Implementacja Dyrektywy UCITS V - kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Implementacja Dyrektywy UCITS V - kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy"

Transkrypt

1 26-27 listopada 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Główne Zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymują Państwo 10 punktów szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych Problematyczne aspekty wdrożenia UCITS V, w świetle obecnych prac legislacyjnych nad implementacją AIMFD Nowe obowiązki banku depozytariusza wobec TFI Problematyczne aspekty dochodzenia roszczeń Wskazane sankcje finansowe i środki administracyjne wg UCITS V Implementacja zmian w polityce wynagrodzeń TFI Wymogi umowy między TFI a depozytariuszem Odpowiedzialność depozytariusza wobec obsługiwanego TFI Sposób powierzania aktywów depozytariuszowi Prelegenci Edyta Juszczyńska Kancelaria Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska Beata Krzyżagórska-Żurek Kancelaria Krzyżagórska Podniesiński Łoboda dr Radosław L. Kwaśnicki Kancelaria RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Katarzyna Otwinowska Kancelaria Bird&Bird Szymon Okoń Kancelaria SSW Spaczyński, Szczepaniak Damian Staszewski Kancelaria RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Karolina Stawicka Kancelaria Bird&Bird Filip Suchta Matczuk Wieczorek Kancelaria Adwokatów Wojciech Szczepaniak Kancelaria SSW Spaczyński, Szczepaniak Karol Szymański Kancelaria RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Łukasz Wielądek Matczuk Wieczorek Kancelaria Adwokatów Łukasz Zalewski Matczuk Wieczorek Kancelaria Adwokatów Partonat medialny

2 Dzień pierwszy, 26 listopada 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa 09:30 Rejestracja Uczestników 10:00 Problematyczne aspekty wdrożenia UCITS V, w świetle obecnych prac legislacyjnych nad implementacją AIMFD jak wygląda aktualny stan implementacji UCITS V nowe wymagania stojące przed depozytariuszami kim jest depozytariusz wg UCITS V Wojciech Szczepaniak - Partner Zarządzający, radca prawny, SSW Spaczyński, Szczepaniak Szymon Okoń - Senior Associate, SSW Spaczyński, Szczepaniak 11:00 Przerwa 11:20 Nowe obowiązki banku depozytariusza wobec TFI obowiązki informacyjne wobec organów właściwych dla niego, TFI, spółki zarządzającej jak kształtuje się możliwość przekazywania przez depozytariusza obowiązków osobom trzecim Filip Suchta- Radca Prawny, Wspólnik, Matczuk Wieczorek Kancelaria Adwokatów 12:30 Lunch 13:30 Problematyczne aspekty dochodzenia roszczeń w relacjach TFI z inwestorem w relacjach depozytariusza z TFI Łukasz Wielądek- adwokat, kierujący praktyką procesową Matczuk Wieczorek Kancelaria Adwokatów 15:00 Wskazane sankcje finansowe i środki administracyjne wg UCITS V Damian Staszewski - Prawnik w Kancelarii RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy dr Radosław L. Kwaśnicki- radca prawny, Prezes Zarządu w Kancelarii RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Karol Szymański - Of Counsel w Kancelarii Kancelarii RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Wiceprezes Zarządu RKKW 15:50 Zakończenie dnia I

3 Dzień drugi, 27 listopada 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa 09:00 Rejestracja Uczestników 09:30 Implementacja zmian w polityce wynagrodzeń TFI personel objęty zmianami wynagrodzenie zmienne i polityka emerytalna Karolina Stawicka - Senior Associate, Kancelaria Bird&Bird Katarzyna Otwinowska - Senior Associate, Kancelaria Bird&Bird 10:45 Przerwa kawowa 11:05 Wymogi umowy między TFI a depozytariuszem zapobieganie konfliktom interesów Beata Krzyżagórska-Żurek - Adwokat, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Krzyżagórska Podniesiński Łoboda 12:00 Odpowiedzialność depozytariusza wobec obsługiwanego TFI Edyta Juszczyńska - Radca Prawny, Partner w Kancelarii Drab- Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie Prawni i Adwokaci 13:00 Lunch 14:00 Sposób powierzania aktywów depozytariuszowi dysponowanie aktywami przez depozytariusza Łukasz Zalewski - Radca Prawny, Wspólnik Matczuk Wieczorek Kancelarii Adwokatów, współkierujący Praktyką Rynku Kapitałowego 15:00 Zakończenie warsztatu; wręczenie certyfikatów Uczestnikom Certyfikaty Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat poświadczający udział w warsztatach.

4 Grupa docelowa: Członkowie Zarządu TFI Dyrektorzy finansowi TFI Dyrektorzy I pracownicy działów prawnych i compliance TFI oraz banków depozytariuszy Przedstawiciele działów usług powierniczych banków depozytariuszy Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach: Dyrektywa UCITS V, jest kolejną z rzędu regulacją prawną wprowadzającą znaczące zmiany na rynku inwestycyjnym. Jej adresatami w równej mierze są banki depozytariusze oraz TFI. UCITS V została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 28 sierpnia i zaczęła obowiązywać 20 dni po tym terminie. Jej implementacja będzie miała znaczący wpływ na Polskie ustawodawstwo. Duża część zmian obejmie relacje między depozytariuszem a TFI. Podczas warsztatu, zaproszeni przez nas eksperci szczegółowo omówią każdy istotny aspekt wymaganych do wprowadzenia zmian. Uczestnicy warsztatu przygotowani zostaną do prawidłowego wdrożenia i stosowania przepisów dyrektywy. Miejsce warsztatów Hotel Mariott Aleje Jerozolimskie 65/ Warszawa Kontakt do producenta: Paweł Rachowski Młodszy Kierownik Projektu tel.: Organizator MM Conferences to wiodący i niezależny organizator spotkań biznesowych w Polsce. Spółka jest organizatorem konferencji, kongresów, sympozjów oraz warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi firmami rynku mediów, telekomunikacji oraz IT, jak i zespół doświadczonych managerów oraz producentów, handlowców. Realizujemy projekty z największymi firmami i instytucjami, takimi jak: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGEiT, PAI Z, Telekomunikacja Polska, Orange, T-mobile, Polkomtel, Play, Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telekomunikacja Kolejowa, Intel, Netia, Alcatel-Lucent, SES Astra, Huawei, Alvarion, TNS OBOP.

5 Edyta Juszczyńska Partner w Kancelarii Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie Prawni i Adwokaci Radca prawny od 2003 r., absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od początku swojej praktyki zawodowej związana z rynkiem kapitałowym. Karierę zawodową rozpoczynała w Departamencie Domów Maklerskich i Funduszy Powierniczych ówczesnej Komisji Papierów Wartościowych, następnie związana była z działami rynków kapitałowych dwóch międzynarodowych kancelarii, gdzie doradzała między innymi przy tworzeniu i uzyskiwaniu licencji dla kilku domów maklerskich, w tym świadczących usługę zarządzania aktywami oraz tworzenia funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych. Przez 3 lata była Dyrektorem ds. Prawnych w PKO TFI S.A. gdzie uczestniczyła między innym w procesie tworzenia pierwszego funduszu sekurytyzacyjnego oraz organizowała pierwsze przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym na podstawie umowy pomiędzy towarzystwami. Posiada bogate doświadczenie w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich w tym zagranicznych firm inwestycyjnych, jak również w zakresie transakcji fuzji i przejęć. Była członkiem rad nadzorczych dwóch domów maklerskich, gdzie czynnie uczestniczyła w przygotowaniach do i wdrażaniu procedur, dotyczących zarządzania ryzykiem. Była członkiem Komisji Rewizyjnej OIRP w Warszawie; od wielu lat prowadzi zajęcia dla aplikantów OIRP w Warszawie z zakresu umów w obrocie gospodarczym. Zasiadała w radach nadzorczych kilku spółek, w tym dwóch domów maklerskich oraz jednej spółki publicznej. Beata Krzyżagórska-Żurek Adwokat, Wspólnik Zarządzający, kancelaria Kancelaria Krzyżagórska Podniesiński Łoboda Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 1991 r. Po ukończeniu studiów pracowała na Uniwersytecie Gdańskim w Katedrze Prawa Morskiego pod kierunkiem prof. dr hab. J. Młynarczyka; Egzamin sędziowski złożyła w 1994 r., zaś egzamin adwokacki w 1996 r. Uczestniczyła w szeregu międzynarodowych programach naukowych; praktykowała w amerykańskich (m.in. w Schiff, Hardin & Waite, Jenner & Block, Baker & McKenzie) oraz brytyjskich (m.in. w Ince & Co, Cameron McKenna) firmach prawniczych; prowadziła wykłady z zakresu prawa morskiego, ubezpieczeniowego i cywilnego w zagranicznych szkołach wyższych, w tym na Uniwersytecie w Uppsali w Sztokholmie w Szwecji (1992 r.), Uniwersytecie w Minnesocie, USA (1996 r.), a ponadto w Zurichu w Szwajcarii (1996 r.). Realizowała wiele transakcji obejmujących sprzedaż pakietów udziałów oraz akcji, łączenie, podział oraz przekształcenia spółek prawa handlowego, a także sprzedaż przedsiębiorstw lub ich części. Uczestniczyła transakcjach związanych z emisją papierów wartościowych i wprowadzaniem ich do obrotu na rynku regulowanym, uczestniczyła w postępowaniach przed KNF w sprawach dotyczących wyrażenia zgody na wykonywanie działalności przez towarzystwa inwestycyjne oraz utworzenie funduszy inwestycyjnych, a także w wielu innych postępowaniach związanych z działalnością towarzystw i funduszy inwestycyjnych. Przeprowadzała emisje certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych; świadczy usługi stałego doradztwa prawnego na rzecz towarzystw i funduszy inwestycyjnych. Zajmowała się transakcjami finansowania przedsięwzięć typu project i corporate finance, a także inwestycjami private equity. Uczestniczyła w wielu postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi związanych z morską żeglugą handlową, w tym w szczególności wynikających z niewykonania umów frachtowych lub aresztem statków; uczestniczyła w przygotowaniu wielu umów z zakresu prawa morskiego, w tym w szczególności umowy o budowę statku; przez wiele lat świadczyła usługi doradztwa prawnego na rzecz wiodącego towarzystwa ubezpieczeniowego w Polsce, zarówno w zakresie opiniowania i obsługi sporów sądowych, jak i opiniowania i tworzenia umów oraz ogólnych warunków umów. Dr Radosław L. Kwaśnicki Radca prawny, Prezes Zarządu w Kancelarii RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych. W 2011 r. uzyskał prestiżową rekomendację Global Law Experts jako jedyny polski prawnik w zakresie prawa spółek, w 2010 r. także w ww. zakresie został wyróżniony przez European Legal Experts oraz wskazany przez Legal 500 w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć (M&A), gdzie wskazano m.in., iż Radosław Kwaśnicki jest skutecznym menadżerem i opiekunem. Kwaśnicki doradza przedsiębiorstwom w sektorach energii, górnictwa, FMCG, farmaceutycznych oraz budowlanych. Arbiter krajowy i międzynarodowy; w latach Prezes a następnie Wiceprezes Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (obecnie arbiter tego Sądu), od 2010 r. arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan a także arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu. Bogate doświadczenie w nadzorze korporacyjnym zdobył m.in. jako członek wielu rad nadzorczych. Obecnie pełni m.in. funkcję Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. Członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów, wpisany na listę kandydatów na Profesjonalnych Członków Rad Nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów. Uczestnik prac legislacyjnych i strategicznych związanych z rozwojem prawa gospodarczego. Prowadzi blog poświęcony prawu gospodarczemu PRAWO BIZNESU LAW IN ACTION.

6 Szymon Okoń Senior Associate, SSW Spaczyński, Szczepaniak Doktorant w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, jego główną specjalnością są transakcje fuzji i przejęć, aspekty prawne i finansowe rynków kapitałowych oraz finanse i bankowość. Studiował na Edinburgh Napier University oraz London School of Economics and Political Science. Jego doświadczenie obejmuje uczestnictwo w licznych projektach transakcyjnych i restrukturyzacyjnych oraz doradztwo korporacyjne. Zdobywał także doświadczenie w obszarze regulacyjnym rynku finansowego. Doradzał przy realizacji obowiązków informacyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi, w tym przy tworzeniu struktur ukierunkowanych na ich optymalizację. Katarzyna Otwinowska Senior Associate w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Bird & Bird Doradza przedsiębiorcom od 2007 roku. Specjalizuje się w obsłudze prawnej instytucji finansowych, w tym banków i funduszy inwestycyjnych, zarówno w zakresie obsługi korporacyjnej (w tym corporate governance i compliance), jak i wymogów regulacyjnych (m.in. MiFID, CRD, pranie pieniędzy, outsourcing) oraz oferty produktowej, tj. wdrażania nowych produktów i linii biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem produktów bankowości elektronicznej i płatności mobilnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stałej obsługi prawnej funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych. Wspiera klientów z sektora finansowego w zakresie zagadnień związanych z zatrudnieniem kadry menadżerskiej, w tym kontraktów menadżerskich, opcji menadżerskich oraz wymogów regulacyjnych związanych z polityką zmiennych składników wynagrodzeń. Doradza przy transakcjach na rynku finansowym, w szczególności dotyczących finansowania kredytem, emisji papierów dłużnych oraz instrumentów pochodnych. Prowadzi bieżącą obsługę korporacyjną szeregu spółek prawa handlowego oraz doradza przy łączeniu i podziałach spółek. Autorka szkoleń związanych z działalnością instytucji finansowych w Polsce. Damian Staszewski Prawnik w Kancelarii RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Absolwent Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada doświadczenie w zakresie prawa rynku kapitałowego, funkcjonowania spółek publicznych oraz sporów korporacyjnych. Doradza przy transakcjach dokonywanych w ramach rynku publicznego, wrogich oraz przyjaznych przejęciach, a także w zakresie polityki informacyjnej spółek, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym również należących do grup kapitałowych. Autor publikacji w zakresie prawa spółek handlowych oraz rynku kapitałowego. Redaktor bloga poświęconego prawu gospodarczemu PRAWO BIZNESU LAW IN ACTION. Karolina Stawicka Senior Associate, kieruje praktyką prawa pracy w polskim biurze Bird & Bird Karolina Stawicka doradza przedsiębiorcom od 2005 roku. Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Jej specjalizacja obejmują również prawo autorskie i nowych technologii, nieuczciwą konkurencję, ochronę danych osobowych, oraz spory sądowe i arbitraż. Wspiera klientów, w tym również z sektora finansowego, w pełnym spektrum zagadnień związanych z prawem pracy. Doradza podczas zatrudniania pracowników, w tym kadry menadżerskiej oraz kandydatów z innych krajów, w pełnym procesie proceduralnym oraz podczas negocjacji. Opracowuje wzory dokumentów, m.in. umów o pracę i kontraktów menedżerskich, umów zakazie konkurencji, regulaminów pracy i wynagradzania, kodeksów etycznych oraz polityk bezpieczeństwa informacji, również pod kątem zgodności z dyrektywami unijnymi w tym MiFID oraz CRD. Ma doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracowników, włącznie z prowadzeniem postępowań karnych wobec pracowników. Jest ekspertem Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Konsultant Polskiej Akademii Nauk, Fundacji Funduszu Współpracy oraz ekspert prawny Krajowej Izby Gospodarczej. Autorka szkoleń i publikacji z zakresu prawa pracy, zarzadzania HR i zwalczania korupcji.

7 Filip Suchta Radca Prawny, Wspólnik Matczuk Wieczorek Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych, współkierujący Praktyką Rynku Kapitałowego Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych oraz problematyki związanej z prawnymi aspektami obrotu instrumentami finansowymi. Na co dzień świadczy pomoc prawną na rzecz zagranicznych i polskich podmiotów rynku kapitałowego, m.in. w zakresie wprowadzania na rynek funduszy inwestycyjnych, obsługi towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich i firm inwestycyjnych, jak również obsługi na rynku polskim zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz tworzenia międzynarodowych struktur inwestycyjnych i optymalizacyjnych. w swojej dotychczasowej działalności zawodowej pracował w jednym z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, gdzie zajmował się obsługą prawną funduszy inwestycyjnych. Pełnił również przez ponad 3 lata funkcję inspektora nadzoru w dwóch towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Wojciech Szczepaniak Partner Zarządzający, radca prawny, SSW Spaczyński, Szczepaniak Wojciech Szczepaniak specjalizuje się w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy venture capital w zakresie prawa spółek, prawa regulującego fundusze inwestycyjne oraz publicznego obrotu papierami wartościowymi. Doradza klientom indywidualnym przy tworzeniu optymalnych struktur zapewniających bezpieczeństwo sukcesji majątkowej z wykorzystaniem zagranicznych fundacji prywatnych i trustów. Aktywnie działa jako członek międzynarodowych organizacji International Bar Association oraz International Fiscal Association. Łukasz Wielądek adwokat, kierujący praktyką procesową Matczuk Wieczorek Kancelarii Adwokatów Posiada bogate doświadczenie w zakresie postępowań dotyczących roszczeń uczestników funduszy inwestycyjnych przeciwko towarzystwom funduszy inwestycyjnych. Jego praktyka koncentruje się na prowadzeniu spraw cywilnych i gospodarczych. Nadto posiada bogatą praktykę w prowadzeniu spraw karnych oraz sądowoadministracyjnych, a także doradztwa na rzecz klientów w zakresie postępowania upadłościowego. Karol Szymański Of Counsel w Kancelarii RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy, Wiceprezes Zarządu RKKW - Business Advisory sp. z o.o. Inwestor, członek rad nadzorczych spółek publicznych, doradca prawny. Posiada doświadczenie w zakresie prawa rynku kapitałowego, funkcjonowania spółek publicznych, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz sporów korporacyjnych. Doradca podczas wrogich oraz przyjaznych przejęć spółek publicznych. Uczestniczył w projektach związanych z restrukturyzacją spółek (m.in. przejęcia, nabywanie przedsiębiorstw spółek handlowych), prowadząc sprawy dotyczące akwizycji w ramach publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz spory korporacyjne. Doradza spółkom publicznym w zakresie ich organizacji wewnętrznej oraz tworzenia struktur grup kapitałowych w kontekście realizacji obowiązków informacyjnych. Autor licznych publikacji w zakresie prawa spółek handlowych oraz rynku kapitałowego. Posiada przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Aktualnie zasiada w Radzie Nadzorczej W Investments S.A., w której pełni funkcję Wiceprzewodniczącego. Dodatkowo piastuje stanowisko członka Komitetu Audytu W Investments S.A. Łukasz Zalewski Radca Prawny, Wspólnik Matczuk Wieczorek Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych, współkierujący Praktyką Rynku Kapitałowego W roku 1999 rozpoczął pracę jako prawnik w jednym z polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych, z którym związany był przez blisko dziewięć lat. Wieloletnia i kompleksowa obsługa prawna towarzystwa i zarządzanych przez nie funduszy zaowocowała bogatym doświadczeniem w zakresie zagadnień prawnych związanych z organizacją i funkcjonowaniem funduszy i towarzystw na polskim rynku kapitałowym, a także w zakresie prawnej charakterystyki instrumentów finansowych i obrotu tymi instrumentami. Obecnie jako Wspólnik MWW świadczy pomoc prawną dotyczącą wszelkich aspektów funkcjonowania innych uczestników rynków kapitałowych, w tym w szczególności funduszy zagranicznych, banków, domów maklerskich, podmiotów pośredniczących w zbywaniu tytułów uczestnictwa, etc. Łukasz Zalewski uczestniczy między innymi w postępowaniach administracyjnych toczonych przed Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie wydawanych przez KNF zezwoleń i w ramach procedur notyfikacyjnych.

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Obowiązek centralnego rozliczania transakcji oraz raportowania w odniesieniu do wymogów EMIR Praktyczne aspekty outsourcingu w sektorze inwestycyjnym na podstawie regulacji

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY MANAGER ZAKRES TEMATYCZNY KURSU: UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELI SPÓŁKI W OBSZARZE NADZORU SPRAWOWANIE STAŁEGO NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI A STAŁE INDYWIDUALNE WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE Strona tytułowa Główne zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo 12 punktów do przedstawienia w KRRP. Wybór formy zatrudnienia menedżera optymalny sposób współpracy Zasady zawierania kontraktów

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MONITORING SPÓŁEK ZALEŻNYCH W PRAKTYCE

SKUTECZNY MONITORING SPÓŁEK ZALEŻNYCH W PRAKTYCE Strona Tytułowa 14-15 maja 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zagrożenia i niepokojące sygnały ze spółek zależnych Dopuszczalne metody sprawowania kontroli nad spółkami zależnymi Pozakodeksowe

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY INWESTYCYJNE

PRODUKTY INWESTYCYJNE ZAGADNIENIA GŁÓWNE Ò ÒZACHĘTY ZMIANY W STATUSIE PRAWNYM I ICH WPŁYW NA PRAKTYKĘ W KONTEKŚCIE MIFID II Ò ÒPORADA INWESTYCYJNA PRAKTYKA ŚWIADCZENIA USŁUGI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ÒÒZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org.

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org. 4-5 marca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na V Kongres Prawników Spółek

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki Rozwój rynku Główne zagadnienia Rynek w kontekście zmian regulacyjnych-dyrektywa PSD II Biorąc u w wars dział z tatach otrzym punktó ają Państwo1 w sz 3 do prz koleniowych edstaw ienia Krajow e Radców

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID I CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: konferencje

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID I CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: konferencje Patron honorowy: Konferencja GDZIE I KIEDY: 27-28 marca 2012, Warszawa Hotel Rialto, ul. Wilcza 73 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: wdrożenie dyrektywy MiFID w Polsce doświadczenia nadzorcze

Bardziej szczegółowo

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY:

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: Patron honorowy: Konferencja GDZIE I KIEDY: 27-28 marca 2012, Warszawa Hotel Rialto, ul. Wilcza 73 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: wdrożenie dyrektywy MiFID w Polsce doświadczenia nadzorcze

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

Marta Bieniada. Maciej Mieczysław Małek. Teresa Olszówka. Magdalena Mazurkiewicz. Peter Święcicki. Małgorzata Strucka.

Marta Bieniada. Maciej Mieczysław Małek. Teresa Olszówka. Magdalena Mazurkiewicz. Peter Święcicki. Małgorzata Strucka. otrzyma certyfikat poświadczający udział Strona Tytułowa Główne zagadnienia Jak wygląda aktualny stan prawny wdrożenia FATCA Obowiązki polskich instytucji finansowych po 1 lipca 2014r Umowa międzyrządowa

Bardziej szczegółowo

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii Piotr Gniewkowski Kancelaria Radcy Prawnego - Piotr Gniewkowski Rafał Hajduk Norton Rose Fulbright Raportowanie danych transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Główne Zagadnienia. Praktyczne aspekty windykacji podmiotów gospodarczych

Główne Zagadnienia. Praktyczne aspekty windykacji podmiotów gospodarczych Strona Tytułowa Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 13 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRRP Główne Zagadnienia Praktyczne aspekty windykacji podmiotów gospodarczych Strategia przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁEK Z O.O. i S.A.

VIII FORUM BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁEK Z O.O. i S.A. Patroni PARTNERZY 23-24 kwietnia 2015r., Warszawa, Pure Sky Club, ul. Złota 59 VIII FORUM BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁEK Z O.O. i S.A. Skuteczne i funkcjonalne rozwiązania w 2015r. w zakresie działania

Bardziej szczegółowo

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych Strona tytułowa Program Dzień I Program Dzień II Informacje ogólne Prelegenci EKSPERT ZARZĄDZANIA Formularz zgłoszeniowy 5 6 grudnia 2013 r. Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w budynku Millennium Plaza

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

Warsztat PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI I ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ. Główne zagadnienia: Prelegenci

Warsztat PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI I ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ. Główne zagadnienia: Prelegenci Główne zagadnienia: : JACEK GOLISZEWSKI Mazars Polska Dr KAROLINA KOCEMBA Kancelaria Tomczak i Partnerzy WŁODZIMIERZ MAKOWSKI Partner, MDDP Business Consulting ADAM MIŁOSZ kancelaria GALT Adam Miłosz i

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa Strona Tytułowa Program i istniejące problemy Informacje Ogólne Prelegenci GŁÓWNE ZAGADNIENIA Marta Bieniada Clifford Chance dr Janusz Fiszer GESSEL Joanna Grynfelder Alior Bank dr Karolina Kocemba Tomczak

Bardziej szczegółowo

JAK EFEKTYWNIE WYCOFAĆ PRODUKT Z RYNKU

JAK EFEKTYWNIE WYCOFAĆ PRODUKT Z RYNKU Strona Tytułowa Hotel Westin 9-10 lutego 2015 r. Główne zagadnienia Wycofania produktu z rynku algorytm postępowania Plan zarządzania sytuacją kryzysową w sieci handlowej Wycofanie wyrobu z rynku - różnice

Bardziej szczegółowo

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Programy restrukturyzacji w grupie Niepokojące sygnały płynące ze spółek Wymogi odnośnie raportów ze spółek zależnych Controlling kosztów w grupie Ocena realizacji

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

Corporate Legal Counsel 2011

Corporate Legal Counsel 2011 II Forum 8-9 lutego 2011 Radisson BLU Centrum Hotel, Warszawa Corporate Legal Counsel 2011 Prawo i Biznes najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! unikalna możliwość osobistego spotkania najważniejszych

Bardziej szczegółowo

w Grupach Kapitałowych

w Grupach Kapitałowych 2-3 września 2015 r. Hotel Sheraton Warszawa Główne Zagadnienia KONSEKWENCJE ZMIAN W USTAWIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH - NOWY STATUS ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PRAWO MARKETINGU - PRZETWARZANIE

Bardziej szczegółowo

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Strona tytułowa główne zagadnienia Regulacje prawne dotyczące farm fotowoltaicznych w ustawie o odnawialnych źródłach energii nowe zasady wsparcia dla inwestycji fotowoltaicznych. Jakie na etapie projektowania

Bardziej szczegółowo

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Patroni PARTNERZY I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Wiosenna oferta Specjalna 1270 pln* Szczegóły na formularzu Jak doskonalić funkcjonowanie i współpracę w holdingu? współpraca i relacje między spółką dominującą,

Bardziej szczegółowo