SUMA ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO GRAFICZNEJ PREZENTACJI W EXCELU. Tom V VBA JEŻELI COS NPV KOMÓRKA CZY.LICZBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUMA ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO GRAFICZNEJ PREZENTACJI W EXCELU. Tom V VBA JEŻELI COS NPV KOMÓRKA CZY.LICZBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG"

Transkrypt

1 z a a w a n s o w a n y ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO GRAFICZNEJ PREZENTACJI W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom V

2 Zaawansowane narzędzia do graficznej prezentacji w Excelu Piotr Dynia

3 Autor: Piotr Dynia Kierownik grupy wydawniczej: Ewa Ziętek-Maciejczyk Wydawca: Monika Kijok Redaktor prowadzący: Rafał Janus Korekta: Zespół Skład i łamanie: Triograf, Dariusz Kołacz Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: Miller ISBN: Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o Warszawa, ul. Łotewska 9a tel , faks NIP: Numer KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: zł Zaawansowane narzędzia graficznej prezentacji w Excelu wraz z przysługującym Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opubliko wanych w Zaawansowanych narzędziach graficznej prezentacji w Excelu oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja Zaawansowane narzędzia graficznej prezentacji w Excelu została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji Zaawansowane narzędzia graficznej prezentacji w Excelu oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji Zaawansowane narzędzia graficznej prezentacji w Excelu lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.

4 Spis treści 1. Wykorzystanie tabel do prezentacji danych Tworzenie tabeli Zmiana ustawień tabeli Tworzenie nowego stylu tabeli Modyfikowanie niestandardowego stylu tabeli Tworzenie nowego stylu tabeli na podstawie istniejącego Kopiowanie stylu tabeli do innego skoroszytu Zaawansowane możliwości tworzenia wykresów Wybór odpowiedniego rodzaju wykresu i ustawienie podstawowych opcji Zmiana opcji formatowania wykresu Dodanie linii trendu i jej sformatowanie Przykłady zastosowania motywów Korzystanie z motywów Tworzenie własnego motywu Inne ciekawe operacje na motywach Opcje formatowania warunkowego Używanie odpowiednich kryteriów przy formatowaniu warunkowym Użycie pasków danych Użycie skali kolorów Użycie ikon przy formatowaniu warunkowym Użycie skomplikowanych formuł przy formatowaniu warunkowym Używanie grafiki SmartArt Dodawanie grafiki SmartArt do arkusza Dostosowywanie ustawień grafiki SmartArt Przełączenie na inną grafikę SmartArt i inne przydatne operacje

5 Kontroling finansowy w Excelu 6. Używanie formantów do zmiany wizualizacji na arkuszu Dodanie paska przewijania w celu przesuwania osi czasu Dodanie pokrętła zmieniającego liczbę punktów na wykresie Dodawanie rozwijanej listy w celu wyboru danych pokazywanych na wykresie Przedstawienie zmian na żywo na drugim ekranie podczas prezentacji

6 Wstęp Excel jest jednym z najbardziej popularnych narzędzi do analizy danych. Swoją popularność zawdzięcza temu, że oferuje wiele różnych sposobów dokonywania obliczeń oraz ma dużą gamę możliwości prezentacji danych i wizualizacji wyników. Te możliwości pozwalają przedstawiać analizy statystyczne czy trendy w sposób dostosowany do konkretnego użytkownika i ułatwiają mu analizę, a tym samym podejmowanie decyzji. Znajomość poszczególnych metod prezentacji i wizualizacji danych w Excelu jest podstawową umiejętnością sprawnego menedżera, księgowego czy specjalisty od kontrolingu. W tej książce przedstawimy poszczególne narzędzia służące do tych celów i omówimy je dokładnie na bazie przykładów. Każda kolejna wersja Excela jest wzbogacana o nowe narzędzia prezentacji danych. Użytkownik może pogubić się w tym, jak te narzędzia wykorzystać do własnych zadań. Dlatego w tej książce położono nacisk na omówienie prawie wszystkich narzędzi służących do wizualizacji wyników wraz z zaznaczeniem różnic pomiędzy nimi. Po zapoznaniu się z tą publikacją Czytelnik zdobędzie szeroką wiedzę na temat poszczególnych narzędzi. Będzie również w stanie wybrać odpowiednie narzędzie do własnych potrzeb w zakresie prezentacji danych. Wszystkie informacje zawarte w tej książce są dostosowane do nowszych edycji Excela, począwszy od wersji Autor omawia nie tylko popularne narzędzia, jak tabele czy wykresy, ale również te rzadko wykorzystywane: motywy czy obiekty SmartArt. Omawia również bardziej zaawansowane metody wizualizacji umożliwiające użytkownikom interakcję z arkuszem. Tę publikację można traktować jako obszerny zbiór wiedzy na temat metod wizualizacji danych i prezentacji wyników analiz, którą powinien mieć pod ręką każdy menedżer czy analityk. 5

7 Kontroling finansowy w Excelu Wszystkie pliki Excela z przykładami o mawianymi w książce można pobrać ze strony: 6

8 1. Wykorzystanie tabel do prezentacji danych Jednym z podstawowych narzędzi, które pozwalają na odpowiednie zwizualizowanie danych, są tabele programu Excel. Tabele te zostały wprowadzone w wersji Excel 2007, zastępując listy. Zaprezentujemy możliwości przedstawienia danych w takiej tabeli na podstawie arkusza z rozliczeniem budżetu przedstawionym na rysunku 1.1. Rys Arkusz z rozliczeniem budżetu 1.1. Tworzenie tabeli Najpierw musimy utworzyć tabelę. W tym celu zaznacz dowolną komórkę w zakresie wypełnionych komórek. Następnie na karcie Narzędzia główne w grupie poleceń Style wybierz Formatuj jako tabelę i z listy dostępnych stylów formatowania wybierz ten, który najlepiej będzie pasował do wyglądu naszej tabeli, np. styl Średni 9. 7

9 Zaawansowane narzędzia do graficznej prezentacji w Excelu Rys Wybieranie stylu formatowania z galerii stylów Pojawi się okno Formatowanie jako tabelę z zakresem komórek obejmującym bieżący obszar zaznaczonej komórki. Jeśli tabela ma obejmować inne komórki, to trzeba skorygować ten zakres komórek. Jeżeli opcja Moja tabela ma nagłówki nie jest zaznaczona, to ją zaznacz, ponieważ zestawienie ma nagłówki. Następnie naciśnij przycisk OK, aby zastosować tabelę dla danego zakresu komórek. 8

10 Rozdział 1 Wykorzystanie tabel do prezentacji danych Rys Okno dialogowe wyświetlane przy tworzeniu tabeli Tabela zostanie sformatowana zgodnie z użytym stylem formatowania. Tabela ma w wierszach nagłówkowych znaczniki autofiltra, co może ułatwić ukrycie pewnych danych. Rys Tabela po utworzeniu Tabelę można utworzyć również przez zaznaczenie dowolnej komórki w zakresie i na karcie Wstawianie w grupie poleceń Tabele wybranie polecenia Tabela. Po ewentualnym skorygowaniu zakresu komórek i opcji Moja tabela ma nagłówki następnie musimy nacisnąć przycisk OK. Przy tym sposobie utworzenia tabela zostanie utworzona z domyślnym stylem formatowania Zmiana ustawień tabeli Tabela kolorystycznie nam odpowiada, ale chcielibyśmy wprowadzić kilka zmian wizualnych, np. wyróżnić pierwszą kolumnę, dodać wiersz sumy 9

11 Zaawansowane narzędzia do graficznej prezentacji w Excelu i naprzemiennie kolorować kolumny, a nie wiersze. Tabele programu Excel oferują kilka możliwości zmiany swojego wyglądu i w bardzo prosty sposób można zmienić te podstawowe opcje. W tym celu: 1. Zaznacz dowolną komórkę w tabeli. Na karcie Narzędzia tabel/projektowanie w grupie poleceń Opcje stylu tabeli wybierz na liście dostępnych opcji Pierwsza kolumna, aby wyróżnić pierwszą kolumnę tabeli. 2. Wśród tych samych opcji w grupie poleceń Opcje stylu tabeli zaznacz opcję Kolumny naprz., a opcję Wiersze naprz. zmień na niezaznaczoną, aby zamiast wierszy na przemian kolorowane były kolumny. 3. W tym samym miejscu w grupie poleceń Opcje stylu tabeli zaznacz jeszcze opcję Wiersz sumy, aby na dole tabeli pokazany został wiersz z podsumowaniem zestawienia. Rys Zmiana opcji stylu tabeli Tabela po zmianie tych opcji jest przedstawiona na rysunku 1.6. Rys Tabela po zmianie opcji stylu tabeli 10

12 Rozdział 1 Wykorzystanie tabel do prezentacji danych Zmień jeszcze tylko opcje podsumowania tabeli, ponieważ domyślnie wstawiona jest wyłącznie suma wartości dla kolumny E, co nam nie odpowiada. Zaznacz komórkę E38. Pojawi się po prawej stronie komórki znacznik listy rozwijalnej. Po kliknięciu go z listy rozwijalnej wybierz pozycję Brak, ponieważ w tej kolumnie nie chcemy użyć żadnej funkcji do podsumowania. Rys Zmiana funkcji agregującej w komórce E38 W podobny sposób zaznacz kolejno komórki B38, C38 oraz D38 i dla każdej z nich z listy rozwijalnej wybierz funkcję Suma, ponieważ chcemy sumować wszystkie wartości w tych kolumnach. Widok dolnej części tabeli po zmianie ustawień podsumowania jest przedstawiony na rysunku 1.8. Rys Wiersz podsumowania po zmianie funkcji agregujących w wierszu 1.3. Tworzenie nowego stylu tabeli Jeśli żaden z predefiniowanych stylów tabeli nam nie odpowiada, w Excelu mamy możliwość utworzenia własnego stylu tabeli. Dalej pokażemy, jak utworzyć taki styl tabeli, który można wykorzystać przy innych tabelach w skoroszycie. 11

13 Zaawansowane narzędzia do graficznej prezentacji w Excelu Najpierw zaznacz dowolną komórkę w tabeli. Na karcie Narzędzia tabel/ Projektowanie w grupie poleceń Style tabeli wybierz przycisk rozwinięcia galerii stylów znajdujący się w dolnym prawym rogu grupy poleceń i po rozwinięciu galerii stylów wybierz na dole polecenie Nowy styl tabeli. Zostanie otwarte okno Nowy szybki styl tabeli. W tym oknie w polu Nazwa wpisz nazwę naszego stylu: Moja tabela. Następnie można zaznaczać poniżej na liście elementów tabeli poszczególne elementy tabeli i ustawiać ich formatowanie. Na początku zaznacz pozycję Cała tabela i wybierz przycisk Format, a następnie w oknie Formatowanie komórek w zakładce Wypełnienie wybierz kolor jasnobłękitny i naciśnij przycisk OK. Rys Ustawianie koloru wypełnienia dla całej tabeli 12

14 Rozdział 1 Wykorzystanie tabel do prezentacji danych Rys Okno tworzenia nowego stylu po ustawieniu koloru wypełnienia dla całej tabeli Następnym elementem jest Pierwszy pasek kolumny, zaznacz go i w polu rozmiar paska wybierz ilość 2, ponieważ chcemy, aby naprzemiennie były kolorowane co dwie kolumny. Dla elementu Drugi pasek kolumny robimy podobnie i dodatkowo kolor wypełnienia ustaw na trochę ciemniejszy błękitny. Rys Okno tworzenia nowego stylu po ustawieniu formatowania dla pierwszego i drugiego paska kolumny 13

15 Zaawansowane narzędzia do graficznej prezentacji w Excelu UWAGA Jeśli pomyliliśmy się i ustawiliśmy element tabeli, którego nie chcieliśmy zmieniać, to możemy zaznaczyć ten element tabeli na liście wszystkich elementów w oknie ustawienia nowego stylu tabeli i nacisnąć przycisk Wyczyść, aby usunąć formatowanie tego elementu. Dla elementu Pierwsza kolumna ustaw ciemniejszy kolor niebieski oraz w zakładce Czcionka w polu Kolor ustaw dodatkowo kolor biały czcionki, gdyż z tym wypełnieniem lepiej wygląda jaśniejsza czcionka. Podobnie ustaw element Wiersz nagłówka, ale kolor wypełnienia wskaż na jeszcze ciemniejszy niebieski i dodatkowo wybierz pogrubienie czcionki. Ostatnim elementem do modyfikacji jest Wiersz sumy. Dla tego elementu wskaż pochyloną czcionkę. W zakładce Obramowanie w polu Linia wybierz podwójną linię i w polu Obramowanie zaznacz górną krawędź, a następnie naciśnij OK. UWAGA Jeśli przez pomyłkę zostało ustawione niepoprawne formatowanie w jednej z zakładek okna Formatowanie komórek, można użyć przycisku Wyczyść znajdującego się w dolnym prawym rogu każdej z zakładek. Rys Ustawianie górnej krawędzi obramowania wiersza sumy 14

16 Rozdział 1 Wykorzystanie tabel do prezentacji danych Po ustawieniu formatowania wszystkich elementów tabeli w oknie Nowy szybki styl tabeli naciśnij przycisk OK, aby utworzyć styl na bazie ustawionego formatowania. UWAGA Aby utworzony styl był domyślnym stylem dla wszystkich nowych tabel w skoroszycie, to w oknie Nowy szybki styl tabeli przed naciśnięciem przycisku OK zaznacz pole Ustaw jako domyślny styl tabeli dla tego dokumentu. Rys Okno tworzenia nowego stylu przed zatwierdzeniem nowego stylu Teraz dla tabeli z danymi budżetu można ustawić styl, który przed chwilą utworzyliśmy. W tym celu zaznacz dowolną komórkę w tabeli, na karcie Narzędzia tabel/projektowanie w grupie poleceń Style tabeli rozwiń galerię stylów i na samej górze w kategorii Niestandardowe wybierz styl tabeli: Moja tabela. Rys Wybieranie własnego stylu tabeli 15

17 Zaawansowane narzędzia do graficznej prezentacji w Excelu Tabela po sformatowaniu utworzonym stylem przedstawiona jest na rysunku Rys Tabela sformatowana nowym stylem tabeli UWAGA Jeśli skoroszyt, który zawiera niestandardowy styl tabeli, zostanie zapisany w starym formacie pliku z rozszerzeniem.xls, to niektóre elementy formatowania mogą zostać zapisane w niepoprawny sposób. Zaleca się zapisywanie takich skoroszytów w jednym z nowych formatów pliku, np. z rozszerzeniem.xlsx Modyfikowanie niestandardowego stylu tabeli Jeśli po ustawieniu dla tabeli jej własnego stylu okaże się jednak, że wybrane formatowanie nie do końca nam odpowiada, Excel daje możliwość modyfikacji stylu utworzonego przez użytkownika. W tym celu: 1. Zaznacz dowolną komórkę w tabeli. Na karcie Narzędzia tabel/projektowanie w grupie poleceń Style tabeli kliknij prawym przyciskiem myszki niestandardowy styl tabeli, który utworzyliśmy wcześniej, i z menu podręcznego wybierz polecenie Modyfikuj. 16

18 Rozdział 1 Wykorzystanie tabel do prezentacji danych Rys Wybieranie polecenia modyfikacji stylu tabeli UWAGA Polecenie Modyfikuj jest dostępne tylko dla niestandardowych stylów tabel. Dla wbudowanych stylów tabel to polecenie jest niedostępne. 2. Pojawi się okno dialogowe Modyfikowanie szybkiego stylu tabeli. Na liście Element tabeli zaznacz pozycję Cała tabela i naciśnij przycisk Format. W oknie dialogowym Formatowanie komórek w zakładce Obramowanie zaznacz w polu Styl bardzo cienką linię. Następnie kliknij w sekcji Ustawienia wstępne najpierw przycisk Kontur, a potem Wewnątrz, aby ustawić dla wszystkich krawędzi komórek bardzo cienką linię obramowania. W oknie Formatowanie komórek naciśnij przycisk OK, aby zmienić formatowanie dla wszystkich komórek tabeli. 3. W oknie dialogowym Modyfikowanie szybkiego stylu tabeli na liście elementów tabeli zaznacz pozycję Pierwszy pasek kolumny i w polu Rozmiar paska ustaw wartość 3, gdyż chcemy, aby formatowanie dla kolumn 2 i 3 było inne niż dla kolumn 4 i Zaznacz kolejny element tabeli: Pierwsza kolumna i zmień formatowanie dla tego elementu tabeli. W zakładce Obramowanie w polu Kolor wybierz kolor Biały, a następnie w polu Styl wskaż podobnie jak poprzednio bardzo cienką linię i ustaw ją dla wszystkich krawędzi komórek. 17

19 Zaawansowane narzędzia do graficznej prezentacji w Excelu Rys Ustawienie białej krawędzi dla wszystkich komórek pierwszej kolumny tabeli 5. Następnie dla tego elementu ustaw w zakładce Czcionka w polu Kolor zamiast białego koloru czcionki kolor ciemnogranatowy i naciśnij OK w oknie Formatowanie komórek. 6. W oknie Modyfikowanie szybkiego stylu tabeli naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić modyfikację stylu tabeli. Po zmianie stylu wszystkie tabele, które były sformatowane tym stylem, automatycznie zmienią swoje opcje formatowania. Na rysunku 1.19 przedstawiona jest tabela zawierająca dane budżetu po modyfikacji stylu. 18

20 Rozdział 1 Wykorzystanie tabel do prezentacji danych Rys Ustawienia stylu tabeli po modyfikacji Rys Tabela po modyfikacji stylu UWAGA Aby wszystkie nowe tabele w skoroszycie były automatycznie formatowane określonym stylem tabeli, przy czym nie ma znaczenia, czy jest to styl wbudowany, czy niestandardowy, na karcie Narzędzia tabel/projektowanie w grupie poleceń Style tabeli kliknij prawym przyciskiem myszki na stylu tabeli, który ma być stylem domyślnym dla wszystkich nowych tabel, i z menu podręcznego wybierz polecenie Ustaw jako domyślny. 19

21 Zaawansowane narzędzia do graficznej prezentacji w Excelu 1.5. Tworzenie nowego stylu tabeli na podstawie istniejącego Nie trzeba tworzyć nowego stylu tabeli, samodzielnie ustawiając wszystkie opcje formatowania elementów. Można do tego wykorzystać istniejący styl tabeli i nieco go zmodyfikować. Wyjaśniamy, w jaki sposób można to zrobić. Na rysunku 1.20 przedstawiona jest tabela sformatowana stylem Styl tabeli średni 9. Zmodyfikujemy jego ustawienia formatowania. Rys Tabela sformatowana stylem Styl tabeli średni 9 Aby utworzyć nowy styl tabeli na podstawie istniejącego: 1. Zaznacz dowolną komórkę w tabeli. Na karcie Narzędzia tabel/projektowanie w grupie poleceń Style tabeli kliknij prawym przyciskiem myszki styl tabeli, którego ustawienia zostaną skopiowane, i z menu podręcznego wybierz polecenie Duplikuj. Rys Wybieranie polecenia duplikowania stylu tabeli 20

22 Rozdział 1 Wykorzystanie tabel do prezentacji danych 2. W oknie Modyfikowanie szybkiego stylu tabeli w polu Nazwa wpisz nazwę stylu, który ma zostać utworzony, np.: Budżet. 3. Na liście Element tabeli zaznacz element Pierwszy pasek kolumny i w polu Rozmiar paska ustaw W podobny sposób zaznacz element Drugi pasek kolumny i w polu Rozmiar paska ustaw Zaznacz jeszcze element Pierwsza kolumna i naciśnij przycisk Format. W oknie Formatowanie komórek w zakładce Wypełnienie w polu Kolor tła ustaw troszeczkę jaśniejszy niebieski, natomiast w zakładce Czcionka w polu Kolor wybierz granatowy kolor czcionki i naciśnij przycisk OK, aby zamknąć okno formatowania. Rys Ustawienie koloru wypełnienia dla pierwszej kolumny 6. To już wszystkie zmiany. W oknie Modyfikowanie szybkiego stylu tabeli naciśnij OK, aby utworzyć nowy styl tabeli o nazwie Budżet. 21

23 Zaawansowane narzędzia do graficznej prezentacji w Excelu Rys Ustawienia nowego stylu tabeli 7. Zaznacz dowolną komórkę w tabeli, na karcie Narzędzia tabel/projektowanie w grupie poleceń Style tabeli rozwiń galerię stylów i w sekcji Niestandardowe wybierz styl tabeli Budżet. Rys Ustawienie stylu tabeli dla zaznaczonej tabeli Teraz tabela z danymi budżetu będzie sformatowana zgodnie ze stylem tabeli Budżet, który to styl został utworzony wcześniej na bazie stylu wbudowanego. 22

24 Rozdział 1 Wykorzystanie tabel do prezentacji danych Rys Tabela sformatowana zgodnie ze stylem Budżet UWAGA Formatowanie tabeli nie jest nadrzędne w stosunku do zwykłego formatowania komórek. Można w takiej tabeli np. wyróżnić największe odchylenie pozycji budżetowej innym kolorem czcionki i pogrubieniem, jak to przedstawiono na rysunku 1.26 w komórce D10. Rys Wyróżnienie komórki D10 w tabeli 1.6. Kopiowanie stylu tabeli do innego skoroszytu Style tabel, które utworzyliśmy, dostępne są tylko i wyłącznie w danym skoroszycie. Excel nie ma narzędzia, które umożliwiałoby przeniesienie niestandardowych stylów tabel z jednego skoroszytu do drugiego. Można jednak użyć pewnego triku, aby styl tabeli Budżet był dostępny w innym pliku z danymi budżetowymi innego działu. 23

25 Zaawansowane narzędzia do graficznej prezentacji w Excelu Rys Dane budżetu innego działu zawarte w odrębnym skoroszycie Aby zestawienie w innym pliku sformatować jako tabelę stylem Budżet, otwórz skoroszyt zawierający niestandardowy styl tabeli Budżet i skopiuj cały arkusz zawierający tabelę sformatowaną tym stylem. W drugim skoroszycie zawierającym niesformatowane dane budżetu innego działu utwórz nowy arkusz kliknij kartę arkusza bez nazwy lub wybierz na karcie Narzędzia główne w grupie poleceń Komórki polecenie Wstaw/Wstaw arkusz. W nowym arkuszu zaznacz komórkę A1 i wklej zawartość schowka z tabelą, np. przez wybranie na karcie Narzędzia główne w grupie poleceń Schowek polecenia Wklej. Po wklejeniu tabeli sformatowanej stylem Budżet ten niestandardowy styl tabeli będzie dostępny w galerii stylów tego skoroszytu. Można teraz usunąć arkusz z tabelą skopiowaną z pierwotnego skoroszytu, wybrać na karcie Narzędzia główne w grupie poleceń Usuń polecenie Usuń/Usuń arkusz, a następnie nacisnąć przycisk Usuń w oknie z potwierdzeniem tej operacji. Rys Dane budżetu innego działu Teraz można już wykorzystać ten styl tabeli, wybierając z galerii stylów tabel styl Budżet w kategorii Niestandardowe. Możemy później jeszcze zmienić odpowiednie opcje tabeli oraz w wierszu sumy ustawić odpowiednie formuły, tak jak to robiliśmy na początku rozdziału dla poprzedniej tabeli. 24

SUMA ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO GRAFICZNEJ PREZENTACJI W EXCELU. Tom V VBA JEŻELI COS NPV KOMÓRKA CZY.LICZBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG

SUMA ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO GRAFICZNEJ PREZENTACJI W EXCELU. Tom V VBA JEŻELI COS NPV KOMÓRKA CZY.LICZBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG z a a w a n s o w a n y ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO GRAFICZNEJ PREZENTACJI W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom V Zaawansowane narzędzia

Bardziej szczegółowo

Tabele w Excelu przejrzysty sposób na prezentację danych

Tabele w Excelu przejrzysty sposób na prezentację danych Tabele w Excelu przejrzysty sposób na prezentację danych Excel w praktyce Redaktor prowadzący Rafał Janus Wydawca Weronika Wota Opracowanie graficzne okładki Małgorzata Piaskowska Opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

BUDŻETOWANIE W EXCELU. Tom XI NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA

BUDŻETOWANIE W EXCELU. Tom XI NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA z a a w a n s o w a n y BUDŻETOWANIE W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom XI Budżetowanie w Excelu Malina Cierzniewska-Skweres Jakub Kudliński

Bardziej szczegółowo

TABELE I WYKRESY PRZESTAWNE OD A DO Z DYNAMICZNA ANALIZA DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH

TABELE I WYKRESY PRZESTAWNE OD A DO Z DYNAMICZNA ANALIZA DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH z a a w a n s o w a n y TABELE I WYKRESY PRZESTAWNE OD A DO Z DYNAMICZNA ANALIZA DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH Tabele i wykresy przestawne od A do Z dynamiczna analiza dużych zbiorów danych Krzysztof Chojnacki

Bardziej szczegółowo

BUDŻETOWANIE W EXCELU. Tom XI NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA

BUDŻETOWANIE W EXCELU. Tom XI NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA z a a w a n s o w a n y BUDŻETOWANIE W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom XI Budżetowanie w Excelu Malina Cierzniewska-Skweres Jakub Kudliński

Bardziej szczegółowo

Praktyczny Excel. Wykresy i grafika. w Excelu krok po kroku

Praktyczny Excel. Wykresy i grafika. w Excelu krok po kroku Praktyczny Excel Wykresy i grafika w Excelu krok po kroku 5 1 NUMER PRAWNICZY przygotowany przez + OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH profesjonalnie i kompleksowo 1 2 + GRATIS 20% GRATIS 30%, tel. 22 518 29 29,

Bardziej szczegółowo

TABELE I WYKRESY PRZESTAWNE OD A DO Z DYNAMICZNA ANALIZA DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH

TABELE I WYKRESY PRZESTAWNE OD A DO Z DYNAMICZNA ANALIZA DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH z a a w a n s o w a n y TABELE I WYKRESY PRZESTAWNE OD A DO Z DYNAMICZNA ANALIZA DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH Tabele i wykresy przestawne od A do Z dynamiczna analiza dużych zbiorów danych Krzysztof Chojnacki

Bardziej szczegółowo

Praktyczny Excel. Wykresy i grafika. w Excelu krok po kroku

Praktyczny Excel. Wykresy i grafika. w Excelu krok po kroku Praktyczny Excel Wykresy i grafika w Excelu krok po kroku 5 1 NUMER PRAWNICZY przygotowany przez + OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH profesjonalnie i kompleksowo 1 2 + GRATIS 20% GRATIS 30%, tel. 22 518 29 29,

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE I NIESTANDARDOWE WYKRESY. Tom IX NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

ZAAWANSOWANE I NIESTANDARDOWE WYKRESY. Tom IX NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y ZAAWANSOWANE I NIESTANDARDOWE WYKRESY VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom IX Zaawansowane i niestandardowe wykresy Malina

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE PORZĄDKOWANIE DANYCH. Tom X NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA

SZYBKIE PORZĄDKOWANIE DANYCH. Tom X NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA z a a w a n s o w a n y SZYBKIE PORZĄDKOWANIE DANYCH VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom X Szybkie porządkowanie danych Piotr Dynia Jakub Kudliński

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR. Tom XII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR. Tom XII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom XII Autorzy: Piotr Dynia, Jakub Kudliński Kierownik

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TABEL PRZESTAWNYCH W KONTROLINGU. Tom VI NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

ZASTOSOWANIE TABEL PRZESTAWNYCH W KONTROLINGU. Tom VI NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y ZASTOSOWANIE TABEL PRZESTAWNYCH W KONTROLINGU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom VI Zastosowanie tabel przestawnych w

Bardziej szczegółowo

EXCEL W DZIALE KSIĘGOWOŚCI, CZ. 2. Tom VIII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

EXCEL W DZIALE KSIĘGOWOŚCI, CZ. 2. Tom VIII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y EXCEL W DZIALE KSIĘGOWOŚCI, CZ. 2 VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom VIII Excel w dziale księgowości, cz. 2 Piotr Dynia

Bardziej szczegółowo

EXCEL W DZIALE KSIĘGOWOŚCI, CZ. 1. Tom VII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

EXCEL W DZIALE KSIĘGOWOŚCI, CZ. 1. Tom VII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y EXCEL W DZIALE KSIĘGOWOŚCI, CZ. 1 VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom VII Excel w dziale księgowości, cz. 1 Jakub Kudliński

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja (152) Wrzesień 2015

Aktualizacja (152) Wrzesień 2015 Aktualizacja (152) Wrzesień 2015 PYTANIA CZYTELNIKÓW: W jaki sposób usunąć puste pozycje widoczne po rozwinięciu pola kombi? Jak wyszukiwać dane z uwzględnieniem 2 kryteriów? Czy można sortować komórki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZE OD PODSTAW JAK WYGODNIEJ PRACOWAĆ Z EXCELEM

FORMULARZE OD PODSTAW JAK WYGODNIEJ PRACOWAĆ Z EXCELEM z a a w a n s o w a n y FORMULARZE OD PODSTAW JAK WYGODNIEJ PRACOWAĆ Z EXCELEM Formularze od podstaw jak wygodniej pracować z Excelem Jakub Kudliński Autor: Jakub Kudliński Kierownik grupy wydawniczej:

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja (156) Grudzień 2015

Aktualizacja (156) Grudzień 2015 Aktualizacja (156) Grudzień 2015 PYTANIA CZYTELNIKÓW: Co zrobić, gdy Excel zaznacza za dużo komórek? Jak automatycznie otwierać skoroszyt? Jak wygenerować listę losowych nazw? Jak usuwać dane z pominięciem

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja (159) Luty/Marzec 2016

Aktualizacja (159) Luty/Marzec 2016 Aktualizacja (159) Luty/Marzec 2016 PYTANIA CZYTELNIKÓW: Jak zliczać transakcje za pomocą formuły tablicowej? Jak określić wiek poszczególnych pracowników? Jak zaokrąglić czas do kwadransów? Jak wyświetlać

Bardziej szczegółowo

FORMUŁY WARUNKOWE, DZIĘKI KTÓRYM TWÓJ EXCEL ZACZNIE MYŚLEĆ

FORMUŁY WARUNKOWE, DZIĘKI KTÓRYM TWÓJ EXCEL ZACZNIE MYŚLEĆ z a a w a n s o w a n y FORMUŁY WARUNKOWE, DZIĘKI KTÓRYM TWÓJ EXCEL ZACZNIE MYŚLEĆ Formuły warunkowe, dzięki którym Twój Excel zacznie myśleć Krzysztof Chojnacki, Piotr Dynia Autorzy: Krzysztof Chojnacki,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja (144) Marzec 2015

Aktualizacja (144) Marzec 2015 Aktualizacja (144) Marzec 2015 PYTANIA CZYTELNIKÓW: Jak dodać odwołanie do własnego folderu w oknach Otwórz lub Zapisz jako? Co zrobić, jeśli w skoroszycie brakuje niektórych poleceń? Jak utworzyć odwołania

Bardziej szczegółowo

Excel dla kadry zarządzającej PANELE MENEDŻERA

Excel dla kadry zarządzającej PANELE MENEDŻERA Excel dla kadry zarządzającej PANELE MENEDŻERA Excel dla kadry zarządzającej panele menedżera Redaktor prowadzący Jarosław Wilk Wydawca Monika Kijok Opracowanie graficzne okładki Piotr Fedorczyk Koordynator

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja (157) Styczeń 2016

Aktualizacja (157) Styczeń 2016 Aktualizacja (157) Styczeń 2016 PYTANIA CZYTELNIKÓW: Jak usunąć formatowanie komórek we wszystkich arkuszach? Jak wydrukować tylko zaznaczone dane Jak szybko usunąć formuły, ale zostawić wartości? NAJNOWSZE

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE I NIESTANDARDOWE WYKRESY. Tom IX NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

ZAAWANSOWANE I NIESTANDARDOWE WYKRESY. Tom IX NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y ZAAWANSOWANE I NIESTANDARDOWE WYKRESY VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom IX Zaawansowane i niestandardowe wykresy Malina

Bardziej szczegółowo

FORMUŁY WARUNKOWE, DZIĘKI KTÓRYM TWÓJ EXCEL ZACZNIE MYŚLEĆ

FORMUŁY WARUNKOWE, DZIĘKI KTÓRYM TWÓJ EXCEL ZACZNIE MYŚLEĆ z a a w a n s o w a n y FORMUŁY WARUNKOWE, DZIĘKI KTÓRYM TWÓJ EXCEL ZACZNIE MYŚLEĆ Formuły warunkowe, dzięki którym Twój Excel zacznie myśleć Krzysztof Chojnacki, Piotr Dynia Autorzy: Krzysztof Chojnacki,

Bardziej szczegółowo

Formatowanie warunkowe

Formatowanie warunkowe Formatowanie warunkowe od A do Z Formatowanie tabel Porównywanie danych Wyszukiwanie i oznaczanie danych BBP 0224 Redaktor Piotr Gromulski Redaktor merytoryczny Tadeusz Jankowski Wydawca Przemysław Modrzewski

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja (148) Czerwiec 2015

Aktualizacja (148) Czerwiec 2015 Aktualizacja (148) Czerwiec 2015 PYTANIA CZYTELNIKÓW: Jak zmodyfikować identyfikatory, aby wszystkie miały identyczną długość? Jak przygotować czytelny wykres prezentujący prognozę? Jak oznaczyć istotne

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja (161) Kwiecień 2016

Aktualizacja (161) Kwiecień 2016 Aktualizacja (161) Kwiecień 2016 PYTANIA CZYTELNIKÓW: Jak wprowadzać ułamki zwykłe? Jak obliczyć średnią z pominięciem wartości zerowych Jak długo muszę oszczędzać? Jak wyszukać w zestawieniu najmniejszą

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Praktyczny Excel. Sprytne makra

Praktyczny Excel. Sprytne makra Praktyczny Excel Sprytne makra 4 1 NUMER PRAWNICZY przygotowany przez + OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH profesjonalnie i kompleksowo 1 2 + GRATIS 20% GRATIS 30%, tel. 22 518 29 29, email: cok@wip.pl Sprytne makra

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie filtrować i sprawdzać poprawność danych w Excelu? 1

Jak sprawnie filtrować i sprawdzać poprawność danych w Excelu? 1 Jakie możliwości daje autofiltr... 1 Niestandardowe filtrowanie transakcji względem nazw produktów i dat... 3 Sprzedaż produktów w określonym czasie i wybranych miastach filtr zaawansowany... 5 Kontrola

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE PORZĄDKOWANIE DANYCH. Tom X NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA

SZYBKIE PORZĄDKOWANIE DANYCH. Tom X NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA z a a w a n s o w a n y SZYBKIE PORZĄDKOWANIE DANYCH VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom X Szybkie porządkowanie danych Piotr Dynia Jakub Kudliński

Bardziej szczegółowo

KONTROLING FINANSOWY W EXCELU. Tom IV NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA

KONTROLING FINANSOWY W EXCELU. Tom IV NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA z a a w a n s o w a n y KONTROLING FINANSOWY W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom IV Kontroling finansowy w Excelu Wojciech Próchnicki

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja (163) Maj/Czerwiec 2016

Aktualizacja (163) Maj/Czerwiec 2016 Aktualizacja (163) Maj/Czerwiec 2016 PYTANIA CZYTELNIKÓW: Co zrobić, gdy Excel niepoprawnie rozpoznaje daty wpisywane do arkusza? Jak szybko sporządzić podsumowanie wierszy i kolumn? Czy można szybko sprawdzić

Bardziej szczegółowo

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru Pole wyboru Pole wyboru może zostać wykorzystane wtedy, gdy istnieją dwie alternatywne opcje. Umożliwia wybranie jednej z wzajemnie wykluczających się opcji przez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Najlepsze wykresy do prezentacji biznesowych

Najlepsze wykresy do prezentacji biznesowych Najlepsze wykresy do prezentacji biznesowych Najlepsze wykresy do prezentacji biznesowych Redaktor prowadzący Rafał Janus Wydawca Monika Kijok Opracowanie graficzne okładki Piotr Fedorczyk Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia EXCEL OD PODSTAW POPOŁUDNIOWY (WIECZOROWY)

Program szkolenia EXCEL OD PODSTAW POPOŁUDNIOWY (WIECZOROWY) Program szkolenia EXCEL OD PODSTAW POPOŁUDNIOWY (WIECZOROWY) SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: nie znają programu Microsoft Excel lub znają go w nieznacznym stopniu, chcą nauczyć się podstawowych poleceń

Bardziej szczegółowo

2 Arkusz kalkulacyjny

2 Arkusz kalkulacyjny 2 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 2.1. Tworzenie skoroszytów Tworzenie, budowa oraz zapisywanie skoroszytów w programie Excel 2007 nie uległy zasadniczym różnicom w stosunku do programu Excel 2003, dlatego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych. PROGRAM SZKOLENIA Excel w Analizach danych SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, w codziennej pracy wykorzystują Excel jako narzędzie analizy danych i chcą zgłębić posiadaną

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word Formularz MS Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje moŝna następnie zebrać

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

52 NAJLEPSZE TRIKI W EXCELU, CZYLI JAK SZYBCIEJ WYKONAĆ OBLICZENIA

52 NAJLEPSZE TRIKI W EXCELU, CZYLI JAK SZYBCIEJ WYKONAĆ OBLICZENIA z a a w a n s o w a n y 52 NAJLEPSZE TRIKI W EXCELU, CZYLI JAK SZYBCIEJ WYKONAĆ OBLICZENIA 52 najlepsze triki w Excelu, czyli jak szybciej wykonać obliczenia Jakub Kudliński Autor: Jakub Kudliński Kierownik

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia EXCEL W ANALIZACH DANYCH.

Program szkolenia EXCEL W ANALIZACH DANYCH. Program szkolenia EXCEL W ANALIZACH DANYCH SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, w codziennej pracy wykorzystują Excel jako narzędzie analizy danych i chcą zgłębić posiadaną

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja (147) Maj 2015

Aktualizacja (147) Maj 2015 Aktualizacja (147) Maj 2015 PYTANIA CZYTELNIKÓW: Jak wygodnie podliczać godziny w zmianowym systemie pracy? W jaki sposób czytelnie oznaczać na wykresie przedział wartości? NAJNOWSZE TRIKI: Łączenie funkcji,

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja (162) Maj 2016

Aktualizacja (162) Maj 2016 Aktualizacja (162) Maj 2016 PYTANIA CZYTELNIKÓW: Jak oznaczyć istotne wartości na wykresie? Jak wyznaczyć liczbę kolumn i wierszy z zakresu arkusza? Problem z wyliczeniem daty przesuniętej o 10 dni roboczych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZE OD PODSTAW JAK WYGODNIEJ PRACOWAĆ Z EXCELEM

FORMULARZE OD PODSTAW JAK WYGODNIEJ PRACOWAĆ Z EXCELEM z a a w a n s o w a n y FORMULARZE OD PODSTAW JAK WYGODNIEJ PRACOWAĆ Z EXCELEM Formularze od podstaw jak wygodniej pracować z Excelem Jakub Kudliński Autor: Jakub Kudliński Kierownik grupy wydawniczej:

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 1. Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 2. Czytelne formatowanie walutowe :: Trik 3. Optymalny układ wykresu punktowego :: Trik 4. Szybkie oznaczenie wszystkich komórek z formułami

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Motyw to skoordynowany zestaw czcionek, kolorów i efektów wizualnych. Za pomocą pojedynczego kliknięcia można zastosować jeden z kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

KONTROLING SPRZEDAŻOWY W EXCELU. Tom I NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA

KONTROLING SPRZEDAŻOWY W EXCELU. Tom I NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA z a a w a n s o w a n y KONTROLING SPRZEDAŻOWY W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom I Kontroling sprzedażowy w Excelu Wojciech Próchnicki

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI. Tabele i ich możliwości

Rozdział VI. Tabele i ich możliwości Rozdział VI Tabele i ich możliwości 3.6. Tabele i ich możliwości W wielu dokumentach zachodzi konieczność przedstawienia danych w formie tabelarycznej. Dlatego też program OO Writer jest wyposażony w

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia EXCEL ŚREDNIOZAAWANSOWANY.

Program szkolenia EXCEL ŚREDNIOZAAWANSOWANY. Program szkolenia EXCEL ŚREDNIOZAAWANSOWANY SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, chcą przyspieszyć i usprawnić pracę oraz poszerzyć posiadaną już wiedzę z zakresu wprowadzania

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować Style Bardzo często w edytorze podczas pisania tekstu zachodzi potrzeba wielokrotnego powtórzenia czynności związanych z formatowaniem. Aby zapobiec stałemu otwieraniu okien dialogowych i wybierania stale

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i modyfikowanie wykresów

Tworzenie i modyfikowanie wykresów Tworzenie i modyfikowanie wykresów Aby utworzyć wykres: Zaznacz dane, które mają być zilustrowane na wykresie: I sposób szybkie tworzenie wykresu Naciśnij na klawiaturze klawisz funkcyjny F11 (na osobnym

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja (149) Lipiec 2015

Aktualizacja (149) Lipiec 2015 Aktualizacja (149) Lipiec 2015 PYTANIA CZYTELNIKÓW: Jak zmodyfikować identyfikatory, aby wszystkie miały identyczną długość? Jak przygotować czytelny wykres prezentujący prognozę? Jak oznaczyć istotne

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt. Opis kursu

Cel szkolenia. Konspekt. Opis kursu Cel szkolenia Opis kursu Kurs jednodniowy,w czasie którego instruktor przedstawi kursantom przegląd narzędzi i funkcji programu Microsoft Excel 2010. Profil odbiorców Ten kurs jest przeznaczony dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr. PROGRAM SZKOLENIA Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, chcą przyspieszyć i usprawnić pracę oraz

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie (17) Część I. Makra w Excelu - podstawy (23)

Wprowadzenie (17) Część I. Makra w Excelu - podstawy (23) Wprowadzenie (17) Omówione zagadnienia (18) Co trzeba wiedzieć? (18) Co trzeba mieć? (18) Układ książki (18) o Część I. Makra w Excelu - podstawy (19) o Część II. Praca ze skoroszytami (19) o Część III.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Własny warsztat pracy

Rozdział 9. Własny warsztat pracy Rozdział 9 Własny warsztat pracy Poważną niedogodnością Excela 2007 była niemożność przygotowania własnego paska narzędziowego, czyli według nowej wstążkowej nomenklatury własnego panelu Wstążki. Każdy

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja (160) Marzec 2016

Aktualizacja (160) Marzec 2016 Aktualizacja (160) Marzec 2016 PYTANIA CZYTELNIKÓW: Jak szybko wyróżnić w zestawieniu przeterminowane produkty? Jak szybko przeanalizować wyniki ankiety? Jak obliczyć próg rentowności Jak podsumować czas

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

POBIERANIE I ANALIZA ZEWNĘTRZNYCH DANYCH. Tom III NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

POBIERANIE I ANALIZA ZEWNĘTRZNYCH DANYCH. Tom III NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y POBIERANIE I ANALIZA ZEWNĘTRZNYCH DANYCH VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom III Pobieranie i analiza zewnętrznych danych

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy :: Trik 1. Lista rozwijana z aktywnymi hiperłączami :: Trik 2. Łączenie tabel o róŝnym układzie kolumn :: Trik 3. Automatyczne zapisywanie zmian przy zamykaniu skoroszytu :: Trik 4. Linie siatki arkusza

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc . Pierwsza pomoc Autor: Bartosz Gajda ISBN: 978-83-246-1095-2 Format: A5, stron: 92 Kto w dzisiejszych zwariowanych czasach chcia³by traciæ cenne godziny na robienie papierowych sprawozdañ i zestawieñ?

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip :: Trik 1. Analiza działania formuły krok po kroku :: Trik 2. Przejrzysty harmonogram zadań :: Trik 3. Dane w kolejności losowej :: Trik 4. Najszybszy sposób utworzenia kopii arkusza :: Trik 5. Szybka

Bardziej szczegółowo

Rejestracja zmian w spółce w KRS

Rejestracja zmian w spółce w KRS biblioteczka spółki z o.o. Rejestracja zmian w spółce w KRS BEZ BŁĘDÓW I ZBĘDNYCH KOSZTÓW Rejestracja zmian w spółce w KRS Bez błędów i zbędnych kosztów Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat,

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia EXCEL PRZEKROJOWY ZAAWANSOWANY.

Program szkolenia EXCEL PRZEKROJOWY ZAAWANSOWANY. Program szkolenia EXCEL PRZEKROJOWY ZAAWANSOWANY SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, chcą przyspieszyć i usprawnić pracę oraz poszerzyć posiadaną już wiedzę z zakresu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie własnej procedury... 3 Instrukcja msgbox wyświetlanie informacji w oknie... 6 Sposoby uruchamiania makra... 8

Przygotowanie własnej procedury... 3 Instrukcja msgbox wyświetlanie informacji w oknie... 6 Sposoby uruchamiania makra... 8 Przygotowanie własnej procedury... 3 Instrukcja msgbox wyświetlanie informacji w oknie... 6 Sposoby uruchamiania makra... 8 Podstawy programowania makr w Excelu 1 Aby rozpocząć pracę z makrami, należy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

EXCEL TABELE PRZESTAWNE

EXCEL TABELE PRZESTAWNE EXCEL TABELE PRZESTAWNE ZADANIE 1. (3 punkty). Ze strony http://www.staff.amu.edu.pl/~izab/ pobierz plik o nazwie Tabela1.xlsx. Używając tabel przestawnych wykonaj następujące polecenia: a) Utwórz pierwszą

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

Możliwości programu Power Point

Możliwości programu Power Point 1 Szablon projektu Możliwości programu Power Point Zaczynamy od wybrania szablonu projektu (Format/Projekt Slajdu lub z paska narzędzi). Wybieramy szablon Szczelina. 2 Slajd tytułowy Następnie dodajemy

Bardziej szczegółowo

biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ

biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ Biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. Zapisy, które zapewnią skuteczne zarządzanie firmą Autorzy:

Bardziej szczegółowo