Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SCX Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG SCX-4200 (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi SAMSUNG SCX-4200 Podręcznik użytkownika SAMSUNG SCX-4200 Instrukcje obsługi SAMSUNG SCX-4200 Instrukcje użytkowania SAMSUNG SCX-4200 Instrukcja użytkowania SAMSUNG SCX-4200 Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200

2 Skrót instrukcji:, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeone. Ten podrcznik dostarczono tylko w celach informacyjnych. IBM i IBM PC s znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation. Nazwy PCL i PCL 6 s znakami towarowymi firmy Hewlett-Packard. Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 i Windows 2008 Server R2 s znakami towarowymi lub zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. TrueType, LaserWriter i Macintosh s znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc. Wszystkie inne marki lub nazwy produktów s znakami towarowymi odpowiednich firm lub organizacji. Aby uzyska informacje o licencji open source, patrz plik LICENSE.txt na dostarczonej plycie CD. 1 CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center. COUNTRY/REG ION ARGENTINE AUSTRALIA AUSTRIA BELARUS BELGIUM CUSTOMER CARE CENTER SAMSUNG ( , 0.07/min) WEB SITE www. samsung.com/au www. samsung.com/ua_ru (Dutch) (French) MOLDOVA www. samsung.com/cl com/cz NICARAGUA NORWAY PANAMA PHILIPPINES NETHERLANDS 0900-SAMSUNG ( ) ( 0,10/min) 0800 SAMSUNG ( ) SAMSUNG ( ) SAMSUNG ( ) SAMSUNG ( ) SAMSUNG ( ) SAMSUNG (172678) SAMSUNG ( ) SAMSUNG ( ) 0800-SAMSUNG ( ) INDONESIA ITALIA JAMAICA JAPAN LATVIA LITHUANIA LUXEMBURG MALAYSIA MEXICO COUNTRY/REG ION INDIA CUSTOMER CARE CENTER SAMSUNG ( ) SAMSUNG ( ) WEB SITE www. samsung.com/it com/jp com/mx BRAZIL CANADA CHILE CHINA COLOMBIA COSTA RICA CZECH REPUBLIC SAMSUNG ( ) 800-SAMSUNG ( ) SAMSUNG ( ) NEW ZEALAND www. samsung.com/no com/ph Samsung Zrt., ceská organizacní slozka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, , Praha 8 DENMARK ECUADOR EL SALVADOR ESTONIA KAZAKHSTAN KYRGYZSTAN FINLAND FRANCE GERMANY GUATEMALA HONDURAS HONG KONG HUNGARY 8-SAMSUNG ( ) SAMSUNG ( ,14/min) SAMSUNG ( ) com/fr com/hk_en/ com/ee POLAND PORTUGAL PUERTO RICO REP. DOMINICA EIRE RUSSIA SINGAPORE SLOVAKIA www. samsung.com/latin COUNTRY/REG ION SOUTH AFRICA SPAIN SWEDEN SWITZERLAND TADJIKISTAN TAIWAN THAILAND TRINIDAD & TOBAGO TURKEY U. A.E U.K U.S.A UKRAINE UZBEKISTAN VENEZUELA VIETNAM CUSTOMER CARE CENTER 0860 SAMSUNG ( ) SAMSUNG( ) (SAMSUNG) 0848-SAMSUNG ( , CHF 0.08/min) SAMSUNG ( ) SAMSUNG ( ) SAMSUNG ( ) SAMSUNG ( ) WEB SITE www. samsung.com/se com/tw www. samsung.com/tr com/ua_ru 3 SPIS TRECI 1. Wstp Funkcje specjalne...

3 Rozmieszczenie komponentów Wprowadzenie Konfigurowanie urzdzenia Wicej informacji. Wybór miejsca ustawienia

4 .. Instalowanie kasety z tonerem..... Ladowanie papieru... Podlczanie

5 ... Wlczanie urzdzenia Konfigurowanie systemu urzdzenia Przegld menu panelu sterowania..

6 Zmiana jzyka wywietlacza Tryby oszczdzania Przegld oprogramowania drukarki Dostarczone oprogramowanie drukarki

7 Funkcje sterownika drukarki Wymagania systemowe Ladowanie papieru i oryginalnych dokumentów Ladowanie dokumentu

8 .. Wybór materialów do drukowania..... Ladowanie papieru... Ustawianie rozmiaru i typu papieru

9 ... Wybór zasobnika wyjciowego Kopiowanie Kopiowanie.... Zmiana ustawie dla kadej kopii.

10 Zmiana ustawie domylnych. Korzystanie ze specjalnych funkcji kopiowania.... Ustawianie opcji Limit czasu...

11 Drukowanie -- informacje podstawowe Drukowanie dokumentu. 5.1 Anulowanie zadania drukowania Skanowanie Skanowanie -- informacje podstawowe...

12 Zamawianie kasety z tonerem Kasety z tonerem Jak kupowa

13 Konserwacja Drukowanie raportów Czyszczenie pamici Czyszczenie urzdzenia

14 Konserwacja kasety z tonerem... Materialy eksploatacyjne i czci zamienne Rozwizywanie problemów Usuwanie zakleszcze papieru.

15 ... Objanienie dzialania diody LED Status..... Objanienie komunikatów na wywietlaczu..... Rozwizywanie innych problemów..

16 Dane techniczne Specyfikacje ogólne Dane techniczne skanera i kopiarki Dane techniczne drukarki.

17 Wane rodki ostronoci i informacje dotyczce bezpieczestwa Aby zmniejszy ryzyko poaru, poraenia elektrycznego lub obrae ciala podczas uytkowania tego urzdzenia, naley stosowa wymienione niej rodki ostronoci. 14. W nastpujcych okolicznociach naley odlczy urzdzenie od gniazda telefonicznego, komputera i sieci zasilajcej i przekaza je wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu: Gdy dowolna cz przewodu zasilajcego, wtyczki lub kabla polczeniowego jest uszkodzona lub poszarpana. Jeli rozlano ciecz na urzdzenie. Jeli urzdzenie stalo na deszczu lub w wodziee usuwanie produktu (zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny) Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszcych si do niego tekstach wskazuje, e produktu po uplywie okresu uytkowania nie naley usuwa z innymi odpadami pochodzcymi z gospodarstw domowych. Aby unikn szkodliwego wplywu na rodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego uycia zasobów materialnych jako stalej praktyki. Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200

18 W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla rodowiska recyklingu tego produktu uytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowa si z punktem sprzeday detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem wladz lokalnych. Uytkownicy w firmach powinni skontaktowa si ze swoim dostawc i sprawdzi warunki umowy zakupu. Produktu nie naley usuwa razem z innymi odpadami komercyjnymi. Emisja fal radiowych Informacje dla uytkownika o przepisach FCC Niniejsze urzdzenie zostalo sprawdzone i potwierdzono jego zgodno z wymaganiami dotyczcymi urzdze cyfrowych klasy B, zgodnie z czci 15 przepisów FCC. Stosowanie tych regul ma zapewnia odpowiedni ochron przed szkodliwymi zaklóceniami w instalacjach domowych. Niniejsze urzdzenie wytwarza, stosuje i moe emitowa promieniowanie w zakresie czstotliwoci radiowych. Jeeli nie bdzie zainstalowane i uytkowane zgodnie z instrukcj, moe powodowa szkodliwe zaklócenia w komunikacji radiowej. Nie mona jednak zagwarantowa, e zaklócenia nie wystpi w danej instalacji. Jeeli urzdzenie bdzie powodowalo szkodliwe zaklócenia, które mona wykry, wylczajc i wlczajc urzdzenie, zaleca si wyeliminowanie takich zaklóce przez podjcie nastpujcych dziala: Zmian poloenia anteny odbiornika. Zwikszenie odstpu pomidzy urzdzeniem a odbiornikiem. Podlczenie urzdzenia do gniazda sieciowego znajdujcego si w innym obwodzie ni gniazdo, do którego jest podlczony odbiornik. Skonsultuj si ze sprzedawc lub dowiadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy. rodki bezpieczestwa dotyczce ozonu Urzdzenie wytwarza ozon podczas normalnej eksploatacji. Wytwarzany ozon nie zagraa zdrowiu operatora. Mimo to zaleca si eksploatacj w miejscu o dobrym przeplywie powietrza. Aby uzyska wicej informacji dotyczcych ozonu, skontaktuj si z najbliszym przedstawicielem firmy Samsung. Oszczdzanie energii Drukarka zostala wykonana zgodnie z zaawansowan technologi oszczdzania energii, umoliwiajc zmniejszenie poboru mocy, gdy urzdzenie nie jest uywane. Jeeli przez dluszy czas do drukarki nie s przesylane adne dane, pobór mocy zostanie automatycznie obniony. UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostan wyranie zatwierdzone przez producenta odpowiedzialnego za zgodno urzdzenia z normami, mog spowodowa uniewanienie prawa uytkownika do korzystania z urzdzenia. Recykling Zaleca si utylizacj lub usuwanie materialu, z którego zostalo wykonane opakowanie tego wyrobu, zgodnie z przepisami o ochronie rodowiska. Kanadyjskie przepisy dotyczce zaklóce radiowych Niniejsze urzdzenie cyfrowe nie powoduje wikszej emisji zaklóce radiowych ni przewidziana dla urzdze cyfrowych klasy B, zgodnie ze standardem przewidzianym dla urzdze wywolujcych zaklócenia, okrelonym w dokumencie,,urzdzenia cyfrowe", ICES-003 Kanadyjskiego Urzdu ds. Przemyslu i Nauki. Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur:,,appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'industrie et Sciences Canada. 7 Oznaczenia na faksie Zgodnie z ustaw o ochronie praw klientów sieci telefonicznych (Telephone Consumer Protection Act) z roku 1991 kada wiadomo przeslana przez jakkolwiek osob drog telefoniczn lub faksem przy wykorzystaniu komputera lub innego urzdzenia elektronicznego musi zawiera nastpujce informacje umieszczone na górnym lub dolnym marginesie kadej przeslanej strony lub na pierwszej stronie transmisji: (1) dat i godzin transmisji, (2) dane identyfikacyjne przedsibiorstwa lub osoby fizycznej wysylajcej wiadomo oraz (3) numer telefonu urzdzenia przesylajcego wiadomo, przedsibiorstwa lub osoby fizycznej. Firma telekomunikacyjna ma prawo do wprowadzania zmian w jej urzdzeniach telekomunikacyjnych, sprzcie, dzialaniach lub procedurach w przypadku gdy postpowanie takie jest uzasadnione w ramach dzialalnoci firmy i nie jest niezgodne z zasadami i przepisami zawartymi w czci 68 FCC. W przypadku gdy zasadne jest twierdzenie, e zmiany takie mog spowodowa niezgodno jakichkolwiek urzdze telekomunikacyjnych klienta z urzdzeniami telekomunikacyjnymi firmy telekomunikacyjnej lub jeli urzdzenia klienta wymagaj w takim przypadku modyfikacji lub zmiany albo w inny sposób maj znaczcy wplyw na uytkowanie i dzialanie takich urzdze, klient bdzie poinformowany na pimie z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby mial on moliwo utrzymania cigloci uslug. Naley równie wiedzie, e: Urzdzenie nie jest przeznaczone do polczenia do systemu cyfrowego PBX. Jeli uytkownik zamierza korzysta z modemu komputerowego lub modemu faksowego na tej samej linii telefonicznej, na której jest zainstalowane urzdzenie, transmisja i odbiór we wszystkich zainstalowanych urzdzeniach mog by zaklócone. Zaleca si, aby adne inne urzdzenia, z wyjtkiem zwyklego telefonu, nie byly podlczone do tej samej linii telefonicznej. Jeli w danej okolicy czsto wystpuj wyladowania atmosferyczne lub wahania napicia, zalecamy zainstalowanie zabezpiecze przeciwprzepiciowych linii zasilania i linii telefonicznej. Zabezpieczenia przeciwprzepiciowe mona zakupi u dystrybutora lub w specjalistycznych sklepach ze sprztem telefonicznym i elektronicznym. Podczas programowania numerów awaryjnych i/lub wykonywania polcze testowych z numerami alarmowymi naley, korzystajc z numeru innego ni alarmowy, poinformowa dyspozytora uslug awaryjnych o tym zamiarze. Dyspozytor udzieli dalszych instrukcji co do sposobu przeprowadzenia testu numeru awaryjnego. Urzdzenia tego nie wolno wykorzystywa do uslug platnych ani tzw. linii,,party lines". Urzdzenie ma polczenie magnetyczne dla aparatu sluchowego. Urzdzenie to mona bezpiecznie podlczy do sieci telefonicznej za pomoc standardowego gniazda USOC RJ-11C. Numer REN (Ringer Equivalence Number) Numer REN (Ringer Equivalence Number) oraz numer rejestracyjny FCC dla tego urzdzenia mona znale na etykiecie umieszczonej na spodniej lub tylnej czci urzdzenia. W pewnych przypadkach moe istnie potrzeba przedstawienia tych numerów firmie telekomunikacyjnej. Numer REN jest miar obcienia prdem elektrycznym na linii telefonicznej, przydatn do okrelania, czy linia jest,,przeciona". Instalowanie urzdze kilku typów na tej samej linii telefonicznej moe spowodowa problemy przy nawizywaniu i w szczególnoci odbieraniu polcze telefonicznych. Suma wszystkich numerów REN urzdze zainstalowanych na linii telefonicznej powinna by mniejsza ni pi. Pozwoli to na bezproblemowe korzystanie z uslug wiadczonych przez firm telekomunikacyjn. W niektórych przypadkach korzystanie z piciu urzdze na jednej linii telefonicznej moe nie by moliwe. Jeli którekolwiek z urzdze telefonicznych nie dziala wlaciwie, naley je natychmiast odlczy od linii telefonicznej, poniewa moe ono uszkodzi lini telefoniczn. Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200

19 Owiadczenie o zgodnoci (pastwa europejskie) Zatwierdzenia i certyfikaty Znak CE naniesiony na ten wyrób oznacza, e firma Samsung Electronics Co., Ltd. deklaruje zgodno urzdzenia z obowizujc dyrektyw Rady nr 93/68/EWG oraz innymi wymienionymi niej dyrektywami z dnia: Deklaracj zgodnoci mona sprawdzi na stronie internetowej www. samsung.com/printer, przejd do Wsparcie > Centrum pobierania i wprowad nazw drukarki, aby przej do dokumentu EuDoC. 1 stycznia 1995 r.: dyrektywa Rady 73/23/EWG wstpne ustalenia dotyczce przepisów Krajów Czlonkowskich zwizanych z urzdzeniami niskonapiciowymi. 1 stycznia 1996 r.: dyrektywa Rady 89/336/EWG (92/31/EWG) wstpne ustalenia dotyczce przepisów Krajów Czlonkowskich o zgodnoci elektromagnetycznej. 9 marca 1999 r.: dyrektywa Rady 1999/5/WE o urzdzeniach radiowych i terminalach telekomunikacyjnych oraz o wspólnym przestrzeganiu zgodnoci. Peln tre deklaracji definiujcej odpowiednie dyrektywy oraz odnone normy mona uzyska od przedstawiciela firmy Samsung Electronics Co., Ltd. OSTRZEENIE: Przepisy FCC okrelaj, e zmiany lub modyfikacje w takich urzdzeniach, które nie zostaly wyranie zaakceptowane przez ich producenta, mog pozbawi uytkownika prawa do uytkowania takich urzdze. W przypadku gdy terminal telekomunikacyjny powoduje szkod w sieci telefonicznej, firma telekomunikacyjna powinna poinformowa klienta o moliwoci zaprzestania wiadczenia uslug telekomunikacyjnych. Jednake w przypadkach gdy zawiadomienie takie jest niemoliwe ze wzgldów praktycznych, firma ta moe tymczasowo zaprzesta wiadczenia uslug pod warunkiem, e: a) bezzwlocznie zawiadomi o tym klienta; b) da klientowi moliwo usunicia problemu z urzdzeniami; c) poinformuje klienta o jego prawie do wniesienia zaalenia do Federalnej Komisji Komunikacji, zgodnie z procedurami okrelonymi w zasadach i przepisach FCC punkt E czci 68. Certyfikat Unii Europejskiej Certyfikat zgodnoci z dyrektyw 1999/5/EC o urzdzeniach radiowych i terminalach telekomunikacyjnych (FAX) Niniejszy produkt firmy Samsung otrzymal wlasny certyfikat firmy, dopuszczajcy urzdzenie jako jednoterminalowe polczenie z publiczn komutowan sieci telefoniczn (PSTN) -- zgodnie z dyrektyw 1999/5/EC. Produkt przeznaczony jest do pracy z krajowymi sieciami PSTN oraz zgodnymi centralami PBX krajów europejskich. W przypadku wystpienia problemów naley w pierwszej kolejnoci kontaktowa si z Dzialem Jakoci Euro QA Lab of Samsung Electronics Co., Ltd. 8 Przetestowano zgodno tego produktu z normami TBR21 i (lub) TBR 38. Aby ulatwi uywanie i zastosowanie urzdze kocowych zgodnych z tym standardem, Europejski Instytut Standardów Telekomunikacyjnych (European Telecommunication Standards Institute -- ETSI) wydal dokument pomocniczy (EG ), zawierajcy uwagi i dodatkowe wymagania zapewniajce zgodno terminali TBR21 z sieci. Produkt ten zaprojektowano wedlug wszystkich odpowiednich uwag pomocniczych zawartych w tym dokumencie -- jest on z nimi w pelni zgodny. Wymiana wtyczki (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii) WANE Przewód sieciowy tego urzdzenia jest wyposaony w znormalizowan wtyczk (BS 1363) 13 A z wkladem topikowym 13 A. W razie wymiany lub sprawdzania wkladu topikowego naley zaloy wlaciwy wklad 13 A. Nastpnie zaloy z powrotem pokryw bezpieczników. W razie zagubienia pokrywy nie uywa wtyczki bez zaloonej nowej pokrywy. Naley skontaktowa si z osobami, od których urzdzenie zostalo zakupione. Wtyczka 13 A jest powszechnie stosowana na terenie Wielkiej Brytanii i powinna by odpowiednia. Jednak w niektórych budynkach (glównie starszych) nie ma typowych gniazd 13 A. Naley wtedy naby odpowiedni adapter. Nie naley usuwa zintegrowanej wtyczki. OSTRZEENIE W przypadku odcicia zintegrowanej wtyczki naley j natychmiast wyrzuci. Ponowne podlczanie wtyczki jest zabronione, w przeciwnym razie po wloeniu jej do gniazdka mona ulec poraeniu prdem. WANE OSTRZEENIE: Urzdzenie musi by uziemione. uziemienie przewód zerowy faza Przewody kabla zasilajcego maj nastpujce oznaczenia barwne: Zielono-ólty: Niebieski: Brzowy: Jeli przewody kabla zasilajcego s innego koloru ni barwne oznakowania na wtyczce: Naley podlczy zielono-ólty przewód do wtyku oznaczonego liter,,e" lub symbolem uziemienia bd kolorem zielono-óltym lub zielonym. Niebieski przewód podlczy do wtyku oznaczonego liter,,n" lub kolorem czarnym. Brzowy przewód podlczy do wtyku oznaczonego liter,,l" lub kolorem czerwonym. We wtyczce, adapterze lub na tablicy rozdzielczej musi by zaloona wkladka topikowa 13 A. 9 1 Oszczdno czasu i pienidzy. Wstp Dzikujemy za zakup tego wielofunkcyjnego produktu firmy Samsung. To urzdzenie umoliwia drukowanie, kopiowanie i skanowanie! Niniejszy rozdzial obejmuje: Funkcje specjalne Rozmieszczenie komponentów Mona take drukowa wiele stron na jednym arkuszu papieru w celu jego zaoszczdzenia. Mona stosowa uprzednio formularze lub papier firmowy wydrukowane na papierze zwyklym. Patrz sekcja dotyczca oprogramowania. Urzdzenie automatycznie oszczdza energi elektryczn przez znaczne zmniejszenie poboru mocy, gdy nie s drukowane adne dokumenty. Drukowanie w rónych rodowiskach Funkcje specjalne Urzdzenie jest wyposaone w specjalne funkcje pozwalajce na popraw jakoci wydruków. Urzdzenie zapewnia: Druk o doskonalej jakoci i z du szybkoci Mona drukowa z rozdzielczoci 600 X 600 dpi. Patrz sekcja dotyczca oprogramowania. Urzdzenie moe drukowa z prdkoci do 18 str./min na papierze formatu A4a lub do 19 str./min na papierze formatu Letter. Drukowanie mona wykonywa w wielu systemach operacyjnych, takich jak Windows, Linux i Macintosh. Urzdzenie wyposaono w interfejs USB. Wygodne podawanie papieru Do podajnika rcznego mona ladowa papier zwykly, papier firmowy, koperty, etykiety, folie przezroczyste, materialy o rozmiarze niestandardowym, karty pocztowe oraz papier o duej gramaturze. Do wejciowego zasobnika papieru mona zaladowa 250 arkuszy papieru o rozmiarze A4/Letter. Tworzenie profesjonalnych dokumentów Drukowanie znaków wodnych. Drukowane dokumenty mona dostosowa, nadrukowujc na nich dodatkowe napisy, np.,,poufne". Patrz sekcja dotyczca oprogramowania. Drukowanie plakatów. Tekst i obrazy kadej strony dokumentu s powikszane i drukowane na wielu arkuszach, które po sklejeniu tworz plakat. Patrz sekcja dotyczca oprogramowania. a stron na minut 1. 1 Wstp Widok z tylu Rozmieszczenie komponentów Oto glówne elementy urzdzenia: Widok z przodu 1 2 pokrywa tylna port USB 3 4 gniazdo zasilania przelcznik zasilania pokrywa dokumentów plyta szklana panel sterowania pokrywa przednia kaseta z tonerem prowadnice podajnika rcznego wejciowy zasobnik papieru podajnik rczny taca wydruków modul skanera 1. Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200

20 2 Wstp Funkcje panelu sterowania SCX Wywietlanie biecego stanu i monitowanie podczas wykonywania operacji. Status -- Wywietlanie stanu urzdzenia. Patrz strona 9.3. Menu -- Przechodzenie do trybu Menu i przewijanie dostpnych menu. Przewijanie opcji dostpnych w wybranym menu. OK -- Potwierdzanie wyboru opcji na wywietlaczu. Back -- Przechodzenie do wyszego poziomu menu. Copies -- Wprowadzanie liczby kopii. Stop/Clear -- Zatrzymywanie dzialania w dowolnej chwili. W trybie gotowoci czyszczenie/anulowanie opcji kopiowania, takich jak rozdzielczo, ustawienie typu dokumentu, rozmiar i liczba kopii. Start -- Rozpoczynanie zadania. 1.3 Wstp 2 Wprowadzenie W niniejszym rozdziale podano szczególowe instrukcje dotyczce konfigurowania urzdzenia. Niniejszy rozdzial obejmuje: Konfigurowanie urzdzenia Wicej informacji Wybór miejsca ustawienia Instalowanie kasety z tonerem Ladowanie papieru Podlczanie Wlczanie urzdzenia Konfigurowanie urzdzenia Wicej informacji Wicej informacji dotyczcych konfigurowania i korzystania z urzdzenia mona znale w nastpujcych zasobach, w wersji drukowanej lub elektronicznej. Skrócona instrukcja instalacji Zawiera informacje o konfiguracji urzdzenia, w zwizku z czym naley postpowa zgodnie z podanymi tam instrukcjami, aby przygotowa urzdzenie do pracy. Konfigurowanie systemu urzdzenia Przegld menu panelu sterowania Zmiana jzyka wywietlacza Tryby oszczdzania Elektroniczna wersja Przewodnika uytkownika Zawiera szczególowe instrukcje korzystania z wszystkich funkcji urzdzenia oraz informacje dotyczce konserwacji urzdzenia, rozwizywania problemów oraz instalowania akcesoriów. Ten przewodnik zawiera równie sekcj Oprogramowanie zawierajc informacje o sposobie drukowania dokumentów za pomoc urzdzenia w rónych systemach operacyjnych oraz korzystania z dostarczanych programów narzdziowych. Przegld oprogramowania drukarki Dostarczone oprogramowanie drukarki Funkcje sterownika drukarki Linux UWAGA: Dostp do przewodników uytkownika w innych jzykach mona uzyska z folderu Manual na dysku CD z oprogramowaniem drukarki. Pomoc sterownika drukarki Zawiera informacje pomocy dotyczce wlaciwoci sterownika drukarki oraz instrukcje konfiguracji wlaciwoci do drukowania. Aby przej do ekranu pomocy sterownika drukarki, kliknij opcj Pomoc w oknie dialogowym wlaciwoci drukarki. Witryna internetowa firmy Samsung Posiadanie dostpu do Internetu umoliwia uzyskanie pomocy, wsparcia technicznego, sterowników drukarki, podrczników oraz informacji o zamówieniu w witrynie internetowej firmy Samsung, 2.1 Wprowadzenie Wybór miejsca ustawienia Wybierz równe, stabilne miejsce z odpowiedni iloci wolnej przestrzeni, umoliwiajcej przeplyw powietrza. W celu umoliwienia otwierania pokryw i podajników naley pozostawi dodatkow przestrze. Miejsce to powinno by dobrze wentylowane i nie powinno by wystawione na bezporednie dzialanie wiatla slonecznego, ródel ciepla, zimna oraz wilgoci. Nie naley umieszcza urzdzenia w pobliu krawdzi biurka lub stolu. Instalowanie kasety z tonerem 1 Otwórz pokryw przedni. Wolna przestrze Przód: 482,6 mm (wystarczajca przestrze do wyjcia zasobnika papieru) Tyl: 100 mm (wystarczajca przestrze do wentylacji) Prawa strona: 100 mm (wystarczajca przestrze do wentylacji) Lewa strona: 100 mm (wystarczajca przestrze do wentylacji) 2 Wyjmij kaset z tonerem z opakowania. Nie uywaj w tym celu noa ani innego ostrego przedmiotu, poniewa bben kasety z tonerem móglby ulec zadrapaniu. Przekr kaset z tonerem 5 lub 6 razy, aby równomiernie rozmieci znajdujcy si wewntrz toner. 3 Dokladne wykonanie tej operacji na kasecie z tonerem zapewni uzyskanie z kasety maksymalnej liczby kopii. 4 Usu papier ochronny z kasety z tonerem. UWAGA: Jeli toner zabrudzi ubranie, naley go zetrze such ciereczk i wypra ubranie w zimnej wodzie. Uycie gorcej wody spowoduje utrwalenie plamy na odziey. 2.2 Wprowadzenie UWAGA: Aby unikn uszkodzenia toneru, nie naley wystawia kasety z tonerem na dzialanie wiatla na czas dluszy ni 5 minut. Jeli kaseta ma by wystawiona na dluej ni pi minut, naley j przykry kartk papieru. Nie naley dotyka zielonego fragmentu na spodzie kasety z tonerem. Aby unikn dotykania tej powierzchni kasety z tonerem, naley uy uchwytu. 5 6 Chwy kaset z tonerem za uchwyt. Powoli wló kaset z tonerem do otworu w urzdzeniu. Wypustki po obu stronach kasety z tonerem i odpowiadajce im rowki w urzdzeniu pozwalaj na umieszczenie i zablokowanie kasety z tonerem w odpowiednim poloeniu. Ladowanie papieru Do wejciowego zasobnika papieru mona zaladowa maksymalnie 250 arkuszy papieru zwyklego o gramaturze 75 g/m2. 1 Otwórz wejciowy zasobnik papieru i wyjmij go z urzdzenia. 2 Przewachluj krawdzie stosu papieru, aby rozdzieli arkusze. Nastpnie wyrównaj stos papieru, uderzajc nim o plask powierzchni Rowek Wypustka 3 Wló stos papieru do wejciowego zasobnika papieru, stron do zadrukowania skierowan w dól. Zamknij pokryw przedni. Upewnij si, e pokrywa przednia jest dokladnie zamknita. UWAGA: Aby wloy papier o innym rozmiarze, naley odpowiednio ustawi prowadnice papieru. Aby uzyska szczególowe informacje, patrz strona Zwró uwag na wskanik limitu papieru umieszczony na obu wewntrznych ciankach wejciowego zasobnika papieru. UWAGA: Przy drukowaniu tekstów o pokryciu 5% orientacyjna ywotno kasety z tonerem wynosi okolo 3000 stron. (1000 stron w przypadku kasety dostarczonej wraz z urzdzeniem.) 2. 3 Wprowadzenie Zaladowanie zbyt duej liczby arkuszy papieru moe doprowadzi do jego zakleszczenia. Zmiana rozmiaru papieru w wejciowym zasobniku papieru Aby zaladowa dluszy papier, np. o rozmiarze Legal, naley dostosowa prowadnice papieru w celu przedluenia wejciowego zasobnika papieru. 1 Nacinij blokad prowadnicy w celu jej odblokowania, a nastpnie calkowicie wysu prowadnic dlugoci papieru, aby maksymalnie przedluy zasobnik. 5 Wló i wsu wejciowy zasobnik papieru z powrotem do urzdzenia. 2 Po zaladowaniu papieru do zasobnika nacinij prowadnic dlugoci papieru i przesu j, a zetknie si ona ze stosem. UWAGA: Po wloeniu papieru naley skonfigurowa urzdzenie pod ktem odpowiedniego rodzaju i rozmiaru papieru. Aby uzyska informacje na temat kopiowania, patrz strona 3.6. Aby uzyska informacje na temat drukowania z poziomu komputera, patrz sekcja dotyczca oprogramowania. Ustawienia wprowadzone w sterowniku drukarki maj pierwszestwo przed ustawieniami wprowadzonymi w panelu sterowania. W przypadku papieru o rozmiarze mniejszym ni Letter dostosuj przedni prowadnic dlugoci papieru tak, aby delikatnie dotykala ona stosu papieru. 2.4 Wprowadzenie 3 cinij prowadnic szerokoci papieru, tak jak pokazano na ilustracji, a nastpnie przesu j w kierunku papieru, a zetknie si ona ze stosem. Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200

21 USB w trybie domylnym. W takim przypadku, aby uzyska dobre rezultaty, naley wybra tryb Wolno. Aby uzyska szczególowe informacje na temat zmiany trybu USB, patrz strona 9.6. Wlczanie urzdzenia 1 Wló jeden koniec dostarczonego przewodu elektrycznego do gniazda zasilania w urzdzeniu, a drugi do prawidlowo uziemionego gniazda sieciowego. Nacinij przelcznik zasilania, aby wlczy urzdzenie. Rozgrzewanie zaczekaj ten komunikat na wywietlaczu oznacza, e urzdzenie jest wlczone. UWAGI: Nie naley dopycha prowadnicy szerokoci papieru, gdy moe to spowodowa wygicie si materialu. Jeli prowadnica szerokoci papieru nie zostanie dopasowana, moe to prowadzi do zakleszcze papieru. 2 Podlczanie 1 Podlcz kabel USB do gniazda USB urzdzenia. W tym celu potrzebny jest kabel zgodny ze standardem USB 2.0 o dlugoci nie przekraczajcej 3 m. Aby wywietli tekst na wywietlaczu w innym jzyku, patrz strona UWAGA: Podczas korzystania z urzdzenia mocno nagrzewa si obszar utrwalacza w okolicach pokrywy tylnej urzdzenia. Naley uwaa, aby podczas wykonywania czynnoci w tym obszarze nie poparzy si. Nie naley rozmontowywa urzdzenia, gdy jest ono wlczone. Moe to spowodowa poraenie elektryczne. do portu USB komputera 2 Podlcz drugi koniec kabla do portu USB komputera. Jeli potrzebujesz pomocy, zapoznaj si z instrukcj obslugi komputera. UWAGA: Urzdzenie obsluguje dwa tryby komunikacji za pomoc portu USB: Szybko i Wolno. Trybem domylnym jest tryb Szybko. Niektórzy uytkownicy komputerów mog zauway niewlaciwe dzialanie komunikacji 2. 5 Wprowadzenie Konfigurowanie systemu urzdzenia Zmiana jzyka wywietlacza Aby zmieni jzyk wywietlacza panelu sterowania, naley wykona nastpujce czynnoci: Przegld menu panelu sterowania Panel sterowania umoliwia dostp do rónych menu pozwalajcych na konfigurowanie urzdzenia i uywanie jego funkcji. Dostp do nich mona uzyska, naciskajc przycisk Menu. Patrz poniszy schemat Naciskaj przycisk Menu, a w górnym wierszu wywietlacza pojawi si pozycja Ustaw. urzadz. Nacinij przycisk OK, kiedy pojawi si pozycja Jezyk. Naciskaj przycisk przewijania ( lub ), aby wybra odpowiedni jzyk, a nastpnie nacinij przycisk OK. Nacinij przycisk Stop/Clear, aby powróci do trybu gotowoci. Zmn./powieksz. Zaciemn. Tryby oszczdzania Typ orygin. Tryb oszczdzania toneru Kopia spec. Wyl Duplikat Aut.dop. Kop.dow.osob. 2 na 1 Plakat 2 Tryb oszczdzania toneru umoliwia zuycie mniejszej iloci toneru podczas drukowania kadej strony. Uruchomienie tego trybu wydlua ywotno kasety z tonerem w porównaniu z trybem standardowym, lecz obnia jako wydruku. 1 Naciskaj przycisk Menu, a w górnym wierszu wywietlacza pojawi si pozycja Oszcz. toneru. Naciskaj przycisk przewijania ( lub ), a na wywietlaczu pojawi si pozycja Wl., a nastpnie nacinij przycisk OK. Oszcz. toneru Ustaw. papieru Rozm. papieru Typ papieru UWAGA: W przypadku drukowania z komputera tryb oszczdzania toneru mona wlcza i wylcza take we wlaciwociach drukarki. Patrz sekcja dotyczca oprogramowania. Tryb oszczdzania energii Konfig. kopii Zmiana domysl. Limit czasu W trybie oszczdzania energii urzdzenie pobiera mniej mocy, gdy nie jest uywane. Ten tryb mona wlczy, ustawiajc czas oczekiwania urzdzenia po wydrukowaniu zadania, zanim przelczy si ono w tryb niszego zuycia energii. 1 Jezyk Oszcz. energii Tryb USB 3 4 Wycz. beben Wyczysc ustaw. 5 2 Naciskaj przycisk Menu, a w górnym wierszu wywietlacza pojawi si pozycja Ustaw. urzadz. Naciskaj przycisk przewijania ( lub ), a na wywietlaczu pojawi si pozycja Oszcz. energii, a nastpnie nacinij przycisk OK. Naciskaj przycisk przewijania ( lub ), a na wywietlaczu pojawi pozycja Wl., a nastpnie nacinij przycisk OK. Naciskaj przycisk przewijania ( lub ), aby wybra odpowiednie ustawienie czasu, a nastpnie nacinij przycisk OK. Nacinij przycisk Stop/Clear, aby powróci do trybu gotowoci. Raporty Ustaw. urzadz Obsluga 2.6 Wprowadzenie Przegld oprogramowania drukarki Funkcje sterownika drukarki Sterownik drukarki obsluguje nastpujce funkcje standardowe: wybór ródla papieru, wybór rozmiaru i orientacji papieru oraz rodzaju nonika, wybór liczby kopii. Ponisza tabela zawiera ogólny przegld funkcji obslugiwanych przez sterownik drukarki. Sterownik drukarki Funkcja Windows Macintosh OS 10.3 ~10. 4 Oszczdzanie toneru Opcja jakoci wydruku Drukowanie plakatu Wiele stron na arkusz (N-stron) Dopasowanie do rozmiaru strony Drukowanie ze zmian skali Znak wodny Nakladka Opcja czcionek TrueType T T T T T T T T N N T N N N N T N T T OS 10.5 ~10.6 T T N T (2,4) T T N N N Linux Dostarczone oprogramowanie drukarki Po skonfigurowaniu urzdzenia i podlczeniu go do komputera naley zainstalowa oprogramowanie drukarki i skanera. Uytkownicy systemu Windows lub Mac OS mog zainstalowa oprogramowanie z dostarczonej plyty CD. Uytkownicy systemu Linux powinni pobra oprogramowanie z witryny internetowej firmy Samsung (www.samsung.com/printer), a nastpnie zainstalowa je. Szczególowe informacje, patrz sekcja dotyczca oprogramowania. : Programy dla systemu Windows Aby korzysta z urzdzenia jako drukarki i skanera w systemie Windows, naley zainstalowa sterownik wielofunkcyjny. Ponisze skladniki mona instalowa selektywnie lub wszystkie jednoczenie: Sterownik drukarki -- uycie tego sterownika umoliwia korzystanie ze wszystkich funkcji drukarki. Sterownik skanera -- sterownik TWAIN i Windows Image Acquisition (WIA) umoliwiaj skanowanie dokumentów za pomoc urzdzenia. Smart Panel -- ten program umoliwia monitorowanie stanu urzdzenia i alarmuje uytkownika w przypadku wystpienia bldu podczas drukowania. SmarThru -- jest to dodatkowe oprogramowanie urzdzenia wielofunkcyjnego, przeznaczone dla systemu Windows. Umoliwia ono edytowanie zeskanowanych obrazów na wiele rónych sposobów przy uyciu wydajnego edytora obrazów oraz wysylanie ich poczt . Z poziomu programu SmarThru mona take otworzy inny program do edycji grafiki zainstalowany w systemie Windows, taki jak Adobe PhotoShop. Wicej informacji mona znale w pomocy ekranowej programu SmarThru. Sterownik dla systemu Linux Za pomoc tego urzdzenia mona drukowa i skanowa w systemie Linux. Aby uzyska informacje dotyczce instalowania sterownika urzdzenia wielofunkcyjnego w systemie Linux, patrz sekcja dotyczca oprogramowania. Sterownik drukarki dla komputerów Macintosh Za pomoc tego urzdzenia mona drukowa i skanowa na komputerach Macintosh. Aby uzyska informacje dotyczce instalowania sterownika drukarki na komputerach Macintosh, patrz sekcja dotyczca oprogramowania. 2.7 Wprowadzenie Macintosh Wymagania systemowe Przed rozpoczciem pracy naley upewni si, e uywany system spelnia minimalne wymagania. System operacyjn y Procesor Wymagania (Zalecane) Wolne miejsce na dysk u 1 GB Windows Your machine supports the following Windows operating systems. Wymagania (Zalecane) System operacyjny Procesor Pentium II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) Pentium IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) Pentium IV 3 GHz Procesor Pentium IV 32bitowy lub 64-bitowy, 1 GHz lub szybszy Windows Server 2008 R2 Pamiêæ RAM 64 MB (128 MB) 128 MB (256 MB) 128 MB (512 MB) 512 MB (2 048 MB) 512 MB (1 024 MB) 1 GB (2 GB) Wolne miejsce na dysku 600 MB 1. Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Drukarka wielofunkcyjna Podręcznik użytkownika

Drukarka wielofunkcyjna Podręcznik użytkownika SCX-4300 Series Drukarka wielofunkcyjna Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Samsung. 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten

Bardziej szczegółowo

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru Strona z 5 Nośniki Drukarka obsługuje rozmiary papieru i innych nośników specjalnych wymienione poniżej. Rozmiary niestandardowe można ustawiać w granicach określonych dla ustawienia uniwersalnego. Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz.

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz. Strona 1 z 11 Drukowanie W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika uniwersalnego. Zawiera ona również informacje na temat orientacji arkusza papieru, ustawień

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2240 http://pl.yourpdfguides.com/dref/790624

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2240 http://pl.yourpdfguides.com/dref/790624 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A)

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono cena brutto 11 990.00 zł MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne) HP - toner CF214A (black) nr 14A tonery 837.52 zł

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 420P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku

Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku z jakością wydruku Wiele związanych z drukowaniem można rozwiązać, wymieniając materiał eksploatacyjny lub element, dla którego upłynął zamierzony okres eksploatacji. Więcej informacji o innych sposobach

Bardziej szczegółowo

Drukarki serii HP LaserJet P2030. Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik

Drukarki serii HP LaserJet P2030. Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Drukarki serii HP LaserJet P2030 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2030 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Prawa autorskie i licencja 2016 Copyright

Bardziej szczegółowo

Wszechstronna i ekonomiczna produkcja dokumentów. Produktywność, na którą możesz sobie pozwolić.

Wszechstronna i ekonomiczna produkcja dokumentów. Produktywność, na którą możesz sobie pozwolić. Pobierz folder PDF» Wszechstronna i ekonomiczna produkcja dokumentów. Wydajna i niezawodna produkcja dokumentów to ważny element pracy w niewielkich, biurowych grupach roboczych. Nashuatec MP1600L i MP2000LN

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 210D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2816965

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 210D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2816965 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 210D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 8150

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 8150 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet CM2320 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku

Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet CM2320 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet CM2320 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK P350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267765

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK P350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267765 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2050 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik

Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2050 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2050 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis. Opis panelu operacyjnego. Znaczenie kontrolek na panelu operacyjnym. Skrócony opis

Skrócony opis. Opis panelu operacyjnego. Znaczenie kontrolek na panelu operacyjnym. Skrócony opis Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 kontrolki i 2 przyciski. Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania i anulowania bieżącego zadania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Ładowanie i korzystanie z podajnika uniwersalnego

Ładowanie i korzystanie z podajnika uniwersalnego Drukarka wyposażona jest w podajnik uniwersalny, do którego można ładować nośniki wydruku różnych rozmiarów i rodzajów. Podajnik umieszczony jest z przodu drukarki i może być zamknięty, gdy nie jest wykorzystywany.

Bardziej szczegółowo

HP Color LaserJet CP1210 Series Drukarka

HP Color LaserJet CP1210 Series Drukarka HP Color LaserJet CP1210 Series Drukarka Przewodnik Papier i inne materiały drukarskie Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa kategorii Parametry minimalne

L.p. Nazwa kategorii Parametry minimalne Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI KOLOR - 2 SZTUKI Miejski Zarząd Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy 2 sztuki. Szybkość wydruku w czerni i kolorze

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej - postępowanie nr DE.WZP.321.1.4.2014.JC

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP OFFICEJET PRO 8100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4174194

Twoja instrukcja użytkownika HP OFFICEJET PRO 8100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4174194 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP OFFICEJET PRO 8100. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP OFFICEJET PRO 8100

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Załącznik 2.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary Wartość brutto 1 2 3 4 5 1. Drukarka A4 9 Szt. 2. Urządzenie wielofunkcyjne A4

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Papier i inne materiały drukarskie

Przewodnik Papier i inne materiały drukarskie Drukarka HP Color LaserJet CP1510 serii Przewodnik Papier i inne materiały drukarskie Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej

Arkusz informacji technicznej Załącznik nr 2 do SIWZ Arkusz informacji technicznej 1. Urządzenie wielofunkcyjne - atramentowe Producent i model: BROTHER DCP-J100 320,00zł 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika CANON PIXMA MP282 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3354940

Twoja instrukcja użytkownika CANON PIXMA MP282 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3354940 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa-scx-8123na-drukarki... Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG

Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa-scx-8123na-drukarki... Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG 1 z 5 2014-07-03 13:00 Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa- SCX-8123NA-Drukarki i Urządzenia Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG wydrukuj stronę Strona główna Biznes

Bardziej szczegółowo

Papier. Zalecenia dotyczące nośników wydruku. Drukowanie. Obsługa papieru. Konserwacja. Rozwiązywanie problemów. Administracja.

Papier. Zalecenia dotyczące nośników wydruku. Drukowanie. Obsługa papieru. Konserwacja. Rozwiązywanie problemów. Administracja. Aby uniknąć z drukowaniem, należy dokonać wyboru nośnika (papier, folia, koperty, etykiety lub karty) odpowiedniego dla danej drukarki. Poniżej podano wytyczne dotyczące zasad wybierania nośników stosowanych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M351U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461784

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M351U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461784 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Monochromatyczna drukarka laserowa Podręcznik użytkownika

Monochromatyczna drukarka laserowa Podręcznik użytkownika ML-1640 Series ML-2240 Series Monochromatyczna drukarka laserowa Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Samsung. Aby zapewnić sobie bardziej kompleksową obsługę,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania

Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

ADAPTER / PRZEJŚCIÓWKA USB NA AV. Instrukcja obsługi. Adapter / przejściówka USB na AV KOM0230

ADAPTER / PRZEJŚCIÓWKA USB NA AV. Instrukcja obsługi. Adapter / przejściówka USB na AV KOM0230 ADAPTER / PRZEJŚCIÓWKA USB NA AV Instrukcja obsługi Adapter / przejściówka USB na AV KOM0230 Uwaga: Przed pierwszym użyciem urządzenia, należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Główne cechy Wysyłanie

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1G do SIWZ RAP.272.19.2013 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I.

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Bizhub 185

Konica Minolta Bizhub 185 Zapraszamy do kontaktu: handlowy@kserkop,pl www.kserkop.pl Konica Minolta Bizhub 185 Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne A3 Najważniejsze funkcje Prędkość drukowania A4/A3: monochromatycznie 19/9

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX DOCUPRINT N4525 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3683527

Twoja instrukcja użytkownika XEROX DOCUPRINT N4525 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3683527 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla XEROX DOCUPRINT N4525. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Informacje o maszynie Informacje o maszynie Funkcje W zależności od konfiguracji urządzenie jest wyposażone w: 8 Kopiowanie E-mail Faks internetowy Faks serwera Podajnik dokumentów

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SUUNTO ELEMENTUM AQUA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Ten podręcznik dostarczono tylko w celach informacyjnych. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Ten podręcznik dostarczono tylko w celach informacyjnych. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Podręczniku użytkownika informacje Niniejszy Podręcznik użytkownika zawiera informacje konieczne do skonfigurowania urządzenia. Znajdują się w nim także szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

SAMSUNG LASER MFP Podr cznik instalacji

SAMSUNG LASER MFP Podr cznik instalacji SAMSUNG LASER MFP Podr cznik instalacji Informacje o podręczniku użytkownika Niniejszy podręcznik zawiera informacje konieczne do skonfigurowania urządzenia i zainstalowania dostarczonego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX WORKCENTRE 7120 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3684835

Twoja instrukcja użytkownika XEROX WORKCENTRE 7120 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3684835 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla XEROX WORKCENTRE 7120. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla XEROX WORKCENTRE 7120

Bardziej szczegółowo