Ogólne skróty klawiaturowe: Naciśnij CTRL+C CTRL+X CTRL+V CTRL+Z DELETE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne skróty klawiaturowe: Naciśnij CTRL+C CTRL+X CTRL+V CTRL+Z DELETE"

Transkrypt

1 Ogólne skróty klawiaturowe: CTRL+C CTRL+X CTRL+V CTRL+Z DELETE SHIFT+DELETE CTRL, przeciągając element CTRL+SHIFT, przeciągając element F2 CTRL+STRZAŁKA W PRAWO CTRL+STRZAŁKA W LEWO CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ CTRL+SHIFT z dowolnym klawiszem strzałki SHIFT z dowolnym klawiszem strzałki CTRL+A F3 ALT+ENTER ALT+F4 ALT+SPACJA CTRL+F4 ALT+TAB Skopiować. Wyciąć. Wkleić. Cofnąć. Usunąć. Trwale usunąć zaznaczony element, bez umieszczenia go w Koszu. Skopiować zaznaczony element. Utworzyć skrót do zaznaczonego elementu. Zmienić nazwę zaznaczonego elementu. Przesunąć punkt wstawiania na początek następnego wyrazu. Przesunąć punkt wstawiania na początek poprzedniego wyrazu. Przesunąć punkt wstawiania na początek następnego akapitu. Przesunąć punkt wstawiania na początek poprzedniego akapitu. Wyróżnić blok tekstu. Zaznaczyć kilka elementów w oknie lub na pulpicie albo zaznaczyć tekst w dokumencie. Zaznaczyć wszystko. Wyszukać plik lub folder. Wyświetlić właściwości zaznaczonego elementu. Zamknąć aktywny element lub aktywny program. Otworzyć menu skrótów aktywnego okna. Zamknąć aktywny dokument w programach, które umożliwiają równoczesne otwarcie wielu dokumentów. Przełączyć między otwartymi elementami.

2 ALT+ESC F6 F4 SHIFT+F10 ALT+SPACJA CTRL+ESC ALT+podkreślona litera w nazwie menu Podkreślona litera w nazwie polecenia w otwartym menu F10 STRZAŁKA W PRAWO STRZAŁKA W LEWO F5 BACKSPACE ESC SHIFT podczas wkładania dysku CD do stacji CD-ROM Przechodzić między kolejnymi elementami w kolejności, w jakiej były otwierane. Przechodzić między kolejnymi elementami okna lub pulpitu. Wyświetlić listę paska adresu w oknie Mój komputer lub w programie Eksplorator Windows. Wyświetlić menu skrótów zaznaczonego elementu. Wyświetlić menu systemowe aktywnego okna. Wyświetlić menu Start. Wyświetlić odpowiednie menu. Wykonać odpowiednie polecenie. Uaktywnić pasek menu aktywnego programu. Otworzyć menu z prawej strony lub podmenu. Otworzyć menu z lewej strony lub zamknąć podmenu. Odświeżyć aktywne okno. Wyświetlić folder znajdujący się o jeden poziom wyżej w folderze Mój komputer lub w programie Eksplorator Windows. Anulować bieżące zadanie. Zapobiec automatycznemu odtwarzaniu dysku CD. Skróty klawiaturowe w oknach dialogowych. CTRL+TAB CTRL+SHIFT+TAB TAB SHIFT+TAB Przejść do następnej karty. Przejść do poprzedniej karty. Przejść do następnej opcji. Przejść do poprzedniej opcji.

3 ALT+podkreślona litera ENTER SPACJA Klawisze strzałek F1 F4 BACKSPACE Wykonać odpowiadające literze polecenie lub zaznaczyć odpowiadającą jej opcję. Wykonać polecenie odpowiadające aktywnej opcji lub przyciskowi. Zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru, jeśli aktywna opcja jest polem wyboru. Zaznaczyć przycisk, jeżeli aktywna opcja jest grupą przycisków opcji. Wyświetlić Pomoc. Wyświetlić elementy na aktywnej liście. Otworzyć folder znajdujący się o jeden poziom wyżej, jeśli folder jest zaznaczony w oknie dialogowym Zapisywanie jako lub Otwieranie. Skróty w przypadku klawiatury naturalnej. Na dowolnej klawiaturze, na której jest Klawisz logo Windows ( ) można używać następujących skrótów klawiaturowych. Wyświetlić lub ukryć menu Start. +BREAK +D +M +Shift+M +E +F CTRL+ +F +F1 Wyświetlić okno dialogowe Właściwości systemu. Wyświetlić pulpit. Zminimalizować wszystkie okna. Przywrócić zminimalizowane okna. Otworzyć okno Mój komputer. Wyszukać plik lub folder. Wyszukać komputery. Wyświetlić Pomoc systemu Windows.

4 +L +R +U Zablokować komputer, jeśli jest podłączony do domeny sieciowej, lu przełączyć użytkowników, jeśli komputer nie jest podłączony do dom sieciowej. Otworzyć okno dialogowe Uruchamianie. Otworzyć program Menedżer narzędzi. Skróty klawiaturowe ułatwień dostępu. Prawy klawisz SHIFT przez osiem sekund Lewy ALT + lewy SHIFT + PRINT SCREEN Lewy ALT + lewy SHIFT + NUM LOCK Klawisz SHIFT pięć razy Klawisz NUM LOCK przez pięć sekund +U Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszeFiltru. Włączyć lub wyłączyć funkcję Duży kontrast. Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszeMyszy. Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszeTrwałe. Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszePrzełączające. Otworzyć program Menedżer narzędzi. Skróty klawiaturowe Eksploratora Windows. END HOME NUM LOCK+GWIAZDKA na klawiaturze numerycznej (*) NUM LOCK+ZNAK PLUS na klawiaturze numerycznej (+) NUM LOCK+ZNAK MINUS na klawiaturze numerycznej (-) STRZAŁKA W LEWO STRZAŁKA W PRAWO Wyświetlić dolny fragment aktywnego okna. Wyświetlić górny fragment aktywnego okna. Wyświetlić wszystkie podfoldery w zaznaczonym folderze. Wyświetlić zawartość zaznaczonego folderu. Zwinąć zaznaczony folder. Zwinąć zaznaczony obecnie element, jeżeli jest rozwinięty, lub zaznaczyć folder nadrzędny. Wyświetlić obecnie zaznaczony element, jeżeli jest zwinięty, lub zaznaczyć pierwszy podfolder.

5 lista skrótów klawiaturowych przydatnych podczas edytowania i pisania tekstu w programach takich jak: Word, Write, WordPad, Notatnik itd.. Skróty takie często są przydatne, gdyż ułatwiają i przyspieszają pracę. Oto lista skrótów dla pisarzy... :) Naciśnięcie CTRL+C CTRL+X CTRL+V CTRL+Z DELETE F1 F10 SHIFT+F1 CTRL+F4 CTRL+F5 CTRL+F6 CTRL+F10 CTRL+SHIFT+F6 BACKSPACE CTRL+BACKSPACE CTRL+DELETE SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO SHIFT+STRZAŁKA W LEWO CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO SHIFT+END SHIFT+HOME SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ Polecenie Kopiuje zaznaczony tekst. Wycina zaznaczony tekst. Wkleja zaznaczony tekst. Cofnij - czyli anuluj ostatnią czynność. Usuń zaznaczony tekst. Uruchamia Pomoc lub powoduje przejście do witryny Microsoft Office Online. Uaktywnia pasek menu. Uruchamia Pomoc kontekstową lub wyświetla informacje o formatowaniu Zamyka okno dokumentu, jeżeli program ma możliwość otwarcia więcej niż jednego. Przywraca rozmiar okna dokumentu (np. po jego zmaksymalizowaniu). Powoduje przejście do następnego okna. Maksymalizuje okno dokumentu. Powoduje przejście do poprzedniego okna. Usuwa jeden znak w lewo. Usuwa jeden wyraz w lewo. Usuwa jeden wyraz w prawo. Zaznacza jeden znak w prawo. Zaznacza jeden znak w lewo. Zaznacza do końca wyrazu. Zaznacza do początku wyrazu. Zaznacza tekst do końca wiersza. Zaznacza tekst do początku wiersza. O jeden wiersz w dół.

6 SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ SHIFT+PAGE DOWN SHIFT+PAGE UP CTRL+SHIFT+HOME CTRL+SHIFT+END ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN CTRL+A CTRL+B CTRL+I CTRL+U CTRL+SHIFT+> CTRL+SHIFT+< CTRL+Y CTRL+P CTRL+SHIFT O jeden wiersz w górę. Zaznacza do końca akapitu. Zaznacza do początku akapitu. O jeden ekran w dół. O jeden ekran w górę. Na początek dokumentu. Na koniec dokumentu. Zaznacza do końca okna. Cały tekst w dokumencie. Nadaje literkom pogrubienie. Nadaje literkom kursywę. Nadaje literkom podkreślenie. Zmniejsza rozmiar czcionki. Zwiększa rozmiar czcionki. Ponownie wykonuje ostatnią akcję. Uruchamia polecenie Drukuj. Zmienia układ klawiatury (np. z "programisty" na "maszynisty"). PORADY: Jeśli użytkownik zna kombinację klawiszy, za pomocą których można przesuwać punkt wstawiania, możesz zaznaczyć tekst, używając tej samej kombinacji i przytrzymując klawisz SHIFT. Na przykład za pomocą kombinacji CTRL+STRZAŁKA W PRAWO można przesunąć punkt wstawiania o jeden wyraz, a kombinacja CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO służy do zaznaczania tekstu od punktu wstawiania do początku następnego wyrazu. Total Commander to doskonały program, który przyspieszy a później ułatwi pracę z komputerem. Jego zawsze najnowszą wersję można pobrać z

7 System operacyjny Windows nie jest zbudowany przede wszystkim z myślą o tych, którzy chcą zachwycać się skrótami klawiaturowymi a tym samym i szybkością pracy na komputerze. Między innymi pewnie dlatego od czasów s.o. DOS nadal cieszą się dużym powodzeniem tzw. menedżerów plików, które mają za zadanie sprostać szybkiej i łatwej obsłudze systemu operacyjnego za pomocą klawiszy. Najpopularniejszym takim menedżerem jest Total Commander (niegdyś Windows Commander). Ma on wiele funkcji bardzo przydatnych np. do połączeń z serwerem ftp, do szybkiego podglądania zawartości pliku oraz przede wszystkim do szybkiego poruszania się po katalogach i plikach. Znajomość skrótów klawiaturowych, w które został wyposażony TC daje ogromne możliwości F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F10 ALT+F1 ALT+F2 ALT+F3 ALT+F4 ALT+F5 ALT+SHIFT+F5 ALT+F7 Uzyskać pomoc. Odświeżyć(przeładować) widok oglądanego folderu. Uzyskać podgląd pliku. Edytować plik. Skopiować plik. Zmienić nazwę lub przenieść plik. Utworzyć nowy katalog. Usunąć plik. Aktywować górne menu. Zmienić lewy dysk. Zmienić prawy dysk. Użyć alternatywnej przeglądarki. Zamknąć pracę Windows Commander. Spakować plik do archiwum. Spakować plik do archiwum i usunąć. Uruchomić polecenie "Szukaj".

8 ALT+F8 ALT+F9 ALT+F10 SHIFT+F2 SHIFT+F4 SHIFT+F5 SHIFT+F10 SHIFT+CTRL+F5 SHIFT+F6 SHIFT+ESC ALT+strzałka_prawa/strzałka_lewa ALT+strzałka_w_dół CTRL+"NUM +" CTRL+"NUM -" CTRL+PgUp lub Backspace CTRL+\ CTRL+PgDn CTRL+strzałka_w_lewo CTRL+strzałka_w_prawo CTRL+F1 CTRL+F2 CTRL+SHIFT+F2 CTRL+PgUp lub Backspace CTRL+F3 CTRL+F4 CTRL+F5 Otworzyć historię listy poleceń. Rozpakować archiwa. Otworzyć okno dialogowe: "Drzewo katalogów". Porównać listę plików. Stworzyć nowy plik tekstowy i otworzyć go edytorem tekstu. Skopiować plik zmieniając jego nazwę. Otworzyć menu kontekstowe pliku. Utworzyć skrót do zaznaczonego pliku. Zmienić nazwę pliku. Zminimalizować Total Commandera. Otworzyć następny przeglądany katalog / poprzednio przeglądany katalog. Otworzyć pełną listę(historię) przeglądanych katalogów. Zaznaczyć wszystkie pliki. Odznacz wszystkie pliki. Przejść do katalogu wyżej w hierarchii. Przejdź do katalogu głównego dysku. Przejść do katalogu zaznaczonego. Otworzyć katalog i pokazać go w lewym oknie (kursor musi znajdować się w prawym oknie). Otworzyć katalog i pokazać go w prawym oknie (kursor musi znajdować się w lewym oknie). Użyć krótkiego podglądu plików. Użyć pełnego podglądu plików. Pokazać komentarze do plików i katalogów (tzw. "dymki") - aby utworzyć nowy komentarz naciśnij Ctrl+Z. Przejść do katalogu wyżej w hierarchii. Posortować według nazwy. Posortować według rozszerzenia (typu) pliku. Posortować według daty modyfikacji pliku.

9 CTRL+F6 CTRL+F7 CTRL+F8 CTRL+F9 CTRL+F10 CTRL+F11 CTRL+F12 TAB INSERT ALT+ENTER CTRL+A CTRL+C CTRL+D CTRL+F CTRL+SHIFT+F CTRL+L CTRL+M CTRL+P CTRL+Q CTRL+R CTRL+T CTRL+SHIFT+T CTRL+U CTRL+SHIFT+U CTRL+V Posortować według rozmiaru pliku. Pokazać pliki nieposortowane. Pokazać drzewo katalogów. Drukuj zawartość zaznaczonego pliku. Pokaż wszystkie pliki. Pokaż tylko pliki programów. Pokaż tylko pliki, których rozszerzenie zostało samodzielnie zdefiniowane. Przejść do prawego lub lewego okna z listą plików. Zaznacz plik lub katalog. Pokazać właściwości pliku lub katalogu. Zaznacz wszystko. Skopiuj zaznaczone pliki lub katalogi do schowka. Pokazać listę katalogów "Ulubionych". Otworzyć połączenie z serwerem FTP. Rozłącz połączenie z serwerem FTP. Przekalkulować i pokazać zajmowaną przestrzeń dyskową przez zaznaczony plik lub katalog Otworzyć narzędzie wielokrot.-zamiany. Skopiować i wkleić aktualną ścieżkę do linii komend TC. Uruchomić szybki podgląd plików w sąsiednim oknie. "Przeładować" katalog. Otworzyć zakładkę z bieżącym katalogiem i uczynić ją aktywną. Otworzyć zakładkę z bieżącym katalogiem ale jej nie aktywować. Zamienić widoki listy plików( sąsiednich okien) ze sobą. Zamienić widoki listy plików( sąsiednich okien) ze sobą oraz przejść do sąsiedniego okna. Wkleić plik lub folder ze schowka do bieżącego katalogu.

10 CTRL+W CTRL+SHIFT+W CTRL+X CTRL+Z CTRL+strzałka_w_górę CTRL+strzałka_w_górę+SHIFT CTRL+TAB CTRL+SHIFT+TAB Zamknąć aktywną zakładkę. Zamknąć wszystkie zakładki. Wytnij plik do schowka. Edytować komentarz. Otworzyć zaznaczony katalog w nowej zakładce. Otworzyć zaznaczony katalog w nowej zakładce, ale w innym (sąsiednim) oknie. Przejść do następnej zakładki. Przejść do poprzedniej zakładki. Internet Explorer jest obecnie najpopularniejszą przeglądarką internetową na rynku. Wcale to jednak nie musi oznaczać, że jest ona najlepsza, jak każdy produkt posiada swoje wady i zalety. Wybór przeglądarki internetowej pozostawiam w Waszych rękach, a ja przedstawiam poniżej kruczki, które można stosować, aby przeglądanie stron sieci web było szybkie i wygodne. :) Skróty klawiaturowe przeglądarek internetowych to wbrew pozorom znajomość, która może przydać się nie tylko w codziennej pracy, ale także w sytuacjach awaryjnych. Usunięcie widoku pełnoekranowego wyświetlanej strony internetowej może niektórym sprawić problem. Nie każdy wie gdzie kliknąć myszą, lub jaki klawisz nacisnąć w podobnych sytuacjach. Biorąc pod uwagę fakt, że producenci oprogramowania czasem zmieniają interfejsy graficzne swoich produktów na rzekomo bardziej "user friendly", znajomość skrótu klawiaturowego może okazać się złotym środkiem w chili gdy gubimy się w środowisku graficznym świeżo zaakutalizowanego oprogramowania. Nie rzadko, sieć internetowa służy do szybkiego znajdowania informacji. W chwili, gdy z ostatnim łykiem porannej kawy w pośpiechu chcemy sprawdzić godzinę odjazdu autobusu, na który jesteśmy jeszcze w stanie zdążyć, bardzo przyda nam się cały szereg skrótów klawiaturowych ułatwiających poruszanie się po stronie www.

11 Przeglądanie i eksplorowanie stron sieci Web F1 F11 TAB SHIFT+TAB ALT+HOME ALT+STRZAŁKA W PRAWO ALT+STRZAŁKA W LEWO lub BACKSPACE SHIFT+F10 CTRL+TAB lub F6 SHIFT+CTRL+TAB STRZAŁKA W GÓRĘ STRZAŁKA W DÓŁ PAGE UP PAGE DOWN HOME END CTRL+F F5 lub CTRL+R CTRL+F5 ESC CTRL+O lub CTRL+L CTRL+N Wyświetlić Pomoc programu Internet Explorer albo, w oknie dialogowym, wyświetlić Pomoc kontekstową dla jakiegoś elementu. Przełączyć się między pełnoekranowym i zwykłym widokiem okna przeglądarki. Przejść do następnego elementu strony sieci Web, paska adresów lub paska łączy. Przejść do poprzedniego elementu strony sieci Web, paska adresów lub paska łączy. Przejść do ustawionej strony głównej. Przejść do następnej strony. Przejść do poprzedniej strony. Wyświetlić menu skrótów dla łącza. Przejść do następnej ramki. Przejść do poprzedniej ramki. Przewinąć okno w stronę początku dokumentu. Przewinąć okno w stronę końca dokumentu. Przewinąć okno w stronę początku dokumentu o większy przyrost. Przewinąć okno w stronę końca dokumentu o większy przyrost. Przejść do początku dokumentu. Przejść na koniec dokumentu. Znaleźć na danej stronie. Odświeżyć bieżącą stronę sieci Web. Odświeżyć bieżącą stronę sieci Web, nawet jeśli sygnatury czasowe wersji w sieci Web i wersji przechowywanej lokalnie są takie same. Zatrzymać pobieranie strony. Przejść do nowej lokalizacji. Otworzyć nowe okno.

12 CTRL+W CTRL+S CTRL+P ENTER CTRL+E CTRL+I CTRL+H CTRL+kliknięcie Zamknąć bieżące okno. Zapisać bieżącą stronę. Wydrukować bieżącą stronę lub aktywną ramkę. Uaktywnić wybrane łącze. Otworzyć pasek wyszukiwania. Otworzyć pasek Ulubione. Otworzyć pasek Historia. Na pasku Historia lub Ulubione otworzyć wiele folderów. Korzystanie z paska adresów ALT+D F4 CTRL+STRZAŁKA W LEWO CTRL+STRZAŁKA W PRAWO CTRL+ENTER STRZAŁKA W GÓRĘ STRZAŁKA W DÓŁ Zaznaczyć tekst na pasku adresów. Wyświetlić listę wpisanych adresów. Przesunąć kursor w lewo na pasku adresów, aż do następnej logicznej przerwy w adresie (kropki lub kreski ułamkowej). Przesunąć kursor w prawo na pasku adresów, aż do następnej logicznej przerwy w adresie (kropki lub kreski ułamkowej). Dodać na początku i.com" na końcu tekstu wpisanego na pasku adresów. Przejść do następnej pozycji w górę listy pasujących wpisów funkcji Autouzupełnianie. Przejść do następnej pozycji w dół listy pasujących wpisów funkcji Autouzupełnianie. Praca z ulubionymi CTRL+D CTRL+B ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ ALT+STRZAŁKA W DÓŁ Dodać bieżącą stronę do ulubionych elementów. Otworzyć okno dialogowe Organizowanie ulubionych. Przenieść zaznaczony element w górę listy Ulubione w oknie dialogowym Organizowanie ulubionych. Przenieść zaznaczony element w dół listy Ulubione w oknie dialogowym Organizowanie ulubionych.

13

Microsoft Word skróty klawiszowe

Microsoft Word skróty klawiszowe Microsoft Word skróty klawiszowe Skróty klawiaturowe, choć dla większości ludzi są one czarną magią, bardzo przydają się przy formatowaniu tekstu w takich programach jak Microsoft Word. Dzięki nim nie

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe do Microsoft Word

Skróty klawiszowe do Microsoft Word CTRL+N CTRL+O CTRL+W CTRL+S CTRL+F CTRL+H CTRL+G ALT+F4/font> CTRL+W ALT+CTRL+Y ALT+CTRL+S ALT+CTRL+Z ALT+CTRL+O ALT+CTRL+P ALT+CTRL+Y ALT+CTRL+N ALT+CTRL+HOME CTRL+B CTRL+D CTRL+I CTRL+U CTRL+SHIFT+A

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 Przewodnik y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 zawiera ponad 200 różnych kombinacji klawiszy wraz z opisem ich działania, których użycie pozwala

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer F2 Ctrl + F2 F3 Ctrl + F3 F4 Shift + F4 F5 Ctrl + Shift + F5 F7 Ctrl + F7 F8 Ctrl + F8 Shift + F8 Ctrl+Shift+F8 F9 Ctrl + F9 Shift + F9 Ctrl + Shift + F9 Ctrl

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna. Użytkowanie komputerów System Windows XP

Technologia informacyjna. Użytkowanie komputerów System Windows XP Technologia informacyjna Użytkowanie komputerów System Windows XP Uruchamianie systemu Windows XP 1. Włącz komputer 2. Jeżeli proces uruchamiania został zatrzymany, a na ekranie została wyświetlona prośba

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD

EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD Optymalne ustawienia formatowania tekstu. Domyślną wielkością czcionki tekstu jest 12, nagłówki pisze się 14, a przypisy 8. Aby tekst był estetyczny i czytelny należy do

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Techniki zaznaczania plików i folderów

Techniki zaznaczania plików i folderów Techniki zaznaczania plików i folderów Aby wykonać określone operacje na plikach lub folderach (np. kopiowanie, usuwanie, zmiana nazwy itp.) należy je najpierw wybrać (zaznaczyć) nazwa i ikona pliku lub

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6 +48 56 66 24 700 +48 56 69 26 998 info@mga.com.pl MGA V3 Third Edition Menu formatki W momencie otwarcia dowolnej formatki menu główne zostaje zastąpione przez menu formatki, które zawiera standardowo

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Slajd 1 Slajd 2 Redagowanie dokumentu 1. Wprowadzanie tekstu Nowy tekst wprowadzamy w sposób analogiczny do zwykłego

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe MS Excel

Skróty klawiaturowe MS Excel Skrót Skróty klawiaturowe MS Excel Czynność Klawisze do pracy w skoroszytach i arkuszach Podgląd i drukowanie Wyświetla okno dialogowe Drukowanie, Użyj CTRL+P lub CTRL+SHIFT+F12 następujących klawiszy

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Windows Commander (WinCmd)

Windows Commander (WinCmd) Windows Commander (WinCmd) Windows Commander jest wygodnym i funkcjonalne narzędziem do zarządzania plikami. Stanowi on pewną konkurencję do Eksploratora Windows. Okno główne programu WinCmd składa się

Bardziej szczegółowo

tworzenie katalogów Aby utworzyć nowy katalog wpisz: mkdir katalog1 Ta komenda utworzy katalog o nazwie katalog1.

tworzenie katalogów Aby utworzyć nowy katalog wpisz: mkdir katalog1 Ta komenda utworzy katalog o nazwie katalog1. Linux podobnie jak MacOS X są systemami opartymi na Unixie. Wiele programów linuxowych działa z poziomu terminala dlatego aby móc ich używać należy poznać podstawowe komendy systemu Unix. Nauczycie się

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Slajd 1 Slajd 2 Redagowanie dokumentu 1. Wprowadzanie tekstu Nowy tekst wprowadzamy w sposób analogiczny do zwykłego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal 7.0 1 z 12 Wstęp Środowisko programistyczne Turbo Pascal, to połączenie kilku programów w jeden program. Środowisko to zawiera m.in. kompilator,

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Joanna Patrzyk Bartłomiej Patrzyk Katarzyna Rycerz jpatrzyk@quide.eu bpatrzyk@quide.eu kzajac@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

PakietMicrosoft Office

PakietMicrosoft Office PakietMicrosoft Office 2007-2016 Materiały pomocnicze do pracy z oprogramowaniem biurowym Urząd Gminy Kaliska, październik 2016 Wykonał: Sergiusz Kuchta Zagadnienia: 1. Tworzenie Tabel i obramowań Excel

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Czym jest komputerowe redagowanie tekstu?

Czym jest komputerowe redagowanie tekstu? Rozdział 1 Czym jest komputerowe redagowanie tekstu? Komputerowe redagowanie tekstu oznacza zabawę ze słowami, lecz za pomocą komputera, dzięki czemu możesz robić to na wielką skalę. Nie musisz posiadać

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania L.P miesiąc Klasa I Klasa II Klasa III 1. wrzesień Uczeń Uczeń Uczeń Zna regulaminpracowni komputerowej i stosuje się do niego; Wymienia 4 elementyzestawukomputerowego;

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 6 Opis: Jak poruszać się

Bardziej szczegółowo

Od autora ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

Od autora ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Spis treści Od autora ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 1. Jaki komputer wybrać? -----------------------------------------------------------------------7

Bardziej szczegółowo

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji:

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji: Nr: 15 Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1 Data modyfikacji: 2013-10-25 Co zawiera ten dokument: Ten dokument opisuje elementy systemu Windows 8 i Windows 8.1 powiązane z programem Kancelaris.

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe Test z przedmiotu zajęcia komputerowe 1. System operacyjny to: a) nowoczesna gra komputerowa, b) program niezbędny do pracy na komputerze, c) urządzenie w komputerze. d) przeglądarka internetowa 2.Angielskie

Bardziej szczegółowo

Podstawowa obsługa komputera Edytor tekstów MS WORD

Podstawowa obsługa komputera Edytor tekstów MS WORD Fundacja Wspomagania Wsi październik 2004 Publikacja finansowana ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI UL.BELLOTTIEGO 1; 01-022 WARSZAWA TEL. +22

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV Dział lub zagadnienie programowe UMIEJĘTNOŚCI Osiągnięcia ucznia WIADOMOŚCI Komputer jako narzędzie pracy Komunikowanie się z komputerem w środowisku Windows

Bardziej szczegółowo

PANEL GŁÓWNY. (zawsze widoczny w dolnej części okna) Symuluje wciśnięcie klawisza ENTER (przechodzi do nowego wiersza) Przechodzi do panelu "Alfabet".

PANEL GŁÓWNY. (zawsze widoczny w dolnej części okna) Symuluje wciśnięcie klawisza ENTER (przechodzi do nowego wiersza) Przechodzi do panelu Alfabet. Znaczenie symboli Uwaga! Funkcje poszczególnych klawiszy podane w nawiasach to ogólnie przyjęte akcje klawiszy i skrótów klawiaturowych działające w większości programów komputerowych takich jak edytorów

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl Materiały pomocnicze dla studentów z zakresu zastosowania programu SolidWorks 2012 Autor Jerzy Domański jdom@uwm.edu.pl Wydział Nauk Technicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Materiały przeznaczone

Bardziej szczegółowo

PWSW - Mechatronika. Menu sterowania (kontrolne) Przyciski rozmiaru

PWSW - Mechatronika. Menu sterowania (kontrolne) Przyciski rozmiaru PWSW - Mechatronika Ćw. 1 Podstawowa obsługa komputera 1. Uruchamianie komputera a) Włączyć komputer (przycisk na skrzynce jednostki centralnej), obserwować procesy (testowanie pamięci, ładowanie systemu

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury Obsługa za pomocą klawiatury Różnego typu interfejsy wykorzystują różne metody reagowania i wydawania poleceń przez użytkownika. W środowisku graficznym najpopularniejsza jest niewątpliwie mysz i inne

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Obsługa programu podstawowe operacje... 5. 2. Operatory... 20. 3. Funkcje... 52. 4. Słowa kluczowe obliczeń symbolicznych...

Spis treści. 1. Obsługa programu podstawowe operacje... 5. 2. Operatory... 20. 3. Funkcje... 52. 4. Słowa kluczowe obliczeń symbolicznych... Spis treści 1. Obsługa programu podstawowe operacje... 5 Środowisko pracy...7 Poruszanie się w oknie programu Mathcad...12 Zaznaczanie znaków...14 Obszary...14 Tekst w dokumentach programu Mathcad...17

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl Instalacja programu 1. Po włożeniu płytki cd do napędu program instalacyjny powinien się uruchomić automatyczne.

Bardziej szczegółowo

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce internetowej?

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce internetowej? Spis treści Wyłączanie plików cookie w przeglądarce Google Chrome... 2 Wyłączanie plików cookie w przeglądarce Microsoft Internet Explorer... 5 Wyłączanie plików cookie w przeglądarce Mozilla Firefox...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Windows 7 / Maria Sokół. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Rozdział 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstów Microsoft Word

Edytor tekstów Microsoft Word Microsoft Word opis 1/6 Edytor tekstów Microsoft Word Informacje podstawowe W dalszej części opisu pojęcie kliknięcie myszą oznacza jednokrotne naciśnięcie lewego przycisku myszy. Podwójne kliknięcie oznacza

Bardziej szczegółowo

Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP

Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP - 1 - Podstawy Windows & Zarządzanie zasobami komputera opr.m r Osa Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP 1. System Windows składa się z następujących podstawowych elementów: ikona pulpit okno pasek zadań folder

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_05/Z4 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Tworzenie własnej witryny WWW - Zadanie 4 (D1) Zadanie 4 Wypełnianie zawartością

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego:

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: WSTĘP Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: 1. Pasek tytułowy, w którym wyświetlana jest nazwa dokumentu 2. Pasek narzędzi szybki dostęp, w którym wyświetlane

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint)

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) wersja 2.0. (6 listopada 2015 r.) Przygotowanie: Dział Informacji i Komunikacji, Dział

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1. przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka dla klasy: IV w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych w roku szkolnym 2013/2014 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a Z. KOMPUTEROWE KLASY II-III SP

W y m a g a n i a Z. KOMPUTEROWE KLASY II-III SP W y m a g a n i a Z. KOMPUTEROWE KLASY II-III SP r. szk.2014/2015 Waldemar Kurlej Uczeń, który biegle posługuje się komputerem - OCENA 5 Uruchamia wybrany program komputerowy, np. Paint, Word, Logomocja

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office Podstawy pracy z edytorem tekstu na przykładzie Open Office inż. Krzysztof Głaz krzysztof.glaz@gmail.com http://krzysztofglaz.eu.org Wprowadzenie Dokument ten został napisany jako pomoc dla osób, które

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA UNIWERSYTET III WIEKU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA ŻORY 2010 Autor: Rafał Mikulski 1 Poradnik ten został napisany dla uczestników kursu komputerowego Uniwersytetu III Wieku i przedstawia on bardzo proste

Bardziej szczegółowo

Klawiatura - klávesnice. Funkcja i znaczenie klawiatury Pisanie czeskich liter i słów

Klawiatura - klávesnice. Funkcja i znaczenie klawiatury Pisanie czeskich liter i słów Klawiatura - klávesnice Funkcja i znaczenie klawiatury Pisanie czeskich liter i słów Jednym z najważniejszych urządzeń wejściowych w komputerze jest klawiatura. Dzięki niej można przekazywać komputerowi

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie uczył

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu

Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu Witaj w ZoomText Express ZoomText Express to niedrogi i łatwy program powiększający obraz komputerowy.

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne.

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne. Ćwiczenie 6. Cel ćwiczenia: zapoznanie się z obsługą i konfiguracją X Windows. W systemie Linux można korzystać także z interfejsu graficznego do obsługi komputera X Windows. Wiadomości ogólne. KDE czyli

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/12_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Instalacja programu phpmyadmin (PD3) Zadanie 1 Program phpmyadmin jest jednym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Poruszanie się po pulpicie

Poruszanie się po pulpicie Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby efektywnie korzystać z oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+?

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL Optivum Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL NET+ to nowa wersja programu MOL Optivum. Działa ona w tzw. chmurze

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Galeria możliwości Zajęcia komputerowe Rozkład materiału nauczania dla klasy drugiej Podręcznik z ćwiczeniami WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autor publikacji: Anna Kulesza

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS Opracowanie: Krzysztof Trembaczowski Spis treści Ćwiczenia z systemu operacyjnego Windows 98.... 3 1. Ćwiczenie (Zabawa z pasjansem)... 3 2. Ćwiczenie (Elementy składowe interfejsu)... 3 3. Ćwiczenie (Elementy

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

5. Wybranym ikonom przybornika programu Paint (A D) przyporzadkuj ich funkcje (1 5). Wpisz odpowiednie cyfry w wyznaczonych miejscach.

5. Wybranym ikonom przybornika programu Paint (A D) przyporzadkuj ich funkcje (1 5). Wpisz odpowiednie cyfry w wyznaczonych miejscach. ID Testu: PK14798 Imię i nazwisko ucznia Klasa Data 1. Przedstawionym ikonom paska formatowania edytora tekstu (A D) przyporzadkuj ich funkcje (1 5). Wpisz odpowiednie cyfry w wyznaczonych miejscach. 1.

Bardziej szczegółowo

Klawiatura MAGic. z dużym nadrukiem. Szybki start Przewodnik. Dystrybutor: Altix Sp. z o.o. ul. Chlubna 88 03-051 Warszawa Polska http://www.altix.

Klawiatura MAGic. z dużym nadrukiem. Szybki start Przewodnik. Dystrybutor: Altix Sp. z o.o. ul. Chlubna 88 03-051 Warszawa Polska http://www.altix. Klawiatura MAGic z dużym nadrukiem Szybki start Przewodnik Dystrybutor: Altix Sp. z o.o. ul. Chlubna 88 03-051 Warszawa Polska http://www.altix.pl Freedom Scientific, Inc. 440601-001 Rev. A Klawiatura

Bardziej szczegółowo