Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi SAMSUNG ML-2251N Podręcznik użytkownika SAMSUNG ML-2251N Instrukcje obsługi SAMSUNG ML-2251N Instrukcje użytkowania SAMSUNG ML-2251N Instrukcja użytkowania SAMSUNG ML-2251N Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N

2 Skrót instrukcji: 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. PCL i PCL 6 s znakami towarowymi firmy Hewlett-Packard. Microsoft, Windows, Windows 9x, Windows Me, Windows 2000, Windows NT i Windows XP s zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. PostScript 3 jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems, Inc. Pozostale marki lub nazwy produktów s znakami towarowymi odpowiednich firm i instytucji. i Contact SAMSUNG WORLD WIDE If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the SAMSUNG customer care center. Country CANADA MEXICO U.S.A ARGENTINE BRAZIL CHILE COSTA RICA ECUADOR EL SALVADOR GUATEMALA JAMAICA PANAMA PUERTO RICO REP. DOMINICA TRINIDAD & TOBAGO VENEZUELA BELGIUM CZECH REPUBLIC DENMARK FINLAND FRANCE GERMANY Customer Care Center SAMSUNG ( ) SAMSUNG ( ) SAMSUNG ( ) (SAMSUNG) ( 0,15/min) ( 0,12/min) Web Site www. samsung.com com/br com/latin com/latin www. samsung.com/cz com/fi ii Country HUNGARY ITALIA LUXEMBURG NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SLOVAKIA SPAIN SWEDEN U.K RUSSIA UKRAINE AUSTRALIA CHINA Customer Care Center ( 0,10/min) Web Site www. samsung.lu www. samsung.com/sk com/se www. samsung.com/ur HONG KONG INDIA com/in INDONESIA JAPAN MALAYSIA PHILIPPINES SINGAPORE THAILAND SAMSUNG ( ) 1800-SAMSUNG ( ) com/sg TAIWAN VIETNAM SOUTH AFRICA U.A.E (SAMSUNG) 800SAMSUNG ( ) www. samsung.com/tw com/za iii Spis treci Rozdzial 1: WPROWADZENIE Funkcje specjalne... Elementy drukarki.. Widok z przodu Widok z tylu..

3 ... Informacje o panelu sterowania.... Diody LED On Line/Error i Toner Save..... Przycisk Cancel Rozdzial 2: INSTALOWANIE DRUKARKI Rozpakowywanie Wybór miejsca Instalowanie kasety z tonerem Ladowanie papieru Zmiana rozmiaru papieru w zasobniku papieru Podlczanie kabla drukarki Do drukowania lokalnego Do drukowania sieciowego Wlczanie drukarki...

4 Drukowanie strony demonstracyjnej Instalacja oprogramowania drukarki Informacje o sterowniku drukarki Instalacja oprogramowania drukarki w rodowisku Windows Zmiana jzyka interfejsu Ponowna instalacja oprogramowania drukarki 2.22 Usuwanie oprogramowania drukarki Przegldanie Podrcznika uytkownika iv Rozdzial 3: UYWANIE MATERIALÓW DO DRUKOWANIA Wybór papieru i innych noników Rozmiary i pojemno Wskazówki dotyczce stosowania papieru i materialów specjalnych Wybieranie zasobnika wyjciowego Drukowanie do górnego zasobnika wyjciowego (zadrukowan stron do dolu)

5 . 3.5 Drukowanie do tylnego zasobnika wyjciowego (zadrukowan stron do góry) Ladowanie papieru Stosowanie zasobnika 1 lub opcjonalnego zasobnika Stosowanie zasobnika uniwersalnego. 3.8 Korzystanie z trybu podawania rcznego Drukowanie na kopertach Drukowanie na etykietach Drukowanie na foliach przezroczystych Drukowanie na brystolu lub materialach o rozmiarze niestandardowym Drukowanie na papierze z nadrukiem Rozdzial 4: ZADANIA DRUKOWANIA Drukowanie dokumentu 4.2 Anulowanie zadania drukowania Korzystanie z ustawie Ulubione

6 Korzystanie z pomocy Ustawianie wlaciwoci papieru Korzystanie z trybu oszczdzania toneru Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (drukowanie N-up) Drukowanie zmniejszonego lub powikszonego dokumentu Dopasowywanie dokumentu do wybranego rozmiaru papieru Drukowanie plakatów Stosowanie znaków wodnych Korzystanie z istniejcego znaku wodnego Tworzenie znaku wodnego 4.16 Edycja znaku wodnego...

7 Usuwanie znaku wodnego Stosowanie nakladek Co to jest nakladka? Tworzenie nowej nakladki strony Stosowanie nakladek stron Usuwanie nakladki strony v Ustawianie wlaciwoci graficznych... Stosowanie opcji wydruku..... Korzystanie z Monitora stanu. Instalowanie Monitora stanu... Ponowna instalacja Monitora stanu.... Usuwanie Monitora stanu Otwieranie Podrcznika rozwizywania problemów.

8 Zmiana ustawie programu Monitor stanu... Konfiguracja drukarki udostpnionej lokalnie.... W systemie Windows 9x/Me... W systemach Windows NT 4.0/2000/XP Rozdzial 5: OBSLUGA DRUKARKI Konserwacja kasety z tonerem.... Rozprowadzanie toneru w kasecie. Wymiana kasety z tonerem Czyszczenie drukarki... Czyszczenie drukarki z zewntrz... Czyszczenie wntrza drukarki Drukowanie stron konfiguracyjnych.... Materialy eksploatacyjne i czci zamienne... Rozdzial 6: ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW Rozwizywanie problemów ó lista kontrolna Rozwizywanie ogólnych problemów zwizanych z drukowaniem Usuwanie zakleszcze papieru...

9 W miejscu pobierania papieru W pobliu kasety z tonerem W obszarze odbioru papieru Wskazówki, dziki którym mona unikn zakleszcze papieru podczas drukowania na papierze formatu A Wskazówki, dziki którym mona unikn zakleszcze papieru Rozwizywanie problemów z jakoci wydruków 6.15 Rozwizywanie problemów zwizanych z komunikatami o bldach Typowe problemy w rodowisku Windows Rozwizywanie problemów z bldami PS Typowe problemy w rodowisku Linux vi Zalcznik A: KORZYSTANIE ZE STEROWNIKA POSTSCRIPT DLA SYSTEMU WINDOWS Instalowanie sterowników PS.. Instalowanie sterowników PS Ponowna instalacja sterowników PS.... Usuwanie sterowników PS Korzystanie z funkcji sterownika drukarki PS. Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N

10

11 Uzyskiwanie dostpu do wlaciwoci drukarki A.2 A.2 A.3 A.3 A.4 A.4 Zalcznik B: UYWANIE LINUX DRUKARKI W SYSTEMIE Instalacja sterownika drukarki..... B.2 Wymagania systemowe..... B.2 Instalacja sterownika drukarki. B.2 Zmiana sposobu podlczenia drukarki.... B.6 Dezinstalacja sterownika drukarki B.7 Stosowanie narzdzia konfiguracji. B.8 Zmiana wlaciwoci LLPR B.10 Zalcznik C: DRUKOWANIE DOS Z APLIKACJI SYSTEMU C. 2 C.2 C.3 C.3 C.4 C. 4 C.5 Informacje o panelu zdalnego sterowania.... Instalowanie panelu zdalnego sterowania..... Ponowna instalacja panelu zdalnego sterowania... Usuwanie panelu zdalnego sterowania Wybieranie ustawie drukowania.. Uruchamianie panelu zdalnego sterowania.... Korzystanie z kart panelu zdalnego sterowania...

12 ... Zalcznik D: INSTALOWANIE OPCJONALNYCH ELEMENTÓW DRUKARKI Ostrzeenia dotyczce instalowania opcjonalnych elementów drukarki.... D. 2 Instalowanie pamici i modulów PostScript DIMM D.3 Wyjmowanie pamici lub modulu PS DIMM... D.6 Instalowanie karty sieciowej... D.7 Instalowanie opcjonalnego zasobnika papieru D. 11 vii Zalcznik E: DANE TECHNICZNE Dane techniczne drukarki.. E.2 Specyfikacje papieru.... E.3 Przegld..... E.3 Obslugiwane formaty papieru.. E.4 Porady dotyczce stosowania papieru..... E. 5 Dane techniczne papieru... E.6 Pojemno zasobnika wyjciowego E.6 Warunki eksploatacji drukarki i przechowywania papieru...

13 ... E.7 Koperty.. E.8 Etykiety E.10 Folie przezroczyste.... E. 10 viii ute;w serwisowania nigdy nie dochodzilo do kontaktu uytkowników z promieniowaniem laserowym powyej klasy I. OSTRZEENIE Nie wolno obslugiwa ani serwisowa drukarki przy zdjtej pokrywie ochronnej zespolu lasera/skanera. Odbita wizka, cho niewidoczna, moe uszkodzi wzrok. Podczas uytkowania tego produktu stosuj podane niej rodki ostronoci, aby zmniejszy ryzyko poaru, poraenia elektrycznego lub obrae ciala. xi rodki bezpieczestwa dotyczce ozonu Urzdzenie wytwarza ozon podczas normalnej eksploatacji. Wytwarzany ozon nie zagraa zdrowiu operatora. Mimo to zaleca si eksploatacj w miejscu o dobrym przeplywie powietrza. Aby uzyska wicej informacji dotyczcych ozonu, skontaktuj si z najbliszym przedstawicielem handlowym firmy Samsung. Oszczdno energii Drukark wyposaono w zaawansowan technologi oszczdzania energii, pozwalajc na zmniejszenie zuycia energii, kiedy urzdzenie nie jest czynnie uywane. Jeeli drukarka nie odbiera danych przez dluszy czas, zuycie energii zostaje automatycznie obnione. Recykling Opakowania z tego urzdzenia naley odda do recyklingu lub utylizacji w sposób nieszkodliwy dla rodowiska. Emisja fal radiowych Przepisy FCC Niniejsze urzdzenie zostalo przebadane i potwierdzono jego zgodno z wymaganiami dotyczcymi urzdze cyfrowych klasy B, zgodnie z czci 15 przepisów FCC. Stosowanie tych regul ma zapewnia odpowiedni ochron przed szkodliwymi zaklóceniami w instalacjach domowych. To urzdzenie generuje, wykorzystuje i moe emitowa energi czstotliwoci radiowej. Jeeli nie jest ono zainstalowane i uytkowane zgodnie z instrukcj, moe powodowa szkodliwe zaklócenia w lcznoci radiowej. Nie mona jednak zagwarantowa, e w danej instalacji nie wystpi zaklócenia. Jeeli urzdzenie bdzie powodowalo szkodliwe zaklócenia, które mona wykry, wylczajc i wlczajc urzdzenie, zaleca si wyeliminowanie takich zaklóce poprzez podjcie nastpujcych dziala: 1. Zmian poloenia anteny odbiorczej. 2. Zwikszenie odlegloci midzy urzdzeniem a odbiornikiem. 3. Podlczenie urzdzenia do gniazda znajdujcego si w innym obwodzie elektrycznym ni gniazdo, do którego podlczony jest odbiornik. 4. Skontaktowanie si z przedstawicielem handlowym lub dowiadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie s zatwierdzone w sposób jawny przez producenta odpowiedzialnego za zgodno urzdzenia z normami, mog spowodowa uniewanienie prawa uytkownika do korzystania ze sprztu. xii Kanadyjskie przepisy dotyczce zaklóce radiowych Niniejsze urzdzenie cyfrowe nie powoduje wikszej emisji zaklóce radiowych ni przewidziana dla urzdze cyfrowych klasy B, zgodnie ze standardem przewidzianym dla urzdze wywolujcych zaklócenia, okrelonym w dokumencie "Urzdzenia cyfrowe", ICES-003 Kanadyjskiego Urzdu ds. Przemyslu i Nauki. Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'industrie et Sciences Canada. Stany Zjednoczone Federal Communications Commission (FCC) Midzynarodowe ródlo emisji wedlug czci 15 przepisów FCC W drukarce mog wystpowa (by wbudowane) urzdzenia niskiej mocy typu Radio LAN (urzdzenia lcznoci bezprzewodowej czstotliwoci radiowej (RF)) pracujce w pamie 2,4 GHz. Niniejsza cz dotyczy systemów, w których zainstalowane s takie urzdzenia. Aby sprawdzi, czy tego rodzaju urzdzenie jest zainstalowane, zobacz etykiet drukarki. Urzdzenia bezprzewodowe zamontowane w drukarce s dopuszczone do uytku w Stanach Zjednoczonych, jeeli na etykiecie podany jest numer ID FCC. Standard FCC ustala ogólne zalecenie zachowania odlegloci 20 cm pomidzy urzdzeniem i cialem w przypadku urzdze bezprzewodowych dzialajcych blisko ludzkiego ciala (nie dotyczy to koczyn). Gdy urzdzenie jest wlczone, powinno znajdowa si przynajmniej 20 cm od ciala. Moc urzdzenia bezprzewodowego (lub urzdze), które mona zainstalowa w drukarce, jest znacznie nisza ni podane przez FCC ograniczenia ekspozycji. Nadajnik nie moe by umieszczony w tym samym miejscu co inna antena lub nadajnik ani nie moe dziala w polczeniu z adn inn anten ani nadajnikiem. Dzialanie urzdzenia podlega dwóm warunkom: (1) urzdzenie nie moe powodowa szkodliwych zaklóce i (2) urzdzenie musi by odporne na zaklócenia, które mog powodowa jego niepodane dzialanie. Urzdze bezprzewodowych nie mog naprawia uytkownicy. Nie mona ich w aden sposób modyfikowa. Modyfikacja urzdzenia bezprzewodowego oznacza utrat uprawnie do jego stosowania. W celu naprawy naley kontaktowa si z producentem. Owiadczenie FCC dotyczce stosowania sieci bezprzewodowych: "W przypadku instalacji i uywania tego nadajnika wraz z anten warto graniczna ekspozycji na promieniowanie radiowe 1 mw/cm2 moe by przekroczona w przypadku niewielkich odlegloci od anteny. Dlatego uytkownik powinien przez caly czas zachowywa odleglo od anteny wiksz ni 20 cm. Urzdzenie nie moe by umieszczone w tym samym miejscu

14 co inny nadajnik i jego antena". xiii Owiadczenie o zgodnoci (pastwa europejskie) Zatwierdzenia i certyfikaty Oznaczenie CE znajdujce si na tym produkcie wskazuje, e firma Samsung Electronics Co., Ltd. stosuje si do owiadczenia o zgodnoci z nastpujcymi majcymi zastosowanie dyrektywami 93/68/EWG Unii Europejskiej na podany poniej dzie: 1 stycznia 1995 r.: Dyrektywa Rady (Council Directive) 73/23/EWG ó wstpne ustalenia dotyczce przepisów krajów czlonkowskich zwizanych z urzdzeniami niskonapiciowymi. Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N

15 1 stycznia 1996 r.: Dyrektywa Rady 89/336/EWG (92/31/EWG) ó wstpne ustalenia dotyczce przepisów krajów czlonkowskich o zgodnoci elektromagnetycznej. 9 marca 1999 r.: Dyrektywa Rady 1999/5/WE w sprawie urzdze radiowych i kocowych urzdze telekomunikacyjnych oraz o wspólnym przestrzeganiu zgodnoci. Pelna deklaracja okrelajca odpowiednie dyrektywy oraz standardy odniesienia jest dostpna u przedstawicieli firmy Samsung Electronics Co., Ltd. Certyfikat Unii Europejskiej Certyfikat zgodnoci z dyrektyw 1999/5/WE w sprawie urzdze radiowych i kocowych urzdze telekomunikacyjnych (FAX) Niniejszy produkt firmy Samsung otrzymal wlasny certyfikat firmy, dopuszczajcy urzdzenie jako jednoterminalowe polczenie z publiczn komutowan sieci telefoniczn (PSTN) ó zgodnie z dyrektyw 1999/5/WE. Produkt ten jest przeznaczony do pracy w krajowych publicznych sieciach telefonicznych oraz kompatybilnych centralach krajów europejskich. W przypadku wystpienia problemów naley w pierwszej kolejnoci kontaktowa si z Dzialem Jakoci Euro QA Lab firmy Samsung Electronics Co., Ltd. Produkt zostal przetestowany zgodnie z TBR21 i/lub TBR 38. W celu wsparcia uytkowania i stosowania urzdze kocowych, które s zgodne z tym standardem, Europejski Instytut Standardów Telekomunikacyjnych (ETSI) wydal dokument uzupelniajcy (EG ), który zawiera uwagi i dodatkowe wymagania sluce zapewnieniu zgodnoci terminali TBR21 z sieci. Produkt ten zaprojektowano wedlug wszystkich odpowiednich uwag pomocniczych zawartych w tym dokumencie ó jest on z nimi w pelni zgodny. Informacje dotyczce europejskiego wiadectwa radiowego (dla produktów wyposaonych w urzdzenia radiowe zatwierdzone przez UE) Niniejszy produkt to drukarka przeznaczona do pracy w warunkach domowych lub w biurze; mog w niej by zamontowane urzdzenia sieci bezprzewodowej o niskiej mocy (nadajce w czstotliwoci radiowej), funkcjonujce w pamie 2,4 GHz. Niniejsza cz dotyczy systemów, w których zainstalowane s takie urzdzenia. Aby sprawdzi, czy tego rodzaju urzdzenie jest zainstalowane, zobacz etykiet drukarki. xiv Urzdzenia bezprzewodowe, które mog si znajdowa w urzdzeniu, s dopuszczone do uytkowania tylko w Unii Europejskiej i obszarach stowarzyszonych, jeeli na etykiecie wystpuje numer rejestracyjny organu dopuszczajcego (Notified Body Registration Number) oraz znak ostrzegawczy. Moc urzdzenia bezprzewodowego (lub urzdze), które mona zainstalowa w drukarce, jest znacznie nisza ni ograniczenia ekspozycji ustalone przez Komisj Europejsk w dyrektywie R&TTE. Kraje europejskie, których dotyczy zezwolenie: UE Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja (z ograniczeniami czstotliwoci), Niemcy, Grecja, Irlandia, Wlochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja oraz Wielka Brytania Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria Akceptujce przepisy UE Kraje Unii Europejskiej z ograniczeniami uytkowania: UE We Francji zakres czstotliwoci jest ograniczony do zakresu 2446,5-2483,5 MHz dla urzdze o mocy nadawania powyej 10 mw, takich jak urzdzenia bezprzewodowe Obecnie brak ogranicze. Akceptujce przepisy UE Owiadczenia o zgodnoci z przepisami Wytyczne dla urzdze bezprzewodowych W drukarce mog znajdowa si (by wbudowane) urzdzenia niskiej mocy typu Radio LAN (urzdzenia lcznoci bezprzewodowej czstotliwoci radiowej (RF)) pracujce w pamie 2,4 GHz. Ponisza sekcja zawiera ogólny przegld zalece, których naley przestrzega przy uywaniu urzdze bezprzewodowych. Dodatkowe ograniczenia, ostrzeenia i zalecenia dla poszczególnych krajów podane s w dotyczcych ich sekcjach (lub sekcjach grup krajów). Urzdzenia komunikacji bezprzewodowej w systemie dopuszczone s do uywania w krajach okrelonych w oznaczeniach Radio Approval Marks, umieszczonych na tabliczce znamionowej urzdzenia. Jeeli kraj, w którym uywane jest urzdzenie, nie jest wymieniony, naley skontaktowa si z odpowiednim lokalnym urzdem certyfikujcym w celu uzyskania obowizujcych przepisów. Urzdzenia komunikacji bezprzewodowej s cile okrelone przepisami i mog nie posiada zezwolenia. Moc urzdzenia bezprzewodowego (lub urzdze), które mona zainstalowa w drukarce, jest znacznie nisza ni okrelona w znanych obecnie ograniczeniach ekspozycji na promieniowanie radiowe. Poniewa urzdzenia bezprzewodowe (które mog by zainstalowane w drukarce) emituj mniej energii ni ilo podana w standardach bezpieczestwa i zaleceniach dotyczcych czstotliwoci radiowych, producent zaklada, e urzdze tych mona bezpiecznie uywa. Niezalenie od mocy nadajnika naley stara si ograniczy kontakt z urzdzeniem podczas normalnego dzialania urzdzenia. Ogólnym zaleceniem jest zachowanie typowej odlegloci 20 cm pomidzy urzdzeniem bezprzewodowym a cialem w przypadku urzdze bezprzewodowych dzialajcych blisko ludzkiego ciala (nie dotyczy to koczyn). Gdy urzdzenie jest wlczone i pracuje, powinno znajdowa si przynajmniej 20 cm od ciala. xv Nadajnik nie moe by umieszczony w tym samym miejscu co inna antena lub nadajnik ani nie moe dziala w polczeniu z adn inn anten ani nadajnikiem. W niektórych przypadkach urzdzenia bezprzewodowe podlegaj cilejszym ograniczeniom. Przyklady typowych ogranicze podane s niej. Urzdzenia komunikacji bezprzewodowej mog powodowa zaklócenia w pracy urzdze lotnictwa cywilnego. Aktualne przepisy lotnicze wymagaj, aby urzdzenia bezprzewodowe byly wylczone podczas podróy samolotem. Urzdzenia komunikacyjne w standardzie B (inaczej bezprzewodowy Ethernet) i Bluetooth s przykladami urzdze komunikacji bezprzewodowej. W otoczeniu, w którym istnieje ryzyko szkodliwego zaklócenia dzialania innych urzdze lub uslug, korzystanie z urzdzenia moe by ograniczone lub zabronione. Lotniska, szpitale, miejsca wystpowania duego nasycenia tlenem lub gazem palnym to kilka przykladów rodowisk, w których korzystanie z urzdze bezprzewodowych moe by ograniczone lub zabronione. W przypadku wtpliwoci dotyczcych moliwoci uywania urzdze bezprzewodowych w danym rodowisku naley zwróci si do odpowiednich wladz o pozwolenie na uycie lub wlczenie urzdzenia. W kadym kraju obowizuj inne ograniczenia dotyczce stosowania urzdze bezprzewodowych. Poniewa niniejszy system wyposaono w urzdzenie bezprzewodowe, naley w przypadku podróy pomidzy krajami uprzednio sprawdzi w lokalnych urzdach regulacji telekomunikacji, jakie s ograniczenia stosowania urzdze bezprzewodowych w kraju docelowym. Jeeli system wyposaono w wewntrzne urzdzenie komunikacji bezprzewodowej, nie naley go uywa przed zamocowaniem wszystkich pokryw i oslon oraz pelnym montaem urzdzenia. Urzdze bezprzewodowych nie mog naprawia uytkownicy. Nie mona ich w aden sposób modyfikowa. Modyfikacja urzdzenia bezprzewodowego oznacza utrat uprawnie do jego stosowania. W celu naprawy skontaktuj si z producentem. Naley korzysta tylko ze sterowników zatwierdzonych do uytku w kraju, w którym urzdzenie bdzie stosowane. Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N

16 Aby uzyska dodatkowe informacje, zobacz zestaw System Restoration Kit lub skontaktuj si z dzialem obslugi technicznej producenta. xvi xvii NOTATKI xviii 1 WPROWADZENIE Gratulujemy zakupu drukarki! Niniejszy rozdzial obejmuje: Funkcje specjalne Elementy drukarki Informacje o panelu sterowania Funkcje specjalne Nowa drukarka posiada specjalne funkcje, które poprawiaj jako drukowania i daj przewag nad konkurencj. Urzdzenie zapewnia: Drukowanie z doskonal jakoci i du szybkoci Mona uzyska efektywn rozdzielczo wyjciow wydruku równ 1200 dpi. Patrz str Drukarka drukuje z szybkoci do 22 stron na minut (rozmiar Letter) i do 20 stron na minut (rozmiar A4). Wygodne podawanie papieru 50-kartkowy Zasobnik uniwersalny obsluguje papier z nadrukiem listowym, koperty, etykiety, folie przezroczyste, materialy niestandardowe, pocztówki oraz papier o duej gramaturze. Standardowy 250-kartkowy zasobnik wejciowy (Zasobnik 1) oraz opcjonalny 250-kartkowy zasobnik wejciowy (Zasobnik 2) obsluguj wszystkie standardowe rozmiary papieru. Dwa zasobniki wyjciowe - do wyboru górny zasobnik wyjciowy (zadrukowan stron do dolu) albo tylny zasobnik wyjciowy (zadrukowan stron do góry) zapewniaj wygodny dostp. Moliwo zastosowania prostej drogi papieru z zasobnika uniwersalnego do tylnego zasobnika wyjciowego. Tworzenie profesjonalnych dokumentów Dokumenty mona dostosowywa do wlasnych potrzeb za pomoc znaków wodnych, np. "Poufne". Patrz str Drukowanie plakatów. Tekst i obrazy na kadej stronie dokumentu s powikszane i drukowane na calej wybranej kartce papieru. Po wydrukowaniu dokumentu naley obci biale brzegi kadej kartki. Nastpnie naley sklei kartki razem, aby uzyska plakat. Patrz str Dear ABC Regards WORLD BEST 1. 2 WPROWADZENIE Oszczdno czasu i pienidzy Ta drukarka umoliwia korzystanie z trybu oszczdzania toneru w celu zaoszczdzenia toneru. Patrz str W celu zaoszczdzenia papieru mona wydrukowa kilka stron na jednej kartce papieru (drukowanie w trybie N-Up). Patrz str Formularze i listy z nadrukami mona drukowa na zwyklym papierze. Patrz "Stosowanie nakladek" na str Drukarka umoliwia oszczdzanie energii elektrycznej przez znaczne zmniejszenie jej zuycia, kiedy nie s drukowane adne dokumenty. 1 Drukowanie w rónych rodowiskach Drukark mona stosowa w rodowiskach Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP. Drukarka jest zgodna z systemem Linux. Drukarka jest wyposaona zarówno w interfejs równolegly, jak i USB. Moliwe jest drukowanie w rodowisku sieciowym. Modele ML-2251N i ML-2252W s wyposaone we wbudowany interfejs sieciowy 10/100 Base TX. Drukarka ML-2252W posiada równie bezprzewodowy interfejs sieciowy. Do drukarki ML-2250 naley jednak dolczy opcjonaln kart interfejsu sieciowego, aby mona bylo drukowa w sieci. Rozszerzanie moliwoci drukarki Drukarka ma 16 MB pamici, któr mona rozszerzy do 144 MB. Opcjonalny uklad pamici DIMM (PS) do emulacji PostScript 3 z obslug 136 krojów czcionek zapewnia moliwo drukowania w trybie PS. Interfejs sieciowy umoliwia drukowanie w sieci. Do drukarki ML-2250 mona doda opcjonaln kart interfejsu sieciowego. Modele ML-2251N i ML-2252W s wyposaone we wbudowany interfejs sieciowy 10/100 Base TX. Drukarka ML-2252W posiada równie bezprzewodowy interfejs sieciowy. * Emulacja PostScript 3 (c) Copyright Zoran Corporation. Wszelkie prawa zastrzeone. Zoran, logo Zoran, IPS/PS3 i OneImage s znakami towarowymi firmy Zoran Corporation. * 136 krojów czcionek PS3 Zawiera UFST i MicroType firmy Agfa Monotype Corporation. WPROWADZENIE 1.3 Funkcje drukarki Ponisza tabela przedstawia ogólny przegld funkcji obslugiwanych przez drukark. (S: standard, O: opcja) Funkcje Interfejs równolegly IEEE 1284 Interfejs USB 2.0 Karta sieciowa (Ethernet 10/100 Base TX) Bezprzewodowa sie LAN (802.11b Wireless LAN) Emulacja PostScript ML-2250 S S O ML-2251N S S S ML-2252W S S S O O O O S O 1.4 WPROWADZENIE Elementy drukarki Widok z przodu Wspornik zasobnika wyjciowego 1 Pokrywa przednia Górny zasobnik wyjciowy (zadrukowan stron do dolu) Panel sterowania Pokrywa plyty sterowania Kaseta z tonerem Zasobnik 1 (podajnik papieru na 250 kartek) Opcjonalny zasobnik 2 (podajnik papieru na 250 kartek) Wylcznik zasilania Zasobnik uniwersalny Wskanik poziomu papieru WPROWADZENIE 1.5 Widok z tylu Tylny zasobnik wyjciowy (zadrukowan stron do góry) Górny zasobnik wyjciowy (zadrukowan stron do dolu) Pokrywa plyty sterowania (Otwórz, aby zainstalowa akcesoria opcjonalne.) Gniazdo zasilania Port sieci (ML-2250: opcja ML-2251N, ML-2252W: standard) Port USB Port równolegly Zlcze kabla opcjonalnego zasobnika 2 Port anteny sieci bezprzewodowej (ML-2250, ML-2251N: opcja ML-2252W: standard) *Na powyszym rysunku jest przedstawiona drukarka ML-2252W WPROWADZENIE Informacje o panelu sterowania 1 Diody LED On Line/Error i Toner Save Dioda LED Opis Jeeli dioda On Line/Error wieci na zielono, drukarka jest gotowa do drukowania. Jeeli dioda On Line/Error wieci na czerwono, w drukarce wystpil bld, na przyklad zakleszczony papier, brak papieru, otwarta pokrywa lub brak kasety z tonerem. Patrz "Rozwizywanie problemów zwizanych z komunikatami o bldach" na str Jeeli w trakcie pobierania danych przez drukark zostanie nacinity przycisk Cancel, dioda LED On Line/Error miga na czerwono, co oznacza anulowanie drukowania. Jeeli w trybie podawania rcznego zabraknie papieru w zasobniku uniwersalnym, dioda LED On Line/Error miga na czerwono. Po zaladowaniu papieru do zasobnika uniwersalnego dioda LED przestaje miga. Gdy drukarka odbiera dane, dioda LED On Line/Error powoli miga na zielono. Gdy odebrane dane s drukowane, dioda LED On Line/Error szybko miga na zielono. Jeeli przycisk Cancel zostanie wcinity na pól sekundy w trybie gotowoci, dioda zawieci si i zostanie wlczony tryb oszczdzania toneru. Po ponownym naciniciu tego przycisku dioda LED przestanie wieci i zostanie wylczony tryb oszczdzania toneru. WPROWADZENIE 1.7 Dioda LED Opis Jeeli migaj diody LED On Line/Error i Toner Save, w drukarce wystpil problem. Aby rozwiza ten problem, zapoznaj si z rozdzialem "Rozwizywanie problemów zwizanych z komunikatami o bldach" na str Przycisk Cancel Funkcja Drukowanie strony demonstracyjnej Drukowanie stron konfiguracji Opis W trybie gotowoci nacinij i przytrzymaj ten przycisk przez mniej wiecej 2 sekundy, a do chwili, gdy diody LED zaczn powoli miga. W trybie gotowoci nacinij i przytrzymaj ten przycisk przez mniej wicej 6 sekund, a do chwili, gdy diody LED zaczn powoli miga. Jeeli drukarka ma kart sieciow, strona konfiguracji sieci zostanie wydrukowana wraz ze stron konfiguracji drukarki. Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N

17 W trybie gotowoci nacinij i przytrzymaj ten przycisk przez mniej wicej 20 sekund, a do chwili, gdy diody LED zaczn powoli miga. Spowoduje to przywrócenie domylnych ustawie fabrycznych konfiguracji sieci. Ustawienie to bdzie aktywne dopiero po ponownym uruchomieniu drukarki. Przycisk ten naley nacisn za kadym razem po wloeniu papieru do zasobnika uniwersalnego, jeeli w wykorzystywanej aplikacji Podajnik rczny zostal wybrany jako ródlo. Szczególowe informacje podano w rozdziale "Korzystanie z trybu podawania rcznego" na str W trybie gotowoci nacinij i przytrzymaj ten przycisk przez mniej wicej 10 sekund, a do chwili, gdy diody LED zaczn wieci. Po oczyszczeniu drukarki zostanie wydrukowany jeden "arkusz czyszczenia" (patrz str. 5. 7). Przycisk ten naciska si w trakcie drukowania. Dioda LED On Line/Error zacznie miga i jednoczenie zadanie drukowania zostanie usunite zarówno z drukarki, jak i z komputera, a nastpnie drukarka powróci do trybu gotowoci. Moe to chwil potrwa, w zalenoci od rozmiaru zadania drukowania. W trybie gotowoci nacinicie tego przycisku spowoduje wlczenie lub wylczenie trybu oszczdzania toneru. Szczególowe informacje podano w rozdziale "Korzystanie z trybu oszczdzania toneru" na str Domylne ustawienia karty sieciowej (Jeeli karta sieciowa jest uywana) Podawanie rczne Czyszczenie wntrza drukarki Anulowanie zadania drukowania Wlczanie/ wylczanie trybu oszczdzania toneru 1.8 WPROWADZENIE 2 INSTALOWANIE DRUKARKI W tym rozdziale zostaly podane szczególowe informacje dotyczce instalowania drukarki. Niniejszy rozdzial obejmuje: Rozpakowywanie Instalowanie kasety z tonerem Ladowanie papieru Podlczanie kabla drukarki Wlczanie drukarki Drukowanie strony demonstracyjnej Instalacja oprogramowania drukarki Przegldanie Podrcznika uytkownika Rozpakowywanie 1 Wyjmij drukark i wszystkie akcesoria z opakowania. Upewnij si, e drukark zapakowano wraz z nastpujcymi elementami: Kaseta z tonerem Kabel zasilania Plyta CD-ROM Skrócony podrcznik instalacji UWAGI: Jeeli brakuje jednego z wymienionych elementów lub jest on uszkodzony, prosz natychmiast powiadomi sprzedawc. Dolczone elementy mog si róni w zalenoci od kraju sprzeday. Plyta CD-ROM zawiera sterownik drukarki, Podrcznik uytkownika oraz program Adobe Acrobat Reader. 2 Ostronie zdejmij z drukarki tamy zabezpieczajce. 2.2 INSTALOWANIE DRUKARKI Wybór miejsca Urzdzenie naley ustawi na równej, stabilnej powierzchni, w pomieszczeniu o wielkoci zapewniajcej wlaciw cyrkulacj powietrza. Pozostaw wolne miejsce, aby umoliwi otwieranie pokryw i zasobników. Obszar powinien by dobrze wentylowany i powinien znajdowa si z dala od ródel wiatla slonecznego, ciepla, zimna oraz wilgotnoci. Na poniszym rysunku pokazano niezbdne odstpy. Nie ustawiaj drukarki w pobliu krawdzi stolu lub biurka. 2 Wolne miejsce 100 mm (3.9 in.) 100 mm (3.9 in.) 100 mm (3.9 in.) 558 mm(22 in.) Przód: 482,6 mm (wystarczajce do wyjcia zasobnika papieru) Tyl: 100 mm (wystarczajce do otwarcia tylnego zasobnika wyjciowego) Prawa strona: 100 mm (potrzebne do wentylacji) Lewa strona: 100 mm mm(19 in. ) mm(40.7 in.) INSTALOWANIE DRUKARKI 2.3 Instalowanie kasety z tonerem 1 Aby otworzy pokryw przedni, naley pocign j do siebie. UWAGA: Poniewa drukarka jest bardzo lekka, moe si ona przesuwa w trakcie uytkowania, na przyklad podczas otwierania/zamykania zasobnika lub instalowania/usuwania kasety z tonerem. Uwaaj, aby nie przesun drukarki. 2 Wyjmij z torebki kaset z tonerem i zdejmij z niej papierow oslon. Nie wolno uywa w tym celu noa ani innego ostrego przedmiotu, poniewa móglby zadrapa bben kasety INSTALOWANIE DRUKARKI 3 Delikatnie potrznij kaset, aby toner równomiernie si w niej rozloyl. 2 OSTRONIE: Aby unikn uszkodzenia, nie naley wystawia kasety z tonerem na dzialanie wiatla przez okres dluszy ni kilka minut. Jeeli kaseta pozostaje odkryta przez kilka minut, nakryj j kartk papieru i przechowuj w czystym miejscu na plaskiej powierzchni. Jeli toner zabrudzi ubranie, zetrzyj go such szmatk i wypierz ubranie w zimnej wodzie. Uycie gorcej wody spowoduje utrwalenie plamy na odziey. 4 Odszukaj szczeliny kasety wewntrz drukarki, po jednej z kadej strony. INSTALOWANIE DRUKARKI Trzymajc kaset za uchwyt, wló j do drukarki, a do zatrzanicia jej na miejscu. 6 Zamknij przedni pokryw. Upewnij si, e pokrywa jest dobrze zamknita. UWAGA: Jeeli drukowane s teksty o pokryciu rzdu 5%, orientacyjna ywotno kasety z tonerem wynosi okolo 5000 stron. 2.6 INSTALOWANIE DRUKARKI Ladowanie papieru Do zasobnika mona wloy mniej wicej 250 kartek papieru. 1 Wycignij zasobnik z drukarki. 2 2 Przygotuj plik kartek do wloenia, delikatnie zginajc papier do przodu i do tylu. Wyrównaj krawdzie na plaskiej powierzchni. 3 Wló papier stron do zadrukowania do dolu. INSTALOWANIE DRUKARKI 2.7 Mona uy wczeniej zadrukowanego papieru. Zadrukowana strona powinna by skierowana do góry, a brzeg na wierzchu powinien by równy. Jeeli wystpi problemy z podawaniem papieru, obró papier. Sprawd, czy wszystkie cztery rogi le plasko w zasobniku. UWAGA: Aby uzyska wicej informacji o zmianie rozmiaru papieru w zasobniku, zobacz "Zmiana rozmiaru papieru w zasobniku papieru" na str Zwró uwag na wskanik limitu papieru, znajdujcy si po lewej stronie na wewntrznej ciance zasobnika. Zaladowanie zbyt duej iloci papieru moe powodowa jego zakleszczanie si. 5 Wsu zasobnik do drukarki. 2.8 INSTALOWANIE DRUKARKI Zmiana rozmiaru papieru w zasobniku papieru Aby zaladowa wiksze rozmiary papieru, wysu prowadnice papieru poza zasobnik papieru. 1 Po naciniciu i odblokowaniu blokady prowadnicy wysu calkowicie prowadnic dluszej krawdzi z urzdzenia, aby ustawi najdlusz moliw dlugo prowadnicy. 2 2 Po wloeniu papieru do zasobnika wsu prowadnic, dociskajc j delikatnie do stosu papieru. INSTALOWANIE DRUKARKI 2.9 W przypadku papieru o rozmiarze mniejszym ni Letter dostosuj przedni prowadnic dlugoci papieru. 3 ciskajc prowadnic szerokoci papieru, jak pokazano na ilustracji, przesu j w kierunku papieru, a dotknie boku stosu papieru. UWAGI: Nie dopychaj prowadnicy szerokoci papieru, aby nie spowodowala wygicia si materialu. Jeli prowadnica szerokoci papieru nie zostanie dopasowana, moe to doprowadzi do zacinania si papieru INSTALOWANIE DRUKARKI Podlczanie kabla drukarki Do drukowania lokalnego Aby wykona lokalny wydruk z komputera, naley podlczy drukark do komputera za pomoc kabla interfejsu równoleglego lub kabla USB. 2 Kabel interfejsu równoleglego UWAGA: Do podlczenia drukarki do portu równoleglego komputera potrzebny jest kabel z odpowiednim certyfikatem. Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N

18 Kabel powinien by zgodny z norm IEEE Przy podlczaniu upewnij si, e komputer i drukarka s wylczone. 2 Podlcz kabel do portu równoleglego z tylu drukarki. Docinij metalowe zaciski, aby weszly w szczeliny we wtyczce na kocu kabla. 3 Podlcz drugi koniec kabla do portu interfejsu równoleglego komputera i dokr ruby. Dodatkowe informacje mona znale w instrukcji obslugi komputera. INSTALOWANIE DRUKARKI 2.11 Kabel USB UWAGA: Do podlczenia drukarki do portu USB komputera potrzebny jest kabel USB z odpowiednim certyfikatem. Konieczny jest zakup kabla zgodnego z USB 2.0, o dlugoci przynajmniej 3 m. 1 Przy podlczaniu upewnij si, e komputer i drukarka s wylczone. 2 Podlcz kabel USB drukarki do zlcza z tylu drukarki. 3 Podlcz drugi koniec kabla do portu USB komputera. Dodatkowe informacje mona znale w instrukcji obslugi komputera. UWAGA: Aby mona bylo uy kabla USB, komputer musi pracowa pod kontrol systemu operacyjnego Windows 98/Me/2000/XP INSTALOWANIE DRUKARKI Do drukowania sieciowego Drukark ML-2251N lub ML-2252W mona podlczy do sieci za pomoc kabla Ethernet (kabel UTP ze zlczem RJ-45). Drukarka ML-2252W ma równie anten sieciow, która umoliwia skorzystanie z interfejsu bezprzewodowej sieci LAN. Uytkownicy drukarki ML-2250 powinni zainstalowa opcjonaln kart sieciow. W drukarce ML-2251N mona zastpi kart sieciow kart, która obsluguje bezprzewodow sie LAN. Szczególowe informacje dotyczce instalowania karty podano na str. D Przy podlczaniu upewnij si, e komputer i drukarka s wylczone. 2 Wcinij jedn z wtyczek kabla Ethernet do portu sieci Ethernet drukarki. Do zlcza sieci LAN 3 Wtyczk na drugim kocu kabla wcinij do gniazda sieci LAN. Dodatkowe informacje mona znale w instrukcji obslugi komputera. INSTALOWANIE DRUKARKI 2.13 Obslugiwane systemy operacyjne Element Karta sieciowa Wymagania 10/100 Base-TX (standard dla ML-2251N i ML-2252W) lub b Wireless LAN (standard dla ML-2252W) Novell NetWare 3. x, 4.x, 5.x Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP Unix AT&T, BSD4.3, HP-UX, SUN OS, SOLARIS, SCO Róne systemy operacyjne z rodziny Linux Netware IPX/SPX TCP/IP, DLC/LLC w systemie Windows Port9100 dla systemu Unix, Linux DHCP, BOOTP Sieciowy system operacyjny Protokoly sieciowe System dynamicznego adresowania IPX/SPX: Internet Packet exchange/sequenced Packet exchange TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol DLC/LLC: Data Link Control/Logical Link Control DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol BOOTP: Bootstrap Protocol UWAGA: Po podlczeniu drukarki naley skonfigurowa parametry sieci. Aby uzyska wicej informacji o konfiguracji i stosowaniu drukarki w rodowisku sieciowym, zobacz podrcznik uytkownika dostarczony z kart sieciow INSTALOWANIE DRUKARKI Wlczanie drukarki 1 Podlcz kabel zasilania do gniazda z tylu drukarki. 2 Podlcz drugi koniec kabla do prawidlowo uziemionego gniazdka elektrycznego i wlcz drukark za pomoc wylcznika zasilania. 2 Do gniazdka elektrycznego OSTRONIE: Modul utrwalacza znajdujcy si w tylnej czci drukarki nagrzewa si podczas pracy drukarki. Uwaaj, aby si nie oparzy. Nie rozbieraj drukarki na czci, gdy jest wlczona. Moe to spowodowa poraenie prdem elektrycznym. INSTALOWANIE DRUKARKI 2.15 Drukowanie strony demonstracyjnej W celu sprawdzenia, czy drukarka dziala poprawnie, naley wydrukowa stron demonstracyjn. 1 Aby wydrukowa stron demonstracyjn, nacinij i przytrzymaj przycisk Cancel przez mniej wicej 2 sekundy. 2 Zostanie wydrukowana strona testowa, przedstawiajca moliwoci i funkcje drukarki INSTALOWANIE DRUKARKI Instalacja oprogramowania drukarki Plyta CD-ROM dostarczona z drukark zawiera oprogramowanie do drukowania w rodowiskach Windows i Linux, aplikacj DOS RCP, Podrcznik uytkownika online oraz program Acrobat Reader do przegldania Podrcznika uytkownika. 2 W przypadku uywania rodowiska Windows: Z plyty CD-ROM mona zainstalowa nastpujce oprogramowanie: Specjalny sterownik drukarki firmy Samsung do systemu Windows. Uycie sterownika pozwala na korzystanie ze wszystkich moliwoci drukarki. Patrz str PostScript Plik opisu drukarki (PPD) do systemu Windows umoliwiajcy zainstalowanie sterownika PostScript. Aby uzyska informacje o instalacji sterownika PostScript, patrz Zalcznik A w Podrczniku uytkownika. Monitor stanu jest wywietlany, gdy wystpi bld drukowania. Patrz str Panel zdalnego sterowania dla aplikacji systemu DOS. Program dla systemu Windows jest automatycznie instalowany podczas instalowania sterownika drukarki. Aby uzyska informacje o korzystaniu z programu, patrz Zalcznik C w Podrczniku uytkownika. W przypadku uywania rodowiska Linux: Aby uzyska informacje o instalacji sterownika do systemu Linux, patrz Zalcznik B w Podrczniku uytkownika. Aby przejrze Podrcznik uytkownika, zobacz str. B.2. INSTALOWANIE DRUKARKI 2.17 Informacje o sterowniku drukarki Sterowniki drukarki obsluguj nastpujce funkcje standardowe: Wybór ródla papieru Rozmiar papieru, orientacja oraz typ nonika Liczba kopii Ponisza tabela przedstawia ogólny przegld funkcji obslugiwanych przez sterowniki drukarki. Specjalny sterownik drukarki firmy Samsung Win 2000/XP Win 9x Win NT4. 0 PostScript Win 2000/XP Win 9x Win NT4.0 Funkcja sterownika Oszczdzanie toneru Opcja jakoci wydruku Drukowanie plakatu Wiele stron na kartce (Nup) Drukowanie ze zmian skali Dopasowanie do strony Róne ródla dla pierwszej strony Znak wodny Papier firmowy Kolejno wydruku T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T N T T T N N N T T T N T T T N N N T T T N T T T N N N T 2.18 INSTALOWANIE DRUKARKI Instalacja oprogramowania drukarki w rodowisku Windows Wymagania systemowe Sprawd, czy spelnione s nastpujce warunki: W komputerze zainstalowano co najmniej: 32 MB (Windows 9x/Me), 64 MB (Windows 2000/NT), 128 MB (Windows XP) lub wicej pamici RAM. Przynajmniej 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym komputera. Wszystkie programy na komputerze zostaly zamknite przed instalacj. Korzystasz z systemu Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 lub Windows XP. Korzystasz z programu Internet Explorer w wersji 5.0 lub nowszej. 2 Instalacja oprogramowania drukarki Przed instalacj naley zamkn wszystkie uruchomione programy. UWAGA: Po uruchomieniu komputera zamknij okno "Znaleziono nowy sprzt", klikajc przycisk Anuluj. 1 Wló plyt CD-ROM do napdu CD-ROM. Instalacja zostanie uruchomiona automatycznie. Jeeli napd CD-ROM nie uruchamia si automatycznie: Wybierz polecenie Uruchom z menu Start, wpisz X:\Setup.exe w polu Otwórz (gdzie X jest liter napdu CD-ROM) i kliknij OK. UWAGA: Jeeli urzdzenie nie jest podlczone do komputera, zostanie wywietlone ponisze okno. Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N

19 Po podlczeniu urzdzenia kliknij przycisk Dalej. Aby pomin stan polczenia, kliknij Dalej, a w nastpnym oknie kliknij Nie. Rozpocznie si instalacja, pod koniec której nie zostanie wydrukowana strona testowa. INSTALOWANIE DRUKARKI Wybierz typ instalacji. Standardowa: Zostanie zainstalowane typowe oprogramowanie drukarki (takie jak sterownik drukarki) oraz Podrcznik uytkownika. Jest to opcja zalecana dla wikszoci uytkowników. Niestandardowa: Uytkownik moe wybra jzyk uywany w oprogramowaniu oraz skladniki, które maj by zainstalowane. Po wybraniu jzyka i komponentów kliknij przycisk Dalej. Przegld podrcznika uytkownika: Wybranie tej opcji powoduje otwarcie Podrcznika uytkownika urzdzenia Samsung ML-2250 Series. Jeeli na komputerze nie zainstalowano programu Adobe Acrobat, kliknij t opcj, a program Adobe Acrobat Reader zostanie automatycznie zainstalowany. 3 Po zakoczeniu instalacji zostanie wywietlone okno zawierajce monit o wykonanie wydruku strony testowej. Jeeli strona testowa ma by wydrukowana, zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Dalej INSTALOWANIE DRUKARKI 4 Jeeli strona testowa zostala poprawnie wydrukowana, kliknij przycisk Tak. Jeeli nie, kliknij przycisk Nie, aby j ponownie wydrukowa. 5 Aby zarejestrowa si jako uytkownik drukarek firmy Samsung, zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Zakocz. Zostanie otwarta witryna internetowa firmy Samsung. 2 UWAGI: Jeeli urzdzenie ma by uywane z kablem równoleglym, odlcz kabel USB i podlcz kabel równolegly. Nastpnie ponownie zainstaluj sterownik drukarki; wybierz Start Programy Samsung ML-2250 Series Konserwacja Napraw Drukarka. T sam czynno naley wykona wtedy, gdy kabel równolegly zostanie zamieniony na kabel USB. Jeeli drukarka nie dziala poprawnie, naley ponownie zainstalowa sterownik. Zmiana jzyka interfejsu Po instalacji oprogramowania mona zmieni jzyk uywany w interfejsie uytkownika. 1 Z menu Start wybierz Programy. 2 Wybierz Samsung ML-2250 Series, a nastpnie Wybór jzyka. 3 Wybierz dany jzyk w oknie wyboru jzyka i kliknij przycisk OK. INSTALOWANIE DRUKARKI 2.21 Ponowna instalacja oprogramowania drukarki Gdyby instalacja zakoczyla si niepowodzeniem, konieczna bdzie naprawa drukarki. 1 Z menu Start wybierz Programy. 2 Wybierz Samsung ML-2250 Series, a nastpnie Konserwacja. 3 Wybierz Napraw. UWAGA: Jeeli urzdzenie nie jest podlczone do komputera, zostanie wywietlone ponisze okno. Po podlczeniu urzdzenia kliknij przycisk Dalej. Aby pomin stan polczenia, kliknij Dalej, a w nastpnym oknie kliknij Nie. Rozpocznie si instalacja, pod koniec której nie zostanie wydrukowana strona testowa. 4 Wybierz skladniki, które maj zosta zainstalowane, i kliknij przycisk Dalej INSTALOWANIE DRUKARKI Jeeli wybierzesz opcj naprawy oprogramowania drukarki, pojawi si monit o wykonanie wydruku strony testowej. Wykonaj nastpujce czynnoci: a. Aby wydrukowa stron testow, zaznacz pole wyboru i kliknij Dalej. b. Jeeli strona testowa zostala poprawnie wydrukowana, kliknij przycisk Tak. Jeeli nie, kliknij przycisk Nie, aby j ponownie wydrukowa. 2 5 Po przeprowadzeniu ponownej instalacji kliknij przycisk Zakocz. Usuwanie oprogramowania drukarki 1 Z menu Start wybierz Programy. 2 Wybierz Samsung ML-2250 Series, a nastpnie Konserwacja. 3 Wybierz Usu. Zostanie wywietlona lista skladników, które mona usun. Aby odinstalowa sterownik drukarki, zaznacz pole wyboru Drukarka. Aby odinstalowa sterownik drukarki (PostScript), zaznacz pola wyboru Drukarka(PostScript). Aby odinstalowa Monitor stanu, zaznacz pole wyboru Monitor stanu. Aby odinstalowa Panel zdalnego sterowania, zaznacz pole wyboru Panel zdalnego sterowania. 4 Po wybraniu skladników, które maj zosta usunite, kliknij przycisk Dalej. 5 Gdy pojawi si monit o potwierdzenie wyboru, kliknij przycisk Tak. Wybrany sterownik zostanie usunity z komputera wraz ze wszystkimi skladnikami. 6 Po usuniciu oprogramowania kliknij przycisk Zakocz. INSTALOWANIE DRUKARKI 2.23 Przegldanie Podrcznika uytkownika Po zainstalowaniu oprogramowania drukarki mona w dowolnym czasie uruchomi Podrcznik uytkownika w formacie PDF (skrót do niego znajduje si na pulpicie Windows). 1 Z menu Start wybierz Programy. 2 Wybierz polecenie Samsung ML-2250 Series, a nastpnie Przegld podrcznika uytkownika. Automatycznie uruchomi si program Adobe Acrobat, w którym otworzy si Podrcznik uytkownika. UWAGA: Jeeli na komputerze nie zainstalowano uprzednio programu Adobe Acrobat, program Adobe Acrobat zostanie zainstalowany automatycznie po wybraniu polecenia Przegld podrcznika uytkownika. Po zainstalowaniu programu naley powtórzy kroki 1 i INSTALOWANIE DRUKARKI 3 UYWANIE MATERIALÓW DO DRUKOWANIA W tym rozdziale przedstawiono informacje o tym, jakiego papieru naley uywa w drukarce i jak poprawnie wklada go do rónych zasobników w celu uzyskania najlepszej jakoci wydruku. Niniejszy rozdzial obejmuje: Wybór papieru i innych noników Wybieranie zasobnika wyjciowego Ladowanie papieru Drukowanie na kopertach Drukowanie na etykietach Drukowanie na foliach przezroczystych Drukowanie na brystolu lub materialach o rozmiarze niestandardowym Drukowanie na papierze z nadrukiem Wybór papieru i innych noników Drukowa mona na wielu rónych nonikach, takich jak zwykly papier, koperty, etykiety, folie przezroczyste itp. Patrz "Specyfikacje papieru" na str. E.3. W celu uzyskania najlepszej jakoci wydruków zaleca si stosowanie tylko wysokiej jakoci papieru do kopiarek. Przy wyborze materialów do drukowania naley uwzgldni: Oczekiwane rezultaty: Wybrany papier powinien by odpowiedni do okrelonego zadania. Rozmiar: Mona stosowa dowolny rozmiar papieru, który mieci si w prowadnicach papieru zasobnika. Waga: Drukarka obsluguje nastpujce gramatury papieru: 60~90 g/m2 papier dokumentowy - zasobnik 1 lub opcjonalny zasobnik 2 60~163 g/m2 zasobnik uniwersalny Jasno: Niektóre rodzaje papieru s bielsze ni inne i pozwalaj uzyska ostrzejsze, ywsze obrazy. Gladko powierzchni: Gladko powierzchni wplywa na to, jak "twardo" bd wygldaly wydruki. UWAGA: Korzystanie z nonika niezgodnego z opisem w specyfikacji papieru moe powodowa problemy, nawet takie, które wymagaj interwencji serwisu. Tego typu naprawy nie wchodz w zakres gwarancji oraz umowy serwisowej. 3.2 UYWANIE MATERIALÓW DO DRUKOWANIA Rozmiary i pojemno ródlo wejciowe/pojemno*a Rozmiar Zasobnik 1 lub opcjonalny Zasobnik 2 Zasobnik uniwersalny Papier zwykly Letter (216 x 279 mm) Legal (216 x 356 mm) Executive (184 x 267 mm) Oficio (216 x 343 mm) Folio (216 x 330 mm) A4 (210 x 297 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) ISO B5 (176 x 250 mm) A5 (148 x 210 mm) A6 (105 x 148 mm) Koperty Nr 10 (105 x 241 mm) Monarch (98 x 191 mm) C5 (162 x 229 mm) DL (110 x 220 mm) C6 (114 x 162 mm) Etykiety*b Letter (216 x 279 mm) A4 (210 x 297 mm) 5 5 Folia przezroczysta*b Letter (216 x 279 mm) A4 (210 x 297 mm) Brystol*b Papier dokumentowy*b - *a W zalenoci od gruboci papieru maksymalna pojemno moe si zmniejszy. Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N

20 *b W przypadku czstszego wystpowania zakleszcze naley podawa po jednym arkuszu przez zasobnik uniwersalny. UYWANIE MATERIALÓW DO DRUKOWANIA 3.3 Wskazówki dotyczce stosowania papieru i materialów specjalnych Wybierajc lub wkladajc papier, koperty lub inne materialy specjalne, naley zastosowa si do nastpujcych wskazówek: Drukowanie na wilgotnym, zgitym, pomarszczonym lub rozdartym papierze moe spowodowa zakleszczenie papieru i nisk jako wydruku. Stosuj tylko papier w postaci arkuszy. Nie uywaj skladanki. W celu uzyskania najwyszej jakoci wydruku naley stosowa tylko wysokiej jakoci papier do kopiarek. Nie stosuj papieru, który ju zostal zadrukowany lub przeszedl przez kopiark. Nie stosuj papieru z wypuklociami, ze zszywkami lub spinaczami. Nie dokladaj papieru podczas drukowania; nigdy nie przepelniaj zasobników. Moe to spowodowa zakleszczenie papieru. Unikaj uywania papieru z wytlaczanymi literami, perforacj lub teksturami, który jest zbyt gladki lub zbyt szorstki. Papier kolorowy powinien by równie dobrej jakoci co bialy papier do kopiarek. Barwniki powinny by odporne na temperatury do 205 C przez czas 0,1 sekundy bez utraty jakoci. Nie stosuj papieru o barwionej powloce, naniesionej po wyprodukowaniu papieru. Uywane do drukowania formularze musz by wykonane przy uyciu niepalnych, odpornych na temperatur barwników, które podczas utrwalania w drukarce w temperaturze okolo 205 C przez czas 0,1 sekundy nie ulegaj stopieniu czy wyparowaniu ani nie wydzielaj szkodliwych substancji. Przechowuj papier w ryzie. Kartony umieszczaj na paletach lub pólkach, nie na podlodze. Niezalenie od tego, czy papier jest rozpakowany, nie klad na nim cikich przedmiotów. Przechowuj papier z dala od wilgoci, bezporedniego dzialania promieni slonecznych lub innych czynników, które mog spowodowa jego marszczenie lub skrcanie. UWAGA: Nie uywaj do drukowania kalki krelarskiej ani papieru kopiujcego bez kalki. W temperaturze nagrzewania drukarki zachowuj si one niestabilnie i mog wydziela opary lub spowodowa uszkodzenie papieru. 3.4 UYWANIE MATERIALÓW DO DRUKOWANIA Wybieranie zasobnika wyjciowego Drukarka ma dwa zasobniki wyjciowe: tylny zasobnik wyjciowy i górny zasobnik wyjciowy. Górny zasobnik wyjciowy Tylny zasobnik wyjciowy 3 Aby uy górnego zasobnika wyjciowego, upewnij si, e tylny zasobnik wyjciowy jest zamknity. Aby uy tylnego zasobnika wyjciowego, otwórz go. UWAGI: Jeeli wystpuj problemy z papierem podawanym do górnego zasobnika wyjciowego (np. papier zwija si), spróbuj odbiera wydruki z tylnego zasobnika wyjciowego. Aby unikn zakleszczenia papieru, nie otwieraj ani nie zamykaj tylnego zasobnika wyjciowego podczas drukowania. Drukowanie do górnego zasobnika wyjciowego (zadrukowan stron do dolu) Na górnym zasobniku wyjciowym wydruki gromadz si w kolejnoci drukowania, zadrukowan stron do dolu. Górnego zasobnika wyjciowego naley uywa dla wikszoci zada drukowania. UWAGA: Przy ciglym druku wielu stron powierzchnia zasobnika moe si nagrza. Nie dotykaj nagrzanej powierzchni i chro j przed dostpem dzieci. UYWANIE MATERIALÓW DO DRUKOWANIA 3.5 Drukowanie do tylnego zasobnika wyjciowego (zadrukowan stron do góry) Zawsze gdy tylny zasobnik wyjciowy jest otwarty, wydruki s podawane do tego zasobnika. Papier wychodzi z drukarki zadrukowan stron do góry i po kadym wysuniciu kartka wypada z drukarki. Drukowanie z zasobnika uniwersalnego do tylnego zasobnika wyjciowego zapewnia prost drog papieru. Korzystanie z tylnego zasobnika wyjciowego moe poprawi jako nadruku na: kopertach etykietach foliach przezroczystych Aby otworzy tylny zasobnik wyjciowy: 1 Otwórz tyln pokryw, pocigajc j w dól. Pokrywa spelnia funkcj zasobnika wyjciowego. UWAGA: Modul utrwalacza znajdujcy si w tylnej czci drukarki jest gorcy podczas pracy drukarki. Uwaaj, aby si nie oparzy UYWANIE MATERIALÓW DO DRUKOWANIA 2 Jeeli chcesz zaprzesta uywania tylnego zasobnika wyjciowego, zamknij tyln pokryw. Strony bd ukladane na górnym zasobniku wyjciowym. 3 Ladowanie papieru Poprawne zaladowanie papieru pozwala unikn zakleszcze papieru i zapewnia bezproblemowe drukowanie. Podczas drukowania nie naley wyjmowa zasobnika. Moe to spowodowa zakleszczenie papieru. Aby zapozna si z dopuszczalnymi rozmiarami papieru oraz pojemnociami kadego zasobnika, patrz rozdzial "Rozmiary i pojemno" na str Wskanik poziomu papieru, umieszczony z przodu zasobnika papieru, pokazuje ilo pozostalego w nim papieru. Gdy zasobnik jest pusty, wskanik opada na sam dól. Zasobnik pelny Zasobnik pusty UYWANIE MATERIALÓW DO DRUKOWANIA 3.7 Stosowanie zasobnika 1 lub opcjonalnego zasobnika 2 Zasobnik 1 i opcjonalny zasobnik 2 mog pomieci do 250 kartek papieru. Aby zapozna si z dopuszczalnymi rozmiarami papieru oraz pojemnociami kadego zasobnika, patrz rozdzial "Rozmiary i pojemno" na str Zasobnik 1 Opcjonalny zasobnik 2 Zaladuj plik kartek papieru do zasobnika i rozpocznij drukowanie. Szczególowe informacje o wkladaniu papieru do zasobnika 1 lub opcjonalnego zasobnika 2 zostaly podane w rozdziale "Ladowanie papieru" na str Stosowanie zasobnika uniwersalnego Zasobnik uniwersalny znajduje si z przodu drukarki. Kiedy nie jest uywany, mona go zamkn, dziki czemu drukarka zajmuje mniej miejsca. Zasobnik uniwersalny Do zasobnika uniwersalnego mona wklada materialy rónego typu i rozmiarów, np. folie przezroczyste, karty czy koperty. Z asobnika uniwersalnego mona korzysta take przy drukowaniu pojedynczych stron na papierze firmowym, kolorowych kartkach oddzielajcych standardowe kartki lub innych materialach specjalnych, których zwykle nie umieszcza si w zasobniku. Mona do niego zaladowa jednorazowo okolo 50 kartek zwyklego papieru, 5 kopert, 5 folii przezroczystych, 5 arkuszy brystolu lub 5 etykiet. 3.8 UYWANIE MATERIALÓW DO DRUKOWANIA Jednorazowo do zasobnika uniwersalnego naley ladowa tylko jeden rozmiar nonika. Aby zapobiec zakleszczeniom, nie dokladaj papieru do zasobnika, w którym nadal znajduje si papier. Dotyczy to take innych rodzajów materialów do drukowania. Materialy do drukowania powinny by wkladane stron do zadrukowania do góry. Górna krawd powinna by skierowana w zasobniku uniwersalnym do przodu; papier naley uloy na rodku zasobnika. Na zasobniku uniwersalnym nie wolno kla adnych przedmiotów. Staraj si nie naciska zasobnika i nie stosowa nadmiernej sily. Zasobnik moe wypa z drukarki. Aby zaladowa papier do zasobnika uniwersalnego: 1 Pocignij zasobnik uniwersalny do siebie. 3 2 W celu wloenia dluszego papieru wycignij przedluk, aby wydluy zasobnik na peln dlugo. Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Phaser 3300MFP Drukarka wielofunkcyjna Phaser 3300MFP Przewodnik użytkownika 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Phaser 3300MFP Drukarka wielofunkcyjna Phaser 3300MFP Przewodnik użytkownika 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-880GA-UD3H http://pl.yourpdfguides.com/dref/3817754

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-880GA-UD3H http://pl.yourpdfguides.com/dref/3817754 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GIGABYTE GA-880GA- UD3H. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo