ZASTOSOWANIE TABEL PRZESTAWNYCH W KONTROLINGU. Tom VI NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE TABEL PRZESTAWNYCH W KONTROLINGU. Tom VI NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY."

Transkrypt

1 z a a w a n s o w a n y ZASTOSOWANIE TABEL PRZESTAWNYCH W KONTROLINGU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom VI

2 Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu Wojciech Próchnicki

3 Autor: Wojciech Próchnicki Kierownik grupy wydawniczej: Ewa Ziętek-Maciejczyk Wydawca: Monika Kijok Redaktor prowadzący: Rafał Janus Korekta: Zespół Skład i łamanie: Triograf, Dariusz Kołacz Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: Miller ISBN: Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o Warszawa, ul. Łotewska 9a tel , faks NIP: Numer KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: zł Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu wraz z przysługującym Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w Zastosowaniu tabel przestawnych w kontrolingu oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.

4 Spis treści 1. Tworzenie i modyfikacja tabeli przestawnej. Przygotowanie wykresu przestawnego Dostosowywanie pól tabeli przestawnej Modyfikacja tabeli przestawnej pokaż strony filtru raportu Obliczenia w tabeli przestawnej Grupowanie danych w tabeli przestawnej Wykresy przestawne Tygodniowy raport marży brutto dla najlepiej sprzedających się produktów Wyznaczenie numeru tygodnia w zestawieniu faktur sprzedaży Obliczenie kosztów materiałowych Budowa tabeli przestawnej obrazującej sprzedaż poszczególnych produktów w każdym tygodniu Niestandardowe pozycje obliczeniowe tabeli przestawnej pole obliczeniowe Tygodniowy raport marży brutto na topowych produktach wykres przestawny Sprawdzanie poprawności danych rozwijana lista Funkcja WEŹDANETABELI Wykres kołowy struktura sprzedaży w wybranym przez użytkownika tygodniu Wykres skumulowany kolumnowy porównanie wybranej wielkości z czterech tygodni na każdym z produktów Macierz kosztów transportu Budowa macierzy Funkcja JEŻELI.BŁĄD Wyróżnienia wartości formatowanie warunkowe Wiekowanie należności Wyszukiwanie z użyciem funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO Wiekowanie przy użyciu tabeli przestawnej Raport wykonania budżetu kosztów poszczególnych MPK z zewnętrznej bazy Access Połączenie tabeli przestawnej z bazą danych Budowa tabeli przestawnej raport wykonania kosztów Wybór MPK i miesiąca Odświeżanie tabeli i ustawienia połączenia z bazą danych

5 Kontroling finansowy w Excelu 7. Raporty produkcyjne grupowanie pól tabeli przestawnej Utworzenie raportu produkcji w podziale na miesiące i grupy produktów Grupowanie wartości tekstowych Grupowanie wartości liczbowych Automatyczne generowanie dużej liczby raportów przy użyciu tabeli przestawnej Raport zamówienia Raport zamówienia jako tabela przestawna Procentowy udział wartości każdego produktu w całości wartości zamówienia Automatyczne wygenerowanie raportu dla każdego z zamówień Graficzna prezentacja kosztów utrzymania jakości produktów Procentowy udział poszczególnych grup kosztów w całości kosztów jakości Procentowy udział i wartość poszczególnych grup kosztów w podziale na miesiące Wizualizacja wyników sprzedażowych za pomocą tabeli przestawnej Tworzenie tabeli przestawnej z danych sprzedażowych Wizualizacja wyników sprzedaży firmy Format wyświetlanych danych w polu Wartości Układ raportu tabeli przestawnej Style tabeli przestawnej Sumy cząstkowe i końcowe Wyróżnianie elementu w tabeli przestawnej Zmiana układu wyświetlania pól w obszarze Wartości tabeli przestawnej Stworzenie możliwości wyboru miesięcy filtr tabeli przestawnej

6 Wstęp Tabele przestawne są świetnym narzędziem do analizy dużych zbiorów danych. Ta funkcja Excela umożliwia tworzenie wizualizacji, przygotowywanie zestawień lub analiz w dowolnym układzie z interesującym użytkownika stopniem szczegółowości. Sprawdza się również jako narzędzie zwiększające wydajność pracy, ponieważ umożliwia automatyczne przygotowanie dowolnej liczby powtarzających się zestawień. Książka dostarcza wiedzy niezbędnej do samodzielnego tworzenia tabel przestawnych, począwszy od podstaw, szybko przechodząc do wykorzystywania zaawansowanych możliwości. Jednocześnie nie jest to sucha wiedza, ale pokazana na praktycznych, biznesowych zastosowaniach Excela, opracowanych przez doświadczonego analityka finansowego. Autor pokazuje, jak za pomocą Excela analizować dane sprzedażowe, kosztowe i produkcyjne z użyciem tabel przestawnych. Każdy rozdział to oddzielny przykład, jak efektywnie pracować z danymi i wydobywać z nich informacje umożliwiające podejmowanie dobrych decyzji biznesowych. Co istotne, książka prezentuje różne pomysłowe sposoby wykorzystania tabel przestawnych: przygotowanie macierzy kosztów, wytypowanie najlepiej sprzedających się produktów czy szybkie wyszukiwanie przeterminowanych należności. Ważnym obszarem jest również prezentacja danych. W tym przypadku książka pokazuje sposoby tworzenia wykresów przestawnych, a dopełnieniem jest pokazanie, jak modyfikować tabele przestawne od strony wizualnej. 5

7 Kontroling finansowy w Excelu Wszystkie pliki Excela z przykładami o mawianymi w książce można pobrać ze strony: 6

8 1. Tworzenie i modyfikacja tabeli przestawnej. Przygotowanie wykresu przestawnego Tabela przestawna jest rozbudowanym i interakcyjnym narzędziem do szybkiego podsumowania dużych ilości danych, tworzenia analiz w interesującym nas układzie oraz o określonym stopniu szczegółowości. Tabele przestawne służą przede wszystkim do: gromadzenia danych liczbowych i ich podsumowywania, np. według kategorii i podkategorii, oraz tworzenia niestandardowych obliczeń i formuł; rozwijania i zwijania poziomów danych w celu sprecyzowania uzyskanych wyników oraz przechodzenia do szczegółów danych podsumowania w celu analizowania interesujących użytkownika obszarów; przenoszenia wierszy do kolumn lub kolumn do wierszy (czyli przestawianie ) w celu uzyskania różnych podsumowań danych źródłowych; filtrowania, sortowania, grupowania i warunkowego formatowania najbardziej użytecznych i interesujących podzbiorów danych, co umożliwia użytkownikowi skoncentrowanie się na żądanych informacjach. W przykładzie (rysunek 1.1) w zakładce znajdują się miesięczne koszty z lat w podziale na konta, MPK oraz rodzaj kosztu. Zadaniem użytkownika jest przygotowanie w krótkim czasie zestawienia miesięcznych kosztów MPK w poszczególnych latach. Rysunek 1.1. Dane kosztowe 7

9 Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu W tym celu przechodzimy na wstążkę Wstawianie/Tabele/Tabela przestawna. Pojawi się okno tworzenia tabeli przestawnej (rysunek 1.2). Określamy zakres, z którego będą pochodzić dane (w tym przykładzie jest to cała tabela z kosztami). Trzeba pamiętać, aby każda kolumna miała nazwę nagłówek. Można również pobierać dane z zewnętrznych źródeł. Następnie określamy, gdzie ma być stworzony raport tabeli przestawnej. W tym wypadku raport tabeli umieścimy w nowym arkuszu. Rysunek 1.2. Okno tworzenia tabeli przestawnej Klikamy OK i w nowym arkuszu utworzy się raport tabeli przestawnej (rysunek 1.3). Rysunek 1.3. Raport tabeli przestawnej 8

10 Rozdział 1 Tworzenie i modyfikacja tabeli przestawnej. Przygotowanie wykresu przestawnego W prawej części okna Excela pojawi się Lista pól tabeli przestawnej (rysunek 1.4). W górnej części okna znajduje się lista nagłówków wszystkich kolumn zaznaczonych jako źródło do stworzenia tabeli. Poniżej przedstawione mamy obszary tabeli przestawnej: Etykiety wierszy służy do wyświetlania pól jako wierszy z boku raportu, Etykiety kolumn służy do wyświetlania pól jako kolumn u góry raportu, Wartości obszar przeznaczony do wyświetlania podsumowujących danych liczbowych, Filtr raportu służy do filtrowania całego raportu na podstawie wybranego elementu w filtrze raportu. Rysunek 1.4. Okno listy pól tabeli przestawnej W naszym przykładzie w etykietach wierszy umieszczamy pole MPK, w etykietach kolumn dodajemy pole miesiąc, w filtr raportu wstawiamy rok, natomiast w wartości wrzucamy pole kwoty. Dodawanie pól do poszczególnych obszarów raportu tabeli odbywa się na zasadzie przeciągnij i upuść. W wyniku tego otrzymaliśmy zestawienie kosztów w podziale na poszczególne MPK (wiersze raportu) i poszczególne miesiące (kolumny raportu). 9

11 Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu Rysunek 1.5. Utworzona tabela przestawna Okno obszarów raportu wygląda teraz następująco (rysunek 1.6). Rysunek 1.6. Okno obszarów raportu Obecnie w tabeli mamy koszty z lat 2004 i Co zrobić, jeżeli potrzebujemy kosztów tylko z roku 2004? Do tego służy filtr raportu, gdzie z rozwijanej listy wybieramy rok W wyniku tego otrzymujemy tylko dane za rok 2004 (rysunek 1.7). 10

12 Rozdział 1 Tworzenie i modyfikacja tabeli przestawnej. Przygotowanie wykresu przestawnego Rysunek 1.7. Filtr raportu tabeli Interesuje nas np. kwota kosztów w styczniu z MPK 3003 i chcemy poznać elementy kosztów składające się na całą kwotę. Wystarczy kliknąć dwukrotnie daną kwotę (rysunek 1.8). Rysunek 1.8. Koszty MPK 3003 W wyniku tego utworzy się nowy arkusz z zestawieniem pozycji składających się na daną kwotę (rysunek 1.9). 11

13 Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu Rysunek 1.9. Szczegółowe pozycje składające się na koszt na MPK Dostosowywanie pól tabeli przestawnej Mamy wcześniej stworzoną tabelę przestawną, w której koszty są przedstawione w układzie MPK/miesiące. Chcemy ustawić kwoty kosztów w formacie walutowym (złotówki) z dwoma miejscami po przecinku, z separatorem tysiąca. Można zrobić to na dwa sposoby. Pierwszy mając kursor umieszczony na jakiejkolwiek kwocie kosztów z menu podręcznego wybieramy opcję Ustawienia pola wartości (rysunek 1.10). Rysunek Opcja ustawienia pola wartości 12

14 Rozdział 1 Tworzenie i modyfikacja tabeli przestawnej. Przygotowanie wykresu przestawnego W wyniku tej operacji pojawi się okienko Ustawienia pola wartości, w którym można wybrać typ obliczeń tabeli. W naszym wypadku wybieramy Sumę (ponieważ chcemy policzyć sumę kosztów w poszczególnych miesiącach na poszczególne MPK (rysunek 1.11). Rysunek Ustawienia pola wartości Jeżeli klikniemy przycisk Format liczby, będziemy mogli określić format, w jakim ma być pokazywana suma (rysunek 1.12). Rysunek Okno formatowania komórek format liczby Efektem końcowym będzie przejrzyste zestawienie, jak na rysunku

15 Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu Rysunek Gotowa tabela przestawna Rysunek Procentowy udział kosztów MPK w sumie w każdym z miesięcy 14

16 Rozdział 1 Tworzenie i modyfikacja tabeli przestawnej. Przygotowanie wykresu przestawnego Jeśli chcemy poznać procentowy układ kosztów poszczególnych MPK w ogólnej kwocie kosztów miesiąca, przechodzimy do Ustawień pola wartości, otwieramy zakładkę Pokazywanie wartości jako i w polu Pokaż wartości jako wybieramy % kolumny. Jeżeli natomiast chcemy uzyskać procentowy podział poszczególnych kosztów w miesiącach, na MPK wybieramy % wiersza (rysunek 1.14).Klikamy OK i otrzymujemy zestawienie pokazujące procentowy udział kosztów MPK w ogólnej kwocie kosztów miesiąca (rysunek 1.16). Rysunek Gotowa tabela przestawna prezentująca % udział 1.2. Modyfikacja tabeli przestawnej pokaż strony filtru raportu W omawianym wcześniej przykładzie mamy stworzoną tabelę, która pokazuje sumę kosztów na poszczególnych kontach, w poszczególnych latach z możliwością wyboru MPK w filtrze raportu. Co natomiast zrobić, jeżeli potrzebujemy taką tabelę dla każdego MPK z osobna? Tworzyć kilkanaście tabel? Rozwiązanie jest proste w filtrze raportu umieszczamy MPK (parametr, dla którego chcemy mieć osobne zestawienia). 15

17 Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu Rysunek Gotowa zbiorcza tabela przestawna Następnie z kursorem umieszczonym w tabeli przestawnej przechodzimy na wstążkę Opcje /Opcje /Pokaż strony filtru raportu (rysunek 1.17). Rysunek Opcja pokaż strony filtru raportu Wybieramy filtr raportu, dla którego Excel ma wykonać operację, i klikamy OK (rysunek 1.18). Rysunek Okno Pokazywanie stron filtru raportu 16

18 Rozdział 1 Tworzenie i modyfikacja tabeli przestawnej. Przygotowanie wykresu przestawnego Wynikiem będzie stworzenie oddzielnego arkusza (zakładki) dla każdego MPK, z tabelą kosztów tylko dla tego MPK Obliczenia w tabeli przestawnej Teraz stworzymy tabelę, która pokazuje sumę kosztów w latach w podziale na poszczególne MPK (rysunek 1.19). Rysunek Tabela pokazująca łączne koszty każdego z MPK Układ tabeli pokazuje rysunek Rysunek Układ stworzonej tabeli przestawnej 17

19 Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu Następnie chcemy wyliczyć pięcioprocentowy narzut na koszty poszczególnych MPK, w sposób dynamiczny. Jeżeli zmieni się układ tabeli (np. dojdzie nowy MPK), to pięcioprocentowy narzut również wyliczy się dla nowego MPK. Z kursorem w miejscu dowolnej wartości kosztów w tabeli przechodzimy na wstążkę Opcje/Obliczenia/Pole obliczeniowe. Pojawi się okienko dialogowe Wstawianie pola obliczeniowego, w którym w Nazwie wpisujemy nazwę nowego pola, a w Formule wpisujemy składnię formuły (= kwota *5%) i wciskamy Dodaj i OK (rysunek 1.21). Rysunek Dodawanie pola obliczeniowego 5% narzut Dzięki temu dodaliśmy nowe pole do raportu tabeli o nazwie 5% narzutu (rysunek 1.22). Rysunek Nowe pole obliczeniowe dodane do tabeli 18

20 Rozdział 1 Tworzenie i modyfikacja tabeli przestawnej. Przygotowanie wykresu przestawnego 1.4. Grupowanie danych w tabeli przestawnej W zestawieniu na rysunku 1.23 mamy tabelę, która pokazuje kursy euro w poszczególnych dniach. Chcemy wyliczyć średni kwartalny i miesięczny kurs euro w poszczególnych latach. Rysunek Tabela przestawna z kursami euro Umożliwia to funkcja grupowania w raporcie tabeli przestawnej. Ustawiamy się na dowolnej komórce zawierającej datę i z menu podręcznego wybieramy Grupuj (rysunek 1.24). Rysunek Opcja Grupuj... 19

21 Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu Pojawi się okienko Grupowanie, w którym określone są daty początku i końca (Excel domyślnie je ustawia) oraz według jakiego parametru dane mają być grupowane (zaznaczamy miesiące, kwartały, lata). Rysunek Okno Grupowanie Wciskamy OK i w otrzymanej tabeli dla wartości kursu euro zmieniamy typ obliczeń na średnią. Otrzymaliśmy średnie kursy w miesiącach, kwartałach i latach (rysunek 1.26). Rysunek Wynikowa tabela ze średnimi kursami Po przeniesieniu pola Lata z Etykiet wierszy do Etykiet kolumn otrzymamy bardziej przejrzysty raport kursów średnich (rysunek 1.27). 20

22 Rozdział 1 Tworzenie i modyfikacja tabeli przestawnej. Przygotowanie wykresu przestawnego Rysunek Finalna tabela ze średnimi kursami 1.5. Wykresy przestawne Wykres przestawny jest graficznym odwzorowaniem tabeli przestawnej, którą można modyfikować jak raport tabeli. W przykładzie stworzyliśmy raport tabeli przestawnej pokazujący sumę kosztów w latach w podziale na poszczególne MPK (rysunek 1.28). Rysunek Tabela z kosztami dla poszczególnych MPK w latach Chcemy stworzyć graficzne odwzorowanie tabeli. Mając kursor w dowolnym polu tabeli przestawnej, przechodzimy na wstążkę Opcje/Opcje/Wykres przestawny. Wybieramy rodzaj wykresu (rysunek 1.29). W naszym przypadku jest to Kolumnowy 3-W. 21

23 Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu Rysunek Okno wyboru rodzaju wykresu W arkuszu pojawi się wykres przestawny z okienkiem filtru, który umożliwia filtrowanie danych wykresu (np. wybór tylko wybranych MPK). Rysunek Wykres przestawny Wykres można przenieść do osobnego arkusza. W tym celu zaznaczmy wykres i przechodzimy na wstążkę Projektowanie/Lokalizacja/Przenieś wykres. Zaznaczamy nową lokalizację wykresu. Opcjonalnie można również zmienić nazwę arkusza, do którego ma zostać przeniesiony wykres (rysunek 1.31). 22

24 Rozdział 1 Tworzenie i modyfikacja tabeli przestawnej. Przygotowanie wykresu przestawnego Rysunek Okno przenoszenia wykresu W wyniku tego wykres przestawny zostaje umieszczony w osobnym arkuszu (rysunek 1.32). Rysunek Wykres przestawny w nowym osobnym arkuszu UWAGA Wszystkie pliki Excela z przykładami omawianymi w książce można pobrać ze strony: 23

25 Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu 2. Tygodniowy raport marży brutto dla najlepiej sprzedających się produktów Częścią pracy analityka finansowego czy specjalisty ds. kontrolingu jest wykonywanie cyklicznych raportów z różnych obszarów działalności spółki. Przy cyklu miesięcznym w całym roku trzeba sporządzić 12 raportów tego samego typu. Jeżeli cykl jest tygodniowy, otrzymuję liczbę 52 raportów. Całkiem sporo, biorąc pod uwagę, że mamy powiedzmy 8 różnych raportów w cyklu tygodniowym. Wtedy całkowita ich liczba w roku wzrasta do 416. Dołóżmy do tego zamknięcie miesiąca, budżetowanie, prognozy, analizy ad hoc. W tym rozdziale przedstawiony zostanie sposób zautomatyzowania sporządzania tygodniowego raportu marży brutto na poszczególnych produktach. Posłużmy się przykładem analityka, który pracuje w firmie produkcyjnej, której asortyment liczy 100 różnych produktów. Z tego zostało wytypowane 30 głównych produktów, które stanowią 60% całej sprzedaży przedsiębiorstwa. Raport został nazwany TOP30 i w każdy poniedziałek rano jest wysyłany do sprzedawców, którzy na jego podstawie ustalają politykę sprzedaży na kolejny tydzień. Zestawienie tygodniowych marż brutto na produktach pozwala im na wyłapanie produktów o wysokiej marży, na które mogą np. ustalić ceny promocyjne, próbować zwiększyć ich sprzedaż itp. Pokazuje również, których wyrobów nie opłaca się sprzedawać i należy np. podnieść ich cenę, ograniczyć ich sprzedaż lub całkowicie wycofać z rynku. Raport ten jest ważną informacją zarówno dla sprzedawców, jak i osób zarządzających firmą. Dodatkowo w raporcie zawarte będą następujące informacje: wielkość sprzedaży poszczególnych wyrobów w każdym tygodniu od początku roku, zysk na sprzedaży każdego z produktów w każdym tygodniu od początku roku, marża brutto osiągnięta na każdej pozycji TOP30 w każdym tygodniu od początku roku, graficzne przedstawienie (w formie wykresu liniowego) trzech wymienionych wartości dla wybranego przez użytkownika produktu w każdym tygodniu od początku roku, 24

26 Rozdział 2 Tygodniowy raport marży brutto dla najlepiej sprzedających się produktów graficzna prezentacja (w formie wykresów kołowych, kolumnowych) tych trzech wartości dla wybranego przez użytkownika tygodnia oraz czterech poprzednich. Osoba wykonująca raport w poniedziałek ma do dyspozycji dwa zestawienia danych (w przykładzie są to dane historyczne od stycznia do końca maja danego roku): 1. Zestawienie faktur sprzedaży z wyszczególnieniem: nr faktury, data faktury, produkt, grupa produktu, ilość, cena za szt. oraz wartość (rysunek 2.1). Znajduje się ono w arkuszu o nazwie sprzedaż. 2. Miesięczne koszty materiałowe na danych produktach (rysunek 2.2), zebrane w arkuszu o nazwie koszty. Rysunek 2.1. Zestawienie faktur sprzedaży W rozdziale zostanie przedstawiony sposób stworzenia takiego raportu, który ograniczy pracę analityka, wykonywaną co poniedziałek, do doklejenia faktur sprzedaży za poprzedni tydzień do tabeli z fakturami oraz w nowym miesiącu do kosztów materiałowych w drugiej tabeli. Natomiast cała reszta raportu zostanie wykonana automatycznie. 25

27 Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu Rysunek 2.2. Miesięczne zestawienie kosztów materiałowych każdego z produktów 2.1. Wyznaczenie numeru tygodnia w zestawieniu faktur sprzedaży Pierwszym krokiem będzie umieszczenie w tabeli zawierającej faktury nowej kolumny o nazwie TYDZIEŃ, w której dla każdej pozycji z zestawienia będzie określony numer tygodnia. W tym celu zastosujemy funkcję NUM. TYG. Rysunek 2.3. Funkcja NUM.TYG 26

28 Rozdział 2 Tygodniowy raport marży brutto dla najlepiej sprzedających się produktów Rysunek 2.3 przedstawia: 1. argument Liczba_seryjna liczba seryjna daty i czasu, z niej wyznaczony jest numer tygodnia w roku, w przykładzie wskazujemy komórkę z datą; 2. argument Typ_wyniku liczba 1 lub 2 określa typ zwracanej wartości, 1 tydzień zaczyna się od niedzieli, 2 tydzień zaczyna się od poniedziałku. Wstawiamy 2 pierwszy dzień tygodnia to poniedziałek. Dzięki temu w tabeli z dokumentami sprzedaży mamy wyznaczony tydzień dla każdego z jej rekordów Obliczenie kosztów materiałowych Kolejnym zadaniem jest przyporządkowanie do każdego produktu w tabeli ze sprzedażą jego kosztu materiałowego z tabeli z kosztami materiałowymi produktów (zakładka koszty). Należy pamiętać, że koszt wyznaczany jest miesięcznie i pod uwagę trzeba wziąć zarówno nazwę produktu (indeks), jak i miesiąc, w którym został wystawiony dokument sprzedaży. Do tego zadania posłużą dwie funkcje: WYSZUKAJ.PIONOWO i MIE- SIĄC. Do zestawienia w zakładce sprzedaż dodajemy kolumnę o nazwie KOSZT NA SZT. W celu pobrania kosztu materiałowego określonego produktu w danym miesiącu wykorzystujemy funkcję WYSZUKAJ. PIONOWO. Jako argument szukanej wartości wskazujemy nazwę (in- Rysunek 2.4. Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO wyszukiwanie kosztu materiałowego produktów 27

29 Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu deks) produktu. Jako tabelę, z której chcemy pobrać wartość, wskazujemy zakres z zakładki koszty obejmujący kolumny od A do M (nawet z miesiącami czerwiec grudzień, dla których na razie brak danych, żeby nie poprawiać formuły co miesiąc). Kolejnym argumentem jest numer indeksu kolumny, ze wskazanego wcześniej zakresu, z której chcemy pobrać koszt dla danego produktu. Tutaj została użyta funkcja MIE- SIĄC(data faktury)+1 (pobiera numer miesiąca ze wskazanej daty), ponieważ np. koszty za styczeń ujęte zostały w drugiej kolumnie. W miejscu ostatniego argumentu funkcji wstawiamy 0, ponieważ chcemy znaleźć koszt określonego wyrobu (jeżeli go nie będzie, funkcja zwróci błąd). Rysunek 2.4 przedstawia: 1. argument Szukana_wartość wskazuje produkt, dla którego szukamy jego kosztów materiałowych; 2. argument Tabela_tablica wskazuje zestawienie kosztów materiałowych z zakładki koszty; 3. argument Nr_indeksu_kolumny za pomocą funkcji MIESIĄC + 1 określa numer kolumny, z której pobrany ma być koszt (dana kolumna to koszt w danym miesiącu); 4. argument Przeszukiwany_zakres wpisujemy 0, poniew aż chcemy odszukać koszt określonego produktu. Jeżeli go nie będzie, funkcja zwróci błąd #N/D!. Do tabeli ze sprzedażą wstawiamy dodatkową kolumnę KOSZT WAR- TOŚĆ, w której wyliczymy koszt całkowity dla danej pozycji (produkcie) z faktury sprzedaży. KOSZT WARTOŚĆ = LICZBA KOSZT NA SZT. W zakładce sprzedaż uzyskaliśmy zestawienie wartości niezbędnych do wyliczenia tygodniowej marży brutto na poszczególnych wyrobach (rysunek 2.5). Rysunek 2.5. Zestawienie sprzedaży poszczególnych produktów wraz z ich kosztami 28

30 Rozdział 2 Tygodniowy raport marży brutto dla najlepiej sprzedających się produktów 2.3. Budowa tabeli przestawnej obrazującej sprzedaż poszczególnych produktów w każdym tygodniu Kolejnym krokiem jest budowa w nowym arkuszu (nazwanym TOP30) tabeli przestawnej o następującym układzie: 1. etykiety kolumn: pole TYDZIEŃ, 2. etykiety wierszy: pole PRODUKT, 3. wartości: pole ILOŚĆ (format liczbowy z separatorem 1000, bez miejsc po przecinku). W wyniku tych operacji otrzymamy tabelę przestawną obrazującą w każdym z tygodni (do końca maja jest ich 23) sprzedaną ilość każdego z produktów wchodzących w TOP30 (rysunek 2.6). Rysunek 2.6. Tabela TOP30 sprzedana liczba poszczególnych wyrobów w każdym z tygodni 29

31 Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu 2.4. Niestandardowe pozycje obliczeniowe tabeli przestawnej pole obliczeniowe W raporcie TOP30 mamy już pokazaną liczbę sprzedanych produktów w poszczególnych tygodniach. Do ukończenia zestawienia brakuje dwóch wielkości: zysku oraz marży brutto. Zysk będzie wyliczony jako różnica wartości sprzedaży danego produktu i kosztów materiałowych całkowitych przypadających na sprzedany produkt. Natomiast marża brutto zostanie wyliczona wg wzoru: marża brutto = ( zysk wartość sprzedaży 100 ) Wyliczenia tych wartości dokonamy za pomocą pól obliczeniowych tabeli przestawnej. Pola obliczeniowe są to nowe, zdefiniowane przez użytkownika pola danych, których wartości są wynikiem zastosowania niestandardowych formuł obliczeniowych w tabeli przestawnej. UWAGA Formuły obliczeniowe zastosowane w polu obliczeniowym posiadają pewne ograniczenia: 1. Jako argumentu formuły nie można użyć odwołania do komórki arkusza, zakresu danych czy nazw. 2. Nie można użyć sum częściowych lub całkowitych. 3. Nie można zastosować żadnej z funkcji arkuszowych, w której wymagane jest odwołanie do komórki, zakresu komórek lub zdefiniowanej nazwy w arkuszu. Do tabeli dodamy dwa nowe pola obliczeniowe: 1. ZYSK zysk na danej pozycji z faktury sprzedaży. ZYSK = WARTOŚĆ KOSZT WARTOŚĆ (wartość sprzedaży danej pozycji faktury); 2. MARŻA BRUTTO marża brutto dla danej pozycji z faktury sprzedaży MARŻA BRUTTO = ZYSK / WARTOŚĆ (wartość sprzedaży poszczególnej pozycji faktury). W celu dodania pierwszego z pól obliczeniowych przechodzimy do Narzędzia tabel przestawnych/opcje/narzędzia/formuły/pole obliczeniowe. W wyniku tego pojawi się okno Wstawianie pola obliczeniowego. W polu Nazwa wpisujemy nazwę nowego pola ZYSK. W polu Formuła wpisujemy formułę na wyliczenie wartości kosztów z okna Pola wybieramy WARTOŚĆ (podwójne kliknięcie elementu) i odejmujemy od niego pole KOSZT WARTOŚĆ. Następnie klikamy przycisk Dodaj. 30

32 Rozdział 2 Tygodniowy raport marży brutto dla najlepiej sprzedających się produktów Rysunek 2.7. Okno Wstawianie pola obliczeniowego Rysunek 2.7 przedstawia: 1. Nazwę nowego pola obliczeniowego ZYSK; 2. Formułę na wyliczanie zysku jako różnicę pól tabeli: WARTOŚĆ KOSZT WARTOŚĆ; 2. Okno pól tabeli przestawnej. W taki sam sposób dodajemy kolejne pole obliczeniowe: MARŻA BRUT- TO. Formuła na MARŻE BRUTTO będzie wyglądała następująco =JEŻE- LI.BŁĄD( ZYSK/ WARTOŚĆ;0). Została dodatkowo zastosowana funkcja JEŻELI.BŁĄD na wypadek, gdyby nie było żadnych dokumentów sprzedaży danego produktu. W takim przypadku marża będzie równa 0%, w przeciwnym razie wystąpi błąd #DZIEL/0. Jeżeli chcemy zmodyfikować lub usunąć wstawiony element obliczeniowy, przechodzimy do Narzędzia tabel przestawnych/opcje/narzędzia/ Formuły/Pole obliczeniowe i w polu Nazwa wybieramy interesujące nas pole. W przypadku modyfikacji przyciskamy Modyfikuj, a następnie modyfikujemy formułę lub nazwę pola. Natomiast w przypadku usunięcia wybieramy interesujące nas pole i przyciskamy Usuń. Jeśli chcemy zobaczyć pola obliczeniowe, które zostały utworzone w tabeli, przechodzimy do Narzędzia tabel przestawnych/opcje/narzędzia/formuły/ Lista formuł. Pojawi się nowy arkusz, w którym wyświetlone zostaną wszystkie pola obliczeniowe danej tabeli wraz z formułą w nich zawartą (rysunek 2.8). 31

33 Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu Rysunek 2.8. Lista pól obliczeniowych w danym arkuszu Do tabeli TOP30 zostały dodane dwa nowe pola obliczeniowe: ZYSK i MARŻA BRUTTO. Pole ZYSK ustawiamy na format liczbowy z separatorem 1000, bez miejsc po przecinku. Natomiast pole MARŻA na format procentowy z jednym miejscem po przecinku. Tabela zawiera już wszystkie dane potrzebne do tygodniowego raportu marża brutto na poszczególnych produktach (rysunek 2.9). Rysunek 2.9. Raport TOP30 Należy wprowadzić jeszcze jedną zmianę w naszym raporcie: poprawić układ wyświetlania pól z danymi wartościami. Chcemy zamienić istniejący układ: lista produktów i trzy wyliczone wielkości (zysk, ilość i marża) w danym tygodniu, na układ: wielkość wyliczona, lista produktów w danym tygodniu. Czyli przenieść nagłówki pól wartości z Etykiet kolumn do Etykiet wierszy przed pole PRODUKT (rysunek 2.10). 32

34 Rozdział 2 Tygodniowy raport marży brutto dla najlepiej sprzedających się produktów Rysunek Zmiana sposobu wyświetlania pól zawierających wartości Zmieniamy również układ raportu na Pokaż w formie tabelarycznej (Narzędzia tabel przestawnych/układ/układ raportu/pokaż w formie tabelarycznej). Dzięki temu otrzymamy bardzo przejrzysty układ jak na rysunku 2.11 (wyfiltrowane tylko 5 produktów, aby rysunek był przejrzysty). Jak widać, taki układ jest bardziej czytelny od poprzedniego. Jako pierwsza widnieje nazwa interesującej nas wartości (ILOŚĆ, ZYSK, MARŻA BRUTTO), następnie znajduje się całą lista produktów i ich wartości w danym tygodniu. Rysunek Końcowy wygląd tabeli TOP30 33

35 Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu Tabela TOP30 zawiera również sumy końcowe dla kolumn pokazujące ZYSK, ILOŚC i MARŻE BRUTTO na wszystkich trzydziestu produktach w danym tygodniu (rysunek 2.12). Znajdują się w nim również sumy końcowe dla wierszy, pokazujące całkowitą wartość w danym roku poszczególnych wielkości zysku, ilości i marży brutto na danych produktach. W prawym dolnym rogu tabeli widać całkowity zysk, wartości i marżę na wszystkich produktach w całym raportowanym okresie. Rysunek Sumy końcowe dla kolumn UWAGA Jeżeli chcemy włączyć lub wyłączyć sumy końcowe dla wierszy/kolumn, przechodzimy do Narzędzia tabel przestawnych/projektowanie/ Układ/Sumy końcowe i wybieramy interesującą nas opcję. Po stworzeniu takiego automatycznego raportu zadaniem analityka w każdy poniedziałek będzie jedynie doklejenie do zestawienia z fakturami pozycji z zeszłego tygodnia, przeciągnięcie formuł w kolumnach: TYDZIEŃ, KOSZT NA SZT, KOSZT WARTOŚĆ. W nowym miesiącu uzupełnienie zestawienia z kosztami materiałowymi produktów i odświeżenie tabeli przestawnej będącej raportem TOP30 marży brutto, zysku oraz ilości sprzedanej na poszczególne trzydzieści produktów 34

ZASTOSOWANIE TABEL PRZESTAWNYCH W KONTROLINGU. Tom VI NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

ZASTOSOWANIE TABEL PRZESTAWNYCH W KONTROLINGU. Tom VI NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y ZASTOSOWANIE TABEL PRZESTAWNYCH W KONTROLINGU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom VI Zastosowanie tabel przestawnych w

Bardziej szczegółowo

TABELE I WYKRESY PRZESTAWNE OD A DO Z DYNAMICZNA ANALIZA DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH

TABELE I WYKRESY PRZESTAWNE OD A DO Z DYNAMICZNA ANALIZA DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH z a a w a n s o w a n y TABELE I WYKRESY PRZESTAWNE OD A DO Z DYNAMICZNA ANALIZA DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH Tabele i wykresy przestawne od A do Z dynamiczna analiza dużych zbiorów danych Krzysztof Chojnacki

Bardziej szczegółowo

BUDŻETOWANIE W EXCELU. Tom XI NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA

BUDŻETOWANIE W EXCELU. Tom XI NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA z a a w a n s o w a n y BUDŻETOWANIE W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom XI Budżetowanie w Excelu Malina Cierzniewska-Skweres Jakub Kudliński

Bardziej szczegółowo

BUDŻETOWANIE W EXCELU. Tom XI NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA

BUDŻETOWANIE W EXCELU. Tom XI NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA z a a w a n s o w a n y BUDŻETOWANIE W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom XI Budżetowanie w Excelu Malina Cierzniewska-Skweres Jakub Kudliński

Bardziej szczegółowo

SUMA ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO GRAFICZNEJ PREZENTACJI W EXCELU. Tom V VBA JEŻELI COS NPV KOMÓRKA CZY.LICZBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG

SUMA ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO GRAFICZNEJ PREZENTACJI W EXCELU. Tom V VBA JEŻELI COS NPV KOMÓRKA CZY.LICZBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG z a a w a n s o w a n y ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO GRAFICZNEJ PREZENTACJI W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom V Zaawansowane narzędzia

Bardziej szczegółowo

EXCEL W DZIALE KSIĘGOWOŚCI, CZ. 1. Tom VII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

EXCEL W DZIALE KSIĘGOWOŚCI, CZ. 1. Tom VII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y EXCEL W DZIALE KSIĘGOWOŚCI, CZ. 1 VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom VII Excel w dziale księgowości, cz. 1 Jakub Kudliński

Bardziej szczegółowo

TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH. Controlling Node Próchnicki Wojciech

TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH. Controlling Node Próchnicki Wojciech TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH Controlling Node Próchnicki Wojciech TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY CZAS TRWANIA:

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE PORZĄDKOWANIE DANYCH. Tom X NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA

SZYBKIE PORZĄDKOWANIE DANYCH. Tom X NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA z a a w a n s o w a n y SZYBKIE PORZĄDKOWANIE DANYCH VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom X Szybkie porządkowanie danych Piotr Dynia Jakub Kudliński

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować.

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować. 1. Tabele przestawne Tabele przestawne pozwalają zestawiać dane zawarte w bazach danych przechowywanych w skoroszytach lub plikach zewnętrznych. Tabela przestawna jest dynamicznym zestawieniem danych zawartych

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE I NIESTANDARDOWE WYKRESY. Tom IX NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

ZAAWANSOWANE I NIESTANDARDOWE WYKRESY. Tom IX NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y ZAAWANSOWANE I NIESTANDARDOWE WYKRESY VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom IX Zaawansowane i niestandardowe wykresy Malina

Bardziej szczegółowo

KONTROLING SPRZEDAŻOWY W EXCELU. Tom I NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA

KONTROLING SPRZEDAŻOWY W EXCELU. Tom I NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA z a a w a n s o w a n y KONTROLING SPRZEDAŻOWY W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom I Kontroling sprzedażowy w Excelu Wojciech Próchnicki

Bardziej szczegółowo

KONTROLING FINANSOWY W EXCELU. Tom IV NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA

KONTROLING FINANSOWY W EXCELU. Tom IV NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA z a a w a n s o w a n y KONTROLING FINANSOWY W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom IV Kontroling finansowy w Excelu Wojciech Próchnicki

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Ćw. IV. Tabele przestawne

Ćw. IV. Tabele przestawne Ćw. IV. Tabele przestawne Przykład 1. Dysponujemy raportem w formacie tabeli (Arkusz: Tabele Przestawne ) o trzech kolumnach zawierających: nazwę produktu, kategorie, do której produkt ten należy, oraz

Bardziej szczegółowo

SUMA ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO GRAFICZNEJ PREZENTACJI W EXCELU. Tom V VBA JEŻELI COS NPV KOMÓRKA CZY.LICZBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG

SUMA ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO GRAFICZNEJ PREZENTACJI W EXCELU. Tom V VBA JEŻELI COS NPV KOMÓRKA CZY.LICZBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG z a a w a n s o w a n y ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO GRAFICZNEJ PREZENTACJI W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom V Zaawansowane narzędzia

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04 Laboratorium 4 Strona 1 z 17 Spis treści: 1. Wielowymiarowa analiza danych w arkusza kalkulacyjnych z wykorzystaniem MS Excel: a. tworzenie tabel przestawnych, b. tworzenie wykresów przestawnych. 2. Praca

Bardziej szczegółowo

EXCEL W DZIALE KSIĘGOWOŚCI, CZ. 1. Tom VII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

EXCEL W DZIALE KSIĘGOWOŚCI, CZ. 1. Tom VII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y EXCEL W DZIALE KSIĘGOWOŚCI, CZ. 1 VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom VII Excel w dziale księgowości, cz. 1 Jakub Kudliński

Bardziej szczegółowo

EXCEL W DZIALE KSIĘGOWOŚCI, CZ. 2. Tom VIII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

EXCEL W DZIALE KSIĘGOWOŚCI, CZ. 2. Tom VIII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y EXCEL W DZIALE KSIĘGOWOŚCI, CZ. 2 VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom VIII Excel w dziale księgowości, cz. 2 Piotr Dynia

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

52 NAJLEPSZE TRIKI W EXCELU, CZYLI JAK SZYBCIEJ WYKONAĆ OBLICZENIA

52 NAJLEPSZE TRIKI W EXCELU, CZYLI JAK SZYBCIEJ WYKONAĆ OBLICZENIA z a a w a n s o w a n y 52 NAJLEPSZE TRIKI W EXCELU, CZYLI JAK SZYBCIEJ WYKONAĆ OBLICZENIA 52 najlepsze triki w Excelu, czyli jak szybciej wykonać obliczenia Jakub Kudliński Autor: Jakub Kudliński Kierownik

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

FORMUŁY WARUNKOWE, DZIĘKI KTÓRYM TWÓJ EXCEL ZACZNIE MYŚLEĆ

FORMUŁY WARUNKOWE, DZIĘKI KTÓRYM TWÓJ EXCEL ZACZNIE MYŚLEĆ z a a w a n s o w a n y FORMUŁY WARUNKOWE, DZIĘKI KTÓRYM TWÓJ EXCEL ZACZNIE MYŚLEĆ Formuły warunkowe, dzięki którym Twój Excel zacznie myśleć Krzysztof Chojnacki, Piotr Dynia Autorzy: Krzysztof Chojnacki,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INFORMATYKI laboratorium. arkusz kalkulacyjny: MS Excel

PODSTAWY INFORMATYKI laboratorium. arkusz kalkulacyjny: MS Excel Laboratorium 5 1 Wprowadzenie do ćwiczeń Pobierz ze strony WWW przedmiotu skoroszyt agencja_reklamowa1.xls. Legenda: aplikacja, program, arkusz, pole opcja menu, funkcja plik, folder, ścieżka pole, kod

Bardziej szczegółowo

11. Tabele przestawne

11. Tabele przestawne 11. Tabele przestawne 11.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny jest zwykle postrzegany, jako narzędzie do wykonywania prostych lub bardziej zaawansowanych obliczeń, z wykorzystaniem wbudowanych funkcji lub

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR. Tom XII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR. Tom XII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom XII Autorzy: Piotr Dynia, Jakub Kudliński Kierownik

Bardziej szczegółowo

Tabele Przestawne Podstawy

Tabele Przestawne Podstawy Tabele Przestawne Podstawy Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Tabele Przestawne Podstawy.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji. Podstawy

Bardziej szczegółowo

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL ECDL zaawansowany, moduł EXCEL Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czas trwania szkolenia - 20h (3 dni szkoleniowe) Grupa- 10 osób Terminy - 18-20

Bardziej szczegółowo

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego. Tabele przestawne Niekiedy istnieje potrzeba dokonania podsumowania zawartości bazy danych w formie dodatkowej tabeli. Tabelę taką, podsumowującą wybrane pola bazy danych, nazywamy tabelą przestawną. Zasady

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Zaletą tego przestawiania jest brak ingerencji w oryginalną tabelę danych. Możemy przestawiad i sprawdzad bez obaw o utratę lub naruszenie danych.

Zaletą tego przestawiania jest brak ingerencji w oryginalną tabelę danych. Możemy przestawiad i sprawdzad bez obaw o utratę lub naruszenie danych. ZFPBIG LABORATORIUM - TABELE PRZESTAWNE 1 Tabele przestawne Tabela przestawna - narzędzie analityczne arkusza kalkulacyjnego pozwalające wybierad i przestawiad kolumny i wiersze z danymi w arkuszu kalkulacyjnym,

Bardziej szczegółowo

FORMUŁY WARUNKOWE, DZIĘKI KTÓRYM TWÓJ EXCEL ZACZNIE MYŚLEĆ

FORMUŁY WARUNKOWE, DZIĘKI KTÓRYM TWÓJ EXCEL ZACZNIE MYŚLEĆ z a a w a n s o w a n y FORMUŁY WARUNKOWE, DZIĘKI KTÓRYM TWÓJ EXCEL ZACZNIE MYŚLEĆ Formuły warunkowe, dzięki którym Twój Excel zacznie myśleć Krzysztof Chojnacki, Piotr Dynia Autorzy: Krzysztof Chojnacki,

Bardziej szczegółowo

Tabele Przestawne dla Zaawansowanych

Tabele Przestawne dla Zaawansowanych Tabele Przestawne dla Zaawansowanych Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Tabele Przestawne dla Zaawansowanych.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Wartości sum częściowych nie są wyróŝnione

Rys. 1. Wartości sum częściowych nie są wyróŝnione :: Trik 1. WyróŜnienie kwot sum częściowych :: Trik 2. Dane w tabeli przestawnej pogrupowane tygodniami :: Trik 3. Hurtowa zamiana liczb rzymskich na arabskie :: Trik 4. Daty dni roboczych na osi wykresu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Własny warsztat pracy

Rozdział 9. Własny warsztat pracy Rozdział 9 Własny warsztat pracy Poważną niedogodnością Excela 2007 była niemożność przygotowania własnego paska narzędziowego, czyli według nowej wstążkowej nomenklatury własnego panelu Wstążki. Każdy

Bardziej szczegółowo

MS Excel. Podstawowe wiadomości

MS Excel. Podstawowe wiadomości MS Excel Podstawowe wiadomości Do czego służy arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest tam gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja (160) Marzec 2016

Aktualizacja (160) Marzec 2016 Aktualizacja (160) Marzec 2016 PYTANIA CZYTELNIKÓW: Jak szybko wyróżnić w zestawieniu przeterminowane produkty? Jak szybko przeanalizować wyniki ankiety? Jak obliczyć próg rentowności Jak podsumować czas

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych MS Excel od podstaw do analiz biznesowych Opis MS Excel stał się narzędziem praktycznie niezbędnym w dzisiejszym środowisku biznesowym. Potrzeba przygotowywania raportów, zestawień, wyliczeń znalazła swoją

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Excel dla kadry zarządzającej PANELE MENEDŻERA

Excel dla kadry zarządzającej PANELE MENEDŻERA Excel dla kadry zarządzającej PANELE MENEDŻERA Excel dla kadry zarządzającej panele menedżera Redaktor prowadzący Jarosław Wilk Wydawca Monika Kijok Opracowanie graficzne okładki Piotr Fedorczyk Koordynator

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 1. Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 2. Czytelne formatowanie walutowe :: Trik 3. Optymalny układ wykresu punktowego :: Trik 4. Szybkie oznaczenie wszystkich komórek z formułami

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.4 Slajd 1 Slajd 2 Najlepszym sposobem prezentacji danych jest prezentacja graficzna. Z pomocą wykresu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia bazy danych

Podstawowe pojęcia bazy danych 7.5. Baza danych w arkuszu kalkulacyjnym Przykład 7.16 Zaprojektuj wykres kołowy 3-W pokazujący procentowy udział dochodów z różnych źródeł w podsumowaniu roku 2008 oraz umieść na wykresie wartości procentowe

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

KONTROLING FINANSOWY W EXCELU. Tom IV NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA

KONTROLING FINANSOWY W EXCELU. Tom IV NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA z a a w a n s o w a n y KONTROLING FINANSOWY W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom IV Kontroling finansowy w Excelu Wojciech Próchnicki

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Uruchom polecenie z menu Wstaw Wykres lub ikonę Kreator wykresów na Standardowym pasku narzędzi.

Uruchom polecenie z menu Wstaw Wykres lub ikonę Kreator wykresów na Standardowym pasku narzędzi. Tworzenie wykresów w Excelu. Część pierwsza. Kreator wykresów Wpisz do arkusza poniższą tabelę. Podczas tworzenia wykresów nie ma znaczenia czy tabela posiada obramowanie lub inne elementy formatowania

Bardziej szczegółowo

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA Ćwiczenie 1 Automatyczne tworzenie spisu ilustracji 1. Wstaw do tekstu roboczego kilka rysunków (WSTAWIANIE OBRAZ z pliku). 2. Ustaw kursor w wersie pod zdjęciem i kliknij

Bardziej szczegółowo

FORMUŁY AUTOSUMOWANIE SUMA

FORMUŁY AUTOSUMOWANIE SUMA Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 1, ocena sprawdzianu (Excel 2007) Autor: dr Mariusz Giero 1. Pobierz plik do pracy. W pracy należy wykonać obliczenia we wszystkich żółtych polach oraz utworzyć wykresy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZE OD PODSTAW JAK WYGODNIEJ PRACOWAĆ Z EXCELEM

FORMULARZE OD PODSTAW JAK WYGODNIEJ PRACOWAĆ Z EXCELEM z a a w a n s o w a n y FORMULARZE OD PODSTAW JAK WYGODNIEJ PRACOWAĆ Z EXCELEM Formularze od podstaw jak wygodniej pracować z Excelem Jakub Kudliński Autor: Jakub Kudliński Kierownik grupy wydawniczej:

Bardziej szczegółowo

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216 Żurek INFOBroker Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel www.excel.jzurek.com tel. 601 517 216 MS Excel szkolenie dla początkujących i laików (program ramowy): o zastosowanie i budowa programu - do czego

Bardziej szczegółowo

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych MS Excel od podstaw do analiz biznesowych Terminy szkolenia 21-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Mercure**** Opis MS Excel stał się narzędziem praktycznie niezbędnym w dzisiejszym środowisku biznesowym.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy :: Trik 1. Lista rozwijana z aktywnymi hiperłączami :: Trik 2. Łączenie tabel o róŝnym układzie kolumn :: Trik 3. Automatyczne zapisywanie zmian przy zamykaniu skoroszytu :: Trik 4. Linie siatki arkusza

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc . Pierwsza pomoc Autor: Bartosz Gajda ISBN: 978-83-246-1095-2 Format: A5, stron: 92 Kto w dzisiejszych zwariowanych czasach chcia³by traciæ cenne godziny na robienie papierowych sprawozdañ i zestawieñ?

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Aby zastosowad tabelę przestawną należy wybrad dowolną komórkę w arkuszu i z menu Wstawianie wybierz opcję Tabela Przestawna.

Aby zastosowad tabelę przestawną należy wybrad dowolną komórkę w arkuszu i z menu Wstawianie wybierz opcję Tabela Przestawna. Zajęcia nr 3: Tabele i wykresy przestawne Przypuśdmy, że mamy zbiór do analizy: Aby zastosowad tabelę przestawną należy wybrad dowolną komórkę w arkuszu i z menu Wstawianie wybierz opcję Tabela Przestawna.

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej,

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej, Tworzenie wykresu do danych z tabeli zawierającej analizę rozwoju wyników sportowych w pływaniu stylem dowolnym na dystansie 100 m, zarejestrowanych podczas Igrzysk Olimpijskich na przestrzeni lat 1896-2012.

Bardziej szczegółowo

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter147/1_wygodne_formanty.zip

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter147/1_wygodne_formanty.zip :: Trik 1. Obsługa rejestrów za pomocą pól wyboru :: Trik 2. Rozbudowa obliczeń w tabeli przestawnej :: Trik 3. Lista dat późniejszych o określoną liczbę miesięcy :: Trik 4. Przypisywanie cen do towarów

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja (148) Czerwiec 2015

Aktualizacja (148) Czerwiec 2015 Aktualizacja (148) Czerwiec 2015 PYTANIA CZYTELNIKÓW: Jak zmodyfikować identyfikatory, aby wszystkie miały identyczną długość? Jak przygotować czytelny wykres prezentujący prognozę? Jak oznaczyć istotne

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Identyfikator klienta generowany za pomocą formuły

Trik 1 Identyfikator klienta generowany za pomocą formuły :: Trik 1. Identyfikator klienta generowany za pomocą formuły :: Trik 2. Warunkowe podsumowanie z wielu kolumn :: Trik 3. Komunikaty o błędach niewidoczne na wydruku :: Trik 4. Wyliczanie wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją Piotra Gromulskiego. Podsumowania okresowe w Excelu na skróty

Pod redakcją Piotra Gromulskiego. Podsumowania okresowe w Excelu na skróty Pod redakcją Piotra Gromulskiego Podsumowania okresowe w Excelu na skróty Redaktor Piotr Gromulski Wydawca Agata Kwaśniewska Opracowanie graficzne okładki Zbigniew Korzański Koordynator produkcji Michał

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym Arkusz kalkulacyjny może służyć do tworzenia prostych baz danych, składających się z pojedynczej tabeli, gdzie kolumny określane są jako Pola, natomiast wiersze jako

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Porządkowanie danych za pomocą makr i formuł w Excelu

Porządkowanie danych za pomocą makr i formuł w Excelu Uporządkowanie danych i doprowadzenie ich do postaci, w której nadają się do właściwej obróbki, to typowy problem wielu użytkowników Excela. Taka sytuacja zaistnieje przy importowaniu danych z zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Najlepsze wykresy do prezentacji biznesowych

Najlepsze wykresy do prezentacji biznesowych Najlepsze wykresy do prezentacji biznesowych Najlepsze wykresy do prezentacji biznesowych Redaktor prowadzący Rafał Janus Wydawca Monika Kijok Opracowanie graficzne okładki Piotr Fedorczyk Opracowanie

Bardziej szczegółowo

POBIERANIE I ANALIZA ZEWNĘTRZNYCH DANYCH. Tom III NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

POBIERANIE I ANALIZA ZEWNĘTRZNYCH DANYCH. Tom III NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y POBIERANIE I ANALIZA ZEWNĘTRZNYCH DANYCH VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom III Pobieranie i analiza zewnętrznych danych

Bardziej szczegółowo

Excel wykresy niestandardowe

Excel wykresy niestandardowe Excel wykresy niestandardowe Uwaga Przy robieniu zadań zadbaj by każde zadanie było na kolejnym arkuszu, zadanie na jednym, wykres na drugim, kolejne zadanie na trzecim itd.: Tworzenie wykresów Gantta

Bardziej szczegółowo

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE 1. Tabele wykonane w Excelu na pierwszych ćwiczeniach Wielkość prób samce samice wiosna/lato 12 6 jesień 6 7 zima 10 9 Średni ciężar osobnika SD ciężaru osobnika samce

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Raporty

WellCommerce Poradnik: Raporty WellCommerce Poradnik: Raporty Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce które służą do generowania raportów oraz statystyk. 2 WellCommerce Poradnik: Raporty... 1 Spis treści...

Bardziej szczegółowo

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń PROGRAM SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA MS Excel poziom podstawowy FORMA KSZTAŁCENIA Zgodnie z 3 pkt. 5 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

2 Arkusz kalkulacyjny

2 Arkusz kalkulacyjny 2 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 2.1. Tworzenie skoroszytów Tworzenie, budowa oraz zapisywanie skoroszytów w programie Excel 2007 nie uległy zasadniczym różnicom w stosunku do programu Excel 2003, dlatego

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Excel

Arkusz kalkulacyjny Excel Arkusz kalkulacyjny Excel Ćwiczenie 1. Sumy pośrednie (częściowe). POMOC DO ĆWICZENIA Dzięki funkcji sum pośrednich (częściowych) nie jest konieczne ręczne wprowadzanie odpowiednich formuł. Dzięki nim

Bardziej szczegółowo

KONTROLING SPRZEDAŻOWY W EXCELU. Tom I NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA

KONTROLING SPRZEDAŻOWY W EXCELU. Tom I NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA z a a w a n s o w a n y KONTROLING SPRZEDAŻOWY W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom I Kontroling sprzedażowy w Excelu Wojciech Próchnicki

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0

ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne. Sylabus

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel

Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel Copyright Datapartner Oy 2014 1 Spis treści Wygląd... 3 Dla których wersji Microsoft Excel program jest objęty wsparciem?... 3 Kod programu z podpisem cyfrowym...

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Wartości prognozowane bardziej czytelne na wykresie

Trik 1 Wartości prognozowane bardziej czytelne na wykresie :: Trik 1. Wartości prognozowane bardziej czytelne na wykresie :: Trik 2. Szybkie łączenie danych z 2 zestawień :: Trik 3. Problem z zaokrąglaniem kwot do pełnej złotówki :: Trik 4. Wyodrębnianie informacji

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Otwórz skoroszyt TIK Lista płac. W Arkuszu 1 wprowadź następujące dane: - w komórce A1 tekst: Uproszczona lista płac - w komórce B30 tekst: Podatek - w komórce

Bardziej szczegółowo

EXCEL ZAAWANSOWANY. Konspekt szczegółowy

EXCEL ZAAWANSOWANY. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób dużo pracujących w Excelu, tworzących raporty i zestawienia Wersje aplikacji MS EXCEL 2000, 2003, 2007, 2010 Wersje językowe Czas trwania Kurs poprzedzający Kurs następujący

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny - Zadanie 6

Arkusz kalkulacyjny - Zadanie 6 Arkusz kalkulacyjny - Zadanie 6 Tabela przestawna to narzędzie, które oferuje szybkie tworzenie tzw. raportu tabeli przestawnej, czyli podsumowywania skomplikowanego zbioru danych. Wstawianie tabeli przestawnej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja (151) Sierpień/Wrzesień 2015

Aktualizacja (151) Sierpień/Wrzesień 2015 Aktualizacja (151) Sierpień/Wrzesień 2015 PYTANIA CZYTELNIKÓW: Jak sprawdzać poprawność ręcznie wprowadzanych danych liczbowych? Jak wyszukiwać najczęściej występującą nazwę? Jak wyświetlać daty z nazwą

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja (163) Maj/Czerwiec 2016

Aktualizacja (163) Maj/Czerwiec 2016 Aktualizacja (163) Maj/Czerwiec 2016 PYTANIA CZYTELNIKÓW: Co zrobić, gdy Excel niepoprawnie rozpoznaje daty wpisywane do arkusza? Jak szybko sporządzić podsumowanie wierszy i kolumn? Czy można szybko sprawdzić

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych

Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Projekt: Wdrożenie strategii szkoleniowej prowadzony przez KancelarięPrezesa Rady Ministrów Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo