Dyrektywa ZAFI - implementacja przepisów i istniejące problemy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dyrektywa ZAFI - implementacja przepisów i istniejące problemy"

Transkrypt

1 Główne Zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymują Państwo 14 punktów szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych Problemy prawne i praktyczne implementacji dyrektywy ZAFI Wyznaczenie depozytariusza kto może pełnić jego rolę wg ustawy implementującej ZAFI Formy nadzoru i sankcje karne wskazane przez dyrektywę ZAFI w odwołaniu do już obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego Główne aspekty zarządzania ryzykiem płynnością oraz ochroną informacji, regulowane przez dyrektywę i ustawę o ZAFI Prelegenci Problematyczne kwestie obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych zarządzających AFI Implementacja zmian w polityce wynagrodzeń TFI Nowe zasady wprowadzania praw uczestnictwa AFI do obrotu tworzenie Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych Porównanie zapisów dyrektyw: AIFMD, UCITS V i konceptu UCITS VI zestawienie najistotniejszych podobieństw oraz różnic Małgorzata Bakuła dr Krzysztof Haładyj Beata Krzyżagórska Żurek Kancelaria Krzyżagórska Podniesiński Łoboda i Wspólnicy Michał Mostowik Kancelaria dlk Korus Okoń Radcowie Prawni Michał Reszka Matczuk Wieczoreki i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Tomasz Stryjewski FinCrea TFI S.A. Patronat medialny Filip Suchta Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łukasz Zalewski Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Organizator QBusiness.pl BIZNES INFORMACJE

2 Dzień pierwszy, 11 marca 2015 r., Hotel Westin, Warszawa 09:00 Rejestracja Uczestników; poranna kawa 13:00 Lunch 09:30 Problemy prawne i praktyczne implementacji dyrektywy ZAFI wymogi uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności obowiązki wynikające z aktów wykonawczych do dyrektywy dopuszczalne formy outsourcingu części obowiązków zarządzających AFI Dr Krzysztof Haładyj Partner w kancelarii 11:05 Przerwa 11:25 Wyznaczenie depozytariusza kto może pełnić jego rolę wg ustawy implementujące ZAFI 14:00 Formy nadzoru i sankcje karne wskazane przez dyrektywę ZAFI w odwołaniu do już obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego Beata Krzyżagórska Żurek Adwokat, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Krzyżagórska Podniesiński Łoboda i Wspólnicy 15:05 Główne aspekty zarządzania ryzykiem płynnością oraz ochroną informacji, regulowane przez dyrektywę i ustawę o ZAFI Tomasz Stryjewski Inspektor Nadzoru oraz Compliance Officer w FinCrea TFI S.A. 16:10 Zakończenie I dnia warsztatów obowiązki i funkcje depozytariusza wymogi umowy między TFI a depozytariuszem zakres odpowiedzialności depozytariusza wobec ZAFI Filip Suchta Radca Prawny, Wspólnik, Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

3 Dzień drugi, 12 marca 2015 r., Hotel Westin, Warszawa 09:00 Rejestracja Uczestników; poranna kawa 09:30 Porównanie zapisów dyrektyw: AIFMD, UCITS V i konceptu UCITS VI zestawienie najistotniejszych podobieństw oraz różnic Michał Mostowik Prawnik, Kancelaria dlk Korus Okoń Radcowie Prawni 11:05 Przerwa 11:30 Implementacja zmian w polityce wynagrodzeń TFI nowe wymogi organizacyjne Michał Reszka Radca Prawny, Counsel, Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 13:00 Lunch 14:50 Problematyczne kwestie obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych zarządzających AFI wobec organów państwowych i międzynarodowych wobec inwestorów w przypadku przejęcia kontroli nad spółką nienotowaną na rynku Łukasz Zalewski - Radca Prawny, Wspólnik Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych, współkierujący Praktyką Rynku Kapitałowego 16:00 Zakończenie warsztatów Certyfikaty 13:50 Nowe zasady wprowadzania praw uczestnictwa AFI do obrotu tworzenie Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych Małgorzata Bakuła Radca Prawny w zespole prawa bankowego i finansowego kancelarii Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat poświadczający udział w warsztatach.

4 Grupa docelowa: Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzające FIZ i SFIO, działy: prawne compliance controllingu ryzyka Domy Maklerskie mogące pełnić rolę depozytariuszy, działy: powiernicze/powiernictwa prawne compliance Przedstawiciele banków depozytariuszy, działy: powiernicze/powiernictwa prawne compliance Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach: (AIFMD Alternative Investment Fund Managers Directive), jest Unijną regulacją prawną wprowadzającą znaczące zmiany na Polskim rynku inwestycyjnym. Jej adresatami są w głównej mierze Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzające alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (FIZ oraz SFIO). Na chwilę obecną prowadzone są zaawansowane Miejsce warsztatów Hotel Westin Al. Jana Pawła II Warszawa Kontakt do producenta: Paweł Rachowski Kierownik Projektu tel.: prace nad implementacją dyrektywy do polskiego prawodawstwa. Podczas warsztatu, zaproszeni przez nas eksperci szczegółowo omówią każdy istotny aspekt zmian wprowadzanych przez dyrektywę ZAFI. Uczestnicy warsztatu przygotowani zostaną do prawidłowego wdrożenia i stosowania jej przepisów, a także idącej za nią nowelizacji w polskim prawie. Organizator MM Conferences S.A. (MMC Polska) jest liderem w kategorii konferencji dedykowanych dla branży telekomunikacyjnej, mediów, finansów i energetycznej. Realizujemy projekty, które stały się platformą spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Rokrocznie przygotowujemy sto kilkadziesiąt projektów szkoleniowo-konferencyjnych przy współpracy z największymi firmami i instytucjami, a wiele z nich posiada własną markę i ugruntowaną pozycję na rynku: Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, Banking & Insurance Forum, Konferencja EuroPOWER. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi graczami rynku jak również zespół doświadczonych managerów, producentów oraz handlowców. Współpracujemy m.in. z: Orange, T- mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Szkolenia, MMC Events, MMC Design.

5 Prelegenci: Małgorzata Bakuła Radca prawny w zespole prawa bankowego i finansowego kancelarii Wierzbowski Eversherds Małgorzata Bakuła jest radcą prawnym w zespole prawa bankowego i finansowego kancelarii. Specjalizuje się w prawie bankowym i prawie rynków kapitałowych. Zakres jej praktyki obejmuje doradztwo (korporacyjne i regulacyjne) na rzecz instytucji finansowych, w tym funduszy inwestycyjnych, banków oraz innych podmiotów gospodarczych. Zajmuje się również doradztwem w zakresie rynków kapitałowych, w szczególności w zakresie ofert publicznych, obowiązków informacyjnych i wezwań. Uczestniczyła w licznych projektach fuzji i przejęć, jak również w projektach mających na celu zapewnienie finansowania, w tym opartego na dokumentacji LMA. Doradzała przy wielu emisjach obligacji, w tym również obligacji komunalnych. Zajmuje się także doradztwem w zakresie cash management. Małgorzata Bakuła jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej - kierunek Finanse i Bankowość. Dr Krzysztof Haładyj Partner w kancelarii Kieruje praktyką prawa bankowego i finansowego oraz rynków kapitałowych. Specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych oraz prawie korporacyjnym. Uczestniczył w licznych projektach związanych z oferowaniem papierów wartościowych oraz wprowadzaniem ich do zorganizowanego obrotu, doradzał również w transakcjach pozyskiwania finansowania w drodze emisji obligacji. Jego doświadczenie obejmuje ponadto transakcje typu M&A w zakresie private equity i venture capital. Uczestniczył także w projektach mających na celu zapewnienie finansowania, w tym transakcjach sekurytyzacji, finansowania typu mezzanine oraz emisji obligacji. Regularnie doradza bankom oraz funduszom inwestycyjnym w kwestiach regulacyjnych. Był niezależnym członkiem rady nadzorczej Optopol Technology S.A. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego i prawa rynków kapitałowych, m.in. monografii Odpowiedzialność odszkodowawcza emitentów za naruszenie obowiązków informacyjnych (C.H. Beck 2008) oraz komentarzy Ustawa o ofercie publicznej. Komentarz (C.H. Beck 2009) i Kodeks Cywilny. Komentarz (C.H. Beck 2013). Wykłada prawo handlowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Beata Krzyżagórska Żurek Adwokat, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Krzyżagórska Podniesiński Łoboda i Wspólnicy Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 1991 r. Po ukończeniu studiów pracowała na Uniwersytecie Gdańskim w Katedrze Prawa Morskiego pod kierunkiem prof. dr hab. J. Młynarczyka; Egzamin sędziowski złożyła w 1994 r., zaś egzamin adwokacki w 1996 r. Uczestniczyła w szeregu międzynarodowych programach naukowych; praktykowała w amerykańskich (m.in. w Schiff, Hardin & Waite, Jenner & Block, Baker & McKenzie) oraz brytyjskich (m.in. w Ince & Co, Cameron McKenna) firmach prawniczych; prowadziła wykłady z zakresu prawa morskiego, ubezpieczeniowego i cywilnego w zagranicznych szkołach wyższych, w tym na Uniwersytecie w Uppsali w Sztokholmie w Szwecji (1992r.), Uniwersytecie w Minnesocie, USA (1996r.), a ponadto w Zurichu w Szwajcarii (1996r.). Realizowała wiele transakcji obejmujących sprzedaż pakietów udziałów oraz akcji, łączenie, podział oraz przekształcenia spółek prawa handlowego, a także sprzedaż przedsiębiorstw lub ich części. Uczestniczyła transakcjach związanych z emisją papierów wartościowych i wprowadzaniem ich do obrotu na rynku regulowanym, uczestniczyła w postępowaniach przed KNF w sprawach dotyczących wyrażenia zgody na wykonywanie działalności przez towarzystwa inwestycyjne oraz utworzenie funduszy inwestycyjnych, a także w wielu innych postępowaniach związanych z działalnością towarzystw i funduszy inwestycyjnych. Przeprowadzała emisje certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych; świadczy usługi stałego doradztwa prawnego na rzecz towarzystw i funduszy inwestycyjnych. Zajmowała się transakcjami finansowania przedsięwzięć typu project i corporate finance, a także inwestycjami private equity. Uczestniczyła w wielu postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi związanych z morską żeglugą handlową, w tym w szczególności wynikających z niewykonania umów frachtowych lub aresztem statków; uczestniczyła w przygotowaniu wielu umów z zakresu prawa morskiego, w tym w szczególności umowy o budowę statku; przez wiele lat świadczyła usługi doradztwa prawnego na rzecz wiodącego towarzystwa ubezpieczeniowego w Polsce, zarówno w zakresie opiniowania i obsługi sporów sądowych, jak i opiniowania i tworzenia umów oraz ogólnych warunków umów.

6 Michał Mostowik Prawnik, Kancelaria dlk Korus Okoń Radcowie Prawni Michał Mostowik jest absolwentem i doktorantem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył program Certificate in American Law na UC Berkeley (Boalt Law School) oraz Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z uniwersytetami w Heidelbergu i Moguncji. Prelegent na konferencjach naukowych i wydarzeniach branżowych. Prowadzi również zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa bankowego, prawa usług finansowych, ochrony danych osobowych i prawa Unii Europejskiej. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół unijnej regulacji sektora finansowego oraz prawnych zasad ochrony prywatności. Michał Reszka Radca Prawny, Counsel, Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Michał Reszka jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa rynku kapitałowego, w tym obsługą prawną funduszy inwestycyjnych oraz obsługą prawną spółek publicznych, zapewniając m.in. wykonywanie obowiązków informacyjnych oraz wdrażanie ładu korporacyjnego. Ma wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Specjalizuje się ponadto w prawie cywilnym i handlowym, w szczególności w toku bieżącej obsługi prawnej, zakładania i przekształcania spółek handlowych oraz zawierania transakcji handlowych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na tej uczelni ukończył również Podyplomowe Studia Prawa Rynku Kapitałowego. Tomasz Stryjewski Inspektor Nadzoru oraz Compliance Officer w FinCrea TFI S.A. Odpowiedzialny za nadzór wewnętrzny oraz zapewnienie zgodności działania towarzystwa z prawem. Prowadzi projekty związane z dostosowaniem działalności Towarzystwa do zmian w otoczeniu prawnym i regulacyjnym, opiniuje projekty utworzenia funduszy inwestycyjnych, rozwój nowych produktów i procesów, jest odpowiedzialny za wypełnianie obowiązków sprawozdawczych Towarzystwa i relacje z regulatorami. Absolwent Wydziału Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Dundee Business School Uniwersytetu Abertay w Dundee. Compliance zajmuje się od roku 2008, do roku 2011 zdobywał doświadczenie jako specjalista ds. compliance w Obszarze Zapewnienia Zgodności w Banku Zachodnim WBK S.A. Prelegenci: Filip Suchta Radca Prawny, Wspólnik Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych, współkierujący Praktyką Rynku Kapitałowego. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych oraz problematyki związanej z prawnymi aspektami obrotu instrumentami finansowymi. Na co dzień świadczy pomoc prawną na rzecz zagranicznych i polskich podmiotów rynku kapitałowego, m.in. w zakresie wprowadzania na rynek funduszy inwestycyjnych, obsługi towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich i firm inwestycyjnych, jak również obsługi na rynku polskim zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz tworzenia międzynarodowych struktur inwestycyjnych i optymalizacyjnych. w swojej dotychczasowej działalności zawodowej pracował w jednym z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, gdzie zajmował się obsługą prawną funduszy inwestycyjnych. Pełnił również przez ponad 3 lata funkcję inspektora nadzoru w dwóch towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Łukasz Zalewski Radca Prawny, Wspólnik Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych, współkierujący Praktyką Rynku Kapitałowego. W roku 1999 rozpoczął pracę jako prawnik w jednym z polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych, z którym związany był przez blisko dziewięć lat. Wieloletnia i kompleksowa obsługa prawna towarzystwa i zarządzanych przez nie funduszy zaowocowała bogatym doświadczeniem w zakresie zagadnień prawnych związanych z organizacją i funkcjonowaniem funduszy i towarzystw na polskim rynku kapitałowym, a także w zakresie prawnej charakterystyki instrumentów finansowych i obrotu tymi instrumentami. Obecnie jako Wspólnik MWW świadczy pomoc prawną dotyczącą wszelkich aspektów funkcjonowania innych uczestników rynków kapitałowych, w tym w szczególności funduszy zagranicznych, banków, domów maklerskich, podmiotów pośredniczących w zbywaniu tytułów uczestnictwa, etc. Łukasz Zalewski uczestniczy między innymi w postępowaniach administracyjnych toczonych przed Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie wydawanych przez KNF zezwoleń i w ramach procedur notyfikacyjnych.

Implementacja Dyrektywy UCITS V - kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy

Implementacja Dyrektywy UCITS V - kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy 26-27 listopada 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Główne Zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymują Państwo 10 punktów szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych Problematyczne

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY INWESTYCYJNE

PRODUKTY INWESTYCYJNE ZAGADNIENIA GŁÓWNE Ò ÒZACHĘTY ZMIANY W STATUSIE PRAWNYM I ICH WPŁYW NA PRAKTYKĘ W KONTEKŚCIE MIFID II Ò ÒPORADA INWESTYCYJNA PRAKTYKA ŚWIADCZENIA USŁUGI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ÒÒZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Standard LMA w praktyce

Standard LMA w praktyce Główne zagadnienia Zobowiązania w standardzie LMA Praktyka zapisów oświadczeń i zapewnień dłużników w umowie kredytowej LMA Zabezpieczenia w standardzie LMA Problematy naruszenia umowy kredytowej Główne

Bardziej szczegółowo

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa Strona Tytułowa Program i istniejące problemy Informacje Ogólne Prelegenci GŁÓWNE ZAGADNIENIA Marta Bieniada Clifford Chance dr Janusz Fiszer GESSEL Joanna Grynfelder Alior Bank dr Karolina Kocemba Tomczak

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy konsumenckiej na umowy w branży energetycznej i gazowej

Wpływ ustawy konsumenckiej na umowy w branży energetycznej i gazowej Prelegenci Tomasz Dobrowolski K&L Gates Adam Kowalski Kancelaria Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy Edyta Krukowska Szczerba K&L Gates Elżbieta Modzelewska Wąchal Kancelaria Centrum Prawa Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii Piotr Gniewkowski Kancelaria Radcy Prawnego - Piotr Gniewkowski Rafał Hajduk Norton Rose Fulbright Raportowanie danych transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej Główne zagadnienia: Prelegenci: Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 13 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH Problematyka relacji pomiędzy ustawą Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Obowiązek centralnego rozliczania transakcji oraz raportowania w odniesieniu do wymogów EMIR Praktyczne aspekty outsourcingu w sektorze inwestycyjnym na podstawie regulacji

Bardziej szczegółowo

dr Jan Byrski Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Ewelina Madej Kancelaria K&L Gates Przemysław Zegarek Kancelaria Lex Artist

dr Jan Byrski Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Ewelina Madej Kancelaria K&L Gates Przemysław Zegarek Kancelaria Lex Artist Strona tytułowa 9 10 marca 2015r. Hotel Westin Warszawa Główne Zagadnienia Prelegenci $ $ NOWE ZADANIA GIODO I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH $ $ PRAKTYCZNY ASPEKT SKŁADANIA dr Jan Byrski Traple Konarski

Bardziej szczegółowo

08 09 października 2014r., Hotel Sheraton, Warszawa

08 09 października 2014r., Hotel Sheraton, Warszawa 08 09 października 2014r., Hotel Sheraton, Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI 嵣 嵣 Nowe przepisy regulujące prawa konsumenta, a umowy na rynku energii 嵣 嵣 Prawa i obowiązki przedsiębiorstwa energetycznego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wzajemna relacja odpowiedzialności w procesie budowlanym

Wzajemna relacja odpowiedzialności w procesie budowlanym Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Nowe zasady gwarancji i rękojmi Problematyka solidarnej odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego Posługiwanie się podwykonawcami w procesie inwestycyjno-budowlanym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAGADNIENIA: PRELEGENCI: 4-5.11.2014, Hotel Sheraton, Warszawa. organizator: Strona Tytułowa. Dr Karolina Kocemba. Jakub Kraszkiewicz

GŁÓWNE ZAGADNIENIA: PRELEGENCI: 4-5.11.2014, Hotel Sheraton, Warszawa. organizator: Strona Tytułowa. Dr Karolina Kocemba. Jakub Kraszkiewicz GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Efektywne procedury audytu w Grupie Kapitałowej Strategia komunikacji i współpracy działu audytu z grupą kapitałową Najczęściej pojawiające się trudności przeprowadzania audytu w spółkach

Bardziej szczegółowo

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia:

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia: Główne zagadnienia: REGULACJE DYREKTYWY SEVESO III NOWE OBOWIĄZKI PROWADZĄCEGO ZAKŁAD O DUŻYM I ZWIĘKSZONYM RYZYKU WYSTĄPIENIA AWARII WYMAGANA DOKUMENTACJA ZAKŁADOWA W ZW. Z ZAPOBIEGANIEM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową 22 maja 2015 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Budynek Millennium Plaza Główne zagadnienia Outsourcing IT na podstawie prawa bankowego i ustawy o skokach Ochrona tajemnicy bankowej i tajemnicy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty inwestycji w linie wysokiego napięcia

Prawne i praktyczne aspekty inwestycji w linie wysokiego napięcia GŁÓWNE ZAGADNIENIA Biorąc udział w warsztatach otrzymują Państwo 11 punktów szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych Procedura formalno-prawna budowy linii wysokiego napięcia Prawne

Bardziej szczegółowo

10 11 września 2014r. Hotel Sheraton, Warszawa Główne Zagadnienia

10 11 września 2014r. Hotel Sheraton, Warszawa Główne Zagadnienia Strona Główne Zagadnienia Dotychczasowe doświadczenia i praktyki EPU Planowane zmiany w zakresie bankowego tytułu egzekucyjnego Plany wprowadzenia e-bte i perspektywy rozwoju e-bte Prawne i praktyczne

Bardziej szczegółowo

Klient w działalności Centrum Usług Wspólnych

Klient w działalności Centrum Usług Wspólnych 27-28 maja 2015 r. GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zasady współpracy CUW z Grupą Kapitałową Optymalny kontrakt świadczenia usług przez CUW (SLA) Budowanie efektywnego zespołu zarządzającego Jak CUW powinien dbać o

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej Główne zagadnienia: Prelegenci: Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 13 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH Problematyka relacji pomiędzy ustawą Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONKURENCJI NAJNOWSZE ZMIANY I AKTUALNE PROBLEMY

PRAWO KONKURENCJI NAJNOWSZE ZMIANY I AKTUALNE PROBLEMY Strona Tytułowa 13 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI 嵣 嵣 Zakres odpowiedzialności według nowej ustawy antymonopolowej 嵣 嵣 Najczęstsze przypadki porozumień ograniczających

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki Rozwój rynku Główne zagadnienia Rynek w kontekście zmian regulacyjnych-dyrektywa PSD II Biorąc u w wars dział z tatach otrzym punktó ają Państwo1 w sz 3 do prz koleniowych edstaw ienia Krajow e Radców

Bardziej szczegółowo

Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia

Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia GŁÓWNE ZAGADNIENIA Konkluzje BAT ich wymogi i status prawny w świetle Dyrektywy IPPC Wpływ wymagań BAT na kształt pozwolenia zintegrowanego Efektywna eksploatacja instalacji energetycznego spalania BAT-AEPL

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie funkcjonowania ustawy deweloper skiej

Podsumowanie funkcjonowania ustawy deweloper skiej 9 10 grudnia 2014 r. Hotel Sheraton, Warszawa ustawy deweloper skiej Główne Zagadnienia Biorą w warsc udział otrzym ztatach ują 15 pun Państwo któ do prz edstaww w KRR ienia P Najczęstsze problemy dotyczące

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONSUMENCKIE. w branży DEWELOPERSKIEJ i nieruchomościach. 29 30 września 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa. Warsztat

PRAWO KONSUMENCKIE. w branży DEWELOPERSKIEJ i nieruchomościach. 29 30 września 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa. Warsztat , Warsztat GŁÓWNE ZAGADNIENIA ZAWIERANIE UMÓW POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA - WPŁYW WYMOGÓW USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA NA ZAWIERANIE AKTÓW NOTARIALNYCH W RAMACH UMÓW Z DEWELOPEREM KLAUZULE ABUZYWNE W

Bardziej szczegółowo

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej Główne zagadnienia Ujednolicenie zasad pracy w Grupie Sposoby na optymalizację kosztów pracy w Grupie Ochrona danych osobowych i tajemnica przedsiębiorstwa HR w GK Prelegenci Agnieszka Wołyńska F5 Konsulting

Bardziej szczegółowo

29-30 października 2014, Hotel Marriott, Warszawa

29-30 października 2014, Hotel Marriott, Warszawa Z ag a d n i e n i a Głó w n e P r e l e g e n c i CENTRALIZACJA ZAKUPÓW TWORZENIE I USTALANIE RAM ORGANIZACYJNYCH MODELE TWORZENIA STRUKTURY CENTRALNEGO BIURA ZAKUPÓW CASE STUDY MATEUSZ BOROWIECKI PIOTR

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian GŁÓWNE ZAGADNIENIA Projektowane zmiany przepisów w zakresie cen transferowych Limity powodujące powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji Najczęstsze aktualne problemy i wątpliwości przy sporządzaniu

Bardziej szczegółowo