Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Slajd 1 Slajd 2 Redagowanie dokumentu 1. Wprowadzanie tekstu Nowy tekst wprowadzamy w sposób analogiczny do zwykłego pisania na maszynie z tą różnicą, że nie używa się komendy przejścia do nowej linii. WORD wykonuje tę czynność automatycznie. Gdy ostatnio napisane słowo nie mieści się w danej linii, zostaje ono przeniesione do linii następnej. Jest to tzw. zawijanie tekstu. Naciśnięcie klawisza Enter powoduje zakończenie danego fragmentu tekstu, utworzenie tzw. akapitu i przejście kursora do początku nowej linii. Aby znaczniki końca akapitu były widoczne na ekranie (i tylko na ekranie, te znaczniki nigdy nie są drukowane), należy użyć przycisku Pokaż/Ukryj znajdującego się w grupie Akapit na karcie Narzędzia główne Redagowanie dokumentu Polskie litery Polskie litery uzyskujemy przez jednoczesne wciśnięcie prawego klawisza funkcyjnego Alt i odpowiedniej litery na klawiaturze: Przykładowo: ą = Alt + A, Ę = Alt + Shift + E, ż = Alt + Z, Ź = Alt + Shift + X itp. Slajd 3 Slajd 4 Redagowanie dokumentu 2. Poruszanie się po dokumencie Redagowanie dokumentu Przechodzenie do określonego znaku, wyrazu, akapitu, kolumny lub obiektu przy użyciu klawiszy skrótu Po tekście dokumentu możemy poruszać się na wiele sposobów. Najprostszy sposób to korzystanie z klawiszy kursora, klawiszy PgDn, PgUp, Home i End bądź kursora myszki. Szybkie przewijanie uzyskujemy wykorzystując suwaki. Opis klawiszy pozwalających poruszać się po tekście znajduje się w tabelach Aby przenieść się o Jeden znak w lewo od punktu wstawiania STRZAŁKA W LEWO (klawisz ) Jeden znak w prawo od punktu wstawiania STRZAŁKA W PRAWO (klawisz ) Jeden wyraz w lewo od punktu wstawiania Ctrl+ STRZAŁKA W LEWO (klawisz ) Jeden wyraz w prawo od punktu wstawiania Ctrl+ STRZAŁKA W PRAWO (klawisz ) Jeden akapit w górę od punktu wstawiania Ctrl+ STRZAŁKA W GÓRĘ (klawisz ) Jeden akapit w dół od punktu wstawiania Ctrl+ STRZAŁKA W DÓŁ (klawisz ) Slajd 5 Slajd 6 1

2 Redagowanie dokumentu Przechodzenie do określonego wiersza, strony, ekranu, początku bądź końca dokumentu lub miejsca dokonania ostatniej zmiany w dokumencie przy użyciu klawiszy skrótu Aby przenieść się O jeden wiersz w górę STRZAŁKA W GÓRĘ (klawisz ) O jeden wiersz w dół STRZAŁKA W DÓŁ (klawisz ) Na koniec wiersza End Na początek wiersza Home O jedną stronę w górę Alt+Ctrl+PgUp O jedną stronę w dół Alt+Ctrl+PgDn O zawartość jednego ekranu w górę PgUp O zawartość jednego ekranu w dół PgDn Do dołu ekranu Ctrl+PgUp Do góry ekranu Ctrl+PgDn Na koniec dokumentu Ctrl+End Na początek dokumentu Ctrl+Home Do miejsca dokonania ostatniej zmiany w Shift+F5 dokumencie Slajd 7 Slajd 8 Formatowanie czcionki i akapitu Zaznaczanie tekstu przy użyciu myszki Przed formatowaniem tekstu należy poprawiane bądź modyfikowane fragmenty dokumentu (lub cały dokument) zaznaczyć. W edytorze WORD istnieje wiele sposobów zaznaczania tekstu. Najprostszy z nich to kliknięcie (raz) myszką na początku zaznaczanego fragmentu tekstu i pociągnięcie jej - cały czas trzymając wciśnięty klawisz myszki - aż do końca zaznaczanego tekstu. Jeżeli nie mamy myszki, ten sam efekt uzyskujemy ustawiając się kursorem na początku zaznaczonego fragmentu i - trzymając wciśnięty klawisz Shift - przejeżdżamy kursorem (klawisz ) do końca tekstu. Zaznaczony fragment dokumentu wyświetlany jest w odwrotnych kolorach (np. białe litery na czarnym tle) Aby zaznaczyć Dowolny element lub fragment tekstu Wyraz Rysunek Wiersz tekstu Wiele wierszy tekstu Wykonaj Przeciągnij nad tekstem, który chcesz zaznaczyć. Kliknij dwukrotnie wyraz. Kliknij rysunek. Przesuń mysz na lewo od wiersza, aż wskaźnik myszy zmieni kształt, a następnie kliknij. Przesuń mysz na lewo od wierszy, aż wskaźnik myszy zmieni kształt, a następnie kliknij i przeciągnij. Slajd 9 Slajd 10 Zaznaczanie tekstu przy użyciu myszki Zaznaczanie tekstu przy użyciu klawiszy skrótu Aby zaznaczyć Zdanie Akapit Wiele akapitów Cały dokument Pionowy blok tekstu (z wyjątkiem tekstu wewnątrz komórki tabeli) Wykonaj Wciśnij klawisz Ctrl i kliknij gdziekolwiek w zdaniu. Przesuń mysz na lewo od akapitu, aż wskaźnik myszy zmieni kształt, a następnie kliknij dwukrotnie, lub też kliknij trzykrotnie gdziekolwiek w akapicie. Przesuń mysz na lewo od akapitów, aż wskaźnik myszy zmieni kształt, a następnie kliknij dwukrotnie i przeciągnij. Przesuń mysz na lewo od tekstu dokumentu, aż wskaźnik myszy zmieni kształt, a następnie kliknij trzykrotnie. Wciśnij klawisz Alt, a następnie przeciągnij. Aby rozszerzyć zaznaczenie O jeden znak na prawo od punktu wstawiania Shift+STRZAŁKA W PRAWO (klawisz ) O jeden znak na lewo od punktu wstawiania Shift+STRZAŁKA W LEWO (klawisz ) Do końca wyrazu Ctrl+Shift+ STRZAŁKA W PRAWO (klawisz ) Do początku wyrazu Ctrl+Shift+ STRZAŁKA W LEWO (klawisz ) Do końca wiersza Shift+End Do początku wiersza Shift+Home O jeden wiersz w dół od punktu wstawiania Shift+STRZAŁKA W DÓŁ (klawisz ) O jeden wiersz w górę od punktu wstawiania Shift+STRZAŁKA W GÓRĘ (klawisz ) Do końca bieżącego akapitu Ctrl+Shift+STRZAŁKA W DÓŁ (klawisz ) Do początku bieżącego akapitu Ctrl+Shift+STRZAŁKA W GÓRĘ (klawisz ) O zawartość ekranu w dół Shift+PgDn O zawartość ekranu w górę Shift+PgUp Do końca dokumentu Do początku dokumentu Tak, by obejmowało cały dokument Do określonego położenia w dokumencie Ctrl+Shift+ End Ctrl+Shift+ Home Ctrl+A F8+odpowiednie klawisze strzałek; w celu anulowania tego trybu zaznaczania naciśnij ESC Slajd 11 Slajd 12 2

3 Zaznaczanie dokumentu Zmiana kroju czcionki Zaznaczone rozłączne fragmenty dokumentu Kliknięcie na tą strzałkę pozwala wybrać nowy krój czcionki Lista dostępnych krojów czcionek Kontrolka Zaznacz Grupa Edytowanie Zaznacz wszystko Ctrl+A Slajd 13 Slajd 14 Zmiana kroju czcionki Zmiana wielkości czcionki Kliknięcie na tą strzałkę pozwala wybrać nowy krój czcionki Zmniejsza wielkość czcionki o 2 pkt. Lista dostępnych krojów czcionek Zwiększa wielkość czcionki o 2 pkt. Slajd 15 Slajd 16 Zmiana stylu (rodzaju) pisma Okno dialogowe Czcionka (Ctrl+D) Zakładka Czcionka Zakładka Zaawansowane Indeks doln y Indeks górn y Zmiana wielkości czcionki Wyczyszczenie formatowania Zmiana tła Styl Pogrubiony Bold Zmiana koloru czcionki Styl kursywa Italic Styl podkreślony Styl przekreślony Slajd 17 Slajd 18 3

4 Formatowanie czcionki przy użyciu klawiszy skrótu Formatowanie czcionki przy użyciu klawiszy skrótu Ustalanie formatu Pogrubienie Ctrl + B Kursywa Ctrl + I Podkreślenie Ctrl + U Podkreślenie wyrazu Ctrl + Shift + W Podwójne podkreślenie Ctrl + Shift + D Powiększenie czcionki o 1 punkt Ctrl + ] Zmniejszenie czcionki o 1 punkt Ctrl + [ Indeks górny Ctrl + Shift + = Indeks dolny Ctrl + = Ustalanie formatu Wersaliki Kapitaliki Spacja nierozdzielająca Łącznik nierozdzielający Usuwa formatowanie akapitu lub znaki Kopiuje formatowanie tekstu Stosuje skopiowane sformatowanie Zmienia wielkość liter Wszystkie litery duże Ctrl + Shift + A Ctrl + Shift + K Ctrl + Shift + Spacja Ctrl + Shift + Łącznik Ctrl + Spacja Ctrl + Shift + C Ctrl + Shift + V Shift + F3 Ctrl + Shift + A Slajd 19 Slajd 20 Formatowanie czcionki przy użyciu stylów Formatowanie czcionki przy użyciu stylów Karta Narzędzia główne grupa Style. Predefiniowane style pozwalają na szybką zmianę wyglądu i właściwości tekstu. Zmiana dotyczy bieżącego akapitu, bieżącego słowa albo zaznaczonego fragmentu tekstu. Tekst przed sformatowaniem Przycisk Więcej przycisk Zmień style i okno dialogowe Style pozwala na zdefiniowanie własnych stylów. Należy odpowiednio sformatować fragment tekstu, zaznaczyć go i wybrać polecenie Zapisz zaznaczenie jako nowy szybki styl służący do wyświetlania okna zawierającego pełny (?) zestaw opcji związanych z daną grupa. W programie są jeszcze okienka zadań przykładowo, Clipart. Tekst po sformatowaniu stylem Nagłówek 1 służący do wyświetlania okna zawierającego pełny (?) zestaw opcji związanych z daną grupą. W programie są jeszcze okienka zadań przykładowo, Clipart. Slajd 21 Slajd 22 Przenoszenie formatowania Usuwanie formatowania Karta Narzędzia główne grupa polecenie Malarz formatów Aby skopiować formatowanie należy ustawić kursor na wzorcu (zaznaczonym albo nie), kliknąć na przycisk Malarz formatów, a następnie kliknąć wewnątrz akapitu (albo przeciągnąć myszką na tekstem), któremu chcemy nadać to formatowanie Wzorzec formatu Niektóre grupy mają Tekst przed sformatowaniem służący do wyświetlania okna zawierającego pełny (?) zestaw opcji związanych z daną grupa. Tekst po sformatowaniu służący do wyświetlania okna zawierającego pełny (?) zestaw opcji związanych z daną grupą. Slajd 23 Karta Narzędzia główne grupa Czcionka przycisk Wyczyść całe formatowanie. Również jest dostępna jako polecenie w galerii stylów. Z zaznaczonego fragmentu tekstu wszystkie ustawienie związane z wyglądem tekstu zostaną przywrócone do standardowych wartości. Karta Narzędzia schematów organizacyjnych: Formatowanie Karta Narzędzia diagramów: Formatowanie itp Karta może składać się z grup, np: Karta Narzędzia główne: Slajd 24 Karta Narzędzia schematów organizacyjnych: Formatowanie Karta Narzędzia diagramów: Formatowanie itp Karta może składać się z grup, np: Karta Narzędzia główne: 4

5 Polecenie Cofnij Istnieją dwa sposoby wykonywania operacji cofania (Cofnij): 1. naciśnięcie klawiszy Ctrl+Z, 2. wciśnięcie przycisku Cofnij na pasku Szybki dostęp Poniżej, przykładowa lista operacji do cofnięcia Slajd 25 Slajd 26 Polecenie Wykonaj ponownie Polecenie Powtórz Można wycofać się z polecenia Cofnij (czyli cofnąć cofanie). Istnieją dwa sposoby wykonania operacji Wykonaj ponownie: 1. naciśnięcie klawisza F4 lub klawiszy Ctrl+Y, 2. wciśnięcie przycisku Wykonaj ponownie na pasku Szybki dostęp Czasami po wykonaniu jakiejś powtarzalnej operacji (np. formatowania), w pasku Szybki dostęp zamiast przycisku zamiast przycisku polecenie Wykonaj ponownie ( ) pojawia się przycisk Powtórz Umożliwia to wykonanie tej samej operacji wielokrotnie. Slajd 27 Slajd 28 Przenoszenie tekstu Aby przenieść istniejący fragment tekstu należy go zaznaczyć, wcisnąć lewy przycisk myszki i trzymając wciśnięty przesunąć w nowe miejsce Slajd 29 Slajd 30 5

6 Kopiowanie, wycinania i wklejanie tekstu Narzędzia do kopiowania, wycinania i wklejania tekstu są zebrane w grupie na karcie Narzędzia główne. Otwarcie schowka MS Office Kopiowanie: klikamy na przycisk Kopiuj (Ctrl+C). Zaznaczony fragment zostaje umieszczony w Schowku. Wklejanie: klikamy na przycisk Wklej (Ctrl+V). Znajdujący się w Schowku element zostanie wstawiony w wybrane miejsce w dokumencie (pozycja kursora) Kopiowanie, usuwanie i wklejanie tekstu Bezpośrednio po wklejeni, poniżej pojawia się ikonka opcji wklejania Kliknięcie na symbol lub klawisza Ctrl powoduje otwarcie menu z poleceniami związanymi z wklejaniem. Kliknięcie na symbol pod przyciskiem Wklej podobnie jak poprzednio pozwala na wybór polecenia, ale także na polecenie Wklej specjalnie pozwalające na wklejanie w specyficznych formatach Wycinanie: klikamy na przycisk Wytnij Zaznaczony element zostaje przeniesiony (Ctrl+X). do Schowka. Slajd 31 Slajd 32 Kopiowanie, usuwanie i wklejanie tekstu Innym sposobem usuwania jest kilkakrotne naciśnięcie klawiszy Del lub Backspace, lecz wtedy usuwany tekst nie jest umieszczany w schowku. Slajd 33 Slajd 34 jest miejscem w pamięci operacyjnej komputera przeznaczonym do czasowego przechowywania obiektów wycinanych i kopiowanych. WORD korzysta z dwóch schowków: Schowka systemu Windows, który jest wspólny dla innych programów korzystających z poleceń Kopiuj i Wklej, Zawartość Schowka systemu Windows jest, po każdym wykonaniu polecenia Kopiuj lub Wytnij, zastępowana przez nowy tekst (lub obiekt), zaś Office może przechowywać jednocześnie wiele obiektów. Schowka pakietu Office, który jest wspólny dla wszystkich programów należących do tego pakietu. Slajd 35 Slajd 36 6

7 Aby uaktywnić schowek należy kliknąć na symbol w grupie na karcie Narzędzia główne. Okienko zadań wyświetli się na lewo od okna edycji. Aby skorzystać ze Schowka Office trzeba go uaktywnić Aby dodać obiekt do Schowka należy wyświetlić okienko zadań, zaznaczyć i skopiować obiekt. Aby wkleić obiekt ze Schowka należy w oknie edycji dokumentu ustawić kursor w miejscu wstawiania i w okienku Schowka kliknąć na wybrany obiekt. Aby usunąć /wkleić obiekt ze Schowka należy wskazać obiekt, kliknąć na przycisk jego menu podręcznego iwybrać polecenie Usuń / Wklej. Aby wyczyścić należy skorzystać z przycisku Wyczyść wszystko. Slajd 37 Slajd 38 pakietu Office 5 obiektów zapisanych w schowku Slajd 39 Slajd 40 Punktowanie (domyślne) Wyrównywanie marginesów do lewej strony Formatowanie akapitu Grupa Akapit karta Narzędzia główne Numerowanie (domyślne) Numerowanie wielopoziomowe Wcięcie akapitu mniejsze/większe Sortowanie Ukryte znaczniki formatowania Obramowanie Ustawienie interlinii Formatowanie akapitu Ustawienie tła Centrowanie tekstu Wyrównywanie marginesów do prawej strony Justowanie (wyrównywanie do obu brzegów) marginesów Ustawianie interlinii Otwarcie okna Akapit Cieniowanie Ustawianie krawędzi, cieniowanie, wstawianie tabeli Slajd 41 Slajd 42 7

8 Formatowanie akapitu Okienko Akapit, zakładka Wcięcia i odstępy Formatowanie akapitu Okienko Akapit, zakładka Podział wiersza i strony Slajd 43 Slajd 44 Formatowanie akapitu Formatowanie akapitu, wcięcia Akapit wycentrowany Akapit z wyrównanym lewym marginesem Wcięcie pierwszego wiersza Tworzenie wcięć akapitu przy wykorzystaniu Linijki Akapit z wyrównanym prawym marginesem Znaczek nowej linii kończący akapit Wysunięcie Wcięcie z lewej Wcięcie z prawej Slajd 45 Slajd 46 Formatowanie akapitu, tabulatory Naciśnięcie klawisza Tab powoduje przejście do kolejnego tabulatora Tabulator domyślny Formatowanie akapitu, tabulatory Tabulator lewy - tekst za znakiem tabulacji jest wyrównywany do lewej, Tabulator - tekst za znakiem tabulacji jest wyśrodkowany, środkowy Tabulator - tekst za znakiem tabulacji jest wyrównywany do prawy prawej, Tabulator - liczby za znakiem są wyrównane przez ustawienie dziesiętny znaku oddzielającego część dziesiętną (np. przecinek), tekst jest wyrównywany do prawej, Tabulator - kreśli pionową linie pod znakiem tabulacji. paskowy Wybór rodzaju tabulatora Tabulatory użytkownika Slajd 47 Slajd 48 8

9 Formatowanie akapitu, tabulatory Precyzyjne ustawianie tabulatorów Przycisk okna dialogowego karty Narzędzia główne w grupie Akapit otwiera okno dialogowe Akapit. Przycisk Tabulatory umożliwia precyzyjne ustawienie tabulatorów oraz znaków wiodących. Slajd 49 Slajd 50 Formatowanie akapitów przy użyciu klawiszy skrótu Formatowanie akapitów przy użyciu klawiszy skrótu Przy ustalaniu odstępu miedzy wierszami, aby Przy ustalaniu wyrównania i wcięcia akapitu, aby Wyśrodkować akapit Ctrl + E Ustalić odstęp pojedynczy Ctrl + 1 Wyjustować akapit Ctrl + J Ustalić odstęp podwójny Ctrl + 2 Wyrównać akapit do lewej Ctrl + L Ustalić odstęp 1,5 wiersza Ctrl + 5 Dodać pusty wiersz poprzedzający Ctrl + 0 (zero) tekst Usunąć pusty wiersz poprzedzający tekst Ctrl + 0 (zero) Wyrównać akapit do prawej Zastosować wcięcie akapitu z lewej Usunąć wcięcie akapitu z lewej Utworzyć wysunięcie akapitu Zmniejszyć wysunięcie Usunąć sformatowanie akapitu Ctrl + R Ctrl + M Ctrl + Shift + M Ctrl + T Ctrl + Shift + T Ctrl + Q Slajd 51 Slajd 52 Inicjał Możliwość powiększenia pierwszego znaku akapitu i otoczenia go pozostałym tekstem z tego akapitu. Są dwa typy inicjałów: wpuszczony powiększenie pierwszego lub kilku początkowych znaków akapitu i otoczenie ich tekstem, na marginesie wysuniecie powiększonego znaku (lub znaków) na margines, Slajd 53 Slajd 54 9

10 Inicjał Inicjał Przycisk Inicjał grupa Tekst karta Wstawianie rzykład tekstu z akapitem z inicjałem złożonym z jednego znaku, wysuniętym na P margines o wysokości 3 wierszy. Czcionką akapitu jest Arial (24 pkt), natomiast inicjał ma czcionkę Arial Black. Slajd 55 Slajd 56 Inicjał rzykład tekstu z akapitem z inicjałem wpuszczonym o wysokości Pdwóch wierszy. Czcionką akapitu jest Arial (32 pkt), natomiast inicjał ma czcionkę Arial Black. Slajd 57 10

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Slajd 1 Slajd 2 Redagowanie dokumentu 1. Wprowadzanie tekstu Nowy tekst wprowadzamy w sposób analogiczny do zwykłego

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer F2 Ctrl + F2 F3 Ctrl + F3 F4 Shift + F4 F5 Ctrl + Shift + F5 F7 Ctrl + F7 F8 Ctrl + F8 Shift + F8 Ctrl+Shift+F8 F9 Ctrl + F9 Shift + F9 Ctrl + Shift + F9 Ctrl

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

1.5. Formatowanie dokumentu

1.5. Formatowanie dokumentu Komputerowa edycja tekstu 29 1.5. Formatowanie dokumentu Pisanie, kopiowanie czy przenoszenie tekstu to jedynie część naszej pracy z dokumentem. O tym, jak będzie się on prezentował, decydujemy, wykonując

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

FORMATOWANIE DOKUMENTU

FORMATOWANIE DOKUMENTU FORMATOWANIE DOKUMENTU Poznamy narzędzia umieszczone na wstążce karty Narzędzia główne w grupie Czcionka i Akapit ZMIANA WIELKOŚCI I KROJU CZCIONKI Aby zmienić wielkość i krój czcionki, zaznaczamy część

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest?

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest? Przykładowy test zaliczeniowy z Informatyki gimnazjum I rok nauczania edytory tekstu. Test do rozwiązania na platformie edukacyjnej po zalogowaniu. Opracował: Piotr Ochmiński 1. Edytor tekstu to program

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word skróty klawiszowe

Microsoft Word skróty klawiszowe Microsoft Word skróty klawiszowe Skróty klawiaturowe, choć dla większości ludzi są one czarną magią, bardzo przydają się przy formatowaniu tekstu w takich programach jak Microsoft Word. Dzięki nim nie

Bardziej szczegółowo

Podstawowa obsługa komputera Edytor tekstów MS WORD

Podstawowa obsługa komputera Edytor tekstów MS WORD Fundacja Wspomagania Wsi październik 2004 Publikacja finansowana ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI UL.BELLOTTIEGO 1; 01-022 WARSZAWA TEL. +22

Bardziej szczegółowo

EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD

EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD Optymalne ustawienia formatowania tekstu. Domyślną wielkością czcionki tekstu jest 12, nagłówki pisze się 14, a przypisy 8. Aby tekst był estetyczny i czytelny należy do

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Excel Slajd 2 Redagowanie danych Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Podstawy edycji tekstu

Podstawy edycji tekstu Podstawy edycji tekstu Edytor tekstu (ang. word processor) to program umożliwiający wprowadzanie, redagowanie, formatowanie oraz drukowanie dokumentów tekstowych. Wyliczmy możliwości dzisiejszych aplikacji

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstów Microsoft Word

Edytor tekstów Microsoft Word Microsoft Word opis 1/6 Edytor tekstów Microsoft Word Informacje podstawowe W dalszej części opisu pojęcie kliknięcie myszą oznacza jednokrotne naciśnięcie lewego przycisku myszy. Podwójne kliknięcie oznacza

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office System 2007. Microsoft Word 2007 - organizacja ekranu. dr inż. Jarosław Forenc. Microsoft Office 2007 występuje w 7 wersjach:

Microsoft Office System 2007. Microsoft Word 2007 - organizacja ekranu. dr inż. Jarosław Forenc. Microsoft Office 2007 występuje w 7 wersjach: Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 2 2/21 Pracownia nr 2 Technologia informacyjna Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Slajd 2 Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę rozpoczynamy wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

dr inŝ. Jarosław Forenc

dr inŝ. Jarosław Forenc Rok akademicki 2010/2011 2/20 Microsoft Office System 2007 Technologia informacyjna Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny semestr I, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Pracownia

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe Test z przedmiotu zajęcia komputerowe 1. System operacyjny to: a) nowoczesna gra komputerowa, b) program niezbędny do pracy na komputerze, c) urządzenie w komputerze. d) przeglądarka internetowa 2.Angielskie

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 Przewodnik y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 zawiera ponad 200 różnych kombinacji klawiszy wraz z opisem ich działania, których użycie pozwala

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki Wykład III

Podstawy Informatyki Wykład III Podstawy Informatyki Wykład III Edytory tekstu Word cz.i 1 Wprowadzenie Narzędzia do edycji i modyfikacji tekstów - szeroko rozumianych a więc formatowanych dokumentów tekstowych z obiektami graficznymi

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL- wprowadzanie danych.

MS EXCEL- wprowadzanie danych. MS EXCEL- wprowadzanie danych. Ćwiczenie 1. Zapoznaj się z elementami okna początkowego programu. Uruchom program Microsoft Excel i wskaż następujące elementy: pasek menu; paski narzędzi; pasek formuły;

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kompetencje Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word i Writer cz.2 Projekt pt:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 Plan dzisiejszych zajęć: 1. Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office Podstawy pracy z edytorem tekstu na przykładzie Open Office inż. Krzysztof Głaz krzysztof.glaz@gmail.com http://krzysztofglaz.eu.org Wprowadzenie Dokument ten został napisany jako pomoc dla osób, które

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego:

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: WSTĘP Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: 1. Pasek tytułowy, w którym wyświetlana jest nazwa dokumentu 2. Pasek narzędzi szybki dostęp, w którym wyświetlane

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

2.1. Zasady formatowania dokumentu

2.1. Zasady formatowania dokumentu 2.1. Zasady formatowania dokumentu 2.1. Zasady formatowania dokumentu Tworząc nawet prosty dokument, należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad prawidłowego formatowania tekstu. WSKAZÓWKA Klawisza

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Mateusz Bednarczyk, Dawid Chałaj. Microsoft Word Kolumny, tabulatory, tabele i sortowanie

Mateusz Bednarczyk, Dawid Chałaj. Microsoft Word Kolumny, tabulatory, tabele i sortowanie Mateusz Bednarczyk, Dawid Chałaj Microsoft Word Kolumny, tabulatory, tabele i sortowanie 1. Kolumny Office Word umożliwia nam dzielenie tekstu na kolumny. Zaznaczony tekst dzieli się na wskazaną liczbę

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 5. Tabulatory i inne funkcje edytora OpenOffice Writer Tabulatory umożliwiają wyrównanie tekstu do lewej, do prawej, do środka, do znaku dziesiętnego lub do

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 3.1. Praca z aplikacją 3.1.1. Praca z dokumentami 3.1.1.1 Uruchomienie edytora tekstu, zakończenie pracy z nim. Otwieranie, zamykanie dokumentów. W systemie Windows każdy

Bardziej szczegółowo

a po otworzeniu tego okna na dole wybieramy trzecią ikonę z lewej Zarządzanie stylami :

a po otworzeniu tego okna na dole wybieramy trzecią ikonę z lewej Zarządzanie stylami : Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 4 (Word 2007) ze strony http://logika.uwb.edu.pl/mg/ Wg wzoru http://logika.uwb.edu.pl/mg/cw4.pdf Tekst do pracy: http://logika.uwb.edu.pl/mg/cw4_tekst_do_pracy.docx Część

Bardziej szczegółowo

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8 Kilka zasad: Czerwoną strzałką na zrzutach pokazuje w co warto kliknąć lub co zmieniłem oznacza kolejny wybierany element podczas poruszania się po menu Ustawienia strony: Menu PLIK (Rozwinąć żeby było

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Kadrowo - Płacowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Edytory tekstu oferują wiele możliwości dostosowania układu (kompozycji) strony w celu uwypuklenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 7a

Rozwiązanie ćwiczenia 7a Rozwiązanie ćwiczenia 7a Podpisy pod rysunkami, zdjęciami możesz wprowadzić w następujący sposób: 1. Kliknij obiekt (rysunek, zdjęcie) i wybierz przycisk Wstaw podpis z grupy narzędzi Podpisy na karcie

Bardziej szczegółowo

1. Włączamy listę wielopoziomową: rozwijamy trzecią ikonę do włączania list i wybieramy wzór:

1. Włączamy listę wielopoziomową: rozwijamy trzecią ikonę do włączania list i wybieramy wzór: Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 2 (Word 2007) ze strony http://logika.uwb.edu.pl/mg/ Wg wzoru praca do wykonania http://logika.uwb.edu.pl/mg/cw2n.pdf Część A. LISTA WIELOPOZIOMOWA Autor: dr Mariusz Giero

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty. ABC Word 2007 PL. Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Word 2010 - podstawy

Edytor tekstu Word 2010 - podstawy Edytor tekstu Word 2010 - podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Zajęcia V

Grafika komputerowa. Zajęcia V Grafika komputerowa Zajęcia V Tekst akapitowy i ozdobny Tekst ozdobny słuŝy do dodawania krótkich wierszy tekstu, do których moŝna stosować wiele róŝnych efektów, np. cienie. Tekstu akapitowego uŝywa się

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Excel program kursu podstawowego

Excel program kursu podstawowego Excel program kursu podstawowego inż. Krzysztof Głaz e-mail: krzysztof.glaz@gmail.com tel. 606 941 957 1. Zapoznanie się z pojęciami i środowiskiem programu Excel Program MS Excel jest programem typu arkusz

Bardziej szczegółowo

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę 1. Narzędzia główne: wycinamy tekst, grafikę stosowanie formatowania tekstu i niektórych podstawowych elementów graficznych umieszczane są wszystkie kopiowane i wycinane pliki wklejenie zawartości schowka

Bardziej szczegółowo

OpenOffice Writer. Edytor tekstu. podstawy. Warszawa 2012

OpenOffice Writer. Edytor tekstu. podstawy. Warszawa 2012 Edytor tekstu OpenOffice Writer podstawy Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany rządu amerykańskiego

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe do Microsoft Word

Skróty klawiszowe do Microsoft Word CTRL+N CTRL+O CTRL+W CTRL+S CTRL+F CTRL+H CTRL+G ALT+F4/font> CTRL+W ALT+CTRL+Y ALT+CTRL+S ALT+CTRL+Z ALT+CTRL+O ALT+CTRL+P ALT+CTRL+Y ALT+CTRL+N ALT+CTRL+HOME CTRL+B CTRL+D CTRL+I CTRL+U CTRL+SHIFT+A

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

EDTCJA TEKSTU MS WORD

EDTCJA TEKSTU MS WORD EDTCJA TEKSTU MS WORD EDYCJA TEKSTU - MS WORD ilu.1 Program Word 2007 Zaawansowanym edytorem tekstu jest Microsoft Word 2007 (ang. Word znaczy słowo). Tak jak w MS WordPad edycję tekstu zacznijmy od zmiany

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria zdjęć... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 6a

Rozwiązanie ćwiczenia 6a Rozwiązanie ćwiczenia 6a Aby ponumerować strony: 1. Ustaw kursor tekstowy na pierwszej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Numer strony na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka.

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi edytora Microsoft Word dr inż. K. Witkiewicz, ZUT 2013

Podstawy obsługi edytora Microsoft Word dr inż. K. Witkiewicz, ZUT 2013 Uruchomić program Word. Powinna być widoczna czcionka Calibri 11 pkt. W Narzędziach głównych Style klikamy PPM (prawym przyciskiem myszy) na styl Normalny Modyfikuj zmieniamy rozmiar czcionki na 12 i ustawiamy

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Ms Excel jest przykładem arkusza kalkulacyjnego, grupy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat

Otwórz okno na Świat Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

inż. Konrad Postawa Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza

inż. Konrad Postawa Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza inż. Konrad Postawa Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza W ramach programu: Organizator: Wrocław 2012 Edycja tekstu MS Word Wstęp EDYCJA TEKSTU - MS WORD Zanim zaczniemy mówić o edytorze tekstu i jego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Program PowerPoint to zaawansowana aplikacja do obsługi prezentacji, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać jej podstawowe funkcje.

Bardziej szczegółowo

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna:

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna: - 1 - WSTAW Aby uruchomić menu programu należy Wskazać myszką podmenu Wstaw a następnie nacisnąć lewy przycisk myszki lub Wcisnąć klawisz (wejście do menu), następnie klawiszami kursorowymi (w prawo

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word 2002. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.pdffactory.com. Autor: Piwczyński Dariusz

Microsoft Word 2002. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.pdffactory.com. Autor: Piwczyński Dariusz Microsoft Word 2002 27 Zanim rozpoczniemy wprowadzać tekst za pomocą Microsoft Word, powinniśmy wcześniej dokonać wyboru wielkości strony i marginesów, rodzaju czcionek, odstępów między wierszami czy też

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna

Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna 6.1. Używanie aplikacji 6.1.1. Praca z Prezentacjami 6.1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia prezentacji. Otwieranie, zamykanie prezentacji. Wybranie

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Photoshop. Tworzenie tekstu

Photoshop. Tworzenie tekstu Photoshop Tworzenie tekstu Wykład 6 Autor: Elżbieta Fedko O czym będziemy mówić? Ustawienia tekstu na palecie Typografia. Ustawienia rodzaju tekstu Ustawienia tekstu dostępne na palecie Akapit Efekty specjalne

Bardziej szczegółowo

Cykl 3 kursów komputerowych www-piekny-wiek. dla mieszkaoców gmin województwa śląskiego (Kruszyna, Mykanów, Przyrów) wrzesieo listopad 2014r.

Cykl 3 kursów komputerowych www-piekny-wiek. dla mieszkaoców gmin województwa śląskiego (Kruszyna, Mykanów, Przyrów) wrzesieo listopad 2014r. Cykl 3 kursów komputerowych www-piekny-wiek dla mieszkaoców gmin województwa śląskiego (Kruszyna, Mykanów, Przyrów) wrzesieo listopad 2014r. 1. Prawidłowe włączanie komputera. Najpierw włączamy komputer

Bardziej szczegółowo