Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Wszelkie prawa zastrzeone. Niniejszy podrcznik uytkownika ma charakter wylcznie informacyjny. i PCL 6 s znakami towarowymi firmy Hewlett-Packard Company. LaserWriter i Macintosh s znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc. Wszystkie inne marki lub nazwy produktów s znakami towarowymi odpowiednich firm lub organizacji. Wersja 1.00 Copyright_ 2 Spis treci Bezpieczestwo Informacje o podrczniku uytkownika Funkcje urzdzenia Opis urzdzenia Widok z przodu Omówienie panelu sterowania Informacje o panelu sterowania Diody LED Przycisk Konfigurowanie sprztu Drukowanie strony demonstracyjnej Dostarczane oprogramowanie Wymagania systemowe Windows Macintosh Linux Instalowanie sterownika dla urzdzenia podlczonego do portu USB Windows Macintosh Linux Udostpnianie urzdzenia lokalnie Windows Macintosh rodowisko sieciowe Przedstawienie programów sieciowych CentreWare IS (tylko model Phaser 3160N) SetIP Instalowanie sterowników dla urzdzenia podlczonego do sieci Windows Macintosh Linux Korzystanie z sieci przewodowej Drukowanie raportu konfiguracji sieci Ustawianie adresu IP Ustawianie parametrów sieci Przywracanie fabrycznych ustawie urzdzenia Konfiguracja protokolu IPv6 Drukowanie raportu konfiguracji sieci Ustawianie adresów IPv6 Rczna konfiguracja adresu Instalacja sterownika drukarki Korzystanie z uslugi CentreWare IS Ustawianie wysokoci Modele Phaser 3140 i 3155 Modele Phaser 3160B i 3160N Wybieranie domylnego zasobnika i papieru W komputerze Korzystanie z funkcji oszczdzania energii Modele Phaser 3140 i 3155 Modele Phaser 3160B i 3160N WPROWADZENIE 17 ROZPOCZCIE PRACY KONFIGURACJA SIECIOWA (TYLKO MODEL PHASER 3160N) 28 KONFIGURACJA PODSTAWOWA 34 Spis treci_ 3 Spis treci 35 Zmiana czcionki (tylko modele Phaser 3160B i Phaser 3160N) Wybieranie nonika druku Wskazówki dotyczce wyboru nonika druku Rozmiary noników obslugiwane w kadym trybie Zmiana rozmiaru zasobnika Ladowanie papieru do zasobnika Zasobnik 1 Zasobnik rczny Drukowanie na nonikach specjalnych Koperta Folia przezroczysta Etykiety Brystol lub materialy o niestandardowych rozmiarach Papier firmowy/papier z nadrukiem Zdjcie Blyszczcy Korzystanie ze wspornika wyjciowego Funkcje sterownika drukarki Sterownik drukarki Drukowanie podstawowe Anulowanie zadania drukowania Otwieranie preferencji drukowania Korzystanie z ulubionych ustawie Korzystanie z pomocy Korzystanie ze specjalnych funkcji drukowania Drukowanie wielu stron na jednej arkuszu Drukowanie plakatów Drukowanie broszur (rcznie) Drukowanie na obydwu stronach papieru (tryb rczny) Zmiana rozmiaru dokumentu w procentach Dopasowywanie dokumentu do wybranego rozmiaru strony Korzystanie z karty Rozwizywanie problemów Korzystanie ze znaków wodnych Stosowanie nakladek Opcje karty Grafika Zmiana domylnych ustawie drukowania Ustawianie urzdzenia jako domylnego Drukowanie do pliku (PRN) Drukowanie na komputerach Macintosh Drukowanie dokumentu Zmiana ustawie drukarki Drukowanie wielu stron na jednej arkuszu Drukowanie w systemie Linux Drukowanie z poziomu aplikacji Drukowanie plików Konfigurowanie wlaciwoci drukarki Korzystanie z uslugi CentreWare IS (tylko model Phaser 3160N) Aby uzyska dostp do uslugi CentreWare IS: Elementy okna CentreWare IS Korzystanie z aplikacji narzdziowych Odczytywanie informacji programu Monitor stanu Korzystanie z Program do ustawiania opcji drukarki (tylko modele Phaser NONIKI I ZASOBNIKI DRUKOWANIE 41 NARZDZIA DO ZARZDZANIA 50 Spis treci_ 4 Spis treci B, Phaser 3160N) Otwieranie Pod. wyk. i usuw. usterek Korzystanie z programu SetIP (tylko model Phaser 3160N) Windows Macintosh Linux Korzystanie z programu Unified Linux Driver Configurator Uruchamianie programu Unified Driver Configurator Printers configuration Ports configuration Drukowanie raportu urzdzenia Korzystanie z alertu niskiego poziomu toneru (tylko modele Phaser 3160B i Phaser 3160N) Czyszczenie urzdzenia Czyszczenie elementów zewntrznych Drukowanie arkusza czyszczenia (tylko modele Phaser 3160B i Phaser 3160N) Czyszczenie elementów wewntrznych Przechowywanie kasety z tonerem Instrukcje dotyczce przenoszenia Uywanie kaset innych firm ni marki Xerox i ponowne napelnianie kaset Szacowany okres eksploatacji kasety Wskazówki dotyczce przenoszenia i przechowywania urzdzenia Rozprowadzanie tonera Wskazówki dotyczce unikania zwijania papieru Wskazówki dotyczce unikania zakleszcze papieru Usuwanie zakleszcze papieru W zasobniku W zasobniku rcznym Wewntrz urzdzenia W obszarze wyjciowym Rozwizywanie innych problemów Problemy z zasilaniem Problemy z podawaniem papieru Problemy z drukowaniem Problemy z jakoci wydruków Typowe problemy w systemie Windows Typowe problemy w systemie Linux Typowe problemy z systemem Macintosh Jak kupi Dostpne materialy eksploatacyjne Dostpne czci do konserwacji Wymiana kasety z tonerem Dane techniczne urzdzenia Warunki rodowiskowe Specyfikacje elektryczne Dane techniczne nonika druku KONSERWACJA ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW MATERIALY EKSPLOATACYJNE 66 DANE TECHNICZNE 68 Spis treci_ 5 Spis treci GLOSARIUSZ 71 INDEKS 75 Spis treci_ 6 Bezpieczestwo Wprowadzenie do zasad bezpieczestwa Informacje oraz zasady bezpieczestwa Przed rozpoczciem uytkowania urzdzenia przeczytaj uwanie ponisze instrukcje i w razie potrzeby stosuj je w celu zapewnienia bezpiecznego dzialania urzdzenia. Ten produkt i materialy eksploatacyjne firmy Xerox zostaly zaprojektowane i przetestowane pod ktem spelniania rygorystycznych norm bezpieczestwa. Niezatwierdzone zmiany, m.in. symbol sygnalizuje miejsca, które si nagrzewaj lub s gorce i których nie naley dotyka. Ten symbol sygnalizuje miejsca wymagajce szczególnej ostronoci, by unikn obrae lub uszkodzenia urzdzenia. ten symbol oznacza, e zbdne w urzdzeniu jest uywany laser i sygnalizuje potrzeb zapoznania si z odpowiednimi informacjami dotyczcymi bezpieczestwa. Tym symbolem oznaczone s szczególnie wane informacje, które naley zapamita. Emisja fal radiowych Informacje dotyczce przepisów FCC dla USA UWAGA: Niniejsze urzdzenie zostalo przetestowane, w wyniku czego potwierdzono jego zgodno z wymaganiami dotyczcymi urzdze cyfrowych klasy B, zgodnie z czci 15 przepisów FCC. Powysze normy zostaly opracowane z myl o zapewnieniu odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zaklóceniami mogcymi wystpi w instalacjach domowych.

3 Niniejsze urzdzenie generuje, wykorzystuje i moe emitowa energi o czstotliwoci radiowej. W przypadku zainstalowania i uytkowania niezgodnego z instrukcjami moe ono powodowa wystpowanie szkodliwych zaklóce w lcznoci radiowej. Jednake nie ma gwarancji, e zaklócenia nie wystpi w danej instalacji. Jeeli urzdzenie bdzie powodowa szkodliwe zaklócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które mona wykry, wylczajc i wlczajc urzdzenie, zaleca si podjcie próby wyeliminowania takich zaklóce przez zastosowanie jednego lub wicej poniszych rodków: - Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej. - Poprawienie separacji midzy urzdzeniem a odbiornikiem. - Podlczenie urzdzenia do gniazda znajdujcego si w innym obwodzie elektrycznym ni gniazdo, do którego podlczony jest odbiornik. - Skontaktowanie si z przedstawicielem handlowym lub dowiadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. Wprowadzanie zmian lub modyfikacji tego urzdzenia niezatwierdzonych przez firm Xerox moe spowodowa uniewanienie prawa do korzystania z tego urzdzenia. Bezpieczestwo_ 7 Zgodno z normami dot. promieniowania elektromagnetycznego dla Kanady To urzdzenie klasy,,b" jest zgodne z kanadyjsk norm ICES-003. Cet appareil numérique de la classe «B» est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Informacje dotyczce bezpieczestwa lasera Ochrona przed laserem PRZESTROGA: Korzystanie z urzdze sterowania, regulacji lub wykonywanie procedur innych ni opisane w niniejszym podrczniku moe narazi uytkownika na kontakt z niebezpieczn dawk promieniowania. Niniejszy sprzt spelnia midzynarodowe normy bezpieczestwa i zalicza si do produktów laserowych klasy 1. Urzdzenie jest zgodne z wszystkimi standardami jakoci dotyczcymi laserów, zdefiniowanymi przez rzd, agencje narodowe i midzynarodowe dotyczcymi w szczególnoci urzdzenia laserowego klasy 1. Nie emituje ono niebezpiecznego wiatla, poniewa podczas wszystkich faz obslugi przez uytkownika i konserwacji wizka wiatla jest calkowicie zakryta. Informacje o bezpieczestwie obslugi Informacje o bezpieczestwie obslugi Ten produkt i materialy eksploatacyjne firmy Xerox zostaly zaprojektowane i przetestowane pod ktem spelniania rygorystycznych norm bezpieczestwa. Skladaj si na nie badania instytucji zajmujcych si bezpieczestwem, certyfikaty i zgodno z ustalonymi normami ochrony rodowiska. W celu zapewnienia bezpiecznej pracy urzdzenia firmy Xerox naley zawsze przestrzega poniszych zasad dotyczcych bezpieczestwa. Zalecenia - Zawsze postpowa zgodnie z instrukcjami i ostrzeeniami umieszczonymi na urzdzeniu bd z nim dostarczonymi. - Przed czyszczeniem naley odlczy urzdzenie od gniazda zasilania. Naley zawsze uywa materialów przeznaczonych specjalnie dla tego urzdzenia; uycie innych materialów moe nie przynie oczekiwanych rezultatów bd by przyczyn zagroe. - Nie wolno stosowa rodków do czyszczenia w aerozolu, poniewa w niektórych warunkach mog one grozi wybuchem lub zaplonem. - Podczas przenoszenia lub zmiany miejsca urzdzenia naley zachowa ostrono. W celu zorganizowania transportu urzdzenia do miejsca znajdujcego si poza budynkiem, w którym obecnie si ono znajduje, naley skontaktowa si z lokalnym serwisem firmy Xerox. - Naley zawsze umieszcza urzdzenie na twardym podlou (nie na pluszowej wykladzinie), które wytrzyma jego obcienie. - Urzdzenie zawsze naley umieszcza w obszarze o dobrej wentylacji oraz pozostawia odpowiedni ilo miejsca umoliwiajc serwisowanie. - Przed czyszczeniem zawsze naley odlczy urzdzenie od gniazda zasilania. UWAGA: Urzdzenie firmy Xerox jest wyposaone w system oszczdzania energii, pozwalajcy oszczdza energi, gdy urzdzenie nie jest uywane. Urzdzenie moe pozostawa cigle wlczone. OSTRZEENIE: Powierzchnie metalowe w okolicy utrwalacza mog by gorce. Naley zachowa ostrono podczas usuwania z tego miejsca zacitego papieru i unika dotykania wszelkich powierzchni metalowych. Przeciwwskazania - Nigdy nie stosowa przejciówki wtyczki z uziemieniem do podlczenia urzdzenia do gniazdka sieciowego bez uziemienia. - Nigdy nie wykonywa czynnoci konserwacyjnych nieopisanych w tej dokumentacji. - Nigdy nie zaslania otworów wentylacyjnych. Ich funkcj jest zapobieganie przegrzaniu urzdzenia. - Nie wolno zdejmowa oslon, ani pokryw przymocowanych rubami. Obszary te nie s przeznaczone do obslugi przez uytkownika. - Nie wolno umieszcza urzdzenia przy kaloryferach lub innych ródlach ciepla. - Nie wolno wsuwa adnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych. - Nie wolno wylcza ani,,obchodzi" adnych blokad elektrycznych lub mechanicznych. - Nie wolno ustawia urzdzenia w miejscuacts About Ozone (numer czci 610P64653) pod numerem (USA lub Kanada). Na innych rynkach naley skontaktowa si z lokalnym przedstawicielem firmy Xerox. Bezpieczestwo_ 9 Informacje o konserwacji 1. Procedury konserwacji przeprowadzanej przez operatora opisane s w dokumentacji dla klienta dostarczonej z produktem. 2. Nie wolno wykonywa procedur konserwacyjnych nieopisanych w dokumentacji uytkownika. 3. nie uywa rodków do czyszczenia w aerozojów czlonkowskich UE mog bezplatnie oddawa zuyte urzdzenia elektroniczne i elektryczne w wyznaczonych miejscach zbiórki. W niektórych krajach czlonkowskich przy sprzeday nowego urzdzenia sprzedawca moe by zobowizywany do bezplatnego odbioru zuytego sprztu. Po informacje naley zwróci si do sprzedawcy. Przed utylizacj naley si skontaktowa z lokalnym sprzedawc lub przedstawicielem firmy Xerox, aby uzyska informacje na temat zwrotu zuytych urzdze. Zgodno z programem oszczdzania energii USA ENERGY STAR Jako czlonek konsorcjum ENERGY STAR firma Xerox Corporation stwierdza, e ten produkt spelnia wytyczne ENERGY STAR w zakresie wydajnoci energetycznej. Nazwa ENERGY STAR i znak ENERGY STAR s znakami towarowymi zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych. Program urzdze obrazowania ENERGY STAR to wspólne przedsiwzicie rzdu Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Japonii oraz przemyslu sprztu biurowego, promujce oszczdzajce energi kopiarki, drukarki, faksy, urzdzenia wielofunkcyjne, komputery osobiste i monitory. Zmniejszenie zuycia energii przez produkt pomaga zwalcza smog, kwane deszcze i dlugoterminowe zmiany klimatu, przez zmniejszenie emisji spowodowanych wytwarzaniem energii elektrycznej. Urzdzenia firmy Xerox ze znakiem ENERGY STAR s fabrycznie wstpnie konfigurowane. Urzdzenie bdzie wyposaone w zegar, przelczajcy je w tryb oszczdzania energii po uplywie 1 minut od ostatniej kopii/wydruku. Szczególowy opis tej funkcji mona znale w czci Ustawienia urzdzenia niniejszego podrcznika. Bezpieczestwo_ 11 Informacje kontaktowe BHP Dane kontaktowe By uzyska wicej informacji dotyczcych rodowiska i BHP zwizanych z tym produktem i materialami eksploatacyjnymi firmy Xerox, skontaktuj si z nastpujcymi telefonicznymi liniami pomocy dla klientów: USA: Kanada: Europa: Bezpieczestwo_ 12 Informacje o podrczniku uytkownika Niniejszy podrcznik uytkownika zawiera podstawowy opis urzdzenia oraz szczególowe objanienia poszczególnych czynnoci wykonywanych podczas jego uytkowania.

4 Podrcznik uytkownika jest przydatny zarówno dla uytkowników pocztkujcych, jak i dla profesjonalistów chccych zainstalowa i uytkowa to urzdzenie. Przed rozpoczciem korzystania z urzdzenia naley przeczyta informacje o bezpieczestwie. W przypadku problemów zwizanych z uytkowaniem urzdzenia, naley zapozna si z rozdzialem dotyczcym rozwizywania problemów. (Patrz,,Rozwizywanie problemów" na stronie 56). Pojcia uywane w niniejszym podrczniku uytkownika opisano w glosariuszu. (Patrz,,Glosariusz" na stronie 71). Informacje mona wyszukiwa w indeksie. Wszystkie ilustracje w tym podrczniku uytkownika mog si róni od zakupionego urzdzenia w zalenoci od opcji i modelu. Procedury znajdujce si w tym podrczniku uytkownika dotycz przewanie systemu Windows XP. Konwencja Niektóre terminy zawarte w tym podrczniku uywane s zamiennie, jak w przykladzie poniej: Slowo,,dokument" stosowane jest zamiennie ze slowem,,oryginal". Slowo,,papier" stosowane jest zamiennie ze slowami,,nonik" lub,,nonik druku".,,urzdzenie" oznacza,,drukark" lub,,urzdzenie wielofunkcyjne". Ponisza tabela opisuje konwencje uywane w tym podrczniku: KONWENCJA Pogrubienie Uwaga Przestroga Przypis (,,Odnonik") OPIS Uywane w przypadku tekstów wywietlanych na wywietlaczu lub nazw przycisków na urzdzeniu. Przedstawia dodatkowe informacje lub szczególowe dane dotyczce dzialania funkcji urzdzenia. Informuje uytkowników o ochronie urzdzenia przed potencjalnym uszkodzeniem mechanicznym lub awari. Udziela bardziej szczególowych informacji dotyczcych danego slowa lub wyraenia. Odsyla uytkowników do odpowiedniej strony zawierajcej dodatkowe szczególowe informacje. Anuluj Format daty moe róni si w zalenoci od kraju. Nie naley dotyka oznaczonego na zielono spodu kasety. a. stron na minut (Patrz,,Wicej informacji" na stronie 14). PRZYKLAD Informacje o podrczniku uytkownika_ 13 Wicej informacji Informacje dotyczce konfigurowania i korzystania z urzdzenia mona znale w poniszych zasobach, w postaci drukowanej lub wywietlanych na ekranie. NAZWA MATERIALU Skrócona instrukcja instalacji OPIS Zawiera informacje dotyczce konfigurowania urzdzenia. W celu jego przygotowania naley postpowa zgodnie z instrukcjami zawartymi w podrczniku. Podrcznik uytkownika Ten podrcznik zawiera szczególowe instrukcje korzystania ze wszystkich funkcji urzdzenia oraz informacje dotyczce konserwacji urzdzenia, rozwizywania problemów i instalowania akcesoriów. Witryna internetowa W przypadku posiadania modelu sieciowego istnieje moliwo ustawienia rodowiska sieciowego z poziomu komputera uytkownika za pomoc programów do zarzdzania sieci, takich jak SetIP, CentreWare IS itp. Ta witryna internetowa bdzie przydatna dla administratorów sieci, którzy musz zarzdza wieloma urzdzeniami jednoczenie. Program SetIP jest dostarczany na plycie CD z oprogramowaniem. Niniejsza pomoc zawiera przydatne informacje na temat sterownika drukarki oraz instrukcje dotyczce konfigurowania opcji drukowania. (Patrz,,Korzystanie z pomocy" na stronie 43). Posiadanie dostpu do Internetu umoliwia uzyskanie pomocy, wsparcia technicznego, sterowników urzdzenia, najnowszych wersji aplikacji i oprogramowania sprztowego, podrczników oraz informacji o zamówieniach w witrynie internetowej firmy Xerox pod adresem com/office/support. Pomoc sterownika urzdzenia Witryna internetowa firmy Xerox Informacje o podrczniku uytkownika_ 14 Funkcje urzdzenia Nowe urzdzenie jest wyposaone w szereg specjalnych funkcji polepszajcych jako drukowanych dokumentów. Funkcje specjalne Druk o doskonalej jakoci i z du szybkoci Mona drukowa z rozdzielczoci efektywn do dpi (Phaser 3140, Phaser 3155) oraz do dpi (Phaser 3160B, Phaser 3160N). Model Phaser 3140 drukuje z prdkoci do 18 str./min na papierze w formacie A4 lub do 19 str./min na papierze w formacie Letter. Modele Phaser 3155, Phaser 3160B i Phaser 3160N drukuj z prdkoci do 24 str./min na papierze w formatach A4 i Letter. Drukowanie w rónych rodowiskach Mona drukowa w systemach Windows 2000/XP/2003/ 2008/Vista oraz Linux i Mac OS. Urzdzenie jest wyposaone w interfejs USB. Urzdzenie Phaser 3160N zawiera wbudowan kart sieciow 10/100 Base TX. IPv6 To urzdzenie obsluguje protokól IPv6 (tylko model Phaser 3160N). Obsluga wielu rónych materialów do druku Zasobnik rczny umoliwia drukowanie na papierze zwyklym rónych formatów, papierze firmowym, kopertach, etykietach, nonikach o niestandardowym formacie, pocztówkach oraz na grubym papierze. Zasobnik o pojemnoci 250 arkuszy obsluguje papier zwykly. Tworzenie profesjonalnych dokumentów (tylko system Windows) Drukowanie znaków wodnych. Drukowane dokumenty mona spersonalizowa, nadrukowujc na nich dodatkowe napisy, np.,,poufne". (Patrz,,Korzystanie ze znaków wodnych" na stronie 45). Drukowanie plakatów. Tekst i obrazy znajdujce si na kadej stronie dokumentu s powikszane i drukowane na oddzielnych arkuszach papieru, które nastpnie mona sklei w celu utworzenia plakatu. (Patrz,,Drukowanie plakatów" na stronie 43). Do tworzenia wstpnie zadrukowanych formularzy oraz papieru firmowego mona wykorzysta zwykly papier. (Patrz,,Stosowanie nakladek" na stronie 45). Oszczdno czasu i pienidzy W celu zaoszczdzenia papieru mona take drukowa wiele stron na jednym arkuszu. (Patrz,,Drukowanie wielu stron na jednej arkuszu" na stronie 43). Urzdzenie umoliwia automatyczne oszczdzanie energii dziki znacznemu zmniejszeniu poboru mocy, gdy nie jest uywane. W celu zaoszczdzenia papieru mona drukowa na obu stronach papieru (rcznie). (Patrz,,Drukowanie na obydwu stronach papieru (tryb rczny)" na stronie 44). Funkcje urzdzenia_ 15 Funkcje poszczególnych modeli Urzdzenie zostalo zaprojektowane tak, aby umoliwi wykonywanie wszystkich prac zwizanych z edycj dokumentów: od drukowania do bardziej zaawansowanych rozwiza sieciowych dla firm. Funkcje poszczególnych modeli: FUNKCJE Interfejs USB 2. 0 o duej szybkoci Karta sieci przewodowej LAN Ethernet 10/100 Base TX Druk dwustronny (tryb rczny) Rozdzielczo efektywna Prdko drukowania (dpi) (dpi) do 19 str./min do 24 str./min a. USB 1.1 (: funkcja dostpna, pusta komórka: funkcja niedostpna) Phaser 3140 a Phaser 3155 Phaser 3160B Phaser 3160N Funkcje urzdzenia_ 16 1.Wprowadzenie Ten rozdzial zawiera opis ogólny urzdzenia. Niniejszy rozdzial obejmuje tematy: Opis urzdzenia Omówienie panelu sterowania Informacje o panelu sterowania Opis urzdzenia Widok z przodu W zalenoci od modelu, urzdzenie przedstawione na ilustracji moe si róni od posiadanego.

5 Zasobnik wyjciowy dokumentów Panel sterowania Uchwyt pokrywy przedniej Pokrywa przednia Zasobnik Podajnik rczny Prowadnica podajnika rcznego Wspornik wyjciowy Kaseta z tonerem Wprowadzenie_ 17 Widok z tylu W zalenoci od modelu, urzdzenie przedstawione na ilustracji moe si róni od posiadanego. 1 2 Pokrywa tylna Port siecia 3 4 Port USB Gniazdo zasilania a. Tylko model Phaser 3160N. Wprowadzenie_ 18 Omówienie panelu sterowania Wskanik bldu Wskanik trybu online Przycisk anulowania Przycisk zasilania Informuje o stanie urzdzenia. (Patrz,,Diody LED" na stronie 20). Informuje o stanie urzdzenia. (Patrz,,Diody LED" na stronie 20). Zatrzymuje prac drukarki w dowolnym momencie. Ma take inne funkcje. (Patrz,,Informacje o panelu sterowania" na stronie 20). Za pomoc tego przycisku mona równie wlcza i wylcza zasilanie. (Patrz,,Informacje o panelu sterowania" na stronie 20). Wprowadzenie_ 19 Informacje o panelu sterowania Diody LED Kolor diody LED wskazuje biecy stan urzdzenia. DIODA LED Wskanik bldu ( ) STAN Czerwona Wlczona OPIS Pokrywa jest otwarta. Zamknij pokryw. Brak papieru w zasobniku. Zaladuj papier do zasobnika. Urzdzenie zatrzymalo si z powodu powanego bldu. W urzdzeniu wystpil problem. W takiej sytuacji skontaktuj si z serwisem. Kaseta z tonerem osignla koniec szacowanego czasu swej eksploatacji.a(patrz,,wymiana kasety z tonerem" na stronie 67). Wystpil bld o mniejszym znaczeniu i urzdzenie czeka na jego napraw. Po usuniciu problemu urzdzenie wznowi prac. W kasecie pozostaje niewielka ilo tonera. Szacowany okres eksploatacji tonera zblia si do koca. Zamów now kaset toneru do wymiany. Mona tymczasowo podnie jako wydruku poprzez rozprowadzenie tonera. (Patrz,,Rozprowadzanie tonera" na stronie 56). Przycisk (Przycisk anulowania) Naciskajc przycisk czynnoci: FUNKCJA Drukowanie strony demonstracyjneja (przycisk anulowania) mona wykona nastpujce OPIS W trybie gotowoci naley nacisn i przytrzyma ten przycisk przez okolo 2 sekundy, a dioda LED stanu zacznie powoli miga, a nastpnie naley go zwolni. (Patrz,,Drukowanie strony demonstracyjnej" na stronie 23). W trybie gotowoci naley nacisn i przytrzyma ten przycisk przez okolo 7 sekund, a dioda LED stanu zacznie szybko miga, a nastpnie naley go zwolni. (Patrz,,Drukowanie raportu urzdzenia" na stronie 54). W trybie gotowoci naley nacisn i przytrzyma ten przycisk przez okolo 10 sekund, a dioda LED stanu zacznie powoli miga, a nastpnie naley go zwolni. (Patrz,,Czyszczenie elementów wewntrznych" na stronie 54). (przycisk anulowania) Nacinij przycisk podczas drukowania. Czerwona dioda LED miga podczas usuwania zadania drukowania zarówno z urzdzenia, jak i z komputera, po czym urzdzenie powraca do trybu gotowoci. Moe to chwil potrwa, w zalenoci od rozmiaru zadania drukowania. (przycisk anulowania) Nacinij przycisk za kadym razem, gdy arkusz papieru jest ladowany do zasobnika rcznego, gdy ustawienie Rcznie jest ustawione jako ródlo w aplikacji. Drukowanie stron konfiguracji b Miga Drukowanie arkusza czyszczenia b Anulowanie zadania drukowania Pomaraczowy Wskanik trybu online ( ) Zielona Wlczona Nastpilo zakleszczenie papieru. (Patrz,,Usuwanie zakleszcze papieru" na stronie 57). Wlczona Urzdzenie dziala w trybie online i moe odbiera dane z komputera. Miga Gdy podwietlenie miga powoli, urzdzenie odbiera dane z komputera. Gdy podwietlenie miga szybko, drukarka drukuje dane. Wydruk rczny a. W przypadku drukowania strony demonstracyjnej dla modelu Phaser 3140 lub Phaser 3155 na tej samej stronie drukowane s informacje o konfiguracji. b. Tylko modele Phaser 3160B i Phaser 3160N. a. Szacowany czas eksploatacji kasety z tonerem to spodziewany lub szacowany czas eksploatacji kasety informujcy o urednionej liczbie wydruków i zgodny z norm ISO/IEC Liczba stron moe róni si w zalenoci od rodowiska pracy, czstotliwoci drukowania oraz typu i rozmiaru noników druku. W kasecie moe znajdowa si pewna iloci tonera nawet po zapaleniu si diody LED i przerwaniu drukowania przez drukark. Firma Xerox nie zaleca stosowania nieoryginalnych kaset z tonerem, na przyklad powtórnie napelnianych lub regenerowanych. Firma Xerox nie moe zagwarantowa jakoci nieoryginalnych kaset z tonerem. Obsluga serwisowa lub naprawy wymagane na skutek stosowania nieoryginalnych kaset z tonerem nie bd objte gwarancj na urzdzenie. Jeeli problem nie ustpi, naley skontaktowa si z serwisem. Wprowadzenie_ 20 (Przycisk zasilania) Tego przycisku naley uy do wlczenia/wylczenia urzdzenia. Gdy urzdzenie nie jest uywane, zostaje automatycznie przelczone w tryb oszczdzania energii. (Patrz,,Korzystanie z funkcji oszczdzania energii" na stronie 35). Wlczanie urzdzenia 1. Podlcz przewód zasilania. 2. Nacinij przycisk (zasilanie) na panelu sterowania. Wprowadzenie_ 21 2.Rozpoczcie pracy Wymagania systemowe Instalowanie sterownika dla urzdzenia podlczonego do portu USB Udostpnianie urzdzenia lokalnie Ten rozdzial zawiera instrukcje krok po kroku dotyczce konfigurowania urzdzenia podlczonego za pomoc kabla USB i oprogramowania. Niniejszy rozdzial obejmuje tematy: Konfigurowanie sprztu Drukowanie strony demonstracyjnej Dostarczane oprogramowanie Konfigurowanie sprztu W niniejszej sekcji opisano czynnoci dotyczce konfiguracji sprztu. Zamieszczono je take w dokumencie Skrócona instrukcja instalacji. Naley najpierw przeczyta dokument Skrócona instrukcja instalacji i wykona ponisze czynnoci. 1. Wybierz stabilne miejsce. Wybierz równ, stabiln powierzchni z tak iloci wolnej przestrzeni, która zapewnia odpowiedni przeplyw powietrza. Pozostaw dodatkowe wolne miejsce, aby umoliwi otwieranie pokryw i zasobników. Miejsce powinno by dobrze wentylowane i znajdowa si z dala od wiatla slonecznego, ródel ciepla, zimna oraz wilgoci. Nie naley umieszcza urzdzenia w pobliu krawdzi biurka lub stolu. 2. Rozpakuj urzdzenie i sprawd, czy zostaly dostarczone wszystkie wymagane elementy. 3. Zdejmij tam zabezpieczajc zasobnik papieru. 4. Zdejmij pasek uszczelniajcy toneru. 5. Zainstaluj kaset z tonerem. 6. Zaladuj papier. (Patrz,,Ladowanie papieru do zasobnika" na stronie 37). 7. Upewnij si, e wszystkie kable s podlczone do urzdzenia. 8. Wlcz urzdzenie poprzez nacinicie przycisku zasilania). (przycisku To urzdzenie nie dziala w przypadku awarii zasilania sieciowego. Ustawienia drukowania s odpowiednie do drukowania na wysokoci poniej m. W celu zoptymalizowania drukowania naley zapozna si z ustawieniem wysokoci. (Patrz,,Ustawianie wysokoci" na stronie 34). Umie urzdzenie na plaskiej, stabilnej powierzchni, tak aby pochylenie nie bylo wiksze ni 2 mm. W przeciwnym razie moe to mie wplyw na jako drukowania. Rozpoczcie pracy_ 22 Drukowanie strony demonstracyjnej W celu sprawdzenia, czy drukarka dziala poprawnie, naley wydrukowa stron demonstracyjn.

6 Drukowanie strony demonstracyjnej: (przycisk anulowania) W trybie gotowoci nacinij i przytrzymaj przycisk przez okolo 2 sekundy, a nastpnie zwolnij go. Wymagania systemowe Przed rozpoczciem pracy naley sprawdzi, czy komputer spelnia ponisze wymagania. Windows Urzdzenie obsluguje nastpujce systemy operacyjne rodziny Windows. WYMAGANIA (ZALECANE) SYSTEM OPERACYJNY ILO WOLNEGO MIEJSCA NA DYSKU TWARDYM 600 MB 1,5 GB od 1,25 GB do 2 GB 10 GB 1,5 GB Dostarczane oprogramowanie Po skonfigurowaniu urzdzenia i podlczeniu go do komputera naley zainstalowa oprogramowanie drukarki z dostarczonej plyty CD. Plyta CD zawiera ponisze oprogramowanie. SYSTEM OPERACYJNY Windows Macintosh Linux SPIS TRECI Sterownik drukarki. ten sterownik umoliwia korzystanie ze wszystkich moliwoci urzdzenia. Monitor stanu. umoliwia monitorowanie stanu urzdzenia i alarmuje uytkownika w przypadku wystpienia bldów podczas drukowania. Program do ustawiania opcji drukarki (tylko modele Phaser 3160B, Phaser 3160N). umoliwia ustawienie innych opcji drukarki z pulpitu komputera. SetIP (tylko model Phaser 3160N). sluy do ustawiania adresów TCP/IP urzdzenia. Sterownik drukarki. ten sterownik umoliwia korzystanie ze wszystkich moliwoci urzdzenia. Printer Settings Utility (tylko modele Phaser 3160B, Phaser 3160N). umoliwia ustawienie innych opcji drukarki z pulpitu komputera. SetIP (tylko model Phaser 3160N). sluy do ustawiania adresów TCP/IP urzdzenia. Unified Linux Driver. ten sterownik umoliwia korzystanie ze wszystkich moliwoci urzdzenia. Printer Settings Utility (tylko modele Phaser 3160B, Phaser 3160N). umoliwia ustawienie innych opcji drukarki z pulpitu komputera. SetIP (tylko model Phaser 3160N). sluy do ustawiania adresów TCP/IP urzdzenia. PROCESOR RAM Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Vista Pentium II 400 MHz 64 MB (Pentium III 933 MHz) (128 MB) Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) Pentium IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) Pentium IV 3 GHz 128 MB (256 MB) 128 MB (512 MB) 512 MB (2048 MB) 512 MB (1024 MB) Dla wszystkich systemów operacyjnych Windows wymagany jest program Internet Explorer w wersji 5.0 lub nowszej. Program ten mog zainstalowa tylko uytkownicy z uprawnieniami administratora. Usluga Windows Terminal Services jest zgodna z tym urzdzeniem. Macintosh WYMAGANIA (ZALECANE) SYSTEM OPERACYJNY ILO WOLNEGO MIEJSCA NA DYSKU TWARDYM 1 GB PROCESOR RAM Mac OS X Procesor Intel Procesor PowerPC G4/ G5 128 MB dla komputera Mac opartego na procesorze PowerPC (512 MB) 512 MB w przypadku systemu Mac z procesorem Intel (1 GB) Mac OS X 10.5 Procesor Intel Power PC G4/ G5 867 MHz lub szybszy Procesor Intel 512 MB (1 GB) 1 GB Mac OS X GB (2 GB) 1 GB Rozpoczcie pracy_ 23 Linux ELEMENT System operacyjny WYMAGANIA RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64-bitowy) Fedora Core 210 (32/64-bitowy) SuSE Linux 9.1 (32-bitowy) OpenSuSE 9.2, 9.3, 10. 0, 10.1, 10.2, 10.3, 11.0, (32/64-bitowy) Mandrake 10.0, 10.1 (32/64-bitowy) Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (32/ 64-bitowy) Ubuntu 6.06, 6.10, 7. 04, 7.10, 8.04, 8.10 (32/ 64-bitowy) SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64-bitowy) Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/64-bitowy) Pentium IV 2,4 GHz (IntelCore2) 512 MB (1024 MB) 1 GB (2 GB) 3. Kliknij przycisk Zainstaluj oprogramowanie. PROCESOR RAM Ilo wolnego miejsca na dysku twardym Instalowanie sterownika dla urzdzenia podlczonego do portu USB Urzdzenie podlczone lokalnie to urzdzenie podlczone do komputera bezporednio za pomoc kabla USB. Jeli urzdzenie jest podlczone do sieci, naley pomin ponisze kroki i przej do instalacji sterownika dla urzdzenia podlczonego do sieci. (Patrz,,Instalowanie sterowników dla urzdzenia podlczonego do sieci" na stronie 28). Naley uywa wylcznie kabli USB nie dluszych ni 3 m. W razie potrzeby wybierz jzyk z listy rozwijanej. Jeeli okno instalacji nie pojawi si, kliknij przycisk Rozpocznij, a nastpnie polecenie Uruchom. Wprowad cig X:\Setup.exe, zastpujc znak,,x" liter odpowiadajc napdowi. Kliknij przycisk OK. Jeeli uywasz systemu Windows Vista, kliknij kolejno pozycje Rozpocznij > Wszystkie programy > Akcesoria > Uruchom. Wprowad cig X:\Setup.exe, zastpujc znak,,x" liter odpowiadajc napdowi, a nastpnie kliknij przycisk OK. Jeli zostanie wywietlone okno Autoodtwarzanie w systemie Windows Vista, kliknij opcj Uruchom Setup.exe w polu Zainstaluj lub uruchom program, a nastpnie kliknij przycisk Kontynuuj w oknie Kontrola konta uytkownika. 4. Wybierz opcj Standardowa instalacja drukarki lokalnej. Nastpnie kliknij Dalej. Opcja instalacji Niestandardowa umoliwia wybranie polczenia urzdzenia i indywidualnych skladników do zainstalowania. Postpuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Windows Oprogramowanie urzdzenia mona zainstalowa przy uyciu metody standardowej lub niestandardowej. Przedstawione dalej kroki s zalecane dla wikszoci uytkowników korzystajcych z urzdzenia podlczonego bezporednio do komputera. Zostan zainstalowane wszystkie skladniki niezbdne do pracy urzdzenia. 1. Upewnij si, e urzdzenie jest wlczone i podlczone do komputera. Jeeli podczas instalacji zostanie wywietlone okno Kreator w prawym znajdowania nowego sprztu, kliknij przycisk górnym rogu okna, aby zamkn okno, lub kliknij przycisk Anuluj. 2. Wló plyt CD z oprogramowaniem dostarczon z urzdzeniem do napdu CD-ROM. Plyta CD powinna si automatycznie uruchomi i powinno zosta wywietlone okno instalacji oprogramowania. Jeeli urzdzenie nie jest podlczone do komputera, zostanie wywietlone ponisze okno. Rozpoczcie pracy_ 24 Po podlczeniu urzdzenia kliknij przycisk Dalej. Jeeli nie chcesz jeszcze podlcza drukarki, kliknij przycisk Dalej i Nie na nastpnym ekranie. Instalacja rozpocznie si, a po jej ukoczeniu nie zostanie wydrukowana strona testowa. Wygld okna instalacji przedstawionego w tym Podrcznik uytkownika moe si róni w zalenoci od urzdzenia oraz uywanego interfejsu. 5. Po zakoczeniu instalacji zostanie wywietlone okno z monitem o wydrukowanie strony testowej. Jeeli zdecydujesz si na wydruk strony testowej, zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Dalej. W przeciwnym razie kliknij przycisk Dalej i przejd do kroku Jeeli strona testowa zostala wydrukowana poprawnie, kliknij Tak. W przeciwnym razie kliknij Nie, aby wydrukowa j ponownie. 7. Kliknij przycisk Zakocz. Jeli drukarka nie dziala poprawnie, wykonaj ponisze kroki, aby naprawi lub ponownie zainstalowa sterownik. a) Upewnij si, e urzdzenie jest podlczone do komputera i wlczone. b) Z menu Rozpocznij wybierz opcj Programy lub Wszystkie programy > nazwa sterownika drukarki > Konserwacja. c) Wybierz dan opcj i postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi w oknie. 10.

7 Po ukoczeniu instalacji kliknij przycisk Quit. 11. Otwórz kolejno Applications > Utilities > Print Setup Utility. W systemie Mac OS X otwórz kolejno foldery Applications > System Preferences i kliknij Print & Fax. 12. Kliknij przycisk Add w obszarze Printer List. W systemie Mac OS X kliknij ikon,,+". Zostanie otwarte okno. 13. W systemie Mac OS X 10.3 wybierz kart USB. W systemie Mac OS X 10.4 kliknij Default Browser i znajd polczenie USB. W systemie Mac OS X kliknij Default i znajd polczenie USB. 14. W systemie Mac OS X 10.3, jeeli funkcja automatycznego wyboru nie dziala prawidlowo, w polu Model Name wybierz pozycj Xerox w obszarze Printer Model i nazw uywanego urzdzenia. W systemie Mac OS X 10.4, jeeli funkcja Automatyczny wybór nie dziala prawidlowo, wybierz pozycj Xerox w obszarze Print Using i nazw uywanego urzdzenia w polu Model. W przypadku systemu operacyjnego Mac OS X , jeeli funkcja Auto Select nie dziala prawidlowo, wybierz opcj Select a driver to use..., a nastpnie wybierz nazw urzdzenia w obszarze Print Using. Urzdzenie zostanie wywietlone w obszarze Printer List i ustawione jako urzdzenie domylne. 15. Kliknij przycisk Add. Jeeli sterownik drukarki nie dziala prawidlowo, odinstaluj sterownik i zainstaluj ponownie. Wykonaj czynnoci opisane poniej, aby odinstalowa sterownik w systemie Macintosh. a) Upewnij si, e urzdzenie jest wlczone i podlczone do komputera. b) Wló plyt CD z oprogramowaniem dostarczon z urzdzeniem do napdu CD-ROM. c) Kliknij dwukrotnie ikon CD-ROM, która pojawi si na pulpicie Macintosha. d) Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer. e) Kliknij dwukrotnie ikon Installer OS X. f) Podaj haslo i kliknij OK. g) Zostanie otwarte okno Xerox Installer. Kliknij przycisk Continue. h) Wybierz Uninstall i kliknij Uninstall. i) Kiedy zostanie wywietlony komunikat z ostrzeeniem, e wszystkie aplikacje zostan zamknite, kliknij przycisk Continue. j) Po ukoczeniu deinstalacji kliknij przycisk Quit. Macintosh Plyta CD z oprogramowaniem dolczona do urzdzenia zawiera plik PPD, umoliwiajcy uywanie sterownika CUPS i sterownika drukarki Apple LaserWriter na komputerze Macintosh. 1. Upewnij si, e urzdzenie jest wlczone i podlczone do komputera. 2. Wló plyt CD z oprogramowaniem dostarczon z urzdzeniem do napdu CD-ROM. 3. Kliknij dwukrotnie ikon CD-ROM, która pojawi si na biurku Macintosha. 4. Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer. 5. Kliknij dwukrotnie ikon Installer OS X. 6. Podaj haslo i kliknij OK. 7. Zostanie otwarte okno Xerox Installer. Kliknij przycisk Continue. 8. Wybierz opcj Easy Install i kliknij przycisk Install. Dla wikszoci uytkowników zalecane jest wybranie opcji Easy Install. Zostan zainstalowane wszystkie skladniki niezbdne do pracy urzdzenia. W przypadku wybrania opcji Custom Install mona wybra poszczególne skladniki do zainstalowania. 9. Kiedy zostanie wyswietlony komunikat z ostrzezeniem, ze wszystkie aplikacje zostana zamkniete, kliknij przycisk Continue. Linux Aby zainstalowa sterownik dla systemu Linux, naley wykona ponisze kroki. Podczas instalowania sterownika automatycznie zostanie równie zainstalowany pakiet Unified Linux Driver. Na dostarczonym dysku CD-ROM z oprogramowaniem znajduje si pakiet sterowników Unified Linux Driver, umoliwiajcy korzystanie z urzdzenia na komputerze pracujcym pod kontrol systemu Linux za pomoc opartego na graficznym interfejsie uytkownika narzdzia do zarzdzania. (Patrz,,Korzystanie z programu Unified Linux Driver Configurator" na stronie 52). 1. Upewnij si, e urzdzenie jest wlczone i podlczone do komputera. 2. Po wywietleniu okna Administrator Login wpisz,,root" w pole Login i podaj haslo systemowe. Rozpoczcie pracy_ 25 Aby zainstalowa oprogramowanie urzdzenia, naley si zalogowa jako administrator (root). Jeeli uytkownik nie ma odpowiednich uprawnie, powinien je uzyska od administratora. 3. Wló plyt CD z oprogramowaniem dostarczon z urzdzeniem do napdu CD-ROM. Plyta CD z oprogramowaniem uruchamia si automatycznie. Jeeli dysk CD z oprogramowaniem nie uruchomi si automatycznie, naley klikn ikon u dolu pulpitu. Jeli napd CD-ROM jest glównym urzdzeniem na magistrali pomocniczej, montowanym jako / mnt/cdrom, po wywietleniu okna Terminal wpisz: root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom root]#cd /mnt/cdrom/linux Linux]#. /install.sh Jeli uruchomienie oprogramowania z plyty CD nie powiodlo si mimo to, naley wpisa kolejno nastpujce wyraenia: root]#umount /dev/hdc root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom Program instalacyjny uruchamia si automatycznie, jeeli jest zainstalowany i skonfigurowany pakiet automatycznego uruchamiania. 4. Po wywietleniu okna powitalnego kliknij przycisk Next. Jeeli sterownik drukarki nie dziala prawidlowo, odinstaluj sterownik i zainstaluj ponownie. Aby odinstalowa sterownik dla systemu Linux, naley wykona ponisze kroki. a) Upewnij si, e urzdzenie jest wlczone i podlczone do komputera. b) Po wywietleniu okna Administrator Login wpisz,,root" w polu Login i podaj haslo systemowe. Aby odinstalowa sterownik drukarki, naley zalogowa si jako administrator (root). Jeeli uytkownik nie ma odpowiednich uprawnie, powinien je uzyska od administratora. c) Wló plyt CD z oprogramowaniem dostarczon z urzdzeniem do napdu CD-ROM. Plyta CD z oprogramowaniem uruchamia si automatycznie. Jeeli dysk CD z oprogramowaniem nie uruchomi si u dolu pulpitu. Jeli napd automatycznie, naley klikn ikon CD-ROM jest glównym urzdzeniem na magistrali pomocniczej, montowanym jako /mnt/cdrom, po wywietleniu okna Terminal wpisz: root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom root]#cd /mnt/cdrom/linux Linux]#./uninstall.sh Program instalacyjny uruchamia si automatycznie, jeeli jest zainstalowany i skonfigurowany pakiet automatycznego uruchamiania. d) Kliknij przycisk Uninstall. e) Kliknij przycisk Next. f) Kliknij przycisk Finish. Udostpnianie urzdzenia lokalnie Aby skonfigurowa komputery w celu lokalnego udostpniania urzdzenia, naley wykona ponisze kroki. Jeeli komputer host jest podlczony bezporednio do urzdzenia za pomoc kabla USB i jest jednoczenie podlczony do lokalnego rodowiska sieciowego, komputer klienta podlczony do tej samej sieci lokalnej moe korzysta z udostpnionego urzdzenia i drukowa za pomoc komputera-hosta. 5. Po ukoczeniu instalacji kliknij przycisk Finish. Dla wygody program instalacyjny dodaje do menu systemowego ikon programu Unified Driver Configurator oraz Unified Driver group. W razie problemów naley skorzysta z pomocy ekranowej dostpnej za porednictwem menu systemowego lub aplikacji pakietu sterownika Windows, np. Unified Driver Configurator lub Image Manager. Instalacja sterownika w trybie tekstowym: Jeli nie jest uywany interfejs graficzny lub nie powiodla si instalacja sterownika, naley uywa sterownika w trybie tekstowym.

8 Naley wykona kroki 13, wpisa wyraenie Linux]#./install.sh, a nastpnie wykona instrukcje w konsoli. Instalacja zostanie zakoczona. Aby odinstalowa sterownik, naley wykona zamieszczone powyej instrukcje instalacji, ale na ekranie terminala naley wpisa polecenie Linux]#./uninstall.sh. 1 Komputer hosta Komputery klienci Komputer podlczony bezporednio do urzdzenia za pomoc kabla USB. Komputery korzystajce z udostpnionego urzdzenia za porednictwem komputera-hosta. 2 Windows Konfigurowanie komputera hosta 1. Kliknij przycisk Rozpocznij w systemie Windows. 2. W przypadku systemu Windows 2000 wybierz kolejno opcje Ustawienia > Drukarki. Rozpoczcie pracy_ W systemie Windows XP/2003 wybierz polecenia Panel sterowania > Drukarki i faksy. dwukrotnie ikon sterownika drukarki. Z menu Drukarka wybierz pozycj Udostpnianie... Sprawd Udostpnij t drukark. Wpisz dane w polu Nazwa udzialu. Kliknij przycisk OK. Konfigurowanie komputera klienta 1. Kliknij przycisk Rozpocznij w systemie Windows. 2. Wybierz kolejno Wszystkie programy > Akcesoria > Eksplorator Windows. 3. Wprowad adres IP komputera hosta na pasku adresu i nacinij klawisz Enter na klawiaturze. Jeeli komputer hosta wymaga wypelnienia pól Nazwa uytkownika i Haslo, wprowad identyfikator uytkownika i haslo konta komputera hosta. 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon udostpnianej drukarki i wybierz polecenie Polcz. 5. Po zakoczeniu konfigurowania zostanie wywietlony komunikat. Kliknij OK. 6. Otwórz plik do wydrukowania i rozpocznij drukowanie. Macintosh Ponisze kroki dotycz systemu Mac OS X W przypadku innych wersji systemu operacyjnego, patrz aplikacja Help systemu Mac. Konfigurowanie komputera hosta 1. Zainstaluj sterownik drukarki. (Patrz,,Macintosh" na stronie 25). 2. Otwórz kolejno Applications > System Preferences i kliknij polecenie Print & Fax. 3. Wybierz udostpnian drukark z listy Printers list. 4. Wybierz opcj Share this printer. Konfigurowanie komputera klienta 1. Zainstaluj sterownik drukarki. (Patrz,,Macintosh" na stronie 25). 2. Otwórz kolejno Applications > System Preferences i kliknij polecenie Print & Fax. 3. Kliknij ikon,,+". Zostanie wywietlone okno z nazw udostpnianej drukarki. 4. Wybierz urzdzenie i kliknij przycisk Add. Rozpoczcie pracy_ Konfiguracja 3160N) sieciowa (tylko model Phaser Ten rozdzial zawiera instrukcje krok po kroku dotyczce konfigurowania urzdzenia podlczonego do sieci i oprogramowania. Niniejszy rozdzial obejmuje tematy: rodowisko sieciowe Przedstawienie programów sieciowych Instalowanie sterowników dla urzdzenia podlczonego do sieci Korzystanie z sieci przewodowej Konfiguracja protokolu IPv6 rodowisko sieciowe Aby urzdzenie moglo pracowa jako urzdzenie sieciowe, naley skonfigurowa w nim protokoly sieciowe. W poniszej tabeli zostaly przedstawione rodowiska sieciowe obslugiwane przez urzdzenie. ELEMENT Karta sieciowa Sieciowy system operacyjny Protokoly sieciowe WYMAGANIA Ethernet 10/100 Base-TX Windows 2000/XP/2003/2008/Vista Róne dystrybucje systemu Linux Mac OS X TCP/IPv4 DHCP, BOOTP, statyczny DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP Standard TCP/IP Printing(RAW), LPR, IPP SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec) (Patrz,,Konfiguracja protokolu IPv6" na stronie 33). (Patrz,,Korzystanie z uslugi CentreWare IS (tylko model Phaser 3160N)" na stronie 50). SetIP Program narzdziowy umoliwiajcy wybieranie interfejsów sieciowych i rczne konfigurowanie adresów IP uywanych dla protokolu TCP/IP. (Patrz,,Ustawianie adresu IP za pomoc programu SetIP (system Windows)" na stronie 31,,,Ustawianie adresu IP za pomoc programu SetIP (system Mac OS)" na stronie 32 lub,,ustawianie adresu IP za pomoc programu SetIP (system Linux)" na stronie 32). Protokól TCP/IPv6 nie jest obslugiwany przez ten program. Instalowanie sterowników dla urzdzenia podlczonego do sieci Windows Aby skonfigurowa sterownik sieciowy urzdzenia, naley wykona ponisze kroki. Ta opcja jest zalecana dla wikszoci uytkowników. Zostan zainstalowane wszystkie skladniki niezbdne do pracy urzdzenia. 1. Upewnij si, e urzdzenie jest podlczone do sieci i wlczone. Zielona lampka wskanikowa powinna si wieci. 2. Wló plyt CD z oprogramowaniem dostarczon z urzdzeniem do napdu CD- ROM. Plyta CD powinna si automatycznie uruchomi i powinno zosta wywietlone okno instalacji oprogramowania. Przedstawienie programów sieciowych Istnieje kilka programów umoliwiajcych latw konfiguracj ustawie sieciowych w rodowisku sieciowym. Jest to szczególnie przydatne dla administratora sieci, umoliwiajc równoczesne zarzdzanie wieloma urzdzeniami w sieci. Przed rozpoczciem korzystania z programów opisanych poniej naley ustawi adres IP. CentreWare IS (tylko model Phaser 3160N) Jest to serwer WWW wbudowany w urzdzenie sieciowe, który umoliwia: Konfigurowanie parametrów sieciowych, niezbdnych do podlczenia urzdzenia do rónych rodowisk sieciowych. Dostosowywanie ustawie urzdzenia. Konfiguracja sieciowa (tylko model Phaser 3160N)_ Kliknij przycisk Zainstaluj oprogramowanie. 5. Zostanie wywietlona lista drukarek dostpnych w sieci. Wybierz z listy drukark, któr chcesz zainstalowa, i kliknij przycisk Dalej. W razie potrzeby wybierz jzyk z listy rozwijanej. Jeeli okno instalacji nie pojawi si, kliknij przycisk Rozpocznij, a nastpnie polecenie Uruchom. Wprowad cig X:\Setup.exe, zastpujc znak,,x" liter odpowiadajc napdowi. Kliknij przycisk OK. Jeeli uywasz systemu Windows Vista, kliknij kolejno pozycje Rozpocznij > Wszystkie programy > Akcesoria > Uruchom. Wprowad cig X:\Setup.exe, zastpujc znak,,x" liter odpowiadajc napdowi, a nastpnie kliknij przycisk OK. Jeli zostanie wywietlone okno Autoodtwarzanie w systemie Windows Vista, kliknij opcj Uruchom Setup.exe w polu Zainstaluj lub uruchom program, a nastpnie kliknij przycisk Kontynuuj w oknie Kontrola konta uytkownika. 4. Wybierz opcj Standardowa instalacja drukarki sieciowej. Nastpnie kliknij Dalej. Opcja Instalacja niestandardowa umoliwia wybranie polczenia urzdzenia i wybranie indywidualnych skladników do zainstalowania. Postpuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Jeli danej drukarki nie ma na licie, kliknij przycisk Aktualizuj, aby odwiey list, lub wybierz opcj Dodaj port TCP/IP, aby doda drukark do sieci. W tym celu wprowad nazw portu i adres IP drukarki. Aby sprawdzi adres IP drukarki, wydrukuj stron konfiguracji sieci. (przycisk anulowania) i przytrzymaj W tym celu nacinij przycisk przez 7 sekund, a nastpnie zwolnij go. (Przykladem adresu IP jest 13.

9 ). Aby znale wspóluytkowan drukark sieciow (ciek UNC), wybierz opcj Drukarka udostpniona (UNC) i wprowad nazw urzdzenia rcznie lub znajd wspóluytkowane urzdzenie, klikajc przycisk Przegldaj. Jeeli nie mona znale urzdzenia w sieci, naley wylczy zapor i klikn przycisk Aktualizuj. W systemie operacyjnym Windows naley klikn polecenia Rozpocznij > Panel sterowania, a nastpnie uruchomi zapor systemu Windows i ustawi t opcj jako nieaktywn. W przypadku innych systemów operacyjnych naley postpowa zgodnie ze wskazówkami znajdujcymi si w ich podrcznikach online. 6. Po zakoczeniu instalacji, kliknij przycisk Zakocz. Jeli chcesz wydrukowa stron testow, zaznacz to pole wyboru. 7. Jeeli strona testowa zostala wydrukowana poprawnie, kliknij Tak. W przeciwnym razie kliknij Nie, aby wydrukowa j ponownie. 8. Kliknij przycisk Zakocz. Po skonfigurowaniu sterownika mona wlczy zapory. Jeeli sterownik drukarki nie dziala poprawnie po zakoczeniu instalacji, napraw lub ponownie zainstaluj sterownik drukarki. (Patrz,,Instalowanie sterownika dla urzdzenia podlczonego do portu USB" na stronie 24). Konfiguracja sieciowa (tylko model Phaser 3160N)_ 29 Macintosh 1. Upewnij si, e urzdzenie jest podlczone do sieci i wlczone. Sprawd te, czy ustawiono adres IP urzdzenia. 2. Wló plyt CD z oprogramowaniem dostarczon z urzdzeniem do napdu CD-ROM. 3. Kliknij dwukrotnie ikon CD-ROM, która pojawi si na biurku Macintosha. 4. Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer. 5. Kliknij dwukrotnie ikon Installer OS X. 6. Podaj haslo i kliknij OK. 7. Zostanie otwarte okno Xerox Installer. Kliknij przycisk Continue. 8. Wybierz opcj Easy Install i kliknij przycisk Install. Dla wikszoci uytkowników zalecane jest wybranie opcji Easy Install. Zostan zainstalowane wszystkie skladniki niezbdne do pracy urzdzenia. W przypadku wybrania opcji Custom Install mona wybra poszczególne skladniki do zainstalowania. 9. Zostanie wywietlony komunikat z ostrzeeniem, e wszystkie aplikacje zostan zamknite. Kliknij przycisk Continue. 10. Po ukoczeniu instalacji kliknij przycisk Quit. 11. Otwórz kolejno Applications > Utilities > Print Setup Utility. W systemie Mac OS X otwórz kolejno foldery Applications > System Preferences i kliknij Print & Fax. 12. Kliknij przycisk Add w obszarze Printer List. W systemie Mac OS X kliknij ikon,,+". Zostanie otwarte okno. 13. W systemie Mac OS X 10.3 wybierz kart IP Printing. W systemie Mac OS X 10.4 kliknij opcj IP Printer. W systemie Mac OS X kliknij IP. 14. Wybierz opcj Socket/HP Jet Direct w obszarze Printer Type. Podczas drukowania dokumentu skladajcego si z wielu stron wydajno drukowania mona zwikszy przez wybranie ustawienia Socket dla opcji Printer Type. 15. Wprowad adres IP urzdzenia w polu Printer Address. 16. Wprowad nazw kolejki w polu Queue Name. Jeeli nie mona okreli nazwy kolejki, najpierw naley uy domylnej nazwy kolejki. 17. W systemie Mac OS X 10.3, jeeli funkcja automatycznego wyboru nie dziala prawidlowo, w polu Model Namel wybierz pozycj Xerox w obszarze Printer Model i nazw uywanego urzdzenia. W systemie Mac OS X 10.4, jeeli funkcja automatycznego wyboru nie dziala prawidlowo, wybierz pozycj Xerox w obszarze Print Using i nazw uywanego urzdzenia w polu Model. W przypadku systemu operacyjnego Mac OS X , jeeli funkcja automatycznego wyboru nie dziala prawidlowo, wybierz opcj Select a driver to use..., a nastpnie wybierz nazw urzdzenia w obszarze Print Using. Urzdzenie zostanie wywietlone w obszarze Printer List i ustawione jako urzdzenie domylne. 18. Kliknij przycisk Add. Jeeli sterownik drukarki nie dziala prawidlowo, odinstaluj sterownik i zainstaluj ponownie. Wykonaj czynnoci opisane poniej, aby odinstalowa sterownik w systemie Macintosh. a) Upewnij si, e urzdzenie jest wlczone i podlczone do komputera. b) Wló plyt CD z oprogramowaniem dostarczon z urzdzeniem do napdu CD-ROM. c) Kliknij dwukrotnie ikon CD-ROM, która pojawi si na pulpicie Macintosha. d) Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer. e) Kliknij dwukrotnie ikon Installer OS X. f) Podaj haslo i kliknij OK. g) Zostanie otwarte okno Xerox Installer. Kliknij przycisk Continue. h) Wybierz Uninstall i kliknij Uninstall. i) Kiedy zostanie wywietlony komunikat z ostrzeeniem, e wszystkie aplikacje zostan zamknite, kliknij przycisk Continue. j) Po ukoczeniu deinstalacji kliknij przycisk Quit. Linux 1. Upewnij si, e urzdzenie jest podlczone do sieci i wlczone. Sprawd te, czy ustawiono adres IP urzdzenia. 2. Wló plyt CD z oprogramowaniem dostarczon z urzdzeniem do napdu CD-ROM. 3. Kliknij dwukrotnie ikon CD-ROM, która pojawi si na pulpicie systemu Linux. 4. Kliknij dwukrotnie folder Linux. 5. Kliknij dwukrotnie ikon install.sh. 6. Zostanie otwarte okno Xerox Installer. Kliknij przycisk Continue. 7. Zostanie otwarte okno kreatora dodawania drukarki. Kliknij przycisk Next. 8. Wybierz ustawienie Network printer (drukarka sieciowa) i kliknij przycisk Search. 9. W polu listy zostanie wywietlony adres IP drukarki oraz nazwa modelu. 10. Wybierz urzdzenie i kliknij przycisk Next. Korzystanie z sieci przewodowej Aby móc uywa drukarki jako urzdzenia sieciowego, naley skonfigurowa protokoly sieciowe. Ten rozdzial zawiera latwe instrukcje konfiguracji. Korzystanie z sieci jest moliwe po podlczeniu kabla sieciowego do odpowiedniego portu urzdzenia. Konfiguracja sieciowa (tylko model Phaser 3160N)_ 30 Drukowanie raportu konfiguracji sieci Raport konfiguracji sieci, pokazujcy biece ustawienia sieciowe urzdzenia mona wydrukowa z poziomu panelu sterowania urzdzenia. Jest to pomocne w konfigurowaniu sieci i rozwizywaniu problemów. Aby wydrukowa raport: W trybie gotowoci nacinij i przytrzymaj przycisk (przycisk anulowania) przez okolo 7 sekund. Moliwe bdzie odszukanie adresu MAC i adresu IP urzdzenia. Na przyklad: Adres IP: Jeeli okno instalacji nie pojawi si, kliknij przycisk Rozpocznij, a nastpnie polecenie Uruchom. Wprowad cig X:\Setup.exe, zastpujc znak,,x" liter odpowiadajc napdowi. Kliknij przycisk OK. Jeeli uywasz systemu Windows Vista, kliknij kolejno pozycje Rozpocznij > Wszystkie programy > Akcesoria > Uruchom. Wprowad cig X:\Setup.exe, zastpujc znak,,x" liter odpowiadajc napdowi, a nastpnie kliknij przycisk OK. Jeli zostanie wywietlone okno Autoodtwarzanie w systemie Windows Vista, kliknij opcj Uruchom Setup.exe w polu Zainstaluj lub uruchom program, a nastpnie kliknij przycisk Kontynuuj w oknie Kontrola konta uytkownika. 3. Kliknij polecenie Zainstaluj narzdzie SetIP (opcjonalnie). 4. Kliknij przyciski Dalej > Dalej. 5. Kliknij przycisk Zakocz. Ustawianie adresu IP Po pierwsze, naley ustawi adres IP dla drukowania i zarzdzania sieciowego. W wikszoci przypadków nowy adres IP zostanie automatycznie przypisany przez serwer DHCP (serwer protokolu dynamicznego konfigurowania wzlów) znajdujcy si w sieci.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) W innych sytuacjach adres IP naley ustawi rcznie. Taki adres jest nazywany adresem statycznym IP i ze wzgldów bezpieczestwa jest czsto wymagany w korporacyjnych sieciach intranetowych. Przypisywanie adresu IP przez DHCP: podlcz urzdzenie do sieci, podlcz przewód zasilania i poczekaj kilka minut na przypisanie urzdzeniu adresu IP przez serwer DHCP. Nastpnie wydrukuj Raport konfiguracji sieci w sposób opisany powyej. Jeeli raport zawiera informacje o zmianie adresu IP, przypisanie zostalo zakoczone pomylnie. Nowy adres IP bdzie widoczny w raporcie. Przypisywanie statycznego adresu IP: aby zmieni adres IP przy uyciu komputera, naley uy programu SetIP. (Tylko jeli nie chcesz uywa serwera DHCP). Zaleca si, aby w rodowisku biurowym adres IP byl ustawiany przez administratora sieci. Uruchamianie programu 1. Podlcz urzdzenie do sieci za pomoc przewodu sieciowego. 2. Wlcz urzdzenie. 3. Z menu Rozpocznij systemu Windows wybierz opcje Wszystkie programy > SetIP > SetIP. 4. Aby otworzy okno konfiguracji TCP/IP, kliknij ikon (trzecia od lewej) w oknie SetIP. 5. Wprowad nowe informacje o urzdzeniu w oknie konfiguracji. W przypadku firmowej sieci intranet konieczne moe by wczeniejsze przypisanie tych informacji przez administratora sieci. Adres MAC: odszukaj adres MAC urzdzenia w Raporcie konfiguracji sieci i wprowad go bez uywania dwukropków. Na przyklad 00:15:99:29:51:A8 wprowad jako A8. Adres IP: wprowad nowy adres IP drukarki. Na przyklad: jeli adres IP komputera to , wprowad X. (X to liczba pomidzy 1 i 254, inna ni w adresie komputera). Maska podsieci: wprowad mask podsieci. Brama domylna: wprowad bram domyln. Ustawianie adresu IP za pomoc programu SetIP (system Windows) Ten program ten sluy do rcznego ustawiania adresu IP uywanego urzdzenia. Komunikacja z urzdzeniem odbywa si za pomoc jego adresu MAC. Adres MAC to sprztowy numer seryjny karty sieciowej drukarki. Mona go znale w Raporcie konfiguracji sieci. Przed rozpoczciem korzystania z programu SetIP naley wylczy zapor sieciow komputera, wykonujc nastpujce dzialania: 1. Otwórz menu Rozpocznij > Wszystkie programy > Panel sterowania. 2. Dwukrotnie kliknij Centrum zabezpiecze. 3. Kliknij opcj Zapora systemu Windows u dolu ekranu. 4. Wylcz zapor internetow. Instalacja programu 1. Upewnij si, e urzdzenie jest wlczone i podlczone do komputera. 2. Wló plyt CD z oprogramowaniem dostarczon z urzdzeniem do napdu CD-ROM. Plyta CD-ROM z oprogramowaniem powinna si uruchomi automatycznie i powinno zosta wywietlone okno instalacji. 6. Kliknij Konfiguracja, a nastpnie kliknij OK. Urzdzenie automatycznie wydrukuje Raport konfiguracji sieci. Sprawd, czy wszystkie informacje s prawidlowe. 7. Kliknij przycisk Zakocz, aby zamkn program SetIP. 8. Jeli to konieczne, uruchom ponownie zapor komputera. Konfiguracja sieciowa (tylko model Phaser 3160N)_ 31 Ustawianie adresu IP za pomoc programu SetIP (system Mac OS) Przed rozpoczciem korzystania z programu SetIP naley wylczy zapor sieciow komputera, wykonujc nastpujce dzialania: 1. Otwórz menu System Preferences. 2. Kliknij przycisk Security. 3. Kliknij menu Firewall. 4. Wylcz zapor internetow. Ponisze instrukcje mog róni si w zalenoci od modelu. 1. Podlcz urzdzenie do sieci za pomoc przewodu sieciowego. 2. Wló instalacyjn plyt CD-ROM i otwórz okno dysku, a nastpnie wybierz opcj MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPApplet.html. 3. Kliknij dwukrotnie plik. Zostanie automatycznie otwarty program Safari. Wybierz opcj Trust. W przegldarce zostanie wywietlona strona SetIPApplet. html, na której znajduj si nazwa i adres IP drukarki. 4. Aby otworzy okno konfiguracji TCP/IP, kliknij ikon (trzecia od lewej) w oknie SetIP. 5. Wprowad nowe informacje o urzdzeniu w oknie konfiguracji. W przypadku firmowej sieci intranet konieczne moe by wczeniejsze przypisanie tych informacji przez administratora sieci. Mac Address: odszukaj adres MAC urzdzenia w Raporcie konfiguracji sieci i wprowad go bez uywania dwukropków. Na przyklad 00:15:99:29:51:A8 wprowad jako A8. IP Address: wprowad nowy adres IP drukarki. Na przyklad: jeli adres IP komputera to , wprowad X. (X to liczba pomidzy 1 i 254, inna ni w adresie komputera). Subnet Mask: wprowad mask podsieci. Default Gateway: wprowad bram domyln. 6. Wybierz przycisk Apply, a nastpnie OK i ponownie OK. W drukarce zostanie automatycznie wydrukowany raport konfiguracji. Sprawd, czy wszystkie informacje s prawidlowe. Zamknij przegldark Safari. Mona zamkn i wyj instalacyjny dysk CD-ROM. Jeli to konieczne, uruchom ponownie zapor komputera. Dane adresu IP, maski podsieci i bramy zostan pomylnie zmienione. Ustawianie parametrów sieci Korzystajc z programów slucych do administrowania sieci, takich jak CentreWare IS, mona równie skonfigurowa róne ustawienia sieciowe. Przywracanie fabrycznych ustawie urzdzenia Przywrócenie domylnych ustawie fabrycznych moe by konieczne, jeli urzdzenie jest podlczane w nowym otoczeniu sieciowym. Przywracanie fabrycznych ustawie domylnych za pomoc uslugi CentreWare IS 1. Uruchom przegldark internetow, na przyklad Internet Explorer, Safari lub Firefox i wprowad nowy adres IP urzdzenia w oknie przegldarki. Na przyklad, 2. Po otwarciu okna uslugi CentreWare IS kliknij pozycje Properties > General. 3. Kliknij przycisk Reset. Nastpnie kliknij przycisk poniej, aby przywróci wartoci domylne. 4. Aby zastosowa ustawienia, wylcz i ponownie wlcz urzdzenie. Ustawianie adresu IP za pomoc programu SetIP (system Linux) Program SetIP powinien zosta automatycznie zainstalowany podczas instalacji sterownika drukarki. 1. Aby sprawdzi adres MAC urzdzenia, wydrukuj raport informacji o konfiguracji sieci dla urzdzenia. 2. Otwórz katalog /opt/xerox/mfp/share/utils/. 3. Kliknij dwukrotnie plik SetIPApplet. html. 4. Kliknij, aby otworzy okno konfiguracji protokolu TCP/IP. 5. Wprowad adres MAC karty, adres IP, mask podsieci, bram domyln, a nastpnie kliknij przycisk Apply. Adres MAC naley wprowadzi bez dwukropka (:). 6. Urzdzenie drukuje raport konfiguracji sieci. Sprawd, czy wszystkie informacje s prawidlowe. 7. Zamknij program SetIP. Konfiguracja sieciowa (tylko model Phaser 3160N)_ 32 Konfiguracja protokolu IPv6 Protokól TCP/IPv6 jest prawidlowo obslugiwany tylko w systemie Windows Vista lub nowszym. Jeli sie IPv6 nie dziala, ustaw wszystkie ustawienia sieciowe do ustawie fabrycznych i spróbuj ponownie. (Patrz,,Przywracanie fabrycznych ustawie urzdzenia" na stronie 32). Aby korzysta ze rodowiska sieciowego IPv6, naley wykona ponisz procedur w celu uycia adresu IPv6: W dostarczonym urzdzeniu funkcja protokolu IPv6 jest wlczona. 1. Podlcz urzdzenie do sieci za pomoc przewodu sieciowego. 2. Wlcz urzdzenie. 3. Z panelu sterowania urzdzenia mona wydrukowa Raport konfiguracji sieci, który pozwoli sprawdzi adresy IPv6. 4. W przypadku systemu Windows 2000 wybierz kolejno opcje Ustawienia > Drukarki.

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Copyright. Copyright_ 2

Copyright. Copyright_ 2 Copyright 2009 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik użytkownika ma charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-M700U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461289

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-M700U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461289 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Instrukcja u ytkowania DA-70254 Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Przegląd produktu... 3 1.2 Zarządzanie sieciowe... 3 1.3 Części składowe i właściwości...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Karta PCI sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) Xtreme G+ DWL-G520+ Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK http://pl.yourpdfguides.com/dref/536510

Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK http://pl.yourpdfguides.com/dref/536510 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla CANON NETWORK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla CANON NETWORK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania NPD PL

Instrukcja instalacji oprogramowania NPD PL Instrukcja instalacji oprogramowania NPD4758-00 PL Instalacja oprogramowania Uwaga dotycząca połączenia USB: Nie podłączaj kabla USB dopóki nie zostaniesz o to poproszony. Jeśli pojawi się ten ekran, kliknij

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK Z1420. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LEXMARK Z1420 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2010

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z2420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268036

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z2420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268036 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem Ten produkt może być skonfigurowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.x lub nowszej DCS-2100G SECURICAM Network 802.11g Bezprzewodowa kamera internetowa Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo