Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi SAMSUNG ML-2251N Podręcznik użytkownika SAMSUNG ML-2251N Instrukcje obsługi SAMSUNG ML-2251N Instrukcje użytkowania SAMSUNG ML-2251N Instrukcja użytkowania SAMSUNG ML-2251N Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N

2 Skrót instrukcji: 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. PCL i PCL 6 s znakami towarowymi firmy Hewlett-Packard. Microsoft, Windows, Windows 9x, Windows Me, Windows 2000, Windows NT i Windows XP s zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. PostScript 3 jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems, Inc. Pozostale marki lub nazwy produktów s znakami towarowymi odpowiednich firm i instytucji. i Contact SAMSUNG WORLD WIDE If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the SAMSUNG customer care center. Country CANADA MEXICO U.S.A ARGENTINE BRAZIL CHILE COSTA RICA ECUADOR EL SALVADOR GUATEMALA JAMAICA PANAMA PUERTO RICO REP. DOMINICA TRINIDAD & TOBAGO VENEZUELA BELGIUM CZECH REPUBLIC DENMARK FINLAND FRANCE GERMANY Customer Care Center SAMSUNG ( ) SAMSUNG ( ) SAMSUNG ( ) (SAMSUNG) ( 0,15/min) ( 0,12/min) Web Site www. samsung.com com/br com/latin com/latin www. samsung.com/cz com/fi ii Country HUNGARY ITALIA LUXEMBURG NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SLOVAKIA SPAIN SWEDEN U.K RUSSIA UKRAINE AUSTRALIA CHINA Customer Care Center ( 0,10/min) Web Site www. samsung.lu www. samsung.com/sk com/se www. samsung.com/ur HONG KONG INDIA com/in INDONESIA JAPAN MALAYSIA PHILIPPINES SINGAPORE THAILAND SAMSUNG ( ) 1800-SAMSUNG ( ) com/sg TAIWAN VIETNAM SOUTH AFRICA U.A.E (SAMSUNG) 800SAMSUNG ( ) www. samsung.com/tw com/za iii Spis treci Rozdzial 1: WPROWADZENIE Funkcje specjalne... Elementy drukarki.. Widok z przodu Widok z tylu..

3 ... Informacje o panelu sterowania.... Diody LED On Line/Error i Toner Save..... Przycisk Cancel Rozdzial 2: INSTALOWANIE DRUKARKI Rozpakowywanie Wybór miejsca Instalowanie kasety z tonerem Ladowanie papieru Zmiana rozmiaru papieru w zasobniku papieru Podlczanie kabla drukarki Do drukowania lokalnego Do drukowania sieciowego Wlczanie drukarki...

4 Drukowanie strony demonstracyjnej Instalacja oprogramowania drukarki Informacje o sterowniku drukarki Instalacja oprogramowania drukarki w rodowisku Windows Zmiana jzyka interfejsu Ponowna instalacja oprogramowania drukarki 2.22 Usuwanie oprogramowania drukarki Przegldanie Podrcznika uytkownika iv Rozdzial 3: UYWANIE MATERIALÓW DO DRUKOWANIA Wybór papieru i innych noników Rozmiary i pojemno Wskazówki dotyczce stosowania papieru i materialów specjalnych Wybieranie zasobnika wyjciowego Drukowanie do górnego zasobnika wyjciowego (zadrukowan stron do dolu)

5 . 3.5 Drukowanie do tylnego zasobnika wyjciowego (zadrukowan stron do góry) Ladowanie papieru Stosowanie zasobnika 1 lub opcjonalnego zasobnika Stosowanie zasobnika uniwersalnego. 3.8 Korzystanie z trybu podawania rcznego Drukowanie na kopertach Drukowanie na etykietach Drukowanie na foliach przezroczystych Drukowanie na brystolu lub materialach o rozmiarze niestandardowym Drukowanie na papierze z nadrukiem Rozdzial 4: ZADANIA DRUKOWANIA Drukowanie dokumentu 4.2 Anulowanie zadania drukowania Korzystanie z ustawie Ulubione

6 Korzystanie z pomocy Ustawianie wlaciwoci papieru Korzystanie z trybu oszczdzania toneru Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (drukowanie N-up) Drukowanie zmniejszonego lub powikszonego dokumentu Dopasowywanie dokumentu do wybranego rozmiaru papieru Drukowanie plakatów Stosowanie znaków wodnych Korzystanie z istniejcego znaku wodnego Tworzenie znaku wodnego 4.16 Edycja znaku wodnego...

7 Usuwanie znaku wodnego Stosowanie nakladek Co to jest nakladka? Tworzenie nowej nakladki strony Stosowanie nakladek stron Usuwanie nakladki strony v Ustawianie wlaciwoci graficznych... Stosowanie opcji wydruku..... Korzystanie z Monitora stanu. Instalowanie Monitora stanu... Ponowna instalacja Monitora stanu.... Usuwanie Monitora stanu Otwieranie Podrcznika rozwizywania problemów.

8 Zmiana ustawie programu Monitor stanu... Konfiguracja drukarki udostpnionej lokalnie.... W systemie Windows 9x/Me... W systemach Windows NT 4.0/2000/XP Rozdzial 5: OBSLUGA DRUKARKI Konserwacja kasety z tonerem.... Rozprowadzanie toneru w kasecie. Wymiana kasety z tonerem Czyszczenie drukarki... Czyszczenie drukarki z zewntrz... Czyszczenie wntrza drukarki Drukowanie stron konfiguracyjnych.... Materialy eksploatacyjne i czci zamienne... Rozdzial 6: ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW Rozwizywanie problemów ó lista kontrolna Rozwizywanie ogólnych problemów zwizanych z drukowaniem Usuwanie zakleszcze papieru...

9 W miejscu pobierania papieru W pobliu kasety z tonerem W obszarze odbioru papieru Wskazówki, dziki którym mona unikn zakleszcze papieru podczas drukowania na papierze formatu A Wskazówki, dziki którym mona unikn zakleszcze papieru Rozwizywanie problemów z jakoci wydruków 6.15 Rozwizywanie problemów zwizanych z komunikatami o bldach Typowe problemy w rodowisku Windows Rozwizywanie problemów z bldami PS Typowe problemy w rodowisku Linux vi Zalcznik A: KORZYSTANIE ZE STEROWNIKA POSTSCRIPT DLA SYSTEMU WINDOWS Instalowanie sterowników PS.. Instalowanie sterowników PS Ponowna instalacja sterowników PS.... Usuwanie sterowników PS Korzystanie z funkcji sterownika drukarki PS. Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N

10

11 Uzyskiwanie dostpu do wlaciwoci drukarki A.2 A.2 A.3 A.3 A.4 A.4 Zalcznik B: UYWANIE LINUX DRUKARKI W SYSTEMIE Instalacja sterownika drukarki..... B.2 Wymagania systemowe..... B.2 Instalacja sterownika drukarki. B.2 Zmiana sposobu podlczenia drukarki.... B.6 Dezinstalacja sterownika drukarki B.7 Stosowanie narzdzia konfiguracji. B.8 Zmiana wlaciwoci LLPR B.10 Zalcznik C: DRUKOWANIE DOS Z APLIKACJI SYSTEMU C. 2 C.2 C.3 C.3 C.4 C. 4 C.5 Informacje o panelu zdalnego sterowania.... Instalowanie panelu zdalnego sterowania..... Ponowna instalacja panelu zdalnego sterowania... Usuwanie panelu zdalnego sterowania Wybieranie ustawie drukowania.. Uruchamianie panelu zdalnego sterowania.... Korzystanie z kart panelu zdalnego sterowania...

12 ... Zalcznik D: INSTALOWANIE OPCJONALNYCH ELEMENTÓW DRUKARKI Ostrzeenia dotyczce instalowania opcjonalnych elementów drukarki.... D. 2 Instalowanie pamici i modulów PostScript DIMM D.3 Wyjmowanie pamici lub modulu PS DIMM... D.6 Instalowanie karty sieciowej... D.7 Instalowanie opcjonalnego zasobnika papieru D. 11 vii Zalcznik E: DANE TECHNICZNE Dane techniczne drukarki.. E.2 Specyfikacje papieru.... E.3 Przegld..... E.3 Obslugiwane formaty papieru.. E.4 Porady dotyczce stosowania papieru..... E. 5 Dane techniczne papieru... E.6 Pojemno zasobnika wyjciowego E.6 Warunki eksploatacji drukarki i przechowywania papieru...

13 ... E.7 Koperty.. E.8 Etykiety E.10 Folie przezroczyste.... E. 10 viii ute;w serwisowania nigdy nie dochodzilo do kontaktu uytkowników z promieniowaniem laserowym powyej klasy I. OSTRZEENIE Nie wolno obslugiwa ani serwisowa drukarki przy zdjtej pokrywie ochronnej zespolu lasera/skanera. Odbita wizka, cho niewidoczna, moe uszkodzi wzrok. Podczas uytkowania tego produktu stosuj podane niej rodki ostronoci, aby zmniejszy ryzyko poaru, poraenia elektrycznego lub obrae ciala. xi rodki bezpieczestwa dotyczce ozonu Urzdzenie wytwarza ozon podczas normalnej eksploatacji. Wytwarzany ozon nie zagraa zdrowiu operatora. Mimo to zaleca si eksploatacj w miejscu o dobrym przeplywie powietrza. Aby uzyska wicej informacji dotyczcych ozonu, skontaktuj si z najbliszym przedstawicielem handlowym firmy Samsung. Oszczdno energii Drukark wyposaono w zaawansowan technologi oszczdzania energii, pozwalajc na zmniejszenie zuycia energii, kiedy urzdzenie nie jest czynnie uywane. Jeeli drukarka nie odbiera danych przez dluszy czas, zuycie energii zostaje automatycznie obnione. Recykling Opakowania z tego urzdzenia naley odda do recyklingu lub utylizacji w sposób nieszkodliwy dla rodowiska. Emisja fal radiowych Przepisy FCC Niniejsze urzdzenie zostalo przebadane i potwierdzono jego zgodno z wymaganiami dotyczcymi urzdze cyfrowych klasy B, zgodnie z czci 15 przepisów FCC. Stosowanie tych regul ma zapewnia odpowiedni ochron przed szkodliwymi zaklóceniami w instalacjach domowych. To urzdzenie generuje, wykorzystuje i moe emitowa energi czstotliwoci radiowej. Jeeli nie jest ono zainstalowane i uytkowane zgodnie z instrukcj, moe powodowa szkodliwe zaklócenia w lcznoci radiowej. Nie mona jednak zagwarantowa, e w danej instalacji nie wystpi zaklócenia. Jeeli urzdzenie bdzie powodowalo szkodliwe zaklócenia, które mona wykry, wylczajc i wlczajc urzdzenie, zaleca si wyeliminowanie takich zaklóce poprzez podjcie nastpujcych dziala: 1. Zmian poloenia anteny odbiorczej. 2. Zwikszenie odlegloci midzy urzdzeniem a odbiornikiem. 3. Podlczenie urzdzenia do gniazda znajdujcego si w innym obwodzie elektrycznym ni gniazdo, do którego podlczony jest odbiornik. 4. Skontaktowanie si z przedstawicielem handlowym lub dowiadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie s zatwierdzone w sposób jawny przez producenta odpowiedzialnego za zgodno urzdzenia z normami, mog spowodowa uniewanienie prawa uytkownika do korzystania ze sprztu. xii Kanadyjskie przepisy dotyczce zaklóce radiowych Niniejsze urzdzenie cyfrowe nie powoduje wikszej emisji zaklóce radiowych ni przewidziana dla urzdze cyfrowych klasy B, zgodnie ze standardem przewidzianym dla urzdze wywolujcych zaklócenia, okrelonym w dokumencie "Urzdzenia cyfrowe", ICES-003 Kanadyjskiego Urzdu ds. Przemyslu i Nauki. Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'industrie et Sciences Canada. Stany Zjednoczone Federal Communications Commission (FCC) Midzynarodowe ródlo emisji wedlug czci 15 przepisów FCC W drukarce mog wystpowa (by wbudowane) urzdzenia niskiej mocy typu Radio LAN (urzdzenia lcznoci bezprzewodowej czstotliwoci radiowej (RF)) pracujce w pamie 2,4 GHz. Niniejsza cz dotyczy systemów, w których zainstalowane s takie urzdzenia. Aby sprawdzi, czy tego rodzaju urzdzenie jest zainstalowane, zobacz etykiet drukarki. Urzdzenia bezprzewodowe zamontowane w drukarce s dopuszczone do uytku w Stanach Zjednoczonych, jeeli na etykiecie podany jest numer ID FCC. Standard FCC ustala ogólne zalecenie zachowania odlegloci 20 cm pomidzy urzdzeniem i cialem w przypadku urzdze bezprzewodowych dzialajcych blisko ludzkiego ciala (nie dotyczy to koczyn). Gdy urzdzenie jest wlczone, powinno znajdowa si przynajmniej 20 cm od ciala. Moc urzdzenia bezprzewodowego (lub urzdze), które mona zainstalowa w drukarce, jest znacznie nisza ni podane przez FCC ograniczenia ekspozycji. Nadajnik nie moe by umieszczony w tym samym miejscu co inna antena lub nadajnik ani nie moe dziala w polczeniu z adn inn anten ani nadajnikiem. Dzialanie urzdzenia podlega dwóm warunkom: (1) urzdzenie nie moe powodowa szkodliwych zaklóce i (2) urzdzenie musi by odporne na zaklócenia, które mog powodowa jego niepodane dzialanie. Urzdze bezprzewodowych nie mog naprawia uytkownicy. Nie mona ich w aden sposób modyfikowa. Modyfikacja urzdzenia bezprzewodowego oznacza utrat uprawnie do jego stosowania. W celu naprawy naley kontaktowa si z producentem. Owiadczenie FCC dotyczce stosowania sieci bezprzewodowych: "W przypadku instalacji i uywania tego nadajnika wraz z anten warto graniczna ekspozycji na promieniowanie radiowe 1 mw/cm2 moe by przekroczona w przypadku niewielkich odlegloci od anteny. Dlatego uytkownik powinien przez caly czas zachowywa odleglo od anteny wiksz ni 20 cm. Urzdzenie nie moe by umieszczone w tym samym miejscu

14 co inny nadajnik i jego antena". xiii Owiadczenie o zgodnoci (pastwa europejskie) Zatwierdzenia i certyfikaty Oznaczenie CE znajdujce si na tym produkcie wskazuje, e firma Samsung Electronics Co., Ltd. stosuje si do owiadczenia o zgodnoci z nastpujcymi majcymi zastosowanie dyrektywami 93/68/EWG Unii Europejskiej na podany poniej dzie: 1 stycznia 1995 r.: Dyrektywa Rady (Council Directive) 73/23/EWG ó wstpne ustalenia dotyczce przepisów krajów czlonkowskich zwizanych z urzdzeniami niskonapiciowymi. Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N

15 1 stycznia 1996 r.: Dyrektywa Rady 89/336/EWG (92/31/EWG) ó wstpne ustalenia dotyczce przepisów krajów czlonkowskich o zgodnoci elektromagnetycznej. 9 marca 1999 r.: Dyrektywa Rady 1999/5/WE w sprawie urzdze radiowych i kocowych urzdze telekomunikacyjnych oraz o wspólnym przestrzeganiu zgodnoci. Pelna deklaracja okrelajca odpowiednie dyrektywy oraz standardy odniesienia jest dostpna u przedstawicieli firmy Samsung Electronics Co., Ltd. Certyfikat Unii Europejskiej Certyfikat zgodnoci z dyrektyw 1999/5/WE w sprawie urzdze radiowych i kocowych urzdze telekomunikacyjnych (FAX) Niniejszy produkt firmy Samsung otrzymal wlasny certyfikat firmy, dopuszczajcy urzdzenie jako jednoterminalowe polczenie z publiczn komutowan sieci telefoniczn (PSTN) ó zgodnie z dyrektyw 1999/5/WE. Produkt ten jest przeznaczony do pracy w krajowych publicznych sieciach telefonicznych oraz kompatybilnych centralach krajów europejskich. W przypadku wystpienia problemów naley w pierwszej kolejnoci kontaktowa si z Dzialem Jakoci Euro QA Lab firmy Samsung Electronics Co., Ltd. Produkt zostal przetestowany zgodnie z TBR21 i/lub TBR 38. W celu wsparcia uytkowania i stosowania urzdze kocowych, które s zgodne z tym standardem, Europejski Instytut Standardów Telekomunikacyjnych (ETSI) wydal dokument uzupelniajcy (EG ), który zawiera uwagi i dodatkowe wymagania sluce zapewnieniu zgodnoci terminali TBR21 z sieci. Produkt ten zaprojektowano wedlug wszystkich odpowiednich uwag pomocniczych zawartych w tym dokumencie ó jest on z nimi w pelni zgodny. Informacje dotyczce europejskiego wiadectwa radiowego (dla produktów wyposaonych w urzdzenia radiowe zatwierdzone przez UE) Niniejszy produkt to drukarka przeznaczona do pracy w warunkach domowych lub w biurze; mog w niej by zamontowane urzdzenia sieci bezprzewodowej o niskiej mocy (nadajce w czstotliwoci radiowej), funkcjonujce w pamie 2,4 GHz. Niniejsza cz dotyczy systemów, w których zainstalowane s takie urzdzenia. Aby sprawdzi, czy tego rodzaju urzdzenie jest zainstalowane, zobacz etykiet drukarki. xiv Urzdzenia bezprzewodowe, które mog si znajdowa w urzdzeniu, s dopuszczone do uytkowania tylko w Unii Europejskiej i obszarach stowarzyszonych, jeeli na etykiecie wystpuje numer rejestracyjny organu dopuszczajcego (Notified Body Registration Number) oraz znak ostrzegawczy. Moc urzdzenia bezprzewodowego (lub urzdze), które mona zainstalowa w drukarce, jest znacznie nisza ni ograniczenia ekspozycji ustalone przez Komisj Europejsk w dyrektywie R&TTE. Kraje europejskie, których dotyczy zezwolenie: UE Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja (z ograniczeniami czstotliwoci), Niemcy, Grecja, Irlandia, Wlochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja oraz Wielka Brytania Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria Akceptujce przepisy UE Kraje Unii Europejskiej z ograniczeniami uytkowania: UE We Francji zakres czstotliwoci jest ograniczony do zakresu 2446,5-2483,5 MHz dla urzdze o mocy nadawania powyej 10 mw, takich jak urzdzenia bezprzewodowe Obecnie brak ogranicze. Akceptujce przepisy UE Owiadczenia o zgodnoci z przepisami Wytyczne dla urzdze bezprzewodowych W drukarce mog znajdowa si (by wbudowane) urzdzenia niskiej mocy typu Radio LAN (urzdzenia lcznoci bezprzewodowej czstotliwoci radiowej (RF)) pracujce w pamie 2,4 GHz. Ponisza sekcja zawiera ogólny przegld zalece, których naley przestrzega przy uywaniu urzdze bezprzewodowych. Dodatkowe ograniczenia, ostrzeenia i zalecenia dla poszczególnych krajów podane s w dotyczcych ich sekcjach (lub sekcjach grup krajów). Urzdzenia komunikacji bezprzewodowej w systemie dopuszczone s do uywania w krajach okrelonych w oznaczeniach Radio Approval Marks, umieszczonych na tabliczce znamionowej urzdzenia. Jeeli kraj, w którym uywane jest urzdzenie, nie jest wymieniony, naley skontaktowa si z odpowiednim lokalnym urzdem certyfikujcym w celu uzyskania obowizujcych przepisów. Urzdzenia komunikacji bezprzewodowej s cile okrelone przepisami i mog nie posiada zezwolenia. Moc urzdzenia bezprzewodowego (lub urzdze), które mona zainstalowa w drukarce, jest znacznie nisza ni okrelona w znanych obecnie ograniczeniach ekspozycji na promieniowanie radiowe. Poniewa urzdzenia bezprzewodowe (które mog by zainstalowane w drukarce) emituj mniej energii ni ilo podana w standardach bezpieczestwa i zaleceniach dotyczcych czstotliwoci radiowych, producent zaklada, e urzdze tych mona bezpiecznie uywa. Niezalenie od mocy nadajnika naley stara si ograniczy kontakt z urzdzeniem podczas normalnego dzialania urzdzenia. Ogólnym zaleceniem jest zachowanie typowej odlegloci 20 cm pomidzy urzdzeniem bezprzewodowym a cialem w przypadku urzdze bezprzewodowych dzialajcych blisko ludzkiego ciala (nie dotyczy to koczyn). Gdy urzdzenie jest wlczone i pracuje, powinno znajdowa si przynajmniej 20 cm od ciala. xv Nadajnik nie moe by umieszczony w tym samym miejscu co inna antena lub nadajnik ani nie moe dziala w polczeniu z adn inn anten ani nadajnikiem. W niektórych przypadkach urzdzenia bezprzewodowe podlegaj cilejszym ograniczeniom. Przyklady typowych ogranicze podane s niej. Urzdzenia komunikacji bezprzewodowej mog powodowa zaklócenia w pracy urzdze lotnictwa cywilnego. Aktualne przepisy lotnicze wymagaj, aby urzdzenia bezprzewodowe byly wylczone podczas podróy samolotem. Urzdzenia komunikacyjne w standardzie B (inaczej bezprzewodowy Ethernet) i Bluetooth s przykladami urzdze komunikacji bezprzewodowej. W otoczeniu, w którym istnieje ryzyko szkodliwego zaklócenia dzialania innych urzdze lub uslug, korzystanie z urzdzenia moe by ograniczone lub zabronione. Lotniska, szpitale, miejsca wystpowania duego nasycenia tlenem lub gazem palnym to kilka przykladów rodowisk, w których korzystanie z urzdze bezprzewodowych moe by ograniczone lub zabronione. W przypadku wtpliwoci dotyczcych moliwoci uywania urzdze bezprzewodowych w danym rodowisku naley zwróci si do odpowiednich wladz o pozwolenie na uycie lub wlczenie urzdzenia. W kadym kraju obowizuj inne ograniczenia dotyczce stosowania urzdze bezprzewodowych. Poniewa niniejszy system wyposaono w urzdzenie bezprzewodowe, naley w przypadku podróy pomidzy krajami uprzednio sprawdzi w lokalnych urzdach regulacji telekomunikacji, jakie s ograniczenia stosowania urzdze bezprzewodowych w kraju docelowym. Jeeli system wyposaono w wewntrzne urzdzenie komunikacji bezprzewodowej, nie naley go uywa przed zamocowaniem wszystkich pokryw i oslon oraz pelnym montaem urzdzenia. Urzdze bezprzewodowych nie mog naprawia uytkownicy. Nie mona ich w aden sposób modyfikowa. Modyfikacja urzdzenia bezprzewodowego oznacza utrat uprawnie do jego stosowania. W celu naprawy skontaktuj si z producentem. Naley korzysta tylko ze sterowników zatwierdzonych do uytku w kraju, w którym urzdzenie bdzie stosowane. Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N

16 Aby uzyska dodatkowe informacje, zobacz zestaw System Restoration Kit lub skontaktuj si z dzialem obslugi technicznej producenta. xvi xvii NOTATKI xviii 1 WPROWADZENIE Gratulujemy zakupu drukarki! Niniejszy rozdzial obejmuje: Funkcje specjalne Elementy drukarki Informacje o panelu sterowania Funkcje specjalne Nowa drukarka posiada specjalne funkcje, które poprawiaj jako drukowania i daj przewag nad konkurencj. Urzdzenie zapewnia: Drukowanie z doskonal jakoci i du szybkoci Mona uzyska efektywn rozdzielczo wyjciow wydruku równ 1200 dpi. Patrz str Drukarka drukuje z szybkoci do 22 stron na minut (rozmiar Letter) i do 20 stron na minut (rozmiar A4). Wygodne podawanie papieru 50-kartkowy Zasobnik uniwersalny obsluguje papier z nadrukiem listowym, koperty, etykiety, folie przezroczyste, materialy niestandardowe, pocztówki oraz papier o duej gramaturze. Standardowy 250-kartkowy zasobnik wejciowy (Zasobnik 1) oraz opcjonalny 250-kartkowy zasobnik wejciowy (Zasobnik 2) obsluguj wszystkie standardowe rozmiary papieru. Dwa zasobniki wyjciowe - do wyboru górny zasobnik wyjciowy (zadrukowan stron do dolu) albo tylny zasobnik wyjciowy (zadrukowan stron do góry) zapewniaj wygodny dostp. Moliwo zastosowania prostej drogi papieru z zasobnika uniwersalnego do tylnego zasobnika wyjciowego. Tworzenie profesjonalnych dokumentów Dokumenty mona dostosowywa do wlasnych potrzeb za pomoc znaków wodnych, np. "Poufne". Patrz str Drukowanie plakatów. Tekst i obrazy na kadej stronie dokumentu s powikszane i drukowane na calej wybranej kartce papieru. Po wydrukowaniu dokumentu naley obci biale brzegi kadej kartki. Nastpnie naley sklei kartki razem, aby uzyska plakat. Patrz str Dear ABC Regards WORLD BEST 1. 2 WPROWADZENIE Oszczdno czasu i pienidzy Ta drukarka umoliwia korzystanie z trybu oszczdzania toneru w celu zaoszczdzenia toneru. Patrz str W celu zaoszczdzenia papieru mona wydrukowa kilka stron na jednej kartce papieru (drukowanie w trybie N-Up). Patrz str Formularze i listy z nadrukami mona drukowa na zwyklym papierze. Patrz "Stosowanie nakladek" na str Drukarka umoliwia oszczdzanie energii elektrycznej przez znaczne zmniejszenie jej zuycia, kiedy nie s drukowane adne dokumenty. 1 Drukowanie w rónych rodowiskach Drukark mona stosowa w rodowiskach Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP. Drukarka jest zgodna z systemem Linux. Drukarka jest wyposaona zarówno w interfejs równolegly, jak i USB. Moliwe jest drukowanie w rodowisku sieciowym. Modele ML-2251N i ML-2252W s wyposaone we wbudowany interfejs sieciowy 10/100 Base TX. Drukarka ML-2252W posiada równie bezprzewodowy interfejs sieciowy. Do drukarki ML-2250 naley jednak dolczy opcjonaln kart interfejsu sieciowego, aby mona bylo drukowa w sieci. Rozszerzanie moliwoci drukarki Drukarka ma 16 MB pamici, któr mona rozszerzy do 144 MB. Opcjonalny uklad pamici DIMM (PS) do emulacji PostScript 3 z obslug 136 krojów czcionek zapewnia moliwo drukowania w trybie PS. Interfejs sieciowy umoliwia drukowanie w sieci. Do drukarki ML-2250 mona doda opcjonaln kart interfejsu sieciowego. Modele ML-2251N i ML-2252W s wyposaone we wbudowany interfejs sieciowy 10/100 Base TX. Drukarka ML-2252W posiada równie bezprzewodowy interfejs sieciowy. * Emulacja PostScript 3 (c) Copyright Zoran Corporation. Wszelkie prawa zastrzeone. Zoran, logo Zoran, IPS/PS3 i OneImage s znakami towarowymi firmy Zoran Corporation. * 136 krojów czcionek PS3 Zawiera UFST i MicroType firmy Agfa Monotype Corporation. WPROWADZENIE 1.3 Funkcje drukarki Ponisza tabela przedstawia ogólny przegld funkcji obslugiwanych przez drukark. (S: standard, O: opcja) Funkcje Interfejs równolegly IEEE 1284 Interfejs USB 2.0 Karta sieciowa (Ethernet 10/100 Base TX) Bezprzewodowa sie LAN (802.11b Wireless LAN) Emulacja PostScript ML-2250 S S O ML-2251N S S S ML-2252W S S S O O O O S O 1.4 WPROWADZENIE Elementy drukarki Widok z przodu Wspornik zasobnika wyjciowego 1 Pokrywa przednia Górny zasobnik wyjciowy (zadrukowan stron do dolu) Panel sterowania Pokrywa plyty sterowania Kaseta z tonerem Zasobnik 1 (podajnik papieru na 250 kartek) Opcjonalny zasobnik 2 (podajnik papieru na 250 kartek) Wylcznik zasilania Zasobnik uniwersalny Wskanik poziomu papieru WPROWADZENIE 1.5 Widok z tylu Tylny zasobnik wyjciowy (zadrukowan stron do góry) Górny zasobnik wyjciowy (zadrukowan stron do dolu) Pokrywa plyty sterowania (Otwórz, aby zainstalowa akcesoria opcjonalne.) Gniazdo zasilania Port sieci (ML-2250: opcja ML-2251N, ML-2252W: standard) Port USB Port równolegly Zlcze kabla opcjonalnego zasobnika 2 Port anteny sieci bezprzewodowej (ML-2250, ML-2251N: opcja ML-2252W: standard) *Na powyszym rysunku jest przedstawiona drukarka ML-2252W WPROWADZENIE Informacje o panelu sterowania 1 Diody LED On Line/Error i Toner Save Dioda LED Opis Jeeli dioda On Line/Error wieci na zielono, drukarka jest gotowa do drukowania. Jeeli dioda On Line/Error wieci na czerwono, w drukarce wystpil bld, na przyklad zakleszczony papier, brak papieru, otwarta pokrywa lub brak kasety z tonerem. Patrz "Rozwizywanie problemów zwizanych z komunikatami o bldach" na str Jeeli w trakcie pobierania danych przez drukark zostanie nacinity przycisk Cancel, dioda LED On Line/Error miga na czerwono, co oznacza anulowanie drukowania. Jeeli w trybie podawania rcznego zabraknie papieru w zasobniku uniwersalnym, dioda LED On Line/Error miga na czerwono. Po zaladowaniu papieru do zasobnika uniwersalnego dioda LED przestaje miga. Gdy drukarka odbiera dane, dioda LED On Line/Error powoli miga na zielono. Gdy odebrane dane s drukowane, dioda LED On Line/Error szybko miga na zielono. Jeeli przycisk Cancel zostanie wcinity na pól sekundy w trybie gotowoci, dioda zawieci si i zostanie wlczony tryb oszczdzania toneru. Po ponownym naciniciu tego przycisku dioda LED przestanie wieci i zostanie wylczony tryb oszczdzania toneru. WPROWADZENIE 1.7 Dioda LED Opis Jeeli migaj diody LED On Line/Error i Toner Save, w drukarce wystpil problem. Aby rozwiza ten problem, zapoznaj si z rozdzialem "Rozwizywanie problemów zwizanych z komunikatami o bldach" na str Przycisk Cancel Funkcja Drukowanie strony demonstracyjnej Drukowanie stron konfiguracji Opis W trybie gotowoci nacinij i przytrzymaj ten przycisk przez mniej wiecej 2 sekundy, a do chwili, gdy diody LED zaczn powoli miga. W trybie gotowoci nacinij i przytrzymaj ten przycisk przez mniej wicej 6 sekund, a do chwili, gdy diody LED zaczn powoli miga. Jeeli drukarka ma kart sieciow, strona konfiguracji sieci zostanie wydrukowana wraz ze stron konfiguracji drukarki. Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N

17 W trybie gotowoci nacinij i przytrzymaj ten przycisk przez mniej wicej 20 sekund, a do chwili, gdy diody LED zaczn powoli miga. Spowoduje to przywrócenie domylnych ustawie fabrycznych konfiguracji sieci. Ustawienie to bdzie aktywne dopiero po ponownym uruchomieniu drukarki. Przycisk ten naley nacisn za kadym razem po wloeniu papieru do zasobnika uniwersalnego, jeeli w wykorzystywanej aplikacji Podajnik rczny zostal wybrany jako ródlo. Szczególowe informacje podano w rozdziale "Korzystanie z trybu podawania rcznego" na str W trybie gotowoci nacinij i przytrzymaj ten przycisk przez mniej wicej 10 sekund, a do chwili, gdy diody LED zaczn wieci. Po oczyszczeniu drukarki zostanie wydrukowany jeden "arkusz czyszczenia" (patrz str. 5. 7). Przycisk ten naciska si w trakcie drukowania. Dioda LED On Line/Error zacznie miga i jednoczenie zadanie drukowania zostanie usunite zarówno z drukarki, jak i z komputera, a nastpnie drukarka powróci do trybu gotowoci. Moe to chwil potrwa, w zalenoci od rozmiaru zadania drukowania. W trybie gotowoci nacinicie tego przycisku spowoduje wlczenie lub wylczenie trybu oszczdzania toneru. Szczególowe informacje podano w rozdziale "Korzystanie z trybu oszczdzania toneru" na str Domylne ustawienia karty sieciowej (Jeeli karta sieciowa jest uywana) Podawanie rczne Czyszczenie wntrza drukarki Anulowanie zadania drukowania Wlczanie/ wylczanie trybu oszczdzania toneru 1.8 WPROWADZENIE 2 INSTALOWANIE DRUKARKI W tym rozdziale zostaly podane szczególowe informacje dotyczce instalowania drukarki. Niniejszy rozdzial obejmuje: Rozpakowywanie Instalowanie kasety z tonerem Ladowanie papieru Podlczanie kabla drukarki Wlczanie drukarki Drukowanie strony demonstracyjnej Instalacja oprogramowania drukarki Przegldanie Podrcznika uytkownika Rozpakowywanie 1 Wyjmij drukark i wszystkie akcesoria z opakowania. Upewnij si, e drukark zapakowano wraz z nastpujcymi elementami: Kaseta z tonerem Kabel zasilania Plyta CD-ROM Skrócony podrcznik instalacji UWAGI: Jeeli brakuje jednego z wymienionych elementów lub jest on uszkodzony, prosz natychmiast powiadomi sprzedawc. Dolczone elementy mog si róni w zalenoci od kraju sprzeday. Plyta CD-ROM zawiera sterownik drukarki, Podrcznik uytkownika oraz program Adobe Acrobat Reader. 2 Ostronie zdejmij z drukarki tamy zabezpieczajce. 2.2 INSTALOWANIE DRUKARKI Wybór miejsca Urzdzenie naley ustawi na równej, stabilnej powierzchni, w pomieszczeniu o wielkoci zapewniajcej wlaciw cyrkulacj powietrza. Pozostaw wolne miejsce, aby umoliwi otwieranie pokryw i zasobników. Obszar powinien by dobrze wentylowany i powinien znajdowa si z dala od ródel wiatla slonecznego, ciepla, zimna oraz wilgotnoci. Na poniszym rysunku pokazano niezbdne odstpy. Nie ustawiaj drukarki w pobliu krawdzi stolu lub biurka. 2 Wolne miejsce 100 mm (3.9 in.) 100 mm (3.9 in.) 100 mm (3.9 in.) 558 mm(22 in.) Przód: 482,6 mm (wystarczajce do wyjcia zasobnika papieru) Tyl: 100 mm (wystarczajce do otwarcia tylnego zasobnika wyjciowego) Prawa strona: 100 mm (potrzebne do wentylacji) Lewa strona: 100 mm mm(19 in. ) mm(40.7 in.) INSTALOWANIE DRUKARKI 2.3 Instalowanie kasety z tonerem 1 Aby otworzy pokryw przedni, naley pocign j do siebie. UWAGA: Poniewa drukarka jest bardzo lekka, moe si ona przesuwa w trakcie uytkowania, na przyklad podczas otwierania/zamykania zasobnika lub instalowania/usuwania kasety z tonerem. Uwaaj, aby nie przesun drukarki. 2 Wyjmij z torebki kaset z tonerem i zdejmij z niej papierow oslon. Nie wolno uywa w tym celu noa ani innego ostrego przedmiotu, poniewa móglby zadrapa bben kasety INSTALOWANIE DRUKARKI 3 Delikatnie potrznij kaset, aby toner równomiernie si w niej rozloyl. 2 OSTRONIE: Aby unikn uszkodzenia, nie naley wystawia kasety z tonerem na dzialanie wiatla przez okres dluszy ni kilka minut. Jeeli kaseta pozostaje odkryta przez kilka minut, nakryj j kartk papieru i przechowuj w czystym miejscu na plaskiej powierzchni. Jeli toner zabrudzi ubranie, zetrzyj go such szmatk i wypierz ubranie w zimnej wodzie. Uycie gorcej wody spowoduje utrwalenie plamy na odziey. 4 Odszukaj szczeliny kasety wewntrz drukarki, po jednej z kadej strony. INSTALOWANIE DRUKARKI Trzymajc kaset za uchwyt, wló j do drukarki, a do zatrzanicia jej na miejscu. 6 Zamknij przedni pokryw. Upewnij si, e pokrywa jest dobrze zamknita. UWAGA: Jeeli drukowane s teksty o pokryciu rzdu 5%, orientacyjna ywotno kasety z tonerem wynosi okolo 5000 stron. 2.6 INSTALOWANIE DRUKARKI Ladowanie papieru Do zasobnika mona wloy mniej wicej 250 kartek papieru. 1 Wycignij zasobnik z drukarki. 2 2 Przygotuj plik kartek do wloenia, delikatnie zginajc papier do przodu i do tylu. Wyrównaj krawdzie na plaskiej powierzchni. 3 Wló papier stron do zadrukowania do dolu. INSTALOWANIE DRUKARKI 2.7 Mona uy wczeniej zadrukowanego papieru. Zadrukowana strona powinna by skierowana do góry, a brzeg na wierzchu powinien by równy. Jeeli wystpi problemy z podawaniem papieru, obró papier. Sprawd, czy wszystkie cztery rogi le plasko w zasobniku. UWAGA: Aby uzyska wicej informacji o zmianie rozmiaru papieru w zasobniku, zobacz "Zmiana rozmiaru papieru w zasobniku papieru" na str Zwró uwag na wskanik limitu papieru, znajdujcy si po lewej stronie na wewntrznej ciance zasobnika. Zaladowanie zbyt duej iloci papieru moe powodowa jego zakleszczanie si. 5 Wsu zasobnik do drukarki. 2.8 INSTALOWANIE DRUKARKI Zmiana rozmiaru papieru w zasobniku papieru Aby zaladowa wiksze rozmiary papieru, wysu prowadnice papieru poza zasobnik papieru. 1 Po naciniciu i odblokowaniu blokady prowadnicy wysu calkowicie prowadnic dluszej krawdzi z urzdzenia, aby ustawi najdlusz moliw dlugo prowadnicy. 2 2 Po wloeniu papieru do zasobnika wsu prowadnic, dociskajc j delikatnie do stosu papieru. INSTALOWANIE DRUKARKI 2.9 W przypadku papieru o rozmiarze mniejszym ni Letter dostosuj przedni prowadnic dlugoci papieru. 3 ciskajc prowadnic szerokoci papieru, jak pokazano na ilustracji, przesu j w kierunku papieru, a dotknie boku stosu papieru. UWAGI: Nie dopychaj prowadnicy szerokoci papieru, aby nie spowodowala wygicia si materialu. Jeli prowadnica szerokoci papieru nie zostanie dopasowana, moe to doprowadzi do zacinania si papieru INSTALOWANIE DRUKARKI Podlczanie kabla drukarki Do drukowania lokalnego Aby wykona lokalny wydruk z komputera, naley podlczy drukark do komputera za pomoc kabla interfejsu równoleglego lub kabla USB. 2 Kabel interfejsu równoleglego UWAGA: Do podlczenia drukarki do portu równoleglego komputera potrzebny jest kabel z odpowiednim certyfikatem. Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N

18 Kabel powinien by zgodny z norm IEEE Przy podlczaniu upewnij si, e komputer i drukarka s wylczone. 2 Podlcz kabel do portu równoleglego z tylu drukarki. Docinij metalowe zaciski, aby weszly w szczeliny we wtyczce na kocu kabla. 3 Podlcz drugi koniec kabla do portu interfejsu równoleglego komputera i dokr ruby. Dodatkowe informacje mona znale w instrukcji obslugi komputera. INSTALOWANIE DRUKARKI 2.11 Kabel USB UWAGA: Do podlczenia drukarki do portu USB komputera potrzebny jest kabel USB z odpowiednim certyfikatem. Konieczny jest zakup kabla zgodnego z USB 2.0, o dlugoci przynajmniej 3 m. 1 Przy podlczaniu upewnij si, e komputer i drukarka s wylczone. 2 Podlcz kabel USB drukarki do zlcza z tylu drukarki. 3 Podlcz drugi koniec kabla do portu USB komputera. Dodatkowe informacje mona znale w instrukcji obslugi komputera. UWAGA: Aby mona bylo uy kabla USB, komputer musi pracowa pod kontrol systemu operacyjnego Windows 98/Me/2000/XP INSTALOWANIE DRUKARKI Do drukowania sieciowego Drukark ML-2251N lub ML-2252W mona podlczy do sieci za pomoc kabla Ethernet (kabel UTP ze zlczem RJ-45). Drukarka ML-2252W ma równie anten sieciow, która umoliwia skorzystanie z interfejsu bezprzewodowej sieci LAN. Uytkownicy drukarki ML-2250 powinni zainstalowa opcjonaln kart sieciow. W drukarce ML-2251N mona zastpi kart sieciow kart, która obsluguje bezprzewodow sie LAN. Szczególowe informacje dotyczce instalowania karty podano na str. D Przy podlczaniu upewnij si, e komputer i drukarka s wylczone. 2 Wcinij jedn z wtyczek kabla Ethernet do portu sieci Ethernet drukarki. Do zlcza sieci LAN 3 Wtyczk na drugim kocu kabla wcinij do gniazda sieci LAN. Dodatkowe informacje mona znale w instrukcji obslugi komputera. INSTALOWANIE DRUKARKI 2.13 Obslugiwane systemy operacyjne Element Karta sieciowa Wymagania 10/100 Base-TX (standard dla ML-2251N i ML-2252W) lub b Wireless LAN (standard dla ML-2252W) Novell NetWare 3. x, 4.x, 5.x Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP Unix AT&T, BSD4.3, HP-UX, SUN OS, SOLARIS, SCO Róne systemy operacyjne z rodziny Linux Netware IPX/SPX TCP/IP, DLC/LLC w systemie Windows Port9100 dla systemu Unix, Linux DHCP, BOOTP Sieciowy system operacyjny Protokoly sieciowe System dynamicznego adresowania IPX/SPX: Internet Packet exchange/sequenced Packet exchange TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol DLC/LLC: Data Link Control/Logical Link Control DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol BOOTP: Bootstrap Protocol UWAGA: Po podlczeniu drukarki naley skonfigurowa parametry sieci. Aby uzyska wicej informacji o konfiguracji i stosowaniu drukarki w rodowisku sieciowym, zobacz podrcznik uytkownika dostarczony z kart sieciow INSTALOWANIE DRUKARKI Wlczanie drukarki 1 Podlcz kabel zasilania do gniazda z tylu drukarki. 2 Podlcz drugi koniec kabla do prawidlowo uziemionego gniazdka elektrycznego i wlcz drukark za pomoc wylcznika zasilania. 2 Do gniazdka elektrycznego OSTRONIE: Modul utrwalacza znajdujcy si w tylnej czci drukarki nagrzewa si podczas pracy drukarki. Uwaaj, aby si nie oparzy. Nie rozbieraj drukarki na czci, gdy jest wlczona. Moe to spowodowa poraenie prdem elektrycznym. INSTALOWANIE DRUKARKI 2.15 Drukowanie strony demonstracyjnej W celu sprawdzenia, czy drukarka dziala poprawnie, naley wydrukowa stron demonstracyjn. 1 Aby wydrukowa stron demonstracyjn, nacinij i przytrzymaj przycisk Cancel przez mniej wicej 2 sekundy. 2 Zostanie wydrukowana strona testowa, przedstawiajca moliwoci i funkcje drukarki INSTALOWANIE DRUKARKI Instalacja oprogramowania drukarki Plyta CD-ROM dostarczona z drukark zawiera oprogramowanie do drukowania w rodowiskach Windows i Linux, aplikacj DOS RCP, Podrcznik uytkownika online oraz program Acrobat Reader do przegldania Podrcznika uytkownika. 2 W przypadku uywania rodowiska Windows: Z plyty CD-ROM mona zainstalowa nastpujce oprogramowanie: Specjalny sterownik drukarki firmy Samsung do systemu Windows. Uycie sterownika pozwala na korzystanie ze wszystkich moliwoci drukarki. Patrz str PostScript Plik opisu drukarki (PPD) do systemu Windows umoliwiajcy zainstalowanie sterownika PostScript. Aby uzyska informacje o instalacji sterownika PostScript, patrz Zalcznik A w Podrczniku uytkownika. Monitor stanu jest wywietlany, gdy wystpi bld drukowania. Patrz str Panel zdalnego sterowania dla aplikacji systemu DOS. Program dla systemu Windows jest automatycznie instalowany podczas instalowania sterownika drukarki. Aby uzyska informacje o korzystaniu z programu, patrz Zalcznik C w Podrczniku uytkownika. W przypadku uywania rodowiska Linux: Aby uzyska informacje o instalacji sterownika do systemu Linux, patrz Zalcznik B w Podrczniku uytkownika. Aby przejrze Podrcznik uytkownika, zobacz str. B.2. INSTALOWANIE DRUKARKI 2.17 Informacje o sterowniku drukarki Sterowniki drukarki obsluguj nastpujce funkcje standardowe: Wybór ródla papieru Rozmiar papieru, orientacja oraz typ nonika Liczba kopii Ponisza tabela przedstawia ogólny przegld funkcji obslugiwanych przez sterowniki drukarki. Specjalny sterownik drukarki firmy Samsung Win 2000/XP Win 9x Win NT4. 0 PostScript Win 2000/XP Win 9x Win NT4.0 Funkcja sterownika Oszczdzanie toneru Opcja jakoci wydruku Drukowanie plakatu Wiele stron na kartce (Nup) Drukowanie ze zmian skali Dopasowanie do strony Róne ródla dla pierwszej strony Znak wodny Papier firmowy Kolejno wydruku T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T N T T T N N N T T T N T T T N N N T T T N T T T N N N T 2.18 INSTALOWANIE DRUKARKI Instalacja oprogramowania drukarki w rodowisku Windows Wymagania systemowe Sprawd, czy spelnione s nastpujce warunki: W komputerze zainstalowano co najmniej: 32 MB (Windows 9x/Me), 64 MB (Windows 2000/NT), 128 MB (Windows XP) lub wicej pamici RAM. Przynajmniej 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym komputera. Wszystkie programy na komputerze zostaly zamknite przed instalacj. Korzystasz z systemu Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 lub Windows XP. Korzystasz z programu Internet Explorer w wersji 5.0 lub nowszej. 2 Instalacja oprogramowania drukarki Przed instalacj naley zamkn wszystkie uruchomione programy. UWAGA: Po uruchomieniu komputera zamknij okno "Znaleziono nowy sprzt", klikajc przycisk Anuluj. 1 Wló plyt CD-ROM do napdu CD-ROM. Instalacja zostanie uruchomiona automatycznie. Jeeli napd CD-ROM nie uruchamia si automatycznie: Wybierz polecenie Uruchom z menu Start, wpisz X:\Setup.exe w polu Otwórz (gdzie X jest liter napdu CD-ROM) i kliknij OK. UWAGA: Jeeli urzdzenie nie jest podlczone do komputera, zostanie wywietlone ponisze okno. Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N

19 Po podlczeniu urzdzenia kliknij przycisk Dalej. Aby pomin stan polczenia, kliknij Dalej, a w nastpnym oknie kliknij Nie. Rozpocznie si instalacja, pod koniec której nie zostanie wydrukowana strona testowa. INSTALOWANIE DRUKARKI Wybierz typ instalacji. Standardowa: Zostanie zainstalowane typowe oprogramowanie drukarki (takie jak sterownik drukarki) oraz Podrcznik uytkownika. Jest to opcja zalecana dla wikszoci uytkowników. Niestandardowa: Uytkownik moe wybra jzyk uywany w oprogramowaniu oraz skladniki, które maj by zainstalowane. Po wybraniu jzyka i komponentów kliknij przycisk Dalej. Przegld podrcznika uytkownika: Wybranie tej opcji powoduje otwarcie Podrcznika uytkownika urzdzenia Samsung ML-2250 Series. Jeeli na komputerze nie zainstalowano programu Adobe Acrobat, kliknij t opcj, a program Adobe Acrobat Reader zostanie automatycznie zainstalowany. 3 Po zakoczeniu instalacji zostanie wywietlone okno zawierajce monit o wykonanie wydruku strony testowej. Jeeli strona testowa ma by wydrukowana, zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Dalej INSTALOWANIE DRUKARKI 4 Jeeli strona testowa zostala poprawnie wydrukowana, kliknij przycisk Tak. Jeeli nie, kliknij przycisk Nie, aby j ponownie wydrukowa. 5 Aby zarejestrowa si jako uytkownik drukarek firmy Samsung, zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Zakocz. Zostanie otwarta witryna internetowa firmy Samsung. 2 UWAGI: Jeeli urzdzenie ma by uywane z kablem równoleglym, odlcz kabel USB i podlcz kabel równolegly. Nastpnie ponownie zainstaluj sterownik drukarki; wybierz Start Programy Samsung ML-2250 Series Konserwacja Napraw Drukarka. T sam czynno naley wykona wtedy, gdy kabel równolegly zostanie zamieniony na kabel USB. Jeeli drukarka nie dziala poprawnie, naley ponownie zainstalowa sterownik. Zmiana jzyka interfejsu Po instalacji oprogramowania mona zmieni jzyk uywany w interfejsie uytkownika. 1 Z menu Start wybierz Programy. 2 Wybierz Samsung ML-2250 Series, a nastpnie Wybór jzyka. 3 Wybierz dany jzyk w oknie wyboru jzyka i kliknij przycisk OK. INSTALOWANIE DRUKARKI 2.21 Ponowna instalacja oprogramowania drukarki Gdyby instalacja zakoczyla si niepowodzeniem, konieczna bdzie naprawa drukarki. 1 Z menu Start wybierz Programy. 2 Wybierz Samsung ML-2250 Series, a nastpnie Konserwacja. 3 Wybierz Napraw. UWAGA: Jeeli urzdzenie nie jest podlczone do komputera, zostanie wywietlone ponisze okno. Po podlczeniu urzdzenia kliknij przycisk Dalej. Aby pomin stan polczenia, kliknij Dalej, a w nastpnym oknie kliknij Nie. Rozpocznie si instalacja, pod koniec której nie zostanie wydrukowana strona testowa. 4 Wybierz skladniki, które maj zosta zainstalowane, i kliknij przycisk Dalej INSTALOWANIE DRUKARKI Jeeli wybierzesz opcj naprawy oprogramowania drukarki, pojawi si monit o wykonanie wydruku strony testowej. Wykonaj nastpujce czynnoci: a. Aby wydrukowa stron testow, zaznacz pole wyboru i kliknij Dalej. b. Jeeli strona testowa zostala poprawnie wydrukowana, kliknij przycisk Tak. Jeeli nie, kliknij przycisk Nie, aby j ponownie wydrukowa. 2 5 Po przeprowadzeniu ponownej instalacji kliknij przycisk Zakocz. Usuwanie oprogramowania drukarki 1 Z menu Start wybierz Programy. 2 Wybierz Samsung ML-2250 Series, a nastpnie Konserwacja. 3 Wybierz Usu. Zostanie wywietlona lista skladników, które mona usun. Aby odinstalowa sterownik drukarki, zaznacz pole wyboru Drukarka. Aby odinstalowa sterownik drukarki (PostScript), zaznacz pola wyboru Drukarka(PostScript). Aby odinstalowa Monitor stanu, zaznacz pole wyboru Monitor stanu. Aby odinstalowa Panel zdalnego sterowania, zaznacz pole wyboru Panel zdalnego sterowania. 4 Po wybraniu skladników, które maj zosta usunite, kliknij przycisk Dalej. 5 Gdy pojawi si monit o potwierdzenie wyboru, kliknij przycisk Tak. Wybrany sterownik zostanie usunity z komputera wraz ze wszystkimi skladnikami. 6 Po usuniciu oprogramowania kliknij przycisk Zakocz. INSTALOWANIE DRUKARKI 2.23 Przegldanie Podrcznika uytkownika Po zainstalowaniu oprogramowania drukarki mona w dowolnym czasie uruchomi Podrcznik uytkownika w formacie PDF (skrót do niego znajduje si na pulpicie Windows). 1 Z menu Start wybierz Programy. 2 Wybierz polecenie Samsung ML-2250 Series, a nastpnie Przegld podrcznika uytkownika. Automatycznie uruchomi si program Adobe Acrobat, w którym otworzy si Podrcznik uytkownika. UWAGA: Jeeli na komputerze nie zainstalowano uprzednio programu Adobe Acrobat, program Adobe Acrobat zostanie zainstalowany automatycznie po wybraniu polecenia Przegld podrcznika uytkownika. Po zainstalowaniu programu naley powtórzy kroki 1 i INSTALOWANIE DRUKARKI 3 UYWANIE MATERIALÓW DO DRUKOWANIA W tym rozdziale przedstawiono informacje o tym, jakiego papieru naley uywa w drukarce i jak poprawnie wklada go do rónych zasobników w celu uzyskania najlepszej jakoci wydruku. Niniejszy rozdzial obejmuje: Wybór papieru i innych noników Wybieranie zasobnika wyjciowego Ladowanie papieru Drukowanie na kopertach Drukowanie na etykietach Drukowanie na foliach przezroczystych Drukowanie na brystolu lub materialach o rozmiarze niestandardowym Drukowanie na papierze z nadrukiem Wybór papieru i innych noników Drukowa mona na wielu rónych nonikach, takich jak zwykly papier, koperty, etykiety, folie przezroczyste itp. Patrz "Specyfikacje papieru" na str. E.3. W celu uzyskania najlepszej jakoci wydruków zaleca si stosowanie tylko wysokiej jakoci papieru do kopiarek. Przy wyborze materialów do drukowania naley uwzgldni: Oczekiwane rezultaty: Wybrany papier powinien by odpowiedni do okrelonego zadania. Rozmiar: Mona stosowa dowolny rozmiar papieru, który mieci si w prowadnicach papieru zasobnika. Waga: Drukarka obsluguje nastpujce gramatury papieru: 60~90 g/m2 papier dokumentowy - zasobnik 1 lub opcjonalny zasobnik 2 60~163 g/m2 zasobnik uniwersalny Jasno: Niektóre rodzaje papieru s bielsze ni inne i pozwalaj uzyska ostrzejsze, ywsze obrazy. Gladko powierzchni: Gladko powierzchni wplywa na to, jak "twardo" bd wygldaly wydruki. UWAGA: Korzystanie z nonika niezgodnego z opisem w specyfikacji papieru moe powodowa problemy, nawet takie, które wymagaj interwencji serwisu. Tego typu naprawy nie wchodz w zakres gwarancji oraz umowy serwisowej. 3.2 UYWANIE MATERIALÓW DO DRUKOWANIA Rozmiary i pojemno ródlo wejciowe/pojemno*a Rozmiar Zasobnik 1 lub opcjonalny Zasobnik 2 Zasobnik uniwersalny Papier zwykly Letter (216 x 279 mm) Legal (216 x 356 mm) Executive (184 x 267 mm) Oficio (216 x 343 mm) Folio (216 x 330 mm) A4 (210 x 297 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) ISO B5 (176 x 250 mm) A5 (148 x 210 mm) A6 (105 x 148 mm) Koperty Nr 10 (105 x 241 mm) Monarch (98 x 191 mm) C5 (162 x 229 mm) DL (110 x 220 mm) C6 (114 x 162 mm) Etykiety*b Letter (216 x 279 mm) A4 (210 x 297 mm) 5 5 Folia przezroczysta*b Letter (216 x 279 mm) A4 (210 x 297 mm) Brystol*b Papier dokumentowy*b - *a W zalenoci od gruboci papieru maksymalna pojemno moe si zmniejszy. Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N

20 *b W przypadku czstszego wystpowania zakleszcze naley podawa po jednym arkuszu przez zasobnik uniwersalny. UYWANIE MATERIALÓW DO DRUKOWANIA 3.3 Wskazówki dotyczce stosowania papieru i materialów specjalnych Wybierajc lub wkladajc papier, koperty lub inne materialy specjalne, naley zastosowa si do nastpujcych wskazówek: Drukowanie na wilgotnym, zgitym, pomarszczonym lub rozdartym papierze moe spowodowa zakleszczenie papieru i nisk jako wydruku. Stosuj tylko papier w postaci arkuszy. Nie uywaj skladanki. W celu uzyskania najwyszej jakoci wydruku naley stosowa tylko wysokiej jakoci papier do kopiarek. Nie stosuj papieru, który ju zostal zadrukowany lub przeszedl przez kopiark. Nie stosuj papieru z wypuklociami, ze zszywkami lub spinaczami. Nie dokladaj papieru podczas drukowania; nigdy nie przepelniaj zasobników. Moe to spowodowa zakleszczenie papieru. Unikaj uywania papieru z wytlaczanymi literami, perforacj lub teksturami, który jest zbyt gladki lub zbyt szorstki. Papier kolorowy powinien by równie dobrej jakoci co bialy papier do kopiarek. Barwniki powinny by odporne na temperatury do 205 C przez czas 0,1 sekundy bez utraty jakoci. Nie stosuj papieru o barwionej powloce, naniesionej po wyprodukowaniu papieru. Uywane do drukowania formularze musz by wykonane przy uyciu niepalnych, odpornych na temperatur barwników, które podczas utrwalania w drukarce w temperaturze okolo 205 C przez czas 0,1 sekundy nie ulegaj stopieniu czy wyparowaniu ani nie wydzielaj szkodliwych substancji. Przechowuj papier w ryzie. Kartony umieszczaj na paletach lub pólkach, nie na podlodze. Niezalenie od tego, czy papier jest rozpakowany, nie klad na nim cikich przedmiotów. Przechowuj papier z dala od wilgoci, bezporedniego dzialania promieni slonecznych lub innych czynników, które mog spowodowa jego marszczenie lub skrcanie. UWAGA: Nie uywaj do drukowania kalki krelarskiej ani papieru kopiujcego bez kalki. W temperaturze nagrzewania drukarki zachowuj si one niestabilnie i mog wydziela opary lub spowodowa uszkodzenie papieru. 3.4 UYWANIE MATERIALÓW DO DRUKOWANIA Wybieranie zasobnika wyjciowego Drukarka ma dwa zasobniki wyjciowe: tylny zasobnik wyjciowy i górny zasobnik wyjciowy. Górny zasobnik wyjciowy Tylny zasobnik wyjciowy 3 Aby uy górnego zasobnika wyjciowego, upewnij si, e tylny zasobnik wyjciowy jest zamknity. Aby uy tylnego zasobnika wyjciowego, otwórz go. UWAGI: Jeeli wystpuj problemy z papierem podawanym do górnego zasobnika wyjciowego (np. papier zwija si), spróbuj odbiera wydruki z tylnego zasobnika wyjciowego. Aby unikn zakleszczenia papieru, nie otwieraj ani nie zamykaj tylnego zasobnika wyjciowego podczas drukowania. Drukowanie do górnego zasobnika wyjciowego (zadrukowan stron do dolu) Na górnym zasobniku wyjciowym wydruki gromadz si w kolejnoci drukowania, zadrukowan stron do dolu. Górnego zasobnika wyjciowego naley uywa dla wikszoci zada drukowania. UWAGA: Przy ciglym druku wielu stron powierzchnia zasobnika moe si nagrza. Nie dotykaj nagrzanej powierzchni i chro j przed dostpem dzieci. UYWANIE MATERIALÓW DO DRUKOWANIA 3.5 Drukowanie do tylnego zasobnika wyjciowego (zadrukowan stron do góry) Zawsze gdy tylny zasobnik wyjciowy jest otwarty, wydruki s podawane do tego zasobnika. Papier wychodzi z drukarki zadrukowan stron do góry i po kadym wysuniciu kartka wypada z drukarki. Drukowanie z zasobnika uniwersalnego do tylnego zasobnika wyjciowego zapewnia prost drog papieru. Korzystanie z tylnego zasobnika wyjciowego moe poprawi jako nadruku na: kopertach etykietach foliach przezroczystych Aby otworzy tylny zasobnik wyjciowy: 1 Otwórz tyln pokryw, pocigajc j w dól. Pokrywa spelnia funkcj zasobnika wyjciowego. UWAGA: Modul utrwalacza znajdujcy si w tylnej czci drukarki jest gorcy podczas pracy drukarki. Uwaaj, aby si nie oparzy UYWANIE MATERIALÓW DO DRUKOWANIA 2 Jeeli chcesz zaprzesta uywania tylnego zasobnika wyjciowego, zamknij tyln pokryw. Strony bd ukladane na górnym zasobniku wyjciowym. 3 Ladowanie papieru Poprawne zaladowanie papieru pozwala unikn zakleszcze papieru i zapewnia bezproblemowe drukowanie. Podczas drukowania nie naley wyjmowa zasobnika. Moe to spowodowa zakleszczenie papieru. Aby zapozna si z dopuszczalnymi rozmiarami papieru oraz pojemnociami kadego zasobnika, patrz rozdzial "Rozmiary i pojemno" na str Wskanik poziomu papieru, umieszczony z przodu zasobnika papieru, pokazuje ilo pozostalego w nim papieru. Gdy zasobnik jest pusty, wskanik opada na sam dól. Zasobnik pelny Zasobnik pusty UYWANIE MATERIALÓW DO DRUKOWANIA 3.7 Stosowanie zasobnika 1 lub opcjonalnego zasobnika 2 Zasobnik 1 i opcjonalny zasobnik 2 mog pomieci do 250 kartek papieru. Aby zapozna si z dopuszczalnymi rozmiarami papieru oraz pojemnociami kadego zasobnika, patrz rozdzial "Rozmiary i pojemno" na str Zasobnik 1 Opcjonalny zasobnik 2 Zaladuj plik kartek papieru do zasobnika i rozpocznij drukowanie. Szczególowe informacje o wkladaniu papieru do zasobnika 1 lub opcjonalnego zasobnika 2 zostaly podane w rozdziale "Ladowanie papieru" na str Stosowanie zasobnika uniwersalnego Zasobnik uniwersalny znajduje si z przodu drukarki. Kiedy nie jest uywany, mona go zamkn, dziki czemu drukarka zajmuje mniej miejsca. Zasobnik uniwersalny Do zasobnika uniwersalnego mona wklada materialy rónego typu i rozmiarów, np. folie przezroczyste, karty czy koperty. Z asobnika uniwersalnego mona korzysta take przy drukowaniu pojedynczych stron na papierze firmowym, kolorowych kartkach oddzielajcych standardowe kartki lub innych materialach specjalnych, których zwykle nie umieszcza si w zasobniku. Mona do niego zaladowa jednorazowo okolo 50 kartek zwyklego papieru, 5 kopert, 5 folii przezroczystych, 5 arkuszy brystolu lub 5 etykiet. 3.8 UYWANIE MATERIALÓW DO DRUKOWANIA Jednorazowo do zasobnika uniwersalnego naley ladowa tylko jeden rozmiar nonika. Aby zapobiec zakleszczeniom, nie dokladaj papieru do zasobnika, w którym nadal znajduje si papier. Dotyczy to take innych rodzajów materialów do drukowania. Materialy do drukowania powinny by wkladane stron do zadrukowania do góry. Górna krawd powinna by skierowana w zasobniku uniwersalnym do przodu; papier naley uloy na rodku zasobnika. Na zasobniku uniwersalnym nie wolno kla adnych przedmiotów. Staraj si nie naciska zasobnika i nie stosowa nadmiernej sily. Zasobnik moe wypa z drukarki. Aby zaladowa papier do zasobnika uniwersalnego: 1 Pocignij zasobnik uniwersalny do siebie. 3 2 W celu wloenia dluszego papieru wycignij przedluk, aby wydluy zasobnik na peln dlugo. Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik dostarczono tylko w celach informacyjnych. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 8150

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 8150 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2240 http://pl.yourpdfguides.com/dref/790624

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2240 http://pl.yourpdfguides.com/dref/790624 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt System druku Technologia druku Minimalna jakość druku (w kolorze, tryb Minimalna prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) Minimalna prędkość

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem 1 Drukarka w ogóle nie drukuje lub przy prawej krawędzi drukowanych arkuszy występują czarne plamy. Upewnij się, że górne przednie drzwiczki drukarki są całkowicie zamknięte po obu stronach. Jeśli drzwiczki

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wydajność, minimalne koszty

Maksymalna wydajność, minimalne koszty Pobierz folder PDF» Prezentacja» Maksymalna wydajność, minimalne koszty Według niezależnych organizacji badawczych, koszt druku dokumentów może wynosić nawet do 3% rocznych obrotów firmy. Zatem by utrzymać

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2252W

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2252W Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2252W. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2252W (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 210D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2816965

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 210D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2816965 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 210D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SCX-4200. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG SCX-4200 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK P350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267765

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK P350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267765 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A)

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono cena brutto 11 990.00 zł MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne) HP - toner CF214A (black) nr 14A tonery 837.52 zł

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 420P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 360D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka

Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości)

Bardziej szczegółowo

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy Skrócony opis Ładowanie papieru i nośników specjalnych W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika ręcznego. Zawiera ona również informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 przyciski i 6 kontrolek (przycisk jest kontrolką i przyciskiem). Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP OFFICEJET PRO 8100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4174194

Twoja instrukcja użytkownika HP OFFICEJET PRO 8100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4174194 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP OFFICEJET PRO 8100. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP OFFICEJET PRO 8100

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Papier. Zalecenia dotyczące nośników wydruku. Drukowanie. Obsługa papieru. Konserwacja. Rozwiązywanie problemów. Administracja.

Papier. Zalecenia dotyczące nośników wydruku. Drukowanie. Obsługa papieru. Konserwacja. Rozwiązywanie problemów. Administracja. Aby uniknąć z drukowaniem, należy dokonać wyboru nośnika (papier, folia, koperty, etykiety lub karty) odpowiedniego dla danej drukarki. Poniżej podano wytyczne dotyczące zasad wybierania nośników stosowanych

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON ACULASER M2000 http://pl.yourpdfguides.com/dref/559500

Twoja instrukcja użytkownika EPSON ACULASER M2000 http://pl.yourpdfguides.com/dref/559500 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla EPSON ACULASER M2000. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla EPSON ACULASER M2000

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

150Mbps bezprzewodowa karta nano USB IEEE802.11b/g/n Nr produktu 000993655

150Mbps bezprzewodowa karta nano USB IEEE802.11b/g/n Nr produktu 000993655 INSTRUKCJA OBSŁUGI 150Mbps bezprzewodowa karta nano USB IEEE802.11b/g/n Nr produktu 000993655 Strona 1 z 7 1. Informacje o produkcie Główne właściwości Zgodny z normami bezprzewodowymi 802.11b/g/n z częstotliwością

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 610N PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885266

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 610N PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 610N PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-M700U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461289

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-M700U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461289 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 610N PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885265

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 610N PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885265 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 610N PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTRUKCJA INSTALACJI

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTRUKCJA INSTALACJI HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTRUKCJA INSTALACJI ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L ZASILACZ SIECIOWY ZASILACZ POLSKI KABEL ETHERNET (CAT5 UTP) PODCZAS

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania BZP.271.2.1.2013.III Staszów, dnia 08.02.2013r. Uczestnicy postępowania Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego oraz dostawa drukarek w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK Z1420. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LEXMARK Z1420 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika CANON PIXMA MP282 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3354940

Twoja instrukcja użytkownika CANON PIXMA MP282 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3354940 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX DOCUPRINT N4525 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3683527

Twoja instrukcja użytkownika XEROX DOCUPRINT N4525 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3683527 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla XEROX DOCUPRINT N4525. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/901880

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/901880 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY

OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY Załącznik nr 3B do SIWZ.. Pieczęć firmowa Wykonawcy OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY A. DRUKARKI LASEROWE - 12 sztuk 1. 2 sztuki z dodatkowym podajnikiem Producent, model,

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis. Ogólne informacje o drukarce. Skrócony opis

Skrócony opis. Ogólne informacje o drukarce. Skrócony opis Skrócony opis Ogólne informacje o drukarce 7 6 5 4 1 1 Odbiornik na 150 arkuszy 2 Zasobnik na 250 arkuszy 3 Szuflada na 250 arkuszy lub szuflada na 550 arkuszy (opcjonalna) 4 Podajnik ręczny 5 Przednie

Bardziej szczegółowo

Indeks. Drukowanie. Obsługa papieru. Konserwacja. Rozwiązywanie problemów. Administracja. Indeks. Lexmark Drukarka T420

Indeks. Drukowanie. Obsługa papieru. Konserwacja. Rozwiązywanie problemów. Administracja. Indeks.  Lexmark Drukarka T420 1 A anulowanie zadania drukowania z komputera Macintosh z komputera z systemem Windows z panelu operacyjnego drukarki Anulowanie zadania automatyczne łączenie zasobników Automatyczne CR po LF (Menu ustawień)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M351U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461784

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M351U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461784 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2050 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik

Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2050 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2050 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP CM8000 COLOR MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/908011

Twoja instrukcja użytkownika HP CM8000 COLOR MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/908011 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP CM8000 COLOR MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP CM8000 COLOR MFP

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa www.avm.de/en AVM GmbH - Alt-Moabit 95 D-10559, Germany 411328002 Zawartość opakowania Power WPS Oto FRITZ! Repeater 310 Niniejszy opis jest pomocny przy pierwszej konfiguracji urządzenia

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo