INTERNET TO CYFROWE PODWÓRKO MŁODYCH?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTERNET TO CYFROWE PODWÓRKO MŁODYCH?"

Transkrypt

1 INTERNET TO CYFROWE PODWÓRKO MŁODYCH? Dziecko autorem poczytnego bloga? Rodzic jako ambasador internetu? Młodzież = cyfrowi tubylcy? Czy młodzi ludzie tworzą wartościowe treści przy wykorzystaniu nowych technologii? W jaki sposób dzielą się swoją wiedzą i pasjami, jak budują relacje w Internecie? Wyniki badania Kompetencje Cyfrowe Młodzieży w Polsce zrealizowanego dla Fundacji Orange i Orange Polska przez TNS Polska przynoszą odpowiedź na te i wiele innych pytań, rysując obraz pokolenia niepamiętającego świata analogu. W społecznej świadomości funkcjonuje mit, że młodzi ludzie są cyfrowymi tubylcami biegle posługują się internetowymi narzędziami, wiedzą jak wyszukiwać informacje, a także kreatywnie wykorzystują nowe media. Tymczasem obraz ten nie jest jednoznaczny. Eksperci podkreślają, że młodzi na co dzień korzystają z cyfrowych udogodnień i nie wyobrażają sobie świata bez internetu, ale jednocześnie sugerują, że pomimo tego ich kompetencje cyfrowe mogą być ograniczone. Aby sprawdzić, jak jest w rzeczywistości, zapytaliśmy o to samych nastoletnich internautów (wiek respondentów lat). Główne obszary badania to: wyszukiwanie informacji i korzystaniem z dostępnych źródeł (w tym dobór odpowiednich metod wyszukiwania, krytyczne podejście do źródeł informacji, korzystanie z aplikacji i narzędzi wspierających dotarcie do informacji) budowanie relacji w internecie (formy nawiązywania relacji i komunikacji w internecie, ich wpływ na rozwijanie zainteresowań, dyskusje na forach tematycznych zarówno jako odbiorca, jak i nadawca komunikatu, a także tworzenie swojego wizerunku w internecie) kreatywne wykorzystanie mediów (tworzenie treści wizualnych, audio i narracji cyfrowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i aplikacji, forma ich prezentacji, współpraca z innymi przy tworzeniu i przetwarzaniu, a także prezentowanie on-line i off-line z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i aplikacji) tworzenie (budowanie własnych treści bez bezpośredniego korzystania z dostępnych już zasobów, tworzenie złożonych komunikatów multimedialnych łączących różnorodne narzędzia i formy prezentacji, konstruowanie unikatowych treści z elementów pozyskanych z innych źródeł; digitalizacja)

2 Internet i młodzi - rzeczywistość coraz mniej wirtualna Internet to nieodłączny element rzeczywistości młodych ludzi. To właśnie w tej przestrzeni młodzi spędzają czas, zdobywają wiedzę, szukają rozrywki, kontaktują się z bliskimi i dalszymi znajomymi, rozwijają swoje pasje. Młodzi traktują internet jako swój naturalny świat przeciętnie spędzają w nim 2,5 godziny na dobę. 71 % respondentów potwierdza, że trudno im sobie wyobrazić życie bez internetu (tak samo twierdzi 43% ich rodziców), a 69% zgadza się ze stwierdzeniem, że bez internetu życie byłoby dużo mniej zabawne. Dla młodych internautów Facebook to swoiste cyfrowe podwórko, gdzie spotykają swoich przyjaciół, chwalą się zdjęciami, filmami, dzielą radościami i smutkami, umawiają na spotkania w rzeczywistości offline, czy pomagają w odrabianiu prac domowych. 88% nastolatków posiada konto na tym serwisie społecznościowym, a 62% deklaruje, że odwiedza tę stronę codziennie. 43% Trudno mi wyobrazić sobie życie bez internetu % 71% % Być podobnym, by być innym? Także w internecie młodzi kształtują swoją osobowość. Sieć jest miejscem, które pomaga im zaspokoić potrzebę afiliacji, bycia częścią grupy rówieśniczej, częścią społeczności o podobnych zainteresowaniach i podobnym kręgu wartości. 75% młodych potwierdza, że internet pozwala im na kontakt z osobami o podobnych poglądach a 62% zgadza się ze sformułowaniem, że internet zapewnia im przynależność do grupy przyjaciół oraz ich akceptację. Wyniki pokazują, że aktywności w sieci, przez dorosłych często postrzegane jako czysta rozrywka, przez nastolatków traktowane są jako forma tworzenia i utrwalanie więzi z rówieśnikami. Młode osoby chętnie korzystają z takich narzędzi jak fora internetowe czy serwisy społecznościowe nie tylko dla rozrywarki, ale również dlatego, że to właśnie tam mogą nawiązać nowe kontakty lub podtrzymać już istniejące. Jednocześnie to właśnie w wirtualnym świecie młodzi zaznaczają swoje ja : 65% nastolatków twierdzi, że internet zapewnia im osobistą przestrzeń, a dla 44% badanych jest miejscem, gdzie mogą się wyróżnić oraz być innym niż wszyscy. Młodzi cenią także możliwość rozszerzenia kręgu znajomych 61 % potwierdza, że dzięki internetowi mogą komunikować się z ludźmi, których nie mieliby szansy spotkać osobiście. Nie dziwi więc, że dbają o to, jak są postrzegani przez innych internautów i świadomie kreują swój wizerunek w

3 sieci: 69% młodych przywiązuje dużą uwagę do tego, jakie informacje zamieszcza na swój temat w Internecie. Choć nastolatki podkreślają wagę przynależności do grupy czy możliwość dzielenia pasji, wskazują też na potrzebę wyrażania własnych opinii, uczuć, wolność wypowiedzi, chęć wyróżnienia się i podkreślenia swojej indywidualności w internecie. Umiem korzystać, ale tego nie robię wirtualne ograniczenia Największym ograniczeniem w korzystaniu z Internetu nie jest już technologia (58% młodych internautów ma stały dostęp do komputera stacjonarnego, 68% korzysta na co dzień z laptopa a 31% deklaruje posiadanie smartfona). Wśród głównych barier w czerpaniu w pełni z bogactwa internetu trzeba wymienić barierę językową. Tylko 8% młodych potwierdza, że często odwiedza obcojęzyczne strony, a 36% deklaruje, że w ogóle na takie strony nie wchodzi. Co istotne, pomimo, że współczynnik odwiedzania obcojęzycznych stron jest niski, aż 93% młodych zadeklarowało znajomość języka angielskiego, a 35% - niemieckiego. Niezależnie od częstotliwości korzystania z internetu, młodzi postrzegają siebie jako biegłych użytkowników nowych technologii. Dobrze lub bardzo dobrze ocenią swoje kompetencje w zakresie obsługi internetu (84%), obsługi komputera (80%) i wyszukiwania informacji w internecie (80%). Dobrze lub bardzo dobrze młodzi oceniają własne kompetencje jeśli chodzi o: Korzystanie z Internetu Obsługa komputera Wyszukiwanie informacji w Internecie Tworzenie i edytowanie tekstu Unikanie zagrożeń Ocena wiarygodności informacji Tworzenie prezentacji % odpowiedzi [4 - dobrze] i [5 bardzo dobrze]

4 Wysoka ocena własnych kompetencji i deklarowana dobra lub bardzo dobra znajomość obsługi komputera nie zawsze idzie w parze z rzeczywistym wykorzystaniem umiejętności obsługi narzędzi cyfrowych i aplikacji internetowych, oceną wiarygodności informacji czy łatwości ich wyszukiwania. Okazuje się, że jedynie 25% młodych ludzi korzysta z programów do edycji zdjęć, 10% - do edycji muzyki, a 9% - do edycji materiałów video. 66% młodych internautów nie zna i nie korzysta z tego typu narzędzi. Młodzi deklarują, że zdobywają kompetencje w zakresie korzystania z internetu i nowych technologii z różnych źródeł (samokształcenie w oparciu o internet 37%, wiedza od rówieśników 31%, szkoła 23%). Chociaż twierdzą, że nie mają większych problemów z wyszukiwaniem informacji, to jednak można przypuszczać, że znalezienie odpowiedzi na bardziej skomplikowane pytania mogłoby sprawić im sporo problemów. W trakcie badania okazało się, że tylko 2% młodych osób spontanicznie posługuje się operatorami logicznymi podczas wyszukiwania precyzyjnych informacji. 2% Tylu młodych spontanicznie użyło operatorów logicznych wykonując proste ćwiczenie związane z wyszukiwaniem informacji Do informacji znajdowanych w internecie i swoich kompetencji w zakresie ich weryfikacji młodzi podchodzą z różną dozą zaufania: 65% ocenia, że informacje, które znajduje w sieci są wiarygodne, ale 79% procent weryfikuje je w innych źródłach (np. 15% weryfikuje informacje zdobyte w internecie w oparciu o książki lub encyklopedie, a 24% - poszukując innych źródeł w sieci) Jednak 21 % młodych osób w ogóle nie sprawdza, czy wiadomości, które znajdują w sieci, są prawdziwe.

5 Co na to dorośli? Różnica w ocenie własnych umiejętności w zakresie kompetencji cyfrowych pomiędzy dziećmi a ich rodzicami jest znacząca. Mniej niż połowa dorosłych ocenia dobrze lub bardzo dobrze swoje umiejętności w zakresie korzystania z internetu, obsługi komputera czy wyszukiwania informacji. rodzice dzieci dobrze lub bardzo dobrze oceniający swoje kompetencje jeśli chodzi o: Korzystanie z Internetu Obsługa komputera Wyszukiwanie informacji Edytowanie tekstu Unikanie zagrożeń Ocenę wiarygodności informacji Tworzenie prezentacji % odpowiedzi [4 - dobrze] i [5 bardzo dobrze] Niepewność rodziców co do własnych umiejętności cyfrowych wpływa na to, jak postrzegają swoje kompetencje w porównaniu do dzieci: większość dorosłych uważa są mniej sprawnymi użytkownikami internetu i nowych technologii niż młode pokolenie, a tym samym nie są w stanie być przewodnikami dzieci po cyfrowym świecie. 76% Trzy czwarte rodziców ocenia swoje kompetencje gorzej niż kompetencje swoich dzieci 3% Tylko tylu rodziców przyznało, że udziela swoim dzieciom porad w zakresie korzystania z komputera i Internetu

6 W szkole nadal trwa walka, a przykład idzie z góry Jeśli chodzi o to, na ile szkoła odpowiada na potrzeby młodych ludzi w zakresie edukacji w zakresie kompetencji cyfrowych, opinie nastolatków są podzielone: 57% respondentów uważa, że informacje przekazywane na lekcjach informatyki są użyteczne. 52% młodych potwierdziło także, że na co dzień wykorzystują wiedzę zdobytą na lekcjach informatyki oraz, że nauczyciele zachęcają ich do korzystania z internetu podczas nauki. Ale 16 % uczniów jest zupełnie przeciwnego zdania: nie widzą żadnego pożytku w lekcjach informatyki, a 20% młodych deklaruje, że nauczyciele nie polecają internetu jako pomocy w zdobywaniu wiedzy. 72% 65% 60% Nauka bez Internetu byłaby dla mnie dużo trudniejsza Nauka bez Internetu byłaby dla mnie o wiele bardziej nudna Internet to dla mnie główne źródło informacji przy nauce i odrabianiu prac domowych Tymczasem z deklaracji młodych ludzi wynika, że internet jest dla nich najważniejszym wparciem w zdobywaniu wiedzy. Dla 72% respondentów nauka bez internetu byłaby dużo trudniejsza, a 60% z nich potwierdza, że internet to dla nich główne źródło informacji przy nauce i odrabianiu prac domowych. Młodzi chętnie korzystają z internetu jako pomocy dydaktycznej i z dużym zaufaniem podchodzą do tego w nim znajdują. Sieć to również narzędzie do wspierania pracy zespołowej w nauce 50% młodych korzysta z nowych technologii przy grupowym odrabianiu lekcji. *** Możliwości praktycznego wykorzystania cyfrowych narzędzi przez młodych w projektach edukacyjnych czy kulturalnych to inwestycja w przyszłość. Szacuje się, że do 2015 r.90% miejsc pracy będzie wymagało przynajmniej podstawowego poziomu umiejętności cyfrowych, a ponad 60% uczniów dziś rozpoczynających edukację będzie pracowało w zawodach jeszcze nie istniejących (wg Digital Agenda for Europe Scoreboard 2012). Badanie Kompetencje młodzieży w Polsce zostało zrealizowane w dniach sierpnia przez TNS Polska na zlecenie Orange Polska na losowej, reprezentatywnej próbie 600 osób w wieku lat. Jednocześnie przeprowadzano wywiady z dziećmi oraz jednym z rodziców. Wywiady realizowano w gospodarstwach domowych posiadających dostęp do internetu.

Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce

Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce (14-18 lat) Warszawa, 11 grudnia 2013 spis treści część 1 informacje o projekcie część 2 młodzi żyją w Internecie część 3 Internet i emocje część 4 fenomen mediów

Bardziej szczegółowo

Gazeta.pl: Młody polski chirurg założył medycznego YouTube a i... odniósł wielki sukces!

Gazeta.pl: Młody polski chirurg założył medycznego YouTube a i... odniósł wielki sukces! od redakcji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Z przyjemnością oddaję Państwu czerwcowe, ostatnie przed letnią przerwą, wydanie naszego pisma. Duży nacisk został w nim położony na zagadnienie aktywności użytkowników

Bardziej szczegółowo

Nastolatki wobec Internetu

Nastolatki wobec Internetu Nastolatki wobec Internetu OGÓLNOPOLSKIE BADANIE Nastolatki wobec Internetu Realizowane na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka i NASK przez Pedagogium WSNS, w okresie maj czerwiec 2014 r. Raport opracowali:

Bardziej szczegółowo

4. ANALIZA SWOT POZIOMU KOMPETENCJI INFORMACYJNYCH I MEDIALNYCH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA W OPARCIU O ISTNIEJĄCE BADANIA SPOŁECZNE.

4. ANALIZA SWOT POZIOMU KOMPETENCJI INFORMACYJNYCH I MEDIALNYCH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA W OPARCIU O ISTNIEJĄCE BADANIA SPOŁECZNE. 4. ANALIZA SWOT POZIOMU KOMPETENCJI INFORMACYJNYCH I MEDIALNYCH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA W OPARCIU O ISTNIEJĄCE BADANIA SPOŁECZNE Justyna Jasiewicz Przedmiotem niniejszej analizy jest stan kompetencji medialnych

Bardziej szczegółowo

Generacja Z od A do Z Rola nowych technologii w nauce i rozwoju dzieci w wieku 6-12 lat

Generacja Z od A do Z Rola nowych technologii w nauce i rozwoju dzieci w wieku 6-12 lat Generacja Z od A do Z Rola nowych technologii w nauce i rozwoju dzieci w wieku 6-12 lat Raport analityczny przygotowany dla Squla.pl www.gemius.com Spis treści Rozdział Slajd Tło projektu 3 Główne wnioski

Bardziej szczegółowo

od redakcji Aktualności Szanowni Czytelnicy e-mentora, luty 2012 3

od redakcji Aktualności Szanowni Czytelnicy e-mentora, luty 2012 3 SPIS TREŚCI od redakcji Szanowni Czytelnicy e-mentora, We wstępnych słowach do bieżącego wydania pisma nie sposób pominąć tematu ACTA i nie wspomnieć o ruchu, który powstał w wyniku ujawnienia kontrowersji

Bardziej szczegółowo

E-podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa

E-podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa E-podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa Innowacyjne narzędzie wsparcia kształcenia zawodowego Marta Prusińska (red.) Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

Konferencja: IT w edukacji Grażyna Gregorczyk. Gliwice, dnia 10 grudnia 2014 roku

Konferencja: IT w edukacji Grażyna Gregorczyk. Gliwice, dnia 10 grudnia 2014 roku Konferencja: IT w edukacji Grażyna Gregorczyk Gliwice, dnia 10 grudnia 2014 roku Pokazanie, jak technologia, która jest źródłem problemów, może również być wykorzystana do realizacji zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Dzieci Sieci kompetencje komunikacyjne najmłodszych

Dzieci Sieci kompetencje komunikacyjne najmłodszych Dzieci Sieci kompetencje komunikacyjne najmłodszych RAPORT Z BADAŃ Gdańsk 2012 Redakcja naukowa: Piotr Siuda, Grzegorz D. Stunża Redakcja językowa: Maria Klaman Opracowanie graficzne i skład: Nylon Studio

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Wiesław Przybyła, Magdalena Ratalewska PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wiesław Przybyła, Magdalena

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dzieci w internecie Raport z badań jakościowych i ilościowych

Bezpieczeństwo dzieci w internecie Raport z badań jakościowych i ilościowych Bezpieczeństwo dzieci w internecie Raport z badań jakościowych i ilościowych Warszawa 2013 Spis treści 1 Informacje o badaniu 2 Korzystanie z internetu 3 Wiedza i opinie o zagrożeniach 4 Profilaktyka zagrożeń

Bardziej szczegółowo

uczyć łatwiej Nowe technologie w nauczaniu Materiały dydaktyczne LICEUM I TECHNIKUM Pokolenie Y Wyzwanie dla szkoły Internet Przestrzeń dla innowacji

uczyć łatwiej Nowe technologie w nauczaniu Materiały dydaktyczne LICEUM I TECHNIKUM Pokolenie Y Wyzwanie dla szkoły Internet Przestrzeń dla innowacji LICEUM I TECHNIKUM uczyć łatwiej wiosna 2010 Wydawnictwo Szkolne PWN Pokolenie Y Wyzwanie dla szkoły Internet Przestrzeń dla innowacji Praca na pasach Nauczyciel-lider Nowe technologie w nauczaniu w numerze:

Bardziej szczegółowo

uczyć łatwiej Nowe technologie w nauczaniu Materiały dydaktyczne GIMNAZJUM Pokolenie Y Wyzwanie dla szkoły Film edukacyjny Oglądamy na lekcjach

uczyć łatwiej Nowe technologie w nauczaniu Materiały dydaktyczne GIMNAZJUM Pokolenie Y Wyzwanie dla szkoły Film edukacyjny Oglądamy na lekcjach GIMNAZJUM uczyć łatwiej wiosna 2010 Wydawnictwo Szkolne PWN Pokolenie Y Wyzwanie dla szkoły Film edukacyjny Oglądamy na lekcjach Praca na pasach Nauczyciel-lider Nowe technologie w nauczaniu w numerze:

Bardziej szczegółowo

Wykluczenie cyfrowe jako czynnik warunkujący wyniki egzaminów zewnętrznych

Wykluczenie cyfrowe jako czynnik warunkujący wyniki egzaminów zewnętrznych Wykluczenie cyfrowe jako czynnik warunkujący wyniki egzaminów zewnętrznych Raport z badań Opracowanie: Małgorzata Tyszko Redakcja: Zofia Hryhorowicz Poznań, wrzesień 2010 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe a nauka języków obcych: przekonania i wykorzystanie na Łotwie, w Polsce i w Rumunii

Media społecznościowe a nauka języków obcych: przekonania i wykorzystanie na Łotwie, w Polsce i w Rumunii Media społecznościowe a nauka języków obcych: przekonania i wykorzystanie na Łotwie, w Polsce i w Rumunii Autorzy Jarosław Krajka, Małgorzata Kurek, Sylvia Maciaszczyk, Dina Savlovska, Monica Vlad, Katerina

Bardziej szczegółowo

Pracuję z klasą. Jasna strona Internetu. Zaloguj kreatywność czyli jak wykorzystać. nowe media w edukacji. Warsztaty filmowe Psychologia w kinie

Pracuję z klasą. Jasna strona Internetu. Zaloguj kreatywność czyli jak wykorzystać. nowe media w edukacji. Warsztaty filmowe Psychologia w kinie Materiały warsztatowe dla nauczycieli Pracuję z klasą Warsztaty filmowe Psychologia w kinie Jasna strona Internetu Zaloguj kreatywność! Jak wykorzystać nowe media w edukacji? Jasna strona sieci, czyli

Bardziej szczegółowo

UM Polska Cybernetyki 19 02-677 Warszawa. tel. (+48 22) 21 01 400 www.universalmccann.com.pl

UM Polska Cybernetyki 19 02-677 Warszawa. tel. (+48 22) 21 01 400 www.universalmccann.com.pl UM Polska Cybernetyki 19 02-677 Warszawa tel. (+48 22) 21 01 400 www.universalmccann.com.pl 2 Spis treści 4 5 8 9 14 25 39 WSTĘP HISTORIA BADANIA WAVE O BADANIU NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce

Raport z badania. Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce Raport z badania Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce Raport z międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych ICILS 2013 Koordynator badania: Kamil Sijko Redakcja

Bardziej szczegółowo

Przeciw wykluczeniu cyfrowemu

Przeciw wykluczeniu cyfrowemu Przeciw wykluczeniu cyfrowemu Studium strategiczne nt. stymulowania wzrostu gospodarczego Studium strategiczne nt. stymulowania wzrostu gospodarczego na poziomie lokalnym i wojewódzkim poprzez inwestycje

Bardziej szczegółowo

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych MarÍa J. RodrÍguez Malmierca Bozica Ilijic Carmen FernÁndez Morante Beatriz Cebreiro LÓpez

Bardziej szczegółowo

Komunikacja działań CSR w Polsce

Komunikacja działań CSR w Polsce Komunikacja działań CSR w Polsce Raport z badania poświęconego komunikacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zrealizowanego na grupie przedsiębiorstw oraz konsumentów słuchaczy programu

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE, ZACHOWANIA i POGLĄDY AUTORÓW I CZYTELNIKÓW BLOGÓW:

MOTYWACJE, ZACHOWANIA i POGLĄDY AUTORÓW I CZYTELNIKÓW BLOGÓW: MOTYWACJE, ZACHOWANIA i POGLĄDY AUTORÓW I CZYTELNIKÓW BLOGÓW: SPIS TREŚCI ll WPROWADZENIE 4 (Jan M. Zając) 13 l Popularność wymaga zaangażowania... 14 l Kto jest bardziej popularny? 14 l Funkcje i popularność

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Efektywna komunikacja w internecie

Efektywna komunikacja w internecie Efektywna komunikacja w internecie Cztery najważniejsze obszary skutecznej e-komunikacji: WWW media społecznościowe monitoring mediów mobile Nowe standardy komunikacji W szkole uczono nas tego, jak przebiega

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne media. poradnik dla rodziców

Bezpieczne media. poradnik dla rodziców Bezpieczne media poradnik dla rodziców Spis treści To tylko statystyka, ale... Wstęp.... 5 To tylko statystyka, ale...... 6 Dla dziecka internet znaczy więcej... 6 Nie tylko w domu... 7 Serwisy społecznościowe

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetu przez młodzież akademicką w toku studiowania

Wykorzystanie internetu przez młodzież akademicką w toku studiowania Joanna Bierówka Wykorzystanie internetu przez młodzież akademicką w toku studiowania Charakteryzując społeczeństwo współczesne, jego badacze określają je mianem społeczeństwa informacyjnego, wiedzy czy

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej.

Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej. dr hab. Zbigniew Osiński UMCS w Lublinie Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej. Szybki postęp technologiczny i techniczny zwany rewolucją informacyjną, który w naszym

Bardziej szczegółowo

Jak zrozumieć osoby niekorzystające z Internetu. Centralne miejsce Internetu. Zmienne psychologiczne. Regulacja i kontrola. Wykorzystanie.

Jak zrozumieć osoby niekorzystające z Internetu. Centralne miejsce Internetu. Zmienne psychologiczne. Regulacja i kontrola. Wykorzystanie. Adaptacja Jak zrozumieć osoby niekorzystające z Centralne miejsce Wykorzystanie Kultura Regulacja i kontrola Zmienne psychologiczne World Internet Project Poland 0 Spis treści Metodologia.... 0 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo