Technologia informacyjna. Użytkowanie komputerów System Windows XP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologia informacyjna. Użytkowanie komputerów System Windows XP"

Transkrypt

1 Technologia informacyjna Użytkowanie komputerów System Windows XP

2 Uruchamianie systemu Windows XP 1. Włącz komputer 2. Jeżeli proces uruchamiania został zatrzymany, a na ekranie została wyświetlona prośba o wybór systemu operacyjnego, to: a. Jeżeli pierwsza na liście jest nazwa Microsoft Windows XP Professional, naciśnij klawisz Enter, b. W przeciwnym przypadku za pomocą klawisza wybierz Microsoft Windows XP Professional i naciśnij klawisz Enter Po pewnym czasie zostanie wyświetlony ekran - pulpit, albo zostanie wyświetlona lista istniejących kont użytkowników. W drugim przypadku należy za pomocą myszki wybrać odpowiednie konto użytkownika.

3 Zakończenie pracy z Windowsem XP 1. Naciśnij przycisk Start. 2. W prawym, dolnym rogu znajduje się przycisk Wyłącz komputer naciśnij go. 3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe. W zależności od tego, czy chcesz wyłączyć komputer czy ponownie uruchomić system operacyjne, wybierz odpowiednie opcje. 4. Jeżeli wybrałeś opcję Wyłącz, a komputer nie został automatycznie wyłączony, poczekaj na pojawienie się komunikatu Możesz teraz bezpiecznie wyłączyć komputer, a następnie wyłącz go.

4 Wylogowywanie się i odłaczanie System Windows XP ułatwia pracę wielu użytkowników na jednym komputerze. Możliwe jest zarówno wylogowanie (system zakończy wszystkie uruchomione przez użytkownika programy i umożliwi zalogowanie innemu użytkownikowi), jak i odłączanie użytkownika (system umożliwi innemu użytkownikowi zalogowanie się, ale nie zakończy działania uruchomionych aplikacji. Aby wylogować się, pozostawiając aktywne wszystkie uruchomione aplikacje: 1. Naciśnij przycisk Start. 2. Po lewej stronie przycisku Wyłącz komputer znajduje się przycisk Wyloguj naciśnij go. 3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wylogowywanie z systemu Windows. Wybierz opcję Przełącz użytkownika. 4. Pojawi się ekran umożliwiający zalogowanie się do systemu dowolnego użytkownika.

5 Menadżer zadań W przeciwieństwie do systemów Windows 9x równoczesne naciśnięcie klawiszy CTR+ALT+DEL nie spowoduje restartu komputera, ale uruchomienie aplikacji Menadżer zadań. Aplikacja ta może być używana do monitorowania kluczowych wskaźników wydajności komputera. Dodatkowo można zapoznać się ze stanem uruchomionych programów i zakończyć te programy, które przestały odpowiadać. 1. Naciśnij kombinację klawiszy CTR+ALT+DEL. 2. Zapoznaj się z zakładkami 3. Jeżeli uruchomiony jest jakiś program zamknij go Menadżerem zadań.

6 Wyświetlanie podstawowych informacje o komputerze 1. Prawym klawiszem myszy kliknij ikonę Mój komputer. 2. Z Menu kontekstowego wybierz opcję Właściwości 3. Zapoznaj się z podanymi tam informacjami o procesorze, pamięci,systemie, nazwie użytkownika, grupie roboczej, itp.

7 Zmiana daty i czasu i ustawień klawiatury 1. Kliknij dwukrotnie czas wyświetlony na pasku zadań w prawym dolnym rogu. 2. Zapoznaj się z możliwościami zmiany czasu i daty 3. Kliknij granatową ikonkę z symbolem PL lub innego kraju wyświetlą się dostępne układy klawiszy

8 Formatowanie dyskietki 1. Włóż do napędu FDD dyskietkę 3,5 ''. 2. Kliknij dwukrotnie Mój komputer 3. Kliknij prawym klawiszem myszy na symbolu stacji dyskietek (A:) 4. Z menu wybierz formatuj 5. Zapoznaj się z opcjami w wyświetlonym okienku

9 Skróty 1. Ustaw kursor myszki na dowolnym, pustym fragmencie pulpitu. 2. Naciśnij prawy przycisk myszki. 3. Wybierz i kliknij z menu podręcznego opcję Nowy. 4. Wybierz i kliknij opcję Skrót. 5. Pojawi się okno Tworzenie skrótu. Wybierz opcje Przeglądaj. 6. W oknie Przeglądanie w poszukiwaniu folderu wybierz kolejno Mój komputer dysk C Program Files Windows Media Player wmplayer.exe 7. Naciśnij przycisk OK. 8. Ścieżka dostępu do pliku pojawi się w pustym dotychczas polu poniżej tekstu Wpisz lokalizację elementu. Naciśnij przycisk Dalej. 9. Zostanie wyświetlone okno Wybieranie tytułu programu umożliwiające zmianę domyślnej nazwy programu. Naciśnij klawisz Zakończ. Na pulpicie pojawi się nowy skrót. Po jego dwukrotnym kliknięciu zostanie uruchomiony program Windows Media Player.

10 Wygląd pulpitu Ćwiczenie polega na dostosowaniu elementów pulpitu (tła i ikon). 1. Ustaw kursor myszki na dowolnym, pustym fragmencie pulpitu. 2. Naciśnij prawy przycisk myszki. 3. Wybierz i kliknij z menu podręcznego opcję Właściwości. 4. Zostanie wyświetlone okno Właściwości: Ekran. Wybierz opcję Pulpit. 5. Ze znajdującego się po lewej stronie okna tło wybierz Wiatr, a następnie kliknij przycisk Dostosuj Pulpit. 6. Zostanie wyświetlone okno. Zaznacz elementy Moje dokumenty oraz Mój komputer. 7. Naciśnij przycisk OK. Zostanie zamknięte okno Elementy pulpitu. Naciśnij ponownie przycisk OK. Tło ( tapeta ) pulpitu zmieni się oraz pojawią się na nim znane wcześniejszych wersji systemu dwie ikony.

11 Rozdzielczość ekranu, kolory i częstotliwość odświeżania 1. Ustaw kursor myszki na dowolnym, pustym fragmencie pulpitu. 2. Naciśnij prawy przycisk myszki. 3. Wybierz i kliknij z menu podręcznego opcję Właściwości. 4. Zostanie wyświetlone okno Właściwości: Ekran. Wybierz opcję Ustawienia. 5. Zmień rozdzielczość ekranu oraz jakość kolorów na takie, które gwarantują komfortową pracę z komputerem. 6. Wybierz opcję Zaawansowane. Zostanie wyświetlone okno właściwości karty grafiki oraz monitora. 7. Wybierz opcję Monitor i ustaw częstotliwość odświeżania ekranu na maksymalną dopuszczalną dla twojego monitora przy danej rozdzielczości ekranu. 8. Naciśnij przycisk OK. Komputer zastosuje nowe ustawienia częstotliwości odświeżania monitora i zostanie wyświetlone z pytaniem, czy zastosować nowe ustawienia. Jeżeli w ciągu 15 sekund nowe ustawienie nie zostaną potwierdzone, komputer przywróci poprzednie. Naciśnij przycisk Tak. 9. Naciśnij ponownie przycisk OK. Komputer zastosuje nowe ustawienia rozdzielczość ekranu oraz jakość kolorów i zostanie wyświetlone z pytaniem, czy zastosować nowe ustawienia. Jeżeli w ciągu 15 sekund nowe ustawienie nie zostaną potwierdzone, komputer przywróci poprzednie. Naciśnij przycisk Tak.

12 Ukrywanie paska zadań 1. Ustaw kursor myszki na pasku zadań tak, aby nie wskazywał żadnego umieszczonego na nim elementu. 2. Naciśnij prawy przycisk myszki. 3. Wybierz opcje Właściwości. Zostanie wyświetlone okno Właściwości paska zadań i menu Start. 4. Jeżeli jest to konieczne, wybierz opcję Pasek zadań. 5. Zaznacz opcję Włącz autoukrywanie paska zadań. 6. Naciśnij przycisk OK. Pasek zadań zostanie automatycznie ukryty do czasu, aż przesuniesz kursor myszki na dół ekranu.

13 Szybkie uruchamianie Ćwiczenie polega na wyświetleniu, paska Szybkiego uruchamiania oraz umieszczaniu na nim skrótu do programu Mój kompter. 1. Ustaw kursor myszki na pasku zadań tak, aby nie wskazywał żadnego umieszczonego na nim elementu. 2. Naciśnij prawy przycisk myszki. 3. Wybierz opcje Właściwości. Zostanie wyświetlone okno Właściwości paska zadań i menu Start. 4. Jeżeli jest to konieczne, wybierz opcję Pasek zadań. 5. Zaznacz opcję Pokaż pasek Szybkiego uruchamiania. 6. Naciśnij przycisk OK. Po lewej stronie paska zadań zostanie wyświetlony pasek Szybkiego uruchamiania. 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wcześniej utworzonym na pulpicie skrócie do programu Mój komputer. 8. Trzymając wciśnięty prawy klawisz myszy przeciągnij ikonę na pasek Szybkiego uruchamiania. 9. Puść przycisk myszy. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe, potwierdź swoją decyzję wybierając opcję Utwórz skrót tutaj. 10. Na pasku Szybkiego uruchamiana pojawi się skrót do programu Mój komputer.

14 Aplikacje na pasku zadań Celem ćwiczenia będzie przywrócenie zminimalizowanej i umieszczonej na Pasku zadań aplikacji. 1. Rozwiń menu Start. 2. Wybierz opcję Wszystkie programy Gry Saper. Uruchomiana zostanie gra Saper. Zminimalizuj program, klikając lewym przyciskiem myszy na znajdującym się w prawym górnym rogu przycisku Minimalizuj. Okno programu Saper zostanie zamknięte, a na Pasku zadań pojawi się skrót do aplikacji. 3. Powtórz czynności opisane w kroku Windows XP, w przeciwieństwie do poprzednich wersji systemu, nie utworzył nowego skrótu dla uruchomionej po raz drugi aplikacji. Zamiast tego został utworzony katalog, w którym znajdują się skróty do obu gier. Kliknij go lewym przyciskiem myszy. 5. Zostanie wyświetlona lista wszystkich uruchomionych gier. 6. Wybierz grę, którą w danym momencie chcesz uruchomić. Okno z wybraną grą zostanie wyświetlone na ekranie.

15 Konfiguracja Menu Start Jeżeli w menu Start nie został umieszczony skrót do folderu Panel sterowania można ręcznie dodać skrótu do tego folderu w menu Start. 1. Ustaw kursor myszki na pasku zadań tak, aby nie wskazywał żadnego umieszczonego na nim elementu. 2. Naciśnij prawy przycisk myszki. 3. Wybierz opcje Właściwości. Zostanie wyświetlone okno Właściwości paska zadań i menu Start. 4. Jeżeli jest to konieczne, wybierz opcję Menu Start. 5. Wybierz opcję Dostosuj. Otwarte zostanie okno Dostosowywanie menu Start. 6. Wybierz opcję Zaawansowane. Na rozwijalnej liście dostępnych elementów menu znajdź Panel sterowania. Wybierz opcję Wyświetl jako łącze. 7. Naciśnij klawisz OK. Zostanie zamknięte okno Dostosowywanie menu Start. Naciśnij klawisz OK. Po ponownym otwarciu w menu Start zostanie wyświetlony skrót do folderu Panel sterowania.

16 Nowy folder (katalog) 1. Rozwiń menu Start Mój komputer. 2. Dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę dysku twardego, na którym został zainstalowany Windows XP. Zostanie otwarte okno zawierające ikony znajdujących się na wybranym dysku obiektów. 3. Ustaw kursor myszki tak, aby nie wskazywał żadnego obiektu i naciśnij prawy przycisk myszki. 4. Z menu podręcznego wybierz opcję Nowy Folder. 5. Zostanie utworzony folder o nazwie Nowy Folder. Zmień jego nazwę pierwszy folder.

17 Nowy plik Aby utworzyć nowy dokument i zapisać go w folderze pierwszy folder: 1. Uruchom program Notatnik. 2. Wpisz dowolne zdanie. 3. Wybierz opcję Plik Zapisz jako. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz jako. 4. W polu Zapisz w wskaż na utworzony w poprzednim ćwiczeniu folder 5. Naciśnij klawisz Zapisz. Dokument tekstowy o nazwie Dokument zostanie zapisany we wskazanym folderze. 6. Zamknij program Notatnik. Uwaga: nowy plik tekstowy można stworzyć klikając prawym klawiszem myszy na ekran i wybierając odpowiednią opcję

18 Kopiowanie plików Aby skopiować plik Dokument: 1. Wyświetl zawartość folderu pierwszy folder. 2. Zaznacz znajdujący się w nim plik i kliknij prawy przycisk myszy. 3. Z menu podręcznego wybierz opcję Kopiuj. 4. Ustaw kursor myszki tak, aby nie wskazywał żadnego obiektu i naciśnij prawy przycisk myszki. 5. Z menu podręcznego wybierz opcję Wklej. Zostanie utworzona kopia dokumentu (zauważ, że ponieważ w jednym folderze nie mogą znajdować się dwa obiekty o tej samej nazwie, system automatycznie zmienił nazwę dokumentu na Kopia Dokument).

19 Kopiowanie plików Aby przenieść plik Kopia Dokument: 1. Wyświetl zawartość folderu pierwszy folder. 2. Zaznacz plik Kopia Dokument. 3. Z menu Edycja wybierz opcje Kopiuj do folderu. Zostanie wyświetlone okno dialogowe 4. Wskaż lokalizację folderu docelowego i naciśnij przycisk Kopiuj. Plik Kopia Dokument zostanie skopiowany do wskazanego folderu. Zwróć uwagę, że tym razem system nie zmodyfikował nazwy pliku docelowego.

20 Przenoszenie folderów Ćwiczenie polega na przeniesieniu folderu pierwszy folder, wraz z zawartością, na dyskietkę. 1. Wyświetl zawartość dysku rozruchowego (dysku, na którym znajduje się min. katalog Windows). 2. Zmniejsz rozmiar okna, klikając znajdujący się w prawym górnym rogu przycisk Przywracanie w dół (żeby wyświetlić nazwę przycisku, ustaw na chwilę nad nim kursor myszki). 3. Ustal rozmiar aktywnego okna na mniej więcej połowę wielkości ekranu. 4. Włóż do stacji dyski czystą dyskietkę. 5. Wybierz opcje Start Mój komputer Stacja dyskietek. 6. Zmniejsz rozmiar okna, klikając znajdujący się w prawym górnym rogu przycisk Przywracanie w dół 7. Ustal rozmiar aktywnego okna tak, aby widoczne było okno z zawartością dysku rozruchowego. 8. Zaznacz folder pierwszy folder. 9. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk myszy. 10. Przeciągnij zaznaczony folder do okna dyskietki i puść prawy przycisk myszki. Z menu podręcznego wybierz opcję Przenieś tutaj. Folder pierwszy folder zostanie kopiowany na dyskietkę i usunięty z dysku twardego.

21 Usuwanie plików 1.Utwórz nowy folder nadaj mu swoją nazwę w folderze Moje dokumenty 2. Do folderu skopiuj 5 wybranych plików (zaznaczając je trzymając klawisz CTRL). 2. Zaznacz 3 pierwsze pliki ze swojego folderu używając SHIFT i przeciągnij je na ikonkę Kosza 3.Spróbuj przywrócić pliki z powrotem na miejsce wykorzystując opcję Przywróć po otwarciu Kosza 4.Jeżeli jest coś w Koszu użyj opcji Opróżnij Kosz. 5.Usuń przywrócony dokument klikając na niego prawym przyciskiem myszy i używając opcji Usuń z wciśniętym klawiszem SHIFT. 6. Sprawdź zawartość kosza.

22 Ważne ikony 1. Usuń z pulpitu ikonę Mój komputer 2. Spróbuj przywrócić ją z powrotem :-)

23 Kompresja i dekompresja 1. W katalogu Moje dokumenty utwórz folder o nazwie pochodzącej od swego imienia. 2. Do utworzonego folderu skopiuj wszystkie pliki z folderu Moje obrazy 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na utworzonym folderze i z menu podręcznego wybierz Wyślij do -> Folder skompresowany 4. Porównaj wielkość folderu skompresowanego i nieskompresowanego (Właściwości) 5. Rozpakuj folder skompresowany otwierając go i wybierając opcję Wyodrębnij wszystkie pliki, zmieniając nazwę folderu docelowego

24 Porządkowanie plików i folderów Aby dostosować tryb wyświetlania i uporządkować listę plików i folderów w oknie Eksploratora 1. Uruchom program Eksplorator. 2. Wyświetl zawartość folderu Program Files\Common Files. 3. Z menu Widok wybierz opcje Szczegóły. 4. Naciśnij nagłówek tabeli Rozmiar. Pliki zostały uszeregowane od najmniejszego do największego. 5. Z menu Widok wybierz opcję Rozmieść ikony według Nazwa. Pliki i foldery zostały uszeregowane w kolejności alfabetycznej. 6. Z menu Widok wybierz opcję Rozmieść ikony według Pokaż w grupach Pliki i foldery zostały dodatkowo pogrupowane.

25 Wyszukiwanie danych Celem ćwiczenia jest znalezienie na dysku rozruchowym wszystkich plików i folderów, które wewnątrz pliku zawierają tekst microsoft. 1. Z menu Start wybierz opcje Wyszukaj. Uruchomiony zostanie Kreator wyszukiwania. 2. Na pytanie Co chcesz wyszukać? odpowiedz, wybierając opcję Pliki i foldery. 3. Ponieważ w tym przypadku nie znamy nawet części nazwy poszukiwanego pliku, w polu Wyraz lub fraza w pliku wpisz microsoft. 4. W polu Szukaj w ogranicz zakres poszukiwań do dysku rozruchowego C. 5. Naciśnij klawisz Wyszukaj. System rozpocznie przeszukiwanie wybranego dysku.

26 Znaki specjalne '*' i '?' w wyszukiwaniu 1. Z menu Start wybierz opcje Wyszukaj. Uruchomiony zostanie Kreator wyszukiwania. 2. Na pytanie Co chcesz wyszukać? odpowiedz, wybierając opcję Pliki i foldery. 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz *.jpg. 4. W polu Szukaj w ogranicz zakres poszukiwań do dysku rozruchowego C. 5. Naciśnij klawisz Wyszukaj. System rozpocznie przeszukiwanie wybranego dysku. 6. Powtórz ćwiczenie dla nazwy pliku com???.dll

27 Funkcja PrintScreen 1. Za pomocą programu WordPad utwórz dokument. 2. Za pomocą klawisza PrintScreen wykonaj zrzut ekranu 3. Wstaw otrzymany obraz do utworzonego dokumentu za pomocą opcji Wklej z menu Edycja 4. Zapisz dokument na dysku w folderze Moje dokumenty.

28 Instalowanie drukarki 1. Jeżeli drukarka nie jest podłączona do komputera, to: a. Jeżeli drukarka wykorzystuje port równoległy (długa, dwurzędowa wtyczka) wyłącz komputer, podłącz drukarkę i włącz komputer, b. Jeżeli drukarka wykorzystuje port USB (mała, prostokątna wtyczka) podłącz ją do komputera. 2. System Windows powinien prawidłowo rozpoznać nowe urządzenie. 3. Naciśnij przycisk Dalej. 4. Zostanie wyświetlona lista sterowników dla znalezionej drukarki. Wybierz odpowiedni sterownik i naciśnij przycisk Dalej. 5. Po chwili zostanie wyświetlone okno z komunikatem o pomyślnym zainstalowaniu drukarki. Naciśnij przycisk Zakończ. 6. W prawym rogu paska zadań przez chwilę będzie wyświetlany komunikat informujący o pomyślnym zainstalowaniu nowego urządzenia w systemie.

29 Ustawienie drukarki domyślnej i druk strony testowej Celem ćwiczenia jest wybranie drukarki domyślnej i wydrukowanie strony testowej 1. Z menu Start wybierz Panel sterowania. 2. Z dostępnych kategorii wybierz Drukarki i inny sprzęt. 3. Wybierz zadanie Wyświetl zainstalowane drukarki lub faks-drukarki. Zostanie wyświetlone okno Drukarki i faksy. 4. Kliknij prawym klawiszem myszy tę drukarkę, którą chcesz skonfigurować jako domyślną. 5. Z menu podręcznego wybierz opcję Ustaw jako drukarkę domyślną. 6. Z dostępnych zadań drukarki wybierz Ustaw właściwości drukarki. Wybierz znajdujący się na zakładce Ogólne przycisk Drukuj stronę testową. 7. Jeżeli strona testowa została wydrukowana poprawnie, naciśnij przycisk OK,w przeciwnym razie zostanie uruchomiony Kreator rozwiązywania problemów.

30 Metody drukowania dokumentów Aby wydrukować przygotowany w dowolnym programie dokument: 1. Otwórz dowolny program do edycji dokumentów (Notatnik, WordPad, Paint itd.). 2. Przygotuj dokument który chcesz wydrukować. 3. Z menu Plik wybierz opcję Drukuj. Zostanie otworzone okno Drukuj. 4. Naciśnij klawisz OK. Wykorzystanie menu podręcznego pliku do jego wydrukowania: 1. Otwórz folder Moje dokumenty. 2. Kliknij prawym klawiszem myszy na dowolnym pliku. Zostanie wyświetlone menu podręczne dokumentu. 3. Wybierz opcję Drukuj. Rozpocznie się proces drukowania dokumentu. Wydrukować dokument można przeciągając go myszką do folderu drukarki: 1. Z menu Start wybierz opcję Drukarki i faksy. 2. Otwórz folder Moje dokumenty i rozmieść oba okna. 3. Zaznacz dokument do druku i przeciągnij go nad ikonę wybranej drukarki. 4. Puść przycisk myszy. Rozpocznie się proces drukowania dokumentu.

31 Zarządzanie wydrukiem Aby anulować wydruk dokumentu, który został już wysłany do drukarki, ale nie został jeszcze wydrukowany, należy: 1. Z menu Start wybierz opcję Drukarki i faksy. 2. Dwukrotnie kliknij na ikonie drukarki, do której został wysłany dokument. Zostanie otworzone okno 3. Wybierz nazwę dokumentu lub dokumentów, którego wydruk chcesz anulować. 4. Naciśnij klawisz Delete lub z menu Dokument wybierz opcję Anuluj. Wybrane dokumenty zostaną usunięte z kolejki drukowania. 5. Zapoznaj się też z opcjami zatrzymaj i wznów

32 Pomoc techniczna Aby wyświetlić informację dotyczącą przykładowej sytuacji problemowej (zmianie podstawowego monitora w konfiguracji wielomonitorowej): 1. Z menu Start wybierz opcję Pomoc i obsługa techniczna. 2. Z listy dostępnych tematów pomocy wybierz Sprzęt. 3. Wybierz opcję Monitory Wiele monitorów. 4. Z listy dostępnych zadań wybierz Zmienianie monitora podstawowego 5. Pojawi się instrukcja postępowania prowadzącego do zmiany monitora podstawowego. 6. Po zapoznaniu się z instrukcją zamknij okno Centrum pomocy i obsługi technicznej.

33 Skróty klawiszowe Windows XP (1) Skróty systemowe Naciśnięcie klawisza lub kombinacji klawiszy: F1: wyświetla pomoc CTRL+ESC: Otwiera menu Start ALT+TAB: Przemieszcza między otwartymi programami ALT+F4: Zamyka program SHIFT+DELETE: Nieodwracalnie usuwa plik CTRL+C: Kopiuje do schowka CTRL+X: Wycina CTRL+V: Wkleja zawartość schowka CTRL+Z: Cofa ostatnie polecenie F10: Aktywuje opcje paska menu SHIFT+F10: Otwiera menu dla wybranego przedmiotu (działa jak prawy przycisk myszki) CTRL+ESC lub ESC: Wybiera przycisk menu Start SHIFT: wciśnięty przez kilka sekund wyłącza mechanizm autowczytywania płyt CD ALT+SPACE: Otwiera menu systemowe programu CTRL+F4: Zamyka wewnętrzne okno programu (ale nie sam program) ALT+F6: Przenosi między okienkami tego samego programu

34 Skróty klawiszowe Windows XP (2) Skróty stosowane w programach Naciśnięcie klawisza lub kombinacji klawiszy: CTRL+B: Pogrubia tekst CTRL+U: Podkreśla tekst CTRL+I: Pochyla tekst Skróty związane z Eksploratorem Windows Naciśnięcie klawisza lub kombinacji klawiszy, dla zaznaczonych obiektów: F2: Zmienia nazwę F3: Wyszukuje wszystkie pliki ALT+ENTER: Otwiera okno właściwości dla wybranego elementu F5: Odświeża obecne okno CTRL+A: Zaznacza wszystko w danym oknie BACKSPACE: Powrót do wyższego folderu

35 Skróty klawiszowe Windows XP (3) Skróty z przyciskiem Windows Logo Naciśnięcie klawisza lub kombinacji klawiszy: Windows Logo: Otwiera menu Start Windows Logo+R: Uruchamia okienko do wpisywania poleceń Windows Logo+M: Minimalizuje okienka SHIFT+Windows Logo+M: Cofa minimalizację okienek Windows Logo+E: Uruchamia program Explorer Windows Logo+D: Minimalizuje wszystkie okienka i pokazuje Pulpit CTRL+Windows Logo+F: Wyświetla opcję szukania komputera w sieci Windows Logo+TAB: Przełącza między przyciskami na pasku zadań Windows Logo+Break: Wyświetla okienko Właściwości Systemu

Technologia informacyjna. Użytkowanie komputerów System Windows XP

Technologia informacyjna. Użytkowanie komputerów System Windows XP Technologia informacyjna Użytkowanie komputerów System Windows XP Uruchamianie systemu Windows XP 1. Włącz komputer 2. Jeżeli proces uruchamiania został zatrzymany, a na ekranie została wyświetlona prośba

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Kombinacje modyfikatorów klawiaturowych i kliknięć myszą dla obiektów powłoki

Kombinacje modyfikatorów klawiaturowych i kliknięć myszą dla obiektów powłoki - F1: Pomoc - CTRL+ESC: otwieranie menu Start - ALT+TAB: przełączanie między otwartymi programami - ALT+F4: zamykanie programu - SHIFT+DELETE: trwałe usuwanie elementu - Logo systemu Windows+L: blokowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Techniki zaznaczania plików i folderów

Techniki zaznaczania plików i folderów Techniki zaznaczania plików i folderów Aby wykonać określone operacje na plikach lub folderach (np. kopiowanie, usuwanie, zmiana nazwy itp.) należy je najpierw wybrać (zaznaczyć) nazwa i ikona pliku lub

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS Opracowanie: Krzysztof Trembaczowski Spis treści Ćwiczenia z systemu operacyjnego Windows 98.... 3 1. Ćwiczenie (Zabawa z pasjansem)... 3 2. Ćwiczenie (Elementy składowe interfejsu)... 3 3. Ćwiczenie (Elementy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Administracja kontami użytkowników

Rozdział 5. Administracja kontami użytkowników Rozdział 5. Administracja kontami użytkowników Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą przygotować oddzielne środowisko pracy dla każdego użytkownika komputera. Windows XP, w porównaniu do systemów Windows

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Zaawansowana instalacja Windows XP

Laboratorium - Zaawansowana instalacja Windows XP 5.0 5.2.2.5 Laboratorium - Zaawansowana instalacja Windows XP Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz instalować system operacyjny Windows XP przy użyciu pliku odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Zasoby dyskowe: Eksplorator Windows Z zasobami dyskowymi związane są nierozłącznie prawa dostępu gwarantujące możliwość odczytu, kasowania,

Zasoby dyskowe: Eksplorator Windows Z zasobami dyskowymi związane są nierozłącznie prawa dostępu gwarantujące możliwość odczytu, kasowania, Zasoby dyskowe: Eksplorator Windows Z zasobami dyskowymi związane są nierozłącznie prawa dostępu gwarantujące możliwość odczytu, kasowania, kopiowania bądź też zapisu plików. Poznawanie zasobów dyskowych

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7 5.0 5.3.3.5 Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz korzystać z narzędzi administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP

Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP - 1 - Podstawy Windows & Zarządzanie zasobami komputera opr.m r Osa Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP 1. System Windows składa się z następujących podstawowych elementów: ikona pulpit okno pasek zadań folder

Bardziej szczegółowo

5.6.2 Laboratorium: Punkty przywracania

5.6.2 Laboratorium: Punkty przywracania 5.6.2 Laboratorium: Punkty przywracania Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym ćwiczeniu stworzysz punkt przywracania i przywrócisz swój komputer do tego punktu. Zalecany sprzęt Do tego

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pokaz album w Logomocji

Jak przygotować pokaz album w Logomocji Logomocja zawiera szereg ułatwień pozwalających na dość proste przygotowanie albumu multimedialnego. Najpierw należy zgromadzić potrzebne materiały, najlepiej w jednym folderze. Ustalamy wygląd strony

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji:

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji: Nr: 15 Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1 Data modyfikacji: 2013-10-25 Co zawiera ten dokument: Ten dokument opisuje elementy systemu Windows 8 i Windows 8.1 powiązane z programem Kancelaris.

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

WINDOWS 7. Kontakt do organizatora: Fundacja Aktywny Senior tel. 501 436 730, 605 257 600 mail: m.ferenc@sektor3.wroclaw.pl www.as.sektor3.wroclaw.

WINDOWS 7. Kontakt do organizatora: Fundacja Aktywny Senior tel. 501 436 730, 605 257 600 mail: m.ferenc@sektor3.wroclaw.pl www.as.sektor3.wroclaw. WINDOWS 7 WINDOWS 7 Windows pierwsze kroki Włączamy i wyłączamy komputer naciskając na obudowie przycisk. Należy go nacisnąć, a nie przytrzymać! Czasem komputer skonfigurowany jest tak, że aby go wyłączyć

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH Czym są pliki i foldery? krótkie przypomnienie Wszelkie operacje można przedstawić w postaci cyfrowej. Do tego celu wykorzystywane są bity - ciągi zer i jedynek. Zapisany

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus 1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe.. 3 2. Tworzenie koszyka notowań.. 10 3. Modyfikowanie koszyka notowań. 11 4. Uruchamianie tabeli notowań.. 12

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Cele Po ukończeniu tego laboratorium słuchacz będzie potrafił: Udostępniać foldery. Modyfikować ustawienia dostępu. Czas przeznaczony na ukończenie laboratorium:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 17 kwietnia 2017 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci?

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Poniższe instrukcje opisują procedury dla programu MapSource w wersji 6.14.1. Jeśli posiadasz starszą wersję możesz dokonać aktualizacji programu pobierając

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Rozdział 12 Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Współdzielenie drukarek Kolejną czynnością często wykonywaną w sieci jest udostępnianie drukarek. Rozwiązanie to odnosi się do każdego modelu drukarki

Bardziej szczegółowo

Temat: Administracja kontami użytkowników

Temat: Administracja kontami użytkowników Temat: Administracja kontami użytkowników Praca z hasłami Tworzenie hasła W zależności od wybranej metody tworzenia konta użytkownika lokalnego Windows XP daje możliwość utworzenia hasła użytkownika podczas

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe na każdą okazję... 1 Skróty klawiaturowe z klawiszem logo systemu Windows... 3 Skróty klawiaturowe do programu MS Word...

Skróty klawiaturowe na każdą okazję... 1 Skróty klawiaturowe z klawiszem logo systemu Windows... 3 Skróty klawiaturowe do programu MS Word... Skróty klawiaturowe na każdą okazję... 1 Skróty klawiaturowe z klawiszem logo systemu Windows... 3 Skróty klawiaturowe do programu MS Word... 4 Każdy wie, że znajomość skrótów klawiaturowych może znacznie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 6 Opis: Jak poruszać się

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum

Problemy techniczne. Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum Problemy techniczne Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum Instalację oprogramowania na komputerze może wykonać użytkownik, który jest administratorem

Bardziej szczegółowo

enova365 Słownik używanych terminów

enova365 Słownik używanych terminów enova365 Słownik używanych terminów Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Słownik używanych terminów Nawigacja po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a Instrukcja instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 54a i 76a Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan

Bardziej szczegółowo

6. Pliki i foldery na dyskach NTFS

6. Pliki i foldery na dyskach NTFS 6. Pliki i foldery na dyskach NTFS Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą w pełni wykorzystać moŝliwości nowego systemu plików wykorzystywanego przez Windows XP. Jednym z obsługiwanych przez Windows

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows

System operacyjny Windows System operacyjny Windows Wstęp System operacyjny Windows jest produktem amerykańskiej firmy informatycznej Microsoft. Generalnie wszystkie dotychczasowe wersje tego systemu operacyjnego, można podzielić

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne.

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne. Ćwiczenie 6. Cel ćwiczenia: zapoznanie się z obsługą i konfiguracją X Windows. W systemie Linux można korzystać także z interfejsu graficznego do obsługi komputera X Windows. Wiadomości ogólne. KDE czyli

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Windows 7 / Maria Sokół. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Rozdział 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo