transmisja dostępna w czasie rzeczywistym (utrudnienie w podejmowaniu interwencji)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "transmisja dostępna w czasie rzeczywistym (utrudnienie w podejmowaniu interwencji)"

Transkrypt

1 Prezentacja treści seksualnych przez młodzież poprzez wideoczaty Badania

2 Specyfika zjawiska transmisja dostępna w czasie rzeczywistym (utrudnienie w podejmowaniu interwencji) możliwość utrwalenia transmisji i jej późniejszego rozpowszechniania narażenie na niebezpieczne kontakty i wykorzystanie materiałów możliwość zarobkowania na pokazach (cyberprostytucja?)

3 Cel badania i metodologia Badanie dotyczyło zjawiska pojawiania się w Internecie materiałów erotycznych z udziałem osób nieletnich, zwłaszcza w kontekście wideo-rozmów prowadzonych przez Internet. Celem badania było poznanie skali zjawiska, a także samego korzystania z rozmów wideo przez nastolatki. Poruszane były tematy dotyczące również znajomości zasad bezpieczeństwa w Internecie i raportowania materiałów nielegalnych. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na portalunkwdniach:20sierpnia 16września2013. Badaniem została objęta grupa celowa osób w wieku lat, doważana do reprezentatywnej próby internautów w tym wieku. Ze względu na wrażliwy temat badania, ankieta była realizowana w warunkach anonimowości osób badanych.

4 Szczegółowa charakterystyka próby OGÓŁEM 976 PŁEĆ STAŻ W INTERNECIE kobieta 428 Poniżej 2 lat 150 mężczyzna 548 Od 2 do 5 lat 390 WIEK Powyżej 5 lat WIELKOŚĆ MIEJSCA ZAMIESZKANIA Wieś Miasto do 20 tys. mieszkańców Miasto tys. mieszkańców 151 Miasto tys. mieszkańców 163 Miasto pow. 500 tys. mieszkańców 85

5 Podsumowanie wyników Ponad połowa nastoletnich internautów korzysta z urządzeń wyposażonych w kamery internetowe. Nieco częściej są to kobiety, które również częściej korzystają z laptopów. W przypadku korzystających z komputerów stacjonarnych mniej osób korzysta z kamer, gdyż najczęściej muszą one być dokupione jako osobny sprzęt. Podobny odsetek badanych korzysta z rozmów wideo przez internet najczęściej za pomocą komunikatorów (95%), ale także za pomocą stron umożliwiających takie rozmowy (14%). Najczęściej rozmawiają z rodziną lub przyjaciółmi poznanymi w realu (po 66%), ale blisko 1 na 6 nastolatków rozmawia również z osobami znanymi tylko przez internet, a 4% z osobami, których wcale nie znają. O zjawisku wykorzystania rozmów wideo do prezentacji treści seksualnych słyszała ok. połowa badanych nastolatków (nieco częściej kobiety i 16-latkowie), a ok. 16% badanych zetknęło się z tym zjawiskiem bezpośrednio podczas wideorozmów. Nieco ponad połowa badanych zdaje sobie sprawę, że rozmowy wideo mogą być nagrywane bez zgody uczestników, a 47% korzystających z rozmów wideo deklaruje, że wie do jakich instytucji można zgłosić nielegalne treści. Najczęściej wskazywana była policja (66%) i operator serwisu (57%).

6 Podsumowanie wyników badanych prowadzących wideorozmowy deklaruje, że zetknęła się na wideoczaciez treściami seksualnymi prezentowanymi przez osobę nieletnią. Podobny odsetek badanych twierdzi, że zna osobę, która zajmuje się czymś takim. Ok. 2% badanych korzystających z wideoczatówprzyznaje, że zdarzyło im się namawiać inne osoby do rozbierania się prawie wyłącznie są to mężczyźni. Natomiast 9% badanych było namawianych do rozbierania się wśród kobiet jest to aż 12%. 2% przebadanych nastolatków korzystających z wideoczatówdeklaruje, że zdarzyło im się prezentować zachowania seksualne na wideoczatach, a podobny odsetek (3%), że otrzymali wynagrodzenie za udział w wideoczacie(należy jednak podkreślić, że w pytaniu wynagrodzenie to nie wiązało się z czynnościami seksualnymi). Z racji tematyki badania, a także jego formy (badanie deklaratywne), należy zachować ostrożność w ich generalizowaniu temat mógł być dla badanych nastolatków trudny lub wstydliwy, więc mogli udzielać odpowiedzi niekoniecznie zgodnych z rzeczywistymi zachowaniami, a bardziej kierować się potrzebą aprobaty społecznej. Rekomendowalibyśmy dalsze badania, np. z zastosowaniem innych metodologii, jednak nadal mającej na względzie prywatność osób badanych.

7 Urządzenia wykorzystywane do łączenia się z internetem P1. Zaznacz urządzenia za pomocą których korzystasz z Internetu 80% 70% 60% 50% 40% 69% 64% 5 59% 52% 47% Ogółem Kobiety Mężczyźni 30% 20% 10% 0% Komputer stacjonarny 17% 1 17% 5% 4% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 3% Laptop Smartfon Tablet Telefon komórkowy inne Blisko 2/3 badanych korzysta z komputerów stacjonarnych. Badani najczęściej korzystają z jednego urządzenia (70%), jednak blisko 20% korzysta z 2 urządzeń. Kobiety częściej od mężczyzn korzystają z laptopów, natomiast panowie częściej wykorzystują komputery stacjonarne. Jeśli chodzi o pozostałe urządzenia to brak jest wyraźnych różnic płciowych. Wraz z długością stażu w internecie rośnie prawdopodobieństwo korzystania ze smartfona wśród osób korzystających z internetu krócej niż 2 lata jedynie 11% korzysta ze smartfonów, natomiast w grupie najbardziej doświadczonych (ponad 5 lat) korzysta z tych urządzeń ponad 19%. Baza: wszyscy badani: n=976

8 Wyposażenie w kamery internetowe P3. Czy urządzenia z których korzystasz do przeglądania Internetu są wyposażone w kamery? TAK NIE NIE WIEM OGÓŁEM Kobieta Mężczyzna Wieś Miasto poniżej 20 tys. Miasto tys. Miasto tys. 53% 5 50% 49% 47% 62% 65% 47% 56% 57% 66% 39% 35% 42% 40% 29% 30% 44% 35% 37% 27% Miasto powyżej 500 tys. 51% Poniżej 2 lat 39% 50% Od 2 do 5 lat 51% 39% Powyżej 5 lat 60% 35% Komputer stacjonarny (n=533) 33% 56% Laptop (n=396) 80% Pozostałe urządzenia (n=48) 65% 31% 15% 10% 7% 4% 9% 9% 7% 3% 11% 9% 6% 11% 5% 4% Ponad połowa badanych korzysta z urządzeń wyposażonych w kamery. Nastolatki wydają się również być dobrze zaznajomione ze sprzętem jedynie deklaruje, że nie wie czy ich urządzenie jest wyposażone w kamerę. Kobiety nieco częściej korzystają z urządzeń wyposażonych w kamery, co zgodne jest z wcześniejszymi wynikami dotyczącymi tego, że częściej korzystają z laptopów. 80% korzystających z laptopów deklaruje, że ich sprzęt jest wyposażony w kamerę. W przypadku komputerów stacjonarnych jest to jedynie 1/3. Baza: wszyscy badani: n=976

9 Korzystanie z rozmów wideo P4. Czy zdarzyło Ci się korzystać z rozmów wideo przez Internet? TAK OGÓŁEM 54% Kobieta 54% Mężczyzna 54% 13 52% 14 52% 15 56% 16 61% Wieś 4 Miasto poniżej 20 tys. 57% Miasto tys. 65% Miasto tys. 61% Miasto powyżej 500 tys. 41% Poniżej 2 lat 43% Od 2 do 5 lat 54% Powyżej 5 lat 5 NIE % 39% 52% 43% 35% 39% 59% 57% 42% Ponad połowa badanych deklaruje, że korzysta z rozmów wideo, co jest podobne do wyniku dotyczącego wyposażenia w kamery internetowe. Odsetek osób korzystających wzrasta wraz ze stażem w internecie osoby, które dłużej korzystają z internetu częściej deklarują korzystanie również z rozmów wideo. Starsi badani (15- i 16-latkowie) częściej deklarują korzystanie z tych funkcji, jednak jest to wynik na granicy istotności statystycznej. Baza: wszyscy badani: n=976

10 W jaki sposób korzystają z rozmów wideo? P5. W jaki sposób korzystałeś/korzystałaś z rozmów wideo? Przez komunikatory (np. Skype, GG) Za pomocą czatów wideo na stronach internetowych W inny sposób 95% 14% 1% Zdecydowanie największą popularnością cieszą się w rozmowach wideo komunikatory, takie jak Skypeczy GG prawie wszyscy korzystający z rozmów wideo korzystali z komunikatorów. Strony umożliwiające wideoczatysą mniej popularne korzystało z nich jedynie 14% nastolatków. Jest to wynik dość optymistyczny, ponieważ komunikatory umożliwiają większą kontrolę nad tym, kto odbiera nadawane wideo od większości stron wideoczatowych, jednak nadal nie są one kompletnie bezpieczne od niechcianych i nielegalnych treści. Baza: badani korzystający z rozmów wideo, n=528

11 Z kim rozmawiają w internecie? P6. Z kim zdarzyło ci się kontaktować się podczas rozmów wideo? Z rodziną Ze znajomymi, przyjaciółmi, poznanymi poza Internetem Z osobami, które poznałem przez Internet 66% 66% 16% Najczęściej badane nastolatki kontaktują się za pomocą rozmów wideo z rodziną i znajomymi poznanymi poza internetem blisko 2/3 wykorzystuje rozmowy wideo do kontaktu z tymi grupami bliskich. Z osobami, które znają tylko przez internetem lub kompletnie nieznajomymi kontaktuje się odpowiednio 16% i 4% nastolatków. Z nieznajomymi 4% Z innymi osobami 3% Baza: badani korzystający z rozmów wideo, n=528

12 Znajomość zjawiska P7. Czy słyszałeś o wykorzystaniu kamerek internetowych do prezentacji treści erotycznych lub seksualnych? TAK NIE OGÓŁEM Kobieta Mężczyzna Wieś Miasto poniżej 20 tys. Miasto tys. Miasto tys. Miasto powyżej 500 tys. Poniżej 2 lat Od 2 do 5 lat Powyżej 5 lat 56% 61% 53% 55% 65% 73% 54% 63% 54% 44% 76% 45% % 39% 47% 54% 45% 35% 27% 37% 56% 24% 55% 42% 42% Ponad połowa badanych słyszała o zjawisku wykorzystywania kamerek do prezentacji treści erotycznych. Wśród 16-latków były to blisko ¾ badanych. Nieco częściej o tym zjawisku słyszały również kobiety (różnica istotna statystycznie na poziomie 0,05). Również więcej z największych miast słyszało o tym zjawisku, należy jednak zwrócić uwagę na niską liczebność próby pochodzącej z miast 500 tys.+, co może prowadzić do artefaktów badawczych. Baza: wszyscy badani: n=976

13 Wiedza o możliwości nagrywania P8. Czy uważasz, że istnieje możliwość nagrywania i rozpowszechniania wideo-rozmów bez wiedzy uczestników? TAK NIE OGÓŁEM Kobieta Mężczyzna Wieś Miasto poniżej 20 tys. Miasto tys. Miasto tys. Miasto powyżej 500 tys. Poniżej 2 lat Od 2 do 5 lat Powyżej 5 lat 57% 59% 56% 52% 57% 62% 62% 55% 59% 57% 5 62% 51% 56% 60% 43% 41% 44% 4 43% % 41% 43% 42% 3 49% 44% 40% Ok. 2/5 badanych nie ma świadomości tego, że rozmowy wideo mogą być nagrywane i rozpowszechniane bez wiedzy uczestników. Świadomość ta nieco poprawia się wraz ze stażem w internecie, a także jest nieco wyższa u starszych badanych (15 i 16-latków). Różnice te są istotne statystycznie. Baza: wszyscy badani: n=976

14 Spotkania z osobami poznanymi przez internet P19. Czy spotykałeś się kiedyś na żywo z osobą poznaną podczas wideo rozmowy? Nie 49% Tak 51% Ok. połowa spośród badanych, którzy zadeklarowali, że zdarza im się rozmawiać z osobami, których nie znają przyznaje, że spotkała się z osobą poznaną podczas wideorozmowy. Ze względu na niską liczebność tej próbki, nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków odnośnie różnic między poszczególnymi grupami demograficznymi. Baza: osoby rozmawiające z nieznajomymi: n=90

15 Zgłaszanie nielegalnych treści P12. Czy wiesz do jakich instytucji można zgłaszać prezentowanie nielegalnych treści w Internecie? TAK NIE OGÓŁEM Kobieta Mężczyzna Wieś Miasto poniżej 20 tys. Miasto tys. Miasto tys. Miasto powyżej 500 tys. Poniżej 2 lat Od 2 do 5 lat Powyżej 5 lat 47% 47% 47% 39% 49% 55% 54% 4 43% 3 51% 47% 67% 53% 53% 53% 61% 51% 45% 54% 52% 57% 54% 62% 49% 53% 33% Niespełna połowa badanych twierdzi, że wie dokąd zgłaszać nielegalne treści. Brak jest różnic płciowych, a także wyraźnej zależności pomiędzy stażem w internecie a taką wiedzą osoby o najkrótszym stażu najrzadziej o tym wiedzą, natomiast później brak już wyraźnej zależności. W największych miastach odsetek ten rośnie, jednak może być to pochodna małej wielkości próbki (ze względu na niskie korzystanie z rozmów wideo), która wyniosła 34 osoby. Baza: badani korzystający z rozmów wideo, n=528

16 Znajomość instytucji Policja 66% Operator serwisu Zespoły reagowania na treści nielegalne 5 42% Badani najczęściej deklarują, że nielegalne treści można zgłaszać policji blisko 2/3. Na kolejnym miejscu znalazł się operator serwisu, do którego treści zgłosiłoby blisko 3/5 badanych. Zespoły reagowania zamykają stawkę z wynikiem 42%, natomiast należy zwrócić uwagę, że pytanie to było w formie zamkniętej (wiele odpowiedzi do wyboru), co mogło badanym sugerować zaznaczanie także tej odpowiedzi. Spontaniczna świadomość dotycząca zespołów reagowania może być w rzeczywistości dużo niższa. Baza: badani deklarujący, że wiedzą do kogo zgłaszać nielegalne treści: n=250

17 Bezpośrednia styczność ze zjawiskiem wśród znajomych P9. Czy znasz osobę, która rozbiera się, prezentuje zachowania seksualne na video-czacie? TAK NIE OGÓŁEM Kobieta Mężczyzna Wieś Miasto poniżej 20 tys. Miasto tys. Miasto tys. 9% 7% 10% 10% 5% 10% 6% 92% 91% 92% 92% 93% 90% 90% 95% 92% 90% 94% Miasto powyżej 500 tys. 22% 7 Poniżej 2 lat Od 2 do 5 lat Powyżej 5 lat 10% 6% 10% 90% 94% 90% badanych twierdzi, że zna osobę uczestniczącą w prezentowaniu treści seksualnych. Nieco częściej są to starsi badani (15 i 16-latki), ale różnica ta jest nieistotna statystycznie. W największych miastach odsetek ten rośnie, jednak może być to pochodna małej wielkości próbki. Baza: wszyscy badani: n=976

18 Styczność z treściami seksualnymi na wideoczatach P10. Czy podczas rozmowy na video-czacie zetknąłeś się z treściami seksualnymi lub pornograficznymi? TAK NIE OGÓŁEM Kobieta Mężczyzna Wieś Miasto poniżej 20 tys. Miasto tys. Miasto tys. Miasto powyżej 500 tys. Poniżej 2 lat Od 2 do 5 lat Powyżej 5 lat 16% 13% 1 19% 11% 13% 19% 11% 15% 14% 1 7% 17% 17% 40% 84% 87% 82% 81% 89% 87% 81% 89% 85% 86% 82% 93% 83% 83% 60% Blisko dwukrotnie więcej badanych zetknęło się z treściami seksualnymi na wideoczatach. Nieco częściej są to mężczyźni, a także osoby z najmłodszej i najstarszej grupy wiekowej (różnice nie są istotne statystycznie) W największych miastach odsetek ten rośnie, jednak może być to pochodna małej wielkości próbki (ze względu na niskie korzystanie z rozmów wideo), która wyniosła 34 osoby. Baza: badani korzystający z rozmów wideo, n=528

19 Styczność z treściami seksualnymi prezentowanymi przez niepełnoletnich P11. Czy byłeś świadkiem transmisji internetowej osoby niepełnoletniej prezentującej treści seksualne? TAK NIE OGÓŁEM Kobieta Mężczyzna Wieś Miasto poniżej 20 tys. Miasto tys. Miasto tys. Miasto powyżej 500 tys. Poniżej 2 lat Od 2 do 5 lat Powyżej 5 lat 11% 6% 10% 6% 5% 12% 7% 9% 13% 11% 9% 7% 92% 89% 94% 90% 94% 95% 8 93% 92% 91% 92% 87% 89% 91% 93% Niespełna 1/10 badanych zetknęła się bezpośrednio z takimi treściami na wideoczatach nieco częściej były to kobiety (różnica istotna statystycznie). Co ciekawe, odsetek odpowiedzi twierdzących spada wraz ze stażem w internecie. Baza: badani korzystający z rozmów wideo, n=528

20 Namawianie innych do prezentowania zachowań seksualnych P14. Czy namawiałeś innych do rozbierania się lub prezentowania zachowań seksualnych? TAK NIE OGÓŁEM 2% Kobieta0% Mężczyzna 3% 13 1% 14 3% 150% 16 3% Wieś 3% Miasto poniżej 20 tys. 1% Miasto tys. 1% Miasto tys. 0% Miasto powyżej 500 tys. 7% Poniżej 2 lat 2% Od 2 do 5 lat 2% Powyżej 5 lat 1% 9 100% 99% 100% 99% 99% 100% 93% % Kobiety praktycznie nie przyznają się do namawiania innych osób do prezentacji treści erotycznych, a wśród mężczyzn jest to również niski odsetek. Jednak z racji sposobu i tematyki badania wyniki te mogą nie oddawać prawdziwej skali zjawiska badani mogli nie przyznawać się do wstydliwych zachowań. W największych miastach odsetek ten rośnie, jednak może być to pochodna małej wielkości próbki. Baza: badani korzystający z rozmów wideo, n=528

21 Bycie namawianym do zachowań seksualnych podczas rozmowy P15. Czy byłeś namawiany przez innych uczestników wideo transmisji do rozbierania się lub prezentowania zachowań seksualnych? TAK NIE OGÓŁEM Kobieta Mężczyzna Wieś Miasto poniżej 20 tys. Miasto tys. Miasto tys. Miasto powyżej 500 tys. Poniżej 2 lat Od 2 do 5 lat Powyżej 5 lat 9% 12% 6% 7% 6% 12% 11% 7% 9% 7% 20% 9% 91% 8 94% 93% 94% 8 89% 93% 91% 93% 92% 80% 92% 92% 91% Blisko 1/10 nastolatków deklaruje, że był namawiany do prezentacji treści erotycznych. Częściej przyznają to kobiety, a także starsi badani (15- i 16-latkowie). Brak jest zależności tego zjawiska od stażu w internecie, co może świadczyć o tym, że każdy może się z nim zetknąć. W największych miastach odsetek ten rośnie, jednak może być to pochodna małej wielkości próbki. Baza: badani korzystający z rozmów wideo, n=528

22 Prezentowanie zachowań seksualnych P16. Czy zdarzyło Ci się rozbierać się lub prezentować zachowania seksualne podczas wideorozmowy? TAK NIE OGÓŁEM 2% Kobieta 2% Mężczyzna 3% 13 1% 14 2% 15 3% 16 5% Wieś 2% Miasto poniżej 20 tys. 1% Miasto tys. 1% Miasto tys. 3% Miasto powyżej 500 tys. 13% Poniżej 2 lat 7% Od 2 do 5 lat 3% Powyżej 5 lat 1% % 9 95% 9 99% 99% 87% 93% 99% Do prezentowania zachowań seksualnych podczas wideorozmowy przyznaje się 2% badanych nastolatków. Częściej zdarza się to wśród 16-latków do takich zachowań przyznaje się 5% z nich. Z racji sposobu badania należy jednak zachować ostrożność w ocenie rzeczywistej skali zjawiska badani mogli nie przyznawać się do wstydliwych zachowań. W największych miastach odsetek ten rośnie, jednak może być to pochodna małej wielkości próbki. Baza: badani korzystający z rozmów wideo, n=528

23 Otrzymywanie wynagrodzenia P17. Czy zdarzyło Ci się otrzymać wynagrodzenie za uczestnictwo w wideo rozmowie lub transmisji na żywo? TAK NIE OGÓŁEM 3% Kobieta Mężczyzna % 3% 2% 3% % 99% 16 Wieś Miasto poniżej 20 tys. Miasto tys. 5% 2% 5% 2% 95% 9 95% 9 Miasto tys. 0% 100% Miasto powyżej 500 tys. 7% 93% Poniżej 2 lat 1% 99% Od 2 do 5 lat Powyżej 5 lat 3% 3% 3% badanych deklaruje, że otrzymało wynagrodzenie za uczestnictwo w wideorozmowach. Należy jednak podkreślić, że pytanie nie dotyczyło tego, czy to wynagrodzenie wiązało się z treściami seksualnymi. W największych miastach odsetek ten rośnie, jednak może być to pochodna małej wielkości próbki. Badani najczęściej wskazywali wynagrodzenie w formie pieniężnej, natomiast ze względu na bardzo małą wielkość próby deklarującej otrzymywanie wynagrodzenia (13 osób), należy zachować ostrożność w generalizowaniu tych wyników. Baza: badani korzystający z rozmów wideo, n=528

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004 Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat 20-25 października 2004 1 Podsumowanie 2 Podsumowanie (1) Zdecydowana większość badanych (91%)

Bardziej szczegółowo

Zachowania patologiczne związane z seksualnością w sieci młodzieży ponadgimnazjalnej. dr Ewa Krzyżak-Szymańska

Zachowania patologiczne związane z seksualnością w sieci młodzieży ponadgimnazjalnej. dr Ewa Krzyżak-Szymańska Zachowania patologiczne związane z seksualnością w sieci młodzieży ponadgimnazjalnej dr Ewa Krzyżak-Szymańska 1 Zachowania w sieci dot. seksualności grooming Jakie zachowania z analizowanego obszaru sama

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania na temat czytania dzieciom

Wyniki badania na temat czytania dzieciom Wyniki badania na temat czytania dzieciom Maj 2007 O badaniu Badanie przeprowadzone zostało w drugiej połowie marca 2007 roku metodą ankiety internetowej Ankieta podzielona była na kilka części pytania

Bardziej szczegółowo

Świadomość przedstawicieli MŚP na temat reformy prawa dotyczącej ochrony danych osobowych. Partner merytoryczny projektu:

Świadomość przedstawicieli MŚP na temat reformy prawa dotyczącej ochrony danych osobowych. Partner merytoryczny projektu: Świadomość przedstawicieli MŚP na temat reformy prawa dotyczącej ochrony danych osobowych. METODOLOGIA Metoda badawcza CAWI (Computer Assisted Web Interview) badanie internetowe wspomagane komputerowo

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY

AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY Dziecko i media Aktywność młodych w sieci Marek Staniewicz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 12 czerwca 2017 r. W 2014 roku, na zlecenie NASK oraz Rzecznika Praw Dziecka,

Bardziej szczegółowo

Zakupy Polaków planowane czy nie?

Zakupy Polaków planowane czy nie? Zakupy Polaków planowane czy nie? PANEL PROMOCYJNY METODOLOGIA Metoda badawcza CAWI (Computer Assisted Web Interview) badanie internetowe wspomagane komputerowo Wielkość próby 1019 wywiadów próba ogólnopolska,

Bardziej szczegółowo

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU Warszawa, luty 2001 roku Niemal wszyscy (94%) badani słyszeli o Święcie Zakochanych. Poziom znajomości Walentynek nie zmienił się od trzech lat. Nieco ponad połowa (52%)

Bardziej szczegółowo

Walentynki. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006

Walentynki. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006 Walentynki Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006 1 Spis treści O badaniu...3 Podsumowanie wyników badania...5 Profil społeczno-demograficzny badanych...25 2 O badaniu 3 O badaniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety Jak korzystam z Internetu

Wyniki ankiety Jak korzystam z Internetu Wyniki ankiety Jak korzystam z Internetu Informacje ogólne W związku z Dniem Bezpiecznego Internetu, który obchodzono 9 lutego 2010 roku przeprowadzono wśród uczniów Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia

Bardziej szczegółowo

Walentynki. gemiusreport styczeń,, luty 2007

Walentynki. gemiusreport styczeń,, luty 2007 Walentynki gemiusreport styczeń,, luty 2007 1 Spis treści O badaniu...3 Podsumowanie wyników badania...5 Profil społeczno-demograficzny badanych...29 2 O badaniu 3 O badaniu Badanie zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Badanie zrealizowane w ramach kampanii: Partnerzy kampanii: Badanie zrealizował: Badanie, w ramach którego respondentom zadano pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie telefonów komórkowych

Postrzeganie telefonów komórkowych Postrzeganie telefonów komórkowych prezentacja przygotowana dla Warszawa, lipiec 2006 O BADANIU Cel badania: Próba: Metoda badania: Realizacja badania: 4-10 lipca 2006 Badanie miało na celu uzyskanie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący korzystania z usług kosmetycznych w województwie mazowieckim. Przygotowany przez Instytut Badań Pollster

Raport dotyczący korzystania z usług kosmetycznych w województwie mazowieckim. Przygotowany przez Instytut Badań Pollster Raport dotyczący korzystania z usług kosmetycznych w województwie mazowieckim Przygotowany przez Instytut Badań Pollster Lipiec 2017 Prezentujemy Państwu nasz autorski Raport dotyczący korzystania z usług

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 125/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 125/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 125/2015 ISSN 2353-5822 Korzystanie z telefonów komórkowych Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Wyniki badania świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa polskiego w roku 2013 oraz analiza porównawcza z wynikami badania z 2008 r. Oba badania przeprowadził

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 99/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 99/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 99/2017 ISSN 2353-5822 Korzystanie z telefonów komórkowych Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport Przygotowany dla Fundacji ABC XXI 30 października 2006 Metodologia Zbiorowość badana: Ludność Polski w wieku 15 i więcej lat Metoda doboru próby: Próba losowo-kwotowa:

Bardziej szczegółowo

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 26 1 luty stycznia 2010r. 2009 r. Metodologia badania Metodologia PAPI - Paper and Pencil Interview Badanie zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Gdańsku. Raport z badania zjawiska Cyberprzemocy i uzależnienia od mediów.

Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Gdańsku. Raport z badania zjawiska Cyberprzemocy i uzależnienia od mediów. Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Gdańsku Raport z badania zjawiska Cyberprzemocy i uzależnienia od mediów. Łącznie w badaniu brało udział 218 osób, w tym 142 dziewczęta i 76 chłopców. Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI. Badanie przeprowadzone w czerwcu 2017

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI. Badanie przeprowadzone w czerwcu 2017 BEZPIECZEŃSTWO W SIECI Badanie przeprowadzone w czerwcu 2017 O RAPORCIE Uczniowie podają w sieci więcej danych niż rodzice, zwłaszcza w social media. Ponad 12 tysięcy uczniów i 10 tysięcy rodziców wypełniło

Bardziej szczegółowo

Pentagon Research, ul. Świdnicka 21-23, Wrocław, tel. (71) , fax. (71)

Pentagon Research, ul. Świdnicka 21-23, Wrocław, tel. (71) , fax. (71) 2 O AUTORACH Pentagon Research to agencja badawcza obecna na polskim rynku od 2006 roku. Zespół Pentagon Research specjalizuje się między innymi w ilościowych i jakościowych badaniach marketingowych w

Bardziej szczegółowo

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Relacje między nauczycielami i rodzicami mogą być czynnikiem pośrednio wspierającym jakość nauczania uczniów, na co zwracają uwagę zarówno

Bardziej szczegółowo

Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie

Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie Raport z badania ankietowego Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie Wstęp Niniejszym oddajemy w Państwa ręce raport z badania internetowego związanego z kampanią Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie, mającą na celu zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w rodzinie Niebieska Linia.

Raport podsumowujący działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w rodzinie Niebieska Linia. Raport podsumowujący działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w rodzinie Niebieska Linia. Marzec, 214 Działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA W INTERNECIE

ZAGROŻENIA W INTERNECIE ZAGROŻENIA W INTERNECIE Zapobieganie reagowanie Czy wiesz, że...? Aż 41,4% uczniów deklaruje, że nikt nie był ich przewodnikiem po internecie Aż 79,6% uczniów deklaruje, że ich rodzice nie interesują się

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników ankiety badawczej Bezpieczny Internet

Opracowanie wyników ankiety badawczej Bezpieczny Internet Opracowanie wyników ankiety badawczej Bezpieczny Internet Liczba ankietowanych- 210 uczniów klas I-III GP w Gromniku (w tym 112 dziewcząt, 87 chłopców, 11 osób nie podało płci) Uczniowie odpowiadali anonimowo

Bardziej szczegółowo

Rodzice, dzieci i zagrożenia internetowe

Rodzice, dzieci i zagrożenia internetowe Rodzice, dzieci i zagrożenia internetowe Szymon Wójcik Hubert Tuszyński Informacje o badaniu Badani: rodzice dzieci korzystających z internetu oraz dzieci korzystające z internetu w wieku 10-15 lat. Data

Bardziej szczegółowo

Millennialsi forpoczta cyfrowej rewolucji w płatnościach

Millennialsi forpoczta cyfrowej rewolucji w płatnościach Millennialsi forpoczta cyfrowej rewolucji w płatnościach Millennialsi to pierwsze pokolenie, które wychowało się w świecie komputerów i Internetu. Większość z nich ma smartfona i konta w kilku serwisach

Bardziej szczegółowo

Internauci w cyberprzestrzeni

Internauci w cyberprzestrzeni Internauci w cyberprzestrzeni Informacja o Badaniu Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Grupy Europ Assistance przez firmę Lexis Research Próba Badanie zostało przeprowadzone w marcu 2017 r. w 6

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego w r. szkol. 2015/2016 Bezpieczny Internet zależy od Ciebie

Raport z badania ewaluacyjnego w r. szkol. 2015/2016 Bezpieczny Internet zależy od Ciebie Raport z badania ewaluacyjnego w r. szkol. 2015/2016 Bezpieczny Internet zależy od Ciebie Badanie dotyczące bezpiecznego Internetu przeprowadzone zostało w styczniu 2016r. wśród 78 uczniów klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Szczegółowe wyniki badania 9 Podsumowanie 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska.

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

D L A L I S T O P A D 2 0 1 4

D L A L I S T O P A D 2 0 1 4 R A P O R T Z B A D A N I A I L O Ś C I O W E G O D L A L I S T O P A D 2 0 1 4 Badanie przeprowadzone zostało dla firmy SMEbusiness.pl przez instytut MillwardBrown w listopadzie 2014r. Badanie ilościowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety Ja w Sieci

Wyniki ankiety Ja w Sieci Wyniki ankiety Ja w Sieci Ankieta Ja w Sieci została przeprowadzona w ramach projektu edukacyjnego Czy jestem bezpieczny w Sieci?. W ankiecie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie Gimnazjum im. W. S. Reymonta

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 141/2016 ISSN 2353-522 Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą

Bardziej szczegółowo

Zespół Edukacji Informatycznej, Szkolny Klub Przedsiębiorczości

Zespół Edukacji Informatycznej, Szkolny Klub Przedsiębiorczości Scenariusze spotkań z rodzicami Spotkanie z rodzicami na temat bezpieczeństwa w Internecie Czas: 20 minut Prowadzący: Nauczyciel/pedagog 1. Wstęp Po powitaniu prowadzący przedstawia uczestnikom cel spotkania,

Bardziej szczegółowo

Postawy młodzieży wobec alkoholu. wyniki badań

Postawy młodzieży wobec alkoholu. wyniki badań Postawy młodzieży wobec alkoholu wyniki badań Nastolatki a alkohol 1. Alkohol trafia w ręce nieletnich za sprawą dorosłych. 2. Styl życia rodziców i stosunek do alkoholu obowiązujący w domu rodzinnym mają

Bardziej szczegółowo

W badaniu wzięło udział prawie tyle samo kobiet jak i mężczyzn. Procentowa różnica jest niewielka, na poziomie około 2%.

W badaniu wzięło udział prawie tyle samo kobiet jak i mężczyzn. Procentowa różnica jest niewielka, na poziomie około 2%. Raport z pierwszego (ex-ante) badania przeprowadzonego w momencie rozpoczęcia kampanii informacyjno - edukacyjnej,,żuławy. Edukacja powodziowa, przy użyciu kwestionariuszy badania CATI Poznań, 30.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

Prawa pacjenta. Raport z badania Capibus. Data badania: 28 lutego 4 marca 2008. Przygotowane dla: Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Prawa pacjenta. Raport z badania Capibus. Data badania: 28 lutego 4 marca 2008. Przygotowane dla: Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Prawa pacjenta Raport z badania Capibus Data badania: 28 lutego 4 marca 2008 Przygotowane dla: Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Autor: Olga Wagner Koordynacja: Kuba Antoszewski Cel i metodologia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE

RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE W celu zdiagnozowania zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z komputera i Internetu, w drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety

Analiza wyników ankiety Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Baniosze W pierwszej połowie listopada 2015 roku wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Baniosze została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA W POLSCE. Badanie wykonane na zlecenie Interactive Intelligence, marzec 2015

JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA W POLSCE. Badanie wykonane na zlecenie Interactive Intelligence, marzec 2015 JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA W POLSCE Badanie wykonane na zlecenie Interactive Intelligence, marzec 2015 Informacje o badaniu Cel badania Celem badania była szczegółowa diagnostyka użytkowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Dzieci i młodzież w internecie korzystanie i zagrożenia z perspektywy opiekunów

Dzieci i młodzież w internecie korzystanie i zagrożenia z perspektywy opiekunów KOMUNIKAT Z BADAŃ ISSN 2353-5822 Nr 129/2018 Dzieci i młodzież w internecie korzystanie i zagrożenia z perspektywy opiekunów Październik 2018 Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone

Bardziej szczegółowo

Pornografia dziecięca w internecie

Pornografia dziecięca w internecie Pornografia dziecięca w internecie raport z badania gemiusreport przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje Spis treści Cel badania 3 Metoda badania 5 Podsumowanie wyników 8 Szczegółowe wyniki

Bardziej szczegółowo

Zachowania lekarzy i farmaceutów w Internecie. GfK 2017 Zachowania lekarzy i farmaceutów w internecie

Zachowania lekarzy i farmaceutów w Internecie. GfK 2017 Zachowania lekarzy i farmaceutów w internecie Zachowania lekarzy i farmaceutów w Internecie 2017 1 Klauzula poufności Wszelkie prawa zastrzeżone. Metodologia i koncepcje badań zawarte w niniejszym dokumencie chronione są prawem autorskim. Majątkowe

Bardziej szczegółowo

Franciszek Blachnicki i Ruch Światło - Życie

Franciszek Blachnicki i Ruch Światło - Życie IMAS International Wrocław Franciszek Blachnicki i Ruch Światło - Życie Wrocław, maj/ czerwiec 2008 Franciszek Blachnicki to jedna z czołowych postaci polskiego Kościoła katolickiego 2. połowy 20 wieku

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety na temat korzystania dzieci klas 4-6 z Internetu. Wyniki badań

Wyniki ankiety na temat korzystania dzieci klas 4-6 z Internetu. Wyniki badań Wyniki ankiety na temat korzystania dzieci klas 4-6 z Internetu Przeprowadzenie ankiety miało na celu pogłębienie wiedzy nauczycielom, rodzicom oraz uczniom na temat ryzykownych zachowań dzieci korzystających

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ANKIET ONLINE

PODSUMOWANIE ANKIET ONLINE PODSUMOWANIE ANKIET ONLINE Tytuł ankiety: Badanie opinii mieszkańców na temat konsultacji społecznych w gminach Metropolii Poznań Informacja wstępna Ankieta dla mieszkańców dostępna była online poprzez

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z bankowości mobilnej a bezpieczeństwo w sieci raport z badania

Korzystanie z bankowości mobilnej a bezpieczeństwo w sieci raport z badania Korzystanie z bankowości mobilnej a bezpieczeństwo w sieci raport z badania Przygotowano dla: Warszawa, styczeń 2016 O badaniu Metodologia i próba 01 METODOLOGIA 02 PRÓBA Badanie online RTS Realizacja:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

MŁODZI O EMERYTURACH

MŁODZI O EMERYTURACH K.020/12 MŁODZI O EMERYTURACH Warszawa, kwiecień 2012 roku Zdecydowana większość młodych Polaków (91%) uważa, że problem emerytur jest ważny dla wszystkich obywateli, bez względu na ich wiek. Prawie trzy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego w ramach projektu Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata

Raport z badania ankietowego w ramach projektu Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata Raport z badania ankietowego w ramach projektu Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 017-03 1. Metodologia badania W dniach 1.0.017 r. 07.03.017 r.

Bardziej szczegółowo

Pokolenie Z. w świecie finansów i nowych technologii. Raport z badania dla Banku Millennium

Pokolenie Z. w świecie finansów i nowych technologii. Raport z badania dla Banku Millennium w świecie finansów i nowych technologii Na zlecenie Banku Millennium Grupa IQS przeprowadziła badanie weryfikujące wiedzę, podejście i preferencje młodych Polaków w wieku 16-19 lat do finansów i nowych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA NA TEMAT ŚWIADOMOŚCI PRZEMOCY W RODZINIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ZAMIESZKUJĄCYCH TEREN GMINY TŁUSZCZ

DIAGNOZA NA TEMAT ŚWIADOMOŚCI PRZEMOCY W RODZINIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ZAMIESZKUJĄCYCH TEREN GMINY TŁUSZCZ DIAGNOZA NA TEMAT ŚWIADOMOŚCI PRZEMOCY W RODZINIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ZAMIESZKUJĄCYCH TEREN GMINY TŁUSZCZ Ośrodek Pomocy Społecznej Tłuszcz, 2014 r. ŚWIADOMOŚĆ NA TEMAT PRZEMOCY W RODZINIE WŚRÓD DZIECI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANALIZY ANKIET SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII"

RAPORT Z ANALIZY ANKIET SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII RAPORT Z ANALIZY ANKIET SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII" W miesiącach KWIECIEŃ MAJ 2016 roku zostały przeprowadzone ankiety skierowane do

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Case study gemiusadhoc luty 2006 Spis treści Cel i metodologia badania... Wyniki wyszukiwania linki sponsorowane... Wyniki wyszukiwania...

Bardziej szczegółowo

Post%test'kampanii' SM%Walcz'o'siebie! '2016'r. RAPORT'Z'BADANIA'DLA'TELESCOPE

Post%test'kampanii' SM%Walcz'o'siebie! '2016'r. RAPORT'Z'BADANIA'DLA'TELESCOPE Post%test'kampanii' SM%Walcz'o'siebie! '2016'r. RAPORT'Z'BADANIA'DLA'TELESCOPE Opis'badania Informacje+na+temat+badania 03 GŁÓWNY CEL BADANIA: Podsumowanie kampanii społecznej SM walcz o siebie! z 2016

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2014 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Internet... 3 2.1. Posiadanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa; tel. (22) 60 150 73; fax (22) 60 150 81 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 16 21 lutego 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Odkrywaj Internet razem ze swoim dzieckiem

Odkrywaj Internet razem ze swoim dzieckiem Odkrywaj Internet razem ze swoim dzieckiem Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Odkrywajcie wspólnie jego zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować Wasze pociechy,

Bardziej szczegółowo

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE- konsekwencje osobowe, społeczne i kulturowe

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE- konsekwencje osobowe, społeczne i kulturowe Spostrzeganie przez studentów zagrożeń w obszarze życia osobistego oraz rodzinnego wynikających z rozwoju społeczeństwa informacyjnego w kontekście ich późniejszego rodzicielstwa dr Beata Stachowiak Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji ze współpracy z serwisem Otodom.pl

Badanie satysfakcji ze współpracy z serwisem Otodom.pl Badanie satysfakcji ze współpracy z serwisem Otodom.pl Sopot, Spis treści Otodom, 2 informacje o projekcie ocena serwisów korzystanie z serwisów satysfakcja i lojalność skuteczność serwisów metryczka INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

obchodzony jest w pierwszej połowie lutego w całej Europie. W 2014 roku obchodzony jest 11 lutego. Dzień ten ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię

obchodzony jest w pierwszej połowie lutego w całej Europie. W 2014 roku obchodzony jest 11 lutego. Dzień ten ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię obchodzony jest w pierwszej połowie lutego w całej Europie. W 2014 roku obchodzony jest 11 lutego. Dzień ten ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Bardziej szczegółowo

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze Wyniki badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Poniższe pytania dotyczą różnych spraw związanych z korzystaniem z mediów i urządzeń cyfrowych, w tym komputerów stacjonarnych, laptopów, notebooków,

Poniższe pytania dotyczą różnych spraw związanych z korzystaniem z mediów i urządzeń cyfrowych, w tym komputerów stacjonarnych, laptopów, notebooków, Poniższe pytania dotyczą różnych spraw związanych z korzystaniem z mediów i urządzeń cyfrowych, w tym komputerów stacjonarnych, laptopów, notebooków, smartfonów, tabletów, telefonów komórkowych bez dostępu

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Perception of the data protection and privacy issues by children and youth

Perception of the data protection and privacy issues by children and youth Projekt Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatnością przez dzieci i młodzież Perception of the data protection and privacy issues by children and youth Prezentacja wybranych wyników

Bardziej szczegółowo

Bądź ergo-pozytywny! prezentacja wyników badania. Healthy computing. TNS 13 marca 2013 r. realizacja: 7-11 marca 2013 r.

Bądź ergo-pozytywny! prezentacja wyników badania. Healthy computing. TNS 13 marca 2013 r. realizacja: 7-11 marca 2013 r. Bądź ergo-pozytywny! prezentacja wyników badania Spis treści 1 Urządzenia i aktywności 6 2 Ergonomia 10 3 Klawiatura 17 4 Mysz 23 5 Demografia 27 2 1 Urządzenia i aktywności Korzystanie z urządzeń 73 Laptop

Bardziej szczegółowo

Źródło: opracowanie własne 49,1 50,5 0,4. liczba. tak nie brak odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne 49,1 50,5 0,4. liczba. tak nie brak odpowiedzi 242 3.2. Doświadczenia badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, legalnymi i nielegalnymi Poprzednia grupa zagadnień

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Kongres Marketing i Promocja Placówki Kulturalnej Katowice 2012 O badaniu Cele badania Celem badania był

Bardziej szczegółowo

Jaki jest polski klient?

Jaki jest polski klient? Jaki jest polski klient? Raport z jakościowo-ilościowego projektu badawczego Warszawa, 21 maj 2013 Informacje o badaniu Cel badania Poznanie doświadczeń, oczekiwań i postaw klientów w kontaktach z Działami

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY 40-240 Katowice ul. 1 Maja 88 Tel.: (0 32) 461 31 40 do 48 Fax: (0 32) 251 66 61 e-mail: consul@buscon.pl RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy

Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy Skrócona wersja raportu z badania ilościowego realizowanego wśród

Bardziej szczegółowo

Konsumpcja mediów. gemiusreport maj - czerwiec 2006

Konsumpcja mediów. gemiusreport maj - czerwiec 2006 Konsumpcja mediów Sposoby korzystania z mediów w wśród w d internautów gemiusreport maj - czerwiec 2006 Spis treści: Cel i metodologia... 3 Podsumowanie... 6 Zwyczaje związane z korzystaniem z mediów wśród

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH Raport został sporządzony na podstawie badań własnych Centrum Szkoleniowego LIFE Katarzyna Sawicka-Gąsior na grupie 132 osób, zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI UŻYTKOWNIKÓW MBP W RADOMIU. Kim są użytkownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu?

WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI UŻYTKOWNIKÓW MBP W RADOMIU. Kim są użytkownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu? WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI UŻYTKOWNIKÓW MBP W RADOMIU Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu w ramach uczestnictwa w projekcie Analiza Funkcjonowania Bibliotek przeprowadziła badanie satysfakcji użytkowników.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne dziecko w sieci - 10 rad dla rodziców...

Bezpieczne dziecko w sieci - 10 rad dla rodziców... Zespół Szkół Publicznych w Karnicach Bezpieczne dziecko w sieci - 10 rad dla rodziców... Opracowanie: pedagog szkolny źródło: www.dzieckowsieci.pl Bezpieczne dziecko w sieci 10 RAD DLA RODZICÓW źródło:

Bardziej szczegółowo

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 WYPADANIE WŁOSÓW Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 GfK Polonia Styczeń/Luty 2016 1 Informacje o badaniu 2 Cel badania Głównym

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

www.uniwersytetdzieci.pl Czy komputer jest oknem na świat?

www.uniwersytetdzieci.pl Czy komputer jest oknem na świat? www.uniwersytetdzieci.pl Czy komputer jest oknem na świat? Internauci w Polsce Wszyscy internauci- 2008 15,8 mln Ilośd w mln 1,1 1,9 2,4 3,7 4,7 1,7 Internet w największym zakresie dociera do ludzi młodych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2009 BS/106/2009 ZAGROŻENIA W INTERNECIE

Warszawa, lipiec 2009 BS/106/2009 ZAGROŻENIA W INTERNECIE Warszawa, lipiec 2009 BS/106/2009 ZAGROŻENIA W INTERNECIE W jednym z ostatnich badań 1 przedstawiliśmy internautom listę zagrożeń czy też mówiąc bardziej ogólnie negatywnych aspektów używania sieci, prosząc,

Bardziej szczegółowo

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A.

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. MĄDRY INTERNET BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. Przygotował: Marcin Kołakowski Koordynacja: Grzegorz Kowalczyk Warszawa, czerwiec 2009 METODOLOGIA:

Bardziej szczegółowo

Centrum Nowej Technologii

Centrum Nowej Technologii Centrum Nowej Technologii MAMY WEB DO INTERNETU prezentuje raport z badania Wizerunek firm w Internecie Badanie "Wizerunek firm w Internecie" zostało przeprowadzone w dniach 7-20 czerwca 2006 roku i wzięło

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa, 27.01.2016 r. Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia Informacja została opracowana na podstawie wyników badania modułowego Nietypowe formy

Bardziej szczegółowo

mgr Marzanna Mróz Zadania dla rodziców. Rola wychowania do świadomego korzystania z Internetu.

mgr Marzanna Mróz Zadania dla rodziców. Rola wychowania do świadomego korzystania z Internetu. mgr Marzanna Mróz Zadania dla rodziców. Rola wychowania do świadomego korzystania z Internetu. 1. Odkrywaj świat Internetu razem z dzieckiem. Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Siecią. Spróbujcie

Bardziej szczegółowo

Studenci na rynku pracy. Raport badawczy Student w pracy 2018

Studenci na rynku pracy. Raport badawczy Student w pracy 2018 Raport badawczy Student w pracy 2018 SPIS TREŚCI Slajdy Metodologia badania 3 Podsumowanie wyników 4 Szczegółowe wyniki badania 7 Struktura demograficzna 18 Kontakt 20 METODOLOGIA BADANIA v Celem badania

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje. przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA

Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje. przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA Sopot, maj 00 Charakterystyka badania Projekt: Zleceniodawca: Wykonawca: Woda

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA W SIECI PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W SIECI CYBERPRZEMOC NIEBEZPIECZNE TREŚCI WSIECI. Opracowanie Karolina Ostromecka

ZAGROŻENIA W SIECI PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W SIECI CYBERPRZEMOC NIEBEZPIECZNE TREŚCI WSIECI. Opracowanie Karolina Ostromecka ZAGROŻENIA W SIECI PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W SIECI CYBERPRZEMOC NIEBEZPIECZNE TREŚCI WSIECI Opracowanie Karolina Ostromecka CYBERPRZEMOC Nazywana inaczej agresją elektroniczną), to stosowanie przemocy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie. Zagrożenia cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie. Zagrożenia cyberprzestrzeni Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie Zagrożenia cyberprzestrzeni Korzystanie z internetu w Polsce w 2013 r. liczba użytkowników internetu w Polsce ustabilizowała się (62% mieszkańców Polski powyżej

Bardziej szczegółowo

Amnesty International

Amnesty International Amnesty International Stop torturom Raport z badania Metodologia Metoda? Internetowe wywiady kwestionariuszowe (CAWI) Kiedy? 22.04-07.05 2014r. Ile osób? 1000 Kto wykonał? Software? Wykształcenie 15-19

Bardziej szczegółowo

KONTAKT DZIECI Z TREŚCIAMI

KONTAKT DZIECI Z TREŚCIAMI KONTAKT DZIECI Z TREŚCIAMI PORNOGRAFICZNYMI ONLINE Marta Wojtas Koordynator Helpline.org.pl Fundacja Dzieci Niczyje HELPLINE.ORG.PL pomaga w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie

Bardziej szczegółowo

Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia

Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 2012 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Kim

Bardziej szczegółowo

Metodologia i struktura próby - IPSOS 2008

Metodologia i struktura próby - IPSOS 2008 METODOLOGIA Metodologia i struktura próby - IPSOS 2008 Pomiar przed kampanią reklamową Metodologia: Wywiady indywidualne wspomagane komputerowo (CAPI F2F) Charakterystyka próby: Kobiety w ciąży (kwoty

Bardziej szczegółowo

Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów dotyczących Gazety Lekarskiej

Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów dotyczących Gazety Lekarskiej Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów dotyczących Gazety Lekarskiej Skrócona wersja raportu z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy dentystów będących członkami

Bardziej szczegółowo