NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ"

Transkrypt

1 certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY MANAGER ZAKRES TEMATYCZNY KURSU: UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELI SPÓŁKI W OBSZARZE NADZORU SPRAWOWANIE STAŁEGO NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI A STAŁE INDYWIDUALNE WYKONYWANIE CZYNNOŚCI NADZORCZYCH ZASADA KOLEGIALNEGO DZIAŁANIA KONSEKWENCJE NARUSZENIA RELACJE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Z PODMIOTAMI, KTÓRE DOKONAŁY ICH WYBORU W SKŁAD ORGANU NADZORCZEGO KOMITET AUDYTU PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW POMIĘDZY CZŁONKAMI ZARZĄDU STOSUNKI PRAWNE POMIĘDZY SPÓŁKAMI NALEŻĄCYMI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ROZLICZENIA POMIĘDZY SPÓŁKAMI NALEŻĄCYMI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ RAPORTOWANIE JAKICH INFORMACJI NIE MOŻNA PRZEKAZYWAĆ? NADZÓR WŁAŚCICIELSKI SPÓŁKI MATKI ORAZ OBOWIĄZKI SPÓŁKI CÓRKI W TYM ZAKRESIE UMOWA HOLDINGOWA Jan Kowalski uzyskał tytuł Certyfikowany manager nadzoru właścicielskiego w grupie kapitałowej Zdobył umiejętności z zakresu: Uprawnienia właścicieli spółki w obszarze nadzoru Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki a stałe indywidualne wykonywanie czynności nadzorczych Zasada kolegialnego działania konsekwencje naruszenia Relacje członków rady nadzorczej z podmiotami, które dokonały ich wyboru w skład organu nadzorczego Komitet audytu Podział obowiązków pomiędzy członkami zarządu Stosunki prawne pomiędzy spółkami należącymi do grupy kapitałowej Rozliczenia pomiędzy spółkami należącymi do grupy kapitałowej Raportowanie w grupie kapitałowej jakich informacji nie można przekazywać? Nadzór właścicielski spółki matki oraz obowiązki spółki córki w tym zakresie Umowa holdingowa w grupie kapitałowej KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA CERTYFIKAT POŚWIADCZAJĄCY UDZIAŁ W KURSIE PATRONI MEDIALNI: WSPÓŁPRACA: WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

2 Ramowy plan zajęć: Dzień pierwszy: 08:30 Rejestracja uczestników, poranna kawa 09:00 Rozpoczęcie zajęć 10:35 10:55 Przerwa na kawę 12:55 13:40 Przerwa na lunch 15:50 Zakończenie zajęć Dzień drugi: 08:30 Rejestracja uczestników, poranna kawa 09:00 Rozpoczęcie zajęć 10:50 11:10 Przerwa na kawę 13:00 13:45 Przerwa na lunch 15:40 Zakończenie zajęć PROGRAM DZIEŃ I ( r.) dr Radosław L. Kwaśnicki, Radca Prawny, Partner Zarządzający, Kancelaria RKKW 1. Wprowadzenie nadzór właścicielski w grupie kapitałowej dlaczego to ma znaczenie? 2. Uprawnienia właścicieli spółki w obszarze nadzoru Dariusz Kulgawczuk, Radca Prawny, Departament Korporacyjny, Kancelaria RKKW dostęp właścicieli do informacji w spółce z o.o. / spółce akcyjnej oraz sądowy wniosek o udzielenie informacji CASE STUDY: pytania akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu czy wystarczy udzielenie jakiejkolwiek odpowiedzi? Karol Szymański, Departament Rynków Kapitałowych, Kancelaria RKKW żądanie zwołania zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad samodzielne zwołanie zgromadzenia, w szczególności spółki publicznej prawo czy fikcja? sądowy wniosek o zwołanie zgromadzenia CASE STUDY: zwołanie zgromadzenia spółki jeszcze publicznej, ale już nie giełdowej kazus spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. w upadłości likwidacyjnej rewident ds. szczególnych sposoby obchodzenia tej instytucji a uprawnienia KNF CASE STUDY: kazusy spółek TPH S.A. 2011/2012, Solar S.A Krzysztof Brysiewicz, Radca Prawny, Departament Sporów Korporacyjnych, Departament Funduszy Unijnych, Kancelaria RKKW absolutorium jakie naprawdę ma znaczenie? CASE STUDY: jak utrudnia się kwestionowanie uchwał w sprawie absolutorium? przerwa 3. Rada nadzorcza Damian Dworek, Radca Prawny, Partner, Departament Procesowy, Kancelaria RKKW zasady powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki a stałe indywidualne wykonywanie czynności nadzorczych zasada kolegialnego działania konsekwencje naruszenia Krzysztof Brysiewicz, Radca Prawny, Departament Sporów Korporacyjnych, Departament Funduszy Unijnych, Kancelaria RKKW relacje członków rady nadzorczej z podmiotami, które dokonały ich wyboru w skład organu nadzorczego CASE STUDY: Ten obcy przedstawiciel konkurencji w radzie nadzorczej czy trzeba udostępniać mu dokumenty oraz informacje? Agnieszka Nalazek, Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu, Departament Sporów Korporacyjnych, Kancelaria RKKW komitet audytu aspekty praktyczne

3 PROGRAM DZIEŃ II ( r.) dr Radosław L. Kwaśnicki, Radca Prawny, Partner Zarządzający, Kancelaria RKKW jak obchodzi się prawo wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami? 4. Zarząd Krzysztof Rąpała, Radca Prawny, Departament Fuzji i Przejęć, Kancelaria RKKW sposób powoływania i odwoływania członków zarządu podział obowiązków pomiędzy członkami zarządu jakie ma znaczenie? prowadzenie spraw spółki a jej reprezentacja Piotr Letolc, Departament Fuzji i Przejęć, Kancelaria RKKW mandat i kadencja członków zarządu CASE STUDY: konsekwencje błędnego określenia momentu wygaśnięcia mandatu członka zarządu oraz sposób ochrony formy zatrudniania członków zarządu na co należy uważać? CASE STUDY: nieważność kontraktów menedżerskich Aneta Pankowska, Radca Prawny, Departament Własności Intelektualnej, Kancelaria RKKW uregulowanie kwestii praw do wytworów intelektualnych członka zarządu CASE STUDY: konsekwencje braku regulacji a prawo do logo spółki, pomysłu, kreacji, wynalazku, etc. 5. Nadzór właścicielski w grupie kapitałowej Dariusz Kulgawczuk, Radca Prawny, Departament Korporacyjny, Kancelaria RKKW stosunki prawne pomiędzy spółkami należącymi do grupy kapitałowej relacje pomiędzy organami spółek należących do grupy kapitałowej rozliczenia pomiędzy spółkami należącymi do grupy kapitałowej raportowanie w grupie kapitałowej jakich informacji nie można przekazywać? informacje poufne w grupie kapitałowej na co należy uważać? CASE STUDY: od którego momentu biegnie dla emitenta spółki publicznej termin do publikacji informacji poufnej, która powstała w spółce zależnej? nadzór właścicielski spółki matki oraz obowiązki spółki córki w tym zakresie UMOWA HOLDINGOWA w grupie kapitałowej DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: Otrzymają Państwo kompleksową wiedzę prawną z zakresu nadzoru właścicielskiego w grupie kapitałowej Pozyskana wiedza będzie miała praktyczny charakter, bazujący na case-studies i dobrych praktykach Kurs poprowadzony zostanie przez wybitnych ekspertów w tym zakresie

4 CERTYFIKOWANY MANAGER MM Conferences to wiodący i niezależny organizator spotkań biznesowych w Polsce. Spółka jest organizatorem konferencji, kongresów, sympozjów oraz warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi firmami rynku mediów, telekomunikacji oraz IT, jak i zespół doświadczonych managerów oraz producentów, handlowców. Realizujemy projekty z największymi firmami i instytucjami, takimi jak: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGE it, PAI Z, Telekomunikacja Polska, Orange, T-mobile, Polkomtel, Play, Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telekomunikacja Kolejowa, Intel, Netia, Alcatel Lucent, SES Astra, Huawei, Alvarion, TNS OBOP. Kancelaria RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy specjalizuje się m.in. w prawie spółek (korporacyjnym), prawie cywilnym, fuzjach i przejęciach (transakcjach M&A), prawie pracy i kontraktów menedżerskich oraz prawie rynku kapitałowego. Prawnicy Kancelarii posiadają doświadczenie zdobyte zarówno poprzez wieloletnie świadczenie pomocy prawnej, jak też i w charakterze członków organów spółek kapitałowych (w szczególności rad nadzorczych), wykładowców na seminariach i konferencjach, zaś osobiste doświadczenie w biznesie daje zrozumienie jego istoty i pozwala identyfikować się z Klientami, by lepiej zrozumieć ich potrzeby i wspólnie rozwiązywać problemy. MIEJSCE KURSU Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa WIĘCEJ INFORMACJI Ewelina Stęplewska Project Manager T: F:

5 Radosław L. Kwaśnicki RADOSŁAW L. KWAŚNICKI radca prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW. Specjalizuje się w zakresie prawa spółek oraz prawa rynku kapitałowego; obok bieżącego kompleksowego doradztwa prawnego uczestniczy w wielu sporach korporacyjnych, w tym przyjaznych lub wrogich przejęciach spółek (a także broni spółki przed wrogimi przejęciami); często angażuje się w rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami) spółek, a także staje na czele projektów akwizycyjnych (M&A) oraz restrukturyzacyjnych. Arbiter krajowy i międzynarodowy. Posiada duże doświadczenie w bezpośrednim nadzorze nad spółkami, w szczególności zasiada lub zasiadał w radach nadzorczych (pełniąc także funkcję ich przewodniczącego) następujących spółek: Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., PGE Energia S.A., PGE ZEWT Teren Dystrybucja Sp. z o.o. (obecnie część PGE Dystrybucja S.A.), Elektrownia Turów S.A. (obecnie część PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.), Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o., Infinity 8 S.A., WInvestments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. w upadłości likwidacyjnej, Internet Group S.A., BBI Capital NFI. Autor licznych publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego. Wykładowca na wielu, krajowych i zagranicznych, konferencjach i seminariach poświęconych prawu gospodarczemu oraz biznesowi. Damian Dworek DAMIAN DWOREK radca prawny, partner. W Kancelarii RKKW kieruje departamentem procesowym. Specjalizuje się w prowadzeniu procesów sądowych w sprawach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów między przedsiębiorcami i sporów korporacyjnych. Posiada bogatą praktykę w kompleksowej obsłudze prawnej krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Autor publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego. Wykładowca na konferencjach i seminariach dotyczących prawa cywilnego oraz gospodarczego, w tym w szczególności dotyczących kontraktów w obrocie gospodarczym i prawa spółek. W 2008 r. złożył egzamin sędziowski w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. W latach wykonywał obowiązki asystenta sędziego w Wydziałach Gospodarczym i Cywilnym warszawskiego Sądu Rejonowego. Krzysztof Brysiewicz KRZYSZTOF BRYSIEWICZ radca prawny. W Kancelarii RKKW kieruje Departamentem Prawa Funduszy Europejskich, jest również członkiem Departamentu Sporów Korporacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie sporów prawnych o charakterze korporacyjnym, a także w sprawach cywilnych m.in. dotyczących odpowiedzialności władzy publicznej za niezgodne z prawem działanie, dóbr osobistych, powództw pauliańskich, odpowiedzialności członków zarządu oraz w prawie funduszy strukturalnych. Doświadczony wykładowca prowadził szkolenia dot. funduszy strukturalnych m.in. dla Instytucji Wdrażającej PO IG z a także dla sędziów sądów powszechnych z zakresu zwrotu pomocy publicznej. Autor publikacji z zakresu handlowego, cywilnego, procesowego i funduszy strukturalnych.

6 Dariusz Kulgawczuk DARIUSZ KULGAWCZUK radca prawny, LL. M. W Kancelarii RKKW kieruje departamentem korporacyjnym. Doradzał przy transakcjach M&A oraz transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami; prowadził złożone spory prawne o charakterze korporacyjnym, nieruchomościowym, ubezpieczeniowym oraz związane z własnością intelektualną i inwestycjami budowlanymi. Posiada bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze spółek, w tym w szczególności z branży ubezpieczeniowej oraz budowlanej, jak też spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego i procesowego; wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach dotyczących prawa gospodarczego, w szczególności zaś poświęconych prawu spółek oraz rozwiązywaniu sporów prawnych; arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie; uczestnik w pracach legislacyjnych oraz planistycznych poświęconych rozwojowi prawa. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Piotr Letolc PIOTR LETOLC członek Warszawskiej Izby Adwokackiej od 2012 roku. W Kancelarii RKKW prowadzi projekty transakcyjne w ramach departamentu fuzji i przejęć. Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej spółek. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych i prawie umów handlowych. Doradzał przy licznych transakcjach M&A, w tym w projektach transgranicznych połączeń spółek, jak również w projektach restrukturyzacyjnych, w szczególności przy przekształceniach spółek. Autor i współautor licznych publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego. Posługuje się językiem angielskim. Agnieszka Nalazek AGNIESZKA NALAZEK członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 2011 roku, certyfikowany doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz rynków kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków informacyjnych spółek publicznych oraz akcjonariuszy tych spółek. Uczestniczyła w projektach wrogich i przyjaznych przejęć spółek, zarówno po stronie przejmującego, jak i przejmowanego. Brała udziałach w licznych postępowaniach sądowych z obszaru sporów korporacyjnych (zaskarżanie uchwał organów spółek kapitałowych; ustalenie utraty prawa głosu z akcji przez podmiot, który nie dopełnił obowiązków notyfikacyjnych związanych ze znacznymi pakietami akcji). Autorka publikacji z zakresu prawa spółek oraz prawa rynków kapitałowych. Biegle posługuje się językiem angielskim.

7 Aneta Pankowska ANETA PANKOWSKA radca prawny. W Kancelarii RKKW kieruje departamentem własności intelektualnej. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa własności intelektualnej oraz mediów. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych kancelariach, doradzając klientom z różnych branż (m.in. z branży medialnej, informatycznej, kosmetycznej, tekstylnej, samochodowej, etc.), przede wszystkim w zakresie ochrony praw własności intelektualnej (ochrona znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych), zwalczania nieuczciwej konkurencji, dystrybucji praw medialnych i reklamowych, komercjalizacji aplikacji komputerowych, ochrony danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną, etc. Posiada bogate doświadczenie w zakresie projektowania oraz negocjowania skomplikowanych umów licencyjnych oraz umów przenoszących prawa własności intelektualnej. Brała udział w licznych projektach M&A, w tym badaniach due diligence oraz z sukcesem prowadziła wiele postępowań sądowych. Biegle posługuje się językiem niemieckim oraz angielskim. Krzysztof Rąpała KRZYSZTOF RĄPAŁA radca prawny. W Kancelarii RKKW prowadzi postępowania transakcyjne (M&A) w ramach departamentu fuzji i przejęć. Specjalizuje się w szczególności w prawie spółek oraz w prawie umów handlowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach cywilnych oraz gospodarczych. Autor publikacji z zakresu problematyki transakcyjnej oraz prawa spółek. Karol Szymański KAROL SZYMAŃSKI współpracownik Kancelarii RKKW. Posiada doświadczenie w zakresie prawa rynku kapitałowego, funkcjonowania spółek publicznych, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz sporów korporacyjnych. Doradca podczas wrogich oraz przyjaznych przejęć spółek publicznych. Uczestniczył w projektach związanych z restrukturyzacją spółek (m.in. przejęcia, nabywanie przedsiębiorstw spółek handlowych), prowadząc sprawy dotyczące akwizycji w ramach publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz spory korporacyjne. Doradza spółkom publicznym w zakresie ich organizacji wewnętrznej oraz tworzenia struktur grup kapitałowych w kontekście realizacji obowiązków informacyjnych. Ponadto wspomaga przygotowanie raportów due diligence, opracowuje harmonogramy transakcyjne oraz sporządza umowy inwestycyjne. Autor licznych publikacji w zakresie prawa spółek handlowych oraz rynku kapitałowego, a także prelegent konferencji i szkoleń dotyczących sporów korporacyjnych oraz wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne, a także nabywców znacznych pakietów akcji dopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym. Zasiada w Radach Nadzorczych spółek Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. w upadłości likwidacyjnej, Internet Group S.A., w których pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Dodatkowo piastuje stanowisko członka Komitetu Audytu Internet Group S.A.

8 certyfikowany przez: ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr , lub na Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu. Imię Nazwisko Stanowisko Departament Firma Ulica Kod pocztowy Telefon WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI Miasto TAK, chcę wziąć udział w warsztatach Certyfikowany manager nadzoru właścicielskiego w grupie kapitałowej, termin: Cena zł + 23% VAT do 9 kwietnia 2013 r. Cena zł + 23% VAT po 9 kwietnia 2013 r. NIE, nie wezmę udziału w prezentowanych warsztatach, jednak proszę o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MM Conferences SA TAK, Proszę o wystawienie faktury VAT Fax TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze DANE DO FAKTURY: W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia (DzU 39 poz. 176) Pełna nazwa firmy Ulica Kod pocztowy oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer NIP DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury): Pełna nazwa firmy Oddział / dział firmy / z dopiskiem Imię i nazwisko Ulica Miasto Warunki uczestnictwa 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi: zł + 23% VAT w przypadku pisemnego zgłoszenia do do 9 kwietnia 2013 r., zł + 23% VAT po 9 kwietnia 2013 r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch. 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma. 4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów. 5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze. 6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 9 kwietnia 2013 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po do 9 kwietnia 2013 r. pobierane jest 100% opłaty za udział. 9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZYCH WARSZTATACH? prasa... TV... internet... newsletter... inne (jakie?)... Kod pocztowy Miasto kontakt telefoniczny z naszym konsultantem Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie w dziale Nasi Klienci. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz klientów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,50 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości. Usługi świadczone dla pracowników samorządu, które spełniają 2 warunki : 1. Usługi mające charakter kształcenia zawodowego dla uczestnika 2. Finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT (podstawa Art. 43. Ust.1 punkt 29). W przypadku spełnienia powyższych warunków proszę załączyć oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków. data i podpis pieczątka firmy

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Programy restrukturyzacji w grupie Niepokojące sygnały płynące ze spółek Wymogi odnośnie raportów ze spółek zależnych Controlling kosztów w grupie Ocena realizacji

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r.

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r. Główne zagadnienia Współpraca działu HR z zarządem firmy Komunikacja HR Partnera z kadrą zarządzającą Rola HR Partnera w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia roli HR Partnera Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Strona Tytułowa Główne zagadnienia Dostępność zasobów gazu Wsparcie dla energetyki gazowej Studia wykonalności Rozwiązania techniczne godne zastosowania w jednostce gazowej Otoczenie prawne inwestycji

Bardziej szczegółowo

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową 22 maja 2015 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Budynek Millennium Plaza Główne zagadnienia Outsourcing IT na podstawie prawa bankowego i ustawy o skokach Ochrona tajemnicy bankowej i tajemnicy zawodowej

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych Strona tytułowa Program Dzień I Program Dzień II Informacje ogólne Prelegenci EKSPERT ZARZĄDZANIA Formularz zgłoszeniowy 5 6 grudnia 2013 r. Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w budynku Millennium Plaza

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

20-21 październik a 2011r. HR FOR

20-21 październik a 2011r. HR FOR WARSZTATY 20-21 październik a 2011r. Hotel Novotel Warszawa Ul Marszałkowska 94/98 00-001 Warszawa IN-HOUSE LAWYERS Prelegenci ANDRZEJ BĄK DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO NFI EMPIK MEDIA & FASHION MEC. PIOTR

Bardziej szczegółowo

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH 13-14 maja 2015 r. Dziennik Aktywności 1-Analizy 161 Jesteś Managerem Sprzedaży i szukasz odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego moi handlowcy nie realizują planów? Jak zorganizować im pracę, żeby

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MONITORING SPÓŁEK ZALEŻNYCH W PRAKTYCE

SKUTECZNY MONITORING SPÓŁEK ZALEŻNYCH W PRAKTYCE Strona Tytułowa 14-15 maja 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zagrożenia i niepokojące sygnały ze spółek zależnych Dopuszczalne metody sprawowania kontroli nad spółkami zależnymi Pozakodeksowe

Bardziej szczegółowo

WYBRANI CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ: MAŁGORZATA OLSZEWSKA. Podsekretarz Stanu, Ministerstwo. Administracji i Cyfryzacji

WYBRANI CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ: MAŁGORZATA OLSZEWSKA. Podsekretarz Stanu, Ministerstwo. Administracji i Cyfryzacji 26 marca 2014 r. Sound Garden Hotel ul. Żwirki i Wigury 18a, Warszawa WYBRANI CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ: Prezes, IWONA WENDEL Infrastruktury i Rozwoju MAŁGORZATA OLSZEWSKA Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE Strona tytułowa Główne zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo 12 punktów do przedstawienia w KRRP. Wybór formy zatrudnienia menedżera optymalny sposób współpracy Zasady zawierania kontraktów

Bardziej szczegółowo

30-31 marca 2010 r., hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa. Oliver Glück GSK Stockmann Kollegen

30-31 marca 2010 r., hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa. Oliver Glück GSK Stockmann Kollegen KONFERENCJA 30-31 marca 2010 r., hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA Doświadczenia KE z krajową implementacją PSD Wdrożenie PSD w UK/D Krzysztof Korus Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA 10 11 czerwca 2015 Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR Millennium Plaza Al. Jerozolimskie 123 A Warszawa Celem głównym warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu systemowego zarządzania procesami

Bardziej szczegółowo

Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w BUDYNKU MILLENNIUM PLAZA,

Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w BUDYNKU MILLENNIUM PLAZA, 22-23 maja 2014 r. S ztuka 22 23 maja 2014 r. ZAKRES TEMATYCZNY: zz Analiza własnych naturalnych predyspozycji do budowania profesjonalnych wystąpień zz Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu sterowania

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER KOLEJNA EDYCJA PRAKTYCZNEGO KURSU Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER 13-14.XI.14 PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Aktualnych problemach prawnych Funkcjonowaniu Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Zaletach i wadach Nadzoru Korporacyjnego w Polsce Wpływie Nadzoru Korporacyjnego na wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA

22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA organizator 22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA Spotkanie Liderów Prof. MAREK BELKA Prezes, Narodowy Banku Polski WYBRANI PRELEGENCI Spotkanie Liderów ANDRZEJ JAKUBIAK

Bardziej szczegółowo

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE PRAKTYCZNE WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Warszawa 26-27 listopada 2014 DUE DILIGENCE W PRAKTYCE Wieloaspektowa analiza spółki w transakcjach M&A Na podstawie rynkowych case studies dowiedz się jak:

Bardziej szczegółowo

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE PRAKTYCZNE WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Warszawa 26-27 listopada 2014 DUE DILIGENCE W PRAKTYCE Wieloaspektowa analiza spółki w transakcjach M&A Na podstawie rynkowych case studies dowiedz się jak:

Bardziej szczegółowo

EDIA UMMIT. Największe spotkanie rynku mediów. Udział biorą m.in.: Tomasz Berezowski Wiceprezes ds. technicznych ITI Neovision

EDIA UMMIT. Największe spotkanie rynku mediów. Udział biorą m.in.: Tomasz Berezowski Wiceprezes ds. technicznych ITI Neovision 19-20 listopada 2009 r. Radisson Blu,Warszawa M S EDIA UMMIT Największe spotkanie rynku mediów Udział biorą m.in.: Elizabeth Rumińska Eutelsat Polska Jacek Grochowina Polskie Sieci Nadawcze Dominique Lesage

Bardziej szczegółowo

2. edycja. E-commerce Legal. Dowiedz się, co musisz zmienić w swoim e-sklepie!

2. edycja. E-commerce Legal. Dowiedz się, co musisz zmienić w swoim e-sklepie! 2. edycja E-commerce Legal Dowiedz się, co musisz zmienić w swoim e-sklepie! Warsztaty, 1 października 2014 r., Warszawa, siedziba Pulsu Biznesu UWAGA NIE TYLKO DLA PRAWNIKÓW! Już wkrótce wejdzie w życie

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo