dostawy (w trakcie sprzedaży), od ceny bieżącej, od innej ceny sprzedaży. Możliwość stosowania podczas kalkulacji ceny narzutu/marży oraz wykorzystania automatycznych przeliczeń z wykorzystaniem tabel kursowych. Rodzaje cen System rabatów dla pozycji dokumentu (procentowy), dla wartości dokumentu (kwotowo/procentowy) Wersja z r. 2

3 Zamówienia od odbiorców Faktury proforma, potwierdzenia zamówienia Import zamówień na dokumenty sprzedaży Rezerwacje artykułów wraz z terminem ważności (wymaga magazynu) Różne sposoby liczenia dokumentów pozycji dokumentów od brutto, od netto, wyliczenie kwoty VAT od brutto, od netto, od sumy Zamówienia do dostawców Import zamówień na dokumenty zakupu (wymaga zakupów) Obsługa drukarek fiskalnych Rejestr i rozliczenie dokumentów TaxFree Zakupy Dokumenty zakupu Faktura zakupu, Korekta zakupu możliwość prowadzenia ewidencji faktur kosztowych jak opłaty czynszowe, telefony, etc. Faktura VAT. RR Wersja z r. 3

4 Inne Szybkie i efektywne wyszukiwanie artykułów i wprowadzanie pozycji dokumentów Automatyczne wystawianie dokumentów kasowych Automatyczne tworzenie rozrachunków na podstawie dokumentów zakupu i ich rozliczanie Możliwość zakupu towaru z zerową ceną zakupu Magazyn Dokumenty magazynowe Rozchód zewnętrzny, Rozchód wewnętrzny (WZ, RW) Przychód zewnętrzny, Przychód wewnętrzny (PZ, PW) Remanent/Inwentaryzacja Korekta magazynu Magazyn Ilość obsługiwanych magazynów i filii Stan Magazynu Wersja z r. 4

5 Szczegółowa ewidencja dostaw, rozmiarów, numerów seryjnych w rozbiciu na lokalizacje. Informacje m.in.o terminach ważności, zaleganiu towaru w magazynie. Inne Metody prowadzenia magazynu LIFO, FIFO, z dowolnej dostawy (wybór towaru podczas pobierania na dokumenty) CRM Kontakty i kontakty personalne, schemat organizacyjny Działania (operacje) Terminarze Działania (zadanie) Dodatkowe funkcje Finanse (Kasa, Bank, Rozrachunki) Dokumenty kasowe Kasa wyda, Kasa przyjmie (KP, KW) Raport kasowy (RK) Wersja z r. 5

6 Zaliczki pracownicze Tworzenie wniosków o zaliczkę, rozliczeń i automatycznych rozrachunków Kasa Ilość obsługiwanych kas Dokumenty bankowe Przelewy bankowe Wyciągi bankowe Bank Eksport do systemów bankowości elektronicznej MultiCash, HomeCash, VideoTEL, Basset, Bresok, NetBank, Clic, MiniBank 24, Goniec, CitiDirect. Ilość obsługiwanych rachunków bankowych Rozrachunki Rejestracja należności i zobowiązań Elastyczny mechanizm rozliczenia rozrachunków (dowolną ilością dokumentów, dowolnymi kwotami, kwotami cząstkowymi) Bilans Otwarcia dla rozrachunków Raporty/Zestawienia Wersja z r. 6

7 Wiekowanie rozrachunków Wezwanie do zapłaty Ostateczne wezwanie do zapłaty Nota odsetkowa Księgowość Księga przychodów i rozchodów Opcja do wyboru Opcja do wyboru Ryczałt Opcja do wyboru Opcja do wyboru Środki trwałe Element KPiR lub Księgi Handlowej Element KPiR lub Księgi Handlowej Amortyzacja środków trwałych Ewidencja wyposażenia Ewidencja kosztów i eksploatacji pojazdów Maksymalna ilość środków trwałych Kadry i Płace Wersja z r. 7

8 Maksymalna liczba umów o prace w miesiącu 10 Maksymalna liczba umów zleceń w miesiącu 20 Generator Raportów (Raport PRO) Edycja i dostosowanie istniejących wydruków i zestawień Funkcje Podstawowe Kartoteki Kontakty Kontrahenci (dostawcy i odbiorcy), Akwizytorzy/Przedstawiciele handlowi, Pracownicy Artykuły Grupy artykułów Możliwość utworzenia dowolnej ilości grup i podgrup i przypisania towaru do jednej wybranej dowolnej grupy Typy artykułów Towary, Usługi, Opakowania kaucjonowane, Koszty, Licencja/Numer seryjny dla każdego towarów i usług można zdefiniować specjalny rodzaj, który powoduje, że podczas przyjęć i rozchodów oznaczone w ten sposób towary są rejestrowane w rozbiciu na pojedyncze sztuki z możliwością wprowadzenia licencji/numeru seryjnego. * * * Bogaty zestaw danych (pól) opisujących artykuł Wersja z r. 8

9 Możliwość przypisania dowolnego pliku graficznego (obrazka) do każdego artykułu Możliwość automatycznego nadawania indeksów dla grup i artykułów Słowniki Kody dokumentów i serie numeracyjne Ilość serii numeracyjnych dla każdego typu dokumentu Automatyzacja drukowania dokumentów dla serii numeracyjnej Drukowanie bezpośrednio na drukarkę, na podgląd, drukowanie w serii wybranych dokumentów Jednostki miary, rodzaje rabatów, Stawki VAT Rozmiary, Opakowania zbiorcze, Sposoby zapłaty, Metody płatności Banki, Tabele odsetek Waluty, Tabele kursowe Wzorce opisów Elastyczne wzorce opisów wykorzystywane podczas wystawiania dokumentów Wersja z r. 9

10 Zestawienia/Analizy/Deklaracje Obroty na poszczególnych towarach i usługach. Obliczane są wartości, ilości, udział %. Wartość zakupu i sprzedaży towarów i usług (wartościowo/ilościowe) Obroty z odbiorcami (najlepsi odbiorcy) z podziałem na artykuły i odbiorców Rejestr sprzedaży VAT Rejestr dokumentów sprzedaży Rejestr dokumentów fiskalnych Rozliczenie przedstawicieli/akwizytorów Zwroty towarów od odbiorców Zakupy Wartość zakupu towarów i usług (wartościowo/ilościowe) (w przygotowaniu) Wersja z r. 10

11 Obroty z dostawcami Zakupy z podziałem na artykuły i dostawców. Zamówienia od dostawców Magazyn Historia przychodów i rozchodów Stan magazynu na dowolny dzień Zestawienie ilościowo wartościowe Rejestr dokumentów magazynowych Stan zamówień towarów Zapasy artykułów z podziałem na pięć dowolnych okresów zalegania. Wymiana danych Eksport/Import Wymiana słowników, kartotek i dokumentów w formacie XML Import kartotek i wybranych słowników Wersja z r. 11

12 Import dokumentów Wymiana kartotek w innych formatach Import kartotek z formatu txt, xls, dbf kontrahenci, artykuły, rodzaje rabatów, rachunki bankowe, tabele odsetek, sposoby płatności Import kartotek z formatu txt, xls, dbf, rodzaje cen sprzedaży, tabele kursowe Eksport kartotek do formatu txt, dbf, xls kontrahenci, artykuły, receptury, rodzaje cen sprzedaży, rodzaje rabatów. rachunki bankowe,tabele kursowe, tabele odsetek, sposoby płatności Import danych z innych programów RAKS2000 Gospodarka Magazynowa i : kontrahenci, grupy artykułów, artykuły, ceny sprzedaży, rachunki bankowe, sposoby i metody, stan magazynu. Wa Pro WFMAG: kontrahenci, artykuły Inne Współpraca z księgowością Eksport dokumentów do systemów księgowości Wersja z r. 12

13 Faktury, Paragony, Faktury eksportowe, Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, Korekty dokumentów sprzedaży, Faktury zaliczkowe i ich korekty. Faktury zakupu i korekty zakupu. Faktury wewnętrzne VAT WNT. Zwrot VAT dla podróżnych (TAXFree). Przyjęcia zewnętrzne i wewnętrzne, wydania zewnętrzne i wewnętrzne, przesunięcia międzymagazynowe, szybka produkcja, remanent. Raporty kasowe, Wyciągi bankowe. Wzorce księgowe Możliwość definicji zaawansowanych sposobów automatycznego rozksięgowania wszystkich eksportowanych dokumentów. Wykorzystanie znaczników podczas rozksięgowania dokumentów Automatyczne rozksięgowanie i utworzenie dokumentów księgowych w formacie XML Możliwość współpracy z dowolnymi systemami finansowoksięgowymi Automatyczne rozksięgowanie dokumentów księgowych Automatyczna współpraca z systemami: RAKS2000 Finanse i Księgowość, RAKS2000 Księga Przychodów i rozchodów, RAKS dla DOS Finanse i Księgowość. Administracja Administracja systemem Zakładanie i usuwanie firm Rejestracja grup użytkowników i użytkowników z możliwością przypisania do wybranych grup Nadawanie haseł dostępu do systemu. Bogaty zestaw uprawnień (dla grup i użytkowników) Ustawienia Wersja z r. 13

14 Możliwość utworzenia wielu konfiguracji dla pracy aplikacji (praca z wieloma instalacjami serwerami, bazami danych) Nadawanie i usuwanie licencji Obsługa baz danych Tworzenie o odtwarzanie kopii zapasowych baz danych System automatycznych aktualizacji baz danych Zarządzanie wydajnością Narzędzia Monitor systemu pokazujący aktywnych zalogowanych użytkowników w systemie Informacje o serwerze Inne Rejestr zdarzeń Wszystkie problemy, awarie systemu są rejestrowane umożliwiając precyzyjne określenie źródła problemu bez wymagania wiedzy technicznej od użytkownika. Szczegółowy raport można automatycznie przesłać em lub wydrukować. * Funkcje dostępne w wersji systemu RAKSSQL dla Małych i Średnich Firm Wersja z r. 14

15 Warunki obsługi systemu RAKSSQL dla Samodzielnych Przedsiębiorców Wersja ewaluacyjna z zaszytym kluczem 60 dniowym (ściągnięcie programu i instalacja pozwala na pracę przez 60 dni bez konieczności kontaktu z RAKS. Po upływie terminu program przypomina o konieczności dokonania zakupu licencji, aby kontynuować pracę w programie) Termin bezpłatnej aktualizacji przy pierwszym zakupie 12 miesięcy. Następne aktualizacje na wersje roczne ważne od momentu zakupu do 31 grudnia danego roku. Pomoc techniczna możliwa wyłącznie poprzez formularz kontaktowy ze strony WWW lub pocztą elektroniczną na adres: Wersja edukacyjna istnieje możliwość udostępnienia placówkom edukacyjnym wersji edukacyjnej systemu dla samodzielnych przedsiębiorców. Warunki obsługi systemu RAKSSQL dla systemów dla Mikro Przedsiębiorstw W ramach pakietów serwisowych zapewniamy: Skuteczną pomoc w rozwiązywaniu problemów w oparciu o dedykowany zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów Indywidualne podejście do każdego Klienta dzięki zaawansowanym rozwiązaniom informatycznym, gdzie każde zgłoszenie jest rejestrowane i monitorowane Szybki czas reakcji, ograniczony do niezbędnego minimum przy wykorzystaniu różnorodnych kanałów komunikacji: Internet, poczta elektroniczna, telefon, faks. Całodobowy dostęp do bazy wiedzy umieszczonej na naszych stronach internetowych Udoskonalenia systemu RAKSSQL Stałą aktualizację oprogramowania do najnowszych wersji Pakiet STANDARD przysługuje bezpłatnie wraz z zakupem systemu dla Mikro Przedsiębiorstw i obowiązuje przez 3 miesiące od daty zakupu. Zakres pakietu STANDARD: aktualizacje systemu wynikające ze zmian w przepisach prawnopodatkowych prawo do bezpłatnych nowych wersji systemu przez okres trwania opieki serwisowej prawo do bezpłatnych ulepszeń pojawiających się w trakcie ważności pakietu prawo do korzystania z pomocy technicznej (drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub faxem) świadczonej przez firmę obsługującą Klienta obsługa licencji całodobowy dostęp do bazy wiedzy na stronach internetowych prawo do 5% rabatu przy zakupie dodatkowych elementów systemu Wersja z r. 15

RAKSSQL Sprzedaż - porównanie wersji Wersja dokumentu: 1.0

RAKSSQL Sprzedaż - porównanie wersji Wersja dokumentu: 1.0 RAKSSQL Sprzedaż Podstawowe różnice funkcjonalne Start Standard Pro Ewidencja sprzedaży Dokumenty sprzedaży Faktura VAT, Paragon, (FV, PA) Faktura exportowa, Wewnątrz wspólnotowa Faktura VAT WDT (FE, WDT)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

WF-Mag BIZNES - program magazynowy

WF-Mag BIZNES - program magazynowy WF-Mag BIZNES to program magazynowy przeznaczony dla kilkunastoosobowych, małych firm, które wymagają obsługi wielu magazynów reprezentujących oddziały firmy, filie lub punkty sprzedaży detalicznej. W

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

System Zintegrowany MADAR techhelp. Dariusz Mazur, MADAR

System Zintegrowany MADAR techhelp. Dariusz Mazur, MADAR System Zintegrowany MADAR techhelp Dariusz Mazur, MADAR 6 maja 2009 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax (0 32) 278-66-65 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja projektu. dla firmy Zacisze S.A. Specyfikacja projektu. Strona 1/20

Specyfikacja projektu. dla firmy Zacisze S.A. Specyfikacja projektu. Strona 1/20 dla firmy Zacisze S.A. Strona 1/20 1 Wprowadzenie Specyfikacja opisuje prace, które będą podjęte przez firmę Zacisze S.A. i firmę wdrożeniową w celu realizacji projektu Automatyzacja procesów B2B w zakresie

Bardziej szczegółowo

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe Księga Handlowa Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni, fundacji i organizacji

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy

Moduł Handlowo-Magazynowy Moduł Handlowo-Magazynowy Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 8 Charakterystyka modułu Handlowo-Magazynowego 10 1. Przeznaczenie modułu 10 2. Budowa modułu 12 3. Obsługa okien 15 4. Ikony i skróty

Bardziej szczegółowo

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami RAP.272.10.2014 Załącznik nr 3 do SIWZ WYKAZ FUNKCJNALNŚCI Lp. BSZAR WYMAGANIE BWIĄZKWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami 1 Zgodność z ustawami Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami

Bardziej szczegółowo

Layout, prace wydawnicze: CeDeWu Sp. z o.o., ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa www.cedewu.pl www.4books.pl

Layout, prace wydawnicze: CeDeWu Sp. z o.o., ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa www.cedewu.pl www.4books.pl Microsoft Windows, Microsoft SQL Server to zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation WF-MAG dla Windows, WF-FaKir dla Windows, WF-KaPeR dla Windows, WF-Fakturka to zastrzeżone znaki towarowe Asseco

Bardziej szczegółowo

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP:

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP: OPTIMED/ERP OPTIMED OPTIMED OPTIMED/ERP jest innowacyjnym polskim systemem informatycznym przeznaczonym do obsługi części administracyjnej placówek służby zdrowia. System jest w pełni zintegrowany na

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie SageERPX3 Szczegółowe informacje o systemie Spis treści Finanse 3-7 Środki trwałe 8-9 Sprzedaż 10-12 CRM zarządzanie relacjami z klientem 13-15 Zakupy 16-20 Zapasy 21-24 Produkcja 25-27 Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

Dostosowana. do skali biznesu. www.enova.pl

Dostosowana. do skali biznesu. www.enova.pl Dostosowana do skali biznesu Jak usprawnić biznes? System ERP (ang. enterprise resource planning planowanie zasobów przedsiębiorstwa) enova łączy w sobie program księgowy z szeregiem zintegrowanych modułów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość Forte dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo