RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ DOTYCZĄCEJ ZJAWISKA CYBERPRZEMOCY I KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z ZASOBÓW INTERNETU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ DOTYCZĄCEJ ZJAWISKA CYBERPRZEMOCY I KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z ZASOBÓW INTERNETU"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.BOLESŁAWA CHROBREGO I GIMNAZJUM W ZAWIDOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ DOTYCZĄCEJ ZJAWISKA CYBERPRZEMOCY I KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z ZASOBÓW INTERNETU Zespół ds. ewaluacji Anetta Baran Elżbieta Kawalec Sylwia Zabłocka-Śledzka Zawidów, rok szkolny 215/216 1

2 OPIS EWALUACJI CELE: 1. Rozpoznanie rozpowszechnianie sprawstwa agresji elektronicznej. 2. Zdiagnozowanie rodzajów przemocy z wykorzystaniem nowych technologii komunikacyjnych. PYTANIA KLUCZOWE: 1. Do czego uczniowie najczęściej wykorzystują dostęp do Internetu? 2. Czy uczniowie rozumieją zagrożenia związane z użytkowaniem nowych mediów, w tym agresji elektronicznej? 3. Z jakimi rodzajami cyberprzemocy uczniowie się spotykają? 4. Czy uczniowie rozmawiają z rodzicami na temat zjawiska cyberprzemocy? 5. Jaki jest stopień kontroli korzystania przez uczniów z Internetu? METODY I TECHNIKI BADAWCZE: 1. Ankieta 2. Analiza dokumentów szkolnych. 2

3 OPIS DANYCH I ICH ZBIERANIA Zgodnie z założeniami ewaluacji przeprowadzono badanie ankietowe wśród uczniów i rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum. Poza tym przeanalizowano dokumenty szkolne: dzienniki lekcyjne i dzienniki pedagogów. UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ankiecie dotyczącej cyberprzemocy i korzystania z nowych mediów elektronicznych wzięło udział 92 uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i 97 klas I-III gimnazjum. 1. Co najczęściej robisz w Internecie? ,7 6,2 76,3 47, ,3 34,8 26,8 6,5 4,1 68,5 64,9 64,9 59,8 6,5 9,3 sp gim Do najczęściej wykonywanych czynności w Internecie 75% uczniów sp wymieniło gry (a tylko 42,3% gim), 76,3% gimnazjalistów serfowanie po portalach społecznościowych (47,8% sp). Porównywalny jest procent zainteresowania oglądaniem filmów (odpowiednio 68,5% sp i 64,9% gim) i słuchaniem muzyki (59,8% sp i 64,9% gim). Duża różnica występuje w korzystaniu z poczty (21,7% sp i 6,2% gim). 3

4 1 8 94,6 2. Czy masz telefon komórkowy z dostępem do Internetu? 93,8 6 4 sp gim 2 tak 5,4 6,2 nie Zarówno uczniowie sp i gim mają w bardzo wysokim procencie 94,6% oraz 93,8% stały dostęp do Internetu poprzez telefon Ile czasu spędzasz w Internecie? 5 48, ,9 4,2 36,1 29,9 sp 2 gim 1 5,4 5,4 3,1 1-2 godz. 3-4 godz. mniej więcej Czas, który uczniowie uczniowie poświęcają serfowaniu w sieci to dla sp najczęstszą odpowiedzią jest 48,9% -1-2 godziny dziennie,a dla gimnazjum 3,9%. 3-4 godziny 4,2% sp i 36,1% gim. 29,9% gimnazjalistów przesiaduje w Internecie więcej niż 4 godziny, a w sp to 5,4%. 4

5 Czy masz komputer w swoim pokoju? 78,3 71,1 28,9 21,7 tak nie sp gim Powyżej 7% ankietowanych posiada komputer w swoim pokoju (78,3% sp i71,1% gim ) Czy korzystasz z komputera podczas nieobecności rodziców? 8,4 tak 79,4 19,6 nie 2,6 sp gim Najczęstszą odpowiedzią na pytanie dotyczące korzystania z komputera podczas nieobecności rodziców to dla uczniów sp 8,4%, a gim 79,4%. 5

6 Kto kontroluje Twój czas korzystania z komputera? 67,4 38, ,6 7,6 7,2 rodzice nikt inni sp gim 53,6% uczniów gim nie jest kontrolowanych podczas korzystania z komputera, a co 4 ucznia sp nie kontroluje nikt przy serfowaniu po różnych stronach internetowych. Uczniowie sp w 67,4% twierdzą, że rodzice sprawdzają ich czas spędzany w sieci, a w gim już tylko w 7. Czy spotkałeś się kiedykolwiek w Internecie z przemocą? , ,2 sp gim ,2%. tak nie 51% uczniów sp i 58,5% gim zetknęło się z przemocą w Internecie. 6

7 ,7 8. Z jakiego rodzaju cyberprzemocą miałeś (-aś) do czynienia? 46,4 7, ,6 18,6 7,6 42,4 43,3 15, sp gim Do najczęściej wymienianych rodzajów cyberprzemocy, z którymi spotkali się uczniowie sp to: wulgaryzmy 42,4%, w gimnazjum 43,3%. Wśród gimnazjalistów najczęstszą formą cyberprzemocy są: wyzwiska, ośmieszanie 46,4%, a w sp to 2,7%. Z przemocą elektroniczną nie spotkało się 38% uczniów sp i 34% gim ,7 9.Czy rozmawiałeś z rodzicami o przemocy w sieci, której doświadczyłeś (-aś)? 8,2 23,9 28,9 62,9 56,5 tak nie nie doświadczyłem sp gim 56, 5% uczniów sp i 62,9% gim nie było ofiarami cyberprzemocy. Z rodzicami rozmawiało 2,7% ankietowanych uczniów sp i 8,2% gim dotkniętych przemocą. 23,9% sp i 28,9 gim w ogóle nie powiedziało rodzicom o agresji doświadczonej w sieci. 7

8 Czy w ogóle rozmawiałeś (-łaś) z rodzicami o cyberprzemocy? 65,2 4,2 tak 34,8 59,8 nie sp gim Częściej rozmawiają z rodzicami o cyberprzemocy uczniowie sp 65,2%, niż uczniowie gimnazjum 4,2% Czy uważasz, że cyberprzemoc to tylko głupie żarty? 73,9 64,9 23,9 22,9 12,4 2,2 tak nie nie wiem sp gim 73,9% ankietowanych uczniów sp zdaje sobie sprawę, że cyberprzemoc nie należy odbierać jako głupie żarty. Gimnazjaliści udzielili 64,9% takiej odpowiedzi. W kategorii żaru cyberprzemoc rozumieją uczniowie sp w 2,2%, a uczniowie gim 12,4%. 8

9 RODZICE I UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ankieta została przeprowadzona wśród 59 rodziców i 92 uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. 1. Co najczęściej robisz w Internecie? ,7 5 47,8 3, ,9 34,8 15,3 6,5 3,4 68,5 25,4 59,8 52,5 6,5 8,4 uczniowie sp rodzice Zdecydowana większość rodziców nie ma rozeznania co ich dzieci najczęściej robią w Internecie. 21,7% uczniów mówi, że korzysta z poczty , a tylko 5% rodziców o tym wspomina. Z portali społecznościowych korzysta 47,8% uczniów, a 3,5% rodziców uważa, że ich dzieci robi. Podobne rozbieżności dotyczą grania w gry (47,8% uczniów, 3,5% rodziców). Używanie komunikatorów 34,8% uczniów i 15,3% rodziców. Oglądanie filmów 68,5% uczniów i 25,4% rodziców. Najmniejsza rozbieżność dotyczy słuchania muzyki. 9

10 1 94,6 2. Czy masz telefon komórkowy z dostępem do Internetu? 89,8 5 tak 5,4 1,1 nie uczniowie sp rodzice Zarówno rodzice jak i uczniowie udzieli podobnych odpowiedzi. Telefon z dostępem do Internetu ma według uczniów 94,6%, a według rodziców 89,8% ,7 3. Ile czasu spędzasz w Internecie? ,9 4,2 2,3 11,8 5,4 5,4 uczniowie sp rodzice 1-2 godz. 3-4 godz. mniej więcej Rodzice uważają, że ich dzieci nie spędzają dużo czasu korzystając z Internetu. 48,9% uczniów przyznaje, że korzysta 1-2 godzin, a 67,7% rodziców uważa, ze ich dzieci właśnie tyle spędzają w Internecie. Tylko 2,3% rodziców ma świadomość, że ich dziecko spędza 3-4 godziny, a o tym fakcie mówi 4,2% dzieci. 1

11 Czy masz komputer w swoim pokoju? 78,3 67,7 32,3 21,7 tak nie uczniowie sp rodzice 78,3% uczniów ma komputer w swoim pokoju, przy czym 67,7% rodziców mówi o tym fakcie Czy korzystasz z komputera podczas nieobecności rodziców? 8,4 62,7 19,6 32,6 1,7 tak nie nie wiem uczniowie sp rodzice 8,4% uczniów mówią, że korzysta z komputera podczas nieobecności rodziców, a 62,7% rodziców o tym wspomina. Tylko jeden rodzic mówi o tym, że nie wie. 11

12 Kto kontroluje Twój czas korzystania z komputera? 98,3 67,4 25 7,6 1,7 rodzice nikt inni uczniowie sp rodzice 67,4 uczniów przyznaje, że ich czas korzystania z komputera kontrolują rodzice, a aż 98,3% rodziców mówi, ze to robi. 25% twierdzi, że nie jest kontrolowanych ,4 7. Czy spotkałeś się kiedykolwiek w Internecie z przemocą? 57,6 22 tak nie nie wiem uczniowie sp rodzice Z przemocą w Internecie spotkało się 51% uczniów, ale o tym fakcie wie tylko 2,4% rodziców, którzy aż w 22% twierdzą, że nic na ten temat nie wiedzą. 12

13 Z jakiego rodzaju cyberprzemocą miałeś (-aś) do czynienia? 42, ,9 28,8 2,7 15,3 15,2 11,9 7,6 7,6 8,5 3,4 1 uczniowie sp rodzice Najczęstszym rodzajem cyberprzemocy z jakim uczniowie mają do czynienia to wulgaryzmy 42,4%, a tylko uważa tak 8,5% rodziców. Następnym są wyzwiska i ośmieszanie 2,7% uczniów, 15,3% rodziców oraz plotki 15,2% uczniów i 11,9% rodziców. O groźbach, zastraszaniu i prześladowaniu wspomina 7,6 % uczniów, a żaden rodzic. Z kolei 28,8% nie wie czy ich dziecko spotkało się z cyberprzemocą ,2 9. Czy w ogóle rozmawiałeś (-łaś) z rodzicami o cyberprzemocy? 49,2 5,8 tak 34,8 nie uczniowie sp rodzice 65,2% uczniów mówi, że rozmawiało z rodzicami o cyberprzemocy, a 49,2 % rodziców o tym wspomina. 13

14 Czy uważasz, że cyberprzemoc to tylko głupie żarty? 81,4 73, ,9 15,3 2,2 3,4 tak nie nie wiem uczniowie sp rodzice 73,9% uczniów i 81,4% rodziców ma świadomość, że cyberprzemoc to nie głupie żarty. Tylko 2,2% uczniów i 3,4% rodziców uważa, ze to zabawa. 23,9% uczniów i 15,3% rodziców nie wie co sądzić o cyberprzemocy, co to jest za zjawisko. 14

15 RODZICE I UCZNIOWIE GIMNAZJUM W ankiecie wzięło udział 6 rodziców i 97 uczniów gimnazjum. 1. Co najczęściej robisz w Internecie? ,7 6,2 76,3 5 51,7 42,3 26,8 13,3 8,3 36,7 4,1 64,9 64,9 61,7 5 9,3 rodzice gim uczniowie gim Najczęściej uczniowie korzystają z portali społecznościowych (76,3%) o czym wie 5% rodziców. Największe rozbieżności występują w oglądaniu filmów (36,7% rodziców, 64,9% uczniów), korzystaniu z poczty (21,7% rodziców, 6,2% uczniów), używania komunikatorów (13,3% rodziców, 26,8% dzieci). Największa zbieżność dotyczy słuchania muzyki (61,7% rodziców, 64,9% uczniowie). 15

16 ,7 2. Czy masz telefon komórkowy z dostępem do Internetu? 93,8 rodzice gim uczniowie gim 2 tak 13,3 6,2 nie Zarówno rodzice jak i uczniowie udzieli podobnych odpowiedzi. Telefon z dostępem do Internetu ma według uczniów 93,8%, a według rodziców 86,7% Ile czasu spędzasz w Internecie? 46,7 41,7 36,1 3,9 29,9 11,6 3,1 1-2 godz. 3-4 godz. mniej więcej rodzice gim uczniowie gim Rodzice uważają, że ich dzieci korzystają z Internetu 1-2 godzin w 46,7%, a uczniowie w 3,9%. 3-4 godzin spędza w Internecie w ocenie 41,7% rodziców i 36,1% uczniów. Duża różnica występuje w kwestii spędzania większej ilości godzin niż 4 (11,6% rodziców i 29,9% uczniów). 16

17 Czy masz komputer w swoim pokoju? 76,7 71,1 rodzice gim 28,9 23,3 uczniowie gim tak nie W tym pytaniu odpowiedzi w zasadzie się pokrywają. 76,7% rodziców i 71,1% uczniów twierdzi, że dzieci mają komputer w swoim pokoju Czy korzystasz z komputera podczas nieobecności rodziców? 78,3 79, ,7 2,6 rodzice gim uczniowie gim tak nie 17

18 78,3% uczniów mówi, że korzysta z komputera podczas nieobecności rodziców, a 79,4% rodziców to potwierdza Kto kontroluje Twój czas korzystania z komputera? 8 38,2 53,6 13,3 6,77,2 rodzice nikt inni rodzice gim uczniowie gim Występuje duża różnica między odpowiedziami uczniów i rodziców dotyczącymi kontroli czasu spędzanego w sieci. Rodzice twierdzą, że kontrolują dzieci w 8%, a gimnazjaliści mówią o tym w 38,2%. Z kolei w odpowiedzi: nikt nie kontroluje tego czasu rodzice zgadzają się w 13,3%, a uczniowie aż w 53,6% ,7 58,8 7. Czy spotkałeś się kiedykolwiek w Internecie z przemocą? 35 41,2 48,3 tak nie nie wiem rodzice gim uczniowie gim Rodzice wiedzą w 16,7%, że ich dziecko spotkało się z przemocą w sieci, o czym z kolei mówi aż 58,8% uczniów. 48,3% rodziców, w ogóle nie wie czy spotyka się lub też ich dziecko z agresją w sieci. 18

19 Z jakiego rodzaju cyberprzemocą miałeś (-aś) do czynienia? 1 46,4 6, ,6 18,6 3,3 1,7 8,3 43, ,7 rodzice gim uczniowie gim Uczniowie mieli do czynienia w 46,4% z wyzwiskami i ośmieszaniem, o czym mówi 1% rodziców, następnie z wulgaryzmami (43,3% uczniów i 8,3% rodziców). Po 34% kompromitującymi komentarzami i zdjęciami oraz poltkami (rodzice: 6,4%, 15%). Z kompromitującymi filmikami zetknęło się 19,6% uczniów (rodzice 3,3%), groźbami 18,6% uczniów (rodzice 1,7). Rodzice nie wiedzą o rodzaju przemocy jaką zaobserwowało lub miało do czynienia ich dziecko aż w 36,7%. 9. Czy w ogóle rozmawiałeś (-łaś) z rodzicami o cyberprzemocy? , ,2 rodzice gim uczniowie gim 1 tak nie Rodzice twierdzą, że rozmawiało ze swoimi dziećmi o cyberprzemocy (45%), uczniowie (4,2%). 19

20 1 1. Czy uważasz, że cyberprzemoc to tylko głupie żarty? ,9 22,9 12,4 6,7 3,3 tak nie nie wiem rodzice gim uczniowie gim Większy procent rodziców (8%) niż uczniów (64,9%) uważa, że cyberprzemoc to nie żarty i zabawa. Z kolei aż 22,9 % uczniów nie ma na ten temat zdania. ANALIZA DOKUMENTÓW W wyniku analizy dzienników lekcyjnych nie stwierdzono zgłoszenia faktu cyberprzemocy przez uczniów i rodziców. W dzienniku pedagoga gimnazjum odnotowano jeden fakt (ośmieszanie i wyzywanie) przemocy na portalu społecznościowym. 2

21 WNIOSKI W związku z tym, że ankiety skierowane do uczniów i rodziców w większości zawierały takie same pytania, można zauważyć duży rozdźwięk między odpowiedziami dzieci i ich opiekunów. Stały dostęp do Internetu ma ok. 95% ankietowanych uczniów. Daje to możliwość korzystania z różnych jego zasobów. Najczęściej używają do komunikowania się portali społecznościowych, komunikatorów oraz gier on-line. Internet umożliwia im również słuchania muzyki i oglądania filmów. W większości ankietowani rozumieją zagrożenia wynikające z użytkowania nowych mediów, jednak są uczniowie, którzy nie wiedzą co sądzić o cyberprzemocy, co to jest za zjawisko. Do najczęściej wymienianych rodzajów cyberprzemocy, z którymi spotkali się uczniowie sp to wulgaryzmy. Wśród gimnazjalistów jeszcze częstą formami cyberprzemocy są: wyzwiska, ośmieszanie. Na chwilę obecną uczniowie sp nie mieli do czynienia z kompromitującymi filmikami umieszczonymi w sieci, jednakże w gimnazjum istnieje już to zjawisko. Z przemocą elektroniczną nie spotkało się ok. 35% uczniów. Budzi grozę fakt, że ponad połowa rodziców nie rozmawiała ze swoim dzieckiem na temat cyberprzemocy. Rodzice w ok. 3% twierdzą, że nie wiedzą z jaką przemocą i czy w ogóle spotkało się z nią w Internecie. Z badań wynika, że więcej uczniów szkoły podstawowej niż gimnazjum ma komputery w swoich pokojach. Większość ankietowanych uczniów obu szkół ma nieograniczony czas korzystania z mediów elektronicznych. Rodzice myślą, że kontrolują czas korzystania przez ich dzieci z komputera, jednak wypowiedzi uczniów temu przeczą. Ok. 4% uczniów spotkała się osobiście z agresją w Internecie. Zdecydowana większość uczniów sp gra w gry komputerowe, z kolei uczniowie gim siedzą na portalach społecznościowych. 21

22 REKOMENDACJE 1. Kontynuować podjęte działania profilaktyczne zawarte w Programie Wychowawczym i Profilaktyki mające na celu uświadomienie problemu cyberprzemocy oraz ich skutków prawnych. 2. Zwiększyć liczbę godzin zajęć dla rodziców na temat korzystania przez dzieci i młodzież z Internetu oraz zagrożeń jakie to ze sobą niesie. 3. Prowadzenie dalszych działań dotyczących właściwego reagowania na przemoc w sieci i wskazywanie na konsekwencje prawne wynikające z tego zjawiska. 4. Do współpracy w zagadnieniu cyberprzemocy zaprosić przedstawicieli prawa. 22

23 ZAŁĄCZNIKI 23

24 ANKIETA DLA UCZNIÓW Ankieta jest anonimowa. Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 1. Co najczęściej robisz w Internecie? a)korzystam z poczty b)korzystam z portali społecznościowych c)gram w gry online d)używam komunikatorów e)prowadzę własny blog lub stronę internetową f) oglądam filmy g) słucham muzyki h) inne. 2. Czy masz telefon komórkowy z dostępem do Internetu? a) tak b) nie 3. Ile czasu spędzasz w Internecie (komputer, komórka)? a)1-2 godziny dziennie b)3-4 godziny dziennie c)więcej lub mniej, ile? Czy masz komputer w swoim pokoju? a) tak b) nie 5. Czy korzystasz z komputera podczas nieobecności rodziców lub przy zamkniętych drzwiach? a) tak b) nie 6. Kto kontroluje Twój czas korzystania z komputera? a) rodzice b) nikt c) inni członkowie rodziny 7. Czy spotkałeś (-aś) się kiedykolwiek w Internecie z przemocą? a) tak b) nie 8. Z jakiego rodzaju cyberprzemocą miałeś (-aś) do czynienia? a) wyzwiska i ośmieszanie b) kompromitujące komentarze i zdjęcia c) kompromitujące filmiki d) groźby, prześladowania i zastraszanie e) wulgaryzmy f) plotki g) żadne h) inne Czy rozmawiałeś (-aś) z rodzicami o przemocy w sieci, której doświadczyłeś (-aś)? a) tak b) nie c) nie doświadczyłem (-am) przemocy 1. Czy w ogóle rozmawiałeś (-aś) z rodzicami o cyberprzemocy? a)tak b)nie 11. Czy uważasz, że cyberprzemoc to tylko głupie, niewinne żarty i zabawa, które nie wyrządzają nikomu krzywdy? a) tak b) nie c) nie wiem 24

25 ANKIETA DLA RODZICÓW Ankieta jest anonimowa. Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 2. Co Państwa dziecko najczęściej robi w Internecie? a)korzysta z poczty b)korzysta z portali społecznościowych c)gra w gry online d)używa komunikatorów e)ma własny blog lub stronę internetową f) ogląda filmy g) słucha muzyki h) inne. 3. Ile czasu Państwa dziecko spędza w Internecie? a)1-2 godziny dziennie b)3-4 godziny dziennie c)więcej lub mniej, ile? Czy Państwa dziecko ma komputer w swoim pokoju? c) tak d) nie 5. Czy Państwa dziecko korzysta z komputera podczas Państwa nieobecności lub przy zamkniętych drzwiach? c) tak d) nie e) nie wiem 6. Kto kontroluje czas Państwa dziecka przed komputerem? d) rodzice e) nikt f) inni członkowie rodziny 7. Czy Państwa dziecko kiedykolwiek spotkało się w Internecie z przemocą? c) tak d) nie e) nie wiem 8. Z jakiego rodzaju cyberprzemocą dziecko miało do czynienia? i) wyzwiska i ośmieszanie j) kompromitujące komentarze i zdjęcia k) kompromitujące filmiki l) groźby, prześladowania i zastraszanie m) wulgaryzmy n) plotki o) żadne p) nie wiem 8. Czy Państwa dziecko kiedykolwiek rozmawiało z Państwem o przemocy w sieci lub o tym, że jej doświadczyło? a) tak b) nie 9. Czy sądzicie Państwo, że cyberprzemoc to tylko głupie, niewinne żarty i zabawa? a) tak b) nie c) nie wiem 1. Czy państwa dziecko posiada telefon komórkowy z dostępem do Internetu? a) tak b) nie 25

RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE

RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE W celu zdiagnozowania zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z komputera i Internetu, w drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA NR 10. Cyberprzemoc

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA NR 10. Cyberprzemoc SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA NR 10 Cyberprzemoc W ramach realizacji zadania 10 wybraliśmy temat Cyberprzemoc. Podczas wielu zajęć komputerowych, lekcji wychowawczych i spotkań z przedstawicielami Policji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Bukówcu Górnym 2015/2016. Raport z ewaluacji wewnętrznej. W jaki sposób jest wykorzystywany komputer?

Zespół Szkół w Bukówcu Górnym 2015/2016. Raport z ewaluacji wewnętrznej. W jaki sposób jest wykorzystywany komputer? Zespół Szkół w Bukówcu Górnym 215/216 Raport z ewaluacji wewnętrznej W jaki sposób jest wykorzystywany komputer? Opracowali: Łukasz Konieczny przewodniczący Magdalena Drobnik Łukasz Stachowiak I WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Ankietowani: Klasy uczniów. Klasy uczniów

Ankietowani: Klasy uczniów. Klasy uczniów Ankietowani: Klasy 2 101 uczniów Klasy 3 133 uczniów 1. W jaki sposób spędzasz czas wolny? klasa II 2931 21 21 DZIEWCZYNKI 32 31 24 15 CHŁOPCY 19 13 25 36 10 3 10 25 klasa III 40 37 30 7 DZIEWCZYNKI 35

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie w klasie IV i V

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie w klasie IV i V EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie w klasie IV i V Problem badawczy: Czy uczniowie są uzależnieni od Internetu i telefonów komórkowych. Opracowali:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANALIZY ANKIET SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII"

RAPORT Z ANALIZY ANKIET SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII RAPORT Z ANALIZY ANKIET SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII" W miesiącach KWIECIEŃ MAJ 2016 roku zostały przeprowadzone ankiety skierowane do

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący zjawiska cyberprzemocy. z ankiet przeprowadzonych. w Zespole Szkół nr 1 w Humniskach. marzec 2017

Raport dotyczący zjawiska cyberprzemocy. z ankiet przeprowadzonych. w Zespole Szkół nr 1 w Humniskach. marzec 2017 Raport dotyczący zjawiska cyberprzemocy z ankiet przeprowadzonych w Zespole Szkół nr 1 w Humniskach marzec 2017 Dziecko siedzące w domu przed ekranem komputera to dla wielu osób synonim rodzinnego szczęścia

Bardziej szczegółowo

Ankieta Bezpieczeństwo w szkole Rok szkolny 2015/2016

Ankieta Bezpieczeństwo w szkole Rok szkolny 2015/2016 Ankieta Bezpieczeństwo w szkole Rok szkolny 2015/2016 Przeprowadziły i opracowały: Irena Kusienicka pedagog szkolny Gabriela Loch psycholog szkolny Kędzierzyn-Koźle 2016 Ankieta Bezpieczeństwo w szkole.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Rok szkolny 2015/2016 Rozpoznanie stopnia rozpowszechniania sprawstwa agresji elektronicznej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI I. PROJEKT EWALUACJI Obszar ewaluacji Korelacja problematyki z zewnętrznym wymaganiem ewaluacyjnym Cele prowadzonej ewaluacji wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY - BEZPIECZNY INTERNET

PROJEKT EDUKACYJNY - BEZPIECZNY INTERNET PROJEKT EDUKACYJNY - BEZPIECZNY INTERNET Koordynator projektu: Współrealizator: Paweł Dyński Monika Dyńska Planowanie projektu Projekt polega na zapoznaniu uczniów ze zjawiskiem cyberprzemocy, ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety Ja w Sieci

Wyniki ankiety Ja w Sieci Wyniki ankiety Ja w Sieci Ankieta Ja w Sieci została przeprowadzona w ramach projektu edukacyjnego Czy jestem bezpieczny w Sieci?. W ankiecie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie Gimnazjum im. W. S. Reymonta

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Gdańsku. Raport z badania zjawiska Cyberprzemocy i uzależnienia od mediów.

Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Gdańsku. Raport z badania zjawiska Cyberprzemocy i uzależnienia od mediów. Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Gdańsku Raport z badania zjawiska Cyberprzemocy i uzależnienia od mediów. Łącznie w badaniu brało udział 218 osób, w tym 142 dziewczęta i 76 chłopców. Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

FONOHOLIZM WŚRÓD MŁODZIEŻY PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO

FONOHOLIZM WŚRÓD MŁODZIEŻY PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO FONOHOLIZM WŚRÓD MŁODZIEŻY PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO CZAS REALIZACJI PROJEKTU: Szkolny projekt edukacyjno wychowawczy Fonoholizm wśród młodzieży był realizowany na terenie naszej szkoły w miesiącach

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna szkoły Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 4 im. ks. J.Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim

Ewaluacja wewnętrzna szkoły Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 4 im. ks. J.Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim Ewaluacja wewnętrzna szkoły Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 4 im. ks. J.Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim Zespół ewaluacyjny Przewodnicząca: Monika Furmaniuk Danuta Najmrocka Katarzyna Michalak.

Bardziej szczegółowo

Rola Internetu w życiu młodzieży

Rola Internetu w życiu młodzieży mgr Marzena Jermak Rola Internetu w życiu młodzieży W celu zdiagnozowania, jak ważny jest Internet w życiu uczniów oraz w jaki sposób wpływa on na ich codzienną egzystencję, w Zespole Szkół Plastycznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki autodiagnozy w zakresie działań szkoły w obszarze bezpieczeństwa dziecka w świecie. 2007/2008 oraz 2008/2009 w województwie podlaskim

Wyniki autodiagnozy w zakresie działań szkoły w obszarze bezpieczeństwa dziecka w świecie. 2007/2008 oraz 2008/2009 w województwie podlaskim Wyniki autodiagnozy w zakresie działań szkoły w obszarze bezpieczeństwa dziecka w świecie multimediów w roku szkolnym 2007/2008 oraz 2008/2009 w województwie podlaskim Krzysztof Sochoń Koordynator ds.

Bardziej szczegółowo

Raport z diagnozy ryzyka uzależnienia od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie

Raport z diagnozy ryzyka uzależnienia od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie Załącznik nr 1 Szkolnego Programu Profilaktycznego (Rok szkolny 2013/2014) Raport z diagnozy ryzyka uzależnienia od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA W SIECI PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W SIECI CYBERPRZEMOC NIEBEZPIECZNE TREŚCI WSIECI. Opracowanie Karolina Ostromecka

ZAGROŻENIA W SIECI PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W SIECI CYBERPRZEMOC NIEBEZPIECZNE TREŚCI WSIECI. Opracowanie Karolina Ostromecka ZAGROŻENIA W SIECI PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W SIECI CYBERPRZEMOC NIEBEZPIECZNE TREŚCI WSIECI Opracowanie Karolina Ostromecka CYBERPRZEMOC Nazywana inaczej agresją elektroniczną), to stosowanie przemocy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego w r. szkol. 2015/2016 Bezpieczny Internet zależy od Ciebie

Raport z badania ewaluacyjnego w r. szkol. 2015/2016 Bezpieczny Internet zależy od Ciebie Raport z badania ewaluacyjnego w r. szkol. 2015/2016 Bezpieczny Internet zależy od Ciebie Badanie dotyczące bezpiecznego Internetu przeprowadzone zostało w styczniu 2016r. wśród 78 uczniów klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

ankieta o internecie

ankieta o internecie Zebrane ziarna wiedzy powoli kiełkują Uczniowie klasy 6c pod opieką p. Beaty Krzywickiej oprócz opanowania wymaganych od nich umiejętności, czytania danych z wykresów kołowych i słupkowych (j.polski),

Bardziej szczegółowo

RAPORT BADANIA ANKIETOWE CIEMNA STRONA INTERNETU SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEPOLE SZKÓŁ W BOGDAŃCU

RAPORT BADANIA ANKIETOWE CIEMNA STRONA INTERNETU SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEPOLE SZKÓŁ W BOGDAŃCU RAPORT BADANIA ANKIETOWE CIEMNA STRONA INTERNETU SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEPOLE SZKÓŁ W BOGDAŃCU Bogdaniec, 8 Badaniami objęto 8 uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej. Ankieta zawierała 5 pytań, które miały

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Górkach Szczukowskich Rok szkolny 2016/2017 Ankieta dla uczniów kl. IV- VI Bezpieczny Internet w szkole i w domu

Szkoła Podstawowa w Górkach Szczukowskich Rok szkolny 2016/2017 Ankieta dla uczniów kl. IV- VI Bezpieczny Internet w szkole i w domu Szkoła Podstawowa w Górkach Szczukowskich Rok szkolny 216/217 Ankieta dla uczniów kl. IV- VI Bezpieczny Internet w szkole i w domu Chcielibyśmy poznać Twoją opinię dotyczącą korzyści i zagrożeń, jakie

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie tych informacji potrzebne jest do wdrożenia i modyfikowania programu profilaktycznego Szkoła Bezpiecznego Internetu.

Uzyskanie tych informacji potrzebne jest do wdrożenia i modyfikowania programu profilaktycznego Szkoła Bezpiecznego Internetu. Bezpieczeństwo mojego dziecka w Internecie Opis i analiza wyników ankiety skierowanej do rodziców uczniów Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku w ramach programu Szkoła Bezpiecznego Internetu. Przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety na temat korzystania dzieci klas 4-6 z Internetu. Wyniki badań

Wyniki ankiety na temat korzystania dzieci klas 4-6 z Internetu. Wyniki badań Wyniki ankiety na temat korzystania dzieci klas 4-6 z Internetu Przeprowadzenie ankiety miało na celu pogłębienie wiedzy nauczycielom, rodzicom oraz uczniom na temat ryzykownych zachowań dzieci korzystających

Bardziej szczegółowo

Poniższe pytania dotyczą różnych spraw związanych z korzystaniem z mediów i urządzeń cyfrowych, w tym komputerów stacjonarnych, laptopów, notebooków,

Poniższe pytania dotyczą różnych spraw związanych z korzystaniem z mediów i urządzeń cyfrowych, w tym komputerów stacjonarnych, laptopów, notebooków, Poniższe pytania dotyczą różnych spraw związanych z korzystaniem z mediów i urządzeń cyfrowych, w tym komputerów stacjonarnych, laptopów, notebooków, smartfonów, tabletów, telefonów komórkowych bez dostępu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w roku szkolnym 2016/2017. Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w roku szkolnym 2016/2017. Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2016/2017 Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach 1. WPROWADZENIE W skład zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej wchodzą: p. Karina Szura, p. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

STOP CYBERPRZEMOCY! Dziecko w Sieci Fundację Dzieci Niczyje

STOP CYBERPRZEMOCY! Dziecko w Sieci Fundację Dzieci Niczyje STOP CYBERPRZEMOCY! Prezentacja opracowana przez Dorotę Socha pedagoga Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku w oparciu o materiały merytoryczne kampanii Dziecko w Sieci

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU. RODZIC Z AUTORYTETEM szkolenia rozwijające kompetencje wychowawcze

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU. RODZIC Z AUTORYTETEM szkolenia rozwijające kompetencje wychowawcze WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU RODZIC Z AUTORYTETEM szkolenia rozwijające kompetencje wychowawcze MEDIA I INTERNET WROGOWIE CZY SPRZYMIERZEŃCY? O SZKOLENIU Szkolenie ma formę interaktywnej prezentacji

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku Opracowała M. Janas 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie.. s. 3. 2. Analiza... s. 5. 3. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Jak uchronić dziecko przed cyberprzemocą? Opracowała:Joanna Dembowa

Jak uchronić dziecko przed cyberprzemocą? Opracowała:Joanna Dembowa Jak uchronić dziecko przed cyberprzemocą? Opracowała:Joanna Dembowa to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych. Cyberprzemoc to: nękanie, szantażowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA. Rok szkolny 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA. Rok szkolny 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA Rok szkolny 2016/2017 KLASY I - III KLASY IV - VI ZACHOWANIA PROBLEMOWE UCZNIÓW 1.Używanie wulgaryzmów, 2.Prowadzenie niezdrowego stylu życia (niezdrowe odżywianie, brak aktywnego spędzania

Bardziej szczegółowo

Perception of the data protection and privacy issues by children and youth

Perception of the data protection and privacy issues by children and youth Projekt Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatnością przez dzieci i młodzież Perception of the data protection and privacy issues by children and youth Prezentacja wybranych wyników

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem.

Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Wł. Broniewskiego w Jarocinie w roku szkolnym 2014/ 2015 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Cyberbezpieczeństwo. Jak bezpiecznie korzystać z komputera? Natalia Trochonowicz

Cyberbezpieczeństwo. Jak bezpiecznie korzystać z komputera? Natalia Trochonowicz Cyberbezpieczeństwo Jak bezpiecznie korzystać z komputera? Natalia Trochonowicz Uzależnienie do komputera i Internetu FAZA I ZAANGAŻOWANIE FAZA II ZASTĘPOWANIE FAZA III UCIECZKA Jak rozpoznać moment uzależnienia

Bardziej szczegółowo

autor Tamara Machnik BEZPIECZNY INTERNET SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 1-3

autor Tamara Machnik BEZPIECZNY INTERNET SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 1-3 BEZPIECZNY INTERNET SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 1-3 Co to jest internet? Internet to komputery, które w danej chwili są ze sobą połączone za pomocą różnych łączy: telefonicznych, internetowych i radiowych.

Bardziej szczegółowo

Rodzice, dzieci i zagrożenia internetowe

Rodzice, dzieci i zagrożenia internetowe Rodzice, dzieci i zagrożenia internetowe Szymon Wójcik Hubert Tuszyński Informacje o badaniu Badani: rodzice dzieci korzystających z internetu oraz dzieci korzystające z internetu w wieku 10-15 lat. Data

Bardziej szczegółowo

Obszar: Skuteczność profilaktyki agresji i przemocy w szkole

Obszar: Skuteczność profilaktyki agresji i przemocy w szkole Strona1 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Skuteczność profilaktyki agresji i przemocy w szkole Jelenia Góra, 215 Strona2 Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

COMENIUS REGIO BIBLIOPREVENTION

COMENIUS REGIO BIBLIOPREVENTION ANALIZA ANKIETY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (12 20 LAT) W roku szkolnym 2009/2010 badaniom ankietowym zostało poddanych 22 uczniów klasy VII B w wieku 12 lat (13

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja 2012/2013. Słabe strony:

Ewaluacja 2012/2013. Słabe strony: Ewaluacja 2012/2013 Słabe strony: Podczas przerw i lekcji zdarzają się przypadki nierespektowania postaw, norm i zachowań promowanych społecznie: 15% ankietowanych nie czuje się traktowanymi na równi z

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. przeprowadzonej w Zespole Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie w roku szkolnym 2015/ 2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. przeprowadzonej w Zespole Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie w roku szkolnym 2015/ 2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie w roku szkolnym 2015/ 2016 WSTĘP Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

7 8 lat. 92,4% telefonów. 10 lat 86,6% 56% 70% 25,6% 10,3% 29,1% #1 WZORY KORZYSTANIA ZE SMARTFONA*

7 8 lat. 92,4% telefonów. 10 lat 86,6% 56% 70% 25,6% 10,3% 29,1% #1 WZORY KORZYSTANIA ZE SMARTFONA* #1 WZORY KORZYSTANIA ZE SMARTFONA* przeciętny wiek rozpoczęcia regularnego korzystania z własnego telefonu komórkowego to 10 lat a w dużych aglomeracjach miejskich 7 8 lat 92,4% telefonów użytkowanych

Bardziej szczegółowo

M ł o d y c z ł o w i e k n o w e t e c h n o l o g i e A N K I E T A W Y N I K I

M ł o d y c z ł o w i e k n o w e t e c h n o l o g i e A N K I E T A W Y N I K I M ł o d y c z ł o w i e k n o w e t e c h n o l o g i e A N K I E T A W Y N I K I Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, w przepychu informacji. Co sekundę powstaje kilkaset publikacji, co sekundę wgrywanych

Bardziej szczegółowo

Cyberprzemoc. Co rodzice powinni wiedzieć? Co mogą zrobić?

Cyberprzemoc. Co rodzice powinni wiedzieć? Co mogą zrobić? Cyberprzemoc Co rodzice powinni wiedzieć? Co mogą zrobić? Definicja cyberprzemocy Cyberprzemoc - to przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych Podstawowe formy cyberprzemocy nękanie,

Bardziej szczegółowo

NASZE DZIECI BEZPIECZNE W SIECI

NASZE DZIECI BEZPIECZNE W SIECI NASZE DZIECI BEZPIECZNE W SIECI Prezentacja wyników ankiet. Podsumowanie działań szkoły w związku z projektem Bezpieczny Internet Od początku roku szkolnego został wdrożony w naszej szkole program mający

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Augustowie, w edukacji wczesnoszkolnej w roku szkolnym 2016 / 2017 obszar 1. Efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Oferujemy warsztaty:

Szanowni Państwo. Oferujemy warsztaty: Szanowni Państwo Katarzyna Kudyba Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR z Krakowa oferuje Państwu przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych przeznaczonych dla Uczniów szkoły gimnazjalnej. Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Internet. Telefonia komórkowa. Techniki informacyjne i komunikacyjne

Internet. Telefonia komórkowa. Techniki informacyjne i komunikacyjne Techniki informacyjne i komunikacyjne Internet Telefonia komórkowa mapa Internetu Gwałtowny rozwój Internetu i telefonów komórkowych przypada na przełom XX i XXI w. Działania szkolne uświadamiające uczniom

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej Nr 92 w Warszawie w roku szkolnym 2013-2014

Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej Nr 92 w Warszawie w roku szkolnym 2013-2014 Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej Nr 92 w Warszawie w roku szkolnym 2013-2014 Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie Warszawa

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej

Diagnoza potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej Diagnoza potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej Celem diagnozy środowiska szkolnego jest opracowanie i stworzenie jak najlepszych warunków rozwojowych dla dzieci i uczniów przebywających

Bardziej szczegółowo

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte Dzieci po szkole wolne czy zajęte Raport badawczy Wrzesień 2016 r. SPIS TREŚCI Metodologia badania Podsumowanie badania Szczegółowe wyniki badania Wyniki dla wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOTYCZĄCY POPRAWY FREKWENCJI UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH, OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 W NYSIE

PROGRAM DOTYCZĄCY POPRAWY FREKWENCJI UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH, OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 W NYSIE PROGRAM DOTYCZĄCY POPRAWY FREKWENCJI UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH, OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 W NYSIE Problem frekwencji jest nierozerwalnie związany z funkcją wychowawczą szkoły.

Bardziej szczegółowo

Cyberprzemoc. Spotkanie dla rodziców.

Cyberprzemoc. Spotkanie dla rodziców. Cyberprzemoc Spotkanie dla rodziców. Co to jest cyberprzemoc? Jest to rodzaj przemocy z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Najczęściej z użyciem telefonu komórkowego i internetu. Do

Bardziej szczegółowo

Plan działań w Szkole Promującej Zdrowie

Plan działań w Szkole Promującej Zdrowie Plan działań w Szkole Promującej Zdrowie TERMIN REALIZACJI PROGRAMU: Rok szkolny 2016/2017 MIEJSCE REALIZACJI: Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach REALIZATORZY: Szkolni koordynatorzy, Zespół ds. promocji

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2014/15

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2014/15 EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2014/15 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie w klasach IV-VI Problem badawczy: Poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole, obiektach sportowych i w czasie

Bardziej szczegółowo

Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie. BADANY OBSZAR: Bezpieczeństwo uczniów

Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie. BADANY OBSZAR: Bezpieczeństwo uczniów Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie BADANY OBSZAR: Bezpieczeństwo uczniów Raport opracowany przez zespół w składzie: Małgorzata Chodura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13w Rybniku

ZARZĄDZENIE nr 7/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13w Rybniku Rybnik, dnia 2016-01-29 ZARZĄDZENIE nr 7/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13w Rybniku W sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracowni Językowej w ZSP-13 w Rybniku-Szkole Podstawowej nr 15 Na

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej rok szkolny 2014/2015 OPRACOWALI: T. Bembenik, M. Czarnota Diagnoza zachowań problemowych: Z przeprowadzonych obserwacji zachowań dzieci, rozmów z rodzicami,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA NA TEMAT ŚWIADOMOŚCI PRZEMOCY W RODZINIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ZAMIESZKUJĄCYCH TEREN GMINY TŁUSZCZ

DIAGNOZA NA TEMAT ŚWIADOMOŚCI PRZEMOCY W RODZINIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ZAMIESZKUJĄCYCH TEREN GMINY TŁUSZCZ DIAGNOZA NA TEMAT ŚWIADOMOŚCI PRZEMOCY W RODZINIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ZAMIESZKUJĄCYCH TEREN GMINY TŁUSZCZ Ośrodek Pomocy Społecznej Tłuszcz, 2014 r. ŚWIADOMOŚĆ NA TEMAT PRZEMOCY W RODZINIE WŚRÓD DZIECI

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ roku szkolnym 2015/2016

ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ roku szkolnym 2015/2016 EWALUACJA WEWNETRZNA załącznik 3 do planu nadzoru pedagogicznego SP14 Zagadnienia do ewaluacji wewnętrznej: ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ roku szkolnym 2015/2016 1. Czytelnictwo uczniów, działania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie. Zagrożenia cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie. Zagrożenia cyberprzestrzeni Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie Zagrożenia cyberprzestrzeni Korzystanie z internetu w Polsce w 2013 r. liczba użytkowników internetu w Polsce ustabilizowała się (62% mieszkańców Polski powyżej

Bardziej szczegółowo

Ankietowani: Klasy uczniów. Klasy uczniów

Ankietowani: Klasy uczniów. Klasy uczniów Ankietowani: Klasy 4-113 uczniów Klasy 5-92 uczniów Klasy 6-138 uczniów 1. Jak często korzystasz z zasobów Internetu? 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 44 42 23 21 60 50 40 30 20 10 0 57 24 6 3 120 100 80 60

Bardziej szczegółowo

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. Wyniki ankiet skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. Wyniki ankiet skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Wyniki ankiet skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli Na istnienie przemocy w szkole wskazuje : 60% 53% 50% 40% 33% 20% 10% 6% 0% Uczniowie Rodzice Nauczyciele Porównanie

Bardziej szczegółowo

Obszar: W szkole respektowane są normy społeczne.

Obszar: W szkole respektowane są normy społeczne. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM IM. ARMII KRAJOWEJ W ŻÓRAWINIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Przedmiot ewaluacji: Obszar: W szkole respektowane są normy społeczne. Zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 Strona1 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 CELE: 1. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym młodzieży. 2. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki

Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki Przygotowała: Barbara Górecka Atkinson 1. Ewaluacja została dokonana na podstawie: - obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, pozalekcyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. W. Witosa W JASIEŃCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. W. Witosa W JASIEŃCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. W. Witosa W JASIEŃCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 Ewaluacja wewnętrzna dotyczy wymagania: Respektowane są normy społeczne Ocena respektowania

Bardziej szczegółowo

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu Dzień Bezpiecznego Internetu ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO! Mgr Marlena Gęborska Nauczyciel informatyki Nie ufaj osobom poznanym przez Internet Źródło fot.: http://dzieckowsieci.fdn.pl 1. Czym jest CYBERPRZEMOC?

Bardziej szczegółowo

Lepszy Internet zależy od Ciebie

Lepszy Internet zależy od Ciebie Lepszy Internet zależy od Ciebie Internet Internet to niewyczerpane źródło wiedzy. Może być dla nas pomocą przy odrabianiu lekcji, rozrywką czy sposobem na kontakt ze znajomymi. Niesie też za sobą wiele

Bardziej szczegółowo

Program bezpieczeństwa w sieci

Program bezpieczeństwa w sieci Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej Program bezpieczeństwa w sieci Opracowały: Urszula Muszalska i Agnieszka BoŜek Wstęp Internet, skarbnica wiedzy i informacji, jest jednym z najwaŝniejszych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu RAPORT EWALUACYJNY. Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu RAPORT EWALUACYJNY. Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu RAPORT EWALUACYJNY Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Wymaganie:

Bardziej szczegółowo

Dzieci bezpieczne online, czyli o czym warto wiedzieć?

Dzieci bezpieczne online, czyli o czym warto wiedzieć? Dzieci bezpieczne online, czyli o czym warto wiedzieć? Bezpieczeństwo w serwisach społecznościowych Serwisy społecznościowe co to jest? - umożliwiają dostęp do interesujących materiałów, informacji, dzięki

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Gdzie jest Mimi? przez Unię Europejską. Fundacja

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Gdzie jest Mimi? przez Unię Europejską. Fundacja SCENARIUSZ ZAJĘĆ Gdzie jest Mimi? Fundacja przez Unię Europejską Gdzie jest Mimi? scenariusz zajęć 1. Wstęp Internet dostępny jest już praktycznie wszystkim dzieciom w wieku szkolnym. W ostatnim czasie

Bardziej szczegółowo

Cyberprzemoc. Wydział dw. z PG KWP w Katowicach. kom. Adam Nikolin

Cyberprzemoc. Wydział dw. z PG KWP w Katowicach. kom. Adam Nikolin Wydział dw. z PG KWP w Katowicach kom. Adam Nikolin Czym jest? Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych. Problem ten dotyczy przede

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W GIMNAZJUM NR 24

ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W GIMNAZJUM NR 24 ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W GIMNAZJUM NR 24 IM. HENRYKA JORDANA W ZABRZU W KLASACH I-III Zabrze, marzec 2015r. WYNIKI BADAŃ PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 24 W ZABRZU ANKIETY

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania na temat czytania dzieciom

Wyniki badania na temat czytania dzieciom Wyniki badania na temat czytania dzieciom Maj 2007 O badaniu Badanie przeprowadzone zostało w drugiej połowie marca 2007 roku metodą ankiety internetowej Ankieta podzielona była na kilka części pytania

Bardziej szczegółowo

Falochron dla Jaworzna.,,Program Falochron dla Śląska - Gimnazjum nr 1 w Jaworznie

Falochron dla Jaworzna.,,Program Falochron dla Śląska - Gimnazjum nr 1 w Jaworznie Falochron dla Jaworzna,,Program Falochron dla Śląska - Gimnazjum nr 1 w Jaworznie Prezentacja szkoły Gimnazjum nr 1 w Jaworznie jest szkołą liczącą 14 oddziałów. Na każdym poziomie mamy po dwie klasy o

Bardziej szczegółowo

Zachowania młodzieży w Sieci i ich wpływ na społeczne funkcjonowanie w klasie

Zachowania młodzieży w Sieci i ich wpływ na społeczne funkcjonowanie w klasie Zachowania młodzieży w Sieci i ich wpływ na społeczne funkcjonowanie w klasie dr Ewa Krzyżak-Szymańska Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach Pytania postawione w badaniach: Jakie zachowania dzieci

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA OBSZARU PRACA DOMOWA UCZNIA

EWALUACJA OBSZARU PRACA DOMOWA UCZNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRODACH EWALUACJA OBSZARU PRACA DOMOWA UCZNIA Ankieta dla ucznia I. ZESTAWIENIE ZBIORCZE /ILOŚCIOWE/ - WYNIKI ANKIET Spośród 35 uczniów kl. IV-VI, ankietę wypełniło 27 osób (77%). 1.

Bardziej szczegółowo

Czy wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z rozpoznanymi potrzebami i możliwościami?

Czy wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z rozpoznanymi potrzebami i możliwościami? RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W OŚRODKU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYM W SIELINKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zespół ewaluatorów:: Agnieszka Rychel - koordynator, Anna Szumińska

Bardziej szczegółowo

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek zażywać narkotyki?

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek zażywać narkotyki? Wyniki i analiza ankiety dotyczącej zażywania narkotyków przeprowadzonej w Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach w roku szkolnym 2014/2015. Na pytanie: Czy zdarzyło Ci się zażywać narkotyki? 85%

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 21 W PRZYPADKU UJAWNIENIA CYBERPRZEMOCY W SZKOLE.

ZASADY POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 21 W PRZYPADKU UJAWNIENIA CYBERPRZEMOCY W SZKOLE. ZASADY POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 21 W PRZYPADKU UJAWNIENIA CYBERPRZEMOCY W SZKOLE. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole jest ważnym elementem organizacji pracy każdej placówki oświatowej.

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE Ankieta Bezpieczna szkoła i jej otoczenie skierowana została do uczniów klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 1324) Przedmiot ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami z dnia 10 maja 2013

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety

Analiza wyników ankiety Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Baniosze W pierwszej połowie listopada 2015 roku wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Baniosze została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Ja w świecie internetu, komórek

Ja w świecie internetu, komórek Ja w świecie internetu, komórek Chcemy poznać Twoje zdanie na temat komputera, internetu, Twoich zainteresowań i doświadczeń, temu słuŝy ta ankieta Dziewczyna 122 Chłopak 102 Razem uczniów: 224 Badanie

Bardziej szczegółowo

Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne

Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje Koordynator kampanii Dziecko w Sieci Wstęp Fundacja Dzieci Niczyje w ramach kampanii społecznej Dziecko w Sieci prowadzi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU DO SPRAW EWALUACJI I WDN W PUBLICZNYM KATOLICKIM GIMNAZJUM W TARNOBRZEGU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU DO SPRAW EWALUACJI I WDN W PUBLICZNYM KATOLICKIM GIMNAZJUM W TARNOBRZEGU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU DO SPRAW EWALUACJI I WDN W PUBLICZNYM KATOLICKIM GIMNAZJUM W TARNOBRZEGU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Wymaganie: SZKOŁA LUB PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie Bezpieczeństwo dzieci w Internecie TNS Polska dla Orange 1. Korzystanie z Internetu 2. Wiedza i opinie o zagrożeniach 3. Profilaktyka zagrożeń 4. Podsumowanie Rodzice wobec zagrożeń dzieci w Internecie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Gdzie jest Mimi? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Gdzie jest Mimi? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską SCENARIUSZ ZAJĘĆ Gdzie jest Mimi? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Gdzie jest Mimi? scenariusz zajęć 1. Wstęp Internet dostępny jest już praktycznie wszystkim dzieciom w wieku szkolnym. W

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Czerwiec, 2013 r. Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

Zjawisko to określa się też mianem cyberprzemocy jest to przemoc z użyciem technologii informatycznych i komunikacyjnych.

Zjawisko to określa się też mianem cyberprzemocy jest to przemoc z użyciem technologii informatycznych i komunikacyjnych. Mobbing w sieci to zjawisko nowe, przybierające na sile szczególnie ostro w ostatnich latach a polega ono na znęcaniu się psychicznym z użyciem nowoczesnych mediów takich jak: telefony komórkowe oraz komputery

Bardziej szczegółowo

CYBERPRZEMOC I INNE ZAGROŻENIA

CYBERPRZEMOC I INNE ZAGROŻENIA CYBERPRZEMOC I INNE ZAGROŻENIA Cyberprzemoc jest to: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem: Internetu, narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e- mail,

Bardziej szczegółowo

Uczniowie a Internet -profilaktyka bezpiecznego korzystania z sieci. dr Ewa Krzyżak-Szymańska, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

Uczniowie a Internet -profilaktyka bezpiecznego korzystania z sieci. dr Ewa Krzyżak-Szymańska, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach Uczniowie a Internet -profilaktyka bezpiecznego korzystania z sieci dr Ewa Krzyżak-Szymańska, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach 1 Próba badawcza przebadano 1580 uczniów w analizie jakościowej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: Lori M. Takeuchi. Families matter: designing media for a digital age. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop 2011.

Na podstawie: Lori M. Takeuchi. Families matter: designing media for a digital age. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop 2011. Na podstawie: Lori M. Takeuchi. Families matter: designing media for a digital age. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop 2011. Sara Grimes, Deborah Fields. Kids online: A new research

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2009 BS/106/2009 ZAGROŻENIA W INTERNECIE

Warszawa, lipiec 2009 BS/106/2009 ZAGROŻENIA W INTERNECIE Warszawa, lipiec 2009 BS/106/2009 ZAGROŻENIA W INTERNECIE W jednym z ostatnich badań 1 przedstawiliśmy internautom listę zagrożeń czy też mówiąc bardziej ogólnie negatywnych aspektów używania sieci, prosząc,

Bardziej szczegółowo

Razem w naszej szkole

Razem w naszej szkole Razem w naszej szkole PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Temat: Przez rodzinę do wychowania i profilaktyki w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie w roku szkolnym 2016/2017 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zebrane dane przeanalizowano i ujęto w formie Diagnozy zjawiska przemocy w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu piaseczyńskiego.

Wstęp. Zebrane dane przeanalizowano i ujęto w formie Diagnozy zjawiska przemocy w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu piaseczyńskiego. Diagnoza zjawiska przemocy w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu piaseczyńskiego. Wykonana przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii ROK 2017. Wstęp Do udziału w programie Powiatowego

Bardziej szczegółowo