Badania trwałości i jednorodności wytworzonych materiałów referencyjnych gleby i kormorana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania trwałości i jednorodności wytworzonych materiałów referencyjnych gleby i kormorana"

Transkrypt

1 Badania trwałości i jednorodności wytworzonych materiałów referencyjnych gleby i kormorana Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydział Chemii Uniwersytet Mikołaja Kopernika ul. Gagarina 7, Toruń

2 Osad denny Frakcja 2- mm MODAS-3 Bottom Sediment Metale, związki cynoorganiczne i rtęcioorganiczne, pozostałości farmaceutyków, dodatkowo WWA i PCB Osad denny pozostałości farmaceutyków *) na trzech poziomach stężeń:.66 mg/g (,5 kg) mg/g (, kg),mg/g (, kg) *) naproksen, ibuprofen, ketoprofen, diklofenak, paracetamol, sildenafil, kwas salicylowy, propanolol

3 Metody przygotowania próbek do analizy WWA Etapy przygotowania próbek GLEBY MODAS- Soil (natural) ) MODAS-A Soil (fortified) ) TKANKA KORMORANA MODAS-4 Cormorant Tissue 2) masa próbki [g],4 -,6 g 2, metoda ekstrakcji ASE technika QuEChERS rozpuszczalnik dichlorometan:aceton (:) acetonitryl czas ekstrakcji 25 min. min. oczyszczanie wzbogacanie brak zatężanie w strumieniu azotu do ml wytrząsanie z mieszaniną C8EC, PSA oraz MgSO 4 zatężanie w strumieniu azotu do,2 ml ) materiał przygotowany przez Politechnikę Wrocławską 2) materiał przygotowany przez Politechnikę Gdańską

4 Pole powierzchni pod pikiem Analiza WWA Chromatografia cieczowa z detekcją fluorymetryczną (HPLC/FLD) Kolumna: YMC-PAH S-5 (25x3, mm; d c =5µm) Elucja gradientowa rozpuszczalnik A acetonitryl ACN; rozpuszczalnik B woda); program: 5 min 5% ACN; 2 min % ACN; 28 min % ACN, 32 min 5% ACN; 45 min 5% ACN Objętość dozowana 5 ml w przypadku próbek gleby, 2 ml ekstrakty z tkanki kormorana Zakres stężeń,5- ng/ml PIREN y =,998x +,5376 R² =, stężenie [ug/l] WWA RÓWNANIE ZALEŻNOŚCI LINIOWEJ piren y =,998x +,5376,9999 b(a)a y = 3,656x +,39, b(b)f y = 2,8267x +,585,9999 b(k)f y = 4,886x +,2833, b(a)p y = 5,532x +,2329, i(,2,3-cd)p y = 2,7875x +,276, R 2 Zawartość wody oznaczono zgodnie z normą PN-ISO 465:999

5 Odzysk, granica wykrywalności i oznaczalności dla 6 WWA gleby WWA *) odzysk [%] piren 6 2,9 b(a)a 99 3, b(b)f 87 4, b(k)f 87 3,5 b(a)p 95 3,8 i(,2,3-cd)p 5 3,5 *) Materiał certyfikowany CRM BAM U-3b WWA LOD [µg/kg] LOQ [µg/kg] piren 3, 39,2 b(a)a 2,6 4,7 b(b)f,5 34,4 b(k)f,7 35, b(a)p 3,7 4,2 i(,2,3-cd)p 2,4 37, MODAS- Soil (natural) partia 2 MODAS-A Soil (fortified) partia 2 5 piren 2 benzo(a)antracen benzo(b)fluoranten 4 benzo(k)fluoranten 5 benzo(a)piren 6 indeno(,2,3-cd)piren

6 Gleby MODAS- Soil (natural) MODAS-A Soil (fortified) Wyniki analizy granulometrycznej (powinna być frakcja poniżej, mm) Badany materiał MODAS- Soil (natural) MODAS-A Soli (fortified) Zawartość [%] Wielkość frakcji [mm] >,5,5-,25,25-,,-,63,63-,45,45-,25 <,25 5,9 43,9 27,7 5, 2,6 2,7, 2,2 48,9 9,8,5 8,8 5,6 MODAS-A Soil (fortified) MODAS- Soil (natural)

7 Gleby MODAS- Soil (natural) MODAS-A Soil (fortified) Zawartość procentowa węgla wyznaczona za pomocą analizatora TOC Lp. Gleba naturalna 22 Gleba fortyfikowana Gleba fortyfikowana - badania międzylaboratoryjne,84 2,946 3,5 2,933 2,2 2,678 3,979 3,233 3,444 4,785 3,44 2,785 CRM 963 PCB Congeners BAM-U3b PAH in Soil

8 Jednorodność dla materiału MODAS- Soil (natural) partia 2, 7, 8, 22 Wyniki podane w µg/kg piren 2 7 b(a)p b(a)a b(b)f b(k)f i(,2,3-cd)p partia 2 - sucha masa 99,4% partia 7 - sucha masa 99,3% partia 8 - sucha masa 99,3% partia 22 - sucha masa 99,3%

9 Badanie trwałości dla materiału MODAS- Soil (natural) PARTIA 2 otwarcie I miesiąc II miesiąc III miesiąc Związek ilość ilość ilość ilość piren 544,5 55,6 59,6 26,6 424,3 29,7 564,4 86, benzo(a)antracen 34, 29, 244, 63,2 9, 39,8 345, 42,6 benzo(b)fluoranten 36,7 23,4 328,9 65,2 274,3 49,4 35,3 26,7 benzo(k)fluoranten 27,3 6,9 26, 5,8 67,7 8,7 69,9 4,3 benzo(a)piren 382, 3,5 39,7 99, 27, 57,5 399,2 4,6 indeno(,2,3-cd)piren 39,4 22, 323, 7,3 255,4 59,4 279, 36,8 PARTIA 7 Związek otwarcie I miesiąc II miesiąc ilość ilość ilość piren 66,2 95,7 53,2 2,6 39,3 6,3 benzo(a)antracen 32,8 78,3 32,8 2,7 233,9 8,4 benzo(b)fluoranten 393,6 63,7 347,4 56,2 274, 5,5 benzo(k)fluoranten 263,9 48,7 74,4 34,7 2,9 4,3 benzo(a)piren 48,7 9, 369,5 67,5 268, 5,5 indeno(,2,3-cd)piren 387,9 64,2 352,8 65,7 97,2 7,7

10 Badanie trwałości materiału dla materiału MODAS- Soil (natural) cd. PARTIA 8 Związek otwarcie I miesiąc ilość ilość piren 487,5 99,8 464,6 77,3 benzo(a)antracen benzo(b)fluoranten 297, 5,6 278, 42,7 339,4 56,3 37,2 4,7 benzo(k)fluoranten 88,8 4,2 46,6 22,6 benzo(a)piren 382,6 68,5 323,7 44, indeno(,2,3-cd)piren 352, 59,9 233,7 3,8 PARTIA 22 Związek otwarcie ilość [ug/kg] piren 465,9 47,2 benzo(a)antracen 282,2 75, benzo(b)fluoranten 32,8 77, benzo(k)fluoranten 297,6 37,9 benzo(a)piren 438,2 8,6 indeno(,2,3-cd)piren 24,8 74,

11 Jednorodność dla materiału MODAS-A Soil (fortified) partia 2,, 23 Wyniki podane w µg/kg piren b(b)f b(a)p partia 2 partia partia partia 2 partia partia partia 2 partia partia 23 b(a)a 6 b(k)f 8 i(,2,3-cd)piren partia 2 partia partia partia 2 partia partia partia 2 partia partia 23 partia 2 - sucha masa 99,6% partia - sucha masa 99,3% partia 23 - sucha masa 99,3%

12 Badanie trwałości materiału dla materiału MODAS-A Soil (fortified) PARTIA 2 Związek otwarcie I miesiąc II miesiąc ilość ilość ilość [mg/kg ] piren 66, 545,6 658, 9,8 63,6 3,4 benzo(a)antracen 559, 83,5 459,9 39,4 357,6 72,5 benzo(b)fluoranten 55,3 63,8 55, 52,7 385,7 79,8 benzo(k)fluoranten 325,8 96,9 36,2 4,9 2,2 42,8 benzo(a)piren 57,7 68,8 67,5 69,3 453,8 92,4 indeno(,2,3-cd)piren 497, 39,8 66, 64,5 447, 2,9 PARTIA Związek otwarcie I miesiąc ilość ilość piren 887, 36,2 8,6 272,5 benzo(a)antracen 49,6 67,4 392,8 82,4 benzo(b)fluoranten 579,8 66, 4,5 76,7 benzo(k)fluoranten 396,6 52,6 223,9 44,6 benzo(a)piren 78, 99,5 48, 94,9 indeno(,2,3-cd)piren 639,8 7,4 477,6 92,7 PARTIA 23 Związek otwarcie ilość piren 22,7 27,4 benzo(a)antracen 383,8 62,7 benzo(b)fluoranten 47, 72,7 benzo(k)fluoranten 226,5 43,5 benzo(a)piren 486,2 85, indeno(,2,3-cd)piren 522,7 44,9

13 Odzysk, granica wykrywalności i oznaczalności dla 6 WWA tkanka kormorana WWA odzysk % piren 88 6 b(a)a 6 7 b(b)f 94 5 b(k)f 92 4 b(a)p 89 5 i(,2,3-cd)p 7 WWA LOD [ng/kg] LOQ [ng/kg] piren 7 52 benzo(a)antracen 4 4 benzo(b)fluoranten 9 56 benzo(k)fluoranten 7 52 benzo(a)piren 4 4 indeno(,2,3-cd)piren 25 76

14 Badanie jednorodności Zawartość WWA w tkance kormorana MODAS-4 Cormorant Tissue PARTIA nr 58 n=4 WWA Zawartość WWA ng/kg piren benzo(a)antracen 89 5,8 benzo(b)fluoranten 35,4 7,2 benzo(k)fluoranten 2,3,9 benzo(a)piren,, indeno(,2,3-cd)piren 28,4 7,3 Partia nr 584 w trakcie badań Sucha masa 95,96%

15 Analiza PCB z gleby MODAS- Soil (natural) Chromatografia gazowa ze spektrometrem mas Kolumna do GC ZEBRON ZB-5MS (3m x,25 mm x,25 mm) Objętość dozowana µl Zakres stężeń 2-2 ng/ml (dla PCB 28) dla pozostałych PCBs -5 ng/ml Związek Równanie R 2 PCB-28 y = 8339x - 634,9986 PCB-52 y = 385x ,,9972 PCB- y = 22x + 237,6,9985 PCB-38 y = 75,2x - 42,73,9987 PCB-53 y = 8275,2x + 334,7,9987 PCB-8 y = 4458x + 279,5,9992 Granica wykrywalności i oznaczalności dla 6 PCB MODAS- Soil (natural) PCB LOD LOQ 28,355,65 52,435,2945,325, ,2685,855 38,3995,985 8,235,645 PCB odzysk [%] 28 88,3 6, ,3 2,92 2,5 3,93 53,3 9, ,2 4,6 8 5,4 8,35

16 Badanie trwałości materiału dla materiału MODAS- Soil (natural) Partia 2 I Miesiąc (otwarcie) II miesiąc III miesiąc PCB Ilość Ilość Ilość 28,23,72 <LOQ <LOQ 52 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ,9, ,423,749,253,3533 3,745, ,297,653,7256,4846 3,7697,2388 8,5867,85 <LOQ 2,26,29 PCB Partia 7 I miesiąc (otwarcie) Ilość II miesiąc Ilość 28 <LOQ <LOQ 52 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 53 2,79,22 2,965, ,6895,4385 2,853,279 8,9876,2285,472,696 Partia 8 Partia 22 I miesiąc (otwarcie) I miesiąc (otwarcie) PCB Ilość Ilość 28 <LOQ <LOQ 52 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 53 4,46,5257,4546, ,664 2,2679,2623,6929 8,8958,5758,7428,3432

17 Badanie trwałości materiału MODAS-A Soil (fortified) Partia 2 PCB I miesiąc (otwarcie) II miesiąc III miesiąc Ilość Ilość Ilość 28 <LOQ <LOQ <LOQ 52 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ,36, ,364,74,877,492 3,563, ,9756,3762 2,5888,4952 3,2988,28 8,837,887,6924,2276,6852,98 Partia PCB I miesiąc (otwarcie) II miesiąc Ilość Ilość 28 <LOQ <LOQ 52 <LOQ <LOQ <LOQ,383, ,45,4536 3,629, ,2857,669 3,2477,359 8 PCB,735,4399,848,398 Partia 23 I miesiąc (otwarcie) Ilość 28 <LOQ 52 <LOQ,94, ,484, ,2445,2545 8,8,355

18 Wyniki badań międzylaboratoryjnych dla materiału M- Soil oznaczanych PCB ANALIT jednostka średnia niepewność PCB-28 µg/kg s.m. 3,687,83,37 PCB-52 µg/kg s.m. 2,32,367,64 PCB- µg/kg s.m. 222,582 2,74,24 PCB-8 nie oznaczano PCB-38 µg/kg s.m. 76,4 5,224 2,336 PCB-53 µg/kg s.m. 392,86 2,532,32 PCB-8 µg/kg s.m. 489,3 8,488 3,796

19 Publikacje i prezentacje Publikacje: K. Jurowski, B. Buszewski, W. Piekoszowski: The analytical calibration in (bio)imaging/mapping of the metallic elements in biological samples- Definitions, nomenclature and strategies: State of the art, Talanta 3 (25), K. Jurowski, B. Buszewski, W. Piekoszewski: Practical aspects of analytical calibration strategies of the metallic elements in biological samples state of the art, CRC Crit. Rev Anal. Chem. (24) accepted. A. Kiełbasa, R. Gadzała-Kopciuch, B. Buszewski: Reference materials - significance, general requirements and demand, Accreditation and Quality Assurance (ACQUAL) in press I. Krzemień-Konieczka, M. Spyrynskyy, B. Buszewski: Ceritificated referenced materialsfor soils and sediments containing polychlorinated biphenyls, CRC Crit. Rev. Anal. Chem. In press Prezentacje na konferencjach: A. Kiełbasa, R. Gadzała-Kopciuch, B. Buszewski: Nowe materiały odniesienia gleby i tkanek dla analizy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, 57 Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem Chemia nadzieje i marzenia, Częstochowa, 3-8 września 24r. I. Krzemień-Konieczka, M. Sprynskyy, B. Buszewski: Analityka polichlororowanych bifenyli w wytworzonym materiale certyfikowanym gleby, 57 Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem Chemia nadzieje i marzenia, Częstochowa, 3-8 września 24r.

Zastosowanie materiałów odniesienia

Zastosowanie materiałów odniesienia STOSOWANIE MATERIAŁÓW ODNIESIENIA W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ 1 Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/1 80-33 GDAŃSK e-mail:piotr.konieczka@pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 646 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 25 lutego 2016 r. Nazwa i adres AB 336 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 4 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres AB 336 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ODNIESIENIA ROLA W LABORATORIUM ANALITYCZNYM (Problemy i wyzwania)

MATERIAŁY ODNIESIENIA ROLA W LABORATORIUM ANALITYCZNYM (Problemy i wyzwania) MATERIAŁY ODNIESIENIA ROLA W LABORATORIUM ANALITYCZNYM (Problemy i wyzwania) Jacek Namieśnik, Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska Rola systemu jakości KLASYCZNA

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZAWARTOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (OZNACZANIE ANTRACENU W PRÓBKACH GLEBY).

BADANIE ZAWARTOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (OZNACZANIE ANTRACENU W PRÓBKACH GLEBY). BADANIE ZAWARTOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (OZNACZANIE ANTRACENU W PRÓBKACH GLEBY). Wprowadzenie: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) to grupa związków zawierających

Bardziej szczegółowo

RAPORT 0630/2010_LAF. Kanał Elbląski. ECOWAVE BoŜena Skoblińska ul. Kasprzaka 6/ Szczecin. Pierwiastki

RAPORT 0630/2010_LAF. Kanał Elbląski. ECOWAVE BoŜena Skoblińska ul. Kasprzaka 6/ Szczecin. Pierwiastki Wessling Polska sp. z o.o. ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków ECOWAVE BoŜena Skoblińska ul. Kasprzaka 6/10 71-074 Szczecin Kontakt: Numer tel. e-mail: Ewelina Rydzik +48 (0)12 2 974-660

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW ANALITYCZNYCH. Piotr KONIECZKA

NARZĘDZIA DO KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW ANALITYCZNYCH. Piotr KONIECZKA 1 NARZĘDZIA DO KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW ANALITYCZNYCH Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 GDAŃSK e-mail: kaczor@chem.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE CERTYFIKOWANYCH MATERIAŁÓW ODNIESIENIA NIEZBĘDNY WARUNEK UZYSKANIA MIARODAJNOŚCI POMIARÓW. Piotr KONIECZKA

ZASTOSOWANIE CERTYFIKOWANYCH MATERIAŁÓW ODNIESIENIA NIEZBĘDNY WARUNEK UZYSKANIA MIARODAJNOŚCI POMIARÓW. Piotr KONIECZKA ZASTOSOWANIE CERTYFIKOWANYCH MATERIAŁÓW ODNIESIENIA NIEZBĘDNY WARUNEK UZYSKANIA MIARODAJNOŚCI POMIARÓW 1 Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 7 września 2010 r. AB 646 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego nr AB 550

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego nr AB 550 Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego nr AB 550 ZESPÓŁ LABORATORIÓW ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Wydanie nr 2 Imię i nazwisko Podpis Data Weryfikował Damian Adrjan 27.04.2016 Zatwierdził Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II Ćwiczenie 1 Przygotowanie próbek do oznaczania ilościowego analitów metodami wzorca wewnętrznego, dodatku wzorca i krzywej kalibracyjnej 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Procedury przygotowania materiałów odniesienia

Procedury przygotowania materiałów odniesienia Procedury przygotowania materiałów odniesienia Ważne dokumenty PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących ISO Guide 34:2009 General requirements

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 grudnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

IN SELECTED FOOD SAMPLES. Streszczenie -

IN SELECTED FOOD SAMPLES. Streszczenie - * IN SELECTED FOOD SAMPLES Streszczenie - - * - 152 Oznaczenia BB-29 2,4,5-tribromobifenyl BB-52 2,2,4,5 -tetrabromobifenyl BB-49 2,2,5,5 -tetrabromobifenyl BB-101 2,2,4,5,5 -pentabromobifenyl BB-153 2,2,4,4,5,5

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie zawartości rtęci całkowitej w tkankach kormorana czarnego i wybranych gatunków ryb z zastosowaniem techniki CVAAS

Oznaczanie zawartości rtęci całkowitej w tkankach kormorana czarnego i wybranych gatunków ryb z zastosowaniem techniki CVAAS Oznaczanie zawartości rtęci całkowitej w tkankach kormorana czarnego i wybranych gatunków ryb z zastosowaniem techniki CVAAS Piotr Konieczka 1, Małgorzata Misztal-Szkudlińska 2, Jacek Namieśnik 1, Piotr

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 stycznia 2017 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Prace wykonane w ramach projektu: Opracowanie i atestacja nowych typów materiałów odniesienia niezbędnych do uzyskania akredytacji europejskiej przez polskie laboratoria zajmujące

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU ŚRODOWISKA GRUNTOWEGO NA TERENIE POLA REFULACYJNEGO NR 1 W ZACHODNIEJ CZĘŚCI PORTU GDYNIA

OCENA STANU ŚRODOWISKA GRUNTOWEGO NA TERENIE POLA REFULACYJNEGO NR 1 W ZACHODNIEJ CZĘŚCI PORTU GDYNIA OCENA STANU ŚRODOWISKA GRUNTOWEGO NA TERENIE POLA REFULACYJNEGO NR 1 W ZACHODNIEJ CZĘŚCI PORTU GDYNIA OPRACOWANY DLA: ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. SGS is the world s leading inspection, verification,

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia r.

Szczecin, dnia r. Szczecin, dnia 20.09.2010r. Realizacja projektu pt. REWITALIZACJA KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA ODCINKACH: JEZIORO DRUŻNO MIŁOMŁYN, MIŁOMŁYN ZALEWO, MIŁOMŁYN OSTRÓDA STARE JABŁONKI, Przedsięwzięcie: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

JAK WYKORZYSTYWAĆ WYNIKI BADAŃ BIEGŁOŚCI. Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska

JAK WYKORZYSTYWAĆ WYNIKI BADAŃ BIEGŁOŚCI. Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska JAK WYKORZYSTYWAĆ WYNIKI BADAŃ BIEGŁOŚCI Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska 1 Terminologia badanie biegłości porównanie międzylaboratoryjne sprawdzanie metod

Bardziej szczegółowo

Chemia środków ochrony roślin Katedra Analizy Środowiska. Instrukcja do ćwiczeń. Ćwiczenie 2

Chemia środków ochrony roślin Katedra Analizy Środowiska. Instrukcja do ćwiczeń. Ćwiczenie 2 UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Chemia środków ochrony roślin Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń Ćwiczenie 2 Ekstrakcja pestycydów chloroorganicznych z gleby i opracowanie metody analizy

Bardziej szczegółowo

Metody analityczne jako podstawowe narzędzie w ocenie stopnia zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi środowiska wodnego

Metody analityczne jako podstawowe narzędzie w ocenie stopnia zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi środowiska wodnego Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych Metody analityczne jako podstawowe narzędzie w ocenie stopnia zanieczyszczenia

Bardziej szczegółowo

Michał KUBECKI. Instytut Metalurgii Żelaza

Michał KUBECKI. Instytut Metalurgii Żelaza 12 Prace IMŻ 3 (2010) Michał KUBECKI Instytut Metalurgii Żelaza JAKOŚCIOWA I ILOŚCIOWA IDENTYFIKACJA WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH W GLEBACH POBRANYCH Z TERENÓW POŁOŻONYCH W SĄSIEDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Zakład Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 1 Ekstrakcja pestycydów chloroorganicznych z gleby i opracowanie metody

Bardziej szczegółowo

Walidacja metody analitycznej podejście metrologiczne. Waldemar Korol Instytut Zootechniki-PIB, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Walidacja metody analitycznej podejście metrologiczne. Waldemar Korol Instytut Zootechniki-PIB, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie Walidacja metody analitycznej podejście metrologiczne Waldemar Korol Instytut Zootechniki-PIB, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie Walidacja potwierdzenie parametrów metody do zamierzonego jej zastosowania

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POMIARÓW W ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W OTOCZENIU STACJI TECHNICZNO-POSTOJOWEJ KABATY

WYNIKI POMIARÓW W ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W OTOCZENIU STACJI TECHNICZNO-POSTOJOWEJ KABATY WYNIKI POMIARÓW W ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W OTOCZENIU STACJI TECHNICZNO-POSTOJOWEJ KABATY POMIARY WYKONANE NA KABATACH 1. POMIARY PASYWNE FENOLI WYKONANE ZA POMOCĄ PRÓBNIKÓW RADIELLO ROZMIESZCZONYCH

Bardziej szczegółowo

Emisja zanieczyszczeń do środowiska pracy przy zgrzewaniu rezystancyjnym blach stalowych z dwuwarstwowymi powłokami ochronnymi

Emisja zanieczyszczeń do środowiska pracy przy zgrzewaniu rezystancyjnym blach stalowych z dwuwarstwowymi powłokami ochronnymi Emisja zanieczyszczeń do środowiska pracy przy zgrzewaniu rezystancyjnym blach stalowych z dwuwarstwowymi powłokami ochronnymi dr inż. Jolanta Matusiak mgr inż. Joanna Wyciślik Zanieczyszczenia powstające

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW BADAŃ W LABORATORIUM. Piotr Konieczka

SYSTEM KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW BADAŃ W LABORATORIUM. Piotr Konieczka SYSTEM KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW BADAŃ W LABORATORIUM Piotr Konieczka 1 2 Jakość spełnienie określonych i oczekiwanych wymagań (zawartych w odpowiedniej normie systemu zapewnienia jakości).

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH W WKJ 4

WYKAZ METOD BADAWCZYCH W WKJ 4 1 Gazy odlotowe próbki gazów odlotowych pobrane do pipet/worków 2 Gazy odlotowe 3 Gazy odlotowe 4 Gazy odlotowe 5 Gazy odlotowe Stężenie gazów w powietrzu (H 2 S) Stężenie gazów w powietrzu (O 2 ) Stężenie

Bardziej szczegółowo

METODYKA OZNACZANIA BARWNIKÓW ANTOCYJANOWYCH

METODYKA OZNACZANIA BARWNIKÓW ANTOCYJANOWYCH Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw METODYKA OZNACZANIA BARWNIKÓW ANTOCYJANOWYCH I KAROTENÓW W OWOCACH BRZOSKWINI METODĄ CHROMATOGRAFICZNĄ Autorzy: dr inż. Monika Mieszczakowska-Frąc

Bardziej szczegółowo

Ewa Szyprowska*, Aleksandra Nechay*

Ewa Szyprowska*, Aleksandra Nechay* Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 50, 2011 r. Ewa Szyprowska*, Aleksandra Nechay* Charakterystyka osadów powstających w procesie oczyszczania ścieków opadowych ze zlewni stacji benzynowych aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie zawartości antracenu w próbkach gleby pobranej z Ojcowskiego Parku Narodowego

Oznaczenie zawartości antracenu w próbkach gleby pobranej z Ojcowskiego Parku Narodowego Analit 1 (2016) 15-31 Oznaczenie zawartości antracenu w próbkach gleby pobranej z Ojcowskiego Parku Narodowego Antracen signature in soil samples taken from Ojcowski National Park Emilia Majkowska, Paulina

Bardziej szczegółowo

Wpływ metod ekstrahowania polichlorowanych bifenyli z próbek środowiskowych na miarodajność uzyskiwanych wyników analitycznych

Wpływ metod ekstrahowania polichlorowanych bifenyli z próbek środowiskowych na miarodajność uzyskiwanych wyników analitycznych PEŁNA PRACA http://dx.doi.org/10.16926/cebj.2016.19.09 Otrzymano: 13 lipca 2016 Zaakceptowano: 9 września 2016 Udostępniono online: 29 września 2016 Wpływ metod ekstrahowania polichlorowanych bifenyli

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU

RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KATOWICACH 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39, tel. (32) 351 23 00, fax. (32) 351 23 18 RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009

Bardziej szczegółowo

Jakość wyników specjacyjnego oznaczania pierwiastków techniką HPLC-ICP-MS

Jakość wyników specjacyjnego oznaczania pierwiastków techniką HPLC-ICP-MS Jakość wyników specjacyjnego oznaczania pierwiastków techniką HPLC-ICP-MS Danuta Barałkiewicz, Izabela Komorowicz, Barbara Pikosz, Magdalena Belter Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków Wydział

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA ANALITYCZNE W OZNACZANIU WWA W ZANIECZYSZCZONYCH MATRYCACH THE ANALYTICAL EXPERIMENTS OF DETERMINATION OF PAHS IN CONTAMINATED MATRICES

DOŚWIADCZENIA ANALITYCZNE W OZNACZANIU WWA W ZANIECZYSZCZONYCH MATRYCACH THE ANALYTICAL EXPERIMENTS OF DETERMINATION OF PAHS IN CONTAMINATED MATRICES DOŚWIADCZENIA ANALITYCZNE W OZNACZANIU WWA W ZANIECZYSZCZONYCH MATRYCACH THE ANALYTICAL EXPERIMENTS OF DETERMINATION OF PAHS IN CONTAMINATED MATRICES Bartłomiej Macherzyński, Maria Włodarczyk-Makuła, Marta

Bardziej szczegółowo

Ocena metodyki pobierania i preparatyki próbek do badań

Ocena metodyki pobierania i preparatyki próbek do badań Ocena metodyki pobierania i preparatyki próbek do badań Projekt nr CZ.3.22/1.2.00/12.03398 Ocena stężeń PAH i metali ciężkich na powierzchni hałdi obiektów przemysłowych Hodnocení koncentrací PAU a těžkých

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 stycznia 2016 r. Nazwa i adres: AB 1010

Bardziej szczegółowo

II 0,9%; III 20,8% Tabela V.1. Struktura użytków rolnych w województwie zachodniopomorskim (wg stanu na r.)

II 0,9%; III 20,8% Tabela V.1. Struktura użytków rolnych w województwie zachodniopomorskim (wg stanu na r.) V. JAKOŚĆ GLEB Soil quality Ochrona zasobów i jakości gleb, a w szczególności gleb użytkowanych rolniczo, stanowi istotny element działań w zakresie polityki środowiskowej oraz rolnej. Rodzaj gleb, ich

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA SPEKTROMETRII MAS ROZCIEŃCZENIA IZOTOPOWEGO (IDMS)-

TECHNIKA SPEKTROMETRII MAS ROZCIEŃCZENIA IZOTOPOWEGO (IDMS)- TECHNIKA SPEKTROMETRII MAS ROZCIEŃCZENIA IZOTOPOWEGO (IDMS)- - narzędzie dla poprawy jakości wyników analitycznych Jacek NAMIEŚNIK i Piotr KONIECZKA 1 Wprowadzenie Wyniki analityczne uzyskane w trakcie

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie jakości przy oznaczaniu WWA w cząstkach stałych emitowanych z silników wysokoprężnych

Zapewnienie jakości przy oznaczaniu WWA w cząstkach stałych emitowanych z silników wysokoprężnych NAFTA-GAZ listopad 2010 ROK LXVI Xymena Mazur-Badura Instytut Nafty i Gazu, Kraków Zapewnienie jakości przy oznaczaniu WWA w cząstkach stałych emitowanych z silników wysokoprężnych Wstęp Występujące w

Bardziej szczegółowo

Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO. Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB

Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO. Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Walidacja Walidacja jest potwierdzeniem przez zbadanie i przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Ocena narażenia dzieci na zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego -omówienie wyników projektu badawczego

Ocena narażenia dzieci na zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego -omówienie wyników projektu badawczego Otwarte seminaria 2012 Ocena narażenia dzieci na zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego -omówienie wyników projektu badawczego mgr Ewa Błaszczyk Zespół Mikrobiologii Środowiska Gdzie spędzamy większość

Bardziej szczegółowo

Ekstrakcja WWA z osadów wydzielonych

Ekstrakcja WWA z osadów wydzielonych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2011, t. 14, nr 4, s. 333-343 Bartłomiej MACHERZYŃSKI, Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Katedra Chemii, Technologii

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ODNIESIENIA - kryteria wyboru i zasady stosowania

MATERIAŁY ODNIESIENIA - kryteria wyboru i zasady stosowania 1 MATERIAŁY ODNIESIENIA - kryteria wyboru i zasady stosowania Dr inż. Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 GDAŃSK e-mail: kaczor@chem.gda.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18 Data wydania: 27 stycznia 2017 r. Nazwa i adres: WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH POWSTAJĄCYCH W PRZEMYŚLE METALOWYM

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH POWSTAJĄCYCH W PRZEMYŚLE METALOWYM 213 Michał KUBECKI Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica OZNACZANIE ZAWARTOŚCI ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH POWSTAJĄCYCH W PRZEMYŚLE METALOWYM Do oceny wpływu nowoczesnych technologii przemysłowych na środowisko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 4 ZASTOSOWANIE METODY WZORCA WEWNĘTRZNEGO DO ANALIZY ILOŚCIOWEJ WWA

Bardziej szczegółowo

KONTROLA I ZAPEWNIENIE DO SUKCESU ANALITYCZNEGO

KONTROLA I ZAPEWNIENIE DO SUKCESU ANALITYCZNEGO KONTROLA I ZAPEWNIENIE JAKOŚCI WYNIKÓW - KLUCZ DO SUKCESU ANALITYCZNEGO Jacek NAMIEŚNIK Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk "Analiza

Bardziej szczegółowo

Problemy i wyzwania w analityce specjacyjnej z wykorzystaniem technik łączonych. Magdalena Jabłońska-Czapla

Problemy i wyzwania w analityce specjacyjnej z wykorzystaniem technik łączonych. Magdalena Jabłońska-Czapla Problemy i wyzwania w analityce specjacyjnej z wykorzystaniem technik łączonych Magdalena Jabłońska-Czapla Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN ul. M.Skłodowskiej-Curie 34 Zabrze Mobility of arsenic

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 6 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres: WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Ana n l a i l za z a i ns n tru r men e t n al a n l a

Ana n l a i l za z a i ns n tru r men e t n al a n l a Analiza instrumentalna rok akademicki 2014/2015 wykład: prof. dr hab. Ewa Bulska prof. dr hab. Agata Michalska Maksymiuk pracownia: dr Marcin Wojciechowski Slide 1 Analiza_Instrumentalna: 2014/2015 Analiza

Bardziej szczegółowo

Parametry krytyczne podczas walidacji procedur analitycznych w absorpcyjnej spektrometrii atomowej. R. Dobrowolski

Parametry krytyczne podczas walidacji procedur analitycznych w absorpcyjnej spektrometrii atomowej. R. Dobrowolski Parametry krytyczne podczas walidacji procedur analitycznych w absorpcyjnej spektrometrii atomowej. R. Dobrowolski Wydział Chemii Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej pl. M. Curie Skłodowskiej 3 0-03 Lublin

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 2 OPTYMALIZACJA ROZDZIELANIA MIESZANINY WYBRANYCH FARMACEUTYKÓW METODĄ

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie oceny stanu środowiska glebowego pod kątem występowania zanieczyszczeń węglowodorami w aspekcie obowiązujących uregulowań prawnych

Prowadzenie oceny stanu środowiska glebowego pod kątem występowania zanieczyszczeń węglowodorami w aspekcie obowiązujących uregulowań prawnych NAFTA-GAZ, ROK LXXIII, Nr 5 / 2017 DOI: 10.18668/NG.2017.05.07 Ewa Kukulska-Zając, Anna Król, Marta Dobrzańska Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Prowadzenie oceny stanu środowiska glebowego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 5 września 2011 r. Nazwa i adres: AB 646 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne)

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) mgr inż. Maria Sadowska mgr Katarzyna Furmanek mgr inż. Marcin Młodawski Laboratorium prowadzi prace badawcze w zakresie: Utylizacji

Bardziej szczegółowo

Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii. aparatura chromatograficzna w skali analitycznej i modelowej - -- w części przypomnienie -

Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii. aparatura chromatograficzna w skali analitycznej i modelowej - -- w części przypomnienie - Chromatografia cieczowa jako technika analityki, przygotowania próbek, wsadów do rozdzielania, technika otrzymywania grup i czystych substancji Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii aparatura

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ODNIESIENIA W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ. Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska

MATERIAŁY ODNIESIENIA W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ. Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska MATERIAŁY ODNIESIENIA W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska 1 Terminologia materiał odniesienia certyfikowany materiał odniesienia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 18 maja 2016 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 21 września 2012 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w biogazie

Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w biogazie NFT- grudzień 2012 ROK LXVIII nna Król, Jadwiga Holewa Instytut Nafty i Gazu, Kraków Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WW) w biogazie Wstęp Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 2 Oznaczanie benzoesanu denatonium w skażonym alkoholu etylowym metodą wysokosprawnej

Bardziej szczegółowo

KALIBRACJA BEZ TAJEMNIC

KALIBRACJA BEZ TAJEMNIC KALIBRACJA BEZ TAJEMNIC 1 Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska e-mail: piotr.konieczka@pg.gda.pl 2 S w S x C x -? C w 3 Sygnał wyjściowy detektora funkcja

Bardziej szczegółowo

Sympozjum "Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości", 8-10.06.2010

Sympozjum Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 8-10.06.2010 ANALITYKA ŚLADÓW PROBLEMY I WYZWANIA Jacek Namieśnik Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 E-mail: chemanal@pg.gda.pl 1 SKŁAD PRÓBKI

Bardziej szczegółowo

pt.: Rozpoznanie źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) na obszarze województwa śląskiego

pt.: Rozpoznanie źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) na obszarze województwa śląskiego POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA PAN ul. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze tel.: (32) 271 64 81, fax.: (32) 271 74 70 e-mail: ipis@ipis.zabrze.pl Zleceniodawca : Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Rola materiałów odniesienia w zapewnieniu jakości wyników pomiarów chemicznych

Rola materiałów odniesienia w zapewnieniu jakości wyników pomiarów chemicznych Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Pasteura 1, 02-093 Warszawa Rola materiałów odniesienia w zapewnieniu jakości wyników pomiarów chemicznych Ewa Bulska ebulska@chem.uw.edu.pl Slide 1 Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY EKSPLOATACJI 189

PROBLEMY EKSPLOATACJI 189 3-2008 PROBLEMY EKSPLOATACJI 189 Jarosław MOLENDA Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom Janusz HOJDA Politechnika Radomska, Radom OCENA EFEKTYWNOŚCI USUWANIA WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590 PCA Zakres akredytacji Nr AB 590 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 2 lutego 2018

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie:

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Badane obiekty/ grupy obiektów Środki Ŝywienia zwierząt Badane cechy i metody badawcze Zawartość białka

Bardziej szczegółowo

Numer CAS: o C (101,3 kpa)

Numer CAS: o C (101,3 kpa) dr SŁAWOMIR BRZEŹNICKI mgr MARZENA BONCZAROWSKA dr JAN P. GROMIEC Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera 91-348 Łódź ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 Podstawy i Metody Oceny Środowiska

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie herbicydów z grupy triazyn z zastosowaniem techniki HPLC

Oznaczanie herbicydów z grupy triazyn z zastosowaniem techniki HPLC Instrukcja ćwiczeń laboratoryjnych analityka zanieczyszczeń środowiska Oznaczanie herbicydów z grupy triazyn z zastosowaniem techniki HPLC WSTĘP Herbicydy - środki chwastobójcze, stosowane do selektywnego

Bardziej szczegółowo

Sterowanie jakości. cią w laboratorium problem widziany okiem audytora technicznego

Sterowanie jakości. cią w laboratorium problem widziany okiem audytora technicznego Sterowanie jakości cią w laboratorium problem widziany okiem audytora technicznego Ewa Bulska Piotr Pasławski W treści normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 zawarto następujące zalecenia dotyczące sterowania

Bardziej szczegółowo

JAK WYZNACZYĆ PARAMETRY WALIDACYJNE W METODACH INSTRUMENTALNYCH

JAK WYZNACZYĆ PARAMETRY WALIDACYJNE W METODACH INSTRUMENTALNYCH JAK WYZNACZYĆ PARAMETRY WALIDACYJNE W METODACH INSTRUMENTALNYCH dr inż. Agnieszka Wiśniewska EKOLAB Sp. z o.o. agnieszka.wisniewska@ekolab.pl DZIAŁALNOŚĆ EKOLAB SP. Z O.O. Akredytowane laboratorium badawcze

Bardziej szczegółowo

Kwartal nik naukowy ISNN ; e-isnn Inż ynieria Rolnicza 2014: 1(149): Inżynieria Rolnicza. Strona:

Kwartal nik naukowy ISNN ; e-isnn Inż ynieria Rolnicza 2014: 1(149): Inżynieria Rolnicza. Strona: Inż ynieria Rolnicza 2014: 1(149):83-90 Kwartal nik naukowy ISNN 2083-1587; e-isnn 2449-5999 Inżynieria Rolnicza Strona: http://ir.ptir.org DOI: http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.149.009 WPŁYW MODYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie techniki GC MS do analizy związków BTEX i WWA w gazach z termicznego rozkładu mas formierskich

Wykorzystanie techniki GC MS do analizy związków BTEX i WWA w gazach z termicznego rozkładu mas formierskich Wykorzystanie techniki GC MS do analizy związków BTEX i WWA w gazach z termicznego rozkładu mas formierskich mgr inż. Michał Kubecki Projekt NCBiR nr PBS2/A5/30/2013 pt. Ocena wpływu termicznej destrukcji

Bardziej szczegółowo

Ocena zanieczyszczenia wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) gleb nawożonych osadami ściekowymi

Ocena zanieczyszczenia wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) gleb nawożonych osadami ściekowymi Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 713-726 Dariusz WŁÓKA 1, Marzena SMOL 1,2 1 Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Raport początkowy w aspekcie nowych uregulowań prawnych na przykładzie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A.

Raport początkowy w aspekcie nowych uregulowań prawnych na przykładzie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. Raport początkowy w aspekcie nowych uregulowań prawnych na przykładzie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. Irena Lis Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A. Jolanta Telenga-Kopyczyńska

Bardziej szczegółowo

Prezentacja metod oznaczania wybranych substancji priorytetowych wpróbach charakteryzujących środowisko wodne

Prezentacja metod oznaczania wybranych substancji priorytetowych wpróbach charakteryzujących środowisko wodne Prezentacja metod oznaczania wybranych substancji priorytetowych wpróbach charakteryzujących środowisko wodne mgr Izabela Fulara mgr inż. Jacek Wypych 1 Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) 2000/60/WE Ustanawia

Bardziej szczegółowo

Wysokosprawna chromatografia cieczowa dobór warunków separacji wybranych związków

Wysokosprawna chromatografia cieczowa dobór warunków separacji wybranych związków Wysokosprawna chromatografia cieczowa dobór warunków separacji wybranych związków Instrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego Opis programu do ćwiczeń Po włączeniu

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia IChPW w badaniach energetyczno-emisyjnych kotłów c.o. według normy PN-EN 303-5:2012

Doświadczenia IChPW w badaniach energetyczno-emisyjnych kotłów c.o. według normy PN-EN 303-5:2012 Spotkanie Członków Zespołu Roboczego ds. ograniczania niskiej emisji Katowice, 24 października 2016 r. Doświadczenia IChPW w badaniach energetyczno-emisyjnych kotłów c.o. według normy PN-EN 303-5:2012

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 10 ISSN 1899-3230 Rok V Warszawa Opole 2012 JOANNA POLUSZYŃSKA * Słowa kluczowe: osad ściekowy,

Bardziej szczegółowo

Bifenylo-4-amina. metoda oznaczania UWAGI WSTĘPNE. mgr inż. ANNA JEŻEWSKA 1 prof. dr hab. BOGUSŁAW BUSZEWSKI 2 1 Centralny Instytut Ochrony Pracy

Bifenylo-4-amina. metoda oznaczania UWAGI WSTĘPNE. mgr inż. ANNA JEŻEWSKA 1 prof. dr hab. BOGUSŁAW BUSZEWSKI 2 1 Centralny Instytut Ochrony Pracy Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2010, nr 1(63), s. 101 106 mgr inż. ANNA JEŻEWSKA 1 prof. dr hab. BOGUSŁAW BUSZEWSKI 2 1 Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 1 CHROMATOGRAFIA GAZOWA WPROWADZENIE DO TECHNIKI ORAZ ANALIZA JAKOŚCIOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 marca 2017 r. Nazwa i adres EKO-KOMPLEKS

Bardziej szczegółowo

Chemia środków ochrony roślin Katedra Analizy Środowiska. Instrukcja do ćwiczeń. Ćwiczenie 5

Chemia środków ochrony roślin Katedra Analizy Środowiska. Instrukcja do ćwiczeń. Ćwiczenie 5 UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Chemia środków ochrony roślin Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń Ćwiczenie 5 Ekstrakcja mieszaniny herbicydów o charakterze kwaśnym z gleby Gdańsk 2015

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA. (studia II stopnia) Ocena zawartości węgla całkowitego i nieorganicznego w próbkach rzeczywistych (gleba, woda).

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA. (studia II stopnia) Ocena zawartości węgla całkowitego i nieorganicznego w próbkach rzeczywistych (gleba, woda). Kierunek i rodzaj TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Badanie jakości powietrza wewnętrznego. Porównanie dozymetrii pasywnej oraz metod dynamicznych wykorzystywanych do oceny jakości powietrza wewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

JAK WYZNACZA SIĘ PARAMETRY WALIDACYJNE

JAK WYZNACZA SIĘ PARAMETRY WALIDACYJNE JAK WYZNACZA SIĘ PARAMETRY WALIDACYJNE 1 Przykład walidacji procedury analitycznej Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/1 80-33 GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

Opracowanie metodyk METODYKA OZNACZANIA KWASU ASKORBINOWEGO,

Opracowanie metodyk METODYKA OZNACZANIA KWASU ASKORBINOWEGO, Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw Opracowanie metodyk METODYKA OZNACZANIA KWASU ASKORBINOWEGO, KWASU JABŁKOWEGO I KWASU CYTRYNOWEGO W JABŁKACH, GRUSZKACH I BRZOSKWINIACH Autorzy: dr

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 1.5.2015 L 113/29 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/705 z dnia 30 kwietnia 2015 r. ustanawiające metody pobierania próbek i kryteria skuteczności metod analizy do celów urzędowej kontroli poziomów kwasu

Bardziej szczegółowo

Kwas trichlorooctowy

Kwas trichlorooctowy Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2012, nr 1(71), s. 105 109 Kwas trichlorooctowy metoda oznaczania dr inż. ANNA JEŻEWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA ŚLADÓW PROBLEMY I WYZWANIA

ANALITYKA ŚLADÓW PROBLEMY I WYZWANIA ANALITYKA ŚLADÓW PROBLEMY I WYZWANIA Jacek Namieśnik Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 E-mail: chemanal@pg.gda.pl 1 LICZBA ZNANYCH

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 17/12/2012 Strona 1/7 RAPORT Z BADAŃ

Wrocław, 17/12/2012 Strona 1/7 RAPORT Z BADAŃ Wrocław, 17/12/2012 Strona 1/7 RAPORT Z BADAŃ OTRZYMYWANIE ORAZ CHARAKTERYSTYKA PREPARATU POLIFENOLOWOEGO OTRZYMANEGO W DRODZE EKSTRAKCJI Z WYCHMIELIN EO4 I. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES BADAŃ Przedmiotem badań

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590 PCA Zakres akredytacji Nr AB 590 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

S t r e s z c z e n i e

S t r e s z c z e n i e ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 1 (62), 37 45 MARTA CIECIERSKA, MIECZYSŁAW OBIEDZIŃSKI WYSTĘPOWANIE WWA W PREPARATACH DO POCZĄTKOWEGO I DALSZEGO ŻYWIENIA NIEMOWLĄT ORAZ W ŻYWNOŚCI DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

ROLA INNOWACYJNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM

ROLA INNOWACYJNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM ROLA INNOWACYJNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM Jacek Namieśnik Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk e-mail: jacek.namiesnik@pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

CHEMIA ŚRODOWISKA - laboratorium ĆWICZENIE 6. OZNACZANIE ŚLADOWYCH ILOŚCI FENOLU W WODACH POWIERZCHNIOWYCH

CHEMIA ŚRODOWISKA - laboratorium ĆWICZENIE 6. OZNACZANIE ŚLADOWYCH ILOŚCI FENOLU W WODACH POWIERZCHNIOWYCH CHEMIA ŚRODOWISKA - laboratorium ĆWICZENIE 6. OZNACZANIE ŚLADOWYCH ILOŚCI FENOLU W WODACH POWIERZCHNIOWYCH Głównymi chemicznymi zanieczyszczeniami wód są detergenty, pestycydy (fosforoorganiczne, polichlorowęglowodorowe),

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2011 Tom 5 Zeszyt 4 PATRYCJA

Bardziej szczegółowo