Ogólne skróty klawiaturowe: Naciśnij CTRL+C CTRL+X CTRL+V CTRL+Z DELETE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne skróty klawiaturowe: Naciśnij CTRL+C CTRL+X CTRL+V CTRL+Z DELETE"

Transkrypt

1 Ogólne skróty klawiaturowe: CTRL+C CTRL+X CTRL+V CTRL+Z DELETE SHIFT+DELETE CTRL, przeciągając element CTRL+SHIFT, przeciągając element F2 CTRL+STRZAŁKA W PRAWO CTRL+STRZAŁKA W LEWO CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ CTRL+SHIFT z dowolnym klawiszem strzałki SHIFT z dowolnym klawiszem strzałki CTRL+A F3 ALT+ENTER ALT+F4 ALT+SPACJA CTRL+F4 ALT+TAB Skopiować. Wyciąć. Wkleić. Cofnąć. Usunąć. Trwale usunąć zaznaczony element, bez umieszczenia go w Koszu. Skopiować zaznaczony element. Utworzyć skrót do zaznaczonego elementu. Zmienić nazwę zaznaczonego elementu. Przesunąć punkt wstawiania na początek następnego wyrazu. Przesunąć punkt wstawiania na początek poprzedniego wyrazu. Przesunąć punkt wstawiania na początek następnego akapitu. Przesunąć punkt wstawiania na początek poprzedniego akapitu. Wyróżnić blok tekstu. Zaznaczyć kilka elementów w oknie lub na pulpicie albo zaznaczyć tekst w dokumencie. Zaznaczyć wszystko. Wyszukać plik lub folder. Wyświetlić właściwości zaznaczonego elementu. Zamknąć aktywny element lub aktywny program. Otworzyć menu skrótów aktywnego okna. Zamknąć aktywny dokument w programach, które umożliwiają równoczesne otwarcie wielu dokumentów. Przełączyć między otwartymi elementami.

2 ALT+ESC F6 F4 SHIFT+F10 ALT+SPACJA CTRL+ESC ALT+podkreślona litera w nazwie menu Podkreślona litera w nazwie polecenia w otwartym menu F10 STRZAŁKA W PRAWO STRZAŁKA W LEWO F5 BACKSPACE ESC SHIFT podczas wkładania dysku CD do stacji CD-ROM Przechodzić między kolejnymi elementami w kolejności, w jakiej były otwierane. Przechodzić między kolejnymi elementami okna lub pulpitu. Wyświetlić listę paska adresu w oknie Mój komputer lub w programie Eksplorator Windows. Wyświetlić menu skrótów zaznaczonego elementu. Wyświetlić menu systemowe aktywnego okna. Wyświetlić menu Start. Wyświetlić odpowiednie menu. Wykonać odpowiednie polecenie. Uaktywnić pasek menu aktywnego programu. Otworzyć menu z prawej strony lub podmenu. Otworzyć menu z lewej strony lub zamknąć podmenu. Odświeżyć aktywne okno. Wyświetlić folder znajdujący się o jeden poziom wyżej w folderze Mój komputer lub w programie Eksplorator Windows. Anulować bieżące zadanie. Zapobiec automatycznemu odtwarzaniu dysku CD. Skróty klawiaturowe w oknach dialogowych. CTRL+TAB CTRL+SHIFT+TAB TAB SHIFT+TAB Przejść do następnej karty. Przejść do poprzedniej karty. Przejść do następnej opcji. Przejść do poprzedniej opcji.

3 ALT+podkreślona litera ENTER SPACJA Klawisze strzałek F1 F4 BACKSPACE Wykonać odpowiadające literze polecenie lub zaznaczyć odpowiadającą jej opcję. Wykonać polecenie odpowiadające aktywnej opcji lub przyciskowi. Zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru, jeśli aktywna opcja jest polem wyboru. Zaznaczyć przycisk, jeżeli aktywna opcja jest grupą przycisków opcji. Wyświetlić Pomoc. Wyświetlić elementy na aktywnej liście. Otworzyć folder znajdujący się o jeden poziom wyżej, jeśli folder jest zaznaczony w oknie dialogowym Zapisywanie jako lub Otwieranie. Skróty w przypadku klawiatury naturalnej. Na dowolnej klawiaturze, na której jest Klawisz logo Windows ( ) można używać następujących skrótów klawiaturowych. Wyświetlić lub ukryć menu Start. +BREAK +D +M +Shift+M +E +F CTRL+ +F +F1 Wyświetlić okno dialogowe Właściwości systemu. Wyświetlić pulpit. Zminimalizować wszystkie okna. Przywrócić zminimalizowane okna. Otworzyć okno Mój komputer. Wyszukać plik lub folder. Wyszukać komputery. Wyświetlić Pomoc systemu Windows.

4 +L +R +U Zablokować komputer, jeśli jest podłączony do domeny sieciowej, lu przełączyć użytkowników, jeśli komputer nie jest podłączony do dom sieciowej. Otworzyć okno dialogowe Uruchamianie. Otworzyć program Menedżer narzędzi. Skróty klawiaturowe ułatwień dostępu. Prawy klawisz SHIFT przez osiem sekund Lewy ALT + lewy SHIFT + PRINT SCREEN Lewy ALT + lewy SHIFT + NUM LOCK Klawisz SHIFT pięć razy Klawisz NUM LOCK przez pięć sekund +U Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszeFiltru. Włączyć lub wyłączyć funkcję Duży kontrast. Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszeMyszy. Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszeTrwałe. Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszePrzełączające. Otworzyć program Menedżer narzędzi. Skróty klawiaturowe Eksploratora Windows. END HOME NUM LOCK+GWIAZDKA na klawiaturze numerycznej (*) NUM LOCK+ZNAK PLUS na klawiaturze numerycznej (+) NUM LOCK+ZNAK MINUS na klawiaturze numerycznej (-) STRZAŁKA W LEWO STRZAŁKA W PRAWO Wyświetlić dolny fragment aktywnego okna. Wyświetlić górny fragment aktywnego okna. Wyświetlić wszystkie podfoldery w zaznaczonym folderze. Wyświetlić zawartość zaznaczonego folderu. Zwinąć zaznaczony folder. Zwinąć zaznaczony obecnie element, jeżeli jest rozwinięty, lub zaznaczyć folder nadrzędny. Wyświetlić obecnie zaznaczony element, jeżeli jest zwinięty, lub zaznaczyć pierwszy podfolder.

5 lista skrótów klawiaturowych przydatnych podczas edytowania i pisania tekstu w programach takich jak: Word, Write, WordPad, Notatnik itd.. Skróty takie często są przydatne, gdyż ułatwiają i przyspieszają pracę. Oto lista skrótów dla pisarzy... :) Naciśnięcie CTRL+C CTRL+X CTRL+V CTRL+Z DELETE F1 F10 SHIFT+F1 CTRL+F4 CTRL+F5 CTRL+F6 CTRL+F10 CTRL+SHIFT+F6 BACKSPACE CTRL+BACKSPACE CTRL+DELETE SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO SHIFT+STRZAŁKA W LEWO CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO SHIFT+END SHIFT+HOME SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ Polecenie Kopiuje zaznaczony tekst. Wycina zaznaczony tekst. Wkleja zaznaczony tekst. Cofnij - czyli anuluj ostatnią czynność. Usuń zaznaczony tekst. Uruchamia Pomoc lub powoduje przejście do witryny Microsoft Office Online. Uaktywnia pasek menu. Uruchamia Pomoc kontekstową lub wyświetla informacje o formatowaniu Zamyka okno dokumentu, jeżeli program ma możliwość otwarcia więcej niż jednego. Przywraca rozmiar okna dokumentu (np. po jego zmaksymalizowaniu). Powoduje przejście do następnego okna. Maksymalizuje okno dokumentu. Powoduje przejście do poprzedniego okna. Usuwa jeden znak w lewo. Usuwa jeden wyraz w lewo. Usuwa jeden wyraz w prawo. Zaznacza jeden znak w prawo. Zaznacza jeden znak w lewo. Zaznacza do końca wyrazu. Zaznacza do początku wyrazu. Zaznacza tekst do końca wiersza. Zaznacza tekst do początku wiersza. O jeden wiersz w dół.

6 SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ SHIFT+PAGE DOWN SHIFT+PAGE UP CTRL+SHIFT+HOME CTRL+SHIFT+END ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN CTRL+A CTRL+B CTRL+I CTRL+U CTRL+SHIFT+> CTRL+SHIFT+< CTRL+Y CTRL+P CTRL+SHIFT O jeden wiersz w górę. Zaznacza do końca akapitu. Zaznacza do początku akapitu. O jeden ekran w dół. O jeden ekran w górę. Na początek dokumentu. Na koniec dokumentu. Zaznacza do końca okna. Cały tekst w dokumencie. Nadaje literkom pogrubienie. Nadaje literkom kursywę. Nadaje literkom podkreślenie. Zmniejsza rozmiar czcionki. Zwiększa rozmiar czcionki. Ponownie wykonuje ostatnią akcję. Uruchamia polecenie Drukuj. Zmienia układ klawiatury (np. z "programisty" na "maszynisty"). PORADY: Jeśli użytkownik zna kombinację klawiszy, za pomocą których można przesuwać punkt wstawiania, możesz zaznaczyć tekst, używając tej samej kombinacji i przytrzymując klawisz SHIFT. Na przykład za pomocą kombinacji CTRL+STRZAŁKA W PRAWO można przesunąć punkt wstawiania o jeden wyraz, a kombinacja CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO służy do zaznaczania tekstu od punktu wstawiania do początku następnego wyrazu. Total Commander to doskonały program, który przyspieszy a później ułatwi pracę z komputerem. Jego zawsze najnowszą wersję można pobrać z

7 System operacyjny Windows nie jest zbudowany przede wszystkim z myślą o tych, którzy chcą zachwycać się skrótami klawiaturowymi a tym samym i szybkością pracy na komputerze. Między innymi pewnie dlatego od czasów s.o. DOS nadal cieszą się dużym powodzeniem tzw. menedżerów plików, które mają za zadanie sprostać szybkiej i łatwej obsłudze systemu operacyjnego za pomocą klawiszy. Najpopularniejszym takim menedżerem jest Total Commander (niegdyś Windows Commander). Ma on wiele funkcji bardzo przydatnych np. do połączeń z serwerem ftp, do szybkiego podglądania zawartości pliku oraz przede wszystkim do szybkiego poruszania się po katalogach i plikach. Znajomość skrótów klawiaturowych, w które został wyposażony TC daje ogromne możliwości F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F10 ALT+F1 ALT+F2 ALT+F3 ALT+F4 ALT+F5 ALT+SHIFT+F5 ALT+F7 Uzyskać pomoc. Odświeżyć(przeładować) widok oglądanego folderu. Uzyskać podgląd pliku. Edytować plik. Skopiować plik. Zmienić nazwę lub przenieść plik. Utworzyć nowy katalog. Usunąć plik. Aktywować górne menu. Zmienić lewy dysk. Zmienić prawy dysk. Użyć alternatywnej przeglądarki. Zamknąć pracę Windows Commander. Spakować plik do archiwum. Spakować plik do archiwum i usunąć. Uruchomić polecenie "Szukaj".

8 ALT+F8 ALT+F9 ALT+F10 SHIFT+F2 SHIFT+F4 SHIFT+F5 SHIFT+F10 SHIFT+CTRL+F5 SHIFT+F6 SHIFT+ESC ALT+strzałka_prawa/strzałka_lewa ALT+strzałka_w_dół CTRL+"NUM +" CTRL+"NUM -" CTRL+PgUp lub Backspace CTRL+\ CTRL+PgDn CTRL+strzałka_w_lewo CTRL+strzałka_w_prawo CTRL+F1 CTRL+F2 CTRL+SHIFT+F2 CTRL+PgUp lub Backspace CTRL+F3 CTRL+F4 CTRL+F5 Otworzyć historię listy poleceń. Rozpakować archiwa. Otworzyć okno dialogowe: "Drzewo katalogów". Porównać listę plików. Stworzyć nowy plik tekstowy i otworzyć go edytorem tekstu. Skopiować plik zmieniając jego nazwę. Otworzyć menu kontekstowe pliku. Utworzyć skrót do zaznaczonego pliku. Zmienić nazwę pliku. Zminimalizować Total Commandera. Otworzyć następny przeglądany katalog / poprzednio przeglądany katalog. Otworzyć pełną listę(historię) przeglądanych katalogów. Zaznaczyć wszystkie pliki. Odznacz wszystkie pliki. Przejść do katalogu wyżej w hierarchii. Przejdź do katalogu głównego dysku. Przejść do katalogu zaznaczonego. Otworzyć katalog i pokazać go w lewym oknie (kursor musi znajdować się w prawym oknie). Otworzyć katalog i pokazać go w prawym oknie (kursor musi znajdować się w lewym oknie). Użyć krótkiego podglądu plików. Użyć pełnego podglądu plików. Pokazać komentarze do plików i katalogów (tzw. "dymki") - aby utworzyć nowy komentarz naciśnij Ctrl+Z. Przejść do katalogu wyżej w hierarchii. Posortować według nazwy. Posortować według rozszerzenia (typu) pliku. Posortować według daty modyfikacji pliku.

9 CTRL+F6 CTRL+F7 CTRL+F8 CTRL+F9 CTRL+F10 CTRL+F11 CTRL+F12 TAB INSERT ALT+ENTER CTRL+A CTRL+C CTRL+D CTRL+F CTRL+SHIFT+F CTRL+L CTRL+M CTRL+P CTRL+Q CTRL+R CTRL+T CTRL+SHIFT+T CTRL+U CTRL+SHIFT+U CTRL+V Posortować według rozmiaru pliku. Pokazać pliki nieposortowane. Pokazać drzewo katalogów. Drukuj zawartość zaznaczonego pliku. Pokaż wszystkie pliki. Pokaż tylko pliki programów. Pokaż tylko pliki, których rozszerzenie zostało samodzielnie zdefiniowane. Przejść do prawego lub lewego okna z listą plików. Zaznacz plik lub katalog. Pokazać właściwości pliku lub katalogu. Zaznacz wszystko. Skopiuj zaznaczone pliki lub katalogi do schowka. Pokazać listę katalogów "Ulubionych". Otworzyć połączenie z serwerem FTP. Rozłącz połączenie z serwerem FTP. Przekalkulować i pokazać zajmowaną przestrzeń dyskową przez zaznaczony plik lub katalog Otworzyć narzędzie wielokrot.-zamiany. Skopiować i wkleić aktualną ścieżkę do linii komend TC. Uruchomić szybki podgląd plików w sąsiednim oknie. "Przeładować" katalog. Otworzyć zakładkę z bieżącym katalogiem i uczynić ją aktywną. Otworzyć zakładkę z bieżącym katalogiem ale jej nie aktywować. Zamienić widoki listy plików( sąsiednich okien) ze sobą. Zamienić widoki listy plików( sąsiednich okien) ze sobą oraz przejść do sąsiedniego okna. Wkleić plik lub folder ze schowka do bieżącego katalogu.

10 CTRL+W CTRL+SHIFT+W CTRL+X CTRL+Z CTRL+strzałka_w_górę CTRL+strzałka_w_górę+SHIFT CTRL+TAB CTRL+SHIFT+TAB Zamknąć aktywną zakładkę. Zamknąć wszystkie zakładki. Wytnij plik do schowka. Edytować komentarz. Otworzyć zaznaczony katalog w nowej zakładce. Otworzyć zaznaczony katalog w nowej zakładce, ale w innym (sąsiednim) oknie. Przejść do następnej zakładki. Przejść do poprzedniej zakładki. Internet Explorer jest obecnie najpopularniejszą przeglądarką internetową na rynku. Wcale to jednak nie musi oznaczać, że jest ona najlepsza, jak każdy produkt posiada swoje wady i zalety. Wybór przeglądarki internetowej pozostawiam w Waszych rękach, a ja przedstawiam poniżej kruczki, które można stosować, aby przeglądanie stron sieci web było szybkie i wygodne. :) Skróty klawiaturowe przeglądarek internetowych to wbrew pozorom znajomość, która może przydać się nie tylko w codziennej pracy, ale także w sytuacjach awaryjnych. Usunięcie widoku pełnoekranowego wyświetlanej strony internetowej może niektórym sprawić problem. Nie każdy wie gdzie kliknąć myszą, lub jaki klawisz nacisnąć w podobnych sytuacjach. Biorąc pod uwagę fakt, że producenci oprogramowania czasem zmieniają interfejsy graficzne swoich produktów na rzekomo bardziej "user friendly", znajomość skrótu klawiaturowego może okazać się złotym środkiem w chili gdy gubimy się w środowisku graficznym świeżo zaakutalizowanego oprogramowania. Nie rzadko, sieć internetowa służy do szybkiego znajdowania informacji. W chwili, gdy z ostatnim łykiem porannej kawy w pośpiechu chcemy sprawdzić godzinę odjazdu autobusu, na który jesteśmy jeszcze w stanie zdążyć, bardzo przyda nam się cały szereg skrótów klawiaturowych ułatwiających poruszanie się po stronie www.

11 Przeglądanie i eksplorowanie stron sieci Web F1 F11 TAB SHIFT+TAB ALT+HOME ALT+STRZAŁKA W PRAWO ALT+STRZAŁKA W LEWO lub BACKSPACE SHIFT+F10 CTRL+TAB lub F6 SHIFT+CTRL+TAB STRZAŁKA W GÓRĘ STRZAŁKA W DÓŁ PAGE UP PAGE DOWN HOME END CTRL+F F5 lub CTRL+R CTRL+F5 ESC CTRL+O lub CTRL+L CTRL+N Wyświetlić Pomoc programu Internet Explorer albo, w oknie dialogowym, wyświetlić Pomoc kontekstową dla jakiegoś elementu. Przełączyć się między pełnoekranowym i zwykłym widokiem okna przeglądarki. Przejść do następnego elementu strony sieci Web, paska adresów lub paska łączy. Przejść do poprzedniego elementu strony sieci Web, paska adresów lub paska łączy. Przejść do ustawionej strony głównej. Przejść do następnej strony. Przejść do poprzedniej strony. Wyświetlić menu skrótów dla łącza. Przejść do następnej ramki. Przejść do poprzedniej ramki. Przewinąć okno w stronę początku dokumentu. Przewinąć okno w stronę końca dokumentu. Przewinąć okno w stronę początku dokumentu o większy przyrost. Przewinąć okno w stronę końca dokumentu o większy przyrost. Przejść do początku dokumentu. Przejść na koniec dokumentu. Znaleźć na danej stronie. Odświeżyć bieżącą stronę sieci Web. Odświeżyć bieżącą stronę sieci Web, nawet jeśli sygnatury czasowe wersji w sieci Web i wersji przechowywanej lokalnie są takie same. Zatrzymać pobieranie strony. Przejść do nowej lokalizacji. Otworzyć nowe okno.

12 CTRL+W CTRL+S CTRL+P ENTER CTRL+E CTRL+I CTRL+H CTRL+kliknięcie Zamknąć bieżące okno. Zapisać bieżącą stronę. Wydrukować bieżącą stronę lub aktywną ramkę. Uaktywnić wybrane łącze. Otworzyć pasek wyszukiwania. Otworzyć pasek Ulubione. Otworzyć pasek Historia. Na pasku Historia lub Ulubione otworzyć wiele folderów. Korzystanie z paska adresów ALT+D F4 CTRL+STRZAŁKA W LEWO CTRL+STRZAŁKA W PRAWO CTRL+ENTER STRZAŁKA W GÓRĘ STRZAŁKA W DÓŁ Zaznaczyć tekst na pasku adresów. Wyświetlić listę wpisanych adresów. Przesunąć kursor w lewo na pasku adresów, aż do następnej logicznej przerwy w adresie (kropki lub kreski ułamkowej). Przesunąć kursor w prawo na pasku adresów, aż do następnej logicznej przerwy w adresie (kropki lub kreski ułamkowej). Dodać na początku i.com" na końcu tekstu wpisanego na pasku adresów. Przejść do następnej pozycji w górę listy pasujących wpisów funkcji Autouzupełnianie. Przejść do następnej pozycji w dół listy pasujących wpisów funkcji Autouzupełnianie. Praca z ulubionymi CTRL+D CTRL+B ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ ALT+STRZAŁKA W DÓŁ Dodać bieżącą stronę do ulubionych elementów. Otworzyć okno dialogowe Organizowanie ulubionych. Przenieść zaznaczony element w górę listy Ulubione w oknie dialogowym Organizowanie ulubionych. Przenieść zaznaczony element w dół listy Ulubione w oknie dialogowym Organizowanie ulubionych.

13

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

Montaż cyfrowy przy użyciu programu Audacity 2.0.0

Montaż cyfrowy przy użyciu programu Audacity 2.0.0 Montaż cyfrowy przy użyciu programu Audacity 2.0.0 COMAPP Community Media Applications and Participation Materiały do pobrania: http://www.comapp-online.de Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera

Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera Przygotowane przez: WROcomp 1. Posługiwanie się klawiaturą i myszką Za pośrednictwem klawiatury i myszki komunikujemy się z komputerem. Wprowadzamy pewne

Bardziej szczegółowo

Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98.

Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98. Ćwiczenie nr 4 Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98. 1 Architektura Windows 2000 System operacyjny Windows 2000

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Poziom 0 poziom podstawowy

Poziom 0 poziom podstawowy Poziom 0 poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS CZ. I KOMPUTER I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik zdobędzie podstawową wiedzę na temat budowy komputera,

Bardziej szczegółowo

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ECDL moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami SYSTEM OPERACYJNY 2 Klawiatura Układ klawiatury ułożenie znaków literowych, cyfr i innych znaków oraz pozostałych przycisków funkcyjnych na klawiaturze

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Serwis Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH Wersja 16

BAZA DANYCH Wersja 16 BAZA DANYCH Wersja 16 1/04-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Baza danych 16 Strona 1 Wstęp WSTĘP PC SCHEMATIC Baza danych jest programem obsługi baz danych,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Podatkowa, Środki Trwałe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika OX App Suite OX App Suite: podręcznik użytkownika data wydania środa, 18. czerwiec 2014 Version 7.4.2 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1

Instrukcja użytkownika. Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1 Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem

Bardziej szczegółowo

PANEL GŁÓWNY. (zawsze widoczny w dolnej części okna) Symuluje wciśnięcie klawisza ENTER (przechodzi do nowego wiersza) Przechodzi do panelu "Alfabet".

PANEL GŁÓWNY. (zawsze widoczny w dolnej części okna) Symuluje wciśnięcie klawisza ENTER (przechodzi do nowego wiersza) Przechodzi do panelu Alfabet. Znaczenie symboli Uwaga! Funkcje poszczególnych klawiszy podane w nawiasach to ogólnie przyjęte akcje klawiszy i skrótów klawiaturowych działające w większości programów komputerowych takich jak edytorów

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputera

Podstawy obsługi komputera Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy 41-709 Ruda Śląska, ul. Markowej 22 Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej Podstawy obsługi komputera Materiały pomocnicze do kursu komputerowego Piotr Krawczyk, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika

Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika Freedom Scientific Inc. Opublikowany przez: Freedom Scientific Inc 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo