Młodzież z placówek resocjalizacyjnych w SIECI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Młodzież z placówek resocjalizacyjnych w SIECI"

Transkrypt

1 Młodzież z placówek resocjalizacyjnych w SIECI Rozpoznanie obejmujące zagadnienia związane z korzystaniem z Internetu przez wychowanki i wychowanków zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych świadomością zagrożeń, potrzeb i barier Opracowanie powstało w ramach projektu realizowanego przez Fundację po DRUGIE Nie daj się złapać w SIECI Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu Bezpieczne dzieciństwo Fundacji Dzieci Niczyje

2 CELE: Fundacja po DRUGIE na przełomie października i listopada 2014 roku przeprowadziła badania ankietowe wśród wychowanek i wychowanków placówek resocjalizacyjnych, które miały na celu znalezienie odpowiedzi na pytania: w jakim zakresie wychowanki i wychowankowie placówek resocjalizacyjnych korzystają z Internetu w czasie pobytu w placówce; w jakim zakresie wychowanki i wychowankowie placówek resocjalizacyjnych korzystają z Internetu poza placówką; jak kształtują się potrzeby i oczekiwania dziewcząt i chłopców przebywających w placówkach resocjalizacyjnych w zakresie korzystania z Internetu poszukiwane treści, tworzenie własnych przekazów; jaka i czy jest świadomość zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu. Wyniki rozpoznania określenie potrzeb, barier, poziomu świadomości są podstawą do stworzenia przez specjalistów Fundacji po DRUGIE programu edukacyjnego pt. Nie daj się złapać w SIECI, ale również pozwalają na szerokie rozpoznanie sytuacji wychowanek i wychowanków w kontekście korzystania z Internetu.

3 GRUPA: W badaniu wzięło udział 165 osób (48 dziewcząt i 117 chłopców) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych - 62 osoby oraz zakładach poprawczych osoby (tab. 1), w wieku od 13 do 20 lat. Tabela 1a. Rozkład płci w próbie badanej Liczebność placówka MOW ZP ogółem płeć kobieta mężczyzna ogółem Młodzież uczestnicząca w badaniu w zdecydowanej większości pochodzi ze środowiska miejskiego (89,7%) głównie ze średnich (38,8%) i dużych (37,6%) i miast. Wychowanki i wychowankowie placówek resocjalizacyjnych są umieszczeni w nich na mocy sądowych postanowień. Powodami umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i zakładzie poprawczym są demoralizacja, jak również popełnione przez nieletnich czyny karalne. Większość wychowanek i wychowanków wywodzi się ze środowisk dysfunkcjonalnych (ubóstwo, przemoc, alkohol, pobyty w zakładach karnych itp.); znaczna część z nich ma w swoim doświadczeniu również pobyty w pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka, rodzinach zastępczych.

4 NET W PLACÓWCE: Zgodnie z treścią art. 95cc 1. pkt. 7 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich korzystanie z Internetu w zakładach poprawczych jest formą nagrody, którą wychowanka/wychowanek może uzyskać m.in. za właściwe zachowanie, wyróżniające wykonywanie obowiązków, wzorowe przestrzeganie regulaminu lub osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce. W przypadku młodzieżowych ośrodków wychowawczych zasady korzystania z Internetu są regulowane wewnętrznymi dokumentami placówek. Te regulacje zatem wyglądają różnie ale co do zasady są zbliżone do obowiązujących w zakładach poprawczych. Dobre oceny i dobre zachowanie wychowanek i wychowanków przekładają się na częstszą, swobodniejszą możliwość korzystania z Internetu. Wskazane zasady mają swoje odbicie w rzeczywistości. Wychowankowie/wychowanki zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych biorący udział w badaniu wskazali, iż dostęp do Internetu mają zagwarantowany w czasie zajęć komputerowych co nie zawsze wiąże się ze swobodnym użytkowaniem sieci, ale często z wykonywaniem zadań wskazanych. przez nauczyciela. Dostępność i możliwość korzystania z Internetu dla własnych potrzeb jest zróżnicowana i jak wynika z rozpoznania dużo bardziej ograniczona w zakładach poprawczych, niż w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. ZATEM: Wychowanki MOW (35 osób) wskazały, iż podczas zajęć pozalekcyjnych tylko w określonych godzinach i pod opieką wychowawcy mogą korzystać z Internetu w telefonie (13 wskazań) lub pracowni komputerowej/bibliotece (22 wskazania). Dziennie nie poświęcają na korzystanie z Internetu więcej niż 1 godzinę. Wychowankowie MOW (27 osób) biorący udział w badaniu jednogłośnie wskazywali na brak możliwości korzystania z Internetu w ich placówkach poza zajęciami szkolnymi, gdzie dostęp ten odbywa się tylko pod kontrolą wychowawców.

5 Wychowanki ZP mogą korzystać z Internetu tylko w sali komputerowej w określonych godzinach i pod opieką wychowawcy (13 wskazań). Czas dziennego użytkowania Internetu, podobnie jak w ośrodku wychowawczym, nie przekracza godziny dziennie. Wychowankowie ZP mają dostęp do sieci jedynie w sali komputerowej, z której korzystają albo w określonych godzinach (20 wskazań), albo w określonych godzinach i pod opieką wychowawcy (49 wskazań). 21 wskazań odnosiło się do braku możliwości użytkowania Internetu poza podstawowymi zajęciami szkolnymi. CZAS W SIECI: Najczęstsze wskazanie odnoszące się do dziennego czasu korzystania z Internetu oscyluje wokół godziny osób spędza w sieci mniej niż jedną godzinę. 10 osób może poświęcać na to od jednej do dwóch godzin, a 2 osoby od trzech do czterech godzin. Pomimo popularności Internetu wśród młodzieży blisko 60% badanych nie uważa, że jest on jedyną szansą na utrzymywanie kontaktu z prawdziwym życiem poza placówką, są przecież telefony, widzenia i przepustki. CIEKAWE: W odniesieniu do czasu i dostępności Internetu w placówce niezwykle ciekawe okazały się nie tyle same wyniki ankiet, ale przede wszystkim dopiski znalezione na nich wykonane przez wychowanków. W swoich komentarzach postulowali oni poszerzenie możliwości korzystania z sieci, sugerowali przeprowadzenie w tej sprawie rozmowy z dyrektorem lub pisali, że nie udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące Internetu w placówce, bo i tak nie mają do niego dostępu i nie ma o czym gadać. b (48 dziewcząt i 117 chłopców) przebywających w 1 Wychowanki/wychowankowie nie udzielili odpowiedzi na wszystkie pytania, stąd nie zawsze w badaniu możliwe jest odniesienie się do sytuacji wszystkich ankietowanych.

6 NET NA WOLNOŚCI : Poza placówką młodzież zdecydowanie częściej korzysta z Internetu. Stały dostęp do sieci w domach ma 78,2% wszystkich wychowanek/wychowanków. Internetem w telefonie posługuje się 69,1% badanych. Dziennie, poza placówką, na przeglądanie różnych stron internetowych młodzież poświęca od 1 do więcej niż 5 godzin (tab. 2). Tabela 2. Rozkład czasu poświęcanego na korzystanie z Internetu poza placówką Częstość Procent 1-2 godziny 75 45,5 3-4 godziny 51 30,9 4-5 godzin 12 7,3 więcej niż 5 godzin 18 10,9 w ogóle 9 5,5 Ogółem ,0

7 CO W NECIE PISZCZY Czego szukają w Internecie wychowanki i wychowankowie placówek resocjalizacyjnych? Na podstawie uzyskanych w badaniu wyników należy wyszczególnić dwa typy użytkowania, które mają niejako równoległy charakter (na każdym etapie uzupełniają i przenikają się). Są to zarówno: komunikacja odbywająca się poprzez rozmowy, komentarze, polubienia, udostępnianie treści, jak również poszukiwanie treści głównie rozrywkowych i towarzyskich. Ulubione strony: Wychowanki i wychowankowie wskazują przede wszystkim na portale społecznościowe: facebook.com nasza-klasa.pl fotka.pl askm.pl Niezwykle popularny jest również youtube.com umożliwiający bezpłatne umieszczanie i odtwarzanie strumieniowe filmów. Dużą popularnością cieszą się także inne strony poświęcone muzyce i filmom (zarówno ich odtwarzaniu jak i pobieraniu): ulub.pl, wrzuta.pl, nuty.pl, kinomaniak.pl, zalukaj.pl, efilmy.pl. Już z powyższych wskazań można wynieść, iż ważne miejsce zajmuje rozrywka. Strony należy jeszcze uzupełnić o kolejne ulubione kliknięcia : demotywatory.pl kwejk.pl besty.pl temysli.pl Wśród wskazywanych stron nie zabrakło także serwisów z grami on-line: kurnik.pl gry.com.

8 Poważny niepokój budzą wskazania odnoszące się do stron o używkach: ask.pl thc-thc.pl dopalacze.com kolekcjoner.nl. Wskazania w niewielkim stopniu różnią się ze względu na płeć. Można jednak zauważyć, iż dziewczęta zdecydowanie częściej zaglądają na strony poświęcone modzie i urodzie np.: szpileczki.pl lula.pl modanaurode.pl. Chłopcy więcej uwagi poświęcają wydarzeniom sportowym: eurosport.onet.pl sport.pl Oraz kulturze hip-hopu: rapportal.pl rapduma.pl Oraz portalom erotycznym m.in. RedTube.net.pl. Mniejszą popularnością cieszą się platformy transakcyjne on-line i sklepy internetowe typu allegro.pl, olx.pl, merlin.pl, co zapewne można przypisać możliwościom finansowym wychowanek/wychowanków.

9 DO CZEGO SŁUŻY INTERNET? Tu potwierdza się wcześniejsze spostrzeżenie, że Internet to przede wszystkim rozrywka i komunikacja. Najczęściej młodzież wykorzystuje sieć do: słuchania muzyki i oglądanie filmów on-line - 88,9% korzystania z serwisów społecznościowych - 83% pobierania różnych plików np. muzyki, filmów, gier itp. - 72,1%. W dalszej kolejności wśród odpowiedzi znalazło się m.in.: komunikowanie się ze znajomymi przez komunikatory np. GG, Skype, Tlen, IRC - 65,4% poszukiwanie informacji - 59,4% korzystanie z czatów internetowych - 54,5% przeglądanie portali informacyjnych - 52,2% 2. Zdecydowanie rzadziej nastolatki wykorzystują sieć do: nauki rozumianej jako rozwiązywanie zadań domowych, korzystanie ze słowników, encyklopedii itp. - 62,4% grania w gry on-line - 52,5% przeglądania lub udziału w forach internetowych - 48,5% sprawdzania poczty - 47,2% dokonywania zakupów - 37,6% Dokonywanie płatności i czytanie/prowadzenie bloga są czynnościami, do których zdecydowana większość młodzieży nigdy nie wykorzystuje łączy internetowych. Odpowiednio 50,3% i 41,8% spośród wszystkich osób badanych. NIEPOKOJĄCE 25,4% wychowanek i wychowanków wykorzystywało Internet do poszukiwania stron promujących używki, zachowania autodestruktywne oraz suicydalne! 2 Warto tu zaznaczyć, że w ankiecie nie znalazło się pytanie odnoszące się do treści, których młodzież poszukuje w portalach informacyjnych. Z doświadczeń FpD związanych z obserwacją profili facebookowych wychowanek i wychowanków wynika, że treści, które interesują wskazaną młodzież mają głównie charakter sensacyjny lub odnoszą się do czynów popełnionych przez nich samych lub ich kolegów/koleżanki.

10 55,7% badanych posiada wirtualnych znajomych, jednocześnie przyznają oni, że czaty, portale i fora są doskonałym miejscem do zawierania nowych znajomości. 63% z nich zdarzyło się także kontynuować internetową znajomość w świecie rzeczywistym. Do spotkań dochodziło najczęściej w miejscach publicznych 46,6%. Ale nie tylko: pod domem jednej z osób zainteresowanych 8,5% lub też w mieszkaniu którejś ze stron 7,9%. Jak sprawdzić nową znajomość? Zadzwonić! 54% wszystkich badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że zanim dojdzie do spotkania należy porozmawiać z tą osobą przez telefon, gdyż w ten sposób można się wiele dowiedzieć. TYLKO 33,9% nastolatków informowało kogoś ze swojego bliskiego otoczenia o tym, że umawia się z nieznajomą/nieznajomym na randkę! Pozostali umawiający się na spotkanie w świecie rzeczywistym nie dostrzegali takiej potrzeby. Warto tu jeszcze raz podkreślić fakt, że byli wśród nich tacy, którzy zapraszali nieznajomych do swojego domu lub udawali się do domu nieznajomego/nieznajomej.

11 ZAGROŻENIA/WYOBRAŻENIA Zaufanie 77% wychowanek i wychowanków zgadza się ze stwierdzeniem, że nie można wychodzić z założenia, że każda osoba poznana przez Internet może być niebezpieczna. Popularność Istnienie portali społecznościowych to dodatkowe źródło szybkiego rozpowszechnienia zdjęć, muzyki i filmów. Nie ma nic prostszego aniżeli umieścić je na własnym wall-u, wrzucić link na profil znajomego, czy do ogólnodostępnych aplikacji. Za pośrednictwem jednego kliknięcia rozpowszechniamy to, co chcemy w tempie ekspresowym. 78,8% wszystkich badanych upowszechnia w ten sposób m.in. własne zdjęcia. Co istotne jedynie co 3 osoba zastanawia się nad tym kto będzie oglądał upublicznione fotografie 3. Otwartość 95,7% badanych posiada własne konto , które najczęściej (60%) zabezpieczane jest hasłem zawierającym minimum osiem znaków, wielkie litery i cyfry. Skrzynki mailowe zabezpieczone prostym hasłem posiada 28,5%. Opcję powiadomienia sms o próbach zalogowania się przez nieuprawnione osoby posiada 25% dziewcząt i chłopców. Swoje hasło częściej niż raz do roku zmienia 10,3%. 0,6% osób badanych przyznało, że nie zabezpiecza konta, hasło ma zapisane w widocznym miejscu, a czasem nawet udostępnia je znajomym 4. 3 Warto tu również zauważyć (co wynika z praktyki FpD), iż zdjęcia upubliczniane przez dziewczęta przybrane pozy, skąpe stroje mogą wywołać niepożądane reakcje otoczenia, w tym narazić dziewczęta na szybkie przydzielenie im określonych epitetów. 4 Dane nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź

12 Nałóg 66,7% dziewcząt i chłopców jest świadoma faktu, iż od Internetu i komputera można się uzależnić. Wiarygodność 78,7% wychowanek i wychowanków uważa, że Internet to wiarygodne źródło informacji. Młodzież czerpie z niego wiedzę w sprawach, o których zwykle trudno rozmawiać z dorosłymi seks, antykoncepcja. Aż 79,4% poszukuje wiedzy z zakresu seksualności człowieka właśnie w sieci. Pornografia Większość badanych jest zdania, że znalezienie pornografii w sieci nie stanowi problemu (93,3%). Aż 69,7% osób (w tym 8,48% dziewcząt) przyznaje, że oglądało filmy/zdjęcia erotyczne w Internecie. Nie zawsze było to jednak wynikiem ich zamierzonych poszukiwań. 61,2% dziewcząt i chłopców doświadczyło oglądania treści pornograficznych przez przypadek. Ponadto 27,6% wychowanek i wychowanków przyznaje, że doświadczyli sytuacji, w której byli namawiani przez nieznajomych użytkowników do seksu. (Warto podkreślić, że takie zdarzenia miały miejsce nie tylko w stosunku do dziewcząt). Reakcje na niedwuznaczne propozycje były różne blokowanie rozmówcy, natychmiastowe zakończenie znajomości, ignorowanie rozmówcy, zdecydowana odmowa (również z użyciem wulgaryzmów), zgłoszenie nadużycia prywatności, Jedynie dwie osoby przyznały, że kontynuowały rozmowę, ale traktowały to w formie żartu w efekcie czego do niczego nie doszło. Bez konsekwencji? 45,5% wszystkich osób uczestniczących w badaniu zgadza się ze stwierdzeniem, że w Internecie człowiek jest anonimowy, a co za tym idzie można pozwolić sobie na więcej. I tak aż 54,5% nastolatków uważa, iż Internet jest doskonałym miejscem, aby powiedzieć co się naprawdę myśli, bo niektóre rzeczy trudno wyrazić patrząc komuś prosto w oczy.

13 47,3% wychowanek i wychowanków przyznaje, że zdarzają się sytuacje, w których dopuszczają się obrażania, obmawiania lub atakowania innych za pośrednictwem Internetu. 14% młodzieży było także ofiarami takich zachowań ze strony innych użytkowników. W większości młodzież przyznaje, że nie posiada wiedzy na temat konsekwencji jakie może nieść za sobą udostępnianie w sieci intymnych materiałów i/lub pisanie nieprzemyślanych rzeczy. Sporadycznie wśród odpowiedzi znajdowały się wzmianki o karze pozbawienia wolności, wejściem w konflikt z prawem, wstydzie, dezaprobacie ze strony innych (brak szacunku, wyśmiewanie, wytykanie palcami, poniżanie, szykanowanie, prześladowanie).

14 PODSUMOWANIE Przeprowadzone badanie pokazuje, że bez wątpienia - pomimo iż przebywanie w ośrodku o charakterze izolacyjnym znacznie ogranicza dostęp młodzieży do Internetu, - jest on ważnym źródłem komunikacji ze światem (zarówno w kontekście odbioru jak i tworzenia treści). Zdecydowanie najważniejszą funkcją Internetu wg badanych jest funkcja rozrywkowa, co zapewne jest związane również z niskimi, nie rozbudzonymi potrzebami poznawczymi grupy. Zachowania podejmowane w sieci przez wychowanki i wychowanków placówek resocjalizacyjnych nie zawsze są dyktowane rozsądkiem i wiedzą na temat zagrożeń z tego wynikających młodzież nie zabezpiecza swoich danych, w sposób lekkomyślny publikuje zdjęcia i intymne informacje na swój temat. Jest ufna i nie stawia granic w sposób, który pozwoliłby uchronić ją przed zagrożeniami. Dodatkowo niepokojący jest fakt związany z szerzeniem przez młodzież treści obraźliwych, oceniających (zwykle przekraczających granice dobrego smaku, wulgarnych) 5 i dalej brak jakiejkolwiek świadomości wynikających z takich zachowań konsekwencji. Obraz wyłaniający się z przeprowadzonego badania bez wątpienia świadczy o konieczności prowadzenia działań edukacyjnych wśród wychowanek i wychowanków placówek resocjalizacyjnych. Oferta edukacyjna przede wszystkim powinna zawierać zagadnienia pozwalające na podniesienie świadomości dotyczącej zagrożeń i konsekwencji wynikających z korzystania z Internetu oraz mowy nienawiści, jednocześnie powinna uwzględniać rozbudzanie nowych potrzeb związanych z użytkowaniem sieci przez młodzież. 5 Często na profilach facebookowych wychowanek i wychowanków spotka się określenia w stylu: frajer, konfident, suka itp.

RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE

RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE W celu zdiagnozowania zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z komputera i Internetu, w drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety Ja w Sieci

Wyniki ankiety Ja w Sieci Wyniki ankiety Ja w Sieci Ankieta Ja w Sieci została przeprowadzona w ramach projektu edukacyjnego Czy jestem bezpieczny w Sieci?. W ankiecie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie Gimnazjum im. W. S. Reymonta

Bardziej szczegółowo

Perception of the data protection and privacy issues by children and youth

Perception of the data protection and privacy issues by children and youth Projekt Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatnością przez dzieci i młodzież Perception of the data protection and privacy issues by children and youth Prezentacja wybranych wyników

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu Korzystanie z komputera i Internetu wspaniale wspomaga Waszą naukę i może być świetną formą rozrywki, pod warunkiem jednak, że będziecie korzystać z sieci rozważnie

Bardziej szczegółowo

Aktywność dzieci w Internecie. Andrzej Garapich Polskie Badania Internetu

Aktywność dzieci w Internecie. Andrzej Garapich Polskie Badania Internetu Aktywność dzieci w Internecie Andrzej Garapich Polskie Badania Internetu Profil użytkownika internetu 7-15 ekid Profil użytkownika internetu 7-15 Internauci 9% 1 746 556 4% 666 805 DZIECI W WIEKU 7-12

Bardziej szczegółowo

Fundacja po DRUGIE. Warszawa, 2015

Fundacja po DRUGIE. Warszawa, 2015 Fundacja po DRUGIE Warszawa, 2015 Nie daj się złapać w sieci. to projekt edukacyjny realizowany przez Fundację po DRUGIE od 01.10.2014 r. do 30.06.2015 r. Głównym celem działania było przybliżenie młodzieży

Bardziej szczegółowo

Korzyści INTERNET. Uzależnienie Obrażanie

Korzyści INTERNET. Uzależnienie Obrażanie INTERNET Ogólnoświatowa sieć komputerowa, która jest logicznie połączona w jednolitą sieć adresową opartą na protokole IP (ang. Internet Protocol). Sieć ta dostarcza lub wykorzystuje usługi wyższego poziomu,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY INTERNET. Własny program. Autor programu: Dagmara Strzelecka

BEZPIECZNY INTERNET. Własny program. Autor programu: Dagmara Strzelecka BEZPIECZNY INTERNET Własny program Autor programu: Dagmara Strzelecka Wstęp Internet jest wspaniałym wynalazkiem, skarbnicą wiedzy, narzędziem komunikacji oraz edukacji, rozrywki i zabawy, pozwala poznać

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna szkoły Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 4 im. ks. J.Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim

Ewaluacja wewnętrzna szkoły Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 4 im. ks. J.Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim Ewaluacja wewnętrzna szkoły Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 4 im. ks. J.Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim Zespół ewaluacyjny Przewodnicząca: Monika Furmaniuk Danuta Najmrocka Katarzyna Michalak.

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Gdańsku. Raport z badania zjawiska Cyberprzemocy i uzależnienia od mediów.

Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Gdańsku. Raport z badania zjawiska Cyberprzemocy i uzależnienia od mediów. Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Gdańsku Raport z badania zjawiska Cyberprzemocy i uzależnienia od mediów. Łącznie w badaniu brało udział 218 osób, w tym 142 dziewczęta i 76 chłopców. Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

NIE DAJ SIĘ ZŁAPAĆ W SIECI KONTYNUACJA. 1. Przygotowanie (1.10.2015-31.01.2016)

NIE DAJ SIĘ ZŁAPAĆ W SIECI KONTYNUACJA. 1. Przygotowanie (1.10.2015-31.01.2016) NIE DAJ SIĘ ZŁAPAĆ W SIECI KONTYNUACJA to kolejna odsłona projektu edukacyjnego skierowanego do dziewcząt i chłopców z placówek resocjalizacyjnych. Tegoroczna działanie realizowane przez Fundację po DRUGIE

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia w cyberprzestrzeni. Materiał dla rodziców

Zagrożenia w cyberprzestrzeni. Materiał dla rodziców Zagrożenia w cyberprzestrzeni Materiał dla rodziców Internet Obniża się wiek dzieci korzystających z Sieci. Co czwarte dziecko zgłasza, że rodzice nigdy nie interesują się tym, co robi w Internecie. Tylko

Bardziej szczegółowo

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004 Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat 20-25 października 2004 1 Podsumowanie 2 Podsumowanie (1) Zdecydowana większość badanych (91%)

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacyjne Fundacji Kidprotect.pl

Centrum Edukacyjne Fundacji Kidprotect.pl Centrum Edukacyjne Fundacji Kidprotect.pl Co to jest Internet? Internet jest tym, co łączy Twój komputer z innymi komputerami na całym świecie (prawie tak, jak nasz domowy telefon jest połączony z innymi

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Aktywność młodych w sieci Katarzyna Pietraszek Na podstawie badania dojrzałości technologicznej uczniów Doroty Kwiatkowskiej i Marcina Dąbrowskiego Uniwersytet w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A.

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. MĄDRY INTERNET BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. Przygotował: Marcin Kołakowski Koordynacja: Grzegorz Kowalczyk Warszawa, czerwiec 2009 METODOLOGIA:

Bardziej szczegółowo

Zjawisko to określa się też mianem cyberprzemocy jest to przemoc z użyciem technologii informatycznych i komunikacyjnych.

Zjawisko to określa się też mianem cyberprzemocy jest to przemoc z użyciem technologii informatycznych i komunikacyjnych. Mobbing w sieci to zjawisko nowe, przybierające na sile szczególnie ostro w ostatnich latach a polega ono na znęcaniu się psychicznym z użyciem nowoczesnych mediów takich jak: telefony komórkowe oraz komputery

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Dyrektor,

Szanowna Pani Dyrektor, Warszawa, 16 czerwca 2008 r. PIIT/615/08 Pani Grażyna CZETWERTYŃSKA Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania Ministerstwo Edukacji Narodowej Szanowna Pani Dyrektor, Wyrażamy poparcie dla

Bardziej szczegółowo

Raport z diagnozy ryzyka uzależnienia od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie

Raport z diagnozy ryzyka uzależnienia od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie Załącznik nr 1 Szkolnego Programu Profilaktycznego (Rok szkolny 2013/2014) Raport z diagnozy ryzyka uzależnienia od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie

Bardziej szczegółowo

Rola Internetu w życiu młodzieży

Rola Internetu w życiu młodzieży mgr Marzena Jermak Rola Internetu w życiu młodzieży W celu zdiagnozowania, jak ważny jest Internet w życiu uczniów oraz w jaki sposób wpływa on na ich codzienną egzystencję, w Zespole Szkół Plastycznych

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA CYBERPRZEMOCY PREZENTACJA DLA RODZICÓW

PROFILAKTYKA CYBERPRZEMOCY PREZENTACJA DLA RODZICÓW PROFILAKTYKA CYBERPRZEMOCY PREZENTACJA DLA RODZICÓW G R O D Z I S K W I E L K O P O L S K I Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. INTERNET Obniża

Bardziej szczegółowo

PROFIL UŻYTKOWNIKA INTERNETU 7-15 ANDRZEJ GARAPICH POLSKIE BADANIA INTERNETU

PROFIL UŻYTKOWNIKA INTERNETU 7-15 ANDRZEJ GARAPICH POLSKIE BADANIA INTERNETU PROFIL UŻYTKOWNIKA INTERNETU 7-15 ANDRZEJ GARAPICH POLSKIE BADANIA INTERNETU PROFIL UŻYTKOWNIKA INTERNETU 7-15 PROFIL UŻYTKOWNIKA INTERNETU 7-15 7-12 13-15 +16 1 822 113 8,4% 4,2% 917 995 18 950 637 87,4%

Bardziej szczegółowo

Ankieta badająca opinie użytkowników o portalu IT Szkoła

Ankieta badająca opinie użytkowników o portalu IT Szkoła Ankieta badająca opinie użytkowników o portalu IT Szkoła Zbiorcze zestawienie wyników odpowiedzi udzielonych przez respondentów. Próba: 8 os.. W jaki sposób spędzasz czas w Internecie - określ częstotliwość?

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie Bezpieczeństwo dzieci w Internecie TNS Polska dla Orange 1. Korzystanie z Internetu 2. Wiedza i opinie o zagrożeniach 3. Profilaktyka zagrożeń 4. Podsumowanie Rodzice wobec zagrożeń dzieci w Internecie

Bardziej szczegółowo

Autor: Adam Tarajkowicz. Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry dla Europy" ul. Mansfelda 4 60-855 Poznań. Poznań, 21 września 2009 r.

Autor: Adam Tarajkowicz. Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy ul. Mansfelda 4 60-855 Poznań. Poznań, 21 września 2009 r. WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD WIELKOPOLSKIEJ MŁODZIEŻY W RAMACH PROGRAMU POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI BON NA INNOWACJE 2009 Autor: Adam Tarajkowicz Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT BADANIA ANKIETOWE CIEMNA STRONA INTERNETU SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEPOLE SZKÓŁ W BOGDAŃCU

RAPORT BADANIA ANKIETOWE CIEMNA STRONA INTERNETU SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEPOLE SZKÓŁ W BOGDAŃCU RAPORT BADANIA ANKIETOWE CIEMNA STRONA INTERNETU SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEPOLE SZKÓŁ W BOGDAŃCU Bogdaniec, 8 Badaniami objęto 8 uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej. Ankieta zawierała 5 pytań, które miały

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. (trendy, zagrożenia, ochrona)

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. (trendy, zagrożenia, ochrona) BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE (trendy, zagrożenia, ochrona) Internet zrewolucjonizował wiele dziedzin ludzkiego życia. Umożliwia wszechstronną komunikację i ułatwia kontakty niwelując

Bardziej szczegółowo

Łuków, Zespół Szkół nr 4 i Medyczne Studium Zawodowe

Łuków, Zespół Szkół nr 4 i Medyczne Studium Zawodowe Łuków, Zespół Szkół nr 4 i Medyczne Studium Zawodowe Bezpieczny internet konkurs Przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Udało nam się pozyskać sponsora nagród przekazała je internetowa księgarnia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem.

Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Wł. Broniewskiego w Jarocinie w roku szkolnym 2014/ 2015 Wstęp

Bardziej szczegółowo

INTERNET TO CYFROWE PODWÓRKO MŁODYCH?

INTERNET TO CYFROWE PODWÓRKO MŁODYCH? INTERNET TO CYFROWE PODWÓRKO MŁODYCH? Dziecko autorem poczytnego bloga? Rodzic jako ambasador internetu? Młodzież = cyfrowi tubylcy? Czy młodzi ludzie tworzą wartościowe treści przy wykorzystaniu nowych

Bardziej szczegółowo

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A.

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. MĄDRY INTERNET BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. Przygotował: Marcin Kołakowski Koordynacja: Grzegorz Kowalczyk Warszawa, czerwiec 2009 METODOLOGIA:

Bardziej szczegółowo

obchodzony jest w pierwszej połowie lutego w całej Europie. W 2014 roku obchodzony jest 11 lutego. Dzień ten ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię

obchodzony jest w pierwszej połowie lutego w całej Europie. W 2014 roku obchodzony jest 11 lutego. Dzień ten ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię obchodzony jest w pierwszej połowie lutego w całej Europie. W 2014 roku obchodzony jest 11 lutego. Dzień ten ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Bardziej szczegółowo

Uczniowie a Internet -profilaktyka bezpiecznego korzystania z sieci. dr Ewa Krzyżak-Szymańska, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

Uczniowie a Internet -profilaktyka bezpiecznego korzystania z sieci. dr Ewa Krzyżak-Szymańska, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach Uczniowie a Internet -profilaktyka bezpiecznego korzystania z sieci dr Ewa Krzyżak-Szymańska, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach 1 Próba badawcza przebadano 1580 uczniów w analizie jakościowej

Bardziej szczegółowo

Własny program profilaktyczny, którego celem jest ochrona uczniów przed negatywnymi

Własny program profilaktyczny, którego celem jest ochrona uczniów przed negatywnymi PROGRAM PROFILAKTYKI BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W INTERNECIE BEZPIECZNY INTERNET Własny program profilaktyczny, którego celem jest ochrona uczniów przed negatywnymi społecznymi, etycznymi i prawnymi konsekwencjami

Bardziej szczegółowo

Zespół Edukacji Informatycznej, Szkolny Klub Przedsiębiorczości

Zespół Edukacji Informatycznej, Szkolny Klub Przedsiębiorczości Scenariusze spotkań z rodzicami Spotkanie z rodzicami na temat bezpieczeństwa w Internecie Czas: 20 minut Prowadzący: Nauczyciel/pedagog 1. Wstęp Po powitaniu prowadzący przedstawia uczestnikom cel spotkania,

Bardziej szczegółowo

Standardy zachowań w Internecie

Standardy zachowań w Internecie Standardy zachowań w Internecie Posiadasz konta w serwisach społecznościowych? Jeśli tak, poniższa instrukcja jest dla Ciebie. Pokażemy, jak skorzystać z ustawień prywatności, by publikowane przez Ciebie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Internet, bezpieczne dziecko. Autor: mgr Łukasz Wolner

Bezpieczny Internet, bezpieczne dziecko. Autor: mgr Łukasz Wolner Bezpieczny Internet, bezpieczne dziecko Autor: mgr Łukasz Wolner Internet a dziecko Internet stał się wśród dzieci popularną formą spędzania wolnego czasu. Surfując po Internecie dzieci szukają ulubionych

Bardziej szczegółowo

Lepszy Internet zależy od Ciebie

Lepszy Internet zależy od Ciebie Lepszy Internet zależy od Ciebie Internet Internet to niewyczerpane źródło wiedzy. Może być dla nas pomocą przy odrabianiu lekcji, rozrywką czy sposobem na kontakt ze znajomymi. Niesie też za sobą wiele

Bardziej szczegółowo

Aktywność dzieci w Internecie. S I E R P I E Ń 2 0 1 1 r.

Aktywność dzieci w Internecie. S I E R P I E Ń 2 0 1 1 r. Aktywność dzieci w Internecie S I E R P I E Ń 2 0 1 1 r. Spis treści Wprowadzenie 3 Notka metodologiczna 4 Profil użytkownika internetu 7-15 lat 5 Najczęściej poszukiwana tematyka w Internecie 9 Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie tych informacji potrzebne jest do wdrożenia i modyfikowania programu profilaktycznego Szkoła Bezpiecznego Internetu.

Uzyskanie tych informacji potrzebne jest do wdrożenia i modyfikowania programu profilaktycznego Szkoła Bezpiecznego Internetu. Bezpieczeństwo mojego dziecka w Internecie Opis i analiza wyników ankiety skierowanej do rodziców uczniów Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku w ramach programu Szkoła Bezpiecznego Internetu. Przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

transmisja dostępna w czasie rzeczywistym (utrudnienie w podejmowaniu interwencji)

transmisja dostępna w czasie rzeczywistym (utrudnienie w podejmowaniu interwencji) Prezentacja treści seksualnych przez młodzież poprzez wideoczaty Badania Specyfika zjawiska transmisja dostępna w czasie rzeczywistym (utrudnienie w podejmowaniu interwencji) możliwość utrwalenia transmisji

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST INTERNET? ogromną liczbą komputerów wymieniających się ciągami 0 i 1, narzędziem, kopalnią wiedzy, placem zabaw, sposobem komunikowania

CZYM JEST INTERNET? ogromną liczbą komputerów wymieniających się ciągami 0 i 1, narzędziem, kopalnią wiedzy, placem zabaw, sposobem komunikowania BEZPIECZNY INTERNET CZYM JEST INTERNET? ogromną liczbą komputerów wymieniających się ciągami 0 i 1, narzędziem, kopalnią wiedzy, placem zabaw, sposobem komunikowania się, wielkim śmietnikiem (Stanisław

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie. Zagrożenia cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie. Zagrożenia cyberprzestrzeni Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie Zagrożenia cyberprzestrzeni Korzystanie z internetu w Polsce w 2013 r. liczba użytkowników internetu w Polsce ustabilizowała się (62% mieszkańców Polski powyżej

Bardziej szczegółowo

Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Obecnie jesteśmy świadkami niespotykanej dynamiki postępu technologicznego, który w głównej mierze tyczy się sposobu

Bardziej szczegółowo

dzieci klas 4-6 rodzice nauczyciele

dzieci klas 4-6 rodzice nauczyciele dzieci klas 4-6 rodzice nauczyciele MIECHOWSKI OLKUSKI PROSZOWICKI KRAKOWSKI DĄBROWSKI CHRZANOWSKI KRAKÓW OŚWIĘCIMSKI WADOWICKI MYŚLENICKI WIELICKI BOCHEŃSKI BRZESKI TARNOWSKI SUSKI LIMANOWSKI NOWOSĄDECKI

Bardziej szczegółowo

www.uniwersytetdzieci.pl Czy komputer jest oknem na świat?

www.uniwersytetdzieci.pl Czy komputer jest oknem na świat? www.uniwersytetdzieci.pl Czy komputer jest oknem na świat? Internauci w Polsce Wszyscy internauci- 2008 15,8 mln Ilośd w mln 1,1 1,9 2,4 3,7 4,7 1,7 Internet w największym zakresie dociera do ludzi młodych

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Internetu

Korzystanie z Internetu Korzystanie z Internetu 2011 98 % korzysta przynajmniej raz w tygodniu 74 % loguje się codziennie 86 % 2014 korzysta z Internetu codziennie, w tym: 43 % jest niemal bez przerwy online 1,5 % korzysta z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2009 BS/106/2009 ZAGROŻENIA W INTERNECIE

Warszawa, lipiec 2009 BS/106/2009 ZAGROŻENIA W INTERNECIE Warszawa, lipiec 2009 BS/106/2009 ZAGROŻENIA W INTERNECIE W jednym z ostatnich badań 1 przedstawiliśmy internautom listę zagrożeń czy też mówiąc bardziej ogólnie negatywnych aspektów używania sieci, prosząc,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 125/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 125/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 125/2015 ISSN 2353-5822 Korzystanie z telefonów komórkowych Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Zachowania patologiczne związane z seksualnością w sieci młodzieży ponadgimnazjalnej. dr Ewa Krzyżak-Szymańska

Zachowania patologiczne związane z seksualnością w sieci młodzieży ponadgimnazjalnej. dr Ewa Krzyżak-Szymańska Zachowania patologiczne związane z seksualnością w sieci młodzieży ponadgimnazjalnej dr Ewa Krzyżak-Szymańska 1 Zachowania w sieci dot. seksualności grooming Jakie zachowania z analizowanego obszaru sama

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa. Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.pl) Serwisy (portale) społecznościowe są popularnym narzędziem komunikacji

Bardziej szczegółowo

PRZYJAZNY PRZEWODNIK PO SMARTFONACH

PRZYJAZNY PRZEWODNIK PO SMARTFONACH PRZYJAZNY PRZEWODNIK PO SMARTFONACH 01 NAJPOTRZEBNIEJSZE INFORMACJE I PODPOWIEDZI CO TO SĄ SMARTFONY I DO CZEGO SŁUŻĄ? SMARTFONY TO NIE TYLKO TELEFONY NOWEJ GENERACJI. TO MULTIFUNKCJONALNE URZĄDZENIA,

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DZIĘKUJĘ ZA POŚWIĘCONY CZAS!

KWESTIONARIUSZ DZIĘKUJĘ ZA POŚWIĘCONY CZAS! KWESTIONARIUSZ Poniżej umieszczono kwestionariusz dotyczący Twoich kontaktów społecznych utrzymywanych za pośrednictwem portalu społecznościowego. Bardzo proszę o uważne czytanie i udzielenie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

temat lekcji: ciemna strona Internetu, czyli zagrożenia w sieci Kłamacz. Scenariusz zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie.

temat lekcji: ciemna strona Internetu, czyli zagrożenia w sieci Kłamacz. Scenariusz zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie. temat lekcji: ciemna strona Internetu, czyli zagrożenia w sieci Kłamacz. Scenariusz zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie. kl. I-VI SP 90 minut (2 x 4) cele zajęć Zajęcia mają na celu poszerzenie

Bardziej szczegółowo

KONTAKT DZIECI Z TREŚCIAMI

KONTAKT DZIECI Z TREŚCIAMI KONTAKT DZIECI Z TREŚCIAMI PORNOGRAFICZNYMI ONLINE Marta Wojtas Koordynator Helpline.org.pl Fundacja Dzieci Niczyje HELPLINE.ORG.PL pomaga w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety Jak korzystam z Internetu

Wyniki ankiety Jak korzystam z Internetu Wyniki ankiety Jak korzystam z Internetu Informacje ogólne W związku z Dniem Bezpiecznego Internetu, który obchodzono 9 lutego 2010 roku przeprowadzono wśród uczniów Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia

Bardziej szczegółowo

Internet bez przesady

Internet bez przesady 1 Internet bez przesady Czyli, jak zapobiegać nadużywaniu internetu przez dzieci i młodzież Shestakoff - Fotolia.com 2 Uzależnienie dzieci od sieci - nowy problem społeczny 3 Coraz więcej w sieci 4 84%

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dzieci w internecie: 4 rzeczy, które może zrobić rodzic MODUŁ 6 B

Bezpieczeństwo dzieci w internecie: 4 rzeczy, które może zrobić rodzic MODUŁ 6 B Bezpieczeństwo dzieci w internecie: 4 rzeczy, które może zrobić rodzic MODUŁ 6 B PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, KWIECIEŃ 2014 Przygotowano na podstawie informacji zawartych w serwisie Centrum Bezpieczeństwa Microsoft

Bardziej szczegółowo

ZASADY KTÓRE POWINIENEŚ PRZESTRZEGAĆ

ZASADY KTÓRE POWINIENEŚ PRZESTRZEGAĆ ZASADY KTÓRE POWINIENEŚ PRZESTRZEGAĆ CHROŃSWOJĄPRYWATNOŚĆW SIECI Jeśli bierzesz udział w jakimkolwiek forum publicznym w Internecie, nie podawaj swojego nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu, nazwy

Bardziej szczegółowo

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane Dzieci aktywne online Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane październik 2007 Raport Dzieci aktywne online został opracowany na potrzeby I Międzynarodowej Konferencji

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE PRYWATNOŚCI W INTERNECIE. Szkolenie dla osób korzystających z portali społecznościowych

ZACHOWANIE PRYWATNOŚCI W INTERNECIE. Szkolenie dla osób korzystających z portali społecznościowych ZACHOWANIE PRYWATNOŚCI W INTERNECIE Szkolenie dla osób korzystających z portali społecznościowych INTERNET (ang. International - globalna, międzynarodowa; network - sieć, również spotykany zapis: łac.

Bardziej szczegółowo

Stwórz wewnętrzną sieć szkolną

Stwórz wewnętrzną sieć szkolną tekst Artur Rudnicki Stwórz wewnętrzną sieć szkolną yammer to prywatna sieć społecznościowa, która ułatwia pracownikom i uczniom wzajemną komunikację, pozwala na dzielenie się informacjami i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Cyberzagrożenia jakie w sieci mogą napotkać młodych internautów. Kraków 08.06.2016

Cyberzagrożenia jakie w sieci mogą napotkać młodych internautów. Kraków 08.06.2016 Cyberzagrożenia jakie w sieci mogą napotkać młodych internautów Kraków 08.06.2016 Wydział d/w z Cyberprzestępczością KWP w Krakowie Nie prowadzimy postępowań przygotowawczych Udzielamy wsparcia jednostkom

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z bankowości mobilnej a bezpieczeństwo w sieci raport z badania

Korzystanie z bankowości mobilnej a bezpieczeństwo w sieci raport z badania Korzystanie z bankowości mobilnej a bezpieczeństwo w sieci raport z badania Przygotowano dla: Warszawa, styczeń 2016 O badaniu Metodologia i próba 01 METODOLOGIA 02 PRÓBA Badanie online RTS Realizacja:

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA NR 10. Cyberprzemoc

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA NR 10. Cyberprzemoc SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA NR 10 Cyberprzemoc W ramach realizacji zadania 10 wybraliśmy temat Cyberprzemoc. Podczas wielu zajęć komputerowych, lekcji wychowawczych i spotkań z przedstawicielami Policji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Bukówcu Górnym 2015/2016. Raport z ewaluacji wewnętrznej. W jaki sposób jest wykorzystywany komputer?

Zespół Szkół w Bukówcu Górnym 2015/2016. Raport z ewaluacji wewnętrznej. W jaki sposób jest wykorzystywany komputer? Zespół Szkół w Bukówcu Górnym 215/216 Raport z ewaluacji wewnętrznej W jaki sposób jest wykorzystywany komputer? Opracowali: Łukasz Konieczny przewodniczący Magdalena Drobnik Łukasz Stachowiak I WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety na temat korzystania dzieci klas 4-6 z Internetu. Wyniki badań

Wyniki ankiety na temat korzystania dzieci klas 4-6 z Internetu. Wyniki badań Wyniki ankiety na temat korzystania dzieci klas 4-6 z Internetu Przeprowadzenie ankiety miało na celu pogłębienie wiedzy nauczycielom, rodzicom oraz uczniom na temat ryzykownych zachowań dzieci korzystających

Bardziej szczegółowo

Cyberprzemoc. Co rodzice powinni wiedzieć? Co mogą zrobić?

Cyberprzemoc. Co rodzice powinni wiedzieć? Co mogą zrobić? Cyberprzemoc Co rodzice powinni wiedzieć? Co mogą zrobić? Definicja cyberprzemocy Cyberprzemoc - to przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych Podstawowe formy cyberprzemocy nękanie,

Bardziej szczegółowo

BInAR. Badanie Internetowego Audytorium Radia. lato 2010

BInAR. Badanie Internetowego Audytorium Radia. lato 2010 BInAR Badanie Internetowego Audytorium Radia lato 2010 Badanie Internetowego Audytorium Radia Cel: poznanie zwyczajów i postaw związanych z korzystaniem z radia w Internecie Czas: 7-18 maja 2010 Sposób:

Bardziej szczegółowo

DZIECI W SIECI KIM SĄ, CZYM SIĘ INTERESUJĄ, GDZIE ZAGLĄDAJĄ? ANDRZEJ GARAPICH POLSKIE BADANIA INTERNETU

DZIECI W SIECI KIM SĄ, CZYM SIĘ INTERESUJĄ, GDZIE ZAGLĄDAJĄ? ANDRZEJ GARAPICH POLSKIE BADANIA INTERNETU DZIECI W SIECI KIM SĄ, CZYM SIĘ INTERESUJĄ, GDZIE ZAGLĄDAJĄ? ANDRZEJ GARAPICH POLSKIE BADANIA INTERNETU KONFERENCJA ZAGROŻENIA W SIECI PROFILAKTYKA, REAGOWANIE KRAKÓW, WRZESIEŃ 2014 PROFIL UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

CYBERPRZEMOC I INNE NOWE ZAGROŻENIA. Aneta Śliwa

CYBERPRZEMOC I INNE NOWE ZAGROŻENIA. Aneta Śliwa CYBERPRZEMOC I INNE NOWE ZAGROŻENIA Aneta Śliwa CO POCIĄGA MŁODZIEŻ W INTERNECIE? SZYBKOŚĆ I ŁATWOŚĆ DOSTĘPU NIEOGRANICZONA ILOŚĆ INFORMACJI BYCIE NA BIEŻĄCO Z MODAMI, TRENDAMI ŁATWOŚĆ NAWIĄZYWANIA I ZRYWANIA

Bardziej szczegółowo

Klient banku w gąszczu informacji

Klient banku w gąszczu informacji Klient banku w gąszczu informacji 1 Zanim kupię % wśród internautów nie szukałe(a)m informacji przed zakupem Ubrania: 19% Żywność: 33% Alkohol: 33% Sprzęt komputerowy: 3% Zanim zrobisz popytaj, zanim popytasz

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy producentami i klientami pornografii dziecięcej

Jesteśmy producentami i klientami pornografii dziecięcej Internet jest: Ogromną liczbą komputerów, między którymi krążą 0 i 1 narzędziem nie jest dobry ani zły sposobem komunikowania się źródłem wiedzy placem zabaw wielkim śmietnikiem (Stanisław Lem) Szkodliwe

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Marzec 2015 K.031/15

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Marzec 2015 K.031/15 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo

temat lekcji: Niebezpieczne treści

temat lekcji: Niebezpieczne treści temat lekcji: Niebezpieczne treści Scenariusz zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie. kl. I-VI SP cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z zagrożeniem internetowym, jakim są niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

CYBERPRZEMOC I INNE ZAGROŻENIA

CYBERPRZEMOC I INNE ZAGROŻENIA CYBERPRZEMOC I INNE ZAGROŻENIA Cyberprzemoc jest to: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem: Internetu, narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e- mail,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA ONLINE W SZKOŁACH. Raport z badań. Fundacja Dzieci Niczyje

DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA ONLINE W SZKOŁACH. Raport z badań. Fundacja Dzieci Niczyje DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA ONLINE W SZKOŁACH Raport z badań Fundacja Dzieci Niczyje 2013 Opracowanie raportu: Katarzyna Makaruk Badania dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Bezpieczne surfowanie, czyli jak uchronić dziecko przed zagrożeniami internetu mgr Marta Chomaniuk Uniwersytet w Białymstoku 14 maj 2015 r. ODPOWIEDNIE GRANICE dzieci

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a SZCZEPIENIA W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a Październik 2015 WNIOSKI Z BADANIA WNIOSKI Z BADANIA Polacy mają bardzo wysoką świadomość skuteczności szczepień jako narzędzia do zwalczania chorób

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ

KWESTIONARIUSZ KWESTIONARIUSZ Poniżej umieszczono kwestionariusz dotyczący Pani/ Pana kontaktów społecznych utrzymywanych za pośrednictwem portalu społecznościowego nasza-klasa.pl. Bardzo proszę o uważne czytanie i udzielenie

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacyjne Fundacji Kidprotect.pl

Centrum Edukacyjne Fundacji Kidprotect.pl Centrum Edukacyjne Fundacji Kidprotect.pl Fundacja Kidprotect.pl Istnieje od czerwca 2002 roku, jest organizacją nonfor-profit Prowadzi hotline i monitoring sieci Szkoli nauczycieli, pedagogów, rodziców,

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Dziecko w Sieci I zachowania dzieci w Internecie (Gemius, FDN, październik 2004, badani: dzieci 12-17 lat - N=1487, rodzice N=687)

Dziecko w Sieci I zachowania dzieci w Internecie (Gemius, FDN, październik 2004, badani: dzieci 12-17 lat - N=1487, rodzice N=687) koordynator kampanii Dziecko w Sieci Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje badania Dziecko w Sieci I zachowania dzieci w Internecie (Gemius, FDN, październik 2004, badani: dzieci 12-17 lat - N=1487,

Bardziej szczegółowo

Dzieci w sieci ZAGROŻENIA W SIECI - JAK ZAP OBIEGAĆ

Dzieci w sieci ZAGROŻENIA W SIECI - JAK ZAP OBIEGAĆ Dzieci w sieci ZAGROŻENIA W SIECI - JAK ZAP OBIEGAĆ O P R A C O W A Ł : L E S Z E K M A C U R A K AT O W I C E 2 8. 0 4. 2 0 1 6 R Internet jest wszędzie INTERNET DLA MŁODYCH JEST NIEODŁĄCZNYM ELEMENTEM

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W GIMNAZJUM NR 24

ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W GIMNAZJUM NR 24 ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W GIMNAZJUM NR 24 IM. HENRYKA JORDANA W ZABRZU W KLASACH I-III Zabrze, marzec 2015r. WYNIKI BADAŃ PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 24 W ZABRZU ANKIETY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO BEZPIECZEŃSTWA W SIECI INTERNET ZESPOŁU SZKÓŁ W BARWICACH GIMNET POZYTYWNA KONTROLA DOSTĘPU Zespół Szkół w Barwicach ul. Moniuszki 12, 78-460 Barwice

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisów internetowych zarządzanych przez Usługodawcę

Bardziej szczegółowo

Rodzice, dzieci i zagrożenia internetowe

Rodzice, dzieci i zagrożenia internetowe Rodzice, dzieci i zagrożenia internetowe Szymon Wójcik Hubert Tuszyński Informacje o badaniu Badani: rodzice dzieci korzystających z internetu oraz dzieci korzystające z internetu w wieku 10-15 lat. Data

Bardziej szczegółowo

Nie trzeba być profesjonalistą IT, by zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

Nie trzeba być profesjonalistą IT, by zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Nie trzeba być profesjonalistą IT, by zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie 1) Zagrożenia w Sieci są zdefiniowane i można je rozpoznać. 2) Istnieje wsparcie instytucji pomocowych. 3)

Bardziej szczegółowo

Zespół ewaluacyjny: Anna Zawrotna Andrzej Mysiurski Katarzyna Błaszczak. Czerwiec 2016

Zespół ewaluacyjny: Anna Zawrotna Andrzej Mysiurski Katarzyna Błaszczak. Czerwiec 2016 Rozpoznanie stopnia rozpowszechnienia sprawstwa agresji elektronicznej. Zdiagnozowanie cech i charakterystyk rodzajów przemocy z wykorzystaniem nowych technik komunikacji. Zbadanie stopnia wiktymizacji

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety

Analiza wyników ankiety Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Baniosze W pierwszej połowie listopada 2015 roku wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Baniosze została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2013 Warszawa

Sierpień 2013 Warszawa Sierpień 2013 Warszawa Zawartość Wprowadzenie... 3 Metodologia... 4 Deklaracje posiadania bądź stałego używania danych urządzeń... 5 Urządzenia uznawane za niezbędne... 6 Częstotliwość korzystania z wybranych

Bardziej szczegółowo

mgr Marzanna Mróz Zadania dla rodziców. Rola wychowania do świadomego korzystania z Internetu.

mgr Marzanna Mróz Zadania dla rodziców. Rola wychowania do świadomego korzystania z Internetu. mgr Marzanna Mróz Zadania dla rodziców. Rola wychowania do świadomego korzystania z Internetu. 1. Odkrywaj świat Internetu razem z dzieckiem. Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Siecią. Spróbujcie

Bardziej szczegółowo

Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - europejski projekt "Awareness" w Polsce

Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - europejski projekt Awareness w Polsce Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - europejski projekt "Awareness" w Polsce Agnieszka Wrzesień Koordynator Projektu Fundacja Dzieci Niczyje awrzesien@fdn.pl Anna Rywczyńska Kierownik

Bardziej szczegółowo

KLASA IA GIMNAZJUM. 3. Korzystamy z tekstów zawartych w internecie, staramy się ich nie kopiować, jeśli cytujemy dodajemy źródło informacji.

KLASA IA GIMNAZJUM. 3. Korzystamy z tekstów zawartych w internecie, staramy się ich nie kopiować, jeśli cytujemy dodajemy źródło informacji. KLASA IA GIMNAZJUM 1. Korzystamy z telefonów komórkowych na lekcjach w celach edukacyjnych. 2. Każdy nauczyciel 3 razy w semestrze zabiera nas do sali multimedialnej lub informatycznej. 3. Korzystamy z

Bardziej szczegółowo

Klasy IV Zespołu Szkół w Nekli. Badanie ankietowe dot. gier komputerowych oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.

Klasy IV Zespołu Szkół w Nekli. Badanie ankietowe dot. gier komputerowych oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu. Klasy IV Zespołu Szkół w Nekli Badanie ankietowe dot. gier komputerowych oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu. W badaniu ankietowym wzięło udział 53 uczniów z klas IV Zespołu Szkół w Nekli.

Bardziej szczegółowo

Tomorrow Sp. z o.o. SCENARIUSZ WIDEOWYKŁADU. Na początku wideowykładu pojawia się na ekranie informacja z tytułem: Zagrożenia w Internecie.

Tomorrow Sp. z o.o. SCENARIUSZ WIDEOWYKŁADU. Na początku wideowykładu pojawia się na ekranie informacja z tytułem: Zagrożenia w Internecie. SCENARIUSZ WIDEOWYKŁADU Na początku wideowykładu pojawia się na ekranie informacja z tytułem: Zagrożenia w Internecie. Opis ekranu: Na środku napis wykładu: : Zagrożenia w Internecie. Treść ekranu: Osobą

Bardziej szczegółowo