Główne Zagadnienia. Praktyczne aspekty windykacji podmiotów gospodarczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Główne Zagadnienia. Praktyczne aspekty windykacji podmiotów gospodarczych"

Transkrypt

1 Strona Tytułowa Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 13 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRRP Główne Zagadnienia Praktyczne aspekty windykacji podmiotów gospodarczych Strategia przeciwdziałania procesom kontr-egzekucyjnym Praktyka zbywania nieruchomości obciążonych służebnościami Warunki oraz możliwości zastosowania uproszczonego trybu egzekucji z nieruchomości Prelegenci Karol Ciupa, DZ Bank A.G Sławomir Deleżuch, Del Group Łukasz Grzegrzółka, Bank BPH Krzysztof Haładyj, Wierzbowski Eversheds Jerzy Kachnowicz, Alior Bank Michał Kwieciński, Rączkowski, Kwieciński Adwokaci Marcin Osiczko, Komornik Sądowy Michał Rączkowski, Rączkowski, Kwieciński Adwokaci PATRONI MEDIALNI WSPÓŁPRACA ORGANIZATOR

2 Program Dzień I Program, dzień pierwszy 10 Czerwca 09:00 Rejestracja Uczestników; Przerwa kawowa 09:30 Praktyczne aspekty windykacji podmiotów gospodarczych Odpowiedzialność osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółki cywilnej za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością; Odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z umów zawartych ze spółkami osobowymi, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności wspólników spółki jawnej oraz komandytowej; Odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z umów zawartych ze spółkami kapitałowymi, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku bezskutecznej egzekucji w stosunku do spółki. Michał Rączkowski, Partner Zarządzający, Adwokat, Rączkowski, Kwieciński Adwokaci Michał Kwieciński, Partner Zarządzający, Adwokat, Rączkowski, Kwieciński Adwokaci 11:30 Przerwa kawowa 12:00 Praktyka odzyskiwania należności z różnych form zabezpieczenia w upadłości podmiotu gospodarczego Umorzenie zobowiązań upadłego przedsiębiorcy w orzeczeniu o zakończeniu postępowania upadłościowego i jego wpływ na dalsze dochodzenie wierzytelności Uwarunkowania, możliwości i ryzyka zaspokajania się banku z cesji wierzytelności w upadłości układowej oraz w upadłości likwidacyjnej Praktyka realizacji zabezpieczenia wierzytelności w formie kaucji w stanie upadłości podmiotu gospodarczego Karol Ciupa, Radca Prawny, Naczelnik Wydziału Windykacji w DZ BANK AG S.A. Oddział w Polsce 13:15 Przerwa na lunch 14:15 Zaspokojenie wierzytelności z nieruchomości doświadczenia i istniejące problemy Warunki oraz możliwości zastosowania uproszczonego trybu egzekucji z nieruchomości W jaki sposób zrealizować zabezpieczenia hipoteczne banku po wielokrotnym przenoszeniu zabezpieczenia na osoby trzecie? Jak sprawnie uzyskiwać dodatkowe klauzule wykonalności przy realizacji zabezpieczeń hipotecznych banku Zbywanie nieruchomości komercyjnych: jak dotrzeć do szerokiego grona nabywców? Praktyka zbywania nieruchomości obciążonych służebnościami: jak radzić sobie ze spadkiem atrakcyjności takiej nieruchomości? Łukasz Grzegrzółka, Kierownik Zespołu Windykacji Prawnej Kredytów Hipotecznych i Przejęć Nieruchomości, Bank BPH S.A. 16:00 Zakończenie I dnia warsztatów

3 Program Dzień I Program, dzień drugi 11 Czerwca 09:00 Rejestracja Uczestników, Przerwa kawowa 09:30 Przewłaszczenia na zabezpieczenie, a zastaw rejestrowy problematyczne aspekty procesu egzekucyjnego Przykłady doświadczeń realizacji przewłaszczenia na zabezpieczenie na rzecz banku - przejęcie przez bank na własność zapasów przedsiębiorstwa Zastaw rejestrowy oznakowanie i wydzielanie rzeczy, a skuteczność odzyskiwania wierzytelności Przewłaszczenie na zabezpieczenie, a zastaw rejestrowy różnice oraz porównanie skuteczności obu form zabezpieczenia dr Krzysztof Haładyj, Adwokat, Partner kierujący praktyką finansową w kancelarii Wierzbowski Eversheds 11:00 Przerwa kawowa 11:30 Zabezpieczanie wierzytelności konstruowanie zapisów w umowach kredytowych Dobre praktyki konstrukcji klauzul o zabezpieczeniach w umowach kredytowych Jakie zapisy stosować w umowach kredytowych, aby zapobiegać zbiegowi zabezpieczeń - w efekcie zbiegowi egzekucji Sławomir Deleżuch, Prezes Zarządu, Del Group 12:30 Przerwa na lunch 13:30 Strategia przeciwdziałania procesom kontr-egzekucyjnym ze strony dłużnika Przeciwdziałanie skargom oraz próbom nieuskutecznienia wierzytelności przy wierzytelnościach zabezpieczonych na nieruchomości Skuteczne przeciwdziałanie oszustwom dłużnika przy zabezpieczeniach na ruchomościach, np. przenoszenie ruchomości będącej zabezpieczeniem wierzytelności na posesję osoby trzeciej Jerzy Kachnowicz, Dyrektor ds. Windykacji Prawnej i Restrukturyzacji w Alior Banku 15:00 Reguły prawne oraz efektywne rozwiązania współpracy z komornikiem podczas postępowania egzekucyjnego Marcin Osiczko, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie 16:00 Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom Każdy z uczestników otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach.

4 Informacje Ogólne Dlaczego warto wziąć udział? Dynamiczne wahania koniunktury, z jakimi obecnie podmioty gospodarcze mają do czynienia, skutkują nierzadko problemami z płynnością finansową przedsiębiorstw, w efekcie czego następują opóźnienia w regulowaniu należności lub narastanie zobowiązań. Ze względu na charakter funkcjonowania, windykacja podmiotów gospodarczych wymaga opracowania szczególnej strategii odzyskiwania należności oraz dostosowywania metod i narzędzi jej przypisanych do dynamicznie zmieniającego się otoczenia ekonomicznego. Jakie są możliwości zastosowania uproszczonego trybu egzekucyjnego? Jak przeciwdziałać procesom kontr-egzekucyjnym? Jak zabezpieczać się przed oszustwami dłużnika przy zabezpieczeniach na ruchomościach? W odpowiedzi na dostrzeżone problemy, zapraszamy Państwa do udziału w warsztacie, którego formuła stanowi połączenie najwyższej jakości wiedzy prawniczej,dotyczącej postępowania egzekucyjnego oraz upadłościowego, a także praktycznych rozwiązań, czerpanych z praktyki zawodowej zaproszonych do udziału prelegentów. Dyskusja w grupie pozostałych uczestników umożliwia wymianę poglądów oraz dzielenie się najbardziej efektywnymi doświadczeniami. Wszystko to pomoże Państwu wypracować bądź ulepszyć stosowane dotychczas przez Państwa organizację metody i narzędzia windykowania klientów korporacyjnych. Warsztaty kierujemy do: Do udziału w warsztacie zapraszamy przede wszystkim kadrę zarządzającą oraz ekspertów do spraw: windykacji i restrukturyzacji odzyskiwania należności kredytów trudnych obsługi klienta korporacyjnego upadłości egzekucji postępowania sądowego kredytów zagrożonych Organizator MM Conferences to wiodący i niezależny organizator spotkań biznesowych w Polsce. Spółka jest organizatorem konferencji, kongresów, sympozjów oraz warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi firmami rynku mediów, telekomunikacji oraz IT, jak i zespół doświadczonych managerów oraz producentów, handlowców. Realizujemy projekty z największymi firmami i instytucjami, takimi jak: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGE it, PAI Z, Telekomunikacja Polska, Orange, T-mobile, Polkomtel, Play, Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telekomunikacja Kolejowa, Intel, Netia, Alcatel Lucent, SES Astra, Huawei, Alvarion, TNS OBOP. Miejsce Warszatów Hotel Marriott al. Jerozolimskie 65/ Warszawa Więcej Informacji Kinga Mazurek T:

5 Prelegenci PRELEGENCI Karol Ciupa DZ BANK Radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Od 11 lat związany z DZ BANK Polska S.A. Specjalista, następnie Ekspert w Wydziale Aktywów Wydzielonych, a obecnie Naczelnik Wydziału Windykacji, Departament Windykacji i Restrukturyzacji w DZ BANK AG S.A. Oddział w Polsce. Ekspert-praktyk w obszarze prawnej windykacji i restrukturyzacji wierzytelności bankowych. Sławomir Deleżuch Prezes Zarządu Del Group Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania na kierunku Rachunkowość i Finanse. Manager z ponad 14- letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych. W 1997 roku rozpoczął karierę w Polkomtel S.A. (operator sieci Plus) w obszarze windykacji należności. Przez ponad 6 lat z sukcesem zarządzał Działem Windykacji Należności, główne osiągnięcia to redukcja kosztów złego długu oraz znaczne obniżenie kosztów procesu windykacji. W 2007 roku objął stanowisko szefa Departamentu Produktów Sekurytyzacyjnych w ABN AMRO BANK NV S.A. obsługującego klientów rynku brytyjskiego i amerykańskiego. Od 2009 roku Prezes firmy windykacyjnej DEL GROUP Sp. z o.o., gdzie tworzył spółkę od podstaw a aktualnie dynamicznie ją rozwija. Łukasz Grzegrzółka Bank BPH Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego współorganizowanej przez University of Florida, Levin College of Law. Ma ponad 7 letnie doświadczenie praktyczne w windykacji, w szczególności w zakresie dochodzenia wierzytelności wynikających z produktów zabezpieczonych hipoteką. Obecnie jako kierownik Zespołu Windykacji Prawnej Kredytów Hipotecznych i Przejęć Nieruchomości w Banku BPH S.A. odpowiada za proces odzyskiwania wierzytelności Banku na drodze negocjacji polubownych, restrukturyzacji zadłużeń oraz postępowania egzekucyjnego. Zarządza zespołem ekspertów, wraz z którymi tworzy i rozwija unikalny na Polskim rynku finansowym proces przejęć nieruchomości. Stale współpracuje z liderami windykacji z GE Capital przy wdrażaniu strategii windykacyjnych i wymianie doświadczeń pomiędzy krajami EMEA. dr Krzysztof Haładyj Adwokat, Partner kierujący praktyką finansową w kancelarii Wierzbowski Eversheds Dr Krzysztof Haładyj jest partnerem kierującym zespołami Bankowości i Finansów oraz Rynków Kapitałowych. Specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych oraz prawie korporacyjnym. Regularnie uczestniczy w projektach mających na celu zapewnienie finansowania, w tym transakcjach sekurytyzacji, finansowania typu mezzanine oraz emisji obligacji. Doradza także bankom oraz funduszom inwestycyjnym w kwestiach regulacyjnych. Jest również uznanym specjalistą w zakresie prawa zorganizowanego obrotu papierami wartościowymi. Jest autorem licznych publikacji w zakresie prawa handlowego i prawa rynków kapitałowych, w tym w szczególności monografii Odpowiedzialność odszkodowawcza emitentów za naruszenie obowiązków informacyjnych (C.H. Beck 2008) oraz komentarzy Ustawa o ofercie publicznej. Komentarz (C.H. Beck 2009) i Kodeks Cywilny. Komentarz (C.H. Beck współautor). Wykłada prawo handlowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

6 Prelegenci PRELEGENCI Michał Kwieciński Rączkowski, Kwieciński Adwokaci Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikacja adwokacka ukończona przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Adwokat Kwieciński jest specjalistą z zakresu prawa cywilnego, prawa korporacyjnego oraz transakcji handlowych. Zdobył bogate doświadczenie przy długoletniej obsłudze spółek prawa handlowego w tym spółek publicznych. Jest wspólnikiem spółki zajmującej się windykacja należności m. in. na rzecz instytucji finansowych oraz dostawców usług masowych. Michał Rączkowski Rączkowski, Kwieciński Adwokaci Adwokat, Wspólnik Zarządający w kancelarii Rączkowski, Kwieciński Adwokaci z siedzibą w Warszawie, zatrudniającej ponad 75 osób. W kancelarii odpowiedzialny jest za współpracę z instytucjami finansowymi w związku z masowym dochodzeniem wierzytelności na ich rzecz. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych reprezentując od wielu lat z sukcesem Klientów w procesach odszkodowawczych. Jerzy Kachnowicz Alior Bank Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Gdańskiego i Akademia Zarządzania i Biznesu prowadzona w ramach Harward Business Review. Przez ponad 5 lat pracował w GE Money Banku S.A., a po połączeniu w banku BPH, początkowo jako specjalista ds. windykacji, a następnie jako lider zespołu zajmującego windykacją prawną klienta indywidualnego. Odpowiadał za zbudowanie systemu współpracy z komornikami oraz automatycznej obsługi spraw sądowo-egzekucyjnych. W 2010 roku dołączył do Alior Banku S.A., gdzie stworzył od podstaw zespół i proces windykacji prawnej od wypowiedzenia rachunków, aż do zwindykowania lub sprzedaży wierzytelności. Marcin Osiczko Komornik Sądowy Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie. Na stanowisku komornika sądowego powołany w 2008 r., komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, uprzednio stanowisko komornika pełnił przy sądzie rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Prowadził zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie.

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Obowiązek centralnego rozliczania transakcji oraz raportowania w odniesieniu do wymogów EMIR Praktyczne aspekty outsourcingu w sektorze inwestycyjnym na podstawie regulacji

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE Strona tytułowa Główne zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo 12 punktów do przedstawienia w KRRP. Wybór formy zatrudnienia menedżera optymalny sposób współpracy Zasady zawierania kontraktów

Bardziej szczegółowo

Warsztat PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI I ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ. Główne zagadnienia: Prelegenci

Warsztat PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI I ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ. Główne zagadnienia: Prelegenci Główne zagadnienia: : JACEK GOLISZEWSKI Mazars Polska Dr KAROLINA KOCEMBA Kancelaria Tomczak i Partnerzy WŁODZIMIERZ MAKOWSKI Partner, MDDP Business Consulting ADAM MIŁOSZ kancelaria GALT Adam Miłosz i

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MONITORING SPÓŁEK ZALEŻNYCH W PRAKTYCE

SKUTECZNY MONITORING SPÓŁEK ZALEŻNYCH W PRAKTYCE Strona Tytułowa 14-15 maja 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zagrożenia i niepokojące sygnały ze spółek zależnych Dopuszczalne metody sprawowania kontroli nad spółkami zależnymi Pozakodeksowe

Bardziej szczegółowo

Marta Bieniada. Maciej Mieczysław Małek. Teresa Olszówka. Magdalena Mazurkiewicz. Peter Święcicki. Małgorzata Strucka.

Marta Bieniada. Maciej Mieczysław Małek. Teresa Olszówka. Magdalena Mazurkiewicz. Peter Święcicki. Małgorzata Strucka. otrzyma certyfikat poświadczający udział Strona Tytułowa Główne zagadnienia Jak wygląda aktualny stan prawny wdrożenia FATCA Obowiązki polskich instytucji finansowych po 1 lipca 2014r Umowa międzyrządowa

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki Rozwój rynku Główne zagadnienia Rynek w kontekście zmian regulacyjnych-dyrektywa PSD II Biorąc u w wars dział z tatach otrzym punktó ają Państwo1 w sz 3 do prz koleniowych edstaw ienia Krajow e Radców

Bardziej szczegółowo

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Programy restrukturyzacji w grupie Niepokojące sygnały płynące ze spółek Wymogi odnośnie raportów ze spółek zależnych Controlling kosztów w grupie Ocena realizacji

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY INWESTYCYJNE

PRODUKTY INWESTYCYJNE ZAGADNIENIA GŁÓWNE Ò ÒZACHĘTY ZMIANY W STATUSIE PRAWNYM I ICH WPŁYW NA PRAKTYKĘ W KONTEKŚCIE MIFID II Ò ÒPORADA INWESTYCYJNA PRAKTYKA ŚWIADCZENIA USŁUGI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ÒÒZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

w Grupach Kapitałowych

w Grupach Kapitałowych 2-3 września 2015 r. Hotel Sheraton Warszawa Główne Zagadnienia KONSEKWENCJE ZMIAN W USTAWIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH - NOWY STATUS ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PRAWO MARKETINGU - PRZETWARZANIE

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Strona Tytułowa Główne zagadnienia Dostępność zasobów gazu Wsparcie dla energetyki gazowej Studia wykonalności Rozwiązania techniczne godne zastosowania w jednostce gazowej Otoczenie prawne inwestycji

Bardziej szczegółowo

20-21 październik a 2011r. HR FOR

20-21 październik a 2011r. HR FOR WARSZTATY 20-21 październik a 2011r. Hotel Novotel Warszawa Ul Marszałkowska 94/98 00-001 Warszawa IN-HOUSE LAWYERS Prelegenci ANDRZEJ BĄK DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO NFI EMPIK MEDIA & FASHION MEC. PIOTR

Bardziej szczegółowo

JAK EFEKTYWNIE WYCOFAĆ PRODUKT Z RYNKU

JAK EFEKTYWNIE WYCOFAĆ PRODUKT Z RYNKU Strona Tytułowa Hotel Westin 9-10 lutego 2015 r. Główne zagadnienia Wycofania produktu z rynku algorytm postępowania Plan zarządzania sytuacją kryzysową w sieci handlowej Wycofanie wyrobu z rynku - różnice

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

Kongsberg Automotive Zarządzanie wielkością zapasów na magazynie. kluczowe wskaźniki efektywności Bakoma sp. z o.o. otrzyma certyfikat

Kongsberg Automotive Zarządzanie wielkością zapasów na magazynie. kluczowe wskaźniki efektywności Bakoma sp. z o.o. otrzyma certyfikat Strona Tytułowa EFEKTY NEM Hotel Sheraton, Warszawa EFEKTY zarządzanie magazynem EFEKT w przedsiębiorstwie EFEKT Główne zagadnienia Prelegenci Zagospodarowanie magazynu czyli jak Marta Cudziło Dagmara

Bardziej szczegółowo

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa Strona Tytułowa Program i istniejące problemy Informacje Ogólne Prelegenci GŁÓWNE ZAGADNIENIA Marta Bieniada Clifford Chance dr Janusz Fiszer GESSEL Joanna Grynfelder Alior Bank dr Karolina Kocemba Tomczak

Bardziej szczegółowo

GEOLOKALIZACJI. 6 7 marca 2014 r. Prelegenci

GEOLOKALIZACJI. 6 7 marca 2014 r. Prelegenci Główne zagadnienia Paweł Brągoszewski Problematyczna strona ochrony danych osobowych wykorzystanie geolokalizacji i profilowanie klienta Marek Broda Benhauer bragoszewski.com Jak na geolokalizację wpływa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

29-30 października 2014, Hotel Marriott, Warszawa

29-30 października 2014, Hotel Marriott, Warszawa Z ag a d n i e n i a Głó w n e P r e l e g e n c i CENTRALIZACJA ZAKUPÓW TWORZENIE I USTALANIE RAM ORGANIZACYJNYCH MODELE TWORZENIA STRUKTURY CENTRALNEGO BIURA ZAKUPÓW CASE STUDY MATEUSZ BOROWIECKI PIOTR

Bardziej szczegółowo

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY Kontrakty budowlane JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ ROZWIĄZANIE UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE UPRAWNIENIA WIERZYCIELI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM GWARANCJE

Bardziej szczegółowo

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów,

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów, 28-29 lutego 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa III Forum Corporate Legal Counsel 2012 Doroczne, najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! 42 Prelegentów: Prezesów, Dyrektorów Działów Prawnych

Bardziej szczegółowo

Klient w działalności Centrum Usług Wspólnych

Klient w działalności Centrum Usług Wspólnych 27-28 maja 2015 r. GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zasady współpracy CUW z Grupą Kapitałową Optymalny kontrakt świadczenia usług przez CUW (SLA) Budowanie efektywnego zespołu zarządzającego Jak CUW powinien dbać o

Bardziej szczegółowo

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY:

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: Patron honorowy: Konferencja GDZIE I KIEDY: 27-28 marca 2012, Warszawa Hotel Rialto, ul. Wilcza 73 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: wdrożenie dyrektywy MiFID w Polsce doświadczenia nadzorcze

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org.

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org. 4-5 marca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na V Kongres Prawników Spółek

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: 27-28 lutego 2013 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa IV FORUM Corporate Legal Counsel 2013 DOROCZNE SPOTKANIE BRANŻY PRAWNICZEJ: WIĘCEJ NIŻ DORADZTWO PRAWNE DLA BIZNESU! WŚRÓD PRELEGENTÓW: Wojciech

Bardziej szczegółowo