PWSW - Mechatronika. Menu sterowania (kontrolne) Przyciski rozmiaru

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PWSW - Mechatronika. Menu sterowania (kontrolne) Przyciski rozmiaru"

Transkrypt

1 PWSW - Mechatronika Ćw. 1 Podstawowa obsługa komputera 1. Uruchamianie komputera a) Włączyć komputer (przycisk na skrzynce jednostki centralnej), obserwować procesy (testowanie pamięci, ładowanie systemu operacyjnego do pamięci komputera). b) Dostosować jasność i kontrast monitora do własnych wymagań. 2. Obsługa myszki lewy i prawy przycisk, techniki: kliknięcie, podwójne kliknięcie, przeciąganie. a) Ćwiczyć wskazywanie lewym kliknięciem elementów pulpitu, przeciąganie ich w inne miejsce (ruch myszki z wciśniętym lewym klawiszem), rozwijać kliknięciami menu START. b) Kliknąć szybko dwukrotnie w Kosz lub Mój komputer. Zamknąć otwarte okno klikając w x w prawym górnym rogu okna. 3. Pulpit Ikony (plików, folderów, skrótów do programów i folderów). Podstawowe ikony to: Mój komputer pozwala obejrzeć wszystkie obiekty na wszystkich dyskach, Sieć pozwala obejrzeć zasoby dostępne w sieci np. inne komputery, Kosz przechowuje czasowo usunięte pliki (aż do opróżnienia kosza) Pasek zadań pokazuje aktualną sytuację w systemie, przyciski na nim reprezentują otwarte okna. Przycisk START umożliwia pełne korzystanie z systemu, zawiera dokumenty, programy, ustawienia, pomoc itp. 4. Podstawowe działania na oknach Elementy składowe standardowego okna: Szyld z nazwą programu niekiedy z nazwą otwartego dokumentu (tekstu, rysunku itp.) przeciągnięcie za szyld zmiana położenia okna (podwójne kliknięcie w szyld maksymalizuje okno), Menu sterowania (kontrolne) Przyciski rozmiaru minimalizowanie okna (na pasek zadań) maksymalizowanie aplikacji przywrócenie poprzedniego rozmiaru zamknięcie aplikacji Przywrócenie zminimalizowanego okna przez kliknięcie w jego reprezentację na pasku zadań. Ramka okna przeciągać krawędzie ramki i narożniki w celu zmiany rozmiaru okna, Paski przewijania (pionowy, poziomy widoczne jeśli zawartość okna większa niż jego obszar) obsługa przez klikanie w strzałki, przeciąganie suwaka, klikanie w obszar poza suwakiem, Menu rozwijane różny skład w zależności od programu, Obszar roboczy spis elementów w oknie zawartości foldera, obszar aplikacji,

2 Pasek stanu na dole okna zawiera informacje dodatkowe (czasem przyciski). a) Kliknąć dwukrotnie w ikonę Mój komputer, a następnie w oknie wybrać dwukrotnym kliknięciem dysk C. Zobaczymy żółte ikony folderów dysku, inne ikony to pliki. Otworzyć dowolny folder klikając na nim podwójnie. Przećwiczyć sterowanie położeniem i rozmiarem dowolnych okien zawartości folderów. Otworzyć kilka okien (ponowne kliknięcie w Mój komputer i powtórzenie poprzednich akcji). Przełączać ich aktywność (pierwszoplanowość) przez: klikanie w ich reprezentacje na pasku zadań lub użycie kombinacji: trzymany klawisz ALT i naciskany klawisz TAB, aż do wskazania w okienku informacyjnym podświetlenia żądanego okna wtedy zwalniamy ALT). b) Zaobserwować pojawianie się menu podręcznego (kontekstowego) na kliknięcia prawym przyciskiem myszy w dowolne obiekty pulpitu i pusty obszar pulpitu. c) Przesuwać okna po ekranie przeciągając za szyld z tytułem okna. Otworzyć kilka okien. Przełączać ich pierwszoplanowość. Rozmieścić okna na ekranie automatycznie (sąsiadująco, kaskada, w pionie lub poziomie) przez kliknięcie prawym przyciskiem w puste miejsce na pasku zadań i wybranie odpowiedniej pozycji w menu podręcznym.. 5. Obsługa klawiatury blok centralny - klawisze alfanumeryczne, znaków interpunkcyjnych i specjalnych oraz: ENTER - klawisz akceptacji, zakończenie wprowadzania danych, powrót kursora i zmiana wiersza, SPACE - klawisz odstępu, znak pusty, spacja TAB - klawisz tabulacji, czyli kolumnowania tekstu, SHIFT (+ klawisz)- zmiana na wielkie litery i górne znaczenie klawiszy, CapsLock - zablokowanie wielkich liter (zapala się dioda kontrolna) nie musimy używać SHIFT, ALT - używany w kombinacji z innymi klawiszami (zależnie od programu), CTRL - jak wyżej, BS - (Backspace) - usuwający znak na lewo od kursora (edytor tekstu), Esc - zazwyczaj powodujący cofnięcie decyzji lub przerwanie operacji, F1 do F12 - klawisze funkcyjne o działaniu zależnym od programu. Uruchomić Notanik (kliknięcie w menu Start Programy Akcesoria - Notatnik). Ćwiczyć pisanie dowolnego tekstu z użyciem powyższych klawiszy, zmianę wiersza (ENTER), kasowanie znaków (Backspace), duże litery, znaki interpunkcyjne i inne, używać polskich liter diakrytycznych przez prawy ALT+litera, (np. ALT+a=ą, ALT+n=ń...itd. UWAGA:ALT+X=ź, ALT+SHIFT+x=Ź). ścieżka nawigacyjna - strzałki przemieszczania kursora - Page Up - strona w górę, - Page Down - strona w dół, - Home - początek (np. skok kursorem na koniec wiersza tekstu), - End - koniec, - Insert - wstaw, przełącznik trybu wstawianie zastępowanie w edytorach tekstu, - Delete - kasowanie znaku w miejscu kursora, - klawisze rzadziej używane, np. Print Screen - przeniesienie obrazu ekranu do schowka Windows7,

3 sekcja numeryczna, przełącznik NumLock stwarza możliwość zmiany znaczenia klawiszy numerycznych na nawigacyjne (zapalona lampka diodowa). Na napisanym w Notatniku tekście ćwiczyć obsługę klawiszy nawigacyjnych i numerycznych, zaznaczać wycinki tekstu przez przeciąganie myszką oraz z użyciem klawisza SHIFT z jednoczesnym przesuwaniem kursora klawiszami nawigacyjnymi (strzałki, Home, End, PgDn, PgUp). Dla zaznaczonego wycinka ćwiczyć kasowanie bloku (Delete, Backspace). Cofać operację (CRTL+Z lub menu Edycja Cofnij). 6. Prosta eksploracja systemu plików a) Otworzyć okno Mój komputer. Otworzyć okno dysku C:. Obejrzeć zawartość okna. Przeglądnąć zawartość pozycji menu okna wypróbować działanie. Obejrzeć przyciski na pasku narzędzi (pojawiają etykietki przy wskazywaniu myszką). b) Z ikony narzędziowej wybrać pozycję Szczegóły przeglądnąć pozycje spisu w oknie, rozróżniać ikony folderów i plików, zapoznać się z typami plików, ich atrybutami (rozmiar, data). Rozmieszczać elementy alfabetycznie, według rozmiaru, daty - w widoku Szczegóły klikać w nagłówki kolumn spisu, obserwując zasadę kolejności rozmieszczenia. c) Otworzyć podwójnym kliknięciem folder Windows. Przewijać spis wskazując myszką dowolny element i używając klawiszy nawigacyjnych (strzałki ruchu, PgDn, PgUp, Home, End) lub obsługując paski przewijania (przeciąganie suwaka, klikanie w strzałki na końcach paska, klikanie w obszar między suwakiem a strzałką). d) Znaleźć plik Winmine (folder WINDOWS lub WINDOWS\SYSTEM32), kliknąć na nim podwójnie myszką, obserwując uruchomienie gry Saper. Zamknąć okno gry. e) Wyjść w górę klikając w narzędzie w górę. f) Otworzyć okna innych folderów na dysku. 7. Uruchamianie programów: Przećwiczyć sposoby: a) kliknięcie w ikonę aplikacji na pulpicie, b) kliknięcie w ikonę skrótu na pulpicie, c) wybór z menu START- Programy, d) wybór z menu START Dokumenty uruchomienie programu obsługującego dokument, e) z Mój komputer znalezienie pliku programu, f) kliknięcie w plik dokumentu (tekst, obraz, plik audio, video itp.) - jeśli jest skojarzenie z aplikacją obsługującą dany typ pliku, g) Menu START Uruchom... i Przeglądaj... odnalezienie pliku, h) prawy przycisk na pulpicie Nowy... i wybór aplikacji - pojawi się nowy obiekt do uruchomienia. 8. Zamykanie systemu MENU START Zamknij system. 9. Wyszukiwanie plików w systemie WINDOWS a) W dowolny oknie foldera wybrać menu Organizuj Opcje folderów i wyszukiwania - zakładka Widok. W oknie Widoku odznaczyć opcję Ukryj rozszerzenia znanych typów zatwierdzić wybór. Odtąd rozszerzenia nazw plików będą widoczne. Wyszukiwanie plików (pole edycyjne wyszukiwania w menu Start lub w oknie dowolnego foldera.

4 a) W linii nazwy wpisać słowo not i uruchomić poszukiwanie. Następnie wpisać wzorzec not*.* i ponownie znaleźć pliki pasujące do wzorca. b) Wypróbować i wyjaśnić działanie następujących wzorców wyszukiwania: *.* p*.* m* *.doc??.* a?.doc c) Przećwiczyć wyszukanie plików tekstowych o rozszerzeniu txt zawierających słowo drukarki, d) Wyszukać pliki o rozszerzeniu doc utworzone w ostatnim tygodniu, e) Wyszukać na dysku C wszystkie pliki o rozmiarze nie przekraczającym 10 kb. f) W różnych oknach folderów zapoznać się z podstawowymi rozszerzeniami plików: exe, doc, txt, bmp, ini, jpg, avi, mpg, htm, xls, mp3 itp. Wyszukiwać pliki powyższych typów. 10. Operacje systemu plików a) Z menu Start otworzyć okno foldera Dokumenty. Kliknąć w menu Nowy folder. Zaobserwować utworzenie foldera, nadać mu nazwę Ćwiczenie2 i zaakceptować. Otworzyć folder podwójnie klikając na jego ikonie. b) Wewnątrz utworzonego foldera utworzyć dwa nowe foldery o nazwach: Teksty i Rysunki. c) Zaznajomić się z listą operacji dostępnych w rozwijanym menu Plik. d) Utworzyć dodatkowy folder Gry w folderze Ćwiczenie2, korzystając z menu Plik Nowy... Eksploratora lub podobnie jak uprzednio, korzystając z menu kontekstowego dla foldera Ćwiczenie2 lub pustego obszaru prawego podokna. e) Zmieniać nazwy folderów przez wskazanie ikony foldera (podświetlenie przez pojedyncze kliknięcie) i operację menu Plik Zmień nazwę. Usunąć wybrany (własny, uprzednio utworzony) folder operacją menu Plik Usuń (lub używając narzędzia Usuń). Podobne operacje wykonać z użyciem menu podręcznego (kontekstowego - kliknięcie prawym klawiszem w folder). f) Wykonać operacje kopiowania wybranych plików z innych folderów (uprzednio otworzyć je w oknie) do foldera Teksty jednym ze sposobów: wskazanie pliku (pojedyncze kliknięcie na ikonie), skopiowanie pliku do schowka (menu Edycja Kopiuj), wybranie foldera docelowego, wklejenie ze schowka (menu Edycja Wklej), przeciąganie pliku z okna do okna i upuszczanie (technika drag and drop ciągnij i upuść) obserwować mały znak + obok przeciąganej ikony (kopiowanie) lub jego brak (przenoszenie) obecność znaku + zmieniać wciskając klawisz SHIFT lub CTRL w trakcie przeciągania ikon. podobne operacje przeciągania z użyciem prawego klawisza myszki możliwość wyboru operacji po upuszczeniu pliku kopiowanie lub przesunięcie, utworzenie skrótu. UWAGA: Przenoszenie plików realizować jedynie w ramach własnych, nowoutworzonych folderów. g) Zaznaczać grupę do kopiowania przez przeciągnięcie myszką obwiedni dookoła wybranych plików lub klikać w wybierane pliki z trzymanym klawiszem CTRL. Wykonać kopię grupy do własnego dowolnego foldera metodami jak uprzednio. h) Wykonać zmiany nazwy pliku i ich usuwanie podobnymi metodami jak dla foldera. Po usunięciu do Kosza obejrzeć jego zawartość przez dwukrotne kliknięcie jego ikony na pulpicie.

5 i) Wykonać kopiowania i przenoszenia plików w ramach własnych utworzonych folderów w celu utrwalenia umiejętności. j) Utworzyć skrót do pliku calc.exe (uprzednio znaleźć jego położenie w systemie) operacją z menu kontekstowego dla okna foldera (Nowy.. Skrót) przez przycisk Przeglądaj znaleźć plik bazowy dla skrótu, nadać skrótowi nazwę Kalkulatorek. Wypróbować działanie skrótu przez jego podwójne kliknięcie. We właściwościach skrótu i pliku oryginału calc.exe porównać rozmiary w bajtach obu plików. 11. Obsługa (dyskietek) pen-drive i płyt CD a) Włożyć PEN-drive do stacji. Wykonać formatowanie operacją: otwarcie okna Mój komputer i dla menu kontekstowego dysku pen-drive wybrać pozycję Formatuj. Zapoznać się z opcjami okna dialogowego. b) Skopiować wybranych kilka plików z dysku twardego na pen-drive. c) Włożyć do napędu płytę CD dokonać jej eksploracji. Skopiować dowolny plik z płyty CD na dysk do wybranego foldera. 12. Panel Sterowania a) Uruchomić Panel Sterowania (Menu START Panel Sterowania) b) Kliknąć na ikonie Ekran. Z menu Personalizacja wykonać wybór tapety lub deseniu na pulpicie, wygaszacza ekranu. Zapoznać się z możliwościami zastosowania gotowych schematów ekranu. Zamknąć okno Ekran. c) Mysz ustawić parametry myszki, szybkość przesuwu wskaźnika po ekranie i dwukrotnego kliknięcia wypróbować zmiany na ikonce obok suwaka. d) Data/Godzina zapoznać się ze sposobem korekty daty i czasu. e) Czcionki zaznajomić się z zestawami czcionek zainstalowanych w systemie Windows. f) Region i język- zapoznać się z systemami zapisu daty, czasu, waluty, liczb (Ustawienia dodatkowe) w Windows7, g) System (Menedżer urządzeń) o ile administrator na to zezwolił, obejrzeć spis urządzeń zainstalowanych w komputerze i poprawność ich pracy. 13. Schowek Schowek (Clipboard) - bufor pamięci do przechowywania obiektów (plików, wycinków tekstu, grafiki, wyniku działania na wyświetlaczu kalkulatora itp.) - w celu skopiowania lub przeniesienia do innego dokumentu lub w inne miejsce w tym samym dokumencie. Wcześniej konieczne jest wybranie, zaznaczenie, selekcja obiektu (plików, wycinka tekstu, grafiki itp.) Operacje z użyciem schowka: Kopiuj kopiowanie wskazanego obiektu do schowka Wytnij wycięcie wskazanego obiektu do schowka Wklej wklejenie aktualnej zawartości schowka w wybranym miejscu) Wklej specjalnie... dialog (w niektórych aplikacjach)

6 Operacje na schowku także wykonywane sposobami: przez menu Edycja kliknięcie narzędzia z menu kontekstowego klawiatura CTRL+C - kopiuj, CTRL+X- wytnij, CTRL+V - wklej, UWAGA: Po wykonaniu operacji kopiowania lub wycięcia do schowka należy bezzwłocznie wkleić by nie stracić jego zawartości, każde kolejne kopiowanie lub wycięcie niszczy poprzednia zawartość schowka a) Uruchomić program Notatnik. Napisać kilka słów. Skopiować wybrany fragment tekstu kilkakrotnie w tym samym dokumencie, używając operacji na Schowku. b) Uruchomić drugi Notatnik z pustym dokumentem. Z pierwszego dokumentu przenieść do drugiego cały tekst. Cofnąć operację (menu Edycja/Cofnij lub kombinacja klawiszy CTRL+Z). c) Zapisać obydwa pliki (z menu głównego Zapisz... okna Notatnika) na dysku w wybranym folderze, nadając im odpowiednie nazwy. Zapisać nowe wersje plików pod zmienioną nazwą (menu główne Zapisz jako..). 14. Akcesoria systemowe - Kalkulator a) Uruchomić kalkulator - Start Wszystkie programy Akcesoria. b) Wykonać kilka prostych obliczeń matematycznych dodawania, odejmowania, mnożenia dzielenia. wyniki działań kopiować do dokumentu tekstowego (Notatnik, WordPad, MS Word) z użyciem schowka. c) Wykonać kilka działań z użyciem funkcji. Obliczyć przykładowo: sin 30 o ln 2 23! 54,5 d) obliczyć 3 78 wykonując sekwencję: 78 INV x^y 3

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ECDL moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami SYSTEM OPERACYJNY 2 Klawiatura Układ klawiatury ułożenie znaków literowych, cyfr i innych znaków oraz pozostałych przycisków funkcyjnych na klawiaturze

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Poziom 0 poziom podstawowy

Poziom 0 poziom podstawowy Poziom 0 poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS CZ. I KOMPUTER I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik zdobędzie podstawową wiedzę na temat budowy komputera,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z Windows XP cz1.

Ćwiczenia z Windows XP cz1. Ćwiczenia z Windows XP cz1. 1. Logowanie W celu zalogowania się do systemu jako nazwę użytkownika należy podać student, a pole hasło pozostawić puste i nacisnąć klawisz Enter. 2. Wylogowanie się. Po zakończonej

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

Jacek Wesołowski strona 1 z 8

Jacek Wesołowski strona 1 z 8 2.1. Środowisko pracy 2.1.1. Pierwsze kroki 2.1.1.1. Włączanie komputera. Komputer włączamy wciskając przycisk zasilania. Monitor, przeważnie należy włączyć oddzielnie. 2.1.1.2. Procedura prawidłowego

Bardziej szczegółowo

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel arkusz kalkulacyjny 115 3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego 3.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny powstał z myślą o zastosowaniach w bankach oraz księgowości, gdzie wykonywana jest olbrzymia

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE. Ogólnie można powiedzieć, że system operacyjny to program zarządzający zasobami komputera.

SYSTEMY OPERACYJNE. Ogólnie można powiedzieć, że system operacyjny to program zarządzający zasobami komputera. SYSTEMY OPERACYJNE 1. WSTĘP Program, to zestaw instrukcji wykonywanych przez komputer, zapisany w zrozumiałym dla niego języku. Najważniejszym programem jest system operacyjny. System operacyjny (OS) to

Bardziej szczegółowo

Komputer nie gryzie poradnik dla babci i dziadka

Komputer nie gryzie poradnik dla babci i dziadka Komputer nie gryzie poradnik dla babci i dziadka Poradnik opracowany przez uczniów klasy VI b Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy w ramach udziału w akcji: 1 SPIS TREŚCI: Wstęp.....

Bardziej szczegółowo

Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98.

Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98. Ćwiczenie nr 4 Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98. 1 Architektura Windows 2000 System operacyjny Windows 2000

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputera

Podstawy obsługi komputera Podstawy obsługi komputera Materiały do zajęć Uniwersytetu trzeciego wieku Waldemar Hawro Markowa 2009 Uruchamianie komputera 2 1 Aby uruchomić komputer po prostu naciśnij przycisk podobny do tego na rysunku

Bardziej szczegółowo

Ogólne skróty klawiaturowe: Naciśnij CTRL+C CTRL+X CTRL+V CTRL+Z DELETE

Ogólne skróty klawiaturowe: Naciśnij CTRL+C CTRL+X CTRL+V CTRL+Z DELETE Ogólne skróty klawiaturowe: CTRL+C CTRL+X CTRL+V CTRL+Z DELETE SHIFT+DELETE CTRL, przeciągając element CTRL+SHIFT, przeciągając element F2 CTRL+STRZAŁKA W PRAWO CTRL+STRZAŁKA W LEWO CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przelew

Instrukcja obsługi programu Przelew Instrukcja obsługi programu Spis treści 1. Instalacja programu 3 2. Operowanie klawiaturą 3 3. Ustawienia wstępne 5 3.1 Dane firmy 5 3.2 Użytkownicy 6 3.3 Spis firm 7 3.4 Archiwizacja 7 3.5 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Warszawa październik 2003-1 - Zastrzeżenia praw Niniejszego podręcznika ani jego żadnego fragmentu nie wolno powielać

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera

Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera Przygotowane przez: WROcomp 1. Posługiwanie się klawiaturą i myszką Za pośrednictwem klawiatury i myszki komunikujemy się z komputerem. Wprowadzamy pewne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013

Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013 Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013 Autorstwo: Praca została wykonana przez uczniów ZST im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, pod nadzorem Artura Rudnickiego.

Bardziej szczegółowo

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ECDL. Moduł nr 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

ECDL. Moduł nr 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ECDL Moduł nr 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami autor: Tomasz Idzikowski Spis treści 1 System operacyjny... 4 1.1 Pierwsze kroki... 4 1.2 Ustawienia... 5 1.2.1 Podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

1. Edytor tekstu (Word)

1. Edytor tekstu (Word) Pakiet Office 1. Edytor tekstu (Word) 3 1.1. Paski narzędziowe Worda 4 1.2. Linijka 4 1.3. Pasek stanu 5 1.4. Przełączniki widoku dokumentu 5 1.5. Tworzenie dokumentu 6 1.5.1. Wpisywanie i kasowanie tekstu

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo