Jakość wyników specjacyjnego oznaczania pierwiastków techniką HPLC-ICP-MS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jakość wyników specjacyjnego oznaczania pierwiastków techniką HPLC-ICP-MS"

Transkrypt

1 Jakość wyników specjacyjnego oznaczania pierwiastków techniką HPLC-ICP-MS Danuta Barałkiewicz, Izabela Komorowicz, Barbara Pikosz, Magdalena Belter Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków Wydział Chemii UAM Praca częściowo finansowana w ramach projektu badawczego: MNiSzW N N ,,Nowe procedury analityczne jednoczesnego oznaczania form specjacyjnych chromu i arsenu w wodzie metodą HPLC-ICP-MS

2 Podejście analityczne AAS ICP OES DETEKCJA: ICP MS Elektrochromatografia HR ICP MS Elektroforeza kapilarna ROZDZIELANIE: IDENTYFIKACJA: HPLC - żelowa - anionowymienna - kationowymienna - w układzie faz odwróconych GC ESI MS/MS NMR MALDI

3 Wysokosprawna chromatografia cieczowa połączona ze spektrometrią mas w plazmie sprzężonej indukcyjnie - HPLC-ICP-MS Gaz reakcyjny Plazma Możliwości: wysoka czułość niskie wartości granicy wykrywalności Analizator Detektor mas Soczewki skupiające DRC komora DRC liniowość w zakresie kilku rzędów wielkości 40 Ar 35 Cl + + NH 3 NH Ar 35 Cl metoda definitywna

4 Przygotowanie próbek do analizy Pobranie próbki Zamrożenie próbki bezpośrednio po pobraniu Rozmrożenie próbki bezpośrednio przed analizą Analiza próbki z zastosowaniem metody HPLC-ICP-MS Analiza specjacyjna Cr: rozcieńczenie próbki fazą ruchomą (tworzenie kompleksu [Cr-EDTA] - ) Analiza specjacyjna As Przesączenie przez filtr strzykawkowy o średnicy porów 0,2 µm

5 Analiza specjacyjna chromu RPIPC-ICP-MS Aby przeprowadzić analizę specjacyjną chromu w jednej próbce, potrzeba: 50µL próbki; 5,25 ml eluentu oraz dodatkowo raz dziennie 30 ml eleuentu na kondycjonowanie kolumny Cr-EDTA - Cr 2 O 7 2- G. Walkowiak, K. Sęk, D. Barałkiewicz, Analityka, 2, 32-34, 2010

6 Cr Procedura analityczna As przygotowanie wzorców i roztworów roboczych przygotowanie roztworów odpowiednich form specjacyjnych arsenu przygotowanie fazy ruchomej przygotowanie fazy ruchomej rozcieńczenie próbek fazą ruchomą (tworzenie kompleksu [Cr-EDTA] - ) kondycjonowanie kolumny fazą ruchomą (t = 30 min) kondycjonowanie fazą ruchomą kolumny chromatograficznej ( 30 min) rozdzielanie oraz ilościowe oznaczanie Cr(III) i Cr(VI) metodą HPLC-ICP-MS kondycjonowanie kolumny po analizach mieszaniną MeOH/H 2 O w stosunku 15/85 (t = 15 min) przygotowanie próbek do analizy rozdzielanie chromatograficzne AsB, As(III), As(V), MMA i DMA (czas analizy od 3-10 min.) kondycjonowanie kolumny po analizach ( 30 min w układzie H 2 O/MeOH w stosunku 95/5)

7 Opracowanie procedur analitycznych optymalizacja parametrów rozdzielania Procedura analityczna oznaczania: 1) As(III) i As(V) 2) MMA i DMA 3) As(III), As(V), MMA i DMA 4) AsB, As(III), As(V), MMA i DMA 5) Cr(III) i Cr(VI) Optymalizowane czynniki i parametry: (a) Czas retencji [min] AsB As(III) DMA MMA As(V) 8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10 ph skład fazy ruchomej stężenie fazy ruchomej ph fazy ruchomej temperatura rozdzielania prędkość przepływu fazy ruchomej objętość dozowanej próbki 1,6 (b) 2,51,4 1, ,5 0,8 1 0,6 Czas retencji RSD [%] [min] 0,50,4 RSD dla AsB RSD dla As(III) RSD dla DMA RSD dla MMA RSD dla As(V) 00,2 8,4 0 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9, ph Stężenie MeOH [%] Cr(VI) Cr(III) Szybkość tworzenia kompleksu [Cr-EDTA] -

8 Opracowanie procedur analitycznych optymalizacja detektora ICP-MS Optymalizowane czynniki i parametry: moc generatora plazmy natężenie przepływu strumienia gazu plazmowego natężenie przepływu strumienia gazu pomocniczego natężenie przepływu strumienia gazu rozpylającego napięcie na soczewkach ogniskujących jony natężenie przepływu strumienia gazu reakcyjnego (NH 3 ) parametry Rpq i Rpa Intensywność Ce, C eo [cps] Intensywność [cps] ,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1, Natężenie przepływu strumienia gazu rozpylającego [L min -1 ] Ce CeO CeO/Ce Moc generatora plazmy [W] intensywność sygnału jonów Cr [cps] RSD [%] Stosunek intensywności Ceo/Ce x RSD [%]

9 Warunki optymalne rozdzielania chromatograficznego dla form specjacyjnych arsenu i chromu Tabela. Warunki rozdzielenia chromatograficznego dla opracowanych procedur analitycznych. Kolumna Zoptymalizowane parametry procedur analitycznych As(III), As(V), MMA, DMA, AsB anionowymienna, PRP-X100 Cr(III), Cr(VI) Perkin Elmer C8 (3,3 cm, 3 µm) Intensywność [cps] AsB 1,73 As(III) 2,06 DMA 2,42 MMA 4,19 As(V) 6,26 Rodzaj i stężenie fazy ruchomej 10 mm (NH 4 ) 2 HPO mm NH 4 NO 3 0,6 mm EDTA + 0,8 mm TBAH Czas [min] Elucja izokratyczna izokratyczna ph 9,2 6,9 Cr(III) 1,42 Cr(VI) 1,92 Natężenie przepływu fazy ruchomej [ml min -1 ] 1,0 1,2 Temperatura [ C] 16; 22-24; Objętość dozowanej próbki [μl] Czas analizy [min] 7,0 3,0

10 ILOŚCIOWE Walidacja procedury analitycznej Walidacja jest potwierdzeniem, przez zbadanie i przedstawienie obiektywnego dowodu, że zostały spełnione wymagania dotyczące konkretnie zamierzonego stosowania PARAMETRY ISO/IEC 17025:2005 JAKOŚCIOWE POWTARZALNOŚĆ PRECYZJA PRECYZJA POŚREDNIA ODTWARZALNOŚĆ SPECYFICZNOŚĆ/ SELEKTYWNOŚĆ DOKŁADNOŚĆ POPRAWNOŚĆ GRANICA WYKRYWALNOŚCI CECHY WYNIKU POMIARU GRANICA OZNACZALNOŚCI LINIOWOŚĆ ZAKRES POMIAROWY SPÓJNOŚĆ POMIAROWA NIEPEWNOŚĆ POMIARU

11 Intensywność [cps] As Cr AsB As(III) DMA MMA As(V) Charakterystyka krzywych kalibracyjnych R² = 0,9997 R 2 = 0,9998 R 2 = 0,9999 R 2 = 0,9998 R 2 = 0, Stężenie As [µg L -1 ] Intensywność [cps] y [Cr(VI)] = 16028,9805x - 495,6040 r 2 = 0,9999 y [Cr(III)] = ,0922x + 394,5148 r 2 = 0, Stężenie Cr [µg L -1 ]

12 Precyzja Tabela 2. Precyzja wyznaczona dla wartości stężeń form specjacyjnych arsenu i chromu (10 niezależnych pomiarów) w próbkach wody z dodatkiem wzorca. s RSD CV [%] As(III) 2,09 0,020 0,0096 0,96 As(V) 4,49 0,033 0,0073 0,73 As 1) MMA 1,96 0,031 0,016 1,6 DMA 2,02 0,016 0,0079 0,79 AsB 1,97 0,028 0,014 1,4 Cr 2) Cr(III) 1,98 0,029 0,0149 1,5 Cr(VI) 3,04 0,048 0,0157 1,6 1) Próbka zawierająca As(III) i As(V) o stężeniu równym odpowiednio 0,19 µg L -1 i 2,6 µg L -1 została wzbogacona roztworem wzorcowym zawierającym wszystkie formy specjacyjne arsenu o stężeniu 2 µg L -1. 2) Próbka zawierająca Cr(VI) o stężeniu 1,03 µg L -1 została wzbogacona roztworem wzorcowym zawierającym Cr(III) i Cr(VI) o stężeniu 2 µg L -1.

13 Granica wykrywalności to stężenie analitu dla którego odpowiedź urządzenia pomiarowego jest znacząco różnią od sygnału pochodzącego od próbki ślepej lub szumów tła

14 Granica wykrywalności, granica oznaczalności Tabela. Wartości granic wykrywalności [µg L -1 ] oraz granic oznaczalności [µg L -1 ] uzyskanych dla form specjacyjnych chromu i arsenu przy użyciu trzech różnych metod. As Cr As(III) As(V) MMA DMA AsB Cr(III) Cr(VI) Stosunek S/N Metoda regresji liniowej Metoda eksperymentalna LOD 1,0 0,21 0,053 LOQ 3,0 0,63 0,18 LOD 1,0 0,22 0,045 LOQ 3,0 0,66 0,15 LOD 1,0 0,19 0,066 LOQ 3,0 0,57 0,22 LOD 0,5 0,20 0,11 LOQ 1,5 0,60 0,37 LOD 0,5 0,16 0,095 LOQ 1,5 0,48 0,32 LOD 0,3 0,10 0,094 LOQ 0,9 0,30 0,28 LOD 0,3 0,11 0,10 LOQ 0,9 0,33 0,30

15 Charakterystyka procedur analitycznych rozdzielania i oznaczania form specjacyjnych arsenu i chromu w wodzie techniką HPLC-ICP-MS Parametry procedury analitycznej Wynik pomiaru AsB As(III) DMA MMA As(V) Cr(III) Cr(VI) Czas retencji [min] 1,73 2,06 2,42 4,19 6,26 1,42 1,92 Selektywność 1,3 1,1 5,1 4,6 3,2 Granica wykrywalności* [µg L -1 ] Granica oznaczalności [µg L -1 ] Współczynnik korelacji krzywej kalibracyjnej Zakres krzywej kalibracyjnej [µg L -1 ] Precyzja/czas retencji [%, CV] Precyzja/stężenie [%, CV] 0,053 0,045 0,066 0,11 0,095 0,094 0,10 0,18 0,15 0,22 0,37 0,32 0,28 0,30 0,9997 0,9998 0,9999 0,9998 0,9998 0,9999 0,9999 0,1-10 0,1-10 0,1-10 0,1-10 0,1-10 0,3-10 0,3-10 0,53 0,56 0,68 0,69 0,21 0,67 0,23 2,4 2,01 1,6 0,23 1,56 1,49 1,57 *wartości LOD wyznaczone przy użyciu metody eksperymentalnej

16 Cechy wyniku pomiaru spójność pomiarowa Tabela 4. Wyniki oznaczania form specjacyjnych arsenu w próbkach wody oraz wartości odzysku uzyskane metodą dodatku wzorca (n=3). Woda1 (przeznaczona do spożycia przez ludzi) Woda2 (woda powierzchniowa) Materiał badawczy As(III) 0,121 ± 0,012 < LOD 0,416 ± 0,040 20,2 ± 1,9** As(V) 0,433 ± 0,017 37,7 ± 1,5* 1,181 ± 0,047 1,813 ± 0,073 Próbka MMA < LOD < LOD 0,281 ± 0,026 < LOD rzeczywista DMA < LOD < LOD < LOD < LOD AsB < LOD < LOD < LOD < LOD As(III) 0,340 ± 0,033 18,4 ± 1,8 1,48 ± 0,14 42 ± 4 As(V) 0,690 ± 0,028 58,4 ± 2,3 2,234 ± 0,089 22,44 ± 0,90 Próbka MMA 0,262 ± 0,024 18,7 ± 1,7 1,26 ± 0,16 19,5 ± 1,8 wzbogacona A DMA 0,262 ± AsB 0, % 19,5 104 ± 1,4 1,014 ± 0,075 19,6 ± 1,5 AsB 0,251 ± %, 0,034 As(III) 21,3 88 ± % 2, ,97 ± 0,13 20,8 ± 2,8 As(III) %, DMA 98 % 104 %, As(V) Odzysk [%] MMA MMA 98 % 104 % DMA As(V) 96 % 105%, AsB A Dodatek wzorca wszystkich form specjacyjnych arsenu [μg L -1 ] Woda 1: C wz = 0,25; Woda 2: C wz = 20; Ściek: C wz = 1; Śnieg: C wz = 20 * Próbka 100-krotnie rozcieńczona ** Próbka 4-krotnie rozcieńczona Ścieki Śnieg

17 Spójność pomiarowa Tabela 3. Wyniki oznaczania form specjacyjnych chromu w próbkach wody oraz wartości odzysku uzyskane metodą dodatku wzorca (n=3). Próbka rzeczywista Próbka wzbogacona B Odzysk [%] Cr(III) Cr(VI) Cr(III) Cr(VI) Cr(III) Cr(VI) Materiał badawczy Woda1 A Woda2 A Woda3 A Woda4 A 0,197 ±0,015 0,135 ± 0,011 < LOD < LOD 0,297 ±0,024 0,552 ±0,044 0,578±0,046 1,032 ±0,082 2,47 ±0,19 2,29 ±0,18 2,05 ±0,16 1,99 ±0,16 2,16 ±0,17 2,67 ±0,21 2,58 ± 0,20 3,05 ±0,24 113,4 107,7 102,7 99,5 93,3 106,1 100,1 100,9 A Materiał badawczy stanowiły próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobrane z czterech miejscowości położonych w zachodniej i północno-zachodniej części Polski B Dodatek wzorca, C wz = 2,0 μg L -1 Cr(III) i Cr(VI)

18 Podejścia do wyznaczania niepewności pomiaru bottom-up tzw. modelowanie, niepewność wyznaczana jest w sposób jak najbardziej szczegółowy, ten sposób szacowania niepewności szczególnie odnosi się do poszczególnych wyników pomiarów, podejście to wymaga sporo czasu i wysiłku fitness-for-purpose" - podejście opiera się na definicji jednego parametru, który może być wyrażony algebraicznie, podejście to opisuje związek pomiędzy niepewnością i zawartością analitu, sposób jest znacznie łatwiejszy i mniej czasochłonny niż podejście bottom-up szacowanie niepewności na podstawie walidacji - metody te bazują na precyzji, poprawności i rzetelności single-laboratory validation - niepewność wyniku pomiaru uzyskanego przy wykorzystaniu danej procedury analitycznej w jednym laboratorium inter-laboratory validation - niepewność wyniku pomiaru uzyskanego stosując tą samą procedurę w różnych laboratoriach podejści top-down i robustness-based niepewność wyznaczana jest na podstawie precyzji lub odporności, wykorzystuje się dane uzyskane z badań międzylaboratoryjnych P. Konieczka, J. Namieśnik, Quality assurance and quality control in the analytical chemical laboratory, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2009

19 Cechy wyniku pomiaru niepewność pomiaru Diagram Ishikawy identyfikacja źródeł niepewności WZORCOWANIE objętość wzorców masa wzorca POMIAR warunki ICP-MS ODZYSK Szacowanie niepewności według podejścia bottom-up (zgodnie z GUM) rozcieńczenia wzorca czystość wzorców powierzchnia piku powtarzalność powtarzalność temperatura powtarzalność objętość temperatura powierzchnia sygnału analitycznego masa wzorca ph fazy ruchomej STĘŻENIE As(III), As(V), DMA, MMA, AsB [μg L -1 ] objętość fazy ruchomej PRÓBKA czystość wzorców FAZA RUCHOMA Równanie modelowe C = C a wz I p I V wz p f rozc f odz

20 Cechy wyniku pomiaru niepewność pomiaru 33% 5% 13% 33% AsB 14% MMA 25% 24% 28% 7% 13% DMA 7,4% 22% 31% 6% As(III) 11% 16% 32% 31% 9,6% As(V) 9,2% 4,0% 18% 29% 14% 1% 19% 34% 6% 19% 30% u( powt pom ) u(c wz )/ C wz u(c buf )/C buf u(r) u(kal.)

21 Cechy wyniku pomiaru niepewność pomiaru Diagram Ishikawy identyfikacja źródeł niepewności V k I kalibr. roz.. kalibr. kalibr. T V p III V 0 V p III 4 V p III 1 V p III 5 V p III 2 V p III 6 V T p III 3 T V f. r. V p III 7 V p II kalibr. STĘŻENIE Cr(VI) WSZYSTKICH ROZT. WZ.; (C wz ) V p III V p I kalibr. T kalibr. liniowość T P czułość M Cr Szacowanie niepewności według podejścia bottom-up (zgodnie z GUM) V k II WSPÓŁCZYNNIK KIERUNKOWY KRZYWEJ; a V k III poprawność metody rozdzielczość selektywność rozdzielanie detekcja chromat. integracja sygnałów chromat. POWIERZCHNIA SYGNAŁU ANALIT. Cr(VI) W PRÓBCE; (I p ) powt. sączenia próbki powt. wskazań instrumentu pomiarowego POWIERZCHNIA SYGNAŁU ANALIT. Cr(VI) WSZYSTKICH ROZT. WZ.; (I wz ) powt. przygotowania roztworów wzorcowych powt. wskazań instrumentu pomiarowego STĘŻENIE Cr(VI) [μg L -1 ]; (C a ) Równanie modelowe

22 Cechy wyniku pomiaru niepewność pomiaru Cr(III) 1) Cr(VI) 2) 9% 18% 43% 15% 3,6% 8,7% 18% Podejście bottom-up 66% 10% 21% Cr(III) Cr(VI) 38% 7,8% 7,9% 36% Podejście single-laboratory validation 62% 64% 1) Próbka wzbogacona C wzb Cr(III) = 1,99 µg L -1 2) Próbka rzeczywista C rz Cr(VI) = 1,03 µg L -1

23 WYDZIAŁ CHEMII W październiku 2012 na Wydziale Chemii UAM odbędzie się II edycja Studiów Podyplomowych "Analityka Chemiczna", których program obejmuje ważne zagadnienia z zakresu nowoczesnej analizy chemicznej. Więcej informacji o programie Studiów Podyplomowych Analityka Chemiczna można uzyskać na stronie internetowej: Osoby zainteresowane prosimy o kontakt. Informacji udzielają: Prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz dr Anetta Hanć (Kierownik Studiów) (Informacje i zgłoszenia) tel. (61) tel. (61)

24 WYDZIAŁ CHEMII Tematyka zajęć: Metrologia chemiczna w praktyce Problemy metodyczne technik spektrometrii atomowej: F-AAS, F-AES, HG-AAS, CV-AAS, ET-AAS Zaawansowane metody spektroskopowe: ICP-MS; ICP-OES System do specjacji: HPLC-ICP-MS, system do analizy próbek stałych: LA- ICP-MS Metody chromatograficzne: GC, HPLC Podstawowe i zaawansowane metody statystyczne Wykorzystanie metod chemometrycznych do wizualizacji zbioru danych

25 Oszacowanie wzrokowe Metoda regresji liniowej Metody wyznaczania LOD Wyznaczenie LOD na podstawie oznaczeń dla próbek ślepych Metoda graficzna Obliczenia na podstawie S/N

26 Wyznaczenie LOD na podstawie wyników oznaczeń dla próbek ślepych lub próbek ślepych z dodatkiem analitu y a sygnał analityczny odpowiadający wartości LOD y 0 średni sygnał analityczny uzyskany dla próbki ślepej s y0 odchylenie standardowe dla próbki ślepej k współczynnik, którego wartość jest zależna od zastosowanego poziomu ufności x śr wartość średnia wyrażona w jednostce stężenia lub ilości odchylenie standardowe dla próbki z niewielką ilością analitu, blisko spodziewanej wartości LOD M. D. Fernández-Ramos & L. Cuadros-Rodríguez & E. Arroyo-Guerrero & L. F. Capitán-Vallvey An IUPAC-based approach to estimate the detection limit in co-extraction-based optical sensors for anions with sigmoidal response calibration curves, Anal Bioanal Chem (2011) 401:

27 Obliczenie LOD na podstawie S/N Wyznaczenie wartości stosunku sygnału do szumu dla próbki ślepej (jeśli jest to możliwe) lub próbki z niewielką zawartością analitu. S/N między 3:1 a 2:1 jest powszechnie uznawany za dopuszczalne oszacowanie wartości LOD. W przypadku metod chromatograficznych: Rysunek 1. Graficzne przedstawienie parametrów h oraz H z 1-α wartość odczytana z tablicy rozkładu normalnego dla określonego poziomu istotności α h noise - ½ h R współczynnik odpowiedzi (stężenie/wysokość sygnału analitycznego) International Conference on Harmonisarion of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH), Validation of analitycalprocedures: text and methodology Q2 (R1), 2005 European Pharmacopoeia R. Boque, Y.V. Heyden, The Limit of Detection, LC GC Europe, 2009

28 Metoda regresji liniowej b współczynnik kierunkowy krzywej kalibracyjnej, s odchylenie standardowe. Odchylenie standardowe można obliczyć na trzy sposoby: odchylenie standardowe uzyskane dla próbek ślepych s, resztkowe odchylenie standardowe krzywej kalibracyjnej s xy, odchylenie standardowe wyrazu wolnego krzywej kalibracyjnej s a y i wartość wyznaczona doświadczalnie, Y i wartość obliczona na podstawie równania regresji, n liczba niezależnych oznaczeń, na podstawie których wykonano krzywą kalibracyjną x i zawartość oznaczanego analitu P. Konieczka, J. Namieśnik, Quality Assurance nad Quality Control in the Analitycal Chemical Laboratory. A practical Approach, Taylor & Francis Group, Bocca Raton 2009 International Conference of Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use, ICH Q2(R1) 2005

Ana n l a i l za z a i ns n tru r men e t n al a n l a

Ana n l a i l za z a i ns n tru r men e t n al a n l a Analiza instrumentalna rok akademicki 2014/2015 wykład: prof. dr hab. Ewa Bulska prof. dr hab. Agata Michalska Maksymiuk pracownia: dr Marcin Wojciechowski Slide 1 Analiza_Instrumentalna: 2014/2015 Analiza

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW ANALITYCZNYCH sem.vii

OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW ANALITYCZNYCH sem.vii OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW ANALITYCZNYCH sem.vii Dr hab. inż. Piotr Konieczka e-mail: piotr.konieczka@pg.gda.pl 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wprowadzenie Postępowanie analityczne - PROCEDURA ANALITYCZNA ETAPY

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej -4

Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej -4 Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej -4 Miarodajność wyników badań WALIDACJA A MIARODAJNOŚĆ Dr inż. 2012 1 Miarodajny taki, któremu można wierzyć Środki zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik*, Barbara Gworek**

Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik*, Barbara Gworek** Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 39, 2009 r. Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik*, Barbara Gworek** METODY WYRAŻANIA NIEPEWNOŚCI POMIARU W ANALIZIE CHEMICZNEJ PRÓBEK ŚRODOWISKOWYCH PROCEDURES

Bardziej szczegółowo

Sterowanie jakości. cią w laboratorium problem widziany okiem audytora technicznego

Sterowanie jakości. cią w laboratorium problem widziany okiem audytora technicznego Sterowanie jakości cią w laboratorium problem widziany okiem audytora technicznego Ewa Bulska Piotr Pasławski W treści normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 zawarto następujące zalecenia dotyczące sterowania

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 1.5.2015 L 113/29 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/705 z dnia 30 kwietnia 2015 r. ustanawiające metody pobierania próbek i kryteria skuteczności metod analizy do celów urzędowej kontroli poziomów kwasu

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2012/ Kraków, grudzień 2012 Raport Nr 2055/Ch Zarys metod

Bardziej szczegółowo

Trwałość cilazaprilu w fazie stałej

Trwałość cilazaprilu w fazie stałej UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO KATEDRA I ZAKŁAD CHEMII FARMACEUTYCZNEJ Rozprawa doktorska Trwałość cilazaprilu w fazie stałej Sylwia Katarzyna Paszun Promotor: dr hab. Beata Jadwiga Stanisz

Bardziej szczegółowo

Aspekty metrologiczne analizy próbek środowiskowych metodą FAAS i ICP-OES

Aspekty metrologiczne analizy próbek środowiskowych metodą FAAS i ICP-OES Aspekty metrologiczne analizy próbek środowiskowych metodą FAAS i ICP-OES Piotr Pasławski Państwowy Instytut Geologiczny Centralne Laboratorium Chemiczne Pomiar chemiczny i jego niepewność W 0 Substancja

Bardziej szczegółowo

NOWE ROZWIĄZANIA ZANIA METODYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY CHROMATOGRAFICZNEJ

NOWE ROZWIĄZANIA ZANIA METODYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY CHROMATOGRAFICZNEJ NOWE ROZWIĄZANIA ZANIA METODYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY CHROMATOGRAFICZNEJ Jacek Namieśnik Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12

Bardziej szczegółowo

Chemia. Studia. II stopnia

Chemia. Studia. II stopnia Chemia Studia II stopnia Spis treści: 1. Sylabusy z załącznikami 2 1.1. Moduły kierunkowe 2 1.2. Moduły specjalnościowe: chemia organiczna i stosowana 30 1.3. Moduły specjalnościowe: Podstawy fizykochemicznych

Bardziej szczegółowo

BADANIA JAKOŚCI ŚRODKA NAWANIAJĄCEGO GASODOR S-FREE

BADANIA JAKOŚCI ŚRODKA NAWANIAJĄCEGO GASODOR S-FREE I N S T Y T U T N A F T Y I G A Z U PL 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25A Telefon: (012) 421 00 33 Fax: (012) 421 00 50 ZAKŁAD NAWANIANIA PALIW GAZOWYCH ODDZIAŁ WARSZAWA PL 01-224 Warszawa ul. Kasprzaka 25

Bardziej szczegółowo

Badania stanu zanieczyszczeń powietrza w Raciborzu prowadzone przez IPIŚ PAN

Badania stanu zanieczyszczeń powietrza w Raciborzu prowadzone przez IPIŚ PAN Badania stanu zanieczyszczeń powietrza w Raciborzu prowadzone przez IPIŚ PAN KRZYSZTOF KLEJNOWSKI, WIOLETTA ROGULA-KOZŁOWSKA, ANDRZEJ KRASA, JADWIGA BŁASZCZYK, PATRYCJA ROGULA-KOPIEC, BARBARA METHEWS,

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH

POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH WSTĘP Spełnianie wymagań jakościowych stawianych przed producentami leków jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta.

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TECHNIKI SEPARACYJNE Piotr Stepnowski Elżbieta Synak Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Beata Szafranek Zbigniew

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ODNIESIENIA ROLA W LABORATORIUM ANALITYCZNYM (Problemy i wyzwania)

MATERIAŁY ODNIESIENIA ROLA W LABORATORIUM ANALITYCZNYM (Problemy i wyzwania) MATERIAŁY ODNIESIENIA ROLA W LABORATORIUM ANALITYCZNYM (Problemy i wyzwania) Jacek Namieśnik, Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska Rola systemu jakości KLASYCZNA

Bardziej szczegółowo

Metrologia i Probiernictwo

Metrologia i Probiernictwo Metrologia i Probiernictwo Mierzymy dla Wszystkich od 1919 r. Biuletyn Głównego Urzędu Miar nr 2(2)/2013 probiernictwo Nadzór nad towarami paczkowanymi str. 32 GUM jako NMI str. 47 VI Kongres Metrologii

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA OCENY WIARYGODNOŚCI WYNIKU POMIARU W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM

WYBRANE ZAGADNIENIA OCENY WIARYGODNOŚCI WYNIKU POMIARU W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM ROZDZIAŁ 12 WYBRANE ZAGADNIENIA OCENY WIARYGODNOŚCI WYNIKU POMIARU W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM Przemysław Otomański Politechnika Poznańska 1. Wprowadzenie Poznanie rzeczywistej wartości mierzonej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 2 OPTYMALIZACJA ROZDZIELANIA MIESZANINY WYBRANYCH FARMACEUTYKÓW METODĄ

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ODNIESIENIA - kryteria wyboru i zasady stosowania

MATERIAŁY ODNIESIENIA - kryteria wyboru i zasady stosowania 1 MATERIAŁY ODNIESIENIA - kryteria wyboru i zasady stosowania Dr inż. Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 GDAŃSK e-mail: kaczor@chem.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Magdalena Jabłońska-Czapla Eligiusz Kowalski Jerzy Mazierski

Magdalena Jabłońska-Czapla Eligiusz Kowalski Jerzy Mazierski ROLA ZANIECZYSZCZEŃ PUNKTOWYCH W DYSTRYBUCJI WYBRANYCH METALI W ZBIORNIKU WODOCIĄGOWYM GOCZAŁKOWICE. Magdalena Jabłońska-Czapla Eligiusz Kowalski Jerzy Mazierski Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Polskie Towarzystwo Nukleoniczne ISSN 1428-2135 Raport PTN - 5/2001 PL0100800 32/ 28 PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Warszawa 2001 LI SZKOŁY NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ", CZYLI

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW POMIARÓW ZANIECZYSZCZEŃ OZNACZANYCH W OPADACH ATMOSFERYCZNYCH NA STACJI KMŚ PUSZCZA BORECKA

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW POMIARÓW ZANIECZYSZCZEŃ OZNACZANYCH W OPADACH ATMOSFERYCZNYCH NA STACJI KMŚ PUSZCZA BORECKA SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW POMIARÓW ZANIECZYSZCZEŃ OZNACZANYCH W OPADACH ATMOSFERYCZNYCH NA STACJI KMŚ PUSZCZA BORECKA Krzysztof Skotak, Anna Degórska, Zdzisław Prządka, Tomasz Śnieżek Skotak K.,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Eurachem pt. Walidacja, spójność pomiarowa, pomiar niepewności. Wyzwania dla analityków u progu XXI wieku BAM, Berlin 21-22 maja 2012 r.

Warsztaty Eurachem pt. Walidacja, spójność pomiarowa, pomiar niepewności. Wyzwania dla analityków u progu XXI wieku BAM, Berlin 21-22 maja 2012 r. Waldemar Korol, Instytut Zootechniki PIB, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie Warsztaty Eurachem pt. Walidacja, spójność pomiarowa, pomiar niepewności. Wyzwania dla analityków u progu XXI wieku BAM, Berlin

Bardziej szczegółowo

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Komisja auk Chemicznych Polskiej Akademii auk Oddział Katowice Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Dyrekcja, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski VII SEMIARIUM AUKOWE Aktualne

Bardziej szczegółowo

System Wspomagający Prace Laboratorium

System Wspomagający Prace Laboratorium System Wspomagający Prace Laboratorium LIMS Laboratory Information Management System CS-17 LIMS CS-17 LIMS (Laboratory Information Management System) wspomaga pracę laboratoriów poprzez komputeryzację

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

Problematyka lotnych związków organicznych w farmacji

Problematyka lotnych związków organicznych w farmacji Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 3, 59-68 www.medycynasrodowiskowa.pl www.environmental-medicine-journal.eu Problematyka lotnych związków organicznych w farmacji Volatile

Bardziej szczegółowo

Regulatory Toxicology and Pharmacology

Regulatory Toxicology and Pharmacology Regulatory Toxicology and Pharmacology xxx (04) xxxxxx Contents lists available at ScienceDirect Regulatory Toxicology and Pharmacology journal homepage: www.else vier.com/locate/yrtph Porównanie zawartości

Bardziej szczegółowo