Techniki zaznaczania plików i folderów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Techniki zaznaczania plików i folderów"

Transkrypt

1 Techniki zaznaczania plików i folderów Aby wykonać określone operacje na plikach lub folderach (np. kopiowanie, usuwanie, zmiana nazwy itp.) należy je najpierw wybrać (zaznaczyć) nazwa i ikona pliku lub folderu pojawia się wtedy na niebieskim tle. Aby wybrać pliki lub foldery należy uruchomić Mój komputer lub Explorator Windows. aby zaznaczyć jeden plik lub folder wystarczy go kliknąć lewym przyciskiem myszy; aby wybrać dowolne elementy należy nacisnąć przycisk CTRL i klikać elementy do zaznaczenia; po wybraniu elementów możesz usunąć zaznaczenie jednego z nich, przytrzymując klawisz CTRL i ponownie w niego klikając; aby wybrać grupę sąsiednich elementów należy kliknąć pierwszy a następnie przy wciśniętym klawiszu SHIFT kliknąć ostatni; można również kliknąć i przeciągnąć, aby utworzyć prostokąt dookoła elementów, które chcesz zaznaczyć; aby wybrać wszystkie elementy w oknie, należy nacisnąć CTRL+A lub użyć Edycja Zaznacz wszystko; gdy chcesz odwrócić wybór użyj Edycja Odwróć zaznaczenie; jest to bardzo wygodne polecenie, gdy chcesz wybrać wszystko z wyjątkiem jednego lub dwóch elementów w oknie; Strona 1

2 Foldery Tworzenie nowego folderu. w menu Plik Nowy, a następnie kliknij polecenie Folder; pojawi się nowy folder z nazwą tymczasową; wpisz nazwę dla nowego folderu, a następnie naciśnij klawisz ENTER; Menu Plik Menu Edycja Litery dysków Nazwa tymczasowa nowego folderu Właściwości folderu: w oknie Mój komputer lub Eksplorator Windows kliknij folder, którego właściwości chcesz wyświetlić/zmienić; w menu Plik kliknij polecenie Właściwości; Strona 2

3 Podstawowe informacje o folderze Tutaj możesz nadać odpowiedni atrybut folderowi Kopiowanie folderu: w oknie Mój komputer lub Eksplorator Windows kliknij folder, który chcesz skopiować; w menu Edycja kliknij polecenie Kopiuj; otwórz dysk lub folder, w którym chcesz umieścić kopię; w menu Edycja kliknij polecenie Wklej; Przenoszenie folderu: w oknie Mój komputer lub Eksplorator Windows kliknij folder, który chcesz przenieść; w menu Edycja kliknij polecenie Wytnij; otwórz dysk lub folder, w którym chcesz umieścić folder; w menu Edycja kliknij polecenie Wklej; aby wybrać więcej niż jeden folder, przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL klikaj żądane elementy; aby zaznaczyć folder w lewym okienku Eksploratora Windows, kliknij ten folder; ĆWICZENIE 1. Jaka jest różnica między kopiowaniem a przenoszeniem folderów? 2. Jakie są inne metody kopiowania i przenoszenia folderów? Przećwicz je. Zmiana nazwy folderu: w oknie Mój komputer lub Eksplorator Windows kliknij folder, którego nazwę chcesz zmienić; w menu Plik kliknij polecenie Zmień nazwę; wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz ENTER; Sposoby wyświetlania elementów w oknie folderu, sortowanie: w oknie Mój komputer lub Eksplorator Windows, kliknij menu Widok; w zależności od tego jaki sposób prezentacji elementów chcesz uzyskać kliknij Duże ikony, Małe ikony, Lista lub Szczegóły; aby w zależności od używanego widoku posortować elementy według nazwy, rozmiaru, daty lub typu, możesz wskazać polecenie Rozmieść ikony w menu Widok; Strona 3

4 Menu Widok Sposób wyświetlania ikon Polecenie Rozmieść ikony Tutaj możesz np. dodać tło na jakim mają być wyświetlane foldery Usuwanie folderów: w oknie Mój komputer lub Eksplorator Windows kliknij folder, który chcesz usunąć; w menu Plik kliknij polecenie Usuń; w okienku dialogowym kliknij przycisk Ok aby potwierdzić usunięcie; Pliki Właściwości pliku: w oknie Mój komputer lub Eksplorator Windows kliknij plik, którego właściwości chcesz wyświetlić lub zmienić; w menu Plik kliknij polecenie Właściwości; Strona 4

5 Nazwa pliku i przyporządkowana mu ikona w Windows Nazwa i rozszerzenie pliku w MS-DOS Atrybuty pliku Kopiowanie plików: w oknie Mój komputer lub Eksplorator Windows kliknij plik, który chcesz skopiować; w menu Edycja kliknij polecenie Kopiuj; otwórz dysk lub folder, w którym chcesz umieścić kopię; w menu Edycja kliknij polecenie Wklej; Przenoszenie plików: w oknie Mój komputer lub Eksplorator Windows kliknij plik, który chcesz przenieść; w menu Edycja kliknij polecenie Wytnij; otwórz dysk lub folder, w którym chcesz umieścić plik; w menu Edycja kliknij polecenie Wklej; aby wybrać więcej niż jeden plik, przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL klikaj żądane elementy; ĆWICZENIE 3. Jaka jest różnica między kopiowaniem a przenoszeniem plików? 4. Jakie są inne metody kopiowania i przenoszenia plików? Przećwicz je. Zmiana nazwy pliku: w oknie Mój komputer lub Eksplorator Windows kliknij plik, którego nazwę chcesz zmienić; w menu Plik kliknij polecenie Zmień nazwę; wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz ENTER; Tworzenie skrótu: w oknie Mój komputer lub w prawym okienku Eksploratora Windows kliknij element (na przykład plik, folder, drukarkę lub komputer), do którego chcesz utworzyć skrót; w menu Plik kliknij polecenie Utwórz skrót; przeciągnij ikonę skrótu na Pulpit; Strona 5

6 ĆWICZENIE 5. Jakie są inne metody tworzenia skrótów? Usuwanie pliku: w oknie Mój komputer lub Eksplorator Windows kliknij plik, który chcesz usunąć; w menu Plik kliknij polecenie Usuń; kliknij przycisk Ok aby potwierdzić usunięcie; Pliki i foldery (w standardowym ustawieniu systemu Windows) po wydaniu polecenia usuń są umieszczane w Koszu skąd można je przywrócić w przypadku pomyłki. Przywracanie plików i folderów z Kosza: na pulpicie kliknij dwukrotnie ikonę Kosz; kliknij plik lub folder, który chcesz przywrócić; w menu Plik kliknij polecenie Przywróć; Trwałe usuwanie plików i folderów; na pulpicie kliknij ikonę Kosz; w menu Plik kliknij polecenie Opróżnij Kosz; jeśli chcesz usunąć tylko niektóre pliki z Kosza, naciśnij klawisz CTRL i przytrzymując go kliknij wszystkie pliki wybrane do usunięcia, a następnie kliknij polecenie Usuń z menu Plik; pliki usunięte z wiersza poleceń oraz pliki usunięte z lokalizacji sieciowych i nośników wymiennych (na przykład dyskietek) nie są przenoszone do Kosza; w wyniku operacji usunięcia są one usuwane trwale; Aby znaleźć plik lub folder: Wyszukiwanie plików i folderów kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery; w polu Nazwa wpisz wszystkie części nazwy pliku lub folderu; jeśli nie znasz pełnej nazwy pliku, ale znasz występującą w nim frazę lub wyraz, wprowadź je w polu Z tekstem; możesz posłużyć się także znakami globalnymi?, który zastępuje jeden znak w nazwie pliku lub *, która zastępuje dowolny ciąg znaków w nazwie, także ciąg pusty; jeśli chcesz określić lokalizację, od której ma się rozpocząć wyszukiwanie, kliknij przycisk Przeglądaj; kliknij przycisk Znajdź teraz; Aby użyć zaawansowanych metod wyszukiwania: kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery; kliknij kartę Data, aby wyszukać pliki, które zostały utworzone lub zmodyfikowane w określonym dniu lub między określonymi dniami; kliknij kartę Zaawansowane, aby wyszukać pliki określonego typu lub o określonym rozmiarze; kliknij przycisk Znajdź teraz; ĆWICZENIE 6. Jak zapisać wyniki wyszukiwania? Strona 6

7 Na tych kartach określisz kryteria wyszukiwania Użyj tych przycisków aby posortować wyniki wyszukiwania Kliknij ten przycisk aby rozpocząć wyszukiwanie Wyniki wyszukiwania Określ gdzie ma się odbywać szukanie Przeciągnij granicę aby zwęzić lub poszerzyć kolumnę Archiwizowanie plików (kompresowanie) Programy archiwizujące, zwane archiwizatorami lub pakerami należą do grupy programów narzędziowych. Przeznaczone one są do kompresji plików, folderów i umieszczania ich w nowych plikach zwanych archiwami oraz odtwarzania zapisanych w archiwach danych. Większość oprogramowania jest rozprowadzana w postaci archiwów. Co uzyskujemy poprzez archiwizację (pakowanie): zmniejszenie ilości danych przechowywanych na nośnikach danych pakowanie powoduje zmniejszenie rozmiaru pliku a co za ty idzie oszczędność miejsca na dysku; zwiększa bezpieczeństwo danych w razie uszkodzenie dysku jest je skąd odzyskać; pod warunkiem skopiowania archiwów w bezpieczne miejsce (dyskietka 1,44, CD, inny dysk); kopiowanie mniejszych plików czy to poprzez sieć czy też lokalnie zmniejsza ruch; większość plików umieszczonych w sieci Internet jest skompresowana, ewentualne ich pobieranie skraca czas pobierania i zmniejsza ruch w sieci; przesyłanie plików skompresowanych poprzez sieć jest bardziej bezpieczne ze względu na swoją postać są mniej podatne na wirusy i na uszkodzenia (inny typ transferu danych); bezpieczny sposób dystrybucji oprogramowania; Do najbardziej popularnych programów pakujących (archiwizatorów) należą: WinZip; rar (Winrar); PowerArchiwer; arj; UltimateZip; Strona 7

8 Plik archiwum ma specjalne rozszerzenie oto niektóre z nich: zip dla archiwum utworzonego programem Winzip; rar dla archiwum utworzonego programem Rar; gz dla archiwum utworzonego programem gnuzip; arj dla archiwum utworzonego programem arj; exe dla samo rozpakowującego się archiwum; Aby spakować plik lub folder (na przykładzie UltimateZip): kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, który chcesz spakować; z menu podręcznego wybierz polecenie Add to archive; pojawi się okno UltimateZip Add to; w polu Add to archive: jest proponowana lokalizacja i nazwa pliku; możesz pozostawić wartości domyślne lub wprowadzić swoje; kliknij Add aby utworzyć archiwum; Aby rozpakować archiwum: kliknij prawym przyciskiem myszy archiwum, które chcesz rozpakować; wybierz polecenie Extract here; ĆWICZENIE 7. Utwórz strukturę folderów podaną na rysunku. C:\ 1_Rok Dokum Temp Z_internetu msword msexcel html mp3 8. Utwórz pliki: plik_1.doc, plik_2.doc w folderze msword, następnie utwórz pliki ala.xls, ela.xls, ola.xls w folderze msexcel. 9. W folderze html utwórz cztery pliki tekstowe plik1.txt, plik2.txt, plik3.txt, plik4.txt. 10. W pliku plik_1.doc zapisz właściwości pliku ala.xls (rozmiar, data utworzenia), w pliku plik_2.doc zapisz właściwości folderu msexcel. 11. Skopiuj wszystkie pliki z folderów msword i msexcel do katalogu temp. 12. Przenieś wszystkie pliki tekstowe z foldera html do foldera temp. Strona 8

9 13. Utwórz archiwum o nazwie archw1102.zip z wszystkich plików z rozszerzeniem doc, arche1102.zip z wszystkich plików z rozszerzeniem xls, archt1102.zip z wszystkich plików z rozszerzeniem txt. 14. Usuń wszystkie pliki z folderu temp poza plikami archiwów. 15. Przywróć z Kosza wszystkie pliki xls. 16. Znajdź w systemie plików wszystkie dokumenty programu Microsoft Word utworzone w ciągu ostatniego miesiąca. 17. Znajdź w systemie plików wszystkie pliki z rozszerzeniem txt i o nazwie zaczynającej się od litery p. Strona 9

Jacek Wesołowski strona 1 z 8

Jacek Wesołowski strona 1 z 8 2.1. Środowisko pracy 2.1.1. Pierwsze kroki 2.1.1.1. Włączanie komputera. Komputer włączamy wciskając przycisk zasilania. Monitor, przeważnie należy włączyć oddzielnie. 2.1.1.2. Procedura prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ECDL. Moduł nr 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

ECDL. Moduł nr 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ECDL Moduł nr 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami autor: Tomasz Idzikowski Spis treści 1 System operacyjny... 4 1.1 Pierwsze kroki... 4 1.2 Ustawienia... 5 1.2.1 Podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ECDL moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami SYSTEM OPERACYJNY 2 Klawiatura Układ klawiatury ułożenie znaków literowych, cyfr i innych znaków oraz pozostałych przycisków funkcyjnych na klawiaturze

Bardziej szczegółowo

Windows Commander (WinCmd)

Windows Commander (WinCmd) Windows Commander (WinCmd) Windows Commander jest wygodnym i funkcjonalne narzędziem do zarządzania plikami. Stanowi on pewną konkurencję do Eksploratora Windows. Okno główne programu WinCmd składa się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera

Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera Przygotowane przez: WROcomp 1. Posługiwanie się klawiaturą i myszką Za pośrednictwem klawiatury i myszki komunikujemy się z komputerem. Wprowadzamy pewne

Bardziej szczegółowo

Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98.

Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98. Ćwiczenie nr 4 Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98. 1 Architektura Windows 2000 System operacyjny Windows 2000

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE. Ogólnie można powiedzieć, że system operacyjny to program zarządzający zasobami komputera.

SYSTEMY OPERACYJNE. Ogólnie można powiedzieć, że system operacyjny to program zarządzający zasobami komputera. SYSTEMY OPERACYJNE 1. WSTĘP Program, to zestaw instrukcji wykonywanych przez komputer, zapisany w zrozumiałym dla niego języku. Najważniejszym programem jest system operacyjny. System operacyjny (OS) to

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych. Gromadzenie, korzystanie i modyfikowanie danych. Praca w systemie operacyjnym

Podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych. Gromadzenie, korzystanie i modyfikowanie danych. Praca w systemie operacyjnym Podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych Gromadzenie, korzystanie i modyfikowanie danych Praca w systemie operacyjnym Często używane skróty Windows Ctrl+X- wytnij Ctrl+C kopiuj Ctrl+V- wklej Ctrl+Z-

Bardziej szczegółowo

komunikator książka adresowa

komunikator książka adresowa komunikator książka adresowa spis treści instrukcja użytkowania panelu hostingowego informacje ogólne / 4 poczta e-mail / 6 książka adresowa / 25 kalendarz / 36 zadania / 47 dysk / 55 ustawienia / 62 konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Krótki podręcznik informacyjny

Krótki podręcznik informacyjny Krótki podręcznik informacyjny 2 Niniejszy podręcznik zawiera zrzuty ekranu wykonane przy użyciu systemu Windows 7. W innych systemach operacyjnych ich wygląd może się różnić. Dlaczego pliki PDF są popularne?

Bardziej szczegółowo

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

2. Zrozumieć środowisko GUI

2. Zrozumieć środowisko GUI 2-1 2. Zrozumieć środowisko GUI 2.1 Wstęp Graficzne środowisko pracy (GUI Graphical User Interface) w Linuksie, w przeciwieństwie do systemu Microsoft Windows, jest programem opcjonalnym. Oznacza to, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przelew

Instrukcja obsługi programu Przelew Instrukcja obsługi programu Spis treści 1. Instalacja programu 3 2. Operowanie klawiaturą 3 3. Ustawienia wstępne 5 3.1 Dane firmy 5 3.2 Użytkownicy 6 3.3 Spis firm 7 3.4 Archiwizacja 7 3.5 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Spis treści 1 Start Logowanie do serwisu... 3 1.1 Opis panelu redaktora... 4 1.2 Menu i mapa... 5 1.2.1 Utwórz lub usuń punkt konstrukcyjny...

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe titechnik informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe Cz 1 Autorzy: Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Recenzenci: dr Stanisław Szabłowski, mgr Jan Bogdan Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Autor: Piotr Krawczyk Wersja dokumentu: 1.3 Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-22 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Panel administracyjny...3

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

czyli jak porządkować swoje dane

czyli jak porządkować swoje dane czyli jak porządkować swoje dane Wiem na czym polega zarządzanie danymi. Wiem, co to jest kompresja i dekompresja. Potrafię spakować i rozpakować pliki. Znam programy do kompresji. Dostrzegam różnicę między

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager,

Bardziej szczegółowo

2.1. Poznajemy środowisko pracy

2.1. Poznajemy środowisko pracy 2.1. Poznajemy środowisko pracy 2.1.1. Podstawowe informacje o popularnych systemach operacyjnych Rozdział 2. Często można usłyszeć, że komputer to urządzenie, które potrafi prawie wszystko. Tak naprawdę

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Ogólne skróty klawiaturowe: Naciśnij CTRL+C CTRL+X CTRL+V CTRL+Z DELETE

Ogólne skróty klawiaturowe: Naciśnij CTRL+C CTRL+X CTRL+V CTRL+Z DELETE Ogólne skróty klawiaturowe: CTRL+C CTRL+X CTRL+V CTRL+Z DELETE SHIFT+DELETE CTRL, przeciągając element CTRL+SHIFT, przeciągając element F2 CTRL+STRZAŁKA W PRAWO CTRL+STRZAŁKA W LEWO CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Bardziej szczegółowo